suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      
 

    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
Suriname

 17 - Juni - 2006           Suri Magazine no. 99In deze uitgave:

Paramaribo en Amsterdam prolongeren stedenband
Nieuw gebouw BUZA in gebruik genomen
President hekelt antipropaganda Patamacca
Stedenband Paramaribo - Amsterdam
Staats Zieken Fonds opent filiaal Moengo
Nardo Aloema versus Leon Wijngaarde bij OIS
14 juni bloeddonorendag herdacht
Baal en Moerahoe nieuwe advocaten
Gratis brandstof voor het binnenland
Kustvlakte nog niet optimaal voorzien
Premier Trinidad en Tobago op bezoek
Selectieve toets voor de basisscholen
Suriname doet mee aan culinair festival
BEP doneert voor de tweede keer hulpgoederen
Het beheren en zeker stellen van onze kust
Fête de la Musique moet mensen bij elkaar brengen
Niets mis met STVS televisiebeelden
Internationale dag tegen kinderarbeid
Kwaliteitszorg binnen het onderwijs
Culturele uitwisseling met Curaçaose senioren
Geen spanning tussen de NPS en Pertjaja Luhur
Waterpeil stuwmeer geen reden tot ongerustheid
RBTT bank Curaçao steunt slachtoffers watersnood
Graven ouder dan 20 jaar zullen worden geruimd
Apostolische gemeente geeft 35.000 SRD
Matjau Lo erkennen Songo Aboikoni niet als Granman
Rachel derde Surinamer met 500.000 USD. studiebeurs
Politieberichten
Wisselkoersen
Schrijversgroep 77
Paramaribo en Amsterdam prolongeren stedenband

Precies vier jaar na het ondertekenen van de eerste overeenkomst, werd op dinsdagmorgen 13 juni omstreeks 10 uur Surinaamse tijd de nieuwe samenwerkingsovereenkomst van Gemeente Amsterdam en de Republiek Suriname voor de periode 2006-2010 door burgemeester Cohen van Amsterdam en minister Felisi van Regionale Ontwikkeling ondertekend.

Job Cohen is na vier jaar weer terug in Suriname om persoonlijk leiding te geven aan de delegatie, die de samenwerking tussen Amsterdam en Paramaribo, met nog eens vier jaar moet continueren. De gemeente Amsterdam wil onder zijn leiding een hechtere ontwikkelingsband met Suriname. In de afgelopen periode jaar is in goed overleg gebruik gemaakt van Nederlandse expertise van gemeentelijke diensten en bedrijven.

Naar elkaar luisteren en op een juiste manier met elkaar samen werken, een van de vele verdiensten van Cohen, heeft ertoe geleid dat in een betrekkelijk korte periode veel gerealiseerd kon worden. Niet minder dan 37 projecten zijn uit deze samenwerking voortgekomen, waarvan het overgrote deel reeds succesvol is afgerond. Het gaat onder andere om projecten van de brandweer, justitie en politie, archivering, woningbouw en watervoorziening.

Dat de burgervader, naast zijn zware dagtaak van het besturen van de hoofdstad van Nederland, personen en organisaties aan beide kanten van de oceaan weet te motiveren, is naast zijn persoonlijke inzet en ervaring mede te danken aan feit dat hij Suriname een warm hart toe draagt. Al direct in het eerste jaar van zijn burgermeesterschap van de stad Amsterdam, nam hij het besluit een hechte stedenband met Paramaribo aan te gaan. Nu precies vier jaar later en vele goede ervaringen verder, wil hij graag het samenwerkingsverband intensiveren.

In zijn hoedanigheid als delegatieleider bracht Job Cohen een beleefdheidsbezoek aan president Ronald Venetiaan. Oorspronkelijk was dit gepland als een protocolaire aangelegenheid, maar al snel kreeg de ontmoeting een informeel karakter.

niba - niba suri magazine

Cohen voerde tijdens zijn bezoek ook overleg met ministers Waterberg van Volksgezondheid, Santokhi van Justitie en Politie, Rusland van Natuurlijke Hulpbronnen, Setrowidjojo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Van Ravenswaay van Regionale Ontwikkeling en Felisi van Regionale Ontwikkeling. Bij het overleg met minister Santokhi was ook Korpschef Braam aanwezig.

De delegatie bestond uit vijftien personen t.w.: Gerard Pieters, Paul Bonné, Ro Brewster, Tijmen van Grootheest, Rienk Hoff, Ruud Nederveen, Venda Sykora, Hetty Vlug, Marleen de Groot, Otto Ferf Jentink, Gerard Rundberg, Erik Gerritsen, Hugo Fernandes Mendes, Staphorst en Elvira Sweet de voorzitter van de stadsdeelraad Amsterdam Zuid-Oost. De laatste weet als geen ander, wat Amsterdammers van Surinaamse kom-af dagelijks meemaken. Zij gaf aan dat er ook onder de Surinamers in Nederland veel waarde gehecht wordt aan de band die Amsterdam heeft met Suriname.

Onmiddellijk na het bekend worden van de overstroming in het binnenland heeft Amsterdam als een van de eerste hulp toegezegd, in de vorm van een donatie van 250.000 Euro. Omdat in Amsterdam Zuid-Oost de meeste Amsterdammers van Surinaamse afkomst wonen, heeft dit stadsdeel deze donatie verhoogd met 25.000,- Euro.Nieuw gebouw BUZA in gebruik genomen

De officiële ingebruikname van het nieuwe gebouw van het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft plaatsgevonden. President Ronald Venetiaan, vice President Ramdien Sardjoe, de minister van Buitenlandse Zaken Lygia Kraag-Keteldijk en de ambassadeur van China, Chen Jinghua verrichtten de opening, door het naambord te onthullen.

Op 1 augustus 1996 werd het gebouw van het ministerie van Buza door brand verwoest. De bouw van het nieuwe BuZa-kantoor is mogelijk gemaakt door een schenking van de Volksrepubliek China.

Het China Aeronautical Project en Design Institute(CAPDI) ontwierp het nieuwe gebouw. Het monumentale karakter van het oorspronkelijke gebouw moest ook in het nieuwe gebouw terug te vinden zijn. Het proces werd kritisch begeleid door Surinaamse deskundigen en commissies.

De minister van Buitenlandse Zaken Lygia Kraag-Keteldijk gaf aan dat de samenwerking tussen de Volksrepubliek China en Suriname goed is. De directeur van Buitenlandse Zaken, ambassadeur Frederik Boekstaaf gaf uitleg over enkele technische kanten van het nieuwe Buzakantoor.

Met de in gebruikname van dit gebouw zullen de afdelingen van het ministerie die momenteel op verschillende locaties zijn ondergebracht, weer bij elkaar worden gebracht. Ter gelegenheid van deze dag heeft de Surpost een carnet uitgegeven.President hekelt antipropaganda Patamacca

De samenwerking met de volksrepubliek China is uitstekend. Dit zei ook President Runaldo Venetiaan in zijn toespraak ter gelegenheid van de ingebruikname van het nieuwe gebouw van Buitenlandse Zaken. China heeft tot nu toe verschillende giften en zachte leningen aan Suriname gegeven. De president weet dat de samenleving de Chinese immigranten niet geheel accepteert. "Het is beter om na te gaan welke economische voordelen uit deze samenwerking gehaald kunnen worden dan de chinezen als concurrent te zien, aldus onze president.

Over de Patamacca overeenkomst zei de president dat hij al vanaf februari met alle stakeholders in gesprek is. "Als de stakeholders niet tevreden zijn, dan houdt alles op", aldus Venetiaan. De president ziet alleen maar voordelen in deze overeenkomst voor de bevolking in het Patamacca gebied.

Het bedrijf China Zong Hen Tai komt bij hem serieus over, want het bedrijf heeft kosten noch moeite gespaard om aan alle eisen te voldoen. Na bestudering van alle documenten weet hij dat er geen sprake zal zijn van kaalkap. Er zullen arealen open gekapt worden, omdat er ruimte gemaakt moet worden om de oliepalm te planten.Stedenband Paramaribo - Amsterdam

De gemeente Amsterdam ondersteunt ook de kunst in Suriname. De Nederlandse delegatie bracht een bezoek aan het Nola Hatterman instituut. In de stedenband is de samenwerking opgenomen tussen het Nola Hatterman instituut en de Gerrit Rietveld Academie op het gebied van management.

Ook kennisuitwisseling met betrekking tot kunst- en cultuureducatie en uitwisseling van docenten en studenten kwam aan de orde. Verder is uit de stedenband de restauratie van het Nola Hatterman gebouw gefinancierd. Vol belangstelling bekeek de burgemeester naar het gerestaureerde gebouw. Op het gebied van cultuur en opleidings- en toelatingsprogramma's wil de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van Amsterdam de samenwerking stimuleren met de Surinaamse overheid en niet gouvernementele Organisaties.

Na het Nola Hatterman instituut werd een bezoek gebracht aan de Volksmuziekschool. De Nederlandse stichting Suriscope heeft een financiële bijdrage geleverd aan de renovatie. Het Stadsdeel Amsterdam Zuidoost heeft als intermediair gefungeerd.

Na de Volksmuziekschool bezocht te hebben, begaf de burgemeester naar het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Met minister Hendrik Setrowidjojo werd er over de samenwerking gesproken die het ministerie heeft met de Stedelijke Woningdienst Amsterdam. Dit ging over de voortgang van de woningbouwprojecten op Richelieu en Hanna's Lust en het groot Ontwikkelingsbedrijf van Suriname.

Ook het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) werd door de Nederlandse delegatie bezocht. Tussen CBB en de dienst persoonsgegevens Amsterdam is op het gebied van opleidingen en trainingen veel uitgewisseld. Burgemeester Cohen tekende een overeenkomst met het CBB om deze uitwisseling voort te zetten.

In verband met de introductie van het project "buurtmanaging" bij het Korps Politie Suriname bracht de delegatie ook een bezoek aan het Flora project. Burgemeester Cohen gaat ook naar Asidonhopo voor een kennismakingsbezoek aan granman Belfon Aboikoni. In Asidonhopo en omliggende dorpen zal de burgemeester zich oriënteren op de drinkwaterprojecten die zijn uitgevoerd.

Het Stadsdeel Amsterdam Zuidoost heeft verschillende renovatie projecten gefinancierd. Een van de gerenoveerde scholen , is de Geertruida Pontschool. Bij een bezoek aan deze school spraken de leerkrachten hun dank uit.Staats Zieken Fonds opent filiaal Moengo

Het Staats Zieken Fonds (SZF) heeft haar vleugels uitgeslagen naar het district Marowijne. Met het onthullen van het naambord, is daar het SZF filiaal geopend voor de bewoners van Moengo en omgeving. "Dit is voor ons een belangrijk moment," zei SZF waarnemend directeur Harold Ramdhani, "omdat de huidige directie ongeveer 3,5 jaar terug zich een doel had gesteld; de SZF dienstverlening zoveel als mogelijk naar de verzekerden brengen. Nadat gebleken is dat ruim 10.000 personen uit dit gebied verzekerd zijn bij het SZF, hadden wij geen andere keus", aldus Ramdhanie.

Districtscommissaris Raymond Landbrug is heel erg blij met het SZF filiaal. De inwoners moesten inderdaad grote afstanden afleggen en enorme bedragen uitgeven om naar de stad te gaan. Hij sprak de hoop uit dat meerdere bedrijven in ons land de stap doen tot decentralisatie.

Ramdhanie gaf aan dat het DNA lid Ronny Brunswijk hem de dag na zijn installatie gevraagd had wanneer er iets op Marowijne zou komen. Een filiaal kon niet direct in het gebied worden opgezet, omdat er voorbereidingen getroffen moesten worden. Het SZF is de DC dankbaar voor zijn medewerking om het kantoor te huisvesten. Een eigen ruimte is wel noodzakelijk voor goede communicatie met de kantoren in Paramaribo, Nickerie en Sarammacca.

Het DNA lid Ronny Brunswijk zegt zeer verrast te zijn toen hij een telefoontje kreeg van de SZF waarnemend directeur over de opening. Hij had na een jaar niet verwacht dat er nog een SZF-filiaal in zijn district zou komen.

Het SZF filiaal op Moengo heeft nog geen eigen personeel. Voordat de opening plaatsvond, heeft de directie geprobeerd een lokale kracht op te leiden. Een SZF medewerker uit Paramaribo zal voorlopig twee tot drie keer per week afreizen naar het gebied om de verzekerden van dienst te zien. Intussen wordt iemand opgeleid om binnen zes weken de werkzaamheden over te kunnen nemen.Nardo Aloema versus Leon Wijngaarde bij OIS

Het bestuur van de Organisatie van Inheemsen in Suriname (OIS) onder leiding van Nardo Aloema behoort niet tot het verleden. Op 8 april werd een nieuw bestuur gekozen dat onder leiding staat van Leon Wijngaarde. Aloema daarentegen, zegt dat het bestuur onder zijn leiding nog steeds rechtsgeldigheid bezit.

Binnen de OIS was er een actiegroep ontstaan onder leiding van Norine Bolman. Deze groep verzette zich tegen het gevoerde beleid van het bestuur onder leiding van Aloema. Het nieuw gekozen bestuur staat onder leiding van Leon Wijngaarde. Hij zegt dat het voormalig bestuur onder leiding van Aloema niet volgens de statuten is gekozen en daarom geen rechtsgeldigheid kan hebben.

Het nieuw gekozen bestuur wil volgens Wijngaarde het contact met verschillende donor-organisaties herstellen. De donor-organisaties hadden zich teruggetrokken, omdat zij het beleid van het voormalig bestuur niet ondersteunden. Zij willen verder werken aan bereikbare en betaalbare gezondheidszorg, erkende en bekwame leerkrachten en goede huisvesting voor de inheemse gemeenschap.14 juni bloeddonorendag herdacht

Onlangs werden 280 bloeddonoren gehuldigd, omdat zij respectievelijk 20 tot 110 maal bloed hebben afgestaan. Over de hele wereld werd op 14 juni bloeddonorendag herdacht. Op deze dag werd Karl Landsteiner geboren, die het ABO bloedgroepen systeem heeft ontdekt. Het thema voor dit jaar is 'ik ben bloeddonor en red levens".

Op de internationale bloeddonordag wordt benadrukt dat de bloeddonor vrijwillig zijn bloed afstaat en er niet voor betaald wordt. De donoren vormen de basis voor de bloedvoorziening. Zij helpen de bloedbank om hun medemens te helpen.

Volgens Meriam Dompi van de bloedbank is er veilig bloed nodig, omdat het wordt gebruikt als medicijn. Iedere gezonde persoon in de leeftijdsklasse 18 tot en met 55 jaar kan zich op geven om bloeddonor te worden. De bloedbank gaat ook naar verschillende bedrijven om presentaties te houden. Op die manier proberen zij donoren te werven.Baal en Moerahoe nieuwe advocaten

De Surinaamse advocatuur heeft er twee nieuwe advocaten bij. Deze advocaten werden beëdigd tijdens een openbare zitting van het Hof van Justitie. Het zijn Carol Baal en Dharmindranath Moerahoe. Familieleden, collega's en kennissen waren tijdens de beëdiging aanwezig.

De waarnemend president van het Hof van Justitie, John von Niesewand, zegt dat de twee nieuwe advocaten met een interessante carrière zijn begonnen. Procureur Generaal Suhbaas Punwasi drukte de pas beëdigde advocaten op het hart om de ontwikkelingen op het rechtsvlak zowel nationaal als internationaal te blijven volgen.Gratis brandstof voor het binnenland

In het binnenland wordt brandstof voor generatoren door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen gratis verstrekt aan verschillende dorpen. Ondanks een verlaging in brandstofprijzen kan het ministerie met de huidige begroting toch niet alle dorpen optimaal van brandstof voorzien.

Het inkopen van brandstof is een grote last op de begroting van het ministerie. Minister Rusland werkt aan uitbreiding van de begroting zodat er meer brandstof ingekocht kan worden. De huidige begroting is vastgesteld op basis van tarieven die vorig jaar gehanteerd werden.Kustvlakte nog niet optimaal voorzien

Bewoners in de kustvlakte zijn nog niet optimaal voorzien van drinkwater. De Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) en de afdeling dienst watervoorziening van het ministerie van Natuurlijk Hulpbronnen zorgen voor drinkwater in Suriname. Een aantal maanden geleden bracht minister Gregory Rusland van Natuurlijke Hulpbronnen een bezoek aan het project Sophia's Lust.

Door het ministerie is aan het waterleidingnet gewerkt. Bewoners hebben nu een verbetering in de kwaliteit van het drinkwater gemerkt. De minister weet dat bepaalde gebieden nog steeds geen goed drinkwater hebben.Premier Trinidad en Tobago op bezoek

De premier van Trinidad en Tobago, Patrick Manning was voor één dag in ons land en bracht een bezoek aan president Ronald Venetiaan in het presidentieel paleis. Minister Lygia Kraag-Keteldijk, van het ministerie van Buitenlandse Zaken was daarbij aanwezig.

Als voorzitter van de Caricom is de premier van Trinidad en Tobago samen met de secretaris generaal, Edwin Carrington in ons land. Premier Patrick Manning is tot eind van de maand voorzitter van de Caricom.Selectieve toets voor de basisscholen

Er is nog niet besloten of de selectieve toets voor de basisscholen in het binnenland gelijktijdig door zal gaan met die van de basisscholen in de kustvlakte. Nadat het water afgelopen week gestegen was is er een stagnatie in het onderwijsproces opgetreden. Leerlingen van verschillende dorpen in het Boven - Suriname gebied zijn verstoken van onderwijs.

Minister Edwin Wolf van Onderwijs en Volksontwikkeling zegt dat zijn ministerie bezig is met een onderzoek om precies na te gaan hoeveel scholen in het binnenland normaal open zijn.Suriname doet mee aan culinair festival

Suriname zal meedoen aan het internationale culinaire festival " Taste of the Caribbean". Op 23 juni vertrekt het nationaal cook-out team naar Miami. Daar zal het team een niet vooraf bekend pakket aangeboden krijgen waarmee binnen een half uur een menu moet worden samengesteld.

Het team krijgt maar één keer de kans om een complete maaltijd klaar te maken. Vijf koks van bekende restaurants zullen voor een bronzen, zilveren of gouden medaille koken. De afgelopen week was het de zesde en tevens de laatste keer dat het team kon oefenen. Genodigden konden van verschillende gerechten proeven die in twee uur waren klaargemaakt. Volgens adviseur Alan Tijseling kan Suriname een goede beurt maken.BEP doneert voor de tweede keer hulpgoederen

De politieke partij "Vereniging voor Broederschap en Eenheid in Politiek, afgekort BEP, doneert voor de tweede keer hulpgoederen voor de getroffenen in het binnenland. Afgelopen week overhandigde de voorzitter van de BEP, Caprino Alendy samen met de ondervoorzitter Annel Edenberg de goederen aan het NCCR.

De schenking bestaat uit 200 zakken rijst van elk 10 kg, vier zakken rijst van 50 kg en elf zakken meel van 45 kg. Alendy zegt dat de partij zich zal blijven inzetten voor het helpen lenigen van de noden in het rampgebied. Hij is tevreden over de werkwijze van het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing (NCCR). Het NCCR zal de goederen verder distribueren.Het beheren en zeker stellen van onze kust

Het beheren en zeker stellen van onze kust is de eerste prioriteit van de kustwacht commissie. Deze commissie is de afgelopen week door minister Ivan Fernald geïnstalleerd op het ministerie van Defensie. Voorzitter van de commissie is Luitenant Kolonel Jerry Slijngard. Alhoewel de beschikking van de commissie nog niet in orde is, kan er gewoon gewerkt worden, zegt minister Fernald.

De eerste taak van het bestuur is het organiseren van een kustwachtconferentie. Het is voor mij een grote eer om zitting te mogen nemen in een commissie waarin verschillende groepen vertegenwoordigd zijn, zegt Slijngard. Gezamenlijk doelen bereiken, wordt hiermee duidelijk gedemonstreerd.

Ronald Julen, directeur van Defensie, zegt dat er jaren van voorbereiding aan vooraf zijn gegaan. Ondanks de vele obstakels is het nu eindelijk zover. Deze commissie zou al eerder worden ingesteld, maar met het instellen van operatie "Falawatra", de watersnood die het binnenland in de maand mei trof, werd dit aangehouden, aldus minister Fernald.

Lt. Kolonel Slijngard is belast met de dagelijkse coördinatie van deze operatie. Voor het operationeel worden van Falawatra was Slijngard al getipt als voorzitter van de kustwachtcommissie. Minister Fernald zei dat de leden mogen rekenen op de volle ondersteuning van het ministerie. Behalve dat er een kustwacht conferentie moet worden voorbereid, moet ook een juridisch raamwerk worden opgesteld. Direct na de installatie vond de eerste vergadering plaats.Fête de la Musique moet mensen bij elkaar brengen

De "Fête de la Musique" moet mensen bij elkaar brengen en muziekgroepen stimuleren. Het is een Frans festijn dat jaarlijks in ruim 140 landen wordt gevierd. In Suriname wordt dit evenement voor de achtste keer georganiseerd door de Franse Ambassade.

De Franse Ambassadeur Jean Marie Bruno gaf aan dat muzikanten tijdens dit feest de gelegenheid krijgen hun talent te gebruiken, en hun originaliteit en creativiteit te tonen. Zowel lokale als Franse muziekgroepen zullen op 24 juni optreden. Ook een aantal gospelgroepen zullen deze avond opluisteren. Het is de eerste keer dat zij meedoen aan de Fête de la Musique.Niets mis met STVS televisiebeelden

De onderdirecteur van de Surinaamse Televisie Stichting, STVS, Perdiep Khedoe, zegt dat de beelden van de STVS in de districten Saramacca, Coronie en Nickerie goed worden ontvangen. In het afgelopen weekend bracht hij een bezoek aan de drie districten.

Onze verslaggever heeft met enkele personen uit de verschillende districten gesproken over de ontvangst van de STVS. Het DNA-lid Carmelita Ferreira verklaarde, dat zij de STVS-beelden goed ontvangt. Maar er zijn ook enkele districtbewoners die niet tevreden zijn met de kwaliteit van de beelden. De onderdirecteur van de STVS zegt dat deze kijkers er wel op moeten letten dat hun tv-antenne in de juiste stand staat.Internationale dag tegen kinderarbeid

De internationale dag tegen kinderarbeid werd op 12 juni wereldwijd herdacht. Hoewel in ons land geen activiteiten zijn georganiseerd, wordt er wel degelijk bij stilgestaan, aldus Raoul Dankoor, beleidsmedewerker van het bureau voor de Rechten van het Kind.

Dit jaar was het thema van deze dag: "The end of child labour: together we can do it". Kinderen jonger dan 14 jaar mogen geen arbeid verrichten, zegt Dankoor. Wel moet duidelijk erbij gezegd worden, dat het harken van het erf niet valt onder kinderarbeid. Er kan pas van kinderarbeid gesproken worden, wanneer de geestelijke, morele, en lichamelijke ontwikkeling van het kind worden aangetast.

Bij het Tumul K'In project kan het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting een belangrijke rol spelen. Artikel 32 van het Kinderrechtenverdrag geeft aan, dat de lidstaten deze rechten moeten erkennen, waardoor kinderen beschermd worden tegen economische exploitatie en het verrichten van werk dat gevaarlijk is of de opvoeding hindert.

Juriste Nancy Tai A Pin is in 2002 nagegaan wat de eventuele problemen voor ons land zouden kunnen zijn bij de ratificatie van de ILO conventie 138. Deze conventie gaat over de minimumleeftijd van 14 jaar, zegt Dankoor. Ons land bleek na onderzoek wel in staat dit verdrag op te nemen binnen de geldende rechtsregels en het ook uit te voeren.

Ouders moeten ervoor zorgen dat hun kinderen zolang en zoveel als mogelijk onderwijs kunnen genieten. Het gezin heeft er baat bij. In het hoofdkwartier van de ILO vond een voetbalwedstrijd plaats met de slogan: "Red card to child labour". De jongens en meisjes van de "Geneva International school" en de "Signal de Bernex" voetbalclub komen tegen elkaar uit. Bekende voetballers doen met de kinderen mee. Het idee hierachter was dat kinderen de gelegenheid krijgen om te spelen. Kinderarbeid en de ergere vormen daarvan krijgen symbolisch hiermee een "rode kaart".Kwaliteitszorg binnen het onderwijs

Kwaliteitszorg binnen het onderwijs kan zorgen voor een betere prestatie en internationale erkenning van de onderwijsinstituten. De Commissie Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA) heeft in samenwerking met de Anton de Kom Universiteit en drie deskundigen op het gebied van kwaliteitszorg een vijfdaagse workshop gehouden.

De inleiders van workshop zijn afkomstig van de University of the West Indies (UWI). In deze workshop participeren vertegenwoordigers van middelbare instituten, HBO- en Universitaire opleidingen. Elke participant moet aan het eind van de workshop met de manual en praktische trainingen een kwaliteitszorg systeem kunnen opzetten binnen zijn eigen instituut.

Een kwaliteitszorgsysteem en accreditatie moeten een waarborg zijn voor kwaliteit. De kosten voor het opzetten van zo een systeem zijn afhankelijk van de grootte van het instituut, de doelstelling, het aantal studenten en het benodigde materiaal. Om gecertificeerd te worden, is het belangrijk om na te gaan wat de internationale criteria zijn voor kwaliteit om als instituut op de internationale markt te kunnen concurreren.Culturele uitwisseling met Curaçaose senioren

Veertig senioren gaan een culturele uitwisseling aan met andere Curaçaose senioren. Als fundraisingactiviteit is een mini-beurs georganiseerd door de seniore burgers van Naks, de "Kotomisi's" en de stagiaire Priscilla Waarts. Planten en verschillende schoolboeken werden vandaag ten verkoop aangeboden. Ook ontbraken de lekkere hapjes en dranken niet. Niet alleen de ouderen maar ook jongeren hebben een steentje bijgedragen door te participeren in de verschillende optredens.

Vertegenwoordigers uit de seniore groepen Kotomisi's, Kibri Mi en Ons Verlangen, hopen in september te vertrekken. Vorig jaar was uit Curaçao de seniorengroep "Banda Bou" op bezoek. Ondanks het gemeenschappelijke koloniale verleden tussen Curaçao en Suriname is de cultuur verschillend. Niet alleen culturele optredens waren er, maar ook culturele demonstraties waaronder het bakken van cassave door de groep Kifoko.Geen spanning tussen de NPS en Pertjaja Luhur

Er is geen spanning tussen de Nationale Partij Suriname en de Pertjaja Luhur. Dit zegt voorzitter Paul Somohardjo tegen onze redactie. Hij ontkent niet dat de andere partners ongeduldig geworden zijn.

Er wordt al een jaar over de ambassade en consulaatposten onderhandeld. Somohardjo zegt dat omdat er zoveel partners zijn, moeten bepaalde afspraken gemaakt worden. De Pertjaja Luhur wil de Chinese en Venezolaanse ambassade onder haar beheer. Over de consulaatposten moet nog onderhandeld worden.

Pertjaja Luhur is in opspraak geraakt door haar grond uitgiftebeleid. Somohardjo wilde daarover niet veel kwijt. Hij verwees ons naar zijn advocaat, die volgens hem juridisch alles beter kan uitleggen. Of er een rechtszaak tegen de journalist Steven van Fredrikslust gespannen wordt, hangt van een onderzoek af waarmee de advocaat bezig is.Waterpeil stuwmeer geen reden tot ongerustheid

In de dorpen Agaigonie, Apoma, Kwakugron, Curuni en Puleowina is er een lichte stijging van het waterpeil geconstateerd. Dit komt door de zware regens van in het Boven Suriname en zuidoostelijk gebied. In de dorpen Guyaba, Gakaba, Langatabiki en Kambaloa daalt het water.

In het Inheemsendorp Tepu is het water met 90 cm gedaald. Het NCCR heeft opnieuw alle steunpunten van voedsel en water voorzien. Ook heeft het NCCR met Suralco L.L.C. gesproken over een mogelijke extreme stijging van het water in het stuwmeer.

Volgens de Suralco vertegenwoordiger is er wel een stijging merkbaar van het waterpeil in het meer, echter is er geen reden tot ongerustheid. De multinational verklaart dat het met de huidige neerslag nog zeer lang kan duren voor de situatie alarmerend wordt, maar ook dan heeft het bedrijf alles in place om op een dergelijke situatie te kunnen inspelen.RBTT bank Curaçao steunt slachtoffers watersnood

De RBTT bank op Curaçao ondersteunt het getroffen gebied in ons binnenland. In het kader van de Win Na Wan Telethon en het Benefiet Concert voor de noodhulp en werderopbouw van de door watersnood getroffen gebieden, heeft de RBTT-bank de opbrengsten van de rekening "Ban Yuda Suriname" ( laat ons Suriname helpen) verwerkt.

De totale opbrengst bedraagt ruim 3.432 Amerikaanse dollar en zal worden overgemaakt op de rekening van Wi na wan. Ook de RBBT Group uit Trinidad en Tobago heeft tijdens de Telethon 10.000 Amerikaanse dollar gedoneerd voor de wederopbouw van de door watersnood getroffen gebieden. De RBTT-bank in Suriname heeft 3000 Surinaamse dollar, 3000 Amerikaanse dollar en 3000 Euro gedoneerd.Graven ouder dan 20 jaar zullen worden geruimd

Graven die ouder zijn dan 20 jaar zullen worden geruimd. Deze mogelijkheid wordt geboden door het concept van de nieuwe begrafeniswet. Er is behoefte aan begraafplaatsen. Volgens minister Chandrikapersad Santokhi van Justitie en Politie zijn momenteel heel wat begraafplaatsen vol en voldoet de oude wet van 1959 niet meer.

Mildred Caprino, bestuurslid van het bestuur van het Jubileumfonds zegt dat het fonds niet op de hoogte is gesteld van het nieuwe wetsontwerp van de "begrafeniswet", maar dat het bestuur wel zijn gedachten heeft laten gaan over dit onderwerp.

Ook is het fonds van mening dat er bij het overgaan tot ruiming rekening gehouden moet worden met culturele en historische aspecten. Het oudste graf op Mariusrust dateert van 1913. Daar is de persoon begraven naar wie de begraafplaats genoemd is. Caprino is verder van mening dat er in de toekomst zodanig begraven moet worden, zodat er altijd ruimte is om weer te begraven.Apostolische gemeente geeft 35.000 SRD

De stichting Apostolische gemeente heeft aan de minister van Regionale Ontwikkeling een cheque ter waarde van 35.000 Surinaamse dollar overhandigd. De donatie is bestemd voor de getroffenen in het binnenland. Ferry Schouwenaar en Reiner Brink van de Organisatie overhandigden de cheque aan minister Michel Felisi.

Schouwnaar zei dat dit hun eerste aanzet is om zo hun medeleven te betonen. De bewindsman zei blij te zijn met de betrokkenheid en steun.Matjau Lo erkennen Songo Aboikoni niet als Granman

De Matjau Lo erkennen Songo Aboikoni niet als Granman van de Saramakaners. In de zaak van de ontvoering van de granman zijn er vijf aanhoudingen verricht. Erney Landveld zegt dat vanuit de Matjau Lo er een brief gericht zal worden aan de procureur-generaal voor de vrijlating van de vijf heren.

De heren hebben, volgens Landveld, traditioneel gezien goed gehandeld en mogen daarom niet opgesloten worden. Wat de Matjau Lo dwars zit, is dat hun traditioneel gezag niet erkend wordt.

Volgens Erney Landveld, moet de granman uit de Matjau Lo lijn gekozen worden en Belfon Aboikoni voldoet niet hieraan. Na de dood van oud-granman Jozef Aboikoni hebben de Lo's besloten om Jacob Amina als granman voor te dragen, omdat hij traditioneel gezien voldoet aan alle eisen.

Vanaf de benoeming van Belfon Aboikoni hebben de verschillende kapiteins van de Matjau Ló duidelijk te kennen gegeven dat hun gezag niet erkend wordt door de overheid. Met de laatste stunt van Belfon, zegt Landveld, is de hele Saramakaanse gemeenschap belachelijk gemaakt. Granman Belfon Aboikoni had Soerinder Mungra tot kapitein benoemd, iets wat voor velen de druppel was die de emmer deed overlopen.Rachel derde Surinamer met 500.000 USD. studiebeurs

Rachel Chee A Tow krijgt een studiebeurs ter waarde van 500.000 USD. Zij gaat aan de U.S. Airforce Academy in Colorado, medical research studeren. Deze studiebeurs is mogelijk gemaakt door de regering van de Verenigde Staten van Amerika en de regering van Suriname.

Bij de overhandiging waren aanwezig, de directeur van het ministerie van Defensie, Ronald Julen en Luitenant-kolonel Justus Hew A Kee. Julen verving minister Ivan Fernald van Defensie, die uitlandig is.

Ambassadeur Marsha Barnes overhandigde Chee A Tow de bescheiden die bij de beurs horen. Ambassadeur Barnes is teleurgesteld dat er niet meer kandidaten waren. Voor het in aanmerking komen van een beurs moest eerst een examen worden afgelegd. Het bureau Onderwijs Studie Faciliteiten deed een selectie en die is opgestuurd naar de Verenigde Staten van Amerika.

De Verenigde Staten maken dan een selectie uit de inzendingen van verschillende landen. De studenten met de beste resultaten worden gekozen. Rachel is de derde Surinamer die geselecteerd is en tevens de eerste vrouw. Zij vertrekt op 19 juni naar Colorado voor een oriëntatie programma, die vooraf gaat aan haar studie.
 

Kosteloos internet Magazine

Hoofdredacteur:
Henry Strijk

Eindredactie:
Clifford Brathwaite
John Brouwer de Koning

Fotoredactie:
Myra Winter

Copyright foto's :
Rikky Doekhi
(tenzij anders aangegeven)

Vormgeving:
Phillip Lutz

Uitgever:
Stichting Suriname

Oplage: 54.733

U kunt NIBA ook printen en op die manier doorgeven aan anderen.Aanmelding

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen, kunnen zich hiervoor opgeven via de website:

www. suriname. NU

www.andasuriname.com

Suriname

Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor de verzending van NIBA en wordt niet aan derden doorgegeven.

Vul uw e-mailadres en naam in en klik op aanmelden en daarna op versturen.

U ontvangt een binnen 24 uur bevestiging van ons.

Let op !
Stuur deze bevestiging aan ons terug, door op beantwoorden of reply te klikken. Alleen dan kan uw aanmelding verwerkt worden.

(MSN en Hotmail adressen geven soms problemen bij het ontvangen van NIBA)Afmelding

U kunt zich afmelden via onze website.

Vul uw e-mailadres en naam in en klik op afmelden en daarna op versturen.

U ontvangt binnen 24 uur een bevestiging van ons.

Let op !
Stuur deze bevestiging aan ons terug, door op beantwoorden of reply te klikken. Alleen dan kan uw afmelding verwerkt worden.


niba - niba suri magazine


Politieberichten


Job Cohen op bezoek bij Justitie en Politie

Afgelopen dinsdag 13 juni 2006 is burgemeester Job Cohen met een delegatie uit Amsterdam voor een kennismakingsbezoek ontvangen door de Minister van Justitie en politie en zijn staf. Eveneens waren leidinggevenden van het Korps Politie Suriname en het Korps Brandweer aanwezig bij dit bezoek.

Tijdens dit bezoek werd hen een lunch aangeboden door het Korps Politie Suriname. De burgemeester en delegatieleden brachten na de lunch een bezoek aan het Flora B- project, waar zij te gast waren van de stichting Albuflo en de groep buurtmanagers van het Korps Politie Suriname.

Na verscheidene zaken te hebben besproken, onder andere met de coordinatrice van de buurtmanagers, werd Cohen met zijn delegatie rondgeleid in de betreffende buurt.

Op donderdag 15 juni werden de collegae in het politiebureau Meerzorg, in district Commewijne, met een bezoek vereerd. Hierbij werd vernomen dat de gemeente van Amsterdam, in afstemming en samenspraak met de regiopolitie Amsterdam-Amstelland, een nieuw te bouwen politiestation voor haar rekening zal nemen.

7 mannen aangehouden met 213 kilo cocaïne

De Narcoticabrigade van het KPS heeft op donderdag 15 juni in de Dario Savedralaan ongeveer 109 kg cocaïne in beslag genomen.

In deze zelfde zaak werd later op de dag in de Franchepanestraat nog eens 104 kg in beslag genomen.De politie heeft daarbij zeven manmen aangehouden en in verzekering gesteld. Het gaat in deze om zes Surinamers en een Guyanees. Het verdere onderzoek is in handen van de Narcoticabrigade van het KPS.

Robby Irdodikromo verongelukt

De 40- jarige bromfietser Robby Irdodikromo is omstreeks 10.30 uur bij een aanrijding met een truck op de Oost-Westverbinding om het leven gekomen. Irdodikromo, die net een nieuwe bromfiets had gekocht, was hierbij op weg naar huis.

Ter hoogte van de Soeboerweg haalde een truckbestuurder de bromfietser van achteren in. Doordat de truckbestuurder te vroeg naar links uitweek raakte de aanhangwagen de bromfietser.

Het slachtoffer viel van zijn bromfiets en was vrijwel op slag dood. Het rijbewijs van de bestuurder is hangende het onderzoek ingevorderd. De voertuigen hebben lichte schade opgelopen en zijn voor algehele keuring afgestaan.

Valse Surinaamse dollarbiljetten (20 en 50) in omloop

De laatste tijd komen bij de politie veel aangiften en klachten binnen betreffende in omloop zijnde valse biljetten van 20 en 50 Surinaamse dollar.

Uit voorlopig onderzoek is gebleken dat bij servicestations en supermarkten de meeste biljetten worden ingeleverd.

De gemeenschap, maar in het bijzonder de personeelsleden van servicestations en supermarkten, worden verzocht om hier alert op te zijn. Voorkom dat u achteraf het slachtoffer blijkt te zijn.

Anti- Narcoticabrigade in actie

De politie van station Domburg heeft, in samenwerking met de afdeling Anti- Narcoticabrigade van het Korps Politie Suriname, een grootscheepse actie gehouden. Tijdens deze actie zijn op een aantal drugslocaties en verkooppunten invallen gedaan.

Zo werd een 47- jarige drugsdealer - G.M. - in een zijstraat van de Martin Luther Kingweg aangehouden. Op hem werd ongeveer 750 gram marihuana aangetroffen en in beslag genomen. Voor de duur van het verdere onderzoek is G.M. in verzekering gesteld.

In een eerder politiebericht is de gemeenschap geattendeerd op het feit dat steeds frequenter invallen door de politie zullen worden verricht. In samenwerking met de afdeling Anti- Narcoticabrigade zullen routinecontroles plaatsvinden op alle adressen waar drugs wordt verhandeld of drugsactiviteiten plaatsvinden.

Watermeterdief

Op het Flora-project heeft de politie van station Uitvlugt zondagmiddag een verdachte jongeman - M. - aangehouden, met in zijn bezit een waterleidingmeter. Bij huiszoeking werden acht van deze meters aangetroffen en in beslaggenomen.

Omdat M. niet wenst te verklaren waar deze meters van afkomstig zijn, bestaat het vermoeden dat hij de afgelopen tijd op diverse locaties op het Flora-project en omgeving de waterleidingmeters heeft ontvreemd. Van deze diefstallen werd tot op heden nog geen aangifte gedaan. Uit voorlopig onderzoek is gebleken dat de meters werden doorverkocht, ondermeer vanwege een koperen onderdeel in de meter.

De politie zal in samenwerking met de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (S.W.M.) de gebruikers trachten te achterhalen. Alle meters zijn namelijk voorzien van een serienummer. Op de gemeenschap wordt een beroep gedaan aangifte te doen indien zij constateren dat de meter blijkt te zijn weggenomen. Het plaatsen van een nieuwe meter brengt onnodige kosten met zich mee. Benadeelden worden alsnog opgeroepen aangifte te doen bij de politie van station Uitvlugt.

Biker- project belooft succes

Korpschef Delano Braam nam symbolisch de 1e van de 10 bikes die geschonken zijn door de regiopolitie Zaanstreek Waterland / Nederland, in ontvangst. Door de goede samenwerking tussen de leiding van het KPS en het korps Zaanstreek Waterland had de leiding van het KPS in één van de gesprekken de wens uitgesproken om te investeren in het biker- project in Suriname.

Met de launching van het biker- project zal de zichtbaarheid, aanspreekbaarheid en de dienstverlening van het KPS op de straten vergroot worden en daardoor ook het contact tussen het KPS en de bevolking dichterbij komen.

De korpschef bedankte zijn collega- commissaris voor het gebaar richting Suriname en zei ook dat de bikers heel professioneel zullen worden ingezet. Omdat het een nieuw fenomeen is, een politieman op een mountainbike, die geïntroduceerd zal worden, zal de gemeenschap even moeten wennen aan deze nieuwe methode van serviceverlening door het KPS, zei Braam tot slot.

Bron: KPS Suriname


Nieuw gebouw BUZA in gebruik genomen

niba - niba suri magazine
Foto 1,2 en 3: Myra Winter
Foto 4,5,6 en 7: Rikky Doekhie


De Wisselkoers

De koersen zijn indicatie- koersen en geven de waarde aan van onze

Surinaamse Dollar

per 17 Juni 2006 t.o.v. de volgende buitenlandse valutasoorten.

Voorbeeld:
Als u 1 US Dollar verkoopt aan de Centrale Bank krijgt u daarvoor op dit moment 2,71 SRD voor terug
(exclusief transactiekosten)

De Surinaamse dollar is gekoppeld aan de US dollar

Bij wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
U verkoopt:   2,71
U koopt:          2,78

EURO
U verkoopt:     3,428
U koopt:          3,517

POUND STERLING
U verkoopt:    5,020
U koopt:         5,150

Ned. Ant. GLD.
U verkoopt:    1,507
U koopt:         1,563

Voor bankpapier

U.S. DOLLAR
U verkoopt:    2,71
U koopt:         2,78

EURO
U verkoopt:    3,418
U koopt:         3,527

POUND STERLING
U verkoopt:    4,985
U koopt:         5,160

Ned. Ant. GLD.
U verkoopt:    1,507
U koopt:         1,563

Bron: Centrale Bank van Suriname


Schrijversgroep

77

Radionieuws

Op maandag 19 juni kunt u luisteren naar een interview van Willy Alberga met Erik van Malder. De Belgische Erik van Malder kreeg na zijn eerste bezoek aan Suriname, in 2005, nogmaals de kans in ons land te verblijven in het kader van de Stedenband Antwerpen-Paramaribo. Hij is er nu voor vijf maanden. Net als de vorige keer is Erik sociaal actief.

Zo geeft hij o.a. computerlessen aan seniore burgers. Vanwege zijn literaire achtergrond maakte Erik reeds bij zijn eerste bezoek kennis met Schrijversgroep 77. Hij was toen eregast op de Belgisch-Surinaamse avond. Op 31 mei 2006 trad hij voor de tweede keer op in Tori Oso, samen met een reeks Surinaamse dichters. Erik is in België bekend als dichter en liedjesschrijver. Hij is ook een tijd lang redactielid geweest van het Vlaamse literaire tijdschrift Gierik.

SRS 96.3 FM om 21.15 uur

NB. Arlette Codfried, coördinator van Skrifiman Taki is te bereiken op de volgende telefoonnummers: 483947 en 08764449

Caribisch gebied in focus S77 (27 juni)

Schrijversgroep 77 begint steeds meer contacten te krijgen in de regio. Zo zijn er leden gegaan naar literaire evenementen in Caracas, Santo Domingo en de 10e Caribische Women Writers Conference in Miami. Ook maakt de vereniging zich op voor deelname aan Carifesta IX dat in september in Trinidad en Tobago zal worden gehouden.

Daarom veel aandacht voor het Caribisch gebied op de maandelijkse Tori Oso avond. Soecy Gummels verzorgt een presentatie over de beurs op Santo Domingo, waar zij ook haar nieuw boek Touched by Love heeft gepromoot. Hilde Neus doe tverslag over de conferentie in Miami en tussen de presentaties in is er een interview met de Surinaamse Caribische schrijver Don Walther. Het publiek is van harte welkom om vragen te stellen en ideeën uit te wisselen met elkaar en de presentatoren.

Plaats: Tori Oso
Datum: (Let op!) Dinsdag 27 juni
Tijd: Inloop 19.30 uur Aanvang: 20.00 uur

Black Magic Woman Festival

Ter gelegenheid van het Black Magic Woman Festival in Suriname hebben Stichting To Are en Krater Theater een Black Magic Woman poeziëwedstrijd in het leven geroepen. De prijs gaat naar het beste ingezonden gedicht waarin de thema’s Black Magic Woman en/of Liefde en Erotiek zijn verwerkt.

Het Black Magic Womanfestival biedt een podium aan professionals en aanstormend talent, organiseert debatten en reikt stimuleringsprijzen uit zoals de BMW Poeziëprijs.

De gedichten mogen in alle Surinaamse talen worden geschreven, mits er een vertaling in het Nederlands wordt meegestuurd van de niet-Nederlandstalige gedichten. Alleen inzendingen uit Suriname kunnen meedingen naar de prijs. De inzenders moeten 16 jaar of ouder zijn.

De gedichten worden door een deskundige jury beoordeeld. De gedichten mogen niet meer dan 1 A4 zijn. Er wordt gelet op het taalgebruik en de originaliteit waarmee de thema’s zijn uitgewerkt. De gedichten mogen wel eerder gepubliceerd zijn, maar reeds bekroonde gedichten worden gediskwalificeerd.

De Poeziëprijs zal worden uitgereikt tijdens de literatuurmiddag in Tori Oso op 6 augustus 2006. Er is een hoofdprijs, een stimuleringsprijs en een troostprijs. De winnende gedichten veschijnen op de website van het Black Magic Woman Festival.

Per persoon mogen maximaal drie gedichten ingezonden worden, met duidelijke vermelding van naam, adres, leeftijd en telefoonnummer. Uiterste inzenddatum is 3 juli 2006. De gedichten kunnen verstuurd worden naar postbus 13297 t.a.v. To Are en Artlab. Meer informatie bij Jane Reyke op het tel. nr. 08637226.

26ste Festival of the Caribbean

Van 3 tot en met 9 juli vindt het 26ste Festival of the Caribbean plaats in Santiago de Cuba, Cuba. Het festival heeft een uitgebreid programma met voordrachten, workshops, theater, muziek en dans.

Het hoofdthema van het festival is : Caraïbische Integratie. De kosten voor deelname vanuit Suriname liggen tussen de 1700 USD en 2300 USD , all-in (ticket, logies, maaltijden en deelname aan het festival). Voor meer informatie: Mail of bel naar S77.

  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA