suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      


    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 8 - Oktober - 2004          SuriMagazine no. 16 

 
Met in deze uitgave:

Bidesh is Hindi voor vreemdeling
Personeel Mr Huber Stichting krijgt interne training
Caribbean Congress of Labour conferentie
Hoek Hoge- en Fredericistraat moet drugsvrij
SML-medewerkers zetten door
Ieder dier heeft recht op goed leven in de Paramaribo Zoo
Onderzoek wijst uit: 80% wil de Javaanse taal leren
Getrainde academici nodig voor risico-analyse
Somohardjo onthult verkiezingsstrategie
Tijdelijk twee Nederlandse artsen in ziekenhuis Nickerie
SDD een ongekend succes
IFRS moet de IAS vervangen
5e Women in Business Beurs
Staatsolie op zoek naar nieuwe olievelden
Basic Life Skills-training onderwijskrachten
Nieuw irrigatiesysteem modernste in Zuid-Amerika
DNP 2000 wil alle zetels in Nickerie
SPA installeert 4 kernbesturen
Uda houdt lezing over de odo
Sociaal woningbouwprogramma voor 4500 personen
Global Afrikan Congress in Suriname
Walk for cancer against cancer
Vrouwen niet evenredig vertegenwoordigd
Opening van het nieuwe zittingsjaar
De Wisselkoers Surinaamse dollar
Kunst en Cultuur
In memoriam Hilly Axwijk
Rotary ondersteunt Diakonessenhuis
Politieberichten
Epicentrum (puwema)
Schrijversgroep 77 RadionieuwsBidesh is Hindi voor vreemdeling

In januari 2005 kan het internationale project Bidesia over migratie, ontwikkeling en culturele identiteit van Hindoestanen in India, Suriname en Nederland van start. Deze week werd bekend dat de Nederlandse staatssecretarissen Van der Laan van Cultuur en Nicolai van Buitenlandse Zaken dit project van het Koninklijk Instituut voor de Tropen steunen met bijna 118.000 Euro. Het bedrag komt uit het Cultuurbudget van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) waarmee projecten worden gesteund die op een vernieuwende manier iets toevoegen aan de internationale profilering van de Nederlandse cultuur.

Het project Bidesia legt de migratiegeschiedenis bloot van Hindoestanen in India, Suriname en Nederland aan de hand van hun taal en muziek als dragers van migratie-ervaring en uitdrukking van culturele identiteit. Immaterieel erfgoed wordt gecombineerd met visuele en materiele bronnen van de migratiegeschiedenis. Het project ontleent zijn naam aan de dicht-en zangtraditie Bidesia van het voormalige Hindustan, de huidige Indiase deelstaten Uttar Pradesh en Bihar. In de negentiende eeuw werden in deze regio veel contractarbeiders geworven voor de plantages in het Caribisch gebied en Suriname.

Het project onderzoekt en volgt de ontwikkeling van deze orale kunstvorm in Suriname en Nederland en verbindt deze aan de Indiase vorm ervan. Het project legt zo ook een link tussen het Sarnami, de taal van Surinaamse Hindoestanen, en het Bhojpuri en andere (minderheids)-talen in het land van hun voorvaders.

Het project loopt tot najaar 2007 en moet resulteren in tentoonstellingen in India, Suriname en Nederland, een boek met gedichten en historische foto's, een onderzoeksdatabase en een internationale dichtersworkshop van Hindoestaanse en Bhojpuri dichters. Het project is een samenwerkingsproject tussen GB Pant Social Science Institute (India), het Instituut voor Maatschappij Wetenschappelijk Onderzoek van de Anton de Kom Universiteit (Suriname), en het KIT Tropenmuseum.

De HGIS-Cultuurmiddelen zijn zeven jaar geleden ingesteld voor culturele activiteiten die bijdragen aan integratie van het buitenlandbeleid en het internationale cultuurbeleid van Nederland.Personeel Mr Huber Stichting krijgt interne training

De kwaliteit van het werk bij de Mr Huber Stichting wordt verder verhoogd, omdat vandaag 14 van haar personeelsleden een certificaat hebben ontvangen, voor hun deelname aan een interne training. De 14 vrouwen kregen lessen in communicatieve vaardigheden, hygiŽne, tiltechnieken, gebitsverzorging, ziektebeelden, medicijnkennis en computerkennis. Hierdoor worden ze in staat gesteld de 35 dubbel of meervoudig gehandicapte kinderen van de stichting beter van dienst te zijn.

De certificaten werden uitgereikt door de vertegenwoordigers van het het Bureau Micro Projecten, het ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking, Sociale Zaken, de Delegatie van de Europese Commissie en de Huber Stichting.

Irma Abdoel Aziz is secretaris van het bestuur van de stichting en vindt dat deze stichting voor de opvang van deze kinderen haar nut in de samenleving heeft bewezen.

Bij de Mr Huber Stichting worden kinderen tussen de 5 en 18 jaar opgevangen, die in geen enkel ander opvangtehuis kunnen worden opgevangen, vanwege de zorg en de aandacht die ze nodig hebben als meervoudig gehandicapte persoon.Caribbean Congress of Labour conferentie

De Caribbean Congress of Labour, CCL, houdt van 20 tot en met 22 oktober aanstaande een conferentie in Suriname. Deze conferentie die in Hotel Torarica zal worden gehouden, wordt bijgewoond door de premier van Barbados zijne excellentie Owen Arthur.

Tijdens de conferentie zal hij een inleiding houden over "De rol van de vakbeweging in de Caribbean Single Market and Economy". In dezelfde periode wordt er ook een 2-daags seminar gehouden met als thema: "Caribbean Single Market and Economy Investment in the Region and Migration."

Er worden ongeveer 120 buitenlandse gasten verwacht, vertegenwoordigers van de bij de CCL aangesloten lidbonden. Bij de CCL zijn vakorganisaties aangesloten uit alle Caraibische staten.Hoek Hoge- en Fredericistraat moet drugsvrij

De Studenten Conventie (DSC) zal de komende week een aanvang maken met de schoonmaak en drugsvrij krijgen van de hoek Hoge- en Fredericistraat. Dit doet zij in verband met haar tweejarig bestaan op 6 september jongstleden.

Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van de studenten van de CXC Studies Academy in Suriname om in aanmerking te komen voor een stuk grond voor het vak "Agricultural Science". Dit stuk grond moet dienen als een studenten practicum om het vak te kunnen beoefenen.

De hoek Hoge-en Fredericistraat staat bekend als de lokatie waar volgens de studenten conventie legaal marihuana verkocht wordt. De Studenten Conventie vindt deze ontwikkeling heel slecht voor zowel de ZDA- Kerk als de CXC Studies Academy die in ťťn gebouw gehuisvest zijn.SML-medewerkers zetten door

Een groep SML-medewerkers die zich heeft georganiseerd in "Padie-boeren organisatie Wageningen" (POW) zegt verzekerd door te gaan met het proces waarmee zij hopen hun toekomst veilig te stellen en roepen daarbij iedere Wageninger op om hetzelfde te doen voordat het te laat is. Zij vragen daarbij steun van de beleidsmakers en allen die betrokken zijn bij het SML-proces.

De "POW" zegt in het kader van het privatiseringsproces reeds de shift te hebben gemaakt om het komend seizoen te opereren als zelfstandige padie-boeren. Het gaat al jaren niet goed met de SML en op verschillende momenten is er aangegeven dat het zo niet verder kan met het bedrijf.

Op even zoveel momenten is ook aangegeven dat vanwege onder andere de grote schuldenlast die op het bedrijf rust liquidatie niet uitgesloten moest worden, waardoor het bedrijf mogelijk in handen van anderen zou kunnen komen. Wageningers hebben op zulke momenten steeds aangegeven dat indien het zover mocht komen zij degenen zouden moeten zijn die in de gelegenheid moesten worden gesteld om de padieproductie c.q. verwerking ter hand te nemen om daardoor de bestaanszekerheid van Wageningen en de Wageningers te garanderen.

Vandaar dat de Wageningers, nadat de regering het vorig jaar bekendmaakte tot privatisering van de SML te zullen overgaan, massaal hebben gekozen voor het rapport Ernst en Young die mede door de WWB, als vertegenwoordiger van de arbeiders van Wageningen tot stand is gekomen. In het kader van de implementatie van dit rapport hebben een honderdtal medewerkers zich gemeld voor de training tot padie-boer en hebben als onderdeel van hun training een wezenlijke bijdrage geleverd aan het inzaaien van bijkans 2900 ha padie.

De "Padie-boeren organisatie Wageningen" meldt dat de padie oogst er goed bij staat en dat er op zaterdag 2 oktober jongstleden een aanvang met de oogst isgemaakt. Zij zijn dat ook verbaasd te worden geconfronteerd met een aktie van de WWB/Moederbond met als doel de aktiviteiten te frustreren. Het pompgemaal is onklaar gemaakt, terwijl het watermanagement ten behoeve van het gewas in het veld van cruciaal belang is. Terwijl zij er juist op gerekend te hebben, gesteund zouden te worden bij hun activiteiten, wat door deze acties nu niet het geval blijkt te zijn.Ieder dier heeft recht op goed leven in de Paramaribo Zoo

Op 1 oktober was het Werelddierendag. In verband hiermee organiseert de Paramaribo Zoo op zondag 10 oktober verschillende activiteiten voor jong en oud met als thema "Ieder dier heeft recht op een goed leven".

Er zal extra aandacht besteed worden aan het voorkomen van dierenleed. Een van de activiteiten is een gezondheidscontest. Tijdens deze competitie wordt elk dier onderzocht door een team van artsen. Aan de hand van een aantal criteria wordt een gezondheidsscore bepaald. Daarna wordt het dier met het meeste aantal punten uitgeroepen tot "Gezondste dier van het jaar 2004".

Een andere activiteit is het "Educatief programma van de kinderboerderij". De kinderboerderij staat in de Paramaribo Zoo, net vůůr de speeltuin. De activiteiten starten om acht uur 's morgens en duren tot en met vijf uur 's middags.Onderzoek wijst uit: 80% wil de Javaanse taal leren

"De rol en de betekenis van de Javaanse taal" is het thema van een seminar dat de Stichting Institute for Research Study en Development (IRSD) deze week organiseert. Op de gehouden persconferentie gaf voorzitter Kadi Kartokromo aan, dat het erop lijkt alsof de Javaanse taal een inferieure taal geworden is. Volgens hem moeten we ons gaan bezinnen welke functie die taal moet gaan spelen in de toekomst.

Voor dit seminar is eerst onderzoek verricht door het IRSD. Dit gebeurde bij de laatstgehouden Indofair, waarbij 80% van de ondervraagden aangaf de Javaanse taal niet te kunnen spreken en dat ze het graag zouden willen leren.

Volgens IRSD-voorzitter Kartokromo, is dit seminar niet bedoeld om een lans te breken voor de introductie van de Javaanse taal op scholen. Het is gewoon een forum om de Javaanse taal in al haar facetten te bespreken.

Het seminar wordt gehouden bij de Indonesische ambassade, die de grote sponsor is en de keynote adress wordt geleverd door minister Walther Sandriman van Onderwijs en Volksontwikkeling.Getrainde academici nodig voor risico-analyse

Het is onvermijdelijk dat we in de toekomst genetisch gemanipuleerd voedsel op onze tafel krijgen. Daarom is het ook nodig dat er deskundigen zijn die een risico-analyse kunnen vaststellen van wat er in geÔmporteerd voedsel zit.

Hiervoor is er door het ministerie van Arbeid, Technologische ontwikkeling en Milieu een 4-daagse workshop georganiseerd met als thema "Risk Assessment and Management in Biotechnology". De Anton de Kom Universiteit verleende hieraan medewerking.

De coŲrdinator van het National Project, Gwendolyn Emanuels-Smith, zegt dat het moeilijk is voor ons land is om een risico-analyse te maken, omdat we nog niet alles weten van biotechnologie. Hiervoor zijn goed getrainde academici nodig die zich steeds verder specialiseren op het gebied van de toepassingen van biotechnologie om voedsel te manipuleren.

Volgens Minister Clifford Marica van ATM is bewezen dat dit type voedsel een belangrijke bestrijder is van armoede. Deze training maakt deel uit van de ratificatie van het "Cartagena Protocol on Biosafety" en is op 8 oktober afgesloten.Somohardjo onthult verkiezingsstrategie

De Pertjaja Luhur gaat tot eind dit jaar zelf massameetings houden, bedoeld om de eigen partijsterkte te meten. Voor dit weekeind heeft de partij een massameeting gepland in het district Nickerie. Pertjaja Luhur-voorzitter Paul Somohardjo zegt dat zijn partij alles op alles zal zetten om op voorkeursstemmen ten minste 1 van de 5 zetels binnen te halen. Zijn partij zal zeker 10 zetels binnenhalen. Hij uitte ferme taal richting de zetelspeculanten. De PL-voorzitter zei verder dat zijn partij geen druk zal leggen op de onderhandelingen binnen Nieuw Front-verband.

De partij houdt rekening met de aanstaande vastenmaand en zal in de periode tussen 14 oktober en 14 november geen massameetings houden. In december zal een grootse massameeting worden gehouden in Paramaribo. Hij vertrouwt erop dat alle Pertjaja-leden inderdaad hun stem op de partij uitbrengen.

Voorts ziet hij geen enkele aanleiding om de Nieuw Front-combinatie te verlaten. Hij heeft geen moeite als de huidige president door de overige Nieuw Front-partners weer wordt voorgedragen voor een derde zittingstermijn. Walther Sandriman is ermee belast namens de partij onderhandelingen te voeren met de 3 Nieuw Front-partijen. Hij moet de ontwikkelingsvisie van zijn partij vergelijken binnen het Nieuw Front om ons land tot grotere welvaart en welzijn te brengen.

De heer Somohardjo besloot met te vertellen dat er 500.000 Amerikaanse dollar is uitgetrokken voor de verkiezingscampagne van de Pertjaja Luhur. Dit geld wordt door de leden zelf opgebracht.Tijdelijk twee Nederlandse artsen in ziekenhuis Nickerie

De Stichting Dr. L. Mungra Streekziekenhuis Nickerie (SZN) heeft twee Nederlandse gasten op bezoek, die waarnemen voor de Nickeriaanse specialisten die voor bijscholing en vakantie naar het buitenland zijn. Nadat het SZN drie jaar geleden gesloten was vanwege problemen, werd er een nieuw bestuur aangesteld. Een van de taken van dit stichtingsbestuur is ervoor te zorgen dat er continu vijf basisspecialisten aanwezig zijn, te weten: een internist, een chirurg, een kinderarts, een anesthesist en een gynaecoloog.

Door middel van een samenwerking met de Rotary Doctors Bank in Nederland en het Cararina Ziekenhuis is het gelukt twee Nederlandse artsen (een gynaecoloog en een anesthesist) naar Nickerie te halen. Ook is het bestuur erin geslaagd eigen Surinaams kader aan te trekken voor de drie andere posten.

De voorzitter van het Stichtingsbestuur, Otto Dewanchand, gaf aan dat de Nickeriaanse patiŽnten positief gestemd zijn over de gasten.

Voor de internist Jan van Spreeuwel is het de tweede keer in Suriname. Twee en een half jaar geleden was hij al werkzaam in het streekziekenhuis. Als hij een vergelijking maakt tussen toen en nu, merkt hij op dat zowel het SZN als Suriname positief veranderd zijn. De artsen Douglas en Van Spreeuwel zullen voor hun vertrek naar huis ook in de ziekenhuizen in Paramaribo werken.SDD een ongekend succes

Toen het initiatief ons bereikte hebben we er goed over nagedacht hoe we ons land zouden kunnen presenteren en hoe de wording ervan vorm moest krijgen. De Districtendagen (SDD) mochten geenszins een product van de initiatiefnemer van de SDD, de gemeente Den Haag, worden. Dit zei minister Romeo van Russel van Regionale Ontwikkeling vanmorgen op de persconferentie waar hij samen met de vertegenwoordigster van de gemeente Den Haag, mevrouw Barryl Biekman, verslag deed over de districtendagen in Den Haag.

De deelname en de organisatie van SDD hebben de beide overheden veel meer inzicht gegeven in hoe en wat er op lokaal gebied kan worden bereikt. Bij de voorbereiding kregen we ook te maken met een ontwikkeling die de gehele organisatie negatief zou moeten beinvloeden. We hebben echter doorgezet omdat we ervan overtuigd waren dat het uiteindelijke resultaat ons allemaal aangaat, aldus minister Romeo van Russel van Regionale Ontwikkeling.

Opvallend aspect van de districtendagen was dat bewezen is dat er op lokaal niveau sneller zaken kunnen worden gedaan. Op de dagen hebben zich tientallen mensen gemeld die zouden willen remigreren.

Mevrouw Biekman, de grote kracht achter het welslagen van de SDD in Nederland, ondersteunde de ervaring van de bewindsman. Ze zei dat er in Nederland in het verleden onvoldoende informatie was over de decentralisatieontwikkeling in Suriname. De SDD heeft er voor gezorgd dat deze informatie nu voor eenieder beschikbaar is.

niba - niba suri magazine  niba - niba suri magazine

De uitvoering van de SDD kende, naast het grote succes en de vele banden tot samenwerking die werden gesmeed, ook een minpuntje. Bij de opening werd het Surinaamse volkslied gespeeld en gezongen op een zeer moderne muzikale toon en wijze, die niet door alle participanten werd gewaardeerd.

Elk district buigt zich nu over de ervaringen en legt die vast in een evaluatierapport. De districten Para en Paramaribo Noord-Oost hebben hun evaluatie reeds af.IFRS moet de IAS vervangen

Naarmate de wereld kleiner wordt, economieŽn groeien en bedrijven fuseren, is het belangrijk dat er wordt gewerkt met transparante financiele verslaggevingsstandaarden. In Suriname werken niet alle bedrijven volgens de International Financial Reporting Standards. Daarom heeft het accountantskantoor Tjong A Hung samen met PricewaterhouseCoopers Nederland een 1-daags seminar georganiseerd.

Het vastleggen van de financiŽle en administratieve gegevens van alle bedrijfsactiviteiten volgens IFRS maken het mogelijk dat bedrijven transparant worden voor iedereen. Dit zal dan duidelijk worden in de jaarrekening van zo'n bedrijf. Behalve aandeelhouders en het algemeen publiek, kunnen ook concurrenten een duidelijk inzicht krijgen hoe een bedrijf heeft gepresteerd.

Minister Maikel Jong Tjien Fa van Handel en Industrie verrichtte de opening en benadrukte dat Surinaamse bedrijven zich deze standaarden eigen moeten maken, om niet achter te blijven bij de rest van de globaliserende wereld.

De voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, Marcel Meye, zei dat bedrijven vandaag niet alleen moeten letten op hun winstmaximalisatie. Hun productieprocessen moeten ook duurzaam zijn, waarbij er een harmonische balans moet zijn tussen het bedrijf, de werknemers, de leiding en het milieu. Suriname staat volgens hem nu onder druk van de globale handelsblokken waarvan we partij zijn, aldus de VSB-voorzitter.

In Suriname worden volgens Romeo Burgos van het accountantskantoor Tjong A Hung verschillende financiele verslaggevingsmethoden gebruikt. In de wet wordt niet als zodanig verplicht om volgens een standaard te werken. Er zijn wel richtlijnen waarmee rekening moet worden gehouden.5e Women in Business Beurs

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in het kader van de ondersteuning van de overheid aan Niet-Gouvernementele Organisaties, bij de ontplooiing van activiteiten die gericht zijn op de ontwikkeling van de Surinaamse vrouw, uit de eigen begroting een bedrag van SRD 100.030,-- beschikbaar gesteld aan de Nationale Vrouwen Beweging.

Deze organisatie is belast met de organisatie van de 5e Women in Business Beurs, die 28 tot en met 31 oktober 2004 wordt gehouden en heeft als doel de rol van de Surinaamse vrouw in het productieproces te belichten. Deze doelstelling bestrijkt verschillende componenten waaronder het bevorderen van het vrouwelijk ondernemerschap en het aanleren van ondernemingstechnieken. Verder ook het bewustmaken van vrouwelijke ondernemers.

Deze componenten zijn opgenomen in het Integraal Genderactieplan van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het ministerie heeft daarom positief gereageerd op een verzoek van de NVB om de beurs mede te financieren.Staatsolie op zoek naar nieuwe olievelden

Het seismisch onderzoek dat Staatsolie Suriname N.V. en het Spaanse bedrijf Repsol YPF moeten uitvoeren om een beter inzicht te krijgen in het petroleumpotentieel voor de kust van Suriname, is gestart. De twee maatschappijen zullen elk een onderzoeksprogramma uitvoeren. Repsol YPF heeft de contractor Fugro Geoteam AS ingezet om de eerste fase van het tweedimensionaal seismisch onderzoek uit te voeren.

Hiervoor is een speciaal schip in Suriname aangekomen dat 45 dagen in een gebied dat bijna 19.000 vierkante kilometer groot is data zal verzamelen. Staatsolie zal eveneens een tweedimensionaal seismisch onderzoek uitvoeren. De investering hiervoor bedraagt 2 miljoen Amerikaanse dollars. Vanwege de aantrekkelijke productiedelingsovereenkomsten zal Staatsolie niet alleen met Repsol YPF maar ook met Maersk Oil versneld seismisch onderzoek uitvoeren.

Deze gezamenlijke inspanning is een grote stap vooruit en zal bijdragen tot een beter inzicht in het petroleumpotentieel van het zeegebied van ongeveer 170.000 vierkante kilometer voor de kust van SurinameBasic Life Skills-training onderwijskrachten

Kinderen moeten goed bewapend worden met kennis en vaardigheden om gedurende hun schoolperiode goede resultaten te boeken. Daarom moeten leerkrachten ook weten wat Basic Life Skills zijn, om hun pupillen klaar te stomen voor verdere studie en de maatschappij.

Minister Walther Sandriman van Onderwijs en Volksontwikkeling verrichtte onlangs de opening van een workshop voor 20 leerkrachten van middelbare scholen. Zij worden getraind hoe de Basic Life Skills-technieken toe te passen in hun onderwijswerk.

Van het VN Kinderfonds, Unicef, krijgt het Nationale BLS-comite ook ondersteuning bij zijn activiteiten. R. van Dongen, vertegenwoordiger van de Unicef in ons land, zegt dat deze vernieuwde onderwijsmethode ook in Suriname vruchten moet afwerpen.

Volgens Minister Sandriman zijn Basic Life Skills belangrijk voor een gezonde en evenwichtige ontwikkeling van de student. Ze moeten ertoe leiden dat studenten de juiste en beste keuzes voor zichzelf kunnen bepalen gedurende hun studieperiode.

Deze workshop voor de eerste groep van middelbare docenten duurde tot en met 6 oktober.Nieuw irrigatiesysteem modernste in Zuid-Amerika

De Stichting Behoud Bananen Sector (SBBS) in het district Nickerie legt een nieuw irrigatiesysteem aan. Dit nieuw systeem bestaat uit zes sectoren en het aanleggen hiervan is mogelijk door tussenkomst van het Franse irrigatiebedrijf Eral.

Het irrigatiesysteem is het modernste in Zuid-Amerika, vertelde de supervisor van de afdeling Landbouwkundige Zaken van SBBS, Hendrik Wongsodrono, ons. Dit omdat het systeem voor een zo efficiŽnt mogelijk waterverbruik zorgt. De ongeveer zes millimeter water die de geteelde bacovevariant William nodig heeft, wordt door het nieuwe systeem gereguleerd. Het SBBS-complex is opgesplitst in twee delen: Nickerie I aan de zijde van Wageningen, en Nickerie II aan de kant van Nieuw Nickerie. Op dit moment zijn op Nickerie I de sectoren 2, 3 en 4 overgedragen door Eral. Sector 5 wordt nu uitgevoerd op het tweede deel.

De Stichting Behoud Bananen Sector is in het leven geroepen vanwege problemen die Surland NV had. Dus Surland opereert nu onder de stichting. De supervisor kijkt erg positief aan tegen het heropstarten van de bananenproductie in het district Nickerie.

Niet alleen vanwege het feit dat het deviezen binnenhaalt voor Suriname, maar ook omdat het arbeiders uit de teruggevallen rijstsector opvangt, aldus Hendrik Wongsodrono.DNP 2000 wil alle zetels in Nickerie

Jules Wijdenbosch, politiek leider van het Democratisch Nationaal Platform 2000, is ervan overtuigd dat hij zetels van het district Nickerie opstrijkt bij de aanstaande algemene vrije en geheime verkiezingen. Deze voorspelling deed hij tijdens een druk bezochte massameeting te Nieuw Nickerie.

Het was ook de start van de verkiezingscampagne en mobilisatie van sympathisanten en aanhangers op weg naar 25 mei volgend jaar. Er waren toespraken van verschillende DNP-2000 toppers, waarbij de nadruk werd gelegd op vraagstukken zoals aanpak van de criminaliteit, gezondheidszorg, onderwijs en het te volgen ontwikkelingspad voor het district Nickerie.

De DNP-2000 politiek leider Jules Wijdenbosch, zei dat het bespreken van deze zaken belangrijk is omdat de samenleving zich daarover zorgen maakt.SPA installeert 4 kernbesturen

De Surinaamse Partij van de Arbeid heeft een speciale plaats voor jongeren en vrouwen bij de ontwikkeling van ons land. Daarom moeten die groepen ook de kans krijgen zich te profileren, zegt Robby Berenstein, bestuurslid van de SPA bij de installatie van 4 kernbesturen in Commewijne. Dit gebeurde ten huize van familie Rancharan aan de Pandit Tilakdharie-weg. 2 kernen van Meerzorg, een vrouwen- en jongerenafdeling, werden geÔnstalleerd door het Hoofdbestuur van de SPA onder leiding van voorzitter Siegfried Gilds.

Alle nieuwe kernbestuursleden kregen symbolisch een pet en een trui om naar de komende verkiezingen toe te werken. De partij deed ook een sociaal gebaar naar de jeugd van die omgeving, door schoolpakketten uit te delen aan alle schoolgaanden.

Voorzitter Gilds zei dat nu pas het echte werk begint om de voorbereidingen te treffen voor een goed verloop van de verkiezingen in het voordeel van de partij en de Nieuw Front-combinatie. Ook Soesiela Angoelal, hoofdbestuurslid van de SPA, deed een speciaal beroep op de Vrouwen- en Jongerenafdeling van Commewijne hun plichten niet te verzaken.

De officiele verkiezingscampagne van de SPA is volgens ingewijden nog niet begonnen. Dat wordt pas bepaald na het statutaire partijcongres van november.Uda houdt lezing over de odo

Rudi Uda is orthopedagoog en heeft sinds zijn zesde levensjaar een bijzondere belangstelling voor de odo, spreekwoorden in het sranan-tongo. Hij was enige weken in Suriname en hield een lezing over dit onderwerp in het cultureel Cafe en discussiecentrum Tori Oso.

Onze verslaggever sprak met de orthopedagoog over zijn passie en zijn wetenschappelijk onderzoek over de odo. "Suriname is rijk aan culturen en talen. Om deze culturele en talenrijkdom te verdiepen, is het wenselijk er wetenschap aan te wijden. Het is belangrijk om voor het nageslacht studies na te laten waarop verder geborduurd kan worden", aldus Uda.

Hij hoopt dat er ten behoeve van andere talen in Suriname soortgelijke wetenschappelijke onderzoeken als die van hem worden gedaan. Voorts gaf hij te kennen dat hij wil promoveren, maar het nog niet zeker is op welke universiteit dat zal gebeuren, Utrecht of Nijmegen. Aangezien de professoren Wekker en Muyskens daarover nog geen besluit hebben genomen. De hoogleraar Wekker is verbonden aan de Universiteit van Utrecht en Muyskens doceert aan de Universiteit van Nijmegen.

De wetenschappelijke verhandeling van het onderzoek zal ook in een populaire handelsuitgave voor geinteresseerden worden aangeboden. Daarin zullen ruim drieduizend odo staan. De heer Uda benadrukte bij deze gelegenheid nog eens dat odo geen meervoudsvorm kent.Sociaal woningbouwprogramma voor 4500 personen

De eerste maandag in oktober is door de VN uitgeroepen tot Wereld Habitat Dag. In dit verband heeft de Stichting Low Income Shelter Program, LISP, een open dag gehouden. Deze was bedoeld om mensen uit de lagere- en middeninkomensgroepen te informeren over de mogelijkheden hun woon- en leefsituatie te verbeteren. Dit werd gedaan op het terrein van het Fort Zeelandia, waar de ministeries van Sociale Zaken en Natuurlijke Hulpbronnen aanwezig waren om informatie te geven over hun activiteiten op het gebied van de sociale woningbouw.

Ook andere organisaties, zoals een bank, projectontwikkelaars, huizenbouwers en NGO's waren er om hun mogelijkheden aan een breder publiek te presenteren. Minister Samuel Pawironadie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zei bij deze gelegenheid dat de regering huisvesting een belangrijk aandachtspunt vindt. Immers een goede woon- en leefomgeving vormt de basis voor mensen die zich binnen hun mogelijkheden goed kunnen ontwikkelen en ontplooien, aldus minister Pawironadie.

Voor de stichting LISP was deze dag ook een heuglijk feit, omdat het 100ste subsidiecertificaat werd uitgereikt aan mevrouw Redout voor woonverbetering. Ze kreeg dit uit handen van de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

De directeur van de Stichting LISP, Judith Brielle, gaf aan dat mensen uit dit sociaal woningbouwprogramma, tot een bedrag van 8100 SRD worden gesubsidieerd om hun bestaande woning te renoveren of gewoon een nieuwe op te kunnen zetten.

Uit dit sociaal woningbouwprogramma kunnen 4500 personen worden geholpen. In de tweede fase zijn er 600 formulieren verkocht voor een bedrag van 5 SRD per stuk. Van dit aantal heeft 33% zijn bescheiden ingediend en zijn al 100 personen in aanmerking gekomen voor een subsidie. Hiervan hebben 20 hun woning of al afgebouwd of gerenoveerd.Global Afrikan Congress in Suriname

In de Congreshal op het Onafhankelijkheidsplein is de afgelopen week de wereldconferentie van de Afrikaanse gemeenschap gehouden. Een honderdtal Afrikanen van het Afrikaanse continent en uit andere delen van de wereld zijn naar Suriname gereisd om deze werkbijeenkomst bij te wonen.

President Ronald Venetiaan, parlementsvoorzitter Ramdien Sardjoe en ministers waren speciaal uitgenodigd evenals leden van het corps diplomatique. Aan de organisatie van deze wereldconferentie in Suriname ging veel vooraf. Het comitť dat was ingesteld, gaf zijn mandaat terug omdat het van mening was dat de communicatie niet verliep zoals gewenst was.

De vertegenwoordiger van de International Global Afrikan-organisatie in Suriname, Iwan Wijngaarde, werd gevraagd om de voorbereiding toch voort te zetten omdat nu eenmaal Suriname was uitgekozen voor deze editie van de wereldconferentie.

Nadat het Surinaams volkslied was gezongen, startte de conferentie, waarbij Elly Purperhart een begi bracht en rastafarians hun plechtige lofzang tot God hielden. De voorzitter van de Federatie fu grupu fu African Srananman, Iwan Wijngaarde, sprak de aanwezigen toe en verduidelijkte het belang van dit congres.Walk for cancer against cancer

De vaart zat er goed in bij de "Walk for cancer against cancer", georganiseerd door de Stichting Oncologisch Instituut Suriname (SOIS). Hierbij kregen zij ondersteuning van de Surinaamse Kankerpatientenvereniging. Het Onafhankelijkheidsplein was het begin en het eindpunt voor de honderden wandelaars die een traject aflegden van 5 kilometer door de binnenstad van Paramaribo.

In Europa en Amerika worden dergelijke evenementen al langer georganiseerd om de aandacht te vragen voor kankerpatienten en vrijwilligers.

Allen die meeliepen, deden dat in verband met wereldborstkankerdag. Onder hen waren ook patienten. Vooral jeugdigen liepen mee, waarbij sommigen zich door hun ouders lieten dragen. Hier en daar werd een losse veter weer vastgebonden. Zoals gebruikelijk in Suriname bij het wandelen voor het goede doel en als creatieve bezigheid, deden er ook brassbands mee. Enkele jeugdige wandelaars kwamen dan ook al dansend bij de finish aan.

Grace Jessurun-Abendanon vertelde ons zeer trots te zijn op het feit dat dit de eerste keer is dat deze loop georganiseerd is en er zoveel belangstelling voor was. First lady Liesbeth Venetiaan-Vanenburg en de DNA-leden Sharmila Mangal-Mansaran en Ruth Wijdenbosch liepen ook mee. Er waren geen uitvallers en de EHBO heeft niet hoeven in te grijpen.

Iedere tweede maandag van de maand wordt er in het Oncologisch Instituut aan de Indira Ghandiweg een lotgenotenavond georganiseerd waar vrijwilligers van harte welkom zijn.Vrouwen niet evenredig vertegenwoordigd

Vrouwen en Leiderschap was het thema van een eendaagse workshop die de afgelopen week georganiseerd werd door het Vrouwen Parlement Forum. Henna Guicherit verzorgde ook een lezing, getiteld "Een kritische massa van vrouwelijke leiders is een vereiste voor duurzame ontwikkeling". Aan deze workshop heeft het ministerie van Binnenlandse zaken zijn medewerking verleend, omdat volgens de regeringsverklaring van 2000-2005 het Integraal Gender Actieplan wordt uitgevoerd.

Dit heeft als doel de positie van de Surinaamse vrouw over alle linies in onze samenleving zowel fysiek als institutioneel te versterken, zegt Amin Ramadhin van het ministerie van Biza. In z'n openingstoespraak zei deze Biza-topman dat vrouwen een belangrijke rol vervullen in de samenleving, echter is die rol zeer marginaal bij het nemen van economische en politieke besluiten.

Mevrouw Guicherit hield de participanten voor dat er in de wereld weinig landen zijn waar vrouwen zelf hun toekomst en lot bepalen. In Suriname werd het algemeen kiesrecht voor vrouwen in 1938 bij wet vastgesteld, maar het duurde 40 jaar voordat een vrouw tot minister werd benoemd. Dat was Elfriede Alexander Vanenburg in 1988 op het departement van Binnenlandse Zaken.

Zij gaf verder aan dat binnen ons politiek systeem er geen ruimte is om vrouwen gelijke kansen te geven. Ze staafde dit met een voorbeeld van de vorige verkiezingen. In ons land moet gewerkt worden naar een evenredige quota en dat zowel op partij- als legaal niveau. Als deze quota een grondwettelijk basis zou krijgen, worden politieke partijen verplicht gesteld een gelijk aantal posten voor vrouwen als voor mannen beschikbaar te stellen bij verkiezingen.

Tot nu is slechts 19,9% van de 51 parlementszetels door vrouwen bezet. Vrouwen moeten meer toegang krijgen tot leiderschapstrainingen, waarbij ze ook kunnen deelnemen aan besluitvormingsprocessen en ook leiding kunnen geven aan belangrijke politieke functies en instituten, aldus mevrouw Henna Guicherit.Opening van het nieuwe zittingsjaar

President Ronald Venetiaan heeft de begroting voor het dienstjaar 2004-2005, met een tekort van acht-en-een-half procent, aan het parlement gepresenteerd. Als staatshoofd heeft hij voor de 10e keer de jaarrede uitgesproken. In een toespraak van ruim een uur en 40 minuten gaf de president een uiteenzetting van projecten die door alle 16 ministeries worden uitgevoerd, om het leven van alle Surinamers draaglijk te maken.

Aan het begin van zijn toespraak gaf ons staatshoofd aan, dat hij het niet nodig vond een resume te geven van de verrichtingen van deze regering. Deze zaken zijn dagelijks zichtbaar in de samenleving. Hij gaf verder aan dat we als land over alle hulpbronnen beschikken om onze ontwikkeling zelf te bepalen.

Waar iedereen naar uitkeek, was de bekendmaking van de verkiezingsdatum voor de algemene vrije en geheime verkiezingen van volgend jaar. Hierbij zijn er vacatures voor Assemblee-, Ressortraads- en Districtsraadsleden. De President vertelde dat de voorbereidingen hiertoe al goed op gang zijn gebracht door het ministerie van Binnenlandse Zaken. "Het uitvoeren van al deze projecten kost geld. Er is op de begroting van dit jaar een tekort. De uitgaven zijn veel meer dan de inkomsten", aldus President Venetiaan.

Na de presentatie van de begroting voor het komend dienstjaar werd deze overhandigd aan de substituut griffier van ons parlement, mevrouw Burleson. Hierna bedankte voorzitter Ram Sardjoe van de Assemblee de president voor het vervullen van een grondwettelijke verplichting. Wat opviel tijdens deze Buitengewone Openbare Vergadering, was dat alle parlementariers in de vergaderzaal aanwezig waren. En niet dat ze voor presentie hadden getekend en in de koffiekamer zaten.


 
Kosteloos internet Magazine

Vertel uw vrienden en kennissen over NIBA

Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk
Vormgeving: Phillip Lutz

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen kunnen zich hiervoor opgeven via de website:

Vul uw emailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de email om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wil ontvangen, laat ons dan even weten waarom. Wij proberen steeds ons product te verbeteren en stellen uw mening zeer op prijs.

U kunt zich afmelden via onze website. Vul uw emailadres in en klik afmelden aan. Klik nu op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op link in de email om uw afmelding correct af te ronden.

Maar u kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden....


niba - niba suri magazine

De Wisselkoers

De koersen zijn indicatie-koersen.

NIBA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden.


Wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
Aankoop   2,700
Verkoop    2,770

EURO
Aankoop    3,325
Verkoop    3,411

POUND STERLING
Aankoop    4,825
Verkoop    4,950

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,501
Verkoop    1,557

Bankpapier

U.S. DOLLAR
Aankoop    2,700
Verkoop    2,770

EURO
Aankoop    3,315
Verkoop    3,421

POUND STERLING
Aankoop    4,791
Verkoop    4,960

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,501
Verkoop    1,557

Bron: Centrale Bank van Suriname


Kunst en Cultuur

Door Myra Winter

Op vrijdag 1 oktober zijn de restauratiewerkzaamheden gestart van de laatste, nog niet gerestaureerde officierswoning op het Fort Zeelandia Complex.

niba - niba suri magazine

niba - niba suri magazine


Het Nola Hatterman Instituut was hierin gehuisvest.

De restauratie van dit monumentale pand wordt gezien als een uniek project omdat het een samenwerking is van verschillende instanties.

Bij de restauratie werkzaamheden worden jongeren betrokken.

Zo leveren zij een bijdrage aan het behoud van het cultureel erfgoed en krijgen zij een on the job training.

De restauratie wordt gefinancierd uit HGIS-G fondsen, de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland.
niba - niba suri magazine
De nationale zender


In Memoriam

Hilly Axwijk
1934 - 2004

Je moet het zelf doen, niet je lot in handen van anderen leggen.

niba - niba suri magazine
Mevrouw Hilly Axwijk
    Foto: Parool (Ned)

Op woensdag 6 oktober is mevrouw Hilly Axwijk in Nederland overleden aan een hartaanval.

Zij werd op 1 december 1934 in Suriname geboren en is 69 jaar geworden.

Mevrouw Hilly Axwijk, oprichtster van de Surinaamse Vrouwen Bijlmer (SVB), heeft zich altijd ten volle ingezet voor haar medemens, de vrouwen en de Surinaamse gemeenschap in Nederland in het bijzonder. Zij kreeg voor haar grote verdienste van de Koningin Beatrix, als een van de eerste Surinaamse vrouwen de ridderorde van Oranje Nassau. Zij werd ook binnen Surinaamse kringen geeerd met de Dokter Sophie Redmond award.

Als maatschappelijk werkster heeft zij in grote mate bijgedragen aan het oplossen van de problematiek binnen de Surinaamse samenleving in Amsterdam en heeft zij door haar brugfunctie het gemeentebeleid op het gebied van sociaal maatschappelijk werk in belangrijke mate mede kunnen bepalen. In haar doorzettingsvermogen en vastberadenheid oplossingen te zoeken, was en is voor velen een voorbeeld.

De Surinaamse gemeenschap is door haar overlijden een van haar grote dochters kwijtgeraakt.

Zij was een steun en toeverlaat voor velen.

(Harrald Axwijk)
Ze was de Moeder overste van de Bijlmer

(Umberto Tan)
Haar deur op Grubbehoeve 206 stond altijd open, iedereen kon mee-eten en ondertussen zijn of haar problemen vertellen.

(Mart van de Wiel)
Het prettige aan Hilly Axwijk was dat ze daar altijd open en eerlijk in was.

NIBA SuriMagazine condoleert de nabestaanden.

Bron: Parool (Ned)Rotary ondersteunt Diakonessenhuis

De Rotary Club Paramaribo CENTRAL geeft financiele ondersteuning voor het inrichten van een ruimte in het Diakonessenhuis voor het testen van individuen op HIV/AIDS en het begeleiden van met HIV besmette personen.

In deze zgn. Voluntary Counseling and Testing Unit (VCT Unit) zal het begeleiden van seropositieven en hun directe familie plaats vinden. Dit houdt onder andere in het begeleiden van mensen die positief zijn getest voor HIV, het helpen verwerken en accepteren van en leven met deze ernstige ziekte. Deze zaken gaan immers gepaard met veel emotionele spanningen bij HIV/Aids-patiŽnten en hun naasten.

De taken van HIV/AIDS-counselors worden steeds uitgebreider om deze wereldwijde epidemie in te dammen. Het vroegtijdige en vrijwillige testen is erg belangrijk om tijdige informatie te hebben over je HIV status en zo je overlevingskansen te vergroten en de overdracht naar anderen te voorkomen.

Dit werk vereist een aparte werkruimte waar, met getrainde counselors, in alle rust en discretie gesprekken kunnen worden gevoerd, de administratie kan worden bijgehouden en de onderlinge uitwisseling van informatie kan plaatsvinden.

Deze ruimte was reeds toegewezen door de directie van het Diakonessenhuis, maar de financiele middelen voor de inrichting van de VCT Unit ad US$ 2.255 ontbraken. Het ligt in de verwachting dat deze ruimte begin november in gebruik wordt genomen.

niba - niba suri magazine

Foto door Ton Vlugman, Rotary Club Paramaribo CENTRAL

Namens Rotary Club Paramaribo CENTRAL overhandigt Rakesh Adhin, Director Community Service (uiterst links), een checque van US$ 2,255.- aan Zuster Jennifer Deel, Wnd. Directeur van het Diakonessenhuis. Verder van links naar rechts: R. Roodenburg, J. Grauwde, M. Van Eer en E. Eduards.

Volgens de voorzitter van de HIV-commissie van het Diakonessenhuis, drs. Marja van Eer (tweede van rechts), getuigt deze geste van Rotary Paramaribo CENTRAL van realiteitszin, gezien de nood die bestaat met betrekking tot de HIV/AIDS problematiek in ons land.


Politie berichten

(Door: Sjaam Bhoelan, Voorlichting en Publiciteit K.P.S.)

Aanhouding rovers Oost-West verbinding

5 mannen zijn in een hotel in Paramaribo aangehouden. Het vermoeden bestaat dat het deze mannen zijn die zich schuldig hebben gemaakt aan roofovervallen op de Oost-West verbinding.

Op het moment van aanhouding hadden de mannen een jachtgeweer met afgezaagde loop, een hoeveelheid kaliber 22 rifle patronen, een tas met verschillende gouden sieraden en een aantal mobiele telefoontoestellen bij zich.

De verdachten zijn door de politie ingesloten.

Beroving Koningspalmstraat opgelost

In verband met de beroving op 9 september aan de Koningspalmstraat zijn drie personen aangehouden. Het ging hiet om een inbraak in een appartement van een vakantieganger, waarbij een groot geldsbedrag in euro's werd buitgemaakt.

Een van de rovers is nog schoolgaand.

Wegcontrole heeft succes

Om ongeveer 3 uur in de ochtend zijn bij een wegcontrole aan de Mr. P. Chandishawweg drie mensen aangehouden. Bij controle van de auto werd een jachtgeweer met afgezaagde loop gevonden.

Wrede roofmoord op klaarlichte dag

Bij een goud-opkoopbedrijf aan de Tourtonnelaan hebben 3 mannen, die onderling braziliaans spraken, de beveiliger, Dennis Leter op een wrede manier en zeer koelbloedig doodgeschoten. Eerder op de dag was het drietal al in de zaak geweest waarbij ze aangaven, dat ze goud wilde verkopen. Omdat het personeel nog geen geld in kas had, werd het drietal beleefd gevraagd of ze later terug konden komen.

Ze kwamen inderdaad om half vier terug. Eenmaal binnen, trokken ze meteen hun pistolen en eisten al het geld van het aanwezige personeel. De heer Leter, die op dat moment buiten op wacht stond, merkte al snel wat er gebeurde en kwam de zaak binnen om he personeel te helpen.

Hij werd direct door een van de daders koelbloedig in de borst geschoten.

De heer Leter stierf vrijwel onmiddellijk aan zijn verwondingen.

Het overige personeel werd tijdens deze moord door de andere twee onder schot gehouden.

Nadat het personeel werd gedwongen het aanwezige geld in de kas af te geven, een groot geldsbedrag in Amerikaanse dollars, vluchten de drie daders in een donkerblauwe auto.


Puwema

Epicentrum

nog evenÖ
en
je zou
ontwaken

zelfs
je blootste
vermoedens
ontbraken

over wat
de dag
jou
bracht;

gewaagde pogingen
hebben
niet mogen
baten

de wekker
die
voor jou
rinkelde

wenkte
redders

dat je onder
de ruine
bedolven
lagPolly LevensSchrijversgroep 77

Radionieuws

Op maandag 20 september praat Ismene krishnadath met Roue Hupsel in het programma Skrifiman Taki.

BLINDE MUREN is het spannende romandebuut van Roue Hupsel en speelt zich af in Suriname en Frans Guyana. Een van de hoofdpersonen is Diana, die in het krijt staat bij een topfiguur in de drugswereld.

Ze wordt gedwongen om haar schuld bij hem af te lossen door met cocaine gevulde bolletjes te slikken en deze naar Nederland te smokkelen. De procureur-generaal en de president van de Centrale Bank worden gechanteerd en voor het karretje gespannen van enkele duistere figuren om handelingen te plegen die het daglicht niet verdragen.

De integere rechercheur Martin Bosman moet in opdracht van hogerhand een onderzoek waarin hij vergevorderd is staken en vergeten. Als er een aanslag op zijn leven wordt gepleegd slaat hij terug, hard en meedogenloos.

Martin ontmoet de Nederlander Peter die in Paramaribo op zoek is naar zijn spoorloos verdwenen zus Hanneke, nadat deze getuige is geweest van de moord op haar verloofde John, een Surinamer met een drugsverleden.

Martin en Peter smeden een plan en het lukt ze om te infiltreren in het drugssyndicaat in het land. Beide mannen raken verstrikt in een wespennest van intrige, corrupte politici, drugssmokkel, raadselachtige moorden, het witwassen van uit de drugssmokkel verkregen miljoenen en de smokkel van wapens via Suriname naar Colombia voor de FARC-rebellen.

Het lukt ze om Hanneke op te sporen en te bevrijden. Op hun wanhopige vlucht naar Frans Guyana ontmoeten ze door de criminelen opgejaagde Diana. Dit meisje blijkt zonder dat ze het weet een sleutelfiguur te zijn om de macht van de drugsmaffia die het land in zijn greep houdt te breken. In Saint-Laurent aangekomen merken ze dat ze ook daar niet veilig zijnÖ

Roue Hupsel heeft een 35-jarige carriŤre achter de rug als radio-omroeper, programmamaker en journalist. Met zijn eerste korte verhaal "Hello" eindigde hij op de derde plaats in Nederland tijdens een verhalenwedstrijd van het Kwakoefestival.

Een ander kort verhaal "Vannacht" verscheen in twee afleveringen op de literaire pagina van het ochtendblad De Ware Tijd in Paramaribo. In 2003 verschenen twee korte verhalen van hem in het Engels in de bundel Considerations, die goed verkocht werd in Suriname en het CaraÔbisch gebied.

Hupsel heeft zijn romandebuut opgedragen aan de in 1983 vermoorde politie-rechercheur Herman Gooding toen hij bezig was met een onderzoek naar de smokkel van cocaÔne vanuit Colombia naar Suriname voor doorvoer naar Europa.  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

  ††