suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      


    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 23 - Juli - 2004                                           SuriMagazine no. 4  

SDD en de toekomst van Suriname
 
De grote Surinaamse Districten Dag zal dit jaar worden gehouden op 18 en 19 september, in de Haagse Hogeschool in Den Haag. Dit tweedaagse evenement, dat om de twee jaar zal worden gehouden, vindt afwisselend in Nederland en Suriname plaats en is als het ware een marktplaats waarbij de districten, bedrijven en organisaties uit Suriname een podium wordt aangeboden om de zakelijke mogelijkheden aan eventuele investeerders te presenteren.
 
Een concept in ontwikkeling, dat met name gericht is op het mobiliseren van alle betrokkenen in de vorm van kennissen, kennis, kapitaal, creativiteit, etc. Allemaal zaken die met Suriname te maken hebben om nu en in de toekomst vanuit het maatschappelijk middenveld  initiatieven te ontplooien.
 
Een van de stuwende krachten achter de SDD is de heer Roy Silos van Cari Consult. Samen met een groep afgestudeerde jongeren en studenten in Den Haag werkt hij keihard om dit evenement tot een groot succes te maken. Maar ook in de districten zijn verschillende personen en organisaties al geruime tijd zeer actief met de voorbereidingen bezig.
 
De officiŽle opening van SDD zal in tegenwoordigheid van het College van Districtscommissarissen worden verricht door de Haagse Burgemeester W. Deetman, minister Ontwikkelingssamenwerking mevrouw A. van Ardenne en minister van Regionale Ontwikkeling republiek Suriname de heer R. van Russel.
 

 
Javaanse taal in beweging
 
Het IRSD (Institute for Research, Study and Development) organiseert samen met verschillende organisaties, in Sana Budaya op 29 augustus om 10 uur een discussie bijeenkomst met het doel: De ordening van het Surinaams-Javaans in breder verband te bediscussiŽren.
 
Het is algemeen bekend dat de Javaans taal in de laatste tijd een groei heeft doorgemaakt, mede door de invloeden van religieuze organisaties, de radiostations, de rol van de Indonesische ambassade, de verschillende zangers uit Indonesie en de belangstelling van de jongeren die bewuster zijn geworden. Het zijn vooral deze jongeren die meer van hun eigen taal willen leren kennen. 
 
Verwacht wordt dat ongeveer 150 personen uit de verschillende distrikten aan dit congres zullen deelnemen. Als keyspeaker zal de Minister van Onderwijs Jan Sandriman optreden, terwijl ook de ambassadeur van Indonesie aanwezig zal zijn. Inleiders: de heren Antoon Sisal, S.Djasmin en S.Kromoredjo.
 

 
Kinderen voor kinderen
 
Amerikaanse kinderen hebben pakketen bijeengebracht voor schoolkinderen in de omgeving van Para en Brokopondo. De Amerikaanse Ambassade, de Suralco en de Diplomatic Ladies Group hebben voor de verdeling van de pakketen gezorgd en het was dan ook op uitnodiging van Diplomatic Ladies Group, dat de echtgenote van Suralco's Managing Director, mevrouw Hollie Pedersen  samen met mevrouw Lea Meyer, de Pryorschool en de Openbare School Brokopondo bezochten.
 
niba - niba suri magazine niba - niba suri magazine
 
In totaal werden er bij deze actie 2000 pakketen onder de kinderen verdeeld. De schoolleiding en leerlingen toonden zich ingenomen met het bezoek van mevrouw Pederson en uiten hun dankbaarheid tegenover de gevers.
 


RVM verhoogt ambtenarenpensioen
 
Gepensioneerde ambtenaren krijgen met ingang van 1 maart 2004 een toeslag van 5% op het basispensioen, terwijl per 1 september 2004 het basispensioen nog eens met 5% wordt verhoogd. Deze verhoging geldt ook voor personen die  - onderstand - ontvangen
 
De Raad van Minister is tot dit besluit gekomen vanwege de sociale economische situatie van de gepensioneerden en hun bijdrage aan de opbouw van het land, dat niet weg te cijferen valt.
 

 
Waterkoelers voor scholen district Nickerie.
 
DNA-lid  Carmelita Ferreira  wil zich blijven inzetten voor het welzijn van de jeugd in het distrikt Nickerie, ook nu het project restauratie van de openbare school Paradise met succes is afgerond.
Zo heeft zij al een aanvraag ingediend bij het Kredietfonds voor het nieuwe project waarbij het de bedoeling is dat er op alle scholen in haar distrikt, een waterkoeler voor de leerlingen wordt geplaatst.
 

 
Suriname wil naar Crop Over Festival op Barbados.
 
Het  - Crop Over 2004 Suriname Tour project -  wil dat Suriname meer bekendheid krijgt bij de rest van het Caraibisch  gebied, door met een groep van 140 personen mee te doen aan dit grootse evenement op Barbados. Het doel is dan ook onze eigen cultuur uit te dragen en vriendschappelijke en zakelijke betrekkingen met Barbados te verstevigen.
 
Het Crop Over festival op Barbados duurt 5 weken is een jaarlijks terugkerend evenementen, dat nog stamt uit 1780, de tijd dat dit eiland  veel suiker produceerde. Aan het einde van het suikerseizoen werd altijd een groot feest gehouden, dat nu is uitgegroeid tot een waar internationaal evenement.  Het festival eindigt op 5 augustus en wordt afgesloten met de -Last Lap Craft Fair, in Pelican Village.
 
De Surinaamse delegatie zal ondere andere bestaan uit de bekende groep, Naks Kaseko Loko. Het hoogtepunt van de Suriname Night is   de presentatie, van het in het engels vertaalde boek Elizabeth Samson, van de schrijfster Cynthia Mc Leod.
 

 
Kledingvoorschriften schooluniformen worden aangescherpt.
 
Aan het begin van dit schooljaar wordt door het directeurenberaad gesteld dat er scherper zal worden gelet op de kledingvoorschriften en uniformen van leerlingen op de mulo scholen. Ook de haardracht van vooral de jongens en het hebben van een cellulair zal op  school aan banden worden gelegd. De leerlingen die graag met de mode mee willen gaan, brengen soms zelf veranderingen aan het uniform aan.
 
Dit beleid zal worden uitgebreid naar alle scholen waar de leerlingen blauw aandoen en ook daar zullen de regels en de controle op de naleving worden verscherpt.Maar ook leerkrachten moeten beter op hun kleding gaan letten, omdat zij het goede voorbeeld moeten geven. Enkele ouders en leerlingen hebben geklaagd over de manier waarop sommige leerkrachten gekleed gaan.
 

 
Suralco ondersteunt goede doelen.
 
De Suralco ondersteunt waar mogelijk altijd sociale projecten en ook dit keer werden 3 organisaties bedacht. Managing Director Warren Pederson overhandigde aan de heer Rust van Huize Ashiana een kopieermachine, welke gebruikt zal worden om een krantje te voor de bewoners te maken.
 
Voorwaarts,  de oudste voetbalvereniging, kreeg in verband met haar 85-jarig bestaan op 1 augustus een grasmaaier. Op die dag wil de vereniging ook haar eigen voetbalveld in gebruik nemen.
 
De Stichting ter Bevordering van Kunst en Kultuur, organisator van het 13de Suripop festival, kreeg de nieuwe Jules Chin A Foeng trofee voor dit jaar overhandigd. Deze aluminium trofee en is tot nu toe elk jaar door de Suralco gemaakt.
 

 
Partijvergadering beloont President voor zijn beleid.
 
President Ronald Venetiaan is tijdens een bijzondere congresvergadering van deze partij met enkele honderden kaderleden,  bij acclamatie herkozen als voorzitter van de Nationale Partij Suriname(NPS). 
 
De herkozen voorzitter zei in zijn toespraak dat de Nationale Partij Suriname voor iedereen, die problemen heeft  oplossingen heeft.  NPS is een partij van het volk, die werkt voor het volk. Daarbij wordt telkens gekeken hoe de werkzaamheden ordelijk en verantwoord kunnen worden uitgevoerd.
Daarom twijfelt de NPS niet als het erop aankomt om verantwoordelijk te nemen om de vele problemen die er in het land zijn, aan te pakken.
 
De NPS heeft als voornaamste doelstelling altijd in de regering te zitten, want dan kan er constructief gewerkt worden aan de verdere ontwikkeling van Suriname. Maar om nu hoog van de daken te schreeuwen dat de verkiezingen van volgend jaar worden gewonnen is niet de manier waarop de partij omgaat met verkiezingen. Verkiezingen win je omdat mensen in het land op je stemmen omdat je het voorbeeld bent van goed bestuur en dat is de NPS. President Venetiaan bedankte ook het Surinaamse volk voor de ondersteuning die hij kreeg bij het verlies van alles wat in zijn huis stond toen dat afbrandde.
 

 
Politie krijgt nieuwe motorfietsen
 
De minister van Justitie en Politie, Siegfried Gilds heeft zestien Honda 750 CC motorfietsen aan  de korpschef van het Korps Politie Suriname, hoofdcommissaris Delano Braam, overgedragen. De motorfietsen zijn na een openbare aanbesteding in december van het vorig jaar, door de regering aangeschaft.
 
niba - niba suri magazine
 
Foto: de hr. Sjaam Bhoelan-Voorlichting KPS

Hoofdinspecteur Humphrey Tjin Liep Shie bedankte de korpschef, de minister als ook de regering voor de motorfietsen. Hij gaf verder aan dat ze niet alleen voor Paramaribo, maar voor geheel Suriname zullen worden ingezet.  Minister Gilds gaf aan, dat met deze motorfietsen, de politieorganisatie in haar materiŽle behoefte voorziet om zodoende de gemeenschap beter te dienen.
 

 
Anti-Narcoticabrigade vernietigt drugs.
 
niba - niba suri magazine
 
Foto: de hr. Sjaam Bhoelan-Voorlichting KPS

Op Dijkveld is in het bijzijn van de officier van Justitie Mevr. Mr. Mahadew, een grote partij drugs ( 163 kg ) officieel vernietigd.  De diverse soorten drugs werden bij verschillende acties door de anti-narcoticabrigade in beslag genomen.
 

 
Slechte resultaten HAVO 1
 
Bijna 2/3  van de leerlingen die dit jaar eindexamen op HAVO 1 hebben gedaan, zijn afgewezen. Van de 281 studenten haalden slechts 104 in een keer de eindstreep en 62 krijgen een herkansing. Volgens de heer Narin Mohan, directeur van deze school is dit geen uitzondering en zijn deze slechte resultaten mede veroorzaakt door een gebrek aan motivatie bij de studenten. Vooral het vak Economie 2, blijkt een groot struikelblok te vormen. Het gemiddelde cijfer voor dit onderdeel, is een  4,5.
 
De HAVO wordt nu nog voor de gezien als een soort opvangcentrum. Studenten die 2e keer op een VWO school blijven zitten, moeten van die school worden afgeschreven en kunnen dan alleen nog op de HAVO terecht.
 
Volgens directeur Narin Mohan, wordt er samen met het Ministerie van Onderwijs naar oplossingen gezocht om de opleiding te verbeteren. Zo wordt onder andere gedacht om naast de bestaande 2 jarige opleiding ook een 3 jarige HAVO opleiding neer te zetten. Leerkrachten moeten geregeld bijscholing en training krijgen, wat tot nu toe niet is gebeurd en de leerlingen moeten beter gemotiveerd worden.
 

 
SRS-Media-Cook-Out
 
Vertegenwoordigers van de verschillende media, waaronder zelfs een team uit CuraÁao, zullen op zondag 15 augustus meedoen aan de SRS-Media-Cook-Out. De klaargemaakte gerechten zullen tegen een redelijke prijs aan het publiek verkocht worden.
 
Met het doel saamhorigheid onder de mediamensen te bevorderen, zal aan de deelnemers worden gevraagd om de helft van de opbrengsten af te staan aan een sociaal-maatschappelijk project. Dit jaar is gekozen voor oudere burgers.
 

 
Activiteiten en plannen Stichting 1 juli Keti-Koti
 
De Samenwerkende Afrikaans-Surinaamse Organisaties, Stichting 1 juli Keti-Koti wil gerichter werken aan een systematische versterking van de solidariteit van de Afrikan-Srananman.
Zo wil zij de levensproblemen van deze groep structureel aanpakken en heeft voor dit jaar,  enkele grote activiteiten op agenda. Zoals het opzetten van een radio station en een documentatie centrum te Poelepantje. (Puru Panji Prin)  Het is de bedoeling om van Poelepantje een Afrocentrum te maken.
 
Om meer invulling te geven aan het informatie en documentatie centrum werkt de Stichting aan het verzamelen van gegevens van alle basismateriaal dat er in Nederland is. Het tweede project is het vestigen van een bureau voor onderzoek van de gevolgen van de Slavenhandel en Slavernij in het Caribisch gebied.
 

 
Canadese ambassadeur vertrekt
 
Ambassadeur Serge Marcoux, de niet residerende Canadese ambassadeur in ons land, heeft in verband met de beŽindiging van z'n missie in ons land, een afscheidsbezoek gebracht aan minister Marie Levens van Buitenlandse zaken. De Minister prees de heer Marcoux voor de bijdrage die hij heeft geleverd bij het verstevigen van de sociale en culturele banden tussen beide landen en vroeg hem om ook de mogelijkheden te bekijken voor versoepeling van het wederzijds visumbeleid tussen Suriname en Canada.
 
De Ambassadeur informeerde Minister Levens over de nieuwe overeenkomst  tussen Canada en de Caricom lidstaten. In de nieuwe overeenkomst zijn nu ook wederzijdse investeringen en diensten opgenomen.Voor Canada is de Free Trade Area of the America's belangrijk als grote tegenhanger van de steeds groter wordende Europese en Aziatische handelsblokken. Naar verwachting zal de nieuwe ambassadeur van Canada eind volgende maand aan president Ronald Venetiaan, zijn geloofsbrieven aanbieden.
 

 
Conferentie over Hindoestaanse cultuur.
 
Met als  thema: - Traditie en Verandering, 131 jaar Hindoestanen in Suriname -, werd door het Instituut voor Maatschappij en Wetenschappelijk Onderzoek van de ADEK Universiteit, samen met de Indiase ambassade in ons land en de Nationale Stichting Hindoestaanse Immigratie een tweedaagse conferentie gehouden. Aan de orde kwamen: kenmerken en de veranderingen in de Hindoestaanse cultuur, de integratie van de Hindoestanen en de visie daaromtrent van Jhan Adhin en religie onder de Hindoestanen.
 

 
Beleggingsmogelijkheden niet optimaal benut.
 
De Centrale Bank van Suriname heeft besloten om deze maand een serie werksessies te houden met de onder haar toezicht staande pensioenfondsen. Zo wil de Centrale bank de pensioenfondsen bewuster maken van de beleggingsmogelijkheden die zij nog hebben. De bank heeft ter bescherming van de pensioenen in het verleden richtlijnen opgesteld voor de beleggingen die de pensioenfondsen mogen doen, maar deze worden nu als knellend ervaren. Terwijl voorlopige analyses hebben uitgewezen dat de fondsen nog ruimte hebben om binnen deze richtlijnen extra uitzettingen te doen, die een positieve invloed kunnen hebben op het rendement van de fondsen.
 

 
Minister BelgiŽ bezoekt DNA
 
De Minister van Ontwikkelingssamenwerking van het Koninkrijk BelgiŽ, de heer Marc Verwilghen, bracht op maandag 19 juli 2004 een beleefdheidsbezoek aan de Voorzitter van De Nationale Assemblee. Bij dit bezoek waren ook de minister van PLOS van Suriname, Stanley Raghoebarsing en de directeur Inder Rambharse aanwezig.
 
Mede op advies van de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan, zal de private sector gestimuleerd moeten worden in de partner landen van BelgiŽ. Suriname is een land met extra mogelijkheden op het gebied van aqua cultuur en gezondheidszorg die hulp behoeven. De handel wil meestal zaken doen met landen die dezelfde taal spreken, aldus de heer Verwilghen.
 
De economische stabiliteit van Suriname is een stap voorwaarts om de samenwerkingsverbanden aan te sterken. Hij bracht ook de uitnodiging over van de Kamervoorzitter van het Vlaams Parlement, voor een tegenbezoek aan het Belgische parlement.
 
niba - niba suri magazine

Foto:  Persdienst DNA
 

Kosteloos internet Magazine

Vertel uw vrienden en kennissen over NIBA

Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk
Vormgeving: Phillip Lutz

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen kunnen zich hiervoor opgeven via de website:

Vul uw emailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de email om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wil ontvangen, laat ons dan even weten waarom. Wij proberen steeds ons product te verbeteren en stellen uw mening zeer op prijs.

U kunt zich afmelden via onze website. Vul uw emailadres in en klik afmelden aan. Klik nu op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op link in de email om uw afmelding correct af te ronden.

Maar u kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden....


MAKKAs
 
Een bijdrage van
Joan Egberts over zaken die de maatschappij steken.
 
Maak uw omgeving schoon.
 
Burgers van Suriname het kan zo niet langer door- gaan. Het is niet goed voor u en het is niet goed voor ons land.
 
Het wordt nu tijd dat iedereen gaat helpen bij de misdaadbestrijding.
 
U kunt niet langer zeggen dat u er niets mee te maken hebt, want het kan u ook overkomen. Het kan ook met u gebeuren !
 
Zeker, u heeft gelijk als u zegt dat het taak is van de overheid om misdaad op te sporen en te bestrijden, maar ze hebben ook uw hulp nodig. 
 
Als u iets weet over een misdaad, diefstal of corruptie, geef deze informatie dan aan de politie.  
 
Blijf niet stilzitten. Steun de politie en de overheid bij de misdaadbestrijding.
 
Wees waakzaam.
 
Let op wat er in uw omgeving gebeurt.
 
Waarschuw de Politie als u verdachte mensen in uw omgeving ziet, of personen die verdachte dingen doen.
 
Doe actief mee met misdaadbestrijding, wees de ogen en de oren van de politie. Zeg nee tegen misdaad. 
 
Er moet een tijd komen dat dievenijzer voor de ramen niet meer nodig zal zijn.
 
En dat kan, maar dan met uw hulp.
 
Maak ons land weer veilig voor de kinderen.
 

 
Brandbom gegooid naar Huis van officier van Justitie.
 
Door kordaat optreden
kon een ramp worden
voorkomen, anders waren  kinderen zeker het slachtoffer geworden van deze intimidatie poging van een enkele criminelen.
 
Iedereen die iets weet over de daders of deze daad wordt dringend verzocht hun informatie aan de politie door te geven.
 
U kunt ons ook e-mailen of opbellen, dan zorgen wij er voor dat uw informatie bij de Politie terecht komt.
 
 

niba - niba suri magazine
 
Eerste steenlegging nieuwe woning familie Venetiaan.
 
Nadat de President met gebruikelijk ceremonie de eerste steen had gelegd, kregen kinderen en familie ook de gelegenheid hun steentje bij te dragen, waaronder ook een nicht en  schoonzoon George Lazo.
 
 
 
Sabi
Betekenissen van hindoe meisjesnamen:
 
Hema
als van goud
 
Himani-
zij die zo smetteloos is als sneeuw
 
Jalini 
dochter van het  water
 
Janani
de voortbrengster 
 
Jaymala  
de overwinningskrans
 
Betekenissen van hindoe jongensnamen:
 
Hansraj
de koning der zwanen
 
Harilal
geliefd als Hari
 
Hariram
Hari en Rama
 
Hem
van goud
 
Hemnant
de winter
 
Hira
een diamant
 
Indra
Koning der Goden
 
Ishan 
de Heer
 
 

 
Odo
 
Te yu wani stanfaste lobi, sorgu yu kamradoro no abi tu sroto.
 
Waar twee harten zich een tonen, zullen liefde en vrede wonen.
 
Let op de overeenkomst met het gezegde uit Kongo, te weten: een huis met twee sleutels is niets waard.
 
Overigens had een angisa bedrukt met gekruiste sleutels de naam: efu yu wani oprekti lobi, yu kamradoro no musu abi tu sroto.
 
(Als je oprechte liefde wil, moet je kamer niet twee sloten hebben)
 
Bron: Bigi Sma Taki
herkomst van meer dan 2500 spreekwoorden en uitdrukkingen.
2002 Julian H.A. Neijhorst
ISBN: 99914-692-0-6

niba - niba suri magazine

Sabi
 
ARYA SAMAJ
 
ARYA SAMAJ, betekent letterlijk: gemeenschap van nobele lieden en is een hervormingsbeweging binnen het hindoeÔsme die in 1875 door Svami Dayanand werd gesticht en die ook in Suriname aanhangers telt.
 
De Samaji's zijn georga-niseerd in verenigingen, waarvan de oudste,  Arya Dewaker, in 1930 werd opgericht. Enige jaren later scheidde hiervan de  Arya Pratinidhi Sabha Surinam  zich af (gelieerd aan de - Arya Sarvadeshik Sabha - te New Delhi, India).
Deze twee zijn te Parama-ribo gevestigd met afde-lingen in de  districten. Later werd de - Shrimati Prantik Arya Pratinidhi Sabha - opgericht aan het Pad van Wanica (district Suriname) en de - Arya Samaj Sawmillkreekpolder - in het district Nickerie.

Puwema
 
© Polly Levens
Ansoe, januari 1992
 
 
Onder de brug van Ansoe
 
Ik had haast
op kindervingertjes getrapt
toen ik mij op de brug
van Ansoe
begaf
 
Een jongetje was
naar boven geklauterd
en hield zich
aan dwarsliggers
vast
 
Eerst dacht ik:
"wat een kleine stouterd",
'k was onaangenaam
verrast
 
Mijn aandacht was
op dat moment
geheel en al
voor hem
bestemd
 
Al gauw besefte ik,
't was niet louter
een stoere tiener-
of jongensgrap,
 
't zwerfkind had
de ganse nacht
in een bootje
onder de brug
doorgebracht


  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

  ††