suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      


    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 11 - Juni - 2005           Suri Magazine no. 48 

Beste abonnees, door een kortsluiting in ons netwerk, was het de afgelopen week niet mogelijk u de NIBA toe te sturen. We hebben echter kosten nog moeite gespaard om dit euvel op te lossen. Ons streven blijft erop gericht, nu en in de toekomst NIBA gratis aan u te presenteren.

Met vriendelijke groet,
namens de Uitgever,

Julliette Moesa
Met in deze uitgave:

Familiedrama eist leven van Johan Touwslager alias Papa Touwtjie
Eerste fase van samenwerkingsgesprekken afgerond
NVB houdt informatie bijeenkomst over schulden
100 jarig bestaan van J.Th. Wenzelschool gevierd
Suriname doet niet genoeg volgens Amerika
Politie pakt een paar illegale Brazilianen op
Faculteit houdt open dag met techniek toernooi
Scholen krijgen instructie om milieu-reglement te maken
SJV lost interne problemen op en kiest nieuw bestuur
Hindostaanse immigratie nu inmiddels 132 jaar geleden
Slachtoffers vliegramp SLM toestel PY 764 herdacht
Toerisme Galibi en zeeschildpadden enorm toegenomen
VVV reageert onsportief op verkiezingsuitslag deel 1
VVV reageert onsportief op verkiezingsuitslag deel 2
Stichting voor het Kind kreeg bezoek van de Suriprofs
STINASU informeert samenleving over haar werkzaamheden
Uitslag kiesdistrict Paramaribo
137.000 toeristen bezochten Suriname in 2004
Gerenoveerde Sint Paulusschool feestelijk opgeleverd
Stop Geweld Tegen Vrouwen wandelloop
Radio-10 neemt eigen gebouw officieel in gebruik
Verhalenwedstrijd stedenband Paramaribo/Antwerpen
Schrijversgroep 77
De Agenda
De wisselkoersen
Familiedrama eist leven van Papa Touwtjie

De bekende zanger Johan Touwslager, bekend onder de artiestennaam "Papa Touwtjie" is tijdens een familieruzie neergeschoten door zijn eigen broer Hugo Touwslager. Tijden de ruzie vond er op een bepaald moment een worsteling plaats tussen Hugo en een halfbroer Marinus, die lid is van de bewakingsdienst van het Ministerie van Justitie en Politie. Daarbij zag Hugo kans het wapen van zijn broer in handen te krijgen en schoot met dat wapen op Marinus en vervolgens op Papa Touwtjie.

Johan en Marinus werden daarbij in de benen geraakt. Na zijn daad rende Hugo, met het wapen nog in zijn bezit, weg. Johan en Marinus zijn daarop per eigen gelegenheid naar de afdeling spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis vervoerd.

Bij aankomst in het ziekenhuis werd door de dienstdoende arts vastgesteld dat Johan "Papa Touwtjie" Touwslager was overleden. Uit het voorlopige onderzoek is gebleken dat de grote slagader in zijn been door een kogel geraakt was, waardoor hij is doodgebloed. Marinus is opgenomen en zijn situatie is stabiel te noemen. Hugo is vooralsnog voortvluchtig.

Papa Touwtjie's teksten die veelal een sociaal kritische inhoud hadden, handelden ook over buitensporig politiegeweld. Zijn crimineel verleden maakte hem eveneens de meest omstreden Surinaamse rapper van zijn generatie. Touwtji, die zichzelf ook de wan futu datra noemde , was na een schietincident met de politie zijn linkerbeen kwijtgeraakt. Kort nadat het nieuws over zijn tragische dood bekend werd, trokken fans naar de plek des onheils.Er is door velen geschokt gereageerd op de tragische dood van Touwtjie.Eerste fase van samenwerkingsgesprekken afgerond

De politieke combinaties A Combinatie, Nieuw Front en A1 hebben inmiddels overeenstemming bereikt om de oriënterende fase af te sluiten. De vertegenwoordigers van de politieke combinaties kwamen weer bijeen nadat op de eerste bijeenkomst op 2 juni jongstleden, de A1 combinatie respijt vroeg om eerst met de eigen strukturen te overleggen, alvorens toezeggingen te kunnen doen. Ook de afzonderlijke partijen in de politieke combinaties Nieuw Front en A Combinatie informeerden hun strukturen over de eerste oriŽntatie bespreking met A1.

Frontleider Ramdien Sardjoe gaf na de bijeenkomst aan, dat het politieke draagvlak door deze ontmoeting is verdiept. De wetenschappelijk bureau's van de politieke partijcombinaties zullen nu overgaan om de verkiezingsprogramma's te bestuderen. Na de bestudering zal er een document worden opgesteld dat als grondslag kan dienen voor verder beleid, aldus Sardjoe.NVB houdt informatie bijeenkomst over schulden

De bureaus van het centrum van de Nationale Vrouwen Beweging worden dagelijks geconfronteerd met personen die financiŽle problemen hebben. Het gaat om personen die in de problemen zijn geraakt omdat zij hun afbetalingsafspraak niet kunnen nakomen en hun lening niet kunnen aflossen. Heel veel cliënten die aankloppen voor hulp bij de bureaus van de NVB zijn wanhopig omdat ze waardevolle onderpanden dreigen kwijt te raken aan bankinstellingen en geldschieters.

Om de achterban in het bijzonder maar ook anderen te informeren, hield het instituut voor vrouwelijke ondernemers van de NVB een informatie bijeenkomst in het centrum van de Katholieke Onderwijzersbond (KOB). Er was ook een panel met deskundigen die elke dag met leningen en de daarbij opkomende problematiek omgaan.

Onder andere gaf Audrey Berenstein, accountmanager bij de spaar en crediet coŲperatie Godo, een inleiding over soorten van financieringen voor zowel het individu als voor de kleine ondernemer. Zij ging ook in op de verschillende soorten van rente berekeningen die financieringsinstellingen hanteren. De aanwezigen konden zich ook persoonlijk laten adviseren.100 jarig bestaan van J.Th. Wenzelschool gevierd

Het honderjarig bestaan van de J.Th. Wenzelschool is door het schoolbestuur, leerkrachten en leerlingen gevierd. Deze school is genoemd naar de Evangelist en pionier, Julias Theodoor Wenzel van de Hindostaanse Zendig van de Evangelische Broeder Gemeente Suriname (EBGS). De school droeg eerst de naam Annie, omdat bij de inschrijving in het jaar 1905 maar ťťn meisje, Annie genaamd werd ingeschreven en de rest jongens. De naam Annie werd op 20 mei 1963 veranderd in J.Th. Wenzelschool.

Het feest is begonnen met een dankdienst onder leiding van dominee John Mohaboe. Leerlingen en leerkrachten van de school presenteerden zich in verschillende zangkoren. Lerares Soernasih Ngadimin, oudste en het langst verbonden aan de J.Th.Wenzelschool vertelde ons dat de school een mediatheek wil opzetten maar niet over de middelen beschikt. De school doet er alles aan om deze droom te realiseren. De Julias Theodoor Wenzelschool telt 253 leerlingen met 14 vrouwelijk leerkrachten.Suriname doet niet genoeg volgens Amerika

In het rapport van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken over de wereldwijde mensensmokkel is Suriname weer genoemd als ťťn van de 150 landen die niet genoeg doet om de handel in mensen tegen te gaan. Het rapport getiteld "Trafficking in People" wordt jaarlijks uitgegeven met het doel de mensen in de wereld bewust te maken van het probleem van de handel in mensen en om bij regeringen erop aan te dringen dit euvel aan te pakken. Hoewel volgens het rapport Suriname vooruitgang heeft geboekt in de aanpak van het probleem, moet er nog heel veel gedaan worden.

Dit is de mening van de dienst van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse zaken, belast met het monitoren en bestrijden van mensensmokkel in de wereld. Suriname is behalve een tussenstop ook een eindbestemming voor vrouwen en kinderen die verhandeld worden voor sexuele exploitatie. Ook worden mannen , vrouwen en kinderen lokaal verhandeld voor huishoudelijke en commerciele arbeid en ook als sexwerkers.

Chinese immigranten die Suriname als springplank gebruiken naar onder andere de VS moeten hun reiskosten terugbetalen aan de smokkelaars in de vorm van gedwongen arbeid. Volgens het rapport is Suriname nog niet van de lijst geschrapt, omdat het niet heeft bewezen dat het genoeg moeite heeft gedaan om de mensensmokkel tegen te gaan.

Vooral het vervolgen en berechten van mensensmokkelaars en de opvang en begeleiding van slachtoffers laat nog veel te wensen over. Het rapport doet wel melding van de pogingen die Suriname heeft ondernomen om de bevolking voor te lichten en de smokkel van mensen te voorkomen. Ook heeft Suriname de ergste vormen van kinderarbeid aangepakt. De regering moet volgens het rapport de illegale immigratie beter onderzoeken, waardoor de smokkeloperaties zichtbaar gemaakt kunnen worden. Suriname zou niet te snel moeten overgaan tot deportatie van illegale immigranten die misschien kunnen helpen in het opsporen van de mensensmokkelaars. Verder moet de overheid een "no tolerance" beleid voeren tegen ambtenaren die betrokken zijn bij de mensensmokkel en deze juridisch vervolgen.Politie pakt een paar illegale Brazilianen op

De politie heeft afgelopen weekeind tijdens controle op de goudconcessie Why Lab in het Sarakreek-gebied zeven mannen aangehouden en in verzekering gesteld. Eerder ontving de politie melding dat een groot aantal Brazilianen in dit gebied illegaal in het bezit zou zijn van vuurwapens. Ter plekke heeft de politie bedoelde mannen niet aangetroffen.

Tijdens de controle in het gebied werden twee schoten gehoord, maar bij voorzetting van deze controle werden zeven mannen gesignaleerd die het op een lopen zetten. Van het zevental waren drie illegaal in het bezit van een vuurwapen en de overigen bleken illegaal in het land te zijn. Deze mannen zijn naar Paramaribo overgebracht en na overleg met het parket van de Procureur Generaal in verzekering gesteld. Berichten als zou er een schotenwisseling hebben plaatsgevonden tussen de politie en een criminele bende in het gebied, berust niet op waarheid. De afdeling Gewestendienst van de politie zet het onderzoek voort.Faculteit houdt open dag met techniek toernooi

Het jaar 2005 is door de Unesco uitgeroepen tot het jaar van de natuurkunde. Daar het is precies 100 jaar terug is dat Albert Einstein de wereld in beroering bracht met zijn theorieŽn. In dit kader worden wereldwijd activiteiten ontplooid ter herdenking van 100 jaar Einstein. Ook in Suriname is dat het geval.

In dit kader hield de Faculteit der Technologische Wetenschappen een open dag met daaraan gekoppeld een techniek toernooi voor MULO en VWO-leerlingen. Het doel van de 'open dag' is het presenteren van de studierichtingen agrarische productie, delfstofproductie, milieu wetenschappen, electrotechniek infrastructuur en werktuigbouwkunde. Hiermee willen de organisatoren MULO, VWO en NATIN-leerlingen stimuleren een studiekeuze te doen in de technische richting. De organisatoren hebben ook de nadruk gelegd op de rol van natuurkunde en andere vakken in het universitair onderwijs en de toegepaste technologie in Suriname. Behalve dat de verschillende richtingen zich presenteerden waren er ook wedstrijden met natuurkunde als basis.Scholen krijgen instructie om milieu-reglement te maken

In het kader van de viering van Wereld Milieudag 2005 zijn zes scholen voor lager onderwijs te Latour gestart met een milieucampagne "Maak een milieuplan voor je school". De scholen kregen de instructie om een milieu-reglement te maken, opstellen te schrijven en tekeningen over het milieu voor hun school te maken. Het beste milieu-reglement, alsook het beste opstel en de beste tekening worden beloond met interessante prijzen.

De scholen krijgen ook tuingereedschap als bijdrage in het onderhoud van het schoolerf. De campagne wordt georganiseerd door Lionsclub Paramaribo South in samenwerking met de Stichting voor een Schoon Suriname, bureau Kinderrechten van het Ministerie van Sociale Zaken en het Nola Hatterman Instituut.SJV lost interne problemen op en kiest nieuw bestuur

De Surinaamse Journalisten Vereniging (SJV) heeft een nieuw bestuur met als voorzitter Rachel van der Kooye. De overige bestuursleden zijn Edward Troon, ondervoorzitter en Wilfred Leeuwin, secretaris. Het nieuw bestuur is in Tori Oso gekozen. De SVJ was door interne problemen geruime tijd inactief. De vorige voorzitter Joyce Abdoelakhan heeft meegewerkt, waardoor de organisatie uit de impasse kon geraken.

De ledenvergadering van de SVJ wijst erop dat een krachtige journalistenorganisatie hard nodig is. Momenteel zijn ruim 30 journalisten lid van de SVJ. Er is een zeven punten tellend programma opgesteld voor de zittingsperiode van anderhalf jaar.

De SVJ hield voor haar leden een lezing over de onafhankelijkheid van de journalist, waarbij Nita Ramcharan de inleiding verzorgde. In het nieuw bestuur van de SVJ hebben ook zitting Carla BoŽtius als penningmeester en Louis Alfaisie als tweede secretaris.Hindostaanse immigratie nu inmiddels 132 jaar geleden

Verschillende organisaties hebben het feit herdacht dat 132 jaar geleden de eerste Brits Indiërs voet op Surinaamse bodem zetten. Gedurende de 132 jaar spreken we in Suriname van Hindostaanse immigratie. Na een reis van drie maanden kwamen op 5 juni 1873 de eerste Brits-Indische immigranten aan met het zeilschip de Lalla Rookh dat letterlijk Roze Wang betekent. De eerste immigranten werden te werk gesteld in Commewijne op plantage Zoelen. Zo begon de immigratie van Brits IndiŽrs vanuit India naar Suriname. Jaarlijks wordt deze dag herdacht.

In het Lalla Rookhgebouw organiseerden twee organisaties een culturele activiteit. Rene Jadnanansingh zei als voorzitter van de Societeit Republiek Suriname het goed te vinden dat de Nationale Stichting Hindostaanse Immigratie een samenwerkingsrelatie is aangegaan met zijn organisatie. Ook bracht hij hulde aan de inzet van de voorouders van de hindostanen in Suriname. De activiteiten in het Lalla Rookh gebouw hadden niet alleen een feestelijk karakter vanwege de herdenking. Het was ook het moment dat de grote overdekte hal in gebruik werd genomen. Lalla Rookh is het centrum van de Nationale Stichting Hindostaanse Immigratie.

De Nederlandse regering heeft het gebouw bij de 100-ste herdenkingsdag geschonken aan de Hindostaanse gemeenschap. Ook werd bij het standbeeld Baba en Mai in Combé aandacht besteed aan de herdenking van de immigratie. Er werden lofliederen gezongen en de aanwezigen konden hun eerbetoon laten blijken.Slachtoffers vliegramp SLM toestel PY 764 herdacht

Het is 16 jaar geleden dat het SLM toestel PY 764 achter Zanderij niet ver van de landingsbaan neerstortte. Van de 187 inzittenden, hebben 11 personen deze ramp overleefd. Ter herinnering aan de vliegramp werd een aantal jaren geleden op de begraafplaats Rusthof aan de Mr. Jagernath Lachmonstraat een monument geplaatst.

In de zuilen van het monument staan de namen gegraveerd van de slachtoffers die geindentificeerd zijn terwijl de namen van mensen van wie de identiteit niet kon worden vastgesteld in de vijf punten van de ster die met bakstenen gevormd is, geplaatst werden.Toerisme Galibi en zeeschildpadden enorm toegenomen

De stichting Toerisme Suriname(STS), World Wildlife Fund(WWF), Natuurbeheer en Stinasu besluiten samen de toerisme ontwikkeling en de bescherming van de zeeschildpadden in het natuurreservaat Galibi verder ter hand te nemen. Dit in overleg en in samenwerking met de dorpsleidingen en de organistaies van Langaman-en Christiaankondre. Het toerisme naar Galibi en het bezoeken aan de stranden waar zeeschildpadden eieren leggen is de laatste jaren enorm toegenomen.

Echter is er weinig gedaan aan de ontwikkling van het product en de bescherming van de schildpadden. De organisaties en de dorpgemeenschap hebben op hun manier met schaarse middelen en afzonderlijk hun bijdrage geleverd om het toerisme te stimuleren.

Met deze samenwerking wordt getracht de middelen nuttig te besteden door samen te werken op het gebied van training en bewustwording. Zo was er een tour-guiding. Hieraan vooraf was er een tentoonstelling van de art training en uitreiking van certificaten aan deelnemers van de voorgaande trainingen. De bedoeling is dat huidige en nieuwe gidsen middels theorie en praktijklessen gecertificeerd zullen worden om bezoekers van de stranden te begeleiden.VVV reageert onsportief op verkiezingsuitslag deel 1

Het Centraal Hoofdstembureau (CHS) heeft in openbare zitting de resultaten bekendgemaakt van de stemmen uitgebracht bij de verkiezingen van 25 mei jongstleden. Verschillende vertegenwoordigers van politieke partijen en nieuw gekozen DNA, DR en RR leden waren op deze bijeenkomst aanwezig.

Na het voorlezen van de resultaten plaatsten de leden van het CHS hun handtekening onder het document. De Volksalliantie voor Vooruitgang diende bij het CHS een serie bezwaren in. Volgens artikel 132 van de kiesregeling mogen politieke partijen en combinaties protesteren.VVV reageert onsportief op verkiezingsuitslag deel 2

De Volksalliantie voor Vooruitgang, VVV, heeft de uitnodiging van het Nieuw Front voor Democratie en A-Combinatie afgewezen. In een schrijven getekend door de voorzitter van de VVV, Jules Wijdenbosch, zegt deze politieke combinatie dat de inhoud van de uitnodigingsbrief een geest van politieke arrogantie uitademt, wat geen hoop geeft voor de toekomst.

Verder stelt de organisatie dat de officiële uitslag van de gehouden verkiezingen nog niet is bekendgemaakt door de daartoe bij wet aangewezen autoriteiten. De Volksalliantie Voor Vooruitgang gaat ook niet in op de uitnodiging, omdat zij zegt dat omwille van fatsoen, politieke volwassenheid en correctheid de uitnodiging eerst in haar bezit had moeten zijn, voordat die de pers had bereikt.Stichting voor het Kind kreeg bezoek van de Suriprofs

Samen met hun begeleiders namen de voetballers een kijkje bij de tientallen slachtoffertjes van mishandeling, die door de Stichting worden opgevangen, begeleid en behandeld.

De profvoetballers van Surinaamse afkomst spelen elk jaar in Nederland een benefietwedstrijd voor een goed doel in ons land. In mei 2004 zagen meer dan tienduizend toeschouwers hoe de Suriprofs FC Den Bosch met 4-2 versloegen in het Amsterdamse Olympisch Stadion. Een aanzienlijk deel van de opbrengst van deze wedstrijd ging naar de Stichting voor het Kind.

Het geld is bestemd voor de renovatie van het pand van de stichting. Met elk bewonertje knoopten de bezoekers een gesprekje aan. Daarnaast was er voor elk kind een cadeaubon. De sportmannen waren onder de indruk van het enthousiasme en de warmte waarmee medewerkers en bestuursleden van de stichting zich inzetten om de kinderen een kansrijke toekomst te bieden.STINASU informeert samenleving over haar werkzaamheden

De Stichting Natuurbehoud Suriname (STINASU) heeft open dagen gehouden gedurende drie opeenvolgende dagen. Met deze open dagen wil Stinasu de samenleving informatie verstrekken over haar werkzaamheden. Scholieren van GLO en VOJ waren de bezoekers. Stinasu tracht haar doelen te bereiken door het uitvoeren van de verschillende activiteiten in relatie tot beschermde natuurgebieden. Zij stimuleert, coŲrdineert en doet aan medefinanciering van wetenschappelijk onderzoek.

Verder ontwikkelt Stinasu recreatieve voorzieningen, en coŲrdineert zij educatieve activiteiten ter bevordering van het natuurbewustzijn. Het ontwikkelen van duurzaam toerisme en andere economische activiteiten behoort ook tot datgene waarmee Stinasu zich bezighoudt. De stichting is een "non profit"-organisatie die in 1969 werd opgericht om doelstellingen die worden beoogd met de aanwijzing van de natuurbeschermingswet 1954 te verwezenlijken en om de conservering van natuurmonumenten te bevorderen die bij wet geen bescherming genieten.Uitslag kiesdistrict Paramaribo

Het hoofdstembureau Paramaribo heeft in openbare zitting de resultaten van het kiesdistrict I, Paramaribo, bekendgemaakt. Districtscommissaris Rudy Vyent las de resultaten voor. Verschillende vertegenwoordigers van politieke partijen en combinaties waren aanwezig om deze aan te horen. Het Nieuw Front behaalde 173 ressortraad (RR) zetels en de Nationale Democratische Partij (NDP) heeft 25 RR-zetels in dit kiesdistrict. In de districtsraad (DR) zal het NF 18 zetels bezetten en de NDP 3.

De Nationale Assemblee-zetelverdeling is 8 voor het NF, 5 voor de NDP, 2 voor de VVV, en A1 en A-Combinatie hebben elk 1 zetel. De meeste stemmen in het district werden uitgebracht op het NF, eenenveertigduizend negenhonderd vierendertig (41.934), gevolgd door NDP met zesentwintigduizend tweehonderd drieŽnveertig (26.243). De VVV kreeg twaalfduizend zeshonderd vierentachtig (12.684) stemmen. Ronald Venetiaan kreeg de meeste voorkeurstemmen; ruim eenentwintigduizend mensen gaven hun stem aan deze kandidaat.137.000 toeristen bezochten Suriname in 2004

Tijdens een persconferentie van het Suriname Integrated Tourism Development Programme (ITDP), kwamen verschillende onderwerpen naar voren. Het doel van het ITDP was binnen drie jaar voor een goede implementatie te zorgen in samenwerking met stichting Toerisme Suriname (STS) voor de periode 2002-2005. Het ITDP moet de fundering leggen voor de ontwikkeling van een aanzienlijke duurzame toerisme-industrie in Suriname. Het instituut moet met name het wettelijke en institutioneel raamwerk voor de toerismesector versterken. Verder moet het toerismeproduct ontwikkeld, de marketing ondersteund en menskracht getraind worden voor het toerisme. Suriname heeft meer dan US$ 128 miljoen in 2004 verdiend aan het internationaal toerisme. Dit was mogelijk door de 137.000 buitenlandse toeristen die Suriname bezochten.Gerenoveerde Sint Paulusschool feestelijk opgeleverd

De feestelijke oplevering en inzegening van de gerenoveerde Sint Paulusschool heeft plaatsgevonden. FORS, de stichting Alumni Sint Paulus, en de school zelf, hebben ertoe bijgedragen dat dit resultaat bereikt is voor de huidige leerlingen en leerkrachten. De voorzitter van FORS, Roy Shyamnarain, die zelf oud-leerling is van de St. Paulusschool, heeft zich ervoor ingezet dat oud-Paulisten een onderwijsvriendelijk klimaat creŽren voor de huidige leerlingen. Hij zei onder meer dat de St. Paulusschool wat de aanblik en het onderwijsinhoudelijke betreft, altijd aan kop heeft gestaan. Volgens Shyamnarain moet dit terugkomen en daar zal hij zich samen met ander oud-leerlingen voor inzetten. President Ronald Venetiaan, oud-leerling van de school, onthulde voor deze gelegenheid een gedenkplaat. Hij zei dat de school altijd een rol had in de voorhoede wat betreft de exacte vakken en de talen en hij hoopt dat het zo blijft.

Voor vele prominenten in onze samenleving is de basis gelegd op de St. Paulusschool. De huidige directeur Richenel Maclean, zijn team en de leerlingen zijn zeer blij met hun gerenoveerde school. Het klimaat en de omgeving om perfect onderwijs te geven en aan te bieden zijn volop aanwezig. Directie en leerkrachten hebben dan ook toegezegd met de leerlingen te werken aan een goed onderwijsresultaat. De school is ook bijzonder dankbaar voor de vele giften en ondersteuning die zij kreeg van oud-leerlingen, ouders en anderen die de school een warm hart toedragen.Stop Geweld Tegen Vrouwen wandelloop

In het kader van de Internationale dag voor vrouwen en gezondheid, hielden de Stichting ProHealth en de Stichting Stop Geweld Tegen Vrouwen een wandelloop. Het thema hiervoor was: "Seksueel Geweld tegen meisjes en vrouwen". Voor de relatie seksueel geweld en gezondheid is gekozen omdat onderzoek steeds heeft aangetoond dat seksueel geweld de gezondheid ernstig schaadt. Lichamelijk zijn de gevolgen niet altijd te zien, maar psychisch is het slachtoffer levenslang verminkt.

De emotionele en intellectuele ontwikkeling van de vrouw wordt vaak negatief beÔnvloed. De wandelloop begon om vier uur op het terrein van de Kennedystichting. Voordat de loop startte sprak de directeur van de Stichting Pro Health, Julia Terborg, de aanwezigen toe. Het was ook mogelijk bloeddruk en bloedsuikergehalte te meten. Het ministerie van Volksgezondheid werd vertegenwoordigd door Verri Asin-Oostburg.Radio-10 neemt eigen gebouw officieel in gebruik

Radio-10 heeft aan de Stadionlaan zijn eigen gebouw officieel en feestelijk in gebruik genomen. Het station dat voorheen was gehuisvest in de gebouwen van de Surinaamse Televisie Stichting, heeft nu een eigen zeer moderne uitzend- en opnamestudio. Het station bestaat negen jaar en geniet vanwege zijn diversiteit aan programma's een grote luisterdichtheid.Verhalenwedstrijd stedenband Paramaribo/Antwerpen

In het kader van deze stedenband Paramaribo/Antwerpen wordt een jeugdverhalenwedstrijd gehouden voor schrijvers uit Antwerpen en Paramaribo. Er zullen zeven werken in Antwerpen en zeven in Paramaribo geselecteerd worden rond gemeenschappelijke themaís, zodat de kinderen aan weerszijden van de oceaan de verschillen in beide culturen op ludieke wijze kunnen ondervinden. Daarenboven zullen de werken per thema gepubliceerd worden, nadat zij rijkelijk geÔllustreerd worden door respectievelijk studenten van Paramaribo (illustratie van de verhalen uit Antwerpen) en van Antwerpen (illustratie van de verhalen uit Paramaribo).

REGLEMENT

1. De stad Antwerpen, dienst ontwikkelingssamenwerking, organiseert een jeugdverhalenwedstrijd in Paramaribo en Antwerpen in 2005.

2. De wedstrijd heeft als voorwerp een onuitgegeven Nederlandstalig manuscript voor een jeugdverhaal bestemd voor jongeren vanaf 10 jaar tot 14 jaar.

3. De verhalen moeten geschreven worden vanuit de leefwereld van deze jongeren.

4. De verhalen hebben als genre "fictie". Non-fiction komt niet in aanmerking voor de wedstrijd.

5. De themaís zijn : Waar gebeurd / Moeder aarde / In het donker / Het bos / Vreemde dingen / Water / Een bijzondere dag

6. Iedere auteur kan maximaal twee verhalen indienen.

7. Enkel Surinamers, woonachtig in Suriname, kunnen deelnemen aan de wedstrijd. Voor die in Antwerpen alleen Vlaamse auteurs. Het manuscript moet in het Nederlands geschreven zijn.

8. Door hun deelname aan de wedstrijd verzekeren de auteurs dat hun ingezonden manuscript oorspronkelijk is en nog niet werd uitgegeven. De auteurs verzekeren tevens dat zij over het volle eigendomsrecht ervan beschikken en dat zij het volledige recht op de eerste uitgave ervan afstaan aan de medeorganiserende uitgever. Zij ontheffen de uitgever van elke verantwoordelijkheid tegenover derden wegens schending van het eigendomsrecht of belediging van personen.

9. Door de deelname aan de verhalenwedstrijd, bevestigt de auteur dat hij/zij akkoord gaat met een eindredactie op de ingezonden tekst op het vlak van spelling en grammatica.

10. Ieder auteur mag maximaal 2 manuscripten indienen van maximaal 5000 woorden.

11. Verhalen mogen niet gepubliceerd worden zolang de wedstrijd loopt.

12. Om de anonimiteit van de ingezonden werken te garanderen, mag in de verhalen de naam van de deelnemer of pseudoniem niet worden vermeld. Als dit toch zou gebeuren, is dit een grond voor uitsluiting van het ingestuurde werk.

13. De deelname staat open voor schrijvers van 18 jaar en ouder.

14. De uitgeloofde prijs is: de garantie van de uitgave van het manuscript in boekvorm en een bezoek aan de zusterstad.

15. De tekst moet duidelijk getypt of geschreven zijn. De auteur vermeldt duidelijk de titel van het werk. De titel wordt ook vermeld op de buitenkant van een omslag die bij de zending wordt gevoegd. In de omslag zit een dichtgevouwen papier, waarop naam en adres van de auteur en de titel van het werk. Daarbij dient een ondertekende verklaring te worden gevoegd, waarin de inzender zich akkoord verklaart met het reglement van de manuscriptenwedstrijd.

16. Elke print dient aan de volgende voorwaarden te voldoen : losbladig / genummerde vellen / interlinie 1,5

17. De jury van de manuscriptenwedstrijd is samengesteld uit: In Paramaribo voor de Antwerpse werken: mevrouw Renate De Bies, mevrouw Cynthia McLeod, de heer Paul Middellijn en in Antwerpen voor de Surinaamse werken: mevrouw Joke van Leeuwen / mevrouw Marjan Daemen / mevrouw Monica Jacobs

18. De jury neemt soeverein de beslissingen, waartegen geen beroep kan worden aangetekend, waarover niet wordt gecorrespondeerd en evenmin wordt getelefoneerd. Over alle niet in het reglement voorziene gevallen beslist de jury.

19. Inzendingen worden niet teruggezonden.

De officiŽle prijsuitreiking van de jeugdverhalenwedstrijd zal plaatsvinden in maart 2006 in Paramaribo ten tijde van het Kinderboekenfestival. Voor Antwerpen zal het plaatsvinden tijdens de Jeugdboekenweek 2006.

De inzendingen worden opgestuurd naar:
voor Paramaribo : Ere-consulaat BelgiŽ in Suriname | Domineestraat 32 P.O. Box 1841 | Paramaribo | Suriname | tel. +597 (0) 47 78 84

voor Antwerpen : Dienst Ontwikkelingssamenwerking stad Antwerpen | Sint-Elisabethstraat 38A | 2060 Antwerpen | BelgiŽ | tel. +32 (0) 3 270 16 54

De uiterste inleverdatum voor de inzendingen is 1 september 2005. 
Kosteloos internet Magazine


Uitgever:
Stichting Suriname

Website: www.suriname.NU

Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning
Clifford Brathwaite

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk
Foto's: Myra Winter
(tenzij anders aangegeven)
Vormgeving: Phillip Lutz

Oplage: 43.667

E-mail: niba@suriname.NU

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen, kunnen zich hiervoor opgeven via:
www.suriname.NU

Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor de verzending van NIBA en wordt niet aan derden doorgegeven.

Vul uw e-mailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de e-mail om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wilt ontvangen, laat het ons dan even weten.

U kunt zich afmelden via onze website.
Vul uw e-mailadres in en klik afmelden aan. Klik daarna op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op de link in de e-mail om uw afmelding correct af te ronden.

U kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden....Na de verkiezingen

niba - niba suri magazine
Een gelukkige Caprino Allendy belaagd door de pers

niba - niba suri magazine
Paul Salam Somohardjo in gesprek met Michael Jong Tjien Fa

niba - niba suri magazine
Siegfried Gilds

niba - niba suri magazine
Jules Adjodhia en Ronnie Brunswijk

niba - niba suri magazine
De Fronttoppers in overleg

niba - niba suri magazine
De A-Combinatie staat de pers te woord na het eerste overleg met het Nieuw Frontniba - niba suri magazine


Handelaar ontvoerd en neergeschoten

0p dinsdagavond 7 juni is de 43- jarige handelaar R. B. ontvoerd, nadat hij van huis vertrokken was. De volgende ochtend, omstreeks 02.00 uur, is zijn familie gebeld door een gijzelnemer die een groot bedrag in vreemde valuta als losgeld eiste. Indien dat niet zou gebeuren zou R. B. van het leven worden beroofd.

De familie deed daarvan aangifte bij de recherche van het politiebureau Nieuwe Haven. In samenwerking met leden van het arrestatieteam en enkele leden van de Anti-terreur-eenheid werd onmiddellijk het onderzoek gestart.

vrijdagochtend 10 juni 2005 omstreeks 02.00 uur, betaalde de familie een deel van het losgeld. Omstreeks 04.15 uur werd R. B. echter langs de Indira Gandhiweg aangetroffen, met een schotverwonding in het bovenlichaam. In kritieke toestand is het slachtoffer daarop naar het ziekenhuis vervoerd voor medische behandeling.

Alle voor het onderzoek belangrijke diensten en middelen waren vanaf de start van het onderzoek aangewend om klaarheid te brengen in deze zaak. Dit leidde kort nadien naar een hotel in Beekhuizen, waar een vrouw werd aangehouden, waarvan gebleken was dat zij een cellulair telefoontoestel in haar bezit had, waarmee de familie van R.B. was gebeld om het losgeld op te eisen, in ruil voor de vrijheid van R.B.

Direct na deze aanhouding volgde een inval in een woning op een bungalowpark aan de Indira Gandhiweg. In de woning zijn daarop vier mannen en twee vrouwen aangehouden. Tevens werd in de woning een pistool aangetroffen. In een koelkast in de woning werd het betaalde losgeld-deel aangetroffen. In totaal zijn in verband met deze zaak vier mannen en drie vrouwen aangehouden.

Dievenbende opgerold

De recherche van Geyersvlijt heeft na intensief een bende van zes man aangehouden, terzake meerdere diefstallen en berovingen, gepleegd in en buiten Paramaribo. Allen zijn in verzekering gesteld.

Het werkterrein van de daders strekte zich uit van Paramaribo, Wanica, Saramacca tot Commewijne. De verdachten hebben toegegeven meer dan dertien diefstallen middels braak en twee berovingen te hebben gepleegd.

Verschillende goederen, waaronder een jachtgeweer, diverse elektronische apparaten, auto- onderdelen en diverse andere goederen zijn daarbij door de recherche in beslag genomen. Een groot deel van de buit bleek te zijn doorverkocht. Opsporing van de helers bevindt zich in een gevorderd stadium. De eigenaren van de inbeslaggenomen goederen zijn intussen achterhaald.

Overvallers aangehouden

De politie van Saramacca heeft in samenwerking met militairen in dit district vier overvallers aangehouden. Het viertal nam op vrijdag 3 juni een taxi vanuit Back Track, Nickerie, met vermoedelijke bestemming Paramaribo.

Ter hoogte van Burnside, in het district Coronie, trachtten de daders de taxichauffeur van achteren te wurgen. De bestuurder kon zich losrukken en de auto ontvluchten. Buiten de auto overrompelden de overvallers hem en beroofden de chauffeur van zijn sieraden en andere bezittingen. Na te zijn mishandeld werd het slachtoffer in een langs de weg lopende trens gegooid. De mannen verdwenen hierop met de ontvreemde auto.

De politie van Saramacca reageerde hierop alert, na een algemeen bericht te hebben ontvangen en heeft binnen korte tijd ťťn van de overvallers kunnen lokaliseren. Tijdens een achtervolging die daarop plaatsvond veroorzaakte de bestuurder met het gestolen voertuig drie verschillende aanrijdingen. De auto kwam vervolgens in een sloot terecht, waarop het viertal kans zag het bos in te vluchten. Het gebied werd uitgekamd en met assistentie van militairen en daarbij is ťťn van de verdachten, die een schotverwonding opliep, aangehouden. De drie anderen zijn enkele dagen hierna, eveneens met assistentie van militairen, ingerekend.

Smokkel van cocaÔne in tayers mislukt

De 36-jarige Grace M., de 30-jarige Fabien W. en de 30-jarige Roy M. zijn door de Douanerecherche aangehouden. Grace bood die dag bij het postbedrijf Surpost een doos met onder meer "dasi" tayers ter verzending naar het buitenland aan.

Bij visitatie van de inhoud ontdekte de douane dat in de tayers 6 pakjes met in totaal 652 gram cocaïnepoeder waren verstopt. Grace was in gezelschap van Fabien en Roy. Ze gaf aan dat zij het pakket van Fabien had ontvangen om te posten.

Fabien verklaarde op zijn beurt dat hij de doos van een hem onbekende vrouw had ontvangen om te verzenden. De mede aanwezige Roy is ook als verdachte aangemerkt.

Alle drie personen zijn aanghouden.

Voortvluchtige weer ingesloten

Op 11 maart 2003 zagen de arrestanten Delano Plein en Ray Tensarin kans om uit het cellenhuis van het politiebureau aan de Keizerstraat te ontvluchten. Het gelukte de politie om Tensarin dezelfde dag aan te houden.

De voortvluchtige verdachte Plein werd op dinsdag 31 mei 2005 wederom aangehouden. Plein was bij die gelegenheid in gezelschap van een zekere Remie Nagi die 8 valse biljetten van $100 bij zich had. Plein is ingesloten, terwijl Nagi aan de afdeling Fraude van het Korps Politie Suriname is overgedragen.niba - niba suri magazine
De nationale zender

SURINAME VANDAAGACTUALITEITEN
PROGRAMMASchrijversgroep 77

Radionieuws

Op maandag 13 juni kunt u in het programma Skrifiman Taki luisteren naar een interview van Willy Alberga met Alphons Levens. Alphons publiceerde onlangs zijn zevende boek "Met ons allen van het dwaalspoor af". Alphons Levens heeft inmiddels een herkenbare eigen stijl en thematiek ontwikkeld. Hij schrijft over de werkelijkheid, het leven van alledag. In zijn werk staat de Mens altijd centraal. De Surinaamse mens, maar ook de andere mens van onze planeet. In zijn denken, schrijven en dichten is hij dus Surinamer en internationalist. Hij schrijft over de geschiedenis, het heden en de toekomst van de Surinamers en de Mensheid.

Sí77 is bezig met het archiveren van de radiouitzendingen Skrifiman Taki. Hierdoor zullen ook kopieŽn beschikbaar zijn. Personen die een kopie van een uitzending willen hebben, kunnen deze bestellen bij Loraine Gallant.

Telefoon: (497786)
Kosten: SRD 5,- + lege cd. Zonder cd zijn de kosten SRD 7,-

Schrijversgroep 77 Bezoekt scholen in Nickerie

Arlette Codfried zal van maandag 20 juni t/m woensdag in Nieuw Nickerie zijn om scholen te bezoeken en voor te lezen uit haar werk. De scholen die bezocht zullen worden zijn: Het zijn de Rambaran Mishre school, OS III Nickerie, OS Groot Henar, St. Alponsus school, St. Clara en de St. Theodorus school.

Ze zal ook proberen de leerlingen van de bovenbouw te interesseren voor werk van andere Surinaamse schrijvers. Ze zal bij de scholen een intekenlijst achterlaten waarmee zij boeken kunnen bestellen.


AGENDA

1 juli
Keti Koti

8 juli t/m 10 juli
Regionale landbouwtentoonstelling
Flamboyantpark

10 juli
Nationaal Scholieren Song Festival


De Wisselkoers

De koersen zijn
indicatie-koersen
per 11 Juni 2005


Wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
Aankoop   2,700
Verkoop    2,780

EURO
Aankoop    3,302
Verkoop    3,400

POUND STERLING
Aankoop    4,925
Verkoop    5,071

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,501
Verkoop    1,563

Bankpapier

U.S. DOLLAR
Aankoop    2,700
Verkoop    2,780

EURO
Aankoop    3,292
Verkoop    3,410

POUND STERLING
Aankoop    4,891
Verkoop    5,081

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,501
Verkoop    1,563

Bron: Centrale Bank van Suriname


  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

  ††