suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      


    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 11 - Maart - 2005           Suri Magazine no. 36 


Vertel uw vrienden en kennissen over NIBA

Met in deze uitgave:

President brengt oriŽntatie bezoek OKB
Familie Lieuw A Joe-Vishnudat schenkt medicijnen
Vrouwen hebben altijd een voorname rol gespeeld in NPS
Het moet verboden worden om zwangere vrouwen te ontslaan
Stijgende HIV/Aids cijfers onder vrouwen baart YWCA zorgen
Dam moet ook de dreiging vanuit zee tegengaan
Inspanningen voor Gendergelijkwaardigheid, succes en voortgang
Wijdenbosch wil als president elektriciteit exporteren
Lezing over Profiel en Potentie van de toeristensector
SPA zet patiŽnten in de bloemetjes
Vrouwen zullen zich moeten blijven scholen
De erfenis van slavernij mogelijk naar Suriname
Nationaal Jeugdparlement stelt 4 commissies in
Weinig mensen weten wat winti betekent
Suriname erg gevoelig voor gevolgen van global warming
Nieuwe vaccins voor neonaten en zwangere vrouwen
Elektrificatie Beneden Tapanahony goedgekeurd
Correcte kaart van Suriname
Agenda
Nationale Assemblee
Politieberichten
Schrijversgroep 77
Wisselkoersen
President brengt oriŽntatie bezoek OKB

President Ronald Venetiaan heeft een oriŽntatie bezoek gebracht aan het Onafhankelijk Kies Bureau. Dit instutuut is belast met het toezicht op het verloop van de verkiezingen in Suriname op 25 mei aanstaande. De voorzitter van het Onafhankelijk Kies Bureau (O.K.B.) Jennifer van Dijk- Silos, rapporteerde de president dat de voorbereiding van de verkiezingen tot nu goed verloopt. Onlangs werd een schenking uit China ontvangen, waarmee het O.K.B. kantoor werd heringericht. Hierdoor is het verrichten van werkzaamheden vergemakkelijkt.

Het is nog onduidelijk of buitenlandse waarnemers aanwezig zullen zijn bij de verkiezingen. De O.A.S. wil wel komen, maar is nog op zoek naar fondsen om de waarnemers-missie te betalen. De Caricom heeft ook nog geen definitief antwoord gegeven. De Europese Unie heeft alle vertrouwen in een goed verloop van de stembusgang. Volgens de voorzitter van het O.K.B. zullen tweemaal zoveel Surinaamse toezichthouders de verkiezingen volgen, indien er onvoldoende buitenlandse waarnemers tijdens deze periode zullen zijn.Familie Lieuw A Joe-Vishnudat schenkt medicijnen

De Lions Club Kwatta heeft medicijnen overhandigd aan de Regionale Gezondheids Dienst (R.G.D), die verdeeld zullen worden onder de 41 poliklinieken die deze dienst onder haar beheer heeft. De medicijnen zijn door de familie Lieuw A Joe-Vishnudat geschonken aan de Lions die ze op hun beurt weer doneerden aan de R.G.D.

Lions Club President Sunil Kamta vertelde bij de overhandiging, dat de familie Lieuw A Joe vaker medicijnen heeft gedoneerd. De directeur van de R.G.D. Maaltie Ashim-Sardjoe zei, dat de behoefte aan medicijnen bij haar dienst zo groot is, dat deze partij volgens haar binnen twee weken op is. Na de overhandiging, werd ook gesproken over de plannen van de Lions Club Kwatta, om de R.G.D. te assisteren bij het bouwen van een hulp-poli te Weg Naar Zee.Vrouwen hebben altijd een voorname rol gespeeld in NPS

"De vrouw in de politiek" was het thema van een presentatie in de congreshal van Grun Dyari ter gelegenheid van de Internationale Dag van Vrouw. Een vrouw die in de politiek wil, zou dit het beste kunnen doen door lid te worden van de NPS, zeiden de inleidsters. De voorzitter van de NPS, Ronald Venetiaan en echtgenote waren ook aanwezig.

Elk jaar organiseert de NPS op de Internationale Dag van Vrouw een thema-bijeenkomst. Als inleiders waren vooral jonge vrouwen in het programma opgenomen, alsook ervaren politici. Eťn van hen was Elfriede Alexander-Vanenburg. Vrouwen hebben altijd een voorname rol gespeeld en doen dat nog steeds in de NPS.

De partij kent sinds haar bestaan actieve vrouwen, die niet alleen als propagandist functioneren maar ook op ander terrein zeer actief zijn. Behalve de vice voorzitter van De Nationale Assemblťe, Ruth Wijdenbosch, heeft de NPS ook twee vrouwen in de DNA, Kortencia Sumpter-Griffith en Carmelita Ferreira.Het moet verboden worden om zwangere vrouwen te ontslaan

Veel kleine particuliere bedrijven hebben geen regeling voor werknemers die met zwangerschapsverlof moeten. Het ministerie van Arbeid Technologische Wetenschappen en Milieu (A.T.M.), is samen met diverse maatschappelijke organisaties bezig met voorbereidingen om te komen tot een wet met regelingen voor betaald zwangerschapsverlof voor de private sector. Op 16 april van het afgelopen jaar werd een workshop gehouden waarvan het rapport met de resultaten aan minister Clifford Marica van A.T.M. werd gepresenteerd.

Volgens de bewindsman is het hoog tijd dat de nodige voorzieningen worden getroffen. Niet alle bedrijven zullen kunnen voldoen aan de eis om zwangeren door te betalen tijdens hun verlof. In het rapport is ook opgenomen dat de vrouw zelf moet kunnen bepalen welk deel van het zwangerschapsverlof zij na de bevalling wil opnemen. Een andere aanbevelingen die in het rapport staat is, dat het verboden moet worden om zwangere vrouwen te ontslaan. Ook zouden discrimenerende bepalingen in de wet, ten aanzien van vrouwen, moeten worden opgeheven.Stijgende HIV/Aids cijfers onder vrouwen baart YWCA zorgen

YWCA Suriname vroeg op de Internationale dag van de Vrouw speciale aandacht voor de vrouwen die getroffen zijn door verschillende natuurrampen en oorlogen. Ook vrouwen die onder zeer moeilijke omstandigheden leven, vergeet YWCA niet. Ook de stijgende HIV/Aids cijfers onder vrouwen in Suriname, baart YWCA zorgen.

YWCA Suriname vraagt alle vrouwen zich bewust te zijn van de mede verantwoordelijkheid die zij hebben in onze samenleving. Zij doet een beroep op een ieder om respect en eerbied te hebben voor de vrouw, waarbij werd aangehaald: "Laten wij niet vergeten dat vrouwenrechten ook mensenrechten zijn". De wereld YWCA (Young Women's Christian Association) is een internationale vrijwilligersorganisatie, die met 25 miljoen vrouwen verspreid over de hele wereld actief is.

Zij heeft als doelstelling om veranderingen te brengen in de gemeenschap, door de ontwikkeling van vrouwelijke leiders te stimuleren en hun kansen te vergroten. In Suriname doet YWCA dit door training, cursussen, workshops en educatieve activiteiten.Dam moet ook de dreiging vanuit zee tegengaan

Minister Dewanand Balesar van Openbare Werken (OW) en Frank Playfair van het ingenieurs bureau Sintec, hebben op dinsdag 8 maart een contract getekend voor de studie en ontwerp van een ringkanaal en ringdam in Paramaribo. Op de dam zal ook een weg worden geprojecteerd. Het gaat in deze om een integraal project waarbij in en buiten groot Paramaribo, de afwatering en filevorming van auto's zullen worden aangepakt. De dam moet ook de dreiging vanuit zee tegengaan, die ontstaat door de stijging van het zeeniveau als gevolg van "Global warming".

Bij het uitwerken van het plan zal Sintec toevluchtswegen projecteren die diverse delen van de stad verbinden met de ringweg. Deze weg zal ongeveer 2 tot 4 kilometer van de kust uit liggen en in noord-westelijke richting doorlopen. Met de aanpak van deze infra-structuur zal de ringweg uiteindelijk aansluiting moeten hebben op het zuidelijk gelegen Saramacca Kanaal. Volgens minister Balesar zal dit het grootste infrastructurele werk worden van Suriname, ťťn worden van internationale allure. De nieuw te ontwerpen ringweg, heeft volgens Playfair niets te maken met de onlangs opengestelde ringweg van City Center.Inspanningen voor Gendergelijkwaardigheid, succes en voortgang

Het was op 8 maart de beurt aan het district Wanica, waarvoor het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft gekozen om de viering van de Internationale Dag van de Vrouw; te houden onder het thema "Inspanningen voor Gendergelijkwaardigheid, succes en voortgang". Op deze dag werd stilgestaan bij de positie van de vrouw, bij de vorderingen die er geboekt zijn om vrouwen en mannen te brengen naar een gelijkwaardig niveau. Minister Urmila Joella Sewnundun zei in haar toespraak dat eind 2005, na een evaluatie, de overheid het Integraal Genderactieplan kan samenstellen, voor de volgende periode.

De Niet Gouvernementele Organisaties en ministeries zullen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van dit plan. Het Integraal Genderactieplan 2000 - 2005 is al voor een groot deel uitgevoerd. Ook werden negen bijzondere vrouwen van dit distrikt letterlijk in de bloemetjes gezet, vrouwen die veelal pro deo sociaal werk hebben verricht voor de gemeenschap. Ze werden gewaardeerd met boeketten, onderscheidingen en grote cadeaus. "De Surinaamse vrouw heeft zich ingezet om uit een achterstandspositie te komen" zei de minister van Binnenlandse Zaken.

Ons land, als lid van de Commission on the Status of Woman van de VN, levert ook een belangrijke bijdrage aan beleidsvorming inzake de positie van de vrouw. First Lady Liesbeth Venetiaan sprak de aanwezigen toe in verband met het jubileum jaar van het Beijing Platform for Action.In Beijing werd in 1995 bereikt dat wereldwijd de stilte werd verbroken rond de twaalf gebieden van zorgpunten van vrouwen.Overheden hebben zich gecommitteerd om gender issues effectief te implementeren in hun beleid en programma's.

President Ronald Venetiaan zei dat vrouwen toegang hebben tot elk beroep. Hij haalde aan dat Suriname ten aanzien van de Millenium Development Goals voldoende op gang is. Het is van groot belang om deze bereikte doelen te behouden en uit te bouwen om terugval te voorkomen. Met betrekking tot het actiepunt van het Integraal Gender actieplan, "zeggenschap, besluitvorming en institutionele mechanismen ter verbetering van de positie van de vrouw" zei President Venetiaan dat er nog successen geboekt moeten worden, en ook dat wij optimistisch moeten blijven. Het staatshoofd vulde aan dat er niet opnieuw een gender onevenwichtigheid moet ontstaan in ons land.Wijdenbosch wil als president elektriciteit exporteren

Voormalig president Jules Wijdenbosch heeft tijdens zijn persconferentie een vergelijking gemaakt met zijn regeerperiode, en die van de huidige regering. Hij besteedde onder meer aandacht aan de criminaliteitsbestrijding, het veiligheidsbeleid en de souvereiniteit. Het grensgeschil met Guyana heeft hij willen afhandelen, zonder naar de rechter te moeten. Nu deze kwestie is voorgelegd aan een internationaal arbitrage commissie, heeft hij redenen om aan te nemen dat het niet in het voordeel van Suriname zal uitvallen.

Wijdenbosch zegt dat hij een oplossing heeft die een eind zal maken aan het elektriciteits tekort in ons land. Indien hij weer regeermacht krijgt zal hij een kerncentrale bouwen die zoveel elektriciteit oplevert, dat export hiervan mogelijk zal zijn. Volgens hem zijn er voldoende investeerders om dit project voor het grootste deel te financieren.Lezing over Profiel en Potentie van de toeristensector

De minister van Transport, Communicatie en Toerisme, Guno Castelen, heeft een lezing verzorgd over Profiel en Potentie van de toeristensector in Suriname. Zijn toehoorders waren de leden van de Vereniging van Economisten (VES) en andere belangstellenden. Minister Castelen evalueerde zijn Toerismebeleid van de afgelopen vijf jaar. Het toerisme is toegenomen maar Suriname moet nog veel investeren in de sector om een gestandaardiseerd product te kunnen aanbieden. Daarom zal iedereen die in de toerismesector werkt, geschoold en getraind moeten worden.

Zowel in stad als in het binnenland moet het product hetzelfde zijn. Om ons land als toerisme bestemming aan te prijzen, zegt minister Guno Castelen, dat vanuit zijn ministerie bedrijven hiertoe worden gestimuleerd. Het ministerie van TCT propageert bij bedrijven dat ze zoveel mogelijk conferenties naar Suriname halen. Conferentiegangers zouden na hun conferentie kunnen besluiten om ons land ook op te nemen in hun vakantiebestemmingen. Minister Castelen zei ook nog dat hij er alles aan zal doen om financiŽn te vinden om de noodzakelijke investeringen te kunnen plegen in de toerismesector.SPA zet patiŽnten in de bloemetjes

De afdeling Paramaribo Noord van de Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA) heeft een groep vrouwen in het kader van de Internationale Dag van de Vrouw verrast. Een delegatie onder leiding van Lydia Nok bestaande uit zowel mannen als vrouwen bracht een bezoek aan het Sint Vincentius Ziekenhuis. Daar werden vijftig patiŽnten van de kraam afdeling en van de derde klasse in de bloemetjes gezet.

Elk jaar schenkt de SPA op de Internationale Dag van de Vrouw aandacht aan een groep vrouwen. Dit keer viel de beurt aan deze vrouwen in het Sint Vincentius Ziekenhuis. Sommige van hen hadden, sinds zij in het ziekenhuis liggen, nog geen keer bezoek gekregen of een bloemtje ontvangen. Ze konden deze verrassing zeer waarderen.Vrouwen zullen zich moeten blijven scholen

De Nationale Democratische Partij (NDP) gaf de aftrap van activiteiten in verband met Internationale Dag van de Vrouw op dinsdag 8 maart. In Ons Erf organiseerde het Ressort Centrum van de NDP een paneldiscussie met als thema: "Vrouwen in de politiek en hun belang bij de productie". Het panel bestond uit Ginmardo Kromosoeto, Yvonne Cheuk A Lam en Dennis Menzo. Fractieleider van de NDP in De Nationale Assemblee, Jennifer Simons - Geerlings, hield een inleiding over het thema.

Zij vertelde in het kort hoe de vrouw zich heeft ontworsteld aan de slavernij tijdens de industriŽle revolutie. Maar, ze had ook een boodschap wat een andere revolutie heeft opgeleverd. Vrouwen zullen zich moeten blijven scholen en daardoor een plaats kunnen opeisen in het productieproces. Met een inkomen voor zich zelf kan een vrouw ook sneller politiek actief worden.

Zonder een inkomen en bezit worden vrouwen niet serieus genomen in de politiek, zei het DNA-lid. Er moet nog veel gedaan worden om de plaats van de vrouw in de politiek en in de productie te verzekeren. Tot zover Jennifer Simons - Geerlings tijdens een paneldiscussie over Vrouwen in de politiek en hun belang bij de productie.De erfenis van slavernij mogelijk naar Suriname

niba - niba suri magazine
     Ada Korbee (educatieve dienst) en AriŽtte Kasbergen (Zakelijk Adjunct directeur) van het Wereldmuseum te Rotterdam brachten een bezoek aan Ilse Vreugd van de Nationale Commissie Slavenroute. Zij werden begeleid door Hillary de Bruin van Cultuur studies. Bij die gelegenheid werden diverse publicaties van het museum overhandigd.
Korbee en Kasbergen waren in Suriname om de mogelijkheden te onderzoeken om de tentoonstelling "De erfenis van slavernij" samengesteld door gastconservator Felix de Rooij, in Suriname te kunnen presenteren. De tentoonstelling in het Wereldmuseum te Rotterdam, die ruim 64.000 bezoekers had getrokken, werd op 7 november 2004 afgesloten.Nationaal Jeugdparlement stelt 4 commissies in

Het Nationaal Jeugdparlement (NJP) kwam op zaterdag 5 maart in openbare vergadering bijeen. De voorzitter van het NJP, Melvin Bouva, had deze bijeenkomst uitgeschreven om onder meer vier vaste commissie van het Nationaal Jeugdparlement in te stellen. Met uitzondering van de commissie Nationale en Internationale betrekkingen zijn de nieuwe commissies ingesteld aan de hand van de vier beleidsprioriteiten van het Nationaal Jeugdparlement.

Deze commissies zijn: Voorlichting/Media, Sport en Recreatie, Onderwijs en ontwikkeling en de commissie Sociale Welzijn en maatschappelijke zaken. Het Nationaal Jeugdparlement vergaderde in de Congreshal op het Onafhankelijkheidsplein.Weinig mensen weten wat winti betekent

"Er zijn maar weinig mensen die weten wat "winti" eigenlijk betekent, dus heb ik besloten zoveel mogelijk informatie hierover vast te leggen in een boek." Dit zei JuliŽn Zaalman, de schrijver van "Gily en Lise: De beleving van het geloof in Winti". "Als je vraagt wat winti inhoudt, krijg je allerlei interpretaties", is hij van mening.

"Niemand weet dus hoe zaken structureel in elkaar zitten. Dit wil ik door middel van mijn boek duidelijk maken. Zaalman gaf aan dat, net als velen, hij veel ook vragen had over de winti-cultuur. Na ruim dertig jaar onderzoek vond hij antwoord op veel van zijn vragen en besloot het vast te leggen. Hierdoor kunnen anderen die eveneens vraagtekens plaatsen, inzicht krijgen in het winti onderwerp.Suriname erg gevoelig voor gevolgen van global warming

De minister van Arbeid Technologische wetenschappen en Milieu, Clifford Marica heeft de "Climate Steering Committee" geÔnstalleerd. Zij zal de uitvoering van de V.N. Conventie voor klimaatsverandering in Suriname moeten monitoren. De ontwikkelde landen moeten volgens het verdrag steun verlenen aan onderontwikkelde landen, om de benodigde studies te doen. Nederland heeft zich bereid getoond Suriname die hulp te geven. Met succes werd toen de eerste fase van het onderzoek afgerond.

Hierbij is gebleken dat ons land erg gevoelig is voor de gevolgen van "global warming" vanwege onze lage kustvlakte. En juist in dat gebied vinden onze grootste economische activiteiten plaats. Een tweede onderzoeksfase is dus noodzakelijk. In de "Climate Steering Commissie' zitten vertegenwoordigers van vijf ministeries en drie organisaties die zich toeleggen op milieuvraagstukken Minister Marica is er zeker van dat de commissie over voldoende technische kennis beschikt, om het werk tot een goed eind te brengen.Nieuwe vaccins voor neonaten en zwangere vrouwen

Het vaccinatieschema van zuigelingen in Suriname wordt binnenkort aangepast. Daarom organiseerde het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) een instructie-avond om kinder- en algemene artsen, gynaecologen en verloskundigen te informeren over het doel, het belang en de toepassing van de nieuwe vaccinaties. Ook de nationale prenatale kaart werd toegelicht. De afdeling Nationaal Immunisatie Programma (NIP) van het BOG streeft naar een sterke verlaging of zelfs eliminatie van de mortaliteit als gevolg van verschillende infectieziekten. Dit doet het BOG door zijn vaccinatieprogramma's.

In het kader van de herstructurering van het BOG is de preventieve gezondheidszorg van het gezin geheractiveerd. Vandaar dat het vaccinatieschema van zuigelingen is aangepast. Nieuwe vaccins zullen worden geÔntroduceerd, voor zowel pasgeboren kinderen (neonaten) als bij zwangere vrouwen. Neonaten zullen hierdoor beschermd worden tegen infectieziekten. Door toediening van vaccins aan zwangere vrouwen, kunnen beschermende antistoffen aan het kind worden overgedragen, waardoor infectieziekten na de geboorte eveneens voorkomen kunnen worden. Het is ook belangrijk dat de prenatale begeleiding wordt bevorderd.

Er wordt nu landelijk naar gestreefd om aan alle zwangeren te vragen een HIV-test te doen, naast de andere bekende bloedonderzoekingen tijdens de zwangerschap. Bij een HIV-positief geteste zwangere vrouw, kan vroegtijdige toediening van HIV-remmers de kans op overdracht aan het kind tot minder dan 10% verkleinen.Veel poliklinieken waar zwangeren zich aanmelden, beschikken niet over een prenatale kaart. Daarom is de nationale prenatale kaart ontworpen, die op de instructie-avond werd toegelicht. De kaart zal dienen voor belangrijke gegevens over de zwangerschap, maar zal tegelijkertijd de consultatie van zwangere vrouwen vlotter doen verlopen

Elektrificatie Beneden Tapanahony goedgekeurd

De Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland (SFOB) heeft het project: "Elektrificatie Beneden Tapanahony" goedgekeurd. Dit was aanleiding voor een delegatie onder leiding van de directeur van de SFOB, Steven Alfaisi, om in de afgelopen week een bezoek te brengen aan Drietabiki en omgeving. In de delegatie van de SFOB zaten o.m. vertegenwoordigers van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) en de Universiteit van Suriname (ADEK). Bij aankomst ging de delegatie op audiŽntie bij het hoofd van de Aucaners, Gaanman Matodja Gazon, en het traditioneel gezag. Bij het project zijn ook het ministerie van Regionale Ontwikkeling en de Universiteit van Suriname betrokken.

Op de krutu (vergadering) is gemeten hoeveel draagvlak het project heeft en werd besproken hoe de bijdrage van de gemeenschap eruit moet komen te zien.Het elektrificatieproject heeft als hoofddoel een micro-waterkrachtcentrale in de Gran Holo Soela te bouwen. Deze centrale zal een maximale capaciteit van driehonderd kilowatt hebben. De gemeenschappen van de woongebiedne zullen voorzien kunnen worden van duurzame elektriciteit. Tijdens de krutu werd ook gesproken over andere problemen van de gemeenschappen in hun gebied.Correcte kaart van Suriname

In een door ons uitgevoerd onderzoek op het internet, vonden wij verschillende landkaarten van Suriname die niet juist zijn. Op enkele kaarten is de driehoek (tussen de boven Corantijnrivier en de Coeroenirivier) in het zuidwesten van Suriname geheel weggelaten, terwijl op andere kaarten dit gebied als betwist staat aangegeven.

niba - niba suri magazine
Correcte kaart van Suriname

De website van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken gaat zelfs een stapje verder door het gebied op de kaart van Guyana, toe te wijzen aan dat land, terwijl op dezelfde website bij de kaart van Suriname dit gebied als betwist staat aangegeven. 

Gratis internet Magazine

Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning
Clifford Brathwaite

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk
Foto's: Myra Winter
(tenzij anders aangegeven)
Vormgeving: Phillip Lutz

Oplage: 33.865

Email: niba@suriname.NU

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen kunnen zich hiervoor opgeven via de website:
www.suriname.NU

Vul uw emailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de email om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wil ontvangen, laat het ons dan even weten.

U kunt zich afmelden via onze website. Vul uw emailadres in en klik afmelden aan. Klik nu op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op de link in de email om uw afmelding correct af te ronden.

U kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden....

niba - niba suri magazine

AGENDA

25 / 03:  Holika Dahan
25 / 03:  Goede Vrijdag
26 / 03:  Holi Phagwa
27 / 03:  1e Paasdag
28 / 03:  2e Paasdag

niba - niba suri magazine

Nationale Assemblee

niba - niba suri magazine

In verband met de Internationale Dag van de Vrouw zette de vice voorzitter van het parlement, mevrouw mr. Ruth Wijdenbosch de aanwezige vrouwelijke assemblťeleden en de substituut griffier in de bloemetjes.

Ze bracht haar felicitaties uit en hoopte dat vrouwen gezamenlijk verder zullen kunnen gaan om zich in het bijzonder in te zetten voor verbetering van de positie van alle Surinaamse vrouwen.Aanbieding petitie Vrouwen Parlement Forum

Op dinsdag 8 maart, de Internationale Dag van de Vrouw, ontving de Voorzitter van De Nationale Assemblťe een vertegenwoordiging van het Vrouwen Parlement Forum.

De vertegenwoordiging bestond uit de Voorzitter van het VPF, mevrouw Iris Gilliad.

niba - niba suri magazine

De andere leden van de delegatie waren de dames Rehanna Hasnoe, Merleen Nelson, Nirmala Ramdin en Claudia Pocorni. Namens De Nationale Assemblťe zat de griffier Edmund Bleau aan.

Het VPF heeft als doel het bewustzijn van de samenleving te vergroten ten aanzien van politiek en gender, alsmede deelname van vrouwen aan politieke en bestuurlijke besluitvormings- processen op basis van gelijkwaardigheid te stimuleren.

In de petitie werden enkele duidelijke voorstellen aan De Nationale Assemblťe gedaan. Enkele hiervan zijn:

dat in De Nationale Assemblee een vaste commissie voor genderzaken wordt ingesteld, bestaande uit zowel mannen als vrouwen.

dat in de grondwet enkele bepalingen worden opgenomen die de gelijke en gelijkwaardige deelname van vrouwen in politieke en beleids- en besluitvormings- processen stimuleren.

dat een quotumstelsel voor vrouwen bij wet wordt geregeld, waarbij sancties worden vastgesteld bij het niet naleven van de quotumvoorschriften door politieke partijen.

De Assemblťe-voorzitter feliciteerde de aanwezigen allereerst met de Internationale Dag van de Vrouw. Sedert 1978 is door de Verenigde Naties internationaal erkend dat meer aandacht dient te worden besteed aan de positie van de vrouw.

De voorzitter memoreerde dat de vrouw ook liefde en zorg betekent. Hij sprak de hoop uit dat de vrouw zichtbaarder zal worden in bestuurlijke en leidinggevende functies. Hij zal de petitie ter beschikking stellen van alle leden van De Nationale Assemblťe.

Informatie en Voorlichtingsdienst van De Nationale Assemblee
Politieberichten

Voorlichting KPS
Sjaam Bhoelan


0fficiŽle ingebruikname gerenoveerd politiebureau

Op vrijdagmiddag 11 maart werd omstreeks ťťn uur het gerenoveerde en heringerichte politie bureau te Kwatta officieel in gebruik genomen. Ook het cellenhuis verbonden aan dit bureau is gerenoveerd.

Een extra dimensie die aan het nieuwe bureau is de speciaal ingerichte ruimte voor onderzoek van zaken over huiselijk geweld. De renovatie van het bureau is een van de zichtbare resultaten uit de samenwerking tussen de politie Regio Utrecht met het Korps Politie Suriname. De Nederlandse commissaris van politie mevrouw, Georgine Acton, is belast met de coŲrdinatie van de samenwerking tussen de twee korpsen.

0p die dag zullen ook drie motorscooters aan de Gewestelijke politie commandant inspecteur Peiter worden overgedragen om te worden ingezet voor werkzaamheden binnen het gewest Wanica.

Volgend week is het de beurt aan het gerenoveerde politiebureau te Totness - Coronie voor officiŽle ingebruikneming.ME voertuigen overgedragen

Er zijn vier Mobiele Eenheid ( ME ) bussen door de Commissaris van politie van de Regio Amsterdam-Amstelland MR.R.Brewster aan de Korpschef van het Korps Politie Suriname, Delano Braam overgedragen.

De voertuigen stonden enkele maanden op de haven, en konden uiteindelijk toch worden ingeklaard om ingezet te worden voor de Mobiele Eenheid van het KPS.

niba - niba suri magazine

Ook werden hedenmorgen 40 stuks computers door de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland in samenwerking met het Korps Politie Suriname aan dertien kindertehuizen geschonken.

niba - niba suri magazine

De computers werden door Mr.R.Brewster van de Regiopolitie Amsterdam -Amstelland en de korpschef van het KPS aan de vertegenwoordigers van de instellingen overhandigd.

De overdracht van de goederen vond plaats op het terrein van het Hoofdbureau van Politie aan de Duisburglaan.
niba - niba suri magazine
De nationale zender

SURINAME VANDAAGSchrijversgroep 77

Vanwege onvoorziene omstandigheden is Skrifiman Taki waarin Ismene Krishnadath praat met Prof. Dr. Pushpati niet meer uitgezonden op 6 maart. De nieuwe datum hiervoor is 21 maart.

Op maandag 14 maart praat Robert Wijdenbosch in Skrifiman Taki met Rouť Hupsel. Het gesprek is een voorproefje van het interview wat hij van hem zal afnemen op de presentatie van 'Blinde Muren', de debuutroman van Rouť.

Workshop creatief schrijven door Clark Accord

Stichting ter bevordering van Schrijven Lezen Vertellen organiseert een schrijversworkshop onder leiding van Clark Accord.

De cursus bestaat uit vier lessen.

Les 1. Wat behelst het schrijverschap, Keuze voor een thema, Het maken van een Synopsis
Les 2. Het schrijven: perspectief, stijl, tijdsbepaling, structuur
Les 3. Uitdiepen van de karakters: Verwerken van bestaand materiaal tot fictie
Les 4. Verschillende schrijfvormen, Tekstanalyse, Elkaars werk beoordelenNOG

73 dagen

www.
verkiezingensuriname.
comDe Wisselkoers

De koersen zijn
indicatie-koersen
per 14 Maart 2005


Wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
Aankoop   2,680
Verkoop    2,750

EURO
Aankoop    3,595
Verkoop    3,689

POUND STERLING
Aankoop    5,146
Verkoop    5,281

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,490
Verkoop    1,546

Bankpapier

U.S. DOLLAR
Aankoop    2,680
Verkoop    2,750

EURO
Aankoop    3,585
Verkoop    3,699

POUND STERLING
Aankoop    5,110
Verkoop    5,291

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,490
Verkoop    1,546

Bron: Centrale Bank van Suriname


  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

  ††