suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      


    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 5 - Augustus - 2005           Suri Magazine no. 56Met in deze uitgave:

Overweldigende meerderheid voor Venetiaan en Sardjoe
Ander bewijs Nederlandse nationaliteit Parmessar
Suriname 85 ste lid van Unie tegen kanker
Groot te kort aan plaatsen VWO opleiding
Driedaagse workshop ministerie van LVV
Bommelding Centraal Bureau voor Burgerzaken
Wijdenbosch wil snel duidelijkheid dubbele nationaliteit
Nieuwe rechter vindt waarheidsvinding fundamenteel
Deel vakbeweging eist onderzoek ontslagredenen
EU Commissie geeft financiŽle ondersteuning
Koninkrijk BelgiŽ realiseert project skillslab in Suriname
Story building workshop in Brokopondo
Borstvoeding en Gezinsmaaltijd, Liefde en Gezondheid
Suriname heeft zijn eigen nationaal bosbeleid
Traditionele Yogyakartase kratonshow in Suriname
Wederom eis van Pertjajah Luhur ingewilligd
Nederlands Recherche Bureau wil onderzoek PG ondersteunen
Parmessar schuldig aan een misdrijf
Mijlpaal Bond van Verpleegkundigen
Guyanees wint internationaal muziek concours
Cultureel Marron Weekend met krioro-buffet
De Nationale Assemblee
Schrijversgroep 77
De Agenda
De wisselkoersen
Overweldigende meerderheid voor Venetiaan en Sardjoe

Runaldo Ronald Venetiaan, is op woensdag 3 augustus in de Verenigde Volks Vergadering (VVV) met 560 stemmen gekozen tot president van de Republiek Suriname. Voor Venetiaan is dit de derde keer dat hij president is.

niba - niba suri magazine
President Venetiaan en vice president Sardjoe direct na de uitslag van de VVV stemming in de Antony Nesty Sporthal

De tegenkandidaat Rabindre Parmessar haalde maar 315 stemmen. Hij feliciteerde Ronald Venetiaan met diens uitverkiezing tot president. Nadat bij twee stemronden in De Nationale Assemblee geen van beide kandidaten de vereiste tweederde meerderheid haalden, was de verkiezing in de VVV noodzakelijk.

De voorzitter van De Nationale Assemblee, tevens voorzitter van de VVV, Paul Somohardjo, opende de vergadering en gaf de procedure aan van deze bijzondere vergadering. Nadat de verkiezingsuitslag bekend werd, deed vice-presidentskandidaat van de NDP/VVV Wilfried Roseval een schrijven toekomen aan de DNA-voorzitter waarin hij aangaf zich terug te trekken.

De verkiezingscommissie onder leiding van het lid Otmar Rodgers maakte na beraad bekend, dat de telling van de vice-presidentsverkiezing, ondanks de terugtrekking van de heer Roseval, normaal zou worden voortgezet, hoewel het al duidelijk was dat Ramdien Sardjoe als de nieuwe vice-president gekozen zou worden. Per kiesdistrict brachten leden van De Nationale Assemblee, de Districtsraad en ook die van de Ressortsraad hun stem uit. Het stemmen begon bij de leden van het grootste kiesdistrict Paramaribo en eindigde met het district Sipaliwini.

De uitslagen werden bekrachtigd door de Verenigde Volks Vergadering en DNA-voorzitter Paul Somohardjo. De president en de vice-president worden op vrijdag 12 augustus a.s. geÔnaugureerd in hun respectieve functies. De inauguratie voltrekt zich evenals de verkiezing in een buitengewone vergadering van de VVV.

Na de overwinning van presidentskandidaat Ronald Venetiaan en vice-presidentskandidaat Ramdien Sardjoe in de Verenigde Volks Vergadering togen de partijaanhangers naar hun partijcentra. In de Olifant aan de Jagernath Lachmonstraat werden de Verenigde Hervormings Partij VHP-topmannen en de nieuw gekozen vice-president, die tevens partijvoorzitter is van de VHP, feestelijk onthaald.

Ook het centrum van de Nationale Partij Suriname was in korte tijd omgezet in een feestzaal waar de partijaanhang zich opmaakte voor het feestelijke onthaal van de partijvoorzitter, Runaldo Ronald Venetiaan.Ander bewijs Nederlandse nationaliteit Parmessar

Het is niet gemakkelijk voor de overheid om achter bewijs te komen waarmee kan worden aangetoond dat Rabin Parmessar degelijk de Nederlandse nationaliteit zou bezitten en dus met een dubbele nationaliteit is voorgedragen om aan de presidentsverkiezingen van Suriname deel te nemen.

In het actualiteitenprogramma Suriname Vandaag zei minister Siegfried Gilds van Justitie en Politie dat de overheid er alles aan doet om bewijs te verzamelen.

Het STVS Journaal heeft via het Nederlands Recherche Bureau (NRB) een ander bewijs ontvangen waaruit blijkt dat Rabin Parmessar sinds 1 november 1988 de Nederlandse nationaliteit bezit en dus niet alleen beschikt over een Nederlands paspoort. Eerder verklaarde Parmessar dat hij niet over de Nederlandse nationaliteit beschikt maar wel over een paspoort.

De directeur van het NBR, Rene Hamelers, kan met zijn expertise meer onderzoek verrichten, indien het voor de Surinaamse justitie moeilijk is om achter de feiten te komen.Suriname 85 ste lid van Unie tegen kanker

Met de ondertekening van een intentieverklaring, is Suriname als 85 ste land lid geworden van de Unie tegen kanker(UICC). De ondertekening vond van plaats op het kabinet van de president. In de verklaring komen partijen overeen, samen te gaan werken rond de thema's: sociale determinanten van gezondheid, informatie en preventie van baarmoederhalskanker, borstkanker en patient groups. Ook zal er uitwisseling plaatsvinden van technologie op nationaal en internationaal vlak.

De intentieverklaring is getekend door Denis Louis van de(UICC) en Raymond Chin Afo van de Stichting Oncologisch Instituut Suriname(SOIS). Ook de districtcommissaris van Paramaribo, Rudi Vyent, plaatste zijn handtekening onder het document.

Diana Coppens coŲrdinator ontwikkelingssamenwerking, van de stad Antwerpen, zei het volgende over de samenwerking tussen Antwerpen en Paramaribo: Antwerpen heeft sedert 2002 een stedenband met Paramaribo. Met de stedenband wordt hoofdzakelijk beoogd kennisuitwisseling in de vorm van stages en inleefreizen. Met de opgedane kennis wil men werken naar een betere relatie en verstandhouding tussen Noord en Zuid en een rechtvaardigere wereld.

Er is ruim 1 miljoen Euro gedoneerd voor hulp en ondersteuning van kankerpatientjes in Suriname.Groot te kort aan plaatsen VWO opleiding

Er is een run ontstaan op VWO opleidingen, die zijn gestart met hun inschrijving voor het leerjaar 2005-2006. Echter vallen veel leerlingen die geslaagd zijn om te worden toegelaten tot het onderwijs op VOS niveau voorlopig buiten de boot.

Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, afdeling Inspectie, heeft het druk met beantwoorden van telefoontjes van verontruste ouders en leerlingen. Ieder jaar rond deze tijd krijgt het ministerie van Onderwijs te maken met leerlingen die verder willen studeren en in eerste instantie geen vervolg opleiding kunnen vinden.

In de tweede helft van augustus zal het duidelijk worden hoeveel leerlingen nog geen school hebben gevonden. Het ministerie van Onderwijs zal een centrale registratie starten zodat de balans kan worden opgemaakt.Driedaagse workshop ministerie van LVV

Op verzoek van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij wordt een driedaagse workshop in Suriname gehouden. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het Regionaal Voedselveiligheids Project gecoŲrdineerd door FAO/Caricom/Cariforum.

De trainer bij de workshop is Gregg Rawlins, die project manager van het FAO-project voor de Caricom is. De titel van deze workshop is Training in the agreement on Agriculture Trade Negotiations. De training wordt gehouden in de vergaderzaal van het Landbouw Proefstation. Het doel is de positie van Suriname te versterken ten aanzien van de Agreement on Agriculture.

Aan de training nemen 18 personen deel van de ministeries LVV, Handel en Industrie en uit de rijstsector. In het kader van het Food Security Project ontving de Wnd. Directeur van LVV, Jagdies Bhansing, een laptop ten behoeve van het ministerie.Bommelding Centraal Bureau voor Burgerzaken

Vanwege een bommelding moest het personeel van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) zijn werk onderbreken. Een anonieme beller meldde dat er een bom in het gebouw was, die binnen 10 minuten zou ontploffen. Het personeel moest het gebouw ontruimen.

Politie, brandweer, en deskundigen werden ingeschakeld en het gebouw werd doorzocht. Er werd geen bom gevonden en volgens de politie gaat het om loosalarm. Rond elf uur werd het gebouw vrijgegeven, waardoor het personeel zijn werk kon voortzetten.Wijdenbosch wil snel duidelijkheid dubbele nationaliteit

Het lid van De Nationale Assemblee, Rabin Parmessar, moet zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen over zijn positie in het parlement en als persoon. Dit zegt Ruth Wijdenbosch van de Nationale Partij Suriname en DNA-lid van het Nieuw Front.

Wijdenbosch heeft onderzoek gedaan naar de achtergronden van de dubbele nationaliteit van Parmessar. Over de uitkomst van dat onderzoek moet het parlement duidelijkheid geven. Zij is de mening toegedaan dat het Openbaar Ministerie de beschuldiging hard moet maken door met bewijzen te komen. Ruth Wijdenbosch verduidelijkte haar standpunt in Suriname Vandaag, het actualiteitenprogramma van de STVS.

Ze zei verder dat De Nationale Assemblee verder zal gaan met het onderzoek om te weten hoe de dubbele nationaliteitskwestie van Parmessar precies in elkaar zit. Zij vindt dat het belangrijk voor het parlement en voor Rabin Parmessar is dat er snel duidelijkheid komt.Nieuwe rechter vindt waarheidsvinding fundamenteel

Advocaat Henk Struiken is officieel geÔnstalleerd als lid van het Hof van Justitie in aanwezigheid van familie, collega's en vrienden. Dit nieuwe lid van het Hof heeft 32 jaar in de advocatuur gediend, en is met de aanvaarding van het nieuwe ambt uit de advocatuur getreden.

In zijn toespraak legde Struiken de nadruk op het belang van advocaten binnen de rechtspraak en haalde aan dat een democratische rechtsstaat zonder advocaten ondenkbaar is voor een goede civiele administratieve en strafrechtspleging.

Hij is van mening dat de waarheidsvinding een fundamenteel element bij de rechtspraak is. Subhaas Punwasi, procureur-generaal bij het Hof van Justitie, sprak het nieuw geÔnstalleerde lid toe. Hij wees hem op het belang van zijn nieuwe ambt, het spreken van recht, een taak die niet eenvoudig is.Deel vakbeweging eist onderzoek ontslagredenen

Delen van de vakbeweging vinden dat er een onderzoek vereist is naar de oorzaken van de meest voorkomende ontslagredenen in ons land, namelijk onwettig verzuim en diefstal. De vakbeweging meent dat vervaging van waarden en normen in onze samenleving en het onvoldoende aanwezig zijn van condities die menswaardige arbeid op de werkplaats inhouden, mogelijk mede de oorzaken hiervan zijn.

Bedrijven met menswaardige werkomstandigheden hebben volgens de vakbeweging minder problemen met werknemers die onwettig verzuimen of die op het werk stelen. De vakbeweging is het dan ook niet eens met de conclusie dat werknemers hun werk niet serieus nemen. Volgens de statistieken van het ministerie van ATM bedroeg in het jaar 2003 het totaal aantal ontslagmeldingen 431.

Een belangrijk gegeven is dat een deel van de ontslagmeldingen afkomstig is uit bedrijven zonder een CAO.EU Commissie geeft financiŽle ondersteuning

De ondertekening van de Financing Agreement van het project Public Private Partnership - Support to the Domestic Private Sector, Suriname Business Forum, SBF vond op het ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking plaats. Het doel van het project is om via het SBF gezamenlijk in een public-private platform verder te werken aan een gunstig milieu voor de private sector.

Dit moet bijdragen tot het stimuleren en ontwikkelen van de concurrentiepositie van de private sector bij de productie van goederen en diensten en een bijdrage leveren aan de economische groei. Het project wordt uitgevoerd met financiŽle ondersteuning van de Europese Commissie voor een bedrag van 2.400.000 euro terwijl de overheid en de private sector met een eigen bijdrage van 400.000 euro inkomen.Koninkrijk BelgiŽ realiseert project skillslab in Suriname

De Faculteit der Medische Wetenschappen heeft haar nieuw ingerichte skillslab in gebruik genomen. Het gaat onder andere om fantomen, computers, literatuur en medische software, voor de afdeling Preklinische en klinische vaardigheden, ook genoemd het skillslab.

Ook andere medische instellingen kunnen gebruikmaken van dit skillslab. Door een overeenkomst tussen de regering van Suriname en het koninkrijk BelgiŽ is dit project gerealiseerd. De overeenkomst dateert uit de jaren negentig.

De minister van Planning en Ontwikkelingssamenwerking, Stanley Raghoebarsing, was de officiŽle gast. Hij zei dat dit project voordelen heeft voor artsen die beter worden opgeleid, omdat ze kunnen oefenen op de fantomen.

Het totale bedrag voor het skillslabproject is Euro 160.000. De decaan, Glenn Oehlers, zei, dat het skillslab-practicum in de regio een van de modernste is.Story building workshop in Brokopondo

De eerste story building workshop is in Brokopondo van start gegaan. Story building is de eerste fase uit een reeks van drie van het project Story Telling for Early Childhood Parenting Support (STEPS). Sranan Tori Academiya is voor Suriname ook de coŲrdinator van deze workshop.

Project STEPS wordt ook in Trinidad & Tobago, Guyana, Jamaica, Cayman Islands en Belize uitgevoerd. De bedoeling van dit project is om nieuw leven te blazen in de traditie van verhalen. Aan leerkrachten, ouders, kleuter, peuter- en crŤcheleiders zullen vaardigheden worden bijgebracht.

Deze vaardigheden kunnen gebruikt worden bij de opvoeding van kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot 8 jaar. Tijdens de eerste fase van de workshop zal gepoogd worden verhalen, rijmpjes, liedjes en gedichten van vroeger en nu aan de orde te stellen. In fase twee zal al het verzamelde materiaal in kinderboekjes gebundeld worden.Borstvoeding en Gezinsmaaltijd, Liefde en Gezondheid

De Stichting ter Bevordering van Borstvoeding in Suriname (Stibosu) is begonnen met haar borstvoedingsweek. Dit gebeurt in het kader van de Internationale Borstvoedingsweek. Borstvoeding en Gezinsmaaltijd, Liefde en Gezondheid is het thema dit jaar.

Tijdens deze borstvoedingsweek zal op scholen, RGD-poliklinieken, ziekenhuizen en op de stoep van winkel Ready Tex aan de Maagdenstraat informatie over borstvoeding gegeven worden. De voedingsweek wordt op zondag 7 agustus afgesloten met een wandelloop in de omgeving Sophia's Lust.Suriname heeft zijn eigen nationaal bosbeleid

Franco Demon, minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) heeft uit handen van Iwan Krolis, directeur van de stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) het eerste exemplaar in ontvangst genomen. Dit vond op het ministerie plaats.

Het steering committee ter voorbereiding van het nationaal bosbeleid bestond onder andere uit Maureen Playfair en Patrick Peneux, directeur van Bruynzeel. Met de uitgifte van dit beleidsdocument is, volgens Krolis, het beleidsformuleringsproces beŽindigd.

Hieraan voorafgaand, zegt hij, was het bosbeleid impliciet aangegeven in verschillende wetten. Krolis zegt dat de aanpassing noodzakelijk was om niet achter te lopen op ontwikkelingen op dit gebied.

Volgens hem is er een participatief proces aan voorafgegaan, hetgeen inhoudt, dat aan alle stakeholders die bij het beleid zijn betrokken de gelegenheid is geboden om inzichten te verschaffen over hun denken dat gericht is op de wijze waarop met het bos moet worden omgegaan. Het proces was in twee delen uitgezet.

Minister Demon is erg ingenomen met dit nieuwe beleid. Volgens hem was dit beleid in 2003 reeds vastgesteld en in uitvoering gebracht. Echter was het niet op schrift gesteld. Dit document, zegt Demon, komt op een goed moment.Traditionele Yogyakartase kratonshow in Suriname

In verband met 115 jaar Javaanse immigratie brengt de sultan van Yogyakarta Hm.Sri Hamengku Buwono - X een bezoek aan Suriname op uitnodiging van de regering van Suriname. Hamengku Buwono - X is gouverneur van het district Yogyakarta in IndonesiŽ.

Behalve de officiŽle beleefdheidsbezoeken aan enkele hoogwaardigheidbekleders, onder wie ook president Ronald Venetiaan, zal de hoge gast ook de verschillende herdenkingsactiviteiten bijwonen. Op zondag 7 augustus wordt in dit verband een unieke en traditionele Yogyakartase kratonshow gehouden.

Deze bijzondere koninklijke huwelijksceremonie en dansshow wordt georganiseerd door Torarica in samenwerking met de Indonesische ambassade en Sri Abadi Trading N.V. De sultan zal bezoeken brengen aan de districten Commewijne en Wanica.Wederom eis van Pertjajah Luhur ingewilligd

Pertjajah Luhur (PL) heeft na drie uren onderhandelen met de rest van de Nieuw Front-top de ministerspost Ruimtelijke Ordening en Bosbeleid toebedeeld gekregen. Op het kabinet van de president zijn partijen tot dit besluit gekomen. Volgens Ronald Venetiaan, voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS), heeft Pertjajah Luhur dit voorstel ingediend. Samen met de overige partners is de deze eis ingewilligd.

Venetiaan hoopt dat met dit besluit de rust binnen partijstructuren is teruggekeerd. Volgens Venetiaan waren reeds basisafspraken met PL gemaakt met betrekking tot dit vraagstuk. Salam Somohardjo, voorzitter van de Pertjajah Luhur, vond niet dat er te veel was gevraagd. Volgens de zetelverdeling stond er nog een positie vrij en die heeft de partij opgeŽist. Hiermee is niet alleen de eis van de partij ingewilligd, zegt hij, maar van de totale Surinaamse bevolking.Nederlands Recherche Bureau wil onderzoek PG ondersteunen

Omdat de procureur generaal Punwasi stappen heeft ondernomen om opheldering te brengen in de kwestie Rabin Parmessar en daarbij na te gaan of deze een strafbaar feit heeft gepleegd, geeft het Nederland Recherche Bureau (NRB) aan, dat zij gaarne willen assisteren bij het onderzoek in het belang van de surinaamse samenleving.

Directeur Hamelers geeft verder aan dat hij reeds enige tijd in het bezit is van het bewijs van nederlanderschap van Parmessar en dat zijn buro tevens bereid is het veldwerk in Nederland voor te zetten, mocht de surinaamse justitie daarom vragen.Parmessar schuldig aan een misdrijf

Procureur-generaal Soebhas Punwasi heeft aan de minister van Justitie en Politie, Siegfried Gilds, een schrijven gestuurd waarin hij concludeert dat de presidentskandidaat Rabin Parmessar zich schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf. Parmassar heeft met het aanvragen van en het in bezit hebben van een Nederlands paspoort zich schuldig gemaakt aan het schenden van het territorialiteitsbeginsel.

De PG schrijft lettelijk: Eenvoudig gezegd: het op slinkse wijze bekomen van een Nederlands paspoort, waartoe je eventueel gerechtigd bent, levert in casu wederrechtelijke bevoordeling op. Hij vervolgt zijn conclusie met: Gaan we ervan uit dat betrokkene als Surinamer in Nederland de feiten van oplichting en valsheid in geschrifte heeft begaan, dan kan Suriname betrokkene krachtens artikel 5, lid 1 sub 2 van het Wetboek van Strafrecht eveneens vervolgen en berechten voor in Nederland begane feiten.

De procureur-generaal concludeert dat Rabin Parmessar de Surinaamse Wet op de Nationaliteit en het Ingezetenschap heeft geschonden daar hij niet al het mogelijke heeft gedaan om zijn oorspronkelijke Nederlandse nationaliteit te verliezen. Minister Siegfried Gilds heeft de brief op de dag van ontvangst, donderdag 28 juli, doorgestuurd naar president Ronald Venetiaan.Mijlpaal Bond van Verpleegkundigen

De Bond van Verpleegkundigen, de Women's Business Group en het Low Income Shelter Program (LISP) bereikten een belangrijke mijlpaal. Er kunnen door de Bond van Verpleegkundigen aanvragen worden ingediend bij het LISP voor subsidieverstrekking voor de bouw van een nieuwe woning.

De Bond van Verpleegkundigen heeft voor haar leden terrein gekocht te Morgenstond. Op dit terrein, dat is verdeeld in 238 kavels, zal de bond volgens het principe van seriebouw nieuwe woningen neerzetten.

De voorzitter van de Algemene Bond van Verpleegkundigen, Suze Holband, gaf onze redactie in november 2004 een rondleiding op het terrein. Na goedkeuring door het LISP kan direct gestart worden met het bouwen van de woningen op het project te Morgenstond. Het bestuur van de bond wordt bij het woningbouwproject begeleid door de Women's Business Group.Guyanees wint internationaal muziek concours

Het internationaal muziek concours voor jongeren 2005 is gewonnen door de 18-jarige Guyanees Laurens Gudg. Gudg is geboren en getogen in Suriname maar volgens de Guyanese Grondwet draagt hij tot zijn achttiende jaar verplicht de nationaliteit van zijn Guyanese vader.

Tijdens het concours speelde hij op de saxofoon en clarinet de verplichte onderdelen klassiek, gospel en jazz. In het internationale muziekconcours participeerden jongeren van Suriname, Frans-Guyana en BraziliŽ.

Venezuela is op het laatste ogenblik uitgevallen. De winnaar van dit concours zal gedurende de drie jaar dat hij de titel draagt van most outstanding young musician 2005, een voorbeeldfiguur voor jongeren zijn, die streeft naar hogere idealen in de toonkunst.

Faran Shiem, winnaar in 2002, gaf een gastoptreden. Hij studeert piano aan een universiteit in Florida. Het internationale muziekconcours voor jongeren wordt om de drie jaar georganiseerd door Lisibeti's Music Performing Arts.Cultureel Marron Weekend met krioro-buffet

Het Cultureel Marron Weekend is de afgelopen week gehouden in de binnenstad van Paramaribo met gedichten, die werden voorgedragen door Angila Albitrouw. Dit festijn was niet alleen voor toeristen maar ook voor de bezoekers van de binnenstad. Voor de gasten was er een speciaal krioro-buffet. Houtsnijders demonstreerden hoe ze uit stukken hout verschillende voorwerpen sneden.

De Marron-vrouwen lieten nieuwsgierigen zien hoe behendig ze zijn in het borduren van hun panyi en demonstreerden ook hoe zij haakwerk maken. Het festijn rond het Cultureel Marron Weekend is afgesloten met het optreden van dansgroep Kifoko. 
Kosteloos internet Magazine


Uitgever:
Stichting Suriname

Website: www.suriname.NU

Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning
Clifford Brathwaite

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk

Copyright foto's:
Myra Winter
(tenzij anders aangegeven)

Vormgeving: Phillip Lutz

Oplage: 48.152

E-mail: niba@suriname.NU

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen, kunnen zich hiervoor opgeven via:
www.suriname.NU

Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor de verzending van NIBA en wordt niet aan derden doorgegeven.

Vul uw e-mailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de e-mail om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wilt ontvangen, laat het ons dan even weten.

U kunt zich afmelden via onze website.
Vul uw e-mailadres in en klik afmelden aan. Klik daarna op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op de link in de e-mail om uw afmelding correct af te ronden.

U kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden.


niba - niba suri magazine


DE NATIONALE
ASSEMBLEE

Kiezing President en Vice - President in de VVV

De huidige President van de Republiek Suriname is op woensdag 03 augustus j.l. herkozen tot President. Dit zal zijn derde termijn zijn in deze functie.

De nieuw gekozen Vice - President van de Republiek Suriname is de heer Ramdien Sardjoe.

De kiezing vond plaats in de Anthony Nesty Sporthal in een gehouden Verenigde Volksvergadering krachtens artikel 181 lid 2 sub b van de Grondwet.

In totaal hebben 879 leden van De Nationale Assemblee, de Districtsraden en de Ressortraden deelgenomen aan deze stemming.

Het aantal behaalde stemmen per kandidaat waren als volgt:

Runaldo Ronald Venetiaan: 560 stemmen

Ramdien Sardjoe: 591 stemmen

Rabindre Tewari Parmessar: 315 stemmen

Wilfried Roseval: 285

Bij de telling van de stemmen van de presidentskandidaten bleken vier ongeldige stemmen te zijn uitgebracht, terwijl bij die van de vice - presidentskandidaten er drie ongeldige stemmen bleken te zijn uitgebracht.

Het stembureau werd voorgezeten door de heer Otmar Rodgers. De overige leden waren Mevrouw Yvonne Raveles Ė Resida, de heer Radjkoemar Randjietsingh, de heer Cornelis Kanalie, de heer Ronny Tamsiran, mevrouw Yvonne Pinas,de heer Guno Castelen, de heer Ricardo Panka en de heer Jiwan Sital.

De inauguratie van de President en de Vice Ė President zal op vrijdag 12 augustus 2005 plaatsvinden door de Voorzitter van De Nationale Assemblee, de heer Paul Somohardjo.


Korte foto-impressie van de VVV op 3 augustus

niba - niba suri magazine
Aankomst van Adjiodhia en Sardjoe bij de VVV

niba - niba suri magazine
Parmessar in gesprek met NF aanhangers.

niba - niba suri magazine
NPS propagandisten in een zeer goede stemming, tijdens de telling

niba - niba suri magazine
Vice voorzitter van de DNA, Allendy (links) had even, net als de anderen, een kleine rookpauze nodig


KPS kiest voor volledig anonieme melding

Jaarlijks vinden er vele schietincidenten plaats, waarbij een aantal doden te betreuren zijn. Het bezit en voorhanden hebben van een vuurwapen komt steeds vaker voor.

Jongeren dragen een vuurwapen om uiteenlopende redenen. Om te imponeren, geleid door gevoelens van angst, ter meerdere zekerheid voor de eigen veiligheid, maar ook voor het plegen van ernstige delicten.

Vele dodelijke slachtoffers in het uitgaansleven, tijdens kwaadaardige confrontaties en vetes, maar ook tijdens onoordeelkundig gebruik van een vuurwapen.

Om paal en perk te kunnen stellen aan onbevoegd en illegaal vuurwapenbezit is het Korps Politie Suriname mede afhankelijk van uw informatie. Samen met ons vormen wij de ogen en oren van een beoogde veilige maatschappij.

Omdat veel vrees bestaat om vuurwapenbezit te melden hebben het Korps politie Suriname gekozen voor deze veilige en volledig anonieme vorm van melding.

Waar ter wereld u ook woont....., uw informatie is meer dan welkom. Wij garanderen u volledige anonimiteit.

Er is geen reden meer om niet te melden. Het belang van de anonimiteit van de melder weegt voor ons zwaarder dan de kwaliteit van de melding.

Wij vinden het belangrijk te weten wie ? in het bezit is van een illegaal vuurwapen (wat voor wapen ?), maar ook de plaats waar ? het vuurwapen zich bevindt.

Draagt de persoon het bij zich of heeft hij het in zijn auto (merk/kenteken bijv.)

Verder staat het u vrij om overige voor de politie van belang zijnde informatie - bijvoorbeeld over handel in vuurwapens of explosieven - door te geven.niba - niba suri magazine
De nationale zender

SURINAME VANDAAG

ACTUALITEITEN
PROGRAMMA

Schrijversgroep 77

Radionieuws

Op maandag 8 augustus kunt u in het programma Skrifiman Taki luisteren naar Arlette Codfried die Julian Neyhorst interviewt over Zijn boek Kansspelen en Casinos.

Het boek is geschreven voor mensen die regelmatig het casino bezoeken en mensen die plannen hebben dit te doen. De spelstrategieŽn worden beschreven en de kansen op winst.

Neyhorst probeert een zo objectief mogelijk beeld te schetsen van de proís en contraís van het casinobezoek.

Boekenactiviteiten Inheemsen/Javanendag

Op 9 augustus juli bruist het weer van de activiteiten in Paramaribo. Ter gelegenheid van de dag van de Inheemse Volkeren en 115 jaar Javaanse Immigratie hebben wij een vrije dag gekregen.

In de prachtige, cultuurhistorische omgeving van Fort Zeelandia kunt u de hele dag in huis 9 terecht voor leuke Surinaamse kinderboeken en romans.

Als er geen geluidsoverlast is, zal op het achterterras worden voorgelezen en verteld en kunt u een praatje maken met de aanwezige schrijvers.

Encyclopedia of African Diaspora

De organisaties African new world studies en the Florida black studies consortium vraagt inzendingen voor de Encyclopedia of african diaspora. Inzendingen moeten gebaseerd zijn op authentiek onderzoek, betrekking hebben op het onderwerp, diepgang hebben, up to date zijn en een literatuurlijst bevatten.

De inzendingen worden gecategoriseerd naar Geografie, Mensen, Organisaties, Cultuuruitingen, Historische gebeurtenissen, TheorieŽn en Concepten.

Voor meer info kan contact gemaakt worden met: Dr. Carole Boyce-Davies, Babacar M'bow en Sabrina collins.


AGENDA

9 augustus
Nationale vrije dag

9 augustus
115 Javaanse Immigratie

9 augustus
Dag der Inheemsen

10 augustus
Nag Panchami

12 augustus
Tulsidas Jayanti

19 augustus
Raksha Bandhan

26 augustus
Shri Krishna Janamashtmi

3 september
Miraadj Shareef

17 september
Sab E Baraat

18/9 -3/10
Pitri Paksha

4/10 - 12/10
Narak Chaturdashi

4 oktober
Ranzaam

28/29 oktober
Sab el Kader

3 november
Ied Ul Fitre

25 november
30 jaar Onafhankelijkheid


De Wisselkoers

De koersen zijn
indicatie-koersen
per 6 Augustus 2005


Wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
Aankoop   2,700
Verkoop    2,780

EURO
Aankoop    3,344
Verkoop    3,443

POUND STERLING
Aankoop    4,808
Verkoop    4,950

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,501
Verkoop    1,563

Bankpapier

U.S. DOLLAR
Aankoop    2,700
Verkoop    2,780

EURO
Aankoop    3,334
Verkoop    3,453

POUND STERLING
Aankoop    4,774
Verkoop    4,960

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,501
Verkoop    1,563

Bron: Centrale Bank van Suriname

  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

  ††