suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      


    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

10 - Juli - 2004        SuriMagazine no. 2  

Beste Lezer,
 
Hartelijk dank voor uw vele positieve reacties. We hebben maar liefst 231 nieuwe aanmeldingen kregen. 
 
Blijf uw nieuwsberichten en reacties sturen. En vertel ons ook wat u nog meer in NIBA wil zien.  
 
Juliette Moesa
 

Nieuwsoverzicht:
 
Middeleeuwse toestanden op Leonsberg
 
Wie vanuit Leonsberg met een bootje de oversteek naar Nieuw Amsterdam wil maken, moet voor men de steiger kan betreden de tassen laten inspecteren door directeur Eddy Sastroredjo van hotel Pelikaan te Leonsberg.
 
Vis en de crematie as van overledenen mogen er beslist niet langs. Dat wil hij niet. En op het beklag van de bootslieden zegt Eddy Sastroredjo letterlijk: Hoe meer je voor de mensen doet, hoe ondankbaarder ze zijn. Dankzij mijn inzet bestaat de schoeiing, het betegelde gedeelte dat leidt naar de brug, er nog. Aan deze steiger verdien ik niets, het zijn de bootslieden die dagelijks de kost verdienen.
 
Dat deze Eddy zich zo almachtig kan opstellen, komt vanwege het feit dat het toegangspad naar deze steiger over het land van Hotel Pelikaan loopt. Iets wat in het verleden geen problemen opleverde.
 

 
Kersten zal straks niet meer hetzelfde zijn.
 
Het CKC warenhuis aan de Steenbakkerijstraat, beter bekend als Kersten zal een grote verandering ondergaan. Volgens de huidige interim directeur, Emile Goudzand, was de oude organisatie teveel naar binnen gekeerd.
We hebben de organisatie in stukjes geknipt en er is een holding opgericht, waardoor alle onderdelen apart kunnen worden beheerd. Ook zal de buitenkant van het gebouw en de directe omgeving worden aangepakt.
 
Het warenhuis is een begrip in de binnenstad van Paramaribo en tientallen jaren de kern geweest van de grote onderneming, die bestaat uit verschillende handelsactiviteiten, zoals onder andere Kersten Travel, CKC Surmac, CKC-Motors (voorheen Suroto), CKC Bem CKC Medicare en CKC Bakkerij. De sanering heeft er voor gezorgd dat ruim 115 personeelsleden werden ontslagen.
 

 
Eerste Surinaamse marathon.
 
Op 28 november zal de eerste Surinaamse marathon worden gehouden. Met een kleurkaartenactie, een trimloop op 8 augustus, een bonte avond in het NIS en een -prodo waka- probeert de organisatie de benodigde geldmiddelen bij elkaar te krijgen.
 
De commissie onder leiding van Edwien Gefferie vertelde op een gehouden persbijeenkomst, dat de internationale belangstelling groeit, waardoor er straks niet alleen Surinaamse marathonlopers meedoen.
 

 
Politie werkt hard aan verbetering imago.
 
De politie wil er graag alles aandoen om haar imago te krikken. Zo worden er integriteit  cursussen gehouden voor de politie ambtenaren en zelfs op de fiets door straten van Paramaribo gepatrouilleerd. 
 
Om de criminaliteit nog beter te kunnen bestrijden gaat de politie nu ook samenwerken met  buurtwachtorganisaties.
 
In 3 maanden zullen 60 leden van de ruim 7 buurtwachtorganisaties worden opgeleid en getraind, zodat ze hun werkzaamheden beter kunnen doen. Politie-commandant, Humphrey Tjin Liep Sie, gaf het officiŽle startsein voor de opleiding tot Buitengewoon Agent Van Politie.
 
In het gebied Noord-Paramaribo voelen de bewoners zich een stuk veiliger sinds de buurtwacht operationeel is.
 

 
Johan Gerard Monsels 100 jaar.
 
De echtgenote van de President, mevrouw Liesbeth Venetiaan-Vanenburg was aanwezig in de EBGS-kerk te Latour om de hem te feliciteren met zijn 100-ste verjaardag. Johan Monsels die sinds 1984 weduwnaar is, heeft samen met zijn vrouw 12 kinderen, 54 kleinkinderen, 79 achterkleinkinderen. Hij is ook bedovergrootvader van 11 kinderen en heeft zijn hele leven altijd hard gewerkt als balata-bleeder, timmerman, visser en smid.
 

 
Voor de 13e maal Suripop.
 
Suripop gala no. 13 wordt op 6 augustus in het Anthony Nesty Stadion gehouden. Uit totaal 29 inzendingen heeft de Stichting ter Bevordering van Kunst en Cultuur, 12 nummers uitgekozen voor de finale.
Henk van Vliet deed een beroep op de media om deze muziek-CD niet te dupliceren, omdat dan de kunstenaars niet die waardering zullen krijgen die hen toekomt.
 

 
Antwerpse stedenband delegatie op bezoek.
 
In het kader van de stedenband Paramaribo - Antwerpen is er momenteel een delegatie uit BelgiŽ, Antwerpen in ons land. De Belgische delegatie ontplooit samen met lokale organisaties, verschillende activiteiten, waardoor de stedenband concreet gestalte krijgt. Zo werd er onder andere voor de Stichting Projecten Protestants Christelijk Onderwijs Suriname, in het blindencentrum een workshop over het Japanse verteltheater -Kamishibai- verzorgd. De presentatie werd gedaan door Els Wijninckx van de Openbare Bibliotheek Antwerpen, afdeling Hoboken en Marjan Daemen van de afdeling Driehoek. De Belgische delegatie zal tot 12 juli in Suriname zijn.
 

 
Spanningsveld groeit in Chinese gemeenschap.
 
Het officiŽle staatsbezoek van parlementaire delegatie van het Nationaal Volkscongres van de Volksrepubliek China, heeft voor enige beroering gezorgd onder de Chinese deel van de bevolking. Vooral onder degenen die hier al langer wonen. Enerzijds stellen ze de hulp die China ons land biedt wel op prijs, maar ze hopen dat de Regering zich niet laat inpakken met al die cadeautjes en op die manier Taiwan  in kou zet.
 
De tegenstanders van het  - ťťn China beleid -, bestaan voornamelijk uit personen die in het verleden het ondemocratische moederland China met gevaar voor eigen leven zijn ontvlucht.
 

 
Speciale wet zevende Algemene Volkstelling aangenomen.
 
Van 2 tot 15 augustus, zal er een nieuwe volkstelling worden gehouden, omdat de gegevens van de laatste volkstelling voor een groot deel door een brand verloren zijn gegaan. Het bijzonder in deze nieuwe wet is dat de straffen en boetes die opgelegd kunnen worden als men niet meewerkt, aanmerkelijk zijn verhoogd. Ook het aanzetten van personen om niet mee te werken aan deze volkstelling is nu strafbaar gesteld.
 
Tevens zullen nu ook de malafide tellers direct kunnen worden aangepakt. Een van de klachten was, dat er bij de vorige volkstelling, door enkele tellers misbruik maakten van hun positie, door extra en zeer persoonlijke vragen te stellen. 
 


Verplichte reisverzekering voor bezoek aan Nederland.
 
De Europese Unie heeft besloten dat bij de aanvraag van een visum voor het Schengengebied, (Europese Unie en dus ook Nederland ) een reisverzekering met een minimumdekking van 30.000 euro dient te worden overgelegd. Het betreft een reisverzekering die de kosten dekt van eventuele uitgaven voor: repatriŽring om medische redenen, dringende medische zorg of spoedbehandeling in een ziekenhuis. De maatregel gaat in op 1 augustus.
 

 

Twee gouden huwelijken.

Het echtpaar Kromokardi ( de heer Soekidi en mevrouw Rame Kromokardi ) en het echtpaar Olf ( de heer Eguene en mevrouw Nita Olf ), vierden de afgelopen week elk hun 50 jarig huwelijk.
 
Opvallend is dat het echtpaar Kromokardi elkaar voor het huwelijk niet kenden en door een geregeld huwelijk met elkaar getrouwd zijn. Iets wat in die tijd vaker voorkwam.
 


Wijdenbosch probeert nu ook de Marrons kiezers te paaien.
 
Tijdens een  Keti Koti toespraak, riep Wijdenbosch het volk en regering op om gezamenlijk een gepast monument te doen ontwerpen voor alle gevallenen in de strijd voor afschaffing van de slavernij als eerbetoon aan hen die ons door de geschiedenis heen als blijvend voorbeeld zijn gebleven voor huidige en toekomstige generaties
 
Het moet worden herdacht als luid applaus voor de Marrons die ondanks tegenslagen en verguizing door de toenmalige pers en machthebbers in Europa met  volharding zijn doorgegaan met de strijd tegen onderdrukking en bevoogding in ruil voor valse zekerheden van de plantage.
 

 
Ondanks tekorten is Surinaamse Rode Kruis toch tevreden.
 
Vooral in het distrikt Nickerie zijn positieve resultaten geboekt. Met meer dan 17% nieuwe bloeddonor aanmeldingen, kan het Rode Kruis terug kijken op een geslaagde bloedinzamelingsactie.
 

 
Suriname nieuw Yoga centrum rijker.
 
Het nieuwe Yoga Niketan Yoti aan de Mr.Jaggernath Lachmonstraat is de afgelopen week in gebruik genomen. Voorafgaand aan de inzegening van het gebouw, werden vooral de verdiensten van de grondlegger van Yoga Niketan, Yogeshwarananda Paramahansa, gememoreerd door Lucie Ajodhia, penningmeester van de Yoga organisatie.
 
Tijdens de officiŽle opening van het yogacentrum stonden verschillende sprekers onder wie bestuurssecretaris Henna Asin, voorzitter Vera Kafiluddin en beschermheer van de organisatie tevens vice-president Jules Ajodhia stil bij de rol die Yoga Niketan vervult als geestelijke zorgverlener.
 
De toespraak en korte meditatie van Vera Kafiluddin maakte op velen een diepe indruk. Haar woorden, de intonatie, en de stilte tussen de zinnen dwong de aanwezigen bij zichzelf te rade te gaan. Ze vroeg het publiek alle grenzen van nationaliteit, godsdienst, ruimte en tijd te overstijgen en stil te staan bij zichzelf en een pelgrimstocht te maken naar de onuitputtelijke bron van waarheid in het hart.
 

 
Staatsraad ziet belang bij uitbreiding samenwerking.
 
Tijdens een vergadering van de Staatsraad, kwam naar voren dat Nederland en de Verenigde Staten zijn niet langer meer de enige twee landen moeten zijn, waarmee Suriname een exclusief belang moet willen hebben en onderhouden.
Er zijn veel meer landen in de wereld waarmee we moeten trachten samen te werken. Het is daarom van belang dat we nu zaken blijven doen met India en China. Het lid, Harold Ramdhanie, is blij dat deze regering de banden met de met India en China aanhaalt en verdragen sluit. 
 
De Staatsraad kwam bijeen ter behandeling van de volgende onderwerpen: de Wet op de waterschappen, het Verdrag met de Taalunie, een oude overeenkomst Suriname - China en het defensieverdrag Nederland - Suriname.
 

 
Nieuwe poging monopoly KLM-SLM te breken.
 
Met de nieuwe vliegmaatschappij die een lijndienst tussen Paramaribo en Brussel wil onderhouden, is een nieuwe poging gedaan om de veel hoge prijs van een vliegticket omlaag te brengen.
 
Voor de  directeur van Siva World (Suriname International Victory Airline), is het geen goede zaak dat er voor een ticket naar ons land ruim 1600 Euro moet worden betaald, terwijl dat naar Indonesie voor de helft kan.
Verder benadrukte Siemboedat Ramautar, dat zijn vliegmaatschappij een volledig Surinaamse NV wordt, waarbij het personeel voor 80% uit Surinamers zal bestaan.
 

 
Venzuela viert 193 jaar onafhankelijkheid.
 
Minister Marie Levens van Buitenlandse zaken heeft in verband met de
193-ste onafhankelijkheidsdag van Venzuela, samen met ambassadeur Fransisco de Simancas, twee kransen gelegd bij het monument van Simon Bolivar, dat staat op het kerkplein.
 
Simon Bolivar, geboren op 24 juli 1783 in Caracas ( Venezuela), werd op zeer jeugdige leeftijd wees en grootgebracht door een oom. Na z'n studie aan de militaire academie in Europa, keerde hij terug en wierp zich op als bevrijder van Spaans Amerika. Het gelukte hem om het huidige Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, Peru en Panama te bevrijden en bijeen te houden. Voor hem was belangrijk dat de bevolking goed onderwijs moest krijgen en vrij moest kunnen zijn. Simon Bolivar heeft de grondwet van Bolivia opgesteld, het land dat in 1825 naar hem werd vernoemd.
Simon Bolivar stierf in 1830.
 

 
Verbetering verkeer in Paramaribo
 
De commissie -Regulering verkeerscirculatie- is door de minister van Justitie en Politie, Siegfried Gilds, geÔnstalleerd. Deze commissie onder voorzitterschap van de directeur van Openbare Werken, Ram Ragoenath, die bestaat uit zeven leden waaronder, twee vertegenwoordigers van het ministerie van Openbare Werken (OW), twee van Justitie en Politie, twee van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) en een vertegenwoordiger van de Wegenautoriteit.
De taak van de commissie is ervoor te zorgen dat de verslechterde verkeerscirculatie in groot Paramaribo en omgeving wordt verbeterd. Opeenvolgende regeringen hadden niet gerekend op deze enorme toename van het wegverkeer, aldus minister Gilds.
 

 
 


Kosteloos internet Magazine

Vertel uw vrienden en kennissen over NIBA

Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk
Vormgeving: Phillip Lutz

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen kunnen zich hiervoor opgeven via de website:

Vul uw emailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de email om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wil ontvangen, laat ons dan even weten waarom. Wij proberen steeds ons product te verbeteren en stellen uw mening zeer op prijs.

U kunt zich afmelden via onze website. Vul uw emailadres in en klik afmelden aan. Klik nu op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op link in de email om uw afmelding correct af te ronden.

Maar u kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden....


Sabi
Betekenissen van enkele hindoe meisjesnamen:
 
Bandevi -Godin van het
               woud
Bhakti -  Toegewijde aan 
              God
Bimla -   Vlekkeloze
Chinta -  Overpeinzing
Chitra -   Mooi, veelkleurig
 
 
Betekenissen van enkele hindoe jongensnamen:
 
Badal - de wolken, regen
Baldev - de krachtige God
Chandar - de maan
Chitragupta - boodschapper van de dood
 

Odo
 
Asi dede, kaw fatu.
 
De ťťn zijn dood is de ander zijn brood.
 
In Belize kent men dit gezegde ook, maar net als bij de Jamaicanen meer als referentie van - vertel me geen langabere verhalen -.
 
De Jamaicanen zeggen:
When horse dead, cow get fat, when cow dead, mule laugh.
 
Bron: Bigi Sma Taki
herkomst van meer dan 2500 spreekwoorden en uitdrukkingen.
2002 Julian H.A. Neijhorst
ISBN: 99914-692-0-6

MAKKAS
 
Een balle-energie-idee.
 
Goed nieuws voor alle ballenjongens.
 
Suriname moet een Hoge Temperatuur Reactor (HTR) atoomcentrale gaan bouwen.
 
Ons land hoort straks dan thuis in het rijtje van de grote atoomnaties, zoals India, Pakistan, Amerika, Rusland en China, daar raken politici en leger-leiding echt opgewonden van.
 
En als de kerncentrale is klaargekomen heeft iedereen lekker radio-actief energie gevoel.

Maar hoe zat het nu met die balle-jongens?
 
Nu, die krijgen, volgens de berekening van de milieu organisatie Greenpeace, per jaar 60.000 tennisballen radio actief afval cadeau.
 
En dat is gewoon heel makkelijk in het donker, want die geven dan zelf licht, net als het radium in de horloges vroeger, kon je ook zien hoe laat het was.
 

 
Over kwik gesproken.
 
Een deskundige probeerde ons een keertje te vertellen, dat voor elke kilo gewonnen goud,  een kilo kwik nodig is.
 
Ach weet die man veel. Niet aan hem vertellen, dat alle 50.000 garimpeiros,
(Braziliaanse goudzoekers)
voor alle zekerheid 4 a 5 maal zoveel kwik gebruiken, om toch maar alle goud uit de grond te halen.
 
Wat zou u doen, daar in het binnenland zonder controle?
 
Kwik is goedkoop en goud is duur. En die gasten in de stad zijn allang blij als ze goud zien. Ook maar niet vertellen dat de 60% van het goud nooit in de stad aankomt, want dan worden ze misschien wakker.
 
Het wordt gewoon via onze open grenzen naar andere landen gesmokkeld. 
 
 

 

Normen en waarden.

 

Wij zijn te beleefd opgevoed.

 

Zo beleefd zelfs, dat als onze buurman een kamer van ons huis probeert af te pakken met een stuk tuin daarbij, wij dat heel beleefd goed vinden.

 

Zelfs als onze buurman aan iedereen vertelt, dat een deel van uw huis nu echt van hem is, wij beleefd onze mond houden.

 

Dat stukje grond tussen de Boven Corantijn en de Kuruni-rivier maken we toch geen ruzie over?

 

Nee, we gaan zelfs verder. We nemen de landkaarten, waarop staat dat het Guyanees gebied is, gewoon over. 

 

Maar dat heeft echt niets met beleefdheid te maken.

 

Als iemand of een organisatie een landkaart gebruikt, waarop het gebied tussen de Boven Corantijn en Kuruni-rivier als Guyanees grondgebied wordt aangegeven, bent u of dom, of een verrader, of een vijand van ons.

 

Wordt vervolgd....

 


ADAT
 
Het geheel van traditionele gebruiken die men in de Javaanse gemeenschap-pen in Suriname aantreft.
 
Die gebruiken zijn destijds door de Javaanse immigranten vanuit Java mee naar Suriname genomen.
 
Het zijn de gebruiken rondom geboorte, huwelijk en dood, maar ook de eetgewoonten, het gebruik van de taal en de verschillende kunstvormen.


suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update:


  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

  ††