suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      


    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 14 - Januari - 2005          SuriMagazine no. 28 

 
Met in deze uitgave:

Caricomvoorzitterschap op waardige manier
Ondersteuning Surinaamse bevolking
Jeugdparlement Suriname voorbeeld
Vriendelijk verzocht geen kleding meer
Samenwerking een must
Sandriman houdt zich niet aan zijn woord
PatiŽnten worden niet meer doorgestuurd
Onderwijsgevenden moeten bijklussen
Chinese topkoks geven kookcursus
Herziening van het Wetboek van Strafrecht
Niet met een getekende overeenkomst huiswaarts
Een minuut stilte voor tsunami-slachtoffers
VSB bezorgd om kwaliteit binnenstad
Nederlandse Minister op beleefdheidsbezoek
Nederlandse voetbalclub doet schenking
Politieberichten
Presentatie Chitra Gajadin
Schrijvers en de onafhankelijkheid
Caricomvoorzitterschap op waardige manier

Suriname is lid van de Caricom. We hebben de verantwoordelijkheid om de Caricom te leiden, en het is van groot belang dat we die verantwoordelijkheid op een goede en waardige manier waarmaken. Dit zegt president Ronald Venetiaan over Surinames voorzitterschap van de Caricom, dat van 1 januari tot en met 30 juni van dit jaar duurt.

Een van de activiteiten die voortvloeit uit dit voorzitterschap, is de organisatie van de 16e Conferentie van Staatshoofden van de Caribische Gemeenschap, die op 16 en 17 februari in Suriname zal plaatsvinden. "We kijken om verschillende redenen heel erg uit naar deze conferentie. Ten eerste houden we ervan om in Suriname te zijn. In de afgelopen jaren hen ik Suriname ervaren als een van de meest vredige plaatsen. Dit jaar wordt beschouwd als het jaar van de Caricom Single Market & Economy. Het wordt dus een uitermate belangrijk jaar in de levens van Caricomburgers. We mogen ons gelukkig prijzen dat Suriname het voorzitterschap bekleedt en ons dit belangrijk jaar leidt," zegt Edwin Carrington, secretaris-generaal van de Caricom, over deze uitermate belangrijke topontmoeting.

De tweede reden dat men vol verwachting de Staatshoofden- conferentie tegemoet ziet, zijn volgens Carrington de vele belangrijke issues die op de agenda staan. Het zijn zaken die erg belangrijk zijn voor de levens van de Caricominwoners, omdat ze onder meer direct van invloed zijn op de mens. Zo is HIV/Aids een van de onderwerpen die zal worden besproken. "Dit zijn zaken die direct van invloed zijn op de levens van Caricomburgers," zo sprak de secretaris-generaal van de Caricom. Hij voegde er onmiddellijk aan toe dat Suriname gereed staat om de voorzittershamer in de eerste helft van dit jaar te hanteren.

Uiteraard zal de tweede helft van 2005 net zo belangrijk zijn, maar het succes van deze tweede helft zal in belangrijke afhankelijk zijn van de basis die in de eerste helft gelegd is. Volgens Carrington is dus in alle opzichten Surinames Caricomvoorzitterschap, en als uitvloeisel daarvan de 16e Conferentie van Staatshoofden van de Caribische Gemeenschap, van eminent belang.

Carrington zei dat de gehele staf uitkijkt naar de samenwerking met de nieuwe voorzitter. "Als gemeenschap kunnen we het komend jaar veel verwachten. Het is het jaar dat door de Caricomstaatshoofden is aangemerkt als het jaar van de Single Market. Het zal een jaar worden waarin de toekomst van de Caricom zal worden bepaald", aldus de secretaris-generaal van de Caricom.Ondersteuning Surinaamse bevolking

"We hebben erg veel steun nodig van onze mensen hier in Suriname op velerlei gebied, van de restauranthouder tot degene die schoonmaakt, elke leerling, student, volwassene. Laten we ons land ten eerste schoonhouden. "t Moment dat men Suriname binnenkomt moet het attractief zijn."

Deze oproep doet Caricomambassadeur Manorma Soeknandan aan de Surinaamse bevolking in verband met de 16e Conferentie van Staatshoofden van de Caribische Gemeenschap. Ze zegt dat de buitenlandse gasten bij aankomst het gevoel moeten hebben dat Suriname milieuvriendelijk is. "Laten we proberen geen rommel op straat te gooien. De eerste kennismaking met Suriname moet gewoon prachtig zijn." Gaan de buitenlanders daarna bijvoorbeeld naar de restaurants, dan moet de restauranthouder zijn deel hebben gedaan. En dat geldt voor iedereen in Suriname.

Soeknanandan roept de mensen op geen misbruik te maken van de situatie en Suriname zo positief mogelijk naar voren te laten komen. "Men moet zeggen: Surinamers zijn gastvrij. Ze weten hoe ze dit moeten aanpakken. En we komen graag hier", aldus de ambassadeur.Jeugdparlement Suriname voorbeeld

Dat Suriname een jeugdparlement heeft, is fantastisch. Dat de jeugd van Suriname de mogelijkheid krijgt over alle issues te praten, zichzelf te scholen, een bijdrage leveren, dat moeten we als een voorbeeld stellen voor alle Caricomlanden. Dit zijn woorden van minister Marie Levens van Buitenlandse Zaken. "Wij zijn het enige land dat een jeugdparlement heeft, nou, dat voorbeeld mag overwaaien naar andere landen", vindt de bewindsvrouwe.

Ze is dolgelukkig dat president Ronald Venetiaan gemeenschapsontwikkeling, met daarin jeugd, gender, sport en cultuur in zijn portefeuille heeft. "De president is goed in het omgaan met de jeugd. Hij geeft de jeugd topprioriteit. Het is zijn idee om, terwijl de Conferentie van Staatshoofden van de Caribische Gemeenschap gaande is, tegelijkertijd een vergadering van het jeugdparlement te doen plaatsvinden. Het jeugdparlement zal dan laten zien dat de jeugd in Suriname een stem heeft", aldus Levens.Vriendelijk verzocht geen kleding meer

Het Comitť Hulp aan Slachtoffers Zeebeving in IndonesiŽ heeft het zeer druk gekregen na de oproep om naar verschillende adressen goederen te brengen. Er is ook aan de gemeenschap gevraagd te komen helpen bij het sorteren van ingeleverde goederen te sorteren.

Aan deze oproep geven niet voldoende mensen gehoor, heeft onze nieuwsdienst vernomen van de organisatoren van deze hulpactie. Daarom heeft het Comitť Hulp aan Slachtoffers Zeebeving in IndonesiŽ thans de volgende oproep uit doen gaan:

Het Surinaamse volk wordt vriendelijk verzocht geen kleding meer te leveren op de aanleveradressen. Alleen blikjes waren en andere lang houdbare voedingsmiddelen, worden nog in ontvangst genomen."Mi Fassi" de nieuwe CD van Max Nijman

niba - niba suri magazine      Max Nijman blijkt wederom in staat te zijn, door zijn karakteristieke stem, zijn fijne en gevoelige teksten een prachtige CD vol te zingen.

Met nummers zoals: Prakseri, Sitong Gramang, Gi Joe, Trow Dé, Jacko, If tamara, Kre voe na poti boy, Verliefd, Carolina, Wi è go poring ti de, en Adjossi.

Te koop in de betere CD winkels, maar ook in Nederland persoonlijk te bestellen via
email:   maxnijman@suriname.NU
Samenwerking een must

De Progressieve Vakcentrale C47 vierde haar 35ste verjaardag in het SPA-centrum. Het thema voor deze bijeenkomst was "Het vergroten en verbreden van de slagkracht van de Vakbeweging". De verschillende sprekers benadrukten dat er tussen de vakbeweging, het bedrijfsleven en de overheid een hechte samenwerking noodzakelijk is.

De minister van Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu, ad interim, Siegfried Gilds, zei met betrekking tot de Conceptwet Minimumloon, het volgende: "Als de vakbeweging middels strategieŽn slagvaardiger en efficiŽnter de belangen van de werkenden wil behartigen en ook productiever te werk gaat, zal dat Suriname goed doen."

De voorzitter van de Vakcentrale C47 gaf aan dat samenwerking tussen de vakbeweging, het bedrijfsleven en de overheid een must is. Dit betekent dat de vakbeweging ook een gesprekspartner moet zijn bij bepaalde besprekingen, voordat de overheid een beslissing neemt. Hij haalde hierbij de activiteiten van de Energie Bedrijven Suriname, EBS aan. Tot zover C47-voorman Roy Adema.Sandriman houdt zich niet aan zijn woord

De bond van Inspecteurs van het Onderwijs heeft een petitie aangeboden aan de Raad van Ministers (RvM). Minister van Onderwijs en Volksontwikkeling, Walter Sandriman, nam ook als vice-voorzitter van de RvM de petitie in ontvangst.

Bij afwezigheid van vice-president Jules Ajodhia leidt de onderwijsminister de RvM. De inspecteurs zijn ontevreden omdat de minister zich volgens hen niet aan zijn woord heeft gehouden. In de vergadering van de Nationale Assemblee van 17 december 2004 deed minister Sandriman een aantal toezeggingen met betrekking tot de Atlasregeling, de inschaling van Inspecteurs, vervoerstoelage en de Kensmilregeling.

Sandriman zei dit een pijnlijke zaak te vinden. Hij zei te kunnen meeleven met de onderwijsinspecteurs, maar ook dat het moeilijk is om alles in een kort tijdsbestek te realiseren.PatiŽnten worden niet meer doorgestuurd

Met de schenking van "levensreddende apparatuur" is invulling gegeven aan een onderdeel van het sectorplan Gezondheidszorg. Het 's Lands Hospitaal, het Streekziekenhuis Nickerie en een vijftal klinieken van de Regionale Gezondheids Dienst hebben van de "Japan International Cooperation Agency" apparatuur ontvangen.

De directeur van het 's Lands Hospitaal, Cynthia Rozenblad, zegt dat de schenking enkele miljoenen dollars vertegenwoordigt. De schenking bestaat uit onderzoekstafels, verlostafels, echo-apparatuur, instrumenten voor inwendig onderzoek en -ingrepen, couveuses, rŲntgen- en laboratoriumapparatuur.

Het project werd pas goedgekeurd door de Japanners nadat het ziekenhuis verbetering had gebracht aan de behuizing waar de apparaten geplaatst worden. Het was nodig de apparatuur van de RŲntgenafdeling te vervangen, daar deze nog dateerde van 1965. Vanwege de beperkte mogelijkheden van deze apparatuur moesten patiŽnten worden doorgestuurd naar andere ziekenhuizen met meer mogelijkheden.

Het project is in het bijzonder gericht op de verbetering van de zorg voor moeder en kind in ons land. Het 's Lands Hospitaal, dat bekend staat als het ziekenhuis waar de meeste bevallingen plaatsvinden, zal met deze apparatuur een betere service kunnen bieden.

Het hoofd van de RŲntgenafdeling, Anita Rampersad, en haar medewerksters deelden onze nieuwsdienst mee heel blij te zijn met de nieuwe apparatuur. Zij doet haar werk nu met veel meer plezier dan voorheen.SURINAME VANDAAG

niba - niba suri magazine
De nationale zender

niba - niba suri magazine
Foto: Myra Winter
Van links naar rechts: de gasten Julia Terborg, Hans Breeveld en de presentator Henry Strijk.

In het actualiteitenprogramma "Suriname Vandaag" stond de afgelopen week het onderwerp "De Inzet van de pariteitsmiddelen en de toekomstige ontwikkelingsrelatie Suriname-Nederland" centraal.Onderwijsgevenden moeten bijklussen

De Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname, FOLS, heeft een onderwijsdag hulde aan onderwijsgevenden in Suriname. Daarnaast feliciteert de organisatie de leerkrachten ook met het 36-jarig bestaan van de FOLS als onderwijsvakbondsfederatie.

De organisatie is er trots op dat tweemaal per jaar het beroep van onderwijzer voor het voetlicht wordt geplaatst, namelijk op 10 januari en op 5 oktober. Volgens de FOLS zouden Onderwijsgevenden effectief gebruik moeten kunnen maken van de ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie.

Onderwijsgevenden zouden als individu kunnen vervreemden en als sector. Leerkrachten kunnen wanneer ze correct worden ingezet, helpen bij het onderrichten en opleiden van huidige en toekomstige generaties, individuen en werknemers. De FOLS merkt ook op dat leerkrachten de druk van verandering op sociaal, financieel en economisch gebied in een land voelen.

In heel wat ontwikkelingslanden - ook in Suriname - moeten onderwijsgevenden zwart werken of bijklussen om de eindjes aan elkaar te knopen. Desalniettemin zetten leerkrachten zich ten volle in voor het kind in stad, district en het verre binnenland.Chinese topkoks geven kookcursus

De Chinese vereniging Kong Ngie Tong Sang (KNTS) heeft voor het Surinaamse publiek een aantal kookcursussen gehouden. De openingsceremonie vond plaats in hotel Krasnapolsky. In verband hiermee is een delegatie vanuit de Republiek van China in Suriname aangekomen: vier hoofdkoks en twee delegatiebegeleiders. Ze zijn afkomstig uit de Chinese provincie Kwang Tong.

De cursussen die zij verzorgden waren gratis en iedereen die belangstelling heeft in de Chinese kookkunst was welkom. Met pen en papier in de hand zaten sommigen zeer aandachtig de kooktechnieken op te nemen.

De financiering van de cursus is deels vrijgemaakt door China en de Chinese vereniging droeg ook haar deel bij. De koks zijn inmiddels naar China teruggekeerd.Herziening van het Wetboek van Strafrecht

Suriname heeft een tweede workshop "Herziening van het Wetboek van Strafrecht" gehouden. Met de opening door de minister van Justitie en Politie, Siegfried Gilds, werd een start gemaakt met het nieuwe Surinaamse Wetboek van Strafrecht.

De eerste workshop moest bouwstenen aandragen voor het wetboek dat sinds 1916 bestaat. "Dat is gelukt", verklaarde jurist Humphrey Schurman tegenover onze nieuwsdienst. Schurman organiseert de workshop in opdracht van het ministerie van Justitie en Politie.

Tijdens de evaluatie van de eerste workshop kwam voldoende informatie, waarmee het wetboek kan worden herzien. Het gaat om onderdelen zoals het kinderstrafrecht en het sanctiestelsel die zijn aangepast.Een minuut stilte voor tsunami-slachtoffers

niba - niba suri magazine
Foto: Myra Winter
    De regering van de Republiek Suriname heeft in een door haar uitgegeven bericht de samenleving opgeroepen om gezamenlijk de tsunami-slachtoffers te gedenken.

Dit is gedaan door op deze dag rond 12.00 uur 1 minuut stilte in acht te nemen en van zes uur des voormiddags tot zonsondergang de vlaggen halfstok te hangen.

Overeenkomstig de oproep van het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben kantoren, het bedrijfsleven, de politie, scholen en anderen gevolg gegeven aan deze oproep. De president van de Republiek Suriname, Ronald Venetiaan, die zich op dat moment in het verkeer bevond, stopte ook even langs de weg om gedurende 1 minuut de tsunami-slachtoffers te gedenken.

Op sommige kantoren staakten de werknemers even hun werkzaamheden. Anderen kozen ervoor vůůr hun kantoor bij de vlaggenmast te staan en zo de slachtoffers te gedenken.

De minister van Regionale Ontwikkeling, Romeo van Russel, gaf met zijn medewerkers op deze manier invulling aan herdenking van de tsunami-slachtoffers. Ook het Korps Politie Suriname heeft op zijn eigen wijze invulling gegeven aan de herdenking van de slachtoffers van deze grote natuurramp. De in opleiding zijnde rekruten en alle op dat moment aanwezige manschappen stonden op de Commewijnestraat voor het Politie Opleidings Centrum. Zo gaven zij blijk van medeleven aan de slachtoffers van de tsunami-ramp. Zij herdachten ook collega's die hierbij waarschijnlijk om het leven zijn gekomen.Niet met een getekende overeenkomst huiswaarts

In Suriname is het maatschappelijk middenveld uitgenodigd voor een consultatie inzake de Inzet van de pariteitmiddelen en de toekomstige ontwikkelingsrelatie Suriname-Nederland. Verschillende groepen uit de samenleving zijn door de regering gevraagd a.d.h.v. een uitgebreide documentatie een visie te formuleren. Aan deze consultatieronde namen deel de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), NGO vrouwennetwerken, overige NGO's, Vereniging Surinaams Bankwezen, Centrale Bank van Suriname (CBvS), paratastale instellingen, parlementariŽrs en Ressortraadsleden.

In het Surinaamse parlement (De Nationale Assemblťe) zal nog deze maand een openbare vergadering worden uitgeschreven om zich op parlementair niveau uit te spreken over de inzet van de pariteitmiddelen en toekomstige relatie Suriname-Nederland.

Vermeldenswaard is dat de minister van Planning en Ontwikkelingssamenwerking van Suriname, Kermechend Raghoebarsingh, zich goed laat informeren voordat het ministerieel overleg over dit onderwerp plaatsvindt, eind januari in Paramaribo.

In een interview met Henry Strijk voor het STVS journaal zei de bewindsman dat zijn counterpart, Agnes van Ardenne-Verhoeven, aan het eind van haar bezoek, later deze maand, niet met een getekende overeenkomst huiswaarts zal keren. Het beleidsoverleg is van reguliere aard en er zal gesproken worden over uitgangspunten met betrekking tot de toekomstige relatie en de inzet van de pariteitmiddelen.

Zowel de Surinaamse als de Nederlandse regering moeten eenzelfde visie op dit stuk overeenkomen en van Surinaamse zijde moeten we die doordacht presenteren, aldus de PLOS-minister.VSB bezorgd om kwaliteit binnenstad

niba - niba suri magazine
Foto: Myra Winter
    Met de stijging van het toerisme in ons land is iedereen het erover eens dat de kwaliteit van de binnenstad beschermd en verhoogd moet worden.

Maar terwijl bedrijven investeringen plegen om de binnenstad een fraaier aanblik te geven - en niet alleen met het oog op toeristen - lijken zwervers, illegale parkeerwachters en

straatventers het straatbeeld van de binnenstad te domineren.

Overal kom je ze tegen ondanks alle toezeggingen een geordende opvang van deze groepen te bewerkstelligen. Ze vormen in toenemende mate een bedreiging voor de gemiddelde burger in de binnenstad, en jagen door hun gedrag de klanten van bedrijven in de binnenstad weg. Wordt de binnenstad overgeleverd aan wanorde, chaos en onhygiŽnische omstandigheden?

De aanwezigheid van illegale parkeerwachters in de binnenstad is een doorn in het oog van vele mensen. Niemand die een auto rijdt en ergens in de binnenstad moet parkeren, ontkomt aan ze. Ze bepalen zelf hun tarief, en als men van mening is dat men te weinig ontvangt, wordt de automobilist soms zelfs openlijk bedreigd. Deze loopt kans om er een gekrast voertuig aan over te houden.

Zwervers, deels drugsverslaafden deels geestelijk gestoorden, ontsieren het straatbeeld van de binnenstad. In nagenoeg elke straat in de binnenstad kom je ze tegen.

Ze lopen niet zelden vrijwel naakt rond, halen vuilnisbakken omver en liggen het liefst op stoepen van winkelbedrijven, waar ze 's nachts ook hun behoefte doen, die door de winkelier 's morgens moet worden opgeruimd.

Het probleem van de venters is vanaf 1992 regelmatig aan de autoriteiten voorgelegd. Het gewenste resultaat is tot nog toe uitgebleven, terwijl het zelfs ook de laatste tijd alleen maar ergere vormen is gaan aannemen. Ze kunnen pal voor bedrijven gelijksoortige handelsactiviteiten ontplooien als binnen de bedrijven, waar sinds kort nog bij komt dat buitenlandse venters zich ook bezig zijn gaan houden met illegale venterspraktijken.

Zij die voedsel en fruit verkopen laten bovendien hun afval gewoon achter, wat het straatbeeld niet ten goede komt, maar bovendien nadelig is voor de volksgezondheid. Er komt ongedierte op af wat de bekende ziekten tot gevolg kan hebben.

Enige tijd terug hield de politie een presentatie bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken waarbij berovingen en gevallen van molest aan de orde kwamen. Het betreft daarbij alleen nog maar de gevallen waarvan aangifte gedaan wordt bij de politie.

Maar veiligheid is een gevoelsmatige zaak en heeft voor vele mensen in de binnenstad direct te maken met zwervers, illegale parkeerwachters e.d.

Overheid en ondernemers hebben er beiden baat bij dat economische activiteiten normaal kunnen worden voortgezet. Ze behoeven een ondernemersvriendelijk milieu.

Dat wordt voor de binnenstad nu bedorven door zwervers, parkeerwachters en venters, waarmee ook werkgelegenheid in het gedrang komt. Het behoeft een gezamenlijke aanpak om deze werkgelegenheid te beschermen en om de binnenstad niet alleen ondernemers, maar ook toeristvriendelijk te beschermen en te behouden.


 
Kosteloos internet Magazine

Vertel uw vrienden en kennissen over NIBA

Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk
Vormgeving: Phillip Lutz

Email: niba@suriname.nu

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen kunnen zich hiervoor opgeven via de website:

Vul uw emailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de email om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wil ontvangen, laat ons dan even weten waarom. Wij proberen steeds ons product te verbeteren en stellen uw mening zeer op prijs.

U kunt zich afmelden via onze website. Vul uw emailadres in en klik afmelden aan. Klik nu op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op link in de email om uw afmelding correct af te ronden.

Maar u kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden....

Vragen over de Douane

Of over Douanezaken ?


www.douanesuriname.com


Zaterdag
15 - 01 - 2005


NOG
129
DAGEN

niba - niba suri magazine


Nederlandse Minister op beleefdheidsbezoek

De Nederlandse Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Hare Excellentie Maria van der Hoeven, welke in ons land vertoeft in verband met de conferentie van de Taalunie, bracht een beleefdheidsbezoek aan de Voorzitter van De Nationale Assemblee, de heer Ramdien Sardjoe.

niba - niba suri magazine


Er werd over verschillende onderwerpen van gedachten gewisseld waaronder de Nederlandse taal en het Jeugdparlement. De minister gaf aan dat de drie Nederlands sprekende landen t.w. Nederland, BelgiŽ en Suriname samen verder moeten werken aan het levend houden van de taal.

Echter is de minister de mening toegedaan dat wij ons niet moeten beperken tot het Nederlands alleen, maar dat ook andere talen geÔncorporeerd moeten worden.

De parlementsvoorzitter zei dat Suriname naast de Nederlandse taal zoveel andere talen spreekt die elk hun eigen karakteristieken hebben. Voorts zei hij dat behalve de zinsconstructie en de klank van een taal, de expressie van de taal ook een belangrijk onderscheid maakt tussen het Nederlands in de drie gebieden.

De minister was verder geÔnteresseerd in het Jeugdparlement van Suriname, hoe zij zijn gekozen, hoeveel leden er zijn en wat hun werkzaamheden zullen inhouden. Ze werd door de parlementsvoorzitter zo omstandig mogelijk geÔnformeerd over dit onderwerp.

Zij vond de verkiezing van Caricom-jeugdambassadeurs een heel goed initiatief van de Caribische Gemeenschap. Zo wordt de regio naar de jongeren toegebracht en omgekeerd. Dit zou ook een heel goed initiatief kunnen zijn voor de Europese Unie om Europa naar de jongeren toe te brengen.

De voorzitter en de griffier van De Nationale Assemblee kregen beiden een geschenk van de minister van Onderwijs van Nederland. De ambassadeur van Nederland, Z.E. Hendrik Soeters, was ook aanwezig bij dit bezoek. Na het onderhoud kreeg de delegatie een rondleiding van de parlementsvoorzitter in het gebouw van De Nationale Assemblee.

Huishoudelijke Vergadering DNA

De Nationale Assemblee is in dit jaar voor de eerste keer in huishoudelijk verband bijeen geweest en wel op donderdag 13 januari j.l.

In deze vergadering werd het concept "Herziening Reglement van Orde" besproken welke in het kader van een van de UNDP projecten bij De Nationale Assemblee wordt uitgevoerd. De consultant mr. M. Vos gaf de leden van het college uitleg over de voorgestelde wijzigingen.

Verder stond op de agenda de bespreking van de ontwerpwetten "Wet Tarieven Gezondheidszorg" en de "zaadwet."

Beide ontwerpwetten zijn aangehouden, omdat er nog een gesprek moet worden gevoerd met de ministers van Volksgezondheid en Landbouw, Veeteelt en Visserij. De commissie van rapporteurs voor beide wetsontwerpen heeft al besprekingen gevoerd met verschillende stakeholders.

De commissie van rapporteurs voor de ontwerpwet "Wet Tarieven Gezondheidszorg" heeft namelijk besprekingen gevoerd met vertegenwoordigers van verschillende instanties z.a. het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname, de Vereniging van Tandartsen, de Vereniging van Apothekers, de Nationale Raad voor Bedrijfsgezondheidszorg, de Surinaamse Vereniging van Fysiotherapeuten, de VSB en de Asfa.

Deze organisaties hadden met nog enkele overige instanties z.a. het SZF, de Nationale Ziekenhuisraad en de Surinaamse Vereniging van medici een advies ingediend. Dit advies zal ook een van de besprekingspunten zijn bij de Minister van Volkgezondheid. De voorzitter van de commissie van rapporteurs is het lid Kries Matai.

De voorzitter van de ontwerpwet Zaadwet is het lid Chan Tilakdharie.Nederlandse voetbalclub doet schenking

De Nederlandse voetbalclub RKC Waalwijk heeft een aantal voetballen en tenues aan het politiejeugdcellenhuis geschonken.

Inspecteur Paltan Tewarie, hoofd van de afdeling jeugdzaken, heeft voor het Korps Politie Suriname (KPS) de goederen in ontvangst genomen.

niba - niba suri magazine

De goederen zijn op voorstel van Will van Rhee, bestuurslid van de Stichting Vrienden van Suriname en vertegenwoordiger van de KNVB aan het cellenhuis gedoneerd.

Bij de overhandiging van de sportspullen waren aanwezig de algemeen directeur Marcel Brands, de manager algemene zaken Justin Goetzee van RKC en de heer Theo Derks, bestuurslid van de KNVB.Politieberichten

Arbeiders servicestation beroofd Arbeiders van een servicestation werden 's avonds om 8 uur verrast door twee rovers, toen zij op het punt stonden SRD 2200 te storten in een kluis op een filiaal van de Surinaamse Bank aan de Plutostraat.

Een van de rovers was gewapend met een pistool en reden na de beroving in een groen gelakte personenauto weg.Medewerker "High Jet Rescue Team" verongelukt De 39-jarige Armand Dos Ramos, medewerker van het "High Jet Rescue Team", is in het Academisch Ziekenhuis overleden.

Dos Ramos raakte ernstig gewond nadat hij, eerder op dag, vanaf een hoogte van ongeveer 30 meter uit een helikopter boven het vliegveld te Zorg en Hoop was gevallen. Het slachtoffer liep daarbij ernstige verwondingen op.Drugsbende opgerold Na een tip kon door kordaat optreden van de politie van station Rijsdijk een drugsbende binnen hun ressort worden opgerold. Volgens informatie hield een taxichauffeur zich bezig met het ronselen van drugskoeriers (bolletjesslikkers).

Het gelukte de politie de taxichauffeur, ene R.A. aan te houden, toen hij 84 bolletjes voor een vrouw bracht om te slikken. Ook is er een kleine hoeveelheid hasj op hem gevonden.

Op zijn aanwijzing konden ook de verstrekker van de bolletjes, ene P.T., en zijn vriendin P.G. worden aangehouden. P.T. bleek daarbij illegaal in het bezit te zijn van een pistool.Schrijversgroep 77

Presentatie Chitra Gajadin

Op woensdag 19 januari 2005 organiseert Schrijversgroep "77 een literaire avond met de dichteres Chitra Gajadin van de stichting Maya. Chitra Gajadin is in Suriname onder meer bekend van haar dichtbundel "Van erf tot skai", waarin zij in de zeventiger jaren de ontwikkeling van de Hindoestaanse Surinamers vertolkte.

Stichting Maya richt zich op het behoud van Surinaams Hindostaans cultureel erfgoed in Nederland en Suriname. Op 19 januari zal Chitra Gajadin aandacht besteden aan de zeer recentelijk uitgekomen dichtbundel "Kahan hai u" (Waar is zij?) van Raj Ramdas.

Raj Ramdas is bestuurslid van de Stichting Maya en staat in Nederland vooral bekend om zijn kritiek op hoe Hindostanen omgaan met hun cultuur.

De gedichtenbundel bevat juweeltjes van dichtkunst in het Sarnami. De Nederlandse vertaling is van Chitra Gajadin.

Chitra zal haar visie geven op de huidige positie van het Sarnami en het belang van deze Surinaamse taal. Zij zal ook voordragen uit recent eigen werk. Dichters uit Suriname zullen de presentatie ondersteunen en het publiek krijgt alle gelegenheid met de inleidster van gedachten te wisselen.

  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

  ††