suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      


    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
Suriname

 22 - Juli - 2006           Suri Magazine no. 104In deze uitgave:

Basisschool Utrecht geeft 1000 Euro       (foto's)
Gronduitgiftebeleid overheid roept vraagtekens op
Scheidende Ambassadeur Amerika Marsha Barnes
Ontwikkelingsprogramma voor het binnenland
Brandweer luchthaven Zorg en Hoop in actie
Oproep om zuinig te zijn met brandstof
Bijeenkomst The Future meets today      (foto's)
Carnet Sint Vincentius Ziekenhuis
Havenarbeiders barricaderen havencomplex
Paramaribo in het donker door teveel elektriciteit
Suriname Business Forum
Conflict Fernandes Bakkerij niet opgelost
Strenger grenscontrole op Marowijnerivier
Hoogendoorn Atheneum viert Franse dag       (foto)
Ouderbijdragen RKBO ruim 100% verhoogd
Ontwerpwet niets te maken met uitlevering
Ramdien Sardjoe met ruime meerderheid herkozen
Ronny Brunswijk niet bij excuses in Moengostadion
Nog steeds goede verstandhouding PL-NF
Paramaccaanse kapiteins willen sociaal rapport
Anand Dwarka lid geworden van de VHP
Commissie Institutionalisering Slachtofferhulp
Meer zwervers in stadscentrum
Tribute to Ricardo Roxy Starke
Regering ontvangt zevende census over hoofdstad
Winnaar Rekemo STVS WK sms toto      (foto's)
Samenwerkingsovereenkomst technische onderwijs
Wisselkoersen
Schrijversgroep 77
Basisschool Utrecht geeft 1000 Euro

Het Parelhuis heeft een cheque gekregen ter waarde van 1000 Euro. Lisa de Keyzer van de basisschool Boomgaard in Utrecht overhandigde de cheque aan de directeur van het Parelhuis, Annie Bischop. Lisa heeft met haar klasgenoten het bedrag ingezameld voor het tehuis.

niba - niba suri magazine

De kinderen die bij het Parelhuis wonen zijn besmet met het Hiv-virus. Er worden momenteel tien kinderen opgevangen. De directeur zegt dat het goed gaat met het financieel beleid van de organisatie. Annie Bischop zei ook dat ze blij is met de gulle gevers, want zonder donaties is het moeilijk om het werk te blijven doen. Het Parelhuis bestaat vijf jaar.Gronduitgiftebeleid overheid roept vraagtekens op

Het gronduitgiftebeleid van de overheid roept vraagtekens op bij verschillende parlementariŽrs. In het parlement raakten de gemoederen verhit nadat het lid Soedeshchand Jairam het gronduitgiftebeleid bekritiseerde. Hij vroeg om duidelijkheid over de uitgifte van het stuk terrein van Havenbeheer ter grootte van 6 hectare. Vice president Ramdien Sardjoe reageerde hierop met persoonlijke kritiek aan het adres van het lid Jairam.

Hierop reageerde de fractieleider van A1, Jiwan Sital, door te zeggen dat hij niet kon begrijpen hoe een stuk grond te Weg naar Zee geruild kon worden voor het stuk terrein van Havenbeheer. Voordat het geheel uit de hand liep, schorste voorzitter Paul Somohardjo, de vergadering. Tijdens de schorsing ontstond er een discussie tussen de leden Jiwan Sital en Mahinderkoemar Jogi.

Bij hervatting van de vergadering na de schorsing vroeg voorzitter Somohardjo de parlementariŽrs om persoonlijke opmerkingen achterwege te laten. De fractieleider van het Nieuw Front, Otmar Rodgers, wilde duidelijkheid van de regering over bepaalde zaken zoals uitgifte van vergunningen en persoonlijke documenten. Na de vragen van het lid Rodgers legde het lid Jairam uit hoe hij aan drie bereidverklaringen is gekomen.

De vice president reageerde hierop door te zeggen dat dit mogelijk was omdat hij zijn invloed heeft aangewend om het proces voor het verkrijgen van de bereidverklaringen te Nickerie, te versnellen. Deze uitleg werd het lid Rodgers teveel en hij maakte duidelijk dat hij het niet eens is met het gevoerde beleid.

Na deze opmerking werd de vergadering voortgezet met het agendapunt wetsontwerp over het instellen van het Suriname Business Forum. Alle leden van de commissie van rapporteurs hebben hun vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Bij de volgende DNA-vergadering moet de regering antwoord geven.Scheidende Ambassadeur Amerika Marsha Barnes

De scheidende Ambassadeur van Amerika, Marsha Barnes, vertrekt over een week naar KroatiŽ. Daar zal ze haar man bijstaan, die daar ambassadeur is van Amerika, Zij heeft 3 jaren in ons land gewerkt en zegt dat het voor haar een genoegen was. Ambassadeur Barnes vindt het fijn dat er nu een Amerikaans hoekje bestaat in de bibliotheek van het Cultureel Centrum Suriname is.

Voordat ze in Suriname werd aangesteld, had ze twee maal een bezoek gebracht. Zij was er vůůr de onafhankelijkheid van Suriname, toen was zij ambassadeur in Guyana. Haar tweede bezoek was tijdens de 25ste viering van de onafhankelijkheid in van Suriname in 2000. In haar periode als ambassadeur van Amerika in Suriname zou ze nog meer willen doen.

Zo wilde Barnes een bureau, Drug Enforcement Agency, DEA, in Suriname hebben. Zij hoopte dit bureau begin maart te bewerkstelligen, maar hierover is Amerika nog in gesprek met de Surinaamse regering. De opvolger van Marsha Barnes wordt Lisa Bobby Schreiber Hughs. De nieuwe ambassadeur wordt rond midden september in Suriname verwacht.Ontwikkelingsprogramma voor het binnenland

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling wil een gestructureerd begin maken met het consultatieproces dat moet leiden tot een ontwikkelingsprogramma voor het binnenland dat door iedereen gedragen wordt. Hiervoor hield het ministerie een workshop.

Met verschillende organisaties en NGO's wil het ministerie van R.O. duidelijkheid krijgen over de aanpak en toekomstvisie voor de getroffen gebieden in het binnenland. Het streven is erop gericht om zo vroeg mogelijk eenduidigheid over de aanpak te hebben, zodat er geen duplicatie van inspanningen is. Het resultaat van deze workshop moet duidelijkheid brengen in wat de rol is van alle betrokkenen, de agenda voor consultaties en een werkplan met tijdsdoelen en verantwoordelijkheden.

Aan de workshop doen vertegenwoordigers mee van de overheid, het NCCR, NGO's die werkzaam zijn in het binnenland, organisaties van marrons en inheemsen, internationale organisaties, donororganisaties en de commissie grondenrechten.Brandweer luchthaven Zorg en Hoop in actie

Het is triest gesteld met de veiligheid op luchthaven Zorg en Hoop zegt de voorzitter van de bond van brandweerpersoneel, John Seedorf. De problemen van de brandweer Zorg en Hoop bestaan al lang. Volgens de bondsvoorzitter zijn de afspraken die zijn gemaakt met ex- minister, Guno Castelen, niet nagekomen.

De brandweer bond Zorg en Hoop heeft geprobeerd om door overleg een ommekeer te brengen in de slechte situatie. Dagelijks vinden er nationale en regionale vluchten plaats, waarbij niet gesproken kan worden van veilig verkeer. De maat is nu vol en de brandweer gaat in actie.Oproep om zuinig te zijn met brandstof

Minister Clifford Marica van Handel en Industrie roept de samenleving op zuinig te zijn met brandstof. De olieprijzen blijven internationaal stijgen en de situatie in het Midden-Oosten wordt met de dag erger. De bewindsman vindt het nodig na te gaan hoe de regering het hoofd kan bieden aan de situatie.

In de bijeenkomst van de raad van ministers van afgelopen woensdag heeft de minister dit onderwerp besproken. De regering moet zich over de prijsstijging beraden en nagaan hoe zij de samenleving door de moeilijke periode kan loodsen. Marica zegt dat de regering ook geconfronteerd wordt met verhoogde uitgaven, wanneer de brandstofprijzen omhoog gaan.Bijeenkomst The Future meets today

De bijeenkomst "The Future meets today" moet de samenleving er bewuster maken vroegtijdig te beginnen met kinderontwikkeling. De organisatie Pro Development and Empowerment of Families heeft met steun van first-lady, Liesbeth Venetiaan-Vanenburg, de meeting georganiseerd.

niba - niba suri magazine
Hiermee wil de organisatie uiting geven aan haar doelstellingen waarbij de ontwikkeling en het versterken van het gezin als hoeksteen van de samenleving centraal staat. Tania Sanrochman Kioe A Sen is voorzitter van de InterministeriŽle ECD Commissie en zegt dat er verschillende aandachtsvelden zijn om een bijdrage te leveren aan het ECD-programma.

Zij vindt dat voor de implementatie van een integraal ECD beleid, alle ministeries en het bedrijfsleven nodig zijn. De meeting werd gehouden in het kader van de Early Childhood Development bewustwordingsmaand, juli 2006, die door het ministerie van Onderwijs is uitgeroepen.

Er waren leden van de raad van ministers, assembleeleden, ambassadeurs en ondernemers aanwezig. Er werden presentaties gehouden over het belang van investeringen in jonge kinderen en hoe deze uiteindelijk voordelen opleveren voor de nationale ontwikkeling en daarmee de samenleving als geheel.Carnet Sint Vincentius Ziekenhuis

Het Sint Vincentius Ziekenhuis bestaat 90 jaar. Ter gelegenheid van het jubileum is op voorstel van het ziekenhuis door het postbedrijf, Surpost, een carnet vervaardigd. Hierop is te zien hoe het ziekenhuis 90 jaar geleden is gestart, en wat er in de loop der jaren is veranderd. Een bloem van de geneeskrachtige Kwasibita plant en een stempel maken deel uit van het carnet.

De voorzitter van het bestuur van het Sint Vincentius Ziekenhuis, Humprey Schurman, overhandigde een exemplaar aan president Ronald Venetiaan. Vice-president Ramdien Sardjoe en alle ministers kregen tijdens de schorsing van de ministerraadsvergadering elk een carnet. Poststukken zullen een week lang met het speciaal gemaakte stempel bedrukt worden.

Errol Jessurun, medisch directeur, is tevreden over de inzet van het personeel, waardoor het ziekenhuis een goede naam heeft kunnen verwerven. Het ziekenhuis heeft in 1980 de nieuwe vleugel in gebruik genomen en de beddencapaciteit is uitgebreid. De instelling heeft nog veel plannen, zoals het renoveren van verschillende afdelingen.

Het Sint Vincentius Ziekenhuis heeft ook een men cook out, "man bori patoe" gehouden. De koks waren mannen die verbonden zijn aan het ziekenhuis. Er zijn verschillende Surinaamse gerechten bereid zoals bami, nasi, heri-heri, pindasoep en ook drankjes, die werden verkocht.

Ook waren jongeren van Suri-circus aanwezig. De kinderen konden hun gezichten laten schminken en er waren verschillende kunstjes van de kleine goochelaars en clowns.Havenarbeiders barricaderen havencomplex

De havenarbeiders zijn het zat dat illegale personen werken op het havencomplex. Zij zijn ook niet te spreken over de veiligheidsvoorzieningen. De personeelsbond had een onderhoud met beleidsmedewerker Marcel Mulier, maar oplossingen bleven uit. Uit protest barricadeerden de arbeiders het havencomplex.

De directie schakelde de politie in om de orde te herstellen. Bondsvoorzitter Romeo Chin A Loi vindt, dat de directie niet werkt aan verbetering van de situatie. Terwijl het bestuur in onderhandeling was, wachtten de leden op het resultaat. Intussen kwamen ook John Telgt en Wilgo Valies van het bestuur van de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren, COL.
Zij benadrukten hun solidariteit met de arbeiders. Bondsvoorzitter Romeo Chin A Loi, die ook bestuurslid is van de COL, meent dat er maatregelen moeten worden getroffen. Hij vindt dat minister Alice Amafo moet ingrijpen om de situatie van de arbeiders draaglijk te maken. Na de toespraken togen de arbeiders weer aan het werk. De bond wil een onderhoud met minister Amafo van Transport, Communicatie en Toerisme. Er wordt voorlopig niet meer gesproken met de directie van N.V. Havenbeheer.Paramaribo in het donker door teveel elektriciteit

Twee dagen achter elkaar viel de elektriciteit uit in grote delen van Paramaribo. Afgelopen woensdagavond duurde het ruim een uur voordat de eerste wijken weer van elektriciteit waren voorzien. Door een schakelfout ontving het energie distributie station te Menckendam van de Energiebedrijven Suriname (EBS) een te hoge spanning van Paranam. Zodra dit gebeurt, wordt het netwerk automatisch uitgeschakeld.

De elektriciteit van het stuwmeer wordt via Paranam geleverd aan de centrale van Menckendam verdeeld naar de verschillende onderstations. De EBS zegt in een persbericht, dat het waterpeil van het stuwmeer door de grote regenval veel hoger is dan normaal. Het bedrijf trekt tijdelijk meer energie, wat dan voor overbelasting van het netwerk zorgt.Suriname Business Forum

Het Suriname Business Forum, SBF, moet het lokaal bedrijfsleven stimuleren om economische groei en werkgelegenheid te bevorderen. De Nationale Assemblee, DNA, debatteerde dinsdag jongstleden over een wetsontwerp die de oprichting van het SBF mogelijk moet maken. In dit orgaan zullen vertegenwoordigers zitten van het bedrijfsleven, niet-gouvernementele organisaties en de overheid.

Alle leden van het Business Forum moeten de Surinaamse nationaliteit hebben. Verschillende DNA-leden benadrukten dat deze wet belangrijk is voor de strategische ontwikkeling van de economische sector.Conflict Fernandes Bakkerij niet opgelost

Het ontslaan van drieŽntachtig werknemers door de directie Fernandes Concern kan niet zonder meer gerekend worden tot een drastische maatregel. Dit zegt minister Joyce Amarello, van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu. Zij zegt dat ze niet weet wat de oorzaken en gronden zijn voor het ontslag. Het ontslag van de werknemers van Fernandes ligt bij de arbeidsinspectie, die nog geen uitspraak heeft gedaan.

De bewindsvrouw zegt dat het ministerie zich heeft bemoeid met de zaak en gesprekken heeft gevoerd met de personeelsbond en de directie. Het ministerie heeft naar beide partijen toe het verzoek gedaan in de gesprekken die zij met elkaar voeren zoveel mogelijk te werken naar een oplossing toe. Minister Amarello vindt dat de partijen mogen handelen, maar dat de overheid zal oordelen of er juiste besluiten zijn genomen.

De voorzitter van de Raad van Bestuur van het Fernandes Concern, Michel Brahim, zegt dat hij niet meer met de personeelsbond zal praten. Ondanks dat bond en directie bij de Bemiddelingsraad voor geheel Suriname zijn verschenen, zijn de spanningen hoog opgelopen.

De bemiddelingsraad heeft volgens de plaatsvervangende voorzitter, Wati Deets, geen rol meer in het conflict omdat het probleem niet gaat om een arbeidsgeschil. De voorzitter van de Raad van Bestuur van het Fernandes Concern zegt dat hij geen vertrouwen meer heeft in de bond.

Alle 1050 werknemers in dienst van het concern zijn tevreden, zegt Brahim. De leiding van de personeelsbond kan de werknemers niet overtuigen van het bereikte akkoord. Het Fernandes Concern lijdt nog steeds verlies en doet er alles aan om de productie te normaliseren.

Fernandes Bakkerij heeft personen in dienst genomen om de broodproductie te kunnen garanderen. Bondsvoorzitter Duncan Grames zegt dat de nieuwe mensen via uitzendbureaus zijn aangetrokken. Fernandes ontsloeg vorige week 70 werknemers die actie voerden.

Intussen hebben nog 13 werknemers een ontslagbrief gekregen. Werknemers kunnen pas worden ontslagen als de Arbeidsinspectie toestemming hiervoor geeft. De Arbeidsinspectie heeft intussen verklaard dat de ontslagen onrechtmatig zijn. Het gaat hier volgens de Arbeidsinspectie niet om dienstweigering zoals Fernandes Concern de reden van de ontslagaanvraag motiveert. De werknemers waren in georganiseerd verband met een actie bezig.Strenger grenscontrole op Marowijnerivier

Surinamers, die vaak de oversteek maken naar Frans-Guyana, kunnen problemen krijgen met de Franse autoriteiten. In een openbare vergadering van De Nationale Assemblee, DNA, is er afgelopen week gesproken over de ontwerpwet van de overeenkomst inzake terugname van illegaal verblijvende personen tussen Suriname en Frankrijk.

Frans-Guyana, dat nog een kolonie van Frankrijk is, is met Suriname overeengekomen de veiligheid in het grensgebied te verhogen. De commissie van rapporteurs heeft hierover vragen gesteld. Twee leden vonden het niet nodig te reageren. Vragen zoals, wanneer wordt iemand als een vluchteling gezien, waar wordt een illegale persoon naartoe gestuurd, wie wordt als illegaal aangemerkt, werden in het college gesteld.

Surinamers in het grensgebied laten hun kinderen onderwijs volgen in Frans-Guyana, zegt Jennifer Simons. Het zal volgens haar niet gemakkelijk zijn na te gaan hoeveel mensen iedere dag de grens oversteken. Simons wilde vooral weten welk voordeel Suriname heeft aan de overeenkomst met Frans-Guyana.Hoogendoorn Atheneum viert Franse dag

De 365 studenten konden samen met docenten van het Hoogendoorn Atheneum genieten van Franse muziek en lekkernijen. Ze vierden de Franse dag. Er was ook een foto-expositie over Parijs. In de paasvakantie bracht een groepje leerlingen van deze school een bezoek aan Frankrijk.

De docent die het vak Frans verzorgt, Eliane Themen-Fernandes, kreeg een bloemstuk voor haar inzet. Verder wordt zij ook door de Franse ambassadeur gehuldigd voor haar bijdragen om de Frans taal en cultuur aan de leerlingen over te dragen. Een groep studenten zong het volkslied en ook die van Frankrijk.

niba - niba suri magazine

Mevrouw Themen doceert al ruim 20 jaar het vak Frans. Zij beheerst behalve het Frans ook het Duits. Vandaar dat zij jaren geleden het vak Duits op de Paulus- en Louiseschool verzorgde.Ouderbijdragen RKBO ruim 100% verhoogd

Het Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs, RKBO, heeft de ouderbijdragen met ruim 100% verhoogd. De inschrijfgelden zijn constant gebleven. Dit zegt Ricardo Kenswil, directeur van het RKBO. Het RKBO telt ruim 70 scholen. Volgens Kenswil zijn al deze scholen voor hun exploitatiekosten afhankelijk van het RKBO.

Hij zegt dat de scholen door de verhoging van het schoolgeld beter kunnen worden gefaciliteerd, omdat het RKBO ook meer financiŽle armslag krijgt. De ouderbijdrage en het inschrijfgeld zijn opgeteld voor de basisschool negentig Surinaamse dollar en voor het VOJ-onderwijs honderd en vijf Surinaamse dollars per jaar.

Ouders die deze bedragen niet in een keer kunnen betalen, mogen de betaling in drie termijnen doen. De directeur van Onderwijs, Adiel Kallan, zegt dat hij nog geen duidelijk beeld heeft van verhoogde inschrijfgelden op de verschillende onderwijsinstellingen. Voor de openbare basis- en VOJ-scholen zijn de inschrijfgelden niet verhoogd, zegt Kallan.Ontwerpwet niets te maken met uitlevering

De ontwerpwet die behandeld is in De Nationale Assemblee heeft niets met de uitlevering van personen te maken, maar met het illegaal verblijf van personen op het Franse en Surinaamse grondgebied. Er ontstond een meningsverschil tussen de parlementariŽrs Rashied Doekhie en Ronnie Brunswijk tijdens de vergadering.

Doekhie zou volgens Brusnswijk gesuggereerd hebben dat hiermee op een slinkse wijze uitlevering van personen tot stand gebracht kon worden. Het meningsverschil ontstond toen Doekhie vroeg of hetgeen in het dorpje Moiwana gebeurd is, in het parlement behandeld kon worden.Ramdien Sardjoe met ruime meerderheid herkozen

Met 61% van het aantal uitgebrachte stemmen wint Ramdien Sardjoe de VHP-verkiezing die zondag 16 juli jongstleden is gehouden. De lijst Bholanath Narain kreeg 37% van de stemmen. Een deel van de stemmen was ongeldig. Ongeveer 80% van de kiesgerechtigden heeft gestemd in het partijcentrum, de Olifant.

De stemming verliep ordelijk en was overzichtelijk. Tegen drie uur werden de stembriefjes geteld en na een uur was het duidelijk wie de strijd gewonnen had. Na de uitslag gaven de strijdende partijen elkaar de hand en volgens Edmund Kasimbeg is de strijdbijl begraven.

De leden van de vernieuwingsbeweging in de VHP hebben maandenlang publiekelijk gemaakt dat er veel ontevredenheid in de partij is. Het hoofdbestuur werd tot twee keer toe voor de rechter gedaagd maar beide keren werd de actiegroep in het ongelijk gesteld. In zijn overwinningstoespraak bedankte Ramdien Sardjoe zijn aanhang voor de ondersteuning. Hij maakte ook de nieuwe samenstelling van de organen van de partij bekend.

De voordrachten voor de Adviesraad en het Wetenschappelijk Bureau zijn met hand opsteken aangenomen.Ronny Brunswijk niet bij excuses in Moengostadion

Ronny Brunswijk was afwezig in het Moengostadion waar president Ronald Venetiaan namens de staat Suriname excuses aanbood aan de nabestaanden van de slachtoffers van Moiwana. Brunswijk en de kapiteins vonden dat de rituele handelingen te Moengotapu moesten plaatsvinden omdat de meeste familieleden in dit dorp wonen.

Uiteindelijk is besloten de verontschuldigingen in Moengo aan te bieden en de rituelen te houden op Moengotapu. Minister Michael Felisi van Regionale Ontwikkeling heeft geprobeerd de dignitarissen tot andere gedachten te bewegen, wat hem niet lukte. Brunswijk laat zijn irritatie hierover duidelijk blijken.

President Ronald Venetiaan, ministers, Assembleevoorzitter Paul Somohardjo waren aanwezig bij de plechtigheid te Moengotapu. Brunswijk, die afkomstig is uit dit dorp, had de leiding van deze bijeenkomst. Na een korte beraadslaging werden de rituele handelingen verricht voor de zielerust van de ongeveer 40 slachtoffers van Moiwana.

De massamoord op kinderen, zwangere vrouwen en seniore burgers vond plaats op 29 november 1986 tijdens het militaire regime. Het Internationaal-Amerikaans Hof voor Mensenrechten veroordeelde vorig jaar de staat Suriname. Aan 130 nabestaanden heeft de regering totaal 1.2 miljoen US dollar uitbetaald. De nabestaanden willen dat de daders van deze moorden zo gauw mogelijk worden vervolgd.Nog steeds goede verstandhouding PL-NF

De voorzitter van Pertjajah Luhur, Paul Somohardjo, zegt dat er een goede verstandhouding is in de leiding van het Nieuw Front. Volgens hem zijn er geen spanningen over de terreinen die twee stichtingen hebben gekregen. Deze terreinen waren bestemd voor onderwijsfaciliteiten.

Vooral de NPS'ers Adiel Kallan en Arnold Kruisland zijn niet te spreken hierover en vinden dat de beslissing teruggedraaid moet worden. Vorige week had Somohardjo onder vier ogen een onderhoud met Nieuw Frontleider, Ronald Venetiaan.Paramaccaanse kapiteins willen sociaal rapport

De Paramaccaanse kapiteins willen eerst een sociaal rapport zien voordat de multinational New Mount met mijnbouwactiviteiten kan beginnen in het Nassaugebied. New Mount is bezig met onderzoek naar goudvoorkomens in het gebied waar de Paramacaners leven.

De Paramaccaanse dignitarissen hebben tijdens een bezoek aan minister Michael Felisie van Regionale Ontwikkeling verslag gebracht van een krutu die de stam heeft gehouden. De Paramaccaners willen dat de geschiedenis van hun stam wordt vastgelegd, het grondenrechten vraagstuk wordt aangepakt en dat dorpen tot wooncentra moeten worden samen gebracht.

Op de krutu is een voorstel gedaan om een commissie samen te stellen die gaat onderhandelen met New Mount. De minister was ingenomen met het bezoek en gaf aan dat hij de namen van de leden voor de onderhandelingscommissie tegemoet ziet. Een presidentiŽle commissie werkt met de lokale gemeenschappen aan een oplossing voor het grondenrechten vraagstuk.Anand Dwarka lid geworden van de VHP

Anand Dwarka, secretaris van de Politieke Vleugel van de FAL (PVF), is toegetreden tot de VHP. Voorzitter Ramdien Sardjoe heeft dit bekendgemaakt in zijn verkiezingstoespraak. Dwarka is lid geworden van de adviesraad van de VHP. Binnen de PVF van parlementariŽr Jiwan Sital was er geruime tijd ontevredenheid.

Dwarka kon zich niet terugvinden in beslissingen die door deze partij zijn genomen. Dwarka is medeoprichter van de PVF die 10 jaar bestaat. Deze partij heeft twee parlementszetels en nam als A1-combinatie deel aan de verkiezingen van vorig jaar.

Parlementslid en partijtopper Soedeschand Jairam zegt dat de aansluiting van Dwarka bij de VHP voor hem als een verrassing is gekomen. Hij was op de hoogte dat Dwarka ontevreden is over een aantal interne zaken.Commissie Institutionalisering Slachtofferhulp

De commissie Institutionalisering Slachtofferhulp heeft de afgelopen week aan de minister van Justitie en Politie, Chandrikapersad Santokhi, een tussentijds verslag aangeboden. Hierin zijn korte en lange termijnmaatregelen opgenomen om slachtoffers op een professionele manier hulp te bieden.

De commissie bestaat uit de psychiater Rudi Dwarkasingh, als voorzitter aangevuld met vertegenwoordigers van verschillende disciplines. Bestaande slachtofferhulp is intussen geŽvalueerd en er is een concept werkwijze van slachtofferhulp geformuleerd, die getoetst moet worden aan de realiteit. Doelgroepen waarop de commissie zich wil richten zijn verkeersslachtoffers en geweldsslachtoffers.

Het doel is om professionele hulp aan te bieden aan deze groepen slachtoffers. Minister Santhokhi zal het voorstel van de commissie op zijn kabinet bespreken, waarna de gedane voorstellen zullen worden geÔmplementeerd.Meer zwervers in stadscentrum

In het stadscentrum van Paramaribo zijn de laatste tijd meer zwervers te zien. Dit bevestigde de directeur van het Psychiatrisch Centrum Suriname, PCS, Henk Reeder. Er zijn verschillende oorzaken voor deze toename, zoals de economische situatie van Suriname en het drugsprobleem.

De stichting Dak- en Thuislozenzorg is belast met het opvangen en begeleiden van zwervers. Zij kan niet veel doen, omdat zij niet over voldoende middelen beschikt. Henk Reeder, die ook waarnemend directeur is van de stichting Dak- en Thuislozenzorg, zegt dat er een oplossing moet komen vanuit de verschillende ministeries.Tribute to Ricardo Roxy Starke

In "Tribute to Ricardo" - Roxy Starke -, heeft de theatergroep A Sa Go in samenwerking met de stichting Wan Bigi Famiri de acteur en auteur van volkstoneel willen herdenken. In het NIS werd de show aan "Roxy", zoals hij bekend stond, opgedragen.

Ricardo Starke was verpleegkundige en genoot bekendheid in binnen- en buitenland in de artiestenwereld. Hij overleed in september 2005. Starke was acteur, auteur, cabaretier, brenger van felicitatieboodschappen bij verjaardagen en speciale gelegenheden en was ook bekend vanwege zijn Bollywood-acts.

Daarom was hij dan ook groot voorstander van de integratie van hindostaanse acts, zang en dans in het volkstoneel, dat door de theatergroep A Sa Go op de planken wordt gebracht. Tijdens het "Tribute to Ricardo Roxy Starke", zijn diverse vormen van podiumkunsten die door Roxy werden beoefend door verschillende acteurs en groepen gepresenteerd.Regering ontvangt zevende census over hoofdstad

De districtsresultaten van de zevende census over Paramaribo zijn uit. Iwan Sno, directeur van het Algemeen Bureau voor de Statistieken, ABS, heeft afgelopen week exemplaren overhandigd aan minister Rick van Ravenswaay van Planning en Ontwikkelingssamenwerking, minister Michel Felisi van Regionale Ontwikkeling en Hement Soedhwa, echtgenoot van wijlen Bintiwatie Soedhwa-Debipersad.

Bintiwatie Soedhwa-Debipersad was plaatsvervangend algemeen leider van de volkstelling. Sno zegt de resultaten aan haar op te dragen. In de publicatie staan er 142 tabellen en 7 grafieken. Hij zegt dat in Paramaribo de meest gevolgde opleiding het Voortgezet Onderwijs voor Junioren, VOJ, is. De grootste groep werklozen is te vinden onder de VOJ-ers. Volgens minister van Ravenswaay is het belangrijk om statistieken te krijgen om beleid te maken, maar ook om te kijken hoe effectief het beleid is.

In het kader van een zo evenwichtig mogelijke regionale ontwikkeling verwelkomt minister Felisi de statistieken van de stads districten. De statistieken geven inzicht in de omstandigheden van het district en er kan gemeten worden wat de effecten zijn van verschillende beleidsmaatregelen. Het viel minister Felisi op dat er in Paramaribo nog ruim vier woonverblijven zijn, die gebruik maken van water uit een kreek of rivier. Hij merkt op dat de statistieken daarom goed zijn om problemen op te sporen en mee te nemen in de planning voor oplossingen.Winnaar Rekemo STVS WK sms toto

De winnaar van de "Rekemo STVS WK sms toto" heeft afgelopen vrijdag de sleutel van zijn auto in ontvangst genomen. Ramispersad Bhiekharie kwam samen met zijn zoon de Toyota Spacio ophalen. De directeur van Rekemo, Cher Miranda, controleerde of Bhiekharie de werkelijke winnaar is van de toto door hem te bellen op zijn mobiele nummer.

niba - niba suri magazine

De sleutel van de Spacio werd door Tyrone Adney, manager van CHM Automotive overhandigd aan Bhiekharie. Bhiekharie zei dat hij blij is met de auto, want hij had geen auto. De directeur van Rekemo, zegt dat de winnaar in totaal 32 sms'jes had opgestuurd tijdens het WK.Samenwerkingsovereenkomst technische onderwijs

Alle technische onderwijs instellingen hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Vereniging van Installateurs in Suriname (VIS). Ook heeft de VIS twintig meetinstrumenten gedoneerd ter ondersteuning van de praktijklessen. De leden van de VIS besloten hiertoe omdat ze voordeel hebben als studenten praktisch voorbereid zijn op het werk na hun opleiding.

Bij wet is het niet vastgesteld welke diploma's installateurs moeten hebben om het beroep te kunnen uitoefenen. De VIS wil met alle belanghebbenden overeenkomen, welk niveau beoefenaren van het beroep moeten hebben om als installateur erkend te worden. De leden van de VIS staan bloot aan oneerlijke concurentie. Met deze samenwerkingsovereenkomst wil de organisatie verbetering van de kwaliteit van arbeiders bevorderen.

Marijcke Kaboord, directeur van het Natuur Technisch Instituut, Natin, zegt dat deze geste het resultaat is van de goede samenwerking die het Natin met het bedrijfsleven heeft. Het instituut telt ongeveer 500 studenten die dit jaar stage lopen in verschillende bedrijven. Het Natin heeft 14 studierichtingen en afgestudeerden kunnen werk vinden bij de Energie Bedrijven Suriname, Suralco, Surinaamse Waterleiding Maatschappij en in ziekenhuizen, zegt Kaboord.

Dit jaar staan er 1700 studenten ingeschreven en het schooljaar eindigt augustus. De jaarlijkse slagingspercentage van Natin ligt tussen de 70 en 80 procent.Kwetsbare belangen kleine economieŽn

Zijn het dan allemaal loze beloftes gebleken? Moeten kleine economieŽn dan toch ervaren dat de rijke landen geen rekening met hun kwetsbare belangen houden? Moeten deze landen, waaronder Suriname, zich diep bezinnen over de "commitment" die intern gevonden moet worden om de enorme uitdagingen van de ongelijke mondiale concurrentie het hoofd te kunnen bieden?

Minister Clifford Marica kwam niet echt vrolijk terug van het overleg van ACP/EU-ministers van Handel en Industrie eind juni 2006, in Brussel; 26 en 27 juni eerst binnen ACP-verband, als voorbereiding op de gezamenlijke vergadering op 28 juni. Het was eerder al door Dame Billie Miller, minister van Buitenlande Zaken en Handel van Barbados, woordvoerder voor de Caricom over de EPA-onderhandelingen, gesteld dat de EPA's op het punt staan onvervulde beloftes en verwachtingen te worden.

Zij sprak eerder in juni de vergadering van de Gezamenlijke EU/ACP Parlementaire Vergadering in Wenen, Oostenrijk, toe en tekende de tegenstrijdigheden tussen de politieke en technische opstelling van de EU in haar onderhandelingen met de ACP-landen.

Minister Marica had zich goed voorbereid op de ACP/EU-meeting in Brussel. Hij wist wat hem te wachten stond: de vorderingen van de EPA-onderhandelingen in de verschillende ACP-regio's, waaronder die van de Caricom, mede tegen de achtergrond van de Cotonou-overeenkomst van 2000. Daarin was immers gesteld dat deze overeenkomst vooral bedoeld was om ACP-landen voor te bereiden op de mondiale open markt van de WTO per 1 januari 2008.

In 2006 zou volgens Marica een grondige evaluatie moeten plaatsvinden van de EPA-onderhandelingen naar juist dat aspect: is de ontwikkelingsdimensie in de onderlinge samenwerking wel goed aan de orde gekomen, zodat de ACP-landen per eind 2007 voldoende voorbereid zullen zijn op de open markt?

Minister Marica haalt de Cotonou-overeenkomst te voorschijn en leest artikel 37.4 voor, waar een formele en alomvattende evaluatie wordt voorgesteld. "Maar zo begrijpt de EU het op het moment niet", legt hij uit, "die wil geen aparte evaluatie met een externe deskundige, maar een evaluatie door de EU/ACP-onderhandelaars intern."

De Caricom-landen houden hun hart vast. Binnen minder dan anderhalf jaar moeten zij klaargestoomd worden voor het gelijke speelveld ("equal level playing field") van de mondiale concurrentie.

Er zijn echter meer spelers in het veld. Marica maakt melding van een vergadering op 19 juni jl. in Georgetown met ministers van Handel en Industrie van Zuid-Amerika. Daar hebben de Caricom-ministers hun problemen op tafel gelegd.

Zij willen naar die open markt, maar behoeven nog enkele jaren om zich los te werken van de verschillende preferentiŽle handelsbetrekkingen met de EU en om de ontwikkeling van een sterke meer gediversificeerde economie te realiseren. De Zuid-Amerikaanse vertegenwoordigers toonden begrip voor de situatie van de Caricom-landen, maar hadden geen mandaat om toezeggingen te doen.

"Er zijn dus diverse onderhandelingen gaande op het moment", stelt Marica, "met verstrekkende gevolgen voor onze economie." Hij doelt op de bijeenkomst van de Caricom/EU-onderhandelaars afgelopen week, waarvan hij het resultaat nog niet kent; de beslissingen die de Zuid-Amerikaanse regeringen zullen nemen ten aanzien van het verzoek van de Caricom-ministers voor een zekere "grace-period" en de ontmoeting op 25-28 juli a.s. van het Caricom/EU-technisch-onderhandelingsteam in Jamaica. Wat zullen de uitkomsten zijn?

De teneur in de wereld is tegen de kleine kwetsbare economieŽn. Waartegenover minister Marica toch een positief standpunt inneemt, waar het sec om eigen land, Suriname, gaat. "Er is veel potentie in onze economie", benadrukt Marica, "denk aan de West-Suriname-deal; de aquacultuur; de lopende exploratie-activiteiten voor Staatsolie; toerisme; kaolien en andere groeisectoren. Maar het gaat niet vanzelf.

Het zal een tijd worden van keihard werken, van een sterke onderlinge betrokkenheid op een gezamenlijk streven naar vooruitgang, een "commitment" zowel van economische als van sociale actoren. Een enorme uitdaging waarvoor de sleutel voor succes nog gevonden moet worden." De minister is er heilig van overtuigd dat die sleutel er zal zijn.

Persbericht: Vereniging Surinaams Bedrijfsleven
 

Kosteloos internet Magazine

Hoofdredacteur:
Henry Strijk

Eindredactie:
Clifford Brathwaite
John Brouwer de Koning

Fotoredactie:
Myra Winter

Copyright foto's :
Rikky Doekhi
(tenzij anders aangegeven)

Vormgeving:
Phillip Lutz

Uitgever:
Stichting Suriname

Oplage: 54.924

U kunt NIBA ook printen en op die manier doorgeven aan anderen.Aanmelding

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen, kunnen zich hiervoor opgeven via de website:

www. suriname. NU

www.andasuriname.com

Suriname

Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor de verzending van NIBA en wordt niet aan derden doorgegeven.

Vul uw e-mailadres en naam in en klik op aanmelden en daarna op versturen.

U ontvangt een binnen 24 uur bevestiging van ons.

Let op !
Stuur deze bevestiging aan ons terug, door op beantwoorden of reply te klikken. Alleen dan kan uw aanmelding verwerkt worden.

(MSN en Hotmail adressen geven soms problemen bij het ontvangen van NIBA)Afmelding

U kunt zich afmelden via onze website.

Vul uw e-mailadres en naam in en klik op afmelden en daarna op versturen.

U ontvangt binnen 24 uur een bevestiging van ons.

Let op !
Stuur deze bevestiging aan ons terug, door op beantwoorden of reply te klikken. Alleen dan kan uw afmelding verwerkt worden.
niba - niba suri magazine

niba - niba suri magazine

niba - niba suri magazine

Politieberichten


Afscheidsbezoek Marcia Barnes aan korpschef

Marcia Barnes, ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika in Suriname, heeft een bezoek gebracht aan korpschef Delano Braam, in verband met haar vertrek uit Suriname.

In een korte toespraak gaf korpschef Braam aan dat de samenwerking tussen het K.P.S. en de ambassade, onder leiding van mevrouw Barnes, als vruchtbaar en hartelijk bestempeld kan worden.

Daarbij mag mede in herinnering worden genomen de twee aan het K.P.S. geschonken rivierboten voor de criminaliteitsbestrijding.

In haar korte toespraak was mevrouw Barnes vol lof over de samenwerking tussen de ambassade en het korps. De korpschef gaf als cadeau onder meer een prachtig schilderij aan de vertrekkende ambassadeur.

Alles vond plaats in aanwezigheid van hoofdofficieren en officieren van het korps, alsmede enige ambassadeleden.Sneeuwbaleffect na aangifte S.W.M.

De aangifte van diefstal van 150 meter isolatiekabel, door S.W.M. op 10 juli jl., waarop in eerste instantie 5 mannen werden aangehouden, heeft een sneeuwbaleffect gekregen. Intussen zijn negen personen aangehouden en in verzekering gesteld, waaronder acht mannen en ťťn vrouw.

Uit het nog lopende onderzoek is gebleken dat een groep personen goederen stal, waarin aluminium, koper, lood en andere metalen verwerkt was.

Hierbij was sprake van sportvelgen van auto's, trappen, veiligheidsverlichting, aluminium zonnekappen, autoaccu's waarin lood verwerkt en elektriciteitskabels met koperen kernen.

De gestolen goederen werden verkocht aan de 51-jarige H.F., die deze doorverkocht aan schroothandelaren. Een deel van de gestolen goederen is teruggevonden bij H.F., omdat de goederen op zijn erf waren begraven.

Zijn echtgenote werd ook in verzekering gesteld, omdat zij mensen uitlokte om de goederen te stelen en daarop te verkopen aan haar man.

Ook een broer van H.F. werd aangehouden, omdat in zijn woning ook gestolen goederen werden aangetroffen.

Aan het licht kwam tevens dat een deel van de aangehouden personen diefstallen hadden gepleegd bij de Technische Dienst van de politie, waarbij autolampen, accu's, gereedschapsdozen met inhoud en een aluminium trap, die reeds in stukken was gezaagd, waren weggenomen.Onbekende voetganger geschept door terreinauto

Een ongeveer 20-jarige jongeman werd op de kruising van de Coesewijnestraat en de Ephraimzegenweg, door een terreinwagen geschept.

Uit het voorlopig onderzoek is gebleken dat de voetganger op de voetgangersoversteekplaats de weg overstak en zich nagenoeg op de as van de weg bevond op het moment dat de terreinauto met hoge snelheid kwam aanrijden vanuit de richting van de Coesewijnebrug. De jongeman twijfelde om verder over te steken en maakte enkele passen voor- en achterwaarts.

Het genaderde voertuig kon een aanrijding niet meer voorkomen en reed de voetganger aan.

Door de klap kwam het slachtoffer op de motorkap terecht en daarop tegen de voorruit, waarop hij 12 meter werd weggeslingerd. De bestuurder van de terreinauto, waarin vier passagiers, kon zijn auto op een afstand van 24 meter van de voetgangersoversteekplaats tot stilstand brengen.

Per ambulance werd het slachtoffer vervoerd naar de Spoedeisende Hulp, waar hij ter verpleging werd opgenomen en gisteravond aan het opgelopen letsel is bezweken. De bestuurder en passagiers kwamen met de schrik vrij. Het rijbewijs van de bestuurder, die niet onder invloed van alcohol verkeerde, is ingevorderd.

Signalement slachtoffer:

Het slachtoffer droeg een grijs hemd met lange mouwen, een witte binnentrui en een blauwe jeansbroek met lange pijpen. Verder droeg hij blauw-witte sportslippers en een lichtbruine hoed. De man had een normaal postuur en droeg zijn haar kort gevlochten.Marlene Jubitana-Sabajo verongelukt

De 26-jarige Marlene Sabajo, gehuwd Jubitana, kwam ten gevolge van een aanrijding op de kruising van de Meursweg en de Martin Luther Kingweg te overlijden. Het slachtoffer verkocht samen met haar echtgenoot en zwager enkele landbouwproducten langs de weg.

Omstreeks voormeld tijdstip kwam er een truck vanuit de richting Paramaribo gaande richting Paranam aangereden. De bestuurder, die vermoedelijk met een zeer hoge snelheid reed, verloor door oneffenheden op de weg de controle over de besturing van het voertuig. Hij raakte van de weg en kwam tegen twee stilstaande pick-ups aan, die voor het bushuisje langs de weg waren geparkeerd.

Een van de pick-ups kantelde door de slag in het bushuisje om en Sabajo, die zich op dat moment in het bushuisje bevond, kwam onder de pickup terecht. Het slachtoffer was vrijwel op slag dood. De echtgenoot en de zwager bleven ongedeerd. De bestuurder kwam er met lichte snijwonden vanaf en is na medische behandeling heengezonden.

De truck is voor algehele keuring in beslag genomen. Het rijbewijs van de bestuurder, die niet onder invloed verkeerde van alcohol, is ingevorderd. Het ontzielde lichaam zal na sectie aan de nabestaanden worden afgestaan. Sabajo is de 50e verkeersdode. Het onderzoek is in handen van de politie van Paranam.Vele vraagtekens rond vermoedelijk levensdelict

De politie van Brokopondo kreeg op zondag 18 juni 2006 melding van een ophanging te Mamadam, in het stuwmeergebied. Volgens de melding zou een Braziliaanse vrouw zichzelf hebben verhangen in haar woning, die ze deelde met haar Braziliaanse buitenechtelijke partner en hun zoontje.

Volgens verklaring van de man zou hij het ontzielde lichaam, hangend aan een stuk touw, hebben aangetroffen, waarna hij zijn Braziliaanse vriend verwittigde.

Het touw zou daarop door de vriend zijn doorgesneden, waarop het stoffelijk overschot van de vrouw per boot vervoerd zou zijn via het meer. De dode vrouw zou daarop in het water van het meer zijn achtergelaten, aan een been zijn vastgebonden aan een boom. Volgens de verklaring zou het slachtoffer zich op vrijdag 16 juni 2006 hebben verhangen.

Bij een ter plaatse ingesteld onderzoek vertoonde het stoffelijk overschot letsel op het behaarde hoofd, op de rug, het gelaat en andere plekken van het lichaam. Ook werd ontdekt dat ťťn oog kapot geslagen was.

Mede in dit verband werd het stoffelijk overschot voor het verrichten van een gerechtelijke sectie in beslag genomen.

Voor de duur van het verdere onderzoek, door de recherche van bureau Geyersvlijt, zijn de partner van overledene, alsook zijn Braziliaanse vriend in verzekering gesteld.Winnie Tinte 49ste verkeersdode 2006

De 62-jarige Winnie Tinte kwam als gevolg van een verkeersongeval op de Kennedyweg, ter hoogte van de politie van Zanderij, te overlijden. De bestuurder reed met het voertuig vanuit de richting Paramaribo naar Zanderij, met vier passagiers, waaronder Tinte.

Aan de hand van de aangetroffen sporen en de schade aan het voertuig bestaat het vermoeden dat de bestuurder met te hoge snelheid moet hebben gereden.

Hij verloor op bepaald moment de controle over het stuur, ging van de weg en reed tegen een paaltje langs de weg. Het voertuig sloeg daarna over de kop met voor Tinte het noodlottige gevolg.

De bestuurder kwam met de schrik vrij, terwijl de overige inzittenden lichte verwondingen opliepen. De bestuurder bleek in het bezit van een geldig rijbewijs en was niet onder invloed van alcohol. De heer Tinte is de 49e verkeersdode van dit jaar.

Bron: KPS SurinameDe Wisselkoers

De koersen zijn indicatie- koersen en geven de waarde aan van onze

Surinaamse Dollar

per 22 Juli 2006 t.o.v. de volgende buitenlandse valutasoorten.

Voorbeeld:
Als u 1 US Dollar verkoopt aan de Centrale Bank krijgt u daarvoor op dit moment 2,71 SRD voor terug
(exclusief transactiekosten)

De Surinaamse dollar is gekoppeld aan de US dollar

Bij wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
U verkoopt:   2,71
U koopt:          2,78

EURO
U verkoopt:     3,436
U koopt:          3,525

POUND STERLING
U verkoopt:    5,032
U koopt:         5,162

Ned. Ant. GLD.
U verkoopt:    1,507
U koopt:         1,563

Voor bankpapier

U.S. DOLLAR
U verkoopt:    2,71
U koopt:         2,78

EURO
U verkoopt:    3,426
U koopt:         3,535

POUND STERLING
U verkoopt:    4,997
U koopt:         5,172

Ned. Ant. GLD.
U verkoopt:    1,507
U koopt:         1,563

Bron: Centrale Bank van SurinameSchrijversgroep

77

Radionieuws

Op maandag 24 juli kunt u luisteren naar een uitzending waarin Arlette Codfried praat met Tolin Alexander. Van Tolin ging het theaterstuk Gaandi Nyun Nyun afgelopen zaterdag in de Eddy Wessels Gehoorzaal in premiŤre.

Het stuk gaat over een liefdesrelatie tussen twee Marrons van verschillende stammen en speelt zich af in het getransmigreerde dorp Gansť.

De cultuur van onze binnenlandbewoners komt in het stuk goed tot uiting. Alexander Tolin levert met zijn cultureel collectief een bijzonder bijdrage in het uitdragen van de Marroncultuur.

SRS 96.3 FM om 21.15 uJeffrey Quartier in Suripop

S77 feliciteert Jeffrey Quartier met de selectie van zijn lied "Still mine" voor de Suripopwedstrijd van 2006. Behalve de tekst is ook de muziekcompositie van Jeffrey. De muziekstijl lijkt op die van Lionel Ritchie, R&B ballad, lekker soft listening dus.

Het lied verhaalt van een vrouw die na een ruzie met haar man het huis heeft verlaten. De man wacht op haar, en vraagt zich af waar hij aan toe is: "Is your love still mine".

Brian Muntslag zal het lied vertolken op 11 augustus in het NIS, wanneer de Suripop-winnaar van 2006 wordt gekozen. Wij kraken natuurlijk voor Jeffrey.De leukste reisverhalen

(26 juli)


(Let u op de juiste datum!) S77 heeft de laatste woensdag in juli, met de vakantie voor de deur, aandacht voor reizen. Rappa doet een interview met Tessa Leuwsha over haar Surinaamse reisgids en verschillende leden vertellen (of zingen) hun meest memorabele reisherinneringen.

Kom luisteren naar Willy Alberga, Clark Accord, Charles Chang, Els Moor, Arlette Codfried en Orsine Nelom. Een voorproefje vindt u op de website van S77 schrijversgroep77.com. Daar kunt u een reisverhaal van Charles Chang en de belevenissen van Clark in Wenen lezen.

Heeft u zelf een spannend reisverhaal en wilt u dat ook laten horen of op de website van S77 laten plaatsen, stuur dan een email naar schrijversgroep77 @hotmail.com.

Tori Oso, woensdag 26 juli 2006. Aanvang 20.00uBlack Magic Woman - Literaire Middag

Liefde en erotiek is het thema van het Black Magic Woman Festival dat op 4, 5 en 6 augustus wordt gehouden in Paramaribo.

Op vrijdag 4 augustus is de feestelijke opening in Royal Ballroom Torarica, met daarna een muziekvoorstelling van o.a. Manoushka Breeveld. Op zaterdag de 5e is er volop theater in Fort Zeelandia.

Zondag komt de literatuur aan bod in Tori Oso. Er zijn voordrachten van Arlette Codfried en Soecy Gummels.

De winnaar van de gedichtenprijsvraag wordt bekendgemaakt en omstreeks vijf uur debatteren Astrid Roemer, Ismene Krishnadath, Marilyn Simons en Zulile Blinker onder leiding van Jetty Mathurin over liefde en erotiek.

Entree is deze middag gratis.

's Avonds 6 augustus is er een setdans feest in het Corner House, ingeleid door een gesprek van Jetty Mathurin met Cynthia McLeod.Literamerica 2006 in Mato Grosso, BraziliŽ

Van 15 tot 24 september wordt in Mato Grosso voor de tweede maal de Zuid-Amerikaanse boekenbeurs Literamerica 2006 gehouden. BraziliŽ wil met deze beurs de banden met haar zusterlanden aanhalen.

In seminars en workshops zal er gediscussieerd worden over de promotie van hedendaagse literatuur en de rol van literatuur in emancipatorische ontwikkelingen.

Belangstellenden voor deze beurs kunnen contact maken met Schrijversgroep 77. Kosten voor deelname zijn in principe voor de deelnemer. Het is mogelijk een overheidssubsidie aan te vragen.Selectie literaire afvaardiging Carifesta

Suriname zal met een contingent van verschillende kunst- en cultuurafvaardigingen deelnemen aan Carifesta 9, dat van 22 september tot en met 1 oktober 2006 op Trinidad en Tobago wordt gehouden.

De Surinaamse literatuur zal vertegenwoordigd worden door een klein literair team, dat presentaties moet verzorgen en verantwoordelijk is voor de Surinaamse boekenstand op de Carifesta bookfair.

Van het team wordt veel zelfstandigheid verwacht bij het realiseren van de invulling van de literaire presentatie van Suriname.

Gegadigden die belangstelling hebben voor deelname kunnen dit doorgeven aan Schrijversgroep 77 als zij aan de volgende criteria voldoen:

- bereid zijn in teamverband te functioneren

- bereid zijn deel te nemen aan de organisatorische en inhoudelijke voorbereiding om invulling te geven aan de literaire presentatie van Suriname op Carifesta

- bereid zijn bij toerbeurt in de boekenstand van Suriname te staan

- presentaties kunnen verzorgen op het gebied van storytelling of poetry of prose-reading of symposium lecture voor Engelstalig publiek(combinatie van mogelijkheden strekt tot aanbeveling)

- redelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Engels

- bereid zijn de coŲrdinatie van het team op zich te nemen strekt tot aanbeveling

Uit de gegadigden die voldoen aan de voorwaarden zullen diegenen worden gekozen die de beste kwaliteiten kunnen aantonen.

Indien er meerdere gegadigden zijn met dezelfde kwaliteiten zal er geloot worden.

  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

  ††