suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      
 

    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 14 - Januari - 2006           Suri Magazine no. 78In deze uitgave:

Zesdaagse training voor huisartsen
Ronald Assen ontkent aspiraties voorzitterschap
Goed onderhoud van drinkwaterfaciliteiten cruciaal
Voorzitter van de Vakcentrale 47 stapt op
Minister Santokhi reikt certificaten uit
Minister BuZa naar Caricom Community Council
Twee nieuwe commissies Justitie en Politie geïnstalleerd
De verkoop van Bruynzeel Suriname Houtmaatschappij
Straatventers niet tevreden met de aangewezen locatie
FOLS bezint zich op Onderwijsdag
Recesperiode Nationale Assemblee afgelopen
Nieuwe leiding afdeling verkeer KPS
Na vijf jaar start project LCP
Nieuwjaarsbrunch voor seniore burgers
Hervormingen van het buitenlands beleid van Japan
Pertjaja Luhur maakt vroege start
Derde maal Bigi Broki Waka
Opo yari bijeenkomsten
Vierde cyclus van de Beroepsopleiding Advocatuur
Opo yari bijeenkomst ministerie van Defensie
Politieberichten
Schrijversgroep 77
De Agenda
De wisselkoersen
Zesdaagse training voor huisartsen

Het Nationaal Aids Programma, NAP, is met een zesdaagse training voor huisartsen, zaalartsen en specialisten begonnen. Het doel is om de deelnemende medici vertrouwd te maken met de Aids behandelmethoden in Suriname.

Ruim zestig participanten hebben zich opgegeven voor deze training. Tijdens deze training krijgen medici uitgebreide informatie over de behandeling en begeleiding van mensen met HIV en AIDS. Daarnaast is er aandacht voor manieren om besmetting te voorkomen, bijvoorbeeld van moeder op kind.

Personen die al besmet zijn, hebben recht op optimale zorg en begeleiding. De arts stelt vast, wanneer een patiënt eventueel kan beginnen met medicijnen, de zogenaamde aidsremmers. Deze medicijnen zijn voor iedereen beschikbaar.

Volwassen patiënten kunnen, anders dan voorheen, voor behandeling terecht bij hun huisarts. Alleen wanneer er complicaties optreden, kan verwijzing naar een specialist nodig zijn. Er zijn verschillende inleiders betrokken bij deze training. Ook de Vlaamse internist, Bob Colebunders van het instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen is één van de inleiders.Ronald Assen ontkent aspiraties voorzitterschap

De secretaris van de Nationale Partij Suriname, NPS, Ronald Assen, ontkent dat hij aspiraties heeft om het voorzitterschap van de partij te bekleden. Assen vindt zijn positie in deze partij een goede en moet er niet aan denken dat hij een dergelijke zware taak moet uitvoeren. Hij laat dit liever aan jongeren in de partij over. Assen was minister van Defensie in het vorige kabinet.Goed onderhoud van drinkwaterfaciliteiten cruciaal

Goed gebruik en onderhoud van nieuwe drinkwaterfaciliteiten zijn cruciaal voor het slagen van een watervoorzieningsproject. Dit zegt de Pan American Health Organization, PAHO, tijdens de certificaatuitreiking van de trainersworkshop drinkwatervoorziening.

Negentien veldwerkers van verschillende organisaties volgden de workshop. De workshop werd in samenwerking met de stichting Ultimate Purpose gehouden. Maggie Schmeitz, directeur van de stichting Ultimate Purpose, was ook de trainer van deze workshop.

Ton Vlugman, PAHO milieu hygiëne adviseur, zegt dat vanaf de start van water voorzieningsprojecten er rekening wordt gehouden met het financieel aspect en de onderhoud van waterbronnen. In de jaren tachtig is geconstateerd dat vrouwen en meisjes het meest gebruikmaken van sanitaire voorzieningen.

Tijdens de lessen is duidelijk de nadruk gelegd op de betrokkenheid van vrouwen bij het plannen van projecten, zegt Vlugman. Maggie Schmeitz heeft in samenwerking met de PAHO ook een trainingshandleiding voor veldwerkers ontworpen.

In deze handleiding zijn basis technische concepten voor drinkwater en sanitaire voorzieningen opgenomen. Het gedrag in de Surinaamse gemeenschap, zegt Schmeitz, komt ook aan de orde.Voorzitter van de Vakcentrale 47 stapt op

De voorzitter van de Vakcentrale 47, Roy Adama, stapt op. Dit maakte hij bekend tijdens een persconferentie. Adama zegt vanaf 1966 actief te zijn geweest in de vakbeweging. In dat jaar was hij voorzitter van de Vereniging van leraren bij het Technisch Onderwijs, VLTO.

Sedertdien heb ik aan de weg getimmerd om verbetering te brengen in de leefsituatie van de werkende klasse, zegt Adama. Met wijlen C-47 voorzitter, Fred Derby, had Adama in januari 2001 afgesproken nog aan te blijven om aan de bestuursverkiezingen 2002 mee te doen. Na die periode had hij zich in 2005 weer ingezet.

Adama zegt voor de vakbeweging te hebben gekozen, omdat er gestreefd wordt naar sociale rechtvaardige verdeling van rechten en van het nationaal inkomen. De vakbeweging in Suriname moet in de toekomst wel een fysieke eenheid vormen als zij de belangen van personeelsleden wil dienen. De bestuursverkiezingen vinden 20 januari plaats.Minister Santokhi reikt certificaten uit

Leidinggevende functionarissen van het Korps Politie Suriname (KPS) in het district Nickerie hebben de afgelopen weken een tweedaagse workshop met succes afgerond. Deze training moet bijdragen tot een betere kwaliteits- en klantgerichtheid van het korps.

Bij het werkbezoek van de minister aan het gewest Nickerie, in september 2005, sprak de Gewestelijke Politiecommandant tijdens een ontmoeting met de bewindsman de wens uit om leidinggevende functionarissen in zijn gewest in aanmerking te laten komen voor een training in klantgerichtheid, om hiermede het performanceprobleem in Nickerie te kunnen oplossen.

Daartoe verrichtte het MOC Consultancy (Management & Organization Change) vooronderzoek onder respectievelijk de leden van het korps en burgers en bedrijven in Nickerie. Bij de gehouden interviews van de burgers en bedrijven ging het om hún perceptie (waarneming) voor wat het optreden van het korps en korpsleden betreft bij het invullen van hun functies.

De verzamelde gegevens hebben als referentiekader gediend voor de inhoud van de training, waarna een goedgekeurd voorstel van MOC aan de centrale korpsleiding 'het groene licht' gaf voor de start van deze tweedaagse workschop. Tijdens de training kwamen o.a. de volgende onderwerpen sterk naar voren: Communicatie, klantvriendelijkheid, kwaliteit van strafdossiers, onderlinge verstandhouding, discipline en werkattitude.

Kernpunt van de training betrof dienstverlening. Van de gemeenschap wenst de bewindsman te vernemen of de gepleegde investering welbesteed is geweest en het beoogde doel bereikt is. Hierbij was en is het de bedoeling dat wat geleerd is ook in de politiepraktijk zal worden toegepast.Minister BuZa naar Caricom Community Council

Minister Lygia Kraag-Keteldijk van Buitenlandse Zaken neemt vanaf 13 januari deel aan de zeventiende vergadering van de "Community Council" van de Caricom, in Georgetown, Guyana. Deze vergadering heeft tot doel de voorbereiding op de "Zeventiende Tussentijdse Vergadering van Staatshoofden en Regeringsleiders van de Caricom" die op 9 en 10 februari gehouden wordt in Trinidad and Tobago.

De "Community Council" ofwel de "Gemeenschapsraad" is het op één na hoogste beslissend orgaan van de Caricom. Tijdens deze vergadering zullen verschillende kwesties aan de orde komen. Zo zullen alle besluiten van de overige ministeriële organen van de Caricom door de "Community Council" worden besproken, teneinde deze goed te keuren en voor te leggen aan de komende vergadering van de Caricom staatshoofden en regeringsleiders.

Ook zal er gesproken worden over de stand van zaken met betrekking tot de herstructurering van het Caricom Secretariaat, terwijl ook de vorderingen voor het opzetten van een Tsuanami waarschuwingssysteem ter bevordering van het Caraibisch gebied en Midden -Amerika aan de orden zullen komen.

Een ander agendapunt is de stand van zaken van de implementatie van de "Barbados Plan of Action", een actieplan dat de duurzame ontwikkeling behelst van kleine economieën.Twee nieuwe commissies Justitie en Politie geïnstalleerd

Minister Chandrikapersad Santokhi van Justitie en Politie, heeft afgelopen week twee commissies geïnstalleerd. Het gaat om de commissies "drugsbestrijding" en "evaluatie financiële rechtspositie rechtelijke macht".

Het doel van de commissie "drugsbestrijding"is om beleid te ontwikkelen dat moet resulteren in een effectieve aanpak van de drugsbestrijding in al haar facetten. Volgens de Justitieminister zal er sprake zijn van een "no nonsens aanpak van de drugsbestrijding".

Niet alleen de uitvoer, maar ook de invoer van drugs zal binnen het kader van wet en recht worden aangepakt. De commissie "evaluatie financiële rechtspositie rechtelijke macht" is ook van de week door de minister geïnstalleerd.

Deze heeft tot doel de zorg voor een integrale aanpassing van de financiële rechtspositie en andere zaken van de rechterlijke macht, zodat knelpunten kunnen worden weggemaakt.

Door de commissie zal een grondige evaluatie moeten worden gemaakt van de rechtspositie van de rechterlijke macht, waarbij er voorstellen moeten worden aangedragen aan de bewindsman, die bij uitvoering daarvan resulteren in verbetering. Beide commissies staan onder leiding van de procureur-generaal, Subhas Punwasi.De verkoop van Bruynzeel Suriname Houtmaatschappij

Het ligt in de bedoeling dat de onderhandelingen met Doorwin NV over de verkoop van Bruynzeel Suriname Houtmaatschappij (BSH) eind deze maand worden afgerond. Dat zei minister Michael Jong Tjien Fa van Ruimtelijke Ordening en Grondbeleid in het actualiteitenprogramma Suriname Vandaag. Indien de onderhandelingen niet succesvol verlopen zal de minister een ander traject starten.Straatventers niet tevreden met de aangewezen locatie

Een groep straatventers heeft zich begeven naar het ministerie van Regionale Ontwikkeling om hun misnoegen kenbaar te maken. De straatventers zijn niet tevreden met de aangewezen locatie om hun koopwaar aan de man te brengen.

Radjkoemar Pahladsingh, woordvoerder van de venters aan de Jodenbreestraat, bood minister Michel Felisie een petitie aan. Van het ministerie, gingen de venters naar de Nationale Assemblee. Zij wilden ook een petitie aanbieden aan DNA voorzitter, Paul Somohardjo.

De gedoogzone rond de Centrale Markt wordt op 15 januari 2006 opgeheven. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft een oplossing bedacht voor de zwervende standhouders, die zonder toestemming op de openbare weg verkoopactiviteiten ontplooien.

Deze verkopers mogen nu met toestemming op een plek nabij de Centrale Markt hun koopwaar ten verkoop aanbieden. De woordvoerder van de venters van de Jodenbreestraat, Radjkoemar Pahladsingh, zegt dat de aangewezen locatie niet goed is.FOLS bezint zich op Onderwijsdag

Het schooljaar 2005/2006 moet een beter eindrendement opleveren dan vorig jaar, aldus het presidium van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname, FOLS, in verband met onderwijsdag.

De federatie herdacht ook haar 38 jarig bestaan. Onderwijsdag wordt jaarlijks in Suriname gehouden. De FOLS bezint zich, omdat het einddocument van het onlangs gehouden onderwijscongres nog niet af is.

Tijdens het congres is toen het kwaliteitszorgsysteem binnen het onderwijs en de autonomie van de scholen aan de orde geweest. Doelmatige en duurzame regelingen van de arbeidsvoorwaarden van de onderwijsgevende is het belangrijkste uitgangspunt van de federatie. Zij streeft ernaar de continuïteit van het onderwijs en de bestaanszekerheid van onderwijsgevenden te garanderen.Recesperiode Nationale Assemblee afgelopen

Na een recesperiode kwam de Nationale Assemblee afgelopen week in openbare vergadering bijeen. Voor aanvang van de openbare vergadering kwam het college eerst in huishoudelijke vergadering bijeen.

Vorig jaar werd de laatste openbare vergadering verdaagd wegens gebrek aan quorum. Door afwezigheid van coalitie en oppositie leden kon de vergadering geen voortgang vinden. De behandeling van de ontwerp-wet over de nieuwe regels voor het archiefwezen is in De Nationale Assemblee afgerond.

Onder leiding van het DNA-lid Sharmila Mangal-Mansaram heeft de commissie van rapporteurs deze ontwerpwet voorbereid. Het was de eerste wet van deze regering en ook de eerste wet die door het hoogste college van Staat onder leiding van voorzitter Paul Somohardjo is aangenomen.Nieuwe leiding afdeling verkeer KPS

Het korps Politie Suriname, afdeling verkeer krijgt binnenkort nieuwe leiding. De hoofd inspecteur Chin Antonio is verplaatst naar het stafbureau van de Korpschef. En het waarnemend hoofd chef, Henry Velter van de afdeling verkeer, die voor hoofd inpsecteur Chin waarneemd gaat met pensioen.

Inspecteur Allan Forster, wordt waarnemend chef verkeer. Het waarnemend hoofd Rijexamen wordt Randolf IJzer.Voor een nieuw op te zette unit verkeer dat belast zal zijn met aanrijdingen, wordt Frits Chin A Ton, hoofd onderzoek.Na vijf jaar start project LCP

Het heeft vijf jaar geduurd voordat de projectontwikkelaar Ettire Castelen kan beginnen met zijn project. Hij informeerde de media de afgelopen week hierover. Met de toezegging voor de ontwikkeling van 300 hectare land, zegt Castelen, streeft het Landbouw Coöperatief Platform alsnog deze maand ernaar de grond tot ontwikkeling te brengen.

Om in aanmerking te komen voor een perceel, worden leden voorgedragen door het platform. Er zijn 1000 percelen geprojecteerd, zegt hij, maar de LCP heeft 952 leden geregistreerd. De leden kunnen zelf bepalen hoeveel zij maandelijks wensen af te lossen. Er moet wel een aanbetaling van 2.000, = Surinaamse dollar worden gedaan.Nieuwjaarsbrunch voor seniore burgers

De groep "Cirkel K Adek" heeft een nieuwjaarsbrunch voor seniore burgers van de Mantel gehouden. Dit is het derde project dat door de studenten van "Cirkel K Adek" is uitgevoerd.Ruim 50 seniore burgers deden mee met de brunch. Verder kregen de senioren elk een cadeau. De Cirkel K Adek bestaat al één jaar en heeft verschillende projecten uitgevoerd. Fauziah Defares, is president van de Cirkel K Adek.Hervormingen van het buitenlands beleid van Japan

De Japanse ambassade werd de vorige week gesloten. Vanaf 31 december werden de deuren officieel gesloten. Kaoru Tsurita staffunctionaris van de Japanse Ambassade in Port of Spain, Trinidad and Tobago was speciaal hiervoor naar Suriname afgereisd.

De minister van Buitenlandse Zaken, Lygia Kraag-Keteldijk, ontving mr.Tsurita, die werd vergezeld door de scheidende Japanse consul voor Suriname, Katsuhiko Hosaka. Suriname en zes andere Caricom-lidlanden vallen nu onder de jurisdictie van de Japanse Ambassade in Port of Spain als gevolg van hervormingen in het Japans buitenlands beleid.

Voor continuering van de bilaterale betrekkingen tussen beide landen wordt er binnenkort een Japanse honorair consul voor Suriname benoemd. Een Japanse functionaris van de demissionaire ambassade zal ook in Port of Spain te werk worden gesteld.

Tussen beide landen heeft er altijd een vruchtbare samenwerking bestaan, zegt minister Kraag-Keteldijk. Ondanks de sluiting van de ambassade worden de betrekkingen gecontinueerd en geïntensiveerd. Suriname zal in februari deelnemen aan de elfde Japan-Caricom bijeenkomst in Tokyo, Japan.Pertjaja Luhur maakt vroege start

In alle distrikten moet een partijcentrum komen van de politieke partij Pertjaja Luhur, PL, vindt de voorzitter van deze partij Paul Somohardjo. De afgelopen week startte de PL de verkiezingscampagne voor de verkiezingen van 2010.

Somohardjo zei dat hij nu de jongste is van de huidige politieke leiders maar in 2010 hij de oudste politieke leider zal zijn, die aan de verkiezingen mee zal doen. Hij hield zijn gehoor voor dat mag worden aangenomen dat de politieke leiders van nu niet meer mee zullen doen in 2010. Daarom roept hij alle jongeren op om zich aan te sluiten bij zijn partij zodat ze in 2010 een plaats kunnen bemachtigen in het machtcentrum.Derde maal Bigi Broki Waka

De 'Bigi Broki Waka' is voor de derde maal gehouden. De deelnemers hebben een wandel- of snelloop van vijf of tien kilometer afgelegd. Naar schatting namen 2.500 personen deel aan dit evenement. De organisatie heeft besloten aparte routes te hanteren voor de wandelloop en de snelloop.

Twee jaar geleden bij de eerste 'broki waka' beklaagden enkele 10-kilometer snellopers zich over wandelaars die hen hinderden. Dit heeft de organisatie hiermee willen voorkomen. De 5 km snelloop is in het district Commewijne gestart, de 10 km snelloop aan de voet van de Jules Wijdenbosch brug bij de taxistandplaatsen en de 5 km wandel/trimloop bij de veersteiger , Meerzorg in Commewijne.

De loop duurde ongeveer twee uur, vandaar dat de Jules Wijdenboschbrug die dag tussen 7.00 en 9.00 uur voor het rijverkeer was afgesloten. Anand Sewgobind, brigadier van politie zei dat het geheel een vlot verloop had en dat er zich geen calamiteiten hebben voorgedaan. De laatste deelnemer finishte rond kwart voor negen.Opo yari bijeenkomsten

Behalve de traditionele opo yari bijeenkomsten op de verschillende departementen van de overheid, wordt er steeds vaker door particulieren een dergelijke activiteit gehouden. Zo ook de opo yari-viering van de oudste concertorganisatie van Suriname, die startte met verschillende attracties. Vanaf Huize Ashiana vertrok op zaterdag 7 januari om zes uur 's avonds een koets voortgetrokken door paarden. In het rijtuig zat een Aisa Mama, die werd vervoerd om het feest dat tot diep in de nacht duurde, bij te wonen.

Ook het Nationaal Jeugdparlement Suriname en de Caricom Jeugdambassadeurs hielden een " Opo Yari" activiteit. Deze activiteit vond plaats in het gebouw van het Nationaal Jeugd Instituut op het CCS - complex.

De sprekers blikten terug op het afgelopen jaar en ook werden de voornemens voor 2006 gepresenteerd. Achtereenvolgens kwamen aan het woord de Caricom Jeugdambassadeur, Harish Manorath, de voorzitter van het Jeugdparlement Melvin Bouva en de minister van Onderwijs en Volksontwikkeling, Edwin Toekidjan Wolf.Vierde cyclus van de Beroepsopleiding Advocatuur

De Stichting Juridische Samenwerking Suriname - Nederland, SJSSN, introduceerde de vierde cyclus van de Beroepsopleiding Advocatuur. Onder de aanwezigen waren notarissen, juristen en de waarnemend president van het Hof van Justitie, John von Niesewand, die ook een inleiding hield.

De SJSSN is op initiatief van de jurist Lilian Gonçalves - Ho Kang You in 1989 in Suriname opgericht. De stichting wil met de introductie stagiaires en actoren in de rechtspraktijk en rechtspleging informatie geven over het doel en de inhoud van de opleiding. Ook wil zij de stagiaires in de gelegenheid stellen met de actoren uit de rechtspleging en rechtspraktijk kennis te maken.

In Nederland is eveneens op initiatief van Gonçalves - Ho Kang You de Stichting Juridische Samenwerking Nederland - Suriname, opgericht met hetzelfde doel. De jurist Monique Vos, advocaat bij het Hof van Justitie, hield een inleiding over de toegevoegde waarde van de beroepsopleiding.

De deken van de Surinaamse Orde van advocaten, Alwin Baarh, had het in zijn inleiding onder meer over de discipline van de advocaat, het harde werken en de explosieve groei van het aantal juristen.

In zijn toespraak had de procureur - generaal Soebhas Punwasi het over rechtstaat en de beleving. De advocaat neemt een belangrijke plaats in om de samenleving hierbij als mede normbeschermer bij te staan. Constante scholing is hierbij onontbeerlijk.

De minister van Justitie en Politie, Chandrikapersad Santokhi, is van mening dat de concurrentie in de advocatuur vanaf 1 januari met rasse schreden afneemt. Wij zijn allemaal Caricomnationals, zei de bewindsman.Opo yari bijeenkomst ministerie van Defensie

Op het ministerie van Defensie is de 'opo yari' bijeenkomst gehouden waarbij minister Ivan Fernald zijn ambtenaren toesprak. Ook de directeur van het ministerie Ronald Julen voerde het woord. Hij was ontstemd over de resultaten die niet bereikt zijn.

De minister van Defensie, Ivan Fernald, hield zijn gehoor voor dat hij niet in mineur stemming is en benadrukte de uitdaging die de leiding van het ministerie moet blijven aangaan. Hoewel hij net als directeur Ronald Julen van mening is dat de samenwerking vele malen beter moet worden, zal het initiatief door elke ambtenaar afzonderlijk moeten worden genomen.Politieman aangehouden

De 17- jarige kapper Witish Avinash Dewnarain, is afgelopen week om het leven gekomen door een schot uit het dienstpistool van een politieman. Vooralsnog bestaat het vermoeden dat in de kapperszaak, waar het voorval plaatsvond, een schermutseling heeft plaatsgevonden tussen de kapper en de politieman, met als gevolg het afgaan van het dienstwapen, waardoor de kapper dodelijk werd geraakt.

De politie is bezig te onderzoeken wat er precies is gebeurd in de kapperszaak. In verband met het onderzoek is de betreffende politieambtenaar in verzekering gesteld.

Het stoffelijk overschot van de kapper is voor het verrichten van gerechtelijke sectie in beslag genomen. De zaak is in onderzoek bij de recherche van het bureau Geyersvlijt. Verklaringen van getuigen, de bij de sectie waar te nemen bevindingen en sporen in de kapperszaak zullen nader inzicht dienen te verschaffen wat zich precies heeft afgespeeld tussen de twee betrokken personen, waarbij Dewnarain het leven liet.


 
Kosteloos internet Magazine


Uitgever:
Stichting Suriname

Eindredactie:
John Brouwer de Koning
Clifford Brathwaite

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk

Copyright foto's:
Myra Winter
(tenzij anders aangegeven)

Vormgeving: Phillip Lutz

Oplage: 50.687

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen, kunnen zich hiervoor opgeven via de website:

www. suriname. NU
Suriname


Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor de verzending van NIBA en wordt niet aan derden doorgegeven.

Vul uw e-mailadres in en klik op versturen.

(MSN en Hotmail adressen geven soms problemen bij het ontvangen van de NIBA)

U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de e-mail om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wilt ontvangen, laat het ons dan even weten.

U kunt zich afmelden via onze website.
Vul uw e-mailadres in en klik afmelden aan. Klik daarna op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op de link in de e-mail om uw afmelding correct af te ronden.
Ontsnapte roofmoordenaar aangehouden

De gedetineerde roofmoordenaar M. M., die op woensdag 4 januari 2006 kans zag om uit het sanatorium in de Maystraat te ontvluchten, is afgelopen vrijdagmiddag door een penitentiair ambtenaar aangehouden. De wetsdienaar, die M. M. op de hoek van de Indira Gandhiweg en de Ramgoelamweg signaleerde, was tijdens de aanhouding genoodzaakt gebruik te maken van zijn dienstvuurwapen.

M. M. verzette zich zodanig dat een worsteling tussen beiden ontstond. De ambtenaar liep hierbij over zijn lichaam schrammen en bijtwonden op. De gedetineerde, die een jarenlange straf moet uitzitten, werd in zijn bovenbeen geraakt en is voor medische behandeling in het ziekenhuis opgenomen.

Oplichtersbende opgerold

De 26- jarige R. K., de 20- jarige M. B. en de 19- jarige R. J. zijn afgelopen donderdag door de politie van Jarikaba - in het district Saramacca - ingerekend en in verzekering gesteld. De drie jongens inden door middel van zelf gemaakte kleurkaarten gelden bij verschillende personen in het district.

Deze bende had twee modelkaarten ontwikkeld, respectievelijk met de opschriften "Sri Vishnu tempel, geeft uw tempel ook een kans" en "Stichting H.H.S. Lelydorp voor stabiliteit en ontwikkeling en nog veel meer voor de invaliden". In totaal werden 27 kleurkaarten in beslag genomen, waarvan 17 volgekleurd waren en 3 ten dele. De zaak is in onderzoek bij de politie van station Jarikaba.

Wapenhandelaar aangehouden

De recherche van bureau Nieuwe Haven heeft in Paramaribo-Noord, op basis van binnengekomen informatie, de 42- jarige T. K. N. aangehouden. Tijdens de inval werd in zijn woning plm. 10.000 scherpe patronen voor vuurwapens van verschillende calibers, evenals drie rifle geweren aangetroffen.

Uiteraard zijn deze attributen onmiddellijk in beslag genomen. De man beschikte niet over een vergunning. Het vermoeden bestaat dat hij handel dreef in vuurwapens en munitie. Hangende het onderzoek is hij in verzekering gesteld.

16- Serginio Beely verdronken

De 16- jarige Serginio Beely is afgelopen week tijdens het zwemmen in het Saramaccakanaal verdronken. Beely, woonachtig te Goede Verwachting, verdween op een bepaald moment in de diepte en verdronk vermoedelijk daarop.

Een Braziliaan die in de omgeving vertoefde en dit opmerkte verrichtte vele pogingen om de 16- jarige te redden, echter zonder het gewenste resultaat. Het lichaam van Beely is vooralsnog niet geborgen. De politie van station Latour is belast met het onderzoek.

Winkelier gewond tijdens roofoverval

Drie Creoolse mannen, van wie twee gewapend met vuistvuurwapens en één met een mes, hebben een winkelier in zijn supermarkt op de Nieuw Weergevondenweg overvallen. Na hun daad renden de daders weg in de richting van de Coesewijnestraat, met medeneming van een geldsbedrag in Surinaamse en Amerikaanse dollars, belkaarten, ter waarde van $ 5,- en $ 10,- en een mobiel telefoontoestel.

De winkelier, die daarbij een schotwond opliep aan zijn rechterbeen, werd per ontboden ambulance naar de S.E.H. vervoerd, waar hij ter observatie werd opgenomen. De politie van station Latour stelt een onderzoek in.


niba - niba suri magazine


De Wisselkoers

De koersen zijn indicatie- koersen en geven de waarde aan van onze
Surinaamse Dollar
per 14 Januari 2006 t.o.v. de volgende buitenlandse valutasoorten.

Voorbeeld:
Als u 1 US Dollar verkoopt aan de Centrale Bank krijgt u daarvoor op dit moment 2,70 SRD voor terug
(exclusief transactiekosten)

Bij wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
U verkoopt   2,70
U koopt        2,78

EURO
U verkoopt    3,251
U koopt         3,347

POUND STERLING
U verkoopt    4,770
U koopt         4,912

Ned. Ant. GLD.
U verkoopt    1,501
U koopt         1,563

Voor bankpapier

U.S. DOLLAR
U verkoopt    2,70
U koopt         2,78

EURO
U verkoopt    3,241
U koopt         3,357

POUND STERLING
U verkoopt    4,737
U koopt         4,922

Ned. Ant. GLD.
U verkoopt    1,501
U koopt         1,563

Bron: Centrale Bank van Suriname
Verboden vruchten

Een man die via de J. A. Pengel- luchthaven trachtte af te reizen naar Nederland is door de douane aangehouden, nadat in 7 plastic zakjes met "vruchten op azijn" cocaïne was ontdekt. De cocaïnepoeder bleek te zijn vermengd met azijnwater, waarin zich de vruchten bevonden.

De man - en de zakjes zuurgoed - zijn overgedragen aan de Narcoticabrigade voor verder onderzoek. De verdachte werd in verzekering gesteld en het mengsel in beslag genomen.

"De coca tapes"

Een vrouw bood op 9 januari zes videocassettes ter verzending aan bij een postbedrijf in Paramaribo.

De douane ontdekte daarop dat delen uit de cassettes waren verwijderd en daarvoor in de plaats pakjes met cocaïnepoeder waren ingebracht. In totaal betrof het in deze 20 pakjes met een totaalgewicht van 554 gram.

De cassettes met de cocaïne zijn eveneens overgedragen aan de Narcoticabrigade voor nader onderzoek. De bezorgster van de cassettes is vooralsnog nog niet achterhaald. Nader onderzoek volgt.

Moeder die kind achterliet

De moeder van de 3- jarige Grieslaine Fredriesie, die op 2 januari 2006 in de polikliniek van het Rooms Katholiek ziekenhuis was achtergelaten, is aangehouden. Door medewerking van de gemeenschap werd zij door de politie in het district Brokopondo aangehouden.

Om achter de redenen en toedracht van haar handelen te kunnen komen is de moeder overgebracht naar de afdeling Jeugdzaken. Omdat zij in beginsel verdacht wordt zich schuldig te hebben gemaakt aan het strafbaar feit: te vondeling leggen van een minderjarig kind, is zij na voorgeleiding in verzekering gesteld.niba - niba suri magazine


De nationale zender

SURINAME VANDAAG

ACTUALITEITEN
PROGRAMMA
Schrijversgroep 77

Radionieuws

Op maandag 16 januari 2006 kunt u luisteren naar het programma Skrifiman Taki, waarin Willy Alberga praat met Marijke van Mil.

Marijke heeft bij Uitgeverij Vassallucci in Nederland twee boeken uitgegeven t.w. Kikkertje en Slangetje (het alombekende verhaal) en De zingende drum.

Verder heeft ze bij haar eigen uitgeverij (MOPS) een aantal boeken uitgegeven w.o. Tiefka Bonie, Aanasi eet twaalf bananan, Kalebas op de golven. Ze illustreert al haar boeken zelf in een geheel eigen aparte stijl en heeft ook nog een eigen kleurboek uitgegeven.
Marijke is momenteel in Nederland actief als Storyteller en verzorgt als zodanig cusrissen en workshops. Ze treedt ook veel op bij scholen. Voor degenen die radio-uitzending niet kunnen volgen is er op maandag 23 januari een herhaling.

SRS 93.6 FM om 21.15 u

NB. Arlette Codfried, coördinator van Skrifiman Taki is te bereiken op de volgende telefoonnummers: 483947 en 08764449

DONATIES / Contributie

De Schrijversgroep 77 beschikt over een SRD bankrekening bij de RBTT. Account nr. 19707900. Donaties worden zeer gewaardeerd. Leden worden gevraagd hun contributie op dit rekeningnummer te voldoen. Contributie kan ook voldaan worden bij de voorzitter of penningmeester op de maandelijkse Tori-Oso avonden.

Donaties vanuit het buitenland kunnen gedaan worden via ABN-AMRO onder vermelding van de swiftcode van de RBTT in Paramaribo. De swiftcode is RBTTSRPA.

AGENDA

16 januari (S)
Oprichting van de VHP in 1949

29 januari (C)
Chinees Nieuwjaar
Het jaar van de hond breekt aan. Volgens de Chinese jaartelling leven we dan in het jaar 4703.

31 januari (I)
Aal Hijra
Islamitisch Nieuwjaar
Datum van de verhuizing dat Mohamed de stad Mekka verliet. Beginpunt van de Islamistische jaartelling in 622 (AD)

(I) = Islamitisch
(H) = Hindoe
(A) = Algemeen
(C) = Chinees
(J) = Joods / Israelisch
(K) = Kerkelijk
(S) = Suriname

  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA