suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      
 

    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 24 - Juni - 2005           Suri Magazine no. niba - niba suri magazine Met in deze uitgave:

Verkiezingen nu officieel bindend verklaard
Kranslegging bij herdenking 160 jaar Boerenkolonisatie
Pertjajah Luhur blijft Vice President claimen
Omgevallen elektriciteitspaal zorgt voor overlast
Open dag SOS-Kinderdorpen
Alibux moet eens een keer de waarheid vertellen
Subhas Punwasi nieuwe Procureur-generaal
Ouderen in Suriname zullen straks ook kunnen surfen
SPA neemt afscheid van Ronald Ragoebarsing
Korps Poltie Suriname 110 jaar
Staatsziekenfonds kiest voor goedkopere optie
Winnaars jeugdverhalenwedstrijd krijgen reis cadeau
Centrale Bank komt binnenkort met verklaring valutamarkt
Minister LVV Gangaram Panday bij presentatie IICA
Expositie De Mens van beeldhouwer Hans van Coevorden
SAIL viert 50 jarig bestaan
Sonu Nigam geeft spectaculaire show
President viert 69ste verjaardag in gepaste rust
Un Bigi Sma Dey voor seniore burgers
Texaco negeert Minister Clifford Marica van ATM
Relschoppers misbruikten begrafenis Papa Touwtjie
Schrijversgroep 77
De Agenda
De wisselkoersen
Verkiezingen nu officieel bindend verklaard

Het Onafhankelijk Kiesbureau is gestart met de behandeling van de klachten die zijn ingediend bij het bureau omdat er onregelmatigheden zouden zijn geweest bij de telling van de stemmen in de districten Sipaliwini, Para en Paramaribo. Het bureau onderzoekt de klachten en heeft hiervoor een openbare zitting belegd.

De politieke partijcombinaties VVV en A1 en de NDP hebben hun ongenoegen doen blijken over het verloop van de verkiezingen in deze kiesdistricten. Verschillende vertegenwoordigers van politieke partijen waren aanwezig en ook de leden van het Centraal Hoofdstembureau, en de districtscommissaris van Sipaliwini.

De aanwezigen konden zien hoe de stembiljetten één voor één uit de processen-verbaal werden gehaald en getoond. Er werden geen onregelmatigheden aangetroffen. Jennifer Van Dijk - Silos, voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau, zegt dat belangrijk is dat met dit proces twijfels worden weggemaakt.

Nu alles vlot verlopen is, heeft het OKB de verkiezingen voor alle tien kiesdistricten bindend verklaard.Kranslegging bij herdenking 160 jaar Boerenkolonisatie

Het bestuur van het Comité Herdenking Boerenkolonisatie heeft in het kader van 160 jaar Boeren-immigratie, een krans gelegd bij het monument boerenkolonisatie te Groningen in het district Saramacca. De kranslegging werd bijgewoond door nakomelingen van de boeren, de districtcommissaris van Saramacca en leden van het comité. De districtcommissaris van Saramacca, Mandrachaldebi Ghisaidoobe zei na de kranslegging dat de plaats Voorzorg waar de eerste groep boeren voet aan wal zette tot een toeristisch oord kan worden gemaakt.

De eerste groep boeren die naar Suriname kwam bestond uit 384 personen. Door ziekte zijn 189 van hen binnen 5 maanden overleden. Een groep keerde terug naar Nederland en ongeveer 60 boeren bleven in Suriname. In verband met 160 jaar Boeren-immigratie heeft het Comité Boerenkolonisatie in Suriname een opstelwedstrijd uitgeschreven voor leerlingen van de VOJ school te Groningen, de Mathoeraschool. De studenten met de vijf beste opstellen krijgen een rondvlucht boven Groningen aangeboden door Gumair.Pertjajah Luhur blijft Vice President claimen

De formatiebesprekingen verlopen in goede sfeer. De wetenschappelijke bureaus van het Nieuw Front, A Combinatie en A1 hebben de afgelopen tijd gesprekken gevoerd om de grondslag vast te stellen voor coalitievorming. De verkiezingsprogramma's hebben voldoende raakvlakken om een samenwerking te kunnen rechtvaardigen.

Het lag in de bedoeling een intentieverklaring tot samenwerking te tekenen. Echter hadden diverse partijen de behoefte om eerst met hun structuren af te stemmen voordat officiële stappen worden ondernomen. De gesprekken worden voortgezet en partijen hopen nog van de week tot concrete werkbare resultaten te komen.

Ondervoorzitter van de Pertjajah Luhur, Ronny Tamsiran, verduidelijkte nog eens het standpunt van zijn partij. Hoewel Paul Somohardjo reeds heeft gezegd dat hij zelf geen belangstelling heeft voor de functie van vice-president, blijft de partij deze positie claimen in een te formeren regering.Omgevallen elektriciteitspaal zorgt voor overlast

Een slecht onderhouden elektriciteitspaal zorgde er voor dat de bedrijven en bewoners in het gebied rondom de Mahonylaan afgelopen donderdag geruime tijd zonder elektriciteit kwamen te zitten en dat het verkeer moest worden omgeleid.

De houten paal, die niet tijdig vervangen was, bleek bij nader onderzoek compleet te zijn doorgerot en kon daardoor het gewicht van de kabels niet meer dragen. De Energie Bedrijven Suriname(EBS) heeft inmiddels de paal vervangen en de elektriciteitstoevoer in het gebied is hervat. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voortgedaan.Open dag SOS-Kinderdorpen

Het SOS-Kinderdorp organiseert binnenkort een Open dag, met als doel dat bezoekers de gelegenheid krijgen het dorp te zien en informatie in te winnen over de werkzaamheden van deze instelling. Daarnaast zullen de bezoekers kunnen genieten van verschillende attracties zoals zang-, dans-, en muziekoptredens gepresenteerd door de kinderen van het dorp zelf.

Deze fundraisingactiviteit wordt georganiseerd omdat de gezinswoningen dringend aan een renovatie- en schilderbeurt toe zijn en ook het huishoudelijk materiaal vervangen moet worden. De Stichting SOS-kinderdorpen Suriname maakt deel uit van een internationale organisatie SOS Kinderdorpen International die in meer dan 140 landen een familie biedt aan kinderen die alleen zijn komen te staan en hen helpt om vorm te geven aan hun eigen toekomst.Alibux moet eens een keer de waarheid vertellen

De Surinaamse Staat heeft in tegenstelling tot wat Errol Alibux in zijn persbericht heeft laten weten, langer dan een maand de tijd om te reageren voordat de OAS een uitspraak doet. De jurist Freddy Kruisland geeft aan, dat de Organisatie van Amerikaanse Staten een heel andere functie heeft dan de ex-minister in het persbericht heeft gemeld.

Kruisland zei verder dat de OAS er naar streeft om de partijen tot elkaar te brengen en als dat niet lukt de eiser zich zal moeten wenden tot andere instanties.Stichting 1 juli Keti Koti presenteert programma

De stichting 1 juli Keti Koti presenteerde het activiteiten programma in het kader 142 jaar emancipatie 1 juli 2005. Dit deed de stichting tijdens een persconferentie in Hotel Krasnapolsky. Rudi Bottse voorzitter van de Stichting 1 juli Keti Koti sprak ook over de problemen die deze organisatie ondervindt.

De stichting 1 juli Keti Koti zal in samenwerking met andere organisaties verschillende activiteiten organiseren. De activiteiten beginnen op 24 juni. Gestart wordt met een lezing De rol van de EBG in de slavernij periode. De activiteiten worden op zondag 2 juli 2005 afgesloten met een grote Gospelshow.Subhas Punwasi nieuwe Procureur-generaal

Het Hof van Justitie belegde een buitengewone openbare zitting ter gelegenheid van de installatie van Subhas Punwasi als Procureur-generaal bij het Hof van Justitie. Hierbij was de volledige magistratuur aanwezig op de rechter Albert Ramnewas na, die vanwege verplichtingen in het buitenland vertoeft.

De regering was door de minister van Justitie en Politie, Siegfried Gilds, vertegenwoordigd en De Nationale Assemblee werd vertegenwoordigd door de voorzitter, Ramdien Sardjoe. Suhas Punwasi werd na vijf jaar als waarnemend PG te hebben gefungeerd eerder dit jaar benoemd en beëdigd door president Ronald Venetiaan waarna zijn installatie volgde.

In de rede, die de Procureur-Generaal voor deze gelegenheid uitsprak, ging hij breedvoerig in op de rechtshandhaving in toekomst perspectief. De PG stelt dat hij geen formeel maar een materieel rechtstaat begrip hanteert.

De deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, Alwin Baarh, heeft in verband met de installatie van de Procureur-generaal ook een korte rede uitgesproken. Baarh zei dat de PG over een aantal eigenschappen moet beschikken om de door hem gestelde doelen te kunnen bereiken.

Die zijn, dat de persoon moet beschikken over materiedeskundigheid en dus over het vermogen moet beschikken om veranderingen te leiden. Een analytisch vermogen moet de PG in staat stellen om relevante trends in de samenleving te herkennen en zijn kracht moet mensen zowel schriftelijk, mondeling, non verbaal met een uitstekende timing kunnen overtuigen. De sociale vaardigheid van de procureur-generaal moet zich manifesteren in het kunnen luisteren en ieder individu in zijn eigenheid respecteren en tenslotte moet de PG beschikken over een motiverend vermogen.

Alwin Baarh zei verder dat voor de PG een bijzondere taak is weggelegd. Het Openbaar Ministerie heeft in de Wet op Stichtingen een aantal opdrachten mee gekregen om de illegaliteit en criminaliteit die achter veel stichtingen schuil gaan, te bestrijden.

Baarh hield zijn gehoor nog eens voor dat hij van mening is dat de PG zou moeten worden benoemd voor een periode van tien jaar. Deze opvatting vergt wel dat wij ons traditioneel en conventioneel denken in de gevangenschap van de leer van de Franse rechter en filosoof Montesquieu verlaten en ons openstellen voor de veranderingen die oplossingen moeten brengen voor de problemen van deze eeuw.Ouderen in Suriname zullen straks ook kunnen surfen

De Bond Belangenbehartiging Gepensioneerde uit Overheidsdienst. (BBGO) organiseerde een cursus voor de seniore burgers. 25 seniore burgers waarvan de oudste 83 jaar is, hebben hun certificaat ontvangen, na deel te hebben genomen aan de computercursus Windows. De cursus duurde 2 weken.

De bedoeling van deze cursus is om de seniorenburgers kennis te laten maken met de technologie en ze mee te laten gaan lopen met de tijd. De cursus wordt vervolgd met een internetcursus. De BBGO die op 28 oktober 1984 opgericht is, organiseert verschillende activiteiten voor de seniore burgers en is van plan een Bigi Sma Cyber op te zetten. Zo krijgen de Senioren de mogelijkheid met hun familieleden in het buitenland te communiceren via het internet.SPA neemt afscheid van Ronald Ragoebarsing

De Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA) heeft afscheid genomen van mede-oprichter en bestuurslid Ronald Ragoebarsing. Bij de speciale plechtigheid in het partijcentrum waren behalve de SPA-voorzitter, Siegfried Gilds, ook president Ronald Venetiaan en andere vooraanstaanden in de samenleving aanwezig. Ronald Ragoebarsing overleed vrijdag 17 juni jongstleden.Korps Poltie Suriname 110 jaar

In verband met het 110-jarig bestaan van het Korps Poltie Suriname op 1 juli 2005 werd een persconferentie gehouden door de Commisie 110 jaar KPS. Tijdens deze persconferentie werden o.m. de activiteiten van de sportweek bekendgemaakt. Er zullen voetbalwedstrijden en een snelloop worden georganiseerd. Ook staat een songfestival op de activiteitenlijst.

De activiteiten worden gehouden onder de noemer International Police Games en er zal een aantal leden van politiekorpsen uit verschillende landen deelnemen. Het gaat om Aruba, Bonaire, Curaçao, Frans Guyana, Nederland, Sint Maarten en Guyana. International Police Games is een evenement dat jaarlijks wordt georganiseerd door een van de deelnemende landen.

Dit jaar is Korps Politie Suriname aan de beurt. Het is een toevalligheid dat de International Police Games samenvallen met het heugelijk feit van het KPS-jubileum.Staatsziekenfonds kiest voor goedkopere optie

De Stichting Staatsziekenfonds Suriname (SZF) heeft medegedeeld dat de eerste groep patiënten voor medische zorg naar Columbia kan vertrekken. Volgens schema zal deze groep volgende week samen met Harold Ramdhanie, waarnemend directeur SZF, het Hoofd van de SZF-Medische Dienst, Mildred Lie Hon Fong en Rinia Codfried, naar Colombia afreizen.

Rinia Codfried, oud-directeur van het Ministerie van Volksgezondheid en zelf arts, is door het SZF voor deze missie gevraagd omdat zij vloeiend Spaans spreekt en als tolk kan optreden voor de patienten en de medische staf van de ziekenhuizen in Bogotá. Het betreft hier kanker- en hartpatiënten, die nog geen 65 jaar oud zijn en die in Suriname nog niet adquaat behandeld kunnen worden. Voor de nazorg zal een huis worden gehuurd in Bogotá, waar een Surinaams echtpaar de patiënten zal begeleiden.

Volgens Harold Ramdhanie zijn de hoge medische kosten in Nederland de reden dat voor een Zuid Amerikaans land gekozen werd. Hij verzekert de Surinaamse gemeenschap, dat de medische zorg in Colombia net zo goed is als in Nederland. Voor zeer ernstige aandoeningen, zoals bloedkanker zullen de patienten nog wel naar Nederland ter behandeling worden gestuurd.Winnaars jeugdverhalenwedstrijd krijgen reis cadeau

In het kader van haar stedenband met Paramaribo, organiseert de stad Antwerpen een jeugdverhalenwedstrijd voor Surinaamse en Vlaamse schrijvers vanaf 18 jaar. De verhalen dienen te gaan over de thema's "waar gebeurd", "Moeder Aarde", "in het donker", "het bos", "vreemde dingen", "water" en "een bijzondere dag". De verhalen zullen hun weg vinden naar jongeren tussen 10 en 14 jaar.

Antwerpen heeft sinds 2002 een stedenband met Paramaribo. De officiële filosofie van de stedenband luidt: "in een sfeer van gelijkwaardigheid kennis uitwisselen rond gemeenschappelijke thema's opdat deze kennis zou bijdragen tot een betere verhouding tussen Noord en Zuid en bijgevolg zou leiden tot een betere en rechtvaardigere wereld". Deze filosofie wordt in de praktijk gebracht door middel van uitwisselingen voor studenten en ambtenaren, stages en inleefreizen. In het kader van deze stedenband organiseert de stad Antwerpen een jeugdverhalenwedstrijd.

Met deze wedstrijd wil de stad Antwerpen Surinaamse en Vlaamse auteurs de kans geven hun verhalen te publiceren. Als sluitstuk van de wedstrijd verschijnen de beste Antwerpse en Surinaamse verhalen van elk thema in een boek.

De winnende auteurs krijgen daarenboven een reis naar de zusterstad Antwerpen cadeau! De verhalen dienen op zijn laatst op 1 september 2005 ingediend te worden op het ere-consulaat van België in Suriname, Domineestraat 32, Paramaribo. Het volledige reglement van de wedstrijd kan worden aangevraagd bij de dienst voor ontwikkelingssamenwerking van de stad Antwerpen of op het ere-consulaat van België in Suriname.Centrale Bank komt binnenkort met verklaring valutamarkt

De druk op de valutamarkt is enigszins toegenomen. Aankopen van valuta is slechts met mondjesmaat mogelijk. De verschillende cambio's zijn wel open maar er wordt alleen geld opgekocht, niet verkocht.

De voorzitter van de vereniging van cambiohouders, Remi Bailall, bevestigde de druk op de valutamarkt, maar hij zei te hopen dat de situatie binnen een week verandert. Minister Humphrey Hildenberg weigerde elk commentaar en verwees ons naar de Centrale Bank van Suriname.

Wij hebben dit advies opgevolgd. De president van de Centrale Bank van Suriname, André Telting, is uitlandig en de waarnemend president van de bank, Otto Ezechiëls, laat zich uitvoerig informeren. De PR-afdeling van de Centrale Bank deelde ons mede dat er binnenkort een verklaring uitkomt.Minister LVV Gangaram Panday bij presentatie IICA

De "Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA)" presenteerde het jaarverslag 2004 in de "Banquet Hall" van hotel Torarica. Na de presentatie is de Tomato CD-Rom voor het Lager Onderwijs uitgebracht. De CD-Rom werd samengesteld door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Education and Communication Network Suriname (EDUCONS) onder leiding van de Inter American Institute for Cooperation on Agriculture Suriname. De bijeenkomst werd afgesloten door de minister van LVV, G. Gangaram Panday.Expositie De Mens van beeldhouwer Hans van Coevorden

De expositie "De Mens" van de beeldhouwer Hans van Coevorden is te zien in gebouw 9 op het Fort Zeelandia complex. De opening van deze tentoonstelling vond de vorige week plaats. Deze Nederlandse kunstenaar exposeert voor het eerst in Suriname.

Er zijn beelden te zien uit natuursteen, die uitgevoerd zijn in figuratieve stijl maar ook gestileerd. De kunstenaar werkte oorspronkelijk in hout. Op de tentoonstelling zijn twee kleine houten beeldjes uit 1969 te zien. De kunstenaar zal ook een workshop verzorgen voor belangstellenden.SAIL viert 50 jarig bestaan

De Surinam American Industries limited (SAIL) bestond de afgelopen week 50 jaar. Het bedrijf organiseerde voor alle werknemers een feestlunch waarbij ook de jubilarissen met 35, 36 en 37 jaar dienst, werden gehuldigd. Voor alle medewerkers was er na de huldiging ook een verrassing namelijk een enveloppe met inhoud. De festiviteit werd muzikaal opgeluisterd door het Trio Los Caballeros.

Tijdens de feestlunch zei directeur Errol Mannes dat de problemen waarmee het bedrijf kampt, moeten worden opgelost. Hij hekelde het feit dat het ministerie van LVV niet constructief meedenkt om de problemen op te lossen. Het ministerie heeft weliswaar in de Raad van Commissarissen één lid maar dit lid wordt reeds weken vastgehouden door de politie in verband met het fraude onderzoek op het ministerie van LVV. Er mag vanuit het ministerie veel meer aandacht zijn voor SAIL, zegt ook de voorzitter van de Raad van Commissarissen, George Soerdjoesingh.

De RvC en directie rekenen erop dat de nieuwe regering daarentegen wel aandacht zal schenken, temeer daar het bedrijf in 2003 een privatiseringsvoorstel heeft gedaan en wil uitvoeren. De voorzitter van de Bumble Bee Werknemersbond, Roy Haverkamp, zei in zijn toespraak dat hij namens de bond rekent op continuïteit van het bedrijf.Sonu Nigam geeft spectaculaire show

Een spectaculaire show met lichteffecten en dans viel duizenden fans ten deel, die speciaal naar het Flamboyantpark waren gestroomd om hun idool Sonu Nigam te zien optreden. De immens populaire Indiase artiest gaf een werveldende show met zijn muziekband. Dit optreden van Nigam is voor Suriname heel bijzonder omdat hij vanwege zijn bekendheid nauwelijks ruimte heeft in zijn agenda voor dergelijke optredens.President viert 69ste verjaardag in gepaste rust

niba - niba suri magazine      De president van de republiek Suriname, Runaldo Ronald Venetiaan, vierde op zaterdag 18 juni zijn 69ste verjaardag. Ons Staatshoofd deed dit in tegenstelling tot voorgaande jaren in alle rust.

President Venetiaan, getrouwd met de charmante en sociaal bewogen Liesbeth Anita Maria Vanenburg, heeft een indrukwekkende staat van dienst.


Enkele hoogtepunten daaruit zijn:

1964 Doctoraal Wis- en Nartuurkunde met het Hoofdvak Wiskunde aan de Rijks Universiteit Leiden
1969-1973 Directeur van de Algemene Middelbare School (AMS)
1973-1980 Minister van Onderwijs en Volksontwikkeling
1980-1981 Hoofd Bureau Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek
1981-1985 Hoofddocent Technische Faculteit van de Universiteit van Suriname
1985-1988 Wetenschappelijk begeleider op Algemeen Bureau voor Satistiek
1988-1991 Minister van Onderwijs en Volksontwikkeling
1991-1996 President van de Republiek Suriname
1996-2000 Lid van de Nationale Assemblee
2000-heden President van de Republiek Suriname

Onderscheidingen :

1974 Gouden Speld van de Sociaal Culturele Vereniging "Wi na Wi" (Suriname)
1978 Groot Kruis in de Orde van Oranje Nassau (Nederland)
1978 Commandeur in de Ere-Orde van de Gele Ster (Suriname)
1991 Grootmeester in de Ere-Orde van de Gele Ster (Suriname)
1991 Grootmeester in de Ere-Orde van de Palm (Suriname)
1993 Collar de la Orden de el Libertador (Venezuela)
1995 Ordem nacional do Cruzeiro do Sul - Grande Colar (Brazilië)
Un Bigi Sma Dey voor seniore burgers

Lions Club Paramaribo Ready onder leiding van Anita Krieger, hield haar jaarlijks terugkerend evenement voor seniore burgers namelijk "Un Bigi Sma Dey". Dit evenement werd gehouden bij Hotel De Lely te Lelydorp. De Lions Club Paramaribo Ready heeft ongeveer 80 senior burgers van een leuke dag laten genieten.

Het gaat voornamelijk om ouderen die vergeten worden, veel verdriet met zich mee dragen of nooit ergens naar toe gaan. Het bejaarde gezelschap vertrok vanuit Weest Paraat per bus naar De Lely, waar verschillende leuke attracties hun stonden te wachten. Later op de dag zorgde de politiekapel voor de muzikale omlijsting.Texaco negeert Minister Clifford Marica van ATM

Het ministerie van Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) heeft Texaco een week de tijd gegeven om te laten weten waarom de maatschappij nog steeds niet heeft gereageerd op het verzoek van de minister. Minister Clifford Marica van ATM wacht al enige maanden op de oliemaatschappij die weigert een Letter of Understanding te tekenen waarmee zij zich zich verbindt de door haar vervuilde en verontreinigde gronden in ons land schoon te maken.

Texaco is nog steeds bezig met het nemen van monsters uit de grond rondom het Academisch Ziekenhuis - Paramaribo. Het ministerie heeft naar aanleiding van de olielekkage van het Texaco service station Amirkhan aan de Kwattaweg en later ook in verband met een olievervuiling bij het Shell station Hilly's aan de Henck Arronstraat een commissie ingesteld.

Deze commissie moet in samenwerking met Texaco tot een oplossing komen voor de vervuiling die deze multinational heeft veroorzaakt in de bodem van de lokaties waar zij servicestations heeft en had. In het district Marowijne was er vorig jaar ook al ernstig vervuilde grond van een ontmantelde Texaco servicestation. Het ministerie van ATM heeft de Texaco-directie een Memorandum of Understanding, gestuurd ter ondertekening.

Hierin staat het standpunt van de regering en de eis aan Texaco dat zij verantwoordelijk is voor de alle vervuilde grond, en zulks erkent en het daarom moet reinigen. Texaco heeft vooralsnog geweigerd de Memorandum of Understanding te ondertekenen.Relschoppers misbruikten begrafenis Papa Touwtjie

Duizenden fans hebben de laatste eer betoond aan hun idool, Johan Touwslager "Papa Touwtjie". Hij overleed de vorige week na een familiedrama waarbij op hem werd geschoten. De schutter, die zijn broer is, werd door de politie aangehouden. Vanaf het Ontspanningscentrum Eerste Rijweg (OCER) ging de begrafenisstoet naar de Rooms Katholieke begraafplaats aan de Tourtonnelaan. De artiest is 36 jaar geworden.

De drukte in de rouwstoet liep op een gegeven moment uit de hand, aldus een woordvoerder van de politie. Ter hoogte van Savers Paradise aan de Tourtonnelaan hebben personen twee politievoertuigen bekogeld. De politie was ook genoodzaakt op te treden tegen een begrafenisganger die de veiligheid van zichzelf en het verkeer in gevaar bracht, alsook de openbare orde verstoorde op de Tourtonnelaan.

Tijdens dit optreden werden twee politievoertuigen vernield door deelnemers aan de begrafenisstoet. Van een politievoertuig werd de voor- en achterruit ingeslagen en een band doorboord, terwijl van het andere voertuig de voorruit werd ingeslagen.

Ondanks hevige tegenstand vanuit het publiek gelukte het de politie de ordeverstoorder, de 50-jarige Werner P. en een van de personen die aan de vernieling deelnam, de 28-jarige Ramon M. aan te houden. 
Kosteloos internet Magazine


Uitgever:
Stichting Suriname

Website: www.suriname.NU

Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning
Clifford Brathwaite

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk

Copyright foto's:
Myra Winter
(tenzij anders aangegeven)

Vormgeving: Phillip Lutz

Oplage: 43.855

E-mail: niba@suriname.NU

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen, kunnen zich hiervoor opgeven via:
www.suriname.NU

Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor de verzending van NIBA en wordt niet aan derden doorgegeven.

Vul uw e-mailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de e-mail om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wilt ontvangen, laat het ons dan even weten.

U kunt zich afmelden via onze website.
Vul uw e-mailadres in en klik afmelden aan. Klik daarna op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op de link in de e-mail om uw afmelding correct af te ronden.

U kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden.


Herdenking
160 jaar
Boerenkolonisatie

niba - niba suri magazine
Mevrouw van Ravenswaaij tijdens de gehouden kerkdienst

niba - niba suri magazine
De districtcommissaris van Saramacca, Mandrachaldebi Ghisaidoobe was ook aanwezig bij de ceremonie

niba - niba suri magazine
Met gepaste eerbied werden de voorouders herdacht

niba - niba suri magazine
De grote historicus dr. André Loor zelf ook een telg uit het boerengeslacht

niba - niba suri magazine
Het plaatsen van de krans

niba - niba suri magazine
Monument Boerenkolonisatie in Groningen
niba - niba suri magazine
De nationale zender

SURINAME VANDAAG

ACTUALITEITEN
PROGRAMMA
niba - niba suri magazine


Overvallers en straatrover aangehouden

Enkele criminelen hebben getracht een man te beroven op de Indira Gandhiweg, ter hoogte van een geldwisselkantoor. Eén van de bewakers van het wisselkantoor schoot het slachtoffer te hulp en was daarbij genoodzaakt om gebruik te maken van zijn vuurwapen, waardoor één van de rovers in zijn arm werd geraakt.

Door de politie van het bureau Latour is de gewonde rover aangehouden. Hij werd in verzekering gesteld. Zijn kompanen worden opgespoord.

Ook zijn door de politie van bureau Latour op dezelfde dag drie jongemannen aangehouden, die gepoogd hadden een winkelier aan de Nieuwzorgweg te overvallen. Deze drie criminelen, in het bezit van een pistool met scherpe patronen, zijn aangehouden.

Cellulair-dief aangehouden

Maandag 20 juni omstreeks 21.45 uur beroofden twee daders ene K.C., onder bedreiging met een mes, van zijn zaktelefoon. Het delict vond plaats op de Djinipistraat, op het Latour-project. Eén van de daders is door de politie van Latour aangehouden. Hij werd in verzekering gesteld. De mededader is nog voortvluchtig.

Vete beslecht met revolver

Een 18- jarige jongeman werd op woensdag 22 juni omstreeks 12.30 uur door de 19-jarige M.W., die gewapend was met een pistool, in de omgeving van CHM, op de hoek van de Maagden- en de Dr. Sophie Redmondstraat neergeschoten.

Volgens het voorlopige onderzoek had het tweetal een oude vete te beslechten, waarop het tijdens die ontmoeting na een woordenwisseling uit de hand liep.

M.W. haalde op een bepaald moment een revolver tevoorschijn en vuurde daarmee op zijn 18- jarige rivaal, die in zijn linkerbovenbeen werd geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd en ter verpleging opgenomen. De verdachte is ter plaatse aangehouden.

Busje over de kop na klapband

Bij een verkeersongeval op de Oost Westverbinding, ter hoogte van Perica, op de weg naar Albina, zijn ongeveer acht personen gewond geraakt. Een 15- persoons busje kreeg een klapband, waardoor de bestuurder de controle over de besturing verloor.

Het busje sloeg enkele malen over de kop en kwam in een trens terecht. Daardoor liepen de acht inzittenden, waaronder de chauffeur, letsel op.

De politie trof bij aankomst drie van de gewonde passagiers aan. De overigen waren reeds op andere wijze voor medische behandeling naar Frans Guyana vervoerd. Het voorlopige onderzoek heeft uitgewezen dat drie van de slachtoffers ter verpleging in een ziekeninrichting in Frans Guyana zijn opgenomen. Het busje raakte zwaar beschadigd.Schrijversgroep 77

Radionieuws

Door een misverstand is de uitzending met Cynthia MacLeod niet doorgegaan op 20 juni. Dit programma is nu te beluisteren op maandag 27 juni. Robert Wijdenbosh interviewt Cynthia McLeod over haar nieuwste historische roman de revolutie niet begrepen. In deze roman beschrijft ze de periode vanaf de aanloop tot de staatsgreep in 1980 tot en met 1987, toen er weer vrije, geheime verkiezingen werden georganiseerd. Ze doet dit door de ogen van Rita, leerkracht op een middelbare school, gescheiden en moeder van vier kinderen.

1 Juli

Op 1 juli bruist het weer van de activiteiten in Paramaribo. Ook S77 doet eraan mee. In de prachtige, cultuurhistorische omgeving van Fort Zeelandia kunt u de hele dag in huis 9 terecht voor leuke Surinaamse kinderboeken en romans. Op het achterterras zal worden voorgelezen en verteld en kunt u een praatje maken met de aanwezige schrijvers.

In de Palmentuin zullen tussen 12.00 en 14.00u verschillende dichters voordragen op het grote podium.

VERTELLERS / ASPIRANT VERTELLERS GEVRAAGD

Vertellen, Gi tori, is altijd populair geweest in Suriname. Mensen luisteren graag naar een goede tori. Voor volwassenen is een tori meestal ontspannend, een gezelligheid. De toriman zelf geniet ervan om zijn beroep publiek in spanning te brengen of aan het lachen te maken. Steeds vaker maken mensen er hun beroep van om tori’s te vertellen, bij feesten en op publieke podia.

Tori’s zijn ook goede middelen om leerstof op een interessante manier door te geven. Vertellen is dus een must voor elke leerkracht. Ouders die verhalen aan hun kinderen vertellen bouwen een goede emotionele band met hen op. Kinderen genieten van de verhaalsfeer, van het intieme bij elkaar zitten en luisteren naar dingen van vroeger, of verhalen uit de eigen en andermans cultuur.

Vertellen zal de komende tijd veel aandacht krijgen bij S77. Zo zal beroepsvertelster Hilly Arduin eind juli een avond verzorgen in de Afrikaanse verteltraditie. Eind augustus wil S77 nog een vertelavond organiseren in Tori Oso met beginnende, amateur- en semi-professionele vertellers. Ook doet S77 mee aan het Amandelbomenproject van Stichting Bukutori (zie bericht hieronder), waarbij er verhalen aan kinderen zullen worden verteld.

Voor al deze activiteiten roept S77 vertellers en aspirant vertellers op. Wie mee wil doen met de vertelactiviteiten van S77 kan zich opgeven bij Ismene Krishnadath (tel. 520513) of een mailtje sturen naar schrijversgroep 77. Ook voor meer informatie kunt u bellen of mailen.

Donaties

De Schrijversgroep 77 beschikt over een SRD bankrekening bij de RBTT. Account nr. 19707900. Donaties worden zeer gewaardeerd. Leden worden gevraagd hun contributie op dit rekeningnummer te voldoen. Contributie kan ook voldaan worden bij de voorzitter of penningmeester op de maandelijkse Tori-Oso avonden.Donaties vanuit het buitenland kunnen gedaan worden via ABN-AMRO onder vermelding van de swiftcode van de RBTT in Paramaribo. De swiftcode is RBTTSRPA.


AGENDA

1 juli
Keti Koti

2 juli
Politiewandelloop

8 juli t/m 10 juli
Regionale landbouwtentoonstelling
Flamboyantpark

10 juli
Nationaal Scholieren Song Festival


De Wisselkoers

De koersen zijn
indicatie-koersen
per 25 Juni 2005


Wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
Aankoop   2,700
Verkoop    2,780

EURO
Aankoop    3,262
Verkoop    3,359

POUND STERLING
Aankoop    4,920
Verkoop    5,066

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,501
Verkoop    1,563

Bankpapier

U.S. DOLLAR
Aankoop    2,700
Verkoop    2,780

EURO
Aankoop    3,252
Verkoop    3,369

POUND STERLING
Aankoop    4,886
Verkoop    5,076

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,501
Verkoop    1,563

Bron: Centrale Bank van Suriname


  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA