suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      


    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 28 - Januari - 2005          SuriMagazine no. 30 Met in deze uitgave:

Minister van Ardenne uitgenodigd
Project ter verbetering van het onderwijs
Glaswerk na gebruik niet weg gooien
Geen onduidelijkheden Caricom in Suriname
Gepaste maatregelen tegen foute politiemensen
Ergernis Indira op Gandhiweg
Mede door deplorabele weg illegale oversteek
Vrouwenoverschot Suriname is een mythe
Ajodhia kan tranen nauwelijks bedwingen
Nieuw partijcentrum SPA in gebruik genomen
De regering beschermt geen corrupte ambtenaren
Landbouw in district Para moet biologisch
Ook inzamelingscampagne voor Guyana
ATM laat 35 jaar niet ongemerkt voorbij gaan
Training voor overheid, instellingen en juristen
Ambassadeur Guyana vreest voor ziektes
Nu ook middelbaar en lager kader laten werken
Nieuwe wet moet invoerrechten internationaliseren
Regulering buitenlandse werknemers
Niet-Surinamers in goudsector betalen USD 300
Datum distributie oproepingskaarten bekend
Voorbereidingen bisschopswijding in volle gang
Beleefdheidsbezoeken DNA
Drugskoeriers zoeken steeds andere methodes
Straatrover neergeschoten
Twee grote zonen heen gegaan
Schrijversgroep 77
Minister van Ardenne uitgenodigd

Op uitnodiging van minister Kermechand Raghoebarsing van Planning en Ontwikkelings-samenwerking (PLOS) verblijft de Nederlandse minister Agnes van Ardenne voor Ontwikkelingssamenwerking van 27 tot en met 31 januari in Suriname.

Dit bezoek staat in het teken van de afronding van de brede ontwikkelingsrelatie Nederland-Suriname, waarover president Ronald Venetiaan en minister Raghoebarsing gesprekken zullen voeren met minister Van Ardenne. Het programma van minister Van Ardenne startte met een beleefdheidsbezoek aan de voorzitter van de Nationale Assemblee, Ramdien Sardjoe.

De Nederlandse delegatie bestond uit zes leden, waaronder de ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in Suriname, Henk Soeters. Ook minister Raghoebarsing en de PLOS-directeur, Inderdjiet Rambharse, waren hierbij aanwezig. Na het bezoek aan de DNA-voorzitter bracht de delegatie ook een beleefdheidsbezoek aan president Venetiaan.

Met de beleidsnotitie "Een rijke relatie - Suriname en Nederland, heden en toekomst" kiest Nederland voor een ontwikkelingsrelatie met Suriname die op nieuwe leest wordt geschoeid. De onderhandelingen voor de eerste fase, sectorzorg en huisvesting, werden tijdens het vorige beleidsoverleg afgerond. Tijdens dit beleidsoverleg Suriname-Nederland komen landbouw en onderwijs aan de orde.Project ter verbetering van het onderwijs

Op het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling zijn 3 aannemingsovereenkomsten ondertekend. Het betreft een project ter verbetering van het onderwijs in het binnenland en een project "Institutionele versterking Ontwikkelingsdienst van het Minov.

Het eerste project houdt verder in het bouwen, schilderen en sleutelklaar opleveren van een nucleuscentrum met een beheerderswoning in de districten Brokopondo en Marowijne, te Albina.

De Ontwikkelingsdienst aan de Commewijnestraat is een hoofdafdeling van het Minov, waar ambtenaren van "Onderzoek en planning, Curriculumontwikkeling, begeleiding, alfabetisering en schoolradio worden ondergebracht. De nucleuscentra zullen voorzien zijn van een multipurpose trainingsruimte, een bibliotheek en communicatie mogelijkheden. Dit ligt ook in de lijn van het decentraliseren van bepaalde diensten van het Minov zoals onderwijsinspectie, onderwijsbegeleiding, curriculumontwikkeling en alfabetisering en volwasseneducatie.

Hiermee beoogt het Minov kwaliteitsverbetering van het onderwijs in het binnenland, waarbij leerkrachten middels "distance learning" ook worden ge-upgrade. Deze projecten kosten Euro 617.200,= en worden betaald met gelden van het Startfonds. De directeur Minov presenteerde ook het Sectorplan Onderwijs 2004 - 2008. Dit rapport werd op 8 december 2004 goedgekeurd door de Raad van Ministers. Op basis van het "Surinaams Educatiefplan van 2002" is met onderwijssteakholders vergaderd over het onderwijs voor de komende 20 jaar.

De komende week krijgen alle participanten van het Nationaal Onderwijs Congres een exemplaar van het Sectorplan Onderwijs toegezonden.Glaswerk na gebruik niet weg gooien

Iedereen kent het wel van vroeger, flessen verzamelen en deze inruilen voor geld. "Gooi glazen flessen of potten niet weg, maar bewaar ze voor uw school. Dat is beter voor het milieu en het levert u ook nog wat op! Doe mee, voor uw school en voor een beter milieu". Dit zijn de leuzes van de Milieuconserveringsproject-flessenrecycling van Interfood.

Deze actie houdt in dat leerkrachten, leerlingen en hun ouders worden verzocht om, glaswerk na gebruik niet weg te gooien, maar in te leveren op school. Het bedrijf houdt bij de productie rekening met het milieu, en wil zoveel mogelijk gebruik maken van glazen flessen en potten.

Schoolleiders lieten zich informeren hoe de school mee kan doen. Volgens het Minov gaat het om een pupillen bestand van 127.000 leerlingen van basisscholen, VOJ en VOS scholen in en rond Paramaribo, liet Henk Tjoe Ny, Sales en Exportmanager van het bedrijf ons weten.

Als elke leerling minstens 1 fles per kwartaal op school afgeeft, wordt een groot deel van de flessen uit het milieu gehaald. Wanneer de scholen de flessen hebben verzameld kan er een beroep worden gedaan op de ophaaldienst die gelijk met de school afrekent.

Als er meer dan 500 stuks tegelijk wordt ingeleverd, krijgt de school naast de SRD 0,20 per fles ook een extra verrassing. Dus met dop of schroefdeksels de flessen inleveren voor een betere bescherming van de fles.Geen onduidelijkheden Caricom in Suriname

"We are struck with the awareness of the journalists in Suriname about the Caricom." Zo beantwoordde Carlton James de vraag of Surinaamse journalisten goed op de hoogte waren van hetgeen binnen de Caricom gebeurt. "Zij hebben heel goed door dat de Caricom de gemeenschap zelf is.

Wij zouden willen dat iedereen dat beseft. De Caricom is niet het secretariaat, de Caricom zijn de 14 of 15 miljoen mensen die in de Caribische Gemeenschap leven, de bevolking van alle lidlanden, iedereen binnen die gemeenschap." Aan journalisten gaf hij het volgende advies: "Wees voorbereid, zodat je de juiste vragen kan stellen aan de juiste personen. Maar probeer ook samen te werken. In je eentje zul je niet zoveel kunnen doen als wanneer je in een team werkt."Gepaste maatregelen tegen foute politiemensen

Het Korps Politie Suriname heeft reeds enige tijd een intensiever beleid ingezet, om de integriteit van het KPS te waarborgen en het imago te verbeteren. Dit beleid is geheel in lijn met zijn grondwettelijke taakstelling en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Binnen dit beleid worden zowel preventieve als repressieve maatregelen getroffen, die het de ruimte geeft om mede toe te zien op de integriteit van de samenleving.

Vanuit deze verantwoordelijkheid kan de politieleiding het niet nalaten maatregelen te treffen tegen korpsmedewerkers, die in de fout gaan. Het korps beseft echter dat het functioneren van politieambtenaren voortdurend onder druk staat, vanwege invloeden die uitgaan van criminelen en criminele organisaties.

In dit opzicht is de politieorganisatie bezig zowel preventieve als repressieve maatregelen te treffen. Het vaststellen van een gedragscode is een van de maatregelen. Verder wordt in alle gevallen waarbij medewerkers verdacht worden van betrokkenheid bij strafbare feiten en/of handelingen, zonder aanzien des persoon een onderzoek ingesteld.

Zo is recentelijk een strafrechterlijk onderzoek tegen drie medewerkers ingezet. Het drietal is in het belang van het onderzoek in verzekering gesteld. Indien zij schuldig worden bevonden, zal de leiding niet schromen om gepaste maatregelen tegen hen te treffen. Deze kunnen zelfs tot uitzetting uit het korps leiden.Ergernis Indira op Gandhiweg

De Indira Gandhiweg in Wanica is overbelast. Het verbreden en rehabiliteren van uitvalswegen rond de Indira Gandhiweg in Wanica is daarom essentieel om hierna de Gandhiweg te kunnen verbeteren, aldus de districtscommissaris van Wanica, Ramjish Soekaransingh.

Onder supervisie van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en het ministerie van Openbare Werken zijn dan ook verschillende uitvalswegen geasfalteerd en zullen alle houten bruggen aan de Gandhiweg vervangen worden door stenen bruggen.

Ook zullen er nieuwe busroutes gecreŽerd worden, zodat het verkeer van en naar de stad makkelijker en goedkoper wordt.Mede door deplorabele weg illegale oversteek

Wij brachten een de afgelopen week een bezoek aan de Canawaima Company in het district Nickerie. Canawaima onderhoudt de veerverbinding tussen Suriname en Guyana; van de South Drain terminal naar Molison Creek terminal. Vanuit South Drain deden we de oversteek over de Corantijnrivier naar ons buurland Guyana. Onder de passagiers bevonden zich ook een hoge TCT-delegatie. De president-commissaris van de Canawaima, Gilbert van Dijck, legde uit dat het bezoek van de Transport-minister, Guno Castelen, reeds lang was gepland.

De bewindsman werd geÔnformeerd over de vooruitgangen van het bedrijf en over de toekomstplannen. Zo wil het bedrijf onder meer ondernemers interesseren om verkoopactiviteiten nabij de terminal te ontplooien, waardoor Guyanezen bij aankomst in Suriname niet speciaal naar Paramaribo hoeven te reizen voor hun inkopen.

Een zaak waar hij minder tevreden over is, is dat passagiers in Guyana een verblijfsvergunning voor twee weken krijgen. Dit is volgens van Dijck veel te kort. Ook de deplorabele staat van de weg naar de South Drian terminal baart hem zorgen. Vandaar dat velen kiezen voor de illegale oversteek, zegt hij.

Canawaima Company vervoert per dag gemiddeld tweehonderd mensen en 15 tot 20 auto's van Suriname naar Guyana en terug. De maatschappij krijgt geen overheidssubsidie en moet zelf bedruipen met de winsten de winsten die de terminals boeken. Beide terminals draaien op voor de kosten van de veerboot. De zogeheten back-track route van ons land naar Guyana vormt een concurrentie voor Canawaima.Vrouwenoverschot Suriname is een mythe

De Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek, de ABS, presenteerde de voorlopige resultaten van de Zevende Census. Aan minister Kermechand Raghoebarsing van Planning en Ontwikkelingssamenwerking, werden de eerste resultaten van de Zevende Algemene Volks- en Woningtelling, gehouden in augustus 2004, overhandigd. Een census wordt normaal om de 10 jaren gehouden. Maar de brand van het ABS-kantoor in 2003 heeft gemaakt dat de 6de Volkstelling opnieuw moest worden gedaan. Het ABS-kantoor en het niet ingevoerde basismateriaal van de 6de Volkstelling is totaal verloren gegaan.

"Na 25 jaar hebben we eindelijk weer een volkstelling zoals die behoort te zijn", zei de Plos-minister. Het ABS-bureau dient daarom beschermd en gekoesterd te worden, vooral tegen de achtergrond van de "Public Sector Reform". Dus voor "de hervorming van de staat" zijn deze gegevens onmisbaar. Het jaar 2004 was het laatste jaar van het United Nations 2000 Census-decennium om Suriname in de gelegenheid te stellen een Volledige Census uit te voeren en over alle resultaten te beschikken. Omdat 2005 een jaar van de Algemene, Vrije en Geheime Verkiezingen is, werd op 2 augustus 2004 gestart met de 7de Volkstelling.

Bij de 6de telling werden 481.000 mensen geteld. Met een bevolkingsgroei van 1,2% is het aantal Surinamers per 2 augustus, 487.024.

Iwan Sno directeur ABS, hierover: Zoals het in 2003 het geval was, zijn er meer mannen dan vrouwen in Suriname; respectievelijk 245.000 mannen en 241.000 vrouwen. In Paramaribo als in het district Sipaliwini zijn de vrouwen in de meerderheid. Het is dus een mythe, dat er meer vrouwen dan mannen zijn, zei Sno.

De grootste groep van de bevolking bestaat uit jongens van nul tot 14 jaar: 143.000. De volgende Volkstelling zal gehouden worden in 2011.


SURINAME VANDAAG

niba - niba suri magazine
De nationale zenderAjodhia kan tranen nauwelijks bedwingen

Vice-president Jules Ajodhia is door de Raad van Ministers verrast met een aubade in verband met zijn 60ste verjaardag. Klokslag twaalf uur 's nachts werd een pagara afgeschoten en op zijn terras werd hij door zijn echtgenote, kinderen en overige naaste familieleden gefeliciteerd.

RvM-oudste Walter Sandriman sprak namens de bewindslieden de felicitatieboodschap uit waarbij hij de actieve politieke loopbaan van de jarige betrok. Sandriman wenste de jarige in dit verkiezingsjaar samen met zijn politieke organisatie en echtgenote evenveel succes toe als in zijn 60-jarige leven. Jules Ajodhia kon zijn tranen nauwelijks bedwingen en zei dat hij nimmer met een mond vol tanden staat, maar dat hij deze verrassing helemaal niet had verwacht. "Toen ik de pagara hoorde, dacht ik dat het die jongens van de wacht waren..."

Hij werd 's middag op zijn kabinet gefeliciteerd door het personeel en andere hoge ambtenaren. President Ronald Venetiaan was hierbij ook aanwezig. De minister van Binnenlandse Zaken, Urmilla Joella-Sewnundun, overhandigde namens de regering een gesloten enveloppe. Sociale Zaken-bewindsman, Samuel Pawironadi, deed dit ook, maar dit betrof de enveloppe met de bescheiden bestemd voor de pensioengerechtigde ambtenaar. De jarige VP heeft nog steeds ambities die hij graag wil realiseren.Nieuw partijcentrum SPA in gebruik genomen

Afgelopen week kwamen bestuur en leden van de Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA) in het district Nickerie bijeen om te vergaderen. Voordat de vergadering begon, werd een nieuw partijcentrum in gebruik genomen. Daarna volgde een "teach-in" voor nieuwe leden, die werd verzorgd door het SPA-lid Jack Kross.

Tijdens de vergadering riep de voorzitter van de afdeling Nickerie, Ronny Terhaar, aanwezigen op zoveel mogelijk mensen te mobiliseren om te stemmen op het Nieuw Front, omdat deze combinatie heeft bewezen daadkracht te hebben. De ministers Guno Castelen, Siegfried Gilds en Clifford Marica zijn eveneens verbonden aan de Surinaamse Partij van de Arbeid.

Na de toespraken werd het jongerenbestuur van de SPA in Nickerie door de partijvoorzitter aan de aanwezigen voorgesteld en geÔnstalleerd. Dit bestuur bestaat uit zeven leden, met als voorzitter Rochť Leysner. Ook het SPA-bestuur, in een nieuw jasje gestoken, werd geÔnstalleerd.De regering beschermt geen corrupte ambtenaren

De regering houdt geen enkele corrupte douanier de hand boven het hoofd, zei vice-president Jules Ajodhia vandaag op een vraag tijdens zijn ontmoeting met de pers. Wekelijks onderbreekt de vice-president het beraad van de Raad van Ministers (RvM) om de pers antwoord te geven op prangende vragen uit de samenleving. Het probleem in ons buurland Guyana in verband met de enorme wateroverlast, heeft ook de aandacht van regering.

Of een dergelijke ramp ook in ons land kan voordoen is afhankelijk van de klimatologische omstandigheden, zei de VP. Toch treft de regering maatregelen. Ook het energievraagstuk stipte de pers aan. In de RvM is niet gesproken over de stand van zaken met betrekking tot de generator, die bijna in de Surinamerivier is gevallen. Er is wel over andere onderwerpen inzake het energievraagstuk van gedachten gewisseld.

Wekelijks wordt in ons land huisafval opgehaald. Toch kennen sommige wijken en buurten grote milieuverontreinigende hopen afval.Landbouw in district Para moet biologisch

De landbouw in het district Para moet biologisch worden, meldde districtscommissaris Rudy Demon ons. Het grond- en oppervlaktewater in het district is te belangrijk om geÔnfecteerd te worden met verdelgingsmiddelen, zegt hij.

Het oppervlaktewater in Para wordt veelvuldig gebruikt voor recreatie in talrijke zwemmogelijkheden die het district kent. Doordat het district in het verleden niet grootschalig bezig is geweest met andersoortige teelt zijn de gronden niet zo verpest.

Het district telt momenteel vier biologische telers, die samenwerken onder de Agrarische CoŲperatie Para, Agcopar. De coŲperatie teelt onder andere komkommer, tajerblad en peper. Agcopar hoopt steun te krijgen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) om zo de arealen beter te kunnen ordenen en de waterhuishouding te verbeteren.Ook is Agcopar bezig met het opzetten van een biologische straatmarkt. Het district Para heeft het ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking gevraagd steun te verlenen voor het opzetten van een compostwerf. Hiervoor is reeds nu een stuk grond toegewezen ter beschikking gesteld.

D.C. Rudy Demon hoopt op dit terrein ook een landelijk trainingscentrum op te zetten waar biologische kweekmethoden onderwezen kunnen worden. Op de komende landbouwtentoonstelling van Lionsclub Kwatta, begin maart, zal het district Para deze keer een grote hoeveelheid biologische producten tentoonstellen, aldus de burgervader van Para.Ook inzamelingscampagne voor Guyana

Het comitť onder leiding van Sonja Quitus Bosz is gestart met een geld- en voedinginzamelingscampagne voor de slachtoffers in Guyana. De ambassadeur van Guyana, Karshanjee Arjun is blij met dit initiatief.

Dit hulpcomitť heeft onlangs een succecvolle actie gehouden voor de tsunamislachtoffers in IndonesiŽ. Deze actie leverde veel meer op dan het comitť aan kon. Het comitť riep toen op om voorlopig geen kleding meer aan te bieden.

Intussen zijn alle hulpgoederen in containers geladen en op de boot richting IndonesiŽ gezet. De Surinaamse ambassadeur in IndonesiŽ, Sahidi Rasam, zal de hulpgoederen na aankomst overdragen.

De situatie in ons buurland Guyana heeft vanwege de wateroverlast ernstige vormen aangenomen. Weerberichten voorspelden wederom zware regens en er beginnen zich ontwikkelingen voor te doen op het gebied van ziekten.ATM laat 35 jaar niet ongemerkt voorbij gaan

Minister Clifford Marica van het ATM heeft de afgelopen week het startsein gegeven voor een mini-expo en 3 dagen van activiteiten in verband met het 35-jarig bestaan van het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM).

Hij zei dat de expositie een perfecte gelegenheid biedt om in detail kennis te maken met het werk dat het ministerie verzet. Daarom zijn de meest belangrijke afdelingen van het ATM op de mini-expo vertegenwoordigd. Minister Marica werkt reeds twaalf jaar op dit ministerie. In die twaalf jaar stapte het ATM over van het scheppen van werk naar het stimuleren van de werkgelegenheidscreatie.De verjaardagsactiviteiten werden afgesloten met Naks Kawina Loko en voor de gepensioneerden van het ATM was er een verrassing.29 - 01 - 2005

Nog 115 dagen

www.verkiezingensuriname.comTraining voor overheid, instellingen en juristen

Het ministerie van Handel en Industrie heeft in samenwerking met het World Trade Organisation-secretariaat een 3-daagse training gehouden, de "WTO workshop on General Agreement on Trade in Services". Het WTO-secretariaat en Instituut voor Training en Technische Samenwerking verzorgen de workshop bedoeld voor belanghebbenden in de dienstensector.

Het betreft dus een ieder die te maken heeft met dienstverlening, zoals de overheid, financiŽle instellingen en ook advocaten en juristen. Deze workshop gaat over de "handel in diensten", waarbij de participanten wegwijs worden gemaakt in de structuur van de "General Agreement on Trade in Services", afgekort GATS.

De workshop is ook bedoeld om de onderhandelingscapaciteit van Suriname in het WTO-gebeuren te versterken. De 148 landen aangesloten bij de WTO dienen in het kader van liberalisatie afspraken te maken en overeenkomsten te tekenen met betrekking tot de "handel in goederen, in diensten" en de "handel in intellectuele eigendommen". Het is van groot belang dat de liberalisatie gestructureerd en gereguleerd gebeurd.Ambassadeur Guyana vreest voor ziektes

De East Coast Conservancy Dam in Guyana dreigde door te breken door de hoge druk die erop staat. De hoge druk is ontstaan door de hoge waterstand als gevolg van de regen die Guyana nu al anderhalve maand lang teistert. De East Coast Conservancy Dam is ook belangrijk als drinkwatervoorziening voor een groot deel van de bevolking van Guyana.

Als de dam doorbreekt komen de inwoners zonder schoon drinkwater te zitten. Een ander probleem waarmee Guyana kampt is de vervuiling van de overstroomde gebieden. Dit komt door dode dieren en gebarsten riolering.

Karshanjee Arjun, ambassadeur van Guyana in ons land, vreest dat er ook ziektes kunnen uitbreken als er geen adequate hulp komt. De ambassadeur is de Caricom-landen dankbaar voor de steun die zij Guyana bieden. Het land ontving ook steun van BraziliŽ, de Verenigde Staten en de Europese Unie.

Het vliegveld van Georgetown dient als opvangplaats voor de slachtoffers. Ook hier zijn hulpmiddelen als voedsel, dekens en medicijnen nodig. De Guyanese ambassadeur roept organisaties en individuen in Suriname dan ook op hulp te bieden.Nu ook middelbaar en lager kader laten werken

De vijfde editie "Arbeidsmarkt Informatie" van het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu, ATM, werd gepresenteerd. In deze publicatie is de arbeidsmarktsituatie in Suriname voor de periode 1999 tot en met 2003 verwerkt.

Het is bedoeld voor het bedrijfsleven, de vakbeweging, studenten en onderzoekinstituten en behandelt onderwerpen als ontslag, vakbonden, vakscholing, werkvergunningen, arbeidsbemiddeling en CAO-informatie. ATM-minister Clifford Marica zei dat "werkloosheid en werkgelegenheid niet zijn opgenomen in deze editie omdat deze informatie nog niet beschikbaar was.

Met betrekking tot de werkgelegenheid zei minister Marica; "Met een kleine beroepsbevolking van 115.000 mensen zullen we buitenlanders moeten toelaten in onze arbeidsmarkt." De minister vervolgde met: "Waar het vroeger alleen om hoger kader ging, zullen we nu ook middelbaar en lager kader in ons land laten komen werken". "Rekening houdend met de Free movement of Skill Labour."

De minister voegde er aan toe dat ons land hierbij de wettelijke regelingen als leidraad neemt. De bewindsman benadrukte dat de Surinaamse arbeidsmarkt beschermd is. Echter moeten arbeiders zich steeds blijven scholen, aldus de minister. Het beleid is erop gericht dat 70 tot 80% van de arbeidsmarkt uit Surinamers bestaat, zei de ATM-minister Clifford Marica.Nieuwe wet moet invoerrechten internationaliseren

Een ontwerp-wet is aan De Nationale Assemblee voorgelegd die voldoet aan de internationale normen van deze tijd. Hierin is tevens de nieuwste Caricom-regelgeving met betrekking tot het tarief van invoerrechten opgenomen.

Het Bureau voor Standaarden zal zorg dragen voor het ontwikkelen en onderhouden van de standaarden, die uiteindelijk moeten leiden tot certificering van lokaal gefabriceerde goederen. Hiermede wordt er van Overheidszijde een bijdrage aan geleverd dat de Surinaamse producent kan voldoen aan de internationale marketingcondities. Het bureau zal de lokale vertegenwoordiger zijn van de Caribbean Regional Organization for Standards and Quality (CROSQ) en van de Internationale Organisatie voor Standaarden (ISO).Regulering buitenlandse werknemers

Er zal naast de reeds doorgevoerde aanpassing van de heffingen voor de verlening van werkvergunningen, een verdere regulering plaatsvinden van de aanwezigheid van buitenlandse werknemers op de arbeidsmarkt.

Zoals bepaald in het herziene verdrag van Chaguaramas, is voor bepaalde categorien van personen binnen de Caricom geen werkvergunning meer vereist. Met name academici, mediawerkers, sporters, musici en kunstenaars van de Caricom-lidlanden kunnen sinds 1 augustus 2003 zonder werkvergunning in Suriname arbeiden.niba - niba suri magazineNiet-Surinamers in goudsector betalen USD 300

Minister Clifford Marica van Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) heeft gezegd dat het aantal werkvergunningaanvragen is afgenomen. Vanaf april 2002 is volgens de Wet Werkvergunning Vreemdelingen een heffing van SRD 75 van kracht voor de aanvraag en verlenging van een werkvergunning.

Deze heffing moet door de werkgever betaald worden en is van toepassing op alle bedrijfstakken, met uitzondering van de bedrijfstak goudwinning. Niet-Surinamers die in de goudsector willen werken moeten USD 300 betalen voor een werkvergunning.

Het ministerie weet op dit moment niet hoeveel Braziliaanse gouddelvers in het binnenland werken. Minister Marica maakte een ruwe schatting van tussen de 10.000 tot 40.000 garimpeiros. De ontoegankelijkheid van het diepe binnenland waar goud wordt ontgonnen bemoeilijkt de controle door de arbeidsinspectie.Op 21 december 2004 is de overeenkomst met betrekking tot de migratiewet ondertekend.Datum distributie oproepingskaarten bekend

De oproepingskaart waarmee elke kiesgerechtigde kan stemmen bij de verkiezingen van 25 mei aanstaande wordt vanaf 15 april tot en met 22 mei 2005 huis aan huis uitgereikt. Dit zei minister Urmilla Joella-Sewnundun van Binnenlandse Zaken afgelopen week in De Nationale Assemblee.

Tijdens de behandeling van de ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Kiesregeling, gaf de Regering antwoord op vragen die eerder door de DNA waren gesteld inzake de verkiezingen van 25 mei aanstaande.


 
Kosteloos internet Magazine

Vertel uw vrienden en kennissen over NIBA

Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk
Vormgeving: Phillip Lutz

Email: niba@suriname.nu

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen kunnen zich hiervoor opgeven via de website:

Vul uw emailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de email om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wil ontvangen, laat ons dan even weten waarom. Wij proberen steeds ons product te verbeteren en stellen uw mening zeer op prijs.

U kunt zich afmelden via onze website. Vul uw emailadres in en klik afmelden aan. Klik nu op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op de link in de email om uw afmelding correct af te ronden.

U kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden....
Voorbereidingen bisschopswijding in volle gang

niba - niba suri magazine

Niet alleen de kathedraal wordt versierd.

Opmerkelijk is dat ook de liturgische gewaden die bij deze speciale gelegenheid gedragen zullen worden, een eigen uniek feestelijk Surinaams karakter krijgen.

niba - niba suri magazine
Michael Wong Loi Sing legt de laatste hand aan het bisschopsgewaad

Wilhelmus de Bekker zal in een speciaal door de kunstenaar Michael Wong Loi Sing met de hand beschilderd gewaad, tot bisschop van Suriname worden gewijd.

niba - niba suri magazine

De pauselijke nuntius, mgr. Thomas Gullickson zal de brief van de Paus voorlezen, waarin hij mgr. Wilhelmus de Bekker tot bisschop benoemt.

niba - niba suri magazine

De bisschopsstaf zal door Aloysius Zichem worden doorgegeven.

Foto's: Myra WinterZ.E. Monseigneur Thomas Gullinckson op beleefdheidsbezoek

De Apostolisch Nuntius voor de Republiek Suriname, monseigneur Thomas Gullinckson bracht op vrijdag 28 januari na zijn geloofsbrieven te hebben aangeboden aan de President een beleefdheidsbezoek aan Voorzitter Sardjoe.

Monseigneur Gullinckson is in ons land i.v.m. de wijding van pater Wilhelmus de Bekker tot bisschop van het Rooms-katholiek Bisdom in Suriname. Hij heeft als standplaats Port of Spain, Trinidad.

niba - niba suri magazine

De voorzitter zei trots te zijn op deze functie die de Excellentie vervult voor Suriname. Hij waardeerde de inzet van ingewijden voor de armen, noodlottigen, jongeren en ouderen.

Voorzitter Sardjoe legde uit dat de samenleving niet slechts door middel van wetten in het gareel wordt gehouden. Hij zei dat de religieuzen het fundament zijn van het in stand helpen houden van de vrede en harmonie.

De Excellentie maakte hierbij duidelijk dat ook de interesse voor dit vrijwilligerswerk aan het afnemen is, gezien het steeds moderniseren van de maatschappij, waarbij het zakelijker leven meer gestalte krijgt.

De Voorzitter hoopte dat de missie van monseigneur Gullinckson succesvol mag zijn, niet slechts voor Suriname, maar voor de gehele wereld.Nederlandse Minister op beleefdheidsbezoek

Op vrijdag 28 januari 2005 bracht de Nederlandse Minister van Ontwikkelingssamenwerking, H.E. Anna Maria Agnes van Ardenne Ė van der Hoeven een beleefdheidsbezoek aan parlementsvoorzitter Ramdien Sardjoe.

Zij vertoeft in ons land i.v.m. het overleg betreffende de Ontwikkelingsrelatie tussen Suriname en Nederland.

De parlementsvoorzitter heette de minister welkom in ons land en feliciteerde haar gelijk met haar verjaardag.

niba - niba suri magazine

De Voorzitter haalde aan dat de relatie tussen Suriname en Nederland er een is dat er al eeuwen bestaat en dat niet zomaar kan ophouden. Daarom moet de ontwikkelingsrelatie worden bekeken van twee zijden n.l. vanuit de materiele zijde en de emotionele zijde.

De materiele zijde is het gedeelte van besteding van de pariteitsmiddelen en de emotionele zijde is de historische binding die er al eeuwen bestaat. Hij haalde als voorbeeld aan dat men een komkommer helemaal kan opeten maar dat men zijn mond niet bitter wilt maken met de uiteinden ervan.

Met andere woorden het groot bedrag welke vanaf 1975 wordt besteed en waarvan nu een deel over is moet geen struikelblok vormen voor de verdere invulling van de relatie Suriname Ė Nederland. Men moet de zaken niet alleen vanuit de huidige bril bekijken maar ook vanuit de bril van het verleden.

Minister van Ardenne zei dat zij zeer onder de indruk was van de uitstekende debatten die zijn gevoerd in De Nationale Assemblee en wat het resultaat is geweest van de debatten.

Zulke debatten zijn er in Nederland niet gevoerd. Ze vertelde dat er een MOU getekend zal worden om de opkomende markten te stimuleren en dat er ook gekeken moet worden naar de public sector reform.

Aan het eind van het gesprek werden er over en weer gelukwensen uitgewisseld.

De voorzitter wenste de minister een vruchtbare onderhandeling toe en Minister van Ardenne sprak de hoop uit dat de voorzitter een succesvolle verkiezing tegemoet gaat.

Bij dit gesprek waren tevens aanwezig de Minister van PLOS van Suriname, drs. Stanley Raghoebarsingh en de directeur van het ministerie drs. I. Rambharse.

Verder de Ambassadeur van Nederland, de heer Hendrik Soeters, de heer Jack van Ufford, de heer Peter van Geer en mevrouw Karin Boven.


niba - niba suri magazine


Politieberichten

Drugskoeriers zoeken steeds andere methodes

Het is de laatste tijd gebleken dat drugskoeriers allerhande methodes uitproberen om cocaÔne uit Suriname te smokkelen. De afgelopen dagen is een 44-jarige man met de Nederlandse nationaliteit op de J.A. Pengelluchthaven met een overlijdensakte van een niet-familielid door de mand gevallen. Volgens hem moet de overledene een oom van hem zijn geweest.

Het komt de laatste tijd vaak voor dat koeriers een overlijdensakte in hun bezit hebben, vermoedelijk met de bedoeling hun kort verblijf in Suriname te verantwoorden.

In dit geval van de 44-jarige koerier was er toevallig een familielid van de overledene op de luchthaven die de koerier niet als een familielid kent. Deze man werd aangehouden en hij heeft verklaard dat hij ongeveer 60 bolletjes cocaÔne heeft geslikt. De verdachte is aan de Anti-Narcoticabrigade overgedragen en in verzekering gesteld.Straatrover neergeschoten

Een 37-jarige straatrover, J.D., is op zaterdag 22 januari omstreeks 10.10 uur door een cipier aan de Steenbakkerijstraat neergeschoten. Dit gebeurde kort nadat hij ter hoogte van de kruising Dr. Sophie Redmond- en de Zwartenhovenbrugstraat de vrouw van de cipier van haar portemonnee had beroofd.

Toen de cipier J.D. wilde aanhouden verzette die zich hevig waarna hij hem in zijn been schoot. De cipier is na verhoor heengezonden, terwijl de verdachte J.D in verzekering is gesteld. De gewonde rover is ter verpleging in een ziekenhuis opgenomen. De zaak is in onderzoek bij de politie van bureau Nieuwe Haven.Verdachten aangehouden

Het gelukte de politie van Meerzorg met assistentie van het Quick Response Team (QRT) twee verdachten in de omgeving van Latour aan te houden. Deze verdachten blijken in vereniging een aantal diefstallen door middel van braak te hebben gepleegd en wisten zich uit de armen van de politie te houden.

De politie was deze verdachten reeds op het spoor, daar in november van het afgelopen jaar twee andere verdachten in de kraag zijn gevat en een volmondige bekentenis hadden afgelegd. Bij de aanhouding hadden deze verdachten een jachtgeweer met afgekorte loop, een radio en een fotocamera in hun bezit.

Uit het voorlopig onderzoek is gebleken dat de vier verdachten woonachtig zijn in Coronie en Nickerie terwijl ze in Meerzorg en vermoedelijk Paramaribo opereerden. Hun buit bestond meer uit geld, sieraden en kleine draagbare apparaten. Met hun aanhouding heeft de politie van Meerzorg klaarheid kunnen brengen in heel wat zaken. Hangende het onderzoek zijn ze in verzekering gesteld.CocaÔnebende opgerold

Tijdens een road-block actie te Meerzorg nabij de Wijdenboschbrug heeft de operatie-Crime Controle Suriname, welke uitgevoerd wordt door het Korps Politie Suriname, vier verdachten aangehouden.

Deze verdachten bevonden zich in een personenauto en waren op weg naar Albina. Het lag in de bedoeling dat een van de aangehoudenen, D.O., via de Franse kant zou afreizen naar Nederland.

niba - niba suri magazine

D.O. had 60 bolletjes in zijn bezit en bekende meer dan 50 bolletjes reeds te hebben geslikt. Het vermoeden bestaat dat hij op weg naar Albina bezig was bolletjes te slikken. D.O. werd met zijn begeleiders P.G. en P.C., alsook de chauffeur D., overgedragen aan de Anti-Narcoticabrigade van het K.P.S. voor verder onderzoek.

In verband met het onderzoek heeft de Anti-Narcoticabrigade op twee adressen te Geyersvlijt huiszoekingen verricht, waarbij er nog drie personen zijn aangehouden. In de woning van P.G. zijn ook een geladen vuistvuurwapen en hagelpatronen aangetroffen.

De moeder en de zus van P.G. zijn hangende het onderzoek ook aangehouden. De vriendin van D.O. werd in een appartement eveneens aangehouden. Hangende het onderzoek zijn alle zeven personen op verdenking van de overtreding van de wet verdovende middelen in verzekering gesteld.

Voorlichting KPS
Sjaam Bhoelan

Twee grote zonen heen gegaan

Rudolf Ebson Small


Rudolf Ebson Small, ook wel bekend als Oubaas, is de afgelopen week begraven. Gedurende zijn leven was Small actief als hoofdcommissaris van de Boys Scouts. Familieleden, vrienden en Boys Scouts namen afscheid van scoutmaster Oubaas in het hoofdkwartier "Weest Paraat". Er was ook een delegatie scouts uit Guyana, het geboorteland van Small, aanwezig om de scoutmaster een laatste groet te brengen.

In Guyana begon Small zijn loopbaan bij de scouting als welp. Later werd hij onder andere voortrekkersleider, hopman en uiteindelijk dus hoofdcommissaris van de Boy Scouts. Verder was hij oprichter van de Nationale Voortrekkersraad.

Marius Eduard Ment

"Oude soldaten sterven niet, ze verlaten ons gewoon", staat in de advertentie van Marius Eduard Ment, die op donderdag 20 januari overleed.

Ook de aankondiging in de advertentie is vermeldenswaard: Ik vertrek hierna te paard naar de eeuwige jachtvelden via de Rooms Katholieke "bonjo gron" aan de Tourtonnelaan. Voorafgaande aan zijn begrafenis werd er bij het standbeeld van Pater Weidman een ceremonie gehouden.

Marius Ment was samen met Pater Weidman een van de oprichters van de Progressieve Surinaamse Volkspartij (PSV).Schrijversgroep 77

Radionieuws

Door onvoorziene omstandigheden had de SRS op maandag 23 januari slechts een bereik van drie kilometer.

Daarom zal de aflevering van Skrifiman Taki waarin Willy Alberga met Cynthia MacLeod praat over haar boeken, haar bezigheden in Suriname en haar nieuwste plannen herhaald worden op maandag 30 januari 2005.

SRS, 96.3 FM. Om 21.15 uur.De taal van de liefde

Over de liefde wordt niet altijd even duidelijk gecommuniceerd. Het maakt ook een heel verschil of degene die zegt "ik vind je leuk" een man is of een vrouw. Over dit en nog veel meer zal Lesley Welles, huwelijkscounselor, een inleiding verzorgen op woensdag 23 februari 2005.

Leden van Schrijversgroep '77 brengen literatuur over de liefde. Zo zal Soucy Gummels voorlezen uit haar boek "Seeds of Hope".

Plaats: Tori Oso Datum: woensdag 23 februari 2005 Tijd: 20.00 uur  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

  ††