suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      


    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 7 - Januari - 2005          SuriMagazine no. 27 

 
Met in deze uitgave:

Nationale geldinzamelingsactie
Nieuw paspoort met geavanceerde veiligheidstechnieken
Raad van Overleg voor de Zeevisserij
Diverse hulpacties tsunamislachtoffers
Jaarbericht Ministerie van Volksgezondheid
"Mi Fassi" de nieuwe CD van Max Nijman
Verkiezing voor het Caricom Jeugd Ambassadeursschap
MMS pleit voor coŲrdinatie van hulp
Nog voor de verkiezingen Suriname bezoeken
Laagliggende kustgebied reden deelname SIDS
Suriname herdenkt slachtoffers tsunami
Cursus omgaan met kankerpatiŽnten
Koentie Soekwa eerste verkeersdode 2005
Staatshoofden vergadering van de Caricom
Onderwijs in en van het Nederlands in Suriname
Blaka man dey op gepaste wijze gevierd
Suriname moet voor 15 oktober antwoorden
Casinohouders aangepakt
Samen staan we sterk is de boodschap
Onderwijzers ingezet bij ontwikkeling toerisme
In het binnenland blijft het droog
VP naar India vertrokken
Radionetwerk binnenland uitgebreid
Hans Breeveld biedt boekwerk aan
Moedersterftecijfer in Suriname gedaald
Tienerzwangerschap nog grote reden tot bezorgdheid
Nationale geldinzamelingsactie

Het Surinaamse Rode Kruis houdt een nationale geldinzameling voor de slachtoffers van de Tsunami in Zuid-Oost AziŽ. Zij heeft hiervoor haar rekeningen 'Humanitaire Hulp' open gesteld. Iedereen kan onder vermelding van 'Tsunami Slachtoffers' een bijdrage storten op een van de volgende rekeningnummers:

RBTT       SRD:         Rekeningnummer:  79.45.87.41
DSB       SRD:          Rekeningnummer:   50.61.121
Hakrinbank   SRD:   Rekeningnummer:   616.08.67
Hakrinbank   US$:   Rekeningnummer:   588.57.79
Hakrinbank   Euro:   Rekeningnummer:   691.53.88

In eigen binnenland, Sipaliwini, worden wij geconfronteerd met de gevolgen van een extreme droogte. Hierdoor raakt veilig drinkwater steeds verder buiten bereik, is transport via het water nauwelijks meer mogelijk en loopt de oogst van locale agrarische producten gevaar. Ook zet deze situatie de plaatselijke gezondheid onder druk.

Daarom heeft het Rode Kruis in overleg met de Medische Zending, het Binnenlands Overleg, de Pater Ahlbrinck Stichting en de Nationale RampencoŲrdinator Jerry Slijngard, besloten dat dertig procent van de opbrengst van de Nationale Actie gereserveerd wordt voor Sipaliwini.

Het Rode Kruis roept dan ook iedereen op om de kwetsbaren, internationaal en nationaal, te ondersteunen.Nieuw paspoort met geavanceerde veiligheidstechnieken

Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) heeft een nieuwe stap gezet in de ontwikkeling voorwaarts; het systeem voor machine leesbare paspoorten werd in gebruik genomen. Voordat overgegaan werd tot de eerste handeling, werd aan CBB-personeel en genodigden uitgelegd waarom besloten is over te gaan tot dit gemoderniseerd systeem. Techniek is dynamisch en blijft nooit stil staan.

"We willen op het gebied van internationale ontwikkelingen dus niet achter blijven en schakelen naar dit nieuwe systeem over", zei de CBB-directeur, Ganesh Kandhai. Het systeem waarmee we thans onze paspoorten maken voldoet nu aan de internationaal geldende voorwaarden en standaarden.

De Canadian Bank Note Ltd. heeft dit project voorbereid en uitgevoerd. Het heeft een jaar geduurd voordat de voorbereiding af was.

Na het officiŽle gedeelte begaven de aanwezigen zich naar de ruimte, waarin de machine staat voor de aanmaak van de leesbare paspoorten. President Venetiaan kreeg van de CBB-directeur een rondleiding en uitleg over het proces. De president volgde ook het aanmaakproces van zijn paspoort. Nadat het reisdocument af was, werd dit door minister Joella-Sewnundun aan het Staatshoofd uitgereikt.

De CBB-directeur gaf ook aan, dat de nieuwe paspoorten voorzien zullen zijn van geavanceerde veiligheidstechnieken.Raad van Overleg voor de Zeevisserij

In de vergaderzaal van het Landbouwproefstation van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) vond de installatie van de "Raad van overleg voor de Zeevisserij" plaats. De raad werd geÔnstalleerd door de minister van LVV, Geetapersad Gngaram Panday. Dit gebeurde conform het artikel 26 van de Zeevisserij van 2001.

Het artikel omvat de aanstelling van een "Raad van overleg voor de Zeevisserij" en de samenstelling van dit orgaan. De Raad heeft als taak de LVV-minster gevraagd, dan wel ongevraagd, te adviseren over alle zaken die te maken hebben met de zeevisserij.

In de raad zijn opgenomen; vertegenwoordigers van de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), de Grote Zeegarnalen vissers, de Seabob vissers, de visverwerkingsindustrie, de Kleine Pelagische vissers en de SK vissers. Ook zijn er vier ministeries opgenomen; de ministeries van LVV, Buitenlandse Zaken, Defensie en Justitie en Politie. De vier ministeries spelen allen een belangrijke rol bij onder meer het bewaken van onze visgronden.

"De bewaking van de visgronden staat in 2005 centraal", zei minister Gangaram Panday. Door goede bewaking kan illegale visvangst worden voorkomen.

De raad is voor een periode van drie jaar benoemd en moet eens in de drie maanden verslag doen aan president Ronald Venetiaan, Vice-Rresident Jules Ajodia en de LVV-minister.Diverse hulpacties tsunamislachtoffers

Er zijn in ons land verschillende hulpacties gestart voor de slachtoffers van de tsunami in AziŽ. De organisatoren en initiatiefnemers van de acties krijgen sinds deze week veel aandacht in de media. Op zondag 9 januari aanstaande wordt er door Paul Somohardjo een teleton gehouden en kunnen gulle gevers terecht in het PL-centrum aan de Gemenelandsweg.

Alle ingezamelde gelden worden overgedragen aan het Rode Kruis van Suriname. Sonja Quintis Bosz-Sharma startte gisteren een nationale actie. Met haar bekendmaking in het actualiteitenprogramma Suriname Vandaag heeft zij ook anderen aangezet een bijdrage te leveren. Esselien Pawiro vertelt waarom zij meedoet aan deze hulpactie.

Het aantal geschatte doden in AziŽ als gevolg van de zeebeving is opgelopen tot 155.000. Dit aantal zal waarschijnlijk stijgen omdat de vrees groot is dat er epidemieŽn zullen uitbreken. Esselien Pawiro heeft intussen al drie dozen met kleren verzameld, die ze bij Sonja Quintis Bosz-Sharma zal afgeven voor verscheping.Jaarbericht Ministerie van Volksgezondheid

Het Ministerie van Volksgezondheid heeft een jaarbericht uitgegeven met een kort overzicht van de belangrijkste verworvenheden en teleurstellingen van 2004, en de uitdagingen van 2005. Een van de belangrijkste resultaten van 2004 is het sectorplan gezondheidszorg.

Dit plan is tot stand gekomen in nauw overleg met vertegenwoordigers van vrijwel alle beroepsgroepen. Hierdoor is het een realistisch plan geworden, dat een goede kans van slagen heeft. Hoewel het sectorplan kan worden beschouwd als een "veranderplan", geeft het inzicht in de veranderingen die de komende jaren worden nagestreefd. Daarom zal het, waar nodig, kunnen worden aangepast. Het enige dat vast ligt is de bestemming: het moet leiden tot een toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen in Suriname.

De HIV-besmetting in Suriname neemt nog steeds toe. Dit is reden geweest voor de overheid om een nationaal bestrijdingsplan op te zetten. Het Nationaal Strategisch Plan HIV/AIDS laat zien wat de situatie van HIV/Aids in Suriname is en wat er op dit moment gebeurt om de ziekte te bestrijden. Ook voorziet dit plan in de preventie.

Het Nationaal Aids Programma wordt uitgebreid met vijf professionals, die de aanpak van HIV/Aids in Suriname gaan verbeteren. Uitvoering van het nationale aidsprogramma is vergemakkelijkt door een gift van het Global Fund voor HIV/Aids.

Zo kunnen counseling en testen verbeterd worden. Het ministerie van Volksgezondheid is van mening dat basisgezondheidszorg voor iedereen toegankelijk moet zijn. In het afgelopen jaar is er geÔnvesteerd om de infrastructuur van ziekenhuizen te verbeteren. Er zijn voorts diabetesverpleegkundigen en vroedvrouwen opgeleid, en het Psychiatrisch Centrum Suriname is een training voor "mental health workers" gestart. Een bijzondere samenwerking tussen het ministerie van Volksgezondheid en de afdeling Welzijn en Sport van het MINOV heeft geresulteerd in het ontwikkelen van een tweetal cursussen op het gebied van "Gezondheidsrecht" en "Economie in de gezondheid".

Het vak "economie in de gezondheid" zal nu ook als keuzevak worden opgenomen in het curriculum van de Anton de Kom Universiteit. Het vaccinatieprogramma is in 2004 sterk verbeterd. Suriname ontving daarvoor een speciale award. Er wordt nu hard gewerkt om een dekkingsgraad van 90% te halen. Om dit te bereiken zal in mei en juni een nationale vaccinatiecampagne worden gevoerd. Het verbeteren van de preventie en voorlichting wordt een van de belangrijkste aandachtspunten voor 2005 van het ministerie van Volksgezondheid."Mi Fassi" de nieuwe CD van Max Nijman

niba - niba suri magazine      Max Nijman blijkt wederom in staat te zijn, door zijn karakteristieke stem, zijn fijne en gevoelige teksten een prachtige CD vol te zingen.

Met nummers zoals: Prakseri, Sitong Gramang, Gi Joe, Trow Dé, Jacko, If tamara, Kre voe na poti boy, Verliefd, Carolina, Wi è go poring ti de, en Adjossi.

Te koop in de betere platenzaken, bij Max Nijman zelf, maar ook via

email:   maxnijman@suriname.NU

   Of klik hier:

Verkiezing voor het Caricom Jeugd Ambassadeursschap

De verkiezingen voor het Caricom Jeugd Ambassadeursschap zullen worden gehouden. Uit de zes kandidaten zullen er twee worden gekozen voor het bekleden van deze functie. Om mee te kunnen dingen naar de titel van Caricom Jeugdambassadeur moeten de kandidaten regionale onderwerpen kunnen uitdragen.

Zo moeten de kandidaten jongeren onder meer bewust maken van onderwerpen met betrekking tot het onderwijs, de HIV/Aids-problematiek en het milieu in de Caricom. Voorts kunnen zij aandacht besteden aan alle andere aspecten die een zekere mate van invloed op Suriname hebben. De kandidaten zijn: Samantha Gadjradj, Stephany Kasketi, Harish Monorath, Yldiz Beighle, Imran Taus en Xaviera Marica.MMS pleit voor coŲrdinatie van hulp

Het Verbond van Islamitische organisatie in Suriname, Madjlies Moesliemien Suriname (MMS), heeft een verklaring uitgegeven waarin het pleit voor coŲrdinatie van de hulp bij rampen. De oproep van de MMS komt nadat ze heeft geconstateerd dat er behalve elders in de wereld hulpacties zijn gestart voor AziŽ, ook in Suriname diverse initiatieven worden ontplooid.

Teneinde duplicering en versnippering van activiteiten te voorkomen heeft de MMS de achterban opgeroepen haar bijdrage te laten verlopen via het Nationaal Rampen Comitť. Met overste Jerry Slijngaard van het Nationaal Rampen Comitť heeft de MMS spoedoverleg gevoerd om de coŲrdinatie van de hulp op zich te nemen. De Madjlies Moesliemien Suriname zegt in een verklaring dat het Nationaal Rampen Comitť baanbrekend werk heeft verricht toen er in Suriname hulpacties werden gestart voor de slachtoffers van de rampen in HaÔti en Grenada.

Daarom vindt zij het Nationaal Rampen Comitť de aangewezen instantie om de hulpinitiatieven uit Surinaamse religieuze en maatschappelijke organisaties waaronder het Rode Kruis en andere NGO's te coŲrdineren.Nog voor de verkiezingen Suriname bezoeken

niba - niba suri magazine     De Nederlandse minister van Ontwikkelingssamenwerking, Agnes van Ardenne, wil in de eerste helft van dit jaar, dus voor de verkiezingen van mei aanstaande, een bezoek brengen aan Suriname.

Sinds het overleg in Den Haag met haar Surinaamse ambtgenoot, Kermechend Raghoebarsing, in augustus 2004, is er flink gelobbyd om te weten of het bezoek Suriname goed uitkomt.

Naar wij vernemen worden er voorbereidingen getroffen om minister van Ardenne medio februari, eerste week van maart in Suriname te verwelkomen. Minister Raghoebarsing van Planning en Ontwikkelingssamenwerking (PLOS) Suriname heeft kennisgenomen van de Nederlandse beleidsnotitie "Een Rijke Relatie". Hierover de bewindsman deed verslag van het debat in DNA over de relatie Suriname - Nederland en overhandigde het Surinaamse beleidskader voor de verdere ontwikkelingssamenwerking tussen Suriname en Nederland.

Aldus staat in de Gemeenschappelijke Verklaring, die Suriname en Nederland in augustus 2004 uitgaven. Beide partijen zijn het eens dat - in overleg - na besteding van de schenkingsmiddelen de brede OS-relatie tussen de beide overheden zal worden afgebouwd. Over de duur en voorwaarden van de afbouw zal tussen de Verdragspartijen nader overleg worden gevoerd.

Daarbij streeft Nederland naar afbouw in een periode van vijf jaar. Het belang werd van beide zijden benadrukt om het partnerschap tussen Suriname en Nederland verder te verdiepen en te verbreden naar onder andere goed bestuur, economische samenwerking, veiligheid, milieu, cultuur alsmede samenwerking in internationale fora.

Daarbij spelen in beide samenlevingen naast ministeries ook andere actoren dan de overheid, zoals het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven, een belangrijke rol. Vertegenwoordigers van het maatschappelijke middenveld en het bedrijfsleven worden geconsulteerd door de Commissie Inzet Pariteitsmiddelen, die is ingesteld door de regering. Bij elkaar komen NGO-forum, Bankwezen, Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), Vrouwen Netwerk en de Centrale Bank van Suriname.

Alle betrokken partijen hebben een document ontvangen waarin alle belangrijke overeenkomsten tussen Suriname en Nederland zijn opgenomen. Een van de documenten betreft het Nederlandse voorstel inzake mogelijke modellen voor de financieringsmodaliteiten met betrekking tot de inzet van de pariteitsmiddelen. Na deze consultatie zal ongetwijfeld De Nationale Assemblee (DNA) een uitspraak doen over de toekomstige samenwerking en de relatie tussen Suriname en Nederland.Laagliggende kustgebied reden deelname SIDS

De minister van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM), Clifford Marica, is tot en met 16 januari aanstaande uitlandig. Hij neemt van 7 tot en met 14 januari deel aan de vergadering van de "Small Islands Developing States" (SIDS) op het Afrikaanse eiland Mauritius. De groep eilanden komt bijeen ter bespreking van het "Barbados Programme of Action". Suriname is geen eiland, maar vanwege het laagliggende kustgebied behoort ons land ook tot de SIDS. In 1994 kwamen de SIDS in Barbados bij elkaar en kwamen de Barbados Programme of Action overeen.

Dit actieprogramma voorziet in een en dezelfde gedragsregel als het gaat om milieubescherming. Nu, tien jaar later, wordt het plan geŽvalueerd en zal nagegaan worden of er eventuele aanpassingen nodig zijn. Binnen tien jaren zijn enkele eilanden, evenals Oost-Azie, zwaar getroffen door natuurrampen.

"Een belangrijke oorzaak hiervan is klimaatsverandering, veroorzaakt door onverantwoord menselijk handelen", zei de ATM-minister. Ook zullen de "Small Islands Developing States" een beroep doen op de ontwikkelde landen om hen te faciliteren, waardoor er beter kan worden ingespeeld op catastrofes.Suriname herdenkt slachtoffers tsunami

De minister van Binnenlandse zaken heeft namens de regering de volgende bekendmaking uitgeven: De regering van de Republiek Suriname roept hierbij de gehele Surinaamse samenleving op om gezamelijk de tsunamislachtoffers te gedenken, door op maandag 10 januari om 12.00 een minuut stilte in acht te nemen.

Op die dag zullen van de Staatsgebouwen waar zulks gebruikelijk is en van de ter rede en steiger liggende schepen, van zes uur des voormiddags tot zonsondergang de vlaggen halfstok hangen. Hierbij gaat het verzoek aan het bedrijfleven om zulks in navolging te doen. Aan de media wordt eveneens het verzoek gedaan om in verband hiermee hun programma"s aan te passen, aldus de minister van Binnenlandse Zaken mevrouw Urmilla Joella-SewnundunRelatie Suriname Nederland bespreken in DNA

Parlementsvoorzitter, Ramdien Sardjoe, wil vůůr de verkiezingen van mei dit jaar een aantal politiek gevoelige onderwerpen op de agenda zetten voor behandeling in De Nationale Assemblťe (DNA). Dit zei de DNA voorzitter in het actualiteitenprogramma "Suriname Vandaag". Sardjoe was uitgenodigd om te praten over het verschil tussen het Jeugdparlement en DNA.

De Parlementsvoorzitter hoopt ook de wet Bosbeheer behandeld te krijgen maar kon dat niet met zekerheid zeggen. Wat wel op de agenda voor bespreking staat in De Nationale Assemblťe is de relatie Suriname - Nederland.

niba - niba suri magazine
De regie van het actualiteitenprogramma "Suriname Vandaag"

De Nederlandse Parlementaire delegatie die binnenkort een bezoek aan Suriname brengt is niet door het Surinaamse Parlement uitgenodigd, zei Sardjoe. Maar de vriendschappelijke band die ons parlement en de Tweede Kamer hebben maakt elk bezoek mogelijk, voegde hij eraan toe.

Foto: Myra WinterCursus omgaan met kankerpatiŽnten

De Stichting voor Post Academisch Onderwijs Geneeskunde, in Suriname (SPAOGS) heeft een bijscholingscursus "Oncologie" (kankergeneeskunde) opgezet. De cursus is bedoeld voor gezondheidswerkers die met kankerpatiŽnten te maken hebben. De bijscholingscursus zal bestaan uit een theoretisch en een praktisch gedeelte waardoor de cursisten inzicht krijgen in de behandeling van verschillende tumorsoorten.

Het Koningin Wilhelmina Kankerbestrijdingsfonds in Nederland en het inschrijfgeld van de ruim tweehonderd deelnemers, maken het mogelijk dat de cursus kan worden opgezet. De cursus duurt twee jaar en zal opgesplitst worden in vier blokken per jaar. Een blok duurt drie dagen. Iedereen die de cursus met succes afmaakt ontvangt een certificaat.Koentie Soekwa eerste verkeersdode 2005

De publiciteitsdienst van het Korps Politie Suriname heeft reeds ťťn verkeersdode voor dit jaar geregistreerd. Op zondag 1 januari was de 71-jarige Koentie Soekwa betrokken bij een aanrijding in het district Nickerie. Op de Ir. Atta-Oellahweg, te Groot Henarpolder, reed ze met haar dochter mee, die met een hoge snelheid een waterplas probeerde te ontwijken.

Ze verloor bij deze handeling de controle over het stuur, waardoor de auto over de kop sloeg. Onderweg naar de Spoedeisende Hulp van het Streek Ziekenhuis stierf Koentie Soekwa. De bestuurster liep lichte letsels op. Ze is in het bezit van een geldig rijbewijs.Staatshoofden vergadering van de Caricom

Er staat veel te gebeuren in Paramaribo, in februari, de volgende maand. Minister Marie Levens van Buitenlandse Zaken heeft de afgelopen week een bezoek gebracht aan Georgetown, Guyana, waar het hoofdkwartier van de Caricom zetelt. Minister Levens is als voorzitter van de Raad van Ministers van de Caricom verantwoordelijk voor de agenda van de Staatshoofdenvergadering van de Caricom. Op 16 en 17 februari wordt in Paramaribo de Staatshoofdenvergadering van de Caricom gehouden.

In de tweede week van februari vindt ook de Cariforum-vergadering plaats. Op deze bijeenkomst wordt uitsluitend gesproken over ontwikkelingssamenwerking en -projecten, die in Caricom-verband en in de Dominicaanse Republiek worden uitgevoerd, met geld van de Europese Unie. Behalve de aanwezigheid van de Caricom-staatshoofden, komen ook de Braziliaanse president, Luiz Inacio Lula da Silva, en de minister van External Affairs van India, Kunal Natwar Singh, op tegenbezoek naar Suriname.

Een bijzonder agendapunt dat de Buza-minister moet voorbereiden, is de kwestie-HaÔti. Op dit moment bevinden zich veiligheidstroepen van de "Gemeenschap van Zuid-Amerikaanse Naties" onder auspiciŽn van de Verenigde Naties in HaÔti. Suriname, als voorzitter van de Caricom, is volgens Minister Levens in de positie om oplossingen aan te dragen voor de situatie waarin HaÔti verkeert.Onderwijs in en van het Nederlands in Suriname

Suriname is sinds december 2004 deelnemer aan de Nederlandse Taalunie. In de tweede helft van december zijn de laatste formele handelingen verricht. Deze waren noodzakelijk voor het in werking treden van de associatie. Minister Walter Sandriman tekende reeds op 12 december 2003 met het Comitť van Ministers van de Taalunie een associatie-overeenkomst, waardoor de samenwerking op het gebied van de Nederlandse taal binnen de Taalunie werd geformaliseerd.

Deze maand vindt de eerste Taalunie-activiteit met Suriname in ons land plaats. Er zal een congres worden georganiseerd, waarbij de Nederlandse taal in ons onderwijs centraal staat. De Nederlandse taaldeskundige van Suriname, Lila Gobardhan, is voorzitter van de voorbereidingscommissie. De Nederlandse-taaldeskundige is docent tevens opleidingscoŲrdinator aan het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL).

Het congres dat over een week in Suriname wordt gehouden, krijgt als titel mee: "Onderwijs in en van het Nederlands in Suriname". Ten behoeve van het welslagen van het congres is in de maand december 2004 de voorbereidingscommissie versterkt met een delegatie van de Taalunie uit Nederland en Vlaanderen. Later deze maand komt er een grotere delegatie naar ons land om de voorbereidingscommissie te ondersteunen. President Ronald Venetiaan zal het congres openen.Blaka man dey op gepaste wijze gevierd

De "Dag van de zwarte beschaving, Blaka man dey" werd op twee plaatsen gevierd. De "Feydrasi fu Afrikan Sranansma" hield de viering te Peto-Ondro in het district Marowijne. De "Stichting 1 Juli Keti-Koti" herdacht de "Dag der Zwarte Volken" te White Beach, in het district Para.

Daarbij waren behalve de plaatselijke bevolking ook aanwezig, de districtscommissaris van Para, Rudi Demon, de ambassadeur van de VS, Marsha Barnes, de algemeen directeur van Suralco, Warren Pedersen. Minister Franco Demon van Natuurlijke Hulpbronnen, vertegenwoordigde president Ronald Venetiaan.

De Internationale Dag van de Zwarte Beschaving werd tijdens de 20ste zitting van de UNESCO in 1978 ingesteld op de eerste zondag van elk jaar. Dit ter herdenking van en bezinning op de historisch-culturele erfenis alsook eerherstel en beleving van de culturele waarden en normen van vooral de traditionele zwarte gemeenschappen in de wereld.

De Unesco heeft daarbij aanbevolen dat deze dag volgens eigen stijl en traditie van de zwarte gemeenschappen en onder auspiciŽn van de eigen regering wordt gevierd.Suriname moet voor 15 oktober antwoorden

Het maritieme grensgeschil tussen Suriname en Guyana zal dit jaar op basis van overeenstemming met betrekking tot de samenstelling van het arbitragecollege en procedureregels worden voortgezet. In de 1 oktober rede van de president van de Republiek Suriname, Ronald Venetiaan, staat dat grensconflicten tussen lidstaten van de Caricom en tussen lidstaten en niet Caricom-landen dreigden te escaleren.

In veel gevallen is de vreedzame weg van arbitrage onder vigeur van de United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) ingeslagen.

Guyana bracht ons land in februari 2004 naar dit internationaal zeerechtorgaan en spande een proces aan. De met Guyana en Suriname overeengekomen procedureregels door het arbitragecollege dwingen Guyana uiterlijk 15 februari van dit jaar haar memorie van eis af te hebben. Suriname zal daar dan uiterlijk 15 oktober 2005 op moeten antwoorden. Niet zo lang geleden werd bekend dat Nederland Guyana heeft geweigerd inzage te geven in vertrouwelijke documenten.

Deze documenten zijn alleen toegankelijk voor Nederland en Suriname tenzij hierover andere afspraken worden gemaakt. Bij de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 heeft de toenmalige premier Henck Arron afgedwongen dat de documenten met betrekking tot onze grenzen niet zonder toestemming van Suriname door een derde partij kunnen worden ingezienCasinohouders aangepakt

Alle casinohouders in Suriname hebben voor het einde van 2004 van de minister van Justitie en Politie, Siegfried Gilds, een reactie gekregen over hun vergunningsvoorwaarden. De Justitieminister had de casino-ondernemers in een brief van 9 december gevraagd aan te tonen of zij over de vereiste papieren beschikken om hun casino te exploiteren. Een van de vereisten om een casino te exploiteren is dat deze bedrijvigheid plaatsvindt in een hotel. Alle casinohouders voldeden aan het verzoek van de minister. Twee van hen lieten de bewindsman weten dat ze reeds zijn begonnen met de bouwactiviteiten. De andere casinohouders hebben te kennen gegeven dat er op korte termijn met de bouwactiviteiten wordt gestart.

Minister Siegfried Gilds heeft in een brief van 28 december laten weten dat hij de bouwvergunningen afgegeven door zijn collega van Openbare Werken zo spoedig mogelijk wil zien. Van de casinohouders die hebben laten weten dat ze met de bouwactiviteiten zullen aanvangen wil de minister weten, hoe het planningstraject eruit ziet.

Ten slotte heeft minister Siegfried Gilds bekendgemaakt dat er een commissie wordt geÔnstalleerd die zal toezien hoe het uitvoeringstraject van de bouwactiviteiten vordert en of dat volgens de vergunningsvoorwaarden geschiedt.Samen staan we sterk is de boodschap

"Samen staan we sterk" is de naam van de activiteit "Studenten Workshop & Onderwijs debat" die werd gehouden in de Congreshal. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de Jongeren Werkgroep van het Onder-Directoraat Jeugdcentra in samenwerking met de Landelijke Studenten Vakbond Nederland. De workshop werd geopend door de directeur van het Directoraat Jeugdzaken, Richenel Trustfull.

Het onderwijs sectorplan is mede tot stand gekozen door de actieve participatie van jongeren. Trustfull haalde aan dat hun participatie erg belangrijk is.

Omdat jongeren een grote bijdrage kunnen leveren aan zaken die vooral hen aangaan, is het Jeugdparlement opgericht. De workshop is onder meer bedoeld om studentenvertegenwoordigers "skills" bij te brengen om gestructureerd samen te werken. Het is ook de bedoeling om de betrokkenheid van jongeren binnen het onderwijs te vergroten.

De workshop duurde drie dagen en werd afgesloten met een Nationaal debat, waarbij er gediscussieerd werd over het onderwijs in Suriname. Een van de Workshop CoŲrdinatoren, Yldiz Beigle, gaf aan dat er een evaluatie is gehouden op enkele middelbare scholen, met betrekking tot studentenparticipatie in het onderwijs. Hieruit bleek dat de betrokkenheid niet regelmatig is. Er worden nauwelijks of geen beleidsactiviteiten ontplooid. Zij is van mening dat er wel consumptieve activiteiten worden georganiseerd, zoals ontgroeningsfuifjes en sportweken.Onderwijzers ingezet bij ontwikkeling toerisme

Onderwijzers uit het binnenland hebben deelgenomen aan een Tourism Awareness en "Train the Trainer" workshop. Tijdens de workshop werd gebruik gemaakt van het awareness lesmateriaal "Welkom in ons dorp".

De workshop is een initiatief van de Stichting Toerisme Suriname, de STS, in samenwerking met de afdeling Onderwijs Binnenland van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling. Deze activiteit is een onderdeel van het Integrated Tourism Development Programme, ITDP. De leerkrachten krijgen na de workshop awareness materiaal om op hun scholen en in hun dorpen het Tourism Awareness proces op gang te brengen.In het binnenland blijft het droog

Aan de droogte die heerst in het binnenland lijkt nog steeds geen einde te komen. Ondanks de regenval waar de kuststrook mee te maken heeft is de situatie aldaar nog niet veranderd. De afgelopen periode is er langs de gehele Braziliaanse grens geen regen gevallen.

Ook boven het stuwmeer en in Sipilawini heeft het niet of nauwelijks geregend. Door de droogte zijn alle gebieden in het binnenland die voor transport afhankelijk zijn van de rivier, aangewezen op luchtvracht. De overheid subsidieert het transport van voedsel naar de verstoken gebieden. De goederen worden bij aankomst door winkeliers verhandeld.VP naar India vertrokken

Vice-president Jules Ajodhia is de afgelopen week vertrokken naar India om deel te nemen aan het Pravasi Bharatiya Divas in India. De Pravasi Bharatiya Divas wordt voor de derde keer georganiseerd en heeft als doelstelling de ruim 20 miljoen IndiŽrs die in diaspora leven dichter bij elkaar te brengen. Hoogtepunt van het evenement is de viering van de Diaspora-dag, zaterdag 9 januari.

Deze dag is uitgekozen, omdat Mahatma Gandhi op die dag in 1915 vanuit Zuid-Afrika terugkeerde naar India. De derde Divas vindt, ondanks de tsunami die het zuiden van het land getroffen heeft, gewoon plaats. Voorafgaande aan deze reis heeft de vice-president zich laten informeren over de toestand in India.

Het gezelschap van de vice-president bestaat uit mevrouw Ajodhia, regeringsadviseur Harry Kensmil, de directeur van het kabinet van de vice-president, Anand Sietaram en het hoofd van de Nationale Voorlichtingsdienst Sabithrie Gangapersad.

De heer Ajodhia zal tevens een bezoek brengen aan de president van India, Abdul Kalam. Op zondag 16 januari keert het gezelschap terug naar Suriname.Radionetwerk binnenland uitgebreid

De informatievoorziening voor bewoners in het binnenland wordt steeds beter. Hierdoor wordt de kwaliteit van het leven van de binnenlandbewoners beter en is de mogelijkheid om met elkaar te communiceren gemakkelijker geworden. In de afgelopen zes maanden heeft het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) het project Streekradio uitgevoerd. In december 2004 startten te Apoera de bewoners met hun eigen radiozender. Eerder deden de bewoners dat te Langa Tabbetje en Wan Hati.

Het ministerie van RO kreeg voor het project Streekradio ondersteuning van de UNESCO. Te Moengo, in het district Marowijne, is de Kinderboekenschrijver Gerrit Barron gestart met B.O.B-radio. Dit station is voor de Moengonezen op te vangen via de 89.5 FM frequentie.


 
Kosteloos internet Magazine

Vertel uw vrienden en kennissen over NIBA

Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk
Vormgeving: Phillip Lutz

Email: niba@suriname.nu

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen kunnen zich hiervoor opgeven via de website:

Vul uw emailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de email om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wil ontvangen, laat ons dan even weten waarom. Wij proberen steeds ons product te verbeteren en stellen uw mening zeer op prijs.

U kunt zich afmelden via onze website. Vul uw emailadres in en klik afmelden aan. Klik nu op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op link in de email om uw afmelding correct af te ronden.

Maar u kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden....


Hans Breeveld biedt boekwerk aan

De heer drs. Hans Breeveld heeft onlangs zijn boekwerk aangeboden aan de Voorzitter van De Nationale Assemblee.

niba - niba suri magazine

De heer Breeveld heeft geschreven over Wim Bos Verschuur. Voorzitter Sardjoe deelde de informatie met de heer Breeveld dat hij onderwijs heeft mogen genieten van de heer Bos Verschuur op de onderwijzersakte A en B in de jaren vijftig.

In de vriendschappelijke band die daarna ontstond met de heer Bos Verschuur heeft Voorzitter Sardjoe heel vaak politieke communicaties gehad. Hij was zeer onder de indruk van de spreekvaardigheid en de wijze waarop hij politieke omstandigheden etaleerde en analyseerde.

De Assembleevoorzitter was namelijk in die jaren indirect betrokken bij zijn politieke organisatie, maar had toen geen grote politieke aspiraties.


niba - niba suri magazine

Moedersterftecijfer in Suriname gedaald

Ten opzichte van 2003 is het moedersterftecijfer in Suriname dit jaar licht gedaald. Was dit cijfer het vorig jaar gesteld op 112 per 100.000 levendgeboorten, thans is dat 110 per 100.000 levendgeboorten. Deze cijfers staan in het jaarrapport 2004 van de United Nations Population Fund (UNFPA).

Binnen de regio zit Suriname hiermee nog boven het gemiddelde van landen zoals Cuba (33/100.000), Jamaica (87/100.000) en Puerto Rico (25/100.000), maar zit ze lager dan andere, zoals de Dominicaanse Republiek (150/100.000), Trinidad & Tobago (160/100.000) en HaÔti (680/100.000). Buurland Brazilie zit op een gemiddelde van 260 sterften per 100.000 levendgeboorten.

In 1997 was het maternaal- of moedersterftecijfer in Suriname 37,1 per 100.000 levendgeboorten. Statistieken van het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg (BOG) laten zien dat in 1998 een moedersterfte van 39,8 werd genoteerd, en in 1999 was dat 29,6. Het jaar 2000 kende echter een grote toename van het maternaalsterftecijfer: 153 per 100.000 levendgeboorten.

Het jaar daarop, in 2001, steeg dat opnieuw licht naar 154,4 gevallen per 100.000 levendgeboorten.

In 2003 werd een daling geregistreerd (112/100.000), een trend die zich dit jaar heeft voortgezet. Volgens het UNFPA-rapport State of the World Population 2004, The Cairo Consensus at Ten: Population, Reproductive Health and the Global Effort to End Poverty, zijn complicaties tijdens zwangerschap en bevalling de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen in hun reproductieve fase.

Dat geldt voornamelijk voor vrouwen in ontwikkelingslanden. Het terugdringen van het moedersterftecijfer wordt niet alleen erkend als een mensenrecht, maar wordt ook beschouwd als een cruciale factor voor internationale ontwikkeling.

Hoewel sommige landen op dit stuk vooruitgang hebben geboekt, sterven er jaarlijks nog ongeveer 529.000 vrouwen - oftewel 1 vrouw elke minuut - aan complicaties tijdens de zwangerschap of bevalling.

Volgens recente schattingen van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), Unicef en de UNFPA is dit aantal niet significant gedaald, en komen 99% van de moedersterftegevallen voor in ontwikkelingslanden. Daarnaast zijn er miljoenen vrouwen die dergelijke complicaties wel overleven, maar ziek worden of gehandicapt raken.

Cijfers zijn niet gemakkelijk te krijgen, maar de Safe Motherhood Initiative, een samenwerking van VN-organisaties en ngo's, schat dat voor elk geval van moedersterfte er 30 tot 50 vrouwen zijn die ziek of gehandicapt raken als gevolg van complicaties tijdens zwangerschap en bevalling.

In Suriname wordt hard gewerkt aan de verbetering van de moeder- en kindzorg.

Eind oktober kreeg de overheid medische apparatuur binnen, bestemd voor twee ziekenhuizen en vijf poliklinieken - 's Lands Hospitaal, het Streekziekenhuis Nickerie, polikliniek te Moengo, Lelydorp, Derde Rijweg, Tijgerkreek en Koewarasan - waar deze zorg centraal staat.

De apparatuur werd aangeschaft uit een door Japan gefinancierd project ter verbetering van de moeder- en kindzorg, voor ruim US$ 2,8 miljoen. Naast de verbetering van moeder- en kindzorg beoogt het project ook de verbetering van de reproductieve gezondheidszorg in Suriname.

De verwachting is eveneens dat het zuigelingen- en moedersterftecijfer zullen verbeteren.

Schrijversgroep 77

Radionieuws Door onvoorziene omstandigheden is de oud-op-nieuw-uitzending van Skrifiman Taki op 3 januari niet doorgegaan. Deze uitzending vindt nu plaats op 10 januari 2005.

Hierin wordt nagepraat over het afgelopen jaar en vooruitgeblikt op het nieuwe jaar. De presentatrices Ismene Krishnadath en Arlette Codfried hebben Alphons Levens en Alan Madari te gast. Zij delen hun literaire hoogtepunten en toekomstplannen met de luisteraars.

Speciaal voor deze uitzending gaf Guillaume Pool zijn nieuwste gedichten prijs.

Heel actueel is daarbij "PoŽzie om voor Paal te staan" over de recente botsing tussen het DNA-lid Paal en de ondervoorzitter, mevr. Wijdenbosch.

Alan Madari trakteert op gedichten in Sranan en Sarnami en een oude goude van Corly Verlooghen, "Het wankel huis."

Alphons reageert zoals altijd alert op de ontwikkelingen in de wereld met o.a het gedicht "Mogelijk" uit zijn gelijknamige bundel.

SRS, 96.3 FM. Om 21.15 uur.Bukutori Bukutori is een stichting in Paramaribo met als doel het bevorderen van schrijven, lezen en vertellen. Het eerste dat is gerealiseerd is de Afhaalbib die in augustus 2004 is gestart. Maandelijks worden in lijsten van 100 via email titels verstuurd met een korte omschrijving waar het boek over gaat. De mogelijkheid bestaat om via emailen/telefoon boeken te reserveren en af te halen.

Elke dinsdagmiddag kunnen boeken gehaald en gebracht worden tussen 4 en 8 uur "s avonds. Een andere dag is te bespreken. Het leenbedrag is 10 srd per kwartaal met een inschrijfbedrag van 7,5 srd.

In 2005 wil de stichting zich richten op schrijvers/dichters en vertellers. De stichting heeft heel wat leesmateriaal over het schrijven, over het vertellen en alles wat met literatuur te maken heeft. Aankomende schrijvers en vertellers kunnen er terecht voor die specifieke informatie. Om maar iets te noemen: het handboek voor de schrijvers waarin alle mogelijkheden die een schrijver ten dienste staan voor het bereiken van zijn schrijfdoelen etc.

Maar ook verhalen presenteren waarin elk aspect van vertellen aan bod komt. Literaire tijdschriften zoals "Onze Taal", "Schrijven" etc. Kortom, talent is absoluut een onderdeel van een dergelijke kunst beoefenen, maar scholing/onderwijs is absoluut essentieel voor degene die daar serieus om mee wil gaan. Voor meer informatie of lidmaatschappen kunt u mailen naar de secretaris van de stichting, Ruth San A Jong (ruthsan@sr.net)Conferentie Taalunie in Suriname Van 12-14 januari organiseert de Taalunie, waar Suriname onlangs geassocieerd lid van is geworden, een taalcongres over "Onderwijs van en in het Nederlands in Suriname".

De conferentie wordt op woensdagavond 12 januari feestelijk geopend door President Venetiaan. Tijdens de conferentie zullen via een stand van S"77 boeken van Surinaamse schrijvers worden verkocht.

Bij de sluiting van het congres op 14 januari zullen de auteurs Marylin Simons, Soucy Gummels, Sylvia Singh, Ismene Krishnadath, Arlette Codfried en Shrinivasi voordragen uit hun werk.Clark Accord presenteert nieuw boek

Op 21 januari presenteert Clark Accord in Nederland zijn nieuw boek "Tussen Apoera en Oreala, Een liefdesgeschiedenis in de regenwouden." In maart, na de Nederlandse boekenweek, komt hij naar Suriname waar hetzelfde boek wordt gepresenteerd samen met de in maart te verschijnen columnbundel "Shirley in Allochtonie".

"Tussen Apoera en Oreala" speelt zich af tussen de Indianendorpen Apoera in Suriname, en Oreala in Brits Guyana. Kol‚sji, een jongen uit de indianenstam, verhuist op jonge leeftijd naar de stad en groeit op in een presbyteriaans internaat in Georgetown, de hoofdstad van Brits Guyana waar hij wordt opgevoed met de ideeŽn en overtuigingen van christenen.

Wanneer hij later terugkeert naar Oreala, trouwt hij met Sathobang. De twee houden er totaal verschillende opvattingen op na, en langzaam maar zeker vormt dat de splijtzwam in hun relatie.

Hun kleinkind Binali, wordt heen en weer geslingerd tussen hun beide overtuigingen. De stamouders bemoeien zich met het conflict door de stammoeder Joerhi-tokorho naar de wereld van de mensen te sturen.

Omdat ze alleen voor Sathobang - waarmee ze communiceert - zichtbaar is, denkt het dorp dat deze haar verstand verloren heeft.

Moe van de eeuwige strijd, verlaat Kol‚sji zijn vrouw voor een andere. Dan begint haar strijd, gesteund door de stammoeder om hem terug te krijgen.Ook dit jaar kon een ieder die daar behoefte aan had zich geestelijk reinigen op het Onafhankelijkheidsplein, bij Elly Purperhart.

Het initiatief hiervoor werd 11 jaar geleden genomen door Robert Wijdenbosch.

niba - niba suri magazine

niba - niba suri magazine

De voorbereiding. De loodzware eeuwen oude gietijzeren kappa (vroeger gebruikt bij het bereiden van suiker uit suikerriet) werd door de brandweer vanuit het Fort Zeelandia voorzichtig overgebracht naar het Plein.


niba - niba suri magazine

Het kruidenbad of swiet watra

niba - niba suri magazine

Elly Purperhart klaar voor de geestelijke reiniging

Foto's: Myra Winter

Tienerzwangerschap nog grote reden tot bezorgdheid
In vele landen neemt tienerzwangerschap af. Desondanks is het nog grote reden tot bezorgdheid, vooral door de grote risico"s voor de gezondheid van moeder en kind, en de invloed die het heeft op de opleiding en toekomst van het meisje. Vrouwen en meisjes jonger dan 20 jaar nemen nog steeds 17% van alle geboorten in de minst ontwikkelde landen voor hun rekening, en dat is jaarlijks zo"n 14 miljoen geboorten wereldwijd.

Ook in Suriname is het percentage tienerzwangerschappen op 17% gesteld. Volgens het jaarrapport van de United Nations Population Fund (UNFPA) zijn van elke 1000 geboorten in Suriname, 42 van een tienermoeder in de leeftijd 15-19 jaar. In de periode 1999 - 2002 schommelde het percentage tienerzwangerschappen tussen de 16 en 20% van het totaal aantal geboorten in Suriname.

Volgens statistieken van het Centraal Bureau voor de Burgerstatistiek (CBB) was het aantal geboorten bij tienermoeders tussen 1980 en 1992 in absolute termen toegenomen, maar bleef deze relatief gelijk op 17% van het totaal aantal geboorten in Suriname.

Regionaal werden er wel verschillen geregistreerd: in Paramaribo, Wanica en Saramacca was het percentage tienermoeders lager dan het nationaal gemiddelde van 17%, terwijl in de rurale districten Nickerie, Coronie, Marowijne, Brokopondo en Sipaliwini dit percentage met 22% gemiddeld 5% hoger ligt.

Vergeleken met de regio is het Surinaamse cijfer van 17% lager dan dat van Jamaica (23,7%), Brazilie (18,8%), Venezuela (19,9%) en hoger dan dat van Trinidad & Tobago (13,7%) en Barbados (14,1%). In het Meerjaren Ontwikkelingsplan 2001 - 2005 heeft de regering aangegeven voor 2005 te streven naar een daling naar 14%.

  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

  ††