suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      
 

    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 03 - December - 2005           Suri Magazine no. 73In deze uitgave:

Nationaal Aids Programma gestart
Belangengroep oneens met beslissing
Flora-ressortbestuur biedt beleidsplan aan
Nieuwe schenkingen van Laat een container varen
Surinaamse Business Coalition tegen HIV/Aids
Tiendaagse training voor de Surinaamse politie
Verdachten fraudezaak OW in voorlopige vrijheid
Brute slachting 40 Moiwanezen herdacht
Commissie Parkeerproblematiek Transport
Geschiedenis moet niet misbruikt worden
Nationaal Netwerk SUNROP gelanceerd
Samen Verder schenkt goederen aan Huize Ashiana
Democratie, veiligheid en armoedebestrijding
Workshop Youth and Democracy
Indian songfestival in de Express Hal te Meerzorg
Land van Ame, Fountain of Life
Surinaamse regering legt zich neer bij de uitspraak
Opgedragen bij de inauguratie op 12 augustus 2005
Schatting bevolkingstoename districten
Konvooi verstoorder is oude bekende van politie
Srefidensi-boodschap Surinaamse moslimgemeenschap
Sranan prodo waka en prodo spikri
Onvolwassen gedrag van oppositie in DNA
Werkzaamheden herinrichting Dr. Sophie Redmondstraat
Internationale Bazaar Andres Bello
Installatie van de Jeugdadviesraad
Architectuur in Suriname 1951 tot 1969
I-Web Training voor bedrijfsleven
Samenwerking Jeugd Parlement en Nederlandse Jeugdraad
Satanisme moet de kop worden ingedrukt
Asfaltering van de Saramaccaweg begonnen
Politieberichten
Schrijversgroep 77
De Agenda
De wisselkoersen
Nationaal Aids Programma gestart

Het Nationaal Aids Programma is gestart met de campagne "Know Your Status" in verband met 1 december 2005 Wereld Aids-dag. Met deze campagne wordt de Surinaamse bevolking opgeroepen haar status te achterhalen aan de hand van een HIV-rapid test. Wereldwijd is het thema Stop Aids, Keep the Promise.

De stichting Regionale Gezondheidsdienst is gestart met het opzetten van Voluntary Counseling Testing Sites over het land. In het district Marowijne werd op 1 december de eerste VCT-site in het RGD gezondheidscentrum Albina ingericht. Het C-47 bulletin heeft vier richtlijnen gepubliceerd die in 2001 door de International Labour Organization zijn uitgebracht onder Code of Practice on HIV/Aids and the World of Work.

De richtlijnen omvatten de volgende actiepunten: Voorkomen van HIV/Aids, Beheersen en verzachten van het effect van HIV/Aids onder de beroepsbevolking en Verzorging en ondersteuning van werkers die geïnfecteerd en/of aangetast zijn door HIV/Aids, Wegwerken van stigma en discriminatie op grond van de HIV-status van iemand. Het actualiteitenprogramma Suriname Vandaag besteedde uitvoerig aandacht aan Wereld Aids-dag.Belangengroep oneens met beslissing

Een belangengroep van de Centrale Markt heeft aan vice-president Ramdien Sardjoe een brief overhandigd waarin ze vraagt om de beslissing terug te draaien dat venters voor de markt hun waar te koop mogen aanbieden. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft een oplossing bedacht voor de zwervende standhouders, die zonder toestemming op de openbare weg verkoopactiviteiten ontplooien.

Deze verkopers mogen nu met toestemming op een plek nabij de Centrale Markt hun koopwaar aan de man brengen. Hiervoor moeten zij een vergunning aanvragen en zich laten registreren. De belangengroep schrijft in de brief aan de vice-president dat ze dit oneerlijk vindt.Flora-ressortbestuur biedt beleidsplan aan

Leden van het Flora-ressortbestuur hebben het beleidsplan 2005-2010 aan minister Michel Felisi van Regionale Ontwikkeling overhandigd. Asfaltering van alle zandwegen, renovatie van de markt te Flora en het aanstellen van een buurtmanager zijn enkele doelstellingen die in het ressortplan zijn opgenomen. George Pindon is voorzitter van het Flora ressortbestuur.

Het bestuur heeft ook vastgesteld dat de vergoeding van de ressortraadsleden moet worden aangepast. Volgens Pindon moet het beleidsplan in deze regeerperiode worden gerealiseerd, omdat het belangrijk is voor het ressort. Om de doelen te bereiken, die in het beleidsplan staan, moeten zaken gefaseerd worden aangepakt. Dit zei minister Felisi. Zijn ministerie zal nagaan wat de beschikbare middelen zijn om dit plan uit te voeren.Nieuwe schenkingen van Laat een container varen

Verschillende scholen ontvangen goederen van de stichting "Laat een container varen". Afgelopen week konden vertegenwoordigers van de verschillende scholen hun schenking bekijken en anderen konden een aanvraag indienen. De Spangenbergschool, die in Nieuw Nickerie staat, ontving op 14 november jongstleden twee containers met schoolbenodigdheden en meubilair.

De stichting, die al ruim 15 jaar bezig is met dit sociaal werk, heeft in de afgelopen jaren meer dan 250 containers met verschillende goederen naar Suriname gebracht. De stichting "Laat een container varen" wordt geleid door Yvonne Biervliet.Surinaamse Business Coalition tegen HIV/Aids

Ter gelegenheid van Wereld Aids-dag, 1 december, werd op initiatief van de Nederlandse ambassade een projectvoorstel voor een Surinaamse Business Coalition tegen HIV/Aids gepresenteerd. De presentatie van het projectvoorstel moet leiden tot het opzetten van een Surinaams Business Coalition tegen HIV/Aids.

De Surinaamse overheid heeft de HIV/Aids-problematiek hoog op de agenda staan. Een nationale Business Coalition tegen HIV/Aids is internationaal een nuttig instrument gebleken om de aanpak van de private sector te coördineren, de uitwisseling van best practices en preventieactiviteiten te stimuleren en de samenwerking met andere sectoren en stakeholders te vergemakkelijken.

Het is bekend dat ook Suriname niet ontkomt aan de HIV/Aids-problematiek. Evenals in de rest van de wereld raken vooral mensen in de productieve leeftijd besmet met het virus. Hierdoor wordt de economische ontwikkeling van een land negatief beïnvloed en wordt ook het bedrijfsleven geconfronteerd met HIV/Aids. De Nederlandse ambassade zal de totstandkoming van een Surinaamse Business Coalition tegen HIV/Aids ook in de toekomst blijven ondersteunen.Tiendaagse training voor de Surinaamse politie

Op het hoofdkwartier van de politie te Duisburg kregen 52 politiemannen een certificaat uitgereikt omdat ze met goed gevolg aan de cursus recherche en de cursus forensische en technische opsporing hebben deelgenomen. De trainers van de cursus waren John Pel, Joop van Heuveln en Leendert Borstlap, allen instructeurs verbonden aan de Nederlandse politie. Zij gaven tien dagen een cursus aan hun Surinaamse collega's.Verdachten fraudezaak OW in voorlopige vrijheid

Alle verdachten in de fraudezaak van het ministerie van Openbare Werken zijn in voorlopige vrijheid gesteld. Advocate Eloa van der Hilst, die samen met haar collega Humphrey Schurman de verdachte Soerdjoesing verdedigt, heeft dit tegenover onze nieuwsdienst bevestigd. Van der Hilst zei dat rechter Ewald Ombre van het Tweede Kanton ermee heeft ingestemd dat de voorlopige hechtenis kan worden geschorst omdat deze fraudezaak onoverzichtelijk is geworden.

Er is meer onderzoek nodig, heeft de rechter vastgesteld. In januari 2006 zal de rechtbank de OW-fraudezaak weer op de rol plaatsen. Aan de voorlopige invrijheidstelling van de verdachten zijn voorwaarden verbonden. Ze moeten hun paspoort inleveren, elke dag moeten ze zich telefonisch melden bij de afdeling Fraude van de Politie en indien noodzakelijk voor de voortgang van het onderzoek moeten ze meteen ter beschikking zijn van de justitie. De verdachten mogen zich ook niet buiten het district van hun woonplaats begeven.Brute slachting 40 Moiwanezen herdacht

Het dorp Moiwana in het district Marrowijne zal opnieuw moeten worden opgeknapt en voor ontwikkeling moeten zorgen voor de nabestaanden, slachtoffers en voor elke Surinamer. Het is nu 19 jaar geleden dat ruim 40 weerloze mensen door mannen van het Nationaal Leger werden vermoord.

Overlevenden, slachtoffers en vertegenwoordigers van de regering kwamen bijeen bij het Moiwana-monument om een plengoffer te brengen. Minister van Transport en Communicatie (TCT) Alice Amafo, zei in haar toespraak dat de moorden van Moiwana een zwarte bladzijde zijn in onze geschiedenis.

De Surinaamse regering heeft zich neergelegd bij de uitspraak van het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens over de zaak Moiwana en heeft besloten alle verplichtingen na te komen. Het vonnis werd in Costa Rica uitgesproken en op 14 juli 2005 aan de regering voorgehouden.

Minister Michel Felisi van Regionale Ontwikkeling, tevens vertegenwoordiger van de presidentm las de schade voor die Suriname moet vergoeden. De juridische commissie mensenrechten is belast met het begeleiden van deze zaak. Suriname moet 15 juli 2006 het Inter Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens rapporteren over alle zaken.Commissie Parkeerproblematiek Transport

De commissie Parkeerproblematiek Transport, is door minister Alice Amafo van Transport, Communicatie en Toerisme, geïnstalleerd. Deze commissie zal nagaan hoe het parkeren in de binnenstad kan worden geordend. De TCT-bewindsvrouw installeerde een interdepartementale commissie Transport Binnenland. Deze heeft tot doel een georganiseerd, veilig en betrouwbaar transportsysteem op te zetten.

Suriname bestaat voor een groot deel uit achterland, een gebied dat over enorme ontwikkelingspotentie beschikt. Om gebruik te maken van de mogelijkheden van het achterland wil de regering transport en communicatie met dit deel van het land verbeteren. Minister Alice Amafo heeft er alle vertrouwen in dat de uitgestippelde doelen worden uitgevoerd.Geschiedenis moet niet misbruikt worden

De Nationale Assemblee kwam de afgelopen week in een openbare vergadering bijeen voor de behandeling van de regeringsverklaring 2005-2010. President Ronald Venetiaan reageerde op het DNA-lid Kenneth Moenne, die het actualiteitenprogramma Suriname Vandaag van donderdag 24 november aanhaalde.

Het programma gaf een overzicht van de nacht van de onafhankelijkheid dertig jaar geleden. Moenne zei dat in 1975 de coalitie haar been stijf hield en geen rekening hield met de oppositie en dat door zo'n houding de staatsgreep in 1980 onvermijdelijk was.

Het staatshoofd zei dat het lid Moenne de geschiedenis niet moet misbruiken om de jongeren in de samenleving op een dwaalspoor te brengen. De staatsgreep was avonturisme van jonge mensen.

Bij de behandeling van de ingekomen stukken kwam de verhoging van de vervoerskosten voor de president, vice-president en de ministers aan de orde. De schending van mensenrechten in Suriname werd ook besproken.Nationaal Netwerk SUNROP gelanceerd

Het Nationaal Netwerk voor Vrouwelijke Plattelandse en Binnenlandse Ondernemers in Suriname is gelanceerd. SUNROP is een nationaal netwerk van vrouwelijke plattelandse en binnenlandse ondernemers aangesloten bij het Marron Vrouwen Netwerk, Sanomaro-Esa, Stichting Projecta en de Nationale Vrouwenbeweging.

Het Inter-Amerikaans Instituut voor samenwerking op landbouwgebied en de Caribbean Network of Rural Women Producers zijn de initiatiefnemers. Suriname is met de lancering van SUNROP nu ook aangesloten bij de CANROP, zegt Betty Cederboom, spokesperson van het voorlopig bestuur.

Presidentsvrouwe Liesbeth Venetiaan-Vanenburg was aanwezig, omdat zij medeoprichter is van de CANROP. Het voorlopig SUNROP-bestuur wordt geleid door Fedelia Graand-Galon. De binnenlandse ondernemers zullen het officiële bestuur helpen samenstellen. Ze zullen erbij worden betrokken, omdat zij dagelijks in het veld werken en ze kennen de problemen, alus Cederboom.Samen Verder schenkt goederen aan Huize Ashiana

Een van de grootste bejaardentehuizen in het Caribisch gebied kreeg voor de derde keer verschillende goederen van de stichting "Samen Verder". Het bejaardencentrum "Huize Ashiana" onderhoudt goede relaties met stichting "Samen Verder". Deze is in Nederland gevestigd. De goederen die Ashiana heeft gekregen zijn ziekenhuisbedden, rollators, kleding, matrassen, meubilair en speelgoed. Het kinderhuis "Maharishi Dayanand van Arya Dewaker" ontving van Samen Verder meubilair voor het kindertehuis en zorgde ook al voor beveiling van het tehuis.Democratie, veiligheid en armoedebestrijding

Democratie, veiligheid en armoedebestrijding zijn zaken die OAS-assistent-secretaris-generaal Albert Ramdin als prioriteit heeft gesteld. Ramdin belegde vanmiddag een persconferentie waarin hij toelichting gaf over de inhoud van deze prioriteiten.

In verband met de onafhankelijkheid is de secretaris-generaal in Suriname. De agendapunten hebben betrekking op de Millennium Ontwikkelings Doelen. In vijf van de gestelde doelen, zegt hij, is gezondheidszorg opgenomen. Tijdens de Amerika-top genoten zaken als onderwijs, handel en het creëren van werkgelegenheid ruim de aandacht. Samen met de private sector wordt gewerkt aan een oplossing voor het werkgelegenheidsvraagstuk in de Amerika's, aldus Ramdin.

Ramdin werd in 1997 permanente vertegenwoordiger bij de OAS voor Suriname. In 1999 werd hij assistent-secretaris-generaal voor buitenlandse betrekkingen en gemeenschapsrelaties bij Caricom, ambassadeur van Suriname bij de OAS en niet-residerend ambassadeur van Suriname voor Costa Rica. Hij coördineerde de voorbereidingen voor de Derde Top van de Amerika's die in april 2001 te Québec werd gehouden.

Per 1 september 2001 werd hij adviseur van de secretaris-generaal van de OAS, Cesar Gaviria. In zijn nieuwe functie hield hij zich met name bezig met het Caribisch gebied en met de herstructurering van de OAS. Na zijn ontslag in 2004 werd hij per 1 september van dat jaar ambassadeur in algemene dienst en bijzonder adviseur van de Surinaamse regering inzake vraagstukken betreffende het Westelijk Halfrond.

Op 7 juni 2005 werd Ramdin gekozen tot assistent-secretaris-generaal van de OAS, als opvolger van de Amerikaan Luigi Einaudi. Hij werd op 19 juli daaropvolgend geïnstalleeerd.Workshop Youth and Democracy

De workshop "Youth and Democracy" is begonnen. Suriname is gastland van deze grootste regionale jongeren workshop en de Caricom-jeugdambassadeurs Harish Monorath en Yldiz Beighle zijn voor ons land de aanspreekpersonen. Aan de conferentie nemen 45 regionale jeugdvertegenwoordigers deel. Van hen zijn 32 van het buitenland afkomstig.Indian songfestival in de Express Hal te Meerzorg

De jongeren van Commewijne moeten de gelegenheid krijgen hun talenten te ontwikkelen. Dat is de mening van jongerenwerkgroep "The Express Crew". The Express Crew wordt geleid door Tina Dulam, jeugdparlementariër. Deze werkgroep organiseerde op zaterdag 26 november een Indian songfestival in de Express Hal te Meerzorg in het district Commewijne. Dit stond in het licht van 30 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid van Suriname.

Met deze activiteit wilde de jongerenwerkgroep de jongeren van Commewijne stimuleren om creatief bezig te zijn. The Express Crew wil kinderen van Commewijne op 5 december een gezellige kinderdag bezorgen. Vooral weeskinderen zullen aandacht krijgen. De financiële middelen hiervoor komen uit de opbrengsten van het Indian songfestival.Land van Ame, Fountain of Life

Het project "Land van Ame, Fountain of Life" zal moeten leiden naar een nieuwe Surinaamse theaterstijl. Op een persconferentie werd de inhoud van het project gepresenteerd. "Land van Ame" is een nieuw theaterinitiatief van Surinaamse kunstenaars, theatermakers en jongeren. Het staat in het kader van 30 jaar Srefidensi. De titel van de voorstelling "Land van Ame, Fountain of Life" gaat over de oorsprong en over de toekomst van Suriname.

Henk Tjon is de artistiek directeur en regisseur. "Land van Ame" wordt gefinancierd met geld van de Nederlandse regering als cadeau in verband met 30 jaar Srefidensi. Het is de bedoeling een spektakelvoorstelling te maken die vooruitblikt naar Suriname in 2020 en dat gebaseerd is op oude inheemse vertellingen.
Mythologische symbolen zoals de Gonini Arend, het water en de zon vormen het vertrekpunt voor een blik in de toekomst. Deze symbolen komen in het logo van "Land van Ame, Fountain of Life" voor. Aan deze organisatie hebben ruim 25 culturele verenigingen twee tot drie personen opgegeven voor deelname. Uit deze groep zullen 15 jongeren worden uitgekozen die zich zullen toeleggen op alle activiteiten voor het tot stand komen van de voorstelling.

De geselecteerde groep van 15 personen zal door deskundigen worden begeleid. De eerste activiteiten starten in december 2005 en de voorstelling zal worden opgevoerd vanaf april 2006. Eindverantwoordelijke intendant over de voorstelling is Arthur le Cosquino de Bussy.Surinaamse regering legt zich neer bij de uitspraak

De Surinaamse regering heeft zich neergelegd bij de uitspraak van het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens over de zaak-Moiwana en heeft besloten alle verplichtingen na te komen, aldus minister van Justitie en Politie Chandrikapersad Santokhi. Het vonnis werd in Costa Rica uitgesproken en op 14 juli 2005 aan de regering voorgehouden.

De juridische commissie mensenrechten is belast met het begeleiden van deze zaak. Procureur-generaal Subhaas Punwasi is de voorzitter, die aan gaf dat er ook een community development fonds moet worden opgericht. De overblijfselen van de slachtoffers moeten aan de nabestaanden worden overgedragen.

Suriname moet 15 juli 2006 het hof rapporteren over alle zaken. Deze beslissing is terecht, zegt minister Santokhi, omdat het land deel uitmaakt van het internationaal rechtsgemeenschap.

De sporen van migratie die de paden markeerden
die onze voorouders gevolgd hebben,
op hun weg naar Suriname,
zijn eerst vervaagd
om vervolgens geheel te verdwijnen.

Het bos heeft de voetpaden van de inheemsen ingesloten,
smaller en smaller gemaakt
en tenslotte geheel teruggenomen.

De zeeweg waarlangs de Europeanen,
waarlangs de Afrikanen,
waarlangs de Aziaten gekomen zijn,
is telkens weer verzwolgen
en door de golven uitgewist.

En ook de routekaarten in de lucht
zijn weggeblazen door de wind,
zachte winden, stormachtige winden,
al naar gelang het tijdsgewricht.

De meest gevoeligen onder ons
vliegen 's nachts wel eens terug
naar de eigen oorsprong.

Maar bij dageraad staan wij weer allen samen
in het licht van de dag,
op onze eigen Surinaamse bodem,
met geheel ons zijn,
stevig verankerd in de bodem,
in het water, in de lucht
van Mama Sranan.

Hier is onze werkelijkheid
waaraan wij samen verder bouwen.
Onder leiding fu wi Fesiman.


R.R. Venetiaan - Opgedragen bij de inauguratie op 12 augustus 2005
Schatting bevolkingstoename districten

De districten in Suriname zullen per juli 2010 een bevolkingstoename ondergaan. Alleen in het district Nickerie is dit niet het geval. Dit staat in een recente publicatie Districtenanalyse-II van de stichting Planbureau Suriname.

Het Planbureau zegt in de publicatie ook dat de totale bevolking van Suriname voor juli 2010 is geschat op 536.401 inwoners. De districtenanalyse-II moet worden gezien als basisdocument en planningsinstrument voor de districten, die bezig zijn met de uitvoering van de decentralisatie van bestuur.

Het Planbureau vindt deze publicatie ook belangrijk voor investeerders. Zij kunnen inzicht krijgen in de verschillende sectoren die in het rapport staan vermeld in kwantitatieve en kwalitatieve tijdreeksen.Konvooi verstoorder is oude bekende van politie

De man die heeft geprobeerd het konvooi te verstoren waarin premier Jan Peter Balkenende naar Zanderij reed, is een oude bekende van de politie. Met de Nederlandse bewindsman reed ook minister Chandrika Santokhi van Justitie en Politie mee.

Die verklaarde in het discussieprogramma "Welingelichte Kringen" van Radio ABC dat wordt uitgezocht wat de precieze beweegredenen van de man zijn geweest. De stoet was op dat moment onderweg naar het vliegveld.

Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst was de man onder invloed van alcohol of drugs. Minister Santokhi bevestigde deze constatering niet omdat het onderzoek gaande is.

Het persbureau Reuters meldt dat de bestuurder een oud-militair is, die in 1993 betrokken was bij brandstichting bij een televisiestation. De politie zou een handvuurwapen in zijn wagen hebben gevonden. Minister Santokhi bevestigde dit en zei dat het vuurwapen is gedekt door een vergunning omdat de man bij een beveiligingsbedrijf in dienst is.

Thuis bij de man werd ook een geweer gevonden dat niet door een wapenvergunning is gedekt. De man is inderdaad betrokken geweest bij de brandstichting van de STVS-studio op 11 oktober 1993 en heeft inmiddels zijn straf heeft uitgezeten. De man is in bewaring.Srefidensi-boodschap Surinaamse moslimgemeenschap

De Surinaamse moslimgemeenschap zegt in een Srefidensi-boodschap dat zij voorstander is van dialoog tussen coalitie en oppositie en het bereiken van een nationale consensus om uit de toestand van crisis en verlamming te komen. Zij stelt dat de broederschap van de Islam nergens anders zo mooi tot uiting komt als in de jaarlijkse bedevaart of Hadj die medio januari 2006 wederom aanvangt.

Het is deze universele broederschap die ook maakt dat alle grote bevolkingsgroepen in Suriname "historische roots" met de Islam hebben. De Surinaamse moslimgemeenschap spreekt de hoop uit dat naast de regionale samenwerking met onder andere Brazilië, Venezuela, Guyana en Trinidad en Tobago er ook intensiever gebruik zal worden gemaakt van de vele mogelijkheden die zuid-zuid-samenwerking met landen van de Organisatie van de Islamitische Conferentie biedt.

In dit verband zijn er voor de Republiek Suriname interessante mogelijkheden voor economische ontwikkeling door samenwerking met landen als Turkije, Marokko, Saoedië-Arabië en de Golfstaten, Iran, Indonesië, Maleisië en Pakistan. Ter gelegenheid van de viering van 30 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname gaf de Madjlies Moesliemien Suriname deze Srefidensi-boodschap uit.Sranan prodo waka en prodo spikri

Het thema van 30 jaar Srefidensi, "Werken aan de opbouw van Suriname in eenheid en harmonie" werd door een Sranan prodo waka en prodo spikri tot uitdrukking gebracht. Aan de prodowaka, die startte bij het C.C.S., deden 28 groepen uit de stad en districten mee.

Elke groep bestond uit ruim 15 personen die waren gestoken in kleurige kleding van verschillende culturen. Er waren ook praalwagens en enkele pick-ups met muziekgroepen. De publieke belangstelling langs de route was er volop en men was enthousiast.

Het thema van 30 jaar Srefidensi werd tijdens de loop door middel van zang, dans en drama op afgesproken momenten en lokaties uitgebeeld. Het geheel werd afgesloten met de Srefidensi Prisiri met muzikale omlijsting van Pepre siri en Ala Kondre Dron.Onvolwassen gedrag van oppositie in DNA

De buitengewone openbare vergadering van De Nationale Assemblee in verband met dertig jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname is bijgewoond door verschillende buitenlandse gasten. Het koninkrijk der Nederlanden, de vroegere kolonisator, werd vertegenwoordigd door minister-president Jan Peter Balkenende. Parlementsvoorzitter Paul Somohardjo heette de gasten welkom.

DNA-voorzitter Somohardjo zei dat Suriname met kop en schouders uitsteekt als een model van een multiculturele samenleving hoewel in grote delen van de wereld nog geworsteld wordt met het vestigen hiervan. Toen president Ronald Venetiaan zich voor zijn toespraak gereedmaakte bij het spreekgestoelte, verlieten alle DNA-leden van de Nationale Democratische Partij (NDP) de vergaderzaal. Een onvolwassen vertoning van deze oppositiepartij die door iedereen in de zaal werd betreurd.

Na de toespraak van president Ronald Venetiaan eiste de NDP de zitplaatsen op. Omdat die intussen waren ingenomen door andere leden van de DNA bleven de NDP-parlementariërs staan totdat hun collegae weer plaats maakten, hetgeen als zeer hinderlijk en onfatsoenlijk werd ervaren. Minister-president Jan Peter Balkenende benadrukte in zijn toespraak dat Nederland en Suriname altijd met elkaar in contact zullen staan. De DNA-voorzitter negeerde het gedrag van de NDP-leden en sloot deze historische vergadering van het hoogste college van staat.Werkzaamheden herinrichting Dr. Sophie Redmondstraat

De werkzaamheden voor de herinrichting van de Dr. Sophie Redmondstraat zijn reeds in volle gang. De uitvoerders van het project zijn op 7 november met de werkzaamheden begonnen. Het document voor de uitvoering hiervan werd in de maand september ondertekend.

Voor Suriname werd het document ondertekend door de minister van Openbare Werken, Ganeshkoemar Kandhai en voor Amerika door de Amerikaanse ambassadeur Marsha Barnes. Met de uitvoering van de werkzaamheden zijn belast het aannemingsbedrijf Baitali, de technische staf van de Amerikaanse ambassade, het ministerie van OW en ACE consultancy.

Het project moet binnen vijf maanden worden opgeleverd. De kosten die gepaard gaan met de herinrichting van de Dr. Sophie Redmondstraat zijn voor de Amerikaanse ambassade.Internationale Bazaar Andres Bello

De opening van de jaarlijkse Internationale Bazaar vond de afgelopen week plaats op het terrein van het Venezolaans Centrum Andres Bello. Dit is de twaalfde achtereenvolgende bazaar die door de Diplomatic Ladies Group of Suriname (DLG) werd gehouden.

Dit jaar hebben vijfentwintig landen meegedaan met de bazaar. Na het welkomstwoord van de chairperson, Sri Sunjojo, van de DLG, opende first lady Liesbeth Venetiaan-Vanenburg de bazaar. Elk land en elke organisatie had een eigen stand ingericht waar mensen artikelen, versnaperingen en drankjes konden kopen. Verder was er ook een loterij met als hoofdprijs drie retourtickets, één naar Amsterdam, één naar Curaçao en één naar Port of Spain.

Het doel van deze bazaar is het inzamelen van gelden voor het financieren van sociale projecten in Suriname. Aan deze activiteit hebben tien ambassades, vijftien consulaten, de World Health Organization en de Pan American Health Organization meegedaan. Zo heeft de Diplomatic Ladies Group dit jaar meer dan tien sociale projecten kunnen ondersteunen.Installatie van de Jeugdadviesraad

De president van de Republiek Suriname Ronald Venetiaan, installeerde op zijn kabinet de Jeugdadviesraad. Deze raad, die bestaat uit negen deskundige personen, zal als ondersteuning moeten dienen voor het Nationaal Jeugd Parlement.

Met de installatie van de adviesraad is de werking van het Nationaal Jeugd Instituut operationeel gemaakt. Dit zei president Ronald Venetiaan. Minister Edwin Wolf van Onderwijs en Volksontwikkeling is de hoofdverantwoordelijke voor het jeugdbeleid. Het NJI en de adviesraad ressorteren onder de president van de Republiek Suriname.

De adviesraad zal het NJI adviseren en aanbevelingen doen aan de regering ten behoeve van het jeugdbeleid in overeenstemming met het Nationaal Jeugd Parlement. Er waren drie leden van de adviesraad afwezig tijdens de installatie, omdat zij in het buitenland zijn.

Er is nog plaats voor twee personen in de adviesraad, omdat de regeling zegt dat er minimaal zeven en maximaal elf deskundigen zitting mogen hebben in deze raad. Voorzitter van de Jeugdadviesraad is Merildo Sanrochman.

Melvin Bouva, voorzitter van het Nationaal Jeugd Parlement, sprak over de belangrijkste knelpunten binnen het Nationaal Jeugd Instituut en hoe het NJP en de adviesraad deze zullen oplossen.Architectuur in Suriname 1951 tot 1969

Het Landsarchief heeft een boekwerk in ontvangst genomen van Myra Winter, die het aanbood aan de Dienst namens de schrijfster Maria Nagel — de Groot. Het boek dat als titel heeft "Achteraf bekeken. Architectuur in Suriname 1951 tot 1969. Bouwwerken ontworpen door ir. P.J. Nagel (1921-1997)", bestaat hoofdzakelijk uit foto’s van bouwwerken in Suriname.

niba - niba suri magazine

vlnr: Rita Tjien Fooh van het Landsarchief aan de Doekieweg en Myra WinterI-Web Training voor bedrijfsleven

De I-Web Training, die in het gebouw van de SPWE aan de Heerenstraat gehouden wordt, is ontwikkeld voor een beter management in het bedrijf en een betere prestatie van het personeel door het ontwikkelen van een geschikte werkomgeving.

Aan de training hebben 22 cursisten uit verschillende branches van het bedrijfsleven deelgenomen, waaronder zowel werkgevers als werknemers. Het openingswoord kwam van Eugene Mercus. Hij belichtte het doel van de training, de verwachtingen, en sprak de hoop uit dat de cursisten het geleerde zullen toepassen.

De trainers die zich voor dit project inzetten, zijn opgeleid door de International Labour Organization, ILO. Deze organisatie verzorgt trainingen in het Caribisch gebied en startte in 2000 gestart in Suriname. Maandag werden tijdens de training de volgende onderwerpen behandeld, verband tussen personeel en productiviteit en het rekruteren van productief personeel.

In het verdere programma komen aan de orde, een veilige en productieve werkomgeving en het omgaan met probleempersoneel. De reactie van de cursisten is positief, zij willen het geleerde zo snel mogelijk in praktijk brengen. De training duurt tot 3 december en wordt afgesloten met de uitreiking van certificaten aan de participanten.Samenwerking Jeugd Parlement en Nederlandse Jeugdraad

Het Nationaal Jeugd Parlement Suriname en de Nationale Jeugdraad Nederland zullen in de toekomst op structurele basis elkaars werk ondersteunen. NJP-voorzitter Melvin Bouva bracht afgelopen week samen met directeur Jeugdzaken Richenell Trustfull en Caricom-jeugdambassadeur Yldiz Beighle een bezoek aan Nederland.

Naast het bezoek aan de Nederlandse Jeugdraad, was er ook een afspraak met de Rotterdamse Jeugdraad. Opmerkelijk is dat de beide raden in structuur verschillen van het NJP van Suriname. Het zijn vrijwilligersorganisaties opgebouwd uit vertegenwoordigers van jongerenorganisaties en zijn in structuur gelijk aan een stichting.

Het Jeugdparlement daarentegen is een democratisch gekozen onafhankelijk instituut, dat staat onder de president van Suriname. De Nederlandse raden vinden het model van Suriname een voorbeeld, maar het zal in Nederland nog even tijd kosten om het integrale in te bouwen.

Het ligt wel in de bedoeling om bij verdere kennis- en informatie-uitwisseling veranderingen aan te brengen. Hiervoor zijn reeds relevante documenten, waaronder de Nota van het NJP en het Jaarverslag van de RJR, uitgewisseld. De gesprekken hadden een vruchtbaar verloop, waarbij het NJP als blijk van waardering de NJR een geschenk aanbood.Satanisme moet de kop worden ingedrukt

Het satanisme moet de kop worden ingedrukt, want het aantal zelfmoordgevallen neemt toe. Door gebed moet dit worden aangepakt, zegt Steve Meye, voorganger van de Nieuwe Generatie Gemeente God's Bazuin. Hij hield dit de aanwezigen voor tijdens de nationale jeugdrally.

De rally vond de afgelopen week plaats in het Flamboyant park. De organisatie van deze grootse jeugdbijeenkomst lag in handen van verschillende gemeenten in Suriname in samenwerking met God's Bazuin. Volgens de organisatoren moeten jongeren op de hoogte worden gesteld van ontwikkelingen in de gemeenschap.Asfaltering van de Saramaccaweg begonnen

De weg naar Groningen in het district Saramacca zal worden geasfalteerd. Op 24 november jongstleden gaf de vice-president van de Republiek Suriname, Ramdien Sardjoe, het startsein hiervoor. De Saramaccaweg is 18 km lang en behoort tot een van de oudste wegen en die langs de Saramaccarivier loopt tot naar Groningen.

De districtcommisssaris van Saramacca, Mandrachaldebie Ghisaidoobe, zei dat met het asfalteren van de weg een droom in vervulling is gegaan. De vice-president van Suriname, die op deze weg voor het eerst reed in 1958, weet hoe moeilijk het wordt om over deze weg te rijden wanneer de regentijd aanbreekt. 
Kosteloos internet Magazine


Uitgever:
Stichting Suriname

Website: www.suriname.NU

Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning
Clifford Brathwaite

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk

Copyright foto's:
Myra Winter
(tenzij anders aangegeven)

Vormgeving: Phillip Lutz

Oplage: 50.438

E-mail: niba@suriname.NU

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen, kunnen zich hiervoor opgeven via:
www.suriname.NU

Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor de verzending van NIBA en wordt niet aan derden doorgegeven.

Vul uw e-mailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de e-mail om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wilt ontvangen, laat het ons dan even weten.

U kunt zich afmelden via onze website.
Vul uw e-mailadres in en klik afmelden aan. Klik daarna op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op de link in de e-mail om uw afmelding correct af te ronden.

U kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden.
niba - niba suri magazine


Man dood aangetroffen in woning

In een woning op het terrein van houtzagerij Suriname Timber op de Duisburglaan, is het stoffelijk overschot van de Guyanees Rassidin Kan aangetroffen. Onderzoek wees uit dat Kan een natuurlijke dood is gestorven.

Tot Kans directe familie behoort hoogstwaarschijnlijk een in de Verenigde Staten woonachtige zuster, in verband met het feit dat in de woning een brief is aangetroffen, waarin de overledene zijn zuster kenbaar maakte dat hij kort daarvoor werk gevonden had in Suriname.Zaken opgelost

Door de recherche van het bureau Nieuwe Haven zijn de afgelopen week twee vrouwen in de Mr. Jaggernath Lachmonstraat aangehouden, in verband met een berovingszaak. Op 31 maart van dit jaar zagen zij, samen met anderen, kans een zekere L. in zijn woning van zijn geld en sieraden te beroven.

Het tweetal bekende zich inderdaad hieraan te hebben schuldig gemaakt. De andere verdachten zijn nog voortvluchtig. Aan hun opsporing wordt gewerkt. In de zaak waarbij wapens en munities op de Bloemenveldweg in het ressort Latour in beslag waren genomen zijn nog drie verdachten ingerekend.

Het betreft in deze de leveranciers van het wapentuig. Eerder waren een man en zijn vrouw aangehouden. De verdachten hebben een bekentenis afgelegd.Brand bij Hof van Justitie tijdig geblust

Een man die op Srefidensie-avond bij het gebouw van het Hof van Justitie een vuur had aangestoken is door een bewaker, die zich op een meter of 15 van de man bevond, aangehouden en aan de politie overgedragen.

De 25 à 30 jarige man had met enkele plastic kannen brandbaar materiaal een vuur gemaakt, waarop vuur- en rookontwikkeling ontstond. Het vuur kon gelukkig tijdig worden gedoofd.

Uit voorlopig onderzoek is gebleken dat communicatie met de verdachte niet mogelijk is en de man vermoedelijk een zwerversbestaan leidt.

Volgens informatie van personeel van het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) kreeg de man af en toe een bad en schone kleding, maar wordt hij niet behandeld in het kader van enige geestelijke verzorging. De man is voorlopig een veilig onderdak verleend en in verzekering gesteld.Onbekende man opgedregd

Door de politie van het district Commewijne is het stoffelijk overschot van een plusminus 30 à 35-jarige (bosland-)creoolse man opgedregd uit de Surinamerivier, ter hoogte van plantage Dordrecht. Het lichaam, ter lengte van 1,73 meter, verkeerde in verregaande staat van ontbinding.

De identiteit van de man is vooralsnog onbekend. De man had gevlochten kroeshaar, had een bloot bovenlijf en was gekleed in een donkere lange broek. De man had geen schoeisel.

Familieleden of personen die deze man in het leven hebben gekend, kunnen contact opnemen met de politie van station Meerzorg.Man in dijbeen geraakt

Een man werd het afgelopen weekeinde door een kogel vanuit een vuurwapen van een tot nog toe onbekende schutter in zijn dijbeen geraakt. Het voorval vond plaats op de Oost-Westverbinding, voor Expreshall, in het district Commewijne.

Op een bepaald moment werd in een menigte een schot gelost, waarbij de autoruit van de auto waarin de man zat aan diggelen ging. De man werd daarbij in zijn dijbeen geraakt.

Het slachtoffer werd naar de spoedeisende hulp vervoerd en mocht na behandeling naar huis. De schutter is nog niet bekend. Informatie die kan leiden tot het achterhalen van de identiteit van de verdachte kan worden doorgegeven aan de politie van station Meerzorg, op telefoonnummer 0354045 of via de Centrale Meldkamer op 115.Gewelddadige verkrachter aangehouden

De 48-jarige G.T., verdacht van mishandeling en verkrachting, is door de politie in de Drie Tabikistraat aangehouden, in nauwe samenwerking met buurtbewoners van het Tammenga-project.

G.T. wordt er van verdacht enige dagen geleden een 13-jarig meisje tegen haar wil te hebben meegenomen en te hebben verkracht, na eerst haar vader te hebben mishandeld.

De man erkende in de woning van het meisje te zijn binnengedrongen, alsook haar vader met een stuk hout mishandeld te hebben en daarop het meisje te hebben meegenomen. Hij ontkent echter het meisje te hebben verkracht.

Verdachte is eerder in aanraking geweest met politie en justitie, inzake gepleegde strafbare feiten. De politie van de afdeling Jeugdzaken zet het onderzoek voort.70ste verkeersdode

De 69-jarige bromfietser Hendrik Djaio Toekiman is na een aanrijding op de Sir Winston Churchillweg in het ziekenhuis overleden. De bromfietser kwam vanuit de stad en reed in de richting van Domburg. Op een bepaald moment werd Toekiman door een bestelbusje van achteren aangereden.

Uit het voorlopig onderzoek is gebleken dat Toekiman vermoedelijk een te ruime bocht naar rechts, naar de inrit van zijn woning, heeft gemaakt, zonder daarbij een teken van verandering van richting te hebben gegeven. Hij zou daarbij vermoedelijk ook niet op het achteropkomende verkeer hebben gelet.

Toekiman bekwam ernstige inwendige kneuzingen, alsook schaafverwondingen aan arm en beide voeten. Ook klaagde het slachtoffer onmiddellijk na het ongeval over pijnen in heup en buik.

De bestuurder van het bestelbusje verkeerde niet onder invloed van alcohol en was in het bezit van een geldig rijbewijs.

Toekiman is de 70ste verkeersdode dit jaar.69e verkeersdode en drie gewonden

De 22-jarige Alicia Bouterse, gehuwd Emanuelson, is ten gevolge van een aanrijding op de hoek van de Twee Kinderenweg en de Pasteurstraat komen te overlijden. Het slachtoffer zat als passagier, samen met twee anderen, in een auto, die werd bestuurd door haar man. Men reed over de Twee Kinderenweg, vanuit de Anton Dragtenweg naar de Mr. Thurkowstraat.

De bestuurder van een naderende pick-up verleende echter geen voorrang toen hij een bocht naar rechts nam, naar de Pasteurstraat. Uit het voorlopig onderzoek rijst het vermoeden dat beide bestuurders met te hoge snelheid reden, waardoor een botsing met het noodlottige gevolg niet kon worden voorkomen.

Het slachtoffer bezweek ter plaatse. De brandweer diende te worden ingeschakeld om de overige inzittenden uit hun benarde positie te bevrijden.

De pick-up-bestuurder kwam met de schrik vrij, terwijl de overige drie slachtoffers voor medische hulp per ambulance naar het ziekenhuis werden vervoerd. Het rijbewijs van beide bestuurders is ingevorderd. De materiële schade aan de twee voertuigen is aanzienlijk.De Wisselkoers

De koersen zijn indicatie- koersen en geven de waarde aan van onze
Surinaamse Dollar
per 3 December 2005 t.o.v. de volgende buitenlandse valutasoorten.

Voorbeeld:
Als u 1 US Dollar verkoopt aan de Centrale Bank krijgt u daarvoor op dit moment 2,70 SRD voor terug
(exclusief transactiekosten)

Bij wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
U verkoopt   2,70
U koopt        2,78

EURO
U verkoopt    3,158
U koopt         3,252

POUND STERLING
U verkoopt    4,662
U koopt         4,800

Ned. Ant. GLD.
U verkoopt    1,501
U koopt         1,563

Voor bankpapier

U.S. DOLLAR
U verkoopt    2,70
U koopt         2,78

EURO
U verkoopt    3,149
U koopt         3,262

POUND STERLING
U verkoopt    4,629
U koopt         4,810

Ned. Ant. GLD.
U verkoopt    1,501
U koopt         1,563

Bron: Centrale Bank van Suriname
niba - niba suri magazine
De nationale zender

SURINAME VANDAAG

ACTUALITEITEN
PROGRAMMA

Suriname Discovered
nieuw fotoboek in groot formaat

niba - niba suri magazine

In een gezamenlijke inspanning van Surinaamse ervaring en Nederlandse techniek is een groot formaat foto- en tekstboek gemaakt, dat terecht een streling voor het oog genoemd mag worden. De uitgave is letterlijk van kaft tot kaft gevuld met prachtige grote foto's, gemaakt door Marco de Nood.

niba - niba suri magazine

Uitgeverij Scriptum in Nederland, Vaco in Suriname en de andere medewerkers hebben alles op alles gezet om in "Suriname Discovered", een van de mooiste landen ter wereld op een gepaste wijze te presenteren. Naast de mooie natuur en omgeving staat in dit boek vooral de mens in Suriname centraal.

Hennah Draaibaar, Gré Ploeg en eindredacteur Toon Fey interviewden 20 personen die zij spontaan tegenkwamen.

Bekende en onbekende personen vertellen in "Suriname Discovered" hun eigen verhaal. U maakt daarmee op een correcte manier kennis met de Surinaamse bevolking en proeft ook de sfeer en ambiance van alle dag.

Als u nog nooit in Suriname bent geweest, is het een zeer goede voorbereiding van uw reis. Misschien zelfs wel noodzakelijk. Maar ook mensen die Suriname al kennen, of er al geweest zijn, zullen aangenaam verrast worden en plekken en gezichten ontdekken die zelfs voor hen nieuw zijn.

Het is een prachtig SREFIDENSI geschenk waar iedereen zich in zal kunnen vinden en Suriname bijzonder trots op kan zijn.

Suriname Discovered, 168 pagina’s in full color, formaat 31 x 31 cm, met ongeveer 230 foto’s, kost slechts 35 Euro (in Suriname 33 euro) en is in twee talen geschreven, Nederlands en Engels.

ISBN no. 90 5594 402 5
Schrijversgroep 77

Radionieuws

Op maandag 5 december kunt u luisteren naar Arlette Codfried die praat met Orsine Nelom.

Orsine Nelom kwam onlangs uit met een tweede gedichtenbundel, ditmaal in het kader van 30 jaar onafhankelijkheid heel toepasselijk gewijd aan Suriname. Zij praat met Arlette over haar aspiraties als dichteres en wat haar beweegt tot dichten.

SRS 93.6 FM om 21.15 u

Nieuws van Stichting BukutoriWorkshop: Goed gestemd voor mijn vak/beroep
Datum: 12 december 2005
Tijd: 17.30 pm

Bukutori probeert middels haar workshops enkele tools te geven om de kwaliteit van het voorlezen en eventueel vertellen te verbeteren. Het volgende onderdeel waarop wij ons gaan richten is het juiste gebruik van de stem, bekeken vanuit de invalshoek van een logopedist (spraakleraar).

Deze workshop is bestemd voor beroepsmatige sprekers waaronder vertellers, leerkrachten, omroepers, leiders van groepen kinderen en volwassenen. Bibliotheekmedewerkers zijn hierbij ook uitgenodigd. Helga Esajas, logopediste en docent Logopedie aan de PABO (Pedagogisch Instituut) in Nederland, zal deze workshop verzorgen. Tarief voor deelname: 35 srdWorkshop:

Voorlezen en vertellen; het belang van een goede taalontwikkeling voor lezen en vertellen
Datum: 13 december 2005
Tijd 17.30 pm

Deze workshop is bestemd voor een ieder die daar interesse voor heeft, maar in het bijzonder voor leerkrachten. Wij nodigen graag bibliotheek-medewerkers en vertellers uit zich op te geven voor deelname. Ook deze workshop wordt verzorgd door Helga Esajas. Tarief voor deelname: 35 srd

29 december 2005 Puwema Neti

Bukutori organiseert samen met De Bron een Puwema Neti.. Op deze avond zullen literaire voordrachten gehouden worden. Opgave voor deelname bij Ruth San A Jong (532 182) en Tieneke Sumter (434 665 of 534 094)

Samen zullen wij het jaar op "literaire" wijze afsluiten met een lekkere borrel en daarna een flinke pagara! Geen analyses van teksten, gewoon een leuke fatu! De tijd geven wij in samenspraak met u door. Doe gezellig mee en haal die krabbels uit de lade!


AGENDA

8 december (A)
Herdenking van de wrede en zinloze moord op 16 weerloze vooraanstaanden van de Surinaamse samenleving

8 december (J)
Chanuka / Feest van de inwijding van de Tempel van Salomon

10 december (A)
Internationale dag van de mensenrechten

11 december (H)
Gita Jayanti

12 december (C)
Dong Zhi / Winterzonnewende / langste dag van het jaar

25/26 december (K)
Kertfeest / Geboorte van Christus

26 december (J)
Chanuka / Herdenking van de herinwijding van de Tweede Tempel, in 165 B.C.

1 januari (A)
Nieuwjaar in de westerse samenleving

1 januari (A)
Internationale dag van de vrede

10 januari (I)
Id ul Adha / Offerfeest

16 januari (S)
Oprichting van de VHP in 1949

(I) = Islamitisch
(H) = Hindoe
(A) = Algemeen
(C) = Chinees
(J) = Joods / Israelisch
(K) = Kerkelijk
(S) = Suriname


niba - niba suri magazine
  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA