suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      
 

    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
Suriname

 5 - Augustus - 2006           Suri Magazine no. 106In deze uitgave:

Trots zijn op onze vlag en ons land
Ministersteam voor problemen Douane
Werknemers krijgen geen salaris
CLO formele onderhandelingspartner
Religieuze organisaties willen samenwerken
Surinaamse Kinderkunst Expo
Scheidende ambassadeurs gedecoreerd
Agrarische sector besproken in DNA
Melkboeren krijgen achterstallige gelden
Expositie van Remond Mangoensemito
Douane opgeroepen werk te hervatten
Trainingsplan beleid en projectmanagement
Cubaanse artsen doen oogmeting in Para
Fractieleidersbijeenkomsten zonder oppositie
Jongeren en verantwoordelijk seks gedrag
Nieuwe projecten voor het binnenland goedgekeurd
Negentien geslaagden hogere kaderopleiding
Experts voor biodiversiteit
Kinderen stimuleren verhalen te vertellen
Duitse reggae-artiest gentleman geeft concert
Vreemdelingenwet moet opnieuw bekeken worden
Vooraanstaand historicus krijgt Liber Amoricum
Monument voor koloniale moord en slachtpartij
Gonini kriki krijgt polikliniek
Beleidsmedewerkers versterken Kabinet Minister
VOJ Student Excellence Awards 2006
Nep-politieman aangehouden
Mannen - verkleed als vrouw
Twee jagers dodelijk geraakt, twee anderen gewond
Anielkoemar Tatoe verongelukt
Cocainesmokkelaarster aangehouden
Valse 200 euro-biljetten in omloop
Wisselkoersen
Schrijversgroep 77
Vakantieschool DanSing en Rhythm
Trots zijn op onze vlag en ons land

De organisatie "Sunset Optimist Club Paramaribo" wil jongeren bewuster maken om met respect en liefde om te gaan met de Surinaamse vlag. Zij is begonnen met het verstrekken van de Surinaamse vlag aan de scholen. Dit keer was de Stahelschool van de EBGS aan de beurt.

niba - niba suri magazine

Deze school heeft ruim drie jaar geen vlaggenparade gehouden, omdat er steeds geen koord aanwezig was. Als Surinamers moeten wij trots zijn op onze vlag en ons land.Ministersteam voor problemen Douane

Een team van ministers moet ervoor zorgen dat de samenleving zo min mogelijk schade heeft van de actie van de Douane. Dit team wordt gevormd door Lygia Kraag-Keteldijk, plaatsvervangend minister van Financien, Joyce Amarello-Williams van ATM en Clifford Marica van Handel en Industrie.

De directeur van de Belastingen, Roy May, en de staf van de douane ondersteunen het ministersteam. De douanebond wil geen gesprekken voeren met het ministersteam en heeft de actie overgedragen aan de moederorganisatie COL. Minister Lygia Kraag-Keteldijk, vindt dat de bond adviseurs mag hebben maar de gesprekken moet de bond zelf voeren.

Intussen heeft de minister van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu een brief ontvangen van de COL waarin de regering verweten van schending van de ILO-conventie wordt verweten. Het is volgens de COL gebruikelijk dat een gesprekspartner wordt aangewezen.

Minister Clifford Marica zegt dat COL naar erkenning zoekt en dat de douane wordt misbruikt. De regering is niet in de positie om met de COL te praten. Minister Humphrey Hildenberg van Financien is met vakantie in het buitenland. Intussen ondervindt het hele land schade van de acties die de douane voert.Vreemdelingenwet moet opnieuw bekeken worden

Georgine Acton, voorzitter van de werkgroep Ontwikkeling Vreemdelingenbeleid heeft afgelopen week het Concept Beleidsplan aan minister Chandrikapersad Santokhi aangeboden.

De opdracht van de minister aan de werkgroep was het analyseren van de knelpunten en te komen met voorstellen voor een nieuw Vreemdelingenbeleid. In haar verkenning heeft de werkgroep geconstateerd dat er in de Vreemdelingenketen geen samenhang was.

In dit beleidsplan worden een aantal aanbevelingen gedaan, waaronder:

Versoepelde maatregelen op het gebied van verblijf en vestiging, met name gericht op Surinamers met een andere nationaliteit en woonachtig buiten Suriname.

Ten aanzien van een aanvraag voor een verblijfsvergunning, wordt aanbevolen dat het proces van aanvraag voor verblijfsvergunning, anders dan vreemdelingen van Surinaamse origine, dient te geschieden voor het afreizen naar de Republiek Suriname. Eveneens dient de beslissing op de aanvraag te worden afgewacht, alvorens af te reizen.

Op het gebied van naturalisatie worden aanbevolen een inburgeringsplicht en inburgeringsonderzoek. Ook is voorgesteld een toets op het gebied van de staatsveiligheid in de beoordeling van een aanvraag mee te nemen.

Gelet op de dramatische toename van het aantal schijnhuwelijken, adviseert de werkgroep op zeer korte termijn het schrappen van artikel 12 van de wet van 24 november 1975 op de naturalisatie en ingezetenschap.

Verder zijn er aanbevelingen op het gebied van grensbewaking en de aanpak van illegalen. Wat het laatste betreft dient ook de aanpak ter hand te worden genomen van personen die de illegaliteit stimuleren.

Er zijn ook hoofdstukken over asielzoekers, terrorisme, internationale rechtshulp en uitlevering, alsmede Caricom in relatie tot veiligheid en aanpak fraude in de gehele vreemdelingenketen opgenomen.

De werkgroep heeft ook geconstateerd dat de huidige Vreemdelingenwet aan evaluatie toe is. Bij de aanbieding sprak minister Santokhi zijn waardering uit voor het product van deze werkgroep en complimenteerde de voorzitter mevrouw drs. Georgine Acton.

In zijn slotwoord heeft de bewindsman de noodzaak aangegeven tot spoedige reorganisatie van de afdeling Vreemdelingenzaken, ter realisatie van de aanbevelingen in dit beleidsplan. Voor de realisatie zal de minister op zeer korte termijn met zijn collega van het ministerie van Buitenlandse Zaken de aanbevelingen bespreken die in dit beleidsplan zijn vervat.Werknemers krijgen geen salaris

De 82 werknemers van Fernandes kunnen nog steeds niet aan het werk. Hun loon over juli is niet uitbetaald. Raadsman Stanley Marica van de Fernandes Werknemers Organisatie vraagt de directie om binnen 24 uur de salarissen uit te betalen.

Verder moet de directie de werknemers onmiddellijk tot het werkterrein toelaten. De Arbeidsinspectie heeft bezwaar aangetekend tegen het ontslag door het Fernandes Concern. De directie stapt naar de rechter om het besluit van de Arbeidsinspectie aan te vechten. De werknemers werd op 13 juli ontslag aangezegd nadat ze weigerden op het werk te verschijnen. Tussen de bond en de directie is er geen contact.

De vakcentrale C-47 en de Fernandes Group praten binnen het bedrijf wel met elkaar over het arbeidsconflict. Getracht wordt om met communiceren te komen tot een bevredigende oplossing voor beide partijen.

De 82 werknemers van Bakkerij Fernandes aan wie ontslag is aangezegd, hebben ook geprotesteerd bij de ingangen van de bakkerij aan de Kernkampweg. Hierdoor kon niemand het terrein op waardoor er niet gewerkt kon worden.

De gemoederen van de arbeiders raakten verhit omdat de leiding van Fernandes hen geen toegang gaf tot het werkterrein. Op het moment dat de Mobiele Eenheid tot actie zou overgaan, hebben enkele werknemers die geen actie voerden en stonden te wachten, de 82 ontslagen werknemers ondersteund, door ook post te vatten bij de ingang.

De Mobiele Eenheid is uiteindelijk onverichterzake weggereden. De bondsvoorzitter van de Fernandes Werknemers Organisatie zegt dat de aandeelhouders, de voorzitter van de raad van bestuur, Michel Brahim, uit de raad gezet moet zetten. Grames meent dat Michel Brahim erop uit is de vakbond kapot te maken. De 82 werknemers kunnen hun gezin niet onderhouden, omdat ze hun salaris niet hebben ontvangen.

De werknemers togen ook naar het regeringsgebouw, waar op dat moment de wekelijkse vergadering van de Raad van Ministers plaatsvond. De Fernandes Werknemersorganisatie wil dat de regering ingrijpt en haar burgers beschermt tegen tirannie van werkgevers.

niba - niba suri magazine

Na enige tijd kwamen vice-president Ramdien Sardjoe en de ministers van de Surinaamse Partij van de Arbeid naar buiten. Aan de vice-president werd door de protesterende werknemers een petitie aangeboden. Minister Joyce Amarello-Williams van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu gaf aan, dat de Bemiddelingsraad is gevraagd te onderzoeken wat er aan de hand is.

De directie van Fernandes weigert het besluit van de Arbeidsinspectie uit te voeren om de mensen te laten werken. De voormalige minister van ATM, Clifford Marica, zegt dat de directie van Fernandes de werknemers de gelegenheid moet geven weer aan het werk te gaan.

De arbeidsinspectie heeft de gronden voor ontslag niet goedgekeurd en Marica vindt de houding van de directie onacceptabel. Marica roept Bakkerij Fernandes op, de wettelijke regelingen niet naast zich neer te leggen en de werknemers de gelegenheid te geven hun werkzaamheden te hervatten.CLO formele onderhandelingspartner

De Centrale van Landsdienaren Organisaties, CLO, is de formele onderhandelingspartner van de regering. Dit zegt minister Maurits Hassankhan van Binnenlandse Zaken. De bewindsman heeft er geen moeite mee met wie dan ook overleg te voeren over de arbeidsvoorwaarden. Dit heeft de afgelopen vijf tot zes jaren ook plaatsgevonden.

Hij heeft gesproken met de Confederatie van Organisaties van Landsdienaren (COL). De bewindsman zegt dat zijn departement bezig is met het Tjong A Hung-rapport en hoopt de volgende week het werk af te ronden. De minister vindt dat de koopkracht versterkt moet worden, alleen verschilt hij van mening met de COL over de wijze waarop dit moet gebeuren.

Volgens de minister zou het onderhandelen gemakkelijker zijn als de vakbonden verenigd waren. De COL organiseerde een protestvergadering om de regering te dwingen tot praten over de koopkrachtversterking.Religieuze organisaties willen samenwerken

Religieuze organisaties willen samenwerken in de strijd tegen hiv/aids. Afgelopen week kwamen leiders van verschillende kerken bijeen om na te gaan hoe ze het probleem kunnen aanpakken en welke bijdrage de kerk kan leveren.

De kerken willen zich ook richten op goede zorg en begeleiding van mensen met hiv/aids. Ook wil de kerk gelovigen ervan bewustmaken een gezond en verantwoordelijk leven te leiden dat voldoet aan de religieuze waarden en normen.

niba - niba suri magazine

De directeur van de stichting Maxi Linder, Juanita Altenberg, gaf informatie over de actuele situatie. Met deze bijeenkomst hopen de initiatiefnemers overeenstemming te bereiken over een gezamenlijk uitgangspunt voor alle religies.Surinaamse Kinderkunst Expo

De Surinaamse Kinderkunst Expo is de afgelopen week feestelijk geopend. De Stichting Suriname Art, SMART, wil met deze expo laten zien dat kinderen creatief kunnen zijn en wil op deze manier de creativiteit stimuleren.

De Expo wordt voor de tweede keer gehouden en er hebben ruim 50 kinderen meegewerkt. Het thema is "Sterke Kinderen". Volgens Kioe A Sen is voor dit thema gekozen, omdat kinderen lichamelijk misschien wel zwak zijn, maar geestelijk sterk.

Stichting SMART nam dit initiatief, omdat ze van mening is dat het belangrijk is dat kinderen positief bezig zijn. Bij zulke situaties zijn ze minder geneigd zich bezig te houden met negatieve zaken. De Expo duurt tot 11 augustus.Scheidende ambassadeurs gedecoreerd

De ambassadeur van de Volksrepubliek China, Chen Jinghua en ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden, Henk Soeters, werden in het Presidentieel Paleis gedecoreerd.

niba - niba suri magazine

Beiden zijn benoemd tot Drager van het Groot lint in de ere orde van de Palm.

niba - niba suri magazine

President Venetiaan zei dat de ambassadeurs veel hebben gedaan om de goede samenwerking tussen hun land en Suriname te verstevigen. De president memoreerde ook de medewerking die zij hebben verleend voor het uitvoeren van verschillende projecten in de afgelopen jaren.

Bij de decoratie waren aanwezig vice-president, Ramdien Sardjoe, first-lady Liesbeth Venetiaan-Vanenburg, voorzitter Paul Somohardjo van De Nationale Assemblee, de procureur-generaal Subhaas Punwasi en minister van Buitenlandse Zaken Lygia Kraag-Keteldijk.

Ambassadeur Henk Soeters vertrekt volgende week uit Suriname, terwijl de ambassadeur Chen Jinghua, eind augustus terug gaat naar de Volksrepubliek China.Agrarische sector besproken in DNA

Over de agrarische sector en het onderwijs in het binnenland is afgelopen week uitvoerig in het parlement gesproken. Diverse DNA-leden zijn op de hoogte van de situatie van het onderwijs in het binnenland en hebben oplossingsmodellen gepresenteerd.

De fractieleider van het Nieuw Front, Otmar Rodgers, zei dat een leerkracht wordt opgeleid om te werken in het hele land. Hij kent leerkrachten die weigeren in het binnenland te werken.

Het lid Soedeschand Jairam sprak over de agrarische sector. Hij zei dat wanneer het in de agrarische sector slecht gaat dit een negatief effect kan hebben op de overige sectoren. De export van traditionele gewassen is afgenomen en de import van consumptiegoederen uit de Caricom is toegenomen.

Hij sprak ook over de positie van de Melk Centrale N.V. De regering zou de agrarische sector moeten vrijstellen van alle heffingen en belastingen en op de sector moeten toeleggen. Hierdoor zullen boeren meer kunnen produceren, trekt de koopkracht aan, kan er winst worden gemaakt en zal de economie groeien, zegt het DNA-lid.Melkboeren krijgen achterstallige gelden

De melkboeren zullen op maandag 7 augustus hun achterstallige gelden van de Melk Centrale ontvangen. De Centrale krijgt ruim 1 miljoen om de achterstand bij de boeren in te lopen. Door de inzet van Dayanand Dwarka, adviesraadslid van de Verenigde Hervormings Partij, VHP, kwam er een oplossing in het probleem.

De leden van de Vereniging van Surinaamse Melkboeren, VSBM, zijn inmiddels bijeen geweest. Het lid Lai A Fat van de VSBM is van mening dat de invoerrechten op melkpoeder verhoogd moet worden.

Hierdoor zal het importeren van melkpoeder een minder lucratieve bezigheid worden en wordt de rauwe melk interessant voor de consument om die te kopen. Over twee weken wordt beslist of de melkprijs verhoogd zal worden.Expositie van Remond Mangoensemito

De kunstenaar Remond Mangoensemito wil met zijn kunstwerken mensen bewuster maken van de waarde van kunst. Hij exposeert met meer dan 20 werkstukken over integratie, cultuur en mentaliteit van verschillende personen.

niba - niba suri magazine

Hij is vorig jaar afgestudeerd aan het Edna Manley College of the Visual and Performing Arts in Jamaica. Deze expositie is zijn eerste solopresentatie. Op de muloschool toonde kunstenaar Mangoensemito al een bijzondere interesse voor de creatieve vakken. De expositie duurde tot 3 augustus.Douane opgeroepen werk te hervatten

De directeur van de belastingen, Roy May, roept de douane op weer aan het werk te gaan. Er is geen conflict, dus ook geen reden om in actie te gaan. Volgens de directeur van de belastingen is de actie onrechtmatig, waarbij de gemeenschap nodeloos wordt gedupeerd. Het gevolg is ook dat de economie achteruitgaat. Intussen heeft de bond zijn acties verscherpt. Dit houdt in dat nu ook de districten zullen worden betrokken.

Volgens de voorzitter van de douanebond, Romeo Chin A Loi, zijn er veel problemen binnen de dienst. Directeur Roy May zegt, dat de problemen waarover de douanebond het heeft, aangepakt worden.

Om te voorkomen dat er schaarste optreedt, zorgt de douaneleiding ervoor dat importeurs hun goederen kunnen lossen en inklaren. Ook postpakketten werden op de Nieuwe Haven verstrekt aan het publiek.

Iedereen die zich aanmeldde kon zijn pakket mee krijgen. Hiervoor werd SRD 10,00 betaald, ongeacht de grootte van het pakket. Er waren geen douaniers aanwezig in de loods.Trainingsplan beleid en projectmanagement

Het document Beleidskader opzet Leerplan Beleidsontwikkeling en projectmanagement in Surinaamse districten 2006 is de afgelopen week gepresenteerd. Dit document bevat bouwstenen voor het vervolg van de in 2005 gestarte trainingen met als doel de praktische leerweg voor districtsambtenaren voor capaciteitsversterking.

Het gaat om het bevorderen van het bewustwordingsproces gericht op de vergroting van de kwaliteit van het functioneren van de ambtenaar. In juli 2005 werd op het ministerie van Regionale Ontwikkeling Intensief gesproken met de districtscommissarissen over het voorstel voor een trainingsopzet.

De bijeenkomst leidde tot het aanvaarden van het concept-Leerplan. Van de districtscommissarissen wordt verwacht dat zij bij beleidsontwikkeling en de implementatie van beleid, werken in projectgroepen.Cubaanse artsen doen oogmeting in de Para

In het district Para worden oogmetingen en onderzoek door Cubaanse artsen gedaan. Dit in het kader van het Milagros-project. Dit houdt in dat kansarme mensen die lijden aan oogaandoeningen, zoals cataract en andere oogafwijkingen, de mogelijkheid krijgen zich kosteloos te laten behandelen of opereren in Cuba. De mensen voor de operatie worden door de Cubaanse oogartsen geselecteerd. Het project wordt in alle districten uitgevoerd.

Meer dan 90 personen hebben hun naam opgegeven bij de poli te La Vigilantia. Uit deze groep van personen met een oogaandoening gaan 16 voor een specialistische behandeling naar Cuba. Het Milagros-project werd Suriname aangeboden door de Cubaanse en de Venezolaanse regering.Fractieleidersbijeenkomsten zonder oppositie

De oppositie doet niet meer mee aan de vergaderingen van fractieleiders. Dit maakte NDP-fractieleider Kenneth Moenne bekend na de tweede schorsing. Vijf uur lang was er een discussie in De Nationale Assemblee, waardoor het Meerjaren Ontwikkelingsplan niet kon worden behandeld.

Rabindre Parmessar van de NDP kon pas een half uur nadat hij het woord kreeg, met zijn betoog beginnen, omdat hij constant onderbroken werd. Tussen vice-president Ramdien Sardjoe en de leden van de NDP ontstond een discussie over de Algemene Ouderdoms Voorziening.

Volgens vice-voorzitter Caprino Allendy, die de vergadering leidde, had Parmessar zijn woorden verkeerd gekozen, waardoor hij hem het woord ontnam. Na de schorsing werd de vergadering vervolgd met een toespraak van het lid Ronnie Brunswijk. Hij pleitte voor een betere salarisregeling voor politieagenten, militairen en rechters.

Hierdoor zouden deze groepen hun beroep goed kunnen uitoefenen, zonder bloot te staan aan de verleiding tot corruptie. Hij sprak ook over de Centrale Inlichtingen- en Veiligheids Dienst, die de veiligheid van de regering moet garanderen.

Het lid Ronnie Brunswijk vroeg de regering meer aandacht te besteden aan de positie van de Marrons en Inheemsen. Onderwijs, agrarische ontwikkeling, gronduitgiftebeleid, malaria en hiv/aids waren ook enkele punten die hij onder de aandacht van het college bracht.Jongeren en verantwoordelijk seks gedrag

Vorige maand is er op Batavia een workshop gehouden over hiv/aids. Leerlingen van Cornelis Kondre, Witagron en Kalebaskreek hebben tijdens de workshop geleerd wat hiv/aids is en hoe ermee om te gaan. In een presentatie moesten de leerlingen laten zien wat ze hebben geleerd.

Voor de verschillende presentaties werden prijzen toegekend. First lady Liesbeth Venetiaan-Vanenburg woonde de presentaties bij en zei dat het hoofddoel van de workshop is jongeren te motiveren zodat ze kiezen voor verantwoordelijk seksgedrag.Nieuwe projecten voor het binnenland goedgekeurd

De Community Development Fund Suriname, CDFS, begint met het uitvoeren van vijftien nieuwe projecten in tien gemeenschappen. Vrijdag 28 juli vond de contractondertekening in De Mantel plaats.

niba - niba suri magazine

Minister Michel Felisie van Regionale Ontwikkeling, die ook zijn handtekening onder het document plaatste, is blij met de projecten.

Deze worden in de districten Sipaliwini, Commewijne, Marowijne en Coronie, uitgevoerd. Het gaat om het bouwen van scholen, onderwijswoningen, aanleggen van elektra, infrastructuur en een agro-verwerkingsbedrijf.

CDFS-directeur, Roland King, is zich ervan bewust dat de gemeenschappen in het binnenland met de recente waterramp een grote klap hebben moeten verwerken. Hij zei ook dat het CDFS blij is met de samenwerking met alle andere organisaties, die een bijdrage leveren voor de opbouw van het land en achter de ontwikkeling staan.Negentien geslaagden hogere kaderopleiding

De hogere kaderopleiding van de Stichting Scholings Instituut voor de Vakbeweging in Suriname, SIVIS, is afgesloten. Negentien cursisten kregen op vrijdag 28 juli een diploma.

Roy Haverkamp, directeur van SIVIS, verwacht dat deze personen nu een betere bijdrage zullen leveren aan de ontwikkeling van hun eigen organisatie en van het land. Andre Koornaar, voorzitter van het SIVIS-bestuur, drukt de cursisten op het hart te studeren. Omdat ze dan in staat zullen zijn om deel te nemen in de sociaal-economisch ontwikkelingen.

Koornaar vindt dat de vakbeweging te weinig doet om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ons land. Aan de opleiding deden werknemers mee van de overheid en uit de particuliere sector. Otmar Brahm sprak namens de cursisten en zei dat de opleiding enerverend maar wel leerrijk was. De hogere kaderopleiding duurde zes maanden.Experts voor biodiversiteit

Conservation International Suriname wil experts interesseren op het gebied van biodiversiteit. In Suriname is er weinig belangstelling voor studies die hiermee te maken hebben. Daarom hebben studenten een training gevolgd in het monitoren van rivierotters en vogels.

Het gaat hier om studenten van het Natin, het IOL, richting verkennende Biologie, evenals Milieuwetenwetenschappen en Bosbouw van de Faculteit Technologische Wetenschappen.

Te Kaboerikreek, een zijtak van de Corantijnrivier, werd de training gegeven. Conservation International Suriname heeft de fondsen hiervoor beschikbaar gesteld. Wij moeten ervoor zorgen dat het bewustzijn van de samenleving over de rijke biodiversiteit van Suriname wordt verhoogd. Dat moet de Surinamer zelf doen, is de mening van Sonja Carilho.

Voor de studenten was deze ervaring een openbaring en zij hebben geleerd wat het betekent om de biodiversiteit veilig te stellen voor onze toekomst.Kinderen stimuleren verhalen te vertellen

Met de workshop "Vertel eens wat" wil de stichting Bukutori verteltalent onder kinderen stimuleren. De vertelkunstenares Hilli Arduin heeft vorige week zaterdag een 15-tal kinderen de basis van het verhalen vertellen bijgebracht.

Dit deed ze in een lokaal op de Albergaschool. Stichting Bukutori streeft verschillende doelen na met deze workshop. Zo wil de stichting kinderen stimuleren om samen te werken en kinderen het plezier van luisteren naar verhalen laten ervaren.

Tijdens de workshops kregen de kinderen ook informatie over het ontstaan van Anansi-verhalen. Hilly Arduin leert kinderen al sedert de jaren 70 hoe ze een verhaal kunnen vertellen.Duitse reggae-artiest gentleman geeft concert

De reggaezanger Gentleman en zijn Far East Band hebben de afgelopen week een concert gegeven in Suriname. De Duitse zanger heeft met zijn muziekstijl laten zien dat je niet op Jamaica geboren hoeft te zijn om overtuigende rootsreggae te maken.

Gentleman is een toegewijde aanhanger van het Rastafari-geloof - niet voor niets heette zijn debuutalbum Journey To Jah. Een combinatie van roots, reggae en toasting, zo zou je de muziek van Gentleman kunnen omschrijven.

De eindeloze reeks concerten na het debuutalbum heeft de groep zo hecht gemaakt, dat ze het tweede album Confidence heeft gedoopt. Het concert in het Flamboyant Park werd zeer goed bezocht. Alle tienduizend toegangskaarten werden verkocht.Vooraanstaand historicus krijgt Liber Amoricum

Ter ere van de vooraanstaande Surinaamse historicus, dr. Andre Loor, is een Liber Amoricum (vriendenboek) uitgegeven. Het besluit om hem te verrassen met dit geschenk werd vijf jaar geleden genomen toen hij 70 jaar werd.

niba - niba suri magazine

Vrienden, collega's, kennissen en studenten overhandigden het Liber Amicorum aan de historicus. De onderwerpen in het boek zijn gevarieerd en elf mensen leverden een bijdrage. Andre Loor heeft zelf ook materiaal ter beschikking gesteld.

Andre Loor werd geboren in 1931 als nakomeling van Nederlandse kolonisten, die in 1845 naar ons land kwamen om zich hier als landbouwer/veehouder te vestigen. Na het behalen van zijn akte als hoofdonderwijzer vertrok Loor naar Nederland waar hij afstudeerde als historicus aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Na terugkeer in Suriname was hij onder meer werkzaam bij het middelbaar onderwijs en aan het Instituut voor de Opleiding van Leraren. Gedurende een periode van zeven jaar was hij belast met de leiding van de afdeling Culturele Zaken op het departement van Onderwijs.

niba - niba suri magazine

Wie over de Surinaamse geschiedenis praat, kan niet om deze zeer belangrijke "zoon des vaderlands" heen. Een rustige en vriendelijke man die een ieder die meer van de Surinaamse geschiedenis wil weten, zal begeleiden en ondersteunen. Hij weet steeds op een begrijpelijke manier de geschiedenis van Suriname te onderwijzen.

Andre Loor heeft baanbrekend werk verricht. Zijn hele leven staat in het teken van de geschiedenis van Suriname. Hij heeft zich altijd voor honderd procent ingezet om archieven te ontsluiten en feiten openbaar te maken.

Hij is lid van vele commissies en nauw betrokken bij culturele activiteiten en sportzaken in Suriname. Hij heeft vele publicaties over de Surinaamse geschiedenis en andere onderwerpen op zijn naam staan.

Officier in de Orde van Oranje-Nassau en Officier in de Ere-orde van de Palm, zijn slechts enkele onderscheidingen die hem werden uitgereikt. In 1994 werd hij benoemd tot eredoctor in de Maatschappijwetenschappen van de Universiteit van Suriname. Voorts kreeg hij de "Rotary Vocational Award 1998 voor Onderwijs" en in het jaar 2000, de "Kwakoe Award".

Met dit boek willen vrienden, studenten, collega's en kennissen hem eren en de dankbaarheid tonen van de gemeenschap, voor het vele werk dat Andre Loor heeft verzet. Dank zij hem hebben vele generaties opgroeiende kinderen op een prettige manier kennis kunnen nemen van de vaderlandse geschiedenis.Monument voor koloniale moord en slachtpartij

Het monument voor de Gevallen Helden op Marienburg werd op zondag 30 juli 2006 door vice-president Ramdien Sardjoe onthuld. Op 30 juli 1902 werd in opdracht van de koloniale regering op contractarbeiders geschoten.

De contractarbeiders kregen 80 cent als dagloon en voeding van de Nederlandse Handel Maatschappij. Het dagloon werd ingekort met 50% en hun vrouwen werden door de toenmalige directeur James Mavor van de plantage Marienburg, gemolesteerd.

niba - niba suri magazine

De contractarbeiders kwamen in opstand en er vielen 17 doden en een groot aantal gewonden. De lijken werden als afschrikwekkend voorbeeld gebruikt. De lichamen werden verminkt en met ongebluste kalk bestrooid, waardoor ze onherkenbaar werden.

Uiteindelijk werden de lijken in een massagraf gegooid. Tot nu toe is het onduidelijk waar dit massagraf is. Sommigen vermoeden dat het massagraf aan de overkant van de houtzagerij te Marienburg ligt.

Door de stichting Nagedachtenis Gevallen Helden 1902 is een monument en een naambord van een plein onthuld in het Stafdorp Marienburg. De onthulling van het naambord van het plein 30 juli 1902 werd verricht door de minister van Binnenlandse Zaken, Maurits Hassankhan. Hierna ging vice-president Ramdien Sardjoe over tot de onthulling van het monument van de gevallen helden. De zeventien namen van de overleden contractarbeiders staan gegraveerd op de granieten plaat die midden op het plein staat.

De voorzitter van de stichting, Dharm Mungra, ging kort in op de geschiedenis van de contractarbeiders. Hij zei dat de nazaten van de contractarbeiders geen voorbeeldfiguren hebben. Idolen en symbolen ontbreken, hierdoor is de geschiedenis vervalst en accepteren nazaten de sociale structuur waarin we tegenwoordig leven. Ze zijn zich er niet van bewust tot wat ze in staat zijn.

Het bestuur van de Stichting Gevallen Helden 1902 heeft een formeel verzoek gericht aan de Organisatie van Amerikaanse Staten om haar over de massamoord in 1902 te adviseren. Ook wil het bestuur het veerplein vernoemen naar Wongsoredjo en Harpat. Deze twee mannen waren de leiders van de opstand te Marienburg.

De stichting pleit er ook voor dat de strijd van deze contractarbeiders in de geschiedenisboeken wordt opgenomen en dat hun bestaan voortleeft in straatnamen.Gonini kriki krijgt polikliniek

Op aandringen van de medische zending is er een medische post opgezet te Gonini Kriki Mofo in het Tapanahony-gebied. De lang verwachte wens is in vervulling gegaan. De gemeenschap van omliggende dorpen hoeven niet meer urenlang naar Stoelmanseiland te reizen voor medische hulp.

Bij de opening waren aanwezig de ministers van Regionale Ontwikkeling en van Volksgezondheid. Minister Celsius Waterberg zei, dat dit al heel lang zou moeten komen maar dat vanwege de watersnood het langer heeft geduurd. Hij gaf aan verheugd te zijn met de medewerking die de gemeenschap heeft verleend voor de bouw van deze kliniek.

Minister Michel Felisie zei dat de opening van de kliniek een motivatie moet zijn om dit gebied verder tot ontwikkeling te brengen na de watersnood. In het district Marowijne zijn er meer van deze poliklinieken nodig. Het ministerie van Volksgezondheid werkt eraan om samen met de bewoners te komen tot goede medische voorziening en scholing.
Beleidsmedewerkers versterken Kabinet Minister

Het Ministerie van Justitie en Politie heeft onlangs ter versterking van het Kabinet van de Minister twee gepensioneerde ambtenaren aangetrokken, te weten personen, die gedurende hun vorige functie kennis, vaardigheden en expertise hebben opgebouwd. De personen zijn:

mr. Armand van der San, voormalig Advocaat-generaal, belast met het domein: Rechtsbescherming en Mensenrechten en;

Ronald Gajadhar, voormalig hoofdinspecteur van politie, als coordinator Communicatie en Voorlichting. Deze functionaris heeft inmiddels de interne en externe voorlichting ter hand genomen, respectievelijk belast met de aanmaak van het personeelsblad "Jurisdictie", alsook de leiding bij het televisieprogramma "Justitie en Politie in breed perspectief".

Dit Kabinetsonderdeel beoogt een professioneel staforgaan te zijn en heeft als zodanig een adviserende, informerende en monitorende rol, ten behoeve van de Minister, voor wat betreft de ontwikkeling en implementatie van zijn beleid.

Het Kabinet i.c. de leden van het Kabinet kunnen voorts professioneel-technische ondersteuning geven aan de lijnorganisatie, bij de uitvoering van het beleid.
 

Kosteloos internet Magazine

Hoofdredacteur:
Henry Strijk

Eindredactie:
Clifford Brathwaite
John Brouwer de Koning

Fotoredactie:
Myra Winter

Copyright foto's :
Rikky Doekhi
(tenzij anders aangegeven)

Vormgeving:
Phillip Lutz

Uitgever:
Stichting Suriname

Oplage: 55.016

U kunt NIBA ook printen en op die manier doorgeven aan anderen.Aanmelding

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen, kunnen zich hiervoor opgeven via de website:

www. suriname. NU

www.andasuriname.com

Suriname

Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor de verzending van NIBA en wordt niet aan derden doorgegeven.

Vul uw e-mailadres en naam in en klik op aanmelden en daarna op versturen.

U ontvangt een binnen 24 uur bevestiging van ons.

Let op !
Stuur deze bevestiging aan ons terug, door op beantwoorden of reply te klikken. Alleen dan kan uw aanmelding verwerkt worden.

(MSN en Hotmail adressen geven soms problemen bij het ontvangen van NIBA)Afmelding

U kunt zich afmelden via onze website.

Vul uw e-mailadres en naam in en klik op afmelden en daarna op versturen.

U ontvangt binnen 24 uur een bevestiging van ons.

Let op !
Stuur deze bevestiging aan ons terug, door op beantwoorden of reply te klikken. Alleen dan kan uw afmelding verwerkt worden.
niba - niba suri magazine

niba - niba suri magazine

niba - niba suri magazine


VOJ Student

Excellence

Awards

2006

Op woensdag 16 augustus zullen voor de tweede keer de VOJ Student Excellence Awards worden uitgereikt aan de 15 best geslaagde leerlingen van het VOJ in Suriname.

Met de VOJ Excellence Awards worden de vijftien best geslaagde VOJ Leerlingen van Suriname en hun schoolleiding in het zonnetje gezet. De voorselectie vindt plaats op basis van het hoogste cijfergemiddelde van de eindexamen-vakken waarvoor in 2006 een Centraal Schriftelijk Examen is afgelegd.

Deze 15 best geslaagde leerlingen worden uitgenodigd om een korte individuele presentatie te geven voor een jury, die bestaat uit een aantal leden van Rotary Club Paramaribo.

Op basis hiervan zal een top 3 worden geselecteerd, die bekend zal worden gemaakt tijdens de Award Ceremony. Criteria die hierbij een rol spelen zijn gedrevenheid, presentatiestijl en buitenschoolse activiteiten. Alle 15 leerlingen ontvangen tijdens de ceremonie een prijzenpakket, dat gesponsord is door het bedrijfsleven.

De drie winnaars èn hun scholen ontvangen daarnaast een speciale prijs, waarvan de hoofdprijs nog even een verassing is voor de winnende leerling en een PC met printer voor zijn/haar school.

De doelgroep bestaat uit alle eindexamenleerlingen van MULO, LGBO en LTO in Suriname. In totaal gaat het om 97 scholen, die alle zijn verzocht om hun best geslaagde leerling uiterlijk 9 augustus aan te melden.

Het initiatief tot de VOJ Excellence Awards is genomen door Rotary Club Paramaribo. Rotary is een internationale service club die zich ten doel stelt om de gemeenschap te dienen met het oog op duurzame ontwikkeling.

Wereldwijd heeft de Rotary organisatie 1,2 miljoen leden verspreid over 167 landen. In Suriname telt Rotary drie clubs, waarvan Rotary Club Paramaribo de oudste is. Rotary Club Central organiseert jaarlijks een award programma voor VOS leerlingen en Rotary Club Residence doet dit voor GLO leerlingen.

Het doel van de VOJ Excellence Awards is om leerlingen en onderwijsgevenden te stimuleren om zowel de schoolprestaties als het geboden onderwijs naar een hoger niveau te tillen. De VOJ Excellence Awards is een jaarlijks terugkerende activiteit.

De Award Cermony zal plaatsvinden op woensdag 16 augustus in Hotel Torarica tijdens een bijzondere vergadering van Rotary Club Paramaribo.Politieberichten


Nep-politieman aangehouden

De politie van ressort Centrum heeft ede 20- jarige L.D. aangehouden en in verzekering gesteld. De verdachte deed zich voor als politieambtenaar en officier van justitie. In die hoedanigheid heeft hij ondermeer enkele personen geld lichter gemaakt. De oplichter verkocht zogenaamde toelatingsformulieren tot het volgen van de politie- basisopleiding, voor een bedrag van Srd 200,- aan zijn slachtoffers.

Ook heeft hij als "officier van justitie" geld geleend van een Chinese handelaar. Uit het verdere onderzoek is ook gebleken dat het niet de eerste keer is dat L. D. met de politie in aanraking komt. De bedrieger heeft zich meermalen voorgedaan als politieambtenaar. De politie van Livorno en Kwatta hadden eerder al zaken tegen hem, waarvoor hij eveneens was aangehouden.


Mannen - verkleed als vrouw

Een man deed aangifte bij de politie dat hij was beroofd op het Kerkplein. Hij verklaarde dat de daders als vrouw verkleed gingen. De criminelen gingen er vandoor met een geldbedrag in euro's en Surinaamse dollars.

Gelet op het tijdstip en de locatie bestaat het vermoeden dat de rovers travestieten zijn geweest. De politie doet hierbij een beroep op een ieder om bijzonder alert te zijn, om geen slachtoffer te worden van een of andere travestiet.


Twee jagers dodelijk geraakt, twee anderen gewond

De 38- jarige Romeo Karsoredjo is tijdens het jagen in het Loksi Attie- gebied te Sipaliwini, abusievelijk door vrienden als wild aangezien en beschoten. Het slachtoffer raakte ernstig gewond en overleed op weg naar het ziekenhuis.

Zijn vriend, de 34- jarige S.K. raakte ook zwaar gewond, waarbij operatief diende te worden ingegrepen. S.K. ligt ter verpleging in kritieke toestand in de ziekeninrichting. Door beantwoorde schoten van één van de slachtoffers werd de 61- jarige B.W. geraakt in zijn linkerbovenarm en linkerbeen. B.W. is eveneens in het ziekenhuis opgenomen.

De jagers begaven zich afgelopen weekend in een aaneengesloten groep van zes naar het gebied, om te jagen. Op zondagmorgen splitste men zich in een groep van 4 om 2 personen. Op een bepaald moment zag de groep van vier de twee anderen als vermoedelijk wild aan, waarop op de groep van 2 personen werd geschoten. Op het moment dat de groep van vier wilde gaan kijken waaruit hun buit bestond viel wederom een schot, waardoor de 61- jarige B.W. gewond raakte.

De 34- jarige Karel Sarimin, die in kritieke toestand verkeerde, overleed in het ziekenhuis.

De politie doet een beroep op jagers om geen gebruik te maken van kuntstlicht, omdat het steeds vaker voorkomt dat vrienden elkaar als wild aanzien. Dit leidt veelal tot ongelukken met dodelijk afloop.


Anielkoemar Tatoe verongelukt

De 30- jarige bromfietser Anielkoemar Tatoe overleed na een botsing met een motorrijder op de Rambaran Misserweg, in het district Nickerie. Het slachtoffer reed samen met een duopassagier vanuit Corantijn in de richting van Nieuw Nickerie.

Een vanuit de richting van Nieuw Nickerie komende motorrijder, die vermoedelijk met zeer hoge snelheid reed, kwam daarbij op de rijhelft van de bromfietser, met als gevolg een frontale botsing. Tatoe was vrijwel op slag dood, terwijl zijn passagier een dubbele beenfractuur opliep. De motorrijder bekwam eveneens lichamelijk letsel. Beide gewonden werden ter verpleging in het ziekenhuis opgenomen.

De bromfiets en de motor zijn voor complete keuring in beslag genomen. Het rijbewijs van de motorrijder is hangende het onderzoek ingevorderd. Tatoe is de 53e verkeersdode in Suriname, in 2006, terwijl hij als 9e verkeersdode in 2006 te betreuren valt in district Nickerie.


Cocainesmokkelaarster aangehouden

De Militaire Politie heeft op de J. A. Pengel-luchthaven een Surinaamse drugssmokkelaar aangehouden. De 30- jarige W.L. trachtte vier pakken cocaine, geplakt op haar lichaam, met een gewicht van 1.795 gram, naar Nederland te smokkelen. Zij is voor verder onderzoek, met het verderfelijke spul, overgedragen aan de Anti Narcoticabrigade van het Korps Politie Suriname.


Valse 200 euro-biljetten in omloop

De politie van station Latour kreeg een aangifte binnen, waarbij twee Creoolse mannen artikelen kochten en daarbij betaalden met valse 200 euro-biljetten.

De mannen doen voorkomen geen wisselgeld te hebben en betalen daarbij met de valse biljetten, waarop door het niets vermoedende slachtoffer het resterende bedrag wordt terugbetaald in echte euro-valuta.

Het vermoeden bestaat dat deze jongemannen meer valse 200- eurobiljetten in voorraad hebben en dit dan ook zullen trachten uit te geven bij niet argwanende slachtoffers.

De politie doet hierbij dan ook een beroep op de gemeenschap om alert te zijn bij het in ontvangst nemen van vreemde valuta, maar ook bij Surinaamse dollarbiljetten, omdat de laatste tijd ook Surinaamse dollarbiljetten worden vervalst.

Bron: KPS Suriname


De Wisselkoers

De koersen zijn indicatie- koersen en geven de waarde aan van onze

Surinaamse Dollar

per 5 Augustus 2006 t.o.v. de volgende buitenlandse valutasoorten.

Voorbeeld:
Als u 1 US Dollar verkoopt aan de Centrale Bank krijgt u daarvoor op dit moment 2,71 SRD voor terug
(exclusief transactiekosten)

De Surinaamse dollar is gekoppeld aan de US dollar

Bij wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
U verkoopt:   2,71
U koopt:          2,78

EURO
U verkoopt:     3,467
U koopt:          3,557

POUND STERLING
U verkoopt:    5,129
U koopt:         5,261

Ned. Ant. GLD.
U verkoopt:    1,507
U koopt:         1,563

Voor bankpapier

U.S. DOLLAR
U verkoopt:    2,71
U koopt:         2,78

EURO
U verkoopt:    3,456
U koopt:         3,567

POUND STERLING
U verkoopt:    5,093
U koopt:         5,271

Ned. Ant. GLD.
U verkoopt:    1,507
U koopt:         1,563

Bron: Centrale Bank van Surinameniba - niba suri magazine

Schrijversgroep

77

Radionieuws

Op maandag 7 augustus kunt u luisteren naar een uitzending waarin Ismene Krishnadath praat met de schilder Ludwig Ijzer.

De uitzending die eerder gepland stond voor 31 juli is in verband met het Black Magic Womanfestival toen niet doorgegaan om informatie over het BMW-festival te kunnen uitzenden.

Ludwig heeft op 8 augustus de opening van zijn expositie Kon Yere in Tori Oso. De drum en de mata zijn centrale elementen in zijn werk.

De drum geeft communicatie aan en de mata de werklust die volgt als de communicatie goed is. De drum en de mata samen leveren productie op waarmee wij onszelf kunnen opbouwen.

De opening wordt verricht door Hans Breeveld. Verder treden verschillende dichters op zoals Alphons Levens, Sombra, Djintie en Arlette Codfried. De muzikale begeleiding is van Bongo Charley.

SRS 96.3 FM om 21.15 uur


Joany Lansdorf: Schaduwen uit het verleden

Vorige maand kwam Joany Lansdorf uit met Schaduwen uit het verleden, een verzameling van gebeurtenissen uit levens van verschillende verslaafden.

Het verhaal van de 28-jarige Sammy Murly loopt als een rode draad door het boek.

Joany Lansdorf is mede-oprichtster van Stichting de Stem, een opvangcentrum voor verslaafden, waarbij de hulpverlening is gebaseerd op christelijke principes.

In dit boek krijgen de verslaafden die de afgelopen negen jaren door het programma van De Stem zijn gegaan een eigen stem.


Walther Donner actief in Suriname

De schrijver/econoom Walther Donner heeft zich na een jarenlang verblijf in verschillende buitenlandse contreien weer gevestigd in Suriname.

Bij terugkeer merkte hij dat er nog al wat belangstelling bestaat voor zijn pennevruchten en is daarom in sneltreintempo begonnen deze van een Surinaams jasje te voorzien.

Dit leek hem handiger dan ze uit het buitenland te laten komen. (Transportkosten, douane etc.etc.)

Inmiddels zijn er al zes boeken op de markt:

1. Enige Juridische Aspecten van de slavernij (waarin opgenomen de Marronoorlogen in de achttiende eeuw)

2. Swietie Sranang kan me nog meer vertellen. Herinneringen aan een rot jeugd.

3. Oude Moppen in een nieuwe jas

4. Scripties schrijven met gemak

5. Life in these amazing West Indies (vijf korte verhalen)

6. Anansie in de Politiek

Bij de drukker liggen nog:

Never Ever say Never (de Engelse versie van Het Noodlot)

The Conspiracy (de Engelse versie van De Samenzwering)

Some Legal Aspects of Slavery (de Engelse versie van Juridische Aspecten van de slavernij)

El Misterio de la Cueva Peluda (De Spaanse versie van het Noodlot)

The Doublecrossers


Jeffrey Quartier in Suripop

S77 feliciteert Jeffrey Quartier met de selectie van zijn lied Still mine voor de Suripop wedstrijd van 2006.

Behalve de tekst is ook de muziek compositie van Jeffrey. De muziekstijl lijkt op die van Lionel Ritchie, R en B ballad, lekker soft listening dus.

Het lied verhaalt van een vrouw die na een ruzie met haar man het huis heeft verlaten. De man wacht op haar, en vraagt zich af waar hij aan toe is: Is your love still mine.

Brian Muntslag zal het lied vertolken op 11 augustus in het NIS, wanneer de Suripopwinnaar van 2006 wordt gekozen. Wij kraken natuurlijk voor Jeffrey.Vakantieschool DanSing en Rhythm

Van 21 augustus tot en met 23 september organiseren Artlab en Surijoy de vakantieschool "DanSing en Rhythm" waarin lessen en workshops worden gegeven op het gebied van dans, drama, muziek en zang.

Het doel van de vakantieschool DanSing en Rhythm is jongeren en volwassenen in de vakantieperiode laagdrempelige educatieve activiteiten aan te bieden waarbij zij kunnen kennismaken met verschillende theatervormen.

Zowel ArtLab als Surijoy hebben tot doel het creatief denken en handelen onder jongeren te stimuleren omdat een creatieve tijdsbesteding bijdraagt aan een postieve levensstijl. Op grond hiervan hebben beiden besloten tot deze samenwerking.

De lessen en workshops die worden aangeboden zijn:

"Streetdance" door Mirella Liefeld, docent en choreograaf Streetdance en Hiphop en bekend van de choreografie voor de film BolletjesBlues.

"Modern Jazz Dance" door Pearl Delchot, vierdejaarsstudent aan de Theaterschool in Amsterdam, afdeling Dans. Is in Amsterdam docent bij verschillende dansscholen. In de komende maanden geeft zij les bij ArtLab.

"Aucaanse dans" door Ruth Alexander. Ruth is de bekende artistiek leider van de dansgroep "Fiamba" en geeft al jarenlang trainingen in Aucaanse dans.

"Bollywood Dance" door Samantha Gadjradj, danseres en choreografe van Indiase filmdans in combinatie met Indiase klassieke dans.

"Zang" door Eldridge Zaandam en Esther Vroom. Eldridge is docent bij de Muziekschool van het C.C.S. en componist van onder andere Suripop. Esther Vroom is een aan het Amsterdams conservatorium afgestudeerde zangeres/zanglerares. Ook is zij is dirigent van het bekende Amsterdamse multiculturele "Sannaskoor".

"Spel" door Mireille Pinas en Tanuya Manichand. Mireille is werkzaam in het onderwijs en heeft eerder bij ArtLab workshops verhalen vertellen en voordrachten verzorgd. Tanuya is bekend als lerares en danseres Kathak. Bij ArtLab is zij naast docent Kathak ook een van de docenten van de theaterklassen.

"Apinti-drum" door Ernie Wolf. Ernie is docent apinti-drum bij ArtLab. Bij NAKS is hij werkzaam als muzikant en leider van Naks Pepre Siri en Naks Kawina en Dron.

"Pentjak Silat en Javaanse dans" door Dweight Warsodikromo. Dweight is docent Pentjak Silat en Javaanse dans bij Sana Budaya. In Yogyakarta (Indonesie) heeft hij recent aan de School for Performing Arts een studie afgerond in de traditionele Javaanse dans.

De lessen en workshops van de Vakantieschool "DanSing en Rhythm" zijn toegankelijk voor jongeren vanaf 10 jaar, maar ook voor volwassenen. Ze worden gehouden in het dansatelier van ArtLab aan de Verlengde Gemenelandsweg 194.

  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA