suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      
 

    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
Suriname

 1 - April - 2006           Suri Magazine no. 89In deze uitgave:

Spullen van Dini Grootfaam bij de Mamabon verwijderd
Regering krijgt groen licht Bruynzeel deal van DNA
Surinaamse schuld bij Japan afgelost
Er is een tekort aan bloeddonoren
Werkhouding van ambtenaren uitgebeeld
Principe akkoord Surinaamse Volkscredietbank
Een luchtig maar educatief toneelstuk
Eendaagse workshop over milieu
Seminar MULO directeuren beraad
Film Ala Di van Pim de la Para
Ondertekening projecten van ministerie RO
Tip Tip monument onthuld in Nieuw Amsterdam
Muziekdocent en dirigent Rudi Duurvoort overleden
Effendy Ketwaru was een talentvolle muzikant
Studenten uit Frans-Guyana op bezoek
Derde MAN generator van de EBS
Investeren in jonge kinderen is belangrijke bijdrage
Gevolgen niet te overzien voor Surinamers in Amerika
Customer Service Award voor vijf bedrijven
Tori-happening op het AMS-terrein
Open atelier Erwin de Vries
Kwade geesten hebben Coronie nog niet verlaten
Vingers en handen van criminelen afhakken
Toenemende criminaliteit in Suriname
Interior Decoration and Design
Mobiele Unit Sociaal-Juridische Dienstverlening
Wan Pipel Sieuwpal Soekhlal overleden
Overleg toerismesector
Assuria nu ook voor klanten buiten Suriname
Tafara Dakriet winnaar van Speech Contest
Installatie commissie Grondenrechten
Tafara Dakriet winnaar van Speech Contest
Quota International geeft aan sociale instellingen
Langa yu anu, yep makandra
Drugs door politie vernietigd
Onderzoeksrapport VEM gepresenteerd
Verdachten na overval aangehouden
Taxichauffeur in borst geschoten bij beroving
Man vermoordde echtgenote
Man verlamd voor Buit van 200 Srd
Bestuurder rijdt door na aanrijding
Drenkeling in Saramaccakanaal
De wisselkoersen
Schrijversgroep 77
Spullen van Dini Grootfaam bij de Mamabon verwijderd

Niets en niemand kan mij verwijderen van hier weghalen. Ik ben een vreedzame actie begonnen en heb nooit iemand lastig gevallen. Ik vecht tot het eind. Dit zei Bernardina Dinie Grootfaam-Blokland tijdens een persconferentie onder de Mamabon.

Door de ressort commandant van Paramaribo centrum, Kries Ajodhia, werd zij opgedragen om het blauwe dekzeil en de overige spullen van onder de mamabon te verwijderen. Ajodhia verklaarde tegenover onze verslaggever dat de zaken de omgeving ontsieren en dus verwijderd moeten worden.

Dinie Grootfaam weigerde de opdracht van de ressortcommandant uit te voeren. Er was een nette tent geplaatst, zei ze, die is door de politie verwijderd. De acties worden verscherpt, aldus Dini. Verschillende buurten zullen worden bezocht, om dichterbij de gemeenschap te komen. Tot nu toe is er in de stad succes geboekt, zei Grootfaam, omdat zij ervan overtuigd is dat 95 procent van de bevolking achter haar staat.

Inmiddels zijn het blauwe dekzeil en de overige spullen van Dinie Grootfaam bij de Mamabon, op last van de ressortcommandant van Paramaribo centrum, door de politie verwijderd.Regering krijgt groen licht Bruynzeel deal van DNA

De regering zal met Doorwin B.V. verder onderhandelen over de verkoop van Bruynzeel Suriname Houtmaatschappij N.V. In de Nationale Assemblee werden drie moties door de oppositie en coalitie ingediend. Alleen de motie van de coalitie is aangenomen waardoor de regering groen licht heeft gegekregen om het privatiseringsproces Bruynzeel af te ronden. Na vijf DNA vergaderingen kan de regering het onderhandelingsproces voortzetten en de verkooptransactie afronden.Surinaamse schuld bij Japan afgelost

Minister Hildenberg heeft een schrijven ontvangen van de Nippon Export and Investment Insurance (NEXI), dat Suriname haar schuld bij dit Japans instituut in januari 2006 heeft afgelost. In de periode 1985 - 1991 importeerden enkele Surinaamse importeurs goederen uit Japan. Omdat er toen vanwege de grote schaarste aan deviezen geen overmakingen van vreemde valuta mogelijk waren, bleven de vorderingen van de Japanse exporteurs onbetaald openstaan.

Deze vorderingen werden uiteindelijk in 1998 door de Ministery of International Trade and Industry overgenomen waardoor de Japanse Staat zich dan plaatste als de schuldeiser van Suriname. De aflossing van deze schuld moet gezien worden in het kader van de pogingen van de regering tot het verbeteren van het vertrouwen van de internationale financiele wereld in Suriname. Hidehiro Konno, voorzitter van NEXI, verwacht dat met het aflossen van de schuld gewerkt kan worden aan verduurzaming van de handelsbetrekkingen tussen beide landen.Er is een tekort aan bloeddonoren

Het hebben van een bestand van vrijwillige bloeddonoren, is de basis voor een veilige bloedvoorraad. Suriname en nog vijf andere landen hebben een bestand van 100 procent vrijwillige bloeddonoren. Het bloedprogramma van het Internationale Rode Kruis heeft in Chili in samenwerking met de PAHO een workshop gehouden: How to set up and manage a Club 25. Er is een tekort aan bloeddonoren, zegt Maria Tjon A Loi, Medisch directeur van het Rode Kruis.

Met de Club 25 programmas wil het Rode Kruis mensen stimuleren om bloeddonor te worden. In club 25 programmas committeren jongeren tussen 18 en de 25 jaar zich aan een Healthy Life Style. Dit houdt in: Safe Behaviour, Safe Blood en Save lives. Samen met het Jeugd Rode Kruis streeft de stichting Nationale Bloedbank ernaar rond eind april het Healthy Life Style project uit te voeren. Daarna zullen andere jeugd- en sportclubs, alsook scholen hierin participeren. Ook is er een internationaal ondersteuningsmechanisme hiervoor opgezet. Het Rode kruis heeft momenteel 4844 bloeddonoren, terwijl het streefaantal 6000 is.Werkhouding van ambtenaren uitgebeeld

Het geestelijke en lichamelijke welzijn zijn belangrijke factoren voor betere prestaties op de werkvloer voor ambtenaren. Dat is de rode draad van het educatief toneel dat plaatsvond in theater Unique. Het toneel is een initiatief van de afdeling voorlichting van het ministerie van regionale ontwikkeling. Met toelichting en sketches werd de werkhouding van ambtenaren uitgebeeld en er werd aangegeven wat er hierin kan verbeteren.Principe akkoord Surinaamse Volkscredietbank

De leden van de Surinaamse Volkscredietbank Werknemers Organisatie hebben op dinsdag 28 maart goedkeuring gegeven aan een principe akkoord met de directie. Dit akkoord houdt in dat de lonen over het jaar 2006 per 1 januari worden verhoogd met 16 procent, terwijl de werknemers ook aanspraak maken op een lumpsum van een maand. Binnen dit akkoord zijn er ook afspraken gemaakt over de verhoging van de pensioen bijdrage van de werknemers. Deze bijdrage zal binnen twee jaar verhoogd moeten worden van 5 naar 7 procent. De verhoging is noodzakelijk, omdat de pensioenregeling grote reserveringen vereist.Een luchtig maar educatief toneelstuk

Zo kan je het zelf in elkaar gezette toneelstuk door kinderen van het NAKS-theater omschrijven. We woonden generale repetitie aan de vooravond van de premiere bij. Het stuk handelt over het alledaagse leven van jongeren in Suriname. Het is een afstudeerproject van de kinderen en tegelijkertijd wordt een boodschap over gebracht. De regisseur is Eslien Nijdel.

De doelstellingen die in het stuk voorkomen zijn Jongerenparticipatie, Milieu, AIDS en Basisonderwijs. De VN heeft acht doelstellingen opgesteld die elk land moet nastreven. Als een land de acht doelstellingen bereikt dan is dat perfect. Voor Suriname zijn deze vier bovengenoemde de belangrijkste om te halen.Eendaagse workshop over milieu

De eendaagse workshop over milieu moet een bijdrage leveren om te komen tot een verbeterde versie van een nationale publicatie over milieustatistieken. Deze workshop wordt door de Stichting Algemeen Bureau voor de statistiek, ABS en Convation International Suriname, CIS, gehouden. Inder Rambharse, direkteur van het ministerie van Planning en Ontwikkelings Samenwerking, verrichtte namens minister Rick van Ravensway de opening van de workshop. Hij zei dat milieustatistieken de kwaliteit en beschikbaarheid van Natuurlijke hulpbronnen weergeven.

De Millennium Development Goals Milieu-indicatoren en internationale milieustatistieken zijn ook tijdens de workshop gepresenteerd.Tijdens de workshop zijn verschillende onderdelen besproken zoals, het belang van milieustastieken, milieuconventies en draft milieupublicatie.De beschikbare informatie en aanbevelingen zijn nodig om te kunnen voldoen aan internationale rapportage verplichtingen.In de eerstvolgende internationale publicatie over milieustatistieken, moeten zoveel als mogelijk rubrieken voor Suriname ingevuld zijn.Seminar MULO directeuren beraad

Succesvol managen van een veranderingsdoel, is het thema van het seminar van het MULO directeuren beraad. Er is gekozen voor dit thema om de directeuren tools aan te reiken om met de veranderingen binnen het onderwijs meer successen te kunnen boeken. Op deze manier nam de voormalige voorzitter van het Mulo directeuren beraad, Emmie Hart, afscheid. Ze is zegt dat er voor het onderwijs coaching, managementcapaciteiten en leerdoelen nodig zijn.De inleiders op dit seminar waren, Fred Budike en Roline Hart. Volgens Fred Budike hebben de directeuren wel een degelijke invloed op de samenleving.

Emmie Hart, die zes jaren voorzitter is geweest van het MULO directeuren beraad, zegt dat het de bedoeling is dat de resultaten van dit seminar worden omgezet in zichtbare veranderingen binnen het onderwijs. Emmie Hart wordt waarnemend direkteur directeur van het Surinaams Pedagogisch Instituut, SPI. Ze zegt dat ze actie gericht is en deze uitdaging aan gaat. Op het SPI ligt er een project kweekschool nieuwe stijl en aan dit project wil zij vormgeven. Zij blijft haar grenzen verleggen om zichtbare veranderingen te bewerkstelligen binnen het Surinaams onderwijs.Film Ala Di van Pim de la Para

Een internationaal filmfestival kan nooit onopgemerkt voorbij gaan. Zo was het ook bij de opening van het 4e filmfestival in het Theater Thalia. Enkele hoogwaardigheidsbekleders waaronder de minister van onderwijs en volksontwikkeling Edwin Wolf, en de Nederlandse Ambassadeur Henk Soeters waren aanwezig. Rond half acht kwamen de gasten een voor een binnen. Ze werden ontvangen in de grote zaal om de opening van het festival bij te wonen.De openingsfilm was Tsotsi. Het is de dus de achtste keer dat het festival plaats vindt en de vierde keer dat er films worden vertoond. Dit jaar mogen de bezoekers kiezen uit goede en bekroonde films.

Het filmfestival is gisteren officieel geopend met genodigden en vandaag is het festival toegagnkelijk voor het grote publiek. Het festival kent ook enkele premieres waaronder de film Ala Di van Pim de la Para die in Theater Thalia getoond werd. Behalve in Theater Thalia worden er ook films vertoond in Theater Unique, de Stadszending en bij het Internationaal Venezuelaans Cultureel Centrum. Het festival loopt tot en met negen april.Ondertekening projecten van ministerie RO

De ondertekening van drie gemeenschaps- en aannemingscontracten heeft plaatsgevonden. De projecten waar het hier om gaat zijn: de bouw van een multifunctioneel gemeenschapscentrum te Margrethenburg, Nickerie, een polikliniek te Ovia Olo, Marowijne en een lagere school te Peto Ondro, Marowijne. Deze projecten worden uitgevoerd onder toezicht van het ministerie van Regionale Ontwikkeling.

De projecten worden gefinancierd door de Surinaamse overheid, de Inter American Development Bank, de Agence Française de Development en de participerende gemeenschappen. De aannnemingsbedrijven die belast zijn met de uitvoering zijn: Team NV, Kasimex NV en White Berg.

De program manager van het Community Development Fund Suriname, Ferdinand Refos, zegt dat het hier niet gaat om een gewone uitvoering van een project. Het systeem van het CDFS houdt in dat de gemeenschap vanaf de identificatie tot de finalisering van het project een cruciale bijdrage levert. Zij dienen 5 procent van de kosten zelf op te brengen.

Het CDFS is sedert 2003 operationeel en wil het verantwoordelijkheidsgevoel van de gemeenschap voor het eigen project kweken. Ook de minister van Regionale Ontwikkeling, Michel Felisi, benadrukte dit. Verder zei de minister dat bij het ondertekenen van deze contracten de gedeelde veranwoordelijkheid nu ligt bij de aannemers en de gemeenschappen. Binnen twee weken kan men beginnen met de bouw van genoemde projecten.Tip Tip monument onthuld in Nieuw Amsterdam

In Nieuw Amsterdam is het Tip Tip monument onthuld in verband met dertig jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname. Het monument is ontworpen door George Struikelblok. Hij gaf aan dat er 15 Tip Tip monumenten zijn geplaatst in acht verschillende districten. De 15 paar Tip Tips staan voor dertig stappen; deze symboliseren staatkundige onafhankelijkheid.

Tijdens de onthulling waren veel belangstellenden aanwezig onder andere de ambassadeur van Nederland, Henk Soeters, de minister van Sociale Zaken enV olkshuisvesting, Hendrik Setrowidjojo, en de districtscommissaris van Commewijne Humprey Soekimo. De onthulling vond plaats te Nieuw Amsterdam. De Nederlandse ambassade heeft het project gefinancierd omdat zij een bijdrage wil leveren aan de Surinaamse cultuur.Muziekdocent en dirigent Rudi Duurvoort overleden

De Surinaamse kunst en cultuur overbrengen door middel van muziek, was het belangrijkste waarnaar Rudi Duurvoort streefde. Musici in Nederland moeten zoveel als mogelijk zijn werk proberen voort te zetten. Dit zei Herman Snijders, directeur van De Nationale Volks Muziekschool, NVMS, in een interview. Muziekdocent en dirigent Rudi Duurvoort stierf op 25 maart in Nederland als gevolg van een hartaanval.

Duurvoort heeft artiesten als Dignity, Replay, Ruth Jacott en Denise Jannah begeleid in hun zangloopbaan. Het Kwakoekoor in Nederland heeft hij opgericht en ook geleid. Doordat de westerse cultuur in Suriname en Nederland meer de boventoon voerde, besloot hij samen met Efendi Ketwaru, Rene Fernandes en Hugo Overman daar verandering in te brengen.

Rudi Duurvoort is 71 jaar geworden en laat zijn echtgenote Eva Nijman en twee dochters achter. De Nationale Volks Muziek School, NVMS, gaat 3 april van start met het verzorgen van muzieklessen. Voorlopig worden de lessen gefaseerd gegeven, zei Snijders. Ongeveer 300 leerlingen hebben zich ingeschreven.Effendy Ketwaru was een talentvolle muzikant

President Ronald Venetiaan ontving een CD en DVD van Effendy Ketwaru uit handen van diens dochter. Op 22 maart was het precies een jaar geleden dat Ketwaru was overleden. De overhandiging vond op het kabinet van de president plaats, waarbij ook de broer, Jainul Ketwaru, aanwezig was. Effendy Ketwaru was een talentvolle muzikant die veel muziekinstrumenten kon bespelen. In de jaren zeventig, nog voor de onafhankelijkheid, keerde hij terug naar Suriname om mee te werken aan de opbouw van de volksmuziekschool.

De CD heeft als titel: Faja Siton no bron mi so. Op de schijven is een mozaïek van Surinaamse muziek verzameld. Tijdens dit bezoek vertelde de president ook iets over een andere Surinaamse muzikale grootheid: Rudi Duurvoort. Duurvoort is afgelopen zaterdag in Amsterdam overleden. In zijn laatste levensjaren was hij nog actief bezig met zang- en pianolessen. Effendy Ketwaru en Rudi Duurvoort hebben met vele anderen een grote bijdrage geleverd aan de oprichting van de volksmuziekschool.Studenten uit Frans-Guyana op bezoek

Een aantal studenten uit Frans-Guyana is op bezoek bij de studenten van de Algemene Middelbare School (AMS). Samen hadden zij een gezellig samenzijn. Deze twee groepen voeren een uitwisselingsprogramma uit en het is de bedoeling dat er tussen beide scholen een band ontstaat die kan leiden naar een groter project.

Volgens de Franse ambassadeur, Jean-Marie Bruno, is deze uitwisseling een symbool van wat zij willen bereiken tussen beide landen. De uitwisseling is het initiatief van de Franse studenten. Jaren terug was er voor de AMS ook in een uitwisselingsprogramma met een middelbare school van de Antillen.

Er zijn nu ongeveer 24 Franse studenten in Suriname. Zeventien zijn van middelbaar niveau en volgen Engels en gymnastiek met onze studenten. De zeven anderen zijn op HBO-niveau en bezoeken productiebedrijven, waarvan zij hun observaties in een scriptie en in het Engels moeten verslaan. De onderdirecteur van de AMS, Edmund Stuger, zegt dat het de bedoeling is dat de AMS-studenten volgend jaar, tijdens de paasvakantie, op bezoek gaan bij de studenten van Frans-Guyana.Derde MAN generator van de EBS

De oplevering van de derde MAN generator van de Energie Bedrijven Suriname heeft plaatsgevonden. Met de ingebruikneming hiervan zal er 24 MegaWatt extra energie beschikbaar zijn voor stroomverbruikers. De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, ad interim, Ivan Fernald en de minister van Openbare Werken, Ganeshkoemar Kandhai, knipten een lint door voor toetreding tot de controlekamer.

Met een druk op de knop bracht minister Fernald de generator in werking. Na het doorknippen van het lint, werd een naambord onthuld. De aanschaf en installatie van deze generator maakt deel uit van het EBS investeringsplan. Na 40 jaar was het machinepark van de EBS aan een vernieuwing toe. De omvang van de investering is veertig miljoen Amerikaanse dollars.Investeren in jonge kinderen is belangrijke bijdrage

Alle kinderen tussen nul en acht jaar hebben liefde, goede voeding, een veilige omgeving en goede lichaamsverzorging nodig. Ook een doelgerichte stimulering van hun ontwikkeling is nodig. Investeren in jonge kinderen levert een belangrijke bijdrage in een betere ontwikkeling van de kinderen zelf en daardoor ook de meest effectieve strategie in het kader van armoedebestrijding.

Dit is de belangrijkste conclusie van het Caribbean Early Childhood Policy Forum dat vorige week in Jamaica werd gehouden. Het forum werd georganiseerd door het Caricom-secretariaat, de Unesco, het Unicef, het Caribbean Support Initiative en de Caribbean Development Bank. Belangrijk is dat in Suriname, evenals in andere Caribische landen, beleidsmakers van de overheid en alle invloedrijke personen in de gemeenschap doordrongen worden van de belangrijke bijdrage die Early Childhood Development-programmas hebben op de nationale ontwikkeling.Gevolgen niet te overzien voor Surinamers in Amerika

Surinamers die nog niet legaal in de Verenigde Staten verblijven, gaan sombere tijden tegemoet. Ongeveer 500.000 mensen in Amerika hebben geprotesteerd tegen het nieuwe wetsvoorstel om hardhandig op te treden tegen illegale immigranten in de VS. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft onlangs ingrijpende veranderingen in het vreemdelingenbeleid aangebracht.

Nu wordt het nog moeilijker voor illegalen om toestemming te krijgen voor permanent verblijf in het land. De nieuwe wetgeving maakt het illegaal wonen in Amerika strafbaar. En nieuwe sancties zullen worden ingesteld tegen werkgevers die toch illegale immigranten in dienst nemen. Kerken worden gebonden aan de wettelijke verplichting om onderzoek te doen voordat zij bijstand verlenen.

De consul-generaal van Suriname in Miami, Sunil Sitaldien, gaf aan dat de gevolgen van dit wetsvoorstel niet te overzien zijn voor vele Surinamers en hun gezinnen in Amerika. Hij zei dat president Bush voorstander is van een soort gastarbeidersprogramma waarmee tijdelijk verblijf zou worden verschaft aan 12 miljoen illegalen, maar vele Republikeinse politici zijn voor een strakkere aanpak. Naar schatting wonen er 20.000 Surinamers in de VS, waarvan ruim 10.000 in New York.Customer Service Award voor vijf bedrijven

De Customer Service Award werd de afgelopen week aan vijf bedrijven en instellingen uitgereikt. Het toekennen van de Customer Service Award is een initiatief van de Suriname Yellow Pages, de Amerikaanse Kamer van Koophandel en consumentenorganisaties.

De bedoeling hiervan is consumentenbelangen te beschermen, waardoor bedrijven en instellingen gestimuleerd worden om hun dienstverlening op peil te houden en steeds te verbeteren. Voor het toekennen van de award is vooral gelet op de klantvriendelijkheid van het bedrijf of de instelling.

De bedrijven die voor een prijs in aanmerking kwamen zijn Speciaalslagerij Dinmohamed, Torarica Hotel en Casino, Godo, Zinnia Supermarket en Optiek Ninon Nickerie. Alle genomineerden ontvingen een certificaat.Tori-happening op het AMS-terrein

In het kader van het onderdeel literatuur bij het vak Nederlands, werd er op het AMS-terrein een tori-happening gehouden. Dit werd gedaan door leerlingen van het eerste leerjaar. Het doel hiervan was om de creativiteit van de leerlingen te bevorderen en de integratie binnen de klas te stimuleren.

Daarnaast was het ook de bedoeling dat de leerlingen tori's vertelden zoals dat vroeger gebeurde. Verschillende thema's uit gelezen literaire werken kwamen aan de orde. Fragmenten uit Romeo en Julia, een bloedige les, Birbal en een jorka tori werden gepresenteerd.Open atelier Erwin de Vries

Erwin de Vries hield de afgelopen week open atelier. De bedoeling hiervan was het publiek te laten zien hoe een portret ontstaat. De kunstenaar maakte gebruik van acryl met pencelen op een paneel. Voor het schilderen van het portret van een 16-jarig meisje had de kunstenaar ongeveer een uur nodig. En voor de finishing touch had hij nog ongeveer net zoveel tijd nodig.

De Vries toonde ook een ander portret dat al af is. De kunstenaar staat op het punt naar Nederland te vertrekken, waar hij op uitnodiging twee tentoonstellingen zal hebben. Erwin de Vries zal tijdens zijn verblijf in Nederland ook werken aan de vervaardiging van een groot bronzen beeld in opdracht van het ziekenhuis van het Amsterdams Medisch Centrum.Kwade geesten hebben Coronie nog niet verlaten

Er is nog steeds geen duidelijkheid over een oplossing in de kwestie rond de Tata Colinschool in Coronie. De beurt was aan pandit Anroedh Gangaram Panday om op zijn manier te proberen Coronie van de boze geesten te bevrijden.

In een interview met Radio-10 verklaarde pandit Gangaram Panday dat hij djandee heeft geplaatst in alle hoeken van de Tata Colinschool en dat het probleem zal zijn verholpen. Er is eten voor de geesten van de overledenen klaargemaakt. De pandit zei dat er op elk van de scholen een andere dienst is gehouden.

Een voor de dode geesten en een andere voor de goden. Pandit Gangaram Panday bevestigde in hetzelfde interview de geest van een meisje te hebben gezien en dat zij netjes heeft gegeten, blij is en weggaat. Districtscommissaris Ingmar Walden hoopt dat de verlichting merkbaar zal zijn. Het gehele ritueel heeft anderhalf uur geduurd:, zei pandit Gangaram Panday.

De kwade geesten hebben het district Coronie echter niet verlaten. Nadat, volgens Pandit Anroedh Gangaram Panday, de rust was teruggekeerd, hebben zich omstreeks 11 uur in de avond wederom ongeregeldheden voorgedaan. Jongeren en volwassenen raakten in trance en twee personen moesten middels een injectie worden gekalmeerd, volgens berichten uit Coronie. Ten einde raad zochten de in trance geraakte Coronianen hun heil bij de RGD-poli waar arts Franklin Brewster ook radeloos werd.Vingers en handen van criminelen afhakken

Vingers en handen van criminelen moeten afgehakt worden. Dit staat in een brief die door bewoners van Sinabo, Canawapibo, Siparipabo en omgeving is verstuurd naar de voorzitter van de Nationale Assemblee. In de brief verklaren de bewoners solidair te zijn met de studenten van Lelydorp die de afgelopen week geprotesteerd hebben tegen elke vorm van criminaliteit. Als woordvoerder hebben de bewoners DNA-lid Ronny Tamsiran aangewezen omdat hijzelf een buurtbewoner is.

De strafmaat die in de brief voorgesteld wordt, is volgens Tamsiran de enige manier om een schrikeffect te sorteren. Het gebied waarvoor de bewoners meer veiligheid bepleitten, ligt tussen Tamanredjo en Stolkertsijver. Er is een aantal berovingen geweest in het gebied maar door de recente gevallen in de samenleving, vinden de buurtbewoners dat er preventief opgetreden moet worden.

Deze methode is in Guyana toegepast, zegt DNA-lid Ricardo Panka, maar de criminaliteit is daar niet afgenomen. Hij staat gedeeltelijk achter de brief, maar twijfelt aan het schrikeffect. Bewoners van Sinabo, Canawapibo, Siparipabo en omgeving zullen bij elkaar komen om een buurtwacht in te stellen. Tamsiran heeft al gesprekken gevoerd met de politie voor begeleiding van de buurtwacht.Toenemende criminaliteit in Suriname

De NDP-fractie heeft schriftelijk een openbare vergadering aangevraagd met als agendapunt Toenemende criminaliteit in Suriname. Fractieleider Kenneth Moenne is bereid om in debat te gaan met de coalitie over een beleid op kort termijn. Volgens Moenne is criminaliteit er altijd geweest. De ernstige vormen die het nu begint aan te nemen zijn zeer verontrustend. Hierdoor is de samenleving in beroering gebracht.

Volgens de NDP-fractie is het noodzakelijk dat de Nationale Assemblee zich als wetgevend college hierover buigt. De oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingsmodellen moeten zo snel mogelijk besproken en uitgewerkt worden om escalatie te voorkomen.Interior Decoration and Design

Interior Decoration and Design is het thema van de regionale workshop, gehouden door de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) in samenwerking met Caribbean Export Development Agency (CEDA) en het Centrum voor de Bevordering van Export uit Ontwikkelingslanden. Het doel van deze workshop is participerende bedrijven en organisaties inzicht te verschaffen in de ontwikkelingen van exportproducten op de EU-markt.

Volgens de voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, Ewald Refos, gaat het niet specifiek om het concurreren met de Europese markt, maar het gaat erom dat de specialiteiten van het Caribisch gebied aan de man worden gebracht en aantrekkelijk zijn voor de Europese markt. Het is de bedoeling dat dit in clusters gebeurt.

Een vertegenwoordiger van het Centrum voor de Bevordering van exporten uit Ontwikkelingslanden, Leobar Wallage, zegt dat deze organisatie al 35 jaar bezig is kleine en middelgrote bedrijven inzicht te verschaffen in hoe ze hun product kunnen ontwikkelen, verbeteren en op een goede manier exporteren. Ook zegt hij dat het niet de bedoeling is dat het Caribisch gebied gaat concurreren met de Europese markt. De producten moeten daartussen passen, een aanvullend zijn of plaatsvervangend.

Het gaat erom dat ze aantrekkelijk zijn voor de Europese markt en niets afdoen aan de eigen identiteit. Leobar Wallage acht de Caribische landen in staat te voldoen aan de voorwaarden van het Centrum voor de Bevordering van Exporten uit Ontwikkelingslanden. Hij is er zeker van dat er genoeg potentie is in het Caribisch gebied.Mobiele Unit Sociaal-Juridische Dienstverlening

De Stichting Ilse Henar-Hewitt Juridische Bijstand heeft officieel de Mobiele Unit Sociaal Juridische Dienstverlening in gang gezet. Dat vond plaats op het I.S.C.L. terrein in Lelydorp. De opzet van het project is om door middel van mobiele units in de verschillende districten burgers, en in het bijzonder vrouwen, rechtshulp aan te bieden. Lindsay Donokarijo laat weten al veel reacties gekregen te hebben.

Het project is niet enkel op vrouwen gericht maar het is wel zo dat zij de meeste hulp nodig hebben vindt de stichting. Ook mannen zijn welkom, zegt bestuurslid Nadia Van Dijk-Plet. Het project zal een uitbreiding kennen als het succesvol genoeg is. Vrijdag wordt het project ook officieel geopend te Nieuw-Amsterdam.Wan Pipel Sieuwpal Soekhlal overleden

De acteurs Borger Breeveld en Emanuel van Gonter van de speelfilm Wan Pipel hebben samen met regisseur Pim De la Parra afscheid genomen van medespeler Sieuwpal Soekhlal. Soekhlal Vader Soekdew overleed vorige week woensdag en werd gecremeerd. Sieuwpal Soekhlal is 83 jaar geworden en stierf een natuurlijke dood. Hij laat een vrouw en acht kinderen achter.Overleg toerismesector

Het draagvermogen in de toerismesector is een belangrijk aspect dat verband houdt met de begrippen impact en duurzaamheid. Wanneer wij niet kunnen vaststellen wat het draagvermogen van een gebied is, kan er niet gestreefd worden naar duurzaamheid. Harold Sijlbing bracht dit naar voren tijdens het Nationaal Toerisme Overleg.

Het overleg is gehouden door het ministerie van Transport Communicatie en Toerisme, TCT. Touroperators, horecaondernemers en belangstellenden woonden deze bijeenkomst bij. Duurzaam toerisme en agro-toerisme zijn de thema's die besproken werden. Sijlbing zegt dat eco-toerisme duurzaam toerisme is.

Het voorziet in de behoefte van toeristen, die een bepaald gebied bezoeken. Tegelijkertijd wordt het bewoond gebied beschermd, zodat de volgende generatie er nog kan blijven en wonen. Hoeveel personen dat gebied kunnen bezoeken, moet vooraf worden bekeken. De TCT-minister, Alice Amafo, zei dat alle mogelijkheden die de toerismesector biedt, moeten worden uitgebuit. Het cruise-toerisme is een nieuw fenomeen voor Suriname dat nog onderzocht moet worden.

De president van The Suriname College of Hospitality and Tourism, Arthur Leuden, was ook aanwezig. De school leidt mensen op om binnen de toerismesector te werken. Hoe beter het gaat met de toerismesector, hoe beter het is voor onze studenten. De gemiddelde Surinamer is niet klantvriendelijk, maar wel gastvrij, benadrukte Leuden. Daarin moet verandering komen om de ontwikkelingen in het Caribisch gebied bij te benen.Assuria nu ook voor klanten buiten Suriname

De verzekeringsmaatschappij Assuria is sinds de oprichting gegroeid naar een onderneming die nu ook producten aanbiedt aan klanten buiten Suriname. Dit heeft de hoofddirecteur, Stephen Smit, gezegd ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van de verzekeringsmaatschappij. Assuria zal met drie schadeverzekeringsmaatschappijen in de Caricom de internationale markt bestrijken.

De bedoeling is dat deze ook levensverzekeringsproducten van de Surinaamse verzekeraar zal verkopen. De combinatie zal het zuidelijk deel van het Caribisch gebied bestrijken. Kick van der Pol kent de Surinaamse verzekeraar sinds de oprichting en is voor de viering van de 15e verjaardag in Suriname. In verband met het vijftienjarig bestaan van Assuria werden donaties gegeven aan vertegenwoordigers van verschillende sociale instellingen.Installatie commissie Grondenrechten

De installatie commissie Grondenrechten vond plaats door President Ronald Venetiaan. Deze commissie staat onder leiding van de jurist Jennifer van Dijk-Silos. De commissie zal onderzoek doen naar de problemen van grondenrechten en advies uitbrengen aan de regering in de aanpak van de problematiek. Verder zal de commissie zich ook bezighouden met de uitspraak van de Inter Amerikaanse Commissie Mensenrechten over het toekennen van grondenrechten aan de bewoners van Moiwana.

De commissie zal om de drie maanden over haar activiteiten rapporteren aan de president en de ministers van Justitie en Politie, Regionale Ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer. Verder zijn de ministers van Regionale Ontwikkeling en Justitie en Politie belast met de uitvoering.

Bij de installatie van de commissie waren ook aanwezig de ministers Michel Felisi van Regionale Ontwikkeling en Chandrikapersad Santokhi van Justitie en Politie, en de procureur-generaal in de hoedanigheid van voorzitter van de commissie Juridische Deskundigen Mensenrechten.Tafara Dakriet winnaar van Speech Contest

De winnaars van het Scholieren Speech Contest 2006 kregen hun prijzen uitgereikt door JCI Nilom. Veertien scholieren namen deel aan het speechcontest en in de finale streden vijf kandidaten voor de titel best sprekende scholier 2006. Op de eerste plaatst eindigde Tafara Dakriet van Lyceum-II.

In aanwezigheid van familie kregen de overige winnaars hun prijs uitgereikt door toppers van de JCI Nilom. De winnaar van het speechcontest 2006 kreeg een trofee die ze mag houden en op haar school mag een jaar de winnende wisseltrofee prijken.Quota International geeft aan sociale instellingen

Quota International heeft veertien sociale instellingen in totaal vijftienduizend US dollar gegeven. Dit geld is opgebracht door projecten die worden georganiseerd, zoals de jaarlijkse Men Cook Out. Deze organisatie ondersteunt sociaal zwakkeren en bestaat uit professioneel werkende vrouwen.

De ingediende projecten zijn onder andere het financieren van een wasautomaat tot het volgen van lessen in de beeldende kunst. De 14 organisaties die een donatie hebben gekregen zijn blij met de gift. Instellingen die geld krijgen van Quota International moeten voldoen aan de voorwaarden van de organisatie.

Quota International gaat door met het organiseren van projecten waardoor meer instellingen geholpen kunnen worden. Veel tehuizen en instellingen zijn afhankelijk van donaties uit de samenleving om het hoofd boven water te kunnen houden.
 
Kosteloos internet Magazine


Uitgever:
Stichting Suriname

Eindredactie:
Clifford Brathwaite
John Brouwer de Koning

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk

Copyright foto's:
Myra Winter
(tenzij anders aangegeven)

Vormgeving: Phillip Lutz

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen, kunnen zich hiervoor opgeven via de website:

www. suriname. NU
Suriname


Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor de verzending van NIBA en wordt niet aan derden doorgegeven.

Vul uw e-mailadres in en klik op versturen.

(MSN en Hotmail adressen geven soms problemen bij het ontvangen van de NIBA)

U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de e-mail om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wilt ontvangen, laat het ons dan even weten.

U kunt zich afmelden via onze website.
Vul uw e-mailadres in en klik afmelden aan. Klik daarna op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op de link in de e-mail om uw afmelding correct af te ronden.
Langa yu anu,
yep makandra

Aandacht voor mantelzorgers op 7 april

Veel mensen zorgen voor hun medemens, ze wassen, koken en kleden, doen het huishouden of de boodschappen, wanneer iemand ziek of al oud is. Zorgen dag in dag uit voor hun kind, een ouder, of een familielid, een kennis met een handicap, of nemen een ouder persoon in huis, wanneer die niet meer zelfstandig kan functioneren. Deze zorg heet mantelzorg.

Duizenden Surinamers zetten zich op deze wijze langdurig en uit persoonlijke betrokkenheid in voor een ander zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen. Op 7 april - Wereld Gezondheidsdag - wordt aandacht gevraagd voor deze toegewijde mantelzorgers en hen wordt een leuke avond bezorgd.

Dit vindt plaats door een gezellig en informatief samenzijn te houden voor mantelzorgers, betrokkenen en belangstellenden. Het Ministerie van Volksgezondheid organiseert deze Wereldgezondheidsdag in samenwerking met de Pan American Health Organization, PAHO en met medewerking van mensen uit de gemeenschap. Het thema voor dit jaar is: Mantelzorg: ieders zorg. Langa yu anu, yep makandra.

Mantelzorgers kunnen in de Congreshal lotgenoten ontmoeten en informatie krijgen over mantelzorg. Bovendien is voor deze aangename avond ook voldoende amusement opgenomen.

Tevens zal de mantelzorger van het jaar worden bekendgemaakt. Deze persoon zal op die avond een mooi prijzenpakket in ontvangst mogen nemen. Ook de andere mantelzorgers komen voor leuke waarderingen in aanmerking.

Iedereen wordt uitgenodigd voor deze bijeenkomst die wordt gehouden in de Congreshal aan het Onafhankelijkheidsplein op vrijdag 7 april. De aanvangstijd is 7 uur 's avonds. Door uw komst kunt u mantelzorgers laten zien dat u hun bijdrage aan de gezondheidszorg in Suriname op waarde schat.

Om te weten te komen wie een mantelzorger is, en waar deze stille werkers zijn, werden persoonlijke contacten gelegd, maar vooral ook gebruik gemaakt van enkele actieve buurtorganisaties, netwerken voor sociaal werk, vrouwenorganisaties en een aantal religieuze instellingen, enz.

Ook via de media wordt volop aandacht gegeven aan deze wereldgezondheidsdag.

Voor deelname moeten de aanmeldingsformulieren uiterlijk maandag 3 april worden ingeleverd bij het Ministerie van Volksgezondheid of bij de PAHO.stvs


De nationale zender

SURINAME VANDAAG

ACTUALITEITEN
PROGRAMMA
Politieberichten

Drugs door politie vernietigd

De Narcoticabrigade heeft een partij drugs vernietigd, door verbranding. De partijen waren de afgelopen periode in beslag genomen. Bij de partij bevond zich ook 100 kilogram cocaine, die op 13 maart in district Nickerie in beslag was genomen. In verband met deze vondst zijn 5 mannen als verdachte aangehouden.Onderzoeksrapport VEM gepresenteerd

Het Korps Politie Suriname heeft in het kader van het Veiligheids, Effectiviteit en Misdaadbestrijdingsproject (VEM) een opinieonderzoek laten instellen.

Hierdoor kon door de organisatie een beeld worden verkregen hoe het functioneren van de politie binnen de Surinaamse samenleving ervaren wordt.

De socioloog Jack Mencke heeft het onderzoeksrapport, getiteld Opinieonderzoek Veiligheid en Effectiviteit Misdaadbestrijding aan de leden van de korpsleiding van het KPS gepresenteerd.

Uit het onderzoek is ondermeer naar voren gekomen dat een groot deel van de burgerij meer surveillerende politieambtenaren op straat wenst te zien. Tevens vindt zij ook dat politieambtenaren veelal verbaal geweld toepassen in hun optreden. Over het algemeen blijkt echter dat de burgerij tevreden is over de wijze waarop de politieorganisatie zich van haar taken kwijt binnen de gemeenschap.Verdachten na overval aangehouden

Een Chinese winkelier aan de Stolkweg is overvallen door drie met vuistvuurwapen en jachtgeweer met ingekorte loop, gewapende mannen. De slachtoffers werd tijdens het delict onder schot gehouden, waarop de daders er met het kasregister, inhoudende de dagopbrengst, vandoor gingen. De bandieten vluchtten, ieder afzonderlijk op een fiets, de bossen in.

Kort daarna kamde een gezamenlijke politie-eenheid het gebied uit en werden de verdachten gesignaleerd. Tijdens de achtervolging was de politie genoodzaakt vuurwapengeweld aan te wenden. De verdachten weigerden zich over te geven en probeerden te vluchten. Alle vluchtenden raakten daarbij gewond.

De daders bekende zich schuldig te hebben gemaakt aan deze overval. Op hen werd aangetroffen: 109 Srd, een jachtgeweer met ingekorte loop en twee scherpe patronen, en een rifle met ingekorte loop met twee patroonhouders met scherpe munitie caliber 22.

De verdachten werden voor medische hulp naar de Spoedeisende hulp vervoerd en zijn hangende het onderzoek in verzekering gesteld en onder politiebewaking in het ziekenhuis opgenomen. Een van hen, de 26- jarige W.E., was recentelijk uit de strafinrichting Santo Boma ontslagen, waar hij voor dezelfde strafbare feiten was ingesloten.Taxichauffeur in borst geschoten bij beroving

Een 28- jarige taxichauffeur is door drie Creoolse mannen, van wie een gewapend met een vuistvuurwapen, op de hoek van de Boekoestraat en Kasabaholoweg beroofd, tengevolge waarbij hij gewond raakte.

Na een taxirit reed het latere slachtoffer terug naar het taxibedrijf. Hij nam plaats op een bank tegenover het bedrijf en wachtte op passagiers. Plotseling stopte een witte Toyota Mark II, voorzien van sportvelgen, bij de man. De auto bleek niet te zijn voorzien van kentekenplaten. Een drietal mannen liepen vanuit de Mark II naar het slachtoffer en gristen zijn gouden halsketting en schoudertas met geld en andere belangrijke documenten weg.

Een van de daders haalde plotseling een vuistvuurwapen te voorschijn. Omdat de taxichauffeur aangaf niets meer te hebben werd hij in zijn linkerborst geschoten. Per eigen gelegenheid is het slachtoffer daarop vervoerd naar de Spoedeisende hulp, waar operatief ingrijpen noodzakelijk bleek.Man vermoordde echtgenote

De 46- jarige Guyanese Dhanmattie Karansingh is maandagmiddag 27 maart 2006 door haar 47- jarige echtgenoot te Boskamp, in district Saramacca, om het leven gebracht. De verdachte, eveneens van Guyanese afkomst, vertrok die middag samen met zijn vrouw per boot in zuidelijke richting, om te gaan winkelen. Hij keerde die dag omstreeks 20.00 uur terug, echter zonder zijn echtgenote. Getuigen, die vermoedelijk het tweetal hadden zien weggaan, ontdekten het lijk van de vrouw in de boot en sloegen alarm.

Het ontzielde lichaam van de vrouw vertoonde zes diepe wonden aan het hoofd. De politie trof een stuk stuk hout van ongeveer 1 meter lengte, voorzien van bloedsporen en een polshorloge met een gebroken band aan. Het vermoeden bestaat dat hij zijn echtgenote met het stuk hout zodanig heeft geslagen dat de band van zijn polshorloge daardoor brak. Volgens het voorlopig onderzoek werd de vrouw er door de man ervan verdacht een andere relatie erop na te hebben houden.Man verlamd voor Buit van 200 Srd

Twee verdachten, die twee weken geleden inzake een beroving op een taxichauffeur waren aangehouden, bekenden eveneens een overval op een winkelier in de Bonistraat te hebben gepleegd.

Tijdens de overval op de winkelier mishandelden zij de man zodanig dat deze verlamd raakte. De buit bedroeg 200 Surinaamse dollars. De overvallers werden tijdens dit delict gehinderd door een auto die voor de winkelzaak stopte, waardoor ze direct het hazenpad kozen.Bestuurder rijdt door na aanrijding

De bestuurder die tussen 22.00 uur en 23.00 uur een man op de Kennedyweg aanreed is tot op heden nog niet bekend. Het slachtoffer liep aan de rechterzijde van de weg, vanuit Zanderij richting Paramaribo. Op een bepaald moment werd de voetganger door een grijze auto, rijdende in dezelfde richting, aangereden.

Volgens getuigen maakte de bestuurder met zijn auto zigzag-bewegingen en reed de man bij deze stunt aan, waardoor het slachtoffer vermoedelijk met zijn hoofd tegen de auto sloeg en bewusteloos raakte. De autobestuurder reed door en heeft zich tot op heden niet bij de politie gemeld.

Het slachtoffer is per ambulance vervoerd naar de Spoedeisende hulp, waar hij inmiddels bij zijn positieven is gekomen. Volgens het voorlopig medisch rapport heeft het slachtoffer een lichte hersenschudding opgelopen. Alle informatie die kan leiden tot vaststelling van de identiteit van deze onverantwoordelijke chauffeur wordt ingewacht bij de politie van station Zanderij, die deze zaak in onderzoek heeft.Drenkeling in Saramaccakanaal

Het ontzielde lichaam van de 43- jarige Makhan is door de politie van Leiding 9A in het Saramaccakanaal aangetroffen. Makhan en zijn zoon hadden zich met enkele vrienden ter ontspanning begeven naar een plaatsje te Leiding 10, om iets te drinken.

Na wat gedronken te hebben besloten vader en zoon een duik te nemen in het kanaal. Op een bepaald moment verdween Makhan onder water. Na hulpgeroep van de zoon werd onmiddellijk een zoekactie door buren en vrienden ingezet, echter zonder resultaat.

Het stoffelijk overschot werd door de politie na een melding van buurtbewoners op nagenoeg dezelfde plaats aangetroffen. Makan is na gerechtelijke sectie afgestaan aan de nabestaanden.


suriname holidays


De Wisselkoers

De koersen zijn indicatie- koersen en geven de waarde aan van onze

Surinaamse Dollar

per 1 April 2006 t.o.v. de volgende buitenlandse valutasoorten.

Voorbeeld:
Als u 1 US Dollar verkoopt aan de Centrale Bank krijgt u daarvoor op dit moment 2,70 SRD voor terug
(exclusief transactiekosten)

De Surinaamse dollar is gekoppeld aan de US dollar

Bij wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
U verkoopt:   2,70
U koopt:          2,78

EURO
U verkoopt:     3,280
U koopt:          3,365

POUND STERLING
U verkoopt:    4,710
U koopt:         4,832

Ned. Ant. GLD.
U verkoopt:    1,501
U koopt:         1,563

Voor bankpapier

U.S. DOLLAR
U verkoopt:    2,70
U koopt:         2,78

EURO
U verkoopt:    3,270
U koopt:         3,375

POUND STERLING
U verkoopt:    4,677
U koopt:         4,842

Ned. Ant. GLD.
U verkoopt:    1,501
U koopt:         1,563

Bron: Centrale Bank van SurinameSchrijversgroep 77

Radionieuws

Op maandag 3 april kunt u luisteren naar een interview van Arlette Codfried met Jeffrey Quartier.

Jeffrey is een van de jonge dichters van Schrijversgroep 77. Tijdens het festival Werelden in Ontmoeting trad hij op met het gedicht Twee petten. Behalve in het Nederlands dicht Jeffrey ook in het Sranan en in het Engels.

Zijn tekst Where did you sleep last night? is geselecteerd voor deelname aan de componistenwedstrijd Suripop 2006.

SRS 96.3 FM om 21.15 u

NIET ZOMAAR EEN GESPREK

Willy Alberga maakte onlangs haar 600ste aflevering van het radioprogramma Niet zomaar een gesprek. Het is een speciale aflevering geworden met de dichteres Celestine Raalte die voordraagt en vertelt. Je kunt luisteren via Radio Apintie op vrijdag 31 maart om 21.00 uur s avonds of op zondagmorgen om 10 uur.

ALA DI...

(Ondertussen...
In the mean time...
Entretanto...)

Op een conferentie van Surinaamse ego-psychologen, gespecialiseerd in de problematiek en behandeling van liefdesrelatiecomplexen, introduceren twee therapeuten ieder een speciaal geval uit hun praktijk.

Dr. Anton Treurniet presenteert een geval van opmerkelijk zelfbedrog aan de hand van het liefdespaar-in-problemen JANE en JOHN, 19 en 25 jaar oud en Dr. Ramona Lichtman presenteert een ander stel, RENE en ANGELA, 31 en 28 jaar, als een speciaal geval van een soortgelijke, maar toch weer andere vorm van zelfbedrog.

Een hypnose-sessie onthult tenslotte de ware aard van een van de jonge geliefden-in-problemen, en zorgt ook voor flink wat ontnuchteringen bij het voorbeeldige psychologenechtpaar Treurniet / Lichtman.

Deze eerste productie van Fundasi de Surinaamse Film Academie en haar werkplaats

United Film en Video Pilots Paramaribo wordt gepresenteert tijdens het aanstaande Filmfestival op zaterdag 7 april

telkens van 17.30 – 20.00u. De spelers zijn allen cursisten van de SFA.

Regie: SFA-collectief o.l.v. Leonard Retel Helmrich en Pim de la Parra Sr.

Camera/Geluid: Leonard Retel Helmrich

Land en Jaar: Suriname, 2006

Speelduur: circa twee-en-een-half-uur (150 minuten)

Productie: Borger Breeveld en Annemarie Hermelijn voor Fundasi de S.F.A.

Kaarten zijn verkrijgbaar via 400802 / 401906

  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA