suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      


    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 22 - Oktober - 2004          SuriMagazine no. 18 

 
Met in deze uitgave:

Houtversnippermachine voor Masiakriki
HIV/Aids en Jeugdcriminaliteit
Bloed nu machinaal getest
Kans op melkexport vergroot
Start van Jeugd Posterwedstrijd over MDGs
Hoger onderwijs kost straks meer geld
Schoolverlaters onderwerp teleconferentie
Premier Barbados houdt lezing in Suriname
STVS 39 jaar televisie
FinanciŽn straks Surinaamse toren van Pisa
Het is nog niet te laat volgens Anthony Gonzales
Bird-watching op hoger niveau
Suriname betaalt de verkiezingen zelf
JŲrgen Raymann, Tante Es voor VMS
Anna Hoebdar is eerlijk en oprecht
Onderzoekscommissie nu wel geÔnstalleerd
Minister LVV geeft tuingereedschap weg
Jeugdjournaal in Suriname
Certificering bijna afgerond
Grondlegger verbroederingspolitiek herdacht
Districtscommissarissen krijgen autosleutels
12 licenties voor FteW van ADEK
Mevrouw Venetiaan trots op sporters paralympics
Suriname ontvangt miljoenen dollars goudbelasting
Rede 1 oktober dit jaar anders behandeld
Nationaal Veiligheidsplan voor de Republiek Suriname
Lezing over een concept politiek plan
Politieberichten
De wisselkoers
Houtversnippermachine voor Masiakriki

De vrouwen van Masiakriki, hoeven niet langer met de hand compost aan te maken. De Rotary Club Maarssen-Breukelen schonk hen een houtversnippermachine. De cheque voor de aankoop van deze machine, is gisteren overhandigd aan de vertegenwoordiger van de vrouwen van Masiakriki, Albertine Gaston. Deze overhandiging werd gedaan door de voorzitter van de pr-commissie van de Rotaryclub Maarssen - Breukelen, Walter Schuller.

Siegmien Staphorst, directeur van de Nationale Vrouwen Beweging, NVB, zegt dat de machine in een enorme behoefte voorziet, omdat handmatig composteren heel erg zwaar is. De NVB voert een binnenland programma uit in het boven Suriname gebied, waarbij een nieuwe landbouwmethode is geÔntroduceerd. In tegenstelling tot vroeger worden kostgronden nu permanent beplant, door het toepassen van natuurlijke methoden om de bodem vruchtbaar te houden, echter is regelmatig composteren hierbij vereist.

Als onderdeel van het project met het doel vrouwen economisch te versterken, wil de NVB ze ook voor de handel laten planten. Hierbij moeten grotere stukken grond beplant worden, waarbij veel meer compost nodig is. De houtversnippermachine is in dit proces belangrijk. De kosten voor deze machine met toebehoren, zijn vijfduizend negenhonderd en vijftig Euro.

Naar menu


HIV/Aids en Jeugdcriminaliteit

Het HLS programma heeft als doel een gezonde levensstijl onder Surinaamse jongeren te bevorderen. Vrijwilligers van het Jeugd Rode Kruis in Paramaribo en Nickerie zijn bij de introductie van het programma getraind op het gebied van HIV/Aids, Jeugdcriminaliteit, bewuste keuzes maken, voeding, dengue en malaria.

Zij zullen andere jongeren in de leeftijd van 10 tot 25 jaar voorlichten en trainen op dit gebied. Samen met de jongeren van de tienerclub Stibula hebben de Rode Kruis jongeren Paramaribo en Nickerie een vervolgtraining gedaan over leiderschap, presentatie , communicatievaardigheden en projectmatig werken.

De volgende fase in het HLS programma is het Together We Can Peer Education project waarbij jongeren op een educatieve en leuke manier leren hoe HIV/AIDS en Sexueel Overdraagbare Infecties te voorkomen. De trainingsmanual is ontwikkeld door het Jamaicaanse Rode Kruis en wordt uitgevoerd door het netwerk van Rode Kruis Verenigingen in het Caribisch Gebied waar het Surinaamse Rode Kruis ook lid van is.

Naar menu


Bloed nu machinaal getest

Tot op heden werd bloed handmatig getest bij de Dienst Dermatologie. Dit handmatig testen is een tijdrovende en uiterst nauwkeurige bezigheid. Om het testen sneller en beter te laten verlopen is nu met steun van de UNFPA een Elysa-reader aangeschaft. Twee maanden geleden raakte de 10 jaar oude HIV- test apparatuur defect. Eigenlijk heeft dit gemaakt dat de aanschaf van de volautomatische "Elisys 2 Plus" is gekomen.

Het apparaat is primair aangeschaft voor het verrichten van HIV tests en kan in tegenstelling tot het vorig defecte apparaat in een periode van ruim 2 uur, 200 testen tegelijk uitvoeren. Nadat alle handelingen zijn gepleegd rolt de uitslag automatisch uit de printer. Dr. Lesley Sabajo, hoofd Dienst Dermatologie zegt dat er uiterst secuur wordt gewerkt bij een HIV-test, voordat het resultaat aan de patiŽnt wordt meegedeeld.

Bij een positief resultaat wordt zelfs tot 3 keer toe opnieuw getest, voordat men het definitief resultaat heeft. Daarnaast kan het apparaat 50 soorten tests doen, verdeelt over 5 grote test groepen Elisa's, met name Fertiliteitshormonen, Tests op Tumoren, Schildklierhormonen, Test op allergieŽn en tests op infectie ziekten.

Het HIV-virus behoort tot de groep van de infectieziekten. Op de vraag wat de consequenties kunnen zijn bij eventuele stroom onderbrekingen terwijl het apparaat aan het testen is antwoordde dr. Sabajo dat dan de resultaten verloren gaan. De Dienst Dermatologie hoopt dan ook dat de installatie van de generator spoedig gebeurt. Door de mogelijkheden van de Elisys 2 Plus kunnen nu ook Chlamydia, Herpes, Hepatitis-B infecties onderzocht worden.

Naar menu


Kans op melkexport vergroot

Haast elke Surinamer die geboren is vanaf 1962 heeft wel eens melk van de Melkcentrale gedronken. Vanmiddag werd het heuglijk feit gevierd dat op 27 september jongstleden, de Melkcentrale gecertificeerd is volgens HACCP-eisen gebaseerd op het voedselveiligheidssysteem, september 2002.

De Melkcentrale doet haar best om binnen kort met kartonnen verpakkingen op de markt te komen. Alle controles die uitgevoerd worden, moet geregistreerd zijn. Ook wordt er gelet op hygiŽne, orde, netheid en vooral op een schoon milieu. Dit certificaat is voor de Melkcentrale NV een internationale erkenning, waarbij de afnemer en consument verzekerd zijn van produktveiligheid, zei Dewkoemar Sitaram, directeur Melkcentrale N.V. Met deze certificering is de kans om melk en melkproducten te exporteren vergroot.

Naar menu


Start van Jeugd Posterwedstrijd over MDGs

Op maandag 25 oktober aanstaande houden de in Suriname aanwezige organisaties van de Verenigde Naties een Open Dag in het Milieuhuis (NIMOS gebouw). Het doel van deze open dag is om geÔnteresseerden meer informatie te kunnen geven over het werk van de VN in Suriname, en ook meer bekendheid te geven aan de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen (Millennium Development Goals; MDGs). Belangstellenden zijn welkom tussen 10.00u. en 14.00u. Op deze dag wordt ook een nationale posterontwerpwedstrijd over de MDGs, bestemd voor kinderen en jongeren gelanceerd.

De open dag vindt plaats in het kader van de "Dag van de Verenigde Naties", 24 oktober, de oprichtingsdag van de VN. Het hoofdthema dit jaar zijn de MDGs, de doelstellingen op het gebied van menselijke ontwikkeling die gehaald moeten worden nog vůůr het jaar 2015, onder andere uitbanning van extreme armoede, volledig basisonderwijs voor alle kinderen, terugdringen van HIV/AIDS en malaria, beleidsmaatregelen op het gebied van milieubescherming, en gendergelijkheid. Elke MDG (in totaal acht) zal belicht worden door middel van videomateriaal, presentaties, posters en ander informatiemateriaal.

De verschillende VN instanties die participeren aan deze open dag zijn UNDP, UNICEF, UNFPA en PAHO/WHO.

Naar menu


Hoger onderwijs kost straks meer geld

Hoger-onderwijsopleidingen zullen in de toekomst duurder worden. Dit heeft te maken met Surinames participatie in de "Caricom Single Market and Economy" en "The Free Movement Skills of Persons".

De CSME is bedoeld om de economie binnen het Caribisch gebied te versterken. Om dit te bereiken moet er gewerkt worden aan de factor "mens en arbeid". Het onderwijsaspect is hieraan gekoppeld, omdat het onderwijs de goed opgeleide mensen moet afleveren. In september 2002 installeerde het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling een commissie, die belast is met de voorbereiding van de ontwerpwet Instelling Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA).

Deze ontwerpwet, waarin is verwerkt het kwaliteitszorgsysteem, werd vandaag aangeboden aan de Minister van Onderwijs, Walther Sandriman. Nova zal alleen onderwijsopleidingen en geen onderwijsinstellingen accrediteren. De hoger-onderwijsopleidingen zullen op basis van een verplicht in te voeren kwaliteitszorgsysteem en aan de hand van hun evaluatierapport uiterlijk 2010 een aanvraag bij Nova moeten indienen voor een externe visitatie.

Naar menu


Schoolverlaters onderwerp teleconferentie

De Stichting Projecten Protestants Christelijk Onderwijs Suriname, PCOS, houdt ter afsluiting van haar jubileumjaar op 23 oktober aanstaande een teleconferentie. Dit doet zij in samenwerking met de Stichting Centraal Orgaan Ouderparticipatie. Het thema van deze teleconferentie is: "Voortijdige schoolverlaters en lageropgeleiden.....Hoe verder ?"

Via een lokaal televisiestation is er een live uitzending, waarbij door vier deskundigen een korte inleiding zal worden gehouden. Het bijzondere aan deze teleconferentie is, dat er op hetzelfde moment in vier centra verspreid over Paramaribo en in Nickerie, ouders, leerlingen, leerkrachten, begeleiders, buurtbewoners en belangstellenden bijeen zullen zijn om met elkaar te discussiŽren over het onderwerp.

Het uiteindelijke doel is dat de conferentie moet resulteren in een structurele aanpak van de problematiek van schoolverlaters en lager opgeleiden in ons land.

Naar menu


niba - niba suri magazine


Premier Barbados houdt lezing in Suriname

President Ronald Venetiaan en andere leden van zijn kabinet waren ook toehoorder bij de lezing van de premier van Barbados, Owen Arthur. Arthur is de hoogste gast uit het buitenland van de 15e bijeenkomst van delegaties en vakbonden georganiseerd door de Caribbean Congress of Labour.

De Barbadiaanse bewindsman ging tijdens zijn lezing in op "The Role of Labour in the Promotion of Caricom single Market and Economy (CSME)".

Arthur is reeds enkele dagen in ons land en legde beleefdheidsbezoeken af bij president Ronald Venetiaan en de voorzitter van De Nationale Assemblee, Ramdien Sardjoe.

Tijdens de lezing benadrukte Arthur Owen dat de Caribische regio zich ervan moet vergewissen dat het vormen van een single market and economy ook verantwoordelijkheden kent. Er zullen diverse nieuwe instituten moeten worden opgericht om bij voorbeeld de economische ontwikkeling te stimuleren, maar ook om geschillen te beslechten.

Hij is tevens van mening dat een goede Caribische organisatie van en op elkaar afgestemde economieŽn een zeer aantrekkelijke economische markt kan worden in deze eeuw. We moeten er ook op letten dat er voor de werkers in onze samenlevingen goede voorzieningen ter beschikking blijven en navenant de positieve ontwikkeling van het nationale inkomen van het land, arbeiders ook hiervan profiteren. Met de single market and economy in de Caricom gaat de arbeidsmarkt echter ook veranderen, aldus Owen Arthur.

Naar menu


STVS 39 jaar televisie

De Surinaamse Televisie Stichting (STVS) bestaat vandaag 39 jaar. Met veel ambitie werd in 1965 door de toenmalige regering onder aanvoering van premier Johan Adolf Pengel het televisiestation in gebruik genomen. Na drie jaren STVS hadden al 25.000 personen een televisietoestel aangeschaft en onderzoek wees uit dat er per toestel vier tot vijf mensen keken.

Pengel meende dat in Suriname televisie een goed instrument was om de bevolking te informeren over wat er in Suriname maar ook daar buiten gebeurde. Daarom werd er in de eerste levensjaren van de STVS geen belasting geheven op de import van televisietoestellen.

Vanaf de oprichting zijn de studio"s van het televisiestation gevestigd waar die nu staan en is de kijkdichtheid van de STVS altijd groot gebleven. De zogenaamde staatszender moet het voor haar inkomsten vanaf het prille begin hebben van reclame.

In tegenstelling tot vroeger worden er nu meerdere programma"s uitgezonden. Iedere dag zendt de STVS het Journaal uit dat door vele duizenden mensen in het hele land wordt gezien en gewaardeerd. Een grote tegenslag kreeg het station toen de inventaris en de grote studio in brand werden gestoken.

Het huidige directieduo, Kenneth Oostburg, algemeen directeur en de bedrijfseconoom, Priet Khedoe, hebben samen met het personeel een missie om de STVS verder uit te bouwen tot dť nationale televisiezender. Vooral de infrastructuur van gebouwen waar de programma"s worden opgenomen, gemonteerd en uitgezonden, wordt aangepakt. Aan modernisering wordt natuurlijk ook gedacht en daartoe worden de nodige voorbereidingen getroffen.

Naar menu


FinanciŽn straks Surinaamse toren van Pisa

De argeloze wandelaar door de binnenstad kan zich vergapen aan de oude architectuur. Veelal ziet men niet dat de oude gebouwen gebreken vertonen. Desalniettemin is Paramaribo met deze statige houten gebouwen een openluchtmuseum voor de toerist en voor de liefhebber een bron van verhalen die aan veel van deze houten gebouwen kleven.

Op het Onafhankelijkheidsplein staat het gebouw van FinanciŽn dat is gebouwd in 1836. Verantwoordelijk voor het ontwerp was de toenmalige stadsarchitect Johan August Voigt. Hij maakte een ontwerp zonder een toren maar de echtgenote van de gouverneur baron Van Keeckeren wilde een toren op het gebouw. Aanvankelijk was het de bedoeling om een stadhuis te bouwen en een dergelijk gebouw moest een toren krijgen zodat je van veraf kon zien waar het stadhuis stond.

Uiteindelijk is het gebouw nooit als stadhuis gebruikt maar meteen als het gebouw van FinanciŽn. De kunstenaar Erwin de Vries ziet elk detail van hetgeen hij observeert. Niet zolang geleden reed hij over de Grote Combťweg en merkte op dat de toren scheef staat.

Naar menu


Het is nog niet te laat volgens Anthony Gonzales

De Associatie van Surinaamse Fabrikanten, ASFA, hield voor de Surinaamse productiebedrijven een workshop waarbij de kansen en bedreigingen van de globalisatie besproken zijn. "Suriname heeft een lange weg te gaan in deze globaliserende wereld", zei de inleider Anthony Gonzales van de Caribbean Regional Negotiating Machinery tijdens zijn presentatie.

Maar het is nog niet te laat, omdat we halverwege de FTAA-, WTO-, CSME-, ACP-EU-onderhandelingen zijn. Suriname heeft veel huiswerk, zei de heer Gonzales verder. Vanuit de Caribbean Regional Negotiating Machinery zal geprobeerd worden Suriname steeds te begeleiden om alle formaliteiten rond te krijgen in 2006. De maatregelen genomen in het kader van de handelsovereenkomsten hebben tot nu toe niet geleid tot de gewenste en verwachte resultaten.

Dit blijkt uit het project "Implications of the WTO, the future FTAA, and the CSME, as well as the ACP-EU trade agreement for Surinamese economy", dat in opdracht van de Ministeries van Handel en Industrie en Planning en Ontwikkelingssamenwerking is uitgevoerd.

De gegevens tonen aan dat na het nemen van de maatregelen, er een toename is in het produceren met geÔmporteerde goederen ten koste van het produceren met lokale. Hierdoor heeft het openen van de economie niet geleid tot de productie van een groter assortiment aan goederen, diensten en arbeid. Het openstellen van de economie veronderstelt dat er een toegenomen stroom van goederen en diensten van en naar Suriname zou moeten ontstaan, met het doel de productie te verhogen.

Naar menu


Bird-watching op hoger niveau

In Suriname komt een aantal exotische vogelsoorten voor die buitenlandse "bird-watchers" aantrekt. In verband hiermee zijn er vier Engelse touroperators naar ons land gekomen. Om de pers en hen die deze reis mogelijk gemaakt hebben te informeren over de bird-watching tour werd er vanmorgen een persconferentie gehouden.

In de jaren zeventig werden door de Stichting Natuurreservaat Suriname (Stinasu) reeds "bird-watching tours" georganiseerd vanuit Amerika en Nederland naar Suriname. Door de binnenlandse oorlog in de jaren tachtig waren veel oorden niet toegankelijk, waardoor deze tours zijn stop gezet. Een aantal jaren geleden werden deze "bird-watching tours" weer opgepakt.

"We willen het "bird-watching"-gebeuren op een hoger niveau brengen", zei de directeur van de Stichting Toerisme Suriname (STS), Armand Li-A-Young. "Want de toerismesector kan daar voordeel aan hebben." Een van de Engelse touroperators, Colin Bushell, vindt dat Suriname veel te bieden heeft op het gebied van "bird-watching"; er zijn ruim 700 vogelsoorten in het land. Binnen twee weken hebben ze meer dan de helft van dit aantal vogelsoorten gezien.

Volgend week arriveert er een "cruiseschip" met 120 "bird-watchers" uit de Verenigde Staten in Suriname om de vogels te bezichtigen.

Naar menu


Suriname betaalt de verkiezingen zelf

De minister van Binnenlandse Zaken, Urmila Joella-Sewnundun, is van mening dat de verkiezingen een verantwoordelijkheid zijn van alle burgers en niet alleen van de structuren. Het probleem aan kader dat er zou ontstaan bij de komende verkiezingen is volgens de BiZa-minister geŽvalueerd en daar is reeds in een vroeg stadium op ingespeeld.

Het kostenplaatje voor de voorbereiding en uitvoering van deze verkiezingen bedraagt 10.500.000 SRD en wordt geheel betaald uit eigen middelen. Het is mogelijk dat de regering een beroep doet op internationale donoren, maar zij acht zichzelf in staat de verkiezingen uit eigen middelen te bekostigen.

De voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau, Jennifer van Dijk-Silos, zei over de werkzaamheden van dit lichaam het volgende: De werkzaamheden zijn veelomvattend en er kunnen bij de uitvoering wrijvingen ontstaan, die overigens niet persoonlijk bedoeld zijn.

Naar menu


JŲrgen Raymann, Tante Es voor VMS

De herbouw van de Volks Muziek School moet een nationaal gebeuren zijn, zegt de organisatie die zich hiermee bezighoudt. Het Piet Fonds en de Mediaboard voor Kinderrechten, ondersteund door het Directoraat Cultuur, zijn de initiatiefnemers voor de bouw van een Nieuwe Volks Muziek School. De volksmuziekschool is op 13 oktober 1995 volledig afgebrand.

Door deze ramp stonden 600 kinderen op straat die elders hun heil moesten zoeken voor muziek- en dansles. Voor het overgrote deel van de leerlingen betekende de brand het einde van hun muzikale oriŽntatie omdat zij geen andere lessen konden betalen.

Veel talenten werd ontdekt en gestimuleerd vanuit de VMS. Herman en Ronald Snijders, Marlene Lie A Ling, Humphrey Kembel en Henri Wijnchart zijn enkele mensen die hun vooropleiding hebben genoten op de VMS. Verschillende donoren en personen hebben al toegezegd op allerlei manieren mee te zullen helpen aan dit project.

De opbrengsten van de show van JŲrgen Raymann, Tante Es voor VMS, op 28 december in het NIS zijn volledig voor de bouw van de Volks Muziek School. Simultaan met deze show zal er op 28 december een geldinzamelingsteleton zijn, waarbij het publiek ook zijn bijdrage kan leveren. Het nieuw gebouw heeft een waarde van 240.000 Amerikaanse dollars.

De organisatie streeft ernaar dat de nieuwe Surinaamse Volks Muziek School in mei 2005 geheel wordt opgeleverd. Dit waarschijnlijk ter herdenking van de oprichting van de school in mei 1956.

Om met de bouwactiviteiten te starten wordt gewacht op het sein van de donateur. De organisatie hoopt met de bijdrage van de Mediaboard en de show van JŲrgen Raymann te komen op een bedrag van 200.000 USD. Voor het resterend deel van 40.000 USD zijn er lopende afspraken met de Gemeente Amsterdam, Stichting Doen in Nederland en de Nederlandse ambassade.

Naar menu


Anna Hoebdar is eerlijk en oprecht

Lovende woorden en hartelijke felicitaties ontvingen de twee aanwezige ziekenverzorgsters Anna Hoebdar en Angela Dors. In de aula van Huize Ashiana organiseerde de commissie "Bekroning Bejaardenverzorgende van het jaar 2004" voor de derde keer de kroning.

Minister Samuel Pawironadi van Sociale Zaken en Volkshuisvesting hield een toespraak en First Lady Liesbeth Venetiaan-Vanenburg reikte de award uit. Edwin "Cliff" Graves, voorzitter van de kiescommissie, vertelde aan onze nieuwsdienst dat de winnares, Anna Hoebdar, helemaal voldoet aan de gestelde eisen en lovende woorden verdient.

Zij is eerlijk en oprecht, zet zich enorm in op het werk, is verdraagzaam en geduldig, heeft altijd oplossingen voor problemen en verstaat de kunst van pret maken met de oudere bewoners. Het voor elkaar krijgen van wensen van de bewoners kun je aan haar toevertrouwen, want dat doet ze als geen ander, zegt de commissievoorzitter.

Het kroontje dat zij mag houden als aandenken voor haar bewogenheid, werd haar gegeven door de winnares van vorig jaar, Hetty Wong A Kiem. Hoebdar is de tweede bejaardenverzorgster van Majella die de prijs wint.

Naar menu


Onderzoekscommissie nu wel geÔnstalleerd

Nadat de installatie van de "Onderzoekscommissie olielekkage Texaco en goudverwerkingsbedrijven" vorige week niet doorging, werd deze commissie afgelopen week alsnog geÔnstalleerd.

Dit gebeurde door de minister van Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM), Clifford Marica, door middel van een overhandiging van een dossier aan de voorzitter van de commissie, Cedric Nelom. De installatie ging vorige week niet door omdat een deel van de leden niet aanwezig kon zijn.

De commissie heeft twee hoofdtaken; het proces met betrekking tot de goudopkoop en -verwerking in de binnenstad en de lekkage van Texaco Kwattaweg en waarschijnlijk ook die te Moengo. In de onderzoekscommissie zitten vertegenwoordigers van het Nimos, het Korps Brandweer Suriname, het ministerie van ATM en Volksgezondheid, het BOG en het commissariaat.

De minister haalde tijdens de installatie aan dat we ons zorgen moeten maken over het aantal goudwinningsbedrijven in Paramaribo, vanwege een bepaald gehalte aan kwik dat in het goud achterblijft. Tijdens de verwerking komt dit vrij, een situatie die schadelijk kan zijn voor het milieu. De commissie zal nagaan hoe dit probleem kan worden aangepakt. Naast de twee primaire taken heeft de commissie een aantal subtaken.

De "Onderzoekscommissie olielekkage Texaco en goudverwerkingsbedrijven" is voor zes maanden benoemd (van juni tot en met december 2004) met mogelijke verlenging.

Dat deze commissie nu pas, met nog ongeveer twee en een halve maand naar december, geÔnstalleerd is wil niet zeggen dat de leden pas nu aan de slag gaan. De commissie heeft al op beide vlakken onderzoek verricht.

Minister Marica haalde aan dat verschillende Texaco pompstations reeds zijn begonnen met de vervanging van de wanden van hun tanks door dubbele wanden. Ook werd ongeveer twee weken geleden een eigen actie ondernomen door de retailer, Rampersad Raghoenath, van de Texaco bij de Kameelbrug te Leidingen. "We willen openheid van zaken, zodat we adequaat kunnen optreden", zei minister Marica. Dus acties als die van Rampersad Raghoenath, juicht hij van harte toe.

Naar menu


Minister LVV geeft tuingereedschap weg

Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij hield afgelopen week tentoonstellingen in verband met Wereldvoedseldag in het district Coronie en Nickerie. De tentoonstellingen werden ingericht onder het thema "Biodiversiteit voor Voedselveiligheid".

De Wereldvoedseldag is door de Voedsel- en Landbouworganisatie FAO ingesteld om de aandacht te vestigen op honger en ondervoeding in de wereld. Minister Geetapersad Gangarampanday schonk in Coronie tuingereedschap aan leerlingen en leerkrachten van de Salemschool. Hiermee wil hij het schooltuinenproject stimuleren.

Volgens de LVV-minister is het belangrijk dat kinderen zich op jonge leeftijd oriŽnteren in de agrarische sector, zodat zij later ook in deze sector een beroep kunnen uitoefenen. In het rijstdistrict Nickerie benadrukte de Landbouwminister dat behalve rijst ook andere landbouwgewassen verbouwd kunnen worden. Daarbij is het vooral belangrijk kwantitatieve en kwalitatieve productie te leveren en zoveel mogelijk het milieu te beschermen.

Naar menu


Jeugdjournaal in Suriname

De Surinaamse Televisie Stichting (STVS) en stichting The Back Lot Festivals presenteerden afgelopen vrijdag een Surinaams Jeugdjournaal. Onder de naam 10 Minuten Jeugd Journaal is er voorlopig een keer per week speciale aandacht voor kindernieuws.

Het Jeugd journaal zal nieuws uit binnen- en buitenland brengen bestemd voor kinderen tussen de twaalf en veertien jaar. De afgelopen maanden is er een redactie van acht personen getraind om dit nieuwsprogramma voor kinderen te maken. Trainers uit Suriname en Nederland gaven de cursussen. 10 Minuten Jeugd Journaal is een onderdeel van Kids News Network.

Naar menu


Certificering bijna afgerond

De haven van N.V. Staatsolie Maatschappij Suriname is gecertificeerd. De afgelopen week werden de havens van de Suralco LLC, de Shell Verkoop Maatschappij N.V. en Vensur N.V. gecertificeerd. Het securityplan van de N.V. Staatsolie Maatschappij Suriname is ook aan een grondig onderzoek onderworpen en werd goedgekeurd door de Havenbeveiligingsautoriteit. De havenbeveiligingscertificaten van diverse faciliteiten werden aan de directeuren van de eerdergenoemde bedrijven uitgereikt.

De geldigheidsduur van het certificaat is ťťn jaar. De havenfaciliteiten die nog gecertificeerd moeten worden zijn van N.V. Jibodh en N.V. Atcar, beide havens in Nickerie en in Paramaribo van N.V. Rijstpak en N.V. de Molen.

Naar menu


Grondlegger verbroederingspolitiek herdacht

Afgelopen week kwamen bij het standbeeld van wijlen Jagernath Lachmon voorzitter van de VHP, partijgenoten, familie en vrienden bijeen om zijn overlijden te herdenken. Drie jaar geleden kreeg de hele gemeenschap het droevig bericht dat de heer Lachmon in Nederland was heengegaan.

Voorzitter Ramdien Sardjoe over deze grote man: Jagernath Lachmon was de grondlegger van de verbroederingspolitiek evenals zijn tijdgenoot Johan Adolf Pengel. Lachmon had er geloof in dat wanneer er op deze manier wordt samengewerkt, er werkelijk politieke groei en ontwikkeling in Suriname zou komen. Tot zover Ramdien Sardjoe, voorzitter van de VHP.

Naar menu


Districtscommissarissen krijgen autosleutels

Het hervormingsprogramma "Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP)" van het ministerie van Regionale Ontwikkeling boekt vooruitgang. Minister Romeo van Russel overhandigde vandaag de autosleutels aan de districtscommissarissen van Wanica, Para en Nickerie. Nu kunnen de districtsadministrateurs en de bestuursdiensten van deze districten alle ressorten bezoeken.

De districten Wanica, Para en Nickerie hebben in het kader van het DLGP twee van de drie programmalevels bereikt en dat maakt het mogelijk dat er nu een terreinwagen ter beschikking komt om het programma verder uit te voeren, aldus de bewindsman.

Naar menu


12 licenties voor FteW van ADEK

De Faculteit Technologische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit mocht afgelopen week 12 besturingslicenties in ontvangst nemen voor gebruik van Siemens Simantic PLC (Programmable Logic Controllers) Software voor trainings- en educatiedoeleinden.

Technologische kennisoverdracht naar het onderwijs en uitwisseling van ervaring met het bedrijfsleven zijn de kern van de samenwerking tussen de Anton de Kom Universiteit en BoCari Engineering & Consultancy B.V. en Siemens Nederland N.V. De Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTeW) is de technische en natuurkundige kant van de universiteit, waarbij Elektrotechniek ťťn van de zes studierichtingen is.

De studierichting Elektrotechniek heeft als doel studenten zodanig te vormen, dat zij optimaal kunnen functioneren in het moderne bedrijfsleven om zodoende een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Suriname. Zoals in ieder land zijn ook in Suriname de technologie, innovatie en informatievoorziening belangrijke peilers van het productieproces.

Naar menu


Mevrouw Venetiaan trots op sporters paralympics

First lady Liesbeth Venetiaan-Vanenburg ontving de Paralympics-deelnemers 2004 op het paleis, in verband met prestaties die zij geleverd hebben te Athene, waar zij deelnamen aan verschillende takken van sport.

Special Olympics is een wereldwijde organisatie die sportevenementen voor mensen met een verstandelijke beperking organiseert. Door te sporten krijgen mensen met een verstandelijke beperking een betere conditie, meer zelfvertrouwen en worden zij gerespecteerd door hun familie, vrienden en publiek.

Bij deze sportevenementen kunnen de sporters meedoen op hun eigen niveau. Mevrouw Venetiaan is trots op de sporters die hun persoonlijke records hebben verbeterd. De heer Misman zorgde onder meer voor de muzikale omlijsting.

Naar menu


Suriname ontvangt miljoenen dollars goudbelasting

Er zit voldoende goud in de grond van de concessie van Rosebel Gold Mines in het Brokopondo-gebied. In een jaar tijd, van 2003 tot 2004, heeft het bedrijf gedurende de fase van het opbouwen van het mijnexploratiebedrijf maar 82 dagen niet kunnen werken.

Medewerkers van Rosebel Gold Mines en vice-president en general manager van de mijnmaatschappij, Denis Miville-DeschÍnes, gaven uitleg over de vorderingen en zeiden ook dat de overheid een goede keuze heeft gemaakt. Rosebel Gold Mines draagt jaarlijks enkele miljoenen dollars royalties af aan de overheid en Suriname ontvangt ook miljoenen dollars belasting.

Op het emplacement van de goudmaatschappij kreeg de pers gisteren een rondleiding waarbij er gedetailleerd informatie werd verstrekt. Het proces van de goudexploratie vanaf het afgraven tot het wassen van de kleihoudende zandmassa waar het goud in zit, werd aan de aanwezigen getoond. Grote trucks transporteren de massa naar de fabriek waar het via een transportband terechtkomt in een soort van reuze wasmachine.

Dit proces wordt via de computer gestuurd en gevolgd. In de grote ketels worden de goudhoudende overgebleven steentjes opgeslagen en verder geŽxploreerd. Indien de concessie van de Rosebel Gold Mines een levensduur van 10 jaar bestrijkt, zal er een investering gepleegd worden van 790 miljoen Amerikaanse dollars.

Naar menu


Rede 1 oktober dit jaar anders behandeld

De behandeling van de ontwerpbegroting die door president Ronald Venetiaan bij de 1 oktoberrede is ingediend, zal anders plaatsvinden dan normaal. Parlementsvoorzitter Ramdien Sardjoe maakte dit onlangs bekend tijdens een persbriefing.

De vorige keren behandelde De Nationale Assemblee de ontwerpbegroting in openbare vergaderingen. Voorzitter Sardjoe deelde mee dat voor deze behandeling van de ontwerpbegroting is gekozen om innovatieve maatregelen te treffen.

Deze komen er op neer dat elk ontwerpbegrotingsdeel eerst behandeld zal worden door een commissie van rapporteurs. Uit de behandeling in commissieverband moet een preadvies komen waarop in een huishoudelijke vergadering commentaar kan worden geleverd.

De regering zal ook kunnen ingaan op vragen wanneer dat nodig blijkt. Na de algemene politieke beschouwingen volgt de clusterbehandeling waarvoor enkele ronden is uitgetrokken. In verband met de Ramadan zal aan de islamitische leden van het parlement ontheffing worden verleend voor wat betreft hun aanwezigheid. Het verslag van de Rekenkamer over het dienstjaar 2003 zal eveneens door het parlement in behandeling worden genomen.

Naar menu


Nationaal Veiligheidsplan voor de Republiek Suriname

Participanten die de cursus "Theory and Realities of the Security of Small States" volgden, hebben een Nationaal Veiligheidsplan ontworpen voor de Republiek Suriname.

In dit plan is de theorie die tijdens de colleges is gepresenteerd, toegespitst op de Surinaamse situatie, verwerkt in een algemeen voorstel tot beveiliging van de Staat. Het is de bedoeling dat dit veiligheidsplan wordt overhandigd aan de President van de Republiek Suriname, Ronald Venetiaan.

De cursus kwam tot stand met de medewerking van het ministerie van Defensie, de University of the West Indies, de Amerikaanse ambassade in Suriname en de O.A.S. Gedurende de cursus zijn binnen- en buitenlandse deskundigen ingegaan op verschillende problemen waarmee kleine staten te kampen hebben wanneer het gaat om veiligheid.

De impact die de aanslagen van 11 september 2001 op kleine staten heeft gehad, kwam ook aan de orde. Tijdens de opleiding is gebleken dat "security of small states" veel meer omvat dan het traditionele denken aan veiligheid in de zin van militaire protectie.

De initiatiefnemer, het "Institute of International Relations" van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, wil op deze manier een bijdrage leveren aan de nationale veiligheid van Suriname.

Naar menu


Lezing over een concept politiek plan

Leden, alle kaders, het wetenschappelijk bureau en leden van de volksvertegenwoordigende lichamen van het Democratisch Nationaal Platform 2000, waren afgelopen week uitgenodigd naar het partijcentrum te komen.

De politiek leider van hun partij, Jules Wijdenbosch, hield er een lezing over een concept politiek plan. Dit plan zou mogelijkerwijs door zijn politieke partij in samenwerkingsverband gebruikt kunnen worden als verkiezingsprogramma.

Het plan is in de vorm van "extra info" ter beschikking gesteld aan de samenleving, die er kritiek op mag leveren. Afgelopen week tekende de DNP-2000 ook voor een principesamenwerking met de BVD, KTPI, PPRS en de Pendawalima. Voor deze politieke combinatie, voorlopig zonder naam, trad de ex-president als woordvoerder op.

Naar menu

 
Kosteloos internet Magazine

Vertel uw vrienden en kennissen over NIBA

Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk
Vormgeving: Phillip Lutz

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen kunnen zich hiervoor opgeven via de website:

Vul uw emailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de email om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wil ontvangen, laat ons dan even weten waarom. Wij proberen steeds ons product te verbeteren en stellen uw mening zeer op prijs.

U kunt zich afmelden via onze website. Vul uw emailadres in en klik afmelden aan. Klik nu op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op link in de email om uw afmelding correct af te ronden.

Maar u kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden....
niba - niba suri magazine
De nationale zender

39 jaar

Televisie
Albina krijgt nieuwe politiestation

Jelle Kuiper, korpschef van Regiopolitie Amsterdam-Amstelland, heeft woensdagmorgen jl. de 'eerste' steen gelegd voor de bouw van een nieuwe politiepost in Albina.

Hij was verder vergezeld van hoofdcommissaris Bernard Welten van regio Amsterdam- Amstelland en korpschef Delano Braam.

niba - niba suri magazine

niba - niba suri magazine

niba - niba suri magazine

niba - niba suri magazine

De delegatie is bij aankomst welkom geheten door de DC van Marowijne, zijn staf en andere functionarissen. De Politiekapel met drumband verwelkomde de gasten met het ten gehore brengen van het Nederlands, gevolgd door het Surinaams volkslied. Het nieuwe politiestation zal verrijzen op dezelfde plek in Albina waar eerder het oude politiebureau was.

Zoals bekend is tijdens de binnenlandse oorlog ook het oude houten Commissariaatgebouw waarin het politiekantoor was ondergebracht door vuur verwoest. Het cellenhuis, dat overeind gebleven is, zal worden gerenoveerd. Het is de bedoeling om bij de oplevering eind december dit jaar van de nieuwbouw ook het cellenhuis in gebruik te nemen.

De bouw van de nieuwe politiepost wordt geheel bekostigd door Regiopolitie Amsterdam-Amstelland. De samenwerking van beide korpsen is gericht op uitwisseling van kennisoverdracht, expertise, gericht op kwaliteitsverbetering en criminaliteitsaanpak.

Het is van belang dat de politie binnen elk verzorgingsgebied beschikt over een goede werkplek om haar taak naar behoren te kunnen uitvoeren. Regiopolitie Amsterdam-Amstelland heeft eerder dit jaar ook het hoofdbureau van politie aan de Duisburglaan gerenoveerd.

Reeds zijn er honderden gebruikte computers aan de Surinaamse politie geschonken.

Met de bouw van dit politiestation is weer een stap gezet in het kader van rechtshandhaving en rechtsbescherming in het Marowijnegebied.Politie berichten

Valse biljetten van 50 SRD in omloop

De politie van bureau Nieuwe Haven heeft de afgelopen dagen vele klachten gehad over valse bankbiljetten van SRD 50,- met het nummer AD 05.13.702 die in omloop zijn. De kleur van de biljetten is dezelfde als die op de coupures van SRD 20,-. De gemeenschap wordt gevraagd ter voorkoming van ongerief bij het in ontvangst nemen van bankbiljetten van vooral SRD 50,- heel alert te zijn.Pas geboren in bosschage achtergelaten

Een jarige 23-jarige M.S. is dinsdag door de politie van het station Latour in verzekering gesteld nadat gebleken was dat zij haar pasgeboren baby in een sloot langs de Merikoweg (zijstraat van de Coesewijnestraat te Paramaribo) had achtergelaten. De politie werd dinsdagavond omstreeks zeven uur bericht dat er een huilende baby was aangetroffen in een bosschage langs eerder genoemde weg.

Ter plaatse trof de politie inderdaad een pasgeboren kind van het mannelijk geslacht in de goot aan. De politie kwam de moeder op het spoor mede op grond van het feit dat een broer eerder op de dag omstreeks twee uur in de ochtend aangifte van vermissing van zijn jongere zus had gedaan.

De broer kwam die ochtend tot de ontdekking dat die zus niet in huis was. Hij was daarvoor uit zijn slaap gewekt door gekerm komende vanuit haar slaapkamer, maar hij was toen niet direct opgestaan om te onderzoeken wat met haar aan de hand was. Voorts had hij bloedsporen in het huis gezien. Bij aankomst bij de woning van de aangever trof de politie M.S. ter plaatse aan.

Zij vertelde dat zij uit huis was gegaan om een wandeling in de buurt te maken. Dit ter verlichting van de pijn die zij in haar mond had ten gevolge van een abces. Het bloed in huis had zij volgens haar verklaring gespuugd. Daar de politie het vermoeden had dat het kindje van M.S. was, werd zij aan de tand gevoeld.

Zij gaf daarna toe dat zij in de ochtend van het kind bevallen was en dat zij hem in de goot geplaatst had. Zowel het kind als de moeder zijn ter behandeling in een ziekenhuis opgenomen.


niba - niba suri magazine


Suriname krijgt internationale erkenning voor strijd tegen filariasis

Op 26 en 27 oktober aanstaande komen in Suriname vele internationale experts op het gebied van Filariasis (bigi foetoe) samen om te praten over de wereldwijde aanpak van deze ernstige ziekte.

Tijdens deze conferentie zal Suriname onderscheiden worden voor de successen die zijn geboekt op het gebied van filaria controle. Tevens wordt een speciale award overhandigd aan de familie

niba - niba suri magazine
van wijlen Prof. Dr. Baltus Oostburg voor zijn bijdrage in de bestrijding van filaria.


Politie berichten

Dodelijk aangereden rover is oudbekende van de politie De rover, ten rechte geheten Menig Benito Werner, die gisteren in de omgeving van de Kamperfoelistraat dodelijk werd aangereden is een oudbekende van de politie. Het betreft dezelfde manspersoon van wie er begin deze maand ter zake een reeks berovingen opsporing was gelast.

Uit aangiften blijkt dat hij in de omgeving Flora in de periode juli, augustus en september verschillende slachtoffers heeft gemaakt, waaronder een zekere L.M., L.K., S.H., D.D., S.A. en G.L. De buit bestond voornamelijk uit sieraden, geld en zaktelefoontoestellen.

De aangevers H.K. en O.R werden op respectievelijk 18 juli en 17 augustus aan de J.Lachmonstraat beroofd van 80 euro en gouden sieraden. B.F werd op 8 september aan de Brokopondolaan beroofd van twee dure halskettingen en vingerringen.

Menig beroofde op 15 oktober jl. zekere J.S. ter hoogte van de Coeroeniestraat van zijn Yamaha damesbromfiets plus zijn zaktelefoon. De bromfiets waarop Menig en zijn comparant reden toen hij zijn laatste overval pleegde, betrof een gestolen bromfiets van J.S. aan de Marowijnestraat.

De nummerplaten waren daarbij door andere vervangen. De recherche van Nieuwe Haven vermoedt dat Menig meer berovingen op zijn naam heeft staan. Zijn comparant bevestigt vele van de berovingen.VERDACHTE AANGEHOUDEN

De voortvluchtige verdachte L.E., die op 24 april van dit jaar te Nieuw Combe een zekere Pinas van het leven heeft beroofd, werd gisteren door de recherche van Nieuwe Haven aangehouden en in verzekering gesteld.

L.E. legde een volledige bekentenis af. Volgens zijn verklaring was hij eerder beroofd door Pinas van een zaktelefoon alsook een geldsbedrag van SRD 30,- Het onderzoek duurt voort.CHINESE CRIMINEEL AANGEHOUDEN

Een Chinese man is door de politie ingerekend nadat hij een landgenoot probeerde op te lichten. Deze verdachte probeerde zijn landgenoot wijs te maken dat zowel zijn leven als dat van zijn gezin in gevaar was. Voor de informatie moest $10.000 betaald worden terwijl hij nog eens $30.000 moest betalen om de groep die de man en zijn gezin zou uitschakelen een kopje kleiner te maken.

De man deed in verband hiermede aangifte bij de politie. In samenwerking met de politie werd een plan opgezet waardoor de politie deze verdachte kon aanhouden.

Bij zijn aanhouding heeft de politie de som geld welke de verdachte kort tevoren als voorschot had ontvangen, bij hem aangetroffen en in beslag genomen. De recherche van het bureau Nieuwe Haven buigt zich over deze zaak.
Schrijversgroep 77

SURINAAMSE KINDERLITERATUUR OP DE PLANKEN

Op 23 oktober is er in theater Unique een 'unieke' theatervoorstelling. Dan voeren leerlingen en begeleiders van het Heilpedagogisch Centrum Matoekoe (Van Hattemweg, Lelydorp) hun toneelstuk De kinderen van Sadoema op.

Het raamwerk van dit toneelstuk is een bewerking van het gelijknamige boek uit 2003 van Gerrit Barron. Binnen het stuk kunt u ook genieten van meer Surinaamse kinderliteratuur, van Effendi Ketwaru, Ismene Krishnadath en Fancis Vriendwijk.

De aanleiding tot deze voorstelling is de oprichting van de Vriendenkring van Matoekoe. Deze stichting zal zich inzetten om Matoekoe meer bekendheid te geven in onze samenleving en donateurs te werven.

De kinderen van Sadoema
Plaats: Theater Unique
Tijd: zaterdag 23 oktober, 19 uur
Prijs: 10 srd ( ten bate van Matoekoe)

TORI OSO

Woensdag 27 oktober
om 20.00u


Presentatie van "De legende van «AKUNTELA van het Groene Continent"

Ismene Krishnadath is bekend om de wijze waarop zij fantasie en realiteit weet te combineren tot spannende verhalen met een duidelijke visie op actuele thema's.

Haar stijl wijkt hiermee sterk af van de traditionele genres in de Surinaamse literatuur. In haar nieuw boek worden mythische figuren en mystieke tradities verweven met een fascinerend toekomstbeeld van de hedendaagse globaliserende wereld, waar ook Surinamers een positie zullen moeten innemen.

De achterflap geeft het volgende leesadvies: Dit boek is voor dromers en fantasten, voor mensen die durven geloven dat er meer is dan Planeet Aarde en dat de toekomst van haar bewoners nog ver in het verschiet ligt. Het is voor mensen die geloven in het paradijs en in de strijd om het behoud ervan, voor mensen die door afkomst, kleur, godsdienst, status en bezit heen kijken, voor mensen die geloven in een goddelijk bestel en in de opdracht daarin een levenspad te vinden. Dit boek is niet voor gekken en psychopaten.

Houd het weg van hen, want zij zouden zich ten onrechte kunnen identificeren met de hoofdfiguren en met hun verwarde geest zichzelf en de wereld kunnen verwonden. Dit boek is ook niet voor kortzichtigen en doemdenkers. Het open einde zal hen ergeren en de realiteit van de onwerkelijkheid zal hun ontgaan. Beveel hun andere literatuur aan.

De presentatie zal worden opgeluisterd met een slideshow en dans van Aniel Algoe. Verder zullen tijdens de presentatie kritische vragen aan de auteur worden gesteld door Jeanette John van De Ware Tijd Literatuur, Willy Alberga van Radio Apintie en Rappa van Schrijversgroep '77. De auteur wil met dit programmaonderdeel de discussie over haar schrijfstijl en ideeŽnwereld opengooien.

Het boek zal op de presentatieavond voor een speciale prijs verkrijgbaar zijn. Openbare bibliotheken komen in aanmerking voor een present-exemplaar.WOMEN IN BUSINESS BEURS

Van 28 - 31 oktober 2004 wordt de vijfde WIB Beurs gehouden en Schrijversgroep '77 doet mee.

Wat kunt u zoal verwachten van S'77?

Op het algemene podium van de beurs zullen voordrachten gehouden door verschillende auteurs.

In de stand van S'77 bent u terecht voor informatie over S'77 en Surinaamse boeken. Ook zal er een BUNKOPU BUKU BARI zijn waar voor spotprijzen tweedehandse boeken kunnen worden uitgezocht.

S'77 biedt individuele auteurs en kleine uitgeverijen de gelegenheid om boeken via haar stand te verkopen.

De kosten hieraan verbonden zijn als volgt:

Voor leden die bij zijn met de contributie: SRD 0,50 administratiekosten per boek en 10% commissie op elk verkocht boek.

Voor niet-leden en leden die niet bij zijn met de contributie: SRD 0,50 administratiekosten per boek en 15% commissie op elk verkocht boek.

De boeken kunnen op 23 en 24 oktober van 9-12 uur 's morgens worden aangeleverd bij Robby Parabirsing (Rappa) aan de Giannilaan 20. Telefoon 464725.

Personen die hun boeken niet op die data/tijd kunnen leveren, kunnen een andere afspraak maken. N.B. Op de beurs zelf worden geen boeken aangenomen.

De administratiekosten moeten bij aanlevering van de boeken worden voldaan. Afhandeling van de verkoop geschiedt binnen veertien dagen na sluiting van de beurs.De Wisselkoers

De koersen zijn indicatie-koersen
per 22-10-2004


Wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
Aankoop   2,700
Verkoop    2,770

EURO
Aankoop    3,404
Verkoop    3,492

POUND STERLING
Aankoop    4,926
Verkoop    5,054

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,501
Verkoop    1,557

Bankpapier

U.S. DOLLAR
Aankoop    2,700
Verkoop    2,770

EURO
Aankoop    3,393
Verkoop    3,502

POUND STERLING
Aankoop    4,891
Verkoop    5,064

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,501
Verkoop    1,557

Bron: Centrale Bank van Suriname
  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

  ††