suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      


    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 11 - Maart - 2006           Suri Magazine no. 86In deze uitgave:

Afspraken behandeling van Surinaamse ambtsdragers
Boekstaaf en Ramlakhan nieuwe ambassadeurs
Inburgering op de Nederlandse Arbeidsmarkt
Nog geen overeenstemming grensbepaling
Geen publiekelijk dialoog met VVV
Bolletjes Blues in de strafinrichting Santa Boma
Jeugdbrigadiertjes moeten actiever worden
Jaarplan aan minister Felisi aangeboden
Minister Hildenberg stoort zich niet aan Bouterse
Suriname werkt samen tegen mensensmokkel
Academisch Ziekenhuis bestaat 40 jaar
Mobiele vliegtuigtrap te laat gezien
Proces 8 decembermoorden op de Marinebasis
Gebeurtenissen op scholen barbaars
Kinderafdeling krijgt Kleur en Vreugde
Slechte geesten op de Tata Colinschool
Melkboeren willen oplossing voor problemen
Twee aanhoudingen op Ministerie van LVV
Straatvensters krijgen eigen standplaats
Malariagevallen met 50 procent afgenomen
Europeaan wilde inbreuk plegen op de privacy
Niet verlenen van voorrang voornaamste oorzaak
Asha ontkent dat USV politiek gelieerd is
Lesbrieven voor suÔcidepreventie onderwijs
Douane krijgt les in ozonlaag-afbrekende stoffen
Studenten IOL maken kennis met schrijvers
Finale kinderboekenfestival goed bezocht
Armoedebestrijding begint ook bij je zelf
Buitenlandse deelnemers in Tori Oso
Bewustwordingscampagne klimaatverandering
Stichting ter Nagedachtenis Gevallen Helden
Veiling van SML Wageningen gaat niet door
Procureur-generaal met spoed naar Nederland
DNA wil duidelijkheid over Chinese immigranten
Gezamenlijke jungletraining
Politieberichten
Schrijversgroep 77
De wisselkoersen
Afspraken behandeling van Surinaamse ambtsdragers

De minister van Buitenlandse Zaken, Lygia Kraag-Keteldijk, heeft tijdens een persconferentie gezegd dat Suriname heel gauw zal reageren op de 100%-controle, die Nederland tegen Surinamers uitvoert. Zij zegt verder geen bezwaar te hebben tegen de 100%-controle, maar wel tegen de wijze waarop die plaatsvindt. "Mensen moeten wel in hun waarde gelaten worden."

Vermeldenswaard is wel dat de 100%-controle alleen geldt voor passagiers, die vanuit Suriname, Nederland binnen komen. Het DNA - lid Otmar Rodgers, verklaarde in een assemblee vergadering dat hij de 100% controle niet hoefde te ondergaan, toen hij via Belgie, Nederland binnen kwam. Minister Kraag zegt verder dat er tussen Suriname en Nederland afspraken zijn gemaakt wat betreft de behandeling van Surinaamse ambtsdragers. Aan deze afspraak heeft Nederland zich niet gehouden. Dit blijkt uit het incident dat maandag jl. plaatsvond op Schiphol bij het vertrek van minister Amafo naar Doha.

Volgens een persbericht van de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden ging het om een gewone veiligheidscontrole bij de gate. Deze regelmatig uitgevoerde veiligheidscontrole geldt voor alle passagiers. Enkele uitzonderingen op deze regel zijn staatshoofden en regeringsleiders. Ministers zijn van deze security check niet uitgezonderd. Minister Kraag zegt dat ze van deze nota's niet op de hoogte is en ervaart het voorval met minister Amafo als een heel serieus signaal, waarop de Surinaamse regering zeker zal reageren.Boekstaaf en Ramlakhan nieuwe ambassadeurs

Op het Presidentieel Paleis werden twee ambassadeurs beëdigd. Het zijn Frederik Boekstaaf en Robbie Ramlakhan. President Ronald Venetiaan nam de eed van Boekstaaf af en de belofte van Ramlakhan. Beide ambassadeurs zijn momenteel bij het ministerie van Buitenlandse zaken werkzaam. Boekstaaf is directeur en Ramlakhan is beleidsadviseur.

Vice president Ramdien Sardjoe en minister Lygia Kraag-Keteldijk van Buitenlandse Zaken waren ook aanwezig. President Venetiaan wees de nieuwe ambassadeurs op hun taken en verantwoordelijkheden. Na de toespraak van de president konden familieleden en andere genodigden de twee ambassadeurs feliciteren.Inburgering op de Nederlandse Arbeidsmarkt

Wanneer callcenters de Nederlandse markt willen bedienen, dient het accent waarmee operators Nederlands spreken te worden teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau. Dus verstaanbaar met eventueel een licht accent, zonder aanleiding tot spraakverwarring. Tevens dienen zij voldoende kennis te hebben van de Nederland en de Nederlandse cultuur.

niba - niba suri magazine
Marc Veira
     Dutch Academy, een internationaal bedrijf met stevige roots in Suriname, onder leiding van de managing director Marc Veira, heeft zich gespecialiseerd op het verzorgen van trainingen en cursussen op dit gebied.

Inburgering op de Nederlandse Arbeidsmarkt, Accent Training Algemeen Beschaafd Nederlands, Nederlands voor Zuid-Afrika, Nederlandse Kennis en Cultuur, Telefooncommunicatie en Telesales-training.

Voor managers en specialisten hebben ze de modules Work Force Management, Quality Management, Performance Management en Call Center Systems. De training wordt volledig gericht op spraakklankproductie (stem, klinkers, medeklinkers, tweeklanken en assimilaties) en prosodie (tempo, ritme en melodie als betekenis onderscheidende factor binnen een taal).

De managing director gaf verder aan, dat zijn bedrijf inmiddels meer dan 80 Call Center agents heeft getraind in Zuid-Afrika en Suriname. De Dutch Academy werkt uitsluitend met erkende specialisten die naam gemaakt hebben in hun vak. Zo hebben zij samenwerkingsovereenkomsten met diverse specialistische organisaties. De deelnemers ontvangen een Nederlands erkend certificaat of diploma na het succesvol afronden van de training, aldus Marc Veira, van het bedrijf Dutch Academy.Nog geen overeenstemming grensbepaling

Hans Lim A Po zei tijdens een persconferentie dat er geen verdrag noch overeenstemming bestaat over de grensbepaling met Frans-Guyana en Guyana. Suriname is van oordeel dat het Continentaal Plateau zich uitstrekt tot over de gebieden, die Frans-Guyana en Guyana voor zich claimen. Met Frans-Guyana zijn er nog besprekingen en de arbritage met Guyana is een lopend proces.

In de instructies van de commissie van de Verenigde Naties, die de voorstellen benadrukt, staat uitdrukkelijk dat het standpunt, dat de commissie inneemt nooit vooruit loopt noch van invloed is op de grensafbakening tussen de landen zelf.Geen publiekelijk dialoog met VVV

De voorzitter van de Verenigde Hervormings Partij (VHP) Ramdien Sardjoe, wenst niet publiekelijk in dialoog te treden over de aktiviteiten van de actiegroep Vernieuwing Verandering en Verjonging (VVV). De VHP gaf in een communiquť te kennen dat er sinds enige maanden programma's op de televisie en andere media verschijnen met het symbool van de VHP.

In deze programma's wordt ook de partijkleur van de VHP gebruikt en de leden Primchand Raghoebarsing en Anand Girjasing oefenen kritiek uit op de VHP. Het hoofdbestuur van de VHP is van mening dat deze manier van kritiek hebben op de politieke organisatie niet hoort. Vanmiddag belegde de aktiegroep onder leiding van Primchand Raghoebarsing en Anand Girjasing een persconferentie.

De VHP heeft in haar communiquť opgeroepen de knelpunten in partij verband te bespreken. Dit is voor de actiegroep niet voldoende hetgeen heeft geleid tot de persconferentie.Bolletjes Blues in de strafinrichting Santa Boma

Een geïmproviseerd theater in de strafinrichting Santa Boma vormde het decor voor de wereldpremière van de film Bolletjes Blues. De film is het resultaat van de samenwerking tussen Nederland en Suriname en handelt over het drugsverkeer tussen deze twee landen. Naast de acteurs waren er ook hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. De ambassadeur van Nederland, Henk Soeters, was ook van de partij net als de minister van Onderwijs, Edwin Wolf. Net als de meeste gasten heeft hij ook genoten van de film.

De opnames vonden plaats zowel in Nederland als in Suriname. De regisseurs Karin Junger en Brigit Hillenius vonden de samenwerking zo goed lopen dat ze nog andere projecten hebben gepland. Na de voorstelling van de film werd iedereen uitgenodigd voor een afterparty in de discotheek Starzz. De acteurs werden in limousines naar de discotheek gebracht. Daar was de rode loper voor hen uitgerold en een menigte stond hen op te wachten.

De avond werd afgesloten met een optreden van de acteurs zelf, waarbij de soundtrack van de film op het publiek werd losgelaten. Deze originele premiere zal hier in Paramaribo niet snel vergeten worden.Jeugdbrigadiertjes moeten actiever worden

De jeugdbrigadiertjes moeten actiever worden en de politie moet meer verkeerslessen geven. Dit kwam naar voren tijdens een vergadering van het Nationaal Jeugd Parlement. In de parlementsvergadering van afgelopen zaterdag is de motie "gevaarlijke verkeerssituatie" aangenomen. De commissie "Onderwijs en Ontwikkeling", onder leiding van Sewradj Jogi, had deze motie ingediend.

Tina Dulam, commissielid, bracht de verkeerskwestie onder de aandacht van het parlement, nadat zij geconstateerd heeft dat de verkeerssituatie nabij scholen voor de leerlingen heel vaak nog onveilig is. "Deze onveiligheid", zei ze, "verhoogt de kans op verkeersongevallen."

De commissie "Onderwijs en Ontwikkeling" doet via de motie een dringend verzoek aan de regering om verkeersdrukte en ongevallen in stad en district te inventariseren. Als na inventarisatie blijkt welke scholen in een gevarenzone verkeren, wordt gevraagd dat daar mogelijk drempels, zebrapaden en voetpaden worden aangelegd.Jaarplan aan minister Felisi aangeboden

Het jaarplan dat door de Districtsraad- en Ressortraadsleden is samengesteld, werd aan minister Michel Felisi van Regionale Ontwikkeling aangeboden. Volgens Clifford Vyent, woordvoerder van de commissie die zich bezighield met het jaarplan, moet dit plan binnen een jaar gerealiseerd kunnen worden.

Van elk ressort zijn er vijf problemen aangehaald. De bewindsman zegt onder de indruk te zijn van de prestatie en productiviteit van de leden. Verder zei minister Felisi dat de plannen die het ministerie niet regarderen zullen worden doorgeleid naar de andere ministeries.Minister Hildenberg stoort zich niet aan Bouterse

Minister Hildenberg van FinanciŽn stoort zich niet aan de uitlatingen van parlementariŽr Desi Bouterse. Bouterse zei tijdens de massameeting van de Nationale Democratische Partij (NDP) dat de bewindsman van FinanciŽn zich bezighoudt met het witwassen van crimineel kapitaal.

De vergadering van de Raad van Ministers (RvM) is niet door gegaan. Vice-president Ramdien Sardjoe hield omstreeks twee uur een korte mededelingenbijeenkomst. Hij wilde de ministers een aantal huishoudelijke mededelingen doen.

Andere bewindslieden over wie de NDP-voorzitter tijdens de massameeting ook op- en aanmerkingen maakten wilden niets zeggen.Suriname werkt samen tegen mensensmokkel

Veel wetten in het huidige wetboek van strafrecht moeten worden aangepast. In Suriname zijn er de afgelopen maanden gevallen van mensensmokkel voorgekomen. Suriname werkt nu samen met Frans-Guyana, BraziliŽ, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten tegen mensensmokkel.

De minister van Justitie en Politie, Chandrikapersad Santhoki, is in onderhandeling met de Caricom om te komen tot maatregelen tegen mensensmokkel. Als een buitenlander in Suriname zich schuldig maakt aan mensensmokkel mag hij aangehouden worden. Op de grensposten zijn functionarissen getraind op het ontmaskeren van look-a-likes.

Valse documenten worden nu ook makkelijker herkend. ParlementariŽr Jiwan Sital vroeg aan de minister of er onder de 235 personen die in 2005 als vermist zijn opgeven ook gevallen van mensensmokkel zijn.

Door de samenleving wordt prostitutie als een verstoring van de openbare orde gezien. Vrouwen van lichte zeden worden nu overgeplaatst naar andere locaties. Ook de prostitutie wet moet aangepast worden. Er kan nu niet hardhandig opgetreden worden. Veel wetsartikelen moeten veranderen. De minister van Justitie en Politie pleitte in de Nationale Assemblee voor een integrale wijziging van het wetboek van strafrecht.Academisch Ziekenhuis bestaat 40 jaar

Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo viert zijn 40-jarig bestaan. Na de dankdienst werden 74 personeelsleden gehuldigd en mochten zij een enveloppe ontvangen voor vele jaren trouwe dienst. Er waren zes jubilarissen die vanaf de oprichting van het ziekenhuis in dienst zijn.

Zeventien pensioengerechtigden kregen elk een oorkonde. Eddy Joemankhan, algemeen directeur, zegt dat het ziekenhuis verschillende ontwikkelingen heeft doorgemaakt. Joemankhan is tevreden over de gezondheidszorg. Rondom de 40ste verjaardag van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, worden er verschillende activiteiten georganiseerd.

Een van de activiteiten is een seminar. De vertegenwoordiger van het ministerie van Volksgezondheid, Hedy Heymans-Soeters, hoofd van de inspectie van verplegende en verzorgende beroepen, zegt dat het ziekenhuis moeilijke tijden gekend heeft, maar niet bij de pakken is blijven neerzitten. Heymans noemt de jubilarissen stonfutu's omdat deze groep het fundament gelegd heeft voor de zorg die het ziekenhuis nu biedt.Mobiele vliegtuigtrap te laat gezien

De Jumbo 747-300 is zwaar beschadigd geraakt. Het toestel vertrok vanaf de Johan Adolf Pengel Luchthaven met 466 passagiers en landde veilig en wel op Schiphol. Nadat alle passagiers het vliegtuig verlaten hadden en reeds op weg waren naar hun familie en kennissen, werd het toestel klaargemaakt voor de vlucht van zondag naar Suriname.

Nadat het vliegtuig was volgetankt, werd het door een grondafhandelingsbedrijf van de slurf naar het platform gesleept. De bestuurder van de trekker met daarachter het SLM-toestel had niet in de gaten dat een mobiele vliegtuigtrap buiten de rode streep stond.

Hij zag te laat dat de vliegtuigtrap in de verboden gevarenzone stond en kon niet voorkomen dat het vliegtuig met de staartvleugel over de mobiele vliegtuigtrap schuurde en daardoor het hoogteroer onherstelbaar beschadigd raakte.Proces 8 decembermoorden op de Marinebasis

Het proces van de verdachten van de 8 decembermoorden zal worden gehouden op de Marinebasis. De minister van Justitie en Politie, Chandrikapersad Santokhi, bevestigde dit eerder deze week tijdens een radio-interview.

Hij zei ook dat de datum waarop het 8 decembermoordenproces begint bij hem niet bekend is, omdat dat een aangelegenheid is van de onafhankelijke justitiŽle autoriteiten. Nadat de Krijgsraad de bezwaarschriften van enkele verdachten in behandeling had genomen en afwees, is de raadsman Irvin Kanhai namens zijn cliŽnten in hoger beroep gegaan.

Kanhai zei ook nog dat het Hof van Justitie zal worden gevraagd om de bezwaarschriften van zijn cliŽnten te toetsen. De Krijgsraad heeft namelijk niet gemotiveerd waarom de bezwaarschriften zijn afgewezen.Gebeurtenissen op scholen barbaars

Het Bureau Rechten van het Kind heeft een verklaring uitgegeven naar aanleiding van gebeurtenissen die zich de afgelopen tijd op verschillende scholen hebben voorgedaan. Het bureau kwalificeert deze gebeurtenissen als buitensporig, mensonwaardig en barbaars.

Raoul Dankoor, vertegenwoordiger van het Bureau Rechten van het Kind, zegt dat het bureau de afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname KPS, heeft gevraagd een strafrechtelijk onderzoek in te stellen. Dankoor zegt dat leerkrachten worden gevormd om onder verschillende omstandigheden met de kinderen om te gaan.

Lijfstraffen zijn verboden en het kan degene die zich daaraan schuldig maakt, een strafrechtelijke vervolging opleveren. In de verklaring uitgegeven door het Bureau Rechten van het Kind staat dat het onderwijs "childs rights based" moet zijn d.w.z. dat de rechten van het kind beschermd moeten zijn bij het handelen van leerkrachten.

Marcelino Nercus, president van de Federatie van Organisaties van Leraren in Suriname FOLS, is van mening dat de rechten van de leerkracht ook meetellen.Kinderafdeling krijgt Kleur en Vreugde

De kinderafdeling van het 's Lands Hospitaal heeft een schilderij "Kleur en Vreugde" gekregen van stichting Suriname Art. Vijf vrouwen onder leiding van Rolitha Soekari menen dat dit kunstwerk zal bijdragen aan het genezingsproces van de kinderen.

De schenking heeft te maken met de Internationaal Dag van de Vrouw. Hariette Helstone, voorzitter van de stichting, zegt dat er voor de kinderafdeling gekozen is omdat vrouwen vaak met kinderen bezig zijn. Dit kunstwerk is het eerste grote sociaal project van Suriname Art.

De algemeen directeur van het 's Lands Hospitaal, Cynthia Rozenblad is blij met de schenking. Ze vertelt aan de kinderen wat de Internationale Dag van de Vrouw betekent. De vrouwen kregen na de overhandiging een rondleiding door de kinderafdeling van het ziekenhuis.Slechte geesten op de Tata Colinschool

Op de Tata Colinschool in district Coronie heerst er grote onrust. Verschillende leerlingen van deze school krijgen winti tijdens schooluren. Leerkrachten en ouders zitten met hun handen in het haar, terwijl de leerlingen nauwelijks in staat zijn onderwijs te volgen.

Pater Gerard van Kempen van het rooms-katholieke bisdom, die regelmatig het district bezoekt om kerkdiensten te verzorgen, is op de hoogte van deze situatie. Volgens de geestelijke is de atmosfeer in Coronie vervuild.

Sommige ouders houden zich bezig met wintipraktijken zoals kinderen naar school sturen met tapu's en het houden van wintipre's, zegt pater Van Kempen. Hij vindt dat de bewoners van Coronie zich moeten bekeren. Minister Edwin Wolf van Onderwijs en Volksontwikkeling wist niet dat de situatie op de Tata Colinschool al een tijdje gaande is.

De gemeenschap van Coronie zal proberen om de boze machten die volgens hen de school in hun ban hebben te verjagen door rituelen uit te voeren.Melkboeren willen oplossing voor problemen

De melkboeren willen op kort termijn een oplossing voor hun problemen. Dit bleek tijdens de discussie tussen de melkboeren en de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Kermechand Raghoebarsing. Deze discussie had als doel om oplossingsmodellen aan te dragen voor de problemen waarmee de sector kampt. Minister Raghoebarsing vindt een mogelijke oplossing voor de verruiming van de veestapel dat er meer land moet zijn.

Na de brandstofverhoging ontvingen alle sectoren op de melkboeren na een tegemoetkoming van de overheid. De melkboeren somden gisteren voor de LVV-bewindsman op waarom dit oneerlijk is. Slijpmeel, medicamenten en voedingssupplementen voor de koeien zijn duur.

Voorts wensen de melkboeren dat de invoerrechten op grondstoffen worden afgeschaft. Volgens de directeur van de Melkcentrale N.V., Dewkoemar Sitaram, verkeerde het bedrijf drie maanden geleden in de gevarenzone. Het bedrijf kan zich alleen draaiende houden door de meeropbrengsten uit zijn bijproducten.

Er is geen structureel beleid voor de sector waarin de melkboeren actief zijn. Een hogere prijs voor de rauwe melk alleen is niet de oplossing. De melkboeren willen compensatie of kostenverlagende maatregelen.Twee aanhoudingen op Ministerie van LVV

Op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij zijn er twee aanhoudingen verricht. Van de afdeling Visserij zijn de onderdirecteur financiŽn en een administratieve kracht door het Korps Politie Suriname aangehouden wegens fraude en corruptie. De minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij betreurt wat er is gebeurd.

De aanhouding van de twee functionarissen kwam, nadat er uit een onderzoek van de Centrale Landsaccountants Dienst is gebleken dat er op die afdeling gefraudeerd is. De onderzoeksdienst constateerde ernstige financiŽle tekortkomingen en adviseerde een strafrechtelijk onderzoek in te stellen.Straatvensters krijgen eigen standplaats

De Kwakoe-markt is officieel geopend. Straatvensters zijn vanaf nu marktventers. Minister van Regionale Ontwikkeling, Michel Felisi, verrichtte de opening met het afsteken van een pagara. Het heeft ongeveer zes weken geduurd om de straatventers te accommoderen. Minister Felisi is blij met de besluiten die tot nu toe genomen zijn.

Er is een beheerder aangesteld, die een overzicht van de markt heeft. Bij hem kunnen mensen zich registreren om in aanmerking te komen voor een stand. Een van de woordvoerders van de straatventers Martin Atencio, is tevreden met de voorzieningen. Toch waren er een paar tafels vrij. De Kwakoe-markt is nu met plastic overdekt. Over een paar weken zullen er zinkplaten op het dak geplaatst worden.Malariagevallen met 50 procent afgenomen

Het aantal malariagevallen is met 50 procent afgenomen. Dit zei minister Celsius Waterberg van Volksgezondheid, bij de opening van het "Malaria Diagnostisch Centrum". De bewindsman verrichtte de onthulling van het naambord samen met Josť Cardoso Neto, voorzitter van de coŲperatie van Garimpeiros in Suriname.

Dit in het kader van het Global Fund Programma "Decreasing the incidence of malaria in the populations of theiInterior of Suriname". De coŲperatie heeft meegewerkt om het malariacentrum op te zetten, omdat de groep garimperos grote risico's lopen om malaria te krijgen en te verspreiden. Bij het Malaria Diagnostisch Centrum kunnen personen zich gratis laten testen.Europeaan wilde inbreuk plegen op de privacy

"De problematiek rond mensenhandel en mensensmokkel wordt nader bestudeerd." Dit zei het DNA-lid Jules Adjodhia tijdens de behandeling van de ontwerpwet wijziging Wetboek van Strafrecht. De Nationale Assemblee kwam in openbare vergadering bijeen voor de voortzetting van de agenda van de afgelopen week.

Op de agenda stond de behandeling van de ontwerpwet wijziging Wetboek van Strafrecht en de behandeling van de ontwerpwet wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Nationale en internationale organisaties hebben reeds voorzieningen getroffen ter voorkoming van mensenhandel en -smokkel, zei Adjodhia. De Europese Unie heeft wettelijke maatregelen getroffen om de internationale verdragen te kunnen hanteren.

De ontwikkelingen binnen de toeristenindustrie juicht hij wel toe. "Echter", zei hij, "dreigt die tegenwoordig hand in hand te gaan met de ontwikkeling van de seksindustrie." Het DNA-lid Otmar Rodgers zei dat hij blij is dat zijn collega dit heeft aangehaald. In het vorige parlement is deze kwestie aan de orde gesteld toen een Europeaan inbreuk wilde plegen op de privacy van aidspatiŽnten.

Deze illegale praktijken doen zich ook voor in het binnenland, zei het DNA-lid Ivonne Pinas. Er moet niet alleen aandacht besteed worden aan de grondvelden en de stad, maar ook de dorpen hebben hiermee te kampen.Niet verlenen van voorrang voornaamste oorzaak

Het niet verlenen van voorrang is een van de voornaamste oorzaken van het grote aantal verkeersongevallen in Suriname. Dit staat in de publicatie Verkeers- en vervoersstatistieken 1995 tot 2004 van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS). Hierin staan statistieken over internationaal personenverkeer, wegverkeer en -transport, waterverkeer en -transport, luchtverkeer en -transport en communicatie.

Uit het stuk dat handelt over internationaal personenverkeer is gebleken dat er meer familiebezoeken overzee worden afgelegd. Voor deze meting is gebruik gemaakt van de zogenaamde "embarcation en dis-embarcation kaarten" die bij de grensposten in gebruik zijn. In het gedeelte dat gaat over wegverkeer en transport, staat dat het aantal personenauto's, bromfietsen en vrachtauto's op de weg is toegenomen.

Vroeger kreeg het ABS cijfers aan de hand van belastingstickers van de afdeling Invoerrechten en Accijnzen van het ministerie van FinanciŽn. In 2001 werden de belastingstickers afgeschaft, dus moest ABS de informatie bij een andere bron halen. Het aantal verkeersongevallen is met 11% gestegen. Wat waterverkeer en transport betreft, is vastgesteld dat de internationale scheepvaart naar onze haven is gestegen over de afgelopen 2 jaren, met name door het vrachtvervoer.

Bij luchtverkeer en -transport is er een daling waargenomen: de lucht- en briefpost is sterk afgenomen, mede doordat het gebruik van internet is toegenomen. Mensen bestellen vaker online en maken gebruik van andere postorderservices. Het is het Algemeen Bureau voor Statistieken pas na twee jaar gelukt de publicatie over verkeers- en vervoersstatistieken uit te geven. Door de brand in 2004 is het niet eerder mogelijk geweest.Asha ontkent dat USV politiek gelieerd is

Suriname is een vrouwenorganisatie rijker: de Unie van Surinaamse Vrouwen (USV). Deze organisatie wordt geleid door Asha Mungra. De Unie van Surinaamse Vrouwen zegt dat haar organisatie niet gaat praten maar dingen gaat doen die vrouwen hard nodig hebben. Volgens Mungra hebben vrouwen behoefte aan een organisatie die hun belangen daadwerkelijk behartigt.

Aan het eind van de persconferentie deed Mungra een oproep aan alle Surinaamse vrouwen om op 8 maart onder de Mamabon bijeen te komen. Hiermee wil de USV Dinnie Grootfaam ondersteunen in haar protest tegen de huidige situatie van het land.

Asha Mungra werd bij de laatste verkiezing steeds in de Basis Partij voor Vernieuwing en Democratie (BVD) gesignaleerd. Zij ontkent echter dat de Unie van Surinaamse Vrouwen politiek gelieerd is. Haar organisatie is er voor de Surinaamse vrouw. De Unie van Surinaamse Vrouwen zal aandacht besteden aan sociaal-maatschappelijke problemen in het land. Vooral van vrouwen, want die hebben een achtergestelde positie.Lesbrieven voor suÔcidepreventie onderwijs

"De Swami Shradhanandschool op Commewijne wil maatregelen treffen voordat kinderen overgaan tot zelfmoord." Dit zei Shritie Ramjatan, vertegenwoordiger van de school. Op het Instituut voor de Opleiding van Leraren, IOL, overhandigde Shardhanand Harinandan Singh de handleiding "Lesbrieven voor suÔcidepreventie in het onderwijs" aan de directeur, Archie Marshall. Hij presenteerde de handleiding ook aan Radha Ramgolam, leerkracht van de Shrimatie Jhauwschool. "Na de vermelde zelfmoordgevallen van Nickerie, waren er ook signalen waar te nemen in Commewijne", zei Ramjatan.

"Op scholen", zei Marshall, "zijn er een zevental intelligenties geÔdentificeerd." Aan de emotionele intelligentie wordt niet voldoende aandacht besteed. De cognitieve intelligentie krijgt meer aandacht. Harinandan Singh heeft op andere MULO en LBGO scholen demonstratielessen gegeven over deze handleiding. Deze scholen hebben hem, samen met de Swami Shradhanandschool en de Shrimatie Jhauwschool, aangeschreven om de lessen te verzorgen.

"Het IOL zal samen met de kweekscholen nagaan hoe dit materiaal geplaatst kan worden in hun systeem", zei Marshall. In de afgelopen jaren waren er vier gevallen bekend van studenten die met zelfmoordgedachten rondliepen. "Voordat het zover komt", zei Marshall, "willen wij dat ook aanpakken."

"De minister van Volksgezondheid heeft reeds een brief ontvangen", zei Shardhanand Harinandan Singh. Hij hoopt dat de handleiding spoedig de weg vindt naar alle scholen in Suriname.Douane krijgt les in ozonlaag-afbrekende stoffen

De handel van ozon-afbrekende stoffen moet in 2010 nul procent worden. Dit zei minister van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu, Clifford Marica, bij de opening van Train the Trainers. Dit is een training die het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname, NIMOS, geeft aan de douane en andere relevante stakeholders.

Het hoofddoel van de training is om kennis over te dragen aan de douaniers over de handel in ozonlaag-afbrekende stoffen. De deelnemers zullen gedurende vier dagen kennismaken met nationale- en internationale beleidsplannen en wetgevingsprocessen. De training zal moeten resulteren in een gecoŲrdineerde aanpak voor de controle van de in- en uitvoer van stoffen die de ozonlaag afbreken.

Hierbij is afstemming tussen overheidsinstanties, en milieu-organisaties belangrijk. Suriname is in 1997 partij geworden bij zowel het Verdrag van Wenen als het Montreal Protocol. Suriname is als lidland verplicht de import en het gebruik van ozonlaag-afbrekende stoffen te verminderen. Er is voor Suriname een tijdschema vastgesteld, dat de geleidelijke afbouw aangeeft van de import en het gebruik van ozonlaag-afbrekende stoffen tot en met het jaar 2010.

In de periode 1995-1997 heeft Suriname gemiddeld 42 ton aan deze stoffen gebruikt. August van Hamme, hoofd van de douane, vindt de training belangrijk. Hij zei dat de douane ook voor veiligheid van mens en milieu zorg draagt. De training Train the Trainers wordt gegeven door Nimos, in samenwerking met het United Nations Environmental Programme (UNEP). De training is op 10 maart afgesloten.Studenten IOL maken kennis met schrijvers

De studenten van het Instituut voor de Opleiding van Leraren, IOL, hebben kennisgemaakt met de schrijvers en vertellers van het 4de Internationaal Literatuurfestival 2006 "Werelden in ontmoeting". Het kennismakingsbezoek vond plaats tijdens de lesuren voor het vak Nederlands. Els Beerten zegt het apart te vinden dat in Suriname het Nederlands de boventoon voert, terwijl Suriname verschillende culturen en talen kent.

Het 4de Internationaal Literatuurfestival 2006 "Werelden in ontmoeting" is een gezamenlijk product van de Schrijversgroep '77 en de Stichting Winternachten. "Elke keer als er een festival wordt georganiseerd", zegt Lila Gobardhan-Rambocus, docent opleidingscoördinator Nederlands, "vraagt de school ook in het programma te worden opgenomen."Finale kinderboekenfestival goed bezocht

De finale van de verhalenwedstrijd van het kinderboekenfestival was goed bezocht. Het hoofddoel van dit festival is om het leesgedrag van de jeugd te bevorderen. In het gebouw van de Stadszending bezochten kinderen de Boekie Woekie Boom.

Zij sprak de kinderen aan over het milieu en hun leesgedrag. De verhalenwedstrijd is opgedeeld in een A- en B-categorie. In de A-categorie deden 2 kinderen van 8 jaar mee. Michelle Ooiberg van de Polanenschool werd kampioen. Haar verhaal ging over een gezond milieu.

In de B-categorie deden er kinderen van de vierde, vijfde en zesde klas mee. Hier werd de kampioen Asisa El Mani van de Richenel F. Slooteschool. Zij had als thema: Mensen, zorg goed voor het bos. Na de verhalenwedstrijd volgde een musicalwedstrijd. Hieraan deden diverse scholen aan mee.

Bij de musicalwedstrijd werden de kinderen in groepsverband beoordeeld. De kampioen werd hier de Richenel Slooteschool. Het festival is dit jaar voor de zesde keer gehouden door de Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname.Armoedebestrijding begint ook bij je zelf

Armoedebestrijding begint door er zelf wat aan te doen. Dit vindt de oudercommissie van het majorettenkorps Las MaŮanitas.De oudercommissie heeft vorige maand een opstelwedstrijd en een filmochtend georganiseerd.

Het doel van deze filmochtend en opstelwedstrijd was de leerlingen bewust te maken van het feit dat er armoede heerst. "Armoede hoeft niet altijd negatieve gevolgen te hebben", vindt Sandra Watson, voorzitter van oudercommissie. De prijsuitreiking werd door de oudercommissie gedaan in het gebouw van Weest Paraat.

Zeven scholen hebben aan de opstelwedstrijd meegedaan. Alle deelnemers hebben een geschenk in ontvangst mogen nemen. Shivana Sontodimedjo van de Swami Wirjannandschool heeft de hoofdprijs gewonnen. De prijsuitreiking heeft 2 uur geduurd. De oudercommissie is tevreden met wat er tot nu toe bereikt is.Buitenlandse deelnemers in Tori Oso

Tijdens een speciale ochtend kon in Tori Oso kennisgemaakt worden met de buitenlandse deelnemers van het internationale literatuurfestival. Dit festival is georganiseerd door de schrijversgroep '77 en de Stichting Winternachten en wordt voor de vierde keer in Suriname gehouden.

Diana Ferrus, de Zuid-Afrikaanse schrijfster, dichteres en voorvechtster van Afrikaanse vrouwen, kreeg grote bekendheid door haar gedicht "I've come to take you home". Het gedicht gaat over de Khoikhoi-vrouw Sarah Baartman die slaaf was in Europa in de 19de eeuw.

Ferrus heeft met dit gedicht zelfs een wetswijziging kunnen bewerkstelligen. In Nederland is Manon Uphoff bekend om haar korte verhalen. Zij debuteerde met "Gemis in 1997". "De Vanger", "De Bastaard" en "Koudvuur" zijn drie opeenvolgende novelles die zij van 2002 tot 2005 schreef. Verder schrijft ze columns en artikelen voor verschillende kranten en bladen.

PoŽzieschrijver Tan Lioe Le doet al vanaf het begin mee aan dit festival. Zijn gedichten zijn opgenomen in meer dan twintig bloemlezingen. De gemengde culturen in Suriname zijn voor hem niet nieuw, aangezien hij zelf in verschillende culturen is opgegroeid. Het literatuurfestival "Werelden in ontmoeting" is op 6 maart begonnen. Zeven dagen lang zullen verhalen, gedichten en vertelkunst gepresenteerd worden door Surinaamse en buitenlandse schrijvers, op diverse locaties.Bewustwordingscampagne klimaatverandering

Overal ter wereld is klimaatsverandering te merken. Mensen moeten bewust worden van de oorzaken en gevolgen van klimaatsverandering. Als de ijskappen beginnen te smelten, zal de zeespiegel stijgen. Ook zal er in de regenval een verandering optreden. Suriname, dat geografisch laag ligt, kan door die stijging van de zeespiegel en de hevige regenval getroffen worden door langdurige overstromingen.

Ook zullen er lange perioden van droogte aanbreken. Het NIMOS is daarom op 20 januari met een bewustwordingscampagne gestart over klimaatverandering. Ook is er een tekenwedstrijd gehouden voor leerlingen van het Voortgezet Onderwijs op Juniorenniveau. De leerlingen hebben verschillende tekeningen gemaakt over de gevolgen van klimaatsverandering.

Ze gingen aan het werk met kleurtjes of maakten zwart-wit tekeningen. De tekenwedstrijd duurde 6 uur. Creativiteit en talent zijn in deze wedstrijd duidelijk naar voren gekomen. Dat de leerlingen bewust zijn van de gevolgen van klimaatsverandering, was ook aan de tekeningen te merken. Suriname heeft in 1992 het Klimaatverdrag getekend. Met deze campagne is begonnen met het naleven van dit verdrag.Stichting ter Nagedachtenis Gevallen Helden

Onlangs werd de oprichtingsakte gepasseerd van de Stichting ter Nagedachtenis Gevallen Helden van de opstand van 30 juli 1902 te plantage Marienburg. Het doel van deze stichting is het ontplooien en bevorderen van activiteiten op sociaal-, cultureel en maatschappelijk gebied ten behoeve van het algemeen welzijn van de gehele Surinaamse bevolking.

De Stichting heeft gemeend om als eerste daad op 30 juli 2006 a.s. de moorden die in 1902 te Marienburg zijn gepleegd onder de voormalige Brits-Indische immigranten op bijzondere wijze te gedenken. Een grote menigte plantagearbeiders eiste op die dag de vrijlating van een 22-tal lotgenoten die in verband met een incident waarbij de meedogenloze plantagedirecteur James Mavor (Massa Mewa) het leven werd ontnomen, waren gearresteerd.

Het koloniaal bestuur gaf toen de koelbloedige opdracht aan de Nederlandse militairen om doelgericht op de weerloze menigte te schieten. 16 arbeiders werden gedood terwijl onder het grote aantal gewonden later nog een aantal personen overleden.

Na deze slachting stalden de wrede heersers de lijken uit ter afschrikking. Daarbij werden de gezichten van de slachtoffers op barbaarse wijze verminkt door ongebluste kalk erop te gooien om ze onherkenbaar te maken en werden ze vervolgens in een massagraf gegooid.

In het kader van de herdenking van deze helden die opkwamen tegen het onrecht van die dagen wil de stichting op 30 juli a.s. een monument te Marienburg onthullen en wordt eraan gedacht om op die dag diverse religieuze en culturele activiteiten te ontplooien terwijl de herdenking van deze dag ook nog gebracht zal worden onder de aandacht van de Nederlandse regering. De voorzitter van het 8 man tellende bestuur is Jagdiespersad Sahtie.Veiling van SML Wageningen gaat niet door

De veiling van SML Wageningen door rijstmagnaat Manglie is niet doorgegaan. De Deviezencommissie heeft er een stokje voor gestoken door middels een kortgeding nietigverklaring van de hypotheekakte te vragen. Manglie heeft vier vorderingen ter waarde van zeven miljoen US dollar op het bedrijf.

De Deviezencommissie wil opheffing van de hypotheekakte, omdat het te vorderen bedrag in plaats van Amerikaanse dollar is uitgedrukt in SRD ťn omdat de hypotheek gevestigd is op 11 ha en niet 52 hectare, zoals opgenomen in de vordering. Manglies advocaat, Hugo Essed, heeft aan de hand van deze nieuwe ontwikkelingen de veiling laten aanhouden. Partijen verschijnen op 23 maart opnieuw voor de rechter.

Manglie doet de interventie van de Deviezencommissie af als een foefje, waarmee de regering haar schuldpositie wil verdoezelen. Manglie is nog steeds gebrand op overname van het sterk verwaarloosde landbouwbedrijf.Procureur-generaal met spoed naar Nederland

Procureur-generaal Subhaas Punwasi is met spoed naar Nederland vertrokken om familieleden bij te staan die zijn mishandeld door onbekenden. Ook zijn er bedreigingen geuit. Het vermoeden bestaat dat de mishandeling te maken heeft met zwaarwichtige strafzaken die de laatste tijd in gang zijn gezet onder leiding van Punwasi.DNA wil duidelijkheid over Chinese immigranten

De Nationale Assemblee wil duidelijkheid over het beleid met betrekking tot Chinese immigranten. Dit bleek gisteren bij behandeling van de wet over mensensmokkel en mensenhandel. Zowel de oppositie als coalitie zijn de mening toegedaan dat er van illegaliteit sprake is bij de toelating van Chinezen in Suriname. Volgens de voorzitter van de Commissie van Rapporteurs, Jules Ajodhia, is uit onderzoek gebleken dat er meer geld in de mensenhandel circuleert dan in de drugswereld.

A1-parlementariŽr Jiwan Sital gaat zelfs zover te stellen dat overheidsinstanties debet zijn aan de illegale mensenstroom van en naar Suriname. Dit zegt hij aan de hand van het aantal visa dat aan Chinezen worden verstrekt en de speciale behandeling die zij op de luchthaven krijgen ten opzichte van andere reizigers.Gezamenlijke jungletraining

Van 13 maart tot 10 april zal een gezamenlijke jungletraining plaatsvinden van eenheden van het Surinaams leger en het Korps Mariniers en de Koninklijke Landmacht zowel als de Mariniers uit de Nederlandse Antillen, waarbij de grondbeginselen van militair opereren in de jungle worden bijgebracht. Ten aanzien van deze trainingen, die jaarlijks terugkerend zijn, is er een samenwerkingsovereenkomst, genaamd "Status Of Force Agreement" (SOFA).

De vorm en inhoud van de training van het jaar zullen worden aangepast en de trainingen zullen in het Tapoeripagebied worden verzorgd. De trainingen zijn geen nieuw fenomeen, zegt Defensieminister Ivan Fernald, en in het SOFA zijn duidelijke richtlijnen vastgelegd. Belangrijk is dat beide soevereine staten wat aan deze trainingen hebben. Surinaamse militairen zijn heel goed in jungletrainingen en tactieken en andersom kunnen wij leren uit de technologie van Nederland. In de optiek van de minister is de training van eminent belang te meer om ook samenwerkingsverbanden verder uit te bouwen.

Van het jaar staat alleen deze jungletraining op het programma met Nederland. De minister ziet graag dat ook met andere landen waarmee Suriname een betrekking heeft, wordt samengewerkt. Per 1 april vertrekt een legerofficier naar Nederland om een veiligheidscourse van 5 weken te volgen. In de voorgaande jaren was het zo dat Nederland een tegenprestatie levert in de vorm van niet-strategische militaire goederen, zoals bij voorbeeld vrachtwagens voor het Nationaal Leger. De grootte van de tegenprestatie is afhankelijk van het aantal deelnemers en de duur van de jungletraining. De omvang van de tegenprestatie wordt per jungletraining vastgesteld.
 
Kosteloos internet Magazine


Uitgever:
Stichting Suriname

Eindredactie:
Clifford Brathwaite
John Brouwer de Koning

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk

Copyright foto's:
Myra Winter
(tenzij anders aangegeven)

Vormgeving: Phillip Lutz

Oplage: 52.036

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen, kunnen zich hiervoor opgeven via de website:

www. suriname. NU
Suriname


Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor de verzending van NIBA en wordt niet aan derden doorgegeven.

Vul uw e-mailadres in en klik op versturen.

(MSN en Hotmail adressen geven soms problemen bij het ontvangen van de NIBA)

U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de e-mail om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wilt ontvangen, laat het ons dan even weten.

U kunt zich afmelden via onze website.
Vul uw e-mailadres in en klik afmelden aan. Klik daarna op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op de link in de e-mail om uw afmelding correct af te ronden.
Rectificatie: Verleden week hebben wij abusievelijk een verkeerde naam genoemd bij het artikel van de 8 decembermoorden. Ewald Geffery is geen gedaagde in het 8 decemberproces.Politieberichten


Bolletjesslikker aangehouden

De Narcoticabrigade heeft de 46- jarige drugssmokkelaar J. I. op de J. A. Pengelluchthaven aangehouden. De verdachte bekende ongeveer 80 bolletjes cocaÔne te hebben geslikt. Hij is - met de verboden middelen - onderwerp van onderzoek.Aanhouding leiden tot oplossingen

De recherche van bureau Nieuwe Haven heeft helderheid kunnen brengen in drie zaken. In de eerste zaak werd een 26- jarige verdachte aangehouden, die in augustus 2005 een beroving met geweld pleegde op de Charanstraat, op het Doekhieproject, waarbij hij kans zag een dame van haar auto en sieraden te beroven.

De auto werd later teruggevonden. De verdachte werd op aanwijzing van de benadeelde door een politieman aangehouden. De sieraden zijn vooralsnog niet achterhaald.Zwaar vuurwapen

Het Arrestatieteam heeft na een tip de 26- jarige K. B. op de Kinderweg, in de omgeving van Latour, in de kraag gevat. K. B. bevond zich in een taxi en had een zwaar kaliber rifle voorhanden. Het vermoeden bestaat dat hij een koper voor het wapen verwachtte. De auto werd door de politie staande gehouden, de man aangehouden en het wapen in beslag genomen.Overvaller geldtransport aangehouden

De gezochte Patrick Strenraar, die verdacht werd van een overval op een geldtransport in september 2005, is aangehouden. Strenraar's identiteit kon door onderzoek worden vastgesteld, waarop zijn foto in de media verscheen en opsporing werd verzocht. Het Arrestatieteam hield hem in het district Para aan.niba - niba suri magazine

niba - niba suri magazine


De nationale zender

SURINAME VANDAAG

ACTUALITEITEN
PROGRAMMA


Mobiele vliegtuigtrap te laat gezien

niba - niba suri magazine

niba - niba suri magazine

niba - niba suri magazine

niba - niba suri magazine


Hulpvaardige" bromfietsdief aangehouden

Een surveillance-eenheid van politiestation Latour heeft een man op de Nieuwweergevondenweg aangehouden, op aanwijzen van een oplettende burger. Bij aankomst van de eenheid troffen zij een jongeman op een fiets aan. Bij het zien van de politieauto sprong de verdachte van zijn fiets en vluchtte het bos in, waarop hij kort nadien kon worden aangehouden.

De man verklaarde een bromfiets te hebben gekregen van een onbekende man en zou de bromfiets bij een electriciteitsmast hebben geplaatst, om deze later te kunnen ophalen.

Omdat de politiemensen het vermoedde hadden dat hij hen "wat op de mouw probeerde te spelden" liet hij de wetsdienaren rijden naar een onbewoonde plek, waar de milde gever zou moeten wonen.

Ongeveer 500 meter vanaf deze plaats werd vervolgens een kletsnatte man aangetroffen, die, volgens zijn verklaring, op zijn bromfiets vanuit de Nieuwweergevondenweg naar de Magenta-kanaal reed, toen hij motorpech kreeg.

"Onze hulpvaardige" man bood hem daarop zijn diensten aan, maar greep plotseling de onfortuinlijke bromfietsbezitter vast en duwde hem daarop met kracht met zijn hoofd onder water in het kanaal, tengevolge waarvan de man bijna verdronk.

Het gelukte het het slachtoffer zich vast te klampen aan de waterplanten en het voorval te overleven. Bij confrontatie met de "hulpvaardige man" werd deze als de dader herkend. Het slachtoffer liep geen letsel op.Micha Touwslager terecht

De 4-jarige kleuter Micha Touwslager, die na school niet te vinden was, is terecht. Personeel van bureau Jeugdzaken haalden een kleuter op die zou zijn verdwaald en zich bij een supermarkt op de Coesewijnestraat bevond.

Het vermoeden bestond dat de jongen na school niet op zijn oudere broer wachtte en zijn eigen weg is gegaan. De weg terug kon hij echter niet vinden. Op een bepaald moment werd hij door twee meisjes ontdekt, die hem naar de supermarkt brachten.

De politie van Jeugdzaken, die op dat moment nog geen melding van vermissing binnen had gekregen, belde naar verschillende politiestations, om te achterhalen of er bijzonderheden ten aanzien van deze jongen bekend waren. Omstreeks 17.00 uur werd contact gemaakt met de politie van Latour.

Zij vernamen van hun collegaís van station Latour dat het vermoedelijk om Micha zou gaan, die door zijn moeder als vermist was opgegeven.

Omdat het signalement overeenkomstig was werd direct de moeder in kennis gesteld, om haar zoon op te halen.

Berichten dat Micha zou zijn ontvoerd worden naar het rijk der fabelen verwezen.

Op de gemeenschap wordt een beroep gedaan om bij vermissing van jeugdigen dit eveneens te melden bij bureau Jeugdzaken, telefoonnummer 49313 of 492033.Speciaal rechercheteam in actie

Een medewerker van een servicestation werd op de Kernkampweg overvallen door twee met vuistvuurwapens gewapende mannen. Het slachtoffer begaf zich naar de woning van zijn werkgever om de dagopbrengst over te dragen.

Op het moment dat hij uit zijn auto stapte werd hij overmeesterd. De bandieten probeerden er daarop met de auto vandoor te gaan, maar kregen de auto niet gestart.

Het slachtoffer riep om hulp, waardoor de rovers er te voet vandoor gingen, met medeneming van een op de achterbank aanwezige zwarte tas met inhoud.

Kort daarop kamde een politie-eenheid, onder leiding van het Arrestatieteam (AT) het gebied uit en kon ťťn van de daders worden aangehouden op de Margarethalaan.

Hij bleek twee mobiele telefoons en een identiteitskaart van de benadeelde bij zich te hebben. De verdachte bekende zich aan genoemd delict te hebben schuldig gemaakt.

Tijdens de achtervolging van de tweede verdachte was de politie-eenheid genoodzaakt vuurwapengeweld aan te wenden, waarbij deze verdachte vermoedelijk is getroffen.

Later op de dag werd op de Lindastraat het stoffelijk overschot van een man aangetroffen.

Het vermoeden bestaat dat dit de tweede verdachte betreft. Op het ontzielde lichaam werd een vuistvuurwapen aangetroffen.

Omdat de eerste verdachte hangende het onderzoek in verzekering is gesteld zal op hem een beroep worden gedaan op confrontatie met de dode.Arrestanten ontvluchtten

Vier arrestanten zagen kans om vanuit het cellenhuis van het politiestation Geyersvlijt te vluchten. Door een stenen muur uit te hollen ontstond er een opening, waardoor zij hun kans zagen.

Echter door een op dat moment uitgevoerde controle konden twee van hen tijdig ontdekt worden. Zij werden dan ook door de plaatselijke politie aangehouden, terwijl de twee anderen konden vluchtten. Kort daarop werden de vluchtenden op de Anton Dragtenweg gesignaleerd.

Een politie-eenheid onder leiding van het Arrestatieteam kon na enige tijd in het moerassige gebied tussen de Anton Dragtenweg en de Surinamerivier de twee gevluchtten aanhouden.

Ter aanhouding van het viertal was de politie genoodzaakt vuurwapengeweld aan te wenden. Drie van hen werden in het onderlichaam geraakt en zijn voor medische behandeling opgenomen in het ziekenhuis.

Dit viertal, wordt verdacht van zware berovingen middels geweldpleging, meerdere malen gepleegd.Moneylaundering en Financieel terrorisme

De oproep van de Surinaamse minister van Justitie & Politie, Chandrikapersad Santokhi, tijdens een in november 2005 gehouden evaluatievergadering van de Caribbean Financial Action Taks Force ( CFATF), in Jamaica, om de nodige assistentie aan Suriname te verlenen, heeft goede resultaten opgeleverd.

Tijdens deze vergadering gaf de bewindsman zijn gehoor de overtuiging dat Suriname alle stappen zal ondernemen, ter versterking van wetgeving en het regiem, ter bestrijding van moneylaundering en financieel terrorisme.

Tijdens de vergadering, alsook nadien, hebben landen hun bereidheid uitgesproken tot het verlenen van assistentie. Het waren de delegaties uit de Verenigde Staten van Amerika en Canada die daarbij concreet assistentie aan Suriname toezegden.

In dat kader vertoeft momenteel in Suriname een missie van gespecialiseerde diensten uit voornoemde landen, respectievelijk FINCEN en FINTRAC, alsmede de MOT- organisaties van beide landen. Tijdens dit bezoek zal de delegatie gesprekken voeren met personen binnen de overheid en de financiŽle sector.

De uitkomst van dit bezoek zal resulteren in een concrete aanbieding van technische assistentie aan Suriname, met het doel vermelde aangelegenheid beter te kunnen aanpakken. In dat kader zullen tegelijkertijd stappen worden gezet ter verkrijging van het lidmaatschap van de zogenaamde EGMONT-groep.

Deze EGMONT-groep biedt een forum aan ruim 100 landen (w.o. landen uit het Caribisch gebied), voor de uitwisseling van informatie, primair gericht op de versterking van de MOT- organisaties in deze landen.

De Wisselkoers

De koersen zijn indicatie- koersen en geven de waarde aan van onze

Surinaamse Dollar

per 11 maart 2006 t.o.v. de volgende buitenlandse valutasoorten.

Voorbeeld:
Als u 1 US Dollar verkoopt aan de Centrale Bank krijgt u daarvoor op dit moment 2,70 SRD voor terug
(exclusief transactiekosten)

De Surinaamse dollar is gekoppeld aan de US dollar

Bij wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
U verkoopt:   2,70
U koopt:          2,78

EURO
U verkoopt:     3,218
U koopt:          3,313

POUND STERLING
U verkoopt:    4,690
U koopt:         4,829

Ned. Ant. GLD.
U verkoopt:    1,501
U koopt:         1,563

Voor bankpapier

U.S. DOLLAR
U verkoopt:    2,70
U koopt:         2,78

EURO
U verkoopt:    3,208
U koopt:         3,323

POUND STERLING
U verkoopt:    4,657
U koopt:         4,839

Ned. Ant. GLD.
U verkoopt:    1,501
U koopt:         1,563

Bron: Centrale Bank van SurinameSchrijversgroep 77

Radionieuws

Op maandag 13 maart kunt u luisteren naar een interview van Willy Alberga met Guillaume Pool. Guillaume Pool is in Suriname bekend als vertelkunstenaar. Tevens is hij voorzitter van de Stichting Buku Tori die lezen, schrijven en vertellen wil bevorderen. Hiervoor organiseert de Stichting vertelactiviteiten en workshops.

De organisatie beschikt ook over een afhaalbibliotheek waarvan de collectie grotendeels is opgebouwd met boekschenkingen uit Nederland. De stichting is op zoek naar een geschikte bibliotheekruimte.

SRS 96.3 FM om 21.15 uWorkshop Els Beerten

Bij Sranan Tori Akademia De Vlaamse schrijfster Els Beerten, die momenteel op uitnodiging van Schrijversgroep 77 in Suriname is voor het festival "Werelden in ontmoeting", heeft een workshop gegeven bij de Sranan Tori Akademia aan de Celinastraat.

De workshop is in eerste instantie bedoeld voor de nieuwe schrijversgroep die is ontstaan uit een workshop voor kinderboekenschrijvers en illustratoren van de Vlamingen Leen van den Berg en Jan den Kinder. Deze workshop werd gefinancierd door de Stedenband Antwerpen/Paramaribo.

De Stedenband financiert ook de workshop van Els Beerten en wil daarmee laten zien dat het de Stedenband ernst is met de ontwikkeling van de Surinaamse schrijvers.Ontmoeting kinderboekenschrijvers in Tori Oso

Op donderdag 16 maart ontmoeten Surinaamse en Nederlandse kinderboekenschrijvers elkaar in Tori Oso. De Nederlandse schrijvers zijn dan hier voor het kinderboekenfestival. Met korte presentaties zullen de Surinaamse en Nederlandse schrijvers aan elkaar en aan het publiek tonen wat zij voor kinderen op papier zetten. Het publiek mag vragen stellen en meedoen met de discussie na de presentaties. De avond begint om 20.00 u.Cyiza Wills heeft nieuw kinderboek

Van de ouders van de jongste schrijfster van Suriname kregen wij het volgende persbericht: De dertienjarige Cyiza Wills, Surinames jongste schrijfster komt uit met haar tweede boek.

Het eerste boek, "De jongen die naar Suriname wilde", verscheen op het vijfde Kinderboekenfestival in het jaar 2004. Dit boek wordt een serie van drie.

Blijft u uitkijken! Cyizas tweede boek heet "Kerst met de dieren in het Zanderijbos". Dit boekje komt uit op het Kinderboekenfestival dat gehouden wordt van 12 maart tot en met 18 maart a.s. Het verhaal is een fabel. In dit boekje beschrijft Cyiza de wijze waarop dieren zich als mensen gedragen en kerstfeest vieren.

Alles, ja zelfs de bladeren, bomen en de bloemen en de vissen in het water vieren feest. Het verhaal speelt zich af in het Zanderijbos onder de dikste Kankantrie met de dikste stam dicht bij een zwamp.

Een tipje van de sluier: Elk jaar rond kerst, komt de Hoge Commissaris, Kobi Kaaiman om feest te vieren met de dieren in het bos. Dit jaar vergeet Sara de uil, de vervangster van de Commissaris, om de voorbereidingen te treffen voor het feest.

Dan besluit ze met spoed een bosvergadering te houden. Primpie de Kolibrie, de postbode van het bos, brengt een uitnodiging voor alle planten, bloemen en dieren. Iedereen is blij met de uitnodiging, behalve Ogri Tigri George. Hij weigert de uitnodiging aan te nemen en...

Als jullie willen weten hoe dit verhaal verder gaat... kom dan op het Kinderboekenfestival en koop het boekje. Het is een boekje met hele mooie gekleurde illustraties.

Een boekje kost SRD 15,-.Kinderboekenfestival in Paramaribo

Van 12 tot en met 18 maart is er Kinderboekenfestival in Paramaribo en wel in het Flamboyantpark. Natuurlijk zal ook Schrijversgroep 77 aanwezig zijn met een stand.

Behalve boekenverkoop zullen in de stand van de S77 vertelpresentaties gegeven worden aan leerlingen van bovenbouw GLO en de eerste en tweede klas VOJ.

In de ochtenduren van 8.00 tot 13.00u is het festival alleen voor aangemelde scholen geopend. In de middaguren kan een ieder het festival bezoeken van 17.00-20.00 u.Onder de amandelbomen met Guillaume Pool

Stichting Bukutori organiseert ook dit jaar een verhalendag voor kinderen onder de amandelbomen van de Albergaschool.

Guillaume Pool vertelt leuke en spannende verhalen voor alle kinderen die willen komen luisteren.

De verteldag is ook bedoeld om de kinderen de weg naar de bibliotheek van de Stichting te laten vinden. De toegang was gratis.

  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

  ††