suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      


    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 11 - Februari - 2006           Suri Magazine no. 82In deze uitgave:

Programmamaker Humbert Pinas dood aangetroffen
Nieuwe prijs voor melk nog niet vastgesteld
Vreemdelingenbeleid integraal aangepast en verbeterd
Korte termijn adviezen Vreemdelingenbeleid aangeboden
Instelling werkgroep Moiwana-vonnis
Stichting Lelydorp 2000 schenkt brushcutter
Bewoners van India zijn trots op het hindi
Mahendra Kapoor in Suriname
Journalisten moeten letten op informatie
Suriname heeft veel potentie
Wateroverlastprobleem in het gebied oplossen
Bouw gezondheidscentrum op Drietabbetje
Export naar Brazilie slechts 0,2 procent
Objectiviteit vaak zoek binnen journalistiek
HIV/Aids-gevallen in het binnenland verontrustend
Andere vorm van toelatingsexamen Nederlands
Suriname erkent belang toerisme
Delegatie erg ingenomen met Surinaamse cultuur
Nieuwe Surinaamse speelfilm
Strak stabiliteitsprogramma doorgevoerd
World Trade Enterprise beurs in Stadion
Armoede zonder negatieve gevolgen
Vaker beroep bij afwijzing werkvergunning
Religie van de Islam aan het publiek gepresenteerd
Zonder financiering geen zeedijk Coronie
Vervuiling rond het Academisch Ziekenhuis
Nog drie maanden opnames van de Taxi van Palemu
Doorrijden na aanrijding met dodelijke afloop
Overvaller Supermarkt met gestolen goed aangehouden
Straatroof gevolgd door gijzeling
Chinese winkelierster overvallen
Motorfietsendief aangehouden
Inbrekers op heterdaad betrapt
Drugsmokkelaars aangehouden
Schrijversgroep 77
De wisselkoersen
Programmamaker Humbert Pinas dood aangetroffen

De bekende programmamaker Humbert Pinas is dood aangetroffen in het huis waar hij woonde. De lijkschouwer stelde een natuurlijke dood vast. Pinas is onder andere bekend van het programma - Na het Nieuws - dat hij via de STVS presenteerde. Humbert Pinas was vader van drie kinderen, 2 meisjes en 1 jongen. Hij is 58 jaar geworden.Nieuwe prijs voor melk nog niet vastgesteld

De nieuwe prijs voor melk is nog niet vastgesteld. Minister Kermechand Raghoebarsing van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, en zijn staf hebben met de directeur van de Melkcentrale N.V., Dewkoemar Sitaram, onderhandeld over de nieuwe prijs.

Melkcentrale N.V heeft vanaf 1 februari de prijs van volle en half volle melk in kartonnen verpakking en haar bijproducten verhoogd met 10%. De onderdirecteur van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Edmund Rozenblad kon ons nog niet meedelen wanneer de nieuwe melkprijs ingaat.

De Raad van ministers zal op 15 februari een besluit nemen over de nieuwe melkprijs. Volgens de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Kermechand Raghoebarsingh, moet de nieuwe melkprijs per liter rond 2,20 SRD liggen. Een prijsaanpassing is nodig, zodat de Melkcentrale N.V. die op dit moment financieel in een gevarenzone verkeert, er weer bovenop komt. De laatste vijf jaar heeft het bedrijf melk moeten opkopen voor een hogere prijs dan waarvoor zij verkoopt.Vreemdelingenbeleid integraal aangepast en verbeterd

Minister Chandrikapersad Santokhi van Justitie en Politie heeft in februari 2006 een permanente Vreemdelingen-Advies-Commissie geÔnstalleerd. Deze commissie staat onder voorzitterschap van mr. K. Nandoe en heeft onder meer tot taak de bewindsman te adviseren bij de totstandkoming van nieuwe criteria voor toelating van vreemdelingen, kort verblijvenden, w.o. toeristen, verblijfsvergunningen, vestigingsvergunningen en naturalisatie.

Ook zal ruime aandacht worden besteed aan het fenomeen Mensensmokkel, waarvan binnenkort de wet "Trafficking in persons" in de DNA zal worden behandeld. De commissie zal de bewindsman dienen te adviseren bij het aanscherpen van de Vreemdelingenwet en aanverwante regelgeving.

Suriname wenst toerisme te bevorderen, maar met het oog op veiligheid is het zaak dat de autoriteiten weten wie zich op het grondgebied van Suriname begeven. De adviescommissie zal zich daarom buigen op herziening van wetgeving.

Met de instelling van deze nieuwe commissie zal de vorige adviescommissie, die per 15 januari 2005 was ingesteld, worden ontbonden. Met mr. Nandoe als voorzitter bestaat deze commissie verder uit vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie, Ministerie van Defensie, Ministerie van Justitie en Politie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.Korte termijn adviezen Vreemdelingenbeleid aangeboden

De werkgroep Ontwikkeling Vreemdelingenbeleid, onder leiding van Georgine Acton, heeft op maandag 30 januari 2006 de eerste "korte termijn adviezen" aan minister Santokhi van Justitie en Politie aangeboden. Hierin zijn actiepunten vervat die op korte-, middellange- en lange termijn moeten worden uitgevoerd.

De werkgroep is van oordeel dat bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het punt van sturing van de Vreemdelingenketen niet zonder meer op elkaar aansluiten en meer met elkaar in overeenstemming gebracht dienen te worden. Deze werkgroep is door de bewindsman in oktober 2005 geinstalleerd.

Met de minister is de werkgroep van mening dat de bediening van vreemdelingen grensstellend, maar ook klantgericht dient te zijn. Dit pleit voor de inzet van verbetertrajecten. De klantgerichtheid kan blijken uit informatievoorziening, assistentieverlening en de intentie om aanvrager als klant te beschouwen.

Actiepunten (korte termijn) van deze werkgroep behelzen onder meer:
doorlichtingprocedures, aanvragen en behandeling;

verbetering van de vreemdelingenzorg en aanscherping van het vreemdelingenbeleid, waarbij belangen van nationale aard doorslaggevend zullen zijn bij het toelaten en handhaven van vreemdelingen in Suriname;

voorzieningen zullen worden getroffen om te geraken tot een overzicht en een goed inzicht in de totale populatie van vreemdelingen in Suriname, mede in het belang van de nationale veiligheid;

Identificeren van knelpunten in de Vreemdelingenwet en het aandragen van voorstellen ter oplossing van gesignaleerde knelpunten;

Identificeren van geprivilegieerde groepen, w.o. ex- Surinamers + toeristen, alsmede vereenvoudiging van procedures voor hen.

Identificeren van risicogroepen en aanscherpen van criteria

Met het standaardiseren van procedures en het instellen van een complete rechtgang ten aanzien van verblijfs- en vestigingvergunningen zullen de belangen van de Surinaamse gemeenschap, maar ook die van de individuele vreemdelingen dienen te worden gediend.

Binnenkort wordt een stakeholders- en klankbordmeeting georganiseerd, ter identificatie van alle knelpunten. Het doel is dat daarbij aan de gemeenschap ruimte wordt geboden om pijnpunten aan te geven en voorstellen aan te dragen, ter vereenvoudiging van procedures die tot nu toe gehanteerd worden.

Versoepelde procedure vestiging

Personen die in het verleden een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd hebben verkregen, door verschillende autoriteiten, krijgen nu de gelegenheid om via een versoepelde procedure in het bezit te komen van een vestigingsvergunning, verleend door de minister van Justitie en Politie. Daartoe zullen zij via de media binnenkort worden opgeroepen.Instelling werkgroep Moiwana-vonnis

Minister Chandrikapersad Santokhi van Justitie en Politie heeft ter uitvoering van het Moiwana-vonnis, een multidisciplinaire werkgroep geÔnstalleerd. Deze werkgroep is belast met de daadwerkelijke en integrale uitvoering van het gehele Moiwana-vonnis en bestaat uit 9 personen van verschillende ministeries en NGOís en staat onder voorzitterschap van drs. Loes Monsels.

De werkgroep wordt juridisch begeleidt door de Commissie Juridische Deskundigheid Mensenrechten (CJDM), onder leiding van de Procureur-generaal mr. Subhaas Punwasi. Ter uitvoering van het Moiwana-vonnis is inmiddels een ministerieel coŲrdinatieteam ingesteld, bestaande uit de volgende ministers: Minister van Justitie en Politie, Minister van Defensie, Minister van Regionale Ontwikkeling, Minister van Buitenlandse Zaken, Minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer en de Minister van Financien.

In het door het Amerikaanse Hof voor de Rechten van de mens uitgesproken vonnis van 15 juli 2005 zijn aan de Staat Suriname verplichtingen opgelegd die kunnen worden onderscheiden in: verplichtingen van juridische aard, verplichtingen van morele, spirituele en culturele aard en verplichtingen van materiŽle en financiŽle aard.

Minister Chandrikapersad Santokhi is de voorzitter van dit coŲrdinatieteam, dat op ministerieel niveau zal zorgdragen voor coŲrdinatie van de uitvoering van het door het Hof uitgesproken vonnis. Inmiddels is uitvoering gegeven aan het eerste deelvonnis namenlijk: Samenstelling commissie voor beheer Moiwana-fonds, waarvan het beheer in handen is van een Stichting.Stichting Lelydorp 2000 schenkt brushcutter

De voorzitter van de Stichting Lelydorp 2000, de heer Van Dijk, heeft een brushcutter geschonken aan de Districtcommissaris van Wanica, Ramdjes Soekarnsingh en de ressortleider van Lelydorp, Shirley Jameson. De bedoeling van de schenking is dat de groene strook langs de Indira Ghandiweg in Lelydorp, beter bekend als het Kofie Djompo plein, kan worden onderhouden.

Dit plein is Het gezicht van de hoofdplaats. Door het ontbreken van benodigd materiaal kon de plek niet optimaal onderhouden worden door de bestuursdienst, die daar verantwoordelijk voor is. De Districtcommissaris en de ressortleider zijn blij met de schenking. Soekarnsingh stelde dat er voor verder onderhoud van het plein een verzoek is gericht aan het Ministerie Van Openbare Werken. De mogelijkheid zal worden bekeken om ter plekke banken te plaatsen en een openbaar toilet. Ter verfraaiing zullen er ook twee monumenten bijgebouwd worden.Bewoners van India zijn trots op het hindi

Personen die Sarnami spreken, echter niet. Moti Marhe, inleider van de lezing Sarnami en Natievorming, hield de aanwezigen dit voor. De lezing, werd bijgewoond door verschillende Surinaamse deskundigen, en werd gehouden in het Jnan Adhin Instituut.

Marhe, Neerlandicus en Hindi- en Sarnami deskundige, was ook leerling van wijlen Jnan Adhin die in 1964 Sarnami Hindustani introduceerde. Elke taal heeft een grammatica. Volgens hem zijn er meer dan 8.000 talen in de wereld, maar geen enkel land is eentalig.

Elk zichzelf respecterend land heeft zijn moedertaal lief, benadrukte hij. Jammergenoeg hebben niet alle landen respect voor hun taal. Talen zijn gelijkwaardig aan elkaar en zijn een product van de intelligente geest van de mens. Dat principe, zegt hij, moet ook gerespecteerd worden.

Sarnami wordt nog als een volkstaal beschouwd, ondanks er al grammatica voor is vastgelegd. Sranantongo werd vroeger ook onderdrukt, maar is nu wel een erkende taal geworden, aldus Moti Marhe.

De informatie van deze lezing sluit aan bij de doelstellingen van de Nationale Stichting Hindustaanse Immigratie, NSHI. Faried Ketwaru, voorzitter van de stichting, zegt dat ernaar gestreefd wordt de waarden en normen van de Hindustaanse cultuur tot uiting te brengen.Mahendra Kapoor in Suriname

De bekende Indiase artiest, Mahendra Kapoor die in verschillende Bollywood-films zingt als playback zanger is in Suriname aangekomen. Hij bracht samen met zijn zoon, Rohan Kapoor een beleefdheidsbezoek aan waarnemend president, Ramdien Sardjoe.

Vanaf zijn vijfde jaar begon Kapoor met zingen. Verder is hij op het gebied van Kunst en Cultuur, onderscheiden door de president van India met de hoogste titel Padma Shree. De 72 jarige Mahendra Kapoor zal een show geven. Hij zingt al langer dan 50 jaar.De rode haan heeft weer gekraaid In pand nummer 9 aan de Zonnebloemstraat is een woningbrand uitgebroken. Van het woonhuis brandden de keuken en de voorkamer af.Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De eigenaar van de woning Henk Boedhna was op het moment van de brand niet thuis.Journalisten moeten letten op informatie

De pers heeft wereldwijd ethiek, normen en waarden in de hand. In verschillende landen komen deze verschillend tot uiting. Tijdens de tweede dag van het symposium van de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) werd het onderwerp: Ethische principes uitvoerig behandeld. Het doel van de SVJ is de hoogaanstaande beoefening van de journalistiek te bevorderen.

In 1994 werd een mediacommissie ingesteld omdat de overheid het nodig achtte dat journalisten gedragsregels werden opgelegd. De mediacommissie heeft toen haar eigen ethische regels opgesteld. Het zijn dus geen opgelegde wetten. Er zijn muilkorfwetten die in strijd zijn met burger- en politieke wetten. Soms ook met de Grondwet.

Nita Ramcharan die het tweede deel van het onderwerp Ethische principes presenteerde, zei dat journalisten soms door de politiek de kans niet krijgen zich te uiten. Ramcharam wees erop dat journalisten moeten letten op de informatie die zij naar buiten brengen. Er mag niet willekeurig gehandeld worden. Journalisten moeten verantwoordelijk omgaan met hun beroep.Suriname heeft veel potentie

President Ronald Venetiaan is de afgelopen week naar Port of Spain (Trinidad) vertrokken voor een CSME-topvergadering. In deze vergadering bespreken de staatshoofden van de Caricom-landen naast de integratie van de CSME ook de samenwerking.

Hoe de landen HaÔti en Montserrat zich bij de CSME kunnen aansluiten, zal ook besproken worden. Verder zal het energievraagstuk behandeld worden en de veiligheid in onze regio. President Venetiaan zei: Vergeleken met de andere lidstaten moeten wij Suriname niet als een arm land zien, er is veel potentie. De president vindt de kritiek over de voorlichting ten aanzien van de CSME niet op zijn plaats.

Volgens de president moet onze participatie in de CSME leiden tot duurzame economische vooruitgang en garanties voor kwaliteit. President Venetiaan keerde vrijdag om ťťn uur in de ochtend terug.Wateroverlastprobleem in het gebied oplossen

Het project verbetering ontwatering, Ephraemzegen en omgeving Fase 1 moet het wateroverlastprobleem in het gebied oplossen. Het ministerie van Openbare Werken is op 22 december vorig jaar begonnen met opschoningswerkzaamheden.

En in de afgelopen maand is het ministerie van OW begonnen met de ontwatering. Satish Mohan, waarnemend hoofd van de afdeling Ontwateringswerken, gaf aan dat voor dit project een bedrag van 1,7 miljoen Surinaamse dollar is geraamd.Bouw gezondheidscentrum op Drietabbetje

De ministers Celsius Waterberg van Volksgezondheid, Michel Felisi van Regionale Ontwikkeling en Humphrey Hildenberg van Financien hebben op 3 februari het startsein gegeven voor de bouw van een gezondheidscentrum op Drietabbetje. Dit is een onderdeel van het project Primary Health Care Centres in the Hintherlands of Suriname.

Het project wordt gefinancierd uit een fonds van $ 6,5 miljoen, waarvan $ 1,7 miljoen door de overheid van Suriname wordt betaald. De rest van de middelen is afkomstig van een lening bij de Islamic Development Bank. Volgens de voorzitter van de Project Implementation Unit, Sandra Goedhoop, is het totaalbedrag niet voldoende voor het hele project.

Goedhoop geeft aan dat bepaalde uitgangspunten achterhaald zijn in de tijd die lag tussen de goedkeuring van het project en de uitvoering in 2003. Nu zal er nog minstens $ 2,4 miljoen nodig zijn om het project geheel uit te voeren. De meerkosten worden voornamelijk veroorzaakt door de gestegen bouwkosten en de benzineprijzen. De oplevering van het centrum op Drietabbetje is gepland voor begin 2007.Export naar Brazilie slechts 0,2 procent

De handelsrelatie met BraziliŽ zal versterkt worden door the Program for the Competitive Substitution of Imports (PSCI). De PSCI is een tweedaagse workshop die door de Braziliaanse ambassade en het ministerie van Buitenlandse Zaken is georganiseerd op het jaarbeursterrein. De PSCI moet Surinaamse ondernemers wegwijs maken in de procedures bij de export van goederen naar Brazilie.

Bij de opening zei waarnemend minister van Handel en Industrie, Clifford Marica, dat de overheid hiermee de ondernemers niet alleen wil faciliteren, maar hen ook continuiteit en uitbreiding wil garanderen.

Er moet een verhoging in het handelsverkeer tussen Suriname en BraziliŽ komen. PSCI is een initiatief van de Braziliaanse president Luis InŠcio Lula da Silva. Hij wil de regionale ontwikkeling tussen buurlanden bevorderen. De ambassadeur van Brazilie, Ricardo Carvalho do Nascimento Borges, heeft Suriname hulp aangeboden. Als vertegenwoordiger van de VSB, ASFA en KKF was Ewald (Slim) Refos aanwezig. Er is nu geen balans tussen export naar en import uit Brazilie.

Er zijn geen intensieve lucht- en zeevaartverbindingen tussen de twee landen. En er wordt in Suriname niet voldoende geproduceerd om de Braziliaanse markt te voorzien. Tot nog toe bedraagt de export naar Brazilie slechts 0,2 procent. De workshop zal door zeven deskundigen geleid worden die oplossingen moeten vinden voor Suriname en Brazilie. Deelnemers zullen begeleiding krijgen in het Engels.Objectiviteit vaak zoek binnen journalistiek

Het vastleggen van feiten en objectiviteit is vaak zoek binnen de journalistiek in Suriname, benadrukte de voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Journalisten, Rachel Lobo-van der Kooye.

Dit zei ze bij de opening van het journalistensymposium Op weg naar hogere journalistieke standaarden. Dit tweedaags symposium werd georganiseerd ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de vereniging.

SVJ-bestuursleden en buitenlandse vertegenwoordigers woonden de opening bij. SVJ-voorzitter Lobo-van der Kooye zegt dat Surinaamse journalisten verkregen informatie niet voldoende verifiŽren. Journalisten die als public relations officer werken voor bedrijven en overheidsinstanties, vervolgt zij, houden geen rekening met ethische principes. Er zijn zelfs journalisten die politiek actief zijn.

Met het symposium wil de SVJ de kwaliteit van de journalistiek in Suriname verbeteren. Media-associaties in het Caribisch gebied hebben een lange levensduur, zegt Dale Enoch, president van de Association of Caribbean Media Workers tijdens zijn toespraak. Slechts enkele associaties bereiken de gestelde doelen.

Vice-president Ramdin Sardjoe zegt dat de SVJ goede en slechte momenten gekend heeft. Met het derde lustrum, zegt hij, heeft de vereniging haar bestaansrecht bewezen. Hij feliciteerde leden en niet-leden met dit heuglijk feit. Het is een roeping, verduidelijkt de bewindsman, om een goede journalist te zijn. Het symposium wordt afgesloten met een receptie.HIV/Aids-gevallen in het binnenland verontrustend

Een onderzoek van de Medische Zending en Pro Health heeft uitgewezen dat het percentage HIV/Aids-gevallen in het binnenland verontrustend is. Dit werd tijdens een presentatie van het STI/HIV/Aids-programma voor Marrons in het binnenland naar voren gebracht.

Het STI/HIV/Aids-programma is een project dat de medische zending samen met Pro Health heeft uitgevoerd om binnenland bewoners bewust te maken van de gevaren die bestaan bij onverantwoord seksueel gedrag. Volgens Pro Health voorzitter, Julia Terborg, heeft het onderzoek uitgewezen dat het seksuele gedrag van de binnenlandbewoners weinig verschilt van dat van de stadsbevolking.

Traditionele gedragspatronen van mensen in het binnenland zijn moeilijk te beïnvloeden. Maar voorlichting moet het gedrag duurzaam veranderen. Terborg maakt zich ongerust over de huidige situatie.

De bevindingen van dit onderzoek zijn wel van belang maar ze zijn statistisch niet groot genoeg om een uitspraak over de gehele bevolking van het binnenland te doen. De gebieden waar het onderzoek heeft plaatsgevonden zijn Brokopondo, Boven-Suriname, Stoelmanseiland en omgeving.Andere vorm van toelatingsexamen Nederlands

Mulo-leerlingen zullen dit jaar een andere vorm van toelatingsexamen Nederlands moeten afleggen. De leerkrachten Nederlands bespraken de nieuwe formule. Het onderdeel Nederlands van het toelatingsexamen HAVO/VWO/NATIN wordt dit jaar afgenomen volgens de BV Taalmethode.

Alle Mulo-leerlingen van de derde klas zullen dit examen afleggen. Vanmorgen kwamen leerkrachten Nederlands van verschillende Mulo-scholen bijeen om de BV Taalmethode te evalueren. De evaluatieochtend werd geleid door Carmen Helstone-Rijker.

De problemen die tijdens de evaluatieochtend naar voren kwamen, zijn op de verschillende scholen ongeveer dezelfde. De leerkrachten Nederlands zijn positief over de BV Taalmethode. Zij zullen zich ten volle inzetten om een positief resultaat te bereiken; de inzet van de leerlingen zal hierbij onontbeerlijk zijn.Suriname erkent belang toerisme

De toerismesector is de afgelopen vijf jaar gegroeid. Vanaf januari tot en met juni vorig jaar hebben in totaal 73.021 toeristen een bezoek gebracht aan ons land. Meer dan de helft van de toeristen kwam uit Nederland.

Een vergelijking tussen de maand juni 2004 en juni 2005 geeft een stijging aan van 18 procent. Ons land heeft in 2004 meer dan US$ 120 miljoen verdiend aan toerisme. Deze omzet werd bereikt door de 137.808 buitenlandse toeristen die Suriname in 2004 bezochten.Delegatie erg ingenomen met Surinaamse cultuur

Een Nederlandse delegatie van de gemeente Kort en Berg was voor een evaluatiebezoek van tien dagen in Blauwgrond. De gemeente Kort en Berg heeft een nauwe samenwerking met ressortraad Blauwgrond en de Stichting Kort en Blauw.

Omdat er een nieuw bestuur voor de ressortraad Blauwgrond is gekozen, heeft de gemeente dit bezoek afgelegd om onderzoeken wat zij voor elkaar kunnen betekenen. De stichting Kort en Blauw heeft eerder samen met ressort Blauwgrond enkele projecten uitgevoerd. Voorzitter van de stichting is mevr. Lydia Nok. De samenwerking tussen de overheid en de stichting Kort en Blauw is goed. Aan vorige projecten hebben de ministeries van Onderwijs en Regionale Ontwikkeling hun medewerking verleend. Nu ligt er een project bij het ministerie van Arbeid, Technologie en Milieu.

De hoogste erkenning kwam van de districtscommissaris van Paramaribo. De delegatie is erg ingenomen met de Surinaamse cultuur. Het evaluatiebezoek is met een afscheidsfeest geŽindigd.Nieuwe Surinaamse speelfilm

Studenten van de Surinaamse Film Academie maken onder leiding van Pim de la Parra en Leonard Retel Helmrich een speelfilm. De opnamen duren zes dagen. Retel Helmrich en De la Parra hebben verschillende films gemaakt en zien het als een uitdaging om met een beperkt budget en onervaren acteurs te werken.

Retel Helmrich is voor drie weken hier op uitnodiging van de Surinaamse Film Academie. Hij heeft verschillende gastcolleges verzorgd. De la Parra denkt dat het zal lukken met studenten een film te maken die vertoond kan worden.

Retel Helmrich is van huis uit documentairemaker, maar hij heeft bij enkele films van De la Parra als regieassistent en cameraman gefunctioneerd. Vier van deze films zijn in het weekend vertoond op het grote doek in Ons Erf.

De studenten van de Surinaamse Film Academie zullen worden opgeleid om verschillende functies die bij een film horen te kunnen vervullen. De film zal op diverse locaties worden opgenomen.Strak stabiliteitsprogramma doorgevoerd

De VHP houdt een lezingencyclus om de kennis van haar kader te verdiepen. Secretaris van de partij, Mahinder Rathipal, zegt dat de lezingen niet alleen voor VHP'ers maar voor alle belangstellenden toegankelijk zijn.

De economen Jim Boussaid en Rakesh Adhin benadrukken dat een strak stabiliteitsprogramma is doorgevoerd door de Centrale Bank van Suriname en het ministerie van FinanciŽn. In de vorige regeerperiode is overgegaan tot de invoering van de Surinaamse dollar om het vertrouwen in de munt te herstellen.

Er zijn ook belangrijke wetswijzigingen doorgevoerd. Deze week zal de VHP-lezing gaan over zelfdoding in Suriname.World Trade Enterprise beurs in Stadion

World Trade Enterprise, een internationale handelsorganisatie gevestigd in Colombia, houdt een beurs in het Anthony Nesty Stadion. In deze beurs participeren landen uit Latijns-Amerika, waaronder Venezuela, Peru, Colombia en Equador. Het is de eerste keer dat er zo een beurs wordt gehouden met Latijns-Amerikaanse landen.

Het doel is hun producten binnen het Caribisch gebied te promoten. Vanaf de opening is de beurs druk bezocht. Technisch gereedschap, apparaten, natuurcosmetica, gezondheidsproducten en voorwerpen die het werk in de keuken moeten vergemakkelijken, worden gedemonstreerd en te koop aangeboden.Armoede zonder negatieve gevolgen

Er heerst armoede maar er zijn mogelijkheden om hiermee om te gaan zonder negatieve gevolgen. Deze boodschap werd doorgegeven tijdens een een filmochtend van de oudercommissie van het majorettenkorps Las Mananitas in de Schakel.

Het begrip armoede is door een socioloog aan de aanwezige kinderen uitgelegd. Daarna mochten ze naar een film kijken over dit onderwerp. De kinderen hebben de opdracht in eigen woorden de inhoud van de film weer te geven, waardoor ze hun creativiteit de vrije loop kunnen laten en hun taalvaardigheid ontwikkelen. De beste opstellen zullen in aanmerking komen voor een prijs.Vaker beroep bij afwijzing werkvergunning

Er wordt vaak beroep aangetekend door Chinese ondernemers wanneer het verzoek om een werkvergunning wordt afgewezen. Minister Clifford Marica van ATM merkt dit aan de beroepschriften die hij ontvangt.

De bewindsman deelde onze redacteur nog mede dat de vroegere minister van Handel en Industrie alle aanvragen voor een winkelvergunning heeft stopgezet.

Het als paddenstoelen uit de grond stampen van Chinese winkels is niet goed, zei minister Marica. De districtscommissarissen inventariseren momenteel wat de mogelijkheden zijn voor de vestiging van winkels in de buurten en wijken.Religie van de Islam aan het publiek gepresenteerd

In de hal van het Cultureel Centrum van de Surinaamse Islamitische Vereniging, de S.I.V., is het boek De Religie van de Islam aan het publiek gepresenteerd. De S.I.V. heeft besloten het boek, dat oorspronkelijk in 1935 in het Engels verscheen, te vertalen naar het Nederlands.

Een van de genodigden, DNA-voorzitter Paul Somohardjo, vertelde onder meer dat er ook in Suriname nog veel verkeerde ideeën bestaan over de Islam. Volgens Paul Somohardjo zijn de Moslims goed vertegenwoordigd in verschillende lagen van de maatschappij. De DNA-voorzitter bestelde zelf een aantal exemplaren van het boek.

Aan het einde van de presentatie kregen vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke en religieuze organisaties een exemplaar uitgereikt. Het boek bevat een uitgebreide verhandeling van de bronnen, beginselen, wetten en voorschriften van de Islam.Zonder financiering geen zeedijk Coronie

Zolang er geen financiering is kan de zeedijk van Coronie niet aangelegd worden. De huidige dijk is nu met houten palen en zand gebouwd. Bij de plaatselijke bevolking bestaat er onzekerheid over de houdbaarheid van de huidige dijk. Wateroverlast is een ernstig probleem voor Coronie. Het zeewater is op bepaalde gebieden al tot bij de hoofdweg.Vervuiling rond het Academisch Ziekenhuis

Na de kleine regentijd zal het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu weer volop aandacht besteden aan de vervuiling en werkzaamheden in het gebied rond het Academisch Ziekenhuis.

Lekkende Texaco tanks hebben in dit gebied voor een grote en ernstige olieverontreiniging in de bodem gezorgd. Met de oliemaatschappij werd onderhandeld en is overeenstemming bereikt dat de vervuiler betaalt.Nog drie maanden opnames van de Taxi van Palemu

De opnames van de Taxi van Palemu zullen nog drie maanden duren. De schrijfster van het verhaal is Marielle van Sauers. Zij is actrice van beroep en schrijft theaterteksten. Sauers houdt zich voornamelijk met de jeugd bezig en heeft diverse theaterworkshops verzorgd in Suriname. De liefde die zij voor Suriname en de jeugd voelt, heeft haar geÔnspireerd om de taxi van Palemu te schrijven.

Tijdens de opnames in Commewijne werd duidelijk dat er een stand-in voor de hoofdfiguur werd gebruikt. Het was een ander die in de taxi reed en door de filmtechniek kon het verschil niet gezien worden. Deborah Noorwijk, van Fawaka Creations, gaf aan dat er speciaal voor de serie een tekenwedstrijd is georganiseerd.

Aan de wedstijd mogen kinderen meedoen van 10 tot 14 jaar. De tekeningen kunnen in A4-formaat ingeleverd worden aan de Grote Combeweg 53 van negen uur 's morgens tot drie uur 's middags.
 
Kosteloos internet Magazine


Uitgever:
Stichting Suriname

Eindredactie:
Clifford Brathwaite
John Brouwer de Koning

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk

Copyright foto's:
Myra Winter
(tenzij anders aangegeven)

Vormgeving: Phillip Lutz

Oplage: 51.345

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen, kunnen zich hiervoor opgeven via de website:

www. suriname. NU
Suriname


Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor de verzending van NIBA en wordt niet aan derden doorgegeven.

Vul uw e-mailadres in en klik op versturen.

(MSN en Hotmail adressen geven soms problemen bij het ontvangen van de NIBA)

U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de e-mail om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wilt ontvangen, laat het ons dan even weten.

U kunt zich afmelden via onze website.
Vul uw e-mailadres in en klik afmelden aan. Klik daarna op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op de link in de e-mail om uw afmelding correct af te ronden.niba - niba suri magazine


niba - niba suri magazine


De nationale zender

SURINAME VANDAAG

ACTUALITEITEN
PROGRAMMA
Politieberichten

Doorrijden na aanrijding met dodelijke afloop

Een voetganger, wiens identiteit nog niet bekend is, is woensdagavond omstreeks 21.25 uur op de Sir Winston Churchillweg, ter hoogte van de Wegenwacht, het slachtoffer geworden bij een dodelijke aanrijding door een personenauto.

De voetganger stak de rijbaan over en werd daarbij door een personenauto geschept. Het slachtoffer belandde op het wegdek aan de andere zijde van de weg en werd vervolgens door een ander voertuig overreden. De bestuurder van de tweede auto is onmiddellijk na het ongeval doorgereden, zonder bekendmaking van de identiteit.

De man, wiens hoofd werd verbrijzeld, was vrijwel op slag dood. Identificatie zal vooralsnog vermoedelijk slechts kunnen plaatsvinden aan de hand van de door het slachtoffer gedragen kledingstukken en schoeisel.

Signalement slachtoffer: vermoedelijk Javaanse man, leeftijd 50 ŗ 55 jaar, lengte plus minus 1,60 meter, gekleed in blauw/wit hemd, zwarte slippers dragende.

Het ontzielde lichaam is voor gerechtelijke sectie in beslag genomen. Familieleden, of zij die aan de hand van vermelde bijzonderheden de man menen te herkennen, worden, ter vaststelling van de identiteit van het slachtoffer, opgeroepen contact op te nemen met de politie van het station Livorno. Tevens wordt verzocht informatie te melden, die kan leiden tot het achterhalen van de identiteit van de bestuurder die doorreed.Overvaller Supermarkt met gestolen goed aangehouden

De 20-jarige J.M. werd op maandag 6 februari 2006, als verdacht van het plegen van een overval op Linda Supermarkt, in december 2005, aangehouden. Hij werd in de omgeving van de Centrale Markt, met in zijn bezit een digitale camera, door de recherche van bureau Geyersvlijt in de kraag gevat. Bij de overval werd een geldbedrag en een hoeveelheid belkaarten buitgemaakt. Het onderzoek wordt voortgezet.Straatroof gevolgd door gijzeling

Twee mannen, gewapend met jachtgeweer met ingekorte loop en een vuistvuurwapen, hebben woensdagavond een 20-jarige studente overvallen en beroofd. De vrouw was kort daarvoor uit een taxi gestapt, op de hoek van de straat waar zij woonde, waarop zij op weg naar haar woning door de daders werd overrompeld. Na haar sieraden te hebben weggenomen, liet men haar gaan.
Kort daarop thuisgekomen, hoorde ze plotseling een harde trap tegen de deur, waarop deze geforceerd werd en twee gewapende mannen het huis betraden. Alle in de woning aanwezige personen werden daarop in een kamer opgesloten. Door de daders werden de slaapkamers doorzocht en overhoop gehaald, waarbij men een mobiel telefoontoestel, sieraden, schoenen, horloges en een diskman wegnam. Kort daarna namen de indringers de benen. De politie van Latour stelt een onderzoek in.Chinese winkelierster overvallen

Een Chinese winkelierster op de Industrieweg-Noord is overvallen door twee gewapende creoolse mannen. Met medeneming van een doos waarin een onbekend geldbedrag, een aantal (bel)opwaardeerkaarten van US$ 5 en US$ 10 en een Nokia mobiele telefoon, verlieten de bandieten - al dreigende - de zaak en liepen in de richting van de Slangenhoutstraat. De winkelierster en een aanwezige klant bleven ongedeerd. De recherche van bureau Nieuwe Haven stelt een onderzoek in.Motorfietsendief aangehouden

Door de politie van Lelydorp is een 22-jarige motorfietsendief in zijn woning aan de De Craneweg aangehouden. Op aanwijzing van een benadeelde heeft de politie in een bergruimte de ontvreemde fiets van de rechthebbende kunnen opsporen. Ook werd een zware zwarte motor, merk Kawasaki 1100, achter de woning aangetroffen, waarvan hij de herkomst niet kon verklaren.

Het vermoeden bestaat dat deze motor via Frans-Guyana het land is binnengesmokkeld. Hangende het onderzoek is de verdachte in verzekering gesteld. De rechtmatige eigenaar van de motor kan zich, na overlegging van de bij de motor behorende bescheiden, in verbinding stellen met de politie van Lelydorp.Inbrekers op heterdaad betrapt

Twee jongemannen die in een woning op de Indira Gandhiweg, ter hoogte van de parkeerplaats van de P.L.-bussen, hadden ingebroken, zijn door de politie van Lelydorp in de kraag gevat. Op het moment dat de inbrekers er vandoor gingen met een stereoset en een gascylinder, werden zij door de politie verrast.

Beide boeven, van wie een nog schoolgaand is, zijn hangende het onderzoek in verzekering gesteld. De andere verdachte betrof de 23-jarige I.F., een oude bekende van de politie. De eigenaar is intussen achterhaald en kon weer snel over zijn goederen beschikken.Drugsmokkelaars aangehouden

Zeven drugsmokkelaars - een Surinamer, vier Nederlanders van Surinaamse afkomst, een Curaçaose en een Française - zijn de afgelopen dagen door de douanerecherche en de Task Force op de J.A. Pengelluchthaven aangehouden.

Een van hen trachtte met een vervalst paspoort af te reizen, terwijl de overigen met cocaÔnebolletjes in de maag trachtten te vertrekken. Allen zijn aan de Narcoticabrigade overgedragen en zijn in afwachting van hun berechting in de politiecellen ondergebracht.De Wisselkoers

De koersen zijn indicatie- koersen en geven de waarde aan van onze

Surinaamse Dollar

per 11 Februari 2006 t.o.v. de volgende buitenlandse valutasoorten.

Voorbeeld:
Als u 1 US Dollar verkoopt aan de Centrale Bank krijgt u daarvoor op dit moment 2,70 SRD voor terug
(exclusief transactiekosten)

De Surinaamse dollar is gekoppeld aan de US dollar

De Surinaamse dollar is de week in waarde gestegen

Bij wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
U verkoopt:   2,70
U koopt:          2,78

EURO
U verkoopt:   3,232  
(- 0,024)

U koopt:  3,328  
(- 0,025)


POUND STERLING
U verkoopt:    4,726
(- 0,069)

U koopt:         4,866
(- 0,071)


Ned. Ant. GLD.
U verkoopt:    1,501
U koopt:         1,563

Voor bankpapier

U.S. DOLLAR
U verkoopt:    2,70
U koopt:         2,78

EURO
U verkoopt:    3,222
(- 0,025)

U koopt:         3,338
(-0,025)


POUND STERLING
U verkoopt:    4,693
(- 0,069)

U koopt:         4,876
(- 0,071)


Ned. Ant. GLD.
U verkoopt:    1,501
U koopt:         1,563

Bron: Centrale Bank van Suriname
Schrijversgroep 77

Radionieuws

Op maandag 13 februari 2006 kunt u luisteren naar een interview van Arlette Codfried met Diana CoŽppens uit Antwerpen. Diana is coordinatrice van projecten in verband met de stedenband tussen Paramaribo en Antwerpen in BelgiŽ. In het programma vertelt Diana wat in het kader van de stedenband zoal gerealiseerd is aan projecten. In het kader van literatuur kwam o.a. de dichter Henk Malder naar Suriname. In samenwerking met hem organiseerde S77 een BelgiŽ-Suriname avond. Ook zijn er in het kader van de stedenband vertel- en illustratieworkshops gehouden door Leen van den Berg en Jan de Kinder. De uitslag van de verhalenwedstrijd Paramaribo/Antwerpen zal binnenkort worden bekendgemaakt.

SRS 93.6 FM om 21.15 u

NB. Arlette Codfried, coŲrdinator van Skrifiman Taki is te bereiken op de volgende telefoonnummers: 483947 en 08764449.Update Werelden in ontmoeting 6 februari

Van 3 tot en met 13 maart 2006 vindt in ons land voor de vierde maal een Internationaal Literatuurfestival plaats. Titel en tevens thema van dit evenement is Werelden in ontmoeting. Het festijn voor literatuurliefhebbers wordt georganiseerd door Schrijversgroep 77 in samenwerking met de Nederlandse Stichting Winternachten. Werelden in ontmoeting heeft een zeer uitgebreid programma. Om de gehele organisatie zo goed mogelijk te laten lopen zijn helpende handen altijd welkom. De inzet van de leden van Schrijversgroep 77 is onmisbaar voor een optimaal festival. Wij roepen dan ook iedereen op zich aan te melden voor vrijwillige ondersteuning van het festival. Op woensdagavond 15 februari, vanaf half acht, kunt u bij Tori Oso meer horen hierover. Het programma wordt die avond gepresenteerd, er wordt wat verteld over de gastschrijvers en de rol van de Surinaamse schrijvers komt uitgebreid aan bod.Tijdens de informatieavond in Tori Oso zal er ook belangrijke informatie zijn over de schrijffestijnen. En ten slotte kunt u daar alvast uw belangstelling laten blijken voor de verschillende workshops. Onder leiding van Celestine Raalte kunnen dichters (in spť) hun poŽtische vaardigheden vergroten. De Nederlandse schrijfster Manon Uphoff verschaft belangstellenden een kijkje in de keuken van de korte-verhalenschrijverij. De mensen die hebben meegedaan aan de schrijffestijnen krijgen voorrang, maar de overige plaatsen zijn uiteraard vrij voor belangstellenden. Van diverse kanten is reeds ondersteuning toegezegd om het literatuurfestival te helpen realiseren. Tevens mag de commissie rekenen op de vrijgevigheid van het bedrijfsleven. Ook de kleinere bedrijven worden benaderd om een bijdrage te geven, om zodoende een steentje bij te kunnen dragen aan de creatieve ontwikkeling van de Surinaamse bevolking. Bijdragen zijn nog steeds van harte welkom, in wat voor vorm of omvang dan ook! Wij vragen dan ook iedere ondernemer deze kans niet te laten liggen: voeg de daad snel bij het literaire woord en steun dit prachtige project!Dorus Vrede In Tori Oso
(11 februari)


Het Forum Tolin Toli Masanga nodigt u uit voor een Literaire Avond met Dorus Vrede. In een luchtig vraaggesprek zal Dorus vertellen over de tijd van de transmigratie, toen 27 Marrondorpen onder water gezet werden door het stuwmeer. Dorus is ook bekend om zijn liederen en zijn gitaar. Het vraaggesprek wordt afgewisseld met liederen en voordrachten van Dorus zelf en van andere kunstenaars. De literaire avond begint om 19.30u.Data Kinderboekenfestival in Para

De data van het kinderboekenfestival in Para zullen waarschijnlijk worden gewijzigd in 22-23-24 februari in plaats van 23-24-25 februari. Dit om meer schoolkinderen te kunnen accommoderen. Het festival wordt gehouden in het Andrť Brahim-stadion te Onverwacht. Natuurlijk zal ook Schrijversgroep 77 aanwezig zijn met een stand. Behalve boekenverkoop zullen in de stand van de S77 schrijfworkshops gegeven worden aan leerlingen van de eerste en tweede klas VOJ. In de ochtenduren van 8.00 tot 13.00 u is het festival alleen voor aangemelde scholen geopend. In de middaguren van de eerste en tweede dag kan een ieder het festival bezoeken van 17.00 tot 20.00 u.Feuilleton Werelden in ontmoeting

Zoals u weet is er een groot internationaal Literatuurfestival op komst in ons land. Schrijversgroep 77 en Stichting Winternachten organiseren samen Werelden in ontmoeting: een reeks literaire evenementen van 3 maart tot en met 13 maart a.s. Op dit moment gebeurt er van alles achter de schermen. Emails reizen kriskras door cyberspace, vergaderingen vinden aan beide kanten van de oceaan in steeds afmattender tempo plaats, de things-to-do-lijstjes worden elke dag langer, en de schrijvers... die zijn aan het schrijven geslagen! Het feuilleton Droom en werkelijkheid is het resultaat. Het begint wat dromerig, in IndonesiŽ, waar de zoon van een pencak silat-meester mijmerend over zijn voorouders op het strand loopt. Tan Lioe Ie bijt hiermee de spits af. De volgende schrijver van het verhaal is Diana Ferrus. Heel inventief maakt ze een link naar Zuid-Afrika. Cynthia McLeod neemt het stokje over en voegt een Surinaamse invalshoek toe... Hierna volgen nog zes schrijvers die een bijdrage zullen leveren. De tiende aflevering zal een gezamenlijke inspanning zijn wanneer de werelden elkaar in levende lijve ontmoeten!

  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

  ††