suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      
 

    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 7 - Mei - 2005           Suri Magazine no. 44 Met in deze uitgave:

Parket laat verdachte van dood door schuld vrij
Shridar Ramkhelawan onkent met klem enige invloed
President Venetiaan feliciteert Chili
Academisch Ziekenhuis Parbo ontving niersteenvergruizer
Werkgroep menselijk bloed en bloedproducten geïnstalleerd
Minister Dewanand Balesar is nog niet tevreden
Werkunits ten behoeve startende ondernemers
Elektriciteitscentrale is onderdeel van Strategisch Plan Staatsolie
Gesneuvelden Tweede Wereldoorlog herdacht
Lions Club Kwatta organiseert landbouwtentoonstelling
Van Roeping naar Beroep is aanvullende tentoonstelling
Elektriciteitsnet uitgebreid naar Papatam
Projectdossier is bewijs dat serieus is nagedacht over Coronie
Komende arbeidersjaar constructief en vruchtdragend
A1 erkent verdiensten werkende klasse
UPS-DOE wil voldoende werkgelegenheid
Wijdenbosch houdt open deur politieke meetings
Nieuw Front enthousiast ontvangen
Computer Center in gebruik genomen te Langa Tabbetje
Loon ordehandhavers opgevoerd
Suriprofs gaan ervoor
Burger houdt straatrover aan
S 77
De Agenda
De wisselkoersen
Parket laat verdachte van dood door schuld vrij

De politie van station Kwatta is middels een zogeheten fiat invrijheidstelling gelast van Dielshen Ramkhelawan, een arrestant, die ervan verdacht wordt in beschonken toestand twee bromfietsers en een duorijder te hebben aangereden, in vrijheid te stellen. Een van de drie slachtoffers, Mitchell Doorson, is drie dagen later in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) aan de opgelopen verwondingen overleden. Hij had zwaar lichamelijk letsel opgelopen.

De aanrijding vond op zondag 24 april omstreeks 3.00 in de ochtend plaats in de Hendrikstraat dicht bij de Biharielaan. Bij aankomst van de politie werd de verdachte slapend achter het stuur op de plek van de aanrijding aangetroffen. Nadat hij was wakkergemaakt, vroeg hij aan de agenten hoe hij daar was terechtgekomen. De verdachte werd eerst naar het politiebureau Kwatta overgebracht en vervolgens naar de Spoedeisende Hulp van het AZP vervoerd voor het afnemen van een bloedproef. In het ziekenhuis aangekomen, weigerde de verdachte echter de test te laten uitvoeren. De verdachte werd later bij een versnelde voorgeleiding op het parket in vrijheid gesteld.

Waarnemend procureur-generaal Punwasi gaf in een verklaring aan, dat na persoonlijk onderzoek van de zaak hier geen sprake was van een stomdronken jongeman, die in beschonken toestand een aanrijding heeft veroorzaakt, of van klassejustitie. Zijn conclusie was dan ook dat het niet nodig was de verdachte langer vast te houden.

Hij gaf echter geen verklaring voor het volgende: Ondanks dat de zaak aan de officier van justitie mr. Chandra Algoe was toegewezen, hebben twee collega-officieren van justitie, hoofdofficier Maureen Dayala en Garcia Paragsingh, zich zeer intensief met de zaak beziggehouden. Het gegeven dat de verdachte tegen een verbod van minister van Justitie Gilds in, driemaal daags voeding van huis mocht krijgen. Waarom in dit specifieke geval gekozen is voor een versnelde voorgeleiding.Shridar Ramkhelawan onkent met klem enige invloed

niba - niba suri magazine
DNA lid Shridar Ramkhelawan
     In een lokaal dagblad wijst DNA lid Shridar Ramkhelawan er met klem op geen enkele invloed te hebben aangewend om de verdachte vrij te krijgen. Met zijn broer, vader van de verdachte, leeft hij al jaren in onmin, waardoor er ook geen contact is. Hij moest de berichtgeving over deze zaak uit de krant vernemen. "Dit kan niet. Als de man dronken was, dan moet het onderzoek normaal plaatsvinden. Ook al is hij mijn neef", aldus Shridar Ramkhelawan.
Hij geeft verder aan dat hij juist zich in de afgelopen jaren regelmatig uitgesproken tegen klassejustitie. Ook nu weer. "Als hier sprake is van klassejustitie, dan moet een onderzoek komen. Wet en recht moet voor iedereen hetzelfde zijn. Ik ben zeer gebelgd over deze zaak", aldus de DNA-parlementariër.President Venetiaan feliciteert Chili

In verband met de verkiezing van José Miguel Insulza tot secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS, zond president Ronald Venetiaan een felicitatie naar zijn ambtgenoot Ricardo Lagos van Chili. De Chileense president wordt gefeliciteerd omdat de nieuwe secretaris-generaal door dat land is voorgedragen en Chileen is.

President Venetiaan vindt het een eer dat Suriname in de positie verkeerde om ondersteuning te geven aan de aspiraties van Chili voor de hoge post van secretaris-generaal van de OAS. Verder zegt ons staatshoofd in de felicitatie vertrouwen te hebben dat Chili met zijn lange geschiedenis van leiderschap in de ontwikkeling op velerlei gebied en de politiek, in staat zal zijn de relaties tussen de Amerikaanse Naties te versterken. Namens het volk van Suriname feliciteerde president Ronald Venetiaan de nieuwe secretaris-generaal in een speciaal aan hem gericht telegram.Academisch Ziekenhuis Parbo ontving niersteenvergruizer

Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo ontving op donderdag 5 mei een niersteenvergruizer. Door dit medisch apparaat hoeven personen met nierstenen niet meer naar Nederland voor behandeling. Deze niersteenvergruizer is door het Erasmus Ziekenhuis Rotterdam aan het Academisch Ziekenhuis Paramaribo geschonken en de stichting Stonezuur zorgde voor het vervoer.

De Nederlandse uroloog Paul Kil, initiatiefnemer van dit project, gaf aan hoe belangrijk dit apparaat voor ons land is. In de Surinaamse samenleving hebben relatief veel personen last van nierstenen. De reden is hiervoor nog niet bekend. Een behandeling in Suriname zelf is erg belangrijk, aangezien men dan geen verre reis meer hoeft te maken om van de pijnen verlost te worden. En men kan dan tevens in Suriname onderzoek doen naar het relatief veel voorkomen van nierstenen in ons land. Hij gaf verder aan dat het beschikken over zo'n niersteenvergruizer nog maar het halve werk is, omdat het medisch personeel ook opgeleid moet worden in het nauwkeurig bedienen van dit instrument.

Minister Rakieb Khudabux van Volksgezondheid stelde het apparaat officieel in gebruik. Hij gaf aan dat met deze niersteenvergruizer er sprake is van bevrijding voor mensen met niersteenproblemen.Werkgroep menselijk bloed en bloedproducten geïnstalleerd

De waarnemende directeur van Volksgezondheid, mevr. drs. M. Eersel, heeft op vrijdag 6 mei de ad hoc werkgroep "Inventarisatie wet- en regelgeving op het gebied van menselijk bloed en bloedproducten" geïnstalleerd. De werkgroep moet binnen zes maanden een inventarisatie maken van normen en richtlijnen inzake bloedproducten, die moet leiden tot wet- en regelgeving van bloed en bloedproducten in Suriname.

niba - niba suri magazine
Foto: SRK   (van links naar rechtsr met de rug voorste) rij mevr. M. van Lingen,
mevr. A. Guicherit, mevr. Drs M. Eersel en (van links naar rechts achterste rij)
mevr. D. Dulder, dr. J. Toelsi en drs. M. Tjon A Loi


Er zal bij de uitoefening van deze taak o.a. gebruikgemaakt worden van wetenschappelijke publicaties en/of aanbevelingen van de WHO/PAHO en andere internationale gezondheidsorganisaties. De werkgroep bestaat uit J. Kerkhof R.A. voorzitter, mevr. drs. S. Hermelijn, mevr. mr. M. van Lingen, mevr. D. Dulder, dr. J. Toelsi , mr. Pitti en mevr. drs. M. Tjon A Loi. De werkgroep zal maandelijks schriftelijk rapporteren aan de president, vice-president, minister en directeur van Volksgezondheid over haar activiteiten.Minister Dewanand Balesar is nog niet tevreden

Suriname wil het millieuprobleem grootscheeps aanpakken. Het ministerie van Openbare Werken heeft nieuwe vuilcontainers met een inhoud van 500 en 1100 liter in gebruik genomen. De containers zullen in de binnenstad geplaatst worden bij de verschillende hoofdwegen. De minister van Openbare Werken Dewanand Balesar onthulde daartoe twee containers, door ze van doeken te ontdoen.

De eerste werden vandaag geplaatst bij het Pater Weidmannplein op de hoek van de Dr. Sophie Redmond- en de Frederik Derbystraat. Het gaat in totaal om 450 containers die een totale waarde van 650.000 Surinaamse dollar hebben. Dewanand Balesar gaf bij de onthulling aan, dat er in de wereld steeds hogere eisen worden gesteld aan het millieu en Suriname daarin niet kan achterblijven. Als het milleu ongezond is, zijn er ook geen gezonde mensen en is er dus ook geen gezonde ontwikkeling.

Twee jaar geleden kwam het milleubeleid op het juiste spoor. We mogen op dit moment niet ontevreden zijn over het milleu en de aanpak van het probleem. Maar we mogen ook niet tevreden zijn, want er moet nog veel werk worden verzet. Hij deed verder een beroep op de gemeenschap om zorgvuldig met de vuilniscontainers om te gaan.Werkunits ten behoeve startende ondernemers

De Stichting Productieve Werkeenheden, SPWE, een werkarm van het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu heeft zeven werkunits in gebruik genomen. Het doel van deze werkunits is geschikte en betaalbare werkruimten te creëren voor startende ondernemers. De officiële ingebruikneming werd verricht in aanwezigheid van ATM-minister Clifford Marica.

Startende ondernemers krijgen maximaal twee jaar de tijd om op eigen benen te staan. In deze periode worden ze begeleid met onderricht in marketing, planning en management. Het gaat hierbij om een pilotproject waarbij startende ondernemers de eerste twee maanden bij wijze van proef gratis in het project kunnen participeren.Elektriciteitscentrale is onderdeel van Strategisch Plan Staatsolie

De directeur van de Staatsolie Maatschappij Suriname NV en de waarnemend directeur van de Energie Bedrijven Suriname NV hebben in bijzijn van minister Franco Demon van Natuurlijke Hulpbronnen een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de levering van elektrische energie en de bouw van de elektriciteitscentrale op 5 mei 2005.

De elektriciteitscentrale heeft een opwekcapaciteit van ongeveer 15 Megawatt en zal te Tout Lui Faut, onder verantwoordelijkheid van Staatsolie, worden gebouwd. Staatsolie is eveneens verantwoordelijk voor de financiering van het project alsmede voor de levering van brandstof ten behoeve van de centrale. EBS zal jaarlijks minimaal 100 miljoen kilowattuur van de opgewekte elektriciteit afnemen. Het afnamecontract heeft een looptijd van minimaal 10 jaar. In dit contract zijn levering en afname van elektrische energie, alsmede tarief- en betalingsgaranties vastgelegd. Het streven is de elektriciteitscentrale begin 2006 in bedrijf te hebben.

De bouw van de elektriciteitscentrale staat niet opzichzelf, maar is onderdeel van het Staatsolie Strategisch Plan 2005-2010, gericht op groei en diversificatie. Het streven hierbij is het bedrijfsrendement te optimaliseren. Afhankelijk van het energiebeleid van de regering, zal Staatsolie de omvang van haar vervolginvesteringen in de energiesector nader vaststellen. Met de realisatie van dit project wordt door Staatsolie een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de energiemarkt voor de stimulering van de economische bedrijvigheid, het voldoen aan de vraag naar elektriciteit van gezinshuishoudens en de bevordering van de algemene sociale ontwikkeling.Gesneuvelden Tweede Wereldoorlog herdacht

niba - niba suri magazine
     Traditiegetrouw worden er jaarlijks op 4 mei kransen gelegd bij het Monument der Gevallenen op het Onafhankelijkheidsplein. De minister van Defensie, de ambassadeurs van Nederland en Amerika, de Federatie van Oud-Strijders, ex-militairen, het Onklaar Anker en andere belangstellenden herdachten bij het monument de gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog. Minister Assen sprak woorden van dank en waardering.
Bekend is het verhaal van verzetstrijder Anton de Kom die, nadat hij naar Nederland verbannen was, bij het verzet ging. De Kom werd gevangengenomen en overleed in concentratiekamp Neuengamme in nazi-Duitsland. Niet alleen De Kom maar veel jonge mannen en vrouwen in Suriname hebben een belangrijke bijdrage geleverd om een eind te maken aan deze verschrikkelijke oorlog, die miljoenen levens kostte.Lions Club Kwatta organiseert landbouwtentoonstelling

Lions Club Kwatta organiseert in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) een regionale landbouwtentoonstelling. Het is de tweede keer dat deze Lions Club dit initiatief neemt. In deze landbouwtentoonstelling participeert Lions Club Chaquanas uit Trinidad, die op haar beurt de landbouworganisatie "Namedevco" bereid heeft gevonden mee te doen. Met de deelname van Trinidad zullen dus producten van dit eiland worden tentoongesteld, terwijl eveneens een handelsrelatie tussen beide landen op gang kan worden gebracht.

Rene Jadnanansing van de Lions Club Kwatta, vertelde ons over de landbouwtentoonstelling. Lions Club Kwatta is de enige Lions Club in het Lions District 60A die een dergelijke activiteit organiseert. District 60A van de Lions bestaat in onze regio en wordt gevormd door Suriname, Guyana en Trinidad en Tobago. Het thema voor deze tentoonstelling is "Voedselzekerheid voor een betere toekomst en Gezondheid". De landbouwtentoonstelling wordt van vrijdag 8 tot en met zondag 10 juli 2005 gehouden in het Flamboyantpark.Van Roeping naar Beroep is aanvullende tentoonstelling

De Educatieve Dienst van het Surinaams Museum ontving in Fort Zeelandia leerkrachten van basisscholen. Aan hen werd een werkboekje voor leerlingen uit de vierde, vijfde en zesde klassen van de lagere school gepresenteerd behorende bij de gelijknamige tentoonstelling "Van Roeping naar Beroep".
niba - niba suri magazine      Deze tentoonstelling werd samengesteld als aanvulling op de tentoonstelling "Zusters uit Suriname: Naoorlogse belevenissen in de Nederlandse verpleging". De leerkrachten kregen tevens een poster voor plaatsing in de klas en aanvulling op de museummap uitgereikt. Hiermee kan een bezoek aan het museum en in het bijzonder aan deze tentoonstelling op de school worden voorbereid. Om museumbezoek ook voor kleuters aantrekkelijk te maken heeft de educatieve dienst speciaal voor hen een hoek ingericht waar zij op speelse wijze in aanraking komen met verschillende aspecten van de verpleging.
Na afloop krijgen de kleuters een mooie kleurplaat mee naar huis.Elektriciteitsnet uitgebreid naar Papatam

Het elektriciteitsnet is uitgebreid van Albina naar Papatam. De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Franco Demon, haalde aan dat Albina vroeger een trekpleister voor de toerist was. Het plaatsje is echter vanwege negatieve ontwikkelingen teruggevallen. Met de paal die geheid is, wil de overheid de weg inslaan om Albina en omgeving te ontsluiten. Kinderen zullen nu ook 's avonds kunnen studeren en voor ondernemers is dit ook belangrijk. De minister hield zijn gehoor voor dat het brengen van elektriciteit niet gezien moet worden als een verkiezingsstunt, zoals velen denken.NOG

18 dagen

www.verkiezingensuriname.comProjectdossier is bewijs dat serieus is nagedacht over Coronie

Op het ministerie van Openbare Werken heeft de afdeling Natte Civieltechnische Werken de projectdocumenten bouw Zeedijk Coronie en Commewijne-Surinamerivier gepresenteerd. Deze presentatie vond afgelopen week plaats door het ingenieursbureau Sunecon in het bijzijn van minister Dewanand Balesar en zijn staf.

Voor met name de kust van Coronie is een zeedijk hard nodig. Daar is de kust continu onderhevig aan erosie, zei ingenieur Jerry Koornaar van Sunecon. Op het moment wordt circa 600 hectare aan woon- en landbouw/veeteeltgebied bedreigd. Een deel van de Oost-Westverbinding in Coronie loopt gevaar.

Minister Dewanand Balesar zegt dat met het gereedkomen van deze projectdossiers de regering heeft aangetoond dat serieus is nagedacht over de problematiek, die het ontbreken van zeedijken aan de zeekust en rivieroevers veroorzaakt. Hij zei nog dat dit bedrag zal moeten worden opgebracht door eigen inspanning en met financiering van buitenlandse donoren.Komende arbeidersjaar constructief en vruchtdragend

Het hoofdbestuur van de Surinaamse Openbare Onderwijzersbond, SOB, wenste in een 1 mei-boodschap alle arbeiders een bezinningsvolle dag toe. De organisatie zegt ervan overtuigd te zijn dat het komende arbeidersjaar voor alle onderwijsgevenden een constructief en vruchtdragend jaar zal zijn. De SOB vindt dat onderwijsgevenden in het afgelopen arbeidsjaar samen met andere werkers in de Republiek Suriname op zeer constructieve wijze en in harmonie met de werkgever c.q. de centrale overheid invulling hebben helpen geven aan zowel de psychische als fysieke verheffing van het volk van morgen.

Hierbij is het eigen maatschappelijk belang van onderwijsgevenden bewust en duidelijk op de achtergrond geplaatst ten faveure van de gewenste economische groei. SOB is verder van mening dat beloften en afspraken niet zijn waargemaakt en nagekomen. Het Tjon A Hung-functieanalyserapport zal niet zaligmakend blijken, vindt de onderwijsvakbond. Zij had graag een voorlopige handreiking gezien als voortraject van de uitvoering van de functieanalyse.

Desondanks stelt het hoofdbestuur van de Surinaamse Openbare Onderwijzersbond kracht te putten uit de afgelegde eed of belofte en met meer verve invulling te geven aan het uitvoeren van alle onderwijstaken.A1 erkent verdiensten werkende klasse

niba - niba suri magazine
Soewarto Moestadja van D21 die deel uitmaakt van A1 Combinatie
     De politieke organisatie A1 gaf in een 1 mei-boodschap aan, dat zij de verdiensten van de werkende klasse erkent. Deze heeft zich in nauwe samenwerking met de factor kapitaal ingezet voor de sociaal-economische en sociaal-maatschappelijke opbouw van Suriname.

Volgens de organisatie hebben de arbeidsverhoudingen in de loop der tijd zodanige ontwikkelingen doorgemaakt dat de vertegenwoordiging van de werkende klasse niet langer de rol vervult van loonmachine, maar van sociale partner.
A1 zegt niet aan de kantlijn te willen staan, en zich bewust te zijn van haar politieke en maatschappelijke plicht tot het leveren van een bijdrage. Met de verkiezingen van 25 mei in zicht kan volgens A1 de werkende klasse bijdragen tot het vestigen van een stevig fundament om verdere ontwikkeling van Suriname te kunnen dragen.UPS-DOE wil voldoende werkgelegenheid

Het beleidsprogramma van UPS-DOE voor de periode 2005-2010 beschrijft verschillende concrete maatregelen om de arbeidsproductiviteit te verbeteren. In verband met de Dag van de Arbeid gaf deze politieke organisatie een persbericht uit. De politieke organisatie UPS-DOE wil de positie van arbeiders structureel verbeteren. Wereldwijd geldt 1 mei als Dag van de Arbeid. Niet alleen onderstreept deze dag het belang van de factor arbeid in de economie, maar tevens wordt er hulde gebracht aan de arbeiders voor hun belangrijke bijdrage aan de bestaanszekerheid van velen in de samenleving.

UPS-DOE zegt dat het zwakke overheidsbeleid, het gedrag van vakbondsleiders en het slechte ondernemingsklimaat de afgelopen jaren debet zijn geweest aan de zwakkere positie van arbeiders. De organisatie heeft als centraal doel een verdubbeling van het nationaal inkomen en halvering van de werkloosheid. Dit ziet zij als noodzaak om de positie van de arbeiders substantieel te verbeteren. UPS-DOE wil voldoende werkgelegenheid creëren onder meer door een beter ondernemings- en investeringsklimaat en een forse verhoging van de arbeidsproductiviteit. Hierdoor zullen bedrijven in staat zijn hogere lonen uit te betalen, zonder dat dit hun concurrentiepositie negatief beïnvloedt.Wijdenbosch houdt open deur politieke meetings

niba - niba suri magazine      Jules Wijdenbosch, politiek leider van het Democratisch Nationaal Platform-2000 en presidentskandidaat van de VVV, houdt in het kader van de verkiezingen open deur politieke meetings. De afgelopen week stonden op het programma gesprekken met vertegenwoordigers van de douane, brandweer, politie en penitentiaire ambtenaren. In de ochtend en de middag sprak Wijdensbosch met gehandicaptenorganisaties, media en studenten.Nieuw Front enthousiast ontvangen

Het Nieuw Front voor Democratie en Ontwikkeling is na de wijkvergaderingen van individuele partnerpartijen gestart met de massameetings door het hele land. De karavaan vertrok naar het district Nickerie waar op het marktterrein een menigte is toegesproken. Eerder werden dergelijke massameetings gehouden in de districten Saramacca, Brokopondo, Wanica en Para.

In Wanica zei Ramdien Sardjoe dat de ontwikkeling van ons land zoals die nu voor iedereen merkbaar is, moet worden voortgezet door het Nieuw Front. In het district Brokopondo waren de aanhangers enthousiast en zwaaiden de Frontleiders uitbundig toe.Computer Center in gebruik genomen te Langa Tabbetje

Op de Granman Forsterschool te Langa Tabbetje werd een Computer Knowledge Center in gebruik genomen. Dit centrum is het 25e Educons Center in ons land. Bij de totstandkoming van dit project leverden Suralco LLC en Alcoa Foundation een fundamentele bijdrage. De granman van Langa Tabbetje, Jan Levi, ervaart een computercentrum voor het dorp als een "bigi grani".

Hij memoreerde in zijn speech daarom ook hen die gezorgd hebben voor de school en de kerk, want daardoor was het nu mogelijk dit centrum te krijgen. Hij deed een beroep op allen om op een juiste wijze gebruik te maken van de computers. 
Kosteloos internet Magazine


Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning
Clifford Brathwaite

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk
Foto's: Myra Winter
(tenzij anders aangegeven)
Vormgeving: Phillip Lutz

Oplage: 40.521

Email: niba@suriname.NU

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen kunnen zich hiervoor opgeven via de website:
www.suriname.NU

Uw emailadres wordt alleen gebruikt voor de verzending van NIBA en wordt niet aan derden doorgegeven.

Vul uw emailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de email om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wil ontvangen, laat het ons dan even weten.

U kunt zich afmelden via onze website. Vul uw emailadres in en klik afmelden aan. Klik nu op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op de link in de email om uw afmelding correct af te ronden.

U kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden....


Loon ordehandhavers opgevoerd

De ongeveer 1500 ordehandhavers die de politie in haar werk zal ondersteunen tijdens de komende verkiezingen in mei 2005 zullen SRD 100,= (éénhonderd Surinaamse dollars) ontvangen. Volgens eerdere berichtgevingen via de pers was aangegeven dat de ordehandhavers minder zouden verdienen dan bij de vorige verkiezingen.

Casinobezoeker gewond

Een bewaker van een casino aan de Waterkant heeft op een bezoeker geschoten, waarbij het slachtoffer ernstig gewond raakte in de buikstreek en in zijn rechterbovenbeen. Het slachtoffers is daarop per ambulance naar de spoedeisende hulp vervoerd, waar hij voor verdere medische behandeling in het ziekenhuis is opgenomen.

Uit het voorlopig onderzoek is gebleken dat de bewaker in een woordenwisseling met het latere slachtoffer was geraakt.

Schietincident bij poging tot overval in woning

De zoon van een bewoner aan de Kashmirstraat in Munderbuiten is tijdens een poging tot overval in de woning in zijn bovenarm gewond geraakt. De bewoners kwamen omstreeks 03.00 uur s'nacht thuis en zijn omstreeks 04.25 uur naar bed gegaan. De vader kon maar niet in slaap vallen en ging naar het toilet. Hij hoorde hondengeblaf en maakte de deur naar het balkon open om te kijken waarom de honden zo blaften.

Hij zag daarop drie mannen op zijn balkon, gilde luid en trok de deur direct weer dicht. Zijn zoon kwam op het gegil af en rende ook naar het balkon. Hij zag de mannen en raakte daarop in een worsteling met één van de indringers.

De vader, die volgens zijn verklaring zijn vuurwapen was gaan halen, hoorde toen twee schoten na elkaar. Op het moment dat hij weer op het balkon kwam zag hij dat zijn zoon was geraakt.

De indringers sprongen naar beneden en maakten zich uit de voeten. De hoofdbewoner loste nog een schot, maar de daders wisten te ontkomen. De zoon werd voor medische behandeling naar het ziekenhuis vervoerd.Suriprofs gaan ervoor
niba - niba suri magazine

De voetbalhappening waar velen een jaar lang reikhalzend naar uitkijken zal dit keer plaatsvinden op 23 mei in het Olympisch stadion in Amsterdam. De Suriprofs zullen weer hun krachten meten met de besten uit het Nederlandse topvoetbal.

Een unieke kans om het Surinaamse talent in Nederland gezamenlijk aan het werk te zien. Maar er is op die dag meer te beleven dan alleen hoogstaand voetbal. Er zullen vele artiesten optreden en de swingende afterparty wordt verzorgd door niemand minder dan Ondrofeni. Quintus Ristie, mister Soko Soko himself, zal persoonlijk als host optreden en het startschot geven voor de activiteiten.

niba - niba suri magazine

Deze keer spelen de Suriprofs om geld bijelkaar te brengen voor de renovatie van de sportaccomodatie van SV Leo Victor in het Noorden van Paramaribo, een voetbalclub die zijn sporen reeds ruimschoots heeft verdiend in het Surinaamse voetbal en het begeleiden van de jeugd.

Deze sportaccomodatie dient tevens als opvangbekken voor de jeugd. Ongeveer 24 scholen met in totaal 8.000 leerlingen in de directe omgeving maken er gebruik maken. SV Leo Victor heeft keer op keer bewezen dat met een sportieve geest de kans op slagen in de gemeenschap groter wordt.

Het terrein grenst aan het R.K. Internaat aan de Prinsessestraat. In 1997 is er door Leo Victor uit eigen middelen een voetbalveld aangelegd met een afwateringssysteem, zodat men er zelfs in de regentijd gebruik van kon maken. In 1999 was het veld speelklaar en zijn er met omliggende scholen diverse schoolvoetbalcompetities georganiseerd. Jammer genoeg bleek het veld niet op dit intensief gebruik berekend te zijn.

Daar willen en gaan de Suriprofs nu verandering in brengen. Ze gaan er keihard voor om de jeugd van Paramaribo nieuwe kansen te bieden op een kunstgrasmat, waar het hele jaar door intensief op gespeeld kan worden. Op die manier krijgen nieuwe talenten een uistekende kans zich te ontwikkelen en heeft de jeugd van noord Paramaribo via de sport een mogelijkheid op een betere toekomst.
niba - niba suri magazine
De nationale zender

SURINAME VANDAAG

niba - niba suri magazine

ACTUALITEITEN
PROGRAMMAniba - niba suri magazine


Burger houdt straatrover aan

Een oplettende burger die een beroving in de avonduren van zondag 1 mei jl. gadesloeg, zette direct daarna een achtervolging in. Hij gelukte hem om een van de straatrovers aan te houden en hem aan de politie over te dragen.

In deze zaak beroofde een groep jongens op de kruising van de mr. Lim A Po- en de Kromme Elleboogstraat, twee dames van hun mobiele telefoon. Het cellulair toestel werd van de hals van een van de vrouwen getrokken.

De groep zette het hierna op een lopen, maar een attente burger zette de achtervolging in. Het gelukte hem de rover aan te houden en het cellulair toestel terug te vinden. Bij de politie van Nieuwe Haven, waar de zaak in onderzoek is, hebben de slachtoffers zelf nog geen aangifte gedaan. De benadeelden wordt gevraagd alsnog in contact te treden met de politie van dit bureau.Schrijversgroep 77

Radionieuws

In het programma Skrifiman Taki luisteren naar een interview waarin Arlette Codfried met Brigitte Pinas over odo. Favoriete odo van Arlette: Mi na bana bon. O moro doti yu e trowe na mi tapu, a moro mi e gro.

Op maandag 9 mei via SRS 93.6 FM om 21.15 u

Brigitte Pinas presenteert Odo buku

Vanaf heel jong verzamelt Brigitte Pinas odo's. Deze heeft ze gebundeld in een boek dat zaterdag 7 mei om 20.00uur gepresenteerd zal worden in de V-tunnel te Paramaribo.

De presentatie wordt luister bijgezet met verschillende culturele optredens waaronder een koto-show. Arlette Codfried zal namens S'77 het woord voeren en Brigitte Pinas feliciteren met haar debuut. Leden van S'77 en andere belangstellenden zijn van harte welkom.


AGENDA

8 Mei:
Moederdag

13 / 14 / 15 mei
Cabaret KiesPijn
Theater Unique

13 t/m 17 mei
Jongereninformatiebeurs
Flamboyantpark

15 /16 Mei:
1e en 2e Pinksterdag

23 Mei:
Buddha Jayanti

25 Mei:
Algemene Verkiezingen

1 juli
Keti Koti

8 juli t/m 10 juli
Regionale landbouwtentoonstelling
Flamboyantpark


De Wisselkoers

De koersen zijn
indicatie-koersen
per 7 mei 2005


Wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
Aankoop   2,680
Verkoop    2,750

EURO
Aankoop    3,470
Verkoop    3,561

POUND STERLING
Aankoop    5,087
Verkoop    5,220

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,490
Verkoop    1,546

Bankpapier

U.S. DOLLAR
Aankoop    2,680
Verkoop    2,750

EURO
Aankoop    3,459
Verkoop    3,571

POUND STERLING
Aankoop    5,052
Verkoop    5,230

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,490
Verkoop    1,546

Bron: Centrale Bank van Suriname


  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA