suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      


    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 21 - Mei - 2005           Suri Magazine no. 46 Met in deze uitgave:

Ophef over kiezerslijsten onterecht
Suriname kan toeristische trekpleister worden
Prestaties van vandaag vormen de basis voor morgen
SRD 210.000,=  aan prijzen in Pertjajah Luhur loterij
Problemen electriciteit behoren straks tot het verleden
Beroep op jeugd om elektriciteit te gebruiken voor studie
Graman Gazon ontvangt wapenvergunning
Hakrinbank boekt zeer goede resultaten in 2004
Bepaal de toekomst met uw stem
UPS/DOE doet dringend beroep op president
Twee nieuwe pompgemalen in gebruik genomen
Nog geen sprake van nationaal informatie- en communicatiebeleid
PG en leden van Hof van Justitie beŽdigd
Wijdenbosch geeft DNA geen rekenschap geheime rekeningen
Nationaal Perscentrum Verkiezingen 2005 ingesteld
Jongeren Informatie en Educatiebeurs groot succes
Training in het kader van 100% controle op Schiphol
Familiestamboomonderzoek door Surinamers op oudere leeftijd
Gerenoveerde markt te Nieuwe Grond heropend
Ophef over kiezerslijsten
50 kilogram cocaÔne onder zware bewaking verbrand
Storingen door onklaar geraakte vitale koppelingen
Siegfried Gilds wil ministerie van Nationale Opbouw
Groundbreaking ceremony Staatsolie Elektriciteitscentrale
S 77
De Agenda
De wisselkoersen
Ophef over kiezerslijsten onterecht

niba - niba suri magazine
     In een brief aan het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) heeft president Ronald Venetiaan laten weten dat het aantal kiesgerechtigden dat ten onrechte op de kiezerslijst is aangebracht correct is. Echter is dit aantal, nadat het Centraal Bureau Burgerregistratie om een verduidelijking gevraagd, als volgt te verklaren. Het staatshoofd schrijft vervolgens hierover het volgende. Uit de toetsing is komen vast
te staan dat deze personen op de kiezerslijst van 2005 terecht zijn opgebracht, waarbij als onderbouwing moge dienen, dat het gaat om personen die zijn geboren vůůr 15 maart 1982 en dus de kiesgerechtigde leeftijd hebben bereikt, de Surinaamse nationaliteit bezitten.

In de periode vůůr en na maart 2000 (afsluiting kiezerslijst 2000) hebben deze mensen "burgerzaken" gedaan, waaruit volgt dat zij ingezetenen zijn van Suriname.

De president heeft aan zijn brief een CD en een uitdraai als bijlage toegevoegd. Het OKB kan zich hiermee oriŽnteren op het resultaat van het onderzoek waar eerder aan de president om werd gevraagd. Uit een brief van maandag 16 mei blijkt dat het OKB de reactie van de president heeft ontvangen. Daarin schrijft het OKB dat verhoogde voorzieningen zullen worden getroffen die moeten leiden tot waarborging van eerlijke, vrije en geheime verkiezingen tot bevrediging van alle partijen.Suriname kan toeristische trekpleister worden

Het naambord van het "Suriname Hospitality and Tourism Training Centre" op het SAO-complex aan de Gravenberchstraat is onthuld. Dit project dat gefinancierd wordt uit middelen van het startfonds van het ministerie van onderwijs en volksontwikkeling maakt deel uit van het bouwproject "Integrated Tourism Development."

De minister van Onderwijs en Volksontwikkeling ervaart het zeker als positief dat dit centrum er komt en dat er hierdoor meer impulsen kunnen worden gegeven aan het Tourisme-onderwijs in Suriname. Hij gaf aan wat de algehele doelen van het onderwijs binnen de toerisme-stream zijn en dat Suriname over de potentie beschikt om een trekpleister toeristen te worden.Prestaties van vandaag vormen de basis voor morgen

"In Partnerschap naar Groei en Vernieuwing, positieve ontwikkelingen 2000 Ė 2005" is uitgegeven door het ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking. Hiermee heeft het ministerie willen aantonen dat de prestaties van vandaag de basis vormen voor morgen. Verder wilde Plos ook laten zien hoe partnerschappen in de praktijk werkt.SRD 210.000,=  aan prijzen in Pertjajah Luhur loterij

De sleutels van de te verloten auto's van de Pertjajah Luhur loterij zijn aan de notaris Meraldo Sanrochman overhandigd. Deze sleutels blijven in bewaring bij de notaris tot de dag van de trekking van de loterij op 25 mei 2005. De opbrengst van deze Pertjajah Luhur Loterij is bedoeld om de propaganda van deze politieke partij te ondersteunen. De totale waarde van de prijzen bedraagt SRD 210.000,=. De hoofdprijs een Nissan Dubbel Cabine pick-up is door het Datsunbedrijf aan de Stichting Jack Tjong Tjin Joe geschonken.

Maikel Jong Tjien Fa overhandigde namens Datsun de sleutel aan voorzitter Chin Kwie Joe van de stichting Jack Tjong Tjin Joe. Deze overhandigde op zijn beurt de sleutel aan de voorzitter van Perjajah Luhur, Salam Somohardjo. De trekking vindt plaats op 25 mei 2005 om 19:00 uur.Problemen electriciteit behoren straks tot het verleden

De officiŽle start van het onderstation Morgenstond heeft plaatsgevonden. Het noordelijk deel van Paramaribo zal daar vooral van profiteren. Er zullen ook veel extra huisaansluitingen gerealiseerd kunnen worden. Door de enorme toename van het elektriciteitsverbruik in Paramaribo en omgeving is het net overbelast, met veelvuldige stroomonderbrekingen als gevolg.

Om hieraan het hoofd te bieden heeft de EBS een ambitieus programma gelanceerd. De verbinding van Paranam naar Paramaribo, de nieuwe dieselmotor voor de Saramaccastraat en het Epar-project maken onderdeel uit van het programma. Nadat op 3 november 2003 president Ronald Venetiaan de officiŽle start gaf, is er al meer dan 85 kilometer kabel gelegd. Het schakelstation Tourtonne zal op vrijdag 20 mei in gebruik worden genomen.Beroep op jeugd om elektriciteit te gebruiken voor studie

Te Bernharddorp werd het startsein voor elektrificatie van dit gebied gegeven. Met financiering van het Fonds Ontwikkeling Binnenland, FOB, kunnen nu bijkans 125 huishoudens op het elektriciteitsnet worden aangesloten. De bevolking moet echter ook een eigen bijdrage leveren. Het realiseren van dit project moet volgens de burgervader van dit district, Erwin Demon, de weg openen voor kleine ondernemingen om zich te ontwikkelen.

De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, verantwoordelijk voor energie, Franco Demon, deed vooral een beroep op de jeugd de elektriciteit zoveel mogelijk te gebruiken om te studeren. Behalve de burgervader van het district en de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, waren ook aanwezig de president-commissaris van de Energiebedrijven Suriname, Oemar Chiragally, de DNA-leden Otmar Rodgers, Percy Stijfmeyer en Ricardo Panka.Graman Gazon ontvangt wapenvergunning

Graman Gazon en 47 dignitarissen van het district Sipaliwini hebben een wapenvergunning ontvangen. Die kregen zij uit handen van minister Siegfried Gilds van het ministerie van Justitie en Politie.

De minister was vergezeld van zijn collega van Transport, Communicatie en Toerisme, Guno Castelen, hoofdinspecteur Marlťne Homoet, de vertegenwoordiger van de Korpschef, mevr. H.A.E. Vieira-DaniŽl Hoofd Stafbureau Korpschef, en verder districtcommissaris Rudi Strijk en andere bestuursleden. Deze ontmoeting vond plaats op verzoek van de Granman om het probleem met betrekking tot de porte darme dat al jaren speelt in orde te maken.

Een wapenvergunning voor de mannen in het binnenland is een "must" voor de jacht. De mannen die moeten zorgen voor hun gezin kunnen dit niet zonder een wapen. Aangezien de wet voorschrijft dat iemand die over een vuurwapen beschikt, het wapen moet registreren en legaliseren. Minister Siegfried Gilds die bekend is met dit probleem, heeft het kunnen oplossen met medewerking van de procureur-generaal. Enkele boslanddignitarissen die vrij lang op een aangevraagde vuurwapenvergunning hebben moeten wachten, kregen deze nu binnen drie maanden.Hakrinbank boekt zeer goede resultaten in 2004

niba - niba suri magazine
Directeur van de Hakrinbank
Jim Bousaid
     De Hakrinbank heeft in het boekjaar 2004 goede resultaten geboekt. Het balanstotaal nam toe met bijna 60% tot ca. SRD 400 miljoen. De sterke groei is mede te danken aan de introductie door de Hakrinbank van internetbanking op de Surinaamse markt in april 2004.
Deze moderne vorm van financiŽle dienstverlening maakt het mogelijk om snel en efficiŽnt financiŽle transacties te verrichten. Voor internationaal opererende bedrijven is internetbanking van erg groot belang voor het efficiŽnt aansturen van de financiŽle stromen.
De kredietverlening groeide met ruim 70%, vooral door een sterke commerciŽle
opstelling en het aanbieden van concurrerende kredietcondities. De kwaliteit van de kredietportefeuille bleef op een goed peil. De rentemarge viel iets terug als gevolg van sterke concurrentie en toenemende dollarisatie van de kredietportefeuille, echter bleef de rentabiliteit op peil door volumegroei van de kredietverlening.
Het jaarverslag van de Hakrinbank heeft in het jaar 2004 een nettoresultaat van SRD 8,58 miljoen gerealiseerd, hetgeen een stijging is van 26,5% ten opzichte van 2003. De nettowinst na belastingen bedraagt SRD 5,49 miljoen. De gunstige resultaten in 2004 zijn ook het gevolg van de stabiele macro-economische omgeving in het verslagjaar. Dit heeft geleid tot een toename van handels- en productieactiviteiten en een navenante stijging van de vraag naar bankkrediet en andere financiŽle diensten.      niba - niba suri magazine
Het televisieactualiteitenprogramma "Suriname Vandaag" is in haar uitzending dieper ingegaan op het jaarverslag van de Hakrinbank.Bepaal de toekomst met uw stem

De Faculteit der Maatschappijwetenschappen van de Anton de Kom Universiteit had in samenwerking met het Frank Essed Instituut een lezing. De titel was: "Bepaal de toekomst met uw stem". Het geheel werd ingeleid door Hans Breeveld, politicoloog. De heer Breeveld is minister van Binnenlandse Zaken en Regionale Ontwikkeling geweest. Bij deze lezing werd het Surinaams kiesstelsel onder de loep genomen.

Het besluit tot deze lezing werd genomen nadat was gebleken dat veel studenten niet weten hoe ze moeten stemmen. De inleider, Hans Breeveld, is ook als docent politicologie verbonden aan de Faculteit der Maatschappijwetenschappen.UPS/DOE doet dringend beroep op president

Met betrekking tot de problematiek rond de kiezerslijsten moeten wij naar een nationale oplossing zoeken in plaats van bij de OAS te klagen. Dit zegt de politieke combinatie UPS/DOE in een door haar uitgegeven persbericht. De organisatie zegt dat wie de werkwijze van dit soort internationale organisaties kent, vooraf weet dat zij niet snel kunnen handelen. Het was dan ook te verwachten dat de OAS geen oplossing zou kunnen aandragen voor het probleem.

UPS/DOE vindt dat er voldoende deskundigheid binnen Suriname is om dit probleem op te lossen. Ook zegt de combinatie reeds een werkbare oplossing te hebben aangedragen, waarbij via publicatie van alle niet verdeelde oproepingskaarten in de krant de hele bevolking mee kan helpen om controle uit te oefenen.

Daarnaast zegt zij dat de regering de diverse politieke partijen alle inzicht zal moeten geven in haar handelen rond de oproepingskaarten die niet konden worden afgegeven. De politieke combinatie vindt het jammer te moeten constateren dat partijen die regelmatig afgeven op het buitenland nu hun heil gaan zoeken bij internationale organisaties.

Hiermee wordt volgens UPS/DOE een sfeer geschapen die geen recht doet aan de Surinaamse reputatie van eerlijke en geheime verkiezingen. Het is echter ook zeer jammer, volgens de politieke combinatie, te moeten constateren dat de regering de kwestie van de kiezerslijsten niet serieus lijkt te nemen. Hiermee kan de regering de verdenking op zich laden dat zij niet transparant bezig is. UPS/DOE gaat er nog steeds vanuit dat er geen sprake is van intentionele frauduleuze handelingen rond de kiezerslijsten. Volgens de opiniepeiling begint echter een groter deel van de kiezers te geloven dat de verkiezingen niet eerlijk zullen zijn.

De regering zal in deze kwestie een nationale opstelling moeten tonen, zegt de politieke combinatie UPS/DOE door alle relevante actoren en politieke partijen bijeen te roepen. De combinatie doet daarom nogmaals een dringend beroep op de president om deze zaak niet in het ongewisse te laten, maar slagvaardig te handelen. UPS/DOE zegt dat indien van regeringswege concrete daden uitblijven, zij haar mening omtrent de intenties van de regering zal herzien.Twee nieuwe pompgemalen in gebruik genomen

Het pompgemaal Boomskreek en Morgenstond en ook het nieuwe pompgemaal te Weg naar Zee werd in werking gesteld in aanwezigheid van de president van de Republiek Suriname, Ronald Venetiaan, de minister van Openbare Werken ad interim, Rakieb Khudabux, districtscommisaris Rudy Vyent en de minister van Onderwijs, Walther Sandriman. Dit project is initieel aangevangen in januari/februari 2002, waarbij uitgegaan is van de wens van de regering om een verbetering te brengen in de ontwatering van enkele probleemgebieden.

Negen nieuwe pompgemalen zijn opgenomen in de tweede fase van het ontwateringsproject Suriname. Het ministerie van Openbare Werken en de chairman van het Indiase bedrijf Kirloskar Brothers Limited (KBL) ondertekenden de overeenkomst voor deze civiele werken. Met de pompgemalen zal een oplossing gebracht moeten worden in het ontwateringsprobleem waarmee bepaalde gebieden te kampen hebben. De pompgemalen zullen worden geplaatst in het stadsdistrict Paramaribo op de lokaties Clevia, Geyersvlijt, Saramaccadoorsteek en Beekhuizen. In het district Wanica zullen de werkzaamheen worden uitgevoerd bji Tout Lui Faut, Houttuin en Vredenburg. Voor Commewijne worden dat Meerzorg en Creola. De totale kosten hiervoor komen op 10,5 miljoen US dollar.Nog geen sprake van nationaal informatie- en communicatiebeleid

In verband met Wereld Telecommunicatie Dag, gaf de minister van Transport, Communicatie en Toerisme, Guno Castelen, aan dat door de Internationale Telecommunicatie Unie, de ITU, als thema voor de Wereld Telecommunicatie Dag 17 mei gekozen werd voor "Creating an Equitable Information Society, Time for Action!"

De keuze voor dit thema - het creŽren van een evenwichtige informatiesamenleving - ligt in het verlengde van de fase waarin de wereldgemeenschap zich thans bevindt. In december 2003 is de eerste fase van de wereldsummit van de informatiesamenleving, WSIS, gehouden te GenŤve, Zwitserland. Daar heeft men zich gecommitteerd om universele toegang te realiseren, maar meer nog tegen een betaalbare prijs toegang tot informatie, communicatie en technologische mogelijkheden.

Daardoor zou onder meer de ongelijke toegang tot informatie tussen de verschillende landen en binnen de landen significant verkleind kunnen worden. In november van dit jaar zal tijdens de tweede fase van de WSIS in TunesiŽ, door de landen gerapporteerd dienen te worden in hoeverre men de voorgenomen intenties ook daadwerkelijk heeft gerealiseerd.

Voor Suriname kan gesteld worden dat, hoewel er nog geen sprake is van een nationaal informatie- en communicatiebeleid, er toch acties en initiatieven zijn ondernomen om te komen tot het vergroten van het aantal gebruikers van informatie en communicatiemogelijkheden.PG en leden van Hof van Justitie beŽdigd

In aanwezigheid van de vice-president, de minister van Justitie en politie, de president van het hof en de leden van het Openbaar Ministerie en andere regeringsvertegenwoordigers werden meester Punwasi, meester Sewratan en meester Struiken beŽdigd door president Venetiaan. Meester Punwasi werd beŽdigd tot procureur-generaal van het Hof van Justitie, meester Sewratan en meester Struiken werden beiden beŽdigd tot lid van het Hof van Justitie.Wijdenbosch geeft DNA geen rekenschap geheime rekeningen

De Nieuw Front-parlementariŽr, Arnold Kruisland, heeft een persconferentie belegd, waarop hij een toelichting heeft gegeven op de geheime rekening van oud-president Jules Wijdenbosch. Kruisland had het parlement gevraagd zich te buigen over de geheime uitgaven van het voormalige staatshoofd.

Kruisland zei nog dat de voormalige president zich op het standpunt stelt dat hij geen rekenschap hoeft te geven. Het DNA-lid is echter een andere mening toegedaan. Arnold Kruisland informeerde de pers ook over de hoogte van de bedragen, die van de rekening werden opgenomen. In ťťn keer werden enorme bedragen opgenomen met cheques, die door de oud-president Wijdenbosch waren ondertekend.

Ook de de voormalige vice-president, Pretaap Radhakisun, beschikte over een rekening waarop geheimhouding rustte. Er bestond nog een geheime rekening waarover oud-president Jules Wijdenbosch beschikte.Nationaal Perscentrum Verkiezingen 2005 ingesteld

Als centraal informatiepunt voor nieuws en actualiteiten over de voorbereidingen van de Algemene, Vrije en Geheime Verkiezingen van 25 mei, is het Nationaal Perscentrum Verkiezingen 2005 ingesteld. Dit centrum is gevestigd aan de Grote Combeweg 5 in het gebouw van het Secretariaat Public Sector Reform.

Het Nationaal Perscentrum wordt gecoŲrdineerd door de Werkgroep Voorlichting Verkiezingen 2005 onder supervisie van de Beleidscommissie Verkiezingen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil met het Nationaal Perscentrum een CoŲrdinatiepunt creŽren waar zowel burgers als media terecht kunnen met allerhande vragen over de stembusgang.

Het Nationaal Perscentrum is dagelijks van 8 uur 's morgens tot 22 uur 's avonds open. Voor de lokale en internationale media zal een informatiemap beschikbaar zijn met details over de verkiezingen, de betrokken instituten en organen. Ook is er een speciale infolijn.Jongeren Informatie en Educatiebeurs groot succes

niba - niba suri magazine
De stand van Schrijversgroep 77
Foto: S77
     De Jongeren Informatie en Educatiebeurs in het Flamboyant-park werd goed bezocht door de jongeren. De verschillende stands hebben het druk met het verstrekken van informatie. Er zijn niet alleen stands waar voorlichting wordt gegeven over studiemogelijkheden, maar ook over seksuele voorlichting, stichting Stop Geweld tegen Vrouwen, en mogelijkheden voor vrije tijd en vormingsactiviteiten.
First lady Liesbeth Venetiaan-Vanenburg verrichtte in aanwezigheid van minister Walther Sandriman van Onderwijs en Volksontwikkeling de opening van de beurs.Training in het kader van 100% controle op Schiphol

Een groep douaneambtenaren ontving hun certificaat. Deze groep douaniers is door een delegatie van Nederlandse douaneambtenaren gedurende ťťn week getraind. De training vond plaats in het kader van de 100% controle op de luchthaven Schiphol in Nederland.

Het is de eerste keer dat er een Nederlandse douanedelegatie in ons land op bezoek is voor het trainen van Surinaamse douaneambtenaren. De delegatie komt in de maand oktober terug voor het verzorgen van training van andere douaneambtenaren. Een van de cursisten bracht een woord van dank uit.Familiestamboomonderzoek door Surinamers op oudere leeftijd

In de Conferentiezaal van de Kamer van Koophandel en Fabrieken was een konmakandra georganiseerd waar een eendaagse expositie te bezichtigen was. Tientallen belangstellenden kwamen op de uitnodiging af en kregen uitleg over stamboomonderzoek. Ook werden er verschillende presentaties gehouden over "oude handschriften" en de bronnen die kunnen worden geraadpleegd.

Er werd tevens een workshop gehouden over "Computergenealogie en internet". Familiestamboomonderzoek wordt steeds vaker gedaan door Surinamers op oudere leeftijd. De ervaring is dat dit over de hele wereld het geval is. Oudere mensen hebben meer tijd en willen meer historische wetenswaardigheden.Gerenoveerde markt te Nieuwe Grond heropend

De CoŲperatieve Vereniging Zondagse Markt heeft de gerenoveerde markt te Nieuwe Grond heropend. Hierbij waren behalve het bestuur van de coŲperatie ook de districtscommissaris van Wanica, Ramdjes Soekharnsingh, en minister Geetapersad Gangaram Panday van Landbouw, Veeteelt en Visserij aanwezig.

De heropening ging gepaard met de onthulling van een nieuw naambord en het afsteken van vuurwerk. Daarna kregen de DC en de minister een rondleiding. De leden van de zondagse markt waren zeer ingenomen met het vernieuwde complex. Twee jaar geleden werd het plan opgevat om de markt te renoveren. Districtscommissaris Ramdjes Soekharnsingh van Wanica stond in nauw contact met het bestuur van de coŲperatie en gaf zijn ondersteuning voor het bereiken van het einddoel.

Minister Geetapersad Gangaram Panday van LVV verontschuldigde vice-president Jules Ajodhia, die helaas niet aanwezig kon zijn. De LVV-minister besprak de geschiedenis van de zondagse markt, die aanvankelijk Landbouwmarkt heette. Hij zei blij te zijn dat de landbouwer zonder tussenhandel zijn producten kan verkopen aan de consument. Hij zei verder dat de regering ondersteunend optreedt en voorwaarden schept om de burger in staat te stellen om te produceren.Ophef over kiezerslijsten

De politieke partijen en combinaties A-combinatie, PALU, NDP en VVV hielden zaterdag 14 mei jl. een persbriefing over de kiezerslijsten. Er werd een presentatie gegeven over de onvolkomenheden op de kiezerslijst en aanverwante zaken.

Zo werd een correctie in het programma aangebracht door een van de partijen en werd op de oorspronkelijke compact disc van het hoofdstembureau een kiezersbestand inclusief complete legger ontdekt. Eerder kwamen de initiatiefnemers voor deze bijeenkomst bij elkaar en schreven een brief naar de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) waarin ze om een reactie vroegen binnen vierentwintig uur.50 kilogram cocaÔne onder zware bewaking verbrand

Onder zware bewaking van politieagenten met karabijnen heeft de politie van het Gewest Coronie/Nickerie 50 kilogram cocaÔne verbrand. Dit gebeurde in aanwezigheid van de officier van justitie Nankoe en Elfried Metroos, op dit moment gewestelijk politiecommandant van Coronie en Nickerie. De cocaÔne werd aangetroffen in een auto die op weg was naar Paramaribo.

Door een goed gecoŲrdineerde actie tussen de politieonderdelen van Nickerie en Coronie kon de bewuste auto worden aangehouden. In het voertuig bevonden zich twee mannen, een van hen is Surinamer en de andere een Guyanees. Uit het onderzoek is komen vast te staan dat de Guyanees via de "back track"-route, een illegale verbinding via de Corantijnrivier tussen Guyana en Suriname, ons land is binnengekomen.Storingen door onklaar geraakte vitale koppelingen

De dienstverlening voor GSM mobiele telecommunicatie verloopt reeds enige tijd gebrekkig. Het Telecommunicatiebedrijf Suriname, Telesur, meldt in een bekendmaking dat dit komt doordat vitale koppelingen onklaar zijn geraakt met als gevolg het ernstig stagneren van een ononderbroken GSM mobiele telecommunicatie.

Intussen zijn technici van Telesur in samenwerking met NORTEL bezig de storing te analyseren om binnen zo kort mogelijke tijd te komen tot een oplossing. Telesur zegt met een bekendmaking te zullen uitkomen op het moment dat het probleem verholpen is.Siegfried Gilds wil ministerie van Nationale Opbouw

De voorzitter van de Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA), Siegfried Gilds, ziet graag dat de nieuwe regering een ministerie van Nationale Opbouw instelt. Hij zei dit tijdens de vierde Fred Derby-lezing georganiseerd door de SPA.

In zijn inleiding zei de SPA-voorzitter ook dat de vakbeweging van belangenbehartigingsorganisatie is opgeschoven naar een organisatie die meer verantwoordelijkheid opeist. Werkers moeten elke dag op hun plichten gewezen worden en hun rechten zullen beschermd dienen te worden, haalde hij aan.

Daarom zal de vakbeweging zich steeds meer inzetten om met allen op microniveau rechten van werkers te beschermen maar ook op het nationale niveau van politiek bestuur, economie en samenleving.Groundbreaking ceremony Staatsolie Elektriciteitscentrale

De "groundbreaking ceremony" voor de bouw van de Staatsolie Elektriciteitscentrale Fase-1 heeft plaatsgevonden op het olieraffinaderijcomplex te Tout Lui Faut in district Wanica. De bouw van deze elektriciteitscentrale maakt deel uit van de samenwerking tussen de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) en Staatsolie Maatschappij Suriname NV.

De centrale zal worden uitgerust met twee dieselgeneratoren, elk met een vermogen van ongeveer 7,68 megawatt ISO. De generatoren worden in Duitsland gefabriceerd door Caterpillar-MaK. Met dit project wordt beoogd het aanbod van elektrische energie op korte termijn verder te verhogen en daarmee de sociaal-economische ontwikkeling te helpen bevorderen. De handeling bij de "groundbreaking ceremony" werd verricht door de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Franco Demon.Haalbaarheidsstudie verzelfstandiging VOJ- en VOS-scholen

In opdracht van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling heeft het bureau Bendt Training en Consultancy een haalbaarheidsstudie verricht naar de verzelfstandiging van VOJ- en VOS-scholen. Naast een theoretische verkenning gebaseerd op literatuuronderzoek, informatie via internet en overleg met de Nederlandse partner, APS, Utrecht, zijn twee bijeenkomsten belegd. Een daarvan is met een focusgroep directeuren VOS en de andere met een focusgroep directeuren VOJ.

In theater Unique werd aan de stakeholders de gelegenheid geboden commentaar te geven en suggesties te doen. Bij deze gelegenheid kwam de minister van Onderwijs en Volksontwikkeling, Walther Sandriman, aan het woord, alsook Humphrey Bendt van "Bendt Training en Consultancy" en Kenneth Biervliet, die lid is van de project implementatie unit. 
Kosteloos internet Magazine


Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning
Clifford Brathwaite

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk
Foto's: Myra Winter
(tenzij anders aangegeven)
Vormgeving: Phillip Lutz

Oplage: 41.227

E-mail: niba@suriname.NU

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen, kunnen zich hiervoor opgeven via:
www.suriname.NU

Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor de verzending van NIBA en wordt niet aan derden doorgegeven.

Vul uw e-mailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de e-mail om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wilt ontvangen, laat het ons dan even weten.

U kunt zich afmelden via onze website.
Vul uw e-mailadres in en klik afmelden aan. Klik daarna op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op de link in de e-mail om uw afmelding correct af te ronden.

U kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden....
niba - niba suri magazine


NOG

4
dagen

Verkiezingen
2005

niba - niba suri magazine
De voorbereiding

niba - niba suri magazine
Het startsein

niba - niba suri magazine
De kiezerslijsten

niba - niba suri magazine
De controle

No mek' a democratiya rem, kondreman opo go stem!

Gebruik je stemrecht, dan komt de democratie tot zijn recht!Eigenaar terreinwagen gezocht

De politie te Uitvlugt heeft na goed speurwerk een verdachte aangehouden en in verzekering gesteld, die op zaterdag een terreinwagen aan de Hendrikstraat had gestolen. De ingerekende autodief heeft een bekentenis afgelegd. De terreinwagen werd door de politie van het ressort Nieuwe Haven aan de Limesgracht teruggevonden.

Bij de verdachte werd tevens een contactsleutel van een andere auto aangetroffen, bevestigd aan een ronde witte sleutelhanger, waarop het vermoedelijke
e-mailadres van de eigenaar was vermeld. Sleutelhanger en contactsleutel werden inbeslaggenomen. Het vermoeden bestaat dat de verdachte meerdere soortgelijke strafbare feiten heeft gepleegd.

Vier verstekelingen aangehouden

Vier mannelijke verstekelingen zijn door de security van Suralco aan de politie van Paranam overgedragen. De verstekelingen, de jongste was 28 jaar en de oudste 36 jaar, waren in Santo Domingo aan boord gegaan. Enkele dagen nadat het schip bij de steiger van Paranam was aangemeerd, werden zij door de bedrijfssecurity ontdekt.

Zij hadden plannen om naar de USA te gaan. Zij hielden zich schuil in het scheepsruim in de buurt van de scheepspropeller en leefden op water en chocolade.

Delen menselijk skelet ontdekt

0p vrijdag 13 mei zijn delen van een menselijk skelet ontdekt op het achterterrein van een hotel aan de Hoogestraat. Het betreft een schedel, beenderen en hoofdhaar.

De overblijfselen werden ontdekt bij het verrichten van opruimingswerkzaamheden voor bouwactiviteiten op het terrein van het hotel. De stoffelijke resten zijn door de politie in beslag genomen.

Dubbele zelfmoord

De 35-jarige Chandersein S. en zijn buitenvrouw, de 34-jarige Esselien N. hebben samen een verdelgingsmiddel ingenomen, op ongeveer 50 meter afstand van de woning van Chandersein. Na de daad te hebben verricht, klopten zij aan bij de woning van Chandersein, waar zij in elkaar zakten.

De politie van het station Nieuwe Grond zorgde ervoor dat beiden vervoerd werden naar de afdeling spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis. De vrouw kwam nog dezelfde dag te overlijden en Chandersein de dag daarop.niba - niba suri magazine
De nationale zender

SURINAME VANDAAG


niba - niba suri magazine

niba - niba suri magazine

Deze week waren Bram Peper en Jim Bousaid te gast bij Suriname Vandaag

ACTUALITEITEN
PROGRAMMASchrijversgroep 77

Radionieuws

In het radioprogramma Skrifiman Taki van SRS kan geluisterd worden naar een interview van Arlette Codfried met Ruth San A Jong.

Mevrouw San A Jong is secretaris van Stichting Bukutori. Bukutori heeft een afhaalbibliotheek met een ruime collectie internationale en Surinaamse literatuur. Ook heeft Bukutori sinds haar oprichting al een aantal workshops verzorgd over belangrijke vaardigheden voor schrijvers en aspirant-schrijvers.

ALPHONS LEVENS SIGNEERT NIEUW BOEK

"Met ons allen van het dwaalspoor af!" is het zevende boek van Alphons Levens. De ondertitel luidt: "Enige korte tot superkorte Surinaamse verhalen en andere hersenspinsels". Alphons is een van de productiefste schrijvers in Suriname. Eerder verschenen van zijn hand de dichtbundels "Bezinning en strijd", "Mogelijk", "..., want nooit wordt alles gezegd" en "Wee het volk dat niet meer denkt!".

In "...en toen was niets mooi meer" verzamelde hij zijn verhalen en met "Lucenda verkoopt geschiedenis" profileerde hij zich als jeugdauteur. Daarnaast werd er werk van hem gepubliceerd in talloze bloemlezingen, kranten en tijdschriften. Alphons Levens schrijft over de werkelijkheid, het leven van alledag.

In zijn werk staat de mens altijd centraal. Niet alleen de Surinaamse mens, maar ook de andere mens van onze planeet. In zijn denken, schrijven en dichten is hij dus Surinamer en internationalist. Hij schrijft over de geschiedenis, het heden en de toekomst van Surinamers en mensheid.

Alphons Levens zal "Met ons allen van het dwaalspoor af!" signeren op zaterdagmorgen 4 juni van 10.00 - 12.00 uur in boekwinkel Vaco aan de Domineestraat.

WORKSHOP SRANANTONGO-SPELLING

Sranantongo is een mooie, warme, pittige taal. Velen van ons denken en praten in het Sranantongo. Het schrijven gaat helaas minder gemakkelijk. En waarom, voor een spelling die nog geen kwart van de Nederlandse behelst, in grammatica althans. Stichting Bukutori heeft daarom gemeend voor mensen die teksten, liedjes, gedichten en verhalen schrijven, de gelegenheid te bieden zich te verdiepen in de Surinaamse spelling.

Eddy van der Hilst, Sranantongo-linguÔst, zal in vier sessies in de maand juni de beginselen van de spelling bijbrengen. Hij is auteur van o.a. Skrifi Sranantongo bun, leysi en bun tu (1988), Tyari fri kon (een bundel in samenwerking met pater Joop Vernooij ter gelegenheid van de priesterwijding van eerwaarde pater Esteban Kross) en andere werken. De heer Van der Hilst is docent op het IOL en geeft ook privťlessen in Sranantongo.

Er wordt aan maximaal vijftien personen gelegenheid geboden voor het volgen van de lessen. Het is de bedoeling de groepen niet te groot te maken, anders gaat de individuele aandacht verloren.

VIERDE BOEK CLARK ACCORD VERSCHENEN

"Shirley in AllochtoniŽ" is het vierde boek van de succesvolle schrijver Clark Accord. Het is een bundeling van columns waarin Accord, met behulp van nicht Shirley naar de Nederlandse maatschappij kijkt. Shirley heeft haar wortels in de Nederlandse maatschappij, maar kan haar Surinaamse afkomst niet verloochenen.

De bundel bevat ook de series "Black Holocaust" (over slavernij), "Moroccan Blues", een relaas van een Marokkaanse zangeres en "Waar ligt AllochtoniŽ". In de laatste serie gaat Accord op zoek naar het magische land van oorsprong van de allochtonen.

DONATIES

De Schrijversgroep '77 beschikt over een SRD-bankrekening bij de RBTT-Bank Suriname.
Het rekeningnummer is 19707900.

Donaties worden zeer gewaardeerd. Leden wordt gevraagd hun contributie op dit rekeningnummer te voldoen. De contributie kan ook voldaan worden bij de voorzitter of penningmeester op de avonden die maandelijks in Tori Oso worden gehouden.

Donaties vanuit het buitenland kunnen gedaan worden via ABN-AMRO onder vermelding van swiftcode RBTTSRPA bij de RBTT-Bank Suriname in Paramaribo.


AGENDA

23 Mei:
Buddha Jayanti

25 Mei:
Algemene Verkiezingen

1 juli
Keti Koti

8 juli t/m 10 juli
Regionale landbouwtentoonstelling
Flamboyantpark

10 juli
Nationaal Scholieren Song Festival


De Wisselkoers

De koersen zijn
indicatie-koersen
per 21 mei 2005


Wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
Aankoop   2,680
Verkoop    2,750

EURO
Aankoop    3,379
Verkoop    3,467

POUND STERLING
Aankoop    4,917
Verkoop    5,045

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,490
Verkoop    1,546

Bankpapier

U.S. DOLLAR
Aankoop    2,680
Verkoop    2,750

EURO
Aankoop    3,369
Verkoop    3,477

POUND STERLING
Aankoop    4,883
Verkoop    5,055

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,490
Verkoop    1,546

Bron: Centrale Bank van Suriname


  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

  ††