suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      


    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 30 - Juli - 2005           Suri Magazine no. 55Met in deze uitgave:

Verenigde Volks Vergadering op woensdag 3 augustus
Volgens Desi Bouterse is Parmessar Neks no fout
Rabin Parmessar echt wel fout
Herdenking 100-ste geboortedag Louis Doedel
SMART kinderexpo in Ons Erf
Problemen bij asfalteren door hoge schutting
Schoolkinderen de dupe van ordinaire ruzie
Telefonisch bankieren mogelijk per 1 augustus
Moeder kan nu met gerust hart nier afstaan
Training Telesur website bouwen
Verkregen gelden terugvloeien naar samenleving
Regen werkt niet demotiverend
60 jaar geleden werd Tweede Wereldoorlog beŽindigd
Vechten en wangedrag goed voor 7% ontslagmeldingen
Presentatie onderzoekresultaten Caricomprojekt
COVAB houdt driedaagse workshop
ASFA, KKF en VSB hebben werkconferentie
Inheemse Volken willen weer een vrije dag
Gerenoveerde logeergebouw van Nickerie heropend
Brada Magazine wil jongeren bezighouden en beschermen
Binnenkort export van ruwe olie en brandstoffen
Duidelijk bewijzen dat tegenstanders willen inbreken
NDP blijft vol houden dat Parmessar is Surinamer
Moksi Patu en Belevenissen in huize Olo
RTL4 suggereert meer Nederlandse paspoorthouders
Belangrijke bijdrage binnenlands betalingsverkeer
Laatste groep DR en RR - leden beŽdigd
Voorleeswedstrijd Openbare School Leiding 8a
A1 blijft haar bijdrage leveren
De Nationale Assemblee
De grondwet hoofdstuk 12 en de president
De Agenda
De wisselkoersen
Verenigde Volks Vergadering op woensdag 3 augustus

De Nationale Assemblee werkt hard aan de voorbereiding van de organisatie voor de verkiezing van de president en vice-president in de Verenigde Volks Vergadering (VVV).

De afgelopen week bracht een tweede stemming in de DNA geen uitslag in de verkiezing van de president en de vice-president. Ook nu werd door geen van de kandidaten de vereiste 2/3 meerderheid aan stemmen gehaald. 27 stemmen voor het duo Venetiaan en 20 stemmen voor het duo Parmessar, met twee ongeldige blanco stemmen. Ondanks de gerede twijfel over de nationaliteit van presidentskandidaat Parmessar, hebben voor- en tegenstanders op het laatste moment besloten dat de stemming voortgang kon vinden.

Op woensdag 3 augustus wordt de verkiezing van president en vice-president in de Verenigde Volks Vergadering gehouden in de Anthony Nesty Sporthal. De verschillende politieke partijen en combinaties zijn druk in de weer om hun districtsraadsleden en ressortraadsleden te informeren.Volgens Desi Bouterse is Parmessar Neks no fout

De kwestie-Parmessar stond hoog op de agenda bij de vergadering van de Nationale Democratische Partij (NDP) in Ocer. Desi Bouterse, voorzitter van de NDP voerde het woord. Volgens hem wordt door anderen alles in het werk gesteld om de voorgedragen presidentskandidaat, Rabindre Parmessar, tegen te houden om mee te kunnen doen aan de presidentsverkiezing.

Ondanks alle beschuldigingen, vertelde Bouterse, stijgt Parmessar's populariteit. Volgens de NDP-topman is na onderzoek gebleken dat alle stukken van Parmessar voldeden om mee te kunnen doen aan de presidentsverkiezing. Er schijnt volgens Bouterse iets anders hieraan ten grondslag te liggen.

Na weer in Nederland te zijn aangekomen heeft Parmessar, volgens Bouterse, niet opnieuw de Nederlandse nationaliteit aangevraagd. Hij bleek niet te zijn uitgeschreven uit het Nederlands bevolkingsregister. Volgens de NDP-voorzitter wordt gesuggereerd dat Parmessar de bevolking misleidt. Dit is volgens Bouterse nimmer het geval.Rabin Parmessar zit echt wel fout

Wat de rechtsgeleerden aangesloten bij de NDP ook mogen beweren, Parmessar zit echt wel fout.

De presidentskandidaat van de NDP/VVV, Rabin Parmessar heeft niet alleen twee paspoorten maar bezit nog steeds de Nederlandse nationaliteit. Uit een publicatie in Dagblad Suriname blijkt dit overduidelijk. Parmessar bevestigde in het actualiteitenprogramma Suriname Vandaag dat hij twee paspoorten heeft, het Surinaamse en het Nederlandse.

De presidentskandidaat Parmessar heeft zelf en eigenhandig bij het aanvragen van een visum voor een bezoek aan Suriname, op het visum formulier van het consulaat van Suriname in Nederland opgeschreven dat hij de Nederlandse nationaliteit bezit.

Een ander formulier waarmee een visum bij de ambassade werd aangevraagd vermeld ook dat Rabin Parmessar woonachtig is op het adres Lindenhof 29 in de Gemeente Bodegraven.

Hij kan dus nooit 6 jaren onafgebroken, in Suriname hebben gewoond en daarmee voldoet hij niet aan de vereisten in de grondwet gesteld.

Tevens heeft Parmessar nu pas in de afgelopen week, geprobeerd zijn Nederlandse paspoort terug te geven aan de Ambassade van Nederland in Suriname.Herdenking 100-ste geboortedag Louis Doedel

Het Comitť Louis Doedel heeft op dinsdag 26 juli een krans gelegd bij het graf van Louis Alfred Gerardus Doedel. Dit in verband met de herdenking van zijn 100-ste geboortedag. De vakbondsleider Louis Doedel was van 1937 tot zijn dood in 1980 opgesloten in het LPI (Lands Psychiatrische Inrichting), dat nu de nieuwe naam heft van Psychiatrisch Centrum Suriname. De directe aanleiding voor de opsluiting van Louis was zijn actief verzet tegen de uitbuiting van arbeiders in Suriname en op CuraÁao. Het comitť hoopt dat er een standbeeld wordt opgezet voor deze vakbondsleider.SMART kinderexpo in Ons Erf

De stichting Suriname Art (SMART) heeft als doel jongeren creativiteit van jongeren te stimuleren met beeldende kunstvorming. In verband hiermee heeft zij een kinderexpo in Ons Erf. Op deze expositie zijn kunstwerken te zien van ruim 25 kinderen.

Leerlingen van verschillende scholen worden in de gelegenheid gesteld deze expo te bezoeken. Volgens de stichting Smart kunnen kinderen vroeg beginnen met beeldende kunst, reeds op jonge leeftijd moet dit talent gestimuleerd worden, zodat kunstzinnigheid ontwikkeld kan worden.Problemen bij asfalteren door hoge schutting

Buurtbewoners van de Tawajarieweg en Dessa hebben een petitie aangeboden aan de DC van het district Wanica Radjesh Soekarnsingh. Met de petitie willen zij bereiken dat de eigenaar van een recreatiecentrum die de grenspalen van zijn perceel aan de straatzijde heeft verschoven en een hoge schutting heeft opgetrokken, dit corrigeert.

De aannemer die voor het ministerie van Openbare Werken een kanaal graaft,ondervindt nu problemen, daar de schutting is opgetrokken waar het kanaal moet lopen. Verder kan de weg door het overschrijden van de bouwlijn niet geasfalteerd worden.

DC Radjesh Soekarnsingh riep de bewoners op om het districtsbestuur zijn werk te laten doen. De eigenaar van het recreatiecentrum beloofde de districtscommissaris dat hij kokers zou leggen, waardoor de werkzaamheden voortgang kunnen hebben.Schoolkinderen de dupe van ordinaire ruzie

Ouders van leerlingen van de OS La Rencontrťschool moeten naar een andere school uitkijken voor hun kinderen als er geen oplossing komt in het probleem tussen de familie Jagarnath, eigenaar schoolgebouw en het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling(MINOV). NIBA SuriMagzine vroeg aan Soenita Gangapersad lid van de oudercommissie, om een reactie. Volgens haar gaat het om een persoonlijk probleem tussen de eigenaar, een tuinman en de verkoopster van de school.

Wij spraken ook met Sandhier Jagernath die ons vertelde dat het probleem al enige tijd speelt. Hij zei dat het Minov de verhoogde huurprijs niet wil betalen. En waardoor het contract niet wordt verlengd. De huidige huurprijs is niet toereikend is om het gebouw te onderhouden. De komende week zullen de ouders geÔnformeerd worden of de school het nieuwe schooljaar normaal draait of niet. De school telt 201 leerlingen en 10 leerkrachten en bestaat al meer dan 30 jaar.Telefonisch bankieren mogelijk per 1 augustus

RBTT Bank introduceert 1 augustus aanstaande een nieuw telefonisch systeem genaamd Tellerphone Banking. Volgens RBTT Managing director, Peter Ng A Tham, zal zowel bij het hoofdkantoor als bij haar filialen deze dienst ter beschikking zijn van alle RBTT rekeninghouders.

Deze faciliteit, die 1 x 24 uur beschikbaar zal zijn, is te bereiken via het verkort nummer 172. RBTT-ers kunnen informatie opvragen aangaande hun rekening en ook als salarissen gestort zijn, zegt hij. Overboeken van gelden naar een andere RBBT - rekening, een betaling aan ťťn der nutsbedrijven en verrichten van banktransacties kan ook, aldus Ng A Tham. Tellerphone Banking is kosteloos.

Volgens de managing director komt geen ATM kaart aan te pas. Bij de registratie ontvangt de aanvrager een contactnummer. De persoonlijke toegangscode moet de aanvrager zelf vermelden. Dit nummer is confidentieel. Bij gebruik van de Tellerphone moet de persoonlijke toegangscode worden doorgegeven.

Volgens Ng A Tham is deze veilig en betrouwbare service niet nieuw. Volgens zijn zeggen kan er alleen landelijk gebruik van worden gemaakt. Buitenlands gebruik is nog niet mogelijk. Het systeem is in vergelijking met gelijksoortige systemen wat anders opgesteld. Telerphone Banking treedt dezelfde dag in werking.Moeder kan nu met gerust hart nier afstaan

Het comitť HulpnierpatiŽnt Satish Joeglal heeft de fundraisingsactiviteiten voor de operatie van Satish Joeglal, afgesloten. Dit gebeurde op het notariaat Jadnanansingh, waar de trekking van de georganiseerde loterij plaatsvond, met als eerste prijs een retourticket Paramaribo - Amsterdam.

De operatie van Satih zal nu in Columbia plaatsvinden. Dit is mogelijk gemaakt met medewerking van de waarnemend directeur van het Staats Zieken Fonds, Harold Ramdhani. Het totaal bedrag dat is binnen gehaald door het Comitť hulp Nierpatient Satish Joeglal, Constantain Foundation en de Familie Joeglal voor de nierimplantatie is $ 25.000,-Training Telesur website bouwen

Telesur heeft in samenwerking met EC en ITU gedurende tien weken een aantal personen getraind bij de cursus "How to design and set an e-secure web-based service". De eindstreep werd door zestien van de twintig deelnemers met goed gevolg afgerond. Het is de eerste keer dat zo'n cursus in Suriname werd gehouden.

Voor de eerste groep heeft de certificaatsuitreiking inmiddels plaatsgevonden. Voor een tweede en de derde groep zal in de maand oktober met de training worden begonnen. De waarnemend directeur van Telesur, Dirk Currie, sprak de cursisten toe en moedigde hen aan om vooral door te gaan met andere cursussen. Danny Soemodikromo, trainer van de cursus, gaf aan dat de cursisten met deze opleiding de mogelijkheid hebben om gratis of goedkoop webservices op te stellen.Verkregen gelden terugvloeien naar samenleving

Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland (FOB) en verschillende dienstverleners hebben op het FOB-kantoor een vijftal overeenkomsten ondertekend. Deze hebben betrekking op gemeenschapsprojecten die zijn gericht op armoedebestrijding.

De dienstverleners zijn onder andere ACE Consultancy, Left Consultancy, Stichting Behoud Mens & Milieu, en Project Implementation Matching Strategies (PIMS). FOB-directeur, Steven Alfaisie, zegt dat het de bedoeling is om gezamenlijk tot projectvorming te komen en dat er al projectideeŽn op tafel liggen die nog in de voorbereidingsfase zijn. Tijdens deze voorbereiding moeten zaken als duurzaamheid en haalbaarheid daadwerkelijk in acht worden genomen. FOB heeft ook een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Nationaal Instituut Milieu en Ontwikkeling Suriname (NIMOS). Volgens de directeur zal bij deze samenwerking door het NIMOS assistentie worden verleend.

Patrick Welles, voorzitter van het FOB-bestuur, kon niet aanwezig zijn. FOB-bestuurslid Ronald Karwofodi vertegenwoordigde hem. Hij is de mening toegedaan dat het bestuur er volledig van overtuigd is dat dit werk voortgang zal vinden. Er zal tevens voor gezorgd worden dat alle verkregen gelden terugvloeien naar projecten die de samenleving ten goede komen.Regen werkt niet demotiverend

Enorme regenval heeft de binnenstad van Paramaribo blank gelegd. Het regende in korte tijd zo hard, dat rioleringen het water niet meer konden verwerken en vele straten onderliepen. De Meteorologische Dienst te Zanderij meldt onze nieuwsdienst dat er een storing is opgetreden in de intertropische convergentiezone, die hierdoor actiever is dan normaal.

Het winkelend publiek werd overvallen door de regen en kon alleen door het water zijn eindbestemming bereiken. Automobilisten waren genoodzaakt stapvoets te rijden om te voorkomen dat winkels en andere gebouwen last zouden ondervinden van de golven die door het rijden werden veroorzaakt. Sommige automobilisten zaten vrij laag met hun voertuig in het water en vreesden dat het hoge water hun voertuig zou binnendringen.

De uitslag van het MULO-eindexamen kan in gevaar komen vanwege de hevige regenval. Bij het Centraal Bureau Mechanische Administratie, Cebuma, die de gegevens verwerkt, zijn er vorig jaar renovatiewerkzaamheden verricht. Het ministerie van Openbare Werken heeft het dak van het gebouw vervangen, maar op donderdag j.l. werd het kantoor met de onaangename situatie van lekkages door de hevige regenval geconfronteerd. Werken van de Mulo-toets alsook apparatuur zijn nat geworden.

Wat de consequenties kunnen zijn, kon het hoofd van Cebuma, Siegfried Tjitrotaroeno, niet met zekerheid zeggen. Wel zullen hij en de Cebuma-medewerkers er alles aan doen om de gestelde uitslagdatum van 4 augustus, niet in het gedrang te brengen. Cebuma zal zoveel als mogelijk doorwerken om het werk af te krijgen. De situatie die door de regenval ontstond heeft op het personeel niet demotiverend gewerkt; men bleef doorwerken.60 jaar geleden werd Tweede Wereldoorlog beŽindigd

Dit jaar, 2005, is het precies 60 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog werd beŽindigd en 52 jaar dat er een wapenstilstand kwam tussen Noord- en Zuid-Korea. In verband hiermee heeft de federatie van oud-strijders en ex-militairen in samenwerking met het ministerie van Defensie en de Nederlandse ambassade een persconferentie belegd.

Tijdens deze conferentie werd een activiteitenprogramma aan de pers gepresenteerd dat loopt van 13 augustus tot en met 15 augustus aanstaande. De activiteiten houden onder meer in de onthulling van een plaquette bij het Monument der Gevallenen, een kranslegging en een defilť. Een tentoonstelling is ook onderdeel van de activiteiten. De Federatie heeft tijdens de persconferentie, de samenleving en het bedrijfsleven opgeroepen om haar activiteiten te ondersteunen.Vechten en wangedrag goed voor 7% ontslagmeldingen

Volgens statistieken van het ministerie van Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu bedroeg in het jaar 2003 het totaal aantal ontslagmeldingen 431.

Een belangrijk deel van de ontslagmeldingen is afkomstig geweest uit de sectoren sociale en persoonlijke diensten, groot- en kleinhandel, restaurants, bars, hotels en industrie. De 5 meest opgegeven redenen voor ontslag in dat jaar zijn: onwettig verzuim 53 %, diefstal/verduistering 12 %, dienstweigering 8 %, fraude/bedrog 7% en vechten /wangedrag 7% .

Voor onwettig verzuim als meest opgegeven ontslagreden werden in 2003 door Arbeidsinspectie 229 gevallen geregistreerd. In dat zelfde jaar hebben 51 werknemers hun baan verloren wegens diefstal als tweede meest geregistreerde ontslagreden. De overige door Arbeidsinspectie geregistreerde ontslagredenen in 2003 zijn: overtreding van bedrijfsregels, grove nalatigheid, slechte prestatie, fraude, bedrog, wangedrag, dienstweigering, alcoholmisbruik, laatkomen, slapen tijdens werktijd en het beschadigen van bedrijfseigendommen. De statistieken over ontslagmeldingen in 2004 worden nog door het ministerie afgewerkt. Het ministerie van ATM is o.a. via zijn afdeling Voorlichting doende werknemers voor te lichten over hun plichten opdat ze niet onnodig hun baan kwijtraken.

In het wekelijkse televisieprogramma Wroko Afersie van het ministerie van Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) via Apintie-TV, STVS, ATV en ook NIBA Suri Magazine zal nader worden ingegaan op dit onderwerp. De Human Resources Consultant, mevrouw Reina Kolf-Telgt, zal onder andere aangeven wat werkgevers verwachten van hun personeel en hoe werknemers hun baan zouden kunnen behouden.Presentatie onderzoekresultaten Caricom-projekt

De studentenvereniging Adekstuds heeft een presentatie gehouden van de onderzoekresultaten van een Caricom-projekt. In januari van dit jaar werd er een driedaagse workshop gehouden waarbij het verstrekken van informatie over de Caricom Single Market and Economy (CSME) centraal stond.

Daarna vaardigde de studentenvereniging 19 studenten af naar Guyana. Het bezoek vond plaats in de periode 19-24 juni 2005. De studenten van de verschillende faculteiten en studierichtingen hebben tijdens hun bezoek kennisgemaakt met de president van Guyana, Bharat Jagdeo, de secretaris-generaal van Caricom, Edwin Carrington, de minister van jeugd en Cultuur, en de minister van Buitenlandse Zaken.

Zij kregen uitleg over het exportsysteem van suiker, rum, en pepsie drank in Guyana. Ze kregen een rondleiding bij het gebouw van de de Surinaamse ambassade, het Guyanese parlement en het Carisec gebouw, waar het Caricom secretariaat zich bevindt. Het is de eerste keer dat studenten in de gelegenheid werden gesteld om een dergelijk project te doen.COVAB houdt driedaagse workshop

De stichting Centrale Opleiding voor Verpleegkundigen en Beoefenaren van Aanverwante Beroepen(COVAB) heeft in samenwerking met Global Fund een driedaagse workshop gehouden. Het doel van deze workshop is, om tot een nationaal beleid te komen ten aanzien van HIV/AIDS, - safe clinical practices -.

In deze workshop participeren studenten verpleegkunde, ziekenverzorgenden en praktijkbegeleiders. Harry Persad Naigi is een verpleegkundige die zich specialiseert op infecties. Hij had het tijdens de workshop over prikincidenten die zich van januari tot juli van dit jaar hebben voorgedaan.ASFA, KKF en VSB hebben werkconferentie

De Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA), de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) hebben een werkconferentie gehouden met als thema Overleving en groei van het bedrijfsleven door middel van structurele samenwerking.

De bedoeling van deze conferentie is het updaten van de visie van het bedrijfsleven middels vaststelling van prioriteiten inzake nationale ontwikkelingsstrategie voor de private sector conform de eerder gehouden workshop van 8 mei 1999. In de conferentie participeerden vertegenwoordigers van de ASFA, de KKF en de VSB. Er werden verschillende presentaties gehouden, waarbij prioriteitsgebieden van de deelnemende organisaties werden aangegeven, gevolgd door groepsdiscussie.Inheemse Volken willen weer een vrije dag

Het verzoek van de Organisatie van Inheemse Volken in Suriname, OIS, gedaan per brief van 18 juli 2005 aan de minister van Binnenlandse Zaken, om 9 augustus te erkennen als een nationale vrije dag, is in studie. De dag is in het jaar 2000 door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Dag van de Inheemsen en Tribale Volken.

De doelstelling is onder meer versterking van de internationale samenwerking met betrekking tot het oplossen van problemen die door de inheemsen op de wereld worden ondervonden op de gebieden van mensenrechten, natuur, ontwikkeling, onderwijs en gezondheid. Het vorig jaar had de regering, mede ingegeven door verzoeken van verscheidene organisaties van inheemse volken in Suriname, deze dag aangemerkt als een ťťnmalige vrije dag. De Raad van Ministers heeft hier inmiddels over besloten en 9 augustus is ook dit jaar weer een nationale vrije dag.Gerenoveerde logeergebouw van Nickerie heropend

De minister van Regionale Ontwikkeling, Romeo van Russel, heeft het logeergebouw van Nickerie heropend. Bij die gelegenheid zei de bewindsman dat het gebouw onder exploitatiebeheer moet worden gesteld van het districtsbestuur. Het gerenoveerde logeergebouw heeft potentie om de concurrentie aan te kunnen. De restauratie is door ambtenaren van de civiel technische afdeling van het ministerie verricht.Brada Magazine wil jongeren bezighouden en beschermen

Het eerste Brada Magazine is aan de minister van Onderwijs en Volksontwikkeling, Walter Sandriman, overhandigd. Brada Magazine is een entertaiment- en voorlichtingsblad door jongeren en voor jongeren. In het magazine zijn er verschillende rubrieken opgenomen waarin onder meer voorlichting wordt verschaft over gezondheid en cultuur. Er komen tevens actuele onderwerpen aan de orde.

Ook zijn er advertenties van instanties en stichtingen die opleidingen verzorgen, zodat jongeren geÔnformeerd worden over alternatieve studiemogelijkheden en of bijscholing. Op deze manier wil Brada Magazine de jongeren bezighouden en beschermen voor negatieve invloeden van buitenaf. Een deel van de winst uit de verkopen zal aan scholen en internaten worden gedoneerd. Het magazine is niet alleen in Paramaribo maar ook in de districten te krijgen.Binnenkort export van ruwe olie en brandstoffen

Na het ondertekenen van de bi-nationale overeenkomst tussen Venezuela en Suriname, zal Venezuela beginnen met de export van ruwe olie en brandstoffen en zal de nodige infrastructuur voor de distributie worden opgezet.

De PDV Caribe heeft officieel een start gemaakt met haar operaties. Een delegatie van deze Venezolaanse onderneming, die recentelijk is opgericht, is een rondreis gestart, waarin ze tien landen zal bezoeken. Deze bezoeken hebben tot doel de afspraken op gang te brengen die in het kader van de Energie-Cooperatie Petrocaribe, werden ondertekend gedurende de Eerste Bijeenkomst van Staatshoofden e/o Overheden van het Caribisch Gebied in Puerto La Cruz.

Roberto Capriles, directeur van PDV Caribe, staat aan het hoofd van de commissie, die uit nog vijf andere functionarissen van deze olie-overheidsinstelling bestaat. De eerste stop was Suriname en gedurende de komende zeven dagen zullen ze Guyana, Grenada, St. Vincent, St. Lucia, Dominica, Antigua, St. Kitts, de Bahama's en Belize bezoeken.

Capriles verklaarde dat de bezoeken aan de Caribische landen en eilanden als de hoofdredenen heeft: het tot stand brengen van bilaterale overeenkomsten op energie gebied. Belangrijk is ook het verifiŽren van de inhoudelijke informatie van het document dat Petrocaribe omlijst, door middel van het ondernemen van actie in het kader van het in werking stellen van de benodigde maatregelen, uiteengezet gedurende de bijeenkomst in Puerto La Cruz.

De delegatie van PDV Caribe, vergezeld door de Ambassadeur van Venezuela, Francisco Simancas, vergaderde met de directeur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Frederick Boekstaaf, de directeur van Staatsolie, Eddy Jharap en de directeur van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen: Jainul Abdul. Tijdens deze vergadering werd de oprichting van het samenwerkingsverband met PDV Caribe-Suriname overeengekomen, die in werking zal treden na ondertekening gedurende een volgende bijeenkomst van beide partijen.

De Venezolaanse Commissie is ook overeengekomen, de mogelijkheid voor het toevoegen van het opzetten van educatieve programma's en van kleine- en midden-grote industrieŽn, binnen het kader van PDV Caribe-Suriname, op zich te nemen. We zijn niet gekomen om zaken te doen, we zijn gekomen om de hand te reiken aan diegenen die deel willen uitmaken van het wakker worden van Latijns-Amerika, van diegenen die zich willen ontwikkelen met de hulp die Venenezuela hen biedt. We zijn niet gekomen om aalmoezen uit te delen of om te reguleren; we zijn gekomen om samen te werken, maakte Roberto Capriles duidelijk.

De onderneming PDV Caribe-Suriname zal in Paramaribo gevestigd zijn en zal uit Venezolaans- en Surinaams personeel bestaan, die de afgesproken projecten zal uitvoeren. Zodra het Venezolaanse bedrijf opgezet is, zal gestart worden met de export van ruwe olie en brandstoffen en daarnaast zal de infrastructuur voor de distributie worden opgezet. We praten over ruwe olie, diesel, vloeibaar gas en eventueel de verbetering op korte termijn van het raffineren van olie, verklaarde Capriles.

Frederick Boekstaaf merkte op, dat met de oprichting van dit samenwerkingsverband, in een groot deel van de energiebehoefte zal worden voorzien. Daarnaast zal het bedrijf winst opbrengen, waarmee ontwikkelingsprojecten bekostigd zullen kunnen worden, verklaarde hij.

Wanneer PDV Caribe-Suriname eenmaal is opgezet, zal de Ambassade van de Bolivariaanse Republiek Venezuela de commerciŽle overeenkomst tot stand brengen om het bedrijf uiteindelijk te registreren. Venezuela zal specialisten en technici naar Suriname sturen om de plannen te initiŽren.Duidelijk bewijzen dat tegenstanders willen inbreken

De bijeenkomst van districts- en ressortraadsleden van de Nationale Partij Suriname, NPS is gehouden om dat te voorkomen wat in de Verenigde Volkvergadering (VVV) van 1996 zich kan herhalen. Er zijn duidelijk bewijzen dat tegenstanders willen inbreken in de gelederen van de Partij, zegt Adiel Kallan van de NPS.

Presidentskandidaat Ronald Venetiaan sprak de DR- en RR- leden toe. Op de vergadering was ook vice-presidentskandidaat Ramdien Sardjoe aanwezig. Hij was vergezeld van de VHP - bestuursleden waaronder Jules Ajodhia en alle ministers van het kabinet.

Over de kwestie-Parmessar, zei Ramdien Sardjoe dat hij er goed aan doet om een brief te schrijven naar de DNA-voorzitter dat hij zich terugtrekt als kandidaat voor het presidentschap. Het is een grote belediging aan het adres van de ruim 48.000 mensen die hun stem hebben uitgebracht op de NDP, vindt vice-presidentskandidaat, Sardjoe.

Ronald Venetiaan vindt dat er geen punt van moet worden gemaakt in de Nationale Assemblee, als Parmessar zich niet zou terugtrekken uit de strijd. Het is absoluut noodzakelijk dat de volksvertegenwoordigers in de VVV een eind maken aan dit probleem.NDP blijft vol houden dat Parmessar is Surinamer

De Nationale Democratische Partij (NDP) laat in een verklaring weten dat de presidentskandidaat, Rabin Parmessar, Surinamer is. Het Nieuw Front probeert de indruk te wekken alsof de NDP onzorgvuldig is geweest in het onderzoek van de bescheiden van Parmessar, schrijft de NDP.

De partij heeft de stukken van Rabin Parmessar grondig laten onderzoeken door deskundigen en heeft hierna de procedure ingezet voor de verkiezing in de verschillende volksvertegenwoordigende organen. Het NDP-bericht besluit: Wij zijn echter bedacht op alle listen van het NF en laten ons niet afleiden van de weg naar succes in de Verenigde Volks Vergadering.Moksi Patu en Belevenissen in huize Olo

In Thalia heeft de stichting Art Laboratories Suriname haar productie Moksi Patu aan het publiek getoond. Het artistieke team van deze productie presenteerde dans, drama en muziek van ongeveer 120 leerlingen, die een jaar lessen volgden.

Moksi Patu werd uitgevoerd door balletgroepen met leerlingen vanaf zes jaar, Afro-Jazz dans door volwassenen en Apinti-drummers. Het bewegingstheater van de jongerengroep Seki en de dansers van de groep Shri Shankaraya traden ook op in Moksi Patu.

Belevenissen in huize Olo was een toneelstuk dat door jongeren van de theaterklas werd opgevoerd. De belangstelling voor Moksi Patu in Thalia was groot.Veel aandacht in de wereld ontstaan voor Suriname

Er is veel aandacht in de wereld ontstaan voor Suriname sinds de buitengewone vergadering van De Nationale Assemblee 21 juli jongstleden. Dit is op te maken uit het aantal bezoekers tussen afgelopen donderdag en vandaag op de website www.verkiezingensuriname.com van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Deze website is nog operationeel en daarvan is af te lezen dat er behalve Nederland verhoogde belangstelling is vanuit de V.S., Brazilie, Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Belangstellenden in landen van Azie, Afrika en Australie bezochten de website evenals die van landen als Zweden, Zwitserland, Spanje en Malta.RTL4 suggereert meer Nederlandse paspoorthouders

Het nieuws van de commerciŽle zender RTL4 meldde dat er meer parlementsleden met een Nederlandse nationaliteit zitting hebben in de Nationale Assemblee. Er is zelfs sterk gesuggereerd als zou de voorzitter van de Nationale Assemblee, Slamet Paul Somohardjo, nadat hij voor de Surinaamse nationaliteit opteerde, nog steeds Nederlander is.

Dit is pertinent onwaar deelde de DNA-voorzitter ons mee. Ik heb het toen geldige Nederlandse paspoort ingeleverd en heb er alles aan gedaan dat ik niet meer als Nederlander te boek kan staan. Enige jaren geleden heb ik een bewijs bij de ambassade van Nederland moeten aanvragen, waarmee ik kon aantonen dat ik een Nederlands rijbewijs bezat. Het Surinaamse rijbewijs was ik in Nederland kwijtgeraakt en heb toen een Nederlands rijbewijs gekregen, omdat ik in Nederland woonde.Belangrijke bijdrage binnenlands betalingsverkeer

In de bankhal van de RBTT Bank Suriname vond de officiŽle ingebruikname plaats van het BNETS voor ATM gastgebruik. BNETS staat voor Banking Network Suriname N.V. en is een samenwerkingsverband tussen DSB Bank, SPSB, RBTT Bank Suriname en de Hakrinbank. Volgens Andrť Telting, directeur van de Centrale Bank, is met deze samenwerking een belangrijke bijdrage geleverd aan het binnenlands betalingsverkeer.

Dit samenwerkingsverband maakt gastgebruik bij de ATM-machines van de genoemde banken, nu mogelijk. Volgens Anne Harmsma, directeur van de RBBT Bank Suriname, was dit enkele jaren terug volstrekt onmogelijk. De ATM-machines waar gastgebruik mogelijk is, zijn te herkennen aan het BNETS logo. Voor de geldopnames bij ATM - machines van andere banken wordt SRD 1,50 in rekening gebracht. De transacties bij de eigen bank blijven kosteloos.Laatste groep DR en RR - leden beŽdigd

De laatste groep DR en RR - leden is beŽdigd. Het gaat om de leden van de kiesdistricten Coronie en Nickerie, die in Totness Place de eed aflegden. Burgervader, Ingwer Walden, was aanwezig. In het district Nickerie werden in Lachmons Place, 63 RR-leden en 11 DR-leden beŽdigd. Dit gebeurde in aanwezigheid van DC Hein Ramnewash.

De minister van Regionale Ontwikkeling, Romeo van Russel, was ook present. Volgens hem moeten de oude DR en RR leden gerespecteerd worden. Hij zegt dat indien het mogelijk is gebruik moet worden gemaakt van hun kennis en ervaring.Voorleeswedstrijd Openbare School Leiding 8a

De Openbare School Leiding 8a en de Stichting Lezen hadden op deze school een voorleeswedstrijd. De kinderen van de school hebben hieraan deelgenomen.

Deze activiteit is georganiseerd ter bevordering van het leesonderwijs. Sulaika Juman is de winnares geworden van de voorleeswedstrijd. Ze mocht een prijs in ontvangst nemen, die door Ronald Ragoenath werd uitgereikt.A1 blijft haar bijdrage leveren

De Publiciteitsdienst van A1 maakt het volgende bekend:

De politieke combinatie A1 (Alternatief 1) heeft reeds kort na de verkiezingen van 25 mei 2005 overleg gepleegd met de NF/AC-combinatie om de mogelijkheden van een samenwerking na te gaan.

Dit overleg is zonder opgaaf van redenen abrupt afgebroken door de NF/AC-combinatie .

A1 heeft zich hierna diepgaand beraden en heeft besloten oriŽnterende gesprekken te voeren met de president en vice-presidentskandidaten die door de minderheidsfracties in De Nationale Assemblee verkiesbaar zijn gesteld.

Gelet op de positieve indrukken ten aanzien van de intenties van deze kandidaten bij eventuele verkiezing die behalve de beleidsdoelen ook de vorming van een professioneel en breed gedragen regeerteam behelzen, heeft A1 besloten deze kandidaten steun toe te zeggen bij de verkiezingen in de V.V.V.

Het overleg met het doel na te gaan of er een basis is voor verdere samenwerking in een regeerteam danwel in de oppositie zal worden voortgezet.

Als basis dient de toetsing van de beleidsdoelen aan de uitgangspunten van A1 zoals deze zijn neergelegd in het verkiezingsprogramma van deze organisatie.

A1 benadrukt nogmaals een bijdrage te willen leveren aan de ontwikkeling van Suriname. 
Kosteloos internet Magazine


Uitgever:
Stichting Suriname

Website: www.suriname.NU

Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning
Clifford Brathwaite

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk

Copyright foto's:
Myra Winter
(tenzij anders aangegeven)

Vormgeving: Phillip Lutz

Oplage: 46.337

E-mail: niba@suriname.NU

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen, kunnen zich hiervoor opgeven via:
www.suriname.NU

Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor de verzending van NIBA en wordt niet aan derden doorgegeven.

Vul uw e-mailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de e-mail om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wilt ontvangen, laat het ons dan even weten.

U kunt zich afmelden via onze website.
Vul uw e-mailadres in en klik afmelden aan. Klik daarna op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op de link in de e-mail om uw afmelding correct af te ronden.

U kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden.


niba - niba suri magazine


DE NATIONALE
ASSEMBLEE

In verband met de drukte rond de verkiezing van de president en de voorbereiding voor de vergadering van de VVV,
kon de afdeling voorlichting van de DNA geen persberichten versturen.


SMART Kinderexpo in Ons Erf

Een initiatief van de Stichting Smart, Jetty Helstone

niba - niba suri magazine

niba - niba suri magazine

niba - niba suri magazine

niba - niba suri magazine
Omar Kasijo 16 jaar

niba - niba suri magazine
Jetty Helstone


DE GRONDWET

HOOFDSTUK XII

DE PRESIDENT

EERSTE AFDELING

ALGEMEEN

Artikel 90

1. De President is Staats-hoofd van de Republiek Suriname, Hoofd van de Regering, Voorzitter van de Staatsraad en van de Veiligheidsraad.

2. Hij is verantwoording verschuldigd aan De Nationale Assemblee.

Artikel 91

1. De President en de Vice-president worden door De Nationale Assemblee voor vijf jaren gekozen. De ambtstermijn van de President eindigt bij de beŽdiging van een nieuw gekozen President. Indien het ambt vacant wordt, begint voor de daaropvolgend gekozen President een nieuwe ambtstermijn.

2. Het bepaalde in het voorafgaand lid is van overeenkomstige toepassing op de Vice-president.

Artikel 92

1. Om tot President of Vice-president te kunnen worden gekozen moet een kandidaat :

- de Surinaamse nationaliteit bezitten;

- de leeftijd van dertig jaren hebben bereikt;

- niet uitgesloten zijn van het passief en het actief kiesrecht;

- geen handelingen hebben verricht strijdig met de Grondwet.

2. Voorafgaand aan zijn kandidatuur moet hij tenminste zes jaren woonplaats en hoofd- of werkelijk verblijf in Suriname hebben gehad.

Artikel 93

Bij de installatie leggen de President en de Vice-president ten overstaan van De Nationale Assemblee, in handen van de voorzitter, de volgende eed of verklaring en belofte af:

"Ik zweer (verklaar), dat ik middellijk noch onmiddellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, in verband met mijn verkiezing tot President van de Republiek Suriname (Vice-president) aan iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven of beloven.

Ik zweer (beloof), dat ik, om iets hoegenaamd in dit ambt te doen of te laten, van niemand hoegenaamd enige belofte of geschenken zal aannemen zal aannemen, middellijk of onmiddellijk.

Ik zweer (beloof), dat ik bij de vervulling van het Presidentieel (Vice-presidentieel) ambt, de belangen van land en volk met al mijn vermogen zal voorstaan, waarnemen en bevorderen.

Ik zweer (beloof), dat ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van de Republiek Suriname naar mijn vermogen zal verdedigen en bewaren, dat ik de algemene en bijzondere vrijheid en de rechten van allen zal beschermen en tot de instandhouding en de bevordering van de algemene en bijzondere welvaart alle middelen zal aanwenden, welke de wetten en de omstandigheden te mijner beschikking stellen, gelijk een goed en getrouw President (Vice-president) verschuldigd is.

Ik zweer (beloof) gehoorzaamheid aan de Grondwet en alle andere wettelijke regelingen.

Ik zweer (beloof) trouw aan de Republiek Suriname.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig (Dat verklaar en beloof ik!)".

Artikel 94

De President en de Vice-president oefenen naast hun ambt geen andere politiek-bestuurlijke overheidsambten uit, bekleden geen functies in het bedrijfsleven of in de vakbeweging en oefenen evenmin andere beroepen uit.

Artikel 95

De President en de Vice-president mogen rechtstreeks noch zijdelings deelhebber zijn in, noch borg zijn voor enige onderneming, ten grondslag hebbende een overeenkomst, om winst of voordeel, aangegaan met de Staat of met enig deel daarvan. Zij mogen, behalve openbare schuldbrieven, geen schuldvorderingen ten laste van de Staat bezitten.

Artikel 96

De President en de Vice-president mogen rechtstreeks noch zijdelings deelhebber zijn in enige concessie of onderneming van welke aard dan ook, in Suriname gevestigd of aldaar haar bedrijf uitoefende.

Artikel 97

1. De President mag niet in de betrekking van huwelijk of bloedverwantschap of aanverwantschap, tot de tweede graad ingesloten staan tot de Vice-president, de ministers, de onderministers, de leden van de Staatsraad en de voorzitter, ondervoorzitter en leden van het orgaan dat belast is met het toezicht en de controle op de besteding van staatsfinanciŽn.

2. Hij, die na zijn verkiezing in de verboden graad van aanverwantschap geraakt, behoudt zijn ambt niet dan na bij de wet verleend verlof.

Artikel 98

Het ambt van de President wordt waargenomen door de Vice-president:

a. indien de President buiten staat is verklaard zijn bevoegdheden uit te oefenen;

b. indien de President de uitoefening van zijn bevoegdheden tijdelijk heeft neergelegd;

c. zolang de President ontbreekt of afwezig is;

d. indien in het geval voorzien in artikel 140 een vervolging tegen de President wordt ingesteld.
niba - niba suri magazine
De nationale zender

SURINAME VANDAAG

ACTUALITEITEN
PROGRAMMA

Brutale vlegel in de boeien geslagen

Orlando T. die donderdagmiddag uit Nederland op de Pengel Luchthaven aankwam, is gelijk na zijn aankomst op de luchthaven onmiddellijk door de politie in de boeien geslagen. Hij heeft zich tijdens de reis naar Suriname dusdanig misdragen, waarbij hij onder andere het KLM vliegtuigpersoneel heeft bedreigd.

Maar Orlando T. ging nog een stapje verder. Tijdens zijn voorgeleiding bij een hoofdinspecteur die tevens hulpofficier van justitie is, heeft deze crimineel er ook niet voor geschroomd om deze functionaris met de dood te bedreigen.

Hij probeerde ook te vluchten door uit een raam van het bureau te springen. Orlando T. zijn nationaliteit is de Nederlands en hij is in verband met verder onderzoek aangehouden.

Bedreigingen worden nu overal ter wereld serieus genomen en het zal dan ook een hele tijd duren, voor hij weer op vrije voeten komt.

Dodelijke electroshock

De 26-jarige Zhou Zuo Dong overleed, kort na te zijn geŽlektrocuteerd. Zhou Zuo Dong was op een zinken afdak met laswerkzaamheden bezig, toen een niet geheel geÔsoleerde elektriciteitskabel in contact kwam met het metalen dak.

Hierbij kwam het dak onder stroom te staan, waarop Zhou Zuo Dong lag. Aangzien het laswerk geaard was, kreeg hij op het moment dat hij met zijn blote hand dit vastpakte, de volle lading. Hij werd met spoed naar het Academisch Ziekenhuis gebracht, waar hij kort na aankomst het leven liet.

Bolletjesslikkers met reservevoorraad

Door leden van Arrestatieteam zijn drie jongemannen aangehouden, nadat in de auto waarin zij zaten een zak was ontdekt waarin 164 cocaÔnebolletjes zaten. Zij gaven daarnaast ook toe cocaÔnebolletjes geslikt te hebben. Het gaat hierbij om de 24-jarige Giovannie v. K., de 17-jarige Derril B. en de 16-jarige Ivanildo S.

De verdachten en de zak met cocaÔnebolletjes zijn door het AT overgedragen aan de Narcoticabrigade, die de zaak verder zal onderzoeken. De drie verdachten zijn in het belang van het onderzoek in verzekering gesteld.

Aan de haal met spullen van de baas

De recherche van bureau Geyersvlijt heeft bij een bekende firma in Paramaribo 21 verdachten aangehouden. Deze verdachten hadden zich schuldig gemaakt aan omvangrijke zwendel in huishoudelijke artikelen. Onder hen bevonden zich personeelsleden en helers, van wie zes na verhoor werden heengezonden. Het onderzoek resulteerde in het achterhalen van een groot aantal verduisterde goederen, waarvan de benadeling inmiddels is opgelopen tot het aanzienlijke bedrag van SRD 80.000. Het onderzoek in deze zaak wordt voortgezet.

KLM medewerker zegt nee tegen drugshandel

Twee corrupte SLM-medewerkers die wat extra geld wilden verdienen, dachten slim te zijn door cocaÔne onder een laag ijsblokjes te verstoppen in een ijsbox. Zo werd het gekoelde "witte goud" gesmokkeld in het vliegtuig dat klaar stond voor de vlucht naar Nederland. De ijsbox wordt door het cabinepersoneel gebruikt om de drankjes van de passagiers van ijsblokjes te voorzien. Het ging hierbij om iets meer dan 1 kilogram cocaÔne.

Een oplettende veiligheidsman van de KLM, vond het tweetal verdacht doen en controleerde de inhoud, met als resultaat dat de twee would-be extraverdieners hun verdiende loon kregen en door de politie konden worden ingerekend. Het is niet te verwachten, dat dit brutale tweetal de komende tijd nog veel ijsblokjes zal zien of proeven in de strafinrichting te Santo Boma.

Scholier uit schoolbus gevallen

Een scholier is vorige week in het district Para uit een rijdende schoolbus gevallen. Hij was met een andere scholier in gevecht geraakt. Op een bepaald moment kwam het kind uit de bus te vallen. Hij heeft daarbij verschillende schrammen op het lichaam en een scheur aan een voet opgelopen. De scholier werd voor medische behandeling naar het ziekenhuis vervoerd.

Uit het onderzoek is gebleken dat het portier van de schoolbus niet in orde was. Tevens ontbraken er enkele ruiten aan het voertuig. De politie was genoodzaakt deze schoolbus onmiddellijk uit het verkeer te halen. De politie zal niet nalaten tegen bushouders die het veiligheidaspect van hun passagiers niet serieus nemen, conform de wettelijke bepalingen, op te treden.


AGENDA

9 augustus
Nationale vrije dag

9 augustus
115 Javaanse Immigratie

9 augustus
Dag der Inheemsen

10 augustus
Nag Panchami

12 augustus
Tulsidas Jayanti

19 augustus
Raksha Bandhan

26 augustus
Shri Krishna Janamashtmi

3 september
Miraadj Shareef

17 september
Sab E Baraat

18/9 -3/10
Pitri Paksha

4/10 - 12/10
Narak Chaturdashi

4 oktober
Ranzaam

28/29 oktober
Sab el Kader

3 november
Ied Ul Fitre

25 november
30 jaar Onafhankelijkheid


niba - niba suri magazine

De Wisselkoers

De koersen zijn
indicatie-koersen
per 30 Juli 2005


Wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
Aankoop   2,700
Verkoop    2,780

EURO
Aankoop    3,265
Verkoop    3,362

POUND STERLING
Aankoop    4,737
Verkoop    4,920

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,501
Verkoop    1,563

Bankpapier

U.S. DOLLAR
Aankoop    2,700
Verkoop    2,780

EURO
Aankoop    3,255
Verkoop    3,372

POUND STERLING
Aankoop    4,704
Verkoop    4,887

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,501
Verkoop    1,563

Bron: Centrale Bank van Suriname

  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

  ††