suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      


    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 9 - Juli - 2005           Suri Magazine no. 52Met in deze uitgave:

Wanhopige moeder vraagt uw hulp
DA 91 is uit de A1 combinatie gestapt
Lions Club Kwatta organiseert landbouwtentoonstelling
Verzoek tot rechtsvordering van Texaco
Ambassade Venezuela houdt expositie
Gezond debat is goed voor Caricom
Mini-onderneming doet schenking aan kindertehuis
NDP viert 18 jarig bestaan
Eerste steenlegging nieuw Lotjeshuis
Shoebaloo gaat in vlammen op
Banden tusssen Suriname en Venezuela aangehaald
Illegale zandafgravingen Suralco-weg
Minister van ATM waarschuwt voor stijgend zeewater
Districts- en Ressortraadsleden Paramaribo
Herdenking 194 jaar onafhankelijkheid Venezuela
Suriname draagt voorzittershap Caricom over
Speciale poststempel Suriname 10 jaar lid Caricom
Jack Uden nieuwe voorzitter ASRA
Surinaamse Partij van de Arbeid 18 jaar
Travestie en mannen in een koto show
Politie Suriname krijgt steun uit Amerika en Nederland
Buurtmanager veelzijdig actief en grote steun
De Nationale Assemblee
Schrijversgroep 77
De Agenda
De wisselkoersen
Wanhopige moeder vraagt uw hulp

De familie Joeglal die al geruime tijd een zoon met nierproblemen heeft, vraagt de samenleving en het bedrijfsleven om hulp. Satish Koemar Joeglal is vanaf zijn eerste levensjaar ziek en moet nu dringend een nieroperatie in Nederland ondergaan.

Zijn moeder stelt hiervoor een van haar nieren ter beschikking. Voor deze operatie is er ongeveer Euro 60.000,- nodig. Er is een Comitť Hulp aan Satish Koemar Joeglal opgericht om gelden in te zamelen. Het tot nu toe ingezamelde bedrag is 4000,- Euro , USD 200,- en SRD 8000,- Sonya Quintis Bosz is voorzitter van het comitť Hulp aan Satish Koemar Joeglal.

Om Satish te redden zal het Comitť Hulp aan Satish Koemar Joeglal een bazaar op 10 juli 2005 organiseren. Het Comitť dat belangeloos zijn medewerking aan dit project verleent, doet een oproep aan een ieder om mee te doen met deze fundraisingactiviteit.DA 91 is uit de A1 combinatie gestapt

De politieke partij DA 91 is uit de A1 combinatie gestapt nadat presidium voorzitter, Winston Jessurun, niet langer wil vergaderen over het afwijkend standpunt dat wordt ingenomendoor de A1 partner, PVF van Jiwan Sital. Jessurun zegt dat hierdoor de kracht van het onderhandelingsteam van A1 wordt ondermijnd. A1 kwam er niet uit met partner PVF, die bij de besprekingen hierover de communicatie afbrak door geÔrriteerd weg te lopen of op volgende afspraken niet te verschijnen.

Wanneer alle organen van A1 een besluit hebben genomen en het onderhandelingsteam daarmee naar de onderhandelingen gaat, dan doen we dat niet voor afzonderlijke partners, vindt Jessurun. Jiwan Sital wil bij de onderhandelingen om een nieuwe regering te vormen het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij beheren. Al geruime tijd wil PVF voorzitter Jiwan Sital niet in het openbaar reageren op vragen over het verschil van opvatting tijdens de onderhandelingen met het Nieuw Front.Lions Club Kwatta organiseert landbouwtentoonstelling

Lions Club Kwatta opende in samenwerking met het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij(L.V.V.) een driedaagse Landbouwtentoonstelling in het Flamboyantpark. De officiŽle opening werd verricht door vice president, Jules Ajodhia. Het is de tweede keer dat de Lions Club Kwatta een landbouwtentoonstelling heeft georganiseerd. Aan deze landbouwtentoonstelling doet de landbouworganisatie National Agriculture Marketing and Devolpment Corperation NAMDEVCO uit Trinidad mee.

Met de deelname van Trinidad zal Suriname ook producten van dit eiland kunnen tentoonstellen, terwijl eveneens een handelsrelatie tussen beide landen tot stand kan worden gebracht. Lions Club Kwatta is de enige Lionsclub in het District 60A die bestaat uit Suriname, Guyana en Trinidad en Tobago die een dergelijke aktiviteit organiseert. Het thema voor deze tentoonstelling is Voedselzekerheid voor een betere toekomst en Gezondheid.Verzoek tot rechtsvordering van Texaco

De oliemaatschappij TEXACO heeft aan minister Clifford Marica een brief geschreven, die dubbelzinnig van inhoud is. Daarom kan de ATM minister nog geen inhoudelijke reactie geven. Dit zei minister Clifford Marica de afgelopen week in het actualiteitenprogramma Suriname Vandaag.

Er is voor TEXACO in Suriname een complex probleem ontstaan omdat de maatschappij zich niet heeft gehouden aan internationale milieunormen. Behalve in Paramaribo is er in de districten Marowijne en Commewijne ook bodemvervuiling ontdekt veroorzaakt door de maatschappij. Omwonenden van een van de TEXACO benzine stations in Paramaribo ondervinden reeds jaren last van de vervuiling.

Een buurtbewoner onderneemt op een ander niveau actie tegen de oliemaatschappij. Via een procedure bij de JustitiŽle autoriteiten wordt onderzoek gedaan of Texaco de invoerrechten wetgeving heeft geschonden.

Ten behoeve van twee bodemgas verbrandingsmachines heeft TEXACO onder de noemer van tijdelijke aard meet en verificatieapparatuur ingevoerd, terwijl hiermee de machines in elkaar zijn gezet. Volgens de aangever is er geen sprake van tijdelijke aard maar bewust hierdoor de Surinaamse douane om de tuin geleid. Procureur-generaal Subhaas Punwasi heeft bevestigd dat hij een verzoek tot rechtsvordering heeft ontvangen. Hij wacht echter op een brief van de directeur van de Belastingen, Roy May, onder wie de Douane valt.Ambassade Venezuela houdt expositie

De ambassade van de Republiek Venezuela hield in het kader van de viering van 194 jaar onafhankelijkheid een expositie. Hierbij werden portretten van Simon Bolivar tentoongesteld. Ook schilderijen van leerlingen van het Nola Hatterman Instituut werden geŽxposeerd. De attractie was te bezichtigen in Instituto Venezolano para la Cultura y la Cooperaciůn IVCC.Gezond debat is goed voor Caricom

Premier Ralph Gonsalves van St.Vincent and the Grenadines heeft de kritiek van zijn Trinidadiaanse ambtgenoot Patrick Manning gebagateliseerd. Manning die tijdens de opening van de 26e reguliere summit van de Caricom op St.Lucia zijn Caricom collega's op de vingers tikte voor het ondertekenen van een olie-deal met Venezuela, had gewaarschuwd dat het zogenaamde PetroCaribe pact de positie van Trinidad and Tobago op de oliemarkt kan ondermijnen.

Toch vond Gonsalves de opmerkingen van Manning enigszins op zijn plaats en hij zei dat ze niet moeten leiden tot een splitsing binnen het regionaal blok. Maar het was duidelijk dat de opmerkingen van Manning tijdens de officiŽle opening van de summit enkele van zijn collega's van hun stuk hebben gebracht. Ze hadden graag gezien dat de kwestie niet in het openbaar besproken werd, om mis-interpretaties te voorkomen.

Volgens de vooraanstaande Caribische journalist Ricky Singh hebben de regeringshoofden een niveau bereikt dat zij nu openlijk met elkaar in discussie kunnen treden. Die discussies moeten volgens de premier van St.Vincent niet uit hun context worden gehaald. Hij vindt dat het tijd is dat de Caribische bevolking vertrouwen begint te krijgen in de wijsheid en wasdom van hun leiders. "Wij zijn gevoelige volwassen mensen met wijsheid, en die wijsheid en begrip passen wij toe bij het oplossen van problemen" , zei Gonsalves.Mini-onderneming doet schenking aan kindertehuis

Studenten van het Instituut voor de Opleiding van Leraren, studierichting Economie, hebben een schenking gedaan aan het kindertehuis Ramoth. Deze studenten hebben een mini-onderneming opgezet die vruchtenyoghurt maakt, waarvan het product, Surinaamse vruchtenyoghurt, aan het tehuis werd gegeven. Deze mini-onderneming, genaamd Su-vruyo, werd door Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. gesponsord en was daardoor in staat de schenking aan het tehuis te doen.

Studenten van de studierichting MO-B Economie aan het Instituut voor de Opleiding van Leraren, die de Module "Mini-ondernemingingen" volgen, moeten een bedrijf opstarten en deze gedurende een collegejaar exploiteren. Mini-ondernemingen moeten tegen het einde van het schooljaar volgens de regels van de module "Mini-ondernemingingen" worden geliquideerd.NDP viert 18 jarig bestaan

De Nationale Democratische Partij, NDP, heeft een feestvergadering gehouden in haar centrum OCER. Op 4 juli jongstleden bestond de politieke organisatie NDP 18 jaar. Velen waren gekomen om de NDP-voorzitter, Desi Bouterse, persoonlijk te feliciteren. Hij ging in zijn toespraak in op de politieke ontwikkeling in Suriname.Eerste steenlegging nieuw Lotjeshuis

Voor de nieuwbouw van het Lotjeshuis werd de eerste steen gelegd. Deze handeling werd gepleegd door kinderen van dit tehuis. Het Lotjestehuis is een tehuis met 35 kinderen variŽrend tussen 0 en 5 jaar. Het zijn overwegend ondervoede kinderen die daar worden ondergebracht.

1 juni 2005 vond de ondertekening plaats met een lokale aannemer voor het opzetten van het nieuw gebouw. Het totale project is mogelijk gemaakt met fondsen uit het buitenland en het contract dat getekend is, bedraagt ruim 150.000 Euro. Dirk Currie, voorzitter van de stichting "Lotjeshuis", doet een beroep op de samenleving om de kinderen te ondersteunen.Shoebaloo gaat in vlammen op

De schoenenzaak Shoebaloo aan de Zwartenhovenbrugstraat 33 is de afgelopen week afgebrand.

niba - niba suri magazine      De brandweer die vrij snel ter plekke was, heeft niet kunnen voorkomen dat het pand geheel in de vlammen opging.

Dit wordt ondermeer toegeschreven aan een defecte pomp waardoor de wateraanvoer slecht op gang kwam. De eigenaar van deze zaak is de ondernemer Basfield. De precieze oorzaak van de brand is niet bekend,
maar volgens de politie zou kortsluiting de oorzaak kunnen zijn.Illegale zandafgravingen Suralco-weg

Bewoners van de Suralco-weg in het district Para, maken zich zorgen over activiteiten die worden ontplooid in deze weg. Volgens de bewoners wordt er zand afgegraven en gebeurt dit illegaal. Ze hebben dit eerder onder de aandacht van de autoriteiten gebracht, maar er is nog geen actie ondernomen om de activiteiten stop te zetten. Een van de bewoners Ronny Debidajal zegt dat de staat van de weg steeds slechter wordt en dat er gevreesd wordt voor massale ontbossing die erosie tot gevolg zal hebben.Minister van ATM waarschuwt voor stijgend zeewater

Het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) heeft een klimaat-workshop gehouden in het kader van de uitvoering van het klimaatprogramma, "Netherlands Climate Change assistance programme, fase 2" . De workshop is een vervolg op de klimaatstudie "Promotion of sustainable livelyhood within the coastal zone of Suriname, with emphasis on Greater Paramaribo and the immediate region. De minister van ATM, Clifford Marica, zei onder meer dat wetenschappers hebben geconstateerd dat de temperatuur op aarde snel toeneemt.

De gevaren van klimaatverandering voor Suriname zijn o.m. de verandering in het neerslagpatroon en de stijging van het zeeniveau met alle hieruit voortvloeiende nevengevolgen. Studies hebben uitgewezen dat de laagst liggende delen van de kustvlakte bij een relatief zeeniveau van een meter zullen stijgen, terwijl andere delen grote schade zullen ondervinden vanwege verhoogde grondwaterstand, indringing van zoutwater en erosie. Dezelfde studie wijst uit dat Paramaribo het meest getroffen zal worden.

Tijdens deze workshop is men nagegaan hoe dit probleem aangepakt moet worden. Met de hulp van het Nederlandse Klimaat assistentie programma fase 2(NCAP-2) en met inzet van lokale experts en professionals zal getracht worden om een antwoord hierop te formuleren. De nadruk werd gelegd op het bewustwordingsproces, te nemen maatregelen, beleidsaspecten, knowlegde transfer en participatie.Districts- en Ressortraadsleden Paramaribo

Districts- en Ressortraadsleden van Paramaribo zijn beëdigd en geÔnstalleerd door de districtscommissaris van Paramaribo, Zuid - West, Rudy Vyent. Dit gebeurde in de Congreshal in aanwezigheid van de minister van Regionale Ontwikkeling, Romeo van Russel. Voor de Regionale organen, kiesdistrict Paramaribo, werden 219 personen beŽdigd.Herdenking 194 jaar onafhankelijkheid Venezuela

Venezuela vierde afgelopen week op 5 juli haar 194 jarige onafhankelijkheid. Ter herinnering aan deze dag werden vanmorgen twee kransen geplaatst bij het beeld van de Bevrijder, Simon Bolivar, op het Kerkplein. De kransen werden gelegd door Ronald Assen de Surinaamse minister van Defensie, en Fransisco de Simancas, ambassadeur van Venezuela in Suriname.

Bij deze activiteit waren enkele leden van het Corps Diplomatique aanwezig. Simon Bolivar werd geboren op 24 juli 1783 in Caracas. Hij werd op jeugdige leeftijd wees, en werd door zijn oom grootgebracht. Na zijn studie aan de militaire academie in Europa, keerde hij terug en wierp zich op als bevrijder van Spaans Amerika.

Het gelukte hem om het huidige Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, Peru en Panama te bevrijden en bijeen te houden. Voor hem was belangrijk dat de bevolking van deze landen goed onderwijs moest hebben en vrij moest zijn.

Deze zaken waren voor hem de belangrijkste peilers voor democratie. Het belangrijkste wat Simon Bolivar heeft opgesteld in zijn leven, was de grondwet van Bolivia, het land dat in 1825 naar hem werd vernoemd. Simon Bolivar stierf te Santa Marta op 17 december 1830.Suriname draagt voorzittershap Caricom over

President Ronald Venetiaan heeft in St.Lucia de reguliere vergadering van Caricom Staatshoofden toegesproken en het voorzitterschap overgedragen aan de premier van St Lucia, Kenny Anthony. Suriname was de afgelopen zes maanden voorzitter van de Caricom. In zijn slotrede als voorzitter zei president Venetiaan dat de Caribische organisatie zijn inspanningen heeft voortgezet voor het versterken van de integratie van de Caricom en het vinden van antwoorden op internationale vraagstukken. Hij meroreerde verder het installeren van het Caricom Gerechtshof, Caribbean Court of Justice, in april van dit jaar in Trinidad and Tobago.

Suriname boekte als enige Caricom-land vooruitgang op het gebied van jeugdbeleid door de installatie van het Nationaal Jeugdparlement. Nu werkt Suriname naar uitbreiding van het Caricom Jeugd Ambassadeurs programma. Een historische mijlpaal was ook de officiŽle opening van het Caricom secretariaat in Georgetown-Guyana februari van dit jaar.

President Ronald Venetiaan bedankte de Caricom voor de ondersteuning van de kandidatuur van Surinames voordracht van ambassadeur Albert Ramdin voor de functie van assistent secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS.

Het staatshoofd haalde in zijn slotrede ook de situatie in Haiti aan waar de bevolking te maken heeft met aanhoudend geweld, ontvoeringen en andere vormen van onderdrukking. Hij sprak de hoop uit dat de aanstaande democratische verkiezingen in Haiti hieraan een einde zullen brengen.

Carifesta VI in augustus 2003 was voor Suriname een hoogtepunt om veel broeders en zusters uit de Caricom in Suriname te mogen ontvangen. Suriname heeft zich als eerste lidland met een Caricom paspoort gecommiteerd aan de onlosmakelijke band met de Caricom, zei de president in zijn slotrede.Speciale poststempel Suriname 10 jaar lid Caricom

Het was de afgelopen week tien jaar geleden dat Suriname toegelaten is tot de Caricom. Ter gelegenheid van deze dag heeft Surpost een stempel aangemaakt dat op maandag 4 juli officieel ingebruik werd genomen. De stempel zal worden gebruikt bij twee van de Surpost lokaties, te weten op het hoofdpostkantoor aan het Kerkplein en het bijkantoor aan de Loorstraat en wel gedurende twee weken.

Deze actie past heel goed binnen de informatievoorzieningsactiviteiten die het Ministerie van Handel en Industrie uitvoert onder de naam Suriname en riching Caricom. Ontvangers van poststukken uit Suriname, die zowel in binnen- en buitenland zijn, zullen dit stempel zien op hun poststukken. Het stempel is een symbool van de bewuste keuze die Suriname heeft gemaakt voor zijn toekomstige ontwikkeling.

Het is een duidelijke indicatie dat regionale partners belangrijk of belangrijker zullen worden bij de creatie van welvaart en welzijn voor ons volk. Het is het bewijs dat Suriname invulling geeft aan de zogenaamde Zuid-Zuid strategie voor politieke en economische allianties.Jack Uden nieuwe voorzitter ASRA

De Associatie van Surinaamse Reisagenten, ASRA, heeft een nieuw bestuur gekozen. Het vorige bestuur onder voorzitterschap van Just de Miranda trad vorige week af na een bestuursperiode van vier jaar.

Jack Uden is thans de nieuwe voorzitter van de ASRA en zal samen met zijn mede-bestuursleden de associatie van 1 juli 2005 tot en met 30 juni 2007 leiden. In het nieuwe bestuur van de ASRA zitten verder Harold Ramdhani en Waldo Gobardhan.Surinaamse Partij van de Arbeid 18 jaar

Op 1 juli bestond de Surinaamse Partij van de Arbeid, SPA, 18 jaar. Deze partij had van de initiatiefnemers als opdracht een bundeling te vormen van arbeiders, jongeren, vrouwen en progressieve intellectuelen. Hoewel het einddoel in deze nog niet is bereikt, stelt de partij dat er in de afgelopen 18 jaar stappen voorwaarts zijn gemaakt.

De partij heeft tot nu toe elk jaar rond 1 juli feest gevierd, maar dit jaar werd de jaardag van de partij vanwege verschillende omstandigheden in stilte herdacht. De SPA heeft wel activiteiten ontplooid, waarbij sociale instellingen werden herdacht en studenten werden ondersteund.Travestie en mannen in een koto show

Travestie en uitingen van homofilie in het openbaar in Suriname bereikte afgelopen week een ultiem hoogtepunt. In de Anthony Nesty Sporthal (ANS) werd als slotactiviteit van de Keti Kotiviering de - Hij in een Koto Show - gehouden, met een wedstrijd element.

Reeds ruim voor de aanvang van het evenement was de hal bezet met een enthousiast opgekomen publiek. Er deden tien deelnemers mee, die elk een Miss als voorvoegsel voor hun bijnaam hadden. De aliassen varieerden in de leeftijd van 18 tot 30 jaar en werden beoordeeld door een jury.

Deze commissie van beoordeling bestond uit deskundigen op het gebied van muziek, afro Surinaamse cultuur, mode, zang en vrij ondernemerschap. De Jury onder leiding van Ulrich Emanuelson had de mogelijkheid om de deelnemers punten toe te kennen voor verschillende programma onderdelen. Onder muzikale begeleiding van de Para Pasi Krioro, Master Kaseko en Aptijt vertoonden de deelnemers zich op hun best aan de jury en het publiek. Het programma waar zij zich aan moesten houden, bestond uit een talentenronde, afrikaans avondtoilet met een vragenronde en het sluitstuk, de kotoronde.

Miss Willietje (dat is Earl Wieland) en Guno Ravenberg begeleidden de missen. Een van de deelnemers, Marvin Bree, kreeg geen uitmuntende waardering van de jury, toen hij opriep om meer begrip te tonen en respect op te brengen voor de verschillende sexuele geaardheid in Suriname. De jury kende 1750 punten toe aan Miss Jacoba (David Hek), en Miss Justina (Raymondo Narsingh) kreeg 1780 punten als waardering.

Miss Sarafina (Harvey Saifa) kwam met 1880 punten op de eerste plaats en werd uitgeroepen tot - De Hij in een Koto -. Dit was geheel in overeenstemming met wat het enthousiaste publiek eerder had laten blijken.

niba - niba suri magazine
Miss Sarafina
     Miss Sarafina is bekend van een van de scholieren songfestivals, waar hij winnaar werd en de favoriet met de awasa danspresentatie.

Troostprijzen gingen naar Miss Georgetine voor de dik ati (moed) en Miss Francina Adolphina. Djakolina werd uitgeroepen tot de A Mek Sani van de avond.
De Hij in een Koto show werd voor het eerst in Suriname gehouden en zal, als het aan de organisatoren ligt, een jaarlijks terugkerend evenement worden, waardoor de samenleving meer acceptatie kan opbrengen voor travestieten (overwegend mannen in vrouwenkleding) en mannen en vrouwen die een homofiele geaardheid hebben.Politie Suriname krijgt steun uit Amerika en Nederland

De Politie Academie Nederland heeft aan het Korps Politie Suriname (KPS) computers en ander materiaal geschonken. Ambassadeur Marcia Barnes van de Verenigde Staten droeg ook twee gerenoveerde leslokalen over aan het KPS, dat op 1 juli zijn 110 jarig bestaan vierde. Verschillende Nederlandse politie korpsen hebben samenwerkingsverbanden met het KPS.

De Politie Academie Nederland heeft ook een samenwerking met het KPS, die verdere diepgang zal krijgen. Verder inhoud geven aan de samenwerking met de academie wil betekenen dat er internationale contacten moeten zijn maar ook dat opleiding gegarandeerd is en vervolgens er een goede zorg is voor de kwaliteit van de politie. Directeur Rutting zei dat kwaliteit gemeten kan worden aan de hand van de mogelijkheden die er zijn.

Het Korps Politie Suriname boekt kleine, doch goede successen. De korpschef van het KPS, Delano Braam, was ingenomen met de officiŽle handelingen in het Politie Opleidings Centrum. In zijn toespraak ter gelegenheid van 110 jaar KPS had hij ook al aangehaald hoe belangrijk onderwijs en training maar ook internationale samenwerking is voor het politiekorps van Suriname.

Behalve de kosten van de renovatie van de leslokalen heeft de Amerikaanse regering sinds 2002, 146 Surinamers opleidingen laten volgen. Ten behoeve van de verbetering van de criminaliteitsbestrijding in Suriname heeft de Amerikaanse regering in de afgelopen vier jaar meer dan een miljoen Amerikaanse dollar uitgegeven.Buurtmanager veelzijdig actief en grote steun

Buurtmanager houdt veel meer in dan achter dieven aangaan, autowrakken laten opruimen, illegale verkopers van de straat halen en andere problemen oplossen waarmee de burgers te kampen hebben. Dit blijkt uit het probleem van de Oranjeschool aan de Nassylaan, die daarbij de hulp van Buurtmanager brigadier Keshopersad Gangaram Panday inriep.

De buurtmanager vertelt hoe hij de problemen van de Oranjeschool aanpakt en wat hij met de schoolleider en de leerkrachten voor de leerlingen op touw heeft gezet. Het buurtmanagersproject is een pilotproject van het Korps Politie Suriname dat rond augustus / september wordt geŽvalueerd. De mogelijkheid bestaat dat het project na evalutaie wordt uitgebreid dan wel in een andere vorm wordt voortgezet. 
Kosteloos internet Magazine


Uitgever:
Stichting Suriname

Website: www.suriname.NU

Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning
Clifford Brathwaite

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk

Copyright foto's:
Myra Winter
(tenzij anders aangegeven)

Vormgeving: Phillip Lutz

Oplage: 44.643

E-mail: niba@suriname.NU

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen, kunnen zich hiervoor opgeven via:
www.suriname.NU

Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor de verzending van NIBA en wordt niet aan derden doorgegeven.

Vul uw e-mailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de e-mail om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wilt ontvangen, laat het ons dan even weten.

U kunt zich afmelden via onze website.
Vul uw e-mailadres in en klik afmelden aan. Klik daarna op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op de link in de e-mail om uw afmelding correct af te ronden.

U kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden.


niba - niba suri magazine


DE NATIONALE
ASSEMBLEE

Voorzitter neemt petities in ontvangst

niba - niba suri magazine

De Voorzitter van De Nationale Assemblee, de heer Paul Somohardjo heeft op donderdag 7 juli 2005 de eerste petities in ontvangst mogen nemen, nadat hij het ambt van Assemblee- voorzitter vorige week donderdag aanvaardde. De petities zijn afkomstig van de Organisatie van Inheemsen in Suriname (OIS).

niba - niba suri magazine

In de eerste petitie wordt de Assembleevoorzitter om medewerking gevraagd het daarheen te willen leiden dat er een spoedige oplossing wordt gevonden in de gerezen problemen tussen de NV Luchthavenbeheer en de bewoners van Wit Santi.

Het probleem houdt in dat de activiteiten die onder begeleiding van de Stichting Kinderparadijs Wit Santi worden uitgevoerd onlangs zijn stopgezet door de Districtscommissaris van Para. Als reden werd opgegeven dat het Bigi Pan gebied niet zou behoren tot het woongebied van Wit Santi.

Aangezien de activiteiten van de stichting zorgdragen voor het creëren van werkgelegenheid, is deze situatie een punt van zorg voor de lokale bevolking.

niba - niba suri magazine

De tweede petitie van deze organisatie betreft een verzoek tot het doen uitroepen van de dag van
9 augustus 2005 tot een nationale vrije dag.

De regering was de OIS reeds tegemoet getreden door de dag van 9 augustus 2004 eenmalig uit te roepen tot een nationale vrije dag.

Deze dag is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de Internationale Dag voor Inheemse Volken in de wereld. Vandaar dat de organisatie het op prijs zou stellen als deze dag tot een permanente nationale vrije dag zou worden uitgeroepen.

De Voorzitter van De Nationale Assemblee zegde toe deze petities te zullen doorgeleiden naar de bevoegde instanties binnen De Nationale Assemblee, zoals de desbetreffende vaste commissies en ook ervoor te zullen zorgen dat de verzoeken als ingekomen stuk behandeld zullen worden in de vergadering van De Nationale Assemblee.

Hij sprak tevens de hoop uit dat er binnen zeer korte tijd een bevredigende oplossing zal komen in deze kwesties.Man verdrinkt in de Coropinakreek

De 43- jarige Mohammed Ozir is woensdag 6 juli omstreeks 17.00 uur in de Coropinakreek verdronken, nadat hij zich in het water had begeven om te zwemmen. Al geruime tijd kiezen mensen deze kreek uit als recreatieoord.

De politiecommandant van het gewest Para doet echter een dringend beroep op u om een ander recreatieoord uit te kiezen, omdat de Coropinakreek op bepaalde plekken zeer diep is en nergens duidelijk is aangegeven op welke plekken dit is.

In samenspraak met de D.C. van Para zullen daarom waarschuwingsborden worden geplaatst met het opschrift VERBODEN TE ZWEMMEN.

Verdachte van roofmoord aangehouden

De politie van Moengo heeft donderdag 7 juli 2005 een Braziliaan in Langatabbetje aangehouden.

De man wordt er van verdacht zich meerdere malen - in samenwerking met drie mededaders - zich schuldig te hebben gemaakt aan verscheidene ernstige delicten, waaronder roofmoord en overvallen.

De drie mededaders zagen kans om tijdens de opsporing het bos in te vluchten. Bij deze operatie nam de politie twee jachtgeweren (fiveshooters) en een pistool in beslag.

Verder is na gehouden confrontatie gebleken dat deze groep verantwoordelijk kan worden gehouden voor de roofmoord, gepleegd in het dorp Pakira te Langatabbetje.

De politie van Moengo is de drie voortvluchtige verdachten op het spoor.

Zeer kostbare pomtayer

De Recherche van Geyersvlijt stuitte tijdens een opsporingsactie op criminele activiteiten. De verdachte, waarna de politie op zoek was, bleek samen met de huisbaas, in een woning op een verkavelingproject op Kwatta, bezig te zijn met speciale verpakkingswerkzaam- heden.

Bij nader onderzoek trof de politie ongeveer 1 kg cocaÔne aan. Deze vangst leidde de politie vervolgens weer naar een andere woning in de omgeving van de Titaniumstraat. In die woning aan de Titaniumstraat troffen zij een pick-up met drie inzittenden aan, die op het punt stond te vertrekken.

Ondanks sommatie van de politie om het voertuig stil te houden, sloeg de bestuurder daar geen acht op. Hierdoor was de politie genoodzaakt enkele schoten te lossen op de banden van het voertuig, waarbij ongelukkigerwijs de chauffeur een schotwond opliep in zijn onderbeen. De chauffeur werd ter behandeling vervoerd naar de spoed eisende hulp van het Academisch Ziekenhuis.

In verband met deze zaak werden ook de 26- jarige L.G. en zijn vrouw S. aangehouden. In de woning van L.G. werden vier diepvriezers aangetroffen waarin ongeveer 700 stuks verpakkingen pomtayers.

Na onderzoek bleek dat in iedere verpakking staafjes cocaÔne waren verwerkt, met een gewicht van ongeveer 350 gram. Er zijn voorlopig zes aanhoudingen verricht.

Het gaat in deze om een echtpaar en vier mannen. Verder nam de politie ook een jachtgeweer in beslag.niba - niba suri magazine
De nationale zender

SURINAME VANDAAG

ACTUALITEITEN
PROGRAMMASchrijversgroep 77

Radionieuws

Op maandag 11 juli kunt u in het programma Skrifiman Taki luisteren naar Ismene Krishnadath die vertelt over haar aanstaande deelname aan een conferentie over migratie in Toronto, Canada. De conferentie Migration in the Caribbean, Negotiating borders wordt van 18 Ė 22 juli georganiseerd door de Ryerson University van Toronto.

Naast tientallen sprekers zullen zeven gastauteurs deelnemen aan de conferentie om voor te lezen uit hun werk voor zover dat verband houdt met het thema. Ismene Krishnadath is de enige auteur uit het Nederlandstalig CaraÔbisch gebied.

Zij zal voorlezen uit haar romans Satyem, waarvan inmiddels een tweede druk is verschenen, en De legende van «akuntela van het Groene Continent. Tijdens de uitzending kunt u luisteren naar de voorlopige tekst van haar presentatie.

Literaire Salon van de Bron

Op 10 Juli heeft de organisatie voor persoonlijke groei en ontwikkeling, De Bron, een Literaire Salon van 14.00 Ė 17.00

Neem je zelf geschreven gedichten en verhalen mee en krijg en vraag feedback van andere beginnende schrijvers. Opgave tot uiterlijk 8 juli.

Voor meer informatie en of opgave bel tel: 43 46 65
Rositastraat 15,
CupidoprojectCheque voor Richenel Slooteschool

De Alcoa Foundation overhandigde een cheque van USD 3000,-- ten behoeve van de Richenel Slooteschool. De cheque werd overhandigd door George Bijnoe van de afdeling Public Relations aan de directeur van de school, Irene van Dijk - Hankers. Deze schenking is de waardering voor de inzet van de ouders, leerkrachten en leerlingen en hun vrienden bij de Suralco en de Lionsclub Felice aan het Project Action Bravo in oktober 2004.

Action Bravo is een project van de Alcoa, waar Suralco medewerkers vrijwillig werken ten behoeve van de gemeenschap. Het geld zal besteed worden aan de bouw van een nieuwe toilettengroep.


AGENDA

8 juli t/m 10 juli
Regionale landbouw tentoonstelling
Flamboyantpark

10 juli
Nationaal Scholieren Song Festival

21 juli
Guru Purnima


9 augustus
115 Javaanse Immigratie

9 augustus
Dag der Inheemsen

10 augustus
Nag Panchami


De Wisselkoers

De koersen zijn
indicatie-koersen
per 9 Juli 2005


Wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
Aankoop   2,700
Verkoop    2,780

EURO
Aankoop    3,214
Verkoop    3,309

POUND STERLING
Aankoop    4,683
Verkoop    4,822

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,501
Verkoop    1,563

Bankpapier

U.S. DOLLAR
Aankoop    2,700
Verkoop    2,780

EURO
Aankoop    3,204
Verkoop    3,319

POUND STERLING
Aankoop    4,650
Verkoop    4,832

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,501
Verkoop    1,563

Bron: Centrale Bank van Suriname

  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

  ††