suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      
á

    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 29 - Oktober - 2004          SuriMagazine no. 19 

 
Met in deze uitgave:

Nieuwe generator EBS bij transport van trailer gevallen
SLM krijgt nog een week uitstel
Henk Shields herkozen als derde Vice President
Record deelname 39 ste Nationale Kunstbeurs
Volk moet beslissen over de doodstraf
Lichtboei zorgt voor gratis tandarts en dokter
Slachtoffer dodemansrit onder grote belangstelling begraven
Halverwege Ramadan en de kalender
Bigi foetoe niet meer in Suriname
Leden gehuldigd met gouden speld
Olie in Blok 30 veelbelovend
BeŰdiging van twee nieuwe advocaten
Laatste woord over vernieling wegdek nog niet gezegd
Kwaliteit moet leiden tot minder sterfte bij zwangerschap
Nederland zeer erkentelijk voor jungletraining
Workshop Herziening Wetboek van Strafrecht omstreden
Procedure Herziening WvS roept vragen op bij DNA
Reizigers niet voor de gek houden
Crepie is het wachten moe
Slechts 5 van 7 prestatiebeurzen uitgereikt
Surinaamse stagiaires welkom in Antwerpen
Kennismakingsbezoeken aan de voorzitter DNA
Jazz Festival daverend succes
Toerisme bevordert welvaart burgers
Goede informatie biedt kansen en hoop
Ex-SML-arbeiders maken aanspraak op 25 hectare grond
Suriname 6e plaats tennistoernooi Curašao
Politieberichten
Puwema: Frambow
Schrijversgroep 77
Vijf semi-kampioenschappen voor Suriname
Bimba, bigi fotoe wat is dat?
Nieuwe generator EBS bij transport van trailer gevallen

De generator was te Paranam op een trailer geplaatst, die op een speciale ponton naar Paramaribo vervoerd werd.

In Paramaribo aangekomen werd de trailer van de ponton gereden. Halverwege het ontladen is een deel van het hydraulisch systeem van de trailer defect geraakt, waardoor het gevaarte niet meer in evenwicht kon worden gehouden.

De generatorset is hierdoor gekanteld en ligt deels op de ponton en deels op de kade. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.SLM krijgt nog een week uitstel

De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) mag met een week uitstel opnieuw een tarievenspecificatie inleveren bij de minister van Transport Communicatie en Toerisme, Guno Castelen. Intussen is de oud-directeur van de SLM, Robby Lachmising, voor een jaar aangetrokken als consultant in algemene zin, bevestigde de waarnemend directeur Henk Jessurun tegenover onze verslaggever.

Lachmising zal in deze functie voor de SLM projecten voorbereiden. Minister Castelen sprak vanmiddag ruim een uur met de waarnemend directeur SLM en de onderdirecteur commerciele zaken van de luchtvaartmaatschappij, Clyde Cairo. De SLM heeft van de minister een aantal voorstellen gekregen om de brief waarin een aantal cijfermateriaal is opgenomen te verduidelijken.

Het betreft de wijze waarop de SLM meer beschikbare capaciteit aanbiedt zodat het lage tarief voor een groter publiek ter beschikking komt.

De minister was het er mee eens dat er een verruiming heeft plaatsgevonden van de capaciteit nadat er is overgegaan tot uitbreiden van de vluchten van 5 naar 6 en met het hoog seizoen naar 7 vluchten per week. Naar wij van minister Guno Castelen vernemen is er na het gesprek meteen afstemming geweest met de Nederlandse Luchtvaartautoriteiten. Wij hebben ook vernomen dat de aanstelling van de nieuwe directeur van de SLM aanstaande zondag zal worden besproken tijdens de Fronttop.Henk Shields herkozen als derde Vice President

Henk Shields van de Moederbond, is herkozen als derde Vice President van de "Caribbean Congress of Labour", CCL. De Caribische Arbeidsorganisatie hield voor 15e maal het 3 jaarlijkse congres van 20 tot 22 oktober in Paramaribo. Het congres werd bijgewoond door ruim 130 deelnemers uit 14 landen. Het thema van het congres was "Promoting the movement of people and investment in the region".

Het congres is het voornaamste evenement van de CCL waarbij alle lidorganisaties beslissen over de toekomstige rol van de organisatie en zich inzetten om de belangen van de werknemers te behartigen en de economische ontwikkeling in het Caribisch Gebied te bevorderen. Thomas van Genderen kreeg de "CCL Award of Exelence" voor zijn verdiensten voornamelijk op het gebied van vakbondsscholing in Suriname alsook in het Caribisch Gebied.Record deelname 39 ste Nationale Kunstbeurs

Afgelopen woensdag 27 november vond de feestelijke opening van de 39 ste Nationale Kunstbeurs plaats in Ons Erf.

De opening werd verricht door de Minister van Onderwijs en Volksontwikkeling, de heer Walter Sandriman en werd bijgewoond door de participerende kunstenaars, de prominente Surinaamse kunstenaars zoals Erwin de Vries en Ron Flu en de speciale genodigden. Onder de genodigden weer veel vertegenwoordigers van het bedrijsleven, die de kunstbeurs jaarlijks ondersteund met sponsoring tbv het vervaardigen van de kleurencatalogus, de publiciteit en het verfraaien en verbeteren van de infrastructuur.

niba - niba suri magazine  niba - niba suri magazine

De kunstbeurs is dit jaar grootser dan ooit; groots in de deelname, er zijn 77 kabinetten ingericht, groots in de verscheidenheid aan categorien die deelnemen w.o. schilderkunst, beelhouwkunst, fotografie, keramiek en kunstnijverheid, en groots zijn ook de formaten van de werken.

De kunstenaar Soeki Irodikromo had dit jaar de eer om het ontwerp voor de cover van de catalogus en de uitnodigingskaart en lichtbak te mogen verzorgen. Soeki deed dat aan de vooravond van zijn 40-jarig jubileum als kunstenaar en ook de NK bestaat volgend jaar 40 jaar. Dit zal op een bijzondere en grootse wijze worden gevierd.

niba - niba suri magazine  niba - niba suri magazine

Ook vermeldenswaardig is het initiatief van het Bestuur van de NK, mede ondersteund door de sponsoren, om dit jaar 7 prijzen uit te reiken aan participerende kunstenaars in diverse categorien, dit ter stimulering van en waardering voor de kunstenaars. Naast de beoordeling door een deskundige jury, wordt ook het publiek de kans geboden om hun stem uit te brengen.

De toekenning van de prijzen zal a.s. woensdag 3 november plaatsvinden in Ons Erf.

De Nationale Kunstbeurs is geopend van 28 oktober tot en met 6 november aanstaande en wordt gehouden in Ons Erf aan de Prins Hendrikstraat.Volk moet beslissen over de doodstraf

"De beslissing ter afschaffing van de doodstraf in Suriname dient een aangelegenheid te zijn van het gehele volk en niet van een kleine groep juristen en DNA leden". Indra Djawalapersad, ondervoorzitter van de Unie van Progressieve Surinamers, bracht dit gisteren naar voren tijdens een vergadering van de partij aan de Rahemalweg in het district Wanica.

Ze stelt, dat het volk dat gebukt gaat onder de uit de hand gelopen criminaliteit van de laatste jaren, in de gelegenheid moet worden gesteld zich uit te spreken middels een volksraadpleging. Op de vergadering werd door andere sprekers ook gewezen op de noodzaak tot verbetering van ons kiesstelsel en vernieuwing van het leiderschap van ons land.

Ook is het volgens de UPS nodig dat er nieuwe, progressieve en ernergieke leiders opstaan. Eerder in de week vergaderde de UPS ook te Leiding 18, Welgedacht C en aan de Veldhuizenlaan in Paramaribo. Bij deze vergaderingen werden er partij-kernen opgericht. In Wanica heeft dat de UPS nu 31 kernen opgericht en ge´nstalleerd. Aldus een perscommunique van deze partij.Lichtboei zorgt voor gratis tandarts en dokter

Gedurende de periode van maandag 25 tot en met 28 oktober heeft de stichting De Lichtboei in samenwerking met het Leger des Heils vrije geneeskundige en tandheelkundige zorg aangeboden aan de mensen die wonen in de Santo Polder.

Stichting De Lichtboei is gevestigd in een voormalig bar/restaurant op de hoek van de Santopolderweg en de Rabarberweg en wordt geleid door Kees en Nel Visser. Deze locatie is tijdelijk ingericht als een openbare polikliniek voor medische zorg waar de afgelopen dagen ruim 350 mensen een bezoek hebben gebracht. Er kwamen zoveel mensen af op de vrije geneeskundige zorg dat er op een gegeven moment geen nummers meer werden uitgedeeld. Toch bleven veel mensen zitten en hoopten op een mogelijkheid alsnog geholpen te worden.

De vertrouwelijke medische gegevens worden veilig opgeborgen en blijven onder de verantwoordelijkheid van de artsen. Indien noodzakelijk worden medische gegevens overhandigd aan de bevoegde instanties.

Stichting De Lichtboei organiseert in haar buurthuis verschillende andere activiteiten. Er is een computerzaal voor MULO-leerlingen, er wordt aan huiswerkbegeleiding gedaan voor scholieren van het lager onderwijs en vijf keer per week is er een peuterspeelzaal ingericht. Voor de jongens en meisjes die hun vrije tijd willen invullen worden er fietjebalwedstrijden georganiseerd.Slachtoffer dodemansrit onder grote belangstelling begraven

De schoolleider van de St. Agnesschool, Elisabeth Wendy Gelenbrecht, is afgelopen donderdag ten grave gedragen. Het stoffelijk overschot lag opgebaard in de St. Alfonsiuskerk aan de Verlengde Keizerstraat waar leerlingen, leerkrachten, vrienden en kennissen afscheid konden nemen.

Het was een bijzonder droevige situatie, in acht genomen de manier waarop juffrouw Gelenbrecht de dood vond. De vorige week donderdagavond werd ze door een autodief doodgereden. De bewuste man stal eerder die avond een voertuig van een taxichauffeur aan de Waterkant. Hij reed daarmee met hoge snelheid weg, sloeg bij de hoek Kwattaweg / Johan Adolf Pengelstraat linksaf en reed tegendraads de Kwattaweg op. Ter hoogte van de Schimmelpenninck reed hij op de twee slachtoffers in, met het noodlottige gevolg voor Wendy Gelenbrecht. Zij laat een man en twee kinderen achter.Halverwege Ramadan en de kalender

Op dit moment zitten we ongeveer op de helft van de maand Ramadan; de vastenmaand van de moslims. In Suriname zijn er twee moslimstromingen die elk een verschillend uitgangspunt hebben als het gaat om de start en het einde van deze maand.

Ramadan is de negende maand op de Islamitische kalender en begint voor de ene groep op de dag dat voor het eerst de sikkel van de nieuwe maan te zien is; dit jaar was dat op zaterdag 16 oktober.

Er zijn echter binnen het moslimgeloof meerdere stromingen. Voor een andere groep is de vastenmaand deze keer al op vrijdag 15 oktober begonnen. Zij gaan uit van de Islamitische jaartelling, waarbij maan maanden gebruikt worden. De maancyclus is 30 dagen. Hierbij wordt ook het zien van de nieuwe maan gebruikt als aanvang, maar dan wel op de eerste dag van die nieuwe maanmaand.

In deze periode van vasten onthouden moslims zich tussen zonsopkomst en zonsondergang van eten, drinken, sex en genotsmiddelen, zoals sigaretten. Naast het vasten is het ook een maand van barmhartigheid. Tijdens de Ramadan houden goede moslims zich aan een aantal strakke regels. Zo moet er voor zonsopkomst en vlak na zonsondergang gebeden worden. De Ramadan heeft tot doel het lichaam en de geest te reinigen door middel van vasten. Toch is vasten niet in alle gevallen even gezond.

Het vasten tijdens de Ramadan is daarom niet op alle moslims van toepassing. Zo zijn menstruerende, zwangere of borstvoeding gevende vrouwen, kinderen en zieken vrijgesteld hiervan.Bigi foetoe niet meer in Suriname

In ons land kwamen vele internationale experts op het gebied van Filariasis (bigi foetoe) samen om te praten over de wereldwijde aanpak van deze ernstige ziekte. Tijdens deze conferentie is Suriname onderscheiden voor de successen die zijn geboekt op het gebied van filariacontrole. Tevens wordt een speciale award overhandigd aan de familie van wijlen prof. dr. Baltus Oostburg voor zijn bijdrage in de bestrijding van filaria.

niba - niba suri magazine   Baltus F. J. Oostburg was Surinames bekendste parasitoloog. Hij heeft in zijn leven een bijzondere bijdrage geleverd aan de publieke gezondheidszorg in het algemeen, en in de strijd tegen filariasis in het bijzonder. Vanaf eind veertiger jaren werden in Suriname iedere tien jaar massale filaria surveys georganiseerd.

In de jaren zestig en zeventig co÷rdineerde professor Oostburg dit onderzoek.

Dank zij deze voortdurende massale screening en behandeling daalde het aantal geconstateerde infecties met filariasis. In 2002 co÷rdineerde professor Oostburg nog een ICT survey onder 3000 schoolkinderen in Suriname, als onderdeel van het Regionale Programma voor uitroeiing van filariasis. De resultaten brachten geen nieuwe besmettingen aan het licht. Dit wijst er op dat de ziekte in Suriname niet meer overgedragen wordt.

Tijdens de laatste bijeenkomst van Regionale Filariasis Managers in Ha´ti in juli 2002, pleitte professor Oostburg voor een snelle certificering van filariasisuitroeiing in Suriname en andere landen. Zijn voortijdige dood in oktober 2002 was voor iedereen een grote schok.

We hopen dat het "WHO certificate of elimination for Filariasis" binnenkort kan worden toegekend aan Suriname. Dit zou een passende laatste eer zijn voor het werk van professor Oostburg en zijn resultaten in het bestrijden van filariasis, schrijft de PAHO/WHO-afdeling Suriname in een persbericht.

Baltus Oostburg heeft zich tijdens zijn leven met hart en ziel gewijd aan het uitroeien van filaria in Suriname, maar hij heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de controle van andere ziektes zoals malaria, bilharzia en chagas. Ook na zijn pensioen was hij bijzonder actief op het gebied van de Volksgezondheid.Leden gehuldigd met gouden speld

De afgelopen week hield de Bond Belangen Behartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst ter gelegenheid van de viering van zijn Vierde Lustrum een receptie voor de leden. Dit gebeurde in het BBGO Recreatie Centrum, aan de Burenstraat.

De bond werd opgericht vanwege de nijpende situatie waarin gepensioneerden verkeerden. Vooral in de jaren '80 was de nood bij de gepensioneerden heel groot. 7 personen van het eerste uur werden gehuldigd met een gouden speld en 13 leden kregen een oorkonde. Tot de leden van het eerste uur, behoren onder meer de heer Vijzelman, meer bekend als oom Eddy, mevrouw Elskamp-Parisius en mevrouw Kora Nooitmeer-Hoever. Ook werden leden van het eerste uur, die overleden zijn zoals Ludwig Nijman, gememoreerd.Olie in Blok 30 veelbelovend

Bij goedkeuring door de Raad van Ministers zal de Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. een samenwerking met de Maersk oil aangaan. Een topzware Staatsolie-delegatie onder leiding van Eddy Jharap hield deze week een exposÚ voor de ministerraad, aldus Vice-President Jules Ajodhia.

Eerder deze maand maakte Staatsolie bekend dat zij vanwege aantrekkelijke productiedelingsovereenkomsten ook met Maersk Oil versneld seismisch onderzoek zal uitvoeren. De Surinaamse maatschappij, met het Spaanse Repsol YPF en Maersk Oil zijn voornemens dit samen te doen.

Het gecombineerde programma van deze drie oliemaatschappijen zal naar verwachting ruim 11.000 km aan seismische data opleveren. Deze gezamenlijke inspanning is een grote stap vooruit en zal bijdragen tot een beter inzicht in het petroleum potentieel van het zeegebied van ongeveer 170.000 vierkante km voor de kust van Suriname.

De Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. is eerder reeds een samenwerking aangegaan met het Spaanse Repsol YPF.

Bij dit onderzoek gaat het om onderzoek in blok 30 naar aardolie en gasvoorkomens over een oppervlakte van ruim 18.000 vierkante kilometer voor de kust van ons land.
  niba - niba suri magazine

Het contract houdt onder meer in een productiedelingsovereenkomst met een looptijd van 30 jaar.BeŰdiging van twee nieuwe advocaten

Bij het Hof van Justitie werden Frank Thijm en Ashna Kanhai beŰdigd als advocaat. Familie, vrienden, collega's en kennissen waren hiervan getuige. De beŰdiging vond plaats tijdens een buitengewone openbare zitting van het Hof. De President van het Hof van Justitie, John Von Niessewand, nam de advocaten de eed af.

Advocaat-Generaal Roy Bainath Panday van het Openbaar Ministerie zei in zijn toespraak dat het aantal advocaten is toegenomen. Deze toename betekent dat de justitiabelen bij een groot aantal advocaten een ruimere keus hebben bij het vinden van geschikte juridische adviseurs of pleitbezorgers. Deze keuzemogelijkheid betekent onder meer dat de cliŰnt zal uitkijken naar iemand die bekend staat om het leveren van topprestaties.

Het Hof van Justitie, het Openbaar Ministerie, de Jonge Balie en de Vereniging van Advocaten wensten Frank Thijm en Ashna Kanhai alle voorspoed toe. Daarna werden de beŰdigde advocaten door de aanwezigen gefeliciteerd.Laatste woord over vernieling wegdek nog niet gezegd

De Raad van Ministers heeft vandaag weer verschillende onderwerpen binnen de Surinaamse samenleving onder de loep genomen. Op de agenda was onder meer opgenomen de schade veroorzaakt door zwaar transport aan de wegen en de verkeerscirculatie in de binnenstad. De ministers die direct met dit probleem te maken hebben, moeten binnen twee weken laten weten welke beleidsmaatregelen zij voorstellen.

Over een verhoging van de dieselprijs ten behoeve van het onderhoud van de wegen zei vice-president Jules Ajodhia dat de oplossing voor dit probleem niet eenvoudig is, aangezien productie afhankelijk is van dieselolie. Een eventuele verhoging van de prijs voor dieselolie als bijdrage voor de wegenbelasting, zou de productie niet ten goede komen. In elk geval is het laatste woord volgens de vice-president hierover nog niet gezegd. De mogelijkheid voor differentiatie van de dieselprijs wordt ook bekeken, zodat de commerciŰle dieselgebruikers die met zwaar materieel het wegdek vernielen een bijdrage leveren voor het herstel.

De regering besprak deze week ook weer de situatie met betrekking tot de criminaliteit in ons land. Hoewel er een redelijke rust is op het gebied van de berovingen, zijn er toch twee gevallen die zich de afgelopen week hebben voorgedaan en waarover verschillende geluiden in de samenleving opgaan.

De verschillende asfalteringsprojecten zijn door de regering geŰvalueerd en er is goedkeuring gegeven aan de correcties die moeten worden gepleegd onder meer als gevolg van koersverschillen of prijsstijgingen.

Vice-president Jules Ajodhia, in zijn hoedanigheid van een van de ondervoorzitters van de VHP, ging ook in op de politieke situatie op dit moment. Hij benadrukte dat er geen spanningen zijn binnen het Nieuw Front. Echter wilde hij toch niet gedetailleerd antwoord geven aangezien de onderhandelingen door de partijen in de Nieuw Front-combinatie aanstaande zondagavond beginnen.

Tot zover vice-president Jules Ajodhia tijdens zijn reguliere persconferentie.Kwaliteit moet leiden tot minder sterfte bij zwangerschap

niba - niba suri magazine   De directeur van het 's Lands Hospitaal, Cynthia Rozenblad, is enorm blij met de komst van nieuwe apparatuur.

De oude r÷ntgenapparatuur stond hier al bijna 40 jaar, aldus Rozenblad.

Het ziekenhuis ontving de nieuwe apparatuur ten behoeve van het versterken van de zorg voor Moeder en Kind en deze bestaat onder
meer uit r÷ntgenapparaten, verlosbedden, operatietafels, sterilisatieapparatuur en verwarmde onderzoektafels voor pasgeborenen.

Minister Rakieb Khudabux van Volksgezondheid kwam hierbij polshoogte nemen. De apparatuur voor 's Lands Hospitaal is aangekocht vanuit het project voor "Moeder en Kindzorg" dat gefinancierd wordt door Japan. Het totale project omvat 2,2 miljoen Amerikaanse dollar. In april van dit jaar ondertekende de minister hiervoor de formele overeenkomst. Het project maakt onderdeel uit van het sectorplan gezondheidszorg waarin vermindering van de sterfte onder zwangere vrouwen en pasgeborenen een belangrijk speerpunt is. De bewindsman liet zich tijdens een korte rondleiding uitgebreid voorlichten door de directeur en vertegenwoordigers van Triangle Training die de levering en installatie van de apparatuur verzorgen.

Minister Khudabux benadrukte dat dit slechts een tussenstap is in het hele project. "Ik heb me ervan willen verzekeren dat alles in dit project op schema loopt. Het is goed om te zien dat we goed op weg zijn. Ik heb er alle vertrouwen in dat we vˇˇr half november alle apparatuur volledig ge´nstalleerd en getest hebben, zodat we een aanvang kunnen maken met de ingebruikname.   niba - niba suri magazine

Laten we het uiteindelijke doel niet uit het oog verliezen. Het gaat om het verbeteren van de kwaliteit van de zorg voor moeder en kind. Dit moet leiden tot minder sterfte rond zwangerschap en geboorte en gezondere moeders en kinderen. Goede apparatuur is daarbij een cruciaal onderdeel", aldus Minister Rakhieb Kudabux van het ministerie van Volksgezondheid.Nederland zeer erkentelijk voor jungletraining

Deze week vond de ondertekening plaats van de eerste schenkingsovereenkomst in het kader van de Jungletraining voor Nederlandse militairen. Op dit moment krijgen 140 Nederlandse Mariniers en Luchtbrigades jungletrainingen van het Nationaal Leger. De schenking is nu 3 militaire Daf trucks. Op een latere tijdstip zal de overdracht plaatsvinden van 2 militaire ambulances en een partij medische artikelen ten behoeve van het Militaire Hospitaal. Dit is de eerste Jungletraining voor Nederlandse militairen, na een overleg van 2 jaar tussen de Ministeries van Defensie van Suriname en Nederland.

Ambassadeur Henk Soeters bevestigt dat het aantal vredesoperaties steeds toeneemt en is Suriname zeer erkentelijk voor deze samenwerking.

Minister Ronald Assen van Defensie deelde mee dat de belangstelling van andere Europese landen om in Suriname jungletrainingen te volgen, groot is. Met betrekking tot de samenwerking met de Verenigde Staten zei hij dat er nog regeringsoverleg gaande is en met de Amerikanen wordt gesproken. Het belangrijke agendapunt is de kwestie van de inspectie van de persoonlijke bagage van de Amerikaanse militairen.

Voorts kondigde de minister aan dat de marinebasis te Boxel over enkele weken opgeleverd zal worden. Het ministerie van Defensie is goed op schema met betrekking tot de uitbreiding van de luchtmachtbasis te Zorg en Hoop, aldus minister Ronald Assen van Defensie.Workshop Herziening Wetboek van Strafrecht omstreden

Zie ook: Procedure Herziening WvS roept vragen op bij DNA (hieronder)

Met de opening van een workshop, "Herziening van het Wetboek van Strafrecht" door de minister van Justitie en Politie, Siegfried Gilds, is een start gemaakt met de herziening van het Surinaamse Wetboek van Strafrecht.

Deze workshop, met de naam "Herziening van het Wetboek van Strafrecht", moet bouwstenen aandragen voor het wetboek dat sinds 1916 bestaat.

"In mijn belevenis brengt het begrip democratie met zich mee dat we ons ervan bewust moeten zijn dat democratie niet alleen bestaat uit het formuleren van rechten en plichten, maar dat we die ook moeten naleven", zei minister Gilds bij de opening. "In een democratische staat is recht iets dynamisch."

De voorloper, "Het Wetboek van Strafrecht voor de kolonie Suriname", werd op 1 mei 1869 ingevoerd. Aan het begin van de vorige eeuw, in 1916, werd de naam veranderd in het "Surinaamse Wetboek van Strafrecht". Bij de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 is het oude Surinaamse Wetboek van Strafrecht niet aangepast.

Alle strafrechters, bekende strafrechtadvocaten en de leden van de Advocaten Vereniging Suriname, op de voorzitter na, waren afwezig. Eerder hebben advocaten en de Deken van de Orde van Advocaten laten weten het oneens te zijn met de procedure die gevolgd is om te komen tot herziening van het Surinaamse Wetboek van Strafrecht.

De jurist Humphrey Schurman, die de workshop in opdracht van het ministerie Justitie en Politie organiseert, hoopt dat de ontbrekende collega's alsnog zullen participeren.Procedure Herziening WvS roept vragen op bij DNA

Zie ook: Workshop Herziening Wetboek van Strafrecht (hierboven)

In De Nationale Assemblee is dinsdag 26 oktober een aanvang gemaakt met de behandeling van de ontwerp-wet nadere wijziging van het wetboek van strafrecht. In de media is veel commotie ontstaan over de wijze waarop de herziening van het Wetboek van Strafrecht tot stand komt. Arnold Kruisland heeft een reactie van de bewindsman van Justitie en Politie in casu de regering gemist. Er waren vragen waarop de minister van Justitie en Politie, Siegfried Gilds, vandaag nog antwoord moest geven, vond Arnold Kruisland. Kruisland is voorzitter van de Commissie van Rapporteurs belast met de behandeling van de ontwerpwet.

Kruisland wees er nog op dat met name de wetgeving in Nederland geschreven wordt op basis van de zeden en gewoonten van dat land. In ons land is het tot nu gebruikelijk dat er een commissie wordt benoemd waarin mensen zitten die de opdracht van de regering beoordelen evenals de werkzaamheden van derden. Waarom is er afgeweken van deze procedure, vroeg Kruisland zich af. Hij wilde van de bewindsman ook weten of de regering contact heeft opgenomen met de verschillende organisaties van advocaten.

De Minister van Justitie en Politie, Siegfried Gilds, heeft vanmiddag meteen antwoord gegeven op vragen die in het parlement zijn gesteld met betrekking tot de herziening van het Wetboek van Strafrecht. Gilds liet verder weten dat hij de afdeling Wetgeving als counterpart ziet van het kantoor dat zich bezighoudt met deze werkzaamheden inzake de herziening van het Wetboek van Strafrecht.Reizigers niet voor de gek houden

Het monopolie van de luchtvaartmaatschappijen KLM en SLM op de route tussen Amsterdam en Paramaribo, dat per 1 mei 2006 zal worden opgeheven, staat nu al onder druk. De Nederlandse minister van Verkeer en Waterstaat, Karla Peijs, wil aan beide kanten een concurrerende tweede luchtvaartmaatschappij aanwijzen, als KLM en SLM niet vˇˇr 1 november aanstaande alsnog met voorstellen komen voor lagere tarieven.

Ook wil de bewindsvrouwe substantieel meer capaciteit op de lucratieve verbinding. De twee monopolisten zouden in de overgangsfase tot mei 2006 zelf voorstellen doen op dit punt, maar die zijn onvoldoende gebleken, schreef de bewindsvrouw in een brief aan de Tweede Kamer.

Zij heeft hierover overlegd met minister Guno Castelen van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme. De minister heeft deze wijze van aanpak beaamd en gaf aan dat de SLM reeds twee weken geleden een brief heeft ontvangen om te laten weten hoe zij de tarieven goedkoop kan aanbieden.

niba - niba suri magazine     "We kunnen de reizigers niet voor de gek houden door te laten weten dat er goedkope tickets zijn en als die moeten worden gekocht, dan zijn die er niet", aldus minister Guno Castelen, van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme.
Crepie is het wachten moe

Leden van Landbouw Co÷peratie Crepie willen duidelijkheid van de overheid omtrent de beschikking van hun co÷peratieareaal. Het gaat om een landbouwareaal van 110 ha te Weg naar Zee, achter Charlesburg. Het bestuur hoopt met het indienen van een petitie aan het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen de uitreiking van de bereidsverklaringen te versnellen. Van de 350 leden van de co÷peratie hebben 40 leden reeds hun bereidsverklaringen in 1998 gehad. Het is nu al bijna 6 jaar dat de rest van de leden op hun bereidsverklaringen wacht.

Minister Franco Demon van Natuurlijke Hulpbronnen zegt dat het niet aan zijn ministerie ligt, dat het proces niet kan worden afgerond. De bereidsverklaringen zijn aangehouden vanwege omstandigheiden die buiten zijn ministerie liggen. De NH-minister heeft beloofd bij de OW-minister na te trekken wat het probleem precies is.

In 2002 heeft het Ministerie van Openbare Werken besloten deze bereidsverklaringen aan te houden, vanwege problemen bij de ontwatering van het co÷peratieareaal.Slechts 5 van 7 prestatiebeurzen uitgereikt

"Frustatie tijdens je studie is een normaal fenomeen. Maar toch is studeren, investeren in jezelf. Een goede opleiding, is een weg naar een betere toekomst." Dit vonden de verschillende sprekers vanmorgen, bij de opening van het collegejaar 2004 - 2005 voor de nieuwkomers aan de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Het doel van de introductieweek is onder meer om de integratie van de eerstejaarsstudenten in het universiteitsgebeuren te bevorderen.

Van de studenten die kersvers van de middelbare school komen en op het punt staan wetenschappers te worden, wordt verwacht een kritische houding aan te nemen, zei Nadia van Dijk-Plet, hoofd studentenzaken. "Het is vooral belangrijk zelf initiatieven te ontplooien en volgens een schema te studeren."

De afgelopen week reikte The British American Tobacco Suriname, zoals elk jaar prestatiebeurzen uit aan de beste studenten die hun eerste jaar op tijd hebben afgerond en de beste doctorale studenten die hun theoretisch deel van de studie binnen de vastgestelde periode, of zelfs korter, hebben afgerond. Normaliter worden er 7 prijzen uitgereikt.

Helaas kwamen dit jaar maar 5 studenten in aanmerking voor een prestatiebeurs. Gregory Rusland, voorzitter van het Universiteitsbestuur, gaf de studenten de boodschap mee, dat als je als land, instituut of persoon niet verloren wil gaan in de versnelde ontwikkelde wereld, je rekening moet houden met de ontwikkelingen om je heen. Daarom heeft de universiteit in 2002 de Bachelor Masters-structuur (de Bamastructuur) ingevoerd. Dit collegejaar worden de eerste bachelors afgeleverd.Surinaamse stagiaires welkom in Antwerpen

Al geruime tijd heeft het district Paramaribo een stedenband met de stad Antwerpen. Deze stedenband krijgt steeds meer diepgang. Een delegatie onder leiding van Diana Coppens is thans in Suriname om er verschillende workshops te verzorgen.

Voor ressortraadsleden en hun voorzitters werd een workshop gehouden met als thema "Burgerparticipatie en decentralisatie". De delegatie uit BelgiŰ zal ook nagaan hoe de stedenband kan worden verbeterd en waar de overeenkomsten zitten. Diana Coppens gaf verder aan, dat tussen nu en 2005 stagiaires uit Antwerpen naar Suriname komen en er ook vanuit Suriname stagiaires in Antwerpen welkom zijn.

Iwan Blokland van het ministerie van Regionale Ontwikkeling is nauw betrokken bij de stedenband Paramaribo en Antwerpen.Kennismakingsbezoeken aan de voorzitter DNA

niba - niba suri magazine      De nieuwe ChargÚ d'Affaires ad interim van de Europese Commissie in Suriname, Helena Laakso, bracht op maandag 18 oktober een kennismakingsbezoek aan parlementsvoorzitter Ramdien Sardjoe. Ze vervangt Jacques Roman wiens termijn in Suriname was verlopen. Hij is op dit moment terug in Brussel.

Er werd besproken dat enkele van de verschillende projecten die in uitvoering zijn, sneller moeten worden aangepakt, zoals dat van de rehabilitatie van de haven van Suriname en de bouw van bruggen over de weg naar Albina. Ook wilde zij meer weten over het parlementaire systeem van Suriname, het aantal vrouwelijke parlementariŰrs en het nieuw op te zetten gebouw van DNA. Van voorzitter Sardjoe kreeg ze alle informatie en hij sprak de hoop uit dat de samenwerking die er bestond met de heer Jacques Roman ook met haar verder uitgebouwd zal worden.

Ook de niet residerende Ambassadeur van de Federale Republiek Duitsland, Z.E. dr. Helmut Ohlraun, bracht een beleefdheidsbezoek aan onze parlementsvoorzitter Ramdien Sardjoe. Wederzijds werd benadrukt dat beide landen perspectieven bezitten om de handelsrelaties te verbreden om zodoende de economische betrekkingen te verstevigen.

De Ambassadeur is van mening dat relaties binnen handelsblokken zeker voordelig zijn voor economieŰn als die van Suriname.

Ook via de Caricom kan Suriname in relatie met de EU economische voordelen halen.
     niba - niba suri magazine

De eenheid tussen landen met verschillende achtergronden op politiek, sociaal, cultureel en economisch gebied wordt versterkt met het aangaan van bilaterale en multilaterale banden. De Voorzitter van De Nationale Assemblee maakte hierbij de opmerking dat de steeds kleiner wordende wereld vereist dat stabiliteit en vrede in een land worden behouden. Dit kan slechts door samenwerking en tactvol handelen in een land met een diversiviteit aan culturen, religies en rassen. De Ambassadeur was verder ge´nteresseerd in het politiek staatsbestel van Suriname met het oog op de komende verkiezingen. De standplaats van Z.E. Helmut Ohlraun is Trinidad.Jazz Festival daverend succes

De stichting Suriname Jazz Festival heeft met succes voor de derde keer het Suriname Jazz Festival georganiseerd. Onder het thema "Home is where the heart is" speelden artiesten van voornamelijk Surinaamse origine het muziekgenre dat hun hart begeert.

Denise Jannah was de speciale gast tijdens het Jazz Festival. Vermeldenswaard is ook dat tijdens het programma spontaan aandacht werd geschonken aan de onlangs overleden Fransje Gomes. Het Suriname Jazz Festival werd afgesloten met optredens van Emotions, SimarO, Naks Kawina Dron samen met Pablo Nahar and Friends.Toerisme bevordert welvaart burgers

Toerisme kan een "tool" zijn om armoede te bestrijden. In verband hiermee werden de bewoners van Galibi in het Boven-Marowijne gebied bezocht door een delegatie uit Paramaribo bestaande uit de ministers Castelen, Sandriman, vertegenwoordigers van onder meer het Project Steering Committee, de Stichting Toerisme Suriname en de pers.

Ze werden welkom geheten door de leerlingen en leerkrachten van de St. Antoniusschool, de jeugdvertegenwoordiger en de dorpshoofden van de twee dorpen, Langamankondre en Christiaankondre. Hierna begaf de delegatie zich naar de school, waar de ministers de leerlingen in het kort uitlegden dat ze naar Galibi waren gekomen voor de afsluiting van de workshop "Welkom in ons dorp" en om het startsein te geven van het Youth Path Project Galibi. De tweedaagse workshop "Welkom in ons dorp" valt binnen het "Integraal ontwikkelingsprogramma van Suriname".

Dit programma wordt gefinancierd door de Europese Unie met twee en een half miljoen euro en duurt drie jaar. De workshop was bestemd voor de jongeren van Galibi. Het Youth PATH Project wordt tegelijk in acht landen in het Cara´bisch Gebied uitgevoerd. PATH staat voor "Poverty Alleviation through Tourism and Heritage". Het is een pilot project om door toerisme, in relatie tot armoedebestrijding, ontwikkeling te brengen en is tot stand gekomen door tussenkomst van de Nationale Unesco Commissie Suriname. Het werd bij de Unesco ingediend en door deze moederorganisatie goedgekeurd voor een bedrag van 50 duizend Amerikaanse dollar. Aan de jeugd tussen de 15 en 25 jaar van Galibi zal kennis en vaardigheden worden bijgebracht op het gebied van toerisme.Goede informatie biedt kansen en hoop

Over het algemeen hebben de Surinaamse kinderen moeite om hun gedachten, gevoelens en ervaring onder woorden te brengen. First Lady Liesbeth Venetiaan is van mening dat "het onderwijssysteem en opvoeding" wat dit betreft meer aandacht verdient.

Nieuwsuitzendingen houden doorgaans geen rekening met kinderen tussen 8 en 14 jaar en ook niet met het feit dat ook bij kinderen de behoefte bestaat om de complexe werkelijkheid om hen heen te begrijpen.

10 Minuten Jeugd Journaal brengt nieuws op een begrijpelijke en herkenbare manier. Het programma heeft een Surinaamse inhoud en vormgeving, met het doel 'de deuren van de wereld open te zetten' voor het Surinaamse kind. '10 Minuten' wordt voorlopig tweemaal in de week op woensdag en vrijdag uitgezonden. De bedoeling is om vanaf januari naar een frequentie van drie keer per week te gaan en uiteindelijk om een dagelijkse uitzending te verzorgen.

De ambitie van het Kids News Network-project is om honderdduizenden kinderen behalve in Suriname, ook in Afghanistan en Zuid-Afrika te bereiken met voor hen relevante informatie die via jeugdjournaals op televisie en radio wordt aangeboden. Het project verbindt in 18 maanden bestaande televisie- en radioorganisaties in deze drie landen met het Nederlandse Jeugdjournaal. De nieuwe jeugdjournaals moeten daarna 'zelfvoorzienend' zijn en zelfstandig door kunnen gaan.Ex-SML-arbeiders maken aanspraak op 25 hectare grond

De Moederbond heeft de afgelopen week een persconferentie belegd, waarbij de vertegenwoordigers van de Wageningen Werknemers Organisatie hun misnoegen hebben geuit over de behandeling van hun leden in Wageningen. Vakbondsleider Brian van Tol hekelde de wijze waarop met de vakbond en de belangen van de arbeiders van de Stichting Machinale Landbouw wordt omgesprongen. Hij zei voorts dat de arbeiders van Wageningen recht hebben op een aanpassing van hun loon sinds 2002, voedselpakketten en een inruilcompensatie voor hun Europees verlof, aldus van Thol.

De reorganisatie van het noodlijdende bedrijf gaat niet over een geplaveid pad. Niet alleen de vakbond voert strijd maar ook de vereniging van machinediensten. De voorzitter van de vereniging van machinediensten hield een pleidooi om te stoppen met een verdeel- en heerspolitiek en riep de overheid op niet door te gaan met het aanvaarden van de nieuwe boerenorganisatie als gesprekspartner.

De waarnemend directeur van de Stichting Machinale Landbouw, John King, om commentaar gevraagd, deelde ons mede dat de positie van de Suriname Rice Operations (SRO) in de rijstindustrie intussen duidelijk is. De SML zal zich op termijn niet meer bezighouden met de commerciŰle activiteiten, wordt afgebouwd en de sociale lasten worden ondergebracht bij de daarvoor in aanmerking komende instanties, aldus King.

De directeur van de Suriname Rice Operations, Arthur Zalmijn, gaf aan dat het de bedoeling is tussen de 3700 en 4000 hectare grond te bestemmen voor training. In totaal is er 8600 hectare grond ter beschikking en dat betekent dat ruim 4600 hectare grond overblijft. De schulden van de SML worden meegenomen in de herstructurering. De criteria hiervoor worden nog bestudeerd door de SML, Ernst & Young en de SRO.
 
Kosteloos internet Magazine

Vertel uw vrienden en kennissen over NIBA

Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk
Vormgeving: Phillip Lutz

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen kunnen zich hiervoor opgeven via de website:

Vul uw emailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de email om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wil ontvangen, laat ons dan even weten waarom. Wij proberen steeds ons product te verbeteren en stellen uw mening zeer op prijs.

U kunt zich afmelden via onze website. Vul uw emailadres in en klik afmelden aan. Klik nu op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op link in de email om uw afmelding correct af te ronden.

Maar u kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden....
Suriname op 6e plaats ITF U-14 tennistoernooi Curašao

Suriname is op de 6e plaats geŰindigd bij het U-14 Development tennistoernooi van 18 tot en met 23 oktober op Curašao. De spelers waren Jamile Sairras, Jess Ligeon en Devin Chehin onder begeleiding van coach John Goede.

Voor Suriname eindigde Sairras op de vierde plaats, Chehin op de zevende plaats en Ligeon op de achtste plaats. Deze wedstrijd is reglementair gewonnen door Chehin omdat Ligeon nog steeds vanwege ziekte niet kon spelen.

Bij de jongensenkel ging de titel naar de Arubaanse Jean-Marc Arends die met 6-4, 6-2 won van zijn Barbadiaanse opponent Christopher King. Een hele spannende ontmoeting waarbij het publiek genoot van de rallies, maar meer nog van de opbouw van het spel om het punt te scoren.

Arends was in alles de betere van King, die veel onnodige fouten maakte. Aruba werd de absolute nummer ÚÚn vanwege alle finales waarin zij stond en die ook nog won. Bij de meisjes ging de titel naar Zoe Krohn van Aruba, die met 6-0, 6-3 te sterk was voor Ray-Ann Sandy van Trinidad. Ook de dubbels zijn gedomineerd door Aruba.

Het meisjeskoppel Quiomy Hennep/Miyolou Evertsz won met 6-1, 6-1 van Krohn (Aruba)/Hanna Davis (US Virgin Islands). Bij het jongensdubbel ging de titel naar Arends/Arthur Santos die in een driesetter waarvan het de eerste met 4-6 verloor, langs King/Devard Wharton (Barbados) ging door de twee sets daarna te winnen met 6-2, 6-4. In de dubbels eindigde het Surinaams jongenskoppel op de achtste plaats, terwijl het koppel Sairras/Junisse Albertsz op de vijfde plaats eindigde.

Voor Suriname een overal standing op de zesde plaats. De volledige uitslag: 1 Aruba, 2 Barbados, 3 Nederlandse Antillen, 4 Trinidad & Tobago, 5 US Virgin Islands, 6 Suriname, 7 Bermuda en 8 St. Vincent & the Grenadines.

De prijsuitreiking vond zateravond plaats bij Mango bar and grill. De teams keerden zondag naar huis terug.


Politie berichten

Man sprong vanaf de Wijdenboschbrug

De 28 jarige R.R. is na een mislukte poging tot verzoening met zijn 23 jarige ex-vriendin de afgelopen week van de Wijdenboschbrug in de Surinamerivier gesprongen. Na de mislukte poging ontstond er een woordenwisseling waarbij R.R. de ex-vriendin in haar linkerbeen schoot. Hij stapte na de schietpartij in zijn auto en reed weg. De schietpartij vond plaats aan de Menckendam. Een half uur later bleek dat R.R. van de Wijdenboschbrug was gesprongen. Zijn lijk is de volgende dag omstreeks half acht 's morgens aangespoeld en uit het water gehaald.

Man dodelijk aangereden

De 42- jarige Jagroep Ranaperkash werd zondag 24 oktober j.l. omstreeks 10 uur s avonds dodelijk aangereden op de Vioolstraat, op het M.B.M. project te Kwatta. Getuigen zagen een man kort voor de aanrijding slingerend op de weg lopen, waarna zij een harde klap hoorden. Het vermoeden bestaat dat het slachtoffer is aangereden door een donkerkleurige personenauto. De politie van het bureau Kwatta vraagt een ieder die iets weet dat kan leiden tot het achterhalen van de identiteit van de bestuurder en de auto, contact op te nemen.

Lijk van jonge vrouw uit het water gehaald

De politie van Livorno heeft de afgelopen week het stoffelijk overschot van een vrouw uit de Surinamerivier, in de omgeving van de Molen, gehaald. De identiteit van deze vrouw is tot nu toe nog niet bekend. Ze was gekleed in een blauwe jeansbroek, zwarte blouse en was blootvoets. Haar geschatte leeftijd is 20 jaar, lichaamslengte ongeveer 1.70 meter. Familieleden of anderen die menen deze vrouw te herkennen, worden verzocht contact op te nemen met de politie van station Livorno.

Brute overvallers aangehouden

De Recherche van Geyersvlijt heeft twee verdachten, die een reeks berovingen alsook ernstige mishandelingen pleegden, aangehouden. Bij ÚÚn van de delicten op 21 september 2004, op het Winti Wai projekt, werd een winkelier door ÚÚn van hen met een vuistvuurwapen neergeschoten. De man raakte ernstig gewond in de halsstreek en werd in het ziekenhuis opgenomen. Naderhand werd vernomen dat de man aan een zijde verlamd is geraakt. De twee verdachten noemden tijdens verhoor ook de namen van andere comparanten, met wie zij samen verschillende andere berovingen hebben gepleegd.
niba - niba suri magazine
De nationale zender


Puwema

Frambow

een vuurzee
moet gedoofd
een fakkel
aangewakkerdPolly Levens


De Wisselkoers

De koersen zijn indicatie-koersen
per 1 november 2004


Wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
Aankoop   2,700
Verkoop    2,770

EURO
Aankoop    3,439
Verkoop    3,528

POUND STERLING
Aankoop    4,944
Verkoop    5,072

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,501
Verkoop    1,557

Bankpapier

U.S. DOLLAR
Aankoop    2,700
Verkoop    2,770

EURO
Aankoop    3,429
Verkoop    3,538

POUND STERLING
Aankoop    4,904
Verkoop    5,082

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,501
Verkoop    1,557

Bron: Centrale Bank van SurinameSchrijversgroep 77

NIEUW KINDERBOEK VAN ARLETTE CODFRIED

niba - niba suri magazine

OPA EN OMA is het eerste kinderboek van Arlette Codfried die eerder uitkwam met gedichten (Overpeinzingen) en korte engelstalige schetsjes in de bundel Considerations.

OPA EN OMA gaat over de kleine Armelette die op bezoek gaat bij haar opa en oma. Opa is blind en oma ruikt naar sigaar. Er zijn meer mensen in huis en op het erf van opa en oma, allemaal met hun kleine komische eigenaardigheden. Hoogtepunt is het feest van opa en oma die 50 jaar getrouwd zijn. Een leuk boekje voor opa' en oma's om samen met de kleinkinderen te lezen.

KINDERBOEKENFESTIVAL ARUBA

Van 12 tot en met 19 november wordt op Aruba het kinderboekenfestival gevierd met schrijvers van de Nederlandse Antillen, Nederland en Suriname. Zij zullen scholen bezoeken en voorlezen uit hun werk. Bij de opening zullen alle schrijvers door de kinderen van Aruba even voor het voetlicht worden gehaald. Van Suriname is Ismene Krishnadath is uitgenodigd om het Arubaanse feest luister bij te zetten.

ClARK ACCORD GEEFT COLUMN NIEUW DRAAI

Shirley kwam in het verleden al vaker voorbij in Clark Accords columns, maar nu krijgt ze de hoofdrol in zijn column in de Nederlandse krant HET PAROOL. Voor wie haar nog niet kent: Shirley is een moderne, jonge Surinaamse vrouw, die in de Nederlandse maatschappij is geworteld, maar wel duidelijk haar Surinaamse afkomst met zich meedraagt?

Een vrouw van deze tijd dus. Een vrouw ook die haaks staat op de mythe van de sterke Surinaamse, die het allemaal alleen wel af kan? Shirley, kortom, wil geborgenheid, liefde en zoekt de man van haar leven. Accord, die vaak over de zwart-wit tegenstellingen schrijft, vindt dat teveel de indruk wordt gewekt dat hij daarop gefocust is. Wat niet zo is.

Hij wil ervoor waken dat zijn columns voorspelbaar worden. Tijd dus voor een nieuwe invulling: het wel en wee van Shirley en haar vriendinnenclub. Een gemŕleerd gezelschap overigens. Fatma is Marokkaans, Beverly is een Nederlandse die in de Bijlmer is opgegroeid, DaniŰlle is een Surinaamse die aan het computerdaten is geslagen en Marcayano de homoseksuele kapper. En of ze bestaan? Het is een mix van fantasie en bestaande personages. En verder is het voor de lezer een vraag en voor Clark Accord een weet.


Vijf semi-kampioen- schappen voor Suriname

De Surinaamse tennisdelegatie die deelnam aan het eerse RBTT Caribbean Youth Tennis Tournament op Curašao in het afgelopen weekend, heeft vijf semi-kampioenschappen in de wacht gesleept.

Overall is het een goede prestatie van de groep, aangezien de overige semi- en kampioenschappen onder de andere deelnemende landen zijn verdeeld.

Er was geen sprake van een landenclassificatie waardoor er geen rangschikking is. Aruba won 4 kampioenschappen en 1 semi-kampioenschap. Curašao telt 3 kampioenschappen en 1 semi-kampioenschap en Bonaire 1 kampioenschap en 1 semi-kampioenschap.

Bij de meisjes U-10 werd Nathalie Zimmerman van Aruba kampioen en Sarah Hew van Suriname semi-kampioen. In de U-12 werd Miodou Evertsz van Curašao kampioen en Nathalie Hew van Suriname semi-kampioen. In de U-14 klasse ging Sander Nienaber van Aruba met de hoogste eer strijken en moest Thammy Alberts van Bonaire genoegen nemen met het semi-kampioenschap, waarop ook Suriname gebrand was.

De Surinaamse delegatie, bestaande uit spelers, ouders en begeleiders, meende dat Jamile Sairras met het winnen van haar laatste duel op de banen van de Curacaosche Sport Club, CSC, na het verlies van haar tweede wedstrijd de middag daarvoor, het semi-kampioenschap in die klasse binnen had.

Later werd bij het tellen van de punten vastgesteld dat Sairras op de derde plaats was geŰindigd nadat gebleken was dat drie speelsters hetzelfde aantal wedstrijden hadden gewonnen en ook het aantal gewonnen games gelijk was en het aantal verloren games de doorslag bracht.

De mineurstemming kwam op dat moment wel even in het Surinaamse kamp, maar vooral bij de moeder van Sairras. In de U-18 klasse was de Surinaamse hoop gesteld op Janique Jessurun, die de twee eerste wedstrijden had gewonnen en in principe al het semi-kampioenschap binnen had. Alles was in stelling gebracht om de tennister naar de overwinning te helpen, maar het mocht niet baten, omdat de opponent, Monica Winkel van Bonaire er anders over dacht en met 4-1, 4-2, een einde bracht aan de illussie van Suriname.

De Surinaamse tennisster liet na de wedstrijd haar teleurstelling duidelijk blijken en liet haar tranen de vrije loop. Ze ergerde zich aan haar spel, waarvan ze weet dat het beter kan. Het was duidelijk dat Jessurun had gehoopt in de laatste wedstrijd van de dag het Surinaamse kamp toch nog een kampioenschap te bezorgen, wat jammer genoeg niet lukte.

De leiding bracht verandering in het wedstrijdsysteem, nadat het zondagnacht en 's morgens geregend had en ze daartoe genoodzaakt was omdat de delegaties in de late middag naar huis terug moesten vliegen. Bij de jongens U-10 werd Alex Lovera van Aruba kampioen en Gian Issa van Suriname semi-kampioen.

In de U-12 werd kampioen de Curašaose Jutin Tjon, die het publiek bekoorde met zijn juiste balbeheersing en behandeling en sympathieke persoonlijkheid. Semi-kampioen werd Eric Dawson van Suriname. In de U-14 klasse was het Jean-Marc Arends van Aruba die er met de gouden medaille vandoor ging, gevolgd door David Cathalina van Curašao, die semi-kampioen werd.

Bij de jongens U-18 was het Rachid Winklaar van Curašao die kampioen werd en Mitchell de Jong van Aruba die semi-kampioen werd. De U-18 speler Vitas van Dijk, die herstellende is van een geblesseerde rechterschouder, en de U-14 Jess Ligeon redden hun eer door de laatste wedstrijd gistermiddag te winnen, na de twee eerste wedstrijden verloren te hebben.

Bij de prijsuitreiking, die verricht werd door Pierrot Hurtado, managing director van RBTT Bank Curašao, zijn alle delegaties bedankt voor hun inzet om het toernooi vlot te doen verlopen. Daarbij is beloofd om de continu´teit van dit toernooi dat de regionaal kampioen van de RBTT toernooien in landen waar de bankinstelling gevestigd is, te garanderen.

Zowel Suriname als de eilanden Aruba en Bonaire hebben te kennen gegeven belangstelling te hebben om het toernooi te organiseren. "Er zal geloot worden om de host aan te wijzen", zei Pierrot. Francis Hoyer, wedstrijdleider van het toernooi en in dienst van CSC, zei als grap dat Suriname het tennisevenement van volgend jaar krijgt, wat door alle overige delegaties met een oorverdovend applaus werd beantwoord.

Ook in gesprekken daarna lieten de coaches van de eilanden merken al te graag in Suriname de tweede editie van het RBTT Jeugdtennistoernooi, waarvan de kosten voor de bezoekende landen door de sponsor volledig worden gesponsord, te willen spelen.

De sfeer in het publiek was alle dagen goed. De Surinaamse tennissters bleken zich snel geacclimatiseerd te hebben aan de sterke winden waar het eiland om bekend staat en waar rekening mee moet worden gehouden bij het spelen van de bal.

De leiding van de Surinaamse delegatie is zeker niet ontevreden met het toernooi en het behaalde resultaat.


Bimba,
Bigi foetoe
wat is dat?


Dankzij de inzet van velen en met name Dr. Baltus Oostburg hoort Filariasis in Suriname tot het verleden. Maar wat was het nou ook weer precies.

De ouderen onder ons zullen zich nog zeker de patienten met bimba of bigi foetoe herinneren.

Filariasis is een aandoening die wordt veroorzaakt door wormen (filariae) die in de lymfevaten van het lichaam leven. Er bestaan twee typen: de Wuchereria bancrofti en de Brugia malayi.

De ziekte komt vooral voor in: Egypte en ten zuiden van de Sahara, India, de westelijke eilanden van de Grote Oceaan en delen van Midden- en Zuid-Amerika en het Cara´bisch gebied.

Oorzaak

De aandoening wordt overgebracht via muggensteken. Hieronder wordt kort geschetst hoe de besmetting tot stand komt:

Iemand die aan filariasis lijdt, wordt door een mug gestoken.

De mug wordt besmet met microfilariae (het prelarvale stadium van de draadwormen)
De microfilariae ontwikkelen zich in het inwendige van de mug binnen 7 tot 21 dagen tot besmettelijke larven, die daarna naar de monddelen van de mug verhuizen.

De mug steekt een gezond iemand en brengt daarbij de besmettelijke larven over.

De larven dringen de lymfevaten binnen, waar ze zich ontwikkelen tot volwassen wormen, die zeven jaar oud kunnen worden en op hun beurt weer miljoenen larven produceren.

Hoeveel risico iemand loopt om besmet te raken, hangt af van een aantal factoren:

Er is weinig risico op besmetting bij een kort verblijf in gebieden waar filariasis veel voorkomt. Iemand moet herhaaldelijk en over een periode van verscheidene maanden tot jaren door muggen worden gestoken voordat de lymfevaten besmet raken.

Het grootste risico op de aandoening lopen mensen die lang in gebieden verblijven waar de ziekte veel voorkomt.

Verschijnselen

Een lichte infectie kan zonder symptomen verlopen. Als zich wel symptomen voordoen, gebeurt dat soms al binnen drie maanden na besmetting, ofschoon de incubatietijd (de tijd tussen de besmetting en het optreden van de eerste verschijnselen) meestal acht maanden tot een jaar is.

Bij sommige mensen verloopt filariasis zonder zichtbare symptomen, maar richt de parasiet inwendig schade aan. Bij deze patiŰnten kunnen het lymfevatenstelsel en de nieren worden aangetast.

Inflammatoire filariasis

Hierbij worden de symptomen veroorzaakt door de reactie van het afweersysteem op de aanwezigheid van Filariae:

Kortstondige aanvallen van niet al te hoge koorts, gepaard gaande met rillingen en transpiratie. Roodheid van de huid in de liesstreek met opgezette en pijnlijke lymfeklieren. Deze symptomen verdwijnen soms na een paar dagen, maar kunnen met onregelmatige tussenpozen gedurende een aantal weken of maanden terugkeren.

Lymfatische filariasis

Hierbij worden de lymfevaten door de volwassen wormen beschadigd en raken geblokkeerd, waardoor zich vocht in de weefsels ophoopt (lymfoedeem).

Soms zwelt een arm of been heel sterk op. Na verloop van tijd wordt de huid dikker. Dan is er sprake van elefantiasis. De ophoping van vocht kan zowel bij mannen als bij vrouwen ook optreden in de schaamstreek. Bij mannen kan dat gepaard gaan met zware zwelling van de balzak (hydrokŔle) of de penis, terwijl bij vrouwen de uitwendige schaamdelen sterk kunnen opzetten.

Diagnose

De aanwezigheid van microfilariae wordt vastgesteld door bloedonderzoek. Aangezien de parasieten echter alleen periodiek ('s nachts) in het bloed voorkomen, zijn ze niet altijd in het afgenomen bloedmonster aanwezig.

Sinds kort is er ook een test die betrouwbaarder is. Daarbij wordt bloed uit een vingertop afgenomen en op de aanwezigheid van filariae-antigenen (eiwitten aan de buitenwand van de parasiet) onderzocht. Deze test is de enige die beschikbaar is in landen waar filariasis heerst.

Behandeling

Gewoonlijk worden bij de behandeling van filariasis diŰthylcarbamazipine (DEC) en ivermectin toegediend.

Voorzorgsmaatregelen

Het belangrijkste is muggensteken te voorkomen.

Bron: CZ Lifestyle


  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

  áá