suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      
 

    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
Suriname

 15 - Juli - 2006           Suri Magazine no. 103In deze uitgave:

Ziekenhuistarief voor on- en minvermogenden
Nieuwe boomkenners gecertificeerd     (foto's)
Moment van herstel aangebroken voor binnenland
Werknemers Federatie OW willen resultaat
Kerk van Jezus Christus schenkt hulpgoederen
Arbeidsconflict bij Fernandes Bakkerij
Gerard Spong adviseur van Openbaar Ministerie
Overheid zal openbaar excuses aanbieden
Actiegroep VHP verliest rechtszaak
Nickerie krijgt zes nieuwe waterschappen
Buitenlandse hulp wederopbouw binnenland
Buitelandse scouts bezoeken de president
Miss India Suriname pageant 2006     (foto)
Promo cd van Suripop-14
Ambassadeur van Canada neemt afscheid
Imeao-studenten presenteren kennis toerisme   (foto's)
Nickeriaanse rijstboeren krijgen bereidverklaring
Bewoners moeten milieuvriendelijker worden
Diplomauitreiking opleiding Agogische Werken
Guyanese Associaton Suriname schenkt 2000 SRD   (foto)
Grondregistratie en Land Informatie Systeem
Nieuwe Commissie voor de Statistiek
Stagnatie Primary Health Care Centers
Early Childhood Development bewustwordingsmaand
Joan van Leeuwarden in het zonnetje gezet
Artiesten willen auteursrechten
Corruptie binnen inheemse organisaties
Cynthia Foort district governor Lions
Uitdaging en verantwoordelijkheid kleine landen
Wisselkoersen
Schrijversgroep 77
Ziekenhuistarief voor on- en minvermogenden

Het ziekenhuistarief voor on- en minvermogenden is verhoogd en ligt nu, afhankelijk van de behandeling, tussen de 215 en 235 SRD. De verhoging geldt voor de 3de klasse waarbij de artsenvergoeding is inbegrepen. Het tarief werkt terug tot januari van dit jaar.

Er zijn ongeveer 55 duizend on- en minvermogenden en de verhoging drukt zwaar op het budget van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting verstrekt de on- en minver- mogenden kaarten. Er is een Bureau Medische Administratie in het leven geroepen om het bestand op te schonen. Volgens minister Celcius Waterberg van Volksgezondheid konden de ziekenhuizen het hoofd niet meer boven water houden met de oude tarieven.

Zes jaar geleden werden de tarieven voor het laatst verhoogd terwijl bepaalde kosten stegen. De ziekenhuizen hanteerden een back-pay systeem, waarbij de ziekenhuizen uit de werkelijke prijs een apart tarief kregen en het restant door de overheid werd betaald. Bij de vaststelling van het nieuwe tarief is uitgegaan van het tarief dat het Staatsziekenfonds hanteert.Nieuwe boomkenners gecertificeerd

Suriname heeft er tien nieuwe boomkenners bij. Minister Michael Jong Tjien Fa, van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, heeft de afgelopen week de certificaten uitgereikt aan de boomkenners.

niba - niba suri magazine
De gecertificeerden moesten ruim 300 boom- en plantensoorten in het bos herkennen. De praktijkdeskundigen zijn opgeleid door de internationaal erkende boomkenner en veldbotanicus Frits van Troon en Pieter Teunissen die ecoloog is. De tien geslaagde boomkenners zijn een aanwinst voor de groene sector, omdat zij een bijdrage kunnen leveren aan het in Suriname verantwoord omgaan met de verschillende boomsoorten.

Minister Jong Tjien Fa vindt dat de boomkenners ook een bijdrage zullen kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van de Surinaamse bosbouwsector. Bij de aanvang van de training waren er 28 personen, waarvan tien deze succesvol hebben afgerond. Het project is door de WWF Guiana's gefinancierd.Moment van herstel aangebroken voor binnenland

Voor de getroffenen in het binnenland is het moment van herstel aangebroken. Dit vindt Luitenant-Kolonel Jerry Slijngard, coördinator van het Nationaal Coordinatie Centrun Rampenheersing, NCCR. Hij zegt dat de noodtoestand nog van kracht is, omdat president Ronald Venetiaan die nog niet heeft ingetrokken.

Zoals zaken zich ontwikkelen gaat het de goede kant op. Door de verbeterde situatie kan het NCCR zich langzaam terugtrekken, omdat er ook geen sprake meer is van acute noodsituatie. Slijngard heeft de operatie van het NCCR geëvalueerd. Hij is niet helemaal tevreden, maar voor het team is het een leerproces geweest. De praktijk bleek anders te zijn, dan de theorie.

Slijngard zegt verder dat het NCCR ook na de afkondiging van de noodtoestand, zal blijven bestaan, omdat het Centrum er niet alleen is om rampen te bestrijden. Het NCCR blijft hulpgoederen leveren aan de getroffen gebieden en zorgt er tegelijkertijd voor dat de mensen instaat worden gesteld om weer te kunnen planten. Op deze manier kunnen zij weer voorzien in hun eigen voedsel.Werknemers Federatie OW willen resultaat

Werknemers aangesloten bij de Federatie Openbare Werken zijn in spoedvergadering bijeen gekomen. Zij willen het resultaat van de vergadering van hun bestuur met de directie bespreken. Toelagen van 2005 zijn nog steeds niet uitgekeerd en verschillende bevorderingen laten ook op zich wachten.

De bond heeft twee keren met de minister gesproken, nadat gesprekken met de direktie niet het gewenste effect sorteerden. Er is een wensenpakket en een urgentieplan door de federatie samengesteld. Minister Ganeshkoemar Kandhai van Openbare Werken zegt dat de federatie zaken met de direktie moet uitpraten.

Als het niet lukt, dan pas zal hij optreden. Hij begrijpt niet waarom de werknemers ongeduldig zijn. Er wordt aan de oplossing van het probleem gewerkt, maar er moeten ook procedures gevolgd worden.Kerk van Jezus Christus schenkt hulpgoederen

De kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste dagen heeft een 40ft container met hulpgoederen geschonken aan het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing, NCCR. Roy Haverkamp, woordvoerder van de kerk, zegt dat het de tweede keer is dat zij een schenking doen voor de getroffenen van het binnenland.

Haverkamp zegt dat zij via het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting ook nog een container met schoolbenodigdheden zullen overhandigen voor de kinderen van de getroffen gebieden.Arbeidsconflict bij Fernandes Bakkerij

De Fernandes Bakkerij is niet instaat om de normale hoeveelheden punt- en busbrood en banket te leveren. Zij hebben de bakkersbond gevraagd om hun productie te verhogen, om zodoende de tekorten op te vangen. Dit is ontstaan omdat een aantal werknemers van Fernandes Bakkerij het werk hebben neergelegd. Ze zijn niet tevreden over het akkoord, dat de bond met de directie heeft bereikt.

De bondsvoorzitter, Duncan Grames, zegt dat het om een principe - accoord gaat. Marvel Fleur sprak namens de directie en zegt dat het een probleem is tussen de bond en zijn leden. De bond zou de leden omstandig moeten informeren over het bereikte resultaat. De ontevredenheid maakt dat de bedrijfsactiviteiten niet volledig kunnen worden ontplooid. De directie van Fernandes Bakkerij NV vraagt begrip voor deze situatie en zal de gemeenschap op de hoogte houden van de ontwikkelingen.Gerard Spong adviseur van Openbaar Ministerie

De Nederlandse strafpleiter, Gerard Spong, is sinds het aantreden van de nieuwe regering in Suriname, ook adviseur van het Openbaar Ministerie (OM) in Suriname. Onder Siegfried Gilds als minister van Justitie en Politie was Spong al juridisch adviseur van de Surinaamse overheid.

"Maar deze functie is nu anders", aldus de advocaat. Gilds had Spong om zijn juridische kennis gevraagd in verband met de voorbereiding van het proces van de 8 decembermoorden. Maar met procureur-generaal Punwasi heeft Gerard Spong op regelmatige basis contact. Zij ontmoeten elkaar dan op Curacao.

In het radioprogramma van de VPRO, het marathoninterview, van vrijdag 14 juli, zei Gerard Spong tegen interviewer Djoeke Veeninga dat hij geen financiële vergoeding ontvangt voor zijn inzet en kennis. Hij vindt het zijn plicht om belangeloos zijn deskundigheid aan te bieden. "Onder de slachtoffers van de 8 decembermoorden zijn mijn vakgenoten, die zijn vermoord omdat ze voor de rechtbank een pleidooi hielden dat ik heb geschreven", zei hij in het interview.Overheid zal openbaar excuses aanbieden

De overheid zal officieel spijt betuigen voor de wandaden gepleegd in Moiwana door het militaire regime. Hoewel deze democratisch gekozen regering niet verantwoordelijk is voor de zinloze en geweldadige moorden in Moiwana, die door het militaire regime zijn gepleegd in naam van de toen zittende regering, is zij als algemene overheid verplicht om in het openbaar excuses aan te bieden. De regering is hiertoe formeel als hoogste en wettig bestuurlijk orgaan door het Internationaal-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten aangewezen.

De stichting Fonds Ontwikkeling Moiwana heeft het geld voor de wederopbouw van het dorp Moiwana nog niet ontvangen. Nabestaanden van Moiwana hebben op dinsdag 11 juli de recente ontwikkelingen over de uitvoering van het vonnis uitgelegd. Gerekend vanaf 14 juli, moet de overheid binnen vijf jaar Moiwana weer tot ontwikkeling brengen.

Het Internationaal-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten heeft gevonnist dat er aan 130 nabestaanden totaal 1,2 miljoen US dollar uitbetaald moest worden. Door het bekendmaken hiervan hebben andere nabestaanden zich bij de stichting aangemeld en vechten onderling om het geld.

Voordat de binnenlandse oorlog uitbrak woonden er ongeveer 400 mensen in het dorp Moiwana. Nu woont er echter niemand meer en ligt het dorp er verlaten bij. De nabestaanden willen dat de stoffelijke resten van de slachtoffers herbegraven worden op de juiste manier. Eerst zullen de stoffelijke resten door de overheid vrijgegeven moeten worden.

In het vonnis staat ook dat er een openbaar excuus door de overheid gemaakt moet worden. Dit zal zaterdag 15 juli in het Moengo-stadion gebeuren, wanneer president Ronald Venetiaan de nabestaanden zal toespreken.Actiegroep VHP verliest rechtszaak


De actiegroep binnen de Verenigde Hervormings Partij, VHP, heeft de rechtszaak tegen het hoofdbestuur verloren. Door de actiegroep was inzage in het ledenbestand geëist en dat de bestuursverkiezingen worden verschoven naar eind van dit jaar.

Beide eisen zijn geweigerd door rechter John von Niesewand. Anand Girjasing zegt dat de actiegroep de hoop niet opgeeft en dat zondag de ontevredenheid duidelijk zal blijken, want de groep is groter geworden.

De ondervoorzitter van de VHP, Radjkoemar Randjietsing, zegt dat hij zich geen zorgen maakt over het kortgeding van Nickerie, want hij respecteert de mening van een ieder. Op zondag 16 juli zal de verkiezing voor een nieuw VHP-bestuur plaatsvinden. Dan zullen 337 kernen hun stem uitbrengen op de twee kandidatenlijsten.Nickerie krijgt zes nieuwe waterschappen

In Nickerie worden zes nieuwe waterschappen ingesteld. Minister Kermechand Raghoebarsing van Landbouw, Veeteelt en Visserij sprak hierover tijdens een werkbezoek aan het district. Hij zegt dat hij met de boeren op één golflengte wil zitten, voordat de wet van de waterschappen in het parlement wordt goedgekeurd.

De minister zegt dat hij tijdens de bespreking onder de indruk is geraakt door de kennis van de boeren. De bewindsman ziet graag dat de waterschappen nog dit jaar een feit zijn.Buitenlandse hulp wederopbouw binnenland

De buitenlandse hulp voor wederopbouw van het binnenland zal tot eind december doorgaan. Vorige week ondertekenden de vertegenwoordiger van de United Nations Development Program (UNDP), Ebong Harstrup, en de ministers Michel Felisi van Regionale Ontwikkeling en Ricardo van Ravenswaay van Planning en Ontwikkelingssamenwerking een uitvoeringsdocument.

In dit document staat hoe de fondsen zullen worden aangewend voor de verschillende opbouwfasen van het binnenland. De UNDP heeft bemiddeld bij het aanvragen van buitenlandse hulp die bestaat uit technische bijstand en financiële middelen. Voor dit project hebben Nederland, Amerika en België een bijdrage geleverd.

De Surinaamse overheid zal ook met financiële middelen inkomen. Het is nu drie maanden geleden dat de ramp in het binnenland zich voltrok. Leerlingen van het binnenland krijgen schoolbenodigdheden. De niet-residerende ambassadeur van Canada, Bruno Picard, heeft symbolisch een schoolpakket overhandigd aan Karin Blufpand van de stichting Projecten Protestants Christelijk Onderwijs Suriname, PCOS.

De schenking is bestemd voor leerlingen van 35 scholen in het binnenland. Bert Eersteling, hoofd van de afdeling Onderwijs Binnenland, was ook aanwezig bij de schenking. De stichting PCOS is langer dan vijf jaar bezig met het uitvoeren van verschillende onderwijsactiviteiten in het binnenland. Leerlingen van het Gewoon Lager Onderwijs (GLO) in het getroffen gebied zullen de komende dagen een schoolpakket krijgen. Het gaat om 5200 scholieren.Buitelandse scouts bezoeken de president

De boyscouts uit de Antillen hebben een beleefdheidsbezoek gebracht aan de chief scout, president Ronald Venetiaan. De groep van ongeveer 100 scouts kwam vorige week aan in Suriname. President Venetiaan vond het een eer om de scouts te gast te hebben.

De Antilliaanse padvinders zijn hier om van de Surinaamse padvinders iets te leren over de cultuur van het land. De scouts van Suriname en de gasten hebben de afgelopen week samen verschillende activiteiten ontplooid. Ze zijn geweest naar Saramacca, Coronie, Lelydorp, Commewijne en Jodensavana.

Het afgelopen weekend hebben zij gekampeerd te Bosbivak. Dit was een bijzondere belevenis voor de scouts uit de Antillen, omdat zij geen tropisch bos hebben in eigen land. De gasten zijn inmiddels naar hun land teruggekeerd.Miss India Suriname pageant 2006

De organisatie Surindia Glamour organiseert op 28 oktober een Miss India Suriname pageant 2006. Dertien dames in de leeftijd 16 tot 26 jaar zullen meedoen aan dit evenement. De winnaar mag Suriname op de Miss India Worldwide pageant 2007 vertegenwoordigen.

niba - niba suri magazine

Fanisha Salamat, PR-officer van Surindia Glamour, zegt dat er een verschil is tussen Miss Hindustani en Miss India Suriname pageant. De titel Miss India Suriname zal de aanspreektitel zijn van de winnaar van de pageant in Suriname.Promo cd van Suripop-14

De promo cd van Suripop-14 is uit. De afgelopen week vond de presentatie plaats van de twaalf nummers van het veertiende Suripop festival. De nummers zijn gepresenteerd aan de media, die ervoor zullen zorgen dat de liedjes bekend worden.

Op de media werd een beroep gedaan om alle composities een gelijke kans te geven. Volgens de Stichting ter Bevordering van Kunst en Cultuur, mag de gemeenschap weer trots zijn op deze nieuwe composities. Opvallend is dat vijf mensen voor de eerste keer meedoen aan het festival, van wie de jongste 21 jaar is.

De Stichting ter Bevordering van Kunst en Cultuur zegt er alles aan te zullen doen om de prijs van de cd zo laag mogelijk te houden. Over twee weken zijn ze in de handel. Op de gala-avond, op 11 augustus, wordt de winnaar van Suripop-14 bekend.Ambassadeur van Canada neemt afscheid

De niet-residerende ambassadeur van Canada, Bruno Picard, heeft afscheid genomen na twee jaar in de regio gewerkt te hebben. Hij bracht de afgelopen week een bezoek aan president Ronald Venetiaan. Picard had als standplaats Georgetown, Guyana.

Tussen Canada en Suriname is er samenwerking op verschillende gebieden. Bekende bedrijven die in Suriname een vestiging hebben zijn Gross Rosebel Gold Mines/Cambior en de Canadian Lotto. Ambassadeur Bruno Picard krijgt nu als standplaats Tunesië waar hij van Wilfrid-Guy Licari zal overnemen.

De scheidende ambassadeur bracht een afscheidsbezoek aan de voorzitter van De Nationale Assemblee, de heer Paul Somohardjo. Met betrekking tot de relatie tussen Suriname en Canada zegt de ambassadeur dat deze twee landen op de juiste weg zijn en dat de relatie verder uitgebouwd kan worden.

Canada heeft historische banden met de Caricom en met Suriname. Dit is een reden waarom deze relatie ook gekoesterd moet worden. Beide landen hebben een multiculturele samenleving en de belangrijkste factor in deze is de cultuur. De ambassadeur gaf voorts aan dat Suriname gebruik moet maken van de gelegenheden om Surinamers in Canada te laten studeren om het goedkoper is en daar de beste universiteiten zijn.

Hij sprak zijn waardering uit voor de moed welke ons land heeft opgebracht om criminelen op te pakken en uit te zetten. Het is hem ook opgevallen dat de doodstraf lang niet is uitgevoerd in Suriname. In het verlengde hiervan zei hij dat Canada wel een tegenstander is van de doodstraf omdat er in de laatste tien jaar vaker gevallen zijn voorgekomen van onterechte berechting.

De parlementsvoorzitter zei dat de parlementen van beide landen ook hun banden moeten versterken middels uitwisselingen. Hij wenst de scheidende ambassadeur veel succes toe in zijn verdere loopbaan en in zijn nieuwe standplaats Tunesië. De Honorair Consul van Canada, de heer Anton Smit en Griffier mr. Marcia Burleson zaten ook aan bij dit gesprek.Imeao-studenten presenteren kennis toerisme

Een groep studenten van het Imeao 1, richting Toerisme, heeft de praktijkopdracht die bij hun richting hoort goed uitgevoerd. Tijdens een beurs hebben 21 studenten hun kennis over het toerisme aan het publiek gepresenteerd. Wilgo Valies, coördinator van de toerisme-stream, is tevreden over de presentatie van de deelnemers.

niba - niba suri magazine
De nieuwe T-stream (toerisme) is dit schooljaar geïntroduceerd. Het IMEAO telt nog drie andere "streams"; de administratief-economische, de statistische en de opleiding secretarie. De toerisme-stream duurt drie jaar en bestaat uit drie modules. Deze zijn "hospitality industry services", "tour operators" en "frontdesk operations".Nickeriaanse rijstboeren krijgen bereidverklaring

Aan meer dan 300 Nickeriaanse rijstboeren is een bereidverklaring afgegeven. Hierdoor hebben de rijstboeren de mogelijkheid een lening bij de bank af te sluiten om hun productie te vergroten.

Een delegatie bestaande uit vice-president Ramdien Sardjoe, DNA- voorzitter Paul Somohardjo, de ministers Michael Jong Tjien Fa van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeleid en Kermechend Raghoebarsingh van Landbouw, Veetelt en Visserij was in Nickerie om de bereidverklaringen af te geven.

De grondbeschikkingen werden uitgereikt in aanwezigheid van de burgervader van Nickerie, Bhagwatpersad Shankar. Minister Raghoebarsingh memoreerde het voorwerk van zijn voorganger, Geetapersad Gangaram Panday en oud-districtscommissaris, Hein Ramnewash. DNA-voorzitter Paul Somohardjo zei dat iedere Surinamer recht heeft op een stuk grond.

Somohardjo zei mee gereisd te zijn om te zien of de grondpapieren inderdaad uitgereikt zijn aan de Nickeriaanse boeren. Van de 735 aanvragen heeft minder dan de helft een bereidverklaring ontvangen. De overige aanvragers hadden hun documenten niet in orde.Bewoners moeten milieuvriendelijker worden

De bewoners van Koewarasan moeten milieuvriendelijker worden. De stichting ontwikkeling ressort Koewarasan, SORK, wil met ondersteuning van de NV Billiton werken aan de bewustwording van de bewoners. Echter is het zo dat de bewoners geen raad weten met hun vuil.

Volgens de secretaris van de stichting, Astrid Belliot, kan de organisatie het probleem niet alleen aan. De overheid zou moeten zorgen voor het verwerken van huis, tuin en ander afval en het ophalen van trenzen. De stichting ontplooit zelf activiteiten om de mensen in die buurt bewust te maken van een milieuvriendelijke omgeving.

De activiteiten bestaan uit voorlichtingsavonden over vuilverwerking en het trainen en aanstellen van milieubrigadiers. Een tekenwedstrijd op de basis- en VOJ-scholen voor de leerlingen in het ressort Koewarasan maakt ook deel uit van de activiteiten om te komen tot een beter millieu. De SORK wil met de uitvoering van dit milieuproject een voorbeeld zijn voor andere buurten.Diplomauitreiking opleiding Agogische Werken

Negen personen hebben het diploma ontvangen voor het afronden van de opleiding "Agogische Werken" aan de Centrale Opleiding Agogische Wetenschappen, COAW. Deze MBO-opleiding valt onder de Vereniging Particuliere en Sociale Instellingen, VPSI. Silvy Majana-Zamuël is de coördinator van deze opleiding.

Majana zegt dat de studenten in de praktijk een werkbegeleider hebben die werkzaam is in een instelling. De opdrachten die de studenten krijgen, moeten zij onder supervisie van de begeleider uitvoeren en rapporteren aan de vakdocent. Leoni van Eer is de best geslaagde van de groep. De studenten zijn blij met het resultaat.

Na de diploma-uitreiking lieten de geslaagden in een sketch zien wat ze geleerd hebben. Paulus Asoiti is de enige mannelijke student en sprak de aanwezigen toe namens de groep. De toelatingseis voor de COAW is een MULO-diploma. Personen zonder MULO-diploma, die toch belangstelling voor de studie hebben, doen eerst een brugklas om opgetrokken te worden naar het vereiste niveau. Na de MBO-opleiding hebben de geslaagden de gelegenheid door te stromen naar de HBO-opleiding.Guyanese Associaton Suriname schenkt 2000 SRD

De voorzitter van de stichting Guyanese Associaton Suriname, Dharmchar Ramnarine, heeft een enveloppe met daarin 2000 Surinaamse dollar overhandigd aan kolonel Jerry Slijngard van het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing (NCCR).

niba - niba suri magazine
De organisatie wil met deze schenking een bijdrage leveren aan de wederopbouw van de dorpen in het binnenland. De stichting Guyanese Associaton Suriname is langer dan tien jaar actief in Suriname. Kolonel Jerry Slijngard zegt dat alle steun in elke vorm welkom is.Grondregistratie en Land Informatie Systeem

Ruim 120 leerlingen van de Sint Bernadette en de Sint Thomas van Aquino School hebben een oorkonde gekregen van het Grondregistratie en Land Informatie Systeem, GLIS. Dit instituut heeft een scholenproject uitgevoerd. Het doel van het project was om de leerlingen van de vierde klas te leren hoe landkaarten worden gemaakt en gelezen.

Eric Schalkwijk, projectmanager van het GLIS, is blij met de inzet van de leerlingen. De scholieren leerden ook hoe om te gaan met een satellietplaatsbepalingssysteem. Het GLIS is in maart 2003 begonnen met het project "Grondenregistratie Land Informatie Systeem".

Met dit project willen zij de ruimtelijke planning en ordening verbeteren en structureren. Ook wil het GLIS de oude landkaarten van Suriname vervangen, zodat de scholen ook kunnen worden voorzien van nieuwe landkaarten, die gebruikt kunnen worden tijdens de aardrijkskundeles.

Het GLIS-project is nog niet afgerond, omdat er nog luchtfoto's gemaakt moeten worden. Bij de uitvoering van dit deel van het project, zal GLIS ondersteund worden door Earthdata, een Amerikaanse organisatie. Het project wordt in augustus afgerond.Nieuwe Commissie voor de Statistiek

De minister van Planning en Ontwikkelingssamenwerking, Rick van Ravenswaay heeft een nieuwe Commissie voor de Statistiek geïnstalleerd. Deze commissie moet worden gezien als het bestuur van het Algemeen Bureau voor de Statistiek, ABS.

Het eerste bestuur van het ABS werd op 6 maart 2003 geïnstalleerd en moest na drie jaar vervangen worden. In de commissie voor de Statistiek hebben personen zitting die zijn voorgedragen door organisaties zoals bepaald in artikel 9 van de Statistiekwet.

Minister van Ravenswaay zei in zijn speech dat het belangrijk is dat de samenleving van goede en betrouwbare statistieken wordt voorzien. De statistieken moeten een goed inzicht geven in de sociale, culturele, demografische en economische situaties en ontwikkeling van Suriname.Stagnatie Primary Health Care Centers

Er is een stagnatie opgetreden in de uitvoering van het project Primary Health Care Centers, dat met geld van de Islamitische Ontwikkelingsbank worden betaald. De president van de Centrale Bank, André Telting, heeft in verband hiermee op vrijdag 7 juli een bezoek gebracht aan minister Michel Felisi van Regionale Ontwikkeling.

Telting gaf aan wat de knelpunten zijn bij de uitvoering van het project. De Islamitische Ontwikkelingsbank, IsDB, heeft nog niet gereageerd op de aanbesteding voor fase twee van het project. Er is planning voor nog meer gezondheidscentra in het binnenland.

De kosten van het project zijn hoger uitgevallen dan beraamd. Het grootste deel van de geleende 4,8 miljoen dollar is besteed aan het opzetten van acht poliklinieken in het binnenland. Er zal binnenkort samen met de minister over oplossingsmodellen gesproken worden.Early Childhood Development bewustwordingsmaand

De maand juli is in Suriname uitgeroepen tot Early Childhood Development bewustwordingsmaand. In dat kader zijn gedurende deze maand voorlichtingsactiviteiten om mensen bekend te maken met "vroege stimulatie" van kinderen en om voorlichting te geven aan alle mensen die met de opvoeding van kinderen van 0 tot 8 jaar bezig zijn.

De Stichting Projecten Protestants Christelijk Onderwijs Suriname houdt in deze maand verschillende workshops voor ouders, crèchewerkers, peuter- en kleuterleidsters. Tijdens de workshops legt het PCOS het accent op het voorlezen en dat ouders spelletjes doen met jonge kinderen.

De eerste workshop werd het afgelopen weekend gehouden in het buurthuis Pasinsia te Flora. ECD-workshops zullen de komende weken nog gehouden in het buurthuis Abrabroki te Saron, de Openbare School II te Sophia's Lust en op Pokigron.Joan van Leeuwarden in het zonnetje gezet

Kinderwerker Joan van Leeuwarden, onderwijzeres en voorgangster van de Wesleyaanse Gemeente Geyersvlijt, is extra in het zonnetje gezet. Zij is reeds 43 jaar actief in kinderwerk, 37 jaar getrouwd en moeder van vier kinderen.

Ondanks haar drukke werkzaamheden leidt Joan van Leeuwarden nog steeds haar wekelijkse donderdagmiddag-kinderclub te Houttuin. Zo ontving zij reeds de WML Award voor kinderwerker van het jaar 2006.

In Suriname zijn een aantal mensen die zich belangeloos met hart en ziel inzetten voor de vorming van de kinderen om hen heen. Normen en waarden moeten worden overgedragen. Kinderwerkers zijn daarom enorm belangrijk voor de vooruitgang van Suriname.Artiesten willen auteursrechten

Een groep artiesten wil dat de overheid maatregelen neemt tegen het kopiëren en illegaal distribueren van cd's en dvd's. De groep is verenigd in "Suriname Music Organization" en heeft een petitie aangeboden aan de directeur van het directoraat Cultuur, Stanley Sidoel.

De artiesten willen dat de auteursrechten zo snel mogelijk geregeld worden waardoor hun werk niet gekopieerd wordt door derden. Een groep artiesten heeft zich gebundeld in het comité "Handen af" om zo een snelle actie van de regering af te dwingen.

De artiesten kwamen eerder deze week bijeen om een petitie aan te bieden aan minister Edwin Wolf van Onderwijs en Volksontwikkeling. De uitgenodigde minister kon echter vanwege andere werkzaamheden niet op het aangegeven tijdstip aanwezig zijn om de petitie in ontvangst te nemen.

Stanley Sidoel gaf aan dat de artiesten zijn beschermd door een wet van 1913. Hij voegde eraan toe dat het goed is om een advocaat in de arm te nemen voor juridische bijstand. Er kan bij overtreding van de wet een klacht worden ingediend bij de procureur-generaal en bij de politie. Het directoraat zal alles in het werk stellen om de Surinaamse artiesten te ondersteunen.

De Stichting Auteursrechten in Suriname, SASUR, is namens het ministerie van Justitie en Politie bevoegd om op te treden wanneer het gaat om muziekauteursrechten. De auteursrechten in het Surinaams wetboek dateren van 1913 en zijn sterk verouderd. In Suriname is er nog geen wet die de producten van onder andere muzikanten, schrijvers en filmmakers beschermt. Er is een conceptwet in de maak.Corruptie binnen inheemse organisaties

Corruptie binnen inheemse organisaties in de regio baart afgevaardigden uit Suriname, Guyana, Frans-Guyana en Ecuador veel zorgen. De bundeling van de inheemse organisaties, Coica, besprak deze kwestie op 8 juli jongstleden tijdens een eendaagse internationale vergadering in Paramaribo.

Binnen de Coica is er onduidelijkheid over de positie van Nardo Aluma, die zegt nog steeds voorzitter te zijn van de Organisatie Inheemsen Suriname (OIS), terwijl er ook een nieuw bestuur is gekozen. OIS heeft van verschillende organisaties ruim een miljoen Amerikaanse dollar ontvangen.

De nieuwe voorzitter van de OIS, Leon Wijngaarde, zegt dat hij Aluma verantwoordelijk stelt voor de besteding van de gelden. Er wordt een onderzoek ingesteld naar de wijze waarop de gelden besteed zijn. De OIS overweegt een strafzaak tegen Aluma in te dienen.

Cerda Johnson uit Ecuador onthult dat in zijn organisatie er ook bestuursleden zijn die op persoonlijk belang uit waren. Deze mensen zijn uit de organisatie gezet. Vergeleken met Ecuador bestaat de Surinaamse bevolking uit meerdere etniciteiten.

Johnson zegt dat in Ecuador de inheemsen meer rechten hebben dan die in Suriname. Cerda Johnson hoopt met zijn kennis de inheemse gemeenschap hier te kunnen helpen. De Coica heeft voldoende informatie gekregen om zaken nu beter te kunnen beoordelen.Cynthia Foort district governor Lions

Cynthia Foort is op een internationale vergadering van de Lions in de Verenigde Staten geïnstalleerd als district governor. Zij heeft de supervisie over de Lions in Suriname, Guyana en Trinidad and Tobago. Cynthia Foort is de tweede vrouw uit de historie van de Lions in Suriname die zo een hoge functie bekleedt. Er is veel te doen binnen de Lions. Een van de zaken die gelijk aangepakt moeten worden, is het versterken van zwakke clubs.

Cynthia Foort zal zich inzetten om de belangen van de organisatie zo goed mogelijk te behartigen. De Lions Suriname bestaat volgend jaar 50 jaar en is bezig met het voorbereiden van dit jubileum. Er zal extra aandacht besteed worden aan deze bigi yari, waarbij het publiek meer informatie zal krijgen over het werk van de Lions.Uitdaging en verantwoordelijkheid kleine landen

De economie van landen op het westelijk halfrond neemt toe maar de bevolking merkt niet veel van de welvaart. Dit zei ambassadeur Albert Ramdin, assistent-secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), tijdens een lezing voor de Anton de Kom Universiteit.

Ramdin gaf zijn visie over de uitdagingen en verantwoordelijkheid van kleine landen op vrijdag 7 juli 2006. Hij zegt dat Caribische landen geen strategische positie in de wereld innemen. Er zijn geen strategische producten en de markt van 8 miljoen zielen is klein.

Toch kan er door samenwerking veel worden bereikt in de regio. Met veertien landen hebben de Caribische landen een sterke positie binnen de Organisatie van Amerikaanse Staten. In veel belangrijke besluiten heeft Caricom met 45 procent van de stemmen een doorslaggevende stem.
 

Kosteloos internet Magazine

Hoofdredacteur:
Henry Strijk

Eindredactie:
Clifford Brathwaite
John Brouwer de Koning

Fotoredactie:
Myra Winter

Copyright foto's :
Rikky Doekhi
(tenzij anders aangegeven)

Vormgeving:
Phillip Lutz

Uitgever:
Stichting Suriname

Oplage: 54.897

U kunt NIBA ook printen en op die manier doorgeven aan anderen.Aanmelding

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen, kunnen zich hiervoor opgeven via de website:

www. suriname. NU

www.andasuriname.com

Suriname

Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor de verzending van NIBA en wordt niet aan derden doorgegeven.

Vul uw e-mailadres en naam in en klik op aanmelden en daarna op versturen.

U ontvangt een binnen 24 uur bevestiging van ons.

Let op !
Stuur deze bevestiging aan ons terug, door op beantwoorden of reply te klikken. Alleen dan kan uw aanmelding verwerkt worden.

(MSN en Hotmail adressen geven soms problemen bij het ontvangen van NIBA)Afmelding

U kunt zich afmelden via onze website.

Vul uw e-mailadres en naam in en klik op afmelden en daarna op versturen.

U ontvangt binnen 24 uur een bevestiging van ons.

Let op !
Stuur deze bevestiging aan ons terug, door op beantwoorden of reply te klikken. Alleen dan kan uw afmelding verwerkt worden.niba - niba suri magazine

Politieberichten


Bolletjesslikker en leverancier aangehouden

De 35- jarige G.V.R. werd op de J.A. Pengel-luchthaven aangehouden terzake vermoedelijke overtreding van de Wet op de verdovende middelen. Hij bleek bij onderzoek 112 bolletjes te hebben ingenomen.

Verder onderzoek leidde tot vaststelling van de identiteit van de verstrekker van de bolletjes, ene Eric, voor wie G.V.R. de bolletjes tegen betaling naar Nederland diende te smokkelen. Die Eric bleek later de 33 jarige J.T. te zijn, die door leden van de Anti- Narcoticabrigade in zijn woning aan de Sabanweg kon worden aangehouden.

Bij huiszoeking stuitte de politie op een pak cocaïne van 1 kilogram en een persmachine voor het vervaardigen van cocaïnebolletjes. Beide personen zijn hangende het onderzoek in verzekering gesteld, terwijl de drugs en de persmachine ten behoeve van de justitie in beslag zijn genomen.

De Anti Narcoticabrigade heeft ook drie mannen, de 28- jarige W.S., de 27- jarige E.S., en de 29- jarige D.K. aangehouden en in verzekering gesteld, op verdenking van verstrekking van cocaïnebolletjes aan een koerier, om deze vanuit Suriname naar Nederland te smokkelen.

De 27- jarige koerier R.A. was op de luchthaven aangehouden, nadat gebleken was dat hij 41 cocaïnebolletjes had ingenomen.

De 3 mannen zijn op straat aangehouden. Eén van hen bleek 220 gram cocaïne bij zich te hebben.

Bij huiszoeking werd in de woning van D.K. verpakkingsmateriaal en een bolletjespers aangetroffen, waarschijnlijk gebruikt voor het verpakken en vervaardigen van de cocaïnebolletjes.


Vermist meisje terecht

De 13- jarige Shafira Varija Ilahibaks, die op 7 juli als vermist was opgegeven, is weer terecht. De scholiere vertrok op woensdag 5 juli van huis naar school en keerde niet terug naar huis.

Op woensdag 12 juli gelukte het de politie van station Rijsdijk, na verkregen informatie, Shafira op te sporen en over te brengen naar de basis. Hangende het verdere onderzoek is zij overgedragen aan de politie van station Jarikaba, omdat zij binnen dit ressort woonachtig is.


S.W.M. isolatiekabel gestolen

De S.W.M. aangifte deed aangifte van diefstal van plm. 150 meter grijze isolatiekabel, weggenomen vanaf een terrein aan de J.S. Reebostraat. De kabel was op vrijdag 7 juli voor het laatst gezien door werknemers van de S.W.M.

Na een tip uit de gemeenschap kwamen 5 personen in beeld, die daarop zijn aangehouden. Zij bleken betrokken bij het wegnemen, vervoeren en doorverkopen van de kabel.

Het betreft de 51 jarige H.F. - de 42 jarige K.R. - de 26 jarige M.M.A. - de 21 jarige M.G. en de 36- jarige R.P. De kabel is waarschijnlijk gestolen en doorverkocht in verband met de waardevolle koperen kern in de kabel. Diverse personen in Suriname drijven handel in gestolen koper- en aluminiummaterialen.


Bejaarde man doodgestoken

De alleenstaande 72- jarige Johan Pijpers is dood aangetroffen in zijn woning, aan de Libanonweg 43 te Wanica. Gebleken is dat de heer Pijpers door middel van geweld om het leven is gebracht. Zijn lichaam vertoonde verscheidene steekverwondingen in de halsstreek.


Gestolen goederen teruggevonden na tip

De politie van Latour kreeg een tip dat gestolen goederen in een bouwvallige woning aan de Surimamboweg aanwezig waren. Onderzoek ter plaatse leverde een 26 inch Philips kleurentelevisie, een Aiwa home cinemasystem en een Black and Decker koffiezetapparaat op.

De goederen zijn in beslag genomen en overgebracht naar het politiebureau Latour.

Verkeersongeval met dodelijke afloop

De 87- jarige passagier Mahabier Soekhlal was bij een verkeersongeval op de Biswamiterweg in het district Nickerie, de 48e verkeersdode. Het slachtoffer reed samen met zijn kleinzoon in een Mitsubishi Montero.

Op een bepaald moment verloor de bestuurder, die met zeer hoge snelheid reed, de controle over de besturing van zijn voertuig. Als gevolg daarvan sloeg het voertuig drie keer over de kop en belandde in een goot langs de rechterzijde van de weg.

Vermoedelijk is Soekhlal door de voorruit uit het voertuig geslingerd, waarop hij waarschijnlijk aan opgelopen letsel aan zijn halsstreek ter plaatse kwam te overlijden. De kleinzoon liep lichte verwondingen op en is na medisch te zijn behandeld heengezonden.

Hardleerse recidivist

De recidivist M.R. kon door de politie van Livorno wederom worden aangehouden, na eerder door de politie van station Livorno terzake artikel 371 (gekwalificeerd diefstal), in verzekering te zijn gesteld. Van 21 op 22 juni 2006 werd hij door de politie van Domburg in vrijheid gesteld.

Op weg naar huis maakte hij zich wederom schuldig aan diefstal. Niet ver van het politiestation ontvreemde M.R. op de Sir Winston Churchillweg een bromfiets. Nadat er aangifte was gedaan kon de politie van Livorno de heler, een zekere C. aanhouden.

Volgens de verklaring van C. had M.R. hem op de bewuste nacht de bromfiets in bewaring gegeven. Waarop M.R. wederom werd ingesloten.

Politie Domburg brengt klaarheid in diefstal

Uit een in aanbouw zijnde riante woning aan de Sir Winston Churchillweg werd tussen 12 en 22 juni 2006 een grote partij granieten vloertegels, ter waarde van 25.000 euro gestolen.

Tijdens het onderzoek leidde het spoor naar de woning van een overbuurman en kon zijn zwager worden aangehouden. In de kamer van de zwager werd een lege doos, waarin kapotte tegels aanwezig waren, aangetroffen. Ook gaven andere inwonenden te kennen dat in die week heel veel dozen waren binnengebracht.

De zwager bekende de diefstal in vereniging te hebben gepleegd. Op grond van zijn verklaringen kon ene P.C., het brein achter deze diefstal, worden aangehouden. Ook ene R.S., meer bekend als Boy George, werd aangehouden en legde een volmondige bekentenis af.

P.C. (het brein) gaf alle informatie aan zijn zoon P.H. door. Samen met enkele comparanten voegden zij de daad bij het woord en schakelden voor transport diverse vrachtrijders in. Uit het voorlopig onderzoek konden zes helers worden aangehouden. Na afstemming tussen de hulpofficier en het Openbaar Ministerie is men na verhoor heengezonden.

Bij twee andere helers zijn op twee adressen te Pontbuiten en Welgedacht-B 250 dozen met de vloertegels teruggevonden.

Bron: KPS SurinameVoor het eerst twee VHP-kandidatenlijsten

Voor het eerst in 57 jaar zullen er twee kandidatenlijsten zijn bij de verkiezingen van de Vooruitstrevende Hervormings Partij, VHP. Sinds de oprichting van de partij werd de partijleiding bij enkele kandidaatstelling gekozen.

Het zittende bestuur onder leiding van Ramdien Sardjoe stelt zich op één persoon na volledig herkiesbaar. Bholanath Narain is door de vernieuwingsbeweging van de VHP als Sardjoes tegenkandidaat naar voren geschoven.

De kandidatenlijsten werden in ontvangst genomen door de voorzitter van de verkiezingscommissie, Ramsewak Shankar. De verkiezingen worden op zondag 16 juli gehouden in het partijcentrum De Olifant. Ruim 1200 afgevaardigden zullen stemmen.


De Wisselkoers

De koersen zijn indicatie- koersen en geven de waarde aan van onze

Surinaamse Dollar

per 15 Juli 2006 t.o.v. de volgende buitenlandse valutasoorten.

Voorbeeld:
Als u 1 US Dollar verkoopt aan de Centrale Bank krijgt u daarvoor op dit moment 2,71 SRD voor terug
(exclusief transactiekosten)

De Surinaamse dollar is gekoppeld aan de US dollar

Bij wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
U verkoopt:   2,71
U koopt:          2,78

EURO
U verkoopt:     3,432
U koopt:          3,521

POUND STERLING
U verkoopt:    4,993
U koopt:         5,122

Ned. Ant. GLD.
U verkoopt:    1,507
U koopt:         1,563

Voor bankpapier

U.S. DOLLAR
U verkoopt:    2,71
U koopt:         2,78

EURO
U verkoopt:    3,422
U koopt:         3,531

POUND STERLING
U verkoopt:    4,958
U koopt:         5,132

Ned. Ant. GLD.
U verkoopt:    1,507
U koopt:         1,563

Bron: Centrale Bank van Suriname


Schrijversgroep

77

Radionieuws

Op maandag 17 juli kunt u luisteren naar een uitzending van Jerry Egger die praat met Hilary de Bruin over het boek Drie eeuwen banya. De geschiedenis van een Surinaamse slavendans. Het boek is geschreven door de Surinaamse, op Curaçao woonachtige cultureel antropologe Trudy Martinus Guda m.m.v. Hilary De Bruin. Hilary is werkzaam op de afdeling Cultuurstudies van het Ministerie van Onderwijs. Haar specialiteit is muziek.

Het boek, dat meer dan 200 pagina’s beslaat en prachtig is uitgevoerd kost samen met een cd slechts SRD 100,- bij Cultuurstudies op het Fort Zeelandia complex. Het boek is een uitgave van het MINOV/Cultuurstudies en gesponsord door de UNESCO.

SRS 96.3 FM om 21.15 uur

S77 Tori Neti:
De Leukste Reisverhalen


S77 heeft de laatste woensdag in juli, met de vakantie voor de deur, aandacht voor reizen. Rappa doet een interview met Tessa Leuwsha over haar Surinaamse reisgids en verschillende leden vertellen (of zingen) hun meest memorabele reisherinneringen.

Kom luisteren naar Willy Alberga, Clark Accord, Allan Madari, Els Moor, Mireille Pinas, Arlette Codfried, Orsine Nelom. Een voorproefje vindt u op de website van S77

www.schrijversgroep77.com

Daar kunt u de belevenissen van Clark in Wenen lezen.

Tori Oso,
woensdag 27 juli 2006
Aanvang 20.00 uur


Première Theaterstuk Gaandi Nyun Nyun

De première van het theaterstuk Gaandi Nyun Nyun is 15 juli a.s. in de Eddy Wessels Gehoorzaal. De première van dit theaterstuk is de eerste activiteit van de feestweek ivm 50 jaar Volksmuziekschool C.C.S.

Vanaf 19.30 tot 20.00 uur is er een feestelijke inloop voor genodigden en overige bezoekers.

Om 20.00 uur begint de theateropvoering.

Bij dit theaterstuk zult u hier en daar moeten lachen en bij bepaalde delen een traan moeten pinken, om de nostalgische vertellingen, liederen en beeldspraak die iets zeggen over het dorp Ganse.


Selectie literaire afvaardiging Carifesta

Suriname zal met een contingent van verschillende kunst- en cultuurafvaardigingen deelnemen aan Carifesta 9, dat van 22 september tot en met 1 oktober 2006 op Trinidad en Tobago wordt gehouden.

De Surinaamse literatuur zal vertegenwoordigd worden door een klein literair team, dat presentaties moet verzorgen en verantwoordelijk is voor de Surinaamse boekenstand op de Carifesta bookfair. Van het team wordt veel zelfstandigheid verwacht bij het realiseren van de invulling van de literaire presentatie van Suriname.

Gegadigden die belangstelling hebben voor deelname kunnen dit doorgeven aan Schrijversgroep 77 als zij aan de volgende criteria voldoen:

- bereid zijn in teamverband te functioneren

- bereid zijn deel te nemen aan de organisatorische en inhoudelijke voorbereiding om invulling te geven aan de literaire presentatie van Suriname op Carifesta

- bereid zijn bij toerbeurt in de boekenstand van Suriname te staan

- presentaties kunnen verzorgen op het gebied van storytelling of poetry of prose-reading of symposium lecture voor engelstalig publiek(combinatie van mogelijkheden strekt tot aanbeveling)

- redelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Engels

- bereid zijn de coördinatie van het team op zich te nemen strekt tot aanbeveling

Uit de gegadigden die voldoen aan de voorwaarden zullen diegenen worden gekozen die de beste kwaliteiten kunnen aantonen. Indien er meerdere gegadigden zijn met dezelfde kwaliteiten zal er geloot worden.Op zaterdagavond 22 JULI a.s. vindt in de grote gehoorzaal van "Ons Erf" de UITREIKING plaats van

SFA-CERTIFICATEN

aan alle cursisten van het eerste leerjaar die daarvoor in aanmerking komen.

De ceremonie begint om 20:00 uur en wordt afgewisseld met beam-projecties van de vijf gemaakte korte SFA-studentenfilms in de volgorde van opnamen:

1. 13 VAN ONS

2. KOORTS

3. AANTREKKINGSKRACHT

4. ONMOGELIJK GEHEIM

5. BRUYA

De makers (Crew en Cast) zullen zich per film aan het publiek voorstellen.

U kunt gerust uw partner / man / vrouw / vriend / vriendin of een andere geinteresseerde (kennis of familielid) meenemen. (Liever geen kinderen jonger dan 10 jaar!)

Ook cursisten die eerder zijn afgehaakt worden uitgenodigd en zijn van harte welkom.

De plaatselijke pers (radio / tv / krant) zal worden uitgenodigd, zodat er verslaggeving zal zijn van deze certificaten-uitreiking en van de getoonde S.F.A.-studentenfilms.

Ook zal het SFA-Bestuur een aantal bekenden alsook alle sponsors uitnodigen.

Er zal door ons muzikale omlijsting worden verzorgd door een combo van zangers/gitaristen.

De bar zal geopend zijn van 20:00 uur tot 01:00 uur.

Drankjes en hapjes zijn wel voor eigen rekening.

Aan de producenten en regisseurs van de vijf korte films wordt aangeraden een zgn. persfolder van hun film samen te stellen ter (gratis) uitreiking aan pers en overige aanwezigen. Behalve de exacte credits kunnen deze persfolders ook het verhaal in het kort bevatten alsook een of meer stills uit de film.

Aangeraden oplage: per film ongeveer 100 a 200 exemplaren (in fotokopie).

Ook kunnen speciaal ontworpen AFFICHES op klein of groot formaat in de zaal worden opgehangen ter decoratie van deze gebeurtenis.

WIJ REKENEN OP JULLIE AANWEZIGHEID EN ZIJN VAN PLAN OM ER EEN GEZELLIGE, VROLIJKE, FILMISCHE en DANSANTE AVOND VAN TE MAKEN.

Tot zaterdagavond 22 juli a.s. in "Ons Erf" van 20:00 uur tot BAM.

Hartelijke groeten,

Fundasi de Surinaamse Film Academie

Pim de la Parra en Borger Breeveld

  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA