suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      


    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 25 - Februari - 2006           Suri Magazine no. 84In deze uitgave:

Abraham Izaak en Jakob moet 60.000 SRD betalen
Afspraak geschonden door illegale straatventers
12.7 % vrouwen in parlementaire besluitvorming
Een liter melk kost twee Surinaamse Dollar
Verkeersdoden aantal nu op 11
Jeugddoorgaanshuis binnenkort een feit
Mannen kunnen ook borstkanker krijgen
concurrentie van kip en kipdelen
RK Bisdom krijgt een gebouw voor archief
EBS al enige tijd in onderzoek
Kennismakingsbezoek vaste Commissie BUZA
Matawai krijgt een regionale organisatie
Een gezond volk begint bij een schoon milieu
Drie gokmachines in beslag genomen
Alle aandelen Bruynzeel terug naar regering
Gladys Sno niet tevreden
Probleem van de wateroverlast oplossen
Leerkrachten moeten relatie ontwikkelen
Lie Pauw Sam moet financiŽle verslagen inleveren
Ramon Cruden neemt aanstoot aan uitspraken
Du Watra en Poki Gron krijgen polikliniek
Veel water uit de hemel niet uit kraan
Internationale Dag van de Moedertaal
Jennifer bedankt als fractieleider van de NDP
Excuses maar 100 procent controle gaat door
Mannen meest getroffen door hart- en vaatziekten
Bewaking van bunkers zal worden opgevoerd
In maart vier projecten binnenland
Oplossing voor dreadlocksprobleem
Surinaamse kinderjury en Inktaap
Kind heeft recht op gekwalificeerde leerkracht
Liever betalen we voor het water
Nog steeds onveilig gevoel bij burgers
Minister Rusland onderzoekt kraanwater leverantie
Overgewicht onder de twaalf jaar neemt toe
Zwarte Magie is met veel enthousiasme ontvangen
Enorme marihuana plantage vernietigd
Schrijversgroep 77
De wisselkoersen
Abraham Izaak en Jakob moet 60.000 SRD betalen

De voortgang van de loterij van stichting Abraham Izaak en Jacob is onzeker. Volgens de voorzitter van de stichting, Rodney Andro moet de stichting te veel belasting betalen. Hierop had de stichting niet gerekend en moest de trekking verschoven worden. De Inspecteur der Directe Belastingen heeft de stichting Abraham Izaak en Jakob per brief laten weten dat 60.000 Surinaamse Dollars betaald moet worden.

In de wet op de loterijbelasting staat dat bij een goederenloterij de belasting 20 procent van het volle bedrag van het aantal loten bedraagt. Omdat de stichting Abraham Izaak en Jakob een goederenloterij houdt voor een liefdadigheids doel, is de belasting 15 procent. Volgens de wet zal de Stichting Abraham, Jakob en Izaak het juiste percentage moeten betalen.Afspraak geschonden door illegale straatventers

Sommige illegale straatventers schenden de afspraak met de regering om geen producten te verkopen langs de straat. Ook voor de deur van winkels staan er illegale verkopers met hun producten. De buurtmanager Paramaribo-centrum deelde onze redactie mee dat deze illegale straatverkopers de harde kern vormt. Wanneer de nieuwe markt wordt gestart, zal tegen deze overtreders hard worden opgetreden.12.7 % vrouwen in parlementaire besluitvorming

Er zitten wereldwijd 12.7 % vrouwen in parlementaire besluitvormende processen. De evaluatie over de "50/50 by 2005" campagne, heeft dit uitgewezen. Het streven naar een gelijke verdeling is niet gehaald. In New York gaat een bijeenkomst van de Womens's Environment en Development Organization van start.

Tijdens deze bijeenkomst zullen vrouwen uit ongeveer 200 landen nagaan wat de invloed is geweest van de "50/50 by 2005" campagne. De DNA-leden Yvonne Ravales-Resida en Carmelita Ferreira zijn hiervoor afgereisd. VPF ondervoorzitter, Ingrid Themen - de Miranda maakt ook deel uit van de delegatie.

Iris Gilliad, voorzitter van het Vrouwen Parlement Forum zegt dat Suriname een qoutumbeleid moet instellen waardoor er meer vrouwen in het parlement kunnen worden toegelaten. Het VPF pleit hiervoor, zegt Gilliad, omdat de vooruitgang te traag verloopt. Guyana heeft al een qoutumbeleid ingevoerd en bestaat reeds meer dan 30% van het parlement uit vrouwen. Het VPF is geen politieke organisatie, maar het beinvloedt wel politieke besluitvormingsprocessen.

Er wordt ook aandacht gevraagd voor de positie van jongens in de Samenleving, zegt Gilliad. "Als er gesproken wordt over gender, gaat het niet alleen om vrouwen". Zij zegt hoopvol gestemd te zijn over de bijeenkomst in New York. Aldus Iris Gilliad, voorzitter van het Vrouwen Parlement Forum, VPF.Een liter melk kost twee Surinaamse Dollar

Een liter melk kost vanaf nu twee Surinaamse Dollar. Dit werd besloten door de Raad van Ministers. Minister Kermechend Raghoebarsing van Landbouw Veeteelt en Visserij gaf aan dat de Melkcentrale de afgelopen vijf jaar de opkoopprijs hoger lag dan de verkoopprijs.

Het was noodzakelijk dat de prijs van melk werd aangepast zodat de Melkcentrale niet langer in de financiŽle gevarenzone blijft. De boeren die SRD 1,60 ontvingen voor een liter rauwe melk, krijgen met de verhoging van de melkprijs een tarief van SRD 1,65 per liter. Er zullen door de regering op korte termijn maatregelen worden getroffen om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Zo zullen alle melkproducten in Suriname moeten voldoen aan de eis dat er voldoende rauwe melk in verwerkt wordt.Verkeersdoden aantal nu op 11

Het aantal verkeersongelukken is gegroeid. Dit deelde de onder-inspecteur van Politie, Drophatie Ramkhelawan, mee aan onze redactie. Het aantal doden is inmiddels opgeklommen tot 11. Negen van de slachtoffers maakten deel uit van het langzaam verkeer. Het oudste slachtoffer was een 76 jarige fietser en het jongste was een negenjarig meisje dat te voet ging. Verder zei de onder-inspecterur, dat het aantal verkeersongelukken geminimaliseerd kan worden, als de verkeersdeelnemers de regels naleven.

Het aantal verkeersdoden in Paramaribo is vier, in het distrikt Wanica twee, en elk een in de distrikten Commewijne, Nickerie en Coronie en twee in Brokopondo. Februari vorig jaar lag het aantal doden op zeven. Verder zijn er wetten in de maak die het gebruik van een mobiele telefoon in het verkeer zullen verbieden en die het gebruik van veiligheidsriemen verplicht stellen. De politie treedt preventief op als het gaat om de veiligheid van alle weggebruikers.Jeugddoorgaanshuis binnenkort een feit

Jeugdige delinquenten zullen over niet al te lange tijd een jeugddoorgaanshuis krijgen. Het ministerie van Openbare Werken en het bouwbedrijf N.U.B. hebben het bouwcontract hiervoor getekend. Op het ministerie van Justitie en Politie zijn deskundigen bezig om het jeugd-detentiebeleid te veranderen.

Bij het veranderingsproces zullen mensensmokkel en morele waarden ook worden behandeld. Om dit tot uitvoering te brengen, zal in samenwerking met gedragsdeskundigen het vernieuwde jeugddetentiebeleid worden ontwikkeld. In de jaren '50 van de vorige eeuw was de sociale controle groot. Jongeren die spijbelden of doelloos over straat slenterden, werden door een surveillerende politieman onder handen genomen.

Een van de oudere politiemannen op de fiets kreeg vanwege zijn achternaam (Doelwijt) de bijnaam Opa Doelie. Het jeugddoorgaanshuis zal daarom vernoemd worden naar Opa Doelie. Binnenkort zal op het terrein op de hoek van de Limesgracht en de J.A. Pengelstraat de eerste steen worden gelegd voor de bouw van het Opa Doelie jeugddoorgaanshuis. Hiermee is de eerste stap gezet om te komen tot verandering in de bejegening van de jeugd die over de schreef is gegaan.Mannen kunnen ook borstkanker krijgen

Mannen kunnen ook borstkanker krijgen, zegt de RGD huisarts ShaÔsta William - Asgarali, naar aanleiding van de eendaagse campagne over borstonderzoek. Op verzoek van William - Asgarali wordt deze campagne met de Innerwheel gehouden. Innerwheel wordt gevormd door echtgenoten van de Rotarians.

Het doel ervan is om vrouwen te leren hoe zij hun borsten moeten onderzoeken om afwijkingen of knobbeltjes te constateren. Vroege detectie is heel belangrijk zegt, William - Asgarali, waardoor de behandeling eerder kan beginnen. Het is dus belangrijk dat in een vroeg stadium ontdekt wordt of er sprake kan zijn van borstkanker. Erfelijke factoren spelen vaak genoeg ook een rol, zegt de huisarts.

Volgens Mardya Brahim, voorzitter van de commissie Vrouwen voor Vrouwen van de Innerwheel is er een lichte stijging van het aantal borstkanker gevallen. De Innerwheel bestaat in december dit jaar 25 jaar. Vanaf de oprichting, zegt Mardya Brahim, verschaft de organisatie voorlichting aan vrouwen over borstkanker. Door het opspelden van een roze lint tijdens de campagne, tonen personen dat ze meeleven met borstkankerpatiŽnten.Concurrentie van kip en kipdelen

Locale ondernemers ondervinden veel concurrentie van geimporteerde kip en kipdelen. De consumentenprijs van geimporteerde kip is net wat lager dan de prijs van lokaal gekweekte kippen. De consument heeft niet zoveel voordeel aan de goedkope import.

Minister Kermechand Raghoebarsing van Landbouw Veeteelt en Visserij, heeft de Raad van Ministers gisteren uitvoerig geinformeerd over de pluimveesector. In 1991 was het importtarief van kip 45%. Dat zelfde jaar werd het teruggebracht naar 10%.

Deze verlaging heeft ervoor gezorgd dat de lokale markt enorm in de problemen kwam en de omzet omlaag ging. Een verhoging van het importtarief naar 20% vond in 2003 plaats. "Er is veel concurrentie bij importvlees", zegt de bewindsman. Hij zal alles in het werk stellen om de belastingheffing op grondstoffen voor de lokale pluimveesector te verlagen. Hierdoor wordt de lokale markt gestimuleerd en de bevolking kan verzekerd zijn van goed en gezond vlees.

Geimporteerde kip wordt gesmokkeld naar Guyana. In alle Caricomlanden liggen de importheffingen hoger dan in Suriname. Daarom wil de minister de heffing op importkip verhogen. Hij zal daarom samen met zijn collega's van Handel en Industrie en FinanciŽn een raadsvoorstel hierover indienen.RK Bisdom krijgt een gebouw voor archief

Het RK Bisdom krijgt van Nederland de bouw van een archief en leeszaal gefinancierd. Het nieuwe gebouw komt te staan op het terrein van het Bisdom aan de Henck Arronstraat, achter pand nummer 14. Het archief van het RK Bisdom beschikt over waardevolle documenten zoals geboorte-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend vanaf 1785.

Deze stukken behoren tot het cultureel erfgoed van Suriname en de conservering ervan is ook voor Nederland belangrijk. Er worden hoge eisen gesteld aan de archiefruimte waar de oude stukken moeten worden opgeslagen, om verval te voorkomen. Het project bestaat uit de bouw van een brandveilige en luchtgekoelde ruimte, alsook een leeszaal waar het publiek de documenten kan inkijken: een toegankelijke en professionele omgeving. De bouwkosten van dit project worden gefinancierd uit het programma Cultuur en Ontwikkeling van de Nederlandse ambassade.EBS al enige tijd in onderzoek

De financiele situatie van de Energie Bedrijven Suriname is al enige tijd in onderzoek. Lijdt de EBS momenteel verlies? Minister Rusland zei dat de vaststelling van het verbruikstarief en het vastrecht ook worden onderzocht. Maar eerst wordt er een grondige evaluatie gemaakt door deskundigen van de Centrale Lands Accountantsdienst, de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en de pas geÔnstalleerde Energie Adviesraad. Zodra alle informatie er is, zal de regering meer kunnen zeggen over de eventuele verhoging van de tarieven", zei minister Rusland.Kennismakingsbezoek vaste Commissie BUZA

De vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken van de Assemblee heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan minister Lygia Kraag-Keteldijk van Buitenlandse Zaken. Bij deze ontmoeting ging de bewindsvrouw nader in op de beleidspunten van het ministerie voor de komende regeerperiode. De leden van de commissie willen geÔnformeerd worden over bepaalde actuele zaken van het Ministerie, waaronder de verschillende integratieprocessen, de relatie Suriname -Nederland over de kwestie van de toescheidingsovereenkomst, de 100 % controle en de Schipholbrand.Matawai krijgt een regionale organisatie

De bevolking van Matawai krijgt een regionale organisatie. Tijdens een vergadering op 16 februari te Poesoegroenoe werden de statuten van Stichting Menni Mi i.o. (in oprichting) besproken en goedgekeurd. De stichting is in het leven geroepen om de armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling in Matawai te bevorderen. Het bureau Forum NGO's bracht dit jaar tweemaal een bezoek aan het dorp nadat de bevolking had gevraagd de mogelijkheid te bekijken voor de oprichting van een regionale organisatie.Een gezond volk begint bij een schoon milieu

De voorlichtingscampagne Een gezond volk begint bij een schoon milieu lijkt nu al een succes te worden. Vanuit het ministerie van Arbeid, Technologie en Milieu is de sub- commissie Voorlichting Schoonmaak Binnenstad Paramaribo ingesteld. Twee weken geleden is er een campagne gestart om de gemeenschap bewust te maken van het verantwoord omgaan met vuil. Commissie-lid, Henna Uiterloo zegt dat de campagne bedoeld is voor jong en oud.

Om gezond te blijven moet men in een schone omgeving leven.Veel Surinamers gaan nog onverantwoord om met hun afval. Op dit moment wordt vuil niet gerecycled en alle afval wordt op een plaats gedumpt. De commissie houdt zich bezig met twee soorten vuil: afval van huishoudens en dat van winkels. Nu al lijkt de campagne een succes. Dagelijks komen er positieve reacties vanuit de gemeenschap.

De winkeliers die niet goed omgaan met hun afval riskeren sluiting van hun zaak door de Districts-Commissaris. Mocht de winkelier nogmaals in overtreding zijn, dan zal er tot intrekking van zijn vergunning worden overgegaan.Drie gokmachines in beslag genomen

De Economische Controle Dienst van het Ministerie van Handel en Industrie heeft drie gokmachines in beslag genomen. Na verschillende klachten van ouders, heeft de ECD een veldonderzoek gedaan bij de verschillende supermarkten in de omgeving van Lelydorp. Marlon Feimo is onderzoeksambtenaar bij de ECD.

De eigenaar van de gokmachines is bekend bij de politie. Volgens de onderzoeksambtenaar kunnen elders meer van zulke machines in gebruik zijn. Feimo keurt het af dat kinderen met deze gokmachines sigaretten als prijs kunnen winnen. Verder gaf hij aan dat er bij dit soor gokmachines weinig kans is om een prijsje te winnen, bovendien is er een vergunning vereist om zulke machines te exploiteren.Alle aandelen Bruynzeel terug naar regering

Alle aandelen van Bruynzeel Houtmaatschappij Suriname N.V. komen terug naar de regering voordat de maatschappij wordt verkocht. Minister Jong Tjien Fa van Ruimtelijk Ordening, Grond en Bosbeleid (RGB) deelde ons mee dat er hiervoor enige administratieve handelingen verricht moeten worden.

Suriname is voor 90 procent bedekt met bos. Door het ministerie van RGB worden er houtconcessies uitgegeven. Het is een arbeids intensieve operatie om alle concessies te inspekteren. Bovendien beschikt het ministrie niet over voldoende mankracht.

De Bos en Natuur wetgeving moet ook worden aangepast. Bij de staatsraad ligt voor afhandeling een wetsontwerp voor een Bos en Natuur autoriteit Suriname (Bosnas). Op het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeleid liggen er nu drie beschikkingen van Surinaamse ondernemers die aan houtkap willen doen. Om in aanmerking te komen voor een concessie worden de procedures strikt toegepast. De minister zegt dat het ministerie hoge eisen stelt om te voorkomen dat concessiehouders onverantwoord met onze bossen zullen omgaan.Gladys Sno niet tevreden

Het hoofd van milieu inspectie, Gladys Sno, is niet tevreden over de bewustwordingcampagne die gevoerd wordt. Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG, is vorig jaar een bewustwordingcampagne begonnen voor een gezond milieu. De afdeling Milieu Inspectie voert strenge controles samen met de Milieu Politie en de buurtmanagers van het Korps Politie Suriname. Een gezond volk begint bij een gezond milieu, is het thema. Alle eigenaren van percelen worden opgeroepen om hun terreinen en bermen vrij te maken van wied, vuil en voorwerpen waarin water kan blijven staan. Overtreders die zich niets van de oproep aantrekken, zullen een boete krijgen.Probleem van de wateroverlast oplossen

Het project Verbetering ontwatering, Sommeldijckse Kreek Fase 2 moet het probleem van de wateroverlast in het gebied oplossen. Het ministerie van Openbare Werken is vorig jaar gestart met de opschoning van verschillende kanalen en trenzen. In de afgelopen maand is het ministerie van OW begonnen met de uitvoering van het project: Verbetering ontwatering Sommeldijcksekreek Fase 2.

Satish Mohan is het waarnemend hoofd van de afdeling ontwateringswerken van het ministerie van O.W. Voor dit project is er een bedrag van meer dan 560.000 Surinaamse Dollar geraamd. George Soerjoesing, managing director van het consultantbureau Ilaco, is belast met de directievoering. Het project: Verbetering ontwatering Sommeldijcksekreek Fase 2, moet medio juni opgeleverd worden.Leerkrachten moeten relatie ontwikkelen

Leerkrachten moeten een relatie met leerlingen ontwikkelen om op lange termijn het zitten blijven te minimaliseren en de leerprestaties te verbeteren. Dit zei Mieke Balcaen bij de training "Ervaringsgericht Onderwijs". Balcaen is coŲrdinator van het LEARN project.

De training wordt verzorgd door Ludo Heylen, pedagogisch medewerker van het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs van de Katholieke Universiteit Leuven. Het LEARN project wordt samen met het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, MINOV, en VVOB Belgie uitgevoerd.

Ervaringsgericht Onderwijs systeem wordt op vijftien pilotscholen in Suriname gebruikt. "Het idee om kweekschooldocenten te onderwijzen, ontstond nadat een delegatie van MINOV vertegenwoordigers en kweekschool docenten in Nederland het congres over het ervaringsgericht Onderwijs bijwoonden. Zij keerden enthousiast terug en wensen dit systeem toe te voegen aan het curriculum.

Ludo Heylen zegt dat hij de leerkrachten kennis heeft laten maken met het systeem. Hij benadrukte tijdens de training dat leerkrachten meer moeten luisteren naar wat leerlingen te zeggen hebben. Zo kunnen zaken beter worden opgelost. De training "Ervaringsgericht Onderwijs" werd afgelopen week woensdag afgesloten.Lie Pauw Sam moet financiŽle verslagen inleveren

Sarakreek Resource Corporation NV heeft een buitengewone vergadering uitgeschreven. Er moest aan de aandeelhouders verslag worden gedaan over de bedrijfsactiviteiten. Op de agenda stond verder het aanstellen van een algemeen directeur en een president-commissaris.

De huidige directeur Rubin Lie Pauw Sam moest financiŽle verslagen en een verslag van de activiteiten vanaf de oprichting inleveren. De Sarakreek Resource Corporation wint sinds 1984 goud in het Sarakreekgebied. Met vallen en opstaan is het bedrijf uitgegroeid tot een middelgrote onderneming dat werk biedt aan ruim honderd mensen. Lie Pauw Sam is ontevreden over de wijze waarop zijn buitenlandse partner, Carnarc met het bedrijf omgaat.Ramon Cruden neemt aanstoot aan uitspraken

Voorzitter van de politieke combinatie A1 tevens advocaat van deze partij, Ramon Cruden, neemt aanstoot aan de uitspraken van advocaat Freddy Kruisland. A1 maakte een zaak aanhangig tegen assembleelid Winston Jessurun, waarbij geŽist wordt dat Jessurun zijn zetel teruggeeft. Cruden vindt dat de advocaat van de tegenpartij niet publiekelijk uitlatingen mag doen over deze zaak. Cruden wil niet over de inhoud van de zaak praten. Na de uitspraak van de rechter wil hij er verder op ingaan.

"De Nationale Assemblee is het orgaan dat belast is met uitspraken betreffende parlementariŽrs." Dit zegt de advocaat Freddy Kruisland die Winston Jessurun verdedigt. De politieke partij A1 heeft in haar vordering tegen Jessurun vastgesteld dat hij de fractie verlaten zou hebben en overgelopen is naar een andere politieke combinatie.

Bij de eerste vordering van A1 tegen Jessurun is het proces niet doorgegaan. Het Centraal Hoofd Stembureau (CHS) dat daarover een uitspraak moest doen, had toen beslist dat de terugroepwet van A1 niet rechtsgeldig was. Het CHS kon dus geen opvolger aanwijzen. A1 is naar de rechter gestapt om het besluit van CHS te schorsen totdat er een rechtsgeldige uitspraak zou zijn gedaan.Over het algemeen is de rechter bevoegd om kennis te nemen van geschillen. Hier gaat het echter om politieke rechten.

Als de terugroepwet toegepast wordt, betekent het dat de parlementariŽr geen lid meer zal zijn van de Nationale Assemblee. Op 28 maart zal de rechter uitspraak doen in deze zaak.Du Watra en Poki Gron krijgen polikliniek

De dorpen Du Watra en Poki Gron krijgen elk een polikliniek. Minister Michel Felisi van Regionale Ontwikkeling gaf met de eerste steenlegging op 17 februari het startsein voor de bouw van de poli's. Dit is een onderdeel van het project: Primary Health Care Centres in the Hintherlands of Suriname. Het project wordt gefinancierd uit een fonds van $ 6.5 miljoen, waarvan $ 1.7 miljoen door de overheid van Suriname wordt betaald.

De rest van de middelen is afkomstig van een lening bij de Islamic Development Bank. Volgens de voorzitter van the Project Implementation Unit, Sandra Goedhoop, is het de bedoeling dat dit jaar tien poliklinieken en vijftien personeelswoningen worden gebouwd. De Medische Zending is belast met het beheer.Veel water uit de hemel niet uit kraan

De afgelopen week viel het water met bakken uit de hemel en heeft voor aardig wat ongerief gezorgd. In de Cultuurtuin viel 100.4 mm neerslag, te Duisburg 105.8 mm, Kwatta 130.1 mm en Groningen vestigde het record met 131.5 mm regen. In Paramaribo-Noord, woongebied Tourtonne IV, stroomde het water van de Sluiskreek over de Copernicus- en Jan Steenstraat en de Rubensstraat.

De pompgemalen draaiden op volle toeren om het water naar zee te lozen. De concentratie van de buien lagen in het noorden boven het kustgebied en met name boven Saramacca, Paramaribo en Wanica. Verschillende scholen hadden last van overtollig water. Bij de Openbare School Ma Retraite stond het schoolerf blank.

Alleen de witte reiger scheen geen last te hebben van het water. Bij de Mariaschool aan de verlengde Keizerstraat was het water meer dan 35 cm hoog. Niet alleen Suriname heeft te kampen met deze storing. Nagenoeg het hele noordelijk deel van Zuid- Amerika heeft last van de regenbuien. De Meteorologische Dienst vindt het abnormaal dat een golfstoring van dit formaat zich ontwikkelt in de maand februari. Zulke golfstoringen komen doorgaans voor tussen april en november.Internationale Dag van de Moedertaal

De Verenigde Naties en de Unesco hebben 21 februari ingesteld als Internationale Dag van de Moedertaal. Wereldwijd lopen 6000 talen gevaar om uit te sterven. Hierdoor dreigt veel cultureel erfgoed verloren te gaan. De taalwetenschapper, Hein Eersel, zegt dat alle talen gelijkwaardig zijn .

In Suriname kennen we tientallen talen.. Elke taal is uniek en is een middel van een individu om zijnervaring en kennis door te geven. De Unesco wil regeringen met deze dag bewust maken van de talen die in de verdrukking zijn. Deze talen moeten door de regeringen ondersteund worden zodat ze niet verloren gaan. In Suriname zijn er ook talen die dreigen te verdwijnen. Met een moedertaal bedoelt de Unesco: elke levende taal, ongeacht de omvang en status ervan. Ook heeft elke taal haar eigen cultuur en verdient met respect behandeld te worden.Jennifer bedankt als fractieleider van de NDP

Jennifer Geerlings-Simons heeft bedankt als fractieleider van de Nationale Democratische Partij, de NDP. Tussen Simons en de partijleiding is er vaak verschil van mening over hoe de vijftien personen tellende NDP-fractie in de Nationale Assemblee moet worden geleid.

De druppel die de emmer deed overlopen is de voorgenomen reis naar Brussel van het fractielid Andrť Misiekaba. Tot op het laatste moment was Misiekaba van plan naar Brussel af te reizen. Hij werd hierin ondersteund door Simons, ook al had de Centrale Politieke Leiding van de partij besloten dat er niet deelgenomen zou worden aan buitenlandse reizen.

Omdat er nog overleg gevoerd wordt met de fracties van de VVV en A1 vond Simons dat Misiekaba wel naar de ACP-vergadering in Brussel kon gaan. Onze nieuwsdienst verneemt dat Kenneth Moenne de nieuwe fractieleider van de NDP wordt. De partijleiding heeft Moenne gevraagd of hij belangstelling heeft voor deze functie. Moenne heeft hierop positief gereageerd.

De NDP komt een dezer dagen met een verklaring uit waarin uitleg gegeven zal worden over deze ontwikkelingen. Tussen Jennifer Geerlings-Simons en de partijleiding is er geen spanning. Simons blijft als fractielid normaal functioneren in De Nationale Assemblee.Excuses maar 100 procent controle gaat door

De uitvoering van de 100 procent controle op Schiphol is toegelicht door de ambassadeur van Nederland in een gesprek met minister Kraag-Keteldijk van Buitenlandse Zaken. De controle is ingesteld om de drugssmokkel via de luchthaven Schiphol te verminderen.

Nederland betreurt het dat er klachten waren over de 100 procent controle. Ambassadeur Soeters heeft de minister geÔnformeerd over de maatregelen die genomen worden om de behandeling van Surinamers op Schiphol te verbeteren. Het gaat hierbij vooral om betere omgangsvormen van het betrokken personeel, verbetering van de informatievoorziening aan passagiers en het verkorten van het controleproces. De Nederlandse regering blijft in gesprek met de Surinaamse regering over de uitvoering van de 100 procent controle op Schiphol.

Nederland geeft toe dat het aantal bolletjesslikkers en drugskoeriers onverminderd hoog blijft, des te meer redenen om de 100% controle op Schiphol te blijven handhaven. Minister Kraag-Keteldijk heeft aangegeven de brief te zullen bestuderen.Mannen meest getroffen door hart- en vaatziekten

De afdeling Epidemiologie van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg deed onderzoek naar: de belangrijkste ziekten, perinatale- en maternale sterfte en doodsoorzaken in Suriname. De resultaten van dit onderzoek werden in het centrum De Mantel gepresenteerd.

Beatrix Jubitana wees in haar presentatie op de enorme stijging van Dengue-gevallen. Het aantal malariagevallen is gedaald. Verder gaf ze aan dat er een stijging te zien is in het aantal HIV/Aids besmetingen bij de Marrons. Inheemsen zijn het meest vatbaar voor tuberculose. Ondervoeding komt het meest voor onder de bewoners van het binnenland.

Radjesh Orie presenteerde de resultaten over de maternale- en perinatale sterfte. Maternale sterfte betreft een sterfgeval van een vrouw tijdens haar zwangerschap tot 42 dagen na de bevalling. Bij de perinatale sterfte gaat het om een sterfte in de periode die ligt tussen de 22ste week van de zwangerschap tot aan een sterfte op de zevende dag na de geboorte. In veel gevallen gaat het om sterfgevallen van jongetjes.

Als laatste was er de presentatie van de meest voorkomende doodsoorzaak in Suriname ofwel hart- en vaatziekten. Drs.Widya Punwasi deed de presentatie. Over het algemeen genomen zijn het de mannen die het meest door deze ziekte getroffen worden. Vrouwen tussen de 25 en 34 jaar hebben als voornaamste doodsoorzaak HIV/Aids. Om aan het resultaat te komen van alle ziekten, is er zoals gebruikelijk, met de registratie van ziekenhuizen gewerkt.Bewaking van bunkers zal worden opgevoerd

Er zullen maatregelen worden getroffen om diefstallen uit wapendepots van het Nationaal Leger te voorkomen. De bewaking van alle andere bunkers zal opgevoerd worden door meer manschappen in te zetten. Minister Ivan Fernald,van Defensie heeft gereageerd op de berichtgeving van de Ware Tijd over een partij munitie die gestolen is. De diefstal vond plaats in een wapendepot van het Nationaal Leger, in de kazerne te Bosbivak.

Minister Santhoki zegt als minister van Justitie scherp erop te zullen toezien dat er klaarheid komt in spraakmakende wapendiefstal in de munitiebunker van de Ayoko Kazerne-BBZ. Vorige week werden door een nog onbekende groep een grote hoeveelheid munitie en handgranaten tijdens een inbraak ontvreemd.

Als onderdeel van een serie noodmaatregelen in opdracht van bevelhebber Ernst Mercuur zijn de inlichtingendiensten rond de grensposten in stelling gebracht in de opsporing van de organisatie, die verantwoordelijk is voor de kraak. Santhoki zegt dat in belang van de nationale veiligheid het onderzoek continu wordt gemonitoord.

Guyana heeft haar grenscontrole verscherpt na de wapendiefstal in Suriname om te voorkomen dat de wapens het land in worden gesmokkeld. Gevreesd wordt dat de wapens illegaal in handen zullen vallen van groepen die min of meer de verkiezingen in augustus kunnen overschaduwen. Georgetown is ongerust en heeft dus extra bewaking gestuurd naar alle grensposten.

De Raad van Ministers werd reeds op de hoogte gesteld. Ook de procureur-generaal, Subhaas Punwasi, werd door de bewindsman geÔnformeerd. Er zal alles worden gedaan om achter de daders te komen. De bevelhebber van het Nationaal Leger, kolonel Ernst Mercuur, heeft zich te Bosbivak georienteerd. Carlos Lie Fo Sjoe, commandant van de militaire politie heeft de leiding tijdens het strafrechtelijk onderzoek. De pers kreeg niet de gelegenheid om vragen te stellen, omdat het onderzoek nog gaande is.In maart vier projecten binnenland

Op het Bureau van de Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland werden overeenkomsten voor vier projecten getekend. Het gaat om de projecten: Watervoorziening Tabiki, Watervoorziening en bouw van een multifunctionele ruimte Bigi Ston, verder het project Watervoorziening en bouw van een productiecentrum te "Da Tjabu Tabiki" en elektrificatie van faciliteiten en aanleg van een aanmeersteiger te Ngonini Kiiki Mofoe.

Onder de documenten plaatsten Steven Alfaisi, directeur van het FOB en Ronald Karwofodi als ontwikkelingspartners hun handtekening. Voor de stichting Uitvoering Gemeenschapsprojecten Binnenland tekende voorzitter Frank Oldenstam en Dave BoŽtius directeur van BoŽtius Consultans Engineers. In maart worden deze projecten uitgevoerd.Oplossing voor dreadlocksprobleem

De twee leerlingen van de OS Drambrandersgracht mochten de afgelopen week weer terug naar school met hun lange dreadlocks. Zij waren langer dan drie weken thuis, omdat het schoolhoofd wil dat de jongens hun haar knippen. De jongens hebben dreadlocks omdat ze het rastageloof hebben.

Het schoolhoofd vindt dat ze moet handelen conform het ordereglement van de school. Daarin staat dat jongens geen lang haar mogen hebben. De inspectie, het schoolhoofd en de ouders hebben met elkaar gesproken en een oplossing gevonden. Ze hoeven hun haar niet te knippen, maar afgesproken is, dat ze de dreadlocks vastzetten in een bol en o.a. daardoor het zicht van medeleerlingen niet belemmeren.Surinaamse kinderjury en Inktaap

Inktaap is een literaire jongerenprijs die wordt uitgeschreven door de Nederlandse Taalunie. De bedoeling van de prijs is simpel: maak jongeren warm voor literatuur en laat ze zelf bepalen wat ze goed vinden of niet. Scholieren van VWO-4 hebben uit drie werken De asielzoeker van Arnon Grunberg gekozen tot het beste boek. De Nederlandse Taalunie, waarvan Nederland, Vlaanderen en Suriname lid zijn, wil het lezen onder jongeren stimuleren.

Jongeren uit de drie landen kiezen uit boeken die bekroond zijn, een eigen favoriet. De drie grote literaire prijzen in het Nederlands taalgebied zijn: de Gouden Uil, de AKO-en de Libris Literatuurprijs. De jury van jongeren kent de inktaapprijs toe aan hun favoriet. De inktaap is een fantasieaap die van inkt houdt. Suriname heeft dit jaar voor het eerst meegedaan. De projectleider van de Nederlandse Taalunie, Shirley Sitaldin, heeft dit leesbevorderingsproject voor Suriname gecoŲrdineerd.

Minister Edwin Wolf van Onderwijs en Volksontwikkeling benadrukte dat lezen heel belangrijk is. Hij is tot het einde gebleven bij het debat van de acht juryleden, omdat hij geboeid geraakt was door de jongerenjury. Uiterlijk 24 februari moeten de scholen uit Nederland en Vlaanderen hun keuze hebben gemaakt. Op 17 maart wordt de inktaapprijs bekendgemaakt. Dan zal blijken of de keuze van de scholieren van VWO-4 voor "De asielzoeker" wordt gedeeld door de andere leden van de Taalunie.

Zoals al eerder gezegd zijn alle landen van de Nederlandse Taalunie deelnemers van de wedstrijd. Zo ook Suriname. De wedstrijd wordt voorgezeten door een kinderjury. Deelnemen aan de inktaap gebeurt in schoolverband. Scholieren van de hoogste graad van het secundair onderwijs in Vlaanderen (ASO, TSO en BSO) en van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs in Nederland kunnen deelnemen.Kind heeft recht op gekwalificeerde leerkracht

Elk Kind heeft recht op een goed gekwalificeerde leerkracht, was het thema dat door studenten van pedagogische instituten werd bediscussieerd. In het kader van de Global Campaign for Education heeft het Educatie netwerk, waarvan Stichting Projecten PCOS de initiatiefnemer is, verschillende activiteiten georganiseerd. …ťn van de activiteiten is een discussie, waarmee aandacht gevraagd wordt voor de gestelde doelen, de Millennium Development Goals. Yvonne Caprino van Stichting Projecten PCOS, gaf aan dat in de afgelopen maand de eerste discussie plaatsvond. Er is toen met leerlingen van het basisonderwijs van gedachten gewisseld.Liever betalen we voor het water

Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) zal zo snel mogelijk werk moeten maken van het waterprobleem in de wijk Sophia's Lust. Dit zei een bewoner voor de camera. "Liever betalen we voor het water maar dan hopen wij water te krijgen uit onze douches en schoonwater voor onze kinderen". De minister van NH, Gregory Rusland, heeft zich geroriŽnteerd te Sophia's Lust en sprak met de bewoners over het waterprobleem.

Behalve de bewindsman van NH was ook de directeur van het ministerie aanwezig. Hij zei aan de bewoners dat in verschillende wijken er problemen zijn met de water aanvoer. Het ministerie inventariseert alle klachten om adekwate maatregelen te treffen.Nog steeds onveilig gevoel bij burgers

Burgers in onze samenleving hebben nog steeds een onveilig gevoel en dat komt omdat kleine delicten een golf van angst veroorzaken. De minister van Justitie en Politie, Chandrikapersad Santokhi, hield een presentatie in het gebouw van de VHP. In januari startte deze politieke partij een lezingencyclus die de volgende week vrijdag wordt afgesloten met een inleiding van de VHP-voorzitter Ramdien Sardjoe. De lezing ging over "Veiligheid en bescherming van burgers en Criminaliteitsbestrijding".

Minister Santokhi zei, dat veiligheid een rekbaar begrip is, en het speelt zich af op drie niveau's. Tijdens zijn inleiding sprak de bewindsman over veiligheid op microniveau, nationaal en mondiaal niveau. "Je zult echter een bepaalde filosofie moeten hebben wanneer je over veiligheid praat", zei Santokhi.

Hij verduidelijkte zijn filosofie: Veiligheid is een universeel begrip dat door iedereen hetzelfde wordt ervaren. Temeer omdat de wereld zich constant aan het globaliseren is. Zo gaf de Organisatie van Amerikaanse Staten een krachtig signaal na de zogenaamde Kerstcoup in 1990 in Suriname.

Minister Santokhi zei dat een duidelijk standpunt niet is uitgebleven toen deze internationale organisatie doorhad, dat de Kerstcoup een handeling was van ondemocratisch ingestelde individuen in ons land. Hiermee gaf de OAS aan, dat veiligheid niet alleen een zaak is van de individuele lidstaat, maar van het hele westelijk halfrond.

"De Caricom heeft ook een veiligheidsbeleid ontwikkeld", zei Santokhi verder. Regionale regeringen mogen niet gehinderd worden in het functioneren volgens democratische principes. Maar onze regio wordt niet ongemoeid gelaten wanneer het de internationale bedreiging betreft.

Er zijn veranderingen waar te nemen. Santokhi presenteerde ook een grafiek waaruit blijkt dat het politieapparaat op een goed spoor zit. Er is een stijgende lijn te zien in het aantal afgehandelde politiedossiers. Maar hij is pas tevreden wanneer ook de justitie deze zaken kan afronden.Minister Rusland onderzoekt kraanwater leverantie

De problemen waarmee bewoners kampen omdat er niet of nauwelijks water uit de kraan komt zijn van uiteenlopende aard. Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen is verantwoordelijk voor een optimale watervoorziening. Minister Gregory Rusland van Natuurlijke Hulpbronnen is samen met zijn staf begonnen om wijken te bezoeken die problemen hebben met water.

Minister Gregory Rusland heeft eerder bezoeken gebracht aan Pontbuiten, Ephraimzegen, Latourproject en Winti Waai. Hij bezocht ook het distrikt Coronie waar de bewoners problemen hebben met het zeewater. Zodra de bewindsman door de DR en RR leden wordt geinformeerd over problemen zal hij een bezoek brengen met een collega, deelde hij onze redactie mede.Overgewicht onder de twaalf jaar neemt toe

"Het aantal kinderen met overgewicht onder de twaalf jaar neemt toe", dit zegt Jennifer Plein, voorzitter van de Surinaamse Vereniging van DiŽtisten.Voor kinderen is overgewicht vaak een zware psychische en sociale belasting. Ministens 30 procent van deze groep kinderen blijft te zwaar, zelfs als volwassene.

Verder zei de voorzitter, dat scholen en ouders een belangrijke bijdrage kunnen leveren om overgewicht te voorkomen. In plaats van alleen softdrinks en andere zoete drankjes op de scholen te verkopen kunnen er ook andere producten worden aangeboden zoals: water, thee en vruchtensappen zonder suiker.

Als een kind te zwaar is, kan het veel moeite hebben met sporten. Ook loopt het kind de kans om gepest worden op school. Dit kan er de oorzaak van zijn dat een kind met overgewicht een negatief zelfbeeld begint te ontwikkelen.Zwarte Magie is met veel enthousiasme ontvangen

Het boek "Zwarte Magie" is met veel enthousiasme ontvangen, zowel in Nederland als in Suriname. Het verhaal gaat over de strijd tussen goed en kwaad. "Zwarte Magie" speelt zich af in IndonesiŽ. Radiojournalist, Roue Hupsel is de auteur.

Hupsel is op dit moment erg populair in de Nederlandse literatuurwereld. Auteurs als Cynthia Mac Lloyd en Clark Accord is hij erg dankbaar: door hun succes hebben zij de weg voor andere Surinaamse schrijvers geopend.
 
Kosteloos internet Magazine


Uitgever:
Stichting Suriname

Eindredactie:
Clifford Brathwaite
John Brouwer de Koning

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk

Copyright foto's:
Myra Winter
(tenzij anders aangegeven)

Vormgeving: Phillip Lutz

Oplage: 51.370

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen, kunnen zich hiervoor opgeven via de website:

www. suriname. NU
Suriname


Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor de verzending van NIBA en wordt niet aan derden doorgegeven.

Vul uw e-mailadres in en klik op versturen.

(MSN en Hotmail adressen geven soms problemen bij het ontvangen van de NIBA)

U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de e-mail om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wilt ontvangen, laat het ons dan even weten.

U kunt zich afmelden via onze website.
Vul uw e-mailadres in en klik afmelden aan. Klik daarna op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op de link in de e-mail om uw afmelding correct af te ronden.niba - niba suri magazine


niba - niba suri magazine


De nationale zender

SURINAME VANDAAG

ACTUALITEITEN
PROGRAMMA
Politieberichten

Jeugdige Afata Godogo
11e verkeersdode


De 4- jarige scholier Afata Luciano Godogo is kort na te zijn aangereden op de Affobakkaweg, komen te overlijden. Ter hoogte van mast 70-71 stond Luciano langs de weg op de schoolbus te wachten. Op het moment dat de schoolbus stopte stak hij de weg over naar de bus, waarop hij werd aangereden door een Daf-truck. Het voertuig kwam vanuit Paramaribo naar Rama, om lateriet te gaan laden. De truckbestuurder reed na de aanrijding door, maar werd door twee bewoners op een bromfiets achterna gezeten.

In Rama troffen de bewoners hem aan en moest de bestuurder terugrijden, naar de plaats van het ongeval. Daar aangekomen werd de bestuurder door de verhitte omstanders afgeranseld en gekapt aan zijn rechterknie. De voorruit en de koplampen van de vrachtwagen werden daarbij aan diggelen geslagen.

Door zijn werkgever is de truckbestuurder daarop naar het ziekenhuis gebracht, om medisch te worden behandeld. De bestuurder kon niet aangeven wie hem gekapt had. De bestuurder verklaarde niet met hoge snelheid te hebben gereden, waarbij hij de verlichting van zijn truck had ontstoken. Buiten zijn rijbewijs kon de bestuurder alle andere bescheiden van het voertuig overleggen. De politie van Brokopondo stelt een onderzoek naar het ongeval in. Luciano is de 11e verkeersdode dit jaar.Enorme marihuana plantage vernietigd

Door een eenheid van de Narcoticabrigade is in het district Brokopondo, achter het Van Blommesteinstuwmeer, in de omgeving van Lombe 3, de marihuana-aanplant op velden met een totale oppervlakte van ruim 4 hectare vernietigd. Na informatie vanuit de gemeenschap die luidde dat er op grote schaal marihuana geteeld zou worden op het voornoemde gebied, is een verkenningseenheid op onderzoek gegaan.

Na terugkeer kon worden bevestigd dat de informatie juist was. In de vroege ochtend vertrok een eenheid van de Narcoticabrigade, bijgestaan door leden van de Anti Terreureenheid (ATE) en het Quick Responseteam (QRT) naar dit gebied en vernietigden de aanplant. Op een van de velden trof men een primitief waterbesproeiingssysteem aan. Door middel van ondermeer tuinslangen werd vanuit een nabij gelegen kreek water naar het veld gepompt, waarop besproeiing volgde. Er zijn vooralsnog geen verdachten aangehouden.7 drenkelingen op stuwmeer gered

Toen de politie-eenheden terugkeerden naar Paramaribo troffen zij zeven drenkelingen op het Blommesteinstuwmeer aan, te weten vier Braziliaanse mannen, twee Braziliaanse vrouwen en een Surinaamse man. De mensen hadden zich vastgeklampt aan in het stuwmeer drijvende dode bomen. Gebleken is dat de boot waarin deze personen voeren de dag ervoor omgeslagen was, waardoor men in het water belandde. De drenkelingen konden door de politie-eenheid uit hun benarde situatie worden gered.Verdachte aangehouden

De afdeling Bijzonder Onderzoeksteam (BOT) van het Korps Politie Suriname heeft ene C.F.A. aangehouden, in verband met een strafzaak waarin ook ex-minister Gilds als verdachte is genoemd. Het vermoeden bestaat dat C.F.A. meer kennis draagt over de money-laundering en deelname aan een criminele organisatie. Hangende het onderzoek is C.F.A. in verzekering gesteld.Voortvluchtige aangehouden

In verband met een in februari 2004 gepleegd onderzoek inzake drugssmokkel in Commewijne, is de 35- jarige A.M. op donderdag 16 februari 2006 op de Cocobiacoweg aangehouden door leden van het Arrestatieteam en het Bijzonder Onderzoeksteam van het Korps Politie Suriname. In deze zaak waren reeds 24 verdachten aangehouden, waarvan 23 inmiddels veroordeeld en was een verdachte in vrijheid gesteld. A.M. was de 24e verdachte, die al die tijd voortvluchtig was. Bij zijn aanhouding bleek A.M. twee vuistvuurwapens met scherpe patronen voorhanden te hebben.

Inmiddels heeft A.M. bekend vliegtuigbrandstof te hebben vervoerd naar de Wia Wia-bank en een keer cocaÔne te hebben afgehaald op de bank, voor de drugsorganisatie. Hangende het verdere onderzoek blijft A.M. in verzekering.Eigenaars gezocht

De recherche van bureau Geyersvlijt heeft de afgelopen periode tijdens diverse onderzoeken inzake strafbare feiten enige mobiele telefoons op verdachten aangetroffen en in beslaggenomen. Omdat deze verdachten de herkomst niet konden (of wensten te) verklaren, bestaat het vermoeden dat de goederen van diefstal afkomstig zijn. Rechthebbenden kunnen zich persoonlijk in verbinding stellen met de recherche van bureau Geyersvlijt.Correctie inzake onjuiste mediaberichtgeving

In verband met het verkeersongeval, tengevolge waarvan de autobestuurder Rinaldo Davids overleed, wordt door de Publiciteitsdienst van het Korps Politie Suriname, ter verduidelijking en correctie van in de media weergegeven informatie, het volgende medegedeeld.

In berichten, uitgezonden door een radiostation en geplaatst in een krant, is melding gemaakt van het feit dat een politie-eenheid respectievelijk anderhalf uur en twee uur na het ongeval ter plaatse zou zijn gearriveerd. Dit behoeft voor de duidelijkheid enige correctie.

Na onderzoek is gebleken dat de aanrijtijd van de politie-eenheid van station Paranam, tot het moment dat men ter plaatse arriveerde, 30 minuten bedroeg. De ressortcommandant van station Paranam, de inspecteur Molly, verklaarde de betreffende melding omstreeks 19.15 uur te hebben ontvangen.

Onverwijld daarop spoedde Molly zich met een aantal medewerkers per dienstauto naar de plaats van het ongeval, een afstand van 37 kilometer, waar men, ondanks de slechte conditie van het wegdek, na 30 minuten arriveerde. De Publiciteitsdienst verzoekt de media zich te houden aan juiste en correcte berichtgeving.Bijzondere rechercheteams succesvol

Door een bijzonder rechercheteam is een man aangehouden, in verband met een gepleegde inbraak in de handelszaak "Cell Star", aan de Saramaccastraat. Bij de verdachte werden een aantal zaktelefoons aangetroffen. Tevens hield het team op het Latour-project eveneens een man aan, die ook zaktelefoons in zijn bezit had. Deze man wenste niet te verklaren hoe hij aan deze toestellen is gekomen. Ook kon door de aanwezigheid van het team worden voorkomen dat inbrekers op de Bindastraat goederen konden meenemen, die vanuit een woning waren gestolen. Toen de dieven de politie opmerkten, namen zij de benen.De Wisselkoers

De koersen zijn indicatie- koersen en geven de waarde aan van onze

Surinaamse Dollar

per 25 Februari 2006 t.o.v. de volgende buitenlandse valutasoorten.

Voorbeeld:
Als u 1 US Dollar verkoopt aan de Centrale Bank krijgt u daarvoor op dit moment 2,70 SRD voor terug
(exclusief transactiekosten)

De Surinaamse dollar is gekoppeld aan de US dollar

Bij wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
U verkoopt:   2,70
U koopt:          2,78

EURO
U verkoopt:     3,212
U koopt:          3,307

POUND STERLING
U verkoopt:    4,721
U koopt:         4,861

Ned. Ant. GLD.
U verkoopt:    1,501
U koopt:         1,563

Voor bankpapier

U.S. DOLLAR
U verkoopt:    2,70
U koopt:         2,78

EURO
U verkoopt:    3,202
U koopt:         3,317

POUND STERLING
U verkoopt:    4,688
U koopt:         4,871

Ned. Ant. GLD.
U verkoopt:    1,501
U koopt:         1,563

Bron: Centrale Bank van Suriname
Schrijversgroep 77

Radionieuws

Voor maandag 20 februari 2006 was een interview met de vertelkunstenaar Guillaume Pool gepland, maar de golfstoring heeft ons parten gespeeld. Guillaume stond onder water en kon zijn huis niet uit. Daarom a.s. maandag een herhaling van het interview van Jerry Egger met Eddy van der Hilst over het komende literatuurfestival Werelden in Ontmoeting.

De uitzending met Guillaume hebt u nog van ons tegoed.

SRS 93.6 FM om 21.15 u

NB. Arlette Codfried, coŲrdinator van Skrifiman Taki is te bereiken op de volgende telefoonnummers: 483947 en 08764449

Afleveringen van Skrifiman Taki zijn op cd te koop. Personen die een kopie van een uitzending willen hebben, kunnen deze bestellen bij Robbie Parabirsing. Telefoon: (464725). Liefst na 17.00 uur. Kosten van kopieŽn: SRD 5,- + lege cd. Zonder cd SRD 7,-

KINDERBOEKENFESTIVAL IN ONVERDAGT, PARA

De data van het kinderboekenfestival in Para Zijn nu definitief 22-23-24 februari. Het festival wordt gehouden in het Andrť Brahimstadion stadion te Onverdagt. Natuurlijk zal ook Schrijversgroep 77 aanwezig zijn met een stand. Behalve boekenverkoop zullen in de stand van de S 77 vertelpresentaties gegeven worden aan leerlingen van bovenbouw GLO en de eerste en tweede klas VOJ. In de ochtenduren van 8.00 tot 13.00u is het festival alleen voor aangemelde scholen geopend. In de middaguren van de eerste en tweede dag kan een ieder het festival bezoeken van 17.00 Ė 20.00u.

FVAS-PROJECT CORONIE

Op zaterdag 4 maart presenteert de Federatie van Visuele Artiesten in Suriname (FVAS) de documentatie van het kunstproject - Coronie 2004 -. Aan dit project deden kunstenaars van verschillende disciplines mee: schilders, dansers, filmers, dichters. Ook Schrijversgroep 77 participeerde in dit project met o.a. Sombra, Arlette Codfried en Albert Mungroo. Alle deelnemende organisaties zullen een exemplaar van de documentatie ontvangen.

Aanvang 20.30 u

Lounge boven ít Vat,

Kleine Waterstraat 1bov.UPDATE WERELDEN IN ONTMOETING

4de Internationaal Literatuurfestival 2006 Werelden in ontmoeting. Een co-productie van Schrijversgroep 77 en Stichting Winternachten.

Het programma voor het 4de Internationaal Literatuurfestival Werelden in ontmoeting wordt nog steeds uitgebreid, aangepast en verdiept. Naast de in het programma genoemde auteurs zullen ook andere Surinaamse schrijvers op verrassende wijze hun entrťe maken. Een kleine greep hieruit zijn: Rappa, Cynthia McLeod en Roué Hupsel.

Programma

06 maart - avond - Openingsavond te Fort Zeelandia. 20.00 uur. Op het podium ziet u onder meer de schrijvers Ismene Krishnadath, Alphons Levens, Els Beertens, Tan Lioe Ie, Marylin Simons, Erich Zielinski, Celestine Raalte, Diana Ferrus, Tessa Leuwsha, Dominique Martin, Alessandra Borges en Manon Uphoff. De muzikale omlijsting is in handen van Guys Next Door.

07 maart - middag en avond - Workshop korte verhalen schrijven. O.l.v. Manon Uphoff in Ons Erf.

08 maart - middag - Workshop poŽzie schrijven. O.l.v. Celestine Raalte in Ons Erf.

08 maart - avond - Literatuuravond in verband met de internationale dag van de vrouw, Theater Unique. Vertoning van de documentaire The Life and Times of Sara Baartman (Regie: Zola Maseko, 1998)en presentaties van Diana Ferrus en van Arlette Codfried, 20.00 uur.

09 maart - middag - Vervolg workshop poŽzie schrijven. O.l.v. Celestine Raalte in Ons Erf.

09 maart - avond - Orale literatuur: een veelzijdige tori-neti in Ons Erf, 20.00 uur. Met medewerking van Sombra, Tanuya Manichand, Elly Purperhart, Boike Tojo, Tan Lioe Ie, Diana Ferrus en Sapto Sopawiro. Een afwisselend programma dat garant staat voor een fascinerende avond.

10 maart - avond - Presentatie resultaten workshop korte verhalen schrijven. O.l.v. Manon Uphoff in Tori Oso, 20.00 uur. Leren schrijven betekent ook leren omgaan met de reacties van anderen op uw werk. In aanwezigheid van het publiek worden de resultaten van deze proza-workshop besproken.

11 maart - ochtend - Boekenverkoop en signering, 11.00 - 13.00 uur, bij efteeBOOKS. Een uitgelezen kans om kennis te maken met de auteurs in een ongedwongen sfeer en een blijvende herinnering aan uw favoriete auteur aan te schaffen.

11 maart - avond - Spetterend Grand Gala in Thalia, met de feestelijke bekendmaking van de winnaars van de schrijffestijnen, 20.00 uur. Onder meer voordrachten van gedichten van reeds overleden dichters,soko-psalm van Ornette Druiventak, Diana Ferrus, Shaz, Manon Uphoff en Erich Zielinski, Paul Middellijn, Celestine Raalte, Alessandra Borges, Ismene Krishnadath, Mireille Pinas, Jeffrey Quartier en Norma Bouterse.

12 maart - avond - Presentatie resultaten cross-over-workshop in Tori Oso. 20.00 uur. Vertellers hebben vertellingen gemaakt van verhalen, schrijvers hebben verhalen gemaakt van vertellingen.

13 maart - avond - Presentatie resultaten workshop poŽzie, 20.00 uur bij efteeBOOKS. De aanvangstijd is voor de avonden gesteld op 20.00 uur. Daarna sluit de poort! Wees dus op tijd!

Er is een uitgebreid scholenprogramma in Paramaribo en de districten Para en Saramacca.

De workshops korte verhalen schrijven en poŽzie schrijven zijn vooral bedoeld voor deelnemers aan de schrijffestijnen voor debutanten. Indien er genoeg plaatsen beschikbaar zijn dan zijn andere geÔïnteresseerden ook welkom!

Dit festival is tot stand gekomen met ondersteuning van de Nederlandse ambassade, de Taalunie, het bedrijfsleven en zeer veel andere organisaties. Mede daardoor zijn ALLE activiteiten gratis toegankelijk. Een vrijwillige bijdrage is echter meer dan welkom!

We blijven u graag op de hoogte houden! Voor meer informatie kunt u bellen naar 0873-0498 (mobiel Commissie 4de ILF)
of 476888 (telefoon Secretariaat Commissie 4de ILF).Vermoedelijke oplichter Saint Martin aangehouden

De recherche van bureau Geyersvlijt heeft een zaak in onderzoek contra een persoon, die enige weken geleden in de media een advertentie had laten plaatsen, waarin hij personeel zocht in verschillende beroepsgroepen, voor een betrekking op Saint Martin.

Uit onderzoek is gebleken dat enige vorm van bedrog in deze zaak aan de orde is. De recherche roept iedereen die zaken met deze persoon heeft gedaan op, om contact op te nemen met voornoemde rechercheafdeling. De man is aangehouden en in verzekering gesteld.Veilig en Leefbaar Pontbuiten

Het Korps Politie Suriname hanteert een systeem, waarbij verscheidene politieambtenaren in verschillende gebieden fungeren als buurtmanager. Door dit model zal een beter contact kunnen ontstaan tussen de politie en de bevolking, waarbij de buurtmanagers nauw zullen samenwerken met de burgers in die betreffende buurten, de zogenoemde ketenpartners. Dit zal de veiligheid en leefbaarheid sterk bevorderen.

Zo is de buurtmanager van Pontbuiten de Agent van politie 1e klasse, de heer H. Kia, met verschillende organisaties en personen binnen de buurt Pontbuiten een samenwerkingsverband aangegaan. Dit heeft geresulteerd in het oprichten van de stichting "Help PontbuitenĒ. De resultaten die deze groepen van mensen tot nu toe hebben verwezenlijkt zijn de bouw van een betonnen brug over de Spoorsloot en reparatie aan enkele duikers.

Daarnaast is voor een veilig Pontbuiten besloten een buurtwacht aan te stellen. Om de gehele gemeenschap binnen Pontbuiten hierbij te betrekken wordt in het gebouw van het Leger des Heils op de Nieuwzorgweg 64 te Pontbuiten, een algemene buurvergadering belegd.

  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

  ††