suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      
 

    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 20 - Augustus - 2005           Suri Magazine no. 58In deze uitgave:

Kandidaat ministers nog niet officieel goedgekeurd
CBvS werkt aan verbeterde berichtgeving
Meisjes scoren beter dan jongens
14de Synode EBGS van start
Cursus voedselbereiding en voedselveiligheid
De rol van Suriname tijdens de Tweede Wereldoorlog
Jeugdjournaal valt in de prijzen
Gezellige dag voor leden BBGO
Door chartervlucht patienten niet meer te laat
Expositie studenten Beeldende Vorming IOL
Doorgangshuis Nieuw Combé gerenoveerd
Mini-ondernemingen keerden dividend uit
Route Paramaribo - Amsterdam vrij stabiel geweest
Samenwerking BKO en overheid niet optimaal
Voorzitter DNA zorgt voor oplossing bij uitzetting
Korps Douane van Suriname wil samenwerken met Guyana
Ruim 600 padvinders doen mee met Nationaal Surikamp
Stichting Mamio Namen Project 15 jaar
Derde groep boothouders door MAS getraind
Juniorenniveau nu ook door Rotary Club Paramaribo bedacht
Gezagdragers inheemse dorpen benoemd
De Nationale Assemblee
Schrijversgroep 77
De Agenda
De wisselkoersen
Kandidaat ministers nog niet officieel goedgekeurd

De kandidaten voor het ministersschap in de nieuwe regering zijn nog niet officieel door de president goedgekeurd maar de namen van personen circuleren reeds in allerlei berichten.

A Combinatie heeft de bedrijfseconoom, Alice Amafo, voorgedragen voor het ministerie van Transport Communicatie en Toerisme (TCT), op het ministerie van Regionale Ontwikkeling zal Michael Felisie minister moeten worden en de arts Chelsius Waterberg is voorgedragen voor het ministerie van Volksgezondheid.

Indien de structuren van DA'91 akkoord gaan wordt Rick van Ravenswaay de nieuwe minister op het ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking.

De voordracht van Pertjaja Luhur voor het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting werd een week geleden bekendgemaakt. Dit ministerie zal worden geleid door Hendrik Setrowidjojo terwijl Michael Jong Tjien Fa, die het ministerie van Handel en Industrie verruilt voor het nieuwe ministerie Grondbeleid. Het ministerie van Onderwijs krijgt ook een nieuwe minister in de persoon van Edwin Toekidjan Wolf.

De econoom Kermechend Raghoebarsing die het ministerie van PLOS in het vorige kabinet Venetiaan-Ajodhia leidde gaat volgens de verwachting naar het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij. Zijn collegae uit de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) zullen worden: Chandrikapersad Santhoki, nu nog politiecommissaris, minister van Justitie en Politie, Ganeshkumar Kandhai, minister van Openbare Werken en Maurits Hassankhan minister van Binnenlandse Zaken.

Het congresbestuur van de Nationale Partij Suriname heeft een buitengewone vergadering van het congres uitgeschreven. Partijvoorzitter Ronald Venetiaan zal verslag doen van de besprekingen inzake het vormen van of deelname aan een nieuwe regering. De NPS structuren zullen hierna aan de kandidaat ministers van de partij hun goedkeuring geven.

Als de kandidaten voor het ministersschap in de nieuwe regering zijn gescreend, zal president Ronald Venetiaan in bijzijn van vice-president Ramdien Sardjoe de eed van hen afnemen.CBvS werkt aan verbeterde berichtgeving

De Centrale Bank van Suriname wil de manco's in de financiële, monetaire en economische statistieken voorkomen. Met de invoering en afkondiging van de nieuwe Bankwet van 20 mei 2005 heeft de Bank deze bevoegdheid gekregen.

Zo mag de Bank statistische gegevens en inlichtingen inwinnen van monetaire, financiële en betalingsbalanstechnische aard bij ieder bedrijf dat, of instelling die, tot de private of publieke sector behoort. De gegevens en inlichtingen die de Bank opvraagt kunnen ook door inspectie ter plekke geverifieerd worden op waarheid en of die correct en volledig zijn.

Indien niet aan het verzoek van de Bank wordt voldaan kan de Centrale Bank van Suriname een sanctie opleggen, die via de rechter zal worden bekrachtigd. Het zal hierbij gaan om een dwangsom waarvan de hoogte door de rechter zal worden bepaald.

De werknemers van de Centrale Bank van Suriname kunnen voorts gestraft worden indien zij het bankgeheim schenden. Hierbij gaat het ook om degene die voor de Bank werkzaamheden verricht. De strafbepaling in dit geval is ten hoogste zes maanden gevangenschap of een boete van ten hoogste SRD 500.000.Meisjes scoren beter dan jongens

De best geslaagden van de basisschool zijn Stephanie Bouterse en Faryal Pawirodimedjo. Beide meisjes zijn twaalf jaar oud en hebben elk 66 punten gehaald bij de selectieve-toets. Deze meisjes zijn van afkomstig van de O.S. Alberga en de O.S. Clevia. Bij de jongens is Thiago Dragman van de St. Stephanusschool de beste, hij heeft 64 punten behaald.

59 leerlingen participeerden in het project Go Glo, van de Rotary club Paramaribo Residence. De Rotary club Paramaribo Residence organiseert deze activiteit voor de vierde keer, waarbij leerlingen van de zesde klas van de lagere school met de beste resultaten, voor de toelatingstoets, gehuldigd worden.

Deze best geslaagde kinderen van het GLO uit geheel Suriname, kregen een rondleiding op het Staatsolie complex en waarna ze een lunch werd aangeboden. De leerlingen moesten minimaal 59 punten voor 7 vakken, hebben behaald voor zowel het schoolrapport als voor de selectieve-toets.

De school met 100 % geslaagden, is de O.S.Alberga. Deze school kreeg voor het behalen van dit resultaat een computer. Aan de selectieve-toets hebben 9142 leerlingen deelgenomen.

42 leerlingen hebben in totaal 60 of meer punten voor de 7 vakken behaald. Uit deze groep van jongens en meisjes zijn ook weer de meisjes heel bijzonder, want uit de groep van 42 zijn er 30 meisjes met uitzonderlijke prestaties.

Van deze 42 leerlingen zijn er 25 afkomstig van scholen in de stad en 17 van scholen in het district. Alle participanten aan het Rotary Go-Glo-project kregen een certificaat. Stephanie Bouterse en Faryal Pawirodimedjo kregen elk een fiets en een geldsbedrag. De totale kosten van het GO GLO project 2005 zijn geraamd op 15.000 SRD.14de Synode EBGS van start

De Synode van de Evangelische Broeder Gemeente Suriname in de Grote Stadskerk begonnen. Dit is de 14de Synode die gehouden wordt sinds het 270 jarig bestaan van de EBGS. In verband hiermee wordt bisschop Humbert Hessen verwacht namens de Europese Continentale Provincie [ECP] en Hansbeat Motel namens de Moravian Church Foundation.

Ook het Zeister Zendingsgenootschap zal vertegenwoordigd zijn door de broeders Douglas Norwood en Samuel Doctorian. De Synode is de hoogste instantie en wettige vertegenwoordiging van de EBGS. Tijdens de Synode komen verschillende zaken aan de orde waaronder: de behandeling van verslagen van het Provinciaal Bestuur, de gemeente besturen en de regionale besturen.

Verder zal ook de verkiezing van het Synodebestuur, het Provinciaal Bestuur en de preasides plaatsvinden. Het thema voor de Synode 2005 is: De Here zal uw weg voorspoedig maken.Cursus voedselbereiding en voedselveiligheid

Medewerkers van 6 bedrijven ontvingen gisteren het certificaat toepassing HACCP-Hygiëneregels. Het gaat om tien medewerkers van zes bedrijven die de gelijknamige cursus volgden. De cursus duurde 4 dagen. Tijdens deze cursus zijn verschillende onderwerpen behandeld waaronder gevaren die kunnen optreden bij voedselbereiding en voedselveiligheid.

De drie soorten gevaren met name biologische, chemische en fysische, werden tijdens deze cursus ook behandeld en was bedoeld voor iedereen die betrokken is bij voedselbereiding. Volgens de Europese warenwetgeving moeten alle horecawerknemers die met eet-en drinkwaren in aanraking komen een opleiding hierover hebben gevolgd.De rol van Suriname tijdens de Tweede Wereldoorlog

In verband met de herdenking van zestig jaar einde Tweede Wereldoorlog heeft de Federatie van oud-strijders en ex-militairen herdenkingsactiviteiten gehouden.

Dit gebeurde met medewerking van het ministerie van Defensie en de Nederlandse ambassade en begon met een symposium in de congreshal. De titel van dit symposium was "De rol van Surinamers en Suriname gedurende de Tweede Wereldoorlog" en de inleiding werd verzorgd door de politicoloog Hans Breeveld.

In verband met deze herdenking hebben president Ronald Venetiaan, de staatssecretaris van Defensie van het Koninkrijk der Nederlanden en de ambassadeurs van Korea, de Verenigde Staten van Amerika en Frankrijk een krans gelegd bij het Monument der Gevallenen. Hierbij waren ook nog in leven zijnde strijders tegen het nazisme aanwezig. Ook werden de diverse volksliederen gespeeld en plaatsten parlementsvoorzitter Paul Salam Somohardjo en de ex-ministers Siegfried Gilds en Ronald Assen, de voorzitter van de Federatie van oud-strijders, Fred van Russel, en enkele zeer jeugdigen een krans.

In het museum werd een tentoonstelling geopend met als thema "Wereldoorlog in de West, Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba 1940–1945". Deze tentoonstelling en de gelijknamige publicatie van de hand van Liesbeth van der Horst zijn producties van het Verzetsmuseum Amsterdam, waarbij de ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en het museum de kosten aan de Surinaamse zijde voor hun rekening namen.Jeugdjournaal valt in de prijzen

De Annual Caribbean Media Awards for Excellence in Health Journalism zijn ook dit jaar weer uitgereikt. Er waren 33 Surinaamse inzendingen die meedongen naar de prijs. Het Jeugdjournaal "Tien minuten" heeft de prijs gewonnen en kreeg zeven nominaties.

Dit Caribische evenement wordt dit jaar voor de dertiende keer gehouden. Het doel is het verspreiden van gezondheidsinformatie in de Caribische landen te bevorderen.

De inzendingen werden beoordeeld op nauwkeurigheid, analyse, evenwichtigheid, inhoud, originaliteit, consistentie en relevantie voor de openbare gezondheidszorg in Suriname en de regio.Op taalgebruik, technische kwaliteit en actualiteit werd ook gelet. De prijswinnaar mag Suriname vertegenwoordigen bij de regionale verkiezing die later dit jaar in Barbados wordt gehouden.Gezellige dag voor leden BBGO

De Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst, BBGO, had een gezellige dag voor de leden. In het Indra Maju-sportcentrum te Geyersvlijt werd de seniorburgers een ontspannen programma aangeboden. De dag werd afgesloten met een optreden van de militaire kapel, waarbij de aanwezigen de benen konden losgooien.Door chartervlucht patienten niet meer te laat

Een groep van twaalf patiënten is voor medische behandeling naar Columbia vertrokken. De medische behandeling die zij moeten ondergaan, is in Suriname niet mogelijk. Dit is de tweede groep die naar Columbia werd vervoerd.

Vanwege de ervaringen bij de vorige reis, waarbij patienten te laat aankwamen voor behandeling, is ervoor gekozen een charter uit te voeren. Hierdoor komen patiënten rechtstreeks op hun bestemming aan.Expositie studenten Beeldende Vorming IOL

De opleiding Beeldende Vorming van het Instituut voor de Opleiding van Leraren, IOL, heeft een expositie gehouden. Niet alleen in de klaslokalen maar ook in de docentenkamers worden werkstukken getoond van MO-A I- en MO-A II-studenten, waarbij een bepaald thema is onderzocht en uitgewerkt, zowel twee- als driedimensionaal.

Het doel van de expositie is om bij studenten van de middelbare school belangstelling voor dit vak te vergroten en hun interesse te wekken voor de opleiding tot leraar Beeldende Vorming.

Ook is het de bedoeling dat het IOL informatie verstrekt aan leraren in beeldende vakken over nieuwe ontwikkelingen van de opleiding. Het IOL ziet ook graag dat de Surinaamse gemeenschap op de hoogte is van de artistieke creaties van haar studenten. De expositie was de hele week te bezichtigen op het IOL.

Zie foto's rechtsDoorgangshuis Nieuw Combé gerenoveerd

Het doorgangshuis Nieuw Combé aan de Zwartenhovenbrugstraat is afgelopen week gerenoveerd opgeleverd. Dit is de technische oplevering, terwijl de officiële ingebruikneming op een andere datum zal plaatsvinden, aldus de districtscommissaris van Sipaliwini, Rudy Strijk.

In bijzijn van de directeur van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO), Joyce van Varsseveld en de districtssecretarissen van Sipaliwini, Frans Banai en Anthonius Koboleng werden de nieuwe rouwkamers van het doorgangshuis bekeken.

De doorgangshuizen van het ministerie van RO zijn bestemd voor de bevolking uit het verre binnenland die geen familie in de stad heeft. Ook worden deze lokaties gebruikt voor rouwplechtigheden. Het ministerie van RO beschikt verder ook over zulke tehuizen in Albina (Marowijne), Sedebo in Boven-Saramacca en in Atjoni te Boven-Suriname. Al deze doorgangshuizen zijn gerenoveerd.Mini-ondernemingen keerden dividend uit

Studenten van het Instituut voor de Opleiding van Leraren, IOL, richting Economie hebben na één jaar bedrijfsactiviteiten te hebben gevoerd, de mini-onderneming Unifris opgeheven. Deze mini-onderneming heeft hygiënische vochtige doekjes geproduceerd.

De opheffing vond plaats tijdens een liquidatievergadering in de conferentiezaal van de Anton de Kom Universiteit. Tijdens de liquidatievergadering werd het jaarverslag gepresenteerd en aan de aandeelhouders werd 100% dividend uitgekeerd.

Ook de mini-onderneming Suvroyo had de afgelopen week een liquidatievergadering. Deze mini-onderneming heeft vruchtenyoghurt geproduceerd. Zij presenteerden ook hun jaarverslag en keerden aan de aandeelhouders dividend uit. De vergadering van de mini–onderneming Suvroyo vond plaats op het IOL–complex.Route Paramaribo - Amsterdam vrij stabiel geweest

Het was 13 augustus precies een jaar geleden dat de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij SLM haar eigen Boeing 747-300-operatie opstartte. Het toestel van de KLM onderging een volledige D-check op Schiphol en werd na een gedegen voorbereiding op 11 augustus 2004 feestelijk gedoopt en in gebruik genomen op de Johan Adolf Pengelluchthaven.

De SLM meldt in een door haar uitgegeven communiqué het volgende: De operatie op de mid-Atlantische route met de SLM Boeing is gedurende de achter ons liggende maanden conform de verwachtingen vrij stabiel geweest. Bij minder dan een procent van de vluchten was er sprake van een noemenswaardige vertraging hetgeen in de luchtvaart als zeer goed mag worden aangemerkt.

De SLM heeft ook ten behoeve van derden in het afgelopen jaar charters uitgevoerd binnen Europa. Ook is constant gewerkt aan de verbetering van de service aan boord.

Directie en personeel werken zeer toegewijd aan constante monitoring en verbetering van de Boeing 747-operatie, waarbij in het laagseizoen wekelijks drie en in het hoogseizoen vier retourvluchten per week van en naar Amsterdam worden uitgevoerd.

Het door de gemeenschap gestelde vertrouwen en de getoonde trots toen dit toestel twaalf maanden terug in gebruik werd genomen zijn voor de SLM-ers grote prikkels geweest om deze dienstverlening op niveau te houden, aldus de SLM in een door haar uitgegeven communiqué.Samenwerking BKO en overheid niet optimaal

Het Bureau Kinder Ontwikkeling (BKO) vierde zijn derde lustrum. Ter gelegenheid hiervan werd in Theater Unique een persconferentie gehouden. Dit om de media op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen van het bureau over de afgelopen vijftien jaar. Early Childhood Development, bouwen van huiscrèches, opbouw Sophiaslust zijn enkele van de projecten die BKO geïnitieerd heeft en met succes heeft afgerond met steun van de UNICEF, EU, UNDP, Canada Fund, Nederlandse ambassade, IDB en de Surinaamse overheid.

Alhoewel er successen zijn geboekt, is de samenwerking met de overheid niet goed te noemen, zei Lilian Ferrier, directeur van BKO. Het Kinderrechtenverdrag werd op 18 augustus 1992 in de assemblee goedgekeurd. Als organisatie, zei Ferrier, is er alles aan gedaan de regels vervat in het verdrag na te leven en de scheidende minister van Justitie en Politie, Siegfried Gilds, heeft in 2003 het startsein gegeven voor de bouw van een jeugd opvoedingscentrum.

In samenwerking met diverse NGO’s heeft BKO hulp geboden aan suïcidale gevallen en aan kinderen met ernstige sociale problemen. Op dit moment ontvangt BKO geen subsidie van de overheid en op het bureau zijn werknemers vervangen door stagiaires. Verder haalde Ferrier aan dat ondanks de vele minpunten, het BKO vorig jaar december een nieuw boek heeft uitgebracht getiteld "De praktijk van het jeugdstrafrecht in Suriname; een kwalitatief onderzoek naar de situatie van kinderen in het jeugdcellenhuis". Op woensdag 24 augustus wordt er in samenwerking met Suricirkus een circusvoorstelling gehouden op het Indra Mayu-complex. Daaropvolgend vindt er een circusworkshop plaats voor kinderen van 8 tot 14 jaar.Voorzitter DNA zorgt voor oplossing bij uitzetting

Charlie Dwarka Panday en de overige bewoners van het huis aan de Costerstraat 72 zijn na vandaag niet meer dakloos. Na de uitzending van het actualiteitenprogramma "Suriname Vandaag" heeft Salam Somohardjo, voorzitter van De Nationale Assemblee, het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting benaderd om deze zaak aan te pakken.

Het ministerie heeft allereerst drie personeelsleden er op uitgestuurd om de situatie te bekijken. Het gezin Mijnals heeft voor een periode van vier tot zes maanden onderdak in de Herberg, terwijl Dwarka Panday in Huize Ashiana ondergebracht wordt. Vanwege zijn hoge leeftijd zal hij waarschijnlijk voor langere periode worden opgevangen.

De bewoners van de Costerstraat 72 waren door de deurwaarder met behulp van de politie in opdracht van de nieuwe eigenaar uit het pand verwijderd. De gehele huisraad van de inwoners werd op straat gezet.Korps Douane van Suriname wil samenwerken met Guyana

Het Korps Douane van Suriname wil samenwerken met de douane van Guyana. Ze willen een overeenkomst die wederzijdse uitwisseling van informatie mogelijk maakt op het gebied van opsporing en bestrijding van fraude, ter voorkoming van douaneovertredingen.

In verband hiermee heeft een delegatie van de Surinaamse douane van 8 tot en met 10 augustus 2005 een bezoek gebracht aan de douane van Guyana te Georgetown. Deze heeft reeds een conceptovereenkomst ontvangen. De vertegenwoordigers van de Guyanese douane zullen het document bestuderen en bespreken.

Bij het bezoek heeft de delegatie van Suriname ook andere onderwerpen besproken waaronder het landingscertificaat, strengere controle van fraude, smokkel en invoerrechtenontduiking, en het overleggen van facturen bij doorvoer van goederen naar Guyana.

Het waarnemend hoofd van de Surinaamse douane, August van Hamme, heeft aangegeven dat met het oog op het op handen zijnde hervormings- en moderniseringsprogramma van de douane in Suriname, de douaneofficieren er alles aan zullen doen om de doorvoer van handelsgoederen naar Guyana zo effectief mogelijk te controleren. Hiermee willen zij werken aan bestrijding van geconstateerde illegale handel aan de westgrens van Suriname.Ruim 600 padvinders doen mee met Nationaal Surikamp

Na ruim vier jaar wordt er weer een Nationaal Surikamp gehouden. Een groep bestaande uit ruim 600 padvinders en leiders doet hieraan mee. Het kamp is gehouden van 15 tot 25 augustus 2005 op het Jan Starke Opleidingscentrum. Be proud to be a scout is het thema van het Nationaal Surikamp. De officiële opening vond door chief-scout Ronald Venetiaan plaats. Hoofdcommissaris Humphrey Schurman is de campchief.

Een groep uit Guyana doet ook mee met het Nationaal Surikamp. Het kamp is verdeeld in vier sub-kampen die vernoemd zijn naar oud-hoofdbestuursleden die allen het eindspoor reeds hebben bereikt. Het gaat om de namen van de hoofdcommissarissen Baltus Oostburg en Rudolf Small, hoofdkwartier-commissarissen Wielfried Arlaud en Josephine Essed.

De Scout Movement in Suriname ontstond op 29 juli 1924 met de oprichting van de Surinaamse Padvinders Vereniging voor jongens. In 1965 werd deze vereniging omgedoopt tot Boy Scouts van Suriname, die ook lid is van de World Scout Movement.Stichting Mamio Namen Project 15 jaar

De stichting Mamio Namen Project heeft haar 15-jarig bestaan gevierd. Zij heeft sedert haar oprichting in 1989 veel werk verzet met behulp van donateurs en vrijwilligers. Bij campagnes voert de stichting Mamio Namen Project vaak het volgende motto: alles wat na voorlichting komt, is te laat.

Daarom wordt ernaar gestreefd om op zoveel mogelijk positief te reageren wanneer om hulp wordt gevraagd. De meeste aanvragen komen van scholen, bedrijven en religieuze organisaties. De stichting Mamio Namen Project houdt zich bezig met het registreren van HIV-seropositieven.

Momenteel zijn bij de stichting 167 seropositieven geregistreerd. De organisatie werkt samen met de PAHO, de stichting Maxi Linder, de pleeggezinnencentrale, het Zeister Zending Genootschap en het ministerie van Volksgezondheid. Door samen te werken kan sneller het doel worden bereikt dat beoogt de stijging van het aantal seropositieven te voorkomen.Derde groep boothouders door MAS getraind

De Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) is begonnen met de derde groep boothouders die de cursus "Veilig Varen" volgt. De cursus wordt in het Flying Fish gebouw van de MAS verzorgd. De eerste groep boothouders werd op 14 juli jongstleden getraind.

Het is de MAS gelukt in totaal 60 boothouders te trainen. Het doel van de cursus is het verhogen en garanderen van de veiligheid van het personenvervoer op het water. De cursus is georganiseerd in samenwerking met de "Belangenorganisatie boothouders". Aan deze cursus nemen 40 boothouders deel.

Enkele onderwerpen die aan de orde komen zijn: het lezen van de getijtafel, het lezen van navigatiekaarten, wettelijke voorschriften en gedragsregels en vaarwegmarkering. De cursus duurt één dag, waarna de vierde groep wordt getraind. Vanwege het doel van deze cursus zullen overige boothouders van andere trajecten begin oktober worden getraind.Juniorenniveau nu ook door Rotary Club Paramaribo bedacht

Voor het eerst heeft de Rotary Club Paramaribo de twintig best geslaagde leerlingen van het Voortgezet Onderwijs op Juniorenniveau (VOJ) bedacht. Aan leerlingen, afkomstig van verschillende scholen over geheel Suriname, werd de VOJ student excellent award uitgereikt.

De scholen waar de leerlingen van afkomstig zijn, werden ook in de bloemetjes gezet. De awardceremonie vond plaats in de bankethal van Hotel Torarica. Uit de groep van twintig leerlingen zijn Raissah Ho Asjoe van de St. Paulusschool, Shairia Mohab-Ali van de L.B. Sitalsing school en Graciella Gregor van de E.H. Cabellschool als beste uit de bus gekomen.

Voordat de uitreiking plaatsvond, moesten de pupillen een korte individuele presentatie houden voor een jury, voorgezeten door Henry Guda. De jury was belast met het selecteren van de leerlingen. Bij de selectie, zei hij, is er gekeken naar hun motivatie en doorzettingsvermogen. Het verlangen en de wil om goede resultaten te boeken, moet bij de leerling aanwezig zijn, aldus Guda.

De activiteiten van de serviceclubs, waaronder de Rotary, zijn in Suriname alom bekend, benadrukt VOJ-inspecteur Alwin Ramdin. De clubactiviteiten, zei hij, zijn gericht op de ontwikkeling van de gemeenschap. Tijdens de voorbereiding naar deze dag toe, zei hij, had het ministerie niet zo'n vlot verloop verwacht.

Raissah Ho Asjoe is de winnares uit de groep van drie best geslaagden. Mohab Ali en Gregor bezetten respectievelijk de 2de en 3de plaats. Namens alle deelnemers sprak Ho Asjoe de aanwezigen kort toe.

Ho Asjoe ontving als prijs, een vijfdaagse trip naar het binnenland van Suriname, terwijl haar school een computer met randapparatuur krijgt. Shairia Mohab Bali en Graciella Gregor mochten beiden met een walkman-cd-mp3 speler naar huis en hun scholen ontvingen elk een landkaart. Alle deelnemers kregen een geschenk van de organisatie.Gezagdragers inheemse dorpen benoemd

De gezagdragers van de inheemse dorpen Tepoe en Kawemhaken werden afgelopen dinsdag benoemd tot stamhoofd en kapitein. Het gaat om Shoepipi Saimani, Moshesi Shanaupe, Shitipani Nola en Pikoemi Anakarapi. Tevens werden Jang Shanaupe en Teweme Pemei benoemd tot basja. De districtcommissaris van Sipaliwini, Rudi Strijk, sprak na de benoeming de gezagdragers toe.

Na de plechtigheid werden buitenboordmoteren overhandigd aan het stamhoofd Pikoemi Anakarapi en de hoofdkapitein Moshesi Shanaupe. Deze buitenboordmotoren zijn bedoeld ter ondersteuning van de stamhoofden in de uitoefening van hun bestuursfuncties. Op 17 augustus jongstleden vond de benoeming van Ipomadi Pelenapin plaats op het kantoor van DC Rudy Strijk. Ipomadi Palenapin werd benoemd tot stamhoofd voor de stam der Wajana’s aan de Lawarivier. Aan hem werd eveneens een buitenboordmotor overhandigd. 
Kosteloos internet Magazine


Uitgever:
Stichting Suriname

Website: www.suriname.NU

Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning
Clifford Brathwaite

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk

Copyright foto's:
Myra Winter
(tenzij anders aangegeven)

Vormgeving: Phillip Lutz

Oplage: 48.465

E-mail: niba@suriname.NU

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen, kunnen zich hiervoor opgeven via:
www.suriname.NU

Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor de verzending van NIBA en wordt niet aan derden doorgegeven.

Vul uw e-mailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de e-mail om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wilt ontvangen, laat het ons dan even weten.

U kunt zich afmelden via onze website.
Vul uw e-mailadres in en klik afmelden aan. Klik daarna op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op de link in de e-mail om uw afmelding correct af te ronden.

U kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden.De Nationale Assemblee

In een openbare vergadering van De Nationale Assemblee werd Jules Ajodhia beëdigd en tot het college toegelaten. Ajodhia kon eerder niet tot het college worden toegelaten, omdat hij nog vice-president in functie was.

Na zijn beëdiging en toelating richtte het lid zich via de voorzitter tot het college. Ajodhia benadrukte dat de president, vice-president en de raad van ministers, de zogeheten uitvoerende macht, onmisbaar zijn bij het geven van inhoud aan de wetgevende macht, die primair door de DNA wordt uitgeoefend.


Korte foto-impressie van de tentoonstelling van werkstukken van studenten van het IOL-afdeling Beeldende Vorming

niba - niba suri magazine
De tentoonstelling werd op ludieke wijze geopend door Archie Marshall, directeur van het IOL door middel van een poppenspel

niba - niba suri magazine
Voor deze tentoonstelling werden niet alleen enkele leslokalen ingericht maar ook de docentenkamers van de afdeling van de Beeldend Vorming werden op museale wijze ingericht.

niba - niba suri magazine
Kunstenaarsboek van Nicole Vossenberg

niba - niba suri magazine
Kunstenaarsboek van Nicole Vossenberg

niba - niba suri magazine
Jong geleerd oud gedaan

niba - niba suri magazine
Installatie Tapu yu ede van Sharida Bel en Chantal Romeo

niba - niba suri magazine
Installatie Sunshine van Nancy Wongsodikromo

niba - niba suri magazine
Kunstwerken van Nancy Wongsodikromo


Braziliaan schiet collega dood

De 38- jarige Braziliaan Eleonaldo Penheiro Sena is door zijn 32- jarige landgenoot en collega Antonio N. doodgeschoten. Dit gebeurde op een houtconcessie aan de linkeroever van de Wajambo-rivier.

Beide mannen werkten en woonden op de concessie. Sena was op bezoek bij Antonio, toen zij een woordenwisseling kregen. Antonio pakte een jachtgeweer en schoot daarmee op Sena, die dodelijk geraakt werd. Na zijn snode daad vluchtte Antonio het nabij gelegen bos in.

Het stoffelijk overschot van Sena is door de politie van Saramacca, ten behoeve van het verrichten van gerechtelijke sectie, in beslag genomen. De politie werkte in samen met het Nationaal leger aan de opsporing en aanhouding van Antonio en deze 32- jarige man is een paar dagen later door de politie van Saramacca aangehouden.

Verkeersdienst verhoogd surveillance

De Motor Surveillance Dienst zal in samenwerking met andere politie–eenheden de wegsurveillance verhogen. Dit doet zij omdat tijdens de vakantie de verkeersdrukte zal toenemen. In de binnenstad van Paramaribo en op de verschillende hoofdwegen die leiden naar en van de diverse recreatie-oorden, zal de verhoogde surveillance vooral te merken zijn.

Hiermee wil de politie bewerkstelligen dat de verkeerscriminaliteit afneemt. Ook nog dat verkeersdeelnemers zich houden aan de verkeersregels, waardoor files en aanrijdingen kunnen worden voorkomen en het verkeer een vlotte doorstroming heeft.


niba - niba suri magazine


niba - niba suri magazine
De nationale zender

SURINAME VANDAAG

ACTUALITEITEN
PROGRAMMAKinderboek De kersenboom

Het kinderboek De kersenboom werd gepresenteerd aan het publiek. De schrijfster van dit boek is Cindy Kruydenhof en het boek is uitgegeven door de Stichting Projecten Protestants Christelijk Onderwijs Suriname. Met de presentatie van het kinderboek heeft de Stichting PCOS, de grote vakantie ingeluid.

De mascotte van het Kinderboekenfestival, de Boekie Woekieboom, was ook aanwezig. De kinderen van de voorleesclub van de stichting Lezen hebben tijdens het voorlezen uit het boek De Kersenboom het verhaal uitgebeeld. Uit het boek werd een kort stukje voorgelezen.Schrijversgroep 77

Radionieuws

Op maandag 22 augustus kunt u in het programma Skrifiman Taki luisteren naar Robby Parabirsing die John Wladimir Elskamp interviewt over zijn debuutverhalen-bundel Holland heeft ook takrusani. De auteur is beroepsmilitair, maar heeft sinds zijn middelbare schooltijd schrijven als hobby. Elskamps verhalen maken steeds een onverwachte draai, steeds weet hij de lezer te verrassen.

SRS 93.6 FM om 21.15 uur

Afleveringen van Skrifiman Taki zijn op cd te koop. Personen die een kopie van een uitzending willen hebben, kunnen deze bestellen bij Robbie Parabirsing. Telefoon: (464725). Liefst na 17.00 uur.

Email: litap@cq-link.sr.
Kosten van kopieën:
SRD 5,- + lege cd.
Zonder cd SRD 7,-

Schrijffestijnen bij Werelden In Ontmoeting

In februari 2006 kunt u Werelden in Ontmoeting verwachten, het tweede internationale literatuurfestival Suriname, een samenwerking van de Stichting Winternachten uit Den Haag en Schrijversgroep 77.

De commissie die Werelden in Ontmoeting voorbereidt zal twee wedstrijden uitschrijven, één voor debutanten en één voor schrijvers die eerder hebben gepubliceerd.

Deze laatste wedstrijd staat ook in het teken van de 900ste editie van De Ware Tijd Literair.
Het reglement zal nog worden bekendgemaakt. Vooralsnog kunnen we meegeven dat de deelnemers in Suriname woonachtig moeten zijn en de uiterste inleverdatum 30 november 2005 is.

Donaties

De Schrijversgroep 77 beschikt over een SRD bankrekening bij de RBTT. Account nr. 19707900. Donaties worden zeer gewaardeerd. Leden worden gevraagd hun contributie op dit rekeningnummer te voldoen. Contributie kan ook voldaan worden bij de voorzitter of penningmeester op de maandelijkse avonden.

Donaties vanuit het buitenland kunnen gedaan worden via ABN-AMRO onder vermelding van de swiftcode van de RBTT in Paramaribo.

De swiftcode is RBTTSRPA.


AGENDA

26 augustus
Shri Krishna Janamashtmi

3 september
Miraadj Shareef

17 september
Sab E Baraat

18/9 -3/10
Pitri Paksha

4/10 - 12/10
Narak Chaturdashi

4 oktober
Ranzaam

28/29 oktober
Sab el Kader

3 november
Ied Ul Fitre

25 november
30 jaar Onafhankelijkheid


De Wisselkoers

De koersen zijn
indicatie-koersen
per 20 Augustus 2005


Wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
Aankoop   2,700
Verkoop    2,780

EURO
Aankoop    3,289
Verkoop    3,387

POUND STERLING
Aankoop    4,849
Verkoop    4,993

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,501
Verkoop    1,563

Bankpapier

U.S. DOLLAR
Aankoop    2,700
Verkoop    2,780

EURO
Aankoop    3,280
Verkoop    3,397

POUND STERLING
Aankoop    4,815
Verkoop    5,003

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,501
Verkoop    1,563

Bron: Centrale Bank van Suriname
  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA