suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      
 

    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

31 - Juli - 2004                           SuriMagazine no. 5  

In deze uitgave de volgende onderwerpen:
 
   Duivelsaanbidding steekt weer de kop op.
   Uitbetalingen AOV in het binnenland.
   Suriname zakt op lange termijn betalingslijst
   Ziekenhuis Nickerie streeft naar goede gezondheidszorg.
   Samenleving helpt slachtoffers op Haiti
   Na 6 jaar PA eindelijk een nieuw uniform.
   Politie berichten.
   Onderwijs in Suriname staat onder druk.
   Caribische Christen Studenten houden Conferentie.
   EBS kan geen garantie geven en wil meer geld.
   10e  jaarlijkse Training Muzikale Vorming afgerond.
   Pater Heykers verlaat na 40 jaar Suriname.
   Ritfeld muloschool gerenoveerd.
   Inheemse volken internationaal herdacht.
   Nickerie moet ook een avond mulo krijgen
   Vrouw van Trefossa overleden
   Schoolkinderen op Museumbezoek
   Echte Surinamers gezocht ( makkas )
   Pim de la Parra bezoekt Jeuken expositie
   Puwema van Polly Levens ( ode aan Anton de Kom)
 

 Duivelsaanbidding steekt weer de kop op
 
Jongeren die de duivel aanbidden, schijnen een groep te hebben gevormd, die zich sluipend aan het uitbreiden is. Deze groep, die op verschillende plekken in Paramaribo bijeenkomt, heeft bepaalde kenmerken, zoals het dragen van zwarte kleding en bepaalde sieraden, piercings, tatoeages, het gebruik van drugs en het drinken van bloed.
 
Naar wij vernemen laten ze zich onder meer inspireren door heavy metal muziek van Marilyn Manson. Deze muziek wisselen de jongeren onderling uit. Zij bezoeken ook de internetsite van Manson waar hun onder meer verteld wordt  hoe ze hun koning - Satan - kunnen ontmoeten.
 
Bisschop Steve Meye van de Nieuwe Generatie Gods Bazuin, die zich zorgen maakt over deze ontwikkeling, is van mening dat vooral ouders beter moeten opletten  waar hun kinderen zich mee bezig houden. Ook leerkrachten moeten alert zijn en als ze bepaalde zaken merken met betrekking tot duivelsaanbidding, is het zaak het door te geven, zodat er maatregelen getroffen kunnen  worden.
 

 
Uitbetalingen AOV in het binnenland.
 
Alle respect voor de betaalploegen, die muskieten en allerlei andere zaken trotseren om de bewoners in het binnenland hun AOV te overhandigen. Voor de overheid zijn de uitbetalingen van Algemene Oudedags Voorzieningen (AOV) altijd een groot probleem geweest. Het betreft niet zozeer de beschikbaarheid van geldmiddelen, maar de organisatie en de logistiek erom heen.
 
Een groot deel van de AOV rechthebbenden zijn personen die geen girorekening hebben. Hierdoor moeten uitbetalingen in contanten plaastvinden en moet het geld dus naar de belanghebbenden gebracht worden. Uitbetalingen in de kustvlakte vereisen reeds een intensieve voorbereiding en planning, maar die van het binnenland zijn voor de ambtenaren die de betalingen moeten verrichten een ware nachtmerrie. Vele plaatsen zijn alleen per vliegtuig of na een vermoeiende reis met korjaal te bereiken.
 
Voordat een uitbetalingstocht kan plaats vinden, wordt via radioboodschappen aan de bevolking in het binnenland meegedeeld, op welke dagen zij de betaalploeg kunnen verwachten en in welk gebied. Men vliegt dan eerst naar het meest zuidelijke airstrip van ons land om vervolgens in korjalen stroomafwaarts de dorpen langs de rivier over watervallen en stroomversnellingen aan te doen. Enkele dorpen hebben een uitbetaalpost, zoals een krutu oso (gemeenschapshuis), maar bij andere dorpen moet je improviseren.
 
De groep die de uitbetalingen moet verrichten betaat uit de volgende personen: 1 betaalmeester, 2 controleurs, 4 gewapende bewakers, 1 logistieke man, 1 kok, 1 bestuursambtenaar, 1 tolk of vertegenwoordiger van het plaatselijk gezag, 2 bootslieden en 
1 koelaman (handmatige navigator op de voorplecht, die de bestuurder instructies moet geven)
 
 
niba - niba suri magazine
 
Nooduitbetaling op een droge rots (alleen bij lage waterstand mogelijk) aan een bewoner die langs de rivier in een kampu woont.
 
niba - niba suri magazine
 
In de Pikin Rio (een van de bronrivieren van de Surinamerivier) verrijst er een hoge rotsbedding, de Gran Dan. Deze dam scheidt de rivier in 2 delen. Hierdoor kan de reis alleen worden voortgezet door over te stappen in een andere boot aan de andere kant van de bedding. Bagage moet je zelf dragen. Op de foto zijn ook de personen te zien, die de tegenovergestelde kant van de rivier opgaan. Deze situatie is alleen bij laagwaterstand mogelijk. Bij een hoge waterstand moet je een omweg dwars door het oerwoud maken. Hier is communicatie (traditioneel volgens boslandgebruik) en timing van eminent belang, omdat er een korjaal aan de andere kant gereed moet staan, om de tocht voort te kunnen zetten.
 
niba - niba suri magazine
 
Normale uitbetaling in een recreatiezaal op Nieuw Aurora. De mensen in camouflagepakken zijn de AOV fonds ambtenaren van Sociale Zaken. Op de voorgrond de tafel met enkele stapels Surinaamse dollars.
 


Suriname zakt op lange termijn betalingslijst
 
Suriname is van Selective Default positie verschoven naar de minder positieve B positie op de classificatielijst, lange termijn betalingen Standard and Poor's Rating Services. De vorige week hebben deskundigen van dit internationale vermaarde bureau een bezoek gebracht aan ons land.
 
In een gisteren uitgegeven publicatie zegt Olga Kalinina, credit analiste, dat de B positie het gevolg is van het niet op tijd betalen door de Surinaamse regering van de credit lines afgesloten in 1997 bij Banco Exterior de España, (US$ 15.6 miljoen) and Banco Santander (US$ 22,3 miljoen). Kalinina's analyse dat de Surinaamse regering heeft besloten onvolledige betalingen te doen en ook niet op tijd te voldoen aan haar betalingsverplichting.  Daarentegen subsidieert de regering de locale benzineprijs waardoor die niet verhoogd hoeft te worden, terwijl dit mondiaal reeds het geval is.
 

 
Ziekenhuis Nickerie streeft naar betere gezondheidszorg
 
Het Streekziekenhuis Nickerie werkt hard aan verbetering van de ziekenzorg. Met de hulp van het Startfonds zal nieuwe apparatuur kunnen worden aangeschaft, waardoor onder andere het laboratorium beter uitgerust zal kunnen worden.  Ook krijgt het streekziekenhuis hulp van de Japanse overheid dat bedoeld is voor verbetering en uitbreiding van de moeder en kindzorg.
 
Nu al ziet directeur Changur, dat de mensen meer vertrouwen krijgen in het ziekenhuis. De inzet van het personeel is niet onopgemerkt gebleven en steeds meer patienten zien er van af om zich in Paramaribo te laten behandelen. De directeur hoopt in de toekomst het negatieve beeld dat er bestond, helemaal weg te nemen en het Streekziekenhuis tot een echt gezondheidscentrum te maken. 
 

 
Samenleving helpt slachtoffers op Haiti
 
Op initiatief van de groep Slachtofferhulp Dominicaanse Republiek en Haiti, is in de afgelopen weken  ruim 13.000 Amerikaanse dollar ingezameld voor slachtoffers. Bij de overstromingen kwamen 3000 mensen om het leven en raakten ruim 25.000 hun bezittingen kwijt. De actie die op 18 Juni begon, werd gecoördineerd door het Surinaams Rode Kruis. De directeur van deze instelling, mevrouw Annemarie Guicherit, was tevreden over de medewerking vanuit de samenleving
 

  
Na 6 jaar PA eindelijk een nieuw uniform.
 
Tijdens een officiele gelegenheid werd het Hoofd van de Penitentiaire ambtenaren, de heer Rudy Boejawan, een gouden medaille opgespeld voor 25 jaar trouwe dienst. Tevens werden 48 rekruten bevorderd tot Penitentiair Ambtenaar  4de klasse en 102 andere kregen een bevordering naar een hogere rang  en waardering voor trouwe dienst.
 
Het heeft 6 jaar geduurd voordat het Korps weer over een uniform kon beschikken. Hein Rozen, onder directeur van Justitie en Politie, Delinquentenzorg, gaf aan dat het korps PA's nu uit 380 personen bestaat, wat niet voldoende is om goed te functioneren. Hij hoopte dan ook op een verdubbeling volgend jaar.
 


Politie berichten.
(Sjaam Bhoelan,  Voorlichting en Publiciteit  K.P.S. )
 
Beroving.
 
Een klant  van de supermarkt op de hoek van de Gemenelandsweg / Veldhuizenlaan, is buiten de winkel door drie engels sprekende personen beroofd. Een van hen die gewapend was met een vuistvuurwapen, drukte dit tegen zijn hoofd en onder bedreiging is  hem SRD 20,=  afhandig gemaakt. De daders gingen met de auto van de beroofde vandoor, een blauw-grijze  Mitsubishi Pajero, met het kenteken 98 - 87 PP. Een zoekactie leverde niet direct het gewenste resultaat op, daarom is de zaak aan de recherche van Bureau Nieuwe Haven overgedragen, die het onderzoek zal voortzetten. 
 
Kappartij vanwege sexweigering.
 
Een man heeft tijdens een kappartij aan de Paulus Potterstraat, 3 andere personen met een houwer verwond. De slachtoffers, een Surinaamse vrouw en een Braziliaanse man en vrouw waren eerder die ochtend bij de dader op bezoek, waarbij flink gedronken werd.
Op een gegeven moment wilde de gastheer seks bedrijven met de Braziliaanse vrouw, die echter de vriendin was van de Braziliaanse man in het gezelschap, die uiteraard weigerde, waardoor er een heftige woordenwisseling ontstond.
 
De drie bezoekers verlieten de woning, waarbij op een bepaald moment de Braziliaanse vrouw met stenen begon te gooien naar de woning. Hierbij sneuvelden enkele shutterglazen en de achterruit van het voertuig van de vrijpostige gastheer. Deze op zijn beurt rende  woedend, gewapend met een houwer naar buiten, waarbij hij zijn bezoekers enkele kapverwondingen toebracht. Een lid van de Militaire Politie die tijdens het voorval kwam aanlopen, maakte de kapper de houwer afhandig waardoor erger kon worden voorkomen. Hierop reed de dader in zijn auto weg.
 
De Braziliaanse man is in de rechter buikstreek en schouder geraakt en is voor medische behandeling opgenomen in een ziekenhuis. De Braziliaanse en de Surinaamse zijn na medische behandeling heengezonden. De zaak is in onderzoek bij de Recherche van Bureau Geyersvlijt.  
 

 
Onderwijs in Suriname staat onder druk
(Hugo den Boer)
 
Het komende schooljaar is nog niet van start gegaan, maar nu dienen zich al nieuwe problemen aan boven de gangbare problemen als tekorten aan meubilair, leerkrachten en lokalen.
 
De bijzondere scholen verhogen komend jaar de ouderbijdrage voor basis en voortgezet onderwijs respectievelijk tot 40 en 50 Surinaamse dollars. Veel ouders vinden dit te hoog en zeggen het niet te kunnen betalen. Gevolg is dat zij hun kinderen volgend jaar op een openbare school willen inschrijven; inschrijfgeld 10 tot 15 SRD. De openbare scholen kunnen de toeloop niet aan en 1 oktober zal dan ook een ware chaos zijn. Ervaring leert dat er in de vakantie niets wordt geregeld en dat de problemen op de eerste schooldag zichtbaar worden.
 
De inschrijvingen voor kleuters is donderdag begonnen en er blijken landelijk niet voldoende plaatsen te zijn voor de kleuters. Op het ministerie beaamt men dat de basis van goed onderwijs een goede  kleuteropleiding is. Deze theorie zet zich niet om in praktijk. Een groot aantal kleuters moet thuis blijven, omdat er geen plaats is op de scholen. Ten tweede zet men graag de laagst opgeleide leerkrachten in voor de kleuters. Ten derde zijn klassen met 40 kleuters of meer geen uitzondering.
 
Het eindexamen voor MULO loopt ook dit jaar niet op rolletjes. Vorig jaar was het een probleem dat er bijna te laat geld was vrijgemaakt om de examenwerken te drukken. Ook waren er nog maar weinig corrigeermachines in bedrijf, waardoor er veel spanningen ontstonden op het ministerie voor en na de examenperiode en bleef de datum van de examenuitslag onzeker. Dit jaar ging alles goed, totdat na het corrigeren bleek dat veel de antwoorden van het examenbureau niet juist zijn. Alleen al bij het vak Spaans bleken er 10 van de 35 vragen betwist te zijn, waar meerdere antwoorden goed gerekend moeten worden.
 
Er was zelfs een vraag bij, waar het goede antwoord niet bij de mogelijkheden stond. Er gaan al stemmen op om dit vak door alle leerlingen te laten herkansen. De directrice van het examenbureau weet geen scheiding te maken tussen kritiek op -werk- of -persoon-, waardoor communicatie tussen de verschillende partijen uiterst stroef verloopt.
 


Caribische Christen Studenten houden Conferentie
(Hugo den Boer)
 
De Jesus Students Suriname organiseerden van 25 tot 31 juli de Regional Tertiary Student Conference 2004 (RTC 2004). De conferentie wordt tweejaarlijks gehouden en is dit jaar voor het eerst sinds de conferentie in 1967 werd gestart in een niet-Engels sprekend land gehouden.
De ruim honderd deelnemers kwamen uit 12 verschillende landen. Suriname werd vertegenwoordigt door zeven studenten.
 
De conferentie is gehouden in Hotel Krasnapolsky. De kosten zijn fors voor een gemiddelde student. Toch was er met uitzondering van Belize van ieder land in het Caribisch gebied met een Christen Studenten Groep, minimaal één afgevaardigde. Ook Haïti, het armste land van het Westelijk halfrond, heeft zich vertegenwoordigt, namelijk in de persoon van Résidor Osée. Hij vertelde een sponsoring te hebben gekregen van de organisatie. Zijn compagnon kon niet meekomen vanwege visum problemen.
 
Het thema van RTC 2004 was - The image of God in your University -, oftewel het beeld van God.  De studenten richten zich hierbij op evangelisatie, het verspreiden van de goede Boodschap van Jezus Christus. De studenten werden naast het beeld van God, ook met het Man-beeld, Vrouw- beeld, Zelfbeeld en de relatie man-vrouw geconfronteerd. Dit gaf leuke discussie over hoe de verhouding van de man en de vrouw in de maatschappij is of moet zijn. Het doel van de conferentie is om de jonge studenten, leiders van morgen, te vormen tot mensen die de Bijbelse normen en waarden in hun leven, werk en maatschappij toepassen.
 
De voertaal tijdens de conferentie was Engels. De Franstalige studenten werden ondersteund door een tolk die met koptelefoon te beluisteren was. De sprekers kwamen hoofdzakelijk van Engelstalige gebieden. Surinaamse spekers waren Erle Deira (Surinaams Bijbelgenootschap) en Carl Breeveld (Man mit man), zelf 26 jaar geleden oprichters van Jesus Students. De Jesus students zijn aangesloten bij de CARIFES (Caribbean Fellowship of Evangelical Students) en de IFES (International Fellowship of Evangelical Students).
 
Naast alle sessies In Hotel Krasnapolsky maakten de studenten ook kennis maken met Suriname door middel van een stadswandeling en een dagtour. Ter afsluiting van de conferentie werd vrijdagavond een culturele avond georganiseerd, waarbij studenten elkaar hun eigen cultuur tonen.
 

 
EBS kan geen garantie geven en wil meer geld.
 
Bewoners van Paramaribo noord en omgeving werden de afgelopen periode herhaalde malen getroffen door stroomuitval. Het plaatsen van een gereviseerde transformator, bracht weinig verbetering
De vertegenwoordiger van de EBS, de heer Freddy Watson kon niet precies vertellen wat nu de oorzaak was, maar gaf aan dat de stroomvoorziening voor geheel Suriname is nog in ontwikkeling is en het in toekomst beter zal gaan. Momenteel moet de EBS kwaliteit leveren tegen een lage prijs waar verandering in moet komen.
 

 
Pater Heykers verlaat na 40 jaar Suriname.
 
Namens de President van de Republiek Suriname Ronald Venetiaan sprak districts-commissaris Rudi Strijk als oud DC van het distrikt Marowijne, Pater Heykers toe, die vanwege gezondheidsredenen naar Nederland vertrekt.
 
De eerwaarde Pater Heykers  heeft meer dan 40 jaar achtereen zijn krachten gegeven aan het Cottica-gebied, waar hij behalve met de zielenzorg ook belast was met de zorg over de Internaten te Tamarin en te Abadoekondre.  Tijdens de binnenlandse oorlog, soms met gevaar voor eigen leven, is de pater op zijn post gebleven om mensen geestelijke hulp en bijstand te bieden. Na afloop van de oorlog heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het normalisatie proces van het gebied.

DC Strijk dankte Pater Heykers namens de Regering en de bevolking voor zijn inzet en overhandigde namens de President een exemplaar van het boek - Switi Sranan - aan de vertrekkende pater ter herinnering aan Suriname.
 

 
10e  jaarlijkse Training Muzikale Vorming afgerond
 
Als sluitstuk van de tiende - Training Muzikale Vorming voor leerkrachten Basisonderwijs- , een initiatief  van de muziekpedagoge Mavis Noordwijk, dat elk jaar plaatsvind, werd op de J.E.Dennertschool een muziekpresentatie gehouden. Leerlingen, leerkrachten, ouders, en andere genodigden konden genieten van zang, gecombineerd met dans, en een mini-musicle.
 
De presentatie met de titel, A son e schijn was bedoeld om aan te tonen dat de muziekles niet alleen uit zangonderwijs hoeft te bestaan, maar dat er leuke creaties toegepast kunnen worden, zoals drama en dans.
 
Hierna was er in samenwerking met de Oedraisingh Varmaschool een mini-tentoonstelling die bestond uit met de handgemaakte kleding, werkstukken en tekeningen
 


Ritfeld muloschool gerenoveerd.
 
In aanwezigheid van Minister Kermechand Raghoebarsing van Planning en Ontwikkelingssamenwerking, heeft de officiele oplevering van de W.S.R. Ritfeld muloschool aan de Tithoniastraat plaatsgevonden.
 
Met de renovatie die ruim 90.000 duizend SRD heeft gekost, is men november van het afgelopen jaar begonnen. Zo werden het dak, de dakgoten, het plafond, de toiletten en de elektrische bedrading vernieuwd. Micro Projecten heeft 75% van dit bedrag gefinancierd en de school zorgde zelf voor de resterende 25%. Het trotse schoolhoofd, Urmy Perri-Oliviera, gaf aan dat er toch nog een aantal zaken aangepakt moeten worden.
 
De minister prees de leerlingen en wees hen op het feit dat ze door mee te helpen aan de renovatie meer hebben meegekregen dan alleen de leerstof die in het onderwijsprogramma is opgenomen.
 

Internationale dag inheemse volken.
 
In verband met de Internationale dag van de Inheemse bevolking op 9 augustus, de bewoners van Pikin Poika druk bezig de pinusdaken van de verschillende tentjes in de Palmentuin te vernieuwen. Vertegenwoordigers van Caraïben, Arowakken, Wajana, Trio, Warau en de Akurio zullen op 9 augustus aanwezig zijn met diverse demonstraties en cultuuruitingen. Een van de hoogte punten zal een echte "mierenproef" demonstratie zijn. Bijzonder is dat ook verschillende Marrongroepen zullen participeren in de feestelijkheden.
 
Op 9 augustus is het precies tien jaar geleden, dat de Verenigde Naties deze dag heeft  ingesteld als de Dag der Inheemsen met als doel extra aandacht te schenken aan deze bevolkingsgroep. De viering begint met een reinigings-kruidenbad bij het vlaggenplatform voor geluk, welzijn en welvaart, waarna aan de regering een gezamenlijke verklaring van de Inheemsen en de Marrons overhandigd zal worden. De verklaring is onder meer een evaluatie over wat wel en niet gerealiseerd is ten behoeve van de tribale volkeren in Suriname.
 
Het initiatief om de internationale dag van de Inheemsen in Suriname te vieren komt van de OIS  (Organisatie  van Inheemsen in Suriname), onder voorzitterschap van de heer Nardo Aloema, terwijl activiteiten gecoördineerd zullen worden door de heer Henk Tjon, die aangaf dat op deze dag aandacht zal worden besteed aan het vernieuwen van het denken van de totale bevolking naar een meer harmonieuzer samenleving.
 

 
Mi Agida geeft muzikale presentatie
 
Leerlingen van de Naksmuziekschool - Mi Agida - houden zaterdag een muzikale  presentatie waarbij het publiek kennis kan maken met het muziekschoolkoor en het orkest. De muziekschool telt 80 leerlingen die muzieklessen krijgen in voornamelijk Afro-Surinaamse, Caribische Volksmuziek en Jazz.
 
Het schoolorkest zal zich toeleggen op spelvaardigheid van de ritmische instrumenten en het muziekschoolkoor zal zich toeleggen op het trainen van zangtechnieken met betrekking tot het presenteren van AfroSurinaamse- en Caribische volksmuziek. Muziekschool - Mi Agida - verzorgt al 3 jaar de vakken piano/keyboard, blokfluit, trompet, zang, gitaar, drums, en percussie
 


Nickerie moet ook een avond mulo krijgen
 
Het DNA-lid van de Nieuw Frontfractie voor het district Nickerie, Carmelita Ferreira wil zich sterk maken voor een Avond - Mulo in het district. Hiermee wil ze bewerkstelligen dat met name drop-outs in het district Nickerie nieuwe ontplooiingskansen krijgen. Ze heeft daartoe reeds gesprekken gevoerd met het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling.  Met haar activiteiten wil ze het goede voorbeeld geven, dat  men niet speciaal op initiatieven uit Paramaribo hoeft te wachten, maar dat men lokaal veel zelf kan realiseren.
 

 
Vrouw van Trefossa overleden.
 
In Haarlem is na een operatie Hulda de Ziel-Walser overleden. Zij was de weduwe van de bekende schrijver en dichter Henny de Ziel (Trefossa), die onder andere het Surinaamse volkslied, zoals wij dat nu kennen heeft geschreven. Ook na de dood van haar echtgenoot in 1975 bewaarde zij de band met Suriname en  bezocht ons land voor het laatst in 1977 om de publicatie van het boek - Ala poewema foe Trefossa - bij te wonen. Zij is 78 jaar geworden.
 

 

Kosteloos internet Magazine

Vertel uw vrienden en kennissen over NIBA

Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk
Vormgeving: Phillip Lutz

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen kunnen zich hiervoor opgeven via de website:

Vul uw emailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de email om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wil ontvangen, laat ons dan even weten waarom. Wij proberen steeds ons product te verbeteren en stellen uw mening zeer op prijs.

U kunt zich afmelden via onze website. Vul uw emailadres in en klik afmelden aan. Klik nu op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op link in de email om uw afmelding correct af te ronden.

Maar u kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden....MAKKAS
         doornen of stekels
 
Column over zaken die de  Surinaamse samenleving raken.
 
(Hugo den Boer)
 
Echte Surinamers gezocht
 
Het Centraal Bureau van de Statistiek in Nederland(CBS) heeft het enige juiste antwoord gegeven
op de vraag: Hoeveel Surinamers zijn er?
 
Hun antwoord is 385.000 volgens de laatste telling.
 
En waar wonen die Surina-mers. Ja, opmerkelijk, in Nederland.
 
En What about Suriname.
 
Het CBS van Suriname heeft in maart 2003 een volkstelling gehouden, waaruit bleek dat Suriname 486.000 inwoners heeft.
 
Maar de inwoners van Suriname hoor je nooit de term   -Surinamer- gebruiken. Men noemt zichzelf in eerste instantie naar zijn etnische achtergrond. Zo heb je de Hindoestanen, Creolen, Javanen, Chinezen.... en zeker niet te vergeten de inheemsen, oftewel de oorspronkelijke bewoners.
 
Misschien is -Surilander- een betere term.

In de verkiezingsstrijd blijkt nog erger hoe pijnlijk verdeeld of hokjesachtig de geest van de Suriname-bewoners is.
 
De opiniepeilingen worden geanalyseerd op basis van kiesgedrag per etnische achtergrond.
Er is ook weinig wat de bevolking samenbindt. Iedere groep heeft zijn eigen taal,
eigen gerechten,
eigen datum van immigratie....
en zijn eigen presidentskandidaat.
 
Eenheid in verscheidenheid en verdeeldheid.
Vaak wordt er van Suriname gesproken als een schoolvoorbeeld van hoe verschillende etnische groeperingen broederlijk met elkaar samenwonen en dat er in de hoofdstad zelfs een synagoge en een moskee vredig naast elkaar staan.
 
Maar als je de mensen gaat spreken, hoor je ze elkaar uitschelden.
 
-Hoe wij hier ook samen kwamen-, in de toekomst gaan de -Surilanders- zich vast wel meer mengen en kan niemand zich meer beroepen op zijn etnische afkomst en noemt iedereen zich    -Moksinamer-
en ontstaat er een onver-deelde bescheidenheid naar elkaar toe.
 

 
  Schoolkinderen op  
  Museumbezoek
 
  (fotos: Myra Winter) 
 
 Leerlingen van verschillende
 basisscholen bezoeken het
 Surinaams Museum dat
 sinds 1995 weer gevestigd
 is in het Fort Zeelandia.
 
niba - niba suri magazine
 
niba - niba suri magazine
 
niba - niba suri magazine
 
niba - niba suri magazine
 
 Dit doen ze met het oog op
 de  naderende vakantie en
 omdat het schoolprogramma
 nu ruimte voor dit soort
 activiteiten biedt.
 
 De leerlingen krijgen van de
 Educatieve Dienst van het
 Museum informatie over de
 twee tentoonstellingen die er
 momenteel zijn, namelijk.  
 - Suzanna Duplessis - en 
 -Suriname vóór Columbus -
 
 Ook wordt er aandacht
 besteed aan de vaste
 collectie in het Museum en
 aan de geschiedenis van het
 Fort. Vandaag brachten
 verschillende klassen van de
 Kuldipsingh school een
 bezoek aan het  Surinaams
 Museum.
 
 Een onderdeel van
 de rondleiding is dat de
 leerlingen opdrachten
 uitvoeren, die zijn verdeeld
 in kennisopdrachten en
 zoekopdrachten, daardoor
 heeft het bezoek behalve
 een educatief ook een
 ontspannend karakter.
 
 
niba - niba suri magazine
Pim de Parra
 
 Korneel Jeuken een 
 beeldend kunstenaar heeft
 voor elke bezoeker een
 symbolisch kado bij de
 expositie van zijn werken,
 in Huis da Costa, een 18de
 eeuws pand aan de Henck
 Arronstraat.
 
 Pim de Parra, de bekende
 filmregiseur, van onder
 ander Wan Pipel, die ook
 de expositie bezocht, zit
 klaar om zijn symbolische
 goudstaaf in ontvangst te
 nemen.
 

PUWEMA
 
© Polly Levens, 14-2-1993
 
 
Anton
 
nooit
teruggekeerd
ben jij
 
onzichtbaar ver
weergalmt
jouw stem,
 
echo
van onze
wanhoopskreet
 
nog steeds
voelbaar
jouw innig
vredesappèl
 
hoe beledigend
grievend
dat hakenkruis
 
symboliek
van
haat
 
die gisteren nog
mijn niet-rook coupé
ontsierde
 
en op de trein
stond
Amsterdam


  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA