suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      


    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 21 - Januari - 2005          SuriMagazine no. 29 Met in deze uitgave:

Nieuwe Commetewanebrug goed voor 75 jaar
Le Fevre school komt 12.000 SRD te kort
HAKRINBANK schenkt computers
Trace Back System ingesteld door LVV
BIO bond stopt met acties
Kinderboekenfestival in het Flamboyantpark
Nationaal Jeugdcongres groot succes
Alles gaat voorbij, maar niets gaat over
Deze vooruitgang is het zetten van forse stappen
Doelstelling is om klantvriendelijkheid te verhogen
12 scholen door droogte nog gesloten
Hij is de nieuwe DSB-Bank president
Richenel F. Slooteschool straks ook kleuterschool
Ruim 150 nieuwe paspoorten uitgegeven
Grote zoon van Suriname herdacht
Secretaris van de Taalunie is tevreden
Wederopbouw officieel begonnen
Seniore burgers krijgen extra aandacht van First Lady
Kampongbaru en Gravenstein krijgen nieuwe duikers
Ruim 2500 straten afgewerkt
Grond Parmessarbrug district Nickerie niet stabiel
Ambassadeur Sunjoyo dankt de Surinaamse gemeenschap
Ondermaatse vergoedingen voor 300 jaar kolonialisme
Actie Sonja Quintis Bosz-Sharma groot succes
Openbare vergaderingen DNA
Shyam Guptar en zoon verdacht van cocaÔne handel
Politieberichten
Eid-Oel Adha (het slachtfeest van de Moslims)
Nieuwe Commetewanebrug goed voor 75 jaar

De Commetewanebrug in het distrikt Commewijne is de eerste van de 30 bruggen die door het Ministerie van Openbare Werken wordt gerehabiliteerd. Minister Dewanand Balesar van Openbare Werken, gaf het startsein voor de bouw van deze brug.

De houten brug, die in een deplorabele staat verkeert verbindt de districten Commewijne en Marowijne. In 1986 werd de brug over de Commetewane tijdens de binnenlandse oorlog opgeblazen. Om de verbinding in stand te houden werd toen een houten brug gebouwd. De Oost-West verbinding Meerzorg - Albina inclusief de bruggen zou in de jaren 90 gerehabiliteerd worden met gelden van de EU.

Vanaf 1996 nam de EU het project over, echter kon de afbouw niet plaatsvinden vanwege de lange procedure. Het Ministerie van OW heeft nu besloten de houten brug te vervangen door een nieuwe betonnen brug met een levensduur van 75 jaar. De Commetewanebrug wordt over 2 maanden opgeleverd. Het Ministerie van OW heeft 3 jaar uitgetrokken voor het bouwen en rehabiliteren van 30 bruggen in Paramaribo en overige districten.Le Fevre school komt 12.000 SRD te kort

De Marie le Fevre school beschikt over een Knowledge Centre. Voorts werd een samenwerkingsovereenkomst tussen de Marie Le fevre school en de Stichting Educons ondertekent. Stichting Educons zal de computertrainingen op school verzorgen.

Het computerlokaal is gedoneerd door de Stichting Samenleven Doe Je Zo in Nederland. De overdracht van het ICT lokaal aan de school gebeurde in aanwezigheid van de Minister van Onderwijs en Volksontwikkeling, Walther Sandriman en Assembleelid, Jenny Simons. Hiermee is de stichting een kennisuitwisselingsproject met de Marie Le Fevre school aangegaan met het doel te leren hoe de multiculturele samenleving in Suriname functioneert.

Bij deze gelegenheid zouden de leerlingen in Suriname voor het eerst internet contact hebben met leerlingen van I.S.G. Arcus en S.G. Leleystad in Nederland. Vanwege een miscommunicatie met de EBS, heeft de demonstratie gedeeltelijk plaatsgevonden. De EBS heeft de aansluiting niet op het ICT-lokaal geplaatst waardoor niet alle 25 computers stroom hadden.

De Marie Le Fevre school moet voor de aansluitkosten, 12.000 SRD aan de EBS betalen. Directeur Emmy Hart, heeft echter niet gerekend op zo'n hoog bedrag. Bij navraag bij de EBS heeft Kenneth Profijt onze nieuwsdienst laten weten dat een dergelijk hoog bedrag in termijnen kan worden betaald. Directeur Hart laat de moed niet in de schoenen zinken en zal alle mogelijke bronnen aanboren om de EBS rekening te voldoen.HAKRINBANK schenkt computers

niba - niba suri magazine     Algemeen Directeur van de Hakrinbank NV, Jim Bousaid, heeft namens zijn instelling twee computers met printers geschonken aan de Afdeling Natuurbeheer van de Dienst 's Lands Bosbeheer.

Bij de overhandiging stelde hij dat de Hakrinbank de activiteiten van de Afdeling Natuurbeheer volledig ondersteunt en daarmee ook alle maatregelen die gericht zijn op het behoud en de bescherming van de Surinaamse natuur.

De computers zullen worden gebruikt door de Jachtopzieners (Buitengewone Agenten van Politie), die belast zijn met het toezicht op de naleving van ondermeer de Jachtwet, Natuurbeschermingswet, de Wet Bosbeheer, Vuurwapenwet en de Visstand-beschermingswet in geheel Suriname. De administratieve werkzaamheden van deze Sectie zullen hierdoor vlotter verlopen en de effectiviteit van de afdeling Natuurbeheer van LBB zal door deze computers sterk vergroot worden.

Ook de voorzitter van het Nationaal Jeugdparlement, Melvin Bouva, heeft voor dit Instituut een computer met bijbehorende randapparatuur van de Hakrinbank in ontvangst mogen nemen.

"Met deze schenking is blijk gegeven van het belang van het Jeugdparlement", aldus Jim Bousaid. Hij gaf verder aan dat de ondersteuning van harte is gedaan en hoopte dat dit een verdere bijdrage zal leveren aan de verbetering van de kwaliteit van het beleid van het Jeugdparlement.Trace Back System ingesteld door LVV

In het kader van het veiligstellen en behouden van de markten van Surinaamse groente- en fruitexporteurs binnen de EU, heeft het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij, voor de exporteurs een teach-in "Trace Back System" gehouden.

"Trace Back System" is een coderings-procedure die is ingesteld door het ministerie, waarbij de dozen met exportgewassen van een code worden voorzien. Het ministerie van LVV speelt hierbij in, op de verscherpte eisen van de EU die per 1 januari zijn ingegaan. Exporten van landbouwprodukten naar de EU, met name Nederland, zullen moeten voldoen aan de Trace Back System.

Het ministerie van LVV zal tot 1 maart groente- en fruitexporteurs begeleiden bij het invullen van de "Good Agriculture Practices- registratieformulieren. Hierop moet worden aangegeven de persoonlijke gegevens van de producent en de exporteur, het verpakkingscentrum, de datum van verpakking, het exportproduct, het land van import en de verzenddatum.BIO bond stopt met acties

Op het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MINOV) heeft een gesprek plaatsgevonden tussen het bestuur van de Bond van Inspecteurs bij het Onderwijs (BIO) en de minister en zijn stafambtenaren. Minister Walter Sandriman is ingegaan op de problematiek van de BIO welke eerder onder zijn aandacht was gebracht. Op 12 januari jongstleden heeft de BIO een petitie aangeboden aan de Raad van Ministers.

Na het gesprek heeft de Bond besloten om de actie die ze had ingezet te stoppen. Formeel laat de Bond weten dat het beraad is opgeschort. Tijdens het overleg met het MINOV zijn alle knelpunten aan de orde gekomen. De Atlas-toelage wordt weer uitbetaald en eind maart zullen de inspecteurs dit merken. Er wordt een overzicht gemaakt van hen die aanspraak maken op de autotoelage.Met betrekking tot de verhoging hiervan zal het Gestruktureerd Overleg een uitspraak moeten doen.

Om tot een correcte inschaling te komen zal er een Staatsbesluit moeten worden gewijzigd. De Onder-directeur Administratieve Diensten van het Minov zal nadat het BIO bestuur een en ander op schrift heeft gesteld, een voorstel tot wijziging van het Staatsbesluit gereed maken. En tenslotte zal in de Raad van Ministers van woensdag 26 januari aanstaande de Kensmil-regeling punt van bespreking worden. Het resultaat van die bespreking zal telefonisch aan het BIO bestuur kenbaar worden gemaakt.SURINAME VANDAAG

niba - niba suri magazine
De nationale zender
Kinderboekenfestival in het Flamboyantpark

Het Kinderboekenfestival 2005 staat voor de deur. De Stichting Projecten PCOS, heeft haar eerste activitiet met kinderen in dit kader gehouden. PCOS organiseert jaarlijks in opdracht van de Nationale Stichting Kinderboekenfestival, dit festival. Zo heeft de voorronde van het onderdeel Voorlezen reeds plaatsgevonden. De finale zal op 10 februari gehouden worden.

PCOS organiseert verschillende wedstrijden in het kader van het Kinderboekenfestival. Dit jaarlijkse evenement is erop gericht om kinderen van de basisschool en van de laagste klassen van het VOJ het belang en het plezier van lezen bij te brengen. Hierbij maakt de stichting gebruik van creatieve verwerkingsvormen.

Het Kinderboekenfestival wordt van 20 tot en met 26 Februari 2005 in het Flamboyantpark gehouden. Het thema van het Kinderboekenfestival dat voor 3 jaar is vastgesteld is : "Het milieu". Elk jaar zullen verschillende aspecten van dit thema belicht worden. De slogan voor 2005 is : "Waar je woont of waar je komt, houd de aarde steeds gezond". Het ligt in de bedoeling de Kinderboekenfestival ook in de districten Marowijne en Nickerie te houden.Nationaal Jeugdcongres groot succes

De belangstelling voor het Nationaal Jeugdcongres was groot. President Ronald Venetiaan opende het Nationaal Jeugdcongres. Hij prees de wijze waarop het nationaal Jeugdparlement in korte tijd zich heeft geprofileerd.

En hoewel de profilering niet altijd de schoonheidsprijs verdiende, is het Staatshoofd ervan overtuigd dat elk nieuw proces de tijd nodig heeft om te rijpen. Voorts benadrukte hij dat iedere jeugdperiode problemen kent en dat die zijn toegespitst op de ontwikkelingen van het moment. De problemen van deze tijd zijn HIV/AIDS.

President Venetiaan riep de jongeren nog op om bij de behandeling van de onderwerpen zeer zeker de twee voorname probleempunten, die hij heeft aangehaald, mee te nemen. Met betrekking tot de mogelijkheden die jongeren in Suriname hebben om zich te ontwikkelen, zei het Staatshoofd te hopen dat Surinaamse jongeren dit beseffen. Hij wees met name op de instituten die er voor jongeren zijn ingesteld. Tot zover President Venetiaan.

De thema's die door het congres werden behandeld, waren sociaal welzijn, maatschappelijke zaken zoals onderwijs, voorlichting maar ook sport en recreatie.Alles gaat voorbij, maar niets gaat over

Op de druk bezochte nieuwjaarsreceptie van de Nederlandse ambassadeur, Henk Soeters, begon hij zijn nieuwjaarsrede met: "Alles gaat voorbij, maar niets gaat over". Woorden met een diepere betekenis.

Op het gebied van integratie vindt de diplomaat dat Nederland veel van Suriname kan leren. De Nederlandse ambassadeur zei dat de laatste tijd gebleken is dat de banden tussen de Nederlandse en Surinaamse samenleving wijdverbreid en hecht zijn. Deze relatie beperkt zich niet alleen tot de twee overheden. Dat blijkt vooral uit de verschillende missies die het afgelopen jaar Suriname bezochten. Ambassadeur Soeters zei verder dat de verschillende vormen van samenwerking zullen worden voortgezet en uitgebreid.

De Nederlandse minister van Ontwikkelingssamenwerking, Agnes van Ardenne, komt eind januari naar Suriname voor ministerieel overleg met haar Surinaamse collega van Planning en Ontwikkelings- samenwerking, Kermechand Raghoebarsingh. Verder zal in maart een Nederlandse parlementaire missie naar Suriname komen.Deze vooruitgang is het zetten van forse stappen

Het Telecommunicatiebedrijf Suriname (Telesur) heeft in Lelydorp zijn dienstverlening ten behoeve van de gemeenschap verbeterd. Telesur nam het gerenoveerde en uitgebreide dienstencentrum in gebruik.

Na het officiŽle gedeelte kregen personeel en genodigden een rondleiding door dit gerenoveerde en uitgebreide gebouw. Het dienstencentrum Lelydorp biedt reeds vijf jaar haar service aan de bewoners van Lelydorp en omgeving. Er werd ook een geldautomaat van de Royal Bank of Trinidad & Tobago (RBTT Bank) in gebruik genomen. Duizend SRD, die gepind werd tijdens de ingebruikname, zal worden geschonken aan de slachtoffers van de tsunami in AziŽ.

Een derde dienst die Telesur aanbood deed zij in samenwerking met het Korps Brandweer Suriname. Het betrof de oplevering van de betegelde verbindingsweg. Deze weg loopt vanaf de brandweerkazerne, langs het Telesur-terrein, naar de hoofdweg. De minister van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), Guno Castelen, en de bewindsman van Justitie en Politie, Siegfried Gilds, hadden het in hun toespraak over ontwikkeling en vooruitgang. Minister Castelen noemde deze vooruitgang "het zetten van forse stappen".

De Telesur-directeur had het voor de ingebruikneming onder meer over de slechte mobiele communicatie. Vanaf november vorig jaar wacht Telesur op een nieuw pre-paid platform, bestemd voor 95% van alle mobiele aansluitingen. Dit nieuwe platform zal het cellulaire verkeer verbeteren. Telesur is nog steeds in afwachting. Tot zover Telesur-directeur Iris Struiken-Wijdenbosch.Doelstelling is om klantvriendelijkheid te verhogen

De Consumentenbond, de Amerikaanse Kamer van Koophandel, AMCHAM, en de Suriname Yellow Pages reiken op 18 maart de "Customer Service Awards" uit. Verder zijn er awards voor beroepsbeoefenaars en individuele medewerkers.

Achterliggende doelstelling is ook om de klantvriendelijkheid in Suriname te verhogen. Na rondvraag bleek dat er veel klachten zijn over de klantvriendelijkheid van winkels en bedrijven. Volgens de heer Albert Alleyne van de consumentenbond zijn er te veel gevallen bekend van onvriendelijk behandeling door winkelpersoneel.

Hij pleit dan ook voor het verplicht stellen van een bepaald niveau waar het winkelpersoneel aan moet voldoen. Ook vindt hij het een vereiste dat zij de gangbare voertaal behoorlijk spreken. Consumenten kunnen zelf bedrijven voordragen voor de awards.12 scholen door droogte nog gesloten

Sommige basisscholen in het binnenland zijn nog niet operationeel doordat de leerkrachten nog in Paramaribo zijn. Van de 73 scholen in het binnenland moeten de leerkrachten van 12 scholen nog naar hun posten vervoerd worden.

Dit zijn de scholen die liggen in de omgeving van de Tapahonie-rivier en verder en van de scholen van de Surinamerivier in de omgeving vanaf Van Blommesteinmeer, Pokigron en verder. Het gaat om ongeveer 100 leerkrachten die vanwege de droogte hun werk nog niet kunnen oppakken.

Zoals het in de kuststrook zo af en toe regent, regent het ook in het binnenland maar niet voldoende. Zodra de zon even schijnt, verdampt het water in de rivieren. Normaal worden de leerkrachten per boot vervoerd maar nu worden ze overgevlogen. Afgelopen week zijn de leerkrachten van de scholen vanaf Langatabbetje tot de Goninirivier aan de Lawarivier per vliegtuig vervoerd. De basisscholen zouden normaal 6 januari moeten starten met het tweede kwartaal van dit schooljaar.Hij is de nieuwe DSB-Bank president

niba - niba suri magazine     In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van De Surinaamsche Bank (DSB-Bank) is op woensdag 19 januari 2005 besloten dat Sigmund Proeve de bankinstelling zal leiden.

Hij is de nieuwe DSB-Bank president.

De heer Proeve, doctorandus in de economie, gaf in zijn beleidsplan aan de imago van DSB Bank weer te maken tot wat het wezen moet.

Naast de drukke werkzaamheden van de bank is de heer Proeve bestuurslid van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en zit daarnaast ook in het bestuur van vele sociale instellingen.

Drs. Edward MŁller, de toenmalige president, werd in november 2004 ontheven uit zijn functie, omdat er verschil van mening bestond tussen hem en de Raad van Commissarissen van de bank. Toen werd besloten dat de bankinstelling tijdelijk geleid zou worden door de vice-president Sigmund Proeve.Richenel F. Slooteschool straks ook kleuterschool

Op het terrein van de Richenel F. Slooteschool heeft de eerste steenlegging plaatsgevonden voor de bouw van een kleuterschool en kantoorruimte. Pater Bas Mulder sprak de zegening uit in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Europese Unie, het Bureau Microprojecten, de Stichting PCOS, ouders en buurtbewoners.

De bouw van de kleuterschool is een initiatief van leerlingen, leerkrachten, directie en ouderbestuur van de school. Het project hiervoor is door het onderbestuur ingediend bij het Bureau Microprojecten en de financiering hiervoor is goedgekeurd.Ruim 150 nieuwe paspoorten uitgegeven

"De moderne methode paspoortuitgifte heeft een redelijk vlot verloop", zei de directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), Ganesh Kandhai. Het is nu ongeveer een week geleden dat het systeem voor machineleesbare paspoorten in gebruik werd genomen.

Het nieuwe systeem voldoet nu aan de internationaal geldende voorwaarden en standaarden. Zo blijven we niet achter op het gebied van internationale ontwikkelingen. In deze week zijn ruim 150 nieuwe paspoorten uitgegeven. Het waren nationale, dienst- en zakenpaspoorten. De aanvragen die reeds eerder waren gedaan, zijn nu afgerond.

De aanmaak duurt minstens ťťn week. Bij spoedgevallen wordt het proces versneld en kan het paspoort binnen een dag af zijn. De CBB-directeur is tevreden over de wijze waarop de afgelopen zeven dagen met het nieuwe systeem is gewerkt. De directeur deelde ons mee dat het personeel nog moet wennen aan het nieuwe systeem.Grote zoon van Suriname herdacht

Bij het standbeeld van Johan Adolf Pengel werden kransen gelegd ter herdenking van zijn 89ste geboortedag en om te gedenken wat hij voor land en volk heeft gedaan. Deze plechtigheid werd bijgewoond door leden van de regering, van de Nationale Assemblee en de familie Pengel.

niba - niba suri magazine

Premier Johan Adolf Pengel, naast de toen
nog 18 jarige H.K.H. Prinses Beatrix, tijdens haar bezoek aan Suriname in 1965

Foto: Pieter Nijdam
    Pengel wordt gezien als een "Grote zoon van Suriname".

Volgens president Ronald Venetiaan heeft de "persoon Pengel" zijn stempel gedrukt op de Nationale Partij Suriname, NPS, op de politieke ontwikkeling in Suriname en op de ontwikkeling van land en volk.

Op deze dag moet vooral inspiratie worden geput om het werk van de NPS voort te zetten.

Dit wil de NPS-partijleider samen met de andere Nieuw Front-partners bereiken. Met betrekking tot de verkiezing in mei, riep hij de partijaanhangers op de naam van Johan Adolf Pengel groot te houden.

Ook werd het 54-jarig bestaan van de AVVS, de Moederbond, gevierd. Henk Shields legde ook een krans bij het standbeeld van Johan Adolf Pengel, die de Moederbond heeft opgericht. Omdat Jagernath Lachmon de eerste juridische adviseur was van de Moederbond werd ook bij zijn standbeeld een krans gelegd. "Hij heeft de statuten van de Moederbond geschreven. Hiermee heeft hij aangegeven dat hij, als politicus, het belang inzag van het hebben van een georganiseerde vakbeweging", zei Ramdien Sardjoe. De Moederbond heeft in zijn 54-jarig bestaan ook diepte- en hoogtepunten gekend.Secretaris van de Taalunie is tevreden

Het congres van de Nederlandse Taalunie is officieel afgesloten door de minister van Onderwijs, Walter Sandriman. Ook de Vlaamse oud-minister van cultuur was hierbij aanwezig. Op de laatste dag presenteerden de deelnemers hun projectvoorstellen met betrekking tot het lager en het secundair onderwijs en het onderwijs in het binnenland.

Zo pleiten zij voor meer aandacht voor jeugdliteratuur van Surinaamse schrijvers, bijscholing van leraren en meer bibliotheken op scholen in het binnenland. Minister Sandriman acht het belang van deelname aan de taalunie groot.

Mevrouw Linde van den Bosch, secretaris van de Taalunie, is tevreden met het verloop en de resultaten van het vierdaags congres dat 120 deelnemers kende. Het congres werd beŽindigd met een reeks voordrachten van Surinaamse schrijvers en dichters uit eigen werk.Wederopbouw officieel begonnen

De wederopbouw van de Volksmuziekschool, VMS, is officieel begonnen in aanwezigheid van minister Sandriman van Onderwijs en Volksontwikkeling. Na een jaar van voorbereidingen en het inzamelen van gelden, met als hoogtepunt Tante Es voor VMS op 27 december, is nu gestart met de verwezenlijking van de volksmuziekschool. Sinds 1995 heeft Suriname geen volksmuziekschool meer.

Het gebouw moet de derde week van mei opgeleverd worden. Ook zal de bestaande, maar vervallen dansschool op het terrein gerenoveerd worden, gaf initiatiefneemster Karin Naarden-Refos aan. Zij voegde eraan toe dat de vloeren er nog goed uitzien. Met minimale financiŽle steun kan de dansschool ook worden meegenomen in het plan van wederopbouw van de VMS.Seniore burgers krijgen extra aandacht van First Lady

First Lady Liesbeth Venetiaan-Vanenburg, die voorzitter is van de Stichting Fonds voor Sociale Acties, Stifosa, bedacht sociale instellingen op het Kabinet van de President. Stifosa verdeelde SRD 40.000 die eerder door Fernandes Autohandel NV zijn geschonken, onder 8 sociale instellingen.

Omdat de First Lady eerder via de media had laten weten dat de seniore burgers extra aandacht zouden krijgen, is SRD 20.000 aan deze doelgroep gedoneerd. Het Solidariteitsfonds Seniore Burgers en de Stichting Sorgu Wi Respekiwan kregen elk SRD 10.000. Stichting Sorgu Wi Respekiwan heeft kortgeleden vernomen dat een donor is afgehaakt.

Evenals instellingen die zich bezighouden met de HIV/Aids-problematiek zijn ook de instellingen die zich bezighouden met mensen met een handicap bedacht. Zo ontvingen Stiondi, Stichting VTO en VS en de Epilepsie Vereniging ook een geldbedrag.Kampongbaru en Gravenstein krijgen nieuwe duikers

In het district Saramacca doet een groot deel van de bevolking aan landbouw. Veel groente die dagelijks op de Centrale Markt wordt verkocht, komt uit Saramacca. Daarom is het belangrijk dat de waterhuishouding in dit district in orde is.

De natte infrastructuur wordt al jaren niet aangepakt. Het Commissariaat, in samenwerking met de ministeries van Regionale Ontwikkeling en Openbare Werken, brengt hierin verbetering. De sluizen bij Creola en bij Kranti worden gerenoveerd.

Te Kampongbaru en te Gravenstein worden nieuwe duikers geplaatst en de sluizen van Uitkijkpolder en Calorpolder worden vervangen door pompgemalen. Ook wordt de oosttrens aan de Paloeloeweg opgehaald.Ruim 2500 straten afgewerkt

Het project "Vervanging van straatnaamborden" van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) is nog niet afgerond. Dit project houdt in dat straatnaamborden worden vervangen, indien nodig. Straten die nog geen naam hebben, worden door een commissie straatnaamgeving van een naam voorzien.

Het was de bedoeling het project in december 2004 af te ronden. Toen werd besloten een openbare aanbesteding te houden en zodoende is een andere palenleverancier voor het project aangenomen. De afdeling "Huisnummering en straatnaamborden" van het CBB is belast met het project.

Na onderzoek is gebleken dat er ruim 3200 straten in Suriname van een naambord voorzien moeten worden. Intussen zijn er ruim 2500 straten afgewerkt. Het project is onder meer belangrijk voor de postwisseling en de bevolkingsadministratie, omdat een adres noodzakelijk is bij registratie in het bevolkingsregister.

De straten in de districten Wanica, Coronie, Saramacca en Commewijne zijn reeds voorzien van een naambord. In Nickerie, Paramaribo, Para en Marowijne zijn de werkzaamheden nog niet helemaal afgerond. Verwacht wordt dat het project eind februari af is.Grond Parmessarbrug district Nickerie niet stabiel

De Parmessarweg in de Hamtencourtpolder in het district Nickerie is bijna af. Alleen de Parmessarbrug moet nog worden geasfalteerd. De afdeling van het ministerie van Openbare Werken (OW) in Nickerie is belast met de infrastructuur in het district. Het startsein werd begin dit jaar gegeven door vice-president Jules Ajodhia. De OW-sectie in het rijstdistrict streeft ernaar wegen begaanbaar te maken voor de weggebruikers.

"De Parmessarbrug, die ruim honderd twintig meter lang is, kan nog niet worden geasfalteerd, omdat er zich problemen voordoen", vertelde het hoofd van OW in Nickerie, Harricharan Chotoe. De grond daar is niet stabiel, en verschuift als er asfalt op wordt gestort. Op dit moment wordt nagegaan hoe dit probleem kan worden verholpen.Ambassadeur Sunjoyo dankt de Surinaamse gemeenschap

De lidorganisaties van de Madjlies Moesliemien Suriname hebben USD 7000 en SRD 20.550 ingezameld voor de tsunami-slachtoffers in AziŽ. Afgelopen week werd het geld overgedragen aan de ambassadeur van IndonesiŽ, Suparmin Sunjoyo in de Nabawie Moskee. Ambassadeur Sunjoyo bedankte de Surinaamse gemeenschap voor de spontane acties. Voorts zei hij dat het hartverwarmend is om te ervaren hoe mensen zich solidair verklaren met de getroffenen en bereid zijn alles te geven om levens te redden.

Bij de overdracht van het geld waren ook aanwezig de directeur van het Surinaamse Rode Kruis, Annemarie Guicherit, en Jerry Slijngaard, voorzitter van het Nationaal Rampen Comitť. Jerry Slijngaard benadrukte in zijn toespraak ook de situatie waarin de dorpen in de omgeving van het Van Blommenstein-stuwmeer op dit moment verkeren.

Hij zei onder meer dat als er de komende dagen geen regen valt, de binnenlandbewoners verstoken zullen zijn van de primaire levensbehoeften.Ondermaatse vergoedingen voor 300 jaar kolonialisme

Suriname moet op elk moment en binnen elke termijn met Nederland om de tafel gaan zitten ter bespreking van de inzet van pariteitsmiddelen en de afbouw van de huidige ontwikkelingsrelatie met Nederland. Ondermaatse vergoedingen voor 300 jaar kolonialisme, noemde de Nieuw Front-fractie de ontwikkelingsrelatie met het voormalige moederland.

Fractieleider Otmar Rogers van het Nieuw Front was in zijn redevoering hierover onomwonden duidelijk. Een vingerwijzing in de richting van het voormalige moederland en een politieke sneer gaf de politicus aan de nieuwe vorm van beÔnvloeding door Nederland.

De fractieleider van het Nieuw Front voor democratie en ontwikkeling haalde tevens aan dat Suriname beperkingen heeft net zoals alle andere landen in de wereld. Suriname zal de ontwikkeling niet moeten laten bepalen door het voormalige moederland, vindt de Nieuw Front-fractie.Actie Sonja Quintis Bosz-Sharma groot succes

De goederen, die de hulpactie van het Comitť voor Hulp aan Slachtoffers van de Zeebeving in IndonesiŽ, heeft opgebracht, zijn de afgelopen week verscheept naar IndonesiŽ. De actie is een initiatief van Sonja Quintis Bosz-Sharma en is een groot succes geworden.

Veel mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep om kleding, schoeisel en voedsel in blik, rijst en suiker te doneren. Er zijn ook flesjes water en softdrinks gegeven. Voor de spullen waren containers van vier voet en ťťn van twintig voet nodig. Waarschijnlijk zal er nog een container van twintig voet nodig zijn voor goederen die over zijn.

De ambassadeur van IndonesiŽ, Suparmin Sunjoyo, was ook ter plekke om het startsein voor de verscheping te geven. Hij zei dat deze daad een weerspiegeling is van de hechte band tussen beide landen. Ter plekke werden de laatste twee dozen dichtgeplakt en werden de containers gereed gemaakt voor verscheping naar het rampgebied.

Op elke doos en container werd een sticker met de Surinaamse vlag geplakt. Hiermee wordt de herkomst aangegeven van deze positieve daad. In IndonesiŽ zullen de hulpmiddelen in ontvangst worden genomen door de Surinaamse ambassadeur Sahidi Rasam in Jakarta. Hij zal ervoor zorgen dat de spullen bij de slachtoffers van de zeebeving aankomen.


 
Kosteloos internet Magazine

Vertel uw vrienden en kennissen over NIBA

Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk
Vormgeving: Phillip Lutz

Email: niba@suriname.nu

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen kunnen zich hiervoor opgeven via de website:

Vul uw emailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de email om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wil ontvangen, laat ons dan even weten waarom. Wij proberen steeds ons product te verbeteren en stellen uw mening zeer op prijs.

U kunt zich afmelden via onze website. Vul uw emailadres in en klik afmelden aan. Klik nu op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op link in de email om uw afmelding correct af te ronden.

Maar u kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden....niba - niba suri magazine


Openbare vergaderingen DNA

De Nationale Assemblee heeft de afgelopen week twee openbare vergaderingen belegd.

Op de agenda van de openbare vergadering van dinsdag 18 januari 2005 stond de bespreking van de bestedingsrichting van de Pariteitsmiddelen in het kader van het Ontwikkelingsverdrag van 1975 en de toekomstige relatie tussen Suriname en Nederland.

Zowel leden van de coalitie als van de oppositie gaven hun mening over deze onderwerpen. De rode draad door alle visies van de leden was dat men voorstander is van een strikt zakelijke relatie zonder emoties. Ook moeten beide landen er belang bij hebben als de relatie wordt voortgezet.

Suriname moet ook zelf aangeven voor welke projecten of sectoren de gelden zullen worden aangewend.

Het parlement heeft middels een motie haar mening gegeven welke met algemeen 27 stemmen werd aangenomen.

De motie werd ondertekend door de leden

O. Rodgers,
A. Kruisland,
R. Berenstein,
R. Randjietsingh en
R. Ronodikromo.

Hierin stond aangegeven:

- Dat De Nationale Assemblee kennis heeft genomen van de mededeling van Nederland dat zij de brede ontwikkelingssamenwerking krachtens het Ontwikkelingsverdrag van 1975 binnen een termijn van 5 jaar moet worden afgebouwd.

- Dat de mogelijkheid voor Suriname moet worden opengelaten om de termijn van 5 jaar in te korten.

- Dat de besteding van de Pariteitsmiddelen een aangelegenheid van Suriname is en dat wij dit ook daadwerkelijk moeten verwezenlijken en

- Dat de toekomstige relatie tussen beide landen moet worden gekenmerkt door onder meer volwassenheid, zakelijkheid, wederzijds respect en het voorkomen van unilaterale beslissingen.Op donderdag 20 januari heeft het parlement vergaderd over de ontwerpwetten Wijziging van de Kiesregeling en de Terugroeprecht.

Met de behandeling van deze wetsontwerpen werd reeds aangevangen op 3 november 2004.

Voor de ontwerpwet houdende terugroeping van volkvertegenwoordigers werden enkele leden van het parlement in eerste ronde aan het woord gelaten.

Zo gaf de parlementariŽr Arnold Kruisland aan dat enkele bepalingen duidelijker geformuleerd moeten worden zoals die van de gronden van de terugroeping. Dit om in de toekomst bij de uitvoering ervan onnodige problemen te voorkomen.

Ook het lid Winston Jessurun zei in zijn betoog dat er problemen zouden kunnen ontstaan bij terugroeping van leden van de VVV.

Verder kwamen de leden Maurits Hassankhan en Adiel Kallan aan het woord. De algemene mening was dat er geÔnvesteerd is in de kandidaten en dat zij dan niet zomaar kunnen overlopen naar een andere partij zonder daar consequenties aan te verbinden.

Terugroeping van leden via een referendum zou volgens het lid Kallan, voor Suriname niet werkbaar zijn vanwege redenen van praktische aard.

Voor de ontwerpwet tot nadere wijziging van de kiesregeling werd vastgesteld dat er nader onderzoek en informatie moet worden ingewonnen om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen in het parlement over dit ontwerp. Er bestond onduidelijkheid de begrippen kieswet en kiesregeling.

Verder ontstond de discussie over wijziging van de kiesregeling met een grondwettelijke meerderheid in het parlement.

De interpretatie van enkele grondwetsartikelen en de consequenties daarvan zijn ook punt van bespreking geweest. De vergadering werd om deze redenen geschorst. Na de schoring vroeg de fractievoorzitter van het Nieuw Front, de heer Otmar Rodgers de vergadering te verdagen, omdat er meer tijd nodig is om informatie in te winnen over dit ontwerp.

De Voorzitter van De Nationale Assemblee verdaagde de vergadering tot een nader te bepalen datum.Ambassadeur Zuid Korea op beleefdheidsbezoek

De Ambassadeur van Zuid Korea, Z.E. Shoong Chull Shin bracht een beleefdheidsbezoek aan de Waarnemend Voorzitter van De Nationale Assemblee, mevrouw mr. Ruth Wijdenbosch.

De Ambassadeur heeft eerder op de dag zijn geloofsbrieven aangeboden aan de President van de Republiek Suriname. Hij was vergezeld van Consul Chung - Un Im en rechter Choon - Ho Park (Koreaanse kandidaat van het International Tribunal Law of the Sea).

De Ambassadeur heeft zijn standplaats in Caracas, Venezuela.

Shyam Guptar en zoon verdacht van cocaÔne handel

Het Korps Politie Suriname heeft drie verdachten aangehouden omdat ze in cocaÔne handelden. De hoofdverdachte is de 60-jarige Surinaamse rijsthandelaar, Shyam Guptar. Hij is in Paramaribo gearresteerd.

Guptar wordt verdacht verantwoordelijk te zijn voor de uitvoer van cocaÔne uit Suriname, naar Nederland. Al langer wordt Guptar beschouwd als iemand die op grote schaal in cocaine handelt. Tegelijkertijd zijn door de Nederlandse Nationale Recherche negen verdachten aangehouden in Nederland.

De aangehouden verdachten maken vermoedelijk deel uit van een groepering rondom Guptar. De Nederlandse Nationale Recherche had informatie dat een boot van de hoofdverdachte vanuit Venezuela, via Suriname, onderweg zou zijn naar Nederland. Ook de bemanning van de boot is aangehouden.

Tegelijkertijd is zijn 28-jarige zoon aangehouden op het vliegveld van Porto in Portugal. Bij zijn aanhouding had hij onder meer een tekening van een boot met de vermoedelijke bergplaats van de cocaÔne in zijn bezit.
Politieberichten

Auto over de kop door roekeloos rijgedrag

Een personenauto met 3 inzittenden sloeg op de Nieuwe Grondweg over de kop. De 19-jarige bestuurder T.S. raakte hierbij ernstig gewond en is in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen.

De twee anderen zijn na medische behandeling heengezonden. Uit het voorlopig onderzoek is gebleken dat T.S. vermoedelijk met zeer hoge snelheid reed en daarbij door nog onbekende redenen de macht over het stuur heeft verloren.

De bestuurder was niet onder invloed van alcohol en is in het bezit van een geldig rijbewijs. De materiŽle schade van het voertuig is groot en deze is ter algehele keuring in beslag genomen.

De politie doet een beroep op autobestuurders hun roekeloze rijgedrag te corrigeren, daar dit gedrag een gevaar vormt voor hun leven alsook dat van ander weggebruikers.

Bestuurders en in het bijzonder de lijnbusbestuurders worden op het hart gedrukt niet op de rijbaan of deels op de rijbaan te stoppen, aangezien dit voor stagnaties en onnodige aanrijdingen zorgt.

Bij overtreding hiervan zal de politie niet nalaten wettelijke maatregelen te treffen.Rovers aangehouden

Twee verdachten die de afgelopen week de eigenaar van een restaurant aan de Voorstraat in Coronie hebben mishandeld en beroofd, zijn door de politie aangehouden. De rovers hebben kans gezien omstreeks 02.00 uur in de nacht de eigenaar en zijn vrouw in hun slaap te overvallen.

Een groot geldbedrag, een DVD-player en een hoeveelheid aan dranken zijn daarbij door de overvallers buitgemaakt. De man en zijn vrouw hebben enkele lichte verwondingen opgelopen. Het is de politie gelukt een groot deel van het gestolen geld en de dranken terug te vinden. Ook een mes waarmee de rovers de daad gepleegd hebben is in beslag genomen.Valse US$100-bankbiljetten in omloop

De politie van Nieuwe Haven en station Kwatta hebben de afgelopen dagen in drie afzonderlijke zaken vijf verdachten ter zake vervalsing van Amerikaanse bankbiljetten in verzekering gesteld.

In twee zaken die bij de politie van Kwatta in onderzoek zijn, hebben de verdachten er de gewoonte van gemaakt bij een Chinese winkelier met biljetten van US$100 te betalen.

Bij controle kwam de winkelier tot de ontdekking dat het om valse bankbiljetten ging. De politie heeft bij een van de verdachten attributen gevonden en in beslag genomen die vermoedelijk gebruikt worden om de vervalsing te plegen.

In dat geval van Nieuwe Haven betreft het twee mannen die in totaal US$900 bij zich hadden. Ze boden een deel hiervan ter inwisseling aan bij een wisselkantoor. Tijdens controle bleek dat het om valse Amerikaanse dollars ging. De politie werd ingeschakeld die tot hun aanhouding overging. Het resterend deel van die US$900 bleek ook vervalst te zijn.

De politie doet een beroep op de gemeenschap om bij het in ontvangst nemen van alle bankbiljetten ter voorkoming van benadeling en of financiŽle schade alle voorzichtigheid in acht te nemen.Brand

Een restaurant aan de weg naar Maretraite is afgebrand. Volgens het voorlopig onderzoek verlieten de eigenaar en een arbeider omstreeks middernacht de zaak, nadat alles goed was afgesloten.

Omstreeks 05.00 uur kreeg de politie bericht dat het gebouw in brand stond. De gealarmeerde brandweer was snel ter plekke maar kon niet voorkomen dat het restaurant afbrandde.

De belendende panden hebben daarbij waterschade opgelopen. Het gebouw en inboedel waren tegen brand verzekerd.Wapens in beslag genomen

De Anti-Narcotica Brigade van het KPS heeft na een ingekomen tip een inval gepleegd in een woning op het Kasabaholoproject. Bij deze inval in de woning zijn er twee pistolen, een jachtgeweer (five-shooter), een partij patronen een groot geldsbedrag in SRD en US dollars.

niba - niba suri magazine

Er zijn twee mannen en een vrouw aanhouden. De mannen zijn hangende het onderzoek in verzekering gesteld, terwijl de vrouw na verhoor heen is gezonden. Uit het onderzoek is gebleken dat de wapens illegaal in het bezit van de mannen waren.

Voorlichting KPS
Sjaam BhoelanVragen
over
de Douane
of over
Douane
 zaken ?www.DOUANESURINAME.comEid-Oel Adha
(het slachtfeest van de Moslims)


Dit offerfeest wordt gevierd ter nagedachtenis aan de gebeurtenis waarbij de heilige profeet Abraham op Gods bevel het allerliefste moest offeren: zijn enige zoon IsmaŽl.

Met de bereidheid dit uit te voeren toonde Abraham zijn absolute onderwerping aan het gezag van Allah.

niba - niba suri magazine

In plaats van IsmaŽl mocht Abraham een ram offeren. Op iedere Moslim die hiertoe in staat is rust de plicht om een vierpotig dier te offeren, waarmee de volmaakte onderwerping aan het gezag van Allah wordt gesymboliseerd.

niba - niba suri magazine

Tijdens deze dagen houdt men gebedsbijeenkomsten en brengt men een ritueel offer.

niba - niba suri magazine

Foto's: Myra Winter

  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

  ††