suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      
á

    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 11 - September - 2004          SuriMagazine no. 11  

Met in deze uitgave:
 
Geen ontwikkelingen zonder jongeren
Nederlands leger nu naar Suriname
Raad voor Cultuur
ADEKstudenten naar Curašao
Horeca en Toerisme Show 2004
Tweede openbare aanbesteding nodig
EBS verwaarloost onderhoud palen
Suriname pakt publieke sector aan
Zware wapens en drugs aangetroffen
De President geinformeerd
Stichting B.B.S. boekt succes met nieuwe aanpak
Matta krijgt tweeluik dag Inheemsen
De Franse Ambassadeur onderscheiden
Rijst is leven
Telecomwet eindelijk aangenomen
EU  ziet positieve veranderingen in Suriname
Kamer van Koophandel gaat digitaal
Nationale Vrouwen Beweging
Politie berichten
Openbare inschrijving
Eerste resultaat actie van Jeugdpolitie
Chinese motolovcocktailgooiers aangehouden
KPS Jeugdactiviteiten
De radio krijgt internationale erkenning
Girlfight op 16 September
Een impressie van de Tentoonstelling Vida
 

 
 
Geen ontwikkelingen zonder jongeren
 
niba - niba suri magazine
 
 
Tijdens de Suriname DistrictenDag van 18 en 19 september a.s.
zal in de Haagse Hogeschool een evenementenmix gehouden worden ter bevordering van de duurzame sociaal-economische ontwikkeling in de Surinaamse districten. Om dit te kunnen doen, is de steun van Surinaamse en andere jongeren onmisbaar, zo stelt de organisatie.
 
Om te investeren in duurzame ontwikkeling in de Surinaamse districten is de daadkracht, vernieuwingsdrang en energie van de jongere generaties onmisbaar. Dit is de reden dat de organisatie studerende Surinamers en andere jongeren die perspectief zien in Suriname, oproept aanwezig te zijn op deze dagen. Ook bij de organisatie van het grote evenement zijn veel Surinaamse jongeren betrokken.
 
Jongeren krijgen de kans tijdens SDD om relaties te leggen met jongeren in Suriname, jongeren in Nederland, met bedrijven in Suriname en met bedrijven in Nederland.
 
De mogelijkheden op het gebied van economie, cultuur, sport, toerisme, gezondheidszorg, milieu en energie zijn talrijk. Tevens organiseert SDD voor de jongeren extra activiteiten op deze dagen.
 
Zo zal er een live teleconferentie plaatsvinden met jongeren in Suriname. SDD heeft jullie input op beide dagen nodig, dus we verwachten jullie aanwezigheid op 18 en 19 september.
Voor meer informatie over de SDD kun je kijken op:
 


 
Nederlands leger nu naar Suriname
 
Suriname zal weer Nederlandse militaire in het binnenland toelaten om er een jungle training te volgen. Ons land en de Nederlandse overheid kwamen dit onlangs overeen waardoor de voortzetting van de jungletrainingen voor Nederlandse militairen in Suriname gewaarborgd is.
 
Suriname en Nederland konden zich niet vinden in de vorige afspraak met betrekking tot de wijze waarop en waarmee Nederlandse militairen naar Suriname konden reizen. Elke buitenlander wanneer die niet tot een diplomatieke missie behoort moet volgens de algemene douane regels gevisiteerd worden. Nu is dit dispuut geen struikelblok meer.
 
Suriname en Nederland zijn zelfs overeen gekomen dat er een tegenprestatie door Nederland wordt geleverd, die per jungletraining zal worden vastgesteld. 
 
De eerste groep Nederlandse militairen komt volgende maand naar ons land. Zestig manschappen van het korps Mariniers en de Koninklijke Landmacht zullen dan de grondbeginselen van militair opereren in de jungle worden bijgebracht.
 
Ieder jaar zullen twee jungletrainingen voor Nederlandse militairen in Suriname worden gehouden. Het is niet bekend wat de omvang is van de tegenprestatie voor deze jungletraining.
 

 
Raad voor Cultuur
 
De secretaris internationaal cultuurbeleid van de Nederlandse Raad voor Cultuur, Bram Buijze, zal Benjamin Mitrasingh bijstaan bij de formulering van uitgangspunten voor een Raad voor Cultuur. Mitrasingh zal op donderdag 23 september aanstaande een bijeenkomst organiseren voor vakdeskundigen op het gebied van cultuur in Suriname.
 
De Raad voor Cultuur zal moeten bestaan uit personen met een Surinaamse nationaliteit die de regering op verzoek of geheel vrijblijvend kan adviseren over het te voeren cultuurbeleid.
 
Cultuurdeskundigen zullen wel over aantoonbare deskundigheid moeten beschikken. Volgens Mitrasingh zijn ontwikkelingen binnen het werkveld van cultuur niet goed op elkaar afgestemd. Dit heeft volgens de archeoloog sinds de onafhankelijkheid van ons land in 1975 geen positieve resultaten opgeleverd.
 

 
ADEK studenten naar Curašao
 
Studenten van de studierichting Milieuwetenschappen zien hun droom werkelijkheid worden. De overheid, semi-overheid en het bedrijfsleven hebben het mogelijk gemaakt dat de begroting van ruim 23 duizend Amerikaanse dollar voor een educatieve trip naar Curašao is gedekt.
 
Van 19 tot 29 september zullen  twintig studenten onder leiding van docenten hun lang gekoesterde educatieve trip kunnen maken. Vanaf 1 maart spaarden de studenten elke vrijdag tien Surinaamse dollar tot aan het moment van vertrek zodat de kosten voor hun maaltijden gedekt kunnen worden.
 
Het bezoek van de studenten past in het kader van de samenwerking tussen de Universiteit van de Nederlandse Antillen en de ADEK-Universiteit. De onderwerpen voor de lezingen worden studenten zelf voorbereid en gepresenteerd. Door verschillende vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven werden aan de studenten aanvullende informatie gegeven. Audrey Singh, docente Milieuwetenschappen en co÷rdinator van de educatieve trip, vindt  de trip een belangrijke stap in de ontwikkeling van de studenten.
 
De opgedane kennis en ervaringen zullen voor de student, de Universiteit en de hele gemeenschap van groot nut zijn. Daarom zullen de studenten specifieke locaties bezoeken, die in Suriname niet voorhanden zijn. De studenten en docenten zullen tien dagen op Curašao verblijven.
 

 
Horeca en Toerisme Show 2004
 
Met het oplaten van ballonnen met daaraan kartonnen grietjebies, verrichtte Minister Clifford Marica van Arbeid en Technologische Ontwikkeling de officiele opening van de Horeca en Toerisme Show 2004. Diverse restaurants van hotels, toeroperators, souvenirzaken, cateringsservices, horecatoeleveringsbedrijven nemen aan de show deel.
 
De organisatoren van dit evenement, de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) en de Stichting Toerisme
Suriname (STS), kozen symbolisch voor de grietjebie omdat deze vogel de vakantie inluidt. Horeca en toerisme worden steeds meer als een belangrijke groeisector in de economie gezien.
 
Tijdens de toespraken gaf directeur van SAO Bernadette Emanuels, te kennen dat men al te vaak denkt, dat een kamertje onder het huis, een leuk gaarkeukentje, een aircobusje of een tafeltje met bloemen, de enige ingrediŰnten zijn voor het welslagen van een horeca- of toerisme bedrijf. De sector is zeer dynamisch en vereist door de moderne ontwikkelingen een grote professionalisering van aanpak, zodat Suriname kan voldoen aan internationale standaarden. Daarom zijn constante trainingen en upgrading van medewerkers een absolute vereiste.
 
Minister Marica benadrukte dat Suriname veel mogelijkheden heeft op het gebied van ecotoerisme. De totale samenleving kan hierbij een bijdrage leveren. We moeten die attitude opbrengen om gastvrij en gastvriendelijk te zijn in onder andere confectie- en horecazaken, taxi, politie- en immigratiediensten.
We moeten een inhaalslag maken om ook het toerisme tot hoofdmiddel van bestaan te maken, aldus de minister.
 

 
Tweede openbare aanbesteding nodig
 
Het Ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft een tweede openbare aanbesteding gehouden voor het herstel van de weg in West-Suriname en wel vanaf de Saronbrug. Bij de eerste openbare aanbesteding enkele weken geleden kon geen toewijzing plaatsvinden, omdat de aannemers niet voldeden aan de bestekvoorwaarden.
 
Daarom werd er vorige week een plaatselijke aanwijzing in dat gebied gehouden, waarbij 8 aannemers aanwezig waren. Zij werden volledig ingelicht over de bestekvoorwaarden, hoe de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en waarmee. Zo kregen de aannemers uitleg over het materiaal en de machines die moeten worden gebruikt bij de herstelwerkzaamheden.
 
Enkele bedrijven in het gebied hebben onlangs het initiatief genomen om alvast een paar delen van de weg in goede staat te brengen.
 

 
EBS verwaarloost onderhoud palen
 
Aan de Wulfingstraat ter hoogte van de St. Paulusschool is de afgelopen week een zeer gevaarlijke situatie ontstaan. Een van de lantaarnpalen was door ouderdom en weersinvloeden aan de onderkant volledig doorgeroest en is geknakt.  Hierdoor kwam de paal, die nog aan de stroomdraden vastzat, over de weg te hangen.
 
Omdat er nog spanning stond op de leidingen en het gevaar bestond dat de kapotte paal andere palen mee kon trekken werd de weggebruikers in verband met elektrocutiegevaar, aangeraden een andere route te kiezen.
 
Het is onduidelijk waarom de EBS, die de taak heeft om regelmatig onderhoud en inspecties uit te voeren, de aangetaste elektriciteitspalen niet op tijd vervangt.
 

 
Suriname pakt publieke sector aan
 
De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) heeft een lening van 5 miljoen US dollar goedgekeurd aan Suriname, waarmee het ambtenarenapparaat gemoderniseerd zal worden. De overeenkomst is eind augustus getekend door de IDB-vertegenwoordiger Pablo Adam en minister Humphrey Hildenberg van FinanciŰn.
 
Met deze lening kan ons land het - Public Sector Management Strengthening Program - uitvoeren dat in totaal 6.250.000 US dollar kost en waarvan Suriname zelf het resterende deel inbrengt. De lening moet in  4 jaren zijn afgelost. Het Public Sector Management Strengthening Program is bedoeld ter verbetering van de transparantie, doelmatigheid en comptabiliteit van de publieke sector.
 
Verder biedt het programma de overheid ondersteuning om wettelijke regelingen te herdefiniŰren en er komt technische versterking voor de instituten die belast zijn met de ambtenarij, de burgerlijke stand en met overheidsaankopen. Met de uitvoering van dit programma zijn het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van FinanciŰn belast.
 

 
Zware wapens en drugs aangetroffen
 
Op woensdag 8 september werden tijdens een bliksemactie, door het Arrestatie Team (AT) van het Korps Politie Suriname een groot aantal zware wapens van verschillende kalibers, een grote hoeveelheid munitie, handgranaten, mortiergranaten, dynamiet, RPG-granaten, satteliet telefoons, lightsticks, bandmitrailleurs en
ongeveer een kilogram cocaine, in een autospuitinrichting te Dijkveld in beslag genomen.
 
Er werden bij de wapens ook twee complete politie-uniformen aangetroffen.
 
niba - niba suri magazine
  (foto KPS Sjaam Bhoelan)

Deze succesvolle inval van de politie is mogelijk geworden na intensief speurwerk en de goede samenwerking tussen het AT en andere dienstonderdelen van het Korps Politie Suriname.
 
De bedrijfsleidster, haar echtgenoot en vier arbeiders konden ter plekke worden aangehouden. Het onderzoek in deze zaak duurt nog voort, maar nu al is vast komen te staan dat met deze geslaagde actie veel ellende voor de maatschappij en burgers is voorkomen.

Met dit eensgezinde en krachtdadige optreden van de politie, wil zij een duidelijk signaal afgeven, dat de criminaliteitsbestrijding prioriteit nummer 1 is geworden van elke politieagent.
 

 
De President geinformeerd

President Ronald Venetiaan heeft de afgelopen week het hoofdbestuur van de Nationale Partij  Suriname (NPS) op zijn kabinet ontvangen. Naar wij vernomen hebben, stond de kwestie-Bendt hoog op de agenda.
 
De leden van de Raad van Toezicht en directie van de Wegenautoriteit Suriname hebben eveneens samen met minister
Dewanand Balesar van Openbare Werken een bezoek gebracht aan de President. Het is de minister van OW ernst met de plannen van de regering om in totaal 850 kilometer infrastructuur te asfalteren, te herstellen en te verharden.
 
Met een goed en degelijk wegennet kan de ontwikkeling over het hele land gespreid worden. Om ditplan zonder stagnatie uit te voeren is de deskundigheid en co÷peratie van de Wegenautoriteit noodzakelijk.
 

 
Stichting B.B.S. boekt succes met nieuwe aanpak
 
De nieuwe manier van aanpak, door de Stichting Behoud Bananen Sector begint nu al vruchten af te werpen.  Het personeel heeft weer vertrouwen in het bedrijf en dat blijkt onder meer uit de goede resultaten die geboekt worden door de inzet van de werknemers. De opbrengst per hectare neemt net als de kwaliteit toe.
 
Mila Bussumbhar is farmmanager te Jarikaba IV en verantwoordelijk voor het inplanten en afoogsten van een 250 hectare groot areaal. Zelf zegt ze hierover dat het is als vrouw een uitdaging is, om zo dat het als vrouw een uitdaging is, een functie te bekleden, aangezien je weinig of geen vrouwen in dit soort jobs tegenkomt. Mevrouw Bissumbhar zegt vooral voldoening in haar werk te hebben, omdat het haar gelukt is de nagestreefde bedrijfsdoelen ook daadwerkelijk te bereiken.
 

 
Matta krijgt tweeluik dag Inheemsen
 
Het Nola Hatterman Instituut heeft onlangs een tweeluik, gemaakt in in verband met de dag van de Inheemsen, aan de bewoners van Matta aangeboden. In de delegatie die vanuit Paramaribo zaten: dhr. Dubois-onderdirecteur van het Directoraat Cultuur, medewerkers van het Directoraat Cultuur, professor Pushpita die verbonden is aan de ambassade van India, studenten en docenten van het Nola Hatterman Instituut, George Ramjiawansingh coordinator van Het Project Potlood en Penseel, de musicus Bongo Charlie en Denise Jannah.
 
In Matta werd het tweeluik door de studenten en docenten van het Nola Hatterman Instituut in de gemeenschapsruimte opgehangen. Namens de bewoners van Matta bedankten mevrouw Kross en Mevrouw Markiet voor deze geste. Bongo Charlie speelde op zijn trommel waarbij Denise Jannah tot een ieders verrassing spontaan begon te zingen.
 
niba - niba suri magazine

                     Denise Jannah en Bongo Charlie
 
Het Nola Hatterman Instituut verzorgde in 1998 de eerste vakantiecursus in Matta en ook dit jaar zullen medewerkers van het Instituut voor twee weken afreizen naar Matta om daar met de kinderen creatief bezig te zijn.
 

 
De Franse Ambassadeur onderscheiden
 
De vertrekkende Franse Ambassadeur Oliver Maitland Pelen heeft voor zijn verdiensten aan ons land de hoge onderscheiding van - De ere orde van de gele Palm -  uit handen van onze President Ronald Venetiaan mogen ontvangen.
 
De Ambassadeur die er mede voor gezorgd heeft dat de vriendschappelijke band tussen Suriname en Frankrijk verstevigd is, heeft zich de afgelopen 6 jaar op verschillende terreinen voor ons land verdienstelijk gemaakt.  Zo heeft hij onder andere bijgedragen aan de herstelwerkzaamheden van het Ziekenhuis te Albina in het district Marowijne, de samenwerkingsovereen-komsten met de Ministeries van Defensie en Justitie en Politie en het jaarlijks terugkerende Fet de la musique.  De  Surinaamse participatie aan dit muziekfestijn heeft er in geresulteerd dat meer dan 100 verschillende groepen zijn uitgenodigd om volgend jaar mee te doen in Frankrijk en andere Caribische landen.
 
De heer Oliver Maitland Pelen, die de weeskinderen in Paramaribo altijd een warm hart heeft toegedragen, zei bij deze gelegenheid dat hij goede herinneringen aan ons land en het prachtige binnenland waaronder de geweldige bergen, flora en fauna naar zijn land meeneemt.
 

 
Rijst is leven
 
Met het thema  - Rice is Life -  is het jaar 2004 door de Wereld Voedsel Organisatie, de FAO,  uitgeroepen tot internationaal jaar van de Rijst. Meer dan de helft van de wereldbevolking eet rijst als hoofdvoedsel.
 
In verband hiermee en het tienjarig bestaan van het Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum Nickerie, ADRON, werd door dit instituut in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij een seminar  - De rijstsector,  hoe verder? - georganiseerd.
 
Het is de bedoeling dat tijdens het seminar vanuit verschillende invalshoeken door de deelnemers wordt gediscussieerd over een nieuw plan van aanpak voor dit belangrijke landbouwproduct, waardoor een grotere opbrengst per hectare kan worden verkregen en ons land beter kan concurreren op de wereldmarkt.
 

 
Telecomwet eindelijk aangenomen
 
Telecommunicatie heeft altijd een centrale rol gespeeld bij de ontwikkeling van Suriname. Dat zal ook zo blijven als de telecommarkt in ons land wordt geliberaliseerd. Dit zei minister Guno Castelen van Transport, Communicatie en Toerisme gisteren bij de behandeling van de Telecommunicatiewet in het parlement.
 
Hiermee gaf hij antwoord op de vragen van de volksvertegen-woordiging over hoe de telecom situatie in ons land eruit zou zien als de nieuwe Telecommunicatiewet wordt goedgekeurd.
 
Er is een studie uitgevoerd om te kunnen bepalen hoeveel operators toegelaten kunnen worden tot de Surinaamse markt. Telesur zelf kan slechts 15 tot 25% van de telecomdiensten garanderen. En de nieuwe operators zullen het verzorgingsgebied van het binnenland en districten krijgen.
 
Telesur, nu het enige bedrijf dat telefoniediensten aanbiedt, zal bij de liberalisatie van de telecomsector worden omgezet in een N.V. en met uitzondering van de controlerende taken, alle andere diensten blijven leveren aan het publiek. 
 
De TAS (Telecommunicatie Autoriteit Suriname), zal de controlerende taken overnemen.
 
Samen met de regering, de leiding van Telesur en de Raad van Commissarissen  is er ook voor de dochtermaatschappij ATV een pad uitgestippeld om zelfstandig te gaan opereren.
 
Over de schuld die de overheid heeft bij Telesur deelde de TCT-minister mee dat deze verrekend  zal worden middels invoerrechten, dividendbelasting en andere zaken. Dat zal ook het geval zijn met de nieuwe telecombedrijven, als de regering een schuld bij hen zou hebben, aldus de TCT-bewindsman.
 
De Wet Telcommunicatievoorzieningen is na lang debatteren in het parlement  aangenomen. De wet bestaat uit 131 artikelen.
DNA voorzitter Sardjoe is tevreden over de wijze waarop de oppositie en de coalitie hun bijdrage hieraan hebben geleverd.
 

 
EU  ziet positieve veranderingen in Suriname
 
De Charge d' Affaires van de Europese Commissie hier te lande, Jacques Roman, heeft een afscheidsbezoek gebracht aan de voorzitter van De Nationale Assemblee, Ramdien Sardjoe.  Hierbij was ook Arnold Kruisland, voorzitter van de DNA-commissie Buitenlandse Zaken, aanwezig.
 
De heer Roman memoreerde bij dit afscheid enkele belangrijke momenten uit deze periode, zoals de inauguratie van de president van de republiek Suriname en de ondertekening en bekrachtiging van de Coutonou-overeenkomst.

Ook zei hij, dat de voorbereidingstijd van twee jaar door de huidige regering vruchten heeft afgeworpen. De projecten van de Europese Commissie zijn nu volop in uitvoering. En dat de Mid Term Review van de Europese Commissie zeer positief is voor ons land.

Er zijn grote veranderingen tot stand gekomen. De volgende regering heeft het voordeel  dat er heel veel projecten van de grond zijn gekomen en dus in een rijdende trein kan stappen.
 

 
Kamer van Koophandel gaat digitaal
 
De Kamer van Koophandel en Fabrieken heeft de afgelopen week een presentatie gegeven van de nieuwe ontwikkeling op het gebied van de automatisering. Een programma dat de KKF met financiering uit fondsen van CIDA-CPEC-projecten mogelijk heeft gemaakt, resulteerde allereerst in vernieuwing in de eigen organisatie.
 
Tijdens de presentatie kwamen voorts de mogelijkheden aan de orde van het linken van de KKF website aan websites van andere data-producerende instanties.
 

 
Nationale Vrouwen Beweging
 
Het trainingstraject van het project Vrouwen in Niet Traditionele Vrouwen Beroepen (NTVB) is onlangs afgesloten met de uitreiking van 19 certificaten in het gebouw van NAKS. Vorig jaar werd gestart met 19 cursisten van de opleidingen Electro, Bouw en Mediatraining en alle deelnemers hebben de eindstreep gehaald.
 
Het NTVB is een project van de Nationale Vrouwen Beweging. Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling verzorgde de opleidingen Elektro en Bouw en de Mediatraining werd gegeven door Mediavision.
 

 

NIBA-SuriMagazine, een gratis wekelijks internet Magazine. Een overzicht  van  gebeurtenissen in de 
Surinaamse samenleving.
 
Eindredactie J. Moesa
Senior correspondent /
redacteur: Henry Strijk
Medewerker: John Brouwer de Koning
Vormgeving: Phillip Lutz
 
Vertel uw vrienden en kennissen over NIBA.
 
U kunt dit ook uitprinten en doorgeven.
 
Personen of organisaties die NIBA ook gratis willen ontvangen kunnen zich voor hiervoor opgeven.
 
Stuur even een email met
als onderwerp :
aanmelden NIBA, 
of ga naar onze website
www.suriname.NU en klik met uw muis op SuriMagazine en vul uw emailadres in. Klik nu op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestigingsemail.
 
Belangrijk: Klik op de link in de bevestigingsemail.
 
Indien u geen prijs meer stelt op NIBA, laat het ons dan a.u.b. even weten.
 
Stuur even een email met als onderwerp :
afmelden NIBA
 
Of u kunt zich via onze website www.suriname.NU,
(klik op SuriMagazine) direkt afmelden.
 
 
 

Politie berichten

(Door: Sjaam Bhoelan, Voorlichting en Publiciteit K.P.S.)

Openbare inschrijving

Het Korps Politie Suriname houdt ten overstaan van notaris  Soeroedjbalie een openbare inschrijving van verschillende in beslag genomen vierwielige motor-rijtuigen op het terrein van station Geyersvlijt en bureau Nieuwe Haven.

Voor belangstellenden
zijn er op de respectievelijke bureaus bussen geplaatst voor het deponeren van hun reacties.

De ge´nteresseerden kunnen zich hiervoor op elk tijdstip wenden tot voormelde bureaus. De sluiting voor het deponeren is gesteld op twee uur vˇˇr de opening van de respectievelijke bussen.


Datum: donderdag 16 september 2004

Tijd: 13.00 uur n.m.

Plaats:
terrein Politie Bureau Nieuwe Haven

Datum: vrijdag 17 september  2004

Tijd: 13.00.uur n.m.

Plaats: terrein Politie Bureau Geyersvlijt

De zichtdagen zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 12.00 uur op bureau Nieuwe Haven  en station Geyersvlijt.


Eerste resultaat actie van Jeugdpolitie

De afdeling Jeugdzaken van het Korps politie Suriname is met ondersteuning van verschillende  maatschap-pelijke groeperingen NGOs
en Overheidinstanties afgelopen weekeind gestart met verschillende acties.

Dit in het kader van de jeugdcriminaliteits-preventie en de bestrijding, alsook het toezicht op de naleving van de rechten van het kind. Daarbij zijn in totaal 41 jeugdigen van de straat gehaald, onder wie 28 jongens en 13 meisjes, die kinderarbeid c.q.
krantenverkoop verrichtten met of zonder supervisie van ouders.De kinderen varieerden in de leeftijd van 12 tot 16 jaar.

Nadat de kinderen van de straat werden gehaald werd er van hen een intake-formulier gemaakt die naderhand wordt opgestuurd naar het Bureau Familierechtelijke Zaken.

De ouders van de jeugdigen zijn opgeroepen om aangesproken te worden, er verschenen echter slechts
vier ouders. Deze gaven aan te weten dat kinderarbeid verboden is maar dat zij daartoe gedwongen zijn vanwege hun slechte
economische situatie.

Vermeldenswaard is dat een groot deel van de
opgebrachte  kinderen de school niet meer bezoeken. Gezien het enthousiasme  waarmee de gemelde partners hun medewerking verleend hebben aan deze acties kan gesteld worden dat de geplande acties succesvol verloopt.

Opvallend is dat op zondag 5 september tijdens
controle en surveillance geen kinderen zijn opgebracht door de
politie. Met de start van deze acties is het sein gegeven voor de reactivering van de taakstellingen van de afdeling Jeugdzaken
waarop vanwege allerlei obstakels een gedoogd beleid werd gevoerd.

De controlewerkzaamheden van de politie in samen-werking met de overige instanties duren voort.


Chinese motolovcocktail-gooiers aangehouden

Vijf Chinezen, waaronder een vrouw, zijn in verband met een poging tot brand- stichting door de recherche van Nieuwe Haven aangehouden. Het vijftal, gezeten in een auto, had in de nacht van 27 maart 2004 getracht een Chinese bar / restaurant in brand te steken.

Volgens het onderzoek gooiden ze twee molotovcocktails naar het balkon van het gebouw. Het kwam daarbij tot een ontploffing.

Twee voorbijgangers van een buurtwacht en een politieambtenaar sloegen alarm en schoten de Chinese winkelier te hulp. De auto die de
verdachten gebruikt hadden, werd afgedekt in een gesloten garage
buiten Paramaribo aangetroffen en in beslag genomen.

De kentekenplaat en andere zaken waren van de auto verwijderd. De recherche van Nieuwe Haven onderzoekt wat het motief tot deze daad is geweest.


 KPS Jeugdactiviteiten

Zoals eerder bekend werd gemaakt is de
politie in het kader van haar serie buurtactiviteiten gestart met de jeugdactiviteiten te Stibula, wijk Latour.

De activiteiten gingen van start met een rondmars van de drumband van de politie, de politiekapel en de brandweer, door de straten binnen deze wijk. Een groep jeugdigen heeft de drumband tijdens deze rondmars te voet gevolgd.

De  belangstelling van de buurtbewoners, in het bijzonder de jeugd, was goed.

Als attractie liep er ook een clown mee om de kinderen gezellig bezig te houden. Na de rondmars kregen de kinderen wat te drinken. Door de afdeling Jeugdzaken, Verkeers-voorlichting, Narcotica Brigade, het Bureau JustitiŰle Kinderbescher-ming en het Bureau Alcohol en Drugs werd de jeugd voorgelicht. Enorme belangstelling genoten de stands van de brandweer; maar vooral die van de Narcotica Brigade, waar drugs en coca´nebolletjes te zien waren.

Ook waren er demonstra-ties met een motorfiets en door de Brandweer. Rond 19.00 uur werden de activiteiten beŰindigd. Het Korps Politie Suriname mag terugblikken op een geslaagde activiteit. Voorts zal de Politie nog Leiding 9A, Hanas Lust en het Valliantsplein bezoeken.

Deze vakantievoorlichtings- en informatiesessies doet het KPS samen met het Korps Brandweer Suriname.

Gelet op de doelstelling van deze  jeugdactiviteiten wordt er een beroep gedaan op de ouders, om de jeugd massaal te laten
deelnemen aan de activiteiten in hun wijk.

 
 
 
Schrijversgroep 77
 
De radio krijgt internationale erkenning
 
Willy Alberga was met haar verhaal  De radio  de trotse winnares van een goede tweede prijs bij de Kwakoe Literatuur wedstrijd 2004.
 
In de jury zaten onder meer mevrouw Eva Essed-Fruin, mevrouw Varina Tjon A Ten en Adriaan Krabbendam en het thema van de wedstrijd was media en diversiteit.
 
In  - De radio -  praten twee Surinederlanders, soms met heimwee, soms bezorgd, over de programmas van radio Apintie. Ze verlangen terug naar hun oude buurten waar de stem van de radio met ongecensureerd volume, steeds weer in een andere taal, uit de huizen schalde.
 
Met veel gevoel voor humor brengt Willy de populariteit van het overlijdenspro-gramma naar voren. 
Als je geluk hebt, is er iemand bij is die je kent, zegt een van de
Surinederlanders in het verhaal.
 
Voor haar zelf betekent de prijs erkenning.
 
- Het is belangrijk voor me dat mensen die verstand hebben van literatuur het werk beoordelen -, aldus
de schrijfster.
 
Meer informatie over Willy Alberga en andere leden van S77 is te vinden op
de website van Schrijversgroep 77. 
 
 
 
 

Een impressie van de Tentoonstelling Vida van George Ramjiawansingh

Foto's: Myra Winter
 
niba - niba suri magazine
George Ramjiawansingh en de vertegenwoordiger van de OAS in Suriname
dhr Kingsley Lane
 
 
niba - niba suri magazine
Schilderij van George Ramjiawansingh geinspireerd op Chagall
 
 
niba - niba suri magazine
Beelden van George Ramjiawansingh en de hand van de meester  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

  áá