suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      
 

    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 15 - Oktober - 2004          SuriMagazine no. 17 


 
Met in deze uitgave:

Nieuw OK personeel opgeleid
BUZA krijgt nieuw gebouw van China
Quota's Men Cook Out
Ai no, inderdaad, dat was ik helemaal vergeten!
Miss Hindoestani Contest maakt uitbreiding mogelijk
Paulusschool krijgt boeken
Communiqué Vereniging Surinaams Bedrijfsleven
Onderzoekscommissie milieuzaken
Openbare Werken in Nickerie
Dag der Marrons groots gevierd
Rijke landen voeren een oneerlijk beleid
Muziek in de strijd tegen AIDS
Streekziekenhuis Nickerie automatiseert
5000 dollar voor een goede naam
Sranan Tori Academia nu ook in België
Leden Medisch Tuchtcollege geïnstalleerd
Leger des Heils 80 jaar in Suriname actief
Rasoelbaks nieuw lid Hof van Justitie
Gerenoveerd Wi Kontren overgedragen
Lions clubs bezorgen kinderen leuke middag
Tennisnieuws
De Wisselkoers SRD
Puwema: Tanpi
Presentatie nieuwe boek van Ismene KrishnadathNieuw OK personeel opgeleid

Zonder operatie kamer - en Anaestesie medewerkers kan de dokter niet opereren en kunnen de patiënten die geopereerd moeten worden niet geholpen worden. In de Kapel van het Diakonessenziekenhuis mochten 30 kandidaten voor de opleiding van operatiekamer medewerker en anesthesie medewerker hun diploma in ontvangst nemen.

De opleiding is verzorgd door medische specialisten van de verschillende ziekenhuizen in Suriname en gecoördineerd door het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en heeft ruim twee jaar geduurd. De geslaagde verpleegkundigen werken al in de operatie kamers van de 4 ziekenhuizen in Paramaribo. Een deel van hen heeft een verpleegkundige achtergrond en een deel zijn schoolverlaters van de Havo/VWO, met wiskunde, natuurkunde en scheikunde in hun pakket.

Zuster Elcira Boschveld, onderhoofd van de OK in het Diakonessezienhuis hoopt dat alle 30 nieuwkomers hun krachten zullen blijven geven in Suriname. Aan de andere kant gaat de technologie in de medische wereld, steeds verder. Niet alle nieuwe technische snufjes dringen door tot Suriname, maar wel het hoognodige ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van de zorg. Gelukkig is er wel literatuur over de vernieuwingen beschikbaar, waarbij het personeel toch op deze manier zichzelf kan bijscholen, aldus Boschveld.BUZA krijgt nieuw gebouw van China

(zie rechterkolom voor foto's)

Met het heien van een paal zal President Ronald Venetiaan op zaterdag 16 oktober het officiële startsein geven voor een nieuw hoofdkantoor van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa).

Daarbij zullen ook aanwezig zijn vice-president Jules Ajodhia, minister Marie Levens van Buitenlandse Zaken en andere leden van het kabinet, maar voorts ook Parlementsvoorzitter Ramdien Sardjoe, Ambassadeur Chen Jinghua van de Volksrepubliek China, de overige leden van het corps diplomatique en andere genodigden.

Op het terrein waar het nieuwe kantoor van het Ministerie van Buitenlandse Zaken komt te staan, mocht de pers de afgelopen week al opnamen maken. Het nieuwe BuZa-gebouw is een schenking van de Volksrepubliek China aan de Republiek Suriname en krijgt een waarde van ongeveer drie en een half miljoen Amerikaanse dollar.

Het ontwerp van het gebouw is door Chinese technici gedaan maar Surinaamse counterparts faciliteerden bij onder meer het aanpassen van het ontwerp aan de in ons land geldende bouwnormen. Het nieuwe BuZa-kantoor komt te staan op dezelfde lokatie waar het departement gevestigd was.

Op 1 augustus 1996 verwoestte een hevige brand dit ministerie te zamen met de gebouwen van De Nationale Assemblee en het oud-Ministerie van Algemene Zaken.

Met de bouw van dit nieuwe kantoor zal het ministerie van Buitenlandse Zaken kunnen voldoen aan internationale eisen waardoor staf en personeel op een effectievere en efficiëntere wijze kunnen werken aan de uitvoering van het buitenlands beleid.Quota's Men Cook Out

Quota International of Suriname zal op zondag 24 oktober 2004 wederom de jaarlijkse Men Cook Out organiseren op de pier van hotel Torarica. Ruim 150 mannen uit alle lagen van de bevolking zullen zich inzetten om hun culinaire talenten te tonen.

De opbrengst van de Men Cook Out is bestemd voor het uitvoeren van projecten met een goed doel. Momenteel heeft Quota International of Suriname twee nieuwe projecten in voorbereiding waarmee, indien uitvoerbaar, grote groepen in de surinaamse gemeenschap mee geholpen zullen worden.

In de afgelopen drie jaren heeft de club drie grote projecten opgeleverd. De Grietjebieschool en de Stichting Zonder Naam (Stizona) , beiden scholen voor kinderen met een geestelijk handicap zijn door de service club volledig gerenoveerd en uitgebreid. Aan de stichting Claudia A die zich bezighoudt met de opvang en begeleiding van HIV geinfecteerden en AIDS patienten zijn fondsen geschonken die onder andere besteed zijn aan de opvangruimte voor de kinderen. Daarnaast doneert Quota jaarlijks een bedrag van $25.000,-- aan verschillende organisaties met een sociaal doel.

De fondsen voor het realiseren van projecten en activiteiten voor haar doelgroepen worden verkregen door donaties van lokale en internationale bedrijven en door middel van fundraisingsactiviteiten zoals de Quota Night of Dances en de Men Cook Out. Belangrijke donoren zijn ook de mannen die hun kook kunsten zullen tonen en het bezoekend publiek van de Men Cook Out.

De inzet en het enthousiasme van de mannen die de Men Cook Out elk jaar weer tot een enorm succes maken wordt bijzonder gewaardeerd door Quota International of Suriname. De Men Cook Out begint om 17.00 uur.Ai no, inderdaad, dat was ik helemaal vergeten!

Henna Spalburg, schrijfster van het boek Herinneringen aan mijn Vaderland is er van overtuigd dat deze opmerking door veel lezers gemaakt zal worden bij het lezen van dit boek. Zij heeft tijd noch moeite gespaard om een voor iedereen leesbaar boek te schrijven, vol herinneringen. Ook Suriname heeft een erfgoed.

Zij wil met dit tweedelig boek een voorstelling geven ondermeer van wat zich toen afspeelde in de Surinaamse samenleving; wat de mensen bezighield, hoe de straten eruit zagen en welke straatfiguren de straten kleurrijk maakten.

Het orale-sociale-geschiedenis boek beschrijft hoe de kleine stad Paramaribo rond het begin van de 20ste eeuw, met haar weinige inwoners en zaken, uitgroeide tot een echte stad met talloze winkels. Het was heel moeilijk voor de auteur om aan concrete informatie te komen, omdat er in die periode heel weinig geschreven werd. Gelukkig heeft zij seniore burgers in bejaardentehuizen bereid gevonden, die hun verhaaltje over vroeger wilden vertellen.

De auteur heeft voor het inwinnen van informatie ook hulp ingeroepen van de historicus André Loor. Spalburg ervaart het als een groot voorrecht om een gids als André Loor te hebben. Bij sommige onderwerpen kan een verhaaltje worden toegevoegd, zegt ze verder, terwijl bij andere onderwerpen alleen het feit op zich wordt vermeld. Spalburg kreeg vier jaar geleden de inspiratie om dit boek te schrijven, nadat ze een bandje van haar moeder had beluisterd over fosten tori's.Miss Hindoestani Contest maakt uitbreiding mogelijk

"Nu kunnen we meer eersteklassers inschrijven", zei het hoofd van de Lions Club Parwani School vanmorgen tijdens de opening van de uitbreiding van deze Mulo school. Er zijn drie nieuwe lokalen bij gebouwd, door Lions Club Parwani.

Na de toespraken vanmorgen werd het lintje doorgeknipt. Voorheen telde de school 10 lokalen en werd bezocht door ruim 200 leerlingen. Samen met de drie nieuwe lokalen werd een bromfietsen- en fietsenruimte in gebruik genomen.

Het geld voor de bouw van de nieuwe lokalen is verdiend door een groot fundraisingsproject: de Miss Hindoestani Contest 2004. De bouw heeft in totaal ruim 72 duizend SRD gekost. Twee lokalen zullen gebruikt worden voor de eersteklassers en één voor de derdeklassers. Hierdoor zijn er nu vier lokalen beschikbaar voor het eerste leerjaar en kunnen meer leerlingen worden ingeschreven, die geslaagd zijn voor het toelatingsexamen van de zesde klas lagere school.

Het schoolhoofd, Regina Renfrum, kon haar blijdschap nauwelijks onder woorden brengen. Het initiatief van de Lions is ondersteund door meubilair van het ministerie van Onderwijs. Vóór de opening kreeg het schoolhoofd van de Stichting Mediatheek een boek cadeau en ze mocht ook een plant in ontvangst nemen.Paulusschool krijgt boeken

De sociaal-geograaf Leo Lutchman schonk de St. Paulusschool 30 boeken. Het boek "Sociale Geografie en Terminologie" is een wetenschappelijk boek dat als naslag kan dienen voor de vakken aardrijkskunde en geschiedenis op VOJ-scholen.

In dit boek zijn 200 begrippen in de geografie, in eenvoudige en begrijpelijke taal omschreven voor studenten. "Sociale Geografie en Terminologie" werd in 1989 uitgegeven. Het boekt legt vooral uit "waar de mens staat in de geografie"; namelijk dat de mens het natuurlijk landschap omvormt tot cultuur landschap.

De heer Lutchman is van mening dat dit boek in deze tijd van modernisering van het onderwijs kan bijdragen tot het beter leren kennen van de ruimte waarin je woont, werkt en creëert. En vooral je betrokken voelen in de omgeving waarin je opgroeit, tot opbouw van de vaderlandsliefde.Communiqué Vereniging Surinaams Bedrijfsleven

De Caribbean Single Market & Economy wordt niet op de geplande datum gerealiseerd, de werkloosheid in de Caricom-landen neemt toe, de arbeidsproductiviteit stagneert en vraag en aanbod van capaciteiten op de arbeidsmarkt sluiten niet op elkaar aan.

Allemaal tekenen dat beleidsmakers onvoldoende bekend zijn met de factoren van groei en ontwikkeling van de economie en de samenleving. De Caribische gemeenschap heeft een nieuw orgaan in het leven geroepen om beleidsmakers te adviseren over zaken die nationale ontwikkeling stagneren, en zaken die, die ontwikkeling juist stimuleren, namelijk "Caribbean Forum for Development".

Het is geen totaal nieuw instituut, maar een omvorming van de CGCED, de Caribbean Group for Cooperation in Economic Development. Het was een orgaan van de Wereldbank, dat in 1977 opgericht werd om een platform te vormen voor nationale beleidsmakers en vertegenwoordigers van de donorgemeenschap voor de Caribische regio.

Zo heeft de Groep ook al die jaren gefunctioneerd, steeds met veel kennis en inzicht in ontwikkelingsprocessen, maar weinig effectief in het daadwerkelijk richting geven aan de ontwikkeling van de regio. De Caribische leden van de Groep besloten in 2002 om de Groep over te nemen, en om een betere verhouding te brengen tussen onderzoek en dialoog aan de ene kant en uitvoering en actie aan de andere kant.

Men wil er ook op toezien dat aanbevelingen van de Forumbijeenkomsten ook echt in uitvoering worden genomen, en dat er meer consultaties plaatsvinden van de private sector en de andere "stakeholders" van nationale ontwikkeling.

Het Forum is bedoeld om periodiek beleidsmakers en vertegenwoordigers van donororganisaties rond de tafel te krijgen met op tafel de beste inzichten, voorstellen en actieplannen met betrekking tot de ervaren problemen voor wat de ontwikkeling van de regio en van landen betreft.

Als centraal thema voor het Ontwikkelingsforum geldt: "Management van Transformatie in een Concurrerende Mondiale Omgeving". Het is voor het jaar 2005 toegespitst op het management van de transformatie van de arbeidsmarkt, aldus een communiqué van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven.Onderzoekscommissie milieuzaken

niba - niba suri magazine      Minister Clifford Marica van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu wil per calamiteit op het vlak van het milieu meteen actie ondernemen.
De bewindsman stelt naar aanleiding van de klachten van de omwonenden en geruchten vanuit de dorpsgemeenschappen een speciale onderzoekscommissie in.

In het district Marowijne is door een oude Texaco olietank veel gelekt, waardoor de oude olieresten de wijde omgeving hebben bevuild. Eerder had een benzinestation van dezelfde oliemaatschappij grondvervuiling veroorzaakt nabij het Academisch Ziekenhuis van Paramaribo.

Deze onderzoekscommissie "Olielekkage Texaco en Goudverwerkingsbedrijven" is vanwege onbekende reden nog niet door Minister Marica ingesteld.Openbare Werken in Nickerie

Het ministerie van Openbare Werken (OW) pakt in het district Nickerie de droge en natte infrastructuur aan. Zo wordt de Parmessarweg in de Hamtencourtpolder geasfalteerd. Het startsein werd begin dit jaar gegeven door vice-president Jules Ajodia. De OW-sectie in het rijstdistrict streeft ernaar wegen begaanbaar te maken voor de weggebruikers.Dag der Marrons groots gevierd

In de Palmentuin was op 10 oktober een komen en gaan van honderden bezoekers, die de Dag der Marrons wilden meemaken. President Ronald Venetiaan en echtgenote, minister Ronald Assen, DNA-lid Ricardo Panka en de districtscommissaris van Sipaliwini, Rudy Strijk waren ook aanwezig. Minister Romeo van Russel van Regionale Ontwikkeling was vertegenwoordigd door zijn beleidsadviseur, Harold Olensky.

Het programma was gevarieerd en bestond uit voordrachten van Marron-dichters, optredens van dansers en apinti-spelers. De zeer jeugdige Little Miss Marron had net als de dichteres Louise Wondel een boodschap voor het publiek.

Waarnemend Granman der Saramaccaners, Albert Aboikoni, riep de Marrons op zich in te zetten voor de ontwikkeling van Suriname en daarbij het goede voorbeeld te geven. President Ronald Venetiaan benadrukte in zijn toespraak dat het respect opbrengen voor elkaar van essentieel belang is. Suriname is het land van verschillende culturen en op de Inheemsen na zijn onze voorouders naar dit land gebracht en niet altijd goedschiks, aldus de President. Hierna maakte het staatshoofd een wandeling door de Palmentuin.Rijke landen voeren een oneerlijk beleid

niba - niba suri magazine     Wat is de ruimte voor Suriname in een wereld van verhevigde concurrentie? Dit was het thema van het tweedaagse seminar dat op 14 oktober door de voorzitter van De Nationale Assemblee, Ramdien Sardjoe is geopend.

De inleiders op het seminar komen zowel uit binnen- als buitenland en zullen de participanten inzicht geven in de wijze waarop kleine economieën hun ontwikkeling beter en zelf ter hand kunnen nemen.

DNA-voorzitter Sardjoe verwoordde dit uitgangspunt en sprak het openingswoord uit. Ramsewak Shankar trad de eerste dag op als dagvoorzitter terwijl Jules Sedney de tweede dag de vergadering mocht leiden.

niba - niba suri magazine
Foto: Afdeling Voorlichting DNA

De eerste inleider, dr. Frederico Alberto Cuello Camilo, was hoogleraar in de Economische Wetenschappen en ex-vice-minister van Economische Zaken bij de United Nations en de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in Genève. Hij zei dat de rijke landen een oneerlijk beleid uitvoeren ten opzichte van de ontwikkelingslanden.

Arme naties mogen wel volgens de regels van de grote wereldorganisaties hun belang trachten te behartigen maar het lukt niet, want de richtlijnen zijn opgesteld voor de ontwikkelde landen. Exportsubsidies worden gegeven op bijna alle producten die uit de arme landen kunnen worden geïmporteerd.

Vertegenwoordigers uit de ontwikkelingslanden die aan conferenties deelnemen van organisaties zoals de WTO leveren een intellectuele bijdrage die hun landen niet ten goede komt. De rijke landen luisteren aandachtig en passen hun richtlijnen aan, aldus de eerste inleider van het DNA Seminar dr. Frederico Alberto Cuello Camilo.Muziek in de strijd tegen AIDS

First lady Liesbeth Venetiaan-Vanenburg heeft afgelopen week de cd en dvd in ontvangst genomen van Iwan Esseboom van de muziekformatie Esseboom & Friends. De hoge aantallen slachtoffers van aids en HIV-besmetting neemt nog steeds toe in ons land. Esseboom & Friends willen met hun muzikale product de bijzondere aandacht vestigen op de gevaren van het hebben van onveilig sex.

Eerder zei Esseboom al dat vooral jongeren moeten worden bereikt met deze vorm van muzikale aidsvoorlichting. Liesbeth Venetiaan-Vanenburg sprak voorafgaande aan de overhandiging de aanwezigen toe. Zij hoopt dat de aandacht voor slachtoffers van aids en de voorlichting niet zal verslappen.Streekziekenhuis Nickerie automatiseert

De Stichting Dr. L. Mungra Streekziekenhuis Nickerie (SZN) is bezig met twee grote projecten. Het eerste project betreft het vervangen van bijna alle apparatuur, het zogeheten Japanse project. Ook wordt het ziekenhuis verbouwd en een röntgenafdeling in orde gemaakt.

Het tweede is het "Institutionele versterkingsproject". Dit project maakt het mogelijk dat het ziekenhuis als eerste van alle ziekenhuizen van Suriname volledig geautomatiseerd wordt.

Over ongeveer drie weken zal het SZN een intentieverklaring ondertekenen met het Catharina Ziekenhuis van Eindhoven (Nederland). Het Catharina Ziekenhuis is er een met 13 verschillende specialisatie-opleidingen en werkt met een jaarbegroting van ruim 180 miljoen euro.

De Rotary Doctors Bank in Nederland levert een bijdrage aan deze wisselwerking. Deze organisatie maakt het mogelijk dat Nickeriaanse doctoren vervangen kunnen worden. Er wordt een gedeeltelijke bijdrage geleverd voor tickets, zodat Nederlandse collega's naar Suriname kunnen afreizen om hen te vervangen.5000 dollar voor een goede naam

In het partijcentrum van de Basispartij voor Vernieuwing en Democratie (BVD) is vanmorgen het principe akkoord getekend tussen de samenwerkende partijen in BVD verband. Onder het akkoord plaatsten de voorzitters van de DNP 2000, BVD, KTPI, PPRS en de Pendawalima hun handtekening tijdens een feestelijke plechtigheid.

De samenwerking in politieke combinatieverband heeft nog geen naam maar daar zal nog dit jaar verandering in komen, zei Jules Wijdensbosch. Tussen 1 november en 15 december aanstaande mag een ieder een naam insturen, die deze politieke combinatie zal dragen. De winnaar krijgt 5000 dollar.

Woordvoerder Wijdenbosch zegt dat jongeren een belangrijke plaats moeten krijgen en dat de partijen die in de combinatie zitten ook met elkaar hebben afgesproken dat jongeren gekandideerd zullen worden.Sranan Tori Academia nu ook in België

In het kader van de Stedenband tussen Antwerpen en Paramaribo zal de Sranan Tori Academia in de periode 15 oktober tot en met 15 november 2004 op uitnodiging van de stad Antwerpen een serie van drie verteltrainingen verzorgen.

De trainingen zijn bestemd voor kinderen van 10 tot 15 jaar, volwassenen tot 50 jaar en senioren vanaf 55 jaar. Het geheel zal worden afgesloten met vertelpresentaties in de bibliotheek van Antwerpen. De participatie van de Sranan Tori Academia in de Stedenband Antwerpen/Paramaribo is tot stand gekomen tijdens het werkbezoek van een Antwerpse delegatie onder leiding van mevrouw Diana Coppens in juli 2004 aan Paramaribo.

De delegatie oriënteerde zich bij de Sranan Tori Academia en maakte kennis met de storytelling-methodiek die op de STA gehanteerd wordt. Na onderhandelingen werd besloten een gezamenlijk project uit te voeren, dat bij een positieve evaluatie in meerdere Antwerpse districten kan worden ingezet.

niba - niba suri magazine

De trainingen worden vanuit de Centrale Bibliotheek Antwerpen gecoördineerd. De trainingssessies worden verzorgd door professor Anansi, Paul Middellijn. Hij wordt hierbij geassisteerd door mevrouw Luanda Landveld. Zij functioneerde in januari en februari 2004 reeds in deze hoedanigheid tijdens een speciaal storytelling-project voor o.a. Saramaccaanse vrouwen in het Boven Suriname gebied. In verband hiermee is mevrouw Landveld op 13 oktober afgereisd naar Antwerpen.

Middellijn wordt tevens bijgestaan door een stagiaire van de Tori Academia in Nederland. Het accent zal tijdens dit project gelegd worden op beeldend vertellen door de inzet van alle natuurlijke instrumenten die ons ter beschikking staan, te weten: de stem, de ogen, de gezichtsspieren, de handen en de lichaamshouding. Er zal gewerkt worden met verhalen die overal ter wereld toe te passen zijn.Leden Medisch Tuchtcollege geïnstalleerd

Op het Kabinet van de President zijn de afgelopen week de leden van het Medisch Tuchtcollege benoemd voor de tijd van drie jaar. President Ronald Venetiaan vroeg zich af wat hij de ervaren leden van het Medisch Tuchtcollege nog mee te geven had. Hij hoopte dat het College in stilte haar werk zal blijven doen, zoals zij dat heeft gedaan in de afgelopen periode.

De taak van het college is de zaken die met het medisch tuchtrecht te maken hebben zorgvuldig en vaak met geheimhouding te beoordelen. Het Medisch Tuchtcollege treedt ook niet naar buiten en verricht zijn werk buiten het gezichtsveld van de media.

Het Medisch Tuchtcollege bestaat uit rechter Ombre, voorzitter, jurist Struiken, plaatsvervangende voorzitter en de leden Chang Sing Pang, Jamaludin en De Miranda. Als plaatsvervangende leden werden benoemd de dames Bueno de Mesquita-Voigt en Vrede-Kort. De secretaris van het Medisch Tuchtcollege is de griffier van het Hof van Justitie, meester Ranchor.Leger des Heils 80 jaar in Suriname actief

In verband zijn 80-jarig jubileum bracht het Leger des Heils in Suriname een beleefdheidsbezoek aan president Ronald Venetiaan. Op 10 oktober 1924 werd het Leger in Suriname geïntroduceerd door de Surinaamse verpleegster Hariëtte Alfarez.

De groep gasten bestond uit vertegenwoordigers van Suriname, het Caraïbisch gebied en Nederland. Ze werden door de president welkom geheten en uitgenodigd plaats te nemen. De Nederlandse vertegenwoordiger zei dat hij het een voorrecht vond om de Surinaamse president te mogen ontmoeten. Met het evangelie als uitgangspunt probeert het Leger des Heils mensen in nood te redden, legde hij ook uit. Daarna werd president Venetiaan een geschenk aangeboden, afkomstig uit de oude binnenstad van Amsterdam.

De President nam het geschenk in ontvangst, feliciteerde met het 80-jarig jubileum en gaf op zijn beurt een geschenk aan het Leger: "a millenium coin for the future". De delegatie van het Leger des Heils besloot het bezoek af met een gebed voor de president en alle leden van het parlement.Rasoelbaks nieuw lid Hof van Justitie

Het Hof van Justitie heeft er sinds maandag 11 oktober een lid bij. Op die dag werd meester Rasoelbaks benoemd in bijzijn van de voorzitter van De Nationale Assemblee, Ram Sardjoe, vice-president Jules Ajodhia, minister Siegfried Gilds van Justitie en Politie, de leden van het Hof van Justitie en de waarnemend procureur-generaal.

President Ronald Venetiaan nam de eed af, die werd voorgelezen door de directeur van Binnenlandse Zaken, Moensi. Leden van het Kabinet van de President keken toe alsmede de echtgenote en kinderen van het nieuwe rechter.Gerenoveerd Wi Kontren overgedragen

De afgelopen week vond de overdracht na de renovatie plaats van het Educatief Centrum van Stichting D.E.O., meer bekend als Wi Kontren. Deze stichting (Stichting Land van Dijk en Omgeving) houdt zich onder meer bezig met het ontplooien van activiteiten en recreatiemogelijkheden voor de buurtbewoners.

Aan het begin van de morgen ging pater Esteban Kross voor in gebed, waarna de lokalen werden ingewijd. Het was noodzakelijk dit 30-jaar oude Educatief Centrum op te knappen, omdat het milieuonvriendelijk was, zei de voorzitter van de stichting, Ro Waarde.

Het dak moest onder meer worden vervangen, de toilettengroep moest aangepakt worden en de afwatering moest geoptimaliseerd worden. Het Educatief Centrum, dat onder meer bezocht wordt door kinderen tussen de 2 en 4 jaar, is geen dagopvang, zoals we dat kennen, legde de voorzitter uit.

Het centrum is tot stand gekomen met medewerking van de Canada Foundation en Surpost. In totaal is er ruim 19 duizend Amerikaanse dollar ter beschikking gesteld voor de renovatie. 
Kosteloos internet Magazine

Vertel uw vrienden en kennissen over NIBA

Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk
Vormgeving: Phillip Lutz

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen kunnen zich hiervoor opgeven via de website:

Vul uw emailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de email om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wil ontvangen, laat ons dan even weten waarom. Wij proberen steeds ons product te verbeteren en stellen uw mening zeer op prijs.

U kunt zich afmelden via onze website. Vul uw emailadres in en klik afmelden aan. Klik nu op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op link in de email om uw afmelding correct af te ronden.

Maar u kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden....


niba - niba suri magazine

Het nieuwe gebouw van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Foto's Myra Winter

niba - niba suri magazine

niba - niba suri magazine

Metershoge vlaggen markeren de plek, waar binnenkort dit mooie gebouw zal staan.
niba - niba suri magazine
De nationale zender


Lions clubs bezorgen kinderen leuke middag

Foto's Myra Winter

De kinderen van het SOS Kinderdorp hebben de afgelopen week van de Lions Club Kwatta, Para en Parwani een gezellige middag gekregen.

niba - niba suri magazine

niba - niba suri magazine

niba - niba suri magazine

In verband met de World Lions Service Day, op 8 oktober, waren over de hele wereld ruim 14 miljoen Lions betrokken bij het uitvoeren van een sociaal project voor de minstbedeelden.


Rozenblad tenniskampioen B-klasse enkelkampioen- schappen NTC

Timothy Rozenblad is ongeslagen kampioen in de B-klasse van de tennis-enkelkampioenschappen van de Nickerie Tennis Club, NTC. Op weg naar de titel versloeg hij de afgelopen dagen Ben Lieveld met 6-3, 6-1, Harold Li Fo Sjoe met 6-0, 6-0, A. Braafheid met 6-3, 6-3 en Manodj Ramlakhan met 6-4, 6-2.

De 15-jarige tennisser promoveert daardoor naar de hoogste top van NTC, namelijk de A-klasse, waar hij geduchte tegenstand mag verwachten van Van Dijk, Faried Ibrahim en de huidige A-kampioen, Furyal Naarden.

Ook Ramlakhan, die semi-kampioen is, stapt over naar de hoogste regio. Hij won van Braafheid met 6-1, 6-1, van Lieveld met 6-3, 6-3, van Lie Fo Sjoe met 6-2, 6-3, terwijl hij van Rozenblad verloor.

Lie Fo Sjoe won in drie sets van Lieveld, namelijk 5-7, 6-1, 6-1 en Braafheid met 6-4, 6-4. De wedstrijd tussen Lieveld en Braafheid, die eerder gespeeld zou worden, is verregend en werd alsnog gespeeld. Het toernooi is goed verlopen en de A-spelers wachten op de organisatie van de A-kampioenschappen.Sairras, Ligeon en Chehin in ITF-U-14 Development tennistoernooi op Curaçao

Jamille Sairras, Jess Ligeon en Devin Chehin vertegenwoordigen Suriname op een U-14 Development tennistoernooi van de Internationale Tennis Federatie (ITF) op Curaçao. Het betreft een selectie van de Surinaamse Tennis Bond (STB), op uitnodiging van de ITF, die de deelname geheel bekostigt.

Het toernooi begint maandag 18 oktober en eindigt zaterdag 23 oktober.

Als coach reist mee trainer John Goede, die de groep de afgelopen dagen aan verschillende trainingen onderwierp.

Vermeldenswaard is dat "white badge" umpire Remy Cabenda door de ITF is uitgenodigd om de wedstrijdleiding te versterken. Trainer Goede en speler Chehin voegen zich later bij de twee spelers.Surinaamse tennissers nemen deel aan 1e RBTT Caribbean Jeugdtennistoernooi 2004

Surinaamse tennissers nemen deel aan het Ie RBTT Caribbean jeugdtennistoernooi 2004 op Curacao. President Anne Harmsma van de Royal Bank of Trinidad & Tobago-Suriname (RBTT-Suriname) wenste de Surinaamse tennissers veel succes toe. De bankpresident was er van overtuigd dat de Surinaamse jeugd beladen met prijzen terugkeert. "Jullie hebben recht op 25 kilo vracht.

Hou er rekening mee dat jullie dus 20 kilo aan eigen bagage meenemen, want 5 kilo is bestemd voor de prijzen", grapte hij nog bij het onderhoud met de delegatie op zijn kantoor in het hoofdgebouw aan het Kerkplein.

Aanwezig was ook de general manager Peter Ng-A-Tham. Harmsma zei de verrichtingen van de kampioenen die meedoen te hebben gevolgd tijdens het RBTT-Nationaal Jeugdtennistoernooi 2004 in juni en zegt ervan overtuigd zijn dat ze met prijzen terugkeren.

Naar zijn zeggen komen de doelstellingen van de spelers en de bankinstelling overeen, namelijk goede prestaties neerzetten. Bij de nationale jeugdkampioenschappen zei hij dat de bank een goede "service" ofte wel dienstverlening nastreeft, net zoals de spelers een goede service nastreven om hun spel te winnen. "

De RBTT is er trots op jullie in de gelegenheid te stellen om na jullie kunnen op nationaal niveau te tonen, jullie prestatie ook internationaal te meten", sprak hij de deelnemende jeugd toe.

Daarop overhandigde RBTT-president Harmsma de tickets van de volledig verzorgde reis naar het eiland met SLM, aan secretaris Jolande d'Hamecourt van de Surinaamse Tennis Bond (STB), die als begeleider meegaat.

Het gaat om 10 tickets voor 8 spelers, 1 begeleider en Helsa van Ommeren, manager Marketing and Communication, die namens RBTT-Suriname meegaat om vanuit de Surinaamse kant de organisatie te ondersteunen en te begeleiden zoals het een goede organisator betaamt.

D'Hamecourt beloofde de volle inzet van de spelers die menen een goede beurt te maken bij deze eerste editie van het RBTT-Caribbean tennistoernooi.

Harmsma beloofde op zijn beurt dat de Caribische bankinstelling haar uiterste best doet om dit toernooi, dat de RBTT Caribische tenniskampioenen in de verschillende leeftijdsklassen moet uitmaken, de komende jaren voortgang te doen vinden, zoals de bank continuïteit nastreeft.

Suriname neemt deel aan het toernooi samen met Aruba, Bonaire en Curacao, de ABC-eilanden, waar de RBTT vestigingen heeft en tennistoernooien sponsort. Volgens Harmsma honoreert de bank niet alle sponsorverzoeken, maar gaat na of het om een duurzame activiteit gaat en ontwikkeling van de jeugd aan de orde is.


De Wisselkoers

De koersen zijn indicatie-koersen per
15 oktober 2004

Wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
Aankoop   2,700
Verkoop    2,770

EURO
Aankoop    3,342
Verkoop    3,429

POUND STERLING
Aankoop    4,860
Verkoop    4,986

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,501
Verkoop    1,557

Bankpapier

U.S. DOLLAR
Aankoop    2,700
Verkoop    2,770

EURO
Aankoop    3,332
Verkoop    3,439

POUND STERLING
Aankoop    4,826
Verkoop    4,996

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,501
Verkoop    1,557

Bron: Centrale Bank van Suriname!-- SURINAME_END_INDEX -->  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA