suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      
á

    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 1 - Oktober - 2005           Suri Magazine no. 64In deze uitgave:

Herinrichting van de Dr. Sophie Redmondstraat
Steun voor de Surinaamse misdaadbestrijding uitgebreid
Nationale Partij Suriname vierde 59 jarig bestaan
Ravaksur krijgt alsnog toestemming onderhoud President
Psychiatrisch Centrum Suriname huldigde personeel
Ministers nieuw kabinet verkennen departementen
Associatie van Surinaamse Fabrikanten 25 jaar
DC Hugo Pinas geeft bezoekers wensenpakket mee
Lionsclub Paramaribo West geeft schoolpakketen
Reflectie op onze nationale ontwikkeling
Hesdy van Wilgen en Eugene Ramdin overleden
Resultaat onderzoek transportproblematiek
Workshop over decentralisatie
56 jaar Volksrepubliek China
Marathon op zondag 27 november 2005
Tranformatoren EBS nog steeds overbelast
Minister TCT brengt werkbezoek aan Telesur
Duivelsei voor het eerst bedwongen
Vernieuwing deel pompstations SWM
Dispuut over afwikkeling van CAO
Somohardjo feestelijk onthaald
Rooms-katholieke gemeente Welgedacht A
Vliegerwedstrijd initiatief van Jogi Suradj
Schrijversgroep 77
De Agenda
De wisselkoersen
Eerste steen gelegd voor de bouw van het Kantongerecht

De President van de Republiek Suriname, Ronald Venetiaan, en de ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden, Henk Soeters, hebben de eerste steen gelegd voor de bouw van het Kantongerecht aan de Grote CombÚweg. De Nederlandse regering is blij dat nu, na een lange voorbereidingstijd, een begin kan worden gemaakt met de bouw van het Kantongerecht.

Nederland stelde daarvoor 5 jaar geleden EUR 3.7 miljoen beschikbaar, als geschenk voor de viering van 25 jaar onafhankelijkheid. Hiermee is mogelijk gemaakt het Kantongerecht te herbouwen, op dezelfde plaats en in dezelfde stijl als het in 1989 door brand verwoeste gebouw der Kantongerechten. Dit gebouw was een monument, dat vele bestemmingen had gekend.

Vanwege de bouw in oude stijl, past het nieuwe Kantongerecht in het historisch hart van de stad. Het is de bedoeling dat het Kantongerecht in oktober 2006 af is. De president van de Republiek Suriname, Ronald Venetiaan, zei dat hij niet te ver terug wilde gaan in de geschiedenis, omdat het niet de bedoeling is dit feestelijke moment te overschaduwen.Eigen gebouw voor de wildlife Rangers Club Suriname

Een eigen gebouw voor de wildlife Rangers Club Suriname(WRCS) is een feit. Vanaf nu hebben de wildlife Rangers hun eigen jeugdherberg op de Brownsberg. De Stichting Natuurbehoud Suriname(Stinasu), heeft in samenwerking met World Wildlife Fund(WWF) en andere organisaties dit project kunnen realiseren.

De WRCS is een jongerenclub van Stinasu, bestaande uit studenten in de leeftijdsklasse 16 tot 25 jaar. De doelstellingen van de WRCS zijn; het duurzaam helpen beschermen, onderhouden en behouden van de natuur, in het bijzonder de natuurreservaten. Verder het milieubewust maken van de gemeenschap, vooral de jongeren. Het motto van de Wildlife Rangers Club Suriname is: "Natuurbehoud is zelfbehoud".Resultaat van het project FG-41 gepresenteerd

Het resultaat van het onderzoek van het project FG-41 "management of Bronsberg nature park based on sound, updated information" werd in het Krutu Oso aan de gemeenschap van Brownsweg gepresenteerd. In november 2000 werd er een aanvang gemaakt met de onderzoeksafdeling Stinasu.

Met deskundigen en vrijwilligers werd geobserveerd en ge´nventariseerd wat er op Bronsberg voorkomt. In november 2002 werd een aanvang gemaakt met het ecologische onderzoek en het monitoringsproject met een duur van 2,5 jaar.

De co÷rdinator van het project, Marie Djosetro, gaf aan dat het project heeft ruim 110.000 U$dollar gekost en is tot stand gekomen met projectgelden die beschikbaar zijn gesteld door het World Wildlife Fund (WWF). Met dit project werd beoogd het leven van de dieren, de vegetatie, menselijke activiteiten, het klimaat en de waterkwaliteit op de bronsberg in kaart te brengen. Door deze data is er een beter overzicht van het bos, wat er in voorkomt en wat er gebeurt. En in de toekomst kan er gebruik gemaakt worden van deze informatie.Verzoek bouw brandweerkazerne Derde rijweg

De voorzitter van de ressortraad Weg naar Zee Rebinbinderpersad Hannoeman in gezelschap van zijn secretaris Iroredjo hebben een bezoek aan de commandant Brandweer Allan Tjon A Tsien gebracht. Bij deze gelegenheid overhandigde hij een brief met het verzoek om medewerking voor de bouw van een brandweerkazerne aan de Derde rijweg, zodat de rijtijd van de brandweer verkort zou kunnen worden bij eventuele calamiteiten in de ressorten Welgelegen, Kwatta en Weg naar Zee.

Tjon A Tsien zegt dat Hannoeman er op mag vertrouwen dat het schrijven doorgeleid zal worden naar de verantwoordelijke minister. Tevens gaf de commandant Brandweer aan dat hopelijk het schrijven de argumenten van de brandweer voor de bouw van meerdere brandweerkazernes in de gemeenschap zal helpen versterken. Tjon A Tsien beloofde de wens van de bewoners in de genoemde ressorten te zullen benadrukken bij de verantwoordelijke minister.Herinrichting van de Dr. Sophie Redmondstraat

Een protocol van samenwerking voor de herinrichting van de Dr. Sophie Redmondstraat is op het ministerie van Buitenlandse Zaken ondertekend. De minister van Openbare Werken, Ganeshkoemar Kandhai, en de Amerikaanse ambassadeur, Marsha Barnes, ondertekenden dit protocol in het bijzijn van de minister van Buitenlandse Zaken, Lygia Kraag-Keteldijk.

Met de ondertekening van dit document wordt de veiligheid van de ambassade aangepakt, aldus Kandhai. Bij de indiening van het herinrichtingsvoorstel, zei minister Kandhai, heeft de overheid voor een toepasselijk model gekozen. De bewindsman benadrukte dat, zodra het contract is opgesteld, er een aannemer wordt aangetrokken om de werkzaamheden uit te voeren. De Amerikaanse ambassadeur Marsha Barnes is blij met deze stap. Het proces heeft ongeveer drie jaar geduurd.Steun voor de Surinaamse misdaadbestrijding uitgebreid

De Verenigde Staten van Amerika heeft de steun voor de Surinaamse misdaadbestrijding uitgebreid met de ondertekening van een tweede overeenkomst. De ondertekening vond plaats op het ministerie van Justitie en Politie. Het document werd ondertekend door de minister van Justitie en Politie, Chandrikapersad Santhoki en de ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika, Marsha Barnes.

Op basis van de overeenkomst is radio-apparatuur geschonken ter verbetering van de communicatie binnen het politiekorps. Tot de schenking behoren ook rivierboten, zodat de capaciteit van de politie om drugs te onderscheppen wordt vergroot. De overeenkomst voorziet ook in aanvullende technische opleidingen voor leden van het Korps Politie Suriname.

De Verenigde Staten van Amerika zal ook computers schenken aan het Parket van de Procureur Generaal en de Surinaamse Rechterlijke Macht, ter verbetering van de verbindingsmogelijkheden. De ondertekening is een aanvulling op de in september 2000 ondertekende samenwerkingsovereenkomst op het gebied van drugs- en misdaadbestrijding.

Op basis van dit programma heeft de Verenigde Staten van Amerika voorzien in een grote verscheidenheid aan materiaal en opleidingen om Suriname te helpen bij het aanbinden van de strijd tegen criminele activiteiten, met de nadruk op de smokkel in verdovende middelen, witwaspraktijken en mensensmokkel.Nationale Partij Suriname vierde 59 jarig bestaan

De Nationale Partij Suriname (NPS) vierde haar 59 jarig bestaan. De dag begon met een kranslegging bij het standbeeld van Johan Adolf Pengel op het onafhankelijkplein. NPS voorzitter, Ronald Venetiaan, plaatste in bijzijn van de VHP topper Jules Ajodhia, minister Lygia Kraag-Keteldijk van Buitenlandse Zaken en NPS partijgenoten de krans bij het standbeeld. Johan Pengel was voorzitter van de partij.

Dominee Karl Zeefuik sprak de aanwezigen kort toe. Volgens Zeefuik moeten wij stilstaan bij alles wat Pengel gedaan heeft voor land en volk. Na zijn toespraak opende hij de dag met gebed.

Volgens NPS voorzitter, Ronald Venetiaan, wordt bij de kranslegging het partijsymbool herdacht. Naast het gedenken van deze bijzondere figuur, zei Venetiaan, komen wij ook om inspiratie te putten, aldus Ronald Venetiaan, voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS). In verband met de verjaardag van de partij was er vanavond een dankdienst in het partijcentrum aan de Johan Adolf Pengelstraat.Ravaksur krijgt alsnog toestemming onderhoud President

De Raad van Vakcentrales in Suriname, Ravaksur, heeft president Venetiaan in een schrijven tot 29 September de tijd gegeven hen uit te nodigen voor een gesprek. Ravaksur wenst een onderhoud te hebben met de president over de gevolgen van de brandstofprijsverhoging voor de samenleving. Op 15 september jongstleden had de raad reeds een brief gestuurd naar de president. Een reaktie op dit schrijven bleef uit. In de brief van 26 september maakte de bond haar misnoegen hierover kenbaar.

Tijdens de kranslegging bij het standbeeld van Johan Adolf Pengel, vroegen wij aan de president of Ravaksur nog een reaktie tegemoet mag zien. "Wij zullen er voor zorgen dat Ravaksur weet dat, zoals als altijd, zij een welkome gast is bij de de President van Suriname, zolang deze president daar zit", aldus President Ronald Venetiaan over het verzoek van de Raad van Vakcentrales in Suriname, Ravaksur.

Roy Adama, voorzitter van C-47, moest de ontvangst van een uitnodigingsbrief van het kabinet van de president bevestigen. De uitnodiging is voor 4 oktober a.s.Psychiatrisch Centrum Suriname huldigde personeel

Het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) heeft 70 jubilarissen en 80 gepensioneerden gehuldigd. Deze huldiging vond plaats in het kader van 110 jaar PCS. Het is de eerste keer dat werknemers gehuldigd zijn vanaf de oprichting van het PCS.

Ngatinie Kromodimedjo, hoofd van de afdeling personeelszaken, waarnemend verpleegkundig directeur, Herman Jintie en de algemene directeur, Henk de Reeder spraken de aanwezigen toe. Het PCS is nu geautomatiseerd, hield Reeder hen voor. De personeelsgegevens werden in het verleden handmatig verwerkt. Er worden nu ook trainingen en workshops verzorgd om de werknemers te upgraden, aldus Reeder. De dag werd afgesloten met een gezellig samenzijn.Ministers nieuw kabinet verkennen departementen

De ministers van het nieuwe kabinet verkennen over het land hun departementen. Minister Michel Felisie bracht een bezoek aan het westen van het land. In het district Coronie drukte hij de bestuursambtenaren de hand. De delegatie van de minister bestond uit zijn echtgenote, de staf van Regionale Ontwikkeling en de deken van het korps districtscommissarissen.

Ook de ondervoorzitter van het parlement, Caprino Alendy, reisde met de minister mee. Namens de Coroniaanse bevolking kregen minister Felisie en echtgenote een mand met Coroniaanse producten. In de mand zaten vruchten die minister Michel Felisie in geen jaren had gezien; zijn echtgenote kreeg een traditionele printa bezem. Na het bezoek aan Coronie reisde het ministerieel gezelschap door en deed allereerst Wageningen aan.

Districtscommissaris Hein Ramnewash van Nickerie verwelkomde de RO-minister en zijn delegatie. Het is een wens van minister Michel Felisie om met alle ambtenaren van de bestuursdienst kennis te maken, waardoor het voor hen ook mogelijk is om een praatje met hen te maken. De minister zegde toe alle ondersteuning te geven om het doel voor de ontwikkeling van Nickerie te bereiken.

Minister Felisie riep alle vertegenwoordigers van het district in De Nationale Assemblee, Districtsraad en Ressortraad op hun volksvertegenwoordigende verantwoordelijkheid in te zetten voor het algemeen belang. Hij gaf ook aan dat perspectieven die het district Nickerie heeft, met z'n allen beoordeeld moeten worden.Associatie van Surinaamse Fabrikanten 25 jaar

De Associatie van Surinaamse Fabrikanten, ASFA, bestond 25 jaar. Eerder deze week was er een receptie ter gelegenheid van dit heuglijk feit in Krasnapolsky. Onder de aanwezigen waren niet alleen leden van de organisatie maar ook verschillende ambassadeurs en andere prominente personen uit de samenleving.

Tijdens de verschillende speeches werd stilgestaan bij het begin van de organisatie, de groei en hoe de ASFA verder gaat. Oud-ASFA-voorzitter John Wijdenbosch hield de aanwezigen voor waarom de ASFA destijds in 1980 is ontstaan.

De huidige voorzitter van de ASFA, Sylvia Ang, zei dat samenwerken belangrijk is om te komen tot ontwikkeling. Haar organisatie is dan ook met de bedrijfslevenorganisaties in ons land een samenwerking aangegaan.

De minister van Handel en Industrie, Siegfried Gilds, zei dat wij het van productie moeten hebben om het land vooruit te brengen. Ook hij onderschreef het belang van samenwerken en zijn ministerie zal de fabrikantenorganisatie ondersteunen in haar streven.DC Hugo Pinas geeft bezoekers wensenpakket mee

De bevolking en manschappen van het Korps Politie Suriname (KPS) en het Nationaal Leger (NL) in het district Brokopondo kregen bezoek van minister Ivan Fernald van Defensie en minister Chandrikapersad Santokhi van Justitie en Politie. De hoogste functionarissen van de ministeries werden tijdens het bezoek vergezeld door de kolonel van het Nationaal Leger Ernst Mercuur en de waarnemend korpschef Humphrey Tjin Liep Sie. Districtscommissaris Hugo Pinas was zeer ingenomen met het bezoek van de twee bewindslieden.

Districtscommissaris Hugo Pinas gaf de ministers een wensenpakket en deed hetzelfde met kolonel Mercuur en waarnemend korpschef Tjin Liep Sie. Pinas deed dit met de bedoeling dat deze functionarissen die dicht bij ministers werken, ervoor kunnen zorgen dat de ministers het wensenpakket van Brokopondo niet vergeten.

Minister Ivan Fernald verwoordde de slagvaardigheid van zijn ministerie en dat van zijn collega. Minister Chandrikapersad Santokhi deed namens de regering een belangrijke mededeling. Hij was blij om dit in Brokopondo te kunnen doen. Ook vroeg de bewindsman de bevolking actief mee te doen om de criminelen te vinden die verantwoordelijk zijn voor de moord op politieagent Bartho Karwofodi.

Santokhi zei ook dat hij meer te doen heeft dan alleen maar zorgen voor veiligheid. De maatregelen die hij voor ogen heeft zullen in eerste instantie noodmaatregelen blijken te zijn. Maar om een structuur te krijgen, zul je moeten beginnen, zei de bewindsman. Langer wachten met actie zou averechts werken en de criminaliteit alleen maar verergeren.

Na Brokopondo centrum reisde het ministriŰle gezelschap naar de kazerne van het NL en de politiepost, en bracht ook een bezoek aan de krachtcentrale van Brokopondo. Minister Fernald en Santokhi waren ook te gast bij de Rosebel Goldmines.Lionsclub Paramaribo West geeft schoolpakketen

Lionsclub Paramaribo West heeft schoolpakketen en schooltassen uitgedeeld aan kinderen van minderdraagkrachtigen in onze samenleving. Dit initiatief is ontstaan naar aanleiding van de enorme prijsstijgingen van de laatste tijd die mede veroorzaakt zijn door de verhoging van de benzineprijs.

Dit jaar werd in het teken van het 30-jarig bestaan van de Lionsclub het aantal pakketen verhoogd van 60 naar 80. De Lionsclub vindt het belangrijk dat de gemeenschap kan zien dat de gelden die verkregen worden uit fundraisingactiviteiten meteen weer worden ingezet. De president van de Lionsclub Paramaribo West richtte een welkomstwoord tot de aanwezigen.

Hij gaf aan dat het hem goed deed op deze manier een bijdrage te mogen leveren aan het studieplezier van de kinderen. De president van de Lionsclub sprak de hoop uit dat deze tegemoetkoming aan de kinderen tot betere studieresultaten mag leiden.Reflectie op onze nationale ontwikkeling

Stichting 1 juli Keti Koti organiseert in het kader van 30 jaar staatkundige onafhankelijkheid een lezingencyclus met als algemene thema "Reflectie op onze nationale ontwikkeling". In een drietal lezingen zullen voordrachten worden gehouden over onder meer de rijke schakering bij het vormen van ons unieke volksmoza´ek, en de potenties van deze moza´ek voor de ontwikkeling van Suriname.

De periode 4 oktober tot en met 22 november vindt de organisatie een geschikt moment voor reflectie op onze nationale ontwikkeling. Stichting 1 juli Keti Koti constateert een toenemende belangstelling bij Surinamers om over hun geschiedenis te worden ge´nformeerd. De voorzitter van de stichting, Rudi Bottse, vindt dat wie zijn geschiedenis in de objectieve diepte niet goed kent, zal gaan verstarren en zich minder succesvol ontwikkelen in onze maatschappij en in de moderne wereld.

De initiatiefnemers van deze lezingencyclus hebben dan ook aan de inleiders gevraagd om, vanuit hun deskundigheid, grondige informatie te verschaffen over tekortkomingen en blokkades die een evenredige en positieve ontwikkeling van Afro-Surinamers stagneren.Hesdy van Wilgen en Eugene Ramdin overleden

De basketballer van de eeuw, Hesdy van Wilgen, is naar zijn laatste rustplaats begeleid. Er werd een speciale uitvaartdienst gehouden in de Ismay van Wilgen Sporthal. Deze werd bijgewoond door o.a. de president van de Republiek Suriname, Ronald Venetiaan, de minister van Defensie, Ivan Fernald, de minister van Onderwijs en Volksontwikkeling Edwin Wolf en vele sportmakkers. Van Wilgen kwam op 22 september ten gevolge van verkeersongeval te overlijden.

Ook van Eugene Ramdin, die in de gemeenschap bekend stond om zijn culturele programma's op de televisie, heeft Suriname afscheid genomen. Het wekelijkse programma Kela Kie Poedja via de STVS was een initiatief van Ramdin. Hij begon zijn loopbaan als onderwijzer. Hij heeft in verschillende districten zijn krachten aan het onderwijs gegeven. Ook in de politiek is hij actief geweest. Ramdin overleed op vrijdag 23 september op 62-jarige leeftijd.Resultaat onderzoek transportproblematiek

Tijdens een bijeenkomst van DR- en RR-leden van Commewijne werd het resultaat van onderzoek over de transportproblematiek van de scholieren van het district aan de districtscommissaris van Commewijne, Humphrey Soekimo, gepresenteerd.

JeugdparlementariŰr Tina Dulam heeft het onderzoek gedaan in samenwerking met het Directoraat Jeugdzaken en het IDOS. Uit het onderzoek blijkt dat jongeren veel offers moeten brengen om in de stad de school te bezoeken.

De resultaten van het onderzoek wijzen uit dat de jongeren van het district Commewijne graag zien dat er een scholengemeenschap komt voor Voortgezet Onderwijs op Seniorenniveau (VOS).Workshop over decentralisatie

DR- en RR-leden van het district Commewijne doen mee met een workshop over decentralisatie. De districtcommissaris van Commewijne, Humphrey Soekimo, nam het initiatief voor deze workshop. Onderwerpen die behandeld worden, zijn onder andere decentralisatie en project management. NGO's en buurtbewoners van Commewijne participeren ook in deze workshop.56 jaar Volksrepubliek China

Ter gelegenheid van 56 jaar onafhankelijkheid van de Volksrepubliek China was er een receptie in Torarica. Deze ontvangst werd door Assembleeleden, ministers, leden van het corps diplomatique en andere notabelen bijgewoond. Vice-president Ramdien Sardjoe zei dat de regering na evaluatie de relatie met China zal uitdiepen en versterken.Marathon op zondag 27 november 2005

Het plan van aanpak van de Srefidensi-marathon werd door Michael Klein aan minister van Defensie Ivan Fernald overhandigd. De minister heeft de commissie Srefidensi-marathon voor kennismaking ontvangen. De commissie onder leiding van 1e luitenant Michael Klein is al enkele maanden bezig met de voorbereiding van de marathon die op zondag 27 november 2005 gelopen zal worden.

Minister Fernald heeft bij deze gelegenheid gezegd blij te zijn met deze ontmoeting aangezien de defensie-organisatie een wezenlijke bijdrage levert bij de voorbereiding en uitvoering van dit evenement. Hij merkte op dat er hoge verwachtingen zijn van deze marathon, die behalve het nationale karakter ook steeds meer internationale aandacht krijgt.

Commissievoorzitter Klein gaf aan dat er nu gewerkt wordt aan de afronding van de voorbereidingen. Hij benadrukte dat er niets aan het toeval wordt overgelaten.Tranformatoren EBS nog steeds overbelast

Een 33/12 kV transformator van het onderstation aan de Duisburglaan raakte afgelopen week buiten bedrijf. Flora, Goede Verwachting, Duisburglaan en een deel van het gebied zuidwestelijk van het Saramaccakanaal kwamen hierdoor zonder elektriciteit te zitten. Medewerkers van de Energie Bedrijven Suriname hebben deze transformator onderzocht.

Tijdens het onderzoek bleek dat zij deze niet meer aan de praat konden krijgen. Zij verwisselden deze voor een andere transformator. Die moest eerst gebruiksklaar worden gemaakt en worden aangesloten. De storing is intussen opgeheven.Minister TCT brengt werkbezoek aan Telesur

De minister van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), Alice Amafo, heeft in haar serie kennismakingsbezoeken het Telecomumunicatiebedrijf Suriname, Telesur, aangedaan. Dit deed zij vergezeld van de directeur van het ministerie en de top van A-Combinatie.

Tijdens het bezoek werd de minister door de waarnemend directeur van Telesur, Dirk Currie, op de hoogte gesteld van de telecommunicatieontwikkeling in Suriname. Na de presentatie van de waarnemend directeur van Telesur kreeg de delegatie een rondleiding door het bedrijf.Duivelsei voor het eerst bedwongen

De bergbeklimmer Ronald Naar gaf een persconferentie in de hal van Queens Hotel. Samen met Gerke Hoekstra en Martin Fickweiler heeft Naar het Duivelsei beklommen. De tocht heeft drie weken geduurd. Volgens Naar is dit zijn eerste bezoek aan Suriname en is het ook de eerste keer dat hij met de twee expeditieleden heeft samengewerkt.

Naar is reeds 37 jaar bergbeklimmer. Duivelsei werd niet eerder beklommen, aldus Naar. De totale reis heeft ongeveer 7000 euro gekost en de Surinaamse reisorganisatie Mena-Eng was de co÷rdinator van de reis.Vernieuwing deel pompstations SWM

Op het hoofdkantoor van de NV Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM), vond de ondertekening plaats van de uitvoeringsovereenkomst voor de lange-termijnoplossing pompenproblematiek (LTOP). Door de ondertekening van het LTOP-contract kunnen de pompstations aan de Van Hattemweg, het William Kraanplein en te Blauwgrond gerehabiliteerd worden.

Namens de aannemer tekende directeur Herman van der Laan en voor de SWM plaatste de waarnemend directeur, Sven Sjauw Koen Fa, zijn handtekening. Het project houdt alle civil-technische, elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden in.

De pompen zijn reeds besteld bij een bedrijf in Nederland en worden over drie weken in Suriname verwacht. De uiterste opleveringsdatum van het project is 31 december 2006 en de aanneemsom bedraagt ruim 2,3 miljoen euro.Dispuut over afwikkeling van CAO

De bijeenkomst van vrijdag jl. tussen de personeelsbond van de STVS, de directie en de Bemiddelingsraad is op niets uitgelopen. De personeelsbond van de Surinaamse Televisie Stichting (STVS) onder leiding van Henk Shields en de directie van het televisiestation waren afgelopen vrijdag weer opgeroepen door de Bemiddelingsraad voor geheel Suriname.

Bondsvoorzitter Henk Shields was afwezig en zijn afvaardiging had geen mandaat om te handelen. Na tien minuten stonden de partijen weer buiten. Tussen de personeelsbond en de directie is een dispuut ontstaan over de afwikkeling van de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) van 2003.

Na een ontmoeting op maandag 19 september tussen de twee partijen en de Bemiddelingsraad informeerde de bond haar leden. Redacteur Nita Ramcharan van het actualiteitenprogramma Suriname Vandaag sprak met zowel de bondsvoorzitter en de directeuren Kenneth Oostburg en Perdiepkoemar Khedoe. Het is niet bekend wanneer de personeelsbond en de directie weer aan tafel zullen zitten bij de Bemiddelingsraad.Somohardjo feestelijk onthaald

DNA-voorzitter, Paul Salam Somohardjo, is bij zijn terugkeer in Suriname opgewacht door de secretaris van de president, Hesdey Pigot, de ministers Edwin Toekidjan Wolf, Michael Jong Tjien Fa en verscheidene DNA-leden.

Ook het personeel van de griffie van De Nationale Assemblee was op Zanderij om de parlementsvoorzitter welkom in Suriname te heten. Op de tonen van gamelanmuziek begaf de DNA-voorzitter zich naar de VIP-room, waar hij de pers te woord stond.

De DNA-voorzitter noemde zijn bezoek aan de landen bijzonder. Zijn reis was in ieder geval geen vakantie, zei hij. Over zijn persconferentie in de Javaanse taal zei de DNA-voorzitter het volgende: dat de president van IndonesiŰ en de voorzitter van het Indonesische parlement hem vroegen om in het Javaans te praten op de conferentie.Rooms-katholieke gemeente Welgedacht A

De rooms-katholieke gemeente te Welgedacht A vierde afgelopen zondag 25 september haar eeuwfeest. In de "Onze Lieve Vrouw, moeder van goede raad" begon de dag met een eucharistieviering waarin bisschop Wilhelm de Bekker voorging.

Hij werd bijgestaan door de paters RenÚ en Gerard Geyskens en Marinus Nijsten. De president van de Republiek Suriname, Ronald Venetiaan, werd vertegenwoordigd door de minister van Ruimtelijke Ordening en Grondbeleid, Michael Jong Tjien Fa. Na de dienst bleven de kerkgangers in een prettige feestelijke sfeer bij elkaar. Het eeuwfeest trok zowel jong als oud naar de activiteiten op het voetbalveld naast de kerk.Vliegerwedstrijd initiatief van Jogi Suradj

Op het kermisterrein te Groningen in het district Saramacca werd een vliegerwedstrijd gehouden. Het initiatief kwam van Jogi Suradj, lid van het Jeugdparlement. Hij werd hierin ondersteund door de overige vertegenwoordigers van Saramacca en van de andere districten in het Jeugdparlement.

De organisatoren zijn in hun streven dit project tot een succes te maken, bijgestaan door verschillende sponsors en ook door de overheid. De vliegerwedstrijd is georganiseerd met het doel de jongeren creatief bezig te houden in de vakantieperiode.

Dertig enthousiaste jongeren hebben deelgenomen aan de wedstrijd, waarbij het vooral ging om creativiteit en vaardigheid. Er werd een hoofdprijs gereserveerd voor de deelnemer die de grootste vlieger had gemaakt en ook nog in staat was deze het langst en het hoogst in de lucht te houden.

Daarnaast zijn er ook nog een aantal kleinere prijzen uitgereikt. Jurylid Harish Monorath was tevreden over de spontane opkomst en de sfeer onder de deelnemers. De organisatoren blikken terug op een geslaagde activiteit. Zij willen het vakantievliegerfestijn tot een jaarlijks terugkerend evenement maken. 
Kosteloos internet Magazine


Uitgever:
Stichting Suriname

Website: www.suriname.NU

Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning
Clifford Brathwaite

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk

Copyright foto's:
Myra Winter
(tenzij anders aangegeven)

Vormgeving: Phillip Lutz

Oplage: 49.178

E-mail: niba@suriname.NU

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen, kunnen zich hiervoor opgeven via:
www.suriname.NU

Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor de verzending van NIBA en wordt niet aan derden doorgegeven.

Vul uw e-mailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de e-mail om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wilt ontvangen, laat het ons dan even weten.

U kunt zich afmelden via onze website.
Vul uw e-mailadres in en klik afmelden aan. Klik daarna op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op de link in de e-mail om uw afmelding correct af te ronden.

U kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden.


niba - niba suri magazine


Moord, vermoedelijk gevolgd door zelfmoord

In een woning aan de Laan van Louise Hof werd het levenloze lichaam van de 25-jarige Avisky van Rai en zijn 27-jarige Braziliaanse vriendin Marinalva Bourges aangetroffen. Het lichaam van de vrouw vertoonde een schotverwonding in de borststreek, terwijl dat van de man een schotwond in de mondholte vertoonde, met een uitschotverwonding door het hoofd.

Gelet op de aangetroffen sporen en de situatie ter plaatse, bestaat het vermoeden dat Van Rai zijn vriendin het leven heeft benomen met een schot in de borststreek en zich daarna zelf met een schot uit het vuurwapen van het leven heeft beroofd. Het motief tot deze daad is nog onbekend. Een ter plaatse aangetroffen pistool is voor de uitvoering van een laboratoriumtechnisch onderzoek in beslag genomen en overgedragen aan de Technische Opsporing en Herkennings Dienst (TOHD).Politie onderschept grote partij coca´ne

Het Arrestatieteam (AT) heeft in samenwerking met de Anti-terreureenheid (ATE), 248 kilogram coca´ne in het Calcuttagebied, district Saramacca, onderschept. Drie mannen, de gebroeders K. en de verdachte N. zijn daarbij aangehouden en in verzekering gesteld. De politie kreeg informatie dat er een drugstransport in het Saramaccagebied zou plaatsvinden.

Vanaf zaterdagavond werd in verband hiermede geobserveerd. Na enige tijd de gangen van personen te hebben gevolgd, konden de chauffeurs van een drietal personenauto's worden aangehouden.

In een boot, liggende in een zijkreek van de Saramaccarivier, in de omgeving van Calcutta, werd 248 kilogram cocaine aangetroffen, die daarop in beslag werd genomen. Kennelijk had het vermoeden van de komst van een politie-eenheid de daders doen besluiten het bos in te vluchten.

Volgens verklaring van de eerder aangehouden drie mannen betreffen de gevluchte personen vier buitenlanders, twee Brazilianen en twee Venezolanen. De verdachten bekenden van plan te zijn geweest de coca´ne naar Paramaribo te vervoeren.Bar annex restaurant gesloten

Door de politie van station Uitvlugt is vorige week een bar annex restaurant, gevestigd op de hoek van de Hendrikstraat en de Derde Rijweg, gesloten. Gebleken was dat zich in de betreffende ruimte Braziliaanse dames als commerciŰle sekswerkers ophielden. De politie was genoodzaakt op te treden in verband met het niet naleven van de vergunningsvoorwaarden door de eigenaar.OPSPORING
VERZOCHT

niba - niba suri magazine

Eraldo Carlos da Silva,
alias CALAU


en ook :

niba - niba suri magazine

Fabio da Silva, met de roep-/bijnaam Junior, geboren in Brazilie op 12 juni 1983.

Verdachten worden gezocht in verband met de moord op Bartho Karwofodi, agent van politie.niba - niba suri magazine
De nationale zender

SURINAME VANDAAG

ACTUALITEITEN
PROGRAMMASchrijversgroep 77

Radionieuws

Op maandag 3 oktober kunt u in het programma Skrifiman Taki luisteren naar Willy Alberga die praat met Boike Tojo. Hij trad onlangs op tijdens de door Sĺ77 georganiseerde Sranan Tori Neti.

Boike Tojo demonstreerde de mato, de Paramaccaanse vertelkunst. Tojo is in het dagelijks leven touroperator en mato wordt vaak in de jungletours die hij aanbiedt verwerkt.

SRS 93.6 FM om 21.15 u

Literair project Albina

Leendert Beye (docent beeldende vorming in Goes, Nederland) en Hugo de Boer (journalist in Marowijne) bereiden momenteel een literair project voor Marowijne voor dat zal lopen van half november 2005 tot half januari 2006.

Het doel van het project is het bevorderen van de beheersing van de Nederlandse taal bij de leerlingen van MULO-Albina en lagere scholen te Bigiston, Erowarte en Galibi. Het project bestaat uit drie onderdelen nl, een deel poŰzie, een korjalenverhaaldag en een bibliotheekondersteunend deel.

BOEKIDS

Boekids is een Nederlandse organisatie (Den Haag), die jaarlijks met kinderboekenschrijvers naar Suriname komt om het lezen te stimuleren.

De belangrijkste activiteiten van de Stichting zijn echter in Nederland, waarbij het Surinaamse kind niet wordt vergeten. Zo is er in februari 2006 een benefietavond voor Suriname met optredens van o.a. Nynke Laverman en diverse schrijvers, waaronder Sieb Posthuma en Toon Tellegen (ovb).

En op een Surinaamse avond zullen de heerlijke Surinaamse gerechten natuurlijk niet ontbreken! Voor de kinderen is er een letterkookcafÚ.

Verder organiseert Boekids een schrijfwedstrijd voor kinderen van 10-14 jaar.

De hoofdprijs van de wedstrijd is een reis naar Suriname voor twee personen in mei 2006. Het is niet duidelijk of kinderen uit Suriname ook mogen meedoen aan deze wedstrijd. Wat wel prettig is, is dat Boekids op haar website een schrijfhulp heeft die stap voor stap aangeeft hoe kinderen het verhaal voor de wedstrijd kunnen opbouwen. Deze schrijfhulp is heel handig voor alle kinderen die verhalen willen schrijven, of ze dat nu voor een wedstrijd doen of niet.

Donaties / Contributie

De Schrijversgroep 77 beschikt over een SRD bankrekening bij de RBTT.

Account nr. 19707900. Donaties worden zeer gewaardeerd. Leden worden gevraagd hun contributie op dit rekeningnummer te voldoen.

Contributie kan ook voldaan worden bij de voorzitter of penningmeester op de maandelijkse Tori-Oso avonden.

Donaties vanuit het buitenland kunnen gedaan worden via ABN-AMRO onder vermelding van de swiftcode van de RBTT in Paramaribo.

De swiftcode is RBTTSRPA.Wat is Dengue

Dengue (knokkelkoorts) is een virusziekte overgedragen door debeet van de mug Aedes Aegypti. Er komen twee vormen van Dengue voor: Dengue-koorts en Dengue hemorragische-koorts.

Denguekoorts is een griepachtige ziekte, die met name bij oudere kinderen en volwassenen optreedt en zelden ernstig verloopt. Dengue hemorragische-koorts is een tweede besmetting met het Dengue-virus, een ernstige vorm waarbij bloedingen en shock ontstaan en die in uitzonderingsgevallen dodelijk kan zijn. Met name kinderen kunnen ernstig ziek worden.

Waar komt de ziekte voor?

Dengue kom in alle tropische gebieden voor. De ziekte wordt gemeld uit meer dan 100 landen en meer dan 2 miljard mensen wonen op plaatsen waar ze risico lopen op besmetting. Jaarlijks vinden vele miljoenen besmettingen plaats.

De Dengue mug Aedes Aegypti is een kleine zwart-witte mug met strepen op depoten en rug. Muggen die het Dengue virus dragen, kunnen mensen besmetten als ze steken. De mug is ongeveer 5 mm lang. De mug steekt van ĺs ochtend svroeg tot laat in de middag.

Waar komt de Dengue-mug voor?

De mug houdt zich binnen schuil in kasten en andere donkere plaatsen. Buiten zijn ze op koele schaduwrijke plaatsen te vinden.

Waar plant de Dengue-mug zich voort?

De larven van de mug leven in allerlei soorten waterreservoirs en alle plaatsen waar regenwater zich verzamelt of wordt opgeslagen

Voorkeursplekken zijn vaten, oliedrums, potten, vazen, planten-schoteltjes, watertanks, spoelbakken, flessen, blikjes, oude autobanden, dakgoten, koelkastafdruipbakken, waterbassins, riolering, cementblokken, holle bomen of bamboestokken en meer plaatsen waar (regen)water zich verzamelt of wordt opgeslagen.

Wat kunt u doen om degue te voorkomen

Aangezien er geen vaccinatie of preventief geneesmiddel tegen Dengue is, zijn er twee belangrijke maatregelen die genomen moeten worden om Dengue te voorkomen.

Eliminatie van muggenbroedplaatsen.

Bedek voorwerpen waarin zich water kan verzamelen meteen nauwsluitend deksel.

Septictanks, water- en afvoerputten goed afdekken.

Verwijder vuilnis in en rond het huis, zodat er geen regenwater in kan blijven staan.

Biologische maatregelen kunnen worden gebruikt zoals uitzetten van larvenetende vissen.

Insecticiden kunnen ook gebruikt worden.

Behandeling

Er bestaat geen specifieke behandeling tegen dengue.

De belangrijkste onderdelen van de behandeling zijn:

veel rusten

Veel drinken / toediening van veel vocht om de bloedcirculatie op gang te houden

bestrijden van de koorts met paracetamol (Geen ASPIRINE, aspirine heeft een bloedverdunnende werking)

Als u vermoedt dat u dengue hebt, moet u rusten en veel drinken,

GEEN   pijnstillers   met   ASPIRINE   gebruiken

en een dokter raadplegen.


AGENDA

18/9 -3/10
Pitri Paksha

4/10 - 12/10
Narak Chaturdashi

4 oktober
Ranzaam

28/29 oktober
Sab el Kader

1 november
Divali
(Maha Lakshmi puja)


3 november
Ied Ul Fitre

25 november
30 jaar OnafhankelijkheidDe Wisselkoers

De koersen zijn
indicatie-koersen
per 1 Oktober 2005


Wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
Aankoop   2,700
Verkoop    2,780

EURO
Aankoop    3,251
Verkoop    3,348

POUND STERLING
Aankoop    4,768
Verkoop    4,909

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,501
Verkoop    1,563

Bankpapier

U.S. DOLLAR
Aankoop    2,700
Verkoop    2,780

EURO
Aankoop    3,242
Verkoop    3,358

POUND STERLING
Aankoop    4,734
Verkoop    4,919

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,501
Verkoop    1,563

Bron: Centrale Bank van Suriname
  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

  áá