suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      


    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 10 - December - 2005           Suri Magazine no. 74In deze uitgave:

Herdenking van de 8 december moorden
Uitreiking certificaten aan douaniers
Jubilarissen en gepensioneerden gehuldigd
Sharda Ganga krijgt Caribbean Media Award
Begin gemaakt met bouw brug over Spoorsloot
Institute for women officieel gelanceerd
Awareness Campaign Millennium Development Goals
Surinaamse Fotografen Vereniging kalender
Herkansing drie studenten Nola Hatterman
Geestelijken krijgen getuigschriften
Training Capaciteitsontwikkeling
Twee TCT-directeuren uit hun functie ontheven
Minister Ivan Fernald van Defensie 50 jaar
Genoeg redenen om dankbaar te zijn
Khoen Khoen zegt dat Faried niet ziek is
Statiegeld voor bedrijven niet interessant
Internationaal Documentaire Filmfestival 2005
Marktwezen in Suriname wordt geordend
Verbindingsmiddelen voor Suriname
Stichting Kort en Blauw computer-tekenwedstrijd
Sranantongo Leribuku aangeboden
Project schooldoorlichting voor onderwijsinspecteurs
Self Reliance schenkt aan diverse stichtingen
Officieren leveren excellente prestaties
Clini clown verrast patiŽntjes
Kinderdag gevierd in district Commewijne
Dansvoorstelling gezamenlijk door de drie landen
Mensen moeten meer bewegen
Seksualiteit, spiritualiteit en relatie
Relatie met de Europese Unie wordt belangrijker
Internationale dag voor mensen met handicap
Politieberichten
Schrijversgroep 77
De Agenda
De wisselkoersen
Herdenking van de 8 december moorden

In De Nationale Assemblee is ťťn minuut stilte in acht genomen in verband met de 8 december moorden. Het parlement was bijeen voor de voortzetting van de behandeling van de regeringsverklaring 2005-2010.

Advocaat Spong gaf tijdens de 23 ste herdenking van de decembermoorden in de Moses en Ašronkerk in Amsterdam, Nederland aan, dat bij de executies in totaal meer dan 45 personen betrokken zijn geweest. Er zijn meer dan 93 kogels afgevuurd op de slachtoffers. Spong, die nauw betrokken is bij de vervolging van de daders, sprak als adviseur van de Surinaamse regering.

"Op 8 december 1982, wees Baghwandas omstreeks acht uur in de morgen, zestien militairen aan. Die op zestien genummerde personen, vanuit een zolderkamertje boven het manschappenverblijf, met hun Uzi en automatische vuurwapens, de opdracht kregen om van af ongeveer twintig meter de mensen neer te schieten.

In het vuurpeleton bevond zich een dappere militair, die weigerde de opdracht uit te voeren. Hij kreeg ter plekke een slag in zijn gezicht en werd afgevoerd. Volgens een militaire ooggetuige, een van de executanten, had de bevelhebber de algehele leiding van de operatie, die hij aan het eind daarvan, volgens zijn persoonlijke hofmeester afsloot met een whiskey- of champagnetoost. Ook zijn secretaresse had hem tijdens de operatie whiskey zien nuttigen."

Advocaat Spong wilde de namen van de getuigen nog niet bekendmaken. Verder gaf hij aan dat het een openbaar proces is en dat iedereen van binnen- en buitenland dat bij kan wonen, doelende op buitenlandse waarnemers, aldus mr. Spong.

In de Alfonsuskerk in Suriname kwamen nabestaanden en anderen bijeen om de moorden te herdenken van 8 december 1982. De nabestaanden staken voor elk van de vermoorde mannen in de Alfonsuskerk een kaars aan.

Het actualiteitenprogramma Suriname Vandaag besteedde aandacht aan het feit dat na 23 jaar geen duidelijkheid is over wie waarom en wanneer is vermoord op 8 december 1982. Nita Ramcharan sprak met Henk Herrenberg die pleit voor waarheidsvinding en Freddy Kruisland die namens de nabestaanden als advocaat zal optreden in het strafproces.Uitreiking certificaten aan douaniers

De directeur van de Belastingen, Roy May, heeft bij de uitreiking van certificaten aan douaniers gezegd dat er spoedig een aanvang wordt gemaakt om de belastingdienst te verzelfstandigen. Er zullen brainstormsessies met afdelingshoofden en de overige topfunctionarissen van de belastingdienst worden gehouden.

Douaniers kregen hun certificaten visitatie technieken na een training, die duurde van 5 tot 9 december. De training was een samenwerking met de Franse Douane en vond plaats in het Politie Opleidings Centrum. Ambassadeur Jean Bruno van Frankrijk was aanwezig bij de uitreiking van de certificaten.

Er namen ook enkele politie ambtenaren deel aan de cursus. Douanier Ford schetste de onhoudbare situatie voor de Douane. De directeur van de Belastingen, Roy May, hoopt dat de oneerlijke concurrentie vanwege het invoeren van goederen in ons land zonder invoerrechten snel gestopt kan worden.

Bovendien mogen we niet toestaan dat schepen met illegale ladingen ons land binnen varen en er ook mee vertrekken. Suriname kan niet bekend gaan staan als een land waar dat kan. De ambassadeur van Frankrijk, Jean Bruno, zei dat zijn land in staat is meer trainingen te geven aan Suriname. Frankrijk en Suriname hebben een verdrag gesloten inzake wederzijdse administratieve bijstand.Jubilarissen en gepensioneerden gehuldigd

Meer dan 150 jubilarissen en gepensioneerden werden beloond voor hun arbeid. Ook werden 160 arbeiders gehuldigd door het ministerie van Regionale Ontwikkeling. "Een terug blik op de vruchtbare arbeidsperiode" is het thema van deze bijeenkomst.

Alle districtcommissarissen van Suriname waren bij deze huldiging aanwezig. De directeur van het ministerie van R.O., Joyce vanVarsseveld, sprak een woord van dank uit voor de arbeid op het ministerie van R.O. De 43 gepensioneerden kregen een cadeau en de jubilarissen met 25 of 45 dienstjaren een oorkonde en een geschenk.Sharda Ganga krijgt Caribbean Media Award

De CaraÔbische afdeling van de United Nations Population Fund (het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties) heeft zes journalisten uit drie van 21 landen die de organisatie in de regio vertegenwoordigen geŽerd tijdens de 2005 Caribbean Media Awards. Sharda Ganga van Suriname is ťťn van de zes journalisten.

niba - niba suri magazine

Sharda Ganga (links) van de Stichting Projekta, een Surinaamse NGO, neemt haar UNFPA Platinum Award (televisie) voor haar productie "Wan Lobi Tori" in ontvangst. De prijs wordt haar overhandigd door Wendy Fitzwilliam, UNFPA goodwill ambassador. (Foto: Karl McLarty)

De vertegenwoordiger van de UNFPA, Harold Robinson, zei dat het thema van de Awards - Gender gelijkheid, reproductieve gezondheid en de millennium doelen- dit jaar de focus was, omdat de organisatie van mening is dat het bereiken van gender gelijkheid van cruciaal belang is bij het doel om de armoede terug te brengen en de kwaliteit van het leven te verbeteren in de Engels- en Nederlands sprekende landen van het CaraÔbisch Gebied.

Cedriann Martin van Trinidad and Tobago, Carol Francis, Damion Mitchell, Sonja Simms, Eulalee Thompson van Jamaica en Sharda Ganga zijn de winnaars van de Award. Zij hebben allen in het werk dat ze ingeleverd hebben de aandacht gevestigd op een HIV/AIDS pandemie en wat dit voor de regio betekent.Begin gemaakt met bouw brug over Spoorsloot

Met het heien van de eerste paal van de brug bij de Nieuwzorgweg is er een begin gemaakt met de bouw van een betonnen brug over Spoorsloot. Deze brug valt in het project "Bouw en rehabilitatie van een 30-tal bruggen". De minister van Openbare Werken en Verkeer, Ganeshkoemar Kandhai, was aanwezig. De brug wordt eind maart 2006 opgeleverd.Institute for women officieel gelanceerd

The Institute for women, gender and development studies is officieel gelanceerd. In de afgelopen jaren bleek er een behoefte te zijn aan een instituut op de Universiteit dat zich zou moeten richten op vrouwen, gender en ontwikkelingsvraagstukken.

Minister Maurits Hassankhan van Binnenlandse Zaken heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. Hij was dan ook aanwezig bij de opening van het instituut. De minister belast met het genderbeleid zei dat het instituut zich zal moeten onderscheiden van andere instituten, omdat het een wetenschappelijke instelling is. Verder waren aanwezig minister Ivan Fernald van Defensie en DNA-lid Yvonne Raveles.Awareness Campaign Millennium Development Goals

Jongeren moeten weten wat de Millennium Development Goals zijn en bewust worden gemaakt van de rol die zij zullen spelen in het realiseren van deze doelen. Dit werd gezegd tijdens de "Awareness Campaign" van de Commissie Voorlichting en Media van het Nationaal Jeugd Parlement, die deze campagne in samenwerking met het United Nations Development Programme doet.

In september 2000 hebben 189 lidlanden van de Verenigde Naties de millenniumdoelen aangenomen. Zij committeerden zich aan het doel om de wereld te verbeteren via acht invalshoeken, van de Millennium Development Goals . Joan Dogojo, voorzitter van de commissie voorlichting en media van het NJI, zegt dat de Surinaamse jeugd weinig is geÔnformeerd over deze doelen.

Het NJI wil door middel van deze campagne jongeren bewust maken over deze doelen. Max Ooft, vertegenwoordiger van de UNDP, sprak de aanwezigen toe. Er werd een banner onthuld als startsein voor realisatie van het project.Surinaamse Fotografen Vereniging kalender

De Surinaamse Fotografen Vereniging heeft voor het eerst meegewerkt aan de RBTT kunstjaarkalender 2006. Het eerste exemplaar werd door RBTT-directeur Anne Harmsma overhandigd aan de voorzitter van de SUFOV, Hubert Hermelijn. Dit is het derde jaar dat de bank dit kalenderproject uitvoert. Het thema is "Suriname Scenery".

Hermelijn is blij dat de bank besloten heeft om met de vereniging in zee te gaan. In Suriname wil de bankorganisatie met het kalenderproject van dit jaar, bekende elementen van het land belichten. Daarom werd bij de voorbereidingsfase vastgesteld om de Surinaamse fotografen erbij te betrekken. Het is goed gelukt, zei Harmsma. De eerste kalender werd ontwikkeld in samenwerking met stichting Monumentenzorg Suriname.

Op de kalender zijn van enkele SUFOV-leden meerdere foto's geplaatst. Hiervoor ontvingen zij een oorkonde. Er werden ook oorkondes uitgereikt voor artistieke kwaliteit. De leden hebben hard gewerkt, zegt Hermelijn, en dit is hun beloning.Herkansing drie studenten Nola Hatterman

De drie studenten die in de afrondingsfase zitten van de vierjarige opleiding van het Nola Hatterman Insituut, hebben herkansing. Het zijn Carly Tonawie, Raimen Bijlhout en Sergio Kasadi. De studenten hebben elk 41 werkstukken gemaakt als examenopdracht.

In de examenopdrachten kwamen verschillende onderdelen zoals decoratie, buitentekening, figuur en koptekenen, fantasie, experimenteren en stilleven A en B aan de orde. De werkstukken van de studenten werden geŽxposeerd zodat die door de beoordelingscommissie konden worden bekeken. In deze commissie zitten de kunstenaars en docenten Soekhi Irodikromo, Jules Brandflu, Steve Ammersingh en George Ramjiawansingh.

De commissie heeft besloten, dat de studenten zes maanden langer zullen moeten studeren. In juli 2006 zal de beoordelingscommissie weer bijeen komen om naar de werkstukken te kijken.Geestelijken krijgen getuigschriften

De getuigschriften voor de uitoefening van het ambt van huwelijksambtenaar zijn vorige week aan 26 geestelijken uitgereikt. Deze geestelijken zijn afkomstig van verschillende religieuze organisaties in Suriname. Zij hebben deelgenomen aan de huwelijksambtenarenopleiding.

De uitreiking vond op het CBB-hoofdkantoor plaats. Vorig jaar ontvingen de participanten van de eerste hun getuigschrift. Het ministerie van Binnenlandse Zaken startte vorig jaar met het verzorgen van de lessen, omdat de wet Herziening Huwelijksrecht 1973 alle religieuze organisaties de mogelijkheid biedt huwelijken te sluiten.

Het huwelijk kan of in de kerk of thuis bij het echtpaar worden voltrokken. De huwelijksambtenaar moet wel staan ingeschreven in het openbaar centraal register om huwelijken in te zegenen en zal zich te allen tijd moeten kunnen legitimeren.

Van de zijde van het ministerie werd benadrukt hoe belangrijk de taak is die de ambtenaren op zich hebben genomen. Er werd ook een beroep op hun gedaan om alle handelingen volgens de wettelijke besluiten uit te voeren.Training Capaciteitsontwikkeling

In de parochiezaal van de r.k. kerk aan de Maynardstraat in Nieuw Nickerie hebben 21 vertegenwoordigers van tien lokale organisaties hun certificaat voor de Training Capaciteitsontwikkeling in ontvangst genomen. De opleiding werd in de periode 22 oktober tot en met 2 december verzorgd. Er waren negen instructeurs.

De training is onderdeel van het begeleidingstraject voor lokale trainers binnen het programma Empowerment Lokale Organisaties Nickerie. Binnen dit programma staan ontwikkeling van lokale ontwikkelingscapaciteit en kader centraal.

Het programma Empowerment Lokale Organisaties Nickerie wordt door Stichting Projekta uitgevoerd en gefinancierd door Cordaid. De Training Capaciteitsontwikkeling was opgedeeld in twee blokken. Hierbij kwamen eerst aan de orde een begrippenkader waarbij concepten als Duurzame Menselijke Ontwikkeling, Gemeenschapsontwikkeling, Gender en Capaciteitsopbouw centraal staan. Het tweede blok gaf een aanzet tot het identificeren en formuleren van ontwikkelingsgerichte projecten in de werkgebieden van de organisaties.Twee TCT-directeuren uit hun functie ontheven

De minister van Transport, Communicatie en Toerisme, Alice Amafo, heeft twee TCT-directeuren uit hun functie ontheven. Het gaat om Marsha Clumper, wegens indisciplinair gedrag. De andere topfunctionaris is Marlene Harris, die geen ruimte voor samenwerking geeft.

Marlene Harris is waarnemend directeur van de Maritieme Autoriteit Suriname. Volgens Siegfried Gilds, voorzitter van de Surinaamse Partij van de Arbeid, moet eerst met de Raad van Ministers worden onderhandeld, voordat een topfunctionaris wordt ontheven. Er vindt spoedoverleg rond deze aangelegenheid plaats tussen de partijen van het Nieuw Front voor Democratie en Ontwikkeling.Minister Ivan Fernald van Defensie 50 jaar

Op het ministerie van Defensie werd in de afgelopen week minister Ivan Fernald van Defensie in de bloemetjes gezet. Hij vierde zijn 50e geboortedag. De president van het Republiek Suriname, Ronald Venetiaan, behoorde tot de genodigden. De collega-ministers waren ook aanwezig, evenals verschillende andere hoogwaardigheidsbekleders.

De familie van de minister ontbrak niet. Dominee Maikel Stewart leidde een dankdienst en las voor de jarige het schriftgedeelte uit Psalm 1. Daarna bracht de president van Suriname een heildronk uit op het welzijn van de jarige en familie. De groep "Theater Eenheid Mofo" luisterde de viering op met een sketch.Genoeg redenen om dankbaar te zijn

De activiteiten ter herdenking van 270 jaar Evangelische Broedergemeente in Suriname, EBGS, zijn afgesloten met een gemeenschappelijke dankdienst. Deze werd gehouden in de Grote Stadskerk. Leden van alle EBGS-gemeenten woonden de plechtigheid bij.

President Ronald Venetiaan, DNA-voorzitter Salam Somohardjo, en overige genodigden woonden de dienst bij. Bisschop John Kent richtte het woord tot de aanwezigen. Bisschop Kent: "Bij de herdenking van deze periode zijn er genoeg redenen om dankbaar te zijn." Hij zegt dat de EBGS door de inzet van gemeenteleden en overige personen deze mijlpaal heeft bereikt.Khoen Khoen zegt dat Faried niet ziek is

De economische situatie en onverantwoordelijke leefwijze kunnen maken dat mensen op straat belanden als zwerver. Dit deelde Rabindernath Khoen Khoen, nazorg-arts bij het Psychiatrisch Centrum Suriname, aan ons mee.

De 16-jarige Faried Alibaks Mohamed Nazir slaapt al een geruime tijd langs de Zwartenhovenbrug- en de Domineestraat. De bezorgde Romena Apoeroeman geeft Faried elke dag een broodje. Zij doet een beroep op de bevoegde instanties om deze jongen te helpen.

Faried is twee keer door het Psychiatrisch Centrum Suriname opgevangen. Dokter Khoen Khoen zegt dat Faried niet ziek is. Het Korps Politie Suriname, afdeling Jeugdzaken, zal de zaak van Faried Alibaks Mohamed Nazir onderzoeken.Statiegeld voor bedrijven niet interessant

Er is iets mis met de vuilophaaldienst. Elke week wordt er vuil opgehaald en nog steeds zijn petflessen overal te zien. Minister Clifford Marica van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu haalde dit aan tijdens de behandeling van de regeringsverklaring 2005-2010.

Minister Marica voert momenteel gesprekken met het ministerie van FinanciŽn om oplossingen te vinden voor het ophalen en verwerken van het vuil. Volgens de bewindsman ligt er reeds een voorstel voor bestemmingsheffing op tafel. Er worden miljoenen petflessen geÔmporteerd en vervaardigd, zegt hij.

Importeurs en producenten van petflessen zijn benaderd en met hen zal worden nagegaan hoe dit probleem tot een minimum kan worden beperkt. Het voorstel om statiegeld te heffen, is ook aan de orde geweest tijdens de besprekingen. Het is voor bedrijven niet interessant, omdat zi

j geen opslagplaats hebben voor de flessen, zegt de minister. Een buitenlands bedrijf is geinteresseerd om de flessen op te kopen voor het vervaardigen van dakpannen.Internationaal Documentaire Filmfestival 2005

Het educatief programma van het Internationaal Documentaire Filmfestival 2005 is in het theater Thalia begonnen. Minister van Justitie en Politie Chandrikapersad Santokhi verrichtte de opening. Leerlingen van het Gewoon Lager Onderwijs, en van het Voortgezet Onderwijs op Juniorenniveau, waren zeer onder de indruk na het zien van de documentaire "Wan tra tori". Deze documentaire handelt over het Jeugdcellenhuis en het Jeugd Opvoedingsgesticht te Santo Boma.Marktwezen in Suriname wordt geordend

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft met de standhouders van de Centrale Markt en de Vreedzaam-markt afgesproken dat het marktwezen in Suriname geordend wordt. Tijdens een vergadering werd dit medegedeeld. De ordening is belangrijk, zegt minister Felisie, zodat personen niet van de straat verwijderd hoeven te worden.

Vooral zij die illegaal hun waar ten verkoop aanbieden. Er wordt verder gewerkt naar een situatie met betere marktvoorzieningen voor de standhouders. De bespreking heeft goede vruchten afgeworpen, zegt de bewindsman. Nahota Nandkoemar, voorzitter van de belangengroep Centrale Markt, zegt tevreden te zijn met de wijze waarop de vergadering is verlopen.Verbindingsmiddelen voor Suriname

Er is voor een projectmatige opzet gekozen om de verbindingsmiddelen in Suriname goed te kunnen inzetten. Het gaat hierbij om de verbindingsmiddelen die door diverse politieregio's in Nederland aan het Korps Politie Suriname werden geschonken.

Het korps zal hierbij in Suriname voor de duur van ťťn week worden ondersteund door inspecteur Ben Pil van de regiopolitie Brabant Zuid Oost, die samen met mensen van Surtel en Telesur uitvoering zal geven aan de ontwikkeling hiervan. Ondertussen is hard gewerkt aan het opstellen van een plan van aanpak en een daaraan gekoppeld toekomstig projectplan.

Voordat dit uiteindelijk in werking zal zijn zullen diverse punten worden gecontroleerd, zoals het nagaan van de status van de apparatuur, inventarisatie van het materiaal van het KPS op de diverse lokaties en de actuele behoefte aan apparatuur op de respectieve lokaties, om uiteindelijk te weten te kunnen komen welke stappen op korte termijn zullen worden ondernomen. Het welslagen van dit project zal resulteren in een betere en meer efficiŽnte bestrijding van de criminaliteit in Suriname.Stichting Kort en Blauw computer-tekenwedstrijd

Stichting "Kort en Blauw" stimuleert kinderen om hun creativiteit te ontwikkelen. Op 3 december jongstleden werd een "computer-tekenwedstrijd" gehouden door deze stichting in samenwerking met stichting Educons.

Aan de computer-tekenwedstrijd hebben 65 kinderen variŽrend van 4 tot 14 jaar deelgenomen. Zij hadden ťťn week de tijd om te oefenen voor de wedstrijd. Het Nola Hatterman Instituut was belast met de beoordeling van de tekeningen. De hoofdprijs van deze tekenwedstrijd is SRD 500.Sranantongo Leribuku aangeboden

Op 5 december 2005 werd door de heer R. Bottse van de Samenwerkende Afrikaans-Surinaamse organisaties aan voorzitter Somohardjo van DNA aangeboden het boek Sranantongo Leribuku (leerboek) geschreven door Hugo E. Overman.

niba - niba suri magazine
(Foto: DNA voorlichting)

Het boek geeft de dictactiek en grammatica van ons Sranantongo weer. De heer Botse hoopt dat de DNA-leden in de DNA-vergaderingen gebruik zullen maken van de taal. Zij hebben trouwens ook elk een exemplaar ontvangen. De voorzitter sprak zijn dank uit aan de heer Botse. Bij de overhandiging van het boek was ook de bekende schrijver Sombra aanwezig. De parlementsvoorzitter zegde toe de boeken naar de leden te zullen doorgeleiden.Project schooldoorlichting voor onderwijsinspecteurs

Het project "schooldoorlichting" voor onderwijsinspecteurs is geopend. Het heeft als doel de onderwijsinspecteurs te vormen in het doorlichten van een schooltype. Dries Decadt, onderwijskundige, is door het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling uitgenodigd om de training te verzorgen. Hij is als onderwijsdeskundige verbonden aan het departement van onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in BelgiŽ.

Hij gaf een algemeen beeld over wat onderwijskwaliteit is. De coŲrdinator van de werkgroep Schooldoorlichting Milton Top, vertelde ons dat het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling voor Dries Decadt heeft gekozen omdat men in BelgiŽ heel ver gevorderd is met de schooldoorlichting. De trainingen zullen plaatsvinden in de periode 6 tot en met 20 december 2005.Officieren leveren excellente prestaties

De officieren Iwan Amatdasim en Adolf Jardim hebben excellente prestaties geleverd. Dit was de aanleiding hen op het ministerie van Defensie te huldigen. Amatdasim en Jardim kregen in het buitenland trainingen in verband met de versterking van het Defensiekader. Minister Ivan Fernald van Defensie zei dat functionarissen die buitengewone prestaties leveren, altijd gewaardeerd moeten worden.Self Reliance schenkt aan diverse stichtingen

De stichting Wiesje, de stichting Solidariteitsfonds Seniore Burgers en de stichting voor het kind kregen donaties overhandigd door de Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance. De maatschappij bestond op 1 november 25 jaar. De verjaardag werd aanleiding om enkele organisaties in de samenleving te ondersteunen.

Er werd een wandel-en trimloop in samenwerking met de Surinaamse Atletiek Bond georganiseerd op 29 oktober 2005. De financiŽle opbrengsten van deze wandel- en trimloop waren bestemd voor deze sociale instellingen. Stichting Wiesje werd vertegenwoordigd door Liesbeth Guicherit, de stichting Solidariteitsfonds Seniore Burgers door Robby Neslo en de stichting voor het kind door Michel Jules. Zij spraken hun dankwoord uit.Clini clown verrast patiŽntjes

De patiŽntjes van de kinderafdeling van het 's Lands Hospitaal kregen een verrassing. Wibo Vrede, die al enkele jaren optreedt als clown, was er om de kinderen leuke momenten te bezorgen. Hij stelt zich ten doel om vooral kinderen die in het ziekenhuis liggen, aan het lachen te brengen.

In navolging van kinderen in het buitenland, die in ziekenhuizen liggen en regelmatig bezoek krijgen van de clini clown, heeft Vrede voor kinderdag, 5 december, een speciaal optreden bedacht. Siene Read was tevreden met deze verrassing. De punkpiet, Marieke Aalders, maakte er voor de kinderen een groot feest van.Kinderdag gevierd in district Commewijne

De jongerenwerkgroep Express Crew heeft met alle weeskinderen van het district Commewijne Kinderdag gevierd. Er waren behalve buurtbewoners honderd negentig kinderen uit de kindertehuizen LeliŽndaal, Koesikwarano en Sukhdaan naar het achtererf van de Express Hall gekomen om het feest mee te maken.

De coŲrdinator van de jongerenwerkgroep Express Crew, Tina Dulam, wil elk jaar zo'n viering op kinderdag organiseren. Samen met de buurtbewoners en andere vrijwilligers kijkt ze terug op een dag die goede vruchten heeft afgeworpen.Dansvoorstelling gezamenlijk door de drie landen

De premiŤre van Amazonia in Thalia is door honderden mensen gezien. Amazonia is een hedendaagse moderne dansproductie die is voortgekomen uit een samenwerking van artiesten uit Brazilie, Frans-Guyana en Suriname. Zij vormen de Amazone Dans Compagnie.

De artistieke leider van de Amazone Dans Compagnie is Marlene Lie A Ling. Ze levert ook een bijdrage als choreografe. Verder zijn uit Frans-Guyana Annick Maucouvert en Jaime Amaral uit Brazilie als choreografen verbonden aan de Amazone Dans Compagnie. De danscompagnie zal in de periode 2005-2007 creaties maken met als thema: Amazone. Het project is een initiatief van Annick Maucouvert. Amazonia is een dansvoorstelling die voor het eerst gezamenlijk door de drie landen wordt gepresenteerd.Mensen moeten meer bewegen

Mensen moeten aan een of ander bewegingsactiviteit doen. Door de Olympic Day Run 2005 probeert het Surinaams Olympisch Comitť jong en oud te motiveren mee te doen met verschillende bewegingsactiviteiten.

Het maakt volgens de wereldorganisatie Internationaal Olympisch Comitť (IOC), niet uit aan welke vorm van beweging men wil doen, als men maar op verantwoorde wijze, aangepast aan de leeftijd en de fysieke omstandigheid, in beweging is.

Het is wetenschappelijk bewezen dat prestatiesport, maar ook andere vormen van bewegen, fysieke, mentale, emotionele en sociale voordelen met zich meebrengt. De afstand van deze wandel- en trimloop was 5 km.Seksualiteit, spiritualiteit en relatie

Seksualiteit, spiritualiteit en relatie waren de drie onderwerpen die door een groep jongeren werden bediscussieerd. De jongerennatuur- en cultuurbewustzijnsorganisatie Hernaturant en de Commissie Sociaal Welzijn van het Nationaal Jeugdparlement hebben deze discussie georganiseerd.

Verschillende jongerenorganisaties en studentenverenigingen van middelbare scholen hebben hieraan deelgenomen. In de periode september 2003 tot en met januari 2004 heeft een pas afgestuurd lid van Hernaturant het initiatief genomen om een onderzoek te doen onder 860 jongeren.

De 860 jongeren zijn van verschillende leeftijdsklassen, opleidingsniveaus, etnische afkomst en geloofsovertuigingen. Uit dit onderzoek moest blijken of jongeren tussen 16 en 35 jaar erin slagen seksualiteit en spiritualiteit te integreren binnen hun persoonlijke leevn en ook het leven van hun relatie.

Ook wilden de onderzoekers weten in hoeverre de jongeren de waarden die zij opdoen binnen hun geloof als leidraad nemen voor hun seksueel leven en in hun relatie. Dit tegen de achtergrond van de HIV-infecties die nog steeds plaatsvinden.

Maar tevens om behoefte aan vaardigheden te meten om een duurzame relatie aan te gaan. De bijdragen van de discussie zal samen met de onderzoeksresultaten worden verwerkt in een rapport. Alle scholen en instellingen die aan het onderzoek hebben meegedaan krijgen een exemplaar hiervan. Dit rapport zal ook kunnen worden gebruikt voor het ontwikkelen van programma's voor seksuele vorming.Relatie met de Europese Unie wordt belangrijker

Voor het bijwonen van de topvergadering van de Europese Unie en het Cariforum is minister Rick van Ravenswaay van Planning en Ontwikkelingssamenwerking de afgelopen week naar Brussel vertrokken. De bewindsman informeerde ons dat op de bijeenkomst zal worden gesproken over de verdeling van de fondsen bestemd voor projecten in de Caribische regio.

Minister Van Ravenswaay benadrukte het belang van zijn reis naar Brussel. De relatie met de Europese Unie wordt belangrijker omdat de Nederlandse ontwikkelingshulpgelden in deze regeerperiode opraken. Met de aanwezigheid van de bewindsman in Brussel word de relatie met de Europese Unie nauwer aangehaald.Internationale dag voor mensen met handicap

Transport is het thema voor de internationale dag voor mensen met een handicap. In verband met deze dag werd op initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en de Nationale raad aangaande mensen met een handicap een bijeenkomst gehouden in de stichting de Olifant.

Binnen een sociaal rechtvaardige samenleving zullen er condities gecreŽerd dienen te worden, zodat elke burger zich optimaal kan ontwikkelen. Transport is een middel om je te kunnen verplaatsen en om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden tot ontwikkeling.

Door middel van transport kan men meedoen aan de maatschappelijke ontwikkeling en kan men volwaardig deel uitmaken van onze maatschappij. Er werden op de bijeenkomst in de Olifant toespraken gehouden die met transport te maken hebben. Zo hadden de sprekers het erover in hoeverre mensen met een handicap van transportmiddelen gebruikmaken en welke de obstakels zijn die gebruikmaking kunnen verhinderen. 
Kosteloos internet Magazine


Uitgever:
Stichting Suriname

Website: www.suriname.NU

Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning
Clifford Brathwaite

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk

Copyright foto's:
Myra Winter
(tenzij anders aangegeven)

Vormgeving: Phillip Lutz

Oplage: 50.551

E-mail: niba@suriname.NU

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen, kunnen zich hiervoor opgeven via:
www.suriname.NU

Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor de verzending van NIBA en wordt niet aan derden doorgegeven.

Vul uw e-mailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de e-mail om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wilt ontvangen, laat het ons dan even weten.

U kunt zich afmelden via onze website.
Vul uw e-mailadres in en klik afmelden aan. Klik daarna op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op de link in de e-mail om uw afmelding correct af te ronden.

U kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden.niba - niba suri magazine


Nieuwe collectie Atelier Dorť

niba - niba suri magazine

Een armband gemaakt door Henk en Judith Uiterloo van Atelier Dorť aan de Prinsessestraat. Zij hebben het vorig jaar veel furore gemaakt met hun monumentale zilveren sieraden in The Caribean Fashion Week.

Op zondag 18 december zullen zij in de Banquet Hall van Torarica, hun nieuwe collectie presenteren.


niba - niba suri magazine


Identiteit brandstichter onbekend

In de avonduren van Srefidensi-dag, vrijdag 25 november jl., werd een man door de recherche van bureau Nieuwe Haven aangehouden voor brandstichting, of poging tot brandstichting bij het gebouw van het Hof van Justitie. De identiteit van deze man is nog niet bekend, omdat de man vermoedelijk lijdt aan doofstomheid.

Familieleden, of anderen die deze man kennen, worden verzocht contact op te nemen met de Onderzoeksdienst, telefoonnummers 403645 of 403252, de Centrale meldkamer op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.Onderzoek naar identiteit drenkeling

Op maandag 28 november 2005 werd in de Surinamerivier, nabij het garnalenbedrijf Guyana Sea Food te plantage Dordrecht (district Commewijne), het stoffelijk overschot van een man aangetroffen. De drenkeling is van Marron-afkomst en is vermoedelijk tussen de 25 en 30 jaar oud. Hij heeft een lichaamslengte van 1,70 meter, en was gekleed in een blue black kniebroek.

De man draagt de volgende bijzondere kenmerken: een goudkleurige vulling in een snijtand in de bovenkaak; op de linkerbovenarm de tatoeage van een kruis, waarboven "In God I trust"; alsook enige niet duidelijke tatoeages op linker- en rechterborst en buik, nabij de navel.

Het stoffelijk overschot, waarvan de identiteit nog niet is vastgesteld, ligt opgebaard in het mortuarium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Een foto van overledene kan niet in dit medium worden geplaatst, maar is ter inzage aanwezig bij de afdeling Technische Opsporings- en Herkenningsdienst, in het politiebureau Nieuwe Haven.

Familieleden, of andere personen die bedoelde man hebben gekend, worden verzocht contact op te nemen met de politie van bureau Meerzorg, telefoonnummer 0354045, de centrale meldkamer op 115, of de dichtstbijzijnde politiepost.Openbare inschrijving

Het Korps Politie Suriname houdt een openbare inschrijving van inbeslaggenomen en een grote partij verschillende door het Openbaar Ministerie verbeurd verklaarde goederen, te weten dranken, tabak en levensmiddelen.

Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om bij inschrijving een bod op de goederen te doen. De lijst van deze goederen is tot uiterlijk woensdag 14 december 2005, van 08.00 - 12.00 uur, ter inzage aanwezig bij de afdeling Fraude van het politiebureau Nieuwe Haven.

De inschrijfformulieren kunnen uiterlijk tot 14 december om 12.00 uur te worden ingediend bij de afdeling Fraude. Op vrijdag 16 december zal er eventueel tot verkoop van de goederen worden overgegaan.Keuring motorrijtuigen

De politie van station Rijsdijk maakt bekend dat de keuring van motorvoertuigen zal plaatsvinden op zaterdag 10 december 2005 tussen 08.00 en 14.00 uur bij de politiepost Rijsdijk.

Het bij alle centrale betaaldiensten te verkrijgen keuringsbriefje moet vooraf gekocht worden. Ter plaatse zullen geen keuringsbriefjes verkrijgbaar zijn. De politie van het ressort Meerzorg maakt bekend dat de keuring van motorvoertuigen zal plaatsvinden op zaterdag 17 december 2005 tussen 07.00 en 14.00 uur bij het politiestation Meerzorg. De keuringkwitanties zullen op dit politiestation verkrijgbaar zijn.Voortvluchtige Best aangehouden

Door de politie van Brokopondo is eergisteren de voortvluchtige Steven Best aangehouden. Best wordt verdacht van diefstal onder verzwarende omstandigheden. De recherche van Geyersvlijt is belast met het onderzoek tegen de aangehoudene.Voorlopig geen taxirit voor jeugdige rovers

Twee jongemannen, R.P. en G.M., die op verschillende momenten twee taxichauffeurs beroofden van onder andere hun voertuigen, zijn door politiepersoneel van Latour en Rijsdijk ingerekend. De taxichauffeur die zij afgelopen zaterdag beroofden, staken zij met een mes in de halsstreek. Dit slachtoffer werd zodanig geraakt dat hij voor medische behandeling in een ziekenhuis moest worden opgenomen. R.P. werd door de politie van Latour op een kermis aangehouden, terwijl G.M. ten huize van een zogenoemde wonderdokter op de Paragrasweg door de politie van Rijsdijk in de kraag werd gevat. De auto van de chauffeur werd aangetroffen in de omgeving van de kermis, waar R.P. werd aangehouden. De auto van de andere taxichauffeur is nog niet achterhaald. De recherche van bureau Geyersvlijt is belast met de zaken tegen de twee verdachten.Straatrovers aangehouden

Een Hindostaanse vrouw werd op zaterdag 26 november, in de middaguren, van haar gouden halsketting beroofd. Het voorval vond plaats in een lijnbus in Paramaribo, nabij "Sonny Point-project". Volgens getuigen zijn twee jongemannen bij deze beroving betrokken geweest. Een van de daders werd door omstanders aangehouden en aan de politie van Leiding overgedragen. Hangende het onderzoek is deze man door de recherche van Geyersvlijt in verzekering gesteld. In het kader van onderzoek en vervolging is het belangrijk dat de beroofde vrouw in contact treedt met de politie van Leiding, of de recherche van bureau Geyersvlijt.


Waarom wij het niet redden

niba - niba suri magazine


Op vrijdag 3 december presenteerde Julian With zijn boek "Waarom wij het niet redden - Een genetische blauwdruk van de sociale problematiek van de zwarte bevolking in Nederland" in een afgeladen Tori Oso.De Wisselkoers

De koersen zijn indicatie- koersen en geven de waarde aan van onze
Surinaamse Dollar
per 10 December 2005 t.o.v. de volgende buitenlandse valutasoorten.

Voorbeeld:
Als u 1 US Dollar verkoopt aan de Centrale Bank krijgt u daarvoor op dit moment 2,70 SRD voor terug
(exclusief transactiekosten)

Bij wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
U verkoopt   2,70
U koopt        2,78

EURO
U verkoopt    3,182
U koopt         3,276

POUND STERLING
U verkoopt    4,727
U koopt         4,867

Ned. Ant. GLD.
U verkoopt    1,501
U koopt         1,563

Voor bankpapier

U.S. DOLLAR
U verkoopt    2,70
U koopt         2,78

EURO
U verkoopt    3,172
U koopt         3,286

POUND STERLING
U verkoopt    4,694
U koopt         4,877

Ned. Ant. GLD.
U verkoopt    1,501
U koopt         1,563

Bron: Centrale Bank van Surinameniba - niba suri magazine
De nationale zender

SURINAME VANDAAG

ACTUALITEITEN
PROGRAMMA
Schrijversgroep 77

Radionieuws

Op maandag 12 december kunt u luisteren naar Arlette Codfried die praat met Ismene Krishnadath en Soecy Gummels over hun reis naar Venezuela en Trinidad. Zowel in Venezuela als in Trinidad is het gelukt een aantal belangrijke contacten te leggen die de bekendheid van onze literatuur in de regio kunnen bevorderen.

SRS 93.6 FM om 21.15 u

Arlette Codfried, coŲrdinator van Skrifiman Taki is te bereiken op de volgende telefoonnummers: 483947 en 08764449Nieuws van Stichting Bukutori

Workshop: Goed gestemd voor mijn vak/beroep
Datum: 12 december 2005
Tijd: 17.30 pm

Bukutori probeert middels haar workshops enkele tools te geven om de kwaliteit van het voorlezen en eventueel vertellen te verbeteren. Het volgende onderdeel waarop wij ons gaan richten is het juiste gebruik van de stem, bekeken vanuit de invalshoek van een logopedist (spraakleraar).

Deze workshop is bestemd voor beroepsmatige sprekers waaronder vertellers, leerkrachten, omroepers, leiders van groepen kinderen en volwassenen. Bibliotheekmedewerkers zijn hierbij ook uitgenodigd. Helga Esajas, logopediste en docent Logopedie aan de PABO (Pedagogisch Instituut) in Nederland, zal deze workshop verzorgen. Tarief voor deelname: 35 srdWorkshop:

Voorlezen en vertellen; het belang van een goede taalontwikkeling voor lezen en vertellen
Datum: 13 december 2005
Tijd 17.30 pm

Deze workshop is bestemd voor een ieder die daar interesse voor heeft, maar in het bijzonder voor leerkrachten. Wij nodigen graag bibliotheek-medewerkers en vertellers uit zich op te geven voor deelname. Ook deze workshop wordt verzorgd door Helga Esajas. Tarief voor deelname: 35 srd

29 december 2005 Puwema Neti

Bukutori organiseert samen met De Bron een Puwema Neti.. Op deze avond zullen literaire voordrachten gehouden worden. Opgave voor deelname bij Ruth San A Jong (532 182) en Tieneke Sumter (434 665 of 534 094)

Samen zullen wij het jaar op "literaire" wijze afsluiten met een lekkere borrel en daarna een flinke pagara! Geen analyses van teksten, gewoon een leuke fatu! De tijd geven wij in samenspraak met u door. Doe gezellig mee en haal die krabbels uit de lade!Stichting Bukutori zal het komend jaar een programma opzetten t.b.v. (aankomende) schrijvers van kinder- en jeugdboeken. Als voorloper op dit traject doen zij een klein onderzoek om het animo en de specifieke behoeften te peilen. GeÔnteresseerden kunnen onderstaande vragen beantwoorden en sturen naar Stichting Bukutori, Borretstraat 4, of email: ruthsan@sr.net.
De training is specifiek bedoeld voor (aankomende) schrijvers van kinder- en jeugdboeken en zal ongeveer 8 weken duren in de tweede helft van 2006. Er zullen niet meer dan 20 deelnemers kunnen participeren. De sluitingsdatum voor opgave deelname is 31 maart 2006.

Schrijf op niet meer dan anderhalf A4

1. Titel en korte samenvatting van het verhaal waarmee u aan de slag wilt tijdens de workshops.

2. Korte motivatie waarom u mee wilt doen aan de workshops.

3. Welke sfeer heeft uw verhaal (bijvoorbeeld spannend, komisch, luchtig, onheilspellend, sprookjesachtig) en hoe bereikt u dit effect/bent u van plan dit effect te bereiken?

4. Met welk gevoel zal de lezer achterblijven na het verhaal te hebben gelezen en waarom? (in een of twee zinnen beantwoorden s.v.p.)

5. Heeft u eerder uitgegeven/ geschreven voor een krant/blad/ kinderkrant e.d.?

6. Heeft u al eerder meegedaan aan dergelijke workshops? Indien ja, welke?

niba - niba suri magazine

AGENDA

10 december (A)
Internationale dag van de mensenrechten

11 december (H)
Gita Jayanti

12 december (C)
Dong Zhi / Winterzonnewende / langste dag van het jaar

25/26 december (K)
Kertfeest / Geboorte van Christus

26 december (J)
Chanuka / Herdenking van de herinwijding van de Tweede Tempel, in 165 B.C.

1 januari (A)
Nieuwjaar in de westerse samenleving

1 januari (A)
Internationale dag van de vrede

10 januari (I)
Id ul Adha / Offerfeest

16 januari (S)
Oprichting van de VHP in 1949

(I) = Islamitisch
(H) = Hindoe
(A) = Algemeen
(C) = Chinees
(J) = Joods / Israelisch
(K) = Kerkelijk
(S) = Suriname  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

  ††