suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      


    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
Suriname

 7 - April - 2006           Suri Magazine no. 90In deze uitgave:

25 verdachten aangehouden in zaak wapendiefstal NL
China schenkt vijf miljoen voor volkswoningbouw
Geruchten wraakactie onjuist
Jonge delinquenten krijgen een jeugddoorgaanscentrum
Bankgarantie van China Zhong Heng Tai
Oprichting Stichting Fonds Ontwikkeling Moiwana
Binnen 6 maanden algemeen minimumloon
Tante Thelma krijgt een perceel en een woning
SLM JUMBO 747-300 over zes weken operationeel
Bewoners aansprakelijk voor vuil op hun bermen
Voorbereiding Nationaal Productiviteitscentrum
Roversbenden werken georganiseerd
Integratie en inclusiviteit Suriname
Vierde fase van het 36KV kabelproject
Belangrijkste levensfase van het kind
Samenwerkingsovereenkomst defensie-organisatie
Vergadering Raad van Ministers
Overeenkomst tussen IADB en Volksgezondheid
A-Combinatie aanwezig volgende vergadering DNA
Tweede Nationaal Jeugd Congres
Nieuwe waterinstallaties binnenland
Binnenkort gran krutu te Asidonhopo
Voorlopig geen actie Bond van Leraren
Ingebruikneminge gebouwencomplex Sportivo
Signalen van huiselijk geweld kunnen herkennen
Minister Amafo voortaan Ma Du
Rijstkafverbrander snapt rookoverlast niet
Werkbezoek aan groep Nederlandse mariniers
Goudwinning kan op een milieuvriendelijke manier
Nieuwe heffing op accijns verrassing voor ASFA
Hoogspanningskabel Oranjelaan kapot getrokken
Geen quorum vergadering Nationale Assemblee
Telecommunicatieproject Langu-dorpen
Consument moet weten wat er in het voedsel zit
Niet duidelijk of Brokopondo andere DC krijgt
Drie nieuwe computers maken werken makkelijker
Miss India-Holland bezoekt Vice-president
Caribbean Gift and Craft Show
Politie berichten
De wisselkoersen
Schrijversgroep 77
25 verdachten aangehouden in zaak wapendiefstal NL

Het Korps politie Suriname heeft 25 verdachten aangehouden en in verzekering gesteld. Deze personen zijn betrokken bij de diefstal van handgranaten en munitie uit het depot van het Nationaal leger te Zanderij. Procureur Generaal, Subhaas Punwasi gaf aan dat 6 van de 25 verdachten militairen zijn en de overige 19 burgers.

Punwasi bevestigt dat de militair M. het brein is achter de diefstal. Uit onderzoek blijkt dat nog voordat de diefstal ontdekt werd, er al 3 militairen van op de hoogte waren. Deze militairen zijn ook aangehouden, omdat ze informatie over de diefstal hebben verzwegen.

Verder zijn 120 stuks handgranaten in de loop van deze week in de woning van familie B. in een zijstraat van de kwattaweg terug gevonden.

Het waarnemend hoofd van de dienst, Krishna Hussain Ali-Matura, zegt dat het Korps in een kort tijdsbestek 2 grote criminele organisaties heeft ontmanteld. Ze zegt dat het vroegtijdig doorspelen van informatie de samenleving schade kan besparen.China schenkt vijf miljoen voor volkswoningbouw

Op het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) vond de ondertekening plaats van het Design Contract tussen Suriname en China. Het document werd getekend door de directeur van Volkshuisvesting, Hein Verwey, van SoZaVo en Cai Shuizeng, economic and commercial counsellor van de Chinese ambassade in Suriname.

Hiermee is de Surinaamse overheid akkoord gegaan met de opdracht voor het ontwerpen van de volkswoningen. De 200 woningen zullen gebouwd worden op Tout Lui Faut, in het district Wanica. Het project kost ruim 16,5 miljoen Amerikaanse Dollar, waarvan vijf miljoen geschonken wordt door de Volks Republiek van China. Van het resterende bedrag zal de ene helft zonder rente afgelost worden, en de andere helft met een zachte rente. Verwacht wordt dat de 200 woningen medio 2007 af zullen zijn.Geruchten wraakactie onjuist

Er moeten maatregelen getroffen worden tegen de toenemende criminaliteit. Dit staat in een petitie die overhandigd is aan de minister van Justitie en politie, Chandrikapersad Santhoki en is afkomstig van de groep: Stop Criminaliteit. Onder de aanbieders waren familieleden van de overleden Sharda Sewmangal-Orie, kennissen en sympathisanten. De voorzitter Shaista William-Asgarali vond dat Surinamers over het algemeen snel vergeten en de misdrijven als een ver van mijn bed show beschouwen.

De familie heeft wel steun van de overheid gekregen. Volgens een nicht van de overledene deden geruchten de ronde dat deze petitie om een wraakactie zou vragen. Dit is echter niet waar. De familie Sewmangal-Orie hoopt juist dat niemand dit hoeft mee te maken. De minister nam de petitie in ontvangst en zei dat hij er aandacht aan zal besteden.

De rovers hebben niet alleen gezorgd voor psychische littekens bij familie Orie, maar ook voor lichamelijke. Familie Orie heeft wel steun gekregen, maar dit blijkt tot nu toe niet genoeg. Soebhaas Orie, vader van de overledene, Sharda, vroeg om wat financiele steun om medische kosten te dekken. Minister Santhoki wenste de familie veel sterkte toe en zei dat het moeilijk is maar dat het leven door gaat. Mocht de familie Orie problemen hebben, dan mag zij altijd een beroep op hem doen.Jonge delinquenten krijgen een jeugddoorgaanscentrum

Minister Chandrikapersad Santokhi van Justitie en Politie verrichtte samen met een lid van de familie Doelwijt de eerste steenlegging van het Opa Doeli Centrum. In de jaren 50 van de vorige eeuw was de sociale controle groot. Jongeren die spijbelden of doelloos over straat slenterden, werden door een surveillerende politieman onder handen genomen.

Een van de oudere politiemannen op de fiets kreeg vanwege zijn achternaam (Doelwijt) de bijnaam Opa Doeli. Het jeugddoorgaanshuis is daarom vernoemd geworden naar Opa Doeli. De bewindsman hoopt dat de samenleving de jeugdige delinquenten een tweede kans wil geven.Belangrijk is dat de jeugdige arrestanten goed opgevangen worden door pedagogen en psychologen. Binnen het centrum zal men streven naar het opleggen van alternatieve straffen. In de afgelopen jaren zijn er heel wat jongeren aangehouden en in verzekering gesteld.

Vorig jaar zijn er 304 aanhoudingen geregistreerd en de afgelopen maanden zijn 100 verdachten aangehouden waarvan velen jongeren waren. De voorzitter van het jeugdparlement, Melvin Bouva, zei dat het Opa Doeli Centrum een bijdrage zal leveren in de vorming van de Jeugdige delinquenten.

Op het ministerie van Justitie en Politie zijn deskundigen al geruime tijd bezig om het jeugddetentiebeleid te veranderen. Bij het veranderingsproces zullen mensensmokkel en morele waarden ook worden behandeld. Om dit tot uitvoering te brengen, zal in samenwerking met gedragsdeskundigen het vernieuwde jeugddetentiebeleid worden ontwikkeld.Bankgarantie van China Zhong Heng Tai

De bankgarantie van China Zhong Heng Tai investment group is aan de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij overhandigd. China Zong Heng Tai zal te Patamacca in het district Marowijne een oliepalmplantage ontwikkelen. De concessie is 52.000 ha groot en blijft domeingrond.

Er zullen 5000 arbeidsplaatsen komen. Daarnaast zal er een wooncomplex worden opgezet, waar de arbeiders met hun gezinnen kunnen wonen. Het wooncomplex zal worden voorzien van alle basisvoorzieningen zoals een school, medisch centrum, bedrijven en winkels. Het is de bedoeling tien procent van de productie op de lokale markt af te zetten.

Vanwege financiele en technische problemen heeft het zolang geduurd om de bankgarantie in orde te maken. Minister Raghoebarsing bedankte ook de assembleeleden en de media voor de kritische begeleiding die er tot nu toe is geweest bij dit project. Hij ziet dit als een goede investering, aangezien de wereldmarktprijs voor palmolie aan het stijgen is. In de toekomst wil Europa meer met biodiesel gaan werken. Dit zal Suriname ten goede komen aangezien, het hierop kan inspelen.Oprichting Stichting Fonds Ontwikkeling Moiwana

Met de oprichting van de Stichting Fonds Ontwikkeling Moiwana-Gemeenschap, SFOM, kan nu het gemeenschapsontwikkeling fonds van 1.2 miljoen Amerikaanse dollar worden overgemaakt. Na de overmaking zullen de 130 nabestaanden van de Moiwana slachtoffers elk een bedrag van 13.000 Amerikaanse dollar ontvangen. Dit vindt echter niet direct plaats, zei Patricia Meulenhof, voorzitter van de SFOM.

Zij gaf verder aan dat de SFOM, een particulier initiatief is. Dat ook notaris Carlo Jadnanansingh pro deo zijn diensten verleend heeft tijdens de oprichtingsfase. Hij deed dit, aldus de SFOM voorzitter, om zijn steun te betuigen aan de Moiwana gemeenschap en om een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van stichting. Andre Ajintoena is de penningmeester van de stichting. Ajintoena woont in Manna, Frans-Guyana en is door de nabestaanden voorgedragen om zitting te nemen in het bestuur. Enkele nabestaanden wonen in Manna.

Patricia Meulenhof gaf verder aan, blij te zijn dat de stichting er is en dat de regering nu haar bijdrage moet leveren door de gelden over te maken op de rekening van de stichting, zodat een aanvang kan worden gemaakt met de wederopbouw van Moiwana.Binnen 6 maanden algemeen minimumloon

Binnen 6 maanden zal er een algemeen minimumloon worden vastgesteld. De commissie minimumloonstelsel die zich hiermee zal bezig houden, werd geinstalleerd door de minister van Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu, ATM, Cliford Marica.

De minister gaf daarbij aan dat het vaststellen van een minimumloon niet bedoeld is om de bedrijven het concurreren moeilijk te maken, maar om de uitbuiting door malafide bedrijven tegen te gaan. Een van de taken van de commissie is het voorbereiden van een conceptwet minimumlonen. Het vaststellen van een minimumloon is de implementatie van een van de verdragen, van de International Labour Organization, ILO.

In de commissie hebben zitting, vertegenwoordigers van het Ministerie van ATM, de Raad van Vakcentrales in Suriname, RAVAKSUR en de Vereniging van Surinaamse Bedrijven, VSB. Met het vaststellen van een algemeen minimumloon kan ook het percentage van mensen die minder dan het minimumloon verdienen worden vastgesteld.Tante Thelma krijgt een perceel en een woning

Thelma Christiaan, in de samenleving beter bekend als tante Thelma, krijgt een perceel en een woning. Thelma is reeds jaren actief in een Inheemse culturele muziekgroep. Het perceel is een geschenk van de overheid. De bouw van de woning is mogelijk gemaakt met steun van verschillende personen en bedrijven. Harnarain Jankipersadsing is de Technisch adviseur en architect.

Bij de eerste steenlegging vertelde tante Thelma Christiaan dat ze blij is met dit initiatief en met gebed en dans God wil bedanken. De initiatiefnemer, James Ramlal, zegt dat binnen een week een begin gemaakt zal worden met de bouw. De kosten van het huis bedragen ongeveer tienduizend SRD.SLM JUMBO 747-300 over zes weken operationeel

De SLM JUMBO 747-300 zal over zes weken normaal de vluchten op de Mid-Atlantische route uitvoeren. Het toestel is een maand geleden zwaar beschadigd op Schiphol. De directeur van de SLM, Henk Jessurun, zegt dat er twee mogelijkheden zijn voor de reparatie.

Er wordt momenteel ook onderhandeld over een Hangarspace en tools om het vliegtuig te herstellen. Verder zei Jessurun dat er vier maatschappijen aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de schade. Het gaat om Service Air, n.v. Schiphol, K.L.M. en Minsis. Er zal een claimproces ingediend worden om een schadevergoeding te krijgen. De directie van de SLM heeft maatregelen getroffen waardoor het vervoer van en naar Amsterdam normaal plaatsvindt. De JUMBO 747-300 is sinds 2004 operationeel.Bewoners aansprakelijk voor vuil op hun bermen

Het project Schoonmaak milieu Paramaribo Noord moet het milieu probleem van de omgeving oplossen. De politie van Geyersvlijt is een van de initiatiefnemers en werkt samen met de bestuursdienst van Paramaribo Noord, het BOG , het NIMOS en het ministerie van Openbare Werken om het project uit te voeren.Schoonmaak milieu Paramaribo Noord is een pilotproject dat twee maanden zal duren. Het wordt uitgevoerd in de gebieden Antondragtenweg, Tourtonnelaan, Mahonylaan en omgeving. Een inventaris geeft aan op welke plaatsen het afval opgeruimd moet worden.

Het constructie bedrijf COBO is belast met transport en verwerking van het vuil. Personen die geen gehoor geven aan de waarschuwing van de politie om op te ruimen, kunnen beboet worden. Daarnaast zal de persoon ook de kosten van het opruimen van het vuil moeten betalen.Voorbereiding Nationaal Productiviteitscentrum

Om de productiviteit effectief en efficient tot stand te brengen, installeerde minister van Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu, Clifford Marica de commissie Voorbereiding. In 2004 is een workshop gehouden waarin nagegaan werd, welke strategie ontwikkeld moet worden om de productiviteit te verhogen. Een van de voorstellen was het opzetten van een Nationaal Productiviteitscentrum.

In de commissie hebben zitting, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de vakbeweging en het ministerie van ATM. De minister zei verder dat de commissie het voorbereidend werk binnen 6 maanden moet hebben voltooid. Na de voltooiing kan het Nationaal Productiviteitscentrum ingesteld worden En kan er voor Suriname effectieve en efficiente productie tot stand worden gebracht. Met het instellen van het Productiviteitscentrum kan Suriname ook in de regionale economische integratie processen succes boeken.Roversbenden werken georganiseerd

Drugsorganisaties en organisaties die zich met wapenhandel en terrorisme bezighouden worden door de wet als criminele organisaties beschouwd. Procureur - generaal , Subhaas Punwasi , vindt dat nu ook roversbenden aan deze groep in de wet moeten worden toegevoegd.

Punwasi zegt dit naar aanleiding van de afgelopen gebeurtenissen in onze samenleving, waarbij het duidelijk is geworden dat een aantal personen in georganiseerd verband berovingen pleegt.Integratie en inclusiviteit Suriname

De afgelopen week heeft minister van Financien drs. Humphrey Hildenberg als governor bij de IDB voor Suriname voor de eerste keer de jaarvergadering van alle governors toegesproken in Belo Horizonte, Brazilie. In zijn toespraak van 15 minuten heeft de minister de belangrijkste beleidsgebieden aangehaald die Suriname met de IDB uitvoert en zal uitvoeren. Integratie en inclusiviteit zowel binnen als buiten Suriname vormden de rode draad in de speech van de minister.

De jaarvergadering van de IDB/IIC (Inter-American-Development Bank/Inter-American Investment Corporation) werd gehouden van 3-5 april in Belo Horizonte. In de marge van deze jaarvergadering heeft de minister van Financien ook bilaterale gesprekken gevoerd met de Caricom-ministers die hier vertegenwoordigd zijn en de minister van Economie en Planning die Brazilie op deze vergadering vertegenwoordigt.

Deze minister is ook voorzitter van de Executive Board of Governors meeting. Op woensdag 5 april zou de minister, enigszins verlaat vanwege latere aankomst van de Surinaamse delegatie hier, een leningsovereenkomst ondertekenen. Deze leningsovereenkomst voor het bieden van support aan de handelssector, zal met name dienen om de handelssector en het ministerie van Handel en Industrie te versterken met het oog op de veranderende regels in de wereldhandel.

Het belangrijkste doel van het programma waar deze lening voor gebruikt zal worden, is om het management van Surinames buitenlandse handel alsook op het ministerie van Handel en Industrie, te versterken door de technische en institutionele capaciteit te vergroten, om zodoende beter in staat te zijn internationaal te onderhandelen om het handelsbeleid en de verschillende verdragen te implementeren. Voor meer informatie hierover kan contact worden opgenomen met het ministerie van Handel en Industrie.Vierde fase van het 36KV kabelproject

De vierde fase van het 36KV kabelproject is officieel in gebruik genomen. De aannemers zijn UCC en HiTelCOM, die alle graafwerkzaamheden, alsook het aanleggen van de kabels en andere werkzaamheden uitvoeren.

Het kabelproject loopt van het onderstation Tourtonnelaan via het onderstation Ma Retraite naar onderstation Morgenstond. EBS-bedrijfsleider Samuel Mehairjan gaf een rondleiding.

Tot en met 7 april 2006 werden in de omgeving van de Plutostraat en David Simonsstraat graafwerkzaamheden uitgevoerd. De EBS-bedrijfsleider zei dat de werkzaamheden tot augustus dit jaar kunnen duren.Belangrijkste levensfase van het kind

Een interdepartementale commissie heeft een bezoek gebracht aan het district Nickerie, waarbij met verschillende belanghebbenden werd vergaderd. De bedoeling van het beleidsraamwerk is om kinderen in de eerste levensjaren een optimale levenskans te bieden.

Het is een internationale trend dat men zich intensief bezighoudt met de ontwikkeling van het kind in zijn belangrijkste levensfase. Elk ministerie heeft te maken met Early Childhood Development, zegt mevrouw Marian Mack Nack-van Kats.

De leidende rol is toebedeeld aan de ministeries van Onderwijs en Volksontwikkeling en van Volksgezondheid, in samenwerking met de ministeries van Planning en Ontwikkelingssamenwerking (PLOS), Regionale Ontwikkeling, alsmede Sociale Zaken en Volkshuisvesting. De knelpunten die deze commissie ondervindt en de prioriteiten waarin zij belang stelt, worden door Marian Mack Nack aangegeven.

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen bij vroege stimulatie, beter voorbereid zijn op school, beter presteren en er onder hen minder schooluitval voorkomt. Integendeel hebben zij meer gevoel van eigenwaarde, waardoor ze niet gauw geneigd zijn aan de drugs te geraken.Samenwerkingsovereenkomst defensie-organisatie

Brazilie zal ondersteuning verlenen ter versterking van de defensie-organisatie van Suriname. De samenwerkings-overeenkomst die president Ronald Venetiaan en president Luiz da Silva van Brazilie in februarie 2005 hadden getekend, is hier de basis van.

Tijdens een werkbespreking tussen de minister van Defensie, Ivan Fernald, en de ambassadeur van Brazilie, Ricardo Carvalho do Nascimento Borges, werden verdere afspraken gemaakt over de samenwerking tussen Suriname en Brazilie over zaken die de defensie raken.

Fernald besprak ook de rol van het leger voor wat betreft de ordening van het binnenland. Verder hadden de minister en de ambassadeur het over de mogelijkheden voor het volgen van diverse opleidingen en trainingen bestemd voor het militair en burgerpersoneel in Brazilie. De minister benadrukte dat de trainingen effectief en geschikt moeten zijn voor de ontwikkeling van de defensie-organisatie.Vergadering Raad van Ministers

Het contract voor de bouw van de 200 woningen te Tout Lui Faut wordt getekend. Dit zei minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting Hendrik Setrowidjojo. Vanwege tal van factoren werd de ondertekening van dit bouwproject al ruim drie weken verhinderd. Minister Setrowidjojo gaf dit aan bij het startsein dat deze week werd gegeven.

Het ministerie van Openbare Werken is bezig trenzen op te halen en wegen te herstellen. De minster van Openbare Werken Ganeshkoemar Kandhai, zei dat indien burgers last ondervinden van bepaalde werkzaamheden er op gelet moet worden of dit door de overheid of particulieren wordt uitgevoerd.

De HIV/aids-problematiek staat als eerste op de agenda van het ministerie van Volksgezondheid. Dit probleem baart minister Waterberg zorgen. Van de Interamerican Development Bank heeft het ministerie 750.000 US dollar ontvangen om de bestrijding van HIV/aids aan te pakken. De bijdrage van Suriname voor dit omvangrijke ziektepreventieproject is 190.000 US dollar. De ondertekening van de bescheiden vond op woensdag 5 april plaats op het ministerie van Volksgezondheid.

De minister van Regionale Ontwikkeling, Michel Felisi, zei dat er in het kader van het Fonds Ontwikkeling Binnenland al enkele projecten zijn goedgekeurd. Deze projecten hebben betrekking op de verbetering van de leef- en woonomstandigheden van de binnenlandbewoners. De RvM zou om tien uur beginnen, maar begon wat later omdat enkele ministers voor aanvang van de vergadering de media te woord stonden.Overeenkomst tussen IADB en Volksgezondheid

Het is een excellent initiatief om de samenwerking te ondertekenen tussen de Inter American Development Bank en het Ministerie van Volksgezondheid, aldus de heer Pablo E. Adam, Vertegenwoordiger van de Inter American Development Bank in Suriname.

Het betreft een overeenkomst waarbij de IDB een schenking doet van USdollar 750.000. Deze gelden komen ter versterking op lang termijn van het Nationaal Aids Programma (NAP) en de financiering van technische assistentie (know how) van Brazilie ter ondersteuning van de HIV/Aids preventie, -monitoring en -evaluatie.

Het Ministerie van Volksgezondheid draagt bij met USdollar 190.000. In dit kader zal ook uitwisseling van deskundigen van ons land en Brazilie plaatsvinden ter verhoging van de kwaliteit van de zorg, aldus minister Celsius Waterberg. Op korte termijn kan technische medewerking worden tegemoet gezien om de Nationale Aids Commissie Suriname te formeren. Aanschaf van kantoormateriaal voor het NAP en de Nationale Aids Commissie worden eveneens uit deze gelden gefinancierd.

De samenwerking zal zich vooral ook richten op het terugdringen van het stigmatisering en discriminatie van personen die met het HIV-virus zijn besmet of aidslijders zijn. Het ministerie zal nu nog beter in staat zijn om de preventie van HIV/Aids te kunnen terugdringen bij mensen die in de risicogroepen zitten, zoals jongeren, mannen die seks hebben met mannen, sekswerkers in het algemeen en gevangenen. Ook zal bijzondere aandacht worden besteed aan de bescherming van gezondheidswerkers die vanwege hun beroep mogelijkerwijs besmet zouden kunnen raken met het virus.

Minister Waterberg gaf aan dat ook op dit vlak de samenwerking met andere mogendheden betere vooruitzichten biedt voor het bereiken van de doelstellingen om bescherming en begeleiding te bieden aan mensen met het HIV/aids virus. Mevr. Sonja Caffe, Project Coordinator Global Fund-Project HIV-Aids, die bij de ondertekening aanwezig was, is ervan overtuigd dat de samenwerking op korte en op lange termijn goede vruchten zal afwerpen.

De waarnemend directeur van Volksgezondheid, mevr. Marthelise Kloof- Eersel merkte na de ondertekening van de documenten op dat de bedrijfsvoering van het NAP samen met de Nationale Aidscommissie straks nog doeltreffender wordt en dat de visie van het ministerie gezondheid voor iedereen nog dichter bij haar doel nadert.A-Combinatie aanwezig volgende vergadering DNA

Volgende week dinsdag zal de A-Combinatie de openbare vergadering van De Nationale Assemblee wel bijwonen. Bij de vergadering van afgelopen dinsdag waarbij de wet op wilde occupatie van gebouwen en percelen behandeld zou worden, waren de leden van A-Combinatie afwezig. Vice-voorzitter Caprino Alendy vertelde dat de combinatie zich principieel tegen de behandeling van deze wet opstelt.

Fractieleider Otmar Rodgers heeft veel afgegeven op de houding van de A-Combinatie. Rodgers zei dat hij al in de wandelgangen geruchten gehoord had over hetgeen Alendy te vertellen had. Alendy heeft geen problemen met de huidige regering. Er is nu goed overleg gepleegd met de regering en de achterban van A-Combinatie.Tweede Nationaal Jeugd Congres

Jongeren tussen 12 en 25 jaar kunnen zich tot en met donderdag 13 april registreren voor het Nationaal Jeugd Congres. Dit congres wordt op 18 en 19 april in de Congreshal gehouden. De voorzitter van het Nationaal Jeugd Parlement, Melvin Bouva zegt dat het Nationaal Jeugd Congres een belangrijke bijeenkomst is.

Het is de tweede keer dat het Nationaal jeugd Congres wordt gehouden. Aan dit congres nemen niet alleen Surinaamse jongeren, maar ook die uit het buitenland deel. Er kunnen maximaal 500 jongeren participeren. De voorzitter van de inhoudscommissie van het Nationaal Jeugd Congres, Margo Biervliet, zegt dat de jongeren aan een aantal criteria moeten voldoen om te kunnen participeren.

Er kunnen per organisatie slechts twee jongeren afgevaardigd worden, waarbij de een stemrecht heeft en de andere spreekrecht. Melvin Bouva, doet een oproep aan alle jongeren om actief te participeren in het Nationaal Jeugd Congres.Nieuwe waterinstallaties binnenland

De ministers Michel Felisie van Regionale Ontwikkeling en Gregory Rusland van Natuurlijke Hulpbronnen werden de afgelopen week ingelicht over de waterinstallaties in Bendekondre, Akisiamau en Asidonhopo. Tijdens hun korte verblijf hebben de directeur van Amsterdam Water Gerard Rundberg en de manager international co-operation, Paul Bonne, de bewindslieden verslag gedaan.

Een delegatie onder hun leiding bracht een bezoek aan de waterinstallaties, die in samenwerking met de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) zijn gebouwd. Aan de regering is door tussenkomst van minister Gregory Rusland technische know-how aangeboden om Suriname te steunen in het bereiken van een der Millennium Development Goals in 2015. Wereldwijd is overeengekomen dat de bevolking moet kunnen beschikken over veilig en schoon drinkwater.Binnenkort gran krutu te Asidonhopo

De Granman der Saramakaners, Belfon Aboikoni, zal over niet al te lange tijd een gran krutu houden te Asidonhopo. Aboikoni logeert voorlopig nog in Paramaribo waar hij herstellende is van licht letsel. Enige weken geleden werd hij in Asidonhopo tegen zijn wil in uit het huis meegenomen waar hij verbleef met zijn vrouw.

Hij weet nog steeds niet precies waarom de tegenstanders van zijn granmanschap zich zo hebben gedragen. Eerder deze week sprak de granman uitvoerig in het actualiteitenprogramma Suriname Vandaag. Hij gaf ook duidelijkheid over het bericht als zou hij ineens hebben besloten om de salarissen van enkele kapiteins te bevriezen. Granman Belfon Aboikoni hoopt dat zijn zwaar beschadigde huis spoedig door de regering zal worden gerepareerd.Voorlopig geen actie Bond van Leraren

De Bond van Leraren (BvL) zal voorlopig geen actie voeren omdat de vervoerstoelage niet is betaald. Minister Edwin Wolf heeft tijdens zijn bezoek aan de bond uitgelegd waarom het ministerie zich niet aan de afspraak heeft gehouden. Alle voorbereidingen zijn reeds getroffen, heeft de bewindsman aan de leraren gezegd. Het is wachten op de handtekening van de president om het regeringsbesluit te bekrachtigen.

Wilgo Valies, voorzitter van de BvL, heeft namens de bond de bewindsman bedankt voor zijn komst en gezegd dat hij de eerste minister is die een bezoek brengt aan leraren in actie. De BvL heeft laten weten dat het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling erop kan rekenen dat na twee weken de bond meteen in actie gaat indien betaling is uitgebleven.Ingebruikneminge gebouwencomplex Sportivo

Het sportveld op de hoek van de Juliana en Annastraat in Nieuw Nickerie heeft een metamorfose ondergaan. Dit sportveld wordt voornamelijk gebruikt voor slagbal, een sport die erg populair is bij vrouwen. De sportvereniging Sportivo heeft gezorgd voor een gebouwencomplex op het sportveld bestaande uit kleedhokken, toiletten en drinkfaciliteiten.

Vice-president Ramdien Sardjoe en zijn echtgenote waren gisteren eregasten bij de ingebruikneminge van het gebouwencomplex. Mevrouw Sardjoe mocht de opening van de slagbalwedstrijd verrichten. Bij de ingebruikneming van het gebouwencomplex vroeg de NDP-parlementarier Rashied Doekhie speciale aandacht van de vice-president voor zaken die niet correct zijn.

Vice-president Sardjoe stond stil bij het belang van sport voor lichaam en geest. Hij reageerde ook op de opmerkingen die Rashied Doekhie maakte. Vice-president Sardjoe zei dat op de Nickeriaanse radio is opgemerkt dat hij speciaal is gekomen naar het district om een toilet te openen. Hij benadrukte dat toiletten heel belangrijk zijn op een sportcomplex en dat hij het een eer vindt om de opening van het gebouwencomplex te verrichten.Signalen van huiselijk geweld kunnen herkennen

Elke afgestudeerde gezondheidswerker moet de signalen van huiselijk geweld kunnen herkennen. Dit moet besproken worden met de patient en de gezondheidswerker moet kunnen beoordelen of professionele hulp nodig is. Negen personen, van wie acht vrouwen en een man, hebben een cursus van acht maanden gevolgd. Ze hebben een certificaat Trainer Huiselijk Geweld in de Gezondheidszorg ontvangen.

Deze trainers zijn verbonden aan gezondheidsinstituten de Centrale Opleiding voor Verpleegkundigen en Aanverwante Beroepen (COVAB), het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, het Diakonessenhuis en het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG). De Stichting Stop Geweld tegen Vrouwen heeft dit trainingstraject verzorgd. Siska van der Ven zegt dat de training bedoeld is om mensen die al in de gezondheidszorg werken, zelf een training huiselijk geweld te laten verzorgen.

Ze zegt dat veel mensen die in de gezondheidssector werken vaak slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Voor de Stichting is met dit project invulling gegeven aan het motto Samen werken aan het bevorderen van gezonde partnerrelaties.Minister Amafo voortaan Ma Du

Brokopondo heeft het bezoek van minister Alice Amafo aangegrepen om de problemen waarmee het district te kampen heeft aan haar kenbaar te maken. Behalve klachten over het openbaar vervoer laat de telefoonverbinding en de waterleiding ook veel te wensen over. De bewoners van Brokopondo somden in een brief de problemen op voor de minister van Transport, Communicatie en Toerisme.

Assembleelid tevens voorzitter van A-Combinatie Ronny Brunswijk, zei dat hij met president Ronald Venetiaan over de asfaltering van de Afobakaweg een onderhoud zal hebben. Brunswijk beloofde een oplossing te vinden voor het transportprobleem van de bewoners.

Minister Amafo zei dat ze niets belooft, doch uitvoert. Daarom adviseerde zij haar gehoor om haar voortaan Ma Du te noemen. Voor de bewoners van Brokopondo had de bewindsvrouwe ook wat advies. Een busrit naar Paramaribo kost SRD 20. Met meerdere bussen op deze lijn zal de prijs per rit goedkoper worden voor de bewoners van Brokopondo.

Telesur is bezig masten te plaatsen die de telefoonverbinding moeten verbeteren. De bewoners is voorgehouden dat de werkzaamheden enige tijd in beslag zullen nemen. De delegatie was voor de avond terug in de stad want Brunswijk had het programma ingekort omdat hij de voetbalwedstrijd Barcelona-Real Madrid niet wilde missen.Rijstkafverbrander snapt rookoverlast niet

Vice-president Ramdien Sardjoe heeft dit weekend in Nickerie afspraken gemaakt met ondernemer Ramadhin over de verbranding van rijstkaf. Nickerianen klagen al enige tijd dat ze last hiervan ondervinden. Deze kwestie is ook uitgebreid aan de orde gekomen in De Nationale Assemblee. Een deel van de pelmolens verbrandt het rijstkaf waardoor de as in woningen terechtkomt. Een ander deel dumpt het kaf in de rivier.

Nagegaan wordt wat de gevolgen van het verbranden van rijstkaf zijn voor mens en milieu. Vice-president Sardjoe memoreert dat tientallen jaren het rijstkaf wordt verbrand maar nu er klachten zijn, moet dit worden aangepakt. De rijstpelmolenaar Bhagwatpersad Ramadin zegt dat hij al 30 jaar in de Van Drimmelenpolder bezig is met verwerken van padie tot rijst.

Hij merkt op dat er nooit klachten waren en begrijpt niet waarom er nu zoveel ophef hierover wordt gemaakt. Hij heeft vice-president Sardjoe rondgeleid en er zijn afspraken gemaakt. Ramadin zegt dat per jaar ongeveer drie maanden lang rijstkaf wordt verbrand.

Volgens hem is het niet zo dat mensen echt last hebben van het verbranden van het rijstkaf. Buurtbewoners blijven erbij dat het verbranden van rijstkaf niet goed is voor hun gezondheid en hopen dat het bezoek van de vice-president zal bijdragen aan een spoedige oplossing.Werkbezoek aan groep Nederlandse mariniers

Minister Ivan Fernald van Defensie bracht afgelopen week een werkbezoek aan de groep Nederlandse mariniers die momenteel in Suriname is voor een jungletraining. Deze trainingen zijn een uitvloeisel van een militaire samenwerkingsovereenkomst tussen Suriname en Nederland. De Nederlandse ambassadeur, Henk Soeters, was ook aanwezig.

Met vaartuigen van de marine werden de bezoekers vanuit Pikin Saron naar het oefengebied gebracht, waar ze een uitleg kregen over het doel van de jungletraining. Daarna werd het gezelschap rondgeleid, waarbij wapens en uitrusting van de mariniers ten toon werden gesteld.

Ook vaardigheden en specifieke wetenswaardigheden die belangrijk zijn voor het overleven in de jungle werden door de mariniers gepresenteerd. Een aantal van de overlevingstechnieken hebben de Nederlandse militairen geleerd van de Surinaamse militairen. Beide landen werken samen en willen allebei voordeel trekken uit deze militaire samenwerking.Goudwinning kan op een milieuvriendelijke manier

Goudwinning kan op een milieuvriendelijke manier plaatsvinden. Hierover ging de workshop die werd gehouden door Wirth Consultancy. De Haber Gold Proces is een technologie die geen gebruikmaakt van kwik, noch van cyanide.

Dit proces is ontwikkeld door Haber Incorporated en is bijzonder efficient en milieuvriendelijk. Een van de inleiders, Winston Wirth, zegt dat Suriname met het toepassen van de Haber Gold Proces grote winsten zal binnenhalen in de goudmijnbouw. Deze technologie wordt reeds toegepast in de goudsector in Ghana.Nieuwe heffing op accijns verrassing voor ASFA

De ASFA verklaart niet op de hoogte te zijn van de wetswijziging heffing accijns. De ASFA gaat verder door te stellen dat er is ook geen overleg gepleegd met het bedrijfsleven over deze aanpassing. Adjunct-inspecteur der invoerrechten en accijnzen (Douane) Ruben MendonÁa is het hier niet mee eens, omdat een wet in het staatsblad wordt afgekondigd een maand voor inwerkingtreding. De wijziging van deze accijnswet werd in 2004 goedgekeurd door de De Nationale Assemblee. Per 1 april 2006 zijn de nieuwe regels ingegaan.

De Associatie van Surinaamse Fabrikanten, ASFA, is het ook oneens met de heffing van de accijns op water in flessen (zoals spuitwater). Volgens de associatie wordt een liter water nu voor ongeveer 1,30 Surinaamse dollar verkocht. Met de aanpassing volgt een prijsverhoging van meer dan 15%, omdat er ook omzetbelasting voor het water moet worden betaald. Op water in flessen werd eerder geen accijns geheven.

De accijns op alcoholvrije dranken was gesteld op 10% van de groothandelsprijs. Bij de verhoging van de accijns hebben het ministerie van Handel en Industrie en de Belastingdienst een nieuwe methode gebruikt. Voor vloeibare dranken is het nu zeven Amerikaanse dollar per hectoliter en voor dranken in poedervorm zeven Amerikaanse dollar per 25 kilogram.

Limonade, stroop, frisdrank, spuitwater en vruchtensappen zijn de alcoholvrije dranken. De ASFA zegt zich ervan bewust te zijn dat de overheid de inkomsten van de staat wil verhogen. Zij had liever gezien dat de overheid dat deed door de accijns op sigaretten en tabaksproducten te verhogen.Hoogspanningskabel Oranjelaan kapot getrokken

Een hoogspanningskabel aan de Oranjelaan werd afgelopen week rond 11.00 uur kapot getrokken door een graafmachine die werkzaamheden uitvoerde in de buurt van het jeugdcentrum. Nadat de hoogspanningskabel kapot was getrokken, ontstond een plotselinge daling in de stroomtoevoer, zei de EBS-bedrijfsleider Mehairjan. De lichten gingen langzaam uit, totdat de elektriciteit compleet uitviel. Na enkele uren waren enkele gebieden weer van elektriciteit voorzien.Geen quorum vergadering Nationale Assemblee

De openbare vergadering van De Nationale Assemblee over de wet van wilde occupatie van gebouwen en percelen is niet doorgegaan, zoals gepland was. Er was geen quorum verleend om te kunnen vergaderen. Voordat DNA-voorzitter Paul Somohardjo de vergadering verdaagde, vertelde vice-voorzitter Caprino Alendy waarom de leden van zijn combinatie afwezig waren.

DNA-lid Jiwan Sital was het vanaf de eerste vergadering met als agendapunt de behandeling van de wet wilde occupatie van gebouwen en percelen, niet eens met de wijze waarop dit onderwerp behandeld wordt. Volgens Jiwan Sital staat in de wet aangegeven dat de overheid duidelijk bekend moet maken waar er grond aangevraagd kan worden. Binnen zes maanden moet de overheid hierop antwoord geven. Zo haalde het lid nog enkele punten aan waaraan de overheid zich niet houdt.

NDP-fractieleider Kenneth Moenne zei dat er geen quorum verleend zal worden zolang er een aantal zaken niet opgelost is. Als er geen quorum wordt verleend, betekent dit dat het aantal stemmen dat wettelijke vereist is niet gehaald kan worden als er een belangrijke besluit genomen moet worden door het college. Wel zal er in bijzondere situaties geparticipeerd worden in de vergadering.

Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeleid heeft met een aantal problemen te kampen. Een van de problemen is dat het ministerie nog een dossiersysteem gebruikt. Het ministerie telt zeven afdelingen die verspreid liggen in de stad. Hierdoor gaat er veel tijd verloren bij het behandeldelen van een stuk. Hierin moet verandering komen, zei de minister van RGB.

De minister weet dat het huidige agendapunt zeer gevoelig ligt, omdat het over woningnood en de leefwijze van bepaalde gemeenschappen gaat. Om dit probleem op te lossen, moet volgens de minister meer gecommuniceerd moet worden tussen de betrokken partijen.Telecommunicatieproject Langu-dorpen

Een lang gekoesterde wens van de bewoners van de Langu-dorpen is in vervulling gegaan. De eerste stap is gezet tot het verwezenlijken van de telecommunicatievoorziening. Daartoe kregen de bewoners van Langu-dorpen bezoek van de ministers Michel Felisie van Regionale Ontwikkeling (RO) en Alice Amafo van Transport, Communicatie en Toerisme. Zij reisden met een delegatie bestaande uit leden van het CDFS en de waarnemend directeuren Dirk Currie van Telesur en Ferdinand Refos van het CDFS.

Het CDFS is een financieringsfonds onder voorzitterschap van districtscommissaris van Sipaliwini, Rudy Strijk. Hij sprak de delegatie als eerste toe ter gelegenheid van deze eerste officiŽle stap naar het verwezenlijken van het project Opzetten Telecomunicatiesystemen te Langu Dorpen.

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling is namens de regering de beheerder van het fonds dat gemeenschapsprojecten voor het binnenland financiert. De gemeenschappen Deboo, Stonu Uku, Ligorio, Begoo, Bendiwatra, Godo Watra en Kajana vormen gezamenlijk de Langu dorpen en daar zijn de bewoners vanaf 2000 bezig met de voorbereidingen van het telecommunicatieproject.

Met het realiseren van dit project kunnen de bewoners telefoneren, faxen en internetten. Hierdoor kan deze samenleving zich sneller aansluiten op de integrale ontwikkeling. Minister Michel Felisie van Regionale Ontwikkeling zei dat zijn ministerie een integraal beleid uitvoert, waarbij niet alleen communicatie maar ook elektriciteits- en drinkwatervoorzieningen als prioriteit zijn gesteld. Hij wenste nog het Telecommunicatiebedrijf Suriname succes toe en sprak de hoop uit dat dit project over niet al te lange tijd opgeleverd zal worden.Consument moet weten wat er in het voedsel zit

Etiketten op de verpakking van levensmiddelen moeten over twee maanden duidelijk zijn voor iedereen. Dit houdt in dat de consument moet weten wat er in het voedsel zit en hoe lang het product houdbaar is. De afdeling Keuringsdienst van Voedingsmiddelen en Waren van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) zal streng hierop toezien.

De labels zullen in het Nederlands of in het Engels geschreven moeten staan. Wirdjanand Autar, sectiehoofd van de afdeling keuringsdienst zegt, dat er producten in de handel zijn waarvan de inhoud of ingrediŽnten van de levensmiddelen niet duidelijk zijn.

Er zijn klachten uit de samenleving bij het BOG ingediend. Als de consument niet weet wat hij tot zich neemt, kan de volksgezondheid gevaar lopen. Verder zei Wirdjanand Autar dat er gewerkt wordt aan een wet waarin de regels voor etikettering van levensmiddelen zullen worden vastgelegd.Niet duidelijk of Brokopondo andere DC krijgt

Het is nog niet duidelijk of Brokopondo een andere districtscommissaris krijgt. De minister van Regionale Ontwikkeling, Michel Felisi, zei dat er nog geen besluit is genomen om de DC van Brokopondo te vervangen.

De minister overlegt met zijn achterban over de voordracht. Er moet nog afstemming plaatsvinden voordat er informatie wordt vrijgegeven. De huidige districtscommissaris, Hugo Pinas, zei dat er geen politiek bedreven wordt. DC Pinas zei dat hij zelf gemuteerd wil worden.

Als burgervader van het district heeft DC Pinas met de beschikbare middelen het district bestuurd. Een nieuwe DC voor het district Brokopondo is nog niet bekend. Ook zal de DC van Marowijne nog niet vervangen worden zoals in een lokaal dagblad gepubliceerd is. Als het zover is zal de A-Combinatie wel kandidaten voordragen.Drie nieuwe computers maken werken makkelijker

Het computerlokaal op het Ewald Meyer Lyceum telt nu 13 computers, wat nog niet voldoende is voor een groep van 25 tot 30 leerlingen. Wij zijn wel dankbaar met de geste van de directeur van Niamat Farms, Faroek Niamat.

Dit zei Joan Doelwijt, directeur van het Ewald Meyer Lyceum. De overhandiging van de drie computers vond de vorige week plaats, maar om Niamat op een gepaste manier te bedanken, bood het leerlingenbestuur hem een bedankkaart aan. De leden van het leerlingenbestuur ondertekenden de kaart. Voor de overhandiging waren er 10 computers, zei Doelwijt.

Eigenlijk moeten alle leerlingen achter een computer zitten tijdens de informaticales. Ondanks de nieuwe aanwinst, is dat nog steeds niet het geval. Faroek Niamat is docent Economie II op het Ewald Meyer Lyceum. De school had dringend behoefte aan nieuwe computers, zei hij. Ondernemers moeten meer initiatieven nemen om de gemeenschap te ondersteunen, zei hij, omdat het gaat om de vorming van het volk van morgen.Miss India-Holland bezoekt Vice-president

Vice-president Ramdien Sardjoe heeft op zijn kabinet Miss India-Holland, Charlene Asgarali, ontvangen. Zij werd vergezeld door haar vader, bestuursleden van de Suriname International Ladies Association en de voorzitter van de Indian Culture Society in Nederland, Sharla Lanchi-Rambhadjan. Sardjoe drukte Asgarali op het hart zorgvuldig om te gaan met het behaalde succes en zich te richten op de toekomst.

Charlene Asgarali werd in januari derde op de World Wide Pageant Contest. Ze is enthousiast over haar eerste bezoek aan Suriname en wil iets doen voor het land waar haar ouders vandaan komen. Miss India-Holland zal binnen haar mogelijkheden kinderen in Suriname helpen. In dit kader zal zij schenkingen doen aan het kindertehuis Sanatan Dharm en Het Parelhuis.Caribbean Gift and Craft Show

Kleine en middelgrote producenten kunnen hun producten tentoonstellen op de Caribbean Gift and Craft Show. Dit evenement wordt gehouden van 14 tot en met 17 september op St. Kitts. De Caribbean Gift and Craft Show is een initiatief van de Caribbean Export Development Agency (CEDA).

Deze organisatie wil regionale exporteurs assisteren om hun internationale competentie te verbeteren. De leiding van het CGCS promotion team, Clarecia Christie, zegt dat ze op St. Kitts dit jaar de dertiende verjaardag vieren van de Caribbean Gift and Craft Show.

De Caribbean Gift and Craft Show begon in 1993 en wil de kleine producenten sterk maken voor de liberale handel en globalisatie. De voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, Ewald Refos, zegt dat hij Surinamers wil interesseren voor deze show. De Caribbean Gift and Craft Show wil regionale integratie bevorderen, door de kleine producenten te stimuleren via de netwerken.
 
Kosteloos internet Magazine


Uitgever:
Stichting Suriname

Eindredactie:
Clifford Brathwaite
John Brouwer de Koning

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk

Copyright foto's:
Myra Winter
(tenzij anders aangegeven)

Vormgeving: Phillip Lutz

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen, kunnen zich hiervoor opgeven via de website:

www. suriname. NU
Suriname


Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor de verzending van NIBA en wordt niet aan derden doorgegeven.

Vul uw e-mailadres in en klik op versturen.

(MSN en Hotmail adressen geven soms problemen bij het ontvangen van de NIBA)

U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de e-mail om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wilt ontvangen, laat het ons dan even weten.

U kunt zich afmelden via onze website.
Vul uw e-mailadres in en klik afmelden aan. Klik daarna op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op de link in de e-mail om uw afmelding correct af te ronden.


stvs


De nationale zender
SURINAME VANDAAG

ACTUALITEITEN
PROGRAMMAsuriname holidays


Topoverleg Criminaliteitsaanpak

Minister Chandrikapersad Santokhi van Justitie en Politie heeft op zijn Ministerie topoverleg gevoerd met de leiding van het Openbaar Ministerie en het Korps Politie Suriname. Daarbij waren eveneens de beleidsadviseurs Danny Lo Fo Sang en mr. drs. Roy Karg aanwezig. Het doel was de bewindsman te informeren over het actuele criminaliteitsbeeld en de intensivering van de criminaliteitsaanpak.

In alle roofmoordzaken is uitzicht op daders of zal de aanhouding van de daders gerealiseerd kunnen worden.

Ook is inmiddels identificatie van dadergroepen een feit inzake de roofmoorden Winti Wai en de Nieuwe Grond, alsmede de gepleegde zware mishandeling op de Coesewijnebrug. 18 verdachten zijn in verband hiermede aangehouden, waaronder ook helers.

In plaats van gemiddeld een drietal ernstige overvallen per dag, is op heden sprake van registratie van een dergelijk delict per dag. Binnen de justitie keten is permanent overleg tussen het Openbaar Ministerie, het Korps Politie Suriname en de Minister van Justitie en Politie, met regelmatige evaluatie- en bijstellingsmeetings.

Voorts vindt opvallende en de onopvallende surveillance plaats, waaronder motorsurveillance, op 10 bekende hot spots, in verscheidene districten. Voorts intensivatie van roadblocks, met de bedoeling het criminaliteitsinitiatief bij daders te ontmoedigen c.q. criminaliteit tegen te houden en in te dammen.Daarnaast vindt verhoogde surveillance op de hoofd- en belangrijke verbindingswegen plaats, o.a. met als doel het opsporen van verboden vuurwapens.

Samenwerking met Nationaal leger

Dit heeft geresulteerd in een afspraak van 8 leden van het Nationaal leger, om per dienst het K.P.S. bij te staan in deze criminaliteitsaanpak.

Het OM heeft haar aansturende rol hierin opgepakt. Het OM zal de ernst van de gepleegde misdrijven terug laten lopen in de te vorderen straffen. Er zullen door het OM zwaardere straffen inzake deze delicten worden gevraagd.

Het OM zal voorts niet schromen om eventueel in beroep te gaan, om de strafmaat te bereiken die past bij het plegen van dergelijke delicten. Het OM huldigt het principe levenslang is levenslang. Geen voorwaardelijke invrijheidsstelling (VI) zal gelden voor plegers van deze criminaliteitsvormen, zoals nu beleid is bij grootschalige georganiseerde drugsmisdrijven.

Uitbreiding van het politiebestand van het gewest Nickerie, met 55 politieambtenaren, heeft in een eerder stadium plaatsgevonden.

Vanuit de opleiding zijn recent 95 politieambtenaren toegevoegd aan het KPS- bestand, te weten: Wanica 20, Algemene Surveillance dienst 14, bureau Centrum 10, bureau Nieuwe Haven 8, ressort Uitvlugt 8, ressort Latour 8, ressort Geyersvlijt 8, ressort Livorno 4, Justitiele Dienst 15

Naast repressief optreden zal er gewerkt moeten worden aan preventie van criminaliteit en het zoveel mogelijk weghalen van oorzaken van criminaliteit. Om dat te bereiken zal deze aanpak moeten worden verbreed naar participatie van actoren /stakeholders van buiten de justitiŽle keten. Dit streven is reeds verwoord in het beleidsplan sector Rechtsbescherming en Veiligheid 2006- 2010 van het ministerie van Justitie en Politie

Gedacht wordt aan bestuurlijke participatie van de districtscommissarissen , vanuit het onderwijs, van burgers, maatschappelijke organisaties etc. In de praktijk is op uitvoerend niveau al een aanvang gemaakt met deze multidisciplinaire aanpak bij de werkzaamheden van de buurtmanagers van het KPS.

In het gewest Brokopondo zijn 5 extra politieambtenaren gedetacheerd. Tevens is extra materiaal ter beschikking gesteld aan dit gewest, zoals een pick-up, twee boten en zijn ATVís besteld.

In het gewest Para is het nieuwe politiestation te Zanderij recentelijk in gebruik genomen.

In de aanpak van zwaardere criminaliteit zijn opsporingsteams getraind om effectief tegen zware criminele op te treden. Tevens zijn veiligheidsvesten in het politiekorps verstrekt.

Binnen het ministerie van Justitie en Politie wordt gewerkt aan uitbreiding van het aantal rechters. De monitoring en aansturing van de criminaliteitsaanpak zijn voor het O.M. en het K.P.S. geregeld in werkafspraken.Voorlichting naar de gemeenschap zal middels een speciaal programma van het KPS binnen enkele dagen van start gaan.

Het ministerie werkt eveneens aan het opstarten van een integrale en multidisciplinaire aanpak van de criminaliteitPolitieberichten

Berover schiet slachtoffer in voet

Een 16- jarige scholier B.A. is op de Ormosiastraat, ter hoogte van de Amos-sporthal, door een gewapende man overvallen en in zijn voet geschoten.

Het slachtoffer liep na een zaalvoetbalwedstrijd samen met een vriend vanaf het terrein van de hal. De vriend sprak nog even met een kennis, terwijl de 16- jarige langzaam doorliep. Plotseling werd B.A. door de crimineel overvallen. Onder bedreiging werd hij van zijn halsketting beroofd, terwijl de misdadiger een schot naast hem loste.

Toen het slachtoffer merkte dat de bandiet ook naar zijn bracelet wilde grijpen, zag hij kans zich uit de voeten te maken. Echter werd zijn vluchtpoging gestaakt doordat de dader hem in zijn rechter voet schoot. Direct daarop vluchtte de berover, met medeneming van de bracelet en geelmetalen halsketting.Rovers aangehouden door snelle actie

Het personeel van een bouwbedrijf aan de Gompertstraat is overvallen door drie mannen, van wie een van hen gewapend was met een vuistvuurwapen. Het personeel werd onder schot gehouden en onder bedreiging beroofd van hun persoonlijke goederen. De daders vluchtten in een blauwe Toyota Spacio, richting het stadscentrum. Na de melding ondernamen diverse politie-eenheden actie. Het gelukte het Arrestatieteam (AT) de auto met de drie inzittenden op de Amsoistraat te doen stoppen, waarop aanhouding volgde.

De berovers hebben intussen bekend zich schuldig te hebben gemaakt aan deze beroving. Bij de daders werden de gestolen goederen teruggevonden, maar ook een tas, waarin een revolver. Alle verdachten zijn overgebracht naar het bureau van de recherche Geyersvlijt en zijn hangende het onderzoek in verzekering gesteld.

Ook werd door de politie van Latour een verdachte na een beroving met geweldpleging aangehouden. Deze verdachte beroofde op de Latourweg, ter hoogte van Telesur, een vrouw van haar gouden halsketting. Door omstanders werd de man aangehouden en aan de politie overgedragen. Op hem werd de ontvreemde gouden halsketting en een mes aangetroffen.Aanrijding op de kwattaweg

Een pick-up bestuurder die over de Kwattaweg reed kwam daarbij met een personenbus in botsing. De pick-up kwam vanuit de Soekhanstraat de Kwattaweg op, terwijl de bus over de Kwattaweg reed naar Paramaribo.

Volgens verklaring van de pick-up bestuurder zouden de remmen van het voertuig zijn gesprongen. Het voertuig kon daarbij niet tot stilstand komen, waardoor hij op een bepaald moment met de bus in botsing kwam. De bus werd aan de zijkant geraakt en kantelde, waarop de bus op zijn rechterflank kwam te liggen.

Vier slachtoffers met licht letsel per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende hulp en zijn na medische behandeling heengezonden. Beide bestuurders, die niet onder invloed verkeerden, bleken in het bezit van een geldig rijbewijs. Ze kwamen met de schrik vrij.Autobestuurder was de weg kwijt

Een zwart gelakte Honda reed de afgelopen week rond kwart voor vier in de ochtend het huis van Olga Amelo aan de Coesewijnestraat binnen. Olga en Ursila Amelo, die het huis bewonen, moeten nog bijkomen van de schrik. Dit incident heeft aanzienlijke schade aangericht aan het woonhuis. Dochter Ursila zei dat ze niet precies weet wat er is gebeurd.

De inspecteur van politie, Dennis Spong, zei dat de bestuurder verklaarde dat hij is uitgeweken voor een hond en zo terechtkwam in het huis. De bestuurder was niet onder invloed van alcohol, maar reed wel met een hoge snelheid. Het rijbewijs van de bestuurder is niet ingevorderd, omdat hij geen van de gronden heeft overtreden, die daartoe zouden moeten leiden.

De auto is total loss, maar de bestuurder en de overige inzittenden kwamen met de schrik vrij. Het huis van Olga Amelo is tegen brand verzekerd, maar niet tegen dergelijke schade. De bestuurder zal volgens de inspecteur van politie, Dennis Spong, de aangerichte schade moeten vergoeden.Inbreker gepakt

De politie heeft de verdachte R.R. in een woning aan de Poncialaan aangehouden. Een oplettende buurman had de verdachte de woning zien binnengaan en direct de politie daarvan in kennis gesteld. De bewoner van het huis was niet aanwezig.Bolletjesslikkers aangehouden

De militaire politie en de douanerecherche hebben op de J. A. Pengelluchthaven respectievelijk een mannelijke Ėen vrouwelijke bolletjesslikker aangehouden. De Surinamer J.S., oud 23 jaar, verklaarde ongeveer 50 cocaine bolletjes te hebben geslikt, terwijl de 30- jarige Nederlandse E.v.D. bekend heeft ongeveer 90 cocainebolletjes te hebben geslikt.Verdachte overleden

De verdachte die op vrijdag 31 maart met een schotverwonding in zijn been onder politiebewaking ter verpleging in het ziekenhuis was opgenomen, is de volgende dag overleden. Hij weigerde bij zijn aanhouding zijn personalia te verstrekken, maar werd via familieleden, later op de dag, herkend als de 33- jarige Eric Jonathas.

De verdachte had een winkelier aan de Kwattaweg enkele vuistslagen in het gezicht toegebracht en beroofd van een onbekend geldbedrag. Bij het zien van de politie sloeg hij op de vlucht. Er werd een achtervolging ingezet en ter hoogte van M.N. International werd de verdachte staande gehouden. Hij verzette zich en vluchtte toen het bos in.

Waarschuwingsschoten brachten de verdachte niet op andere gedachte, waardoor de politie genoodzaakt was gericht te schieten. Ondanks de schoten zette hij zijn vluchtpoging voort. Een zoekactie in het bos resulteerde in het aantreffen van de verdachte, met een schotverwonding in zijn been. Op hem werden twee mobiele telefoontoestellen aangetroffen en in beslag genomen.Buurtwacht Pontbuiten operationeel

De buurtmanager van Pontbuiten, agent van politie 1e klasse Henry Kia, heeft in samenwerking met de Stichting Help Pontbuiten de buurtwacht van ressort Pontbuiten ingesteld. Er is gestart met een groep van 12 vrijwilligers, bestaande voor een groot deel uit ex-militairen en bewakers. Tot gistermiddag was dit aantal opgelopen tot 15.

Er wordt te voet, per fiets en met de auto gesurveilleerd. Gelet op het feit dat de organisatie afhankelijk is van donaties, wordt een sticker geplakt op de woning van diegene die een donatie doet. Aan de hand van het aantal geregistreerde donaties zal in een later stadium een vergoeding voor de buurtwacht worden bepaald.

Omdat de buurtwacht in een groeiend stadium verkeert is een aanvang gemaakt met de Nieuwzorgweg, de Frederikshoopweg en zijwegen. Het ligt in de bedoeling om dit project uit te breiden tot de Nieuwweergevondenweg en later ook het Winti Waiproject. Vermeldt dient te worden dat er ook een heel goed contact is met de ressortcommandant van Latour.

Daarnaast wordt er in samenwerking met het Nationaal Leger op geregelde tijden binnen het ressort gesurveilleerd. Mobilisatie vanuit de ressortraadsleden en de bestuursdienst zal mede bepalend zijn bij de groei en participatie van de bewoners in heel het ressort.Berovingen op de Afobakaweg nemen weer toe

De afgelopen week is een groep geboeide Brazilianen langs de weg door de politie bevrijd. De Brazilianen zijn beroofd van hun auto, persoonlijke spullen en goud werd hun afhandig gemaakt. Districtscommissaris Hugo Pinas weet dat dit een van de problemen is waarmee het district te kampen heeft. DC zei dat hij zijn best blijft doen om de criminaliteit terug te dringen.

Eerste steenlegging correctiecentrum

Het Korps Politie Suriname heeft de eerste steen gelegd voor de bouw van een centrum, ten behoeve van jeugdigen die met de justitie in aanraking zijn gekomen. Dit project wordt gefinancierd uit het startfonds ten behoeve van de sector rechtsbescherming en veiligheid. De bouw van het correctiecentrum betekent een wezenlijke verbetering in de fysieke werkomstandigheden van de politie, met name de afdeling jeugdzaken.

Met deze verbetering wordt mede invulling gegeven aan de ketenbenadering, omdat alle partners in de justitie keten er gehuisvest zullen worden. Dit zal resulteren in kortere doorlooptijden voor gedetineerde jeugdigen. Er wordt immers naar gestreefd om jeugdigen zo snel als mogelijk is weer in de samenleving op te nemen, zodat zij hun bijdrage op een juiste wijze aan de opbouw en ontwikkeling van ons geliefd land kunnen leveren.

Minister Chandrika Santokhi deelde de aanwezigen mede dat met deze steenlegging een stap in de richting van omslag van het beleid jegens de jeugd is gedaan, dat zal moeten leiden tot verandering in het sanctiebeleid voor de jeugd.

Twee architecten hebben aan het ontwerp gewerkt. De procesbegeleiding werd verricht door het ministerie van PLOS en de supervisie was in handen van het ministerie van Openbare Werken. Commissaris van politie Agnes Daniel, die namens het KPS het woord voerde, verklaarde te hopen dat de bouwactiviteiten een vlot verloop zullen hebben en het pand over enkele maanden officieel in gebruik kan worden genomen.

Strijd tegen de criminaliteit

Het arrestatieteam, a-team, heeft een lid van een criminele bende aangehouden. Dit gebeurde aan de Burenstraat. De politie heeft verschillende daders aangehouden die betrokken zijn bij diverse roofmoordzaken.

Ook is er sprake van dadersgroepen die bekend zijn in de roofmoorden van Winti Wai, de Nieuwe Grond en de zware mishandeling op de Coesewijnebrug. Er zijn reeds 18 verdachten aangehouden, waaronder ook helers. In plaats van gemiddeld drie ernstige overvallen per dag registreert de politie thans een roofoverval per dag.

Er is permanent overleg tussen het Openbaar Ministerie, het KPS en de minister van Justitie en Politie. Er worden door de politie opvallende en onopvallende surveillances uitgevoerd.

Intensieve roadblocks worden opgesteld met de bedoeling criminaliteitsintiatieven te ontmoedigen.De Wisselkoers

De koersen zijn indicatie- koersen en geven de waarde aan van onze

Surinaamse Dollar

per 8 April 2006 t.o.v. de volgende buitenlandse valutasoorten.

Voorbeeld:
Als u 1 US Dollar verkoopt aan de Centrale Bank krijgt u daarvoor op dit moment 2,70 SRD voor terug
(exclusief transactiekosten)

De Surinaamse dollar is gekoppeld aan de US dollar

Bij wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
U verkoopt:   2,70
U koopt:          2,78

EURO
U verkoopt:     3,301
U koopt:          3,386

POUND STERLING
U verkoopt:    4,739
U koopt:         4,861

Ned. Ant. GLD.
U verkoopt:    1,501
U koopt:         1,563

Voor bankpapier

U.S. DOLLAR
U verkoopt:    2,70
U koopt:         2,78

EURO
U verkoopt:    3,291
U koopt:         3,396

POUND STERLING
U verkoopt:    4,706
U koopt:         4,871

Ned. Ant. GLD.
U verkoopt:    1,501
U koopt:         1,563

Bron: Centrale Bank van SurinameSchrijversgroep 77

Radionieuws

Op maandag 10 april kunt u luisteren naar een interview van Jerry Egger met Ismene Krishnadath die pas is uitgekomen met een kook- en verhalenboek voor kinderen van 8 tot en met 15 jaar met de uitnodigende titel KOOK MEE.

Het boek heeft vier verhalen met daarbij passende recepten die draaien om de themaís: het lekkerste uit de tuin, peper, zoet en deftig dineren. Verder wordt er gesproken over de stijl van haar boeken. In alle boeken is een binding met Suriname te herkennen, een mengeling van fantasie en werkelijkheid en een sociale problematiek.

Tenslotte praten Ismene en Jerry na over het literatuurfestival Werelden in Ontmoeting.

SRS 96.3 FM om 21.15 u

Clark Accord en Soecy Gummels naar Santo Domingo

Van 23 april tot en met 7 mei houdt Santo Domingo haar jaarlijkse internationale boekenfestival.

Het festival is het grootste boekenevenment in het Caraibisch gebied en trekt meer dan 1 miljoen bezoekers. Dit jaar zal Schrijversgroep 77 daar vertegenwoordigd zijn door Clark Accord en Soecy Gummels.

Van Clark Accord zal de Spaanse versie van de monoloog van De koningin van Paramaribo worden opgevoerd door een Dominicaanse actrice.

Soecy zal voorlezen uit haar boek Circle of Love en gedichten voordragen. Voor de gelegenheid zijn de gedichten en fragmenten naar het Spaans vertaald. Soecy zal ook een presentatie houden over de hedendaagse Surinaamse literatuur.

Schrijversgroep 77 zal gedurende het festival in een eigen stand boeken en ander materiaal van Surinaamse schrijvers tentoonstellen. Schrijvers die materiaal mee willen nemen kunnen contact maken met S 77.

Cursus Sranan Tongo Spelling

Op veler verzoek en met genoegen organiseert Bukutori samen met Eddy van der Hilst een derde training in de Srananspelling.

Het is elke keer weer leuk, om cursisten die in eerste instantie ervan overtuigd waren dat ze het schrijven beheersten, verbaasd te zien over de fouten die ze maakten.

Leuker is nog, dat na de cursus alle fout geschreven Surinaamse woorden van de televisie en de krant worden gecorrigeerd. Het wordt een eigenschap! ! Leri skrifi Sranantongo bun.

Let wel: De cursus zal voortgang hebben wanneer er meer dan 5 cursisten zich aanmelden. Laat deze kans niet voorbij gaan!

Data en tijden: 13, 20 en 27 april, 4, 11 en 18 mei telkens van 18.00 tot 21.00 uur

Plaats: Albergaschool / Albergastraat 25

Bijdrage: 100 SRD

Opgave: 08563674 / 530108

  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

  ††