suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      
 

    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 19 - Maart - 2005           SuriMagazine no. 37 


Met in deze uitgave:

Pendawalima vraagt strafrechtelijk onderzoek
Uitgangspunt minimumloon 350 SRD
Jungle Commando is situatie beu en doet beklag
Suriname zal opsporen landmijnen zelfstandig voortzetten
Registratie politieke partijen verloopt vlot
Klachten over optreden van de belastingdienst
Protocol samenwerking eindelijk getekend
A1 geen moreel hoogstaand gedrag volgens Nieuw Suriname
CLAD-onderzoek vindt geen ontoelaatbare handelingen
Palu gaat alleen de verkiezingen in
Billiton Suriname NV sponsort KF Marowijne tot en met 2007
Guyanese Rode Kruis erg ingenomen met actie Suriname
Rasmus M. Schmidtschool te Brownsweg gerenoveerd
104 gevangenbewaarders niet automatisch bevorderd
Controle kiezerslijsten nu echt voorbij
Klein deel van de arbeiders ontevreden
Storing legt telefoonverkeer deel van Suriname plat
Delegatie brengt verslag uit over West-Suriname
Tienduizend kiezers keren terug naar de VHP
Gratis CD-Rom lenen bij Sranan Tori Academiya
Johan Misidjan ontvangt Stimulans Award
Arrestant in politiecel overleden
Regeringsdelegatie stelt zich op de hoogte
Zittende regering in grote politieke problemen volgens Bouterse
Vaak verwarring tussen OKB en CHB
President krijgt uitnodiging voor Liemba wiwie
De Nationale Assemblee
In memoriam Leo Hankers
Schrijversgroep 77
Pendawalima vraagt strafrechtelijk onderzoek

De leiding van de Pendawalima heeft aan de procureur-generaal gevraagd een strafrechtelijk onderzoek te starten. Volgens deze partij heeft de Nationale Partij Suriname (N.P.S.) wetten overtreden, door een brief te publiceren die zogenaamd door de 2e secretaris van de Pendawalima zou zijn ondertekend. Dit schrijven werd door N.P.S.-voorzitter Ronald Venetiaan aan de pers gegeven. In dit document staat dat de Pendawalima wil samenwerken met het Nieuw Front. "De handtekening van onze secretaris is vervalst", claimt Raymon Sapoen, voorzitter van Pendawalima.
niba - niba suri magazine
Ayoeb Moentari die een statement voorlas op woensdag 16 maart aan redactie medewerker A. Polsbroek
van de STVS
     Hij zei op een persconferentie dat zijn partij ongewild betrokken is geraakt bij een conflict tussen de N.P.S. en Pertjaja Luhur van Paul Salam Somohardjo.

De secretaris van Pendawalima, Ayoeb Moentari, zou twee keer zijn benaderd door de N.P.S'er Iwan Haverkamp om de bewuste brief te tekenen. De ondervoorzitter van de partij, Mohamed Kasto, zei dat Moentari beide keren heeft geweigerd dit te doen.
Tijdens de persconferentie van Pendawalima, werden het rijbewijs en identiteitskaart van Moentari getoond, om te bewijzen dat diens handtekening verschilt van die op het document in kwestie. Door de partijleiding wordt hem wel het verwijt gemaakt dat hij de leiding niet op tijd in kennis heeft gesteld van de pogingen van Haverkamp.Uitgangspunt minimumloon 350 SRD

Het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) heeft als minimumloon het bedrag van 350 SRD als uitgangspunt genomen. Dit, naar aanleiding van gegevens uit regulier verzamelde data van het Algemeen Bureau voor de statistiek (ABS) met betrekking tot de armoedegrens. Uit data, verzameld in het derde kwartaal van 2004, is gebleken dat de armoedegrens 350 SRD bedraagt voor een volwassene.

Het ministerie van ATM vindt het belangrijk dat elke werknemer in zijn minimale behoefte moet kunnen voorzien, vandaar dat is voorgesteld om 350 SRD als uitgangspunt te kiezen. Informatie heeft het ministerie bereikt dat er mensen zijn die onacceptabele salarissen in handen krijgen. Naar aanleiding hiervan heeft het ministerie een onderzoek ingesteld van 25 oktober tot en met twee november 2004. Het onderzoek had als doel het verkrijgen van inzicht in de loontarieven in de particuliere sector en vaststellen of introductie van een minimumloonstelsel nodig is.

Het ministerie van ATM heeft vanmorgen gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven; de Associatie van Surinaamse Fabriekanten (Asfa), de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB). De vertegenwoordigers zullen met hun achterban nagaan welk loonniveau voor hen acceptabel is.

Eerder zijn er gesprekken gevoerd tussen het ministerie en de vakbeweging. Ook zij moest nagaan welk niveau ze acceptabel vindt en op basis van welke argumenten. Nadat de informatie van het bedrijfsleven binnen is, volgt een forumdiscussie, waaruit het uiteindelijke minimumloon moet voortvloeien. Indien dit niet lukt vóór 25 mei aanstaande, de verkiezingsdag, zal de regering dit daarna realiseren, zei minister Marica tot slot.Jungle Commando is situatie beu en doet beklag

Ongeveer 30 ex-leden van het Jungle Commando (J.C), gingen de afgelopen week naar Grun Djari, het terrein van de Nationale Partij Suriname. Zij wilden president Ronald Venetiaan spreken. Aan hem wilden zij hun beklag doen over het uitblijven van beloften gedaan bij het vredesakkoord van Kourou. De voormalige J.C.-leden menen dat Venetiaan als president het Kourou 2-akkoord heeft getekend, en houden hem daarom aansprakelijk voor het nakomen van gemaakte afspraken.

Volgens de actievoerenden zijn zij de situatie beu. Hun voormalige leider zou ook niets voor hen kunnen doen. Zij zeggen dat zij hun problemen op vreedzame wijze willen oplossen. President Ronald Venetiaan was niet aanwezig op Grun Djari toen de groep zich aanmeldde.Suriname zal opsporen landmijnen zelfstandig voortzetten

Door de actie "Ontruiming anti-personeelslandmijnen" te Stolkertsijver zijn er nu nog vijf landmijnen over, die moeten worden opgespoord. De actie is op 8 augustus 2003 gestart. Toen lagen er in totaal 15 landmijnen verspreid in het gebied, op onbekende locatie. De actie, die inmiddels is afgesloten, is mede mogelijk gemaakt door de O.A.S., Honduras en Canada. Het Hondurese leger heeft bij deze operatie ondersteund, door Surinaamse militairen te trainen in het opsporen en verwijderen van landmijnen.

De groepscommandant van Honduras, Alberto Cañas, zei het prettig te vinden dat zijn team ons land mocht assisteren te Stolkertsijver. Hij beschreef de plek als mooi en onvergetelijk. Suriname ondertekende in 1997 het verdrag van Ottawa. Naar aanleiding hiervan werd in maart 2003 een commissie geïnstalleerd. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van de ministeries van Defensie, Buitenlandse Zaken en Justitie en Politie. De commissie heeft in samenwerking met het Nationaal Leger in 2003 het gebied opnieuw omrasterd en duidelijk zichtbare waarschuwingsborden geplaatst.

Tijdens de afsluiting werd door minister Ronald Assen van Defensie en kolonel Case een overeenkomst ondertekend. Het betrof de overdracht van materiaal, zoals metaaldetectors, helmen en vesten, waardoor het opsporen van de vijf overige landmijnen vergemakkelijkt wordt. De tijd van de Hondurezen is verstreken, dus gaan ze binnenkort naar hun land terug. Suriname zal het werk daarna zelfstandig voortzetten. Minister Assen gaf aan te weten dat de actie nog niet is afgerond, maar dat hij zijn volledige medewerking zal verlenen.


NOG

66 dagen

www.verkiezingensuriname.com


Registratie politieke partijen verloopt vlot

Alle politieke partijen hebben vanaf woensdag 16 maart tot en met 21 maart de gelegenheid zich te registreren bij het Hoofdstembureau aan de Wilhelminastraat. De Verenigde Volksalliantie voor Vooruitgang (VVV) registreerde zich als eerste. In deze combinatie zitten DNP 2000, Pendawalima, BVD, KTPI en PPRS. Zoals gebruikelijk bij dit soort gelegenheden, was de partijaanhang aanwezig om haar toppers te ondersteunen. Orlando van Amson, die namens DNP de stukken overhandigde, bedankte hen.

Ook het Nieuw Front voor Democratie en Ontwikkeling heeft zich geregistreerd als combinatie die wenst deel te nemen aan de verkiezingen van 25 mei. Ook haar aanhang was aanwezig om de partijleiding te ondersteunen tijdens dit belangrijk moment.Klachten over optreden van de belastingdienst

Het Verenigde Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Surinaamse Federatie van Belastingadviseurs (SFB) hebben veel klachten ontvangen van belastingplichtigen, onder wie ondernemers. Op woensdag 16 maart hielden de twee organisaties een persconferentie. Er was geklaagd over het optreden van de belastingdienst in het kader van de vorig jaar opgestarte "non-compliance"-actie.

Deze actie, met rente- en boeteregeling, wordt vaak ervaren als "in strijd met beginselen van behoorlijk bestuur". Belastingplichtigen krijgen namelijk bij voorbaat, zonder zorgvuldige analyse van de oorzaken van de lage compliance, de schuld daarvan in de schoenen geschoven. Met deze actie lopen belastingplichtigen onnodige risico's ten onrechte vastgestelde belastingschulden met rente en boete te moeten voldoen. Uit de klachten die de VSB en SFB hebben bereikt, blijkt dat deugdelijke rechtbescherming juist nu node wordt gemist.Protocol samenwerking eindelijk getekend

De Nieuw Front-partners hebben op woensdag 16 maart in de Olifant aan de Mr. Jagernath Lachmonstraat een protocol ondertekend, waarin zij te kennen geven samen de komende verkiezingen in te gaan. Onder belangstelling van partij toppers en sympathisanten tekenden de leiders het protocol. Ronald Venetiaan tekende namens de Nationale Partij Suriname. Paul Somohardjo namens Pertjaja Luhur. Siegfried Gilds namens de Surinaamse Partij van de Arbeid en Ram Sardjoe namens de Vooruitstrevende Hervormde Volkspartij.

In het protocol staat dat de vier partijen tevreden zijn met de samenwerking die in 2000 van start ging. Volgens de partners heeft de huidige, door hen gevormde regering tot nu toe gezorgd voor een goede basis voor democratie en ontwikkeling. Het gevoerde beleid zou belangrijke successen hebben gerealiseerd voor de ontwikkeling van land en volk. Het Nieuw Front wenst wederom een regering te vormen om op de ingeslagen weg voort te gaan.A1 geen moreel hoogstaand gedrag volgens Nieuw Suriname

De politieke partij Nieuw Suriname stapt uit de A1-combinatie. "We zijn niet bang om alleen de verkiezingen in te gaan", zei de Nieuw Suriname-voorzitter Radjen Nannan Panday tijdens een persconferentie. De A1 bestaat nu nog uit DA'91, Trefpunt 2000, D-21 en de Politieke Vleugel van de FAL (PVF).

Nieuw Suriname is ontevreden, omdat de overige partners zich niet hebben gehouden aan gemaakte afspraken. Zo had Nannan Panday het over afspraken die niet zijn nagekomen met betrekking tot de Begro Insulair smeergeldaffaire. Er was afgesproken dat Artie Jesserun van Trefpunt 2000, die betrokken zou zijn bij het schandaal, niet op de voorgrond zou treden. Die afspraak is de partij niet nagekomen. Ook zou er gemanipuleerd zijn over de positionering van de partij.

Nannan Panday sprak over eventuele samenwerking met andere politieke combinaties. Een andere breekpunt waar voorzitter Nannan Panday het over had, was dat de hoogste leiding van A1 geen moreel hoogstaand gedrag vertoont.CLAD-onderzoek vindt geen ontoelaatbare handelingen

De ministerraad heeft gereageerd op vragen die de vorige week gesteld zijn in De Nationale Assemblée. Naar aanleiding van vragen gesteld door het assembleelid Anton Paal, zei minister Franco Demon van Natuurlijke Hulpbronnen, dat een CLAD-onderzoek heeft uitgewezen dat bij de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht geen ontoelaatbare handelingen zijn gepleegd. De minister beloofde het parlement dit rapport te doen toekomen.
niba - niba suri magazine
     Minister Michael Jong Tjien Fa van Handel en Industrie, ging in op mogelijkheden die de overheid heeft om te voorkomen dat Surinaams hout via Caricom-lidlanden wordt doorgevoerd naar andere bestemmingen. Volgens de bewindsman heeft de gedachte postgevat, dat houtexporteurs via Caricom dit product zullen exporteren naar Europa of het Verre Oosten.
Jong Tjien Fa zei dat de "Wet goederenverkeer" voorschrijft bedrijven te dwingen aangifte te doen van hun exportbestemming. Zo moeten ook ontvangers in het buitenland schriftelijk rapporteren dat ze inderdaad de ontvanger zijn. Hij deelde het parlement mee dat de regering van plan is controlemechanismen in te bouwen om met name de export van rondhout te controleren. Hij verzekerde de volksvertegenwoordigers dat de regering controle uitvoert op de export van hout.Palu gaat alleen de verkiezingen in

De Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU), heeft zondag 13 maart jl. haar 28e verjaardag gevierd, waarbij direct het startsein werd gegeven voor haar verkiezingscampagne in Paramaribo. Ook werd het eenjarig bestaan gevierd van het huidige bestuur onder leiding van Jim Hok. Deze zei dat PALU alleen de verkiezingen in zal gaan en daarom geen toezeggingen hoeft te doen op haar ontwikkelingsvisie en politieke principes.Billiton Suriname NV sponsort KF Marowijne tot en met 2007

De BHP Billiton Suriname NV zal tot en met 2007 het Kinderboeken Festival in Marowijne sponsoren. Dit evenement wordt momenteel in Moengo gehouden. De Nationale Stichting Kinderboeken Festival kreeg 25.000 Amerikaanse dollar als schenking van deze multinational. Dit vond plaats op dinsdag 15 maart jl. Het is de tweede keer dat deze bauxietonderneming het Kinderboeken Festival Moengo financiert.

"Billiton staat voor duurzame ontwikkeling en dit begint bij onze kinderen", zei de public relations-officer, Jenny Ramautarsingh. Na goede samenspraak met de Stichting Kinderboeken Festival verleende Billiton medewerking zodat het evenement naar Marowijne gebracht kon worden. Het komend jaar brengt Billiton het festival ook naar het Para-district, verklapte Ramautarsingh. Het is vermeldenswaard dat de BHP Billiton Suriname NV in zowel Moengo (district Marowijne) als in Para bedrijfslocaties heeft. Linda Asin, vertegenwoordiger van het stichtingsbestuur, sprak haar erkentelijkheid uit aan het adres van Billiton voor de ondersteuning.

Tijdens het Kinderboeken Festival 2005 Moengo wordt een boekje uitgegeven, "De krekel en de Jaguar". Het boek zal samen met een lesbrief aan een aantal scholen worden geschonken. De lesbrief, gemaakt door Stichting Projecten PCOS, de hoofdmotor achter het Kinderboeken Festival, is een handleiding voor leerkrachten. Tijdens het festival zullen er voor de ouders workshops zijn, waarin onder meer leestips worden verstrekt alsook aanwijzingen hoe zij thuis hun kinderen kunnen begeleiden om hun leesgedrag te bevorderen.Guyanese Rode Kruis erg ingenomen met actie Suriname

De hulpgoederen voor de slachtoffers van de zware overstromingen in Guyana zijn in ons westelijk buurland aangekomen. Deze hulpactie kwam tot stand door het comité onder leiding van Sonja Quintus Bosz. Kort na de ramp startte het comité een inzamelingsactie voor de getroffenen in Guyana. Na aankomst van de goederen in ons westelijk buurland werden ze in ontvangst genomen door de eerste secretaris van de Surinaamse ambassade in Guyana, Charlo Doedel. Hij overhandigde de spullen symbolisch aan de vertegenwoordiger van het Guyanese Rode Kruis, Chris Fernandes.

Deze was erg ingenomen met de actie van Suriname en sprak dank uit aan Doedel. De Surinaamse gemeenschap heeft in haar totaliteit gehoor gegeven aan de oproep van het comité om voedingsmiddelen en contanten te geven. Naar schatting waren vijftig tot honderdduizend mensen getroffen door de watersnood. De zware overstroming volgde na hevige regenval, waarbij het grootste deel van de Guyanese kust het zwaar te verduren had. Volgens Bharat Jagdeo, president van Guyana, was het de zwaarste overstroming in honderd jaar.Rasmus M. Schmidtschool te Brownsweg gerenoveerd

De Rasmus M. Schmidtschool te Brownsweg in het district Brokopondo wordt gerenoveerd onder toezicht van het Community Development Fund Suriname, CDFS en met middelen van het ministerie van Regionale Ontwikkeling, de I.D.B., de Agence Française de Development en de gemeenschap zelf.

Zowel de school als de ernaast gelegen onderwijzerswoningen hebben een complete restauratie ondergaan. Ook is de school voorzien van nieuw meubilair. Het elektraprobleem van de school is opgelost door het plaatsen van een nieuw netwerk. Door het in betere conditie brengen van de waterleidingen en het plaatsen van een hydrofoor is ook een ander probleem verholpen. De school heeft nu beter en schoon drinkwater. De oplevering van het project vindt binnenkort plaats. De Rasmus Schmidtschool is een basisschool met 553 leerlingen. De school biedt onderwijs aan kinderen uit zeven dorpen langs de zogeheten Tjongalangaweg.104 gevangenbewaarders niet automatisch bevorderd

Op het terrein van de Centraal Penitentiaire Inrichting (C.P.I) te Santo Boma, zijn 104 cipiers bevorderd in een naast hogere rang. De voorzitter van de Bond Penitentiaire Ambtenaren, Henk Shields, vindt dat het gros van deze ambtenaren het goede voorbeeld geeft en het werk naar behoren verricht. De onderdirecteur van het ministerie van Justitie en Politie, Heinrich Rozen, zei dat de bevordering van penitentiaire ambtenaren niet automatisch gebeurt na een aantal dienstjaren.Controle kiezerslijsten nu echt voorbij

Kiesgerechtigden hadden tot maandagmiddag 14 maart 18.00 uur de gelegenheid om te controleren of hun naam voorkomt op de kiezerslijst. Wie niet op deze lijst staat geregistreerd, zal niet kunnen stemmen bij de verkiezingen van 25 mei aanstaande. Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (C.B.B) aan de Mr. Jagernath Lachmonstraat, heeft het niet erg druk gehad met het afhandelen van personen die hun gegevens wilden nagaan. Tot 12 uur 's middags hadden ruim 200 mensen zich aangemeld.

Indien alle gegevens in overeenstemming zijn, krijgt de cliënt een strookje mee als bewijs dat zijn naam voorkomt op de kiezerslijst. Bij de vorige verkiezingen heeft ongeveer 20% van de kiesgerechtigden gecontroleerd of hun gegevens op de kiezerslijst klopten. Internationaal, praat men bij een opkomst van 60% van het electoraat, over een goede verkiezingsopkomst.Klein deel van de arbeiders ontevreden

Een klein deel van de arbeiders van de Stichting Machinale Landbouw (SML) is ontevreden over de afvloeiingsregeling, die het bedrijf biedt. Dit vernamen wij van minister Clifford Marica, van Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM).

In het weekend maakte de ATM-minister samen met vice-president Jules Ajodhia en de ministers van Onderwijs en Volksontwikkeling, Financiën en Natuurlijke Hulpbronnen deel uit van een delegatie onder leiding van president Ronald Venetiaan. Minister Marica gaf ook aan dat een groot deel van de toenmalige SML-arbeiders het wel eens was met de bepalingen in de afvloeiingsregeling.

Het gaat financieel niet goed met de SML, dus heeft de overheid besloten dit bedrijf te privatiseren. De beginfase van de privatisering is de Suriname Rice Operation (SRO). Minister Marica vindt het prima dat het bedrijf verantwoordelijk omgaat met de factor arbeid. Een deel van de afgevloeide arbeiders zal in dienst treden bij de SRO. Het bedrijf is vrij om ook zelf mensen in dienst te nemen, die eerder niet in dienst waren bij de SML.Storing legt telefoonverkeer groot deel van Suriname plat

Het Telecommunicatiebedrijf Suriname (Telesur) kreeg de afgelopen week ineens te maken met een technische storing waardoor duizenden abonnees geen telefoonverbinding kregen. Zij die wel verbinding hadden, waren de gelukkigen, terwijl bij sommigen de verbinding afbrak midden in een gesprek. Ook de STVS was voor het publiek telefonisch niet te bereiken.

Grote gebieden waren plotseling verstoken van telefoon en andere telecommunicatiediensten van Telesur. De onderdirecteur operationele zaken, Edmund Neus, omschreef een gebied van Albina in het noordoosten tot en met Boskamp aan de Saramacca Rivier en naar het zuiden toe tot Paranam. Telesur kon deze technische storing niet hebben voorzien. De hele ochtend en middag duurde het voordat de telefoonverbinding weer functioneerde. Bedrijven die schade hebben geleden door deze technische storing, kunnen de schade niet verhalen op Telesur, zei de heer Neus.Delegatie brengt verslag uit over West-Suriname

Een gemengde delegatie van de BHP Billiton Suriname NV en Suralco L.L.C., heeft op vrijdag 11 maart jl. verslag uitgebracht van de werkzaamheden in West-Suriname, aan president Ronald Venetiaan en andere regeringsfunctionarissen. Op 6 januari 2003 ondertekenden deze partijen een overeenkomst die aan de maatschappijen toestemming verleent om in het Bakhuis-gebied onderzoek te doen naar de bauxietreserves in dat gebied.

Volgens Frank Plantenberg van de Billiton, zijn de voorlopige resultaten van het onderzoek hoopgevend. Tot nu toe hebben de studies aangetoond dat er een reserve is van 170 miljoen ton. De twee samenwerkende (joint venture) bedrijven rekenen uiteindelijk op een totaal van 300 miljoen ton. Beide maatschappijen zien de toekomst hoopvol tegmoet.Tienduizend kiezers keren terug naar de VHP

De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) heeft tot dusver tienduizend leden kunnen herregistreren en kunnen nagaan of de namen op de kiezerslijst voorkomen. In het partijgebouw De Olifant aan de Mr. Jagernath Lachmonstraat kwamen honderden partijfunctionarissen bijeen. De bijeenkomst van zondag 13 maart was de reguliere partijraadsvergadering onder leiding van de VHP-voorzitter, Ramdien Sardjoe. Alle kernen van de partij waren vertegenwoordigd door een delegatie.

Op de vergadering is door de partijraad goedkeuring gegeven aan het financieel verslag over de jaren 2000-2004. Voorts is goedkeuring gehecht aan het beleid Venetiaan-Ajodhia over de periode 2000-2005 en heeft het hoofdbestuur de machtiging gegeven om de samenwerking voort te zetten. De VHP-voorzitter heeft op de partijraadsvergadering ook de indicatoren aangegeven voor de samenstelling van het verkiezingsprogramma van het Nieuw Front voor Democratie en Ontwikkeling.

Sardjoe noemde de aspecten vrede in de samenleving, vrijheid en veiligheid van de burgers, beginselen van de democratie en rechtsstaat als prioriteit. In Nieuw Front-verband zullen ook andere onderwerpen worden besproken, zoals het jongerenbeleid, wetgeving ter stimulering van het vrije ondernemerschap, bescherming van arbeidsplaatsen en bescherming van de rijstsector. De aandacht voor senior burgers vindt de VHP ook een onderwerp waaraan niet voorbij kan worden gegaan.Gratis CD-Rom lenen bij Sranan Tori Academiya

De Sranan Tori Academiya heeft op vrijdag 11 maart haar tweejarig bestaan gevierd. Vanaf die datum kunnen scholen gratis een CD-Rom lenen bij deze instelling. Op deze CD staan voorleestips voor kinderen van de lagere school. De academie heeft twee andere projecten in voorbereiding.

Inmiddels is een nieuw lees- en voorleesboek voor kinderen vanaf 4 jaar gepresenteerd op het Kinderboeken Festival 2005 te Moengo. Het boekje is geschreven door Paul Middellijn en is rijk geïllustreerd. Met het Instituut voor de Opleiding van Leraren is de Sranan Tori Academiya bezig een Engelstalige "story telling" te laten opnemen in het curriculum van de opleiding.Johan Misidjan ontvangt Stimulans Award

Er is een Stimulans Award uitgereikt door de stichting Reinforcement aan Johan Misidjan. De stichting die sinds 1996 bestaat, heeft als doel mensen in Suriname te stimuleren om hun talent te ontwikkelen.

Johan Misidjan is voor dit jaar uitgeroepen tot "Most Outstanding Artist of the Year". Misidjan is al 20 jaar artiest en zingt salsa, merengue, bolero en zouk-liederen. De voorzitter van de stichting Reinforcement, Richard Starke, deelde ons mee dat het de eerste keer is dat een Stimulans Award is uitgereikt. Het ligt in de bedoeling om dit jaarlijks te doen.Arrestant in politiecel overleden

Een arrestant van de Politiepost Uitvlugt is vermoedelijk aan een hartinfarct overleden. De arrestant, 45 jaar, voelde zich twee dagen geleden onwel en werd naar de dokter gebracht. Hij beweerde last te hebben van zijn oren, verklaarde inspecteur Robby Levens van het ressort Kwatta, die op dat moment waarnemend ressortcommandant van Uitvlugt was, vanwege verlof van George Biervliet van dat ressort.

"Ik kreeg rond zeven uur een telefoontje dat er een arrestant was overleden", zei de inspecteur Levens. "Hij had bij zijn medearrestanten geklaagd dat hij maagpijn had. Deze gaven het door aan de dienstdoende agenten en voordat er iets gedaan kon worden, viel de arrestant dood neer. Een arts stelde vast dat de arrestant vermoedelijk een hartinfarct heeft gekregen. Hij had waarschijnlijk pijnen in zijn hart en niet in zijn maag. Op het lichaam van het slachtoffer waren geen tekenen van geweld te zien.Regeringsdelegatie stelt zich op de hoogte

Onder leiding van president Ronald Venetiaan stelde een regeringsdelegatie zich op de hoogte van de stand van zaken in het district Nickerie, en wel in Wageningen. Er werden gesprekken gevoerd over de privatisering van de Stichting Machinale Landbouw (SML) en over de ontwikkelingen rond de pasopgerichte "Suriname Rice Operations" (SRO).

De delegatie bestond uit de ministers Walter Sandriman van Onderwijs en Volksontwikkeling, Humphrey Hildenberg van Financiën, en Clifford Marica van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu. Vice-president Jules Ajodia en minister Franco Demon van Natuurlijke Hulpbronnen waren eerder in Nickerie en voegden zij zich bij de delegatie. De VP en minister Demon waren eerder naar het district gereisd om grondbeschikkingen uit te reiken aan Nickerianen. Op de terugweg naar Paramaribo maakte de NH-minister een stop in Coronie om ook daar enkele grondbeschikkingen uit te reiken.Zittende regering in grote politieke problemen volgens Bouterse

De zittende regering is in grote politieke problemen. Desi Bouterse, presidentskandidaat van de Nationale Democratische Partij (NDP), zei dit tijdens een spoedvergadering van zijn partij. Bouterse riep deze spoedvergadering bijeen om een antwoord te geven op de inmenging van de VS in de binnenlandse aangelegenheden van Suriname.

De VS zullen Suriname isoleren indien bij de aanstaande verkiezingen het electoraat massaal voor Bouterse kiest. Internationaal kan niet worden samengewerkt met een persoon die veroordeeld is voor drugshandel en de hoofdverdachte is in de 8 december-moorden van 1982. Ongehoord en een flagrante schending van resolutie 50172 van de Verenigde Naties, vindt Bouterse de berichtgeving vanuit de Amerikaanse ambassade, gepubliceerd in De Ware Tijd van dinsdag 8 maart jongstleden.

Maar, zei hij, de NDP is zelf schuldig aan deze inmenging, want overal waar je komt zie je paarse vlaggen. Voor de jongeren had Bouterse de volgende boodschap: "Als je niet bij de NDP bent, ben je geen jongere. Jongeren die niet bij de NDP zijn, zijn oudere jongeren."President krijgt uitnodiging voor Liemba wiwie

De president van de Republiek Suriname, Ronald Venetiaan, ontving waarnemend granman, Albert Aboikonie. De granman was vergezeld van de 12 lo's. Het doel van het bezoek was president Venetiaan uit te nodigen voor de ontrouwingsceremonie, ook wel genoemd "Liemba wiwie" van wijlen granman Songo Aboikoni. De "Liemba wiwie" zal op 3 april aanstaande te Asidonhopo worden gehouden.

niba - niba suri magazine
Gaanman Songo Aboikoni
foto: Marrons.nl
     Wijlen Gaanman Songo Aboikoni overleed op 27 november 2003 in zijn residentie te Asidonhopo (Asindo-opo) in Suriname. Hij werd geboren op 31 januari 1938 te Dangogo als zoon van ma Nanaa en taata Losionbuka.
Na het overlijden van zijn grootoom, gaanman Agbago, Jozef Daniël Aboikoni in 1989, werd Songo op 19 december 1990 volgens het gebruik van de Saamaka geïnstalleerd als gaanman van deze Marrongemeenschap. Hij werd begraven op 1 maart 2004.Vaak verwarring tussen OKB en CHB

De onofficiële uitslag van de verkiezingen die op 25 mei aanstaande gehouden worden, zal deze keer waarschijnlijk eerder bekend zijn. Dit deelde de voorzitter van het Centraal Hoofdstembureau, Lothar Boksteen, de pers mee. Het Centraal Hoofdstembureau (CHS) werd op 19 augustus 2004 geïnstalleerd door president Ronald Venetiaan. Dit orgaan bestaat uit dertien leden, waarvan Joyce van Varseveld de ondervoorzitter is. Het CHS is gehuisvest in het gebouw van het ministerie van Binnenlandse Zaken. "Er onstaat vaak verwarring tussen het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), het Centraal Hoofdstembureau en de Hoofdstembureaus", zei voorzitter Boksteen. De voorzitter zei ook dat de onofficiële verkiezingsuitslag waarschijnlijk eerder bekend zal zijn. Dit kan, doordat een extra pagina zal worden toegevoegd aan het proces-verbaal van de stembureaus.

Bij eerder gehouden verkiezingen werd het volledige proces-verbaal pas ingeleverd, nadat de telling helemaal was afgerond. Het CHS zal twee tot drie weken na de verkiezingsdatum de officiële uitslag bekendmaken in een openbare zitting.

 

Gratis internet Magazine

Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning
Clifford Brathwaite

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk
Foto's: Myra Winter
(tenzij anders aangegeven)
Vormgeving: Phillip Lutz

Oplage: 34.217

Email: niba@suriname.NU

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen kunnen zich hiervoor opgeven via de website:
www.suriname.NU

Vul uw emailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de email om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wil ontvangen, laat het ons dan even weten.

U kunt zich afmelden via onze website. Vul uw emailadres in en klik afmelden aan. Klik nu op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op de link in de email om uw afmelding correct af te ronden.

U kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden....AGENDA

25 / 03:  Holika Dahan
25 / 03:  Goede Vrijdag
26 / 03:  Holi Phagwa
27 / 03:  1e Paasdag
28 / 03:  2e Paasdag

Nationale Assemblee

Ambassadeur Japan brengt beleefdheidsbezoek

De Ambassadeur van Japan Z.E. Yasuo Matsui bracht op maandag 14 maart j.l. een beleefdheidsbezoek aan de Voorzitter van De Nationale Assemblee. De Excellentie heeft als standplaats Caracas, Venezuela. De ambassadeur was de mening toegedaan dat in deze integrerende en globaliserende wereld het vormen van een eenheid van groot belang is.

De Assemblee-voorzitter deelde deze mening, maar hij benadrukte hierbij dat het behoud van de eigen identiteit van even groot belang is.

niba - niba suri magazine

Ambassadeur Matsui haalde als voorbeeld zijn eigen natie aan. De eenheid komt in Japan namelijk sterk tot uitdrukking in de persoon van de keizer die het volk vertegenwoordigt. Hij was geïnteresseerd in de vertegenwoordiging van het volk in Suriname. De Voorzitter van het parlement legde uit dat de soevereine wil van het volk wordt vertegenwoordigd door De Nationale Assemblee.

Op internationaal gebied heeft Suriname o.a. banden met de Caricom-lidlanden, alsook betrekkingen in ACP-EU-verband en Zuidamerikaanse organisaties.

De Voorzitter hoopt dat ook de reeds bestaande banden met Japan verder versterkt kunnen worden in het belang van beide naties.

De Ambassadeur was vergezeld van de Charge d'Affaires a.i. van Japan in Suriname, de heer Katsuhiko Hosaka en de derde secretaris van de Ambassade van Japan in Caracas, de heer Shuji Ashizawa.De griffier van De Nationale Assemblee, de heer Edmund Bleau zat ook aan bij dit bezoek.Aanbieding autobiografie door heer Ramkhelawan

Op dinsdag 15 maart presenteerde de heer Jan Rampersad Ramkhelawan zijn autobiografie aan de Voorzitter van De Nationale Assemblee.De heer Ramkhelawan heeft sedert zijn kinderjaren gevoel gehad voor zang en muziek.

niba - niba suri magazine

Hij heeft dit goed ontwikkeld en zowel op nationaal als op internationaal fora bekendheid genoten en diverse optredens verzorgd. Hij heeft ook verscheidene onderscheidingen mogen ontvangen waaronder de "Gouden Ere-Medaille" die hem in 1988 werd geschonken door de President van de Republiek Suriname.

De Voorzitter waardeerde de inzet van de heer Ramkhelawan die hij vooral op cultureel en religieus gebied toont. Hij wenste deze gerespecteerde zanger succes toe met zijn carrière.Openbare Vergadering De Nationale Assemblee

Op dinsdag 15 maart werd er een openbare vergadering gehouden van De Nationale Assemblee. De vergadering was een voortzetting van de vergadering van 10 maart 2004. Allereerst werd het wetsontwerp "Uitvoerrecht op Hout" verder behandeld, een wetsontwerp dat met algemene 33 stemmen werd aangenomen.

Hierna werd de ontwerpwet houdende wijziging van de "Wet op de Bieraccijns" in stemming gebracht, nadat de regering antwoord gaf op de vragen gesteld door leden van het college. Deze ontwerpwet werd met algemene 31 stemmen aangenomen.

De ontwerpwet "Postwet 2004" werd ook in stemming gebracht. Deze werd met algemene 32 stemmen aangenomen. Ook de overeenkomsten met betrekking tot handel en economische samenwerking in tussen de Caricom en de Republiek Cuba en de overeenkomst inzake de instelling van de vrijhandelszone tussen de Caricom en de Dominicaanse Republiek werden in stemming gebracht.

Deze overeenkomsten werden in De Nationale Assemblee behandeld en niet onderworpen aan een stilzwijgende goedkeuring, omdat de commissie van rapporteurs van dit wetsontwerp meer informatie naar de samenleving toe wilde verzorgen. Dit ontwerp werd met algemene 31 stemmen aangenomen.Aanbieding boekwerk door de heer R. Aron

De heer Ulrich (Riek) Aron, in het dagelijks leven voorzitter van de Rekenkamer van Suriname heeft het boekwerk "Sabi Yu Sten 2005" aangeboden aan de parlementsvoorzitter op 17 maart.

Hij overhandigde dit boek in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Stichting Politiek Documentatie Centrum, POLDOC. Dit centrum werd acht jaar geleden opgericht met het doel een bijdrage te leveren aan politieke vorming van kader. Hierdoor zullen de kaderleden zich beter kunnen voorbereiden op hun politieke job. Het centrum beschikt n.l. over heel wat archief materiaal (papierwerk, foto's en video's). De heer Aron heeft getracht om dit boek zo objectief mogelijk te schrijven zodat alle politieke partijen aan hun trekken kunnen komen. Aan het vele werk dat hieraan vooraf is gegaan zijn ook de kritische aantekeningen van parlementsvoorzitter Ramdien Sardjoe nuttig gebruikt en verwerkt in het boek.

Het boek werd voor het eerst uitgegeven in 1996 en nu weer in 2005.

De voorzitter van De Nationale Assemblee sprak zijn waardering uit voor het eigen initiatief en de inzet van de heer Aron. Hij zei dat in ons land initiatieven moeten worden ontwikkeld om intellectuele arbeid te stimuleren. Hierdoor kunnen vaker dit soort producten afgeleverd worden en wordt de natievorming gestimuleerd.

Hij sprak ook de hoop uit dat de inzet van de heer Aron en zijn team een succes mag zijn en dat dit voor hem een erkenning mag betekenen.

De Informatie en Voorlichtingsdienst
van De Nationale Assemblee

niba - niba suri magazine
De nationale zender

SURINAME VANDAAG

In memoriam

André, Leo Hankers geboren in Suriname op:
30 November 1930 en overleden in Nederland op 16 maart 2005.

Deze Surinamer woonde net zolang in Nederland totdat hij er ook stierf.

Hij is 74 jaar geworden.

niba - niba suri magazine

André Hankers heb ik leren kennen als een man die heeft leren nadenken voordat hij iets met je besprak en de zekerheid had dat je na het gesprek met hem ook tot actie overging.

Als hij het niet met zekerheid wist, dan vroeg hij raad maar voerde zijn voornemen altijd zelf uit. Oprecht en eerlijk, hard werkend en een politicus pur sang.

Zijn politieke idealen zag hij het best gerealiseerd bij de Partij van de Arbeid, zijn partij waar hij honderden Surinamers in Nederland lid van heeft gemaakt. Indien je een andere politieke voorkeur had was dat voor André geen probleem als je de weg van de politiek maar bewandelde om invloed te hebben. Privé had hij alles keurig op orde.

Na zijn vervroegd stoppen met werken als gas-, water-, sanitair- en elektrotechnicus omdat hij gewoon niet langer meer kon, had hij voldoende tijd over om zijn energie te geven aan buurt- en wijkontwikkeling.

Toen het stadsdeel de Pijp voor de eerste keer een bestuur mocht kiezen stelde de PvdA André Hankers kandidaat en hij werd ook gekozen als lid van de Stadsdeelraad.

In zijn leven was hij ook zeer betrokken bij de sociaal-culturele ontwikkeling van zijn medemens.

Het trouwe lidmaatschap van de Vereniging Ons Suriname (VOS) getuigt ook van zijn standvastigheid op dit stuk.

André Hankers was er trots op wanneer zijn acties voor het welzijn van de samenleving ook werden opgemerkt door de media en terecht.

niba - niba suri magazine

"Zonder publiciteit weet de samenleving niet wat er speelt", zei hij altijd en daarom moet je, je altijd goed voorbereiden wanneer je in de publiciteit treedt.

En, daar heeft hij gelijk in.

Beste vriend, je bent er niet meer.

Henry Strijk


niba - niba suri magazine


Schrijversgroep 77

Radionieuws

Op maandag 21 maart wordt in het programma Skrifiman Taki het gesprek van Ismene Krishnadath met Prof. Dr. Pushpati vervolgd. Professor Pushpati is afkomstig uit Uttar Pradesh, India.

Zij heeft Hindi en Sanskriettalen en literatuur gestudeerd aan de Banaras Hindu University en stond van 1984 - 2001 aan het hoofd van het Hindi Language and Literature Department van het Vasanta College for Women van deze universiteit. Momenteel is professor Pushpati werkzaam bij het Cultureel Centrum van India in Suriname.

In dit vervolginterview zal gesproken worden over de Indiase Literatuur en schrijversorganisaties.Avond met Clark Accord

Op woensdag 30 maart is Clark Accord in Tori Oso. Hij zal praten over realiteit en romanfictie, uiteraard naar aanleiding van zijn nieuw boek "Van Apoera tot Oreala". Het echte verhaal van een bewoner van Apoera is omgezet tot een boeiend en romantisch boekverhaal.Workshop Opbouw dialoog scene

Als onderdeel van de begeleiding die Stichting Bukutori geeft aan schrijvers, organiseert ze de workshop 'Opbouw van een sterke dialoog scène'. Deze workshop zal verzorgd worden door de Vlaamse schrijfster Els Beerten die als writer-in-residence in Paramaribo vertoeft.

Els Beerten is naast schrijver ook docent Nederlands en Engels op een middelbare school in Aarschot- België. Zij heeft meer dan tien titels van literaire werken op haar naam waarvan het boek Lopen voor je leven die in 2004 bekroond is met de Gouden Zoen. [Dit is de prijs voor het beste Nederlandse Jeugdboek]. Els schrijft verhalen waarin de nadruk ligt op de ontwikkeling van personages.Roue Hupsel presenteert Blinde Muren

Op zaterdag 19 maart presenteert Roué Hupsel zijn roman Blinde Muren. Op het programma staat een interview van Robert Wijdenbosh met de schrijver.

Commentaar op het boek zal geleverd worden door de recensiste Jeanette John en de literatuurdeskundigen Hilde Neus en Els Moor, die de roman als misdaadroman zullen plaatsen in de Surinaamse literauur.


De Wisselkoers

De koersen zijn
indicatie-koersen
per 21 Maart 2005


Wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
Aankoop   2,680
Verkoop    2,750

EURO
Aankoop    3,559
Verkoop    3,652

POUND STERLING
Aankoop    5,132
Verkoop    5,266

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,490
Verkoop    1,546

Bankpapier

U.S. DOLLAR
Aankoop    2,680
Verkoop    2,750

EURO
Aankoop    3,548
Verkoop    3,662

POUND STERLING
Aankoop    5,096
Verkoop    5,276

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,490
Verkoop    1,546

Bron: Centrale Bank van Suriname


  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA