suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      
 

    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 


 9 - September - 2006           Suri Magazine no. 111In deze uitgave:

Wind met orkaanallure treft Suriname
Venetiaan en Sardjoe 1 jaar president en vice-president
DC Para begraven
Suralco start viering 90 jaar vestiging bedrijf
Jubileumconcert Maranatha
Promotie Caricom-paspoort noodzakelijk
Samenwerking politieke partijen Guyana gewenst
KKF wil verlaging invoerrechten
Benefietconcert voor hulp binnenland
Marowijne kampioen Fosten Prey
Kermis in Suriname
A1 eist herziening MOP
Weet waar uw kind naar kijkt en luistert
Renate de Bies pleit voor Engels als tweede taal
Investeringsklimaat verbeteren voor ondernemers
Bouw Ma Retraite Mall stopgezet
Begroting 2006 goedgekeurd
Brandstofprijs verlaagd
Tandartsen luiden noodklok
Toename aantal tuberculose/hiv/aids-dragers
Vakantieproject van NHI is trekpleister
Vakantie vieren met RO
Regering helpt studenten in Mexico
Conflict Fernandes en arbeiders toch naar rechter
DNA leden combineren vakantie met werk
Goudzoekers boos op Cambior
Opleiding delinquentenzorg gestart
Kwaliteitsverbetering bij BBS
Schrijversgroep 77
Wisselkoersen
Wind met orkaanallure treft Suriname

De rukwinden van maandag 4 september hebben voor veel schade gezorgd. Op verschillende plaatsen heeft de sterke wind dakplaten van daken losgerukt en bomen ontworteld.


Meteoroloog Jimmy Samijo zei dat volgens ooggetuigen de winden een cirkelvormige beweging maakten zoals bij stormen. Veel schade is aangericht aan woningen in de districten Commewijne en Wanica.

Het natuurverschijnsel ontstond boven de Atlantische Oceaan als een tropische depressie dicht bij de Surinaamse kust en groeide, na over Suriname te zijn geraasd, uit tot een tropische storm met de naam Florence. 

In het district Wanica te Magentha en Koewarasan zijn bewoners geschrokken van manier waarop de wind zich heeft verplaatst.


Ook Ragoenath Ramanan, eigenaar van dit huis, is geschrokken en laat zien wat de schade is die de hevige rukwind heeft veroorzaakt.


Hij was op het moment van de bijzonder sterke wind niet thuis.Venetiaan en Sardjoe 1 jaar president en vice-president

De regering-Venetiaan was op 1 september precies een jaar in functie. Van de 17 ministers die aantraden, moest de minister van Handel en Industrie, Siegfried Gilds, aftreden omdat het Openbaar Ministerie hem verdenkt van medeplichtigheid in witwaspraktijken.

Nadat Joyce Amarello-Williams de eed had afgelegd als minister van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu nam Clifford Marica afscheid van dit departement. Hij nam de plaats van Gilds in op Handel en Industrie. Marica zegt dat hij successen heeft geboekt in de paar maanden waarin hij leiding geeft aan dit departement.

Zo is cement ingevoerd op basis van het nul-tarief van de Caricom. Hierdoor is de schaarste die opgetreden was, opgeheven, en de cementprijs kon onder controle gehouden worden. Minister Maurits Hassankhan van Binnenlandse Zaken zegt dat hij in het afgelopen jaar veel aandacht heeft geschonken aan de hervorming van het ambtenarenapparaat.

Het rapport-Tjong A Hung, waarin alle functies van ambtenaren opnieuw beschreven en beoordeeld zijn, moet nog worden afgerond.DC Para begraven

De districtscommissaris van Para, Erwin Demon, is afgelopen week begraven. Demon overleed woensdag 23 augustus in het Academisch Ziekenhuis, waar hij met hartklachten was opgenomen. Tijdens de uitvaartdienst in de Diakonessenkapel werd stilgestaan bij de grote betekenis van DC Demon voor het district Para.

Verschillende sprekers memoreerden de initiatieven van Demon en roemden hem om zijn visie over hoe hij Para tot een modeldistrict wilde maken. President Ronald Venetiaan merkte op dat het werk van de overledene voortgezet moet worden. Erwin Demon bereikte de leeftijd van 46 jaar en is begraven te Rene’s Hof aan de Waakhuizenlaan.Suralco start viering 90 jaar vestiging bedrijf

Suralco herdenkt op 19 december het feit dat 90 jaar geleden het bedrijf werd opgericht als de Surinaamsche Bauxiet Maatschappij N.V.

Ter gelegenheid hiervan werd op zaterdag 2 september gestart met de feestelijkheden en organiseerde de maatschappij een streetparty en cook-out. Een deel van de Dominee- alsook de Steenbakkerijstraat waren speciaal voor dit festijn gedeeltelijk afgesloten voor het rijverkeer. Duizenden mensen waren op de been om de festiviteiten mee te maken.

Ferdinand Welzijn van Suralco zegt dat de productiecijfers nu heel goed zijn. Suralco levert jaarlijks een grote bijdrage aan de inkomsten van de staat. Daarnaast voert de multinational veel sociale en gemeenschapsprojecten uit. Welzijn was verrast met de opkomst van het publiek dat naast diverse gerechten ook mocht genieten van optredens van de muziekformaties Naks Kaseko Loko en South South West.

Er werd tevens een loterij gehouden. De Suralco zal in verband met zijn 90-jarig bestaan ook een Family Day en een dag voor zijn gepensioneerden organiseren.Jubileumconcert Maranatha

De verschillende koren van Maranatha hielden afgelopen week in de Grote Stadskerk een wervelend jubileumconcert. Het mannenkoor Maranatha bestaat 60 jaar, het vrouwenkoor 20 en het jeugdkoor 10 jaar. Maranatha draagt het jubileumconcert op aan de onlangs overleden componist, arrangeur en adviseur John Nelom.

Het mannenkoor Maranatha heeft in zijn 60-jarig bestaan ook veel internationale ervaring opgedaan en veel waardering gekregen voor de kwaliteit. In 1999 heeft het koor in Duitsland de eerste plaats weten te behalen met het lied Sapatiya geschreven door John Nelom.

Het mannenkoor Maranatha is oorspronkelijk begonnen als een Evangelisch kerkkoor, maar is nu een algemeen koor. Het staat onder leiding van Lucien Cairo en telt 35 actieve leden. De voorzitter van Maranatha is Julius Lont.Promotie Caricom-paspoort noodzakelijk

De samenleving moet meer informatie krijgen over de procedure om in aanmerking te komen voor een Caricom-paspoort. Vanaf januari 2005 is het Centraal Bureau voor Burgerzaken begonnen met het verstrekken van het nieuwe reisdocument.


Er zijn meer dan 53.000 nieuwe paspoorten verstrekt. Dit zegt Natasha Wong Swie San, die de leiding heeft van het Centraal Bestand van het CBB. Er zijn verschillende typen paspoorten, zoals die voor zakelijke doeleinden, het reguliere document, noodpaspoorten en voor diplomaten in drie verschillende kleuren.Samenwerking politieke partijen Guyana gewenst

De Surinamer Albert Ramdin, assistent-secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), heeft de politieke partijen van Guyana opgeroepen om samen te werken. Hij benadrukte dat de verkiezingsstrijd voorbij is en dat de politici moeten samenwerken om het land verder tot ontwikkeling te brengen.

De PPP won de jongste verkiezingen en Bharrat Jagdeo is voor een nieuwe termijn ingezworen als president van Guyana. Ramdin heeft een OAS-missie in Guyana geleid die de verkiezingen in het buurland heeft gevolgd. Nadat het eindresultaat van de verkiezingen officieel bekend werd gemaakt, feliciteerde Ramdin de PPP met de overwinning.

Hij riep de partijen op met elkaar in dialoog te treden en samen te werken aan de oplossing van knellende vraagstukken. Ramdin benadrukte het belang van de participatie van het volk bij nationale aangelegenheden. Ramdin beloofde dat het OAS-rapport over de bevinding van de verkiezingen opgestuurd zal worden naar alle politieke partijen.KKF wil verlaging invoerrechten

De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) wil dat de regering de invoerrechten op hard- en software van ICT- producten verlaagt. Dit is nodig om de informatietechnologie in Suriname te ontwikkelen. In vergelijking met verschillende landen in de regio loopt de ICT-markt in Suriname achter.

De KKF heeft de afgelopen week een driedaagse beurs gehouden waarop het publiek meer informatie kon krijgen over de informatietechnologie. Verschillende bedrijven gaven op de beurs uitleg over de mogelijkheden die de ICT biedt. Suriname heeft veel in te halen. Daarom moet de regering impulsen geven om de sector te stimuleren. De belangstelling voor de ICT-beurs was groot.Benefietconcert voor hulp binnenland

De commissie "Hoopoe de" (Er is hoop) hield de afgelopen week een benefietconcert. Het doel van het concert was om geld in te zamelen, om de hulp voort te zetten aan de door wateroverlast getroffen gebieden van het binnenland. De opbrengst is SRD 9200. Verschillende gospelgroepen hebben een optreden verzorgd.

Iedereen heeft zonder kosten te declareren een bijdrage geleverd. Het publiek kon genieten van zang, dans en voordrachten. De commissie "Hoopoe de", die in juli is opgericht, wil in het binnenland ook een "prayer walk" organiseren om de bewoners in de verschillende dorpen moed in te spreken.Marowijne kampioen Fosten Prey

Het district Marowijne is uitgeroepen tot de nationale kampioen van de onlangs gehouden "Fosten Prey" (vroegere spelen). Ruim 2000 jongeren uit zes districten hebben hieraan meegedaan. Met deze activiteit wil het directoraat Sportzaken in samenwerking met de Rotary Club de jeugd een nuttige en waardevolle vrijetijdsbesteding geven.

Minister Edwin Wolf van Onderwijs en Volksgezondheid vindt dit initiatief geslaagd en wil dat dit soort activiteiten gecontinueerd worden. De "Fosten Prey" waaraan de jongeren in competitie konden meedoen, waren dyul, bat en bal en tin koko.

De districten die hebben meegedaan zijn: Brokopondo, Paramaribo, Saramacca, Marowijne, Commewijne en Para. Het bedrijfsleven heeft het financieel mogelijk gemaakt dat de spelen werden gehouden.Kermis in Suriname

Na jaren is er weer een grootse kermis in Suriname. De hele maand september kunnen jong en oud naar "het Wonderpark" op het Frimangronplein. De kermis komt uit Manaus, Brazilie, en is via Guyana naar Suriname gekomen. Behalve voor de toegangskaart van SRD 15 moet ook betaald worden voor de attracties op de kermis. Er zijn negen attracties.

Alleen het springkussen, trampoline springen en balgooien zijn gratis. Organisator Richard Bisesser zegt dat het vakantietijd is en dat jongeren niet veel te doen hebben. Bisseser wil met de kermis laten zien dat de wereld meer te bieden heeft. Hij weet dat de toegangsprijs voor veel mensen hoog is.A1 eist herziening MOP

Het Meerjaren Ontwikkelingsplan moet herzien worden. Dit vindt de fractieleider van A1, Jiwan Sital. In het betoog van de minister van Financien, Humphrey Hildenberg, werd gezegd dat de begroting een raming is van het uit te geven budget over een jaar. Minister Hildenberg heeft de afgelopen week een uiteenzetting gegeven van de totale kosten van de staat en zei dat er een begrotingstekort van SRD 372,9 miljoen is.

Fractieleider van A1 Jiwan Sital hechtte geen waarde aan de uiteenzetting van de minister van Financien, hij beschouwde het zelfs als een onwaarheid. Hij zei dat de minister al ruim van tevoren wist dat de cijfers niet zouden kloppen en dat hij de regering en het parlement heeft misleid.

Minister Hildenberg sprak ook over de financiering van het Meerjaren Ontwikkelingsplan. Hij zei dat er hierbij rekening moet worden gehouden met de staatsschuld die bij wet is vastgesteld. De staat mag een leningsplafond hebben van 60% van het Bruto Buitenlands Product.

In de huidige begroting is dit meer dan 47%. De buitenlandse schuld ligt ruim onder het leningsplafond, maar de binnenlandse schuld is 3% hoger dan het vastgestelde bedrag.Weet waar uw kind naar kijkt en luistert

"Weet waar uw kind naar kijkt en luistert" is de naam van een mediacampagne, die op maandag 4 september is gestart. De afdeling directoraat Cultuur van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling wil iedereen maar vooral ouders en opvoeders van kinderen bewuster maken van het soort muziek waar kinderen naar luisteren en de films waar ze naar kijken. Ook de Unesco maakt zich zorgen over muziek en films die wereldwijd worden afgedraaid en geen opvoedende boodschap hebben.


First lady Liesbeth Venetiaan-Vanenburg zegt dat kinderen vaak dingen overnemen die ze zien of horen, daarom moeten ouders, verzorgers en de media goede dingen presenteren en rekening houden met onze jeugd.

Stanley Sidoel, directeur van het directoraat Cultuur vindt dat muziekproducenten en componisten rekening moeten houden met de boodschap van hun liederen. De campagne is door de Nationale Unesco-commissie gefinancierd.Renate de Bies pleit voor Engels als tweede taal

De Nederlandse taal is ons opgedrongen. Willen wij concurreren met andere landen in de wereld, dan zal de kennis van het Engels bevorderd moeten worden. Dit zei taaldeskundige Renata de Bies donderdag 31 augustus tijdens de maandelijkse lezing van Het Park.

Het thema van de lezing was "Engels als tweede taal". Volgens Renate de Bies ontkomen we niet aan het feit dat het Engels een "wereldtaal" is. Met het Nederlands komen we niet verder dan Nederland, Belgie en Vlaanderen. Engels zou bevorderd moeten worden, willen we ons kunnen meten met andere landen.

De roep om het Engels als tweede taal, is volgens de taaldeskundige groot. De overheid heeft er zelfs in een aantal ontwikkelingsplannen op aangedrongen dat het Engels ingevoerd moet worden als tweede taal, maar zij heeft er tot nu toe niets aan gedaan.

Renata de Bies vindt dat de regering een algemeen beleid voert dat gericht is op regionalisering, maar het taalbeleid is daar niet op afgestemd. Er worden vele discussies gevoerd om het Engels tot tweede taal te maken, ook omdat Suriname nu lid is van een aantal regionale organisaties. De invoering van het Engels als tweede taal zou procesmatig moeten gebeuren.Investeringsklimaat verbeteren voor ondernemers

De overheid moet een beter investeringsklimaat scheppen voor ondernemers. Minister Humphrey Hildenberg van Financien legde uit dat door het innen van belastingen, de inkomsten van de staat vermeerderd worden. De huidige investeringswet biedt geen fiscale faciliteiten, dus moet er een aangepaste wet komen, waarin deze voorzieningen kunnen worden aangebracht.

De minister zei dat de conceptwet al af is, maar dat overleg moet worden gepleegd met het bedrijfsleven. Verschillende DNA-leden zijn benieuwd naar de inhoud van deze wet, die afgelopen week tot een discussie leidde in het college. Minister Hildenberg zei dat de nieuwe wet bedrijven geen vrijstelling biedt voor het betalen van indirecte belastingen.

De zogenaamde: "tax holiday" zal betaald moeten worden, omdat het om grote ondernemingen gaat, die hieronder vallen. Hildenberg benadrukte dat de uiteindelijke beslissing bij de regering ligt over wat en hoeveel er betaald zal moeten worden aan de verschillende belastingen.Bouw Maretraite Mall stopgezet

De bouwvergunning van de Maretraite Mall is ingetrokken. Het lid Rashied Doekhie van de NDP vroeg in een vorige vergadering aan de minister van Openbare Werken welke procedures gevolgd moeten worden bij het verstrekken van bouwvergunningen en in het bijzonder bij die van de Maretraite Mall.

Minister Ganeshkoemar Kandhai gaf afgelopen week antwoord op deze vraag. Hij heeft de aannemer gelast onmiddellijk met de bouw te stoppen. De Maretraite Mall kwam in het nieuws, toen brandmeester Alan Tjon A Tsien bekendmaakte dat de Mall onveilig is voor bezoekers.


De directie van de Maretraite Mall heeft zich er bijzonder aan gestoord dat Tjon A Tsien dit publiekelijk had gezegd. Hij had zelfs gedreigd gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de brandweerleiding. Intussen heeft het ministerie van Openbare Werken de bouwvergunning van de Maretraite Mall ingetrokken.Begroting 2006 goedgekeurd

De begroting voor het regeringsjaar 2006 is aangenomen in De Nationale Assemblee (DNA). Na de goedkeuring en aanname van het Meerjaren Ontwikkelingsplan 2006-2011 werd de begroting binnen twee weken behandeld.

Vice-voorzitter Caprino Alendy zei voordat de behandeling van de begroting aanving dat de oude niet meer klopte en dat die aangepast moest worden. Er werden toen 17 gewijzigde beleidsnota’s ingediend, die door het parlement bestudeerd moesten worden voordat het college kon overgaan tot de behandeling van de begroting.

De oppositie kon zich niet terugvinden in de argumentatie van de regering over de cijfers en diende een motie van wantrouwen in tegen de regering. Deze motie haalde het niet. Met 28 stemmen voor en 16 tegen werd de begroting goedgekeurd.

Ook de motie over betaling van lonen van de arbeiders van Surland is verworpen in het parlement. In de motie wordt verlangd dat de regering de achterstallige lonen en pensioenen binnen een maand uitbetaald. De motie werd met 16 stemmen voor en 28 tegen verworpen.

President Ronald Venetiaan sprak het college kort toe na de aanname van de begroting. Het parlement is na deze vergadering met vakantie. Voorzitter Paul Somohardjo zei dat dit niet betekent dat er niet gewerkt zal worden. Enkele parlementsleden vertrekken naar het buitenland. Ook voorzitter Somohardjo zal uitlandig zijn, omdat hij een conferentie in Java zal bijwonen.Brandstofprijs verlaagd

De prijzen van unleaded en super-unleaded zijn voor de maand september gedaald met 6 SRD-cent, terwijl de prijs van diesel gestegen is met 5 SRD-cent. De prijzen van unleaded en super-unleaded zijn 3 SRD en 7 cent om 3 SRD en 12 cent, terwijl de prijs van diesel is gestegen naar 2 SRD en 83 cent.

Volgens minister Clifford Marica, van Handel en Industrie vertonen de prijzen op de wereldmarkt een dalende trend. Daarom heeft de Organisatie van olieproducerende landen, Opec, de oliereserves verminderd.

De bewindsman meent dat de bewegingen binnen de economie van Europa grote invloed hebben op de stijging en daling van de brandstofprijzen. De vrachtkosten, die bij stijging van de brandstofprijs internationaal ook stijgen, zouden bij een daling moeten dalen. Minister Marica hoopt dat de brandstofprijs blijft dalen.Tandartsen luiden noodklok

Energiedrankjes vormen een groot gevaar voor de tanden. Dit zegt Alexander Alberga, voorzitter van de Surinaamse Tandheelkundige Vereniging. Hij zegt dat gebits- en tandvleesverzorging veel te wensen over laat. Vaak genoeg is men zich er niet van bewust dat schade aan de tanden, behalve door snoepen, ook door energiedrankjes en cola wordt veroorzaakt. De drankjes bevatten heel veel zuur dat de tanden aantast. Alberga waarschuwt voor deze drankjes.

Wanneer zoet en zuurhoudende dranken met mate worden gebruikt, kunnen de tanden zich ook makkelijker herstellen. De laatste tijd worden verschillende soorten drankjes aangeprezen. De samenleving moet zich echter ervan bewust zijn dat niet alles wat wordt verkocht, gezond is.Toename aantal tuberculose/hiv/aids-dragers

Er is een toename geconstateerd van het aantal personen met tubercolose,die besmet zijn met hiv/aids en leven in de kuststrook. Dit zegt minister van Volksgezondheid, Celsius Waterberg. In Suriname staan Kwamalasemutu en de zuidgrens bekend als gebieden waar dit het meest voorkomt.

Mensen met hiv/aids hebben een verminderde weerstand. Omdat hun afweersysteem door het hiv-virus verzwakt wordt, kunnen andere infectieziektes als tuberculose toeslaan. Dragers van tuberculose kunnen de besmetting gemakkelijk overdragen op anderen in hun omgeving.

Tuberculose is een longziekte die besmettelijk is. De besmetting wordt verspreid door hoesten maar ook door zingen. Tuberculose bij mensen met hiv/aids kan goed behandeld worden, wanneer tijdig wordt ingegrepen. Het kan voorkomen dat personen met aids nog voordat ze aidsremmers krijgen, overlijden aan de gevolgen van tuberculose.Vakantieproject van NHI is trekpleister

Aan de vakantieactiviteit van het Nola Hatterman Instituut (NHI) doen meer dan 100 kinderen mee. Het NHI vindt het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd reeds leren omgaan met hun creativiteit.

De kinderen worden de komende 20 dagen door 10 medewerkers van het instituut getraind in tekenen, schilderen, boetseren, zang en dans.


Het vakantieproject is afgelopen week gestart voor de doelgroep tussen 6 en 15 jaar. Op maandag 25 september wordt het vakantieproject afgesloten met een expositie van de gemaakte werkstukken.Vakantie vieren met RO

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft voor de achtste keer een kinderkamp georganiseerd. Ruim 85 kinderen van medewerkers van het ministerie van RO meldden zich de afgelopen week aan voor deelname. De groep werd voordat ze vertrok door minister Michel Felisie toegesproken.

Het thema van dit jaar is "Grijp nu de kansen". De bestemming is White Beach en daar zullen de kinderen 3 dagen van hun vakantie genieten. Tijdens het kamp krijgen ze informatie over studiemogelijkheden en zal er ook gesproken worden over het hedendaagse gedrag van de jeugd.Regering helpt studenten in Mexico

Een deel van de Surinaamse studenten in Mexico zal maandelijks geld krijgen van de regering. Het gaat om een groep van 19 studenten. Dat heeft minister van Onderwijs en Volksontwikkeling Edwin Wolf afgelopen week bevestigd.

De studenten hadden de vorige maand een schrijven gericht aan de ministeries van Buitenlandse Zaken en Onderwijs en Volksontwikkeling. De kosten van de universiteiten waar ze studeren zijn verschillend, waardoor ze financieel niet meer uitkwamen.

De studenten zijn nog geen jaar in Mexico. Ze moeten eerst Spaans leren, voordat ze verder kunnen met hun studie. Minister Wolf zegt dat er drie soorten universiteiten in Mexico zijn. Elke universiteit rekent ook verschillende kosten en aangezien niet al de studenten aan dezelfde universiteit verbonden zijn, kunnen ze elkaar niet helpen.

Minister Wolf zegt dat elke medaille twee kanten heeft en dat studenten goed moeten nadenken wanneer ze besluiten om in het buitenland te studeren.Conflict Fernandes en arbeiders toch naar rechter

Het conflict dat is onstaan tussen het Fernandes concern en de 82 ontslagen arbeiders moet door de rechter worden beslecht. De Bemiddelingsraad voor geheel Suriname (BRS) is het niet gelukt een oplossing te vinden voor het geschil.

De moederorganisatie C-47, waarbij FWO is aangesloten, onderhandelde maandagvanavond weer met de directie van Fernandes bij de Bemiddelingsraad. Terwijl Fernandes en de bond bij de bemiddelingsraad tot een oplossing proberen te komen, hebben de bestuursleden van FWO een brief ontvangen waarin de directie hen sommeert hun ontvangen salaris over juni terug te betalen.

Afgelopen donderdag zijn de parijen weer voor de rechter verschenen. Zij gaven de rechtbank hun standpunten door, die zijn ingenomen tijdens de gesprekken met de BRS. Op verzoek van de advocaat van het Fernandes concern en die van de Fernandes Werknemers Organisatie is de zitting uitgesteld.

De advocaat van Fernandes, Freddy Kruisland, gaf te kennen dat hij beschikt over beeldmateriaal, waarop personeelsleden toegeven dat ze zijn aangemaand om te gaan werken. De voorzitter van de moederorganisatie C47, Robby Berenstein, zegt dat met de kwestie Fernandes wordt aangetoond dat instituten, die arbeiders moeten beschermen worden aangevallen.

Op zaterdag 9 september verschijnen partijen weer voor de rechtbank waar de rechter zal kijken naar de dvd waarover het Fernandes-concern beschikt.DNA leden combineren vakantie met werk

In de vakantie van De Nationale Assemblee (DNA) zullen assembleeleden naar vijf bijeenkomsten gaan in Amerika, Azie en Europa. Assembleevoorzitter Paul Somohardjo is met een delegatie naar Java vertrokken. De fractieleider van het Nieuw Front Otmar Rodgers leidt de delegatie naar Europa. Chan Tilakdharie (VHP) en Jiwan Sital van A1 maken ook deel uit van deze missie.

De parlementariers wonen een vergadering bij van de Europese Unie en de ACP of ACS-staten, landen die vroeger Europese kolonies waren. ACS staat voor Afrika, Caribisch Gebied en de Stille Oceaan. De ACS-staten en de EU hebben in de Lome conventie in 1975 afspraken gemaakt.

Deze conventie is voortgekomen uit de vraag van de EU naar grondstoffen, en tegelijkertijd om een afzetmarkt in diezelfde landen op te zetten. Vijftien landen uit de Europese Unie en 71 uit de ACP hebben de Lome conventie getekend. Er zal gesproken worden over een ontwikkelingsstrategie met mogelijkheden voor een financiering bij het uitvoeren van de afgesproken projecten.Goudzoekers boos op Cambior

Goudzoekers van Brokopondo, verenigd in NV Gowtoeman, zijn niet te spreken over de wijze waarop ze verwijderd zijn van het concessiegebied van Cambior.

Een groot deel van hun materiaal is vernietigd terwijl hun kampen in brand gestoken zijn. De mensen slapen in tenten die met gebrekkige middelen in elkaar zijn gezet en willen dat er zo snel mogelijk een oplossing komt. De goudzoekers zijn verhit.

Minister Chandrikapersad Santokhi van Justitie en Politie verklaarde de vorige week in De Nationale Assemblee dat de politie de bezittingen van de goudzoekers niet in brand heeft gestoken bij de ontruiming. Het is onduidelijk wie de spullen in brand heeft gestoken.Opleiding delinquentenzorg gestart

De dienst delinquentenzorg van het Ministerie van Justitie en Politie is op vrijdag 1 september gestart met de opleiding van 75 rekruten tot aspirant Penitentiair Ambtenaar (PA). Het gaat om personeel dat zal worden ingezet voor het nieuwe Huis van Bewaring in aanbouw te Santa Boma.

Er is gekozen voor modulair onderwijs, waarbij de groep start met een training gedurende 5 maanden, te weten theoretische en praktische vaardigheden. Hierna gaat men voor de duur van zes maanden wederom de praktijk in, om "on the job" ervaring op te doen.

Het vakkenpakket bestaat ondermeer uit: rechts- en wetskennis, exercitie, dienstvoorschriften, psychologie, wapenleer, bijzondere wetten en commandovoering. Het geheel wordt na ongeveer 16 maanden afgesloten met een examen, ter verkrijging van het diploma aspirant Penitentiair Ambtenaar.

Voordat de kandidaten zijn toegelaten diende zij zich, buiten het bezit van een Mulo- diploma, zich te onderwerpen aan: een sollicitatiegesprek, een sporttest; een medische keuring, een aids- en drugstest, een psychologische test, een milieu- en antecedenten onderzoek.

Binnen het beleid van Justitie en Politie wordt strak de hand gehouden aan de regelgeving, waardoor geen ruimte is voor niveauverlaging van deze opleiding. Ruim 600 reflectanten solliciteerden in 2005 naar de werkplek van PA, echter velen zijn afgevallen, waarbij onder andere bleek dat men de Mulo tot de 2e klasse had doorlopen. Ook de psychologische test en het antecedentenonderzoek speelden veel afvallers parten, waardoor in de eerste fase slechts 75 personen werden toegelaten.

Omdat het vooralsnog niet mogelijk is om een grote groep ineens de opleiding te kunnen laten volgen, zal later dit jaar een tweede groep van 25 a 30 personen, tot deze opleiding worden toegelaten.


Kwaliteitsverbetering bij BBS

Niet minder dan 27 ambtenaren van de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS) hebben uit handen van minister Santokhi van Justitie en Politie het kaderdiploma ontvangen.

In zijn toespraak zei de bewindsman dat het ministerie in zijn ketenbenadering de kwaliteit op elk niveau zal verbeteren. Zo zullen er meer trainingen en opleidingen worden gegeven. De ambtenaar Harold Tokaya was de cursist die de beste resultaten behaalde tijdens deze training.
 
NIBA Suri Magazine

Week 36 / 06

Wekelijks gratis
internet magazine

Hoofdredacteur:
Henry Strijk

Eindredactie:
Clifford Brathwaite
John Brouwer de Koning

Foto's :
Rikky Doekhi
(tenzij anders aangegeven)

Vormgeving:
Webteam
Suriname


Oplage: 55.378

Uitgever:
Stichting
Suriname

Voor informatie over advertenties, abonnementen, distributie, of bezorgklachten kunt u contact opnemen via email:of telefoon:

(+ 31) - 06 1998 7075U kunt NIBA ook printen en op die manier doorgeven aan anderen.Aanmelding

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen, kunnen zich hiervoor opgeven via de website:

www. deniba. nl

Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor de verzending van NIBA en wordt niet aan derden doorgegeven.

Vul uw e-mailadres en naam in, klik op aanmelden en daarna op versturen.

U ontvangt binnen 24 uur een bevestiging.

Let op !
Stuur deze bevestiging aan ons terug, door op beantwoorden of reply te klikken. Alleen dan kan uw aanmelding verwerkt worden.

(MSN en Hotmail adressen geven soms problemen bij het ontvangen van NIBA)Afmelding

U kunt zich afmelden via onze website.

www. deniba. nl

Vul uw e-mailadres en naam in, klik op afmelden en daarna op versturen.

U ontvangt binnen 24 uur een bevestiging.

Let op !
Stuur deze bevestiging aan ons terug, door op beantwoorden of reply te klikken. Alleen dan kan uw afmelding verwerkt worden.

Politieberichten

Politie succesvol

De afgelopen maand pleegden 3 met pistolen gewapende mannen een beroving in een supermarkt aan de Karoekondrestraat te Uitvlugt. Bij die gelegenheid gingen de rovers er vandoor met een onbekend geldbedrag. Na een ingesteld onderzoek zijn twee van hen, B.R. en A.D., aangehouden en in verzekering gesteld. Beide verdachten zijn 28 jaar oud. De derde verdachte is nog voortvluchtig.

Roadblock levert pistolen op

Het Arrestatieteam (AT) van de politie heeft eveneens de afgelopen maand tijdens een roadblock-actie in district Saramacca twee verdachten aangehouden. Na een onderzoek in het voertuig werd een illegaal pistool met munitie aangetroffen.

Beide verdachten, de 24- jarige B.R. en de 34- jarige S.C. zijn terzake overtreding van de vuurwapenwet in verzekering gesteld. Onderzocht wordt of de verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan berovingen.

Daarnaast heeft het AT ook tijdens een roadblock-actie te Kasabaholo drie verdachten, waaronder een Braziliaan, kunnen aanhouden. In het voertuig van deze verdachten, de 21- jarige S.F., de 23- jarige R.B. en de 37- jarige T.R., trof de politie een illegaal pistool met munitie aan. Allen zijn in verzekering gesteld.

Vijf autorovers gepakt

De afgelopen maand werd op het Floraproject een dame door 5 mannen beroofd van haar auto. Na een ingesteld onderzoek gelukte het om vier verdachten aan te houden. De hoofdverdachte, de 32- jarige V.E. was aanvankelijk voortvluchtig, maar werd op 17 augustus 2006 door de politie aangehouden.

Bromfietsroof en inbraak

Twee verdachten die een jongen op de Marowijnestraat op 22 augustus 2006 van zijn bromfiets hadden beroofd zijn eveneens door de politie ingerekend. Het tweetal, beiden 22 jaar oud, bleek naast de beroving ook een inbraak in een woning in Uitvlugt te hebben gepleegd.

Foute politieman aangehouden

De 24- jarige aspirant agent van politie - N.M. - wordt verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan strafbare feiten. Hij is in verzekering gesteld.

Gebleken is na invallen door de Narcoticabrigade, op diverse adressen, waarbij de bewoners werden aangehouden en inverzekering werden gesteld - deze wetsdienaar zich nadien wederom naar woningen van de aangehoudenen begaf en waardevolle goederen wegnam.

Zeker in een van deze gevallen werden goederen op de agent teruggevonden.

Beroving in Pawongsingoredjo straat

Bij een beroving op 13 augustus 2006 in de Pawongsingoredjo straat, werd een man door drie jongemannen beroofd van zijn gouden sieraden en mobiele telefoon. Na onderzoek en verkregen informatie konden de jacht op de verdachten worden ingezet. Inmiddels is een van de daders - P.R. - aangehouden en in verzekering gesteld.

Inbreken op politieterrein

De 29- jarige verdachte V.J. is op 19 augustus 2006 op heterdaad betrapt door de politie, terwijl hij op het politieterrein van Nieuwe Haven aan het inbreken was. V.J. maakte er een gewoonte van om in te breken in inbeslaggenomen voertuigen.

Geweldpleging Wulfingstraat

Een Creoolse en een Hindostaanse man op een bromfiets hebben op 28 augustus 2006 op de Wulfingstraat de heer M.C. zwaar mishandeld en gekapt. Het slachtoffer werd in kritieke toestand ter verpleging opgenomen, maar verkeert nu gelukkig buiten levensgevaar.

Brandstichting Prinsessestraat

De 21- jarige verdachte M.R. is op 28 augustus 2006 door de politie aangehouden en in verzekering gesteld, in verband met het vermoeden dat deze verdachte een woning op de Prinsessestraat 79 in brand zou hebben gestoken. Een bewoner liep daarbij brandwonden op en is ter verpleging in het ziekenhuis opgenomen.

Brandstichting na ruzie

Eveneens vond op 1 september 2006 een woningbrand plaats op de Industrieweg Noord. De woning werd totaal door de brand verwoest. De 31- jarige M.K., die verdacht wordt zich schuldig te hebben gemaakt aan deze brandstichting is dezelfde dag aangehouden en in verzekering gesteld. Eerder op de dag had de man ruzie gekregen met de bewoonster van het pand, waarbij hij zijn met brandstichtig bedreigende uitlatingen deed.

Digi-dieven gecrashed

De afgelopen week vond een inbraak plaats in enkele units van de Hermitage Mall, waarbij een groot aantal mobiele telefoons, digitale fotocamera's en andere waardevolle apparatuur werden buit gemaakt. Ook werden andere firma’s bezocht met dezelfde modus operandi, waarbij eveneens waardevolle soortgelijke apparatuur, zoals laptops en bovengenoemde zaken werd buitgemaakt.

In deze zaken zijn zes verdachten, in de leeftijd van 29 tot 36 jaar, aangehouden en in verzekering gesteld.Inmiddels hebben de daders een volmondige bekentenis afgelegd. Een deel van de goederen werd bij de bende thuis teruggevonden.

Ernstige overval in woning Ramcharanweg

Een familie op de Ramcharanweg werd omstreeks 05.30 uur door vijf gewapende mannen overvallen in hun woning. Twee van de daders waren gemaskerd, terwijl vier van hen gewapend waren met pistolen.

De verdachten verschaften zich de toegang tot de woning door forcering van de voordeur. De hoofdbewoner, die daarop wakker werd, merkte dat de keuken en woonkamer overhoop waren gehaald.

Direct daarop werd hij door de rovers overvallen en mishandeld. Met een hamer en de kolf van een wapen werden hem slagen op het hoofd en in het gelaat toegebracht. De eigenaar riep om hulp, terwijl de daders bezig waren om het slachtoffer aan handen en voeten te binden met een touw.

De door het slachtoffer gedragen halsketting en geel metalen bracelet werden hem afhandig gemaakt. Terwijl een van de indringers hem onder schot hield, begaven de vier anderen mannen zich naar de andere slaapkamers. Onder bedreiging van de vuistvuurwapens werden de overige vijf bewoners, vakantiegangers, mishandeld.

Per ontboden ambulance zijn vier slachtoffers naar de Spoedeisende hulp vervoerd. Twee van hen werden aanvankelijk ter observatie opgenomen, echter na medische behandeling heengezonden. Na hun daad gingen de criminelen er te voet vandoor, met medeneming van een onbekend geldbedrag, een videocamera, gouden sieraden, mobiele telefoons, Nederlandse paspoorten en vliegtickets. Het onderzoek wordt door de Recherche van Geyersvlijt voortgezet.

Indien u over informatie beschikt waardoor de identiteit van de daders kan worden vastgesteld, of heeft u andere in verband hiermede belangrijke informatie: neem dan contact op met de recherche van bureau Geyersvlijt, telefoon: 451163

Bende opgerold

De recherche van bureau Geyersvlijt heeft de afgelopen dagen een bende van vier mannen in de leeftijd van 20 tot 35 jaar aangehouden. Deze verdachten pleegden nagenoeg iedere dag, tussen 19.00 en 22.00 uur, een overval/beroving bij een supermarkten. De delicten vonden in het gehele land plaats.

Men erkende in de afgelopen twee maanden negen (9) overvallen/berovingen te hebben gepleegd. Eerder was ene Arduin aangehouden, die eveneens tot deze bende behoort. Arduin pleegde, samen met een in het ziekenhuis liggende mededader, een taxiroof. De derde man in deze zaak was ook al aangehouden.

Illegale goudzoekers verwijderd

Een gezamenlijke eenheid van de politie heeft deze week, in opdracht van de minister van Justitie en Politie en met ondersteuning van het Nationaal Leger, illegale goudzoekers verwijderd in het concessiegebied van Rosebel Gold Mines N.V. Deze actie in is navolging op een eerdere actie, op 4 augustus jl.

Na de actie van 4 augustus vestigden deze porknokkers, arbeiders van N.V. Gowtoeman, zich weer in het gebied en zetten hun activiteiten voort. Door verschillende actoren, waaronder het Ministerie van Justitie, Defensie, Regionale Ontwikkeling alsook Rosebel Gold Mines N.V. is men daarop gemaand het gebied te verlaten, echter zonder het gewenste resultaat.

Bij de recente actie zijn de porknokkers in eerste instantie door de politie aangesproken, waarop hen een bepaalde periode was gegund om zich vrijwillig te verwijderen.

Na weigering was de politie genoodzaakt een aanvang te maken met de ontruiming. Hierna zijn de arbeiders overgegaan tot het verlaten van het gebied, met medeneming van een aantal werktuigen. Er hebben zich bij deze acties geen incidenten voorgedaan.


Bron: KPS SurinameDe Wisselkoers

De koersen zijn indicatie- koersen en geven de waarde aan van onze
Surinaamse Dollar
per 9 September 2006 t.o.v. de volgende buitenlandse valutasoorten.

Voorbeeld:
Als u 1 US Dollar verkoopt aan de Centrale Bank krijgt u daarvoor op dit moment 2,71 SRD voor terug
(exclusief transactiekosten)

De Surinaamse dollar is gekoppeld aan de US dollar

Bij wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
U verkoopt:   2,71
U koopt:        2,78

EURO
U verkoopt:     3,445
U koopt:          3,534

POUND STERLING
U verkoopt:    5,072
U koopt:         5,203

Ned. Ant. GLD.
U verkoopt:    1,507
U koopt:         1,563

Voor bankpapier

U.S. DOLLAR
U verkoopt:    2,71
U koopt:         2,78

EURO
U verkoopt:    3,435
U koopt:         3,544

POUND STERLING
U verkoopt:    5,036
U koopt:         5,213

Ned. Ant. GLD.
U verkoopt:    1,507
U koopt:         1,563


Bron: Centrale Bank van SurinameSchrijversgroep
77

Radionieuws

Op maandag 11 september kunt u luisteren naar een uitzending waarin Rappa praat met Astrid Roemer, die al geruime tijd in Suriname verblijft. Astrid is bij Surinaamse middelbare scholieren vooral bekend van "Neem mij terug Suriname".

Een ander bekend boek in Suriname is "Over de gekte van een vrouw". Het oeuvre van Astrid omvat echter veel meer, waaronder ook gedichten en toneelstukken.

Gerrit Barron

Gerrit Barron wordt op 18 september 55 jaar. Dit heuglijk feit wordt reeds op zaterdag 9 september gevierd in het gebouw van STA aan de Celinastraat 30. Vrienden brengen een ode aan deze populaire kinderboekenschrijver met een duidelijke ontwikkelingsvisie.

Die ontwikkelingsvisie komt ook tot uiting in de manier waarop hij zijn uitgeverij, Afaka International, heeft opgebouwd en de alternatieve landkaarten die hij uitgeeft. De huldiging begint om 20.00 uur.

Surinaamse Literatuur op Carifesta

Tijdens Carifesta IX op Trinidad en Tobago zal literair Surinaamse onder andere vertegenwoordigd zijn in een boekenstand. Meer dan vijftig engelstalige titels van een reeks van Surinaamse auteurs worden te koop aangeboden.

Extra aandacht zal er op Trinidad besteed worden aan nieuwe/nieuw vertaalde boeken van deelnemers aan de delegatie. Het gaat hierbij om een gedichtenbundel van Jeffrey Quartier, getiteld "When words poured blissfully from my muse" met 37, speciaal voor Carifesta geselecteerde gedichten.

Van Ismene Krishnadath verschijnt "The Legend of Cakuntela from the Green Continent", een engelse versie van het reeds in 2004 gepubliceerde boek. Het boek was de eerste Surinaamse roman waarin mythologische en traditioneel culturele elementen werden gecombineerd met science-fiction.

Ismene Krishnadath verzorgt tijdens Carifesta ook een workshop voor schrijvers over deze stijl.

Soecy Gummels presenteert haar roman "Touched by Love", het tweede deel in een serie waarin de liefde het belangrijkste thema is. Verder presenteert zij de engelstalige versie van de serie "Kinderen van Suriname".

In elk boek van deze tiendelige serie wordt een ander district van Suriname in de picture gebracht aan de hand van de belevenissen van een kind uit dat district.


  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA