suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      


    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 28 - Augustus - 2004                  SuriMagazine no. 9  

Met in deze uitgave:
 
Ontmoeting met de personen achter de SDD, deel 2
Adjai Moensi voorzitter commissie verkiezingen 2005
In 2015 moet iedereen gezond kunen leven
Rapport Tjong A Hung heeft nadere uitleg nodig
Ontwerpwet organisatie rechterlijk macht
BeŽdiging zonder aanwezigheid van politieke partijen
Stuurgroep preventie aids geÔnstalleerd
Bedrijfsleven ook verantwoordelijk voor de gezondheidszorg
VHP top bezoekt achterban in Saramaccapolder
Activiteiten van het Directoraat Jeugdzaken
Wekelijkse persconferentie VP
Multifunctioneel centrum houdt bejaarden bezig
Suriname werkt aan rampenplan
18 ambtenaren krijgen diploma
Minister Marica over de vervuiling in Brokopondo
DEA kantoor in Suriname?
Geen verontschuldigingen, training jeugdwerkers
Jeudparlement in afrondingsfase
Intensieve samenwerking KIT - Suriname 
SPA sluit training ideologie Brokopondo af
30 vakslagers afgeleverd
Edu Historical Tour van JCI te einde
Politieberichten  ( Sjaam Bhoelan )
Boom der vergetelheid
Ramdien Sardjoe, sores beschermheer
Pardon  ( Polly Levens )
 

 
Ontmoeting met de personen achter de SDD, deel 2
 
Rachel Gummels, voortrekker Kunst & Cultuur bij de voorbereidingen van de SDD, heeft de studie Maatschappelijke Vorming gericht op Vrijetijdskunde afgerond, waarbij vooral het organiseren van activiteiten en het opzetten van evenementen centraal staan. En juist deze vaardigheden komen haar nu goed van pas. Zo vindt Rachel het bijvoorbeeld leuk, om de problemen op te lossen die ontstaan bij het organiseren en presenteren van de verschillende cultuur onderdelen.
niba - niba suri magazine
 
Ze heeft er echt plezier in en zet zich daarom dan ook voor de volle honderd procent in om er iets heel moois van te maken.
 
Een programma van twee dagen is veel te kort om alle aspecten van de Surinaamse cultuur te laten zien, aldus deze enthousiaste medewerkster. Desondanks is het haar en de anderen gelukt om een uitgebreid en zeer gevarieerd cultuur programma aan te bieden..
 
Eigenlijk wilde ze ons nog niet vertellen wat er precies op die twee SDD dagen allemaal gaat gebeuren. De mensen moeten het volgens haar zelf komen zien en beleven. Ze wilde nog wel kwijt dat het een groots evenement wordt waar iedere bezoeker zich happy bij kan voelen.
 
De bezoekers kunnen onder andere kunstexposities verwachten van verschillende Surinaamse kunstenaars. Zo brengt Andre Friderici  in zijn werk drie dimensionaliteit over. De mengeling van Antilliaanse, Surinaamse en Nederlandse invloeden zijn bepalend voor zijn expressie, het kleurgebruik waarin het licht altijd dominant aanwezig is.
 
De schoonheid van Suriname wordt naar voren gebracht door middel van een prachtige fotogallerij, waarbij alle districten komen aan bod komen en worden toegelicht door Maja Drenthe.
 
Iedereen kent de natuurlijke wondermiddeltjes die oma,tante en moeder toepaste als er lichamelijke klachten waren. Binnen de surinaamse cultuur kunnen natuurlijk de geneeskrachtige kruiden niet ontbreken. Over de verscheidenheid en werking van deze kruiden zal er een uitgebreide presentatie worden gehouden
 
De haarspecialist Levi Tam geeft een spankelende presentatie hoe om te gaan met kroes-en krullend haar.
 
Aan de Suriname Districten Dagen zullen de districtscommissarissen van Paramaribo Noord-Oost, Commewijne, Saramacca, Para en Sipaliwini deelnemen. Alle andere districten zullen door de secretaris vertegenwoordigd worden. DC Hardeo Ramadin van Nickerie heeft vanwege persoonlijke omstandigheden afgezegd en stuurt zijn secretaris. De districtenafvaardiging bestaat verder uit 2 personen uit de publieke en 3 personen uit de private sector.
 
Aan het hoofd van de delegatie uit Suriname staat minister Romeo van Russel van Regionale Ontwikkeling en met hem reist ook een deel van zijn staf mee. Het thema van de manifestatie luidt: "Internationale samenwerking in regionaal en lokaal perspectief". De SDD-Manifestatie wordt in Den Haag gehouden op 18 en 19 september aanstaande.
 

 
Adjai Moensi voorzitter commissie verkiezingen 2005
 
De president van de Republiek Suriname, Ronald Venetiaan, heeft de technisch/financiŽle commissie verkiezingen 2005 ingesteld. Deze installatie vond plaats ten overstaan van de minister van Binnenlandse Zaken, Urmila Joella - Sewnundan.
 
De commissie die wordt voorgezeten door de jurist Adjai Moensi, moet erop toezien dat de verkiezingsactiviteiten op de juiste wijze worden voorbereid en uitgevoerd. Het aantal commissieleden is 5 ,terwijl zij worden ondersteund door de adviseurs de juristen Fred Troon en Basdew Ahmad Ali. Hierbij moet rekening gehouden worden met de ten grondslag liggende wettelijke regelingen. De commissie is ingesteld voor ťťn jaar te rekenen vanaf 16 augustus 2004.
 

 
In 2015 moet iedereen gezond kunen leven.
 
De Millennium Development Goals, MDG, zouden een leidraad moeten zijn voor het formuleren van beleid. De uitvoering moet zowel op lokaal als internationaal gebied worden afgestemd, omdat daardoor een gecoŲrdineerde aanpak van duurzame ontwikkeling wordt bewerkstelligd.
 
Ons land heeft die MDG's ook geratificeerd, waarbij tegen het jaar 2015 iedereen toegang moet hebben tot de meest elementaire basisvoorzieningen om gezond te kunnen leven. Het Ministerie van Buitenlandse zaken heeft in dit kader een conferentie
gehouden met als thema -High Level National Dialogue on the implementation of our International Commitments.-
 

 
Rapport Tjong A Hung heeft nadere uitleg nodig.
 
Het rapport inzake de ambtenaren beloningsstructuur dat door de consultant services van Tjong A Hung is geschreven, is te technisch om zomaar af te geven. De ministers Urmila Joella-Sewnundun van Binnenlandse Zaken en Clifford Marica van Arbeid Technologische ontwikkeling en Milieu, dat zijn de clusterbewindslieden die over de beloningsstructuur bij de overheid gaan, hebben daarom de verschillende vertegenwoordigers van vakorganisaties uitgenodigd voor een presentatie van de consultant.
 
Jeffrey Joemmanbaks, jurist en onderdirecteur van het ministerie van Binnenlandse Zaken, belast met juridische aangelegenheden en regelgeving is de voorzitter van de Monitoring Commissie Project Actualisering Beloningsstructuur  Overheid.
 
Hij gaf aan, dat door veranderingen in de wereld en ook in Suriname het noodzakelijk maken om de beloningsstructuur aan te pakken. We kunnen echter niet vanachter ons bureau nieuwe functies zitten bedenken. Afstemming met de vertegenwoordigers van de werkers in dienst van de overheid is niet alleen zinvol maar ook noodzakelijk.
 
Jeffrey Joemmanbaks zei verder dat bij een voorzichtige benadering, er ongeveer 5000 verschillende functies bij de overheid zijn en dat het Tjong A Hung rapport 700 functies heeft beschreven. Of de nieuwe structuur daadwerkelijk kan worden uitgevoerd, hangt af van de besluitvorming door de regering.
 
De consultant Tjong A Hung is niet belast met de financiŽle invulling van de onderzochte en herbeoordeelde functiestructuren. Gezien de drukke verkiezingsperiode die er zit aan te komen, met name voor het ministerie van Binnenlandse Zaken, kan het project over ruim 5 maanden zijn afgerond, aldus Jeffrey Joemmanbaks, onderdirecteur van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
 

 
Ontwerpwet organisatie rechterlijk macht
 
Het Ministerie van Justitie en Politie is bezig met de Ontwerpwet houdende vaststelling van nieuwe regels voor de Rechterlijke Organisatie en de samenstelling van de Surinaamse Rechterlijke Macht". Dit doet zij met wetgevingsjuristen van het departement. Eerder deze week vond er na bestudering van de commentaren en reacties van alle partijen een diepgaande discussie over dit wetsontwerp plaats.
 
Het resultaat van deze vergadering wordt momenteel verwerkt door een werkgroep op het Ministerie. Als deze werkzaamheden zijn afgerond hoopt minister Siegfried Gilds van Justitie en Politie een ontwerp te kunnen presenteren, dat zal worden voorgelegd van de Ministerraad.
 

 
BeŽdiging zonder aanwezigheid van politieke partijen.
 
Met de beŽdiging van de leden van het Centraal Hoofdstembureau en de leden van het Onafhankelijk kiesbureau, door de president van de Republiek Suriname, is een cruciale stap gezet voor het houden van algemene, geheime en vrije verkiezingen in 2005.
 
Voorzitter van het Centraal Hoofdstembureau is Lothar Boksteen, en  Jennifer Van Dijk- Silos, is de   eerste vrouw, die het belangrijke ambt van voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau mag bekleden.
 
De beŽdiging vond plaats in het perscentrum van de president van de Republiek Suriname, zonder vertegenwoordigers van politieke partijen. President Venetiaan gaf aan dat Regering hiervoor speciaal gekozen had, omdat de onafhankelijkheid van de instituten gewaarborgd moet blijven.
 

 
Bedrijfsleven ook verantwoordelijk voor de gezondheidszorg.
 
Iedereen is verantwoordelijk voor goede gezondheidszorg. Het beleid daarvoor wordt opgesteld en uitgevoerd door het ministerie van Volksgezondheid. Omdat het belangrijk is dat de media weet hoe dat gebeurt, gaf minister Rakieb Khudabux de afgelopen week een uiteenzetting over het Sectorplan Gezondheidszorg.
 
Dit Sectorplan moet tot en met 2009 uitgevoerd worden en kost ruim 127 miljoen SRD, waarvan al 80%  rond is, volgens de bewindsman. Het is bedoeling om de gezondheidszorg in ons land over de hele linie te verbeteren. De overheid zelf zal 25% bijdragen in de kosten van het Sector Plan Gezondheidszorg. Uit het Global Fund, wordt nog eens ruim 4,5 miljoen U.S. dollar voor dit project vrij gemaakt.
 

 
Stuurgroep preventie aids geÔnstalleerd.
 
Minister Khudabux installeerde tevens een stuurgroep voor de multi sectorale aanpak van HIV/AIDS. Deze groep staat onder leiding van Sandra Nanhoe- Gangadin, die samen met haar team zal werken aan de preventie van de besmetting en verspreiding van deze gevreesde sexueel overdraagbare ziekte.
 
Sonja Cafť en Christel Antonius - Smits, leden van deze stuurgroep en gaven aan dat de voorlichting naar de samenleving toe zal worden opgevoerd. Een ander lid MuriŽl Gilds- Muller bracht naar voren, dat binnen het formele onderwijs, er ook ruimte moet zijn voor voorlichting aan jongeren.  Zo wil ze in oktober, bij de start van het nieuwe schooljaar, beginnen met het bewustmaken van jongeren. De stuurgroep wil echter veel verder gaan, door niet alleen op de V.O.S. - scholen het bewustzijn onder de jongeren aan te kweken, maar reeds tegen het einde van 2006 dit onderwerp al vanaf het kleuteronderwijs op te nemen in het curriculum.
 

 
VHP top bezoekt achterban in Saramaccapolder
 
De afgelopen week waren de VHP-voorzitter, Ramdien Sardjoe, de vice-president Jules Ajodhia, Dewanand Balesar, minister van Openbare Werken  met enkele parlementariŽrs aanwezig bij de vergadering van de Vooruitstrevende Hervormde Partij (VHP) in het ressort Saramaccapolder van het district Wanica
 
Iedere laatste woensdag van de maand komt de coŲrdinatiegroep van deze partij bijeen om actuele zaken met elkaar te bespreken. Naar wij vernamen, wilden de aanwezigen vooral weten of de partij in nieuw front verband de verkiezingen in zal gaan, maar ook wat er nu aan de hand is met de Energie Bedrijven Suriname. De regelmatige stroomonderbreking is hen een doorn in het oog. De rijstexport kwam eveneens aan de orde. Vice President Jules Ajodhia hield het goed opgekomen publiek voor, dat de wijze waarop de VHP de verkiezingen ingaat op dit moment niet belangrijk is maar dat er zeer zeker wel een stabiele en goede regering nodig is om het beleid voort te zetten.
 
Om dat te kunnen bereiken zal er massaal naar de stembus gegaan moeten worden, want bij de aanstaande verkiezingen wordt er geen regering gekozen, maar een parlement. Een grote vertegenwoordiging in De Nationale Assemblee kan ervoor zorgen dat er een stabiele regering kan worden gevormd, aldus de vice-president.
 

 
Activiteiten van het Directoraat Jeugdzaken.
 
Het Directoraat Jeugdzaken van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling organiseert in september een training "Leiderschap, Organisatie en Management" voor gevorderden. De training is bedoeld voor de jongeren die actief bestuursfuncties bekleden binnen hun organisatie. Deze training is een vervolg van de basistraining Organisatie en Management die in 2002 is verzorgd. Na de training zullen de participanten getoetst worden op hetgeen zij geleerd hebben. 
 
Met een ander project van het Directoraat Jeugdzaken, de jaarlijkse educatieve dagtochten is eveneens en begin gemaakt. Deze trips zijn bestemd voor jongeren vanaf 12 jaar. Door middel van de educatieve dagtochten worden jongeren in de gelegenheid gesteld  kennis te maken met het bedrijfsleven.
 

 
Wekelijkse persconferentie VP
 
Vice president Jules Ajodhia zei op z'n wekelijks persconferentie van de Raad van Ministers het volgende:
 
De stabiliteit die er nu heerst in ons land is niet alleen door de regering bereikt, maar samen met de bevolking. " Daarom staat de regering niet te springen om de gas en brandstofprijzen conform de ontwikkelingen in de wereld te verhogen. Een voorstel voor verhoging van de brandstofprijzen is nog niet bij de Raad van Ministers gedeponeerd, aldus de VP.
 
Wat ook in de RvM werd besproken is het opstellen van de agenda voor het jaarlijks beleidsoverleg Suriname-Nederland. Minister Kermechand Ragoebarsingh van Planning en Ontwikkelingssamenwerking zal volgend week in Nederland in dat beleidsoverleg participeren.
 
De Vice President gaf verder aan dat de kwestie van het terugroeprecht niet nieuw en is en in het verleden al door de Nationale Democratisch Partij in het parlement werd aangehaald. Het is een wet die niet bedoeld is om partijdictatuur op te leggen.
 
Over de 100% controle zei de Vice President: Bij een goede afstemming met de Ambassade in Nederland, kan het voorkomen worden dat Surinaamse Regeringsfunctionarissen de vernederende 100% controle op Schiphol moeten ondergaan.
 

 
Multifunctioneel centrum houdt bejaarden bezig.
 
Omdat bejaarden het recht hebben om van hun oude dag te genieten en betrokken moeten blijven bij wat er in de samenleving gebeurt heeft de Moslim Vereniging Kilafat Anjuman een multi functioneel centrum opgezet, naast hun moskee aan de Crommelinstraat.  Hierin wordt een bejaardentehuis ondergebracht en verder zijn er ruimtes voor vergaderingen, fitness, rouwdiensten en internetfaciliteiten.
 
Het bejaardentehuis is bestemd voor de moslimgemeenschap in ons land, terwijl de andere faciliteiten voor iedereen toegankelijk zijn. Voorzitter Hadji Djamil Ahmad Ashruf, voorzitter van de Moslim Verenging Kilafat Anjuman, zegt dat dit gebouw ruim 400.000 duizend dollar heeft gekost. De opening van dit centrum zal vandaag plaats vinden.
 

 
Suriname werkt aan rampenplan.
 
De vorige week werd in het district Brokopondo de vierdaagse "first responders" opleiding afgesloten. Dit gebeurde door middel van een demonstratie . De opleiding is er ťťn van het Nationaal CoŲrdinatie Centrum voor rampenbeheersing in samenwerking met de Alcoa Foundation. De opleiding is onderdeel van opzetten van het rampenplan voor Suriname.
 

 
18 ambtenaren krijgen diploma
 
In het multifunctionele gebouw van Telesur in het distrikt Nickerie hebben 18 ambtenaren hun diploma in ontvangst mogen nemen, nadat ze met succes de twee-jarige opleiding van de Voortgezette Algemene Ambtenaren Opleiding (VAAO) hebben afgerond. De DNA-leden Carmelita Ferreira en Kaulessar Matai waren speciaal uitgenodigd om de diploma's aan de geslaagden te overhandigen.
 
Over de ambtenarij bestaan verschillende geruchten dat de mensen niet voor het werk geschoold zijn. De VAAO wil voor ambtenaren die eenmaal in dienst zijn een uitkomst bieden en hen goed opleiden. Mevrouw Ong A Kwie pleit wel voor zuiverheid in de aanstelling van ambtenaren. Het hoofd van de VAAO  zegt dat er een groot verschil is in de kennis van iemand uit het bedrijfsleven en een ambtenaar. De vakken die de ambtenaren krijgen op de VAAO-opleiding verschillen met hetgeen iemand uit het bedrijfsleven heeft geleerd, zegt Shirley Ong A Kwie-Abendanon, hoofd Vorming en Opleiding van het ministerie van Binnnenlandse Zaken.
 

 
Minister Marica over de vervuiling in Brokopondo
 
Tijdens ons bezoek aan het district Brokopondo, spraken wij met de minister van Arbeid, Technologische ontwikkeling en Milieu (ATM), Clifford Marica, over de plaatselijke milieuvervuiling.
 
Het is niet zo zeer de lokale gemeenschap van Brokopondo die zich schuldig maakt aan vervuiling, aldus de minister. Maar het komt door de bedrijvigheid in het gebied. Ontwikkeling en milieuvervuiling zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.Het ministerie van ATM wil de vervuiling tot een minimum beperken. De grootste bedrijvigheid die op dit moment plaatsvindt zijn de activiteiten van het bedrijf "Gross Rosebel Goldmines", waar met giftige stoffen gewerkt wordt.
 
Aan dit soort grote projecten stelt de regering bepaalde eisen.
Eťn daarvan is een milieu effectenanalyse. Hierin geeft het bedrijf de milieurisico's aan die gelopen worden bij activiteiten en wat er gedaan zal worden indien er iets misgaat.
Het goudbedrijf heeft hieraan voldaan, gaf de Minister ons te kennen.
 
Ook de lokale bevolking moet goed geÔnformeerd worden over de gevaren die ontwikkeling met zich meebrengt en wat te doen als vervuiling optreedt. Naast de vervuiling als gevolg van de activiteiten van grote bedrijven, gebeurt dat ook  door kleine bedrijvigheden, zoals de kleinschalige goudwinning.
 

 
DEA kantoor in Suriname?
 
Ongeveer twee jaar geleden deed de regering via de Amerikaanse Ambassade een verzoek aan de diens regering om te overwegen een kantoor van de "Drugs Enforcement Agency" (DEA) in Suriname te vestigen. Dit, binnen het kader van de samenwerking op het gebied van drugsbestrijding.
 
Op dit moment levert de DEA al een wezenlijke bijdrage in ons land, zei de minister van Justitie en Politie, Siegfried Gilds. Zo wordt bijvoorbeeld een bijdrage geleverd op het gebied van logistiek en techniek met betrekking tot drugscriminaliteit bestrijding. De minister heeft vernomen dat er voorbereidingen zijn voor de vestiging van een kantoor van de DEA in Suriname. Wanneer dat precies een feit zal zijn, is nog niet bekend. "Als de vestiging komt, zal ik dat toejuichen", zei minister Gilds, "omdat de drugsbestrijding dan internationaal aangepakt kan worden".
 
Behalve met de Verenigde Staten van Amerika, wordt er nu ook al samengewerkt met onder meer Nederland, Guyana en Frans Guyana (maar dan via Parijs). Zo zijn er overeenkomsten getekend om de grensoverschrijdende misdaad, maar vooral de grensoverschrijdende drugsmisdaad aan te pakken.
 
De Verenigde Staten onderkennen een goede participatie van de drugsmisdaad bestrijding, omdat Amerika een drugsconsumptieland land is, gaf  minister Gilds te kennen. Nederland is gevraagd zijn participatie te intensiveren, omdat ook dat land behoort tot de  drugsconsumptie landen, vervolgde de minister.
 
niba - niba suri magazine
Piet Hein Donner
Toen de Nederlandse minister van Justitie, Piet Hein Donner, op 12 juli jongstleden in Suriname was, werd door beide ministers een besluitenlijst getekend.
 
Daarin staan de stappen die genomen zullen worden om de criminaliteit in het  algemeen te bestrijden. In  deze overeenkomst staat onder meer, dat ons justitieel apparaat versterkt zal worden.
 

 
Geen verontschuldigingen, training jeugdwerkers. 
 
Wat zijn de grootste behoeften van kinderen en jongeren? Vaak krijgen grote mensen die depressief zijn of in problemen zitten wel hulp. Kinderen hebben, soms meer problemen dan wij als volwassenen wel denken en krijgen deze hulp veelal niet. Door kinderen te helpen, worden ze in staat gesteld om gezond op te groeien tot evenwichtige volwassenen.
 
Stichting Weid mijn Lammeren heeft daarom het initiatief genomen een 5-daagse  nationale cursus Kinderpastoraat en No Apologies training te houden. Een groep uit Nederland, met als teamleider Rob Hondsmerk verzorgt de cursus. Deze cursussen zijn bedoeld voor personen, verenigingen en instanties die zich bezig houden met de opvoeding en vorming van kinderen, inclusief leerkrachten.
 
Aan deze 5-daagse cursus voor kinderpastoraat nemen 115 personen deel. Gloria Lie Kwie Sjoe legt uit waarom gekozen is voor het thema "No Apologies", (Geen verontschuldigingen), voor de training van jeugdwerkers in het veld. Een onderdeel van de training houdt  de manier in, hoe met jongeren te praten over het bouwen van verantwoorde liefdesrelaties. Vaak hebben ouders het zo druk met werk waardoor er niet voldoende tijd wordt besteed aan voorlichting hierover.
 

 
Jeudparlement in afrondingsfase
 
De gekozen kandidaten voor het Jeugdparlement en voor de Jeugddistrictsraden van de districten hebben vanaf dit moment de mogelijkheid om hun functie officieel te aanvaarden. Zij kunnen dit doen door een speciaal hiervoor bestemde aanvaardingsbrief bij de districtscommissaris van hun district af te halen.
 
Deze brieven moeten ingevuld en ondertekend geretourneerd worden aan de verschillende districtscommissarissen. De kandidaten van alle districten met uitzondering van het district Nickerie hebben tot uiterlijk 29 augustus aanstaande de tijd om hun functie te aanvaarden door het indienen van de aanvaardingsbrief. Voor het district Nickerie hebben de kandidaten tot uitlijk 3 september aanstaande de gelegenheid hun brieven in orde te maken.
 

 
Intensieve samenwerking KIT - Suriname 
 
Het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) opereert in tegenstelling tot vroeger als een instituut dat kennis verkoopt. Met ons land wordt steeds vaker zaken gedaan. De voorzitter van de Raad van Bestuur van het KIT, Jan Donner, was twee weken enkele dagen in Suriname. Voor zijn vertrek terug naar Nederland vroegen we hem op welke terreinen het KIT actief  is in ons land.
 
We zijn betrokken bij de gezondheidszorg, wetgeving op het gebied van onderwijs, museum Suriname in het Fort Zeelandia en geven we regelmatig publicaties over Suriname uit. Om als kennis instituut de markt op te gaan betekent het dat er voor de producten betaald moet worden. In de relatie, die Suriname met het KIT onderhoudt, vroegen we de KIT vertegenwoordiger hoe de producten , die Suriname afneemt, worden gefinancierd.
 
Het Koninklijk Instituut voor de Tropen is voor 60% afhankelijk van financiering door fondsen. Wanneer we bij een project worden betrokken dan gaan we op zoek naar fondsen. Dat doen we gezamenlijk met de opdrachtgever, het is een gezamenlijke activiteit.
 
Tot zover Jan Donner. De projecten die op dit moment in Suriname samen met het KIT worden uitgevoerd komen voor financiering in aanmerking bij de Interamerikaanse Development Bank (IDB), de Nederlandse Ambassade en de HGIS cultuurmiddelen.
HGIS staat voor Homogene Groep Internationale Samenwerking.
 

 
SPA sluit training ideologie Brokopondo af.
 
Een twintig tal bewoners van dorpen in het distrikt Brokopondo heeft op zondag 22 augustus j.l. van het hoofdbestuur, de minister Marica, het DNA-lid Berenstein en overig partij kader van de Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA) bezoek gekregen.
 
Het voornaamste doel van het bezoek was de afsluiting van een cursus in ideologie en de SPA politiekvoering in het algemeen. Hoofdbestuurslid mr.Jack Kross gaf de training in de ideologie. Met pen en papier op schoot volgden het goed opgekomen publiek deze training. De cursisten gaven te kennen blij te zijn met deze training, die zij nog niet eerder hebben mogen krijgen. Minister Clifford Marica en Siegfried Gilds als SPA-voorzitter waren de bijzondere gasten van de cursisten.
 
 


30 vakslagers afgeleverd.
 
Na ruim 9 maanden mocht een groep van ruim 30 personen het slagers certificaat in ontvangst nemen en zich vanaf nu een vakslager noemen. De opleiding was bedoeld om de veranderingen van de vleesindustrie in de wereld en de toenemende concurrentie van de globaliserende wereldhandel, te kunnen bijbenen en het tekort aan goed opgeleide slagers op te vangen.
 
Martin Wolterstorf  is voorzitter van de Stichting Slagersopleidingen Suriname en heeft meegeholpen aan het opzetten van deze cursus. Hij was tevreden over de inzet van de deelnemers, omdat ze het werk al deden, maar de fijne kneepjes en de theorie van het slagersvak nog niet kenden.
 
Harold Liefden, coŲrdinator van de opleiding, zei dat de geslaagden een manier moeten vinden om tegenstand te bieden aan de import van allerlei soorten vleesproducten, die niet altijd even vers zijn. Hij hoopt ook op de erkenning van deze opleiding door het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling om zo het slagersvak een betere toekomst te bieden.
 
De slagersopleiding bestond uit de volgende onderdelen: hygiŽne, recht, anatomie en het slagersvak. De laatste slagersopleiding werd 30 jaar geleden gehouden.
 

 
Edu Historical Tour van JCI te einde.
 
De junior Chamber International Suriname Paramaribo, JCI, heeft het project 'Edu-Historical Tour' afgesloten, dat op 18 augustus aanving. In het project participeren leerlingen van de districten Sipaliwini, Brokopondo en Wanica.
 
Het ging in totaal om zestig schoolkinderen en twaalf leerkrachten. Met dit initiatief wil de organisatie de jongeren in de gelegenheid te stellen om mogelijkheden van Suriname op economisch-, cultureel- als ook op industrieel gebied van dichtbij mee te maken.
 
Dit project wordt jaarlijks uitgevoerd en heeft als thema 'difrenti culturu, wan Sranan' en het programma bestaat uit onder andere historische vertellingen, sightseeing, culturele presentaties, bedrijfsbezoeken en een bezoek aan de dierentuin.
 
JCI Suriname Paramaribo is een der afdelingen van de JCI Suriname, met als doelstelling een bijdrage te leveren aan de vooruitgang van de gemeenschap. Dit doet zij door jongeren tussen de 18 en 40 jaar binnen de gemeenschap, in de gelegenheid te stellen leiderschapskwaliteiten, broederschap, sociale verantwoordelijkheid en ondernemerschap te ontwikkelen, die nodig zijn om positieve veranderingen teweeg te brengen.
 
 

 

Kosteloos internet Magazine

Vertel uw vrienden en kennissen over NIBA

Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk
Vormgeving: Phillip Lutz

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen kunnen zich hiervoor opgeven via de website:

Vul uw emailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de email om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wil ontvangen, laat ons dan even weten waarom. Wij proberen steeds ons product te verbeteren en stellen uw mening zeer op prijs.

U kunt zich afmelden via onze website. Vul uw emailadres in en klik afmelden aan. Klik nu op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op link in de email om uw afmelding correct af te ronden.

Maar u kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden....


Politieberichten
 
(Door: Sjaam Bhoelan, Voorlichting en Publiciteit K.P.S.)
 
Burger redt leven van pleziermakers in nood 

Erwin Ng-a-thal heeft op 24 augustus omstreeks

11 uur savonds het leven van zeven personen op de Surinamerivier gered. De zeven personen van wie vier  volwassenen en drie kinderen begaven zich gistermiddag per motorboot op de Suriname rivier voor een pleziertochtje.
 
Op een gegeven moment sloeg de motor van de boot af en het wilde niet meer starten.  De groep beschikte niet over pagaaien dobberden dus stuurloos rond op de rivier. Op een bepaald moment werd het vloed en de boot werd door de stroming richting Paranam gedreven.

De groep die een mobiele telefoon bij zich had belde omstreeks 19.00 uur naar hun familie die hiervan melding maakte bij de Centrale Meldkamer (115). Direct hierop werden de desbetreffende diensten ingeschakeld. 

Ng-a-thal, een bewoner van Paranam was direct bereid om te helpen zoeken.  

Omstreeks 23.00 uur lukte het deze moedige en brave burger om in zijn eentje de boot met zeven mensen ter hoogte van Waterland, omgeving Domburg te vinden. Hij sleepte de boot met inzittenden naar zijn woning, waar ze van hem te eten en te drinken kregen en van de schrik konden bekomen.

Ng-a-thal weigerde iedere vergoeding. Als mens kan een ieder dit overkomen was zijn reactie.

De Korpsleiding is Erwin Ng-a-thal zeer erkentelijk voor zijn spontane bijdrage die geleid heeft tot het redden van het leven van deze mensen.


Politie boekt grote successen met arrestaties

De Recherche van Geyersvlijt heeft twee verdachten aangehouden en de drie hoofdverdachten in de roofmoordzaak van de echtgenote van een Chinese winkelier aan de La Contreweg te Domburg zichtbaar gemaakt. Op zondag 15 augustus werd de winkelier door drie mannen gewapend met vuistvuurwapens en messen overvallen en dodelijk verwond.
De tweede verdachte die is aangehouden is een bewoner van de La Contreweg die informaties zou hebben verschaft. De drie hoofdverdachten zijn reeds bekend bij de politie. Ze worden opgespoord.


Doghead

De verdachte in de moordzaak van Seenoth.M. alias -Doghead- op zondag 15 februari van dit jaar op een vissersboot achter Batesta te Livorno is door de recherche van Geyersvlijt aangehouden.

Er ontstond op een bepaald moment ruzie tussen twee Guyanezen te weten Seenoth en ene R. op de vissersboot. Daarbij is Seenoth zodanig met een scherp voorwerp door R. verwond dat hij ter plekke kwam te overlijden.

R. had kort daarna de plaats verlaten met medeneming van al zijn persoonlijke zaken en       
sindsdien niet meer gezien. Echter werd hij op 16 augustus door de recherche ingerekend.


In de berovingszaak aan de Highway waarbij het de winkelier gelukt was een van de rovers ernstig te verwonden met een houwer heeft de recherche van Geyersvlijt de overige drie verdachten gevat.

Nadat de eerste verdachte gewond was, probeerde hij zich toch uit de voeten te maken maar kwam op straat te vallen. Zijn trawanten vluchtten met een gereedstaande auto met achterlating van hun verwonde makker.

Deze vier verdachten hebben volmondig bekend en ze hebben daarnaast andere berovingen toegegeven.


Ook een bestuurder van een bestelbus die betrokken was bij de beroving van een winkelier aan de Casialaan is kort na de daad op donderdag 19 augustus aangehouden. De winkelier werd door twee gewapende mannen beroofd van een DVD-player, een opbrengst van SRD.1500,- en hoeveelheid aan belkaarten.

De daders zagen kans om in een gereedstaande rood gelakte bestelbus weg te rijden. Kort na de beroving is de bestuurder van de bestelbus op de kruising van de Casialaan en de Highway aangehouden. De twee andere mannen zagen kans te ontvluchten.

Een onderzoek in de nabije omgeving door de politie resulteerde in het aantreffen van de DVD-player die positief herkend werd door de benadeelde.
Het onderzoek in deze zaken wordt door de Recherche van Geyersvlijt voortgezet.Winkeldieven aangehouden

De politie van Latour heeft in verband met een  winkeldiefstal twee vrouwen en een taxichauffeur  aangehouden en in verzekering gesteld. 

Deze zaak betreft de winkeldiefstal waarvan videobeelden in het televisieprogramma "Achterstraat" vertoond werden. Een van de vrouwen was eerder op heterdaad betrapt en aangehouden.

De tweede vrouw is via de videobeelden herkend en daarna door de politie ingerekend.

Bij huiszoeking van de eerste verdachte heeft de politie een DVD-player, 256 DVD filmen en een grote partij aan verschillende winkelartikelen van diverse winkelzaken aangetroffen.

De bestuurder in kwestie vervoerde de vrouwen naar de verschillende locaties.

Bij de aanhouding van deze chauffeur is een andere vrouw gevat die een vijftigtal uniformhemden van de lagere school in winkelzaken  heeft gestolen. De hemden zijn in de auto van de taxichauffeur aangetroffen en in beslag genomen.

Winkeleigenaren die menen ook slachtoffer van deze dieven te zijn, kunnen zich tussen 08.00 uur en 15.00 uur in verbinding stellen met de politie van Latour. Het onderzoek duurt voort.


Aanhouding in Marowijne

De politie van Marowijne heeft in samenwerking met de Anti Terreurgroep op donderdag jl. twee aanhoudingen verricht in de berovingen van de afgelopen periode op de weg Moengo / Albina.

Drie andere verdachten die nu bij de politie bekend zijn, zijn voortvluchtig.

Aan hun opsporing wordt gewerkt.

 
 
 Boom der vergetelheid.
 
In het Surinaams Museum te Fort Zeelandia is momenteel de tentoon-stelling:
 
Tree of forgetfulness /
A bon fu frigiti
 
van het fotografenechtpaar Hans Samsom en Laura Samsom-Rous te zien.
 
De tentoonstelling werd officieel geopend door Ilse Vreugd.
 
 
niba - niba suri magazine
Hans Samsom hangt het spandoek van de tentoonstelling nog even recht. ( Foto: Myra Winter)
 
 
De naam van deze expositie is ontleend aan het ritueel dat de tot slaaf gemaakte Afrikanen moesten ondergaan.
 
Gevangen genomen slaven moesten voordat ze werden ingescheept enkele malen om "de boom der vergetelheid" lopen, zodat ze hun verleden en identiteit zouden vergeten.
 
niba - niba suri magazine
Impressie van de tentoon-stelling (Foto: Myra Winter)
 
niba - niba suri magazine
 
(Impressie van de tentoon-stelling Foto: Myra Winter)Rechtsboven een van de foto's van Laura Samsom. Linksvoor zit een oudere bezoeker  even uit te rusten.
 
Laura Samson-Rous 
maakte de prachtige en sprekende portretten, waarbij ze op unieke wijze de trotse uitstraling van de Marrons wist vast te leggen, en de tegenstelling van de leegte van de achtergebleven Afrikanen, terwijl Hans hun omgeving fotografeerde, met een panorama camera.
 
 
niba - niba suri magazine
Impressie van de tentoon-stelling (Foto: Myra Winter)
 
 
Vanuit Afrika volgden de twee fotografen de weg die slaven hebben afgelegd, tot het heden, de huidige nazaten in Afrika, Nederland en Suriname.


 
 

 
Ramdien Sardjoe, beschermheer sores
 
De SociŽteit Republiek Suriname (SORES)  organiseerde op zaterdag 21 augustus 2004 de eerste Sarnami Baithak-Gana Evenement.
 
Hierbij werd de Voorzitter van De Nationale Assemblee, de heer Ramdien Sardjoe, door de Sores benoemd tot beschermheer van de baithak-gana.
 
De baithak-gana moet als deel van het cultureel erfgoed van de
Brits-Indische immigranten en hun nazaten worden gekoesterd.
 
In zijn toespraak stelde de Voorzitter dat deze vorm van muziek en zang een tweeledig karakter heeft. Enerzijds brengt de baithak-gana ons een prachtig muzikaal genot met melodieŽn van geheel aparte genres, anderzijds brengt het ook boodschappen over van verschillende aard.
De Voorzitter verwees naar de presentaties van leringen uit de religie, sociaal-maatschappelijke situaties alsook de uitingen bij diverse seizoenen en intermenselijke verhoudingen.
 
Twaalf deelnemende artiesten mochten namens Sores uit handen van de voorzitter een oorkonde en een speld in ontvangst nemen. Dit als blijk van waardering voor hun deelname aan deze eerste baithak-gana evenement, welke onder leiding stond van de heren Narinder Mokhamsingh en Carlo Jadnanansingh.
 
Naast deze twaalf artiesten werden een viertal oud-bekenden die zich jarenlang verdienstelijk hebben gemaakt aan deze vorm van muziek en zang gehuldigd. Tevens kregen ook een aantal jongeren die zich momenteel verdiepen in de baithak-gana een oorkonde.
 
Voorzitter Sardjoe juichte bij zijn toespraak dit initiatief van de organisatoren toe. De betekenis en waarde van de baithak-gana zal op deze manier niet verloren gaan aangezien de overdracht ook plaatsvindt van de oudere generatie naar de jongere.
 
Sores probeert met dergelijke activiteiten deze waarden te behouden en de belangstelling onder de jeugd, die steeds aan het verminderen is, te stimuleren.
 
Sores mag terugblikken op een geslaagde evenement aangezien personen uit diverse districten en van verschillende cultuurgroepen uit de samenleving aanwezig waren. Voorzitter Sardjoe bedankte voor de eer die hem ten deel viel.
 
Informatie en Voorlichtingsdienst
De Nationale Assemblee
 
 
Pardon
 
vraag
geen
gunst
 
als je niet
fair spelen
kunt
 
en
schromelijk
vermijdt
 
spijt
te
betuigen
 
 
1995 © Polly Levens


  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

  ††