suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      
 

    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 17 - September - 2005           Suri Magazine no. 62In deze uitgave:

Speech President Venetiaan dwingt respect af
Illegale Brazilianen in bezit van zelfgemaakte vuurwapens
Ravaksur wil met de regering praten
Nationale Commissie voor Werkgelegenheidsstrategie
Tweedaags seminar WACC-Caribe
Minister TCT Amafo hekelt actie PLO
Bartho Karwofodi met korpseer begraven
Minister van RO legt kennismakingsbezoeken af
Ex-vice-president Jules Ajodhia teleurgesteld
Staatshoofden buigen zich over de MDGs
Algemene ledenvergadering VSB
Jules Wijdenbosch stelt eisen aan de regering
De brandweer moet ook wetgevingsvoorstellen doen
Suriname winnaar met dansgroep Mystikal
Boek over Kodjo, Mentor en Present
CFS wil verhoging van de brandstofprijs faseren
Rosebel Gold Mines wil verbetering omliggend gebied
Meer mannen en vrouwen van Marechallkreek
Marechallkreek krijgt voorzieningen van Rosebel
Balingsoela boekt economische voorruitgang
Schrijversgroep 77
De Agenda
De wisselkoersen
Speech President Venetiaan dwingt respect af

Tijdens de plenaire vergadering van de zestig jarige Verenigde Naties in New York, heeft president Ronald Venetiaan de vergadering toegesproken. Het Staatshoofd zei dat het Surinaamse volk samen met de internationale gemeenschap medeleven toont naar aanleiding van het immense verdriet en de vele slachtoffers veroorzaakt door orkaan Katrina.

Over de uitkomst van het slot VN-document zei president Venetiaan dat sommige van de onderwerpen het resultaat zijn van de inspanningen in de afgelopen 60 jaar. Ons land heeft recentelijk het basisdocument in ontvangst genomen waarin de uitwerking staat van de Millennium Development Goals. President Venetiaan maakte in zijn redevoering bekend dat ons land vooral goede vooruitgang boekt op de gebieden onderwijs en milieu. Maar net als de rest van de wereld onderneemt Suriname tegenacties om de moeilijkheden het hoofd te bieden.

Hij hield zijn gehoor verder voor dat de Surinaamse regering samen met nationale, regionale en internationale gelijkgestemden de Millennium Development doelen tracht te bereiken. Hiertoe zijn reeds acties ondernomen om een netwerk van landen op te zetten waaraan ook andere actoren meedoen om de nationale doelen uit te werken om de internationale afspraken na te komen.

Net als andere ontwikkelingslanden heeft Suriname problemen om op te lossen, die door oneerlijke handel met rijke landen en een hoge schuldenlast bemoeilijkt wordt, zei het staatshoofd.

Hij benadrukte in zijn speech dat aan de belangrijke doelstellingen van de Official Development Assistance (ODA) ten behoeve van de ontwikkelingslanden, op enkele na, door veel van die landen nog niet kan worden voldaan. Het tegenovergestelde is dat de ODA wordt afgewezen.

De CARICOM lidlanden hebben ervaring met de inspanningen om de ODA doelstelling te kunnen halen. President Ronald Venetiaan hoopt daarom dat de aandacht, die gegeven wordt in het verslag van de secretaris generaal, niet verslapt. Hij doelde hiermee op de ontwikkelingslanden die nog geen tijdsschema hebben uitgezet om de ODA doelen te bereiken. De ODA is ingesteld om ontwikkelingslanden bij te staan in hun ontwikkeling.

President Ronald Venetiaan had in de marge van de Verenigde Naties ook een ontmoeting met de Nederlandse delegatie onder leiding van premier Jan Pieter Balkenende. De Nederlandse premier zal ons land bezoeken nadat hij hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen.Illegale Brazilianen in bezit van zelfgemaakte vuurwapens

De politie heeft in het Nassaugebied 28 illegale Brazilianen aangehouden. Onder de aangehouden personen zijn 5 vrouwen. Bij de aanhouding werden ook twee zelf geconstrueerde vuurwapens van galvaanpijpen in beslag genomen.

De illegalen kwamen via Frans Guyana ons land binnen en struinden zij gebieden in Marowijne af op zoek naar goud, zo is uit voorlopig onderzoek gebleken.

Van de schutter die de politieagent Barto Karwofodi doodschoot is intussen de identiteit bekend bij de politie en het Nationaal Leger. Minister Chandrikapersad Santokhi heeft aangekondigd zijn zero tolerance speerpunt van zijn beleid stipt uit te voeren.

De bewindsman heeft samen met zijn collega van Defensie besloten de twee gewapende machten van ons land in te zetten om harde acties tegen criminelen uit te voeren vooral die zich ophouden in het binnenland.Ravaksur wil met de regering praten

De Raad van Vakcentrales in Suriname, Ravaksur, zegt in een persbericht ontstemd te zijn , dat de regering zonder haar in te lichten maatregelen heeft getroffen op het stuk van de brandstofprijzen.

In een brief aan de president zegt Ravaksur via de pers kennis te hebben genomen van de forse verhoging van de brandstofprijzen, die niet alleen ernstige gevolgen zal hebben voor de werkende klasse maar ook voor de samenleving.

De organisatie zegt verder in het schrijven dat zij zich ervan bewust is dat Suriname vanwege de internationale ontwikkelingen niet onder verhoging van de brandstofprijs uitkomt. Hoewel zij de handelwijze van de regering afkeurt, wil zij toch met de regering praten over compensatie mogelijkheden voor de werkende klasse en de samenleving.Nationale Commissie voor Werkgelegenheidsstrategie

De minister van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) Clifford Marica, installeerde de "Nationale Commissie voor een Nationale Werkgelegenheidsstrategie". De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven en de vakbeweging.

In voorbereiding op de Caribbean Employment Forum-conferentie in april 2006 zal de ingestelde commissie een aantal activiteiten moeten ontplooien.Tweedaags seminar WACC-Caribe

"De democratisering van informatie en communicatie in Caribisch perspectief" is het thema van een tweedaags seminar georganiseerd door de World Association for Christian Communication (WACC-Caribe). Het seminar is van start gegaan in Asewa'Otono aan de Prinsessestraat. WACC-Caribe tracht in die twee dagen consensus te bereiken met de lokale media en overige kerkelijke groepen over het concept van democratisering van de communicatie.

WACC is een wereldorganisatie die opkomt voor de rechten van de mens. Suriname, Haïti, Jamaica en Puerto Rico maken deel uit van dit instituut. Tijdens een conferentie in Mexico werd aan de landen in het Caribisch gebied ook een plaats in de organisatie toegekend.

Daarvoor maakten deze landen deel uit van het Latijns-Amerikaanse blok dat vertegenwoordigd was in de WACC. De WACC, opgericht in 1975, telt meer dan 850 leden verspreid over 115 landen. Communicatie vormt de basis voor samenwerking binnen deze organisatie, zegt Sonny Waterberg tijdens de eerste dag van het WACC-Caribe-seminar. Verder haalde hij aan dat door te communiceren er een goede verstandhouding ontstaat tussen mensen van verschillende geloven en culturen. Sonny Waterberg is bestuurslid van WACC-Caribe.Minister TCT Amafo hekelt actie PLO

De minister van Transport, Communicatie en Toerisme , Alice Amafo, had in verband met de staking van de Particuliere Lijnbushouders Organisatie, PLO, een persbriefing. Het doel van de persbriefing was nader in te gaan op de prijsaanpassing van de bustarieven en ook om haar misnoegen kenbaar te maken dat de Particuliere Lijnbushouders Organisatie, PLO naar het uiterste middel greep, door haar diensten aan de gemeenschap stop te zetten.Bartho Karwofodi met korpseer begraven

De politieagent die op woensdag 7 september jongstleden tijdens een politiepatrouille in Brokopondo door criminelen is doodgeschoten, is onder grote belangstelling naar zijn laatste rustplaats gebracht.

Onder de aanwezigen waren behalve familie, de waarnemend president Ramdien Sardjoe, de minister van Justitie en Politie, Chandrikapersad Santokhi, ook de waarnemend hoofdcommissaris van het Korps Politie Suriname, Humphrey Tjin Liep Shie.

Bartho Karwofodi werd 30 jaar oud. De stoet vertrok met korpseer vanuit de Heilige Driekoningenkerk naar de rooms-katholieke begraafplaats. Karwofodi laat een vrouw en dochter achter.Minister van RO legt kennismakingsbezoeken af

De minister van Regionale Ontwikkelingen (RO), Michel Felisie, maakt nader kennis met de verschillende afdelingen van zijn ministerie. Hij legde dan ook een aantal bezoekjes af. De afdeling Civiel Techniek werd door de minister bezocht.

De ambtenaren van de commissariaten Paramaribo Zuid-West en Paramaribo Noord-Oost maakten kennis met de minister, evenals het personeel van de stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland (FOB).

De minister bracht ook een kennismakingsbezoek aan het district Para. Tijdens het bezoek werd hij verwelkomd door de lokale bewoners. De kapitein van Bernarddorp, Ronald Karwofodi, de ondervoorzitter van de ressort raad Para-Oost, Claudette Blanker, Roy Jie Foe Sang, vertegenwoordiger van Parafors, parlementariër Ortwin Cairo en DC Erwin Demon spraken de minister toe.

Para bestaat voornamelijk uit plantages. Door de bouw van de Johan Adolf Pengel luchthaven zijn enkele plantages in onbruik geraakt. Alle plantages hebben nu een bestuur. Erwin Demon, de districtcommissaris van Para, zegt dat het districtsbestuur het plantagebestuur erkent. Het district is nu in ontwikkeling, aldus Demon.

Minister Michel Felisie richtte ook een woord tot de aanwezigen. Hij is blij met de ontwikkelingen in het district. Hij roept de districtsbewoners eensgezind te werken tot opbouw van het district. Behalve aan het district Para bracht de bewindsman ook kennismakingsbezoeken aan New Combe, district Sipaliwini en district Commewijne werden ook bezocht, en verder brengt de minister een bezoek aan het district Marowijne en Brokopondo.Peter R. de Vries brengt bezoek aan STVS

Het productieteam van het programma Peter R. de Vries bracht op woensdag 14 september 2005 een bezoek aan de STVS.

niba - niba suri magazine

Peter R. de Vries is op zoek naar informatie voor een uitzending waarin hij een moordzaak zal behandelen waarvan bekend is dat de dader uit de gevangenis is ontsnapt.

niba - niba suri magazine

Ongebruikelijk en ten nadele van de journalistieke waardigheid kon de camerman het niet laten opnamen te maken.

niba - niba suri magazine

Het productieteam en Peter R. de Vries zoekt nog steeds naar aanvullende informatie.Ex-vice-president Jules Ajodhia teleurgesteld

Ex-vice-president Jules Ajodhia is in het afgelopen weekend teruggekeerd in Suriname. Hij is teleurgesteld in de wijze waarop hij en zijn echtgenote in de media zijn neergezet na het uitlekken van verhoren van de gearresteerde ambtenaren van het departement van Openbare Werken.

Kort na de DNA-vergadering waarin ex-minister Dewanand Balesar in staat van beschuldiging werd gesteld, bleek dat processen-verbaal met verhoren van de verdachten in de fraudezaak van OW aan de pers zijn uitgedeeld. In die verslagen worden ook de namen genoemd van de ex-vice-president en diens echtgenote.Staatshoofden buigen zich over de MDGs

De Global Call to Action against Poverty-actiegroep Suriname (GCAP) had een Street Social Summit Suriname. Dit in het kader van topconferentie voor staatshoofden in New York. Tijdens deze conferentie zullen de staatshoofden het hebben over de Millennium Development Goals (MDG's), die voornamelijk zijn gericht op het uitroeien van armoede en op goed onderwijs en gezondheidszorg voor eenieder.

De MDG's zijn aangenomen in het jaar 2000 en moeten in het jaar 2015 zijn uitgevoerd. Het jaar 2005 is dus het eerste jubileum. Wereldwijd zijn armoede en ongelijkheid toegenomen. Daarom hebben NGO's over de hele wereld de alarmklok geluid om overheden te herinneren aan hun beloftes; de Global Call to Action against Poverty, ofte wel een wereldwijde oproep tot actie om armoede uit te roeien.

Meer dan 150 miljoen mensen voeren actie om hun overheden duidelijk te maken dat 2005 het jaar moet worden van daden in plaats van woorden. Door het houden van de Street Social Summit Suriname hoopt de GCAP-actiegroep Suriname de samenleving bewust te maken van de Millenium Development Goals (MDG's), Het thema van deze activiteit is "Sranan sondro pina ini 2015".Algemene ledenvergadering VSB

Op de algemene leden- en jaarvergadering van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) van 12 september jl. is Marcel Meyer herkozen als voorzitter. Ondervoorzitter is Danny Lo Fo Sang geworden, die in het vorige bestuur de sector Industrie vertegenwoordigde.

De vergadering heeft afscheid genomen van Paul Liong A Jin, die meer dan 20 jaar de VSB vertegenwoordigd heeft in de Bemiddelingsraad voor geheel Suriname. Aan hem werd voor zijn inzet een schilderij van de kunstenaar Rinaldo Klas geschonken.Jules Wijdenbosch stelt eisen aan de regering

De Volksalliantie voor Vooruitgang (VVV) heeft in een communiqué gereageerd op de bekendmaking van de aangepaste brandstofprijzen. Het communiqué spreekt van drastische en astronomische verhoging van deze prijzen en stelt dat dit onbetaalbaar is voor vele burgers en hun gezinnen.

Maar ook dat de maatregel een grote meerderheid van de bevolking in situaties van bankroet en wanhoop zal storten. De VVV zegt in de verklaring die getekend is door de voorzitter van het bestuur, Jules Wijdenbosch, dat ons land economisch afhankelijker zal worden van het buitenland.

Het communiqué besluit met de eis aan de regering om de aanpassing onmiddellijk op te schorten en het oude niveau te hanteren. Tevens wordt door de VVV aan de eis een spoed- en diepgaand beraad met De Nationale Assemblee gekoppeld, alsmede een consultatieronde van functionele groepen in onze samenleving.De brandweer moet ook wetgevingsvoorstellen doen

De minister van Justitie en Politie, Chandrikapersad Santhoki, ziet de betrokkenheid van de gemeenschap en de verbetering van de kwaliteitzorg als belangrijke pijlers van de brandweer. Dit hield de minister de brandweerlieden voor tijdens een kennismakingsbezoek met de troepen.

Minister Santhoki verraste de brandweerlieden vandaag met dit bezoek. De brandweer moet ook wetgevingsvoorstellen doen, zei Santhoki. Hierdoor kunnen de brandweermannen die mogelijke risico's oplopen, beschermd worden.

Daarnaast moet er een brandveiligheidcurriculum ontwikkeld worden voor het basisonderwijs. Het streven van het korps moet erop gericht zijn de Surinaamse gemeenschap op regelmatige basis in te lichten over hoe bij brand te handelen.Suriname winnaar met dansgroep Mystikal

Het internationale Street Dance Kampioenschap 2005 is gewonnen door de dansgroep Mystikal. In de Anthony Nesty Sporthal (ANS) kwamen vrijdagavond honderden liefhebbers van streetdance bijeen. Tijdens dit internationale Street Dance Kampioenschap kon er gestreden worden tussen dansgroepen en individuele dansers.

Bij het onderdeel individuele dansers werd tot het eind gestreden door de Free Style Streetdancers Boy Ditrich Pot alias Dietje van Suriname en Boy Michael Aranha uit Brazilie. De winnaar werd ons land. Er waren verder ook deelnemers uit Frans-Guyana.Boek over Kodjo, Mentor en Present

De historicus Mildred Caprino, presenteerde het boek "Rechtszaak tegen Kodjo, Mentor en Present en anderen". Zij signeerde het werk in een lokale boekhandel. Caprino schreef een inleiding op de rechtszaak. In de negentiende eeuw werden de slaven Kodjo, Mentor en Present levend verbrand nadat ze veroordeeld waren door de koloniale overheid wegens brandstichting in Paramaribo.

Op het huidige Kodjo, Mentor en Present-Pren (plein) zou het vonnis zijn uitgevoerd. Die plek staat ook bekend als de Heiligenweg. Afro-Surinamers staan erop dat Kodjo, Mentor en Present in de geschiedenisboeken worden opgenomen als helden, aangezien zij zich hebben verzet tegen de slavernij.CFS wil verhoging van de brandstofprijs faseren

De Consumenten Federatie Suriname (CFS) heeft aan president Ronald Venetiaan gevraagd om de verhoging van de brandstofprijs te faseren in vier termijnen. In een brief aan het staatshoofd schrijft de Federatie dat de eerste verhoging per 15 september 25% zou kunnen bedragen en vervolgens om de twee maanden weer 25%.

De CFS schrijft verder in haar brief dat ze beseft dat de effecten van de verhoogde wereldmarktprijs voor ruwe olie, ook onze nationale economie treffen. Maar omdat de helft van de Surinaamse consumenten ver onder de armoedegrens leeft, zal de aangekondigde verhoging ineens kunnen leiden tot sociale erupties in onze samenleving.

Op vrijdag 9 september jl. is het bestuur van de CFS ontvangen door de minister van Handel en Industrie, Siegfried Gilds. De bewindsman wilde kennismaken met de organisatie en haar bestuur, en kort van gedachten wisselen. Minister Gilds zegde het CFS-bestuur toe spoedig weer tijd vrij te zullen maken voor een vervolggesprek.Rosebel Gold Mines wil verbetering omliggend gebied

Rosebel Gold Mines werkt aan duurzame verbetering en ontwikkeling van het omliggend gebied. Met het oog hierop heeft Rosebel in samenwerking met Community Development Fund (CDFS) een watervoorzieningsproject geïnitieerd. Door het project zullen de huishoudens voorzien worden van schoon drinkwater.

Ruben Walin is de milieudeskundige bij Rosebel Gold Mines. Hij ondersteunt Finisie bij de uitvoeringswerkzaamheden. Voor de toekomst ziet Walin geen kwaliteitsproblemen, omdat er regelmatig controles zullen worden uitgevoerd. Basja Atni Prior is Rosebel bijzonder dankbaar voor het plaatsen van een pomp in het dorp Koffiekamp.

Het watervoorzieningsproject heeft 102.000 Amerikaanse dollar gekost. Bij de startfase van Rosebel Gold Mines was ook beloofd dat er een politiepost zou worden gebouwd. De post staat er inmiddels ook al.Meer mannen en vrouwen van Marechallkreek

Rosebel Gold Mines NV moet meer mannen en vrouwen van Marechallkreek in dienst nemen, zegt Johanna Finkie. Zij legde ons uit dat het dorp kampt met een aantal problemen. Zij had het over de bibliotheek die niet wordt gebruikt en die aangetast is door houtluizen. Verder had zij het over de slechte staat van de weg en over het drinkwater.

Finkie ziet graag dat Rosebel Gold Mines meer mannen en vrouwen uit het dorp in dienst neemt. Het dorp is geïsoleerd omdat de telecommunicatieverbinding slecht is. Het door Telesur geplaatste belhuisje is al enige tijd buiten werking.

Bewoners van Marechallkreek klagen over de slechte staat van het W.A. Liefde schoolgebouw. De school die ruim 40 jaar bestaat, is nooit eerder gerenoveerd. Willy Asirie, lid van de commissie Marechallkreek, deelde aan ons mee dat de W.A. Liefdeschool van de Evangelische Broeder Gemeente Suriname (EBGS) gerenoveerd moet worden. Een klas zonder muren, slecht meubilair en waar soms slangen naar binnen kruipen, maakt het moeilijk voor de kinderen om onderwijs te volgen.Marechallkreek krijgt voorzieningen van Rosebel

De bewoners van Marechallkreek zullen binnenkort beschikken over een guesthouse and trainingcentrum. De werkzaamheden zijn in volle gang. Het dorp heeft momenteel geen ruimte om te vergaderen. Het bestuursopzichter (BO)-kantoor en de school worden nu als vergaderingruimte gebruikt.

Het gebouw, ter waarde van 16.000 Amerikaanse dollars, wordt gebouwd door Rosebel Gold Mines en de bewoners. Uria Wijnerman, secretaris van het community center in Marechallkreek, is Rosebel dankbaar voor de ondersteuning. Echter is Wijnerman van mening dat er meer voor het dorp gedaan moet worden.

Tijdens het bezoek van de media aan Rosebel, werden de dorpen Balingsoela en Koffiekamp aangedaan. Denis Miville-Deschenes, vice-president en general manager van Rosebel Gold Mines, vertelde over de afspraken met de dorpsbewoners.Balingsoela boekt economische voorruitgang

Het landbouwproject in het dorp Balingsoela in het district Brokopondo levert landbouwgewassen voor Rosebel Gold Mines NV. Ongeveer twee jaar geleden is met het project gestart, nadat de bewoners het idee aan Rosebel voorlegden.

Verschillende organisaties hebben meegewerkt om het landbouwproject tot stand te brengen. Rosebel Gold Mines NV heeft US $15.000,- gedoneerd voor de totstandkoming van het project. Het landbouwareaal is vier en half hectare groot en wordt door 42 personen bewerkt. Het fruit en de groente worden aan Rosebel Gold Mines verkocht. 
Kosteloos internet Magazine


Uitgever:
Stichting Suriname

Website: www.suriname.NU

Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning
Clifford Brathwaite

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk

Copyright foto's:
Myra Winter
(tenzij anders aangegeven)

Vormgeving: Phillip Lutz

Oplage: 48.679

E-mail: niba@suriname.NU

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen, kunnen zich hiervoor opgeven via:
www.suriname.NU

Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor de verzending van NIBA en wordt niet aan derden doorgegeven.

Vul uw e-mailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de e-mail om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wilt ontvangen, laat het ons dan even weten.

U kunt zich afmelden via onze website.
Vul uw e-mailadres in en klik afmelden aan. Klik daarna op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op de link in de e-mail om uw afmelding correct af te ronden.

U kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden.


niba - niba suri magazine


Negen Brazilianen en een Surinamer aangehouden

Het Arrestatieteam (AT) heeft negen Brazilianen en een Surinamer in Paramaribo-Noord aangehouden. Na ingekomen informatie en daarop gepleegde observatie werd een personenauto met twee inzittenden gevolgd.

Bij de Wilhelminastraat en de Mahonielaan werd de bestuurder klemgereden. Bij de Surinamer en een Braziliaan, bleken bij onderzoek van de auto twee pistolen en twee maskers voorhanden te zijn. De auto, alsook de maskers, vuurwapens en scherpe patronen, zijn in beslag genomen.

Het vervolg van dit onderzoek noopte tot twee invallen in woningen in Paramaribo-Noord. Hier werden zeven andere Brazilianen, waaronder twee vrouwen, aangetroffen en aangehouden. Tevens werden in beslag genomen twee jachtgeweren, een geldbedrag in Surinaamse dollars en vreemde valuta, drie mobiele telefoontoestellen, een koevoet en een cutter.

Onderzoek tot nu toe heeft uitgewezen dat de aangehouden verdachten betrokken zijn geweest bij gewapende overvallen op de Afobakaweg.

Tevens bekenden de Brazilianen in het afgelopen weekeinde een overval te hebben gepleegd bij een Chinese man aan de Anton Dragtenweg.

Illegale Guyanezen aangehouden

Bij een wegcontrole tijdens verhoogde surveillance heeft de politie op zaterdag 10 september jl. dertien illegale Guyanezen aangehouden. Bij hen heeft de politie drie dozen alcoholische dranken, een aantal sloffen sigaretten en een hoeveelheid cosmetische artikelen aangetroffen en in beslag genomen.

Men verklaarde dat de goederen bestemd waren voor verkoop in Frans-Guyana.

Cocaïne in geslachtsdeel

De afgelopen dagen zijn door leden van de Narcoticabrigade, Douanerecherche en de Militaire Politie, acht drugskoeriers aangehouden. Allen zijn in verzekerde bewaring gesteld.

Het achttal, onder wie vier studenten, was voornemens naar Nederland af te reizen. Zij werden op de Johan Adolf Pengelluchthaven aangehouden. Een aantal van hen verklaarden verschillende hoeveelheden bolletjes te hebben geslikt.

Twee van de studenten zagen kans een grote bol cocaïne in hun geslachtsdeel te verstoppen. Bij een andere vrouwelijke verdachte werd meer dan 1½ kilogram cocaïne in haar reiskoffer aangetroffen, die daarop in beslag werd genomen.

Informatie leidde tot meerdere aanhoudingen

De Narcoticabrigade heeft na informatie vanuit de gemeenschap enkele aanhoudingen aan de Ramgoelamweg, het Floraproject en op het Houttuinproject kunnen verrichten.

Een koper en een verkoper van de Ramgoelamweg werden in een woning ingerekend. De koper had een geringe hoeveelheid marihuana in zijn bezit, terwijl de verkoper ongeveer 12 kilogram in voorraad had.

Een man die op het Floraproject bezig was cocaïnebolletjes te vervaardigen is door de politie in de kraag gevat. Een aantal bolletjes en een groot geldbedrag in vreemde valuta zijn daarbij in beslag genomen.

Zeven verdachten, onder wie een militair en een vrouw, zijn op het Houttuinproject in de kraag gevat. In een koffer, die zij bezig waren te voorzien van een dubbele bodem, werd ongeveer 2,5 kilogram cocaïne aangetroffen.

Informatie vanuit de gemeenschap, die kan leiden tot het terugdringen van criminaliteit, is zeer belangrijk. Elke informatie, hoe gering ook, wordt door de politie serieus genomen.

Robin Tomkant na aanrijding overleden

De 23- jarige Robin Tomkant is na een ontstane aanrijding in de nacht van zaterdag op zondag jl., in het ziekenhuis overleden. Tomkant, bestuurder van een personenauto met drie inzittenden, reed vanuit Latour in zuidelijke richting over de Indira Gandhiweg.

Hij trachtte op een bepaald moment een andere personenauto in te halen. Tijdens de inhaalmanoeuvre kwam de auto van Tomkant op de rijhelft van de tegenligger, met een frontale botsing tot gevolg.

Tomkant raakte bekneld en werd door leden van de brandweer uit zijn auto verwijderd. De bestuurder en de inzittenden van de andere auto liepen zodanig letsel op dat zij per ambulance naar het ziekenhuis dienden te worden vervoerd. Van hen werden vijf personen ter observatie opgenomen. De chauffeur van de andere auto was ook ter observatie opgenomen. Hij werd nog dezelfde dag uit het ziekenhuis ontslagen. Nu liggen nog drie slachtoffers in het ziekenhuis.

Beide bestuurders waren in het bezit van een geldig rijbewijs. De twee voertuigen raakten zwaar beschadigd. De politie wijst automobilisten nogmaals er met nadruk op om ter voorkoming van aanrijdingen zich aan de verkeersregels te houden en risicomijdend rijgedrag te volgen.niba - niba suri magazine
De nationale zender

SURINAME VANDAAG

ACTUALITEITEN
PROGRAMMASchrijversgroep 77

Radionieuws

Door een technische vergissing is de uitzending over de historische inval bij Tigri niet meer op 12 september 2005 uitgezonden. U kunt er nu op 19 september naar luisteren. Alwin Grant wordt geïnterviewd door de historicus Jerry Egger.

De inval bij Tigri, waarbij de Guyanezen ons land aan de zuidgrens probeerden te bezetten is alweer dertig jaar geleden. Alwin Grant maakte het mee, als militair, en hij schreef er een boek over.

Alwin Grant is ook bekend als dichter. Hij debuteerde enige jaren geleden met de bundel Mijn parafen.

Op 12 september is een gesprek uitgezonden van Arlette Codfried en Deborah Pinas (beiden van S77) met de Belgen Leen van den Berg en Jan de Kinder.

Zij waren in Paramaribo voor het verzorgen van een schrijf- en illustratieworkshop. De workshop werd verzorgd bij Sranan Tori Academia en heeft twee weken geduurd.

Tijdens de workshop hebben de deelnemers elk een kinderverhaal geschreven en de illustratoren hebben tekeningen hierbij gemaakt. De workshop was mogelijk door de ondersteuning vanuit de stedenband Paramaribo-Antwerpen. Het gesprek zal in de loop van oktober opnieuw worden uitgezonden.

CLARK ACCORD IS OKE

In Nederland is met een unieke campagne de Oké sinaasappel geïntroduceerd. Het product wordt volgens een bijzonder concept op de markt gebracht. Boeren in ontwikkelingslanden telen kwaliteitsfruit en zijn aandeelhouder van de Nederlandse firma AgroFair die het Oké fruit verkoopt.

De boeren krijgen niet alleen een goede prijs maar ontvangen ook een deel van de bedrijfswinst. Ook gaat er geld naar voorzieningen in de lokale gemeenschap. Klinieken, scholen en vrouwenprojecten worden zo indirect door de Nederlandse consument ondersteund.

Najib Amhali, Tasha’s World, Fatima Moreira de Melo, Isa Hoes, Barbara Karel en Clark Accord enkele Bekende Nederlanders (BN) die zich inzetten als boegbeeld voor de campagne. Zij strijden om de Oké Trofee. Voorwaarde voor deelname is dat de BN’er zich inzet voor een goed doel.

Via een website kiest het publiek welke BN’er het meest Oké is. De winnaar met de meeste stemmen ontvangt de Oké Trofee en een geldprijs van 5000 Euro voor zijn goede doel.

Het publiek dat gaat stemmen kan iedere dag prijzen winnen. De hoofdprijs is een reis naar Zuid Afrika, inclusief een bezoek aan de geboortegrond van de Oké sinaasappel.

Schrijversgroep ’77 roept iedereen op te stemmen op Clark Accord, die indien hij wint de geldprijs zal inzetten voor een maaltijdenproject voor seniore burgers in Suriname. Om op Clark te stemmen moet u gaan naar www.ikbenoke.nl/pages/bn

Donaties / Contributie

De Schrijversgroep 77 beschikt over een SRD bankrekening bij de RBTT.

Account nr. 19707900. Donaties worden zeer gewaardeerd. Leden worden gevraagd hun contributie op dit rekeningnummer te voldoen.

Contributie kan ook voldaan worden bij de voorzitter of penningmeester op de maandelijkse Tori-Oso avonden.

Donaties vanuit het buitenland kunnen gedaan worden via ABN-AMRO onder vermelding van de swiftcode van de RBTT in Paramaribo.

De swiftcode is RBTTSRPA.


AGENDA

18/9 -3/10
Pitri Paksha

4/10 - 12/10
Narak Chaturdashi

4 oktober
Ranzaam

28/29 oktober
Sab el Kader

1 november
Divali
(Maha Lakshmi puja)


3 november
Ied Ul Fitre

25 november
30 jaar Onafhankelijkheid
De Wisselkoers

De koersen zijn
indicatie-koersen
per 17 September 2005


Wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
Aankoop   2,700
Verkoop    2,780

EURO
Aankoop    3,306
Verkoop    3,404

POUND STERLING
Aankoop    4,886
Verkoop    5,031

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,501
Verkoop    1,563

Bankpapier

U.S. DOLLAR
Aankoop    2,700
Verkoop    2,780

EURO
Aankoop    3,296
Verkoop    3,414

POUND STERLING
Aankoop    4,852
Verkoop    5,041

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,501
Verkoop    1,563

Bron: Centrale Bank van Suriname
  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA