suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      


    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine


2 - Juli - 2004     SuriMagazine no. 1  

Beste Lezer,

Met deze gratis nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van nieuws en activiteiten uit alle lagen van de Surinaamse samenleving. Maar we willen graag ook uw reactie en belevingen horen. Samen met u zullen wij proberen er iets moois van te maken. Onze bijzondere dank gaat uit naar mevrouw J. Moesa, de heren H. Strijk, K. Oostburg en F. Fitz-James zonder wie NIBA niet mogelijk was geweest.

Met vriendelijke groeten,
Phillip LutzFrimangronplein en Afi Jabastraat

Het Mr. J.C. Bronsplein heet vanaf 1 juli het Frimangronplein en de Nepveustraat heet nu de Afi Jabastraat. De President van de Republiek Suriname, Ronald Venetiaan heeft de nieuwe naamborden onthuld in aanwezigheid van de Vice president Jules Ajodhia, de verschillende Ministers en echtgenoten, Assembleeleden en buurtbewoners van Frimangron ook wel Lanti Jari genoemd.

Afi Jaba Grando, was een prinses van de Doma stam in Ghana Afrika. Ze raakte voor de periode in conflict met het Koninklijk huis, die haar als een vorm van straf op de boot naar Suriname zette. In Suriname aangekomen is het Gouverneur Nepveu ter ore gekomen dat ze van adellijke komaf was en stelde haar meteen in vrijheid. Afi Jaba heeft een stuk grond gekregen te Frimangron aan de nu naar haar vernoemde straat om zich te vestigen. Patrick Grando, een trotro, achterkleinkind van Prinses Afi Jaba voelt zich bijzonder vereert dat de regering heeft meegewerkt aan eerherstel van de prinses en opheffing van geschied vervalsing.

Ook kondigde President Venetiaan de uitbreiding van het Codjo, Mentor en Present Plein aan, met het gedeelte van de Maagdenstraat vanaf de Heiligenweg tot de Keizerstraat.De Maagdenstraat en de Heiligenweg wordt hiermee verkort en de Knuffelsgracht blijft zoals het is. In Nickerie zijn ook twee straten van naam veranderd. De Balatastraat is geworden de Tam Adamsonsstraat en de Statenweg, heet nu de Arnold Julenweg.Het boek "Familienaam en Verwantschap van GeŽmancipeerde Slaven in Suriname" aan President Venetiaan aangeboden

De president van de Republiek Suriname, Ronald Venetiaan, ontving uit handen van professor Humphrey Lamur, het boek "Familienaam en Verwantschap van GeŽmancipeerde Slaven in Suriname" met als ondertitel "Op zoek naar voorouders". Het werk is tweetalig uitgegeven en omvat een cassette met twee boeken die in totaal 1520 pagina's tellen. De publicatie is uitgegeven dor het Koninklijk Instituut voor de Tropen, het KIT, met steun van het NINSEE.1 juli, Emancipatiedag de Dag der Vrijheden, Keti Koti

De dag dat 141 jaar geleden werd de slavernij officieel werd afgeschaft in Suriname en waarop de nog in slavernij levende inwoners van Suriname en dus tegen hun zin in werkten op de plantages, de vrijheid kregen. De Emancipatie Keti Koti Dey is een vrije dag en feestdag voor iedereen. Het mooie weer maakte het voor duizenden in ons land tot een ware feestdag om erop uit te trekken en in de mooiste traditionele kledij zich te manifesteren.

Ook in het distrikt Nickerie is Keti Koti groots gevierd. Jeugdige vertegenwoordigers van het Comite Viering 1 juli legden bloemstukken bij vier monumenten, van onder andere de Hindostaanse en Javaanse Immigratie. Hiermee wil het Comite de integratie van de verschillende etnische groepen bevorderen. De Stichting 1 Juli Keti Koti organiseerde een kerkdienst in de St Rosakerk, waar de bezoekers gekleed waren in de nationale klederdrachten van alle groepen die in ons land wonen.

De dienst werd geleid door Pater Vigelandszoon bijgestaan door de voorgangers Moor en De Graven. De dienst was een hulde aan wat onze voorouders allemaal hebben moeten doorstaan om ons land op te bouwen, dat de basi vormt waarop wij nu voortborduren. Tijdens de toespraak zei dominee De Graven onder andere het volgende: "Keti Koti kunnen we vergelijken met toen Mozes de Joden uit Egypte bevrijdde van de slavernij en meenam naar het beloofde land.

Maar om dat land te maken tot ťťn van melk en honing moest iedereen zich houden aan de 10 geboden die God hen had bevolen. De viering in Suriname lijkt op een tegenstrijdigheid, omdat er nog steeds onderdrukking heerst, mensen zich nog steeds niet vrij kunnen maken van bepaalde zaken, sommige mensen komen niet toe aan hun eigen identiteit en verliezen zichzelf in de ander, terwijl ander mensen zich niet vrij willen maken", aldus dominee De Graven.

De Grietjebieschool vierde al op 30 juni Keti Koti. Deze school staat aan de Rode Kruislaan en is de enige in Suriname voor zeer moeilijk lerende kinderen, namelijk kinderen met een verstandelijk handicap. Dit jaar werd Keti koti voor de derde keer gevierd op deze school. Tijdens het feest was er een toneelopvoering van de leerlingen over een pondo. De pondo was gemaakt van bamboe en was bestemd voor het vervoeren van zwaar materiaal. Deze pondo moest door de slaven worden getrokken.

Daarnaast werden onder meer ook vrijheidsliederen gezongen. Het hoogtepunt van de dag was een Masra nanga Misi Grietjebiecontest. Tijdens dit evenement werden koppels beoordeeld op de leukste kleding en de beste dansopvoering. Tot Masra Grietjebie werd Perez Gambier gekroond en de Misi werd Swastika Boedhai. Ze kregen elk een sjerp, een kroon, een fruitmand en een bojo. Na de Masra en de Misi Grietjebie te hebben gekroond, volgde een danscontest, waarna de dag werd afgesloten. Patricia Mangal-Crawford, het schoolhoofd en Carol van Niel, konden terugkijken op een geslaagde dag waarbij vooral ook de kinderen erg hebben genoten.

In een het Nationaal Indoor Stadion, NIS, werd Shaila Inge, studente aan de Algemene Middelbare School, (AMS) uitgeroepen tot "Miss Alida 2004". Krioro Mama en ook runner-up nummer twee werd Jo-Ann Coupain.

Het bijzondere aan de groep deelnemers van dit jaar is, is dat ze met zijn allen een eenheid vormen. De voorzitter van de Stichting Miss Alida, Margo Kramp, vindt dat de meisjes hun best hebben gedaan en voor haar zijn het allemaal echte ALIDA's. De minister van Onderwijs en Volksontwikkeling, Walter Sandriman, genoot ook van de presentaties en vindt dat de Stichting Miss Alida haar werk moet voortzetten. Deze groep deelnemers maakte ook hun opwachting bij president Ronald Venetiaan waar zij samen met Miss Guyana African Heritage een wervelend optreden gaven.

Uit de handen van de President ontving Miss Alida een gouden munt. Ook Miss Guyana African Heritage werd met zo'n munt door onze president bedacht. De aanwezigen in het Presidentieel Paleis genoten zichtbaar van de presentaties. Ook de little miss "Keti Koti" maakte haar opwachting met gevolg bij de president. De kleine "missen" lieten zich ook van hun beste zijde zien.IDB-fonds steunt Surinaamse films

Twee Surinaamse organisaties hebben van het IDB-Fonds te horen gekregen dat ze in aanmerking komen voor financiŽle ondersteuning.De Stichting Film Suriname krijgt ondersteuning voor de kinderfilm Sjommie 2, die eind juli in premiŤre gaat. Ruby Pocorni - van Sichem is regisseur van de kinderfilm. Ook het Marronage-project van de Vereniging van Particuliere Sociale Instellingen in Suriname (VPSI) krijgt ondersteuning van het IDB-Fonds. Dit project wordt uitgevoerd in drie dorpen in Boven-Suriname en heeft als doel behoud van de weerbaarheid van de volgende generatie, door erkenning van de kracht van cultuur, geloof en gebruikswijzen.Suriname heeft als enig Caricom-lid nog geen standaardenwet

In deze wet zouden regels moeten zijn vastgesteld over standaarden voor goederen. Voorzitter Ronny Tamsiran van de commissie die de conceptwet voorbereidt, gaf onlangs in De Nationale Assemblee een toelichting.

De Standaardenwet heeft als doel producenten en consumenten te informeren aan welke eisen import en export goederen moeten voldoen. Ook zou het verplicht moeten worden dat alle importgoederen van een etiket in de Nederlandse taal moeten zijn voorzien. De heer Tamsiran vod het nodig dat er een controleorgaan in het leven werd geroepen om toe te zien op de naleving van deze nieuwe wet.

Commissielid Ravales vroeg aan de regering of er ook veiligheidskleppen zijn ingebouwd en lokale producenten geholpen worden bij de instelling van de Standaardenwet, waardoor ze niet ineens met nieuwe regels en eisen voor export worden geconfronteerd.Voorlichting over de ziekte van Chagas

Jaarlijks sterven er in de wereld ongeveer 40.000 mensen aan de ziekte van Chagas en zijn ongeveer 11 miljoen mensen besmet. De Nationale Zoologische Collectie van Suriname, het NZCS, een onderdeel van de Anton de Kom Universiteit van Suriname ADEK, heeft een voorlichtingsbijeenkomst gehouden over de gevaren.

Aanvankelijk kwam de parasiet T.cruzi alleen in Centraal Amerika voor, maar zo blijkt uit onderzoek heeft deze ziekte nu ook Suriname bereikt. De bloed-parasiet wordt overgebracht bij een prik van de bloedzuigende wants, zoals de fjofjo's. De wantsen zijn nacht-actieve dieren en leven voornamelijk van het bloed van kleine zoogdieren zoals awari's en kapasi's. Net als de muskiet brengen zij bij een prik een beetje antistollingsvloeistof in het wondje, waardoor zij het bloed makkelijker kunnen opzuigen. In deze vloeistof zit ook de gevaarlijke T.cruzi parasiet.

Bepaalde soorten wantsen leven in de omgeving van huizen en dit vergroot de kans dat de slapende bewoner geprikt wordt, en op die manier besmet raakt met de parasiet. Een ander manier van besmetting is wanneer men palmvruchten, zoals podosiri niet gewassen verwerkt worden, terwijl er nog wantsen of uitwerpselen van wantsen op zitten.

Iedereen kan besmet raken, maar personen die in pinahutjes wonen behoren tot de grootste risicogroep.Marienburg krijgt Bevolkings Mini Visserijproject.

De eens bloeiende suikeronderneming Marienburg is weer in het vizier voor economische activiteiten. Een aantal mensen is door het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij en de Indonesische ambassade in ons land getraind om aan bevolkingsvisserij te doen.

Vandaag kregen 25 personen uit Marienburg en omgeving certificaten van vice president Jules Ajodhia. Deze mensen hebben zich toegelegd op het telen van telapia en kwi-kwi. Hiervoor zijn 7 vijvers aangelegd die door 2 a 3 vistelers worden beheerd en geoogst. De Vice President verrichtte ook de opening van het Bevolkings Mini Visserij Project. De grote projectdrager voor vernieuwing van de functie van Marienburg is Michel Sjak Shie en z'n bestuur.

Dit is alvast het eerste project om te voorzien in de eiwit behoefte van de bevolking van Marienburg en de rest van Commewijne. Minister Walther Sandriman van Onderwijs en Volksontwikkeling zegt dat dit bevolkingsvisserijproject ook een aanzet moet zijn voor de Faculteit der Technologische Wetenschappen, die deskundigen voor de visteelt moet voortbrengen. Voor minister Geetapersad Gangarampanday van LVV is het regeringsbeleid gericht op het duurzaam gebruik van de weinig beschikbare middelen en dat voedselveiligheid een hoge prioriteit geniet.

De Vice President was onder de indruk van het werk dat is verzet door Sjak Shie en z'n bestuur, om Marienburg weer in z'n glorie te herstellen als economisch middelpunt van Commewijne. Hij riep de geslaagde vistelers op hun werk goed uit te voeren.BeŽdiging van 26 nieuwe agenten

Waarnemend procureur-generaal Subhaas Punwasi neemt de eed of belofte af van de 26 nieuwe aspirant politie-agenten in de kantine van het hoofdbureau van politie aan de Duisburglaan in Paramaribo Suriname.

De agenten zullen in eerste instantie worden ingezet bij de algemene surveillance dienst. Met de aanstelling van deze groep agenten is het tekort van politiemannen/vrouwen nog lang niet opgelost.


Het beeld van helemaal geen politie op straat neemt hierdoor wel af. Sinds enige weken fietsen er ook politieagenten door de straten van Paramaribo.
Het Basisonderwijs in ons land wordt verbeterd.

De regering heeft daartoe in maart 2004 in Lima, de Peruaanse hoofdstad een overeenkomst ondertekend met de Inter Amerikaanse Ontwikkelingsbank, IDB. Deze heeft 12,5 miljoen dollar beschikbaar gesteld voor de verbetering van ons basisonderwijs, terwijl de regering een inbreng heeft van 1,5 miljoen dollar.Delegatie Nederlandse Algemene Onderwijsbond in Suriname

De Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname, Fols had de afgelopen week de heren Walter Dresscher en Cor Verwey van de Nederlandse Algemene Onderwijsbond, AOB, op bezoek. Ze brachten onder andere een bezoek aan de voorzitter van Rafaksur, Roy Adema in het bondsgebouw C-47.

De bedoeling van dit oriŽntatiebezoek was om te kijken naar samenwerkingsmogelijkheden met de Fols. Met name in het vakbondswerk, de rechten van onderwijspersoneel en ook op het gebied van onderwijs; onderwijsmethoden, innovaties en het uitwisselen van ervaringen. De Nederlandse regering heeft pas geleden de subsidies voor de Turkse en Marokkaanse docenten stopgezet vanwege de bezuinigingen.

De Nederlandse Algemene Onderwijsbond is hier fel tegen, omdat de Nederlandse regering aande ander kant wel wil dat deze groep immigranten goed integreren. De AOB zal bij NGO's in Nederland financiŽle steun zoeken ten gunste van deze samenwerking.Expositie in Paramaribo Zoo

Leerlingen van de 4de klas die hebben meegedaan aan de educatieve dagtochten in het Jan Starke Opleidingscentrum te Zanderij I mochten hun werkstukken tentoonstellen in de Paramaribo Zoo. De milieuwerkstukken moesten klassikaal worden gemaakt. Met deze tentoonstelling wil Conservation International Suriname het pilot-programma voor dit jaar afsluiten, waarin leerlingen op jonge leeftijd milieu- en natuurbewust worden gemaakt. Ongeveer 50 scholen hebben meegedaan aan het pilot-programma dat 2 maanden heeft geduurd.

Reshma Jagessar Tewari, begeleider bij Conservation International zegt dat het project een groot succes is geworden. De educatieve dagtochten hadden betrekking op de nieuwe aardrijkskunde methode en natuur onderwijs. De kinderen hebben niet alleen de Surinaamse natuur van dichtbij leren kennen, maar leerden ze ook liefde en respect voor de natuur te hebben. Dit kan bijdragen tot duurzaam gebruik van de natuur.

Irene Van Dijk, van het Minov vertelde dat het bewust maken van de leerlingen voor het milieu niet alleen in de klas moet gebeuren. Ook leerlingen uit het Speciaal onderwijs hebben deelgenomen aan dit programma.

Kosteloos internet Magazine

Vertel uw vrienden en kennissen over NIBA

Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk
Vormgeving: Phillip Lutz

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen kunnen zich hiervoor opgeven via de website:

Vul uw emailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de email om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wil ontvangen, laat ons dan even weten waarom. Wij proberen steeds ons product te verbeteren en stellen uw mening zeer op prijs.

U kunt zich afmelden via onze website. Vul uw emailadres in en klik afmelden aan. Klik nu op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op link in de email om uw afmelding correct af te ronden.

Maar u kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden....


Sabi
Betekenissen van hindoe meisjesnamen:
 
Amita: onmeetbaar,
           nog nooit gemeten.
Amala: de zuivere, de
            kuise, zij die
            zonder smetten is 
Amrita: onsterfelijke
Anisha: ononderbroken
Anupa: de allerbeste
Aruna:  zo rood als
            dageraad
Asha:   hoop, verwachting
Ashoka: zij die zonder
              verdriet is
Asima:  de onbegrensde
 
Betekenissen van hindoe jongensnamen:
 
Abhay:  onbevreed
Abhik:   onbevreesd
Achal:   standvastig, trouw
Adesh:  bevel
Adi:       de eerste, de
             belangrijkste
Adit:      van het begin af
Aditya:  de zon
Aghat:   de vernietiger
Agni:     vuur, vurig
Ajit:       onoverwinnelijke
 

Odo
 
Sekrepatu taki: "es esi bun, safri safri bun tu..."
 
Uitleg:
In een van de met de Afrikaase slaven mee-
gekomen overleveringen
werd verhaald van een schilpad die een boom achter zich zag vallen, waarna er gelijk een tak voor hem viel. Hierop zou dit dier deze uitspraak hebben gebezigd. De betekenis is dus:
Haast u langzaam.
 
Bron: Bigi Sma Taki
herkomst van meer dan 2500 spreekwoorden en uitdrukkingen.
2002 Julian H.A. Neijhorst
ISBN: 99914-692-0-6

De Abangan.
 
ABANGAN, de grote meerderheid der Javaanse islamieten die zichzelf wťl tot de islamitische geloofsgemeenschap rekent, maar zich - in tegenstelling tot de Santri - veel minder bekommert om het naleven van de plichten die het geloof hun oplegt. In de praktijk van het godsdienstig leven leggen zij meer de nadruk op een aantal gebruiken, stammend uit de preislamitische periode op Java, zoals de slametan (heilsmaaltijd voor de geesten) en het plaatsen van sadjen (offers). In iedere Javaanse gemeenschap in Suriname vindt men op een groot aantal abangan een kleine groep santri, op wier aanwezigheid, ook bij slametans en andere feesten, door de abangan zeer veel prijs wordt gesteld.
 

Makkas
 
Surinaamse mannen lekker om te voelen.
 
Ik heb me laten vertellen dat Surinaamse mannen toch maar een lekker lijf hebben.
 
Zo lekker dat de douane op Schiphol het niet kan laten om deze heerlijke Surinaamse body's eens lekker te bevoelen.
 
En wie wil niet als man door een lekkere hete sexy douanemeid overal bevoeld en betast worden? Ik zie dat wel zitten.
 
Nu, de Surinaamse diplomatieke delegatie was not amused.
 
Misschien was het geen een lekkere douanemeid.
 
Misschien was het ook wel tegen het protocol. Wie zal het zeggen. 
 
Masra Rodgers klaagde er over en nu mag de Nederlands ambassadeur gaan vertellen, waarom een officiŽle diplomatieke missie zo schofterig behandeld werd.
 

 
Assemblee leden krijgen zakken vol met geld. 
 
De afgelopen weken is er een hele djuku djuku onstaan over de vergoeding van de DNA leden. De volksvertegen-woordigers, zo worden ze genoemd.
De een krijgt nog meer dan de andere. Als je maar zoveel mogelijk vergaderingen bijwoont, dan krijg je toch veel blad.
 
En het volk? Ach die moeten niet zeuren. Die hebben toch zelf deze vertegenwoordigers gekozen?  Hoe zit het dan met de mooie verkiezings-beloften? 
 
Ik zal u vertellen hoe dat werkt.
 
Als u gekozen wil worden, moet u heel veel beloven. Gewoon een beetje liegen, want dat werkt het best. Doen bijna alle politici over de hele wereld, dus waarom zou u daar geen gebruik van maken. Het beste is om niet te overdrijven, maar vertel de kiezers precies wat ze willen horen.
 
Beloof ze bijvoorbeeld belastingverlaging. Horen ze graag. Al weet u dat het niet kan. Als u eenmaal gekozen bent, krijgen ze u toch niet meer weg en kunt straks nog van alles bedenken waarom het eigenlijk toch niet zou kunnen. Niet uw schuld natuurlijk. In Nederland geven ze nu Europa de schuld en dat werkt. Wees eens lekker creatief, het volk is makkelijk te bedriegen.
 

 
Suriname heeft nog twijfels over Amerikaanse militaire steun.
 
De voetbalwedstrijd gaat door. Yankee dollar of niet. De Amerikaanse regering eist dat hun militairen dag en nacht een wapen bij zich mogen hebben. Ook als zij een discotheek of restaurant bezoeken. En dat laatste is nu net wat onze regering niet wil hebben. Einde oefening, wapens weg.
 
Van ons mogen ze best hun wapens houden, maar dan niet in de stad. Geef ze lekker alles op Moengo. Er is daar al alles wat ze nodig hebben. Mooie vrouwen, water, jungle en een vliegveld en goed te verdedigen.
 
En als het te heet onder de voeten wordt kunnen ze altijd nog snel naar Frans-Guyana uitwijken. Een permanente oefenbasis? Ja dat kan best. Kost een beetje meer, maar de yankee dollar is echt wel een beetje rekbaar.
 
Voordelen: militaire rust in het land, dollar inkomsten en je hebt geen last van ze, want ze moeten op Moengo blijven. En de moegonezen zijn de yankee mentaliteit / dollar al gewend toch?suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update:


  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

  ††