suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      
 

    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 


 2 - September - 2006           Suri Magazine no. 110In deze uitgave:

NATIN en IMEA onderwijs voor Nickerie
Gaandi Nyun Nyun theaterstuk over Ganzee
Bereidverklaringen padieboeren Nickerie
Staatshoofd en regering krijgen uitleg over ICT
CBvS presenteert weer jaarverslagen
Stichting Auteursrechten in Suriname
Concept plan nieuw vreemdelingenbeleid gereed
DC Nickerie in de fout
Tandartsen houden hiv/aids and Oral Health workshop
4,6 miljoen euro voor waterzuiveringprogramma
Minister Amafo brengt rust terug op Havencomplex
Defensie investeert in de toekomst
Lions Clubs Kwatta en Nickerie doneren
Backtrack-route tijdelijk afgesloten
Ambtenaren ronden opleiding met succes af
Tan Faya Basi-actie van de brandweer
Via hersenspoeling afkicken
Registratieplan Richelieu afgerond
SoZaVo en IMWO tekenen overeenkomst
Minister Amafo geeft favoriete gerechten prijs
Ma Retraite Mall zal voorschriften uitvoeren
Wongsodikromoschool winnaar Leespiramide 2006
Gedenkboek 60 jaar PSV
Padvinders Donicie-groep op kamp
Problemen bij uitbetaling AOV
Best geslaagden in de bloemetjes gezet
Schrijversgroep 77
Wisselkoersen
NATIN en IMEA onderwijs voor Nickerie

Discticts-Commissaris van Nickerie, Bhagwatpersad Shankar, hoopt dat met het nieuwe schooljaar een Natin en Imeao opleiding in het rijstdistrict gestart wordt. Er zijn aftastende gesprekken gaande met het ministerie van Onderwijs, dat nog bezig is de zaak te bestuderen.

Districts-Commissaris Shankar, kijkt ook uit naar de mogelijkheid voor een landbouwschool. Van alle studierichtingen is de vraag naar het Imeao het grootst in Nickerie. Scholieren in Nickerie kunnen het VWO en Havo alsook opleidingen voor een LO-akte volgen.

De onderwijsresultaten in Nickerie zijn goed te noemen. De examencijfers van de Surinaamse Technische School Nickerie zijn, vergeleken met het vorig schooljaar, met dertig procent verbeterd. Uit statistieken blijkt dat Nickerie met 85,4 procent, bij het landelijk slagingspercentage voor de GLO-6 toets, het beste resultaat heeft.Gaandi Nyun Nyun theaterstuk over Ganzee

Het theaterstuk Gaandi Nyun Nyun moet meer bekendheid geven aan de Marroncultuur. Door humoristische vertellingen met zang en dans wordt de tragedie van het verzonken dorp Ganzee uitgebeeld.


Afgelopen week repeteerden de spelers voor het laatst tijdens hun generale repetitie. Gaandi Nyun Nyun betekent het oude doen herleven. Het theaterstuk is geschreven door Tolin Alexander.Bereidverklaringen padieboeren Nickerie

Vice-president Ramdien Sardjoe heeft gezegd dat er wordt gewerkt aan de bereidverklaringen van de padieboeren in Nickerie. De bereidverklaringen moeten aan bepaalde criteria voldoen voordat ze goedgekeurd worden door het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeleid.

De voorzitter van de padieboeren, Liakat Mahawatkhan, zegt dat een deel van de padieboeren hun beschikkingen en toewijzingen heeft gekregen. Toch is er wrevel bij de padieboeren want de landmeters vragen hoge bedragen voor hun werkzaamheden, de zogenaamde ontsluitingskosten.

Vice-president Sardjoe zegt op de hoogte te zijn van deze kosten. De overheid geeft ook geen subsidie meer aan de rijstsector. Hierdoor hebben de padieboeren het moeilijker gekregen, zegt Mahawatkhan, maar de overheid kan tegemoet komen door de kanalen en wegen aan te pakken. Om de productiekosten te drukken kunnen de boeren Staatsolie-diesel gebruiken. Mahawatkhan zegt verder dat de padieboeren nog moeten wennen aan Staatsolie-diesel, want hijzelf gebruikt het al acht seizoenen zonder problemen.

De vice-president zei dat hij geen concrete toezeggingen kan doen over de bereidverklaringen van de padieboeren, omdat deze nog door het ministerie van RGB behandeld moeten worden.Staatshoofd en regering krijgen uitleg over ICT

Er wordt gewerkt aan de verbetering van Information Communication Technology (ICT) in Suriname. In het perscentrum van het kabinet van de President werden afgelopen week de bevindingen gepresenteerd van het onderzoek Roadmap to ICT Policy of Suriname. De resultaten zullen worden verwerkt tot een beleidsdocument waarmee de ICT-ontwikkeling in Suriname vorm kan krijgen.


Bij de presentatie waren aanwezig: president Ronald Venetiaan, vice president Ramdien Sardjoe, de ministers en leden van de Staatsraad. Het onderzoek heeft twee maanden geduurd en is uitgevoerd door de Indiase IT expert, Sandip Chatterjee.

Er wordt binnenkort een commissie geinstalleerd die zich zal bezighouden met het ICT-document.CBvS presenteert weer jaarverslagen

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) is helemaal gezond, de schulden zijn betaald en de bank is nu winstgevend. De moederbank heeft afgelopen woensdag de jaarverslagen 2001, 2002 en 2003 overhandigd aan president Ronald Venetiaan.

In de jaarverslagen is een stormachtige ontwikkeling te zien, die de bank heeft doorstaan. Deze jaarverslagen zijn de eerste sinds jaren die weer door de CBvS zijn uitgebracht. Met de rekeningen die elk jaar overlegd moeten worden, is de bank volgens de Governor van de Centrale Bank van Suriname, André Telting, op schema. Hij zegt, dat de leiding van de bank vaak voor moeilijke besluiten heeft gestaan.

President Venetiaan zegt zeer verheugd te zijn dat de Centrale Bank erin geslaagd is deze verslagen uit te brengen. Hij spreekt de hoop uit dat de achterstand die is opgetreden in de achter ons liggende periode, wordt ingehaald.

Het presenteren van jaarverslagen is een wettelijke verplichting. Daarnaast is het maatschappelijk belang dat wordt gehecht aan verslagen erg groot. Internationaal worden de cijfers en de verslagen van de moederbank gebruikt om een land op economisch gebied te beoordelen.Stichting Auteursrechten in Suriname

De samenleving moet bewuster gemaakt worden van intellectuele eigendommen. Dit zei minister Chandrikapersad Santokhi van Justitie en Politie bij de opening van het seminar over dit thema. Het ministerie van Justitie en Politie erkent het belang van bewustwording op het gebied van intellectuele eigendommen.


De auteursrechten in het Surinaamse wetboek dateren van 1913 en zijn dus sterk verouderd. Het seminar is door de afdeling Bureau Intellectueel Eigendom van het ministerie van Justitie en Politie in samenwerking met de World Intellectual Property Organization (WIPO) gehouden. Ook de Stichting Auteursrechten Suriname, SASUR, nam deel aan het seminar.

SASUR heeft overeenkomsten getekend met nationale auteurs, uitgevers en buitenlandse zusterorganisaties. Madhavie Gangapersad is algemeen directeur van SASUR. Het is de bedoeling dat alle Surinaamse muziekauteurs en uitgevers zich aansluiten bij SASUR, zegt hij. Het illegaal overnemen van andermans productie is strafbaar. De organisatie heeft Hugo Essed als jurist en adviseur.

Het seminar werd bijgewoond door vertegenwoordigers van WIPO uit Zwitserland, van Buma-Stemra uit Nederland en Coscap van Barbados.Concept plan nieuw vreemdelingenbeleid gereed

De huidige vreemdelingenwet is achterhaald en vraagt om de nodige wijzigingen en aanpassingen. De voorzitter van de werkgroep Ontwikkeling Vreemdelingenbeleid, Georgine Acton, heeft onlangs het concept beleidsplan aan minister Chandrikapersad Santokhi aangeboden. Afgelopen week werd de tweede meeting gehouden om de belanghebbenden over dit vraagstuk te informeren.

De belanghebbenden mochten ook hun eigen mening geven om te komen tot een beter vreemdelingenbeleid. De minister van Justitie en Politie was aanwezig bij de meeting en zei dat een goed vreemdelingenbeleid onlosmakelijk verbonden is met de economische situatie van een land. De werkgroep Ontwikkeling Vreemdelingenbeleid constateert dat er knelpunten zijn.

Georgine Acton zegt dat de commissie een concept formuleert dat het huidige beleid eenvoudiger moet maken. De aanbevelingen zullen ertoe bijdragen dat het vreemdelingenbeleid kan worden aangepast aan de eisen van deze tijd.DC Nickerie in de fout

De districtscommissaris (DC) van Nickerie, Bhagwatpersad Shankar, heeft de vreemdelingenwet overtreden. Hij heeft verblijfsvergunningen verstrekt, hetgeen indruist tegen de taken van een districtscommissaris. DC Shankar werd zes uren lang verhoord op donderdag 24 augustus over het verstrekken van verblijfsvergunningen.

Tijdens het verhoor is duidelijk geworden dat de DC niet op de hoogte was dat de Vreemdelingenwet is vernieuwd. De wet trad op 1 januari 2005 in werking. In de nieuwe wet is opgenomen dat alleen het ministerie van Justitie en Politie bevoegd is om verblijfsvergunningen af te geven.

Oud-inspecteur van politie Ronald Gajadhar zegt dat het ministerie van Justitie en Politie bezig is met het verbeteren van de voorlichting, waardoor dergelijke incidenten tot het verleden gaan behoren.Tandartsen houden hiv/aids and Oral Health workshop

De tweedaagse workshop Hiv/aids and Oral Health is afgelopen week afgesloten. Tandartsen willen meer betrokken worden bij de aanpak van hiv/aids. Dit zei Alexander Alberga, voorzitter van de Surinaamse Tandheelkundige Vereniging. Weinig mensen die besmet zijn met het virus gaan naar een tandarts. Dit kwam naar voren tijdens de workshop.


Het was voor het eerst dat tandartsen en jeugdtandverzorgers bij elkaar kwamen om te praten over dit thema. Behalve buitenlandse inleiders hebben ook medische specialisten hun bijdrage geleverd.

Verschillende onderwerpen werden aan de orde gesteld, zoals wat de symptomen zijn van aids in de mond en hoe met aidspatienten om te gaan.

Meer dan 75 procent van de tandartsen in Suriname hebben geparticipeerd in de workshop. De vereniging zal de aanbevelingen van de workshop doorgeleiden naar het ministerie van Volksgezondheid.4,6 miljoen euro voor waterzuiveringprogramma

De Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) zal op zes locaties in het land een waterzuiveringsprogramma uitvoeren. Het zuiveringsprogramma is het grootste onderdeel van het Korte Termijn Investeringsprogramma Drinkwaterprojecten, KTID.

Tussen de SWM en het Nederlandse bedrijf Q-Flow is de afgelopen week een samenwerkingsovereenkomst getekend. Met dit project wil de SWM op de zes locaties ongeveer 1100 kuub per uur aan extra water zuiveren. Het gaat om de volgende locaties: Leiding 9 A, Tourtonne, Leysweg, Koewarasan, Meerzorg en La Vigelantia.

Het Korte Termijn Investeringsprogramma Drinkwaterprojecten wordt betaald met de ontwikkelingshulp en de kosten voor het zuiveringsprogramma zijn geraamd op 4,6 miljoen euro. De eerste oplevering wordt over zes maanden verwacht.Minister Amafo brengt rust terug op Havencomplex

De havenarbeiders zijn boos en barricadeerden op dinsdag 29 augustus het Havencomplex met vrachtwagens. Volgens de voorzitter van de Surinaamse Haven- en Transportarbeidersbond (SHTAB), Romeo Chin A Loi, moet er rust komen op de haven.


Hij vindt dat personen bevoordeeld worden ten koste van de 600 arbeiders. De directie van N.V. Havenbeheer heeft een eenzijdige beslissing genomen om de goederen op de haven niet te laten transporteren door de havenarbeiders. Dit heeft tot gevolg dat 600 havenarbeiders brodeloos worden gemaakt.

Chin A Loi zegt verder dat de stuwadoorsbedrijven die nu worden ingezet om de goederen op de haven te transporteren, bedankt moeten worden. Volgens hem zijn deze bedrijven scheepvaartagenten, die geen vergunning hebben. De boze havenarbeiders hebben ook hun beklag gedaan bij het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme.

Bij N.V. Havenbeheer is overeenstemming bereikt over drie probleemgebieden. De directie en de bond van N.V. Havenbeheer hebben samen met minister Alice Amafo, van Transport Communicatie, en Toerisme over een aantal problemen gesproken. Er is een commissie die zal nagaan wie van de truckdrivers en Hyster-operators voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden, om in aanmerking te komen voor een pasje.

Verder hebben de stuwadoorsbedrijven 60 dagen uitstel gevraagd om hun verguning in orde te maken. Volgens de bewindsvrouw waren deze punten de brandende vraagstukken, waarover gesproken is en waarvoor oplossingen zijn aangedragen.Defensie investeert in de toekomst

In vijf verschillende volksbuurten kunnen jongeren gratis sporten. De sportactiviteiten zijn georganiseerd door het ministerie van Defensie. Het is de bedoeling dat de jongeren de vakantie op een verantwoorde en prettige manier kunnen doorbrengen.

Minister Ivan Fernald van Defensie zegt dat het ministerie met deze sportactiviteiten in de buurten een ontwikkeling opgang wil brengen. De bewindsman meent dat het ministerie op deze manier inhoud geeft aan zijn ontwikkelingstaken. Met de sportactiviteiten kan er gewerkt worden aan de vorming, attitude en discipline van jongeren.


Jongeren tussen 8 en 14 jaar kunnen drie keer per week meedoen met slagbal, basketbal, voetbal, touwtrekken en de bekende volksspelen zoals djoel en steltlopen. De sportactiviteiten worden gehouden in de sportcentra Wie Kontren te van Dijk, Sportcentrum Ramgoelam, Boys Sportcentrum te Ma Retraite, het Flora A Sportcentrum en de Tammenga Sporthal te Uitvlugt.

De sportactiviteiten worden gefinancierd door het ministerie van Defensie. De totale kosten zijn beraamd op 8000 Surinaamse dollars. Volgens minister Fernald is het de bedoeling dat deze activiteiten, na evaluatie, volgend jaar weer plaatsvinden en eventueel uitgebreid worden tot een vakantiekamp. De vakantiesportactiviteiten duren tot 22 september.Lions Clubs Kwatta en Nickerie doneren

Drie sociale instellingen van Nickerie kregen een donatie van de Lions Clubs Kwatta en Nieuw Nickerie. De donaties zijn het resultaat van drie samenwerkingsprojecten van de twee clubs. Aan de Lions waren de behoeften van de instanties vooraf kenbaar gemaakt en de clubs hebben hierop ingespeeld.

De eerste donatie ging naar het enige bejaardentehuis van Nickerie, Huize Francis. Enveloppes met inhoud werden aan 25 seniore burgers overhandigd. De Lions hebben ook voor het middagmaal gezorgd.

Hierna werd het kindertehuis Gaytrie bezocht. Aan dit tehuis werd een splitunit-airco geschonken. De airco zal de computerruimte, bibliotheek en opslagruimte koelen. De verantwoordelijkheid voor de 30 kinderen die hier worden opvangen ligt bij de stichting Lalla Rookh.

Als laatste werd het kindertehuis De Open Poort bedacht. Meer dan 50 kinderen ontvingen de Lions-leden in de recreatiezaal. Dit tehuis kreeg zes matrassen geschonken. Door veelvuldig gebruik van de matrassen moesten er enkele afgeschreven worden, waardoor een tekort was ontstaan. Volgens beheerder Dennis Filemon zullen de matrassen goed gebruikt worden.

De realisatie van deze drie projecten heeft meer dan SRD 3000 gekost. De Lions van beide clubs werken nu naar het volgend project, dat in Commewijne uitgevoerd zal worden. Ook hebben zij plannen om binnenkort een groot sportevenment te organiseren voor jongeren.Backtrack-route tijdelijk afgesloten

De backtrack-route werd streng bewaakt. De sluiting van de backtrack-route hield verband met de verkiezingen die in Guyana werden gehouden.

Drie dagen lang mocht niemand via de backtrack-route de grens over van Nickerie naar Guyana, of omgekeerd, zei de districtscommissaris van Nickerie, Bhwagwatpersad Shankar. Iedereen was verplicht gebruik te maken van de officiele grensovergang. En iedereen werd gecontroleerd.

Militairen bewaakten niet alleen de grens, maar ook de wegen van en naar Nieuw-Nickerie. Er waren verschillende controleposten. Volgens de DC ging het om een oefening die door het leger werd uitgevoerd en hij zei dat bezoekers en Nickerianen niet ongerust hoeven te zijn.Ambtenaren ronden opleiding met succes af

Meer dan 100 ambtenaren hebben de opleiding van het ministerie van Binnenlandse Zaken met succes afgerond. Ze mochten hun diploma's in ontvangst nemen. De cursus heeft twee jaar geduurd en is verzorgd door de afdeling Vorming en Opleiding van het ministerie van Binnenlandse Zaken.


Het doel van de ambtenarenopleiding is ambtenaren bewuster te maken van de eisen die horen bij hun taak. Dit moet erin resulteren dat de rol die men als werknemer heeft, zo doeltreffend mogelijk wordt vervuld.

In het programma is inzicht gegeven in staatsrechtelijke ordening en de organisatie van de overheid. Het bijbrengen van voor het werk bij de overheid relevante taalvaardigheid, was ook onderdeel van het lesprogramma.Tan Faya Basi-actie van de brandweer

Het korps brandweer Suriname is met de actie "Tan Faya Basi" van plan om nog meer branden voor dit jaar te voorkomen. In vergelijking met vorig jaar constateert de brandweer dat er dit jaar te veel branden zijn geweest. In 2005 waren er in totaal 444 buitenbranden en tot en met juni van dit jaar was het aantal buitenbranden al 200.

De campagne is nodig omdat gebleken is dat er nog steeds mensen zijn die vuil verbranden op de berm. Dit is vooral in de droge tijd heel gevaarlijk. Brandweerwoordvoerder Glenn Cooman zegt dat het verbranden van vuil op of langs de bermen verboden is.

Hij zegt ook dat de rook die vrijkomt schadelijke bestanddelen bevat. Tijdens de campagne "Tan Faya Basi" zal de brandweer intensieve voorlichting geven aan bedrijven. Ook de verschillende vakantiecentra zullen tijdens deze actie door de Brandweervoorlichting worden bezocht.

Verder heeft de brandweer ook een sms-toto, waaraan een ieder mee kan doen. De campagne "Tan Faya Basi" duurt tot 15 oktober en het korps hoopt de gemeenschap in die periode bewuster te maken.Via hersenspoeling afkicken

Voor mensen die aan de rand van de maatschappij terecht zijn gekomen, is er nog hoop. Dat blijkt uit het programma van het opvangcentrum Geloof en Liefde, waar drugs- en alcoholverslaafden kunnen afkicken. Dit opvangcentrum maakt deel van The Tabernacle of Faith and Love Ministries.

Afgelopen week werd de eerste groep van negen gasten uitgezegend, die na succesvolle afronding van het afkickprogramma terug gaan naar de maatschappij. De heren werden gezegend door de voorgangers van de gemeente, pastor Eric en Henna Tjin Kon Kiem.

Peggy Adney, directeur van het opvangcentrum, zegt dat vertrouwen op God de basis van de begeleiding is. Wanneer de gasten binnenkomen, begint de afkickfase, waarbij geen medicatie wordt gebruikt. Het programma dat afgewerkt wordt, duurt zestien maanden en bestaat uit een rehabilitatie en een re-socialisatiefase.

Rudi Karsodikromo is een van de personen die het programma met succes hebben afgerond. Hij zei dat er in de eerste fase wordt gewerkt aan je gedrag, je karakter en wat er verkeerd is gegaan in je leven. Tijdens de tweede fase wordt aandacht besteed aan terugkeer in de maatschappij.Registratieplan Richelieu afgerond

De eerste fase van de registratie van het stedebouwkundig plan Richelieu is afgerond, aldus minister Setrowidjojo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Ondanks het huidige bestand heeft het ministerie toch een nieuwe registratie gehouden. Volgens de minister zijn er in het huidige bestand mensen opgenomen die een woning zoeken. Bij de registratie van Richelieu gaat het om een stedebouwkundig project.

Het woningbouwproject te Tout Lui Faut loopt gestadig. China heeft 200 low-cost woningen aan de Surinaamse regering geschonken. Er komen tien eenkamer-, 60 tweekamer- en 130 driekamerwoningen. Volgens de bewindsman is dit het begin.

De minister benadrukte dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zich toelegt op het huisvestingsbeleid en dat het uitgeven van gronden een aangelegenheid van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeleid is.SoZaVo en IMWO tekenen overeenkomst

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting(SoZaVo) en het Instituut voor Maatschappelijk Wetenschappelijk Onderzoek (IMWO) hebben een overeenkomst getekend. Dit houdt in dat het IMWO belast wordt met de verwerking en het analyseren van de gegevens van het woningbehoefteonderzoek dat werd gekoppeld aan de registratie voor het project Richelieu.

Voor het ministerie van Sociale Zaken plaatste de directeur Volkshuisvesting, Verwey, zijn handtekening onder het document. Verwey zei dat het directoraat Volkshuisvesting bij op te zetten woningbouwprojecten rekening zal houden met de wensen van toekomstige bewoners.

Omdat Richelieu geen slaapstad moet worden, is het ook de bedoeling een enquete te houden bij het bedrijfsleven en de publieke sector om na te gaan hoe groot hun interesse is, zodat terreinen hiervoor gereserveerd en beschikbaar kunnen worden gesteld. Hij benadrukte nogmaals dat registratie niet betekent dat betrokkene automatisch in aanmerking komt voor een woning.

Dit jaar nog zullen civiel-technische werkzaamheden worden uitgevoerd om een aanvang te maken met het aanleggen van de infrastructuur voor het project.Minister Amafo geeft favoriete gerechten prijs

Minister Alice Amafo heeft tijdens de eerste Celebrity Chef-avond op vrijdag 25 augustus cassavesoep, podosiri met kwak en afingisoep gekozen als speciaal menu. Voor de Celebrity Chef-avond nodigt het hotel Torarica een bekende Surinamer uit, die door opgave van zijn of haar favoriete gerechten een menu voor die avond kan samenstellen.


De keuken bereidt aan de hand van wat is doorgegeven de maaltijden, zodat iedereen deze kan proeven. Vier keer per jaar zullen bekende Surinamers uit verschillende maatschappelijke geledingen uitgenodigd worden om hun keuze op het menu te plaatsen. De volgende Celebrity Chef-avond is over drie maanden.Ma Retraite Mall zal voorschriften uitvoeren

De brandweer en de directie van de Ma Retraite Mall zullen gezamenlijk werken aan de brandveiligheid. Ook het waarborgen van de veiligheid van bezoekers zal aandacht krijgen. Dat is de afgelopen week overeengekomen tijdens een onderhoud dat directeur Nel Tjon Kie Sim en zijn advocaat hadden met de leiding van de brandweer.

Deze Mall haalde het nieuws, waarbij de leiding van de brandweer bekendmaakte dat het gebouw onveilig is voor bezoekers. De directie heeft zich er bijzonder aan gestoord dat brandmeester Alan Tjon A Tsien dit publiekelijk had gezegd.

Ze dreigde gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de brandweerleiding. Op vrijdag 25 augustus inspecteerde de commandant het gebouw opnieuw en heeft richtlijnen gegeven wat er gedaan moet worden om de veiligheid van de bezoekers te garanderen.Wongsodikromoschool winnaar Leespiramide 2006

De Wongsodikromoschool van het district Para is winnaar geworden van het project "De Leespiramide 2006". Dertien van de achttien deelnemende scholen waren op het complex van het jongensinternaat Elisabeth's Hof om de afsluiting van het leesbevorderingsproject te vieren.

Er waren scholen uit Para, Nickerie, Wanica en Paramaribo aanwezig. Het thema van deze dag was Vriendschap. Ongeveer 350 leerlingen uit de vijfde en zesde klasse van de deelnemende scholen hebben een uitgebreid programma gevolgd, bestaande uit het beantwoorden van quizvragen, een actief spel, creatieve bezigheden en het eindspel. Verantwoordelijk voor de Leespiramide is de Stichting Projecten Protestants Christelijk Onderwijs Suriname.Gedenkboek 60 jaar PSV

President Ronald Venetiaan ontving op vrijdag 25 augustus het eerste exemplaar van het jubileumboek van de Progressieve Surinaamse Volkspartij, PSV. Dit boek is uitgegeven in het kader van het 60-jarig bestaan, van de partij. Het PSV-gedenkboek gaat over de geschiedenis van de partij de afgelopen 60 jaar.


Oud-voorzitter van de PSV Emile Wijntuin en de huidige voorzitter Ronald Grünberg legden een krans bij het standbeeld van de oprichter van PSV, pater Weidmann. Bij de kranslegging was pater Bas Mulder aanwezig, die voorging in gebed en de zegen uitsprak over de partij en haar leden.

Pater Weidman heeft de PSV 60 jaar geleden opgericht. Voor hem was het gezin de basis voor een gezonde samenleving. Voorzitter Ronald Grünberg vertelde dat het gezin nog steeds zo belangrijk is. De PSV staat ook in deze tijd achter de idealen van de grondlegger.Padvinders Donicie-groep op kamp

De padvinders van de Pater Anton Donicie-groep die van 24 augustus tot en met 5 september "op kamp" zijn op de Antillen, hebben reeds enkele dagen achter de rug. Bij aankomst werden zij opgewacht door de vertegenwoordiger van Scouting Antiano. De groep heeft ook haar opwachting gemaakt bij de gezaghebber.

Ook consul-generaal Timmer heeft de scouts toegesproken en wees ze op hun jeugd. Zaken als drugs, alcohol, seksualiteit en ontwikkeling waren enkele onderwerpen die zij belichtte. De scouts zijn goed ontvangen en konden een boottocht maken in de haven en een verkenningstocht in het stadsdeel Punda.

De padvinders hebben deelgenomen aan een rondmars en een bezoek gebracht aan de E.B.G.-kerk Maranatha. Voorts zullen zij samen met de scouts van de Antillen deelnemen aan een speciaal programma in Caracasbaai, waarbij padvindersactiviteiten centraal staan.Problemen bij uitbetaling AOV

Het ontvangen van de Algemene Ouderdag Voorziening (AOV) is nog steeds een probleem voor vele seniore burgers. Dit kwam naar voren in De Nationale Assemblee. Het lid Sital zei dat de AOV-gelden nog niet gestort zijn en dat de minister van Regionale Ontwikkeling dit bevestigd had.

Yvone Raveles van DNP zei op haar beurt dat haar ten ore was gekomen dat de ambtenaren de betalingen doen op tijdstippen dat de mensen soms niet thuis zijn of op hun kostgrondje, waardoor zij de betaling missen. De gelden worden dan niet uitgekeerd zei Raveles. Vice-president Ramdien Sardjoe sprak deze beweringen tegen.

Verschillende DNA-leden pleitten vooral voor de binnenlandbewoners die de AOV-gelden niet op tijd ontvangen. De AOV-gelden voor deze maand zijn inmiddels overgemaakt door de overheid. Het ligt nu aan de banken om dit verder af te handelen.Best geslaagden in de bloemetjes gezet

De best geslaagden van de basisscholen werden in de bloemetjes gezet. De leerlingen van basisscholen over heel Suriname, kregen een rondleiding op het bakovenbedrijf Jarikaba, waarna ze een lunch werd aangeboden. De leerlingen moesten minimaal 59 punten voor 7 vakken hebben behaald voor zowel het schoolrapport als de selectieve toets.

Ish Kamil Ramautarsing is de best geslaagde van de selectieve toets. Hij heeft in totaal 68 punten gehaald en zat op de St. Aloysiusschool. Ish mocht met een nieuwe fiets en andere prijzen naar huis. Drie andere leerlingen hebben 66 punten gehaald voor de 7 vakken.


61 leerlingen participeerden in het project Go Glo, van de Rotary Club Paramaribo Residence. De Rotary Club Paramaribo Residence houdt dit evenement voor de vijfde keer, waarbij leerlingen van de zesde klas van de lagere school met de beste resultaten, voor de selectieve toets, gehuldigd worden.
 
NIBA Suri Magazine

Week 35 / 06

Kosteloos
Internet Magazine

Hoofdredacteur:
Henry Strijk

Eindredactie:
Clifford Brathwaite
John Brouwer de Koning

Fotoredactie:
Myra Winter

Foto's :
Rikky Doekhi
(tenzij anders aangegeven)

Vormgeving:
Webteam
Suriname


Oplage: 55.200

Uitgever:
Stichting
Suriname


U kunt NIBA ook printen en op die manier doorgeven aan anderen.Aanmelding

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen, kunnen zich hiervoor opgeven via de website:

www. deniba. nl

Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor de verzending van NIBA en wordt niet aan derden doorgegeven.

Vul uw e-mailadres en naam in en klik op aanmelden en daarna op versturen.

U ontvangt een binnen 24 uur bevestiging van ons.

Let op !
Stuur deze bevestiging aan ons terug, door op beantwoorden of reply te klikken. Alleen dan kan uw aanmelding verwerkt worden.

(MSN en Hotmail adressen geven soms problemen bij het ontvangen van NIBA)

Afmelding

U kunt zich afmelden via onze website.

Vul uw e-mailadres en naam in en klik op afmelden en daarna op versturen.

U ontvangt binnen 24 uur een bevestiging van ons.

Let op !
Stuur deze bevestiging aan ons terug, door op beantwoorden of reply te klikken. Alleen dan kan uw afmelding verwerkt worden.
Foto: DWT

Oom John was een grote inspirator, een stuwende kracht achter de Ware Tijd. Hij was de ware fotograaf en heeft veel gedaan voor de fotografie.

De pionier en mede-oprichter van de Ware Tijd, Johan Robert Tjien-Fooh, ook bekend als Oom John, is afgelopen week op de Chinese begraafplaats Fa Tjauw Koen San te ruste gelegd.

Familieleden, personeel van De Ware Tijd, vrienden en kennissen woonden de begrafenis bij. Hij was de laatste van de drie pioniers die nog in leven was. Oom John is op vrijdag 25 augustus op 74 jarige leeftijd in zijn slaap overleden.

Johan Robert Tjien- Fooh was vader van 4 kinderen.Politieberichten

Sportieve jeugdigen

In het kader van de grote vakantieperiode stelt het Korps Politie Suriname, voor de Surinaamse jeugd van 6 t/m 18 jaar, de sportaccommodaties in het Politie Opleidingscentrum aan de Commewijnestraat gratis beschikbaar gedurende de weekeinden in september 2006.

De sportievelingen mogen op de zaterdag en de zondag - van 10.00 tot 17.00 uur - gebruik maken van het voetbalveld, basketbalveld, zwembad en de sportzaal. Toezicht in het zwembad zal worden verzorgd door in het zwembad aanwezige Life guards.

Het Korps Politie Suriname vraagt aan buurtorganisaties, kindertehuizen, kinder- opvangcentra en jeugdverenigingen om van deze gelegenheid gebruik te maken. In het Opleidingscentrum kan men zich op de zaterdag en zondagen aanmelden, waarbij voor opvang en begeleiding zal worden gezorgd.

Jacky Lape opgepakt

De politie van Albina heeft de voortvluchtige arrestant Jacky Lape opgepakt. Er was een tip binnengekomen dat de man de laatste tijd frequent tussen Paramaribo en Albina reisde.

Lape zat in voorarrest toen hij op 18 juli 2004 ontsnapte uit het cellenhuis aan de Limesgracht. Lape wordt verdacht van diefstal middels geweldpleging.

Zakkenrollers

Het is gebleken dat er in deze vakantieperiode vele personen het slachtoffer van zakkenrollerij in de binnenstad zijn geworden. In de drukte, waarbij personen bezig zijn met de aanschaf van schoolbenodigdheden, slaan deze dieven toe.

Vanaf begin augustus tot op heden zijn 61 gevallen bij de politie Keizerstraat geregistreerd. De politie doet een dringend beroep op de gemeenschap om hierop alert te zijn. Laat uw tas niet openstaan.

Zodra u wat uit uw tas hebt gehaald, sluit deze dan onmiddellijk en draag de tas met de sluitzijde naar uw lichaam gekeerd. Voer bijvoorbeeld geen mobiel telefoongesprek, omdat de ervaring heeft geleerd dat u dan alles wat er in uw omgeving gebeurt uit het oog verliest.

Aanrijding met dodelijke afloop

Een 41- jarige bromfietser Atmanand Gokoellal is bij een aanrijding met een personenauto op de Martin Luther Kingweg, ter hoogte van de Zondagmarkt, overleden. De man reed vanuit de richting Paranam naar Paramaribo, terwijl de auto in tegenovergestelde rijrichting reed.

De bromfietser heeft kennelijk moeten uitwijken voor een auto die, komende vanuit een zijweg, hem geen voorrang verleende, waardoor het slachtoffer op de autoweg terecht kwam. Hier werd het slachtoffer door de uit tegenovergestelde richting komende auto aangereden, waarop hij op slag dood was.

De bestuurder van het voertuig die geen voorrang verleende is doorgereden. Zowel de auto als de bromfiets zijn aanzienlijk beschadigd. De autobestuurder bleek in het bezit van een geldig rijbewijs en verkeerde niet onder invloed van alcohol. De bromfietser is de 58e verkeersdode dit jaar.

Afluisteren telefoongesprekken ter discussie

ORANJESTAD

De advocaat van E.R. wil de rechter-commissaris horen als de rechter oordeelt dat bepaalde telefoongesprekken van zijn client rechtmatig zijn afgeluisterd. E. wordt verdacht van betrokkenheid bij de grote drugszaak project 2006-01. De raadsman betwist deze rechtmatigheid. Het Openbaar Ministerie (OM) eist zeven jaar gevangenisstraf.

E. zou leiding hebben gegeven aan drie personen die koeriers ronselden om cocaine naar Nederland te smokkelen. De cocaine werd beschikbaar gesteld door G.R. Het OM eiste in juli tegen beide mannen een gevangenisstraf van zeven jaar. De advocaten van de twee verdachten betoogden dat de bewijslast tegen hun clienten voor een deel onrechtmatig was verkregen. De recherche had telefoongesprekken van zowel E. als G. afgeluisterd. Volgens de advocaten vond dit afluisteren onterecht plaats en mochten de processen-verbaal van de gesprekken niet worden beschouwd als bewijsmateriaal.

De rechter-commissaris bepaalt tijdens een justitieel onderzoek of de politie telefoongesprekken van een verdachte mag afluisteren. De rechter beoordeelt de beslissing van de rechter-commissaris. Om dat te kunnen beoordelen moet de rechter beschikken over alle documenten op basis waarvan de rechter-commissaris het besluit genomen heeft. Die documenten waren er tijdens de behandeling van de strafzaak in juli nog niet allemaal. Het OM kreeg opdracht om alle betreffende processen-verbaal te verzamelen en de rechter stelde de uitspraak tegen E. en G. uit tot augustus.

De officier van justitie zei tijdens die zitting van afgelopen vrijdag dat bij zowel E. als G. aanvankelijk andere telefoonnummers werden afgeluisterd. "Tijdens dit tappen hoorde de recherche beide verdachten zeggen dat ze voortaan op andere telefoonnummers bereikbaar waren. Het OM heeft vervolgens toestemming gevraagd en gekregen om deze nieuwe telefoonlijnen te mogen afluisteren." Volgens de officier van justitie is het dus niet de vraag of het OM juist handelde met het afluisteren, maar of de toestemming al dan niet terecht is gegeven.

Het OM stuitte bij het verzamelen van alle processen-verbaal op twee problemen. Tegen in ieder geval een van de verdachten loopt een ander rechercheonderzoek. "De belangen in dit onderzoek zijn groot genoeg om niet alle documenten openbaar te maken."

Een ander probleem was dat de machtiging van E. niet was afgegeven door de rechter-commissaris zelf, maar door een plaatsvervangend rechter-commissaris. "Het OM moet u er op wijzen dat u deze plaatsvervanger was en dat u dus niet bevoegd bent om te beslissen of de machtiging van E. terecht was", aldus de officier van justitie tegen de rechter. De advocaat van G. zei dat zijn client ontkent dat het nieuwe telefoonnummer van hem is.

De raadsman van E. gaf aan dat een persoon verdacht moet zijn van een ernstig feit, voordat diens telefoon mag worden afgeluisterd. "Mijn client was op het moment van het afluisteren geen verdachte. Als de rechter-commissaris vindt dat mijn client wel verdacht was, wil ik de rechter-commissaris graag horen." Verder vond de raadsman dat het OM niet zomaar stukken mag achterhouden.

"Volgens de wet moeten tijdens de rechtszitting alle stukken voorhanden zijn. Als het OM stukken wil achterhouden, moet de rechter-commissaris toestemming geven. Die toestemming zit niet in het dossier." Volgens de officier van justitie geldt het openbaar maken alleen voor processtukken. De processen-verbaal van de betreffende afgeluisterde telefoongesprekken waren volgens de officier van justitie geen processtukken. De rechter doet op 8 september uitspraak.

Term non grata mag

WILLEMSTAD

Het Openbaar Ministerie stelt naar aanleiding van de aangifte van Dekker geen strafvervolging in tegen de politici die de zakenman persona non grata verklaarden.

"Het gebruik van de term is in het dagelijks spraakgebruik niet ongewoon", verklaart persofficier Giselle Veen-Jonkhout. Het OM meent daarom dat er geen sprake is van strafrechtelijk belediging dan wel smaad.

Aanhouding verdachte in moord Montoya

WILLEMSTAD

De politie heeft een aanhouding verricht in verband met de moord op pastoor Alejandro Montoya. De 43-jarige man R.I.J., die volgens onbevestigde berichten in andere media bekendstaat onder de naam Naldo, is aangehouden in Bandariba ter hoogte van de Heuvel Snack.


Bron: KPS SurinameDe Wisselkoers

De koersen zijn indicatie- koersen en geven de waarde aan van onze
Surinaamse Dollar
per 2 September 2006 t.o.v. de volgende buitenlandse valutasoorten.

Voorbeeld:
Als u 1 US Dollar verkoopt aan de Centrale Bank krijgt u daarvoor op dit moment 2,71 SRD voor terug
(exclusief transactiekosten)

De Surinaamse dollar is gekoppeld aan de US dollar

Bij wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
U verkoopt:   2,71
U koopt:        2,78

EURO
U verkoopt:     3,473
U koopt:          3,563

POUND STERLING
U verkoopt:    5,163
U koopt:         5,296

Ned. Ant. GLD.
U verkoopt:    1,507
U koopt:         1,563

Voor bankpapier

U.S. DOLLAR
U verkoopt:    2,71
U koopt:         2,78

EURO
U verkoopt:    3,463
U koopt:         3,573

POUND STERLING
U verkoopt:    5,126
U koopt:         5,306

Ned. Ant. GLD.
U verkoopt:    1,507
U koopt:         1,563


Bron: Centrale Bank van SurinameSchrijversgroep
77

Radionieuws

Op maandag 4 september kunt u luisteren naar een uitzending waarin Willy Alberga praat met Marilyn Simons. Marilyn Simons vertrekt binnenkort naar Antwerpen om haar boek Koorddansers te presenteren.

Marilyn werd onlangs winnares in een literatuurprijsvraag uitgeschreven door de Stedenband Antwerpen / Paramaribo.

Marilyn werd in maart van dit jaar ook winnares van de verhalenwedstrijd die was uitgeschreven in het kader van het literatuurfestival Werelden in Ontmoeting. Zij won de eerste prijs in de categorie gevestigde schrijvers. Marilyn is in Suriname bekend van verschillende kinderboeken en haar verhalenbundel Carroussel.

Jeffrey Quartier ook naar Carifesta

Jeffrey Quartier, die onlangs met zijn lied Still mine in de prijzen viel bij het Suripop componistencontest, maakt deel uit van de delegatie die Suriname op literair gebied zal vertegenwoordigen op Carifesta 9. Hij komt in de plaats van Willy King, die om persoonlijke redenen moest afzeggen.

Jeffrey is sinds 2003 actief als dichter. Speciaal voor Carifesta zal hij een nieuwe bundel gedichten uitbrengen.

Boeken voor Carifesta Bookfair

De Surinaamse overheid stelt schrijvers in de gelegenheid hun boeken te exposeren en te laten verkopen op de stand die Suriname zal hebben op de Carifesta Bookfair. De Carifesta Bookfair is een belangrijk onderdeel van het literair gebeuren tijdens Carifesta.

De bookfair wordt gehouden van 23 augustus tot en met 1 oktober 2006 en is dagelijks geopend van 10.00 - 18.00uur. Schrijvers die boeken willen meegeven moeten deze uiterlijk 6 september inleveren bij Ismene Krishnadath (520513, van te voren bellen).

Het gaat hierbij om boeken of tijdschriften in het Engels. Van elke titel mogen maximaal 10 exemplaren worden ingeleverd met de prijs in US dollars aangegeven op een inleverbon. Bij terugkeer wordt binnen 30 dagen afgerekend met de schrijver.

Surinaamse en Vlaamse literatuur in Antwerpen

Bij de prijsuitreiking in Antwerpen van de verhalenwedstrijd die georganiseerd was door de Stedenband Antwerpen/Paramaribo op 6 september 2006, zal er tevens een literaire ontmoeting zijn tussen tussen Suriname en Vlaanderen. Aan de dialoog doen o.a mee Els Moor, Joke van Leeuwen, Els Beerten, Anoushka Small, Annelies Aside Erick Vlaminck en Michiel van Kempen.

Aan de dialoog gaan twee inleidingen vooraf. Michiel van Kempen houdt een presentatie over Surinaamse literatuur in het algemeen en Els Moor gaat in op Surinaamse kinderliteratuur. Hierin geeft ze aan wat typisch Surinaams is in deze literatuur, maar ook waarin zij overeenkomt met kinderliteratuur in het algemeen. Tijdens de discussie zullen vooral overeenkomsten en verschillen met de Vlaamse literatuur gezocht worden.
Rectificatie

In NIBA 109 stond er in het bericht over het spaarlampenproject abusievelijk vermeld dat de besparing op jaarbasis voor de Energie Bedrijven Suriname (EBS) 23 miljoen US dollar zou opleveren. Dit is fout. Het bedrag is 3 miljoen US dollar.

Er stond in dezelfde editie bij het bericht over de zanger Brace op bezoek bij first lady Liesbeth Venetiaan-Vanenbrug, dat de zanger geboren is op het eiland Surabaya terwijl dit had moeten zijn de stad Surabaya.

De hoofdredactie


  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA