suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      


    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 21 - Januari - 2006           Suri Magazine no. 79In deze uitgave:

Minister Gilds houdt de eer aan zich zelf
Energie Advies Commissie
VS ondersteunt Suriname bij strijd tegen criminelen
Sipaliwini wordt opgenomen in het decentralisatieproces
Informatiegids met achtergrond over de klimaatverandering
SAS houdt presentatie Auteursrechten Suriname
Topdelegatie International Development Bank
Echtpaar Brug 50 jaar getrouwd
VHP vierde 57-jarig bestaan
Best of the Best Blue Ribbon-prijs
Samenwerking bij criminaliteitsbestrijding
Eenmaal gekozen mag je het volk niet vergeten
Persverklaring raad van ministers
Wacht even, Weest gerust, Alles komt terecht
Geselecteerde Gender Statistieken Suriname
Project kleinschalige goudwinning reguleren
Zeer actieve loodgieter
Oplichter van Chinezen aangehouden
Gezochte Steven Saiwini Sanko meldt zich
Beleefdheidsbezoek Ambassadeur van Slowakije
Twee dagen oud vondelingetje
Straatroof met jachtgeweren
Bolletjesslikker met vals paspoort
Familieleden identificeren stoffelijk overschot
Vijf verdachten Supermarkt Summit aangehouden
Bekentenis verduistering door vier personeelsleden
Verdachte politieambtenaar voorgeleid
Voorlopig resultaat inzake overlijden Witish Dewnarain
Dringend beroep op getuigen
Schrijversgroep 77
De Agenda
De wisselkoersen
Minister Gilds houdt de eer aan zich zelf

niba - niba suri magazine
     Minister Gilds heeft afgelopen donderdag j.l. per onmiddellijk zijn ontslag ingediend als minister van Handel en Industrie. Dit deed hij na een verklaring van het Openbaar Ministerie in Paramaribo, waarin melding werd gemaakt van mogelijke betrokkenheid van Gilds bij het witwassen van drugsgelden, vermoedelijk afkomstig zijn neef Andy Groenewoud.

In het vorige kabinet was hij minister van Justitie en Politie. "De minister heeft de officiŽle status van verdachte", aldus procureur generaal Punwasi, na de mededeling dat het onderzoek naar criminele activiteiten van Andy Groenewoud en anderen, zich in een ver gevorderd stadium bevindt. Het OM heeft bij de Nederlandse justitie een rechtshulpverzoek in deze kwestie ingediend. Ook wordt Ex-minister Gilds verdacht van deelname aan een criminele organisatie.

Deze kwestie kwam in de openbaarheid, nadat de 31-jarige Andy Groenewoud een voormalig bagage-afhandelaar op Schiphol voor de Nederlandse rechter moest verschijnen in verband met het witwassen van gelden. Groenewoud had samen met zijn vriendin een klein koeriersbedrijfje. Eind 2004 en begin 2005 kocht hij plotseling vier panden in Amsterdam, in totaal voor bijna een miljoen euro.

Bij doorzoekingen van zijn huis en bedrijf trof de politie ruim een miljoen euro contant geld aan, duizenden cd's en dvd's en kasten vol dure kleding. Ook had hij de beschikking over verschillende auto's. Andy had volgens de Nederlandse justitie ook grote plannen in Suriname, waar hij al wat huizen had gekocht. In Suriname had Andy, naar zijn zeggen, zijn oom Siegfried Gilds gemachtigd voor hem op te treden.

Ex-minister Gilds was zeer verontwaardigd over het feit dat zijn neef hem noemde en ontkende bij hoog en bij laag via de pers enige betrokkenheid en de zaakwaarnemer van Andy Groenwoud te zijn. Hij keurde de handelingen van zijn neef af en en gaf aan dat iemand die fout handelt voor de consequenties moet instaan.Energie Advies Commissie

De Energie Advies Commissie is door minister Gregory Rusland van Natuurlijke Hulpbronnen geÔnstalleerd en moet binnen 90 dagen een rapport uitbrengen met de verschillende vraagstukken binnen de sector.

De "Energie Advies commissie bestaat uit 10 leden die bekend zijn met het energie vraagstuk. De bewindsman zei dat energie belangrijk is voor de ontwikkeling van Suriname. De voorzitter van de Energie advies commissie is Ruben Yang De commissie is benoemd voor 1 jaar.VS ondersteunt Suriname bij strijd tegen criminelen

Het Parket van de Procureur Generaal kan tien computers extra aansluiten op zijn netwerk. Dit is mogelijk gemaakt door de Verenigde Staten van Amerika, die het Parket 10 geavanceerde computers en printers heeft geschonken.

De VS-ambassadeur, Marsha Barnes, deed de overhandiging aan de Procureur Generaal, Subhas Punwasi. Deze schenking is de uitvoering van een overeenkomst, die vorig jaar door de regering van de VSA en de Surinaamse regering is ondertekend.

De Verenigde Staten van Amerika ondersteunt Suriname bij de strijd tegen criminele activiteiten, met de nadruk op drugssmokkel, witwaspraktijken en mensensmokkel.Sipaliwini wordt opgenomen in het decentralisatieproces

Het district Sipaliwini wordt opgenomen in het decentralisatieproces. Dit meldt het ministerie van Regionale Ontwikkeling in een persbericht. Op het commissariaat van het district Sipaliwini werd de financiŽle decentralisatie gepresenteerd voor de districtsraadsleden.

Deze presentatie vond plaats in overleg met districtscommissaris, Rudi Strijk en de managing - director van het Decentralization and Local Government Strengthening Program, DLGP, de jurist Basharat Ahmadali. De DR-leden zijn geÔnformeerd waaraan het district zou moeten voldoen om in aanmerking te komen voor financiŽle decentralisatie.

In de eerstvolgende vergadering zal de districtsraad haar besluit bekend maken, met een intentieverklaring aan de minister van Regionale Ontwikkeling om het programma uit te voeren. Bij staatsbesluit zal de regering beslissen wanneer de wet financiŽle decentralisatie in werking treedt.Informatiegids met achtergrond over de klimaatverandering

De Media introductie dag die van start is gegaan moet een bijdrage leveren aan de bewustwording van de klimaatverandering. Het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname, Nimos, heeft samen met twee consultans, Thera's Publications en The Caribbean Institute een informatiegids met achtergrond over de klimaatverandering uitgebracht. De toename van broeikasgassen in de atmosfeer leidt tot klimaatverandering en de opwarming van de aarde.

Als onderdeel van het project is een televisiedocumentaire geproduceerd, waarin voorbeelden worden gegeven van de bedreigingen van ons ecosysteem en de economische activiteiten in de kuststrook als gevolg van de zeespiegelstijging. Er zal ook aan verschillende scholen informatie verstrekt worden. Een van de manieren waarop landen in de wereld iets proberen te doen aan de uitstoot van broekasgassen is via het Klimaatverdrag van Kyoto.

Dit is het eerste internationale verdrag waarin afspraken zijn gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Er wordt verwacht dat in 2050 de gemiddelde opwarming van de regio's van de kleine eilandstaten, inclusief Suriname, tussen de 2 en 2.8 graden Celsius zal zijn.SAS houdt presentatie Auteursrechten Suriname

De stichting Auteursrechten Suriname en Muziekauteursrechten Bemiddelingsbureau Suriname (S.A.S) heeft op het Ministerie van Regionale Ontwikkeling een presentatie gehouden voor de Districts-Commissarissen.

De SAS is de organisatie die in Suriname de belangen behartigt van componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers. De organisatie heeft de DC's breedvoerig informatie verschaft over wat de SAS is, wat zij doen en wat er verwacht wordt, omdat hun rol in rond de muziekauteursrechten belangrijk is.

De DC's verlenen de vergunningen, waaronder ook die welke met muziek te maken hebben. De presentatie werd verzorgd door de Algemeen Direkteur van de SAS, Madhaci Ganga Persad en de Voorzitter Prim Ramlal.Topdelegatie International Development Bank

De Raad van Ministers meldt dat de minister van Financiën, Humphrey Hildenberg, heeft aangekondigd dat er in deze periode een topdelegatie van de International Development Bank in Suriname wordt verwacht.

Het is de bedoeling dat de delegatie de afspraken voor de periode 2006 tot 2010 vastlegt en besprekingen voert over samenwerking. De bewindsman zei ook dat de situatie in Suriname is veranderd en dat daarom met geld van de IDB nu projecten kunnen worden gefinancierd in de productiesector. Hierdoor zal er ook meer werkgelegenheid komen.Echtpaar Brug 50 jaar getrouwd

Het echtpaar Harry en Erna Brug is 50 jaar getrouwd. Voor dit heuglijke feit van 50 jaren liefde en trouw werd een dankdienst gehouden in de Wanica Kerk. Het echtpaar heeft drie kinderen en zes kleinkinderen. De kerkdienst werd luister bijgezet door het vrouwenkoor Maranatha en het gemengd koor "Laus Deo".VHP vierde 57-jarig bestaan

De Vooruitstrevende Hervormings Partij, VHP, vierde haar 57-jarig bestaan. Onder de aanwezigen bevonden zich coalitiepartners, ministers, DNA-leden, en partijsympathisanten. De feestelijkheden begonnen met het gezamenlijk zingen van het Surinaams Volkslied waarna verschillende geestelijken voorgingen in een overdenking.

Het programma werd afgewisseld met optredens. DA'91-partijvoorzitter Winston Jessurun bood namens zijn partij de felicitaties aan en benadrukte de standvastigheid die de VHP steeds aan de dag heeft gelegd met betrekking tot haar beleidsdoelen. Niet alleen feliciteerde de Pertjajah Luhur-voorzitter Paul Somohardjo de jarige VHP, hij maakte ook van de gelegenheid ook gebruik het electoraat te bedanken met het behaalde verkiezingsresultaat.

De voorzitter van A-Combinatie, Ronnie Brunswijk, was in zijn felicitatieboodschap zeer geŽmotioneerd waardoor hij nauwelijks iets kon zeggen. SPA-voorzitter Siegfried Gilds blikte in zijn felicitatieboodschap terug en haalde aan wat de betekenis van de VHP voor ons land is.

NPS-voorzitter Ronald Venetiaan zegt dat mensen al gauw geneigd zijn te zeggen dat er geen reden tot feesten is, omdat het niet gaat om een "bigi jari". Echter is er reden tot feesten als wij kijken naar de wereld en terugblikken en kijken naar de gebeurtenissen in ons land.Best of the Best Blue Ribbon-prijs

De "Best of the Best" Blue Ribbon-prijs is onlangs door Fortune Magazine uitgereikt aan de Aluminum Company of America Inc., Alcoa. Het bedrijf won deze prijs doordat er in de Alcoa Business System Sector enquÍtes werden gehouden.

Op de lijsten van de meest bewonderde bedrijven, heeft Alcoa het hoogst gescoord. Om in aanmerking te komen voor de Blue Ribbon van Fortune moeten bedrijven minimaal vier keer voorkomen op de jaarlijkse bedrijfsprestatielijsten.

Het aluminiumbedrijf was de 97ste op de Fortune 500-lijst en was nummer 223 op de Fortune Global-lijst 500.Samenwerking bij criminaliteitsbestrijding

De ondertekening van een Memorandum of Understanding, M.O.U. geeft aan dat Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba gaan samenwerken op het gebied van criminaliteitsbestrijding. De overeenkomst werd op 14 januari jongstleden getekend door de drie Justitie-ministers, Chandrikapersad Santokhi, David Dick van de Antillen en Rudy Croes van Aruba.

De ondertekening vond op CuraÁao plaats. De bewindslieden willen vanaf het moment van de ondertekening minstens twee keer per jaar overleg voeren over gemaakte afspraken. Er bestond al samenwerking op politiegebied. Nu is die uitgebreid naar onder meer het Openbaar Ministerie en de douane.

Verschillende problemen zullen worden aangepakt, de grensoverschrijdende criminaliteit, drugscriminaliteit, mensenhandel en er zal ook informatie worden uitgewisseld. De drie ministers zijn zelf belast met de monitoring en coŲrdinatie van de uitvoering van de overeenkomst. Door deze overeenkomst zullen rechtshulpverzoeken gemakkelijker kunnen worden ingewilligd.Eenmaal gekozen mag je het volk niet vergeten

De Nationale Assemblee kwam deze week in een openbare vergadering bijeen en boog zich over de aanpassing van verschillende wetsvoorstellen. DNA-voorzitter Paul Somohardjo zegt dat wetsvoorstellen die betrekking hebben op de Caricom Single Market and Economy (CSME), reeds aan het college zijn voorgelegd.

Somohardjo ziet het niet als een knelpunt dat de DNA-leden Ronny Brunswijk en Desiree Bouterse zitting nemen in de vaste commissies van Defensie en Justitie en Politie. Hij gaf aan het besluit hierover te zullen overlaten aan het college.

De verkiezingscampagne voor de verkiezingen van 2010 is voor de Pertjaja Luhur al in volle gang. Somohardjo vindt dat wanneer het volk voor jou gekozen heeft, je het volk niet mag vergeten. Je moet voor het volk blijven werken en het contact onderhouden.Persverklaring raad van ministers

Het bulletin van de Nationale Voorlichtingsdienst van woensdag jongstleden vermeldt een persverklaring dat de raad van ministers op haar wekelijkse vergadering besloten heeft een Energie Advies Commissie in te stellen.

Er is een bedrag van 32.500 Amerikaanse dollar aan Staatsolie gevraagd om ter beschikking te stellen voor de reis van de Concacaf-damesselectie naar Mexico. De minister van Landbouw Veeteelt en Visserij, Kermechend Raghoebarsing, heeft in de ministerraad gezegd dat hij uiterlijko eind februari besluiten zal hebben genomen over de Stichting Machinale Landbouw (SML).

Hij informeerde de raad over de gesprekken met Ernst en Young, die de privatisering van SML moet afronden. De LVV-bewindsman informeerde zijn collega's en de vice-president ook over het deurwaardersexploit dat is gestuurd naar China Zhong Heng Tai. Dit bedrijf heeft tot 11 april de tijd om een bankgarantie te overleggen.

Het bedrijf mag in het Patamacca-gebied een palmoliebedrijf opzetten. Ondanks aandringen van de Surinaamse regering kan het bedrijf nog niet voldoen aan de contractovereenkomst. Ten slotte informeerde minister Raghoebarsing de ministerraad ook over de ontwikkelingen rond de Melkcentrale (MCP).

De MCP dreigt in de problemen te komen, omdat het bedrijf volgens de wettelijke vastgestelde prijs elke liter melk moet opkopen. Er is volgens de LVV-minister een lokale ondernemer bezig met de productie van melk op basis van goedkopere gesubsidieerde poedermelk uit Europa. De RvM heeft de LVV minister gevraagd de volgende week met concrete voorstellen te komen hoe hij denkt het probleem van de MCP op te lossen.Wacht even, Weest gerust, Alles komt terecht

Een grote politicus zou 20 januari 2006 zijn 90ste verjaardag vieren. Johan Adolf Pengel, in de volksmond beter bekend als Jopie Pengel. Van 1963 tot 1969 was hij premier van Suriname. Hij was de eerste politicus die eisen stelde aan het voormalig koloniale bewind.

Hierdoor werd door ons land door Nederland als gelijkwaardige gesprekspartner behandeld. Hij gaf Surinamers een gevoel van waardigheid. Nederland zag hem echter meer als een bedreiging. Door stakingen werd hij in 1969 ten val gebracht.

Bij het standbeeld van Johan Adolf Pengel vond een kranslegging plaats. De voorzitter van de National Partij Suriname (N.P.S.), De Vooruitstreven Hervormings Partij (V.H.P) en de Pertjaja Luhur hielden de toespraken.

De voorzitter van de V.H.P., Ramdien Sardjoe heeft Pengel ook gekend als politicus. Ook de voorzitter van Pertjaja Luhur, Paul Somohardjo heeft Jopie Pengel gekend. Pengel was degene die Somohardjo voor de politiek interesseerde.

De President van Suriname heeft grote bewondering en respect voor Jopie Pengel. De Nationale Partij Suriname is blij met deze herdenking.

niba - niba suri magazine


Johan Adolf Pengel zijn levensspreuk was: Wacht even, Weest gerust, Alles komt terecht. Hij werd geboren op 20 jan 1916 en is overleden op 5 juni 1970. Johan Adolf Pengel is maar 54 jaar oud geworden.

U kunt meer lezen over deze grote zoon van Suriname en andere bekende personen uit de geschiedenis op Suriname -
www . suriname . nu - Onder de menukeuze: Personen - uit de geschiedenis.


Ook werd de redevoering van wijlen Johan Adolf Pengel over "de toekomst van onze vrijheid" werd aan president, Ronald Venetiaan, overhandigd. Dit in verband met de herdenking van de 90 ste geboortedag van Pengel. Johan Roozer overhandigde de redevoering aan de president.

De redevoering "De toekomst van onze vrijheid" is op 1 juli 1963, de Dag der Vrijheden uitgesproken. Hans Breeveld richtte een verzoek aan de president om een documentatiecentrum op te zetten. President Venetiaan ging in op de boodschap die in de redevoering staat.Geselecteerde Gender Statistieken Suriname

Het Algemeen Bureau voor de Statistiek, ABS, presenteerde de publicatie "Geselecteerde Gender Statistieken Suriname". In deze publicatie komen aan de orde informatie over onderwijs, bevolking en gezondheid, arbeid, criminaliteit en openbaar bestuur.

Het ABS wil met de publicatie op zijn eigen wijze een bijdrage leveren aan de "gendergedachte". Data over gender waren verspreid en het ABS heeft een oplossing hiervoor gevonden, zei John Sontosoemarto, onderdirecteur Wetenschappelijk Onderzoek Planning en Data.

Het ministerie van Sociale Zaken heeft een bijzondere bijdrage geleverd bij het tot stand komen van deze genderstatistieken. Overigens wordt op andere ministeries een beroep gedaan om bij het vastleggen van genderdata een splitsing te maken tussen de verschillende seksen.

De ABS-stafmedewerkster van de afdeling Wetenschappelijk Onderzoek en Planning, Barbara Adams, analyseerde gisteren enkele tabellen. Vier tot vijf keer zoveel vrouwen als mannen doen de studie natuurwetenschappen aan de Anton de Kom Universiteit. In 2002 verscheen de eerste publicatie "Geselecteerde Genderstatistieken". Het was de bedoeling er een tweejaarlijkse publicatie van te maken, echter is dit door verschillende omstandigheden niet gelukt.Project kleinschalige goudwinning reguleren

Het project "Establishment Suriname Gold Mining Association", SGMA, werd deze week door World Wild Life Fund, WWF, getekend. Het doel van het project is de kleinschalige goudwinning te reguleren en te organiseren.

De SMGA wil op het gebied van wet- en regelgeving de goudwinners meer educatie geven en relevante documenten met betrekking tot de goudwinning met de belanghebbenden doornemen. De totale kosten voor dit project bedragen ruim US$ 150.000.Zeer actieve loodgieter

De politie van station Uitvlugt heeft in de nacht omstreeks 02.30 uur op de Orphistraat een M.W. aangehouden, die de volgende attributen bij zich had: een witte toiletpot, twee verlengsnoeren, een koperen pijp, een potje lijm en een schroevendraaier.

Omdat hij de herkomst van deze goederen niet kon verklaren, bestaat het vermoeden dat de goederen van diefstal afkomstig zijn.Oplichter van Chinezen aangehouden

Een W.R. is recentelijk door de politie van station Uitvlugt wegens oplichting aangehouden. W.R. zou tegen financiŽle vergoeding de Chinese Z.Q.X. zijn diensten aanbieden bij het leveren van een visum voor mensen in China. Voor een bepaald bedrag in Amerikaanse dollars zou hij de visa in orde maken, zodat enkele Chinezen vanuit China naar Suriname zouden kunnen afreizen.

W.R. kwam echter zijn verplichtingen niet na, waarop de zaak begon te rollen. Tijdens het onderzoek werden er namen van tien andere Chinezen aangetroffen, voor wie W.R. ook een visum tot verblijf in Suriname in orde moest maken.

De politiecommandant van station Uitvlugt doet een beroep op onder andere de Chinese samenleving, om geen gebruik te maken van deze figuren, maar om in deze de legale weg te bewandelen om hun zaken in orde te maken. W.R. is hangende het onderzoek in verzekering gesteld.Gezochte Steven Saiwini Sanko meldt zich

Enige tijd geleden meldde zich bij de politie, de gesignaleerd staande 27-jarige Steven Saiwini Sanko, die gezocht werd terzake gekwalificeerde doodslag, diefstal geweldpleging, de dood tengevolge hebbende, door twee of meer personen in vereniging, gepleegd te Domburg, in district Wanica.

Na het onderzoek, waarvoor Sanko in verzekering werd gesteld, gevolgd door een in bewaringstelling, werd de zaak afgelopen week ter terechtzitting behandeld. Hierbij werd door de officier van justitie 18 jaar gevangenisstraf tegen Sanko geŽist.Beleefdheidsbezoek Ambassadeur van Slowakije

De niet residerende ambassadeur van Slowakije, Zijne Excellentie Marian Masarik, bracht op donderdag 19 januari 2006 een beleefdheidsbezoek aan de Voorzitter van De Nationale Assemblee, de heer Paul Somohardjo.

Suriname onderhoudt sedert 1978 diplomatieke betrekkingen met het voormalig Tjechoslowakije; na een splitsing in 1993 is dit land geworden de Slowaakse Republiek.

Met Slowakije vestigde Suriname de diplomatieke relaties in 2002.De standplaats van de ambassadeur is Brazilie maar is ambassadeur voor nog 5 andere landen. Daarom deed de ambassadeur het voorstel om een honorair consul hier te lande te hebben zodat de Slowaken ook op de hoogte kunnen zijn van de mogelijkheden welke ons land biedt.

De ambassadeur vroeg zich voorts af waarom men alleen voor twee landen in Latijns-Amerika n.l. Suriname en Guyana een visum nodig heeft om het land binnen te komen. De parlementsvoorzitter verduidelijkte dat Surinamers ook een visa nodig hebben voor de EU, dus hetis wederzijds. Echter wilt hij wel het voorstel doen dat de diplomaten welke de landen over en weer bezoeken, geen visa nodig zullen hebben.

De parlementsvoorzitter gaf aan dat in deze globaliserende wereld het nuttig is dat de parlementen van beide landen elkaar beter leren kennen.

Daarom ziet hij graag ook een honorair consul van Suriname in Slowakije. Hij sprak de hoop uit dat de diplomatieke banden tussen beiden landen verder verstevigd zal worden en dat hij succes heeft in al zijn onder te nemen taken.Twee dagen oud vondelingetje

Afgelopen week werd in een tas een baby - een meisje - aangetroffen, nabij de woning van de familie Felter, op de hoek van de Commissaris Weytingh- en de Metropoolweg te Leidingen. De politie van station Leiding kreeg omstreeks 09.45 uur melding hiervan.

Mevrouw Felter, die zich reeds over het kind had ontfermd, bleek bij nader inzien de moeder te zijn van de hoofdinspecteur van politie Felter. Zij schakelde na de vondst haar zoon in, die op grond van de omstandigheden waarin het kind werd aangetroffen, maatregelen had getroffen om het voor medische hulp naar de afdeling Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis te vervoeren.

Het kind bibberde hevig en was op verschillende plekken op het lichaam vermoedelijk door mieren gebeten. Na onderzoek en opname op de Kinderafdeling van het Academisch Ziekenhuis verklaarde de behandelend arts dat haar gezondheidstoestand goed was.

Vooralsnog kan worden aangenomen dat het ongeveer twee dagen jonge kind de avond ervoor ter plaatse te vondeling werd gelegd. De baby is vermoedelijk van gemengd ras en was geplaatst in een blauwe tas met het opschrift Kipling.

In de tas werden een witte badhanddoek en een roze kinderpakje, met het opschrift "Girl Love Flower", aangetroffen. De politie doet een beroep op de gemeenschap haar te helpen bij het achterhalen van de ouders van de baby.Straatroof met jachtgeweren

De heer van L. werd het slachtoffer van drie met jachtgeweren gewapende mannen. De roof vond plaats op de Indira Gandhiweg, ter hoogte van perceel 518. De man werd van SRD1000, een mobiele telefoon en 200 gram ruw goud beroofd. De politie van station Lelydorp heeft de zaak in onderzoek.Bolletjesslikker met vals paspoort

Afgelopen week werd door de douane op de J. A. Pengel-luchthaven een 18-jarige Surinaamse jongeman aangehouden, die kennelijk solliciteerde naar een verblijf in een Surinaamse cel.

De jongen verklaarde een 20 tot 25 bolletjes met cocaÔne te hebben geslikt en trachtte naar Nederland te reizen met een vals paspoort dat hij in zijn bezit had.

Mede uit het oogpunt van gezondheids-, maar ook een justitieel belang, is deze drugskoerier in verband met een tegen hem in te stellen onderzoek in verzekering gesteld.Familieleden identificeren stoffelijk overschot

Het stoffelijk overschot van de jongeman die zich schuldig had gemaakt aan diefstal met geweldpleging aan de Satijnhoutstraat en daarbij werd neergeschoten, is door familieleden geÔdentificeerd als dat van de 24-jarige Sergio Jurmain Abaisa.

Het delict vond in de ochtenduren van zaterdag 31 december 2005 plaats. De verdachte Abaisa kwam kort hierna in het ziekenhuis te overlijden. De recherche van het bureau Nieuwe Haven zet het onderzoek voort.Vijf verdachten Supermarkt Summit aangehouden

Op 31 december van het afgelopen jaar vond een beroving plaats bij Supermarkt Summit aan de Gompertstraat. Uit onderzoek is komen vast te staan dat een werknemer van deze handelszaak meegewerkt heeft bij de roof. Hij zou twee vrienden van hem in de zaak hebben ingesloten, terwijl een derde man opzettelijk vuurwerk in de zaak had afgeschoten, om paniek te zaaien. Hierdoor konden de twee broers onopgemerkt een ruimte betreden.

Na sluitingstijd, terwijl de familie zat te eten, werden zij verrast door de twee, gewapend met jachtgeweren met afgezaagde loop en kolf. Er werden grote geldbedragen in Amerikaanse- en Surinaamse dollars weggenomen. Ze verlieten de plek in een gereedstaande auto. In deze zaak werden totaal vijf verdachten aangehouden. Op een van de broers na legde de rest een volmondige bekentenis af.Bekentenis verduistering door vier personeelsleden

Eerder deze maand werd aangifte van grootscheepse verduistering en valsheid in geschrifte gedaan door een lid van het managementteam van een groot bedrijf in het noorden van Paramaribo. In deze zaak werden er door de recherche van Geyersvlijt vier werknemers aangehouden en in verzekering gesteld. Inmiddels hebben zij een volmondige bekentenis afgelegd.
 
Kosteloos internet Magazine


Uitgever:
Stichting Suriname

Eindredactie:
Clifford Brathwaite
John Brouwer de Koning

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk

Copyright foto's:
Myra Winter
(tenzij anders aangegeven)

Vormgeving: Phillip Lutz

Oplage: 50.859

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen, kunnen zich hiervoor opgeven via de website:

www. suriname. NU
Suriname


Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor de verzending van NIBA en wordt niet aan derden doorgegeven.

Vul uw e-mailadres in en klik op versturen.

(MSN en Hotmail adressen geven soms problemen bij het ontvangen van de NIBA)

U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de e-mail om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wilt ontvangen, laat het ons dan even weten.

U kunt zich afmelden via onze website.
Vul uw e-mailadres in en klik afmelden aan. Klik daarna op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op de link in de e-mail om uw afmelding correct af te ronden.
niba - niba suri magazine


De nationale zender

SURINAME VANDAAG

ACTUALITEITEN
PROGRAMMA
De Informatie en Voorlichtingsdienst van de Nationale Assemblee

Aanbieding UNA verslag aan Voorzitter DNA

Mevrouw mr. I. Loemban Tobing heeft tezamen met mevrouw R. Hasnoe en M. Held van de UNA Suriname een verslag aangeboden aan DNA Voorzitter Paul Somohardjo.

Het gaat in deze om het verslag van de miniconferentie van 4 december 2005 j.l. gehouden in het kader het 30 jarig lidmaatschap van Suriname van de Verenigde Naties.

Mw. Loemban Tobing gaf aan dat het hoogste volksvertegenwoordigend orgaan van de staat er op moet toezien dat de MDG voor Vrede, Veiligheid en Vooruitgang ook gegarandeerd moeten zijn.

De parlementsvoorzitter zei dat het volk een instrument is van God en dat de zorg voor welvaart en welzijn dus een plicht van ons allen is. Hij wenst de associatie verder veel succes in hun verdere activiteiten.

Commissievergaderingen

Ontwerp-wet houdende bijzondere regels tot aanvulling van de registers van de Burgerlijke Stand.De commissie van rapporteurs wordt voorgezeten door het lid Mahinder Rathipal.

De commissie heeft zich gebogen over het ontwerp op dinsdag 10 januari j.l. Hierna bleek dat er behoefte was aan meer informatie over het ontwerp omdat de bijzondere regels tot aanvulling van de registers van de burgerlijke stand reeds eerder is voorgekomen. Er werd daarom aan deskundigen van het ministerie van Binnenlandse Zaken afdeling CBB gevraagd om de commissie hier nader over in te lichten. Dit gebeurde op dinsdag 17 januari waarbij aanwezig waren de Minister van Binnenlandse Zaken, drs. M. Hassankhan, de directeur van BIZA, mr. A. Moensi, de directeur van CBB, mr. Sheikh Alibaks en de heer Pansa en mevrouw Bholasingh.

De aanvullingen zullen worden gepleegd in de registers van geboorte en overlijden. Deze worden dan aangemerkt als een late aangifte en de bevoegdheid daartoe is verbonden aan een periode van 10 jaar. Deze regels gelden alleen voor personen in het binnenland die geboren of overleden zijn voor 25 juli 1998. De commissie vroeg echter om het begrip binnenland nader te definieren want er zijn ook mensen die in de districten wonen maar ook weer tot het binnenland behoren. Voorts deed zij het voorstel om deze aanvulling dan te doen gelden voor het heel land zodat mensen of gebieden niet worden uitgesloten.

De commissie heeft op donderdag 19 januari een preadvies uitgebracht.

De commissie van rapporteurs onder voorzitterschap van mevrouw R. Wijdenbosch heeft de protocollen inzake het Herziene Verdrag van Chaguaramas en het Caraibisch Hof de afgelopen week behandeld. Er is aan een deskundige van het ministerie van Justitie en Politie afdeling Internationale Betrekkingen gevraagd hun hier nader over in te lichten.

De wijziging in het Herziene Verdrag van Chaguaramas houdt in dat er een verschil is mbt de originele jurisdictie van het Caraibisch Hof van Justitie en de constitutionele hierarchie van een Caricom lidland.

Indien men de bepalingen van wilt overnemen in eigen land dan zal men een wet hiertoe moeten aannemen omdat die zich dan niet meer verhoudt met de constitutionele structuren of de aard van het rechtssysteem.

Het tweede protocol betreft de zittingsduur van de rechters, huishoudelijke regels van CCJ, financiele voorzieningen en opzegging van de overeenkomst en de relatie tussen de originele jurisdictie van het CCJ en de landen die partij zijn bij de overeenkomst.

Openbare Vergadering 19 januari 2006

Tijdens de openbare vergadering van donderdag 19 januari werden de twee protocollen inzake het Herziene Verdrag van Chaguaramas en het Caribisch Hof van Justitie.

De voorzitter van de commissie van rapporteurs, het lid mw. Ruth Wijdenbosch gaf in de eerste ronde voor het parlement een uitleg over deze protocollen en waarom deze eigenlijk wel goedgekeurd moeten worden.

Commissielid mw. Sandra Lee gaf een historisch overzicht over de totstandkoming van de CSME. De vergadering werd verdaagd naar dinsdag 24 januari 2006 om 11.00 uur.


niba - niba suri magazine


De Wisselkoers

De koersen zijn indicatie- koersen en geven de waarde aan van onze
Surinaamse Dollar
per 21 Januari 2006 t.o.v. de volgende buitenlandse valutasoorten.

Voorbeeld:
Als u 1 US Dollar verkoopt aan de Centrale Bank krijgt u daarvoor op dit moment 2,70 SRD voor terug
(exclusief transactiekosten)

Bij wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
U verkoopt   2,70
U koopt        2,78

EURO
U verkoopt    3,258
U koopt         3,355

POUND STERLING
U verkoopt    4,755
U koopt         4,896

Ned. Ant. GLD.
U verkoopt    1,501
U koopt         1,563

Voor bankpapier

U.S. DOLLAR
U verkoopt    2,70
U koopt         2,78

EURO
U verkoopt    3,249
U koopt         3,365

POUND STERLING
U verkoopt    4,722
U koopt         4,906

Ned. Ant. GLD.
U verkoopt    1,501
U koopt         1,563

Bron: Centrale Bank van Suriname
Informatie en Voorlichtingsdienst van het Korps Politie Suriname

Verdachte politieambtenaar voorgeleid

De recherche van Geyersvlijt heeft de zaak tegen een politieambtenaar, waarbij een schot uit diens vuistvuurwapen was afgegaan en een burger dodelijk getroffen werd, overgedragen aan het Parket. De verdachte politieambtenaar zal worden voorgeleid op het Parket van de Procureur-Generaal van Suriname. De beslissing ligt bij de vervolgingsambtenaar, die zal oordelen of de inverzekeringstelling zal worden verlengd.

Voorlopig resultaat inzake overlijden Witish Dewnarain

Het onderzoek in de zaak, waarbij de 17-jarige Witish Dewnarain in "Moderne Barbershop" aan de Indira Gandhiweg door een kogel uit een politiewapen om het leven kwam, heeft in dit stadium enig resultaat opgeleverd.

De agent van politie P., die zich in de barbershop bevond, had op een bepaald moment enige moeite met het gedrag van Witish, die onzorgvuldig met een vlindermes omsprong. De agent vroeg daarop naar dat vlindermes en na dit te hebben bekeken, gaf hij het weer aan de kapper, met de aanzegging het bedoelde mes weg te zetten.

Op een volgend moment vroeg de agent wederom naar het mes, dat hij daarop in zijn schoudertas borg. Na zijn haar te hebben laten knippen en aanstalten te hebben gemaakt om te vertrekken, vroeg Witish de agent naar zijn mes. Witish' aandringen leverde niet het gewenste resultaat op.

Op een onbewaakt moment zag Witish kans om zijn hand in de tas van de agent te stoppen, waarop de politieman hem maande zijn hand uit de tas te halen en hem erop wees dat zijn wapen in de tas aanwezig was. Vermoedelijk was het de bedoeling van Witish om zijn mes uit de tas van de agent te pakken.

Witish hand was vervolgens bij het wapen van de agent, die op zijn beurt probeerde het wapen onder controle te krijgen. Hierbij ontstond een krachtmeting tussen beiden om de tas in bezit te krijgen, waarbij een schot afging. Het wapen bleek op dat moment in handen van de agent aanwezig te zijn.

Uit het sectierapport is vooralsnog kunnen blijken dat het een zogenoemd contactschot op het achterhoofd van het slachtoffer betrof, waarbij de kogel het lichaam van Witish via het rechterneusgat heeft verlaten.

Verder is uit onderzoek komen vast te staan dat de kogel vanuit de zaak via een glazen ruit buiten terechtkwam. Onmiddellijk na het vallen van het schot viel het slachtoffer en overleed ter plaatse. Vooralsnog zijn er nog enige onduidelijkheden die nader onderzoek behoeven. Nader onderzoek zal dan ook plaatsvinden.

Opgemerkt is dat kennelijk derden verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor verwarrende berichtgeving inzake deze gebeurtenis, waarbij informatie via andere kanalen de media en samenleving hebben bereikt. De Publiciteitsdienst van het Korps Politie Suriname deelt mede hiervoor niet aansprakelijk te zijn.

Het korps betreurt dit voorval in ernstige mate en wenst de nabestaanden veel sterkte toe.

Dringend beroep op getuigen

Recentelijk is uit publicaties gebleken dat voor onderzoek belangrijke informatie niet aan de onderzoekende instantie - de politie - maar aan derden is verstrekt. Uit het oogpunt van zuivere waarheidsvinding is dit echter niet wenselijk.

Indien personen en/of getuigen dergelijke informatie verstrekken, met alleen het kennelijke doel om dit publiekelijk te maken, brengt dit ernstige verwarring in de samenleving teweeg, maar in het bijzonder bij de nabestaanden. Het is daarom van belang om de burger er op te wijzen dat een ieder die kennis draagt van een misdrijf verplicht is dat aan de politie te rapporteren.

In verband hiermede wordt er op gewezen dat de recherche van bureau Geyersvlijt - belast met het onderzoek in de zaak van de jeugdige kapper Witish Sewnarain - te bereiken is op telefoonnummer 451163 of 450635.Schrijversgroep 77

Radionieuws

Op maandag 23 januari 2006 kunt u luisteren naar een hernaling van het programma Skrifiman Taki, waarin Willy Alberga praat met Marijke van Mil.

De herhaling is speciaal bestemd voor de fans van Marijke die de vorige week niet konden luisteren omdat zij het live optreden van Marijke in Literair Cafť POSH wilden meemaken. Marijke heeft twee boeken uitgegeven t.w. Kikkertje en Slangetje (het alombekende verhaal) en De zingende drum. Verder heeft ze bij haar eigen uitgeverij (MOPS) een aantal boeken uitgegeven waaronder Tiefka Bonie, Anansi eet twaalf bananan, Kalebas op de golven.

Ze illustreert al haar boeken zelf in een geheel eigen aparte stijl en heeft ook nog een eigen kleurboek uitgegeven. Marijke is momenteel in Nederland actief als Storyteller en verzorgt als zodanig cursussen en workshops. Ze treedt ook veel op voor de schooljeugd.

SRS 93.6 FM om 21.15 u

DONATIES / Contributie

De Schrijversgroep 77 beschikt over een SRD bankrekening bij de RBTT. Account nr. 19707900. Donaties worden zeer gewaardeerd. Leden worden gevraagd hun contributie op dit rekeningnummer te voldoen. Contributie kan ook voldaan worden bij de voorzitter of penningmeester op de maandelijkse Tori-Oso avonden.

Donaties vanuit het buitenland kunnen gedaan worden via ABN-AMRO onder vermelding van de swiftcode van de RBTT in Paramaribo. De swiftcode is RBTTSRPA.


AGENDA

29 januari (C)
Chinees Nieuwjaar
Het jaar van de hond breekt aan. Volgens de Chinese jaartelling leven we dan in het jaar 4703.

31 januari (I)
Aal Hijra
Islamitisch Nieuwjaar
Datum van de verhuizing dat Mohamed de stad Mekka verliet. Beginpunt van de Islamistische jaartelling in 622 (AD)

(I) = Islamitisch
(H) = Hindoe
(A) = Algemeen
(C) = Chinees
(J) = Joods / Israelisch
(K) = Kerkelijk
(S) = Suriname

  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

  ††