suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      


    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 4 - Maart - 2006           Suri Magazine no. 85In deze uitgave:

Recordomzet Staatsolie meer dan 200 miljoen USD
NHI organiseert tekenwedstrijden
Nieuwe fractieleider NDP verrast
Tip-tip project van George Struikelblok
Te weinig vrouwen werkzaam in de media
Schofterig en crimineel gedrag
Criminaliteit binnenland wordt aangepakt
Informatiebord voor Surinaamse jongeren
Workshop over gedichten
Reacties van Ministerraadsleden
Democratisch Nationaal Platform 2000
Bananensector Suriname goede toekomst
Jan Kersten gaat Bruynzeel zelf leiden
Eendaagse campagne voor zelfborstonderzoek
Onderzoek naar betrokkenheid Siegfried Gilds
Staatsolie Raffinaderij weer in productie
Inheemsen willen meer inspraak bij grondbeleid
Nieuwe concessies moeten inkomsten vergroten
Carnaval op verschillende basisscholen
Mediatheek van de Khargi-Vishnudattschool
Leerlingen hebben betere slijpmachines
Dodelijk hondenvirus neemt af
Maha Shiv Raatri de grote nacht van Shiva
Als het gaat regenen dan opent men de riolen
Acht verdachten van de acht december-moorden
Nieuwe markt aan de Dr. Sophie Redmondstraat
Sardjoe geeft lezing over VHP
Aandacht voor mamabon protesten gevraagd
Vreemdelingenbleid kan stukken beter
Schrijversgroep 77
De wisselkoersen
Recordomzet Staatsolie meer dan 200 miljoen USD

Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. heeft in 2005 een record bruto-omzet gerealiseerd van 201,3 miljoen Amerikaanse dollar. De omzet is 68,4 miljoen Amerikaanse Dollar hoger dan 2004, dit is een stijging van 51,5 procent. De belangrijkste factor van de grote omzet is de olieprijs die in 2005 gestegen is. De gemiddelde prijs per vat Saramacca Crude steeg van 28,40 Amerikaanse Dollar in 2004 naar 38,57 Amerikaanse Dollar in 2005.

Naast de hoge olieprijs hebben ook verhoogde olieproductie en toegenomen internationale handelsactiviteiten een bijdrage geleverd aan de recordomzet. De stijging van de olieproductie is hoofdzakelijk te danken aan een hogere productie van nieuwe bronnen en verbeterde productie van oudere bronnen. Voor 2006 is een kapitaalbudget vereist van ongeveer 69,6 miljoen voor de realisering van de jaardoelen.NHI organiseert tekenwedstrijden

Het Nola Hatterman Instituut (NHI ) heeft reeds een voorselectie gemaakt uit de tekeningen van de tekenwedstrijd die vorige week in het district Commewijne werd gehouden. De definitieve selectie zal meedingen in de internationale tekenwedstrijd, een initiatief van Hongarije.

Het is de tiende keer dat het NHI tekenwedstrijden organiseert. Dit jaar werd echter voor het eerst ook een tekenwedstrijd in het district Commewijne gehouden. Het thema was "Omgeving, spelletjes en ervaring". Er hebben 125 kinderen meegedaan in drie leeftijdscategorieŽn tussen 4 en 18 jaar, met 3 prijzen voor iedere leeftijdscategorie en de winnaars krijgen een reis naar Hongarije.

Het Nola Hatterman Instituut is enkele weken geleden ook gestart met een cursus percussietechnieken. De cursus, die 3 maanden duurt, is voor iedereen toegankelijk en wordt geleid door Rakib Wagid Hosain. Buiten deze cursus geeft Rakib ook privť-lessen in kunstgeschiedenis en schilderen. Het NHI is ook van plan om de cursus naar andere districten over te brengen.Nieuwe fractieleider NDP verrast

De Nationale Assemblee kwam na ongeveer twee weken weer in vergadering bijeen. Na de vergadering van 14 februari heeft Jennifer Geerlings-Simons bedankt als fractieleider van de Nationale Democratische Partij. Tussen Simons en de partijleiding was er vaak verschil van mening over hoe de 15 personen tellende NDP-fractie in de Nationale Assemblee moest worden geleid.

De nieuwe fractieleider van de NDP, Kenneth Moenne, zei zeer verrast te zijn over de agendapunten. Hij gaf aan dat er tijdens de laatste vergadering was afgesproken, dat de kwestie Bruynzeel op de agenda zou worden geplaatst.

Het lid Jules Wijdenbosch steunde Moenne. Wijdenbosch zei dat het bestaansrecht van het parlement aan diggelen wordt gegooid als de kwestie Bruynzeel niet in het parlement wordt behandeld. De letter of intent moet aan het parlement beschikbaar worden gesteld, aldus de parlementarier, zodat de DNA weet wat de inhoud is. DNA voorzitter Somohardjo ging niet in op het verzoek van Moenne en Wijdenbosch om de behandeling van de ontwerpwetten uit te stellen.Tip-tip project van George Struikelblok

Met het "Tip-tip project" wil kunstenaar George Struikelblok eraan meewerken dat onze eigen producten behouden worden. Vanmorgen werden twee tip-tips op het erf van het secretariaat van de districtscommissaris van Commewijne geplaatst.

In het kader van 30 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname worden 30 tip-tips op verschillende plekken geplaatst. De officiŽle onthulling van dit monument zal deze maand plaatsvinden. Districtscommissaris Humphrey Soekimo was ingenomen met dit initiatief. Zijn district maakt verschillende ontwikkelingen door.

(Zie foto's rechts)Te weinig vrouwen werkzaam in de media

In Suriname zijn er net als elders in de wereld te weinig vrouwen in de media. Dit is het resultaat van een wereldwijd onderzoek van het projekt "Who makes the news". Het onderzoek had betrekking op het aantal mannen en vrouwen dat in de media werkzaam is. De "World Association for Cristian Communication" (WACC) heeft dit onderzoek uitgevoerd. In Suriname zijn de cijfers verzameld door Sandra Clenem van de "Caribbean Association for Feminist Research and Action" (Cafra).

De Cafra werkt ook samen met andere NGO's over de hele wereld om vrouwen collectief of individueel te helpen met hun ontwikkeling. Er moeten meer vrouwen bij de media komen. Er is een onevenwichtigheid in de media wanneer we kijken naar de gendergelijkheid. Hoofdredacteuren van de schrijvende pers maar ook andere media zijn mannen, zegt Clemen.

Vrouwen en mannen uit meer dan 76 landen hebben aan het onderzoek meegewerkt om de cijfers te krijgen over de mate waarin mannen en vrouwen in het nieuws naar voren worden gebracht. Na een analyse heeft de WACC een toolkit ontwikkeld. De resultaten van dit onderzoek zijn gisteravond op CD gepresenteerd aan de minister van Transport Communicatie en Toerisme, de minister van Onderwijs en Volksontwikkeling en aan een vertegenwoordiger van de Surinaamse Vereniging van Journalisten.Schofterig en crimineel gedrag

Dinsdag 21 februari 2006 omstreeks half acht 's morgens is door de bestuurder van een grijze personenauto op de Haafweestraat te Sophia's Lust een vierjarig kind aangereden. Het vierjarige slachtoffertje werd hierbij gevaarlijk verwond. Zij liep een zwaar onderbeenfractuur op en had verschillende lelijke open schaafwonden.

Het kind was op weg naar school en trachtte op een bepaald moment de straat over te steken. De bestuurder is na de aanrijding gewoon doorgereden, zonder zich om het zwaar gewonde kind te bekommeren, zonder even te stoppen, of zich bij de politie te melden.

Alle informatie die tot aanhouding van deze schofterige en criminele chauffeur kan leiden, kunt u doorgeven aan de politie van Leiding 9A, die deze zaak in onderzoek heeft.Criminaliteit binnenland wordt aangepakt

Minister Chandrikapersad Santokhi van Justitie en Politie heeft in tegenwoordigheid van zijn beleidsadviseurs Danny Lo Fo Sang en mr. drs. Roy Karg, en de top van het Openbaar Ministerie en het Korps Politie Suriname, van gedachten gewisseld over de aanpak van de criminaliteit, op basis van een Criminaliteitsbeheersingplan 2006 van het Korps Politie Suriname.

Tijdens deze bijeenkomt is door de bewindsman een omlijnd plan aan de Korpsleiding aangegeven, dat bij uitvoering zal dienen te resulteren in:

Ruime aandacht voor de criminaliteitsaanpak in het binnenland;

zichtbare aanwezigheid van de politie, ook in de buitenwijken en de districten, met het doel het onveiligheidsgevoel in de samenleving terug te dringen; vergroting van de pak-kans en verkorting van de aanrijtijd bij calamiteiten;

gerichte opsporing van geÔdentificeerde verdachten, ter oplossing van de door hen gepleegde ernstige delicten.

Ter monitoring van dit beleidsplan is overeengekomen dat genoemde beleidsadviseurs het managementteam (MT) van het KPS zullen ondersteunen, om resultaatgerichter te kunnen werken, in relatie tot de beleidsdoelen.

Met betrekking tot het nemen van justitiŽle maatregelen en afhandeling van criminele zaken is overeengekomen dat de waarnemend procureur-generaal en de top van het Korps Politie Suriname frequenter overleg zullen voeren om de resultaten te evalueren en zonodig het Criminaliteitsbeheersingplan te kunnen bijstellen.Informatiebord voor Surinaamse jongeren

Het is ruim een jaar geleden dat het Nationaal Jeugd Parlement (NJP) vijf commissies heeft geÔnstalleerd om haar werk te verbeteren. NJP's taak is onder meer voorlichting geven aan jongeren door middel van projecten. Ondervoorzitter Mitesh Bhaggoe gaf aan dat de projecten dienen als informatiebord voor jongeren over de Surinaamse samenleving.

Voordat een project wordt uitgevoerd, wordt het plan eerst voorgelegd aan de regering. Deze beslist dan, in overleg met het NJP, of het project een meerwaarde kan geven aan de jongeren. Het concept van de NJP geldt als een voorbeeld voor vele andere landen.Workshop over gedichten

Met de workshop over gedichten wordt de creativiteit van leerlingen gestimuleerd om gedichten te schrijven en voor te dragen. De leerlingen van de Algemene Middelbare School waren bezig met dit onderwerp.

Celestine Raalte, een van de initiatiefneemers van dit project, is dichteres en zij droeg een stukje voor. De workshop is onderdeel van het kunst-educatieve project en wordt op verschillende scholen gehouden.

Tijdens de workshop werd met de leerlingen gesproken over de verschillende manieren en technieken om gedichten te schrijven en te presenteren. De dames gaan ook nog naar de districten om daar de workshop te geven.Reacties van Ministerraadsleden

Het mag niet meer voorkomen dat er wordt ingebroken bij een wapendepot van het Nationaal Leger (NL), zei minister Ivan Fernald van Defensie. Hij en zijn collega's werden opgewacht door de pers voordat de vergadering van de Raad van Ministers begon. Het is nog onduidelijk hoe de inbraak heeft kunnen plaatsvinden en wie de daders zijn.

De bewindsman van Justitie en Politie, Chandrikapersad Santokhi werd het onmogelijk gemaakt om zonder vragen te beantwoorden het gebouw binnen te gaan. Hij beantwoordde enkele vragen over het veiligheidsbeleid van de regering.

Er zullen ook meer maatregelen worden getroffen om de melkprijs stabiel te houden. De melkproducenten en de verwerkers praten regelmatig met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

Het aantal sterfgevallen van vrouwen tijdens en na de zwangerschap is groot. Dit is het resultaat van een onderzoek van het Bureau voor Openbare Gezondheid. Twee weken geleden kreeg de minister van Volksgezondheid, Celsius Waterberg, de cijfers van de sterfgevallen te zien.

De start van de bouwwerkzaamheden van volkswoningen op plantage Richelieu kan nog steeds niet beginnen. Wilde occupanten weigeren het terrein te verlaten. Minister Hendrik Setrowidjojo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting vindt dat hij de occupanten alle tijd heeft gegeven om te vertrekken. Voorzitter Sanmoerdi Riboet van de Stichting Werkgroep Nooitgedacht is niet gestopt met zijn activiteiten.Democratisch Nationaal Platform 2000

Het Democratisch Nationaal Platform 2000, vierde de afgelopen week zijn zesjarig bestaan. In verband hiermee is er een lezing gehouden. Het thema van de presentatie was: "Alternatieve Politieke Beleidsoptie voor de toekomst van Suriname". Jules Wijdenbosch, oprichter en politiek leider van de partij, was de inleider.

Wijdenbosch zei dat binnenkort een PowerPoint-presentatie gehouden wordt met verschillende alternatieve politieke beleidsopties voor de toekomst. Verschillende kaders, structuren en parlementariŽrs waren bij de lezing aanwezig.Bananensector Suriname goede toekomst

"De Europese Unie is ervan verzekerd dat de bananensector in Suriname een toekomst heeft omdat er voldoende water en zon is." Ook heeft Suriname een vlakke grondoppervlakte en zijn er geen tropische bananenziekten. Dit zei Helena Laakso, chargťe d'affaires van de EU, tijdens de ondertekening van twee financieringsovereenkomsten voor de bananensector.

De minister van Planning en Ontwikkelingsamenwerking, PLOS, Rick van Ravenswaay, plaatste ook zijn handtekening onder de documenten. Er is ruim vijf miljoen euro gedoneerd. Met 2,5 miljoen zal er kunstmest en verpakking worden gekocht. De EU biedt aan alle ACP-landen ondersteuning die een bananensector hebben. "Deze donatie", zegt Laakso, "vloeit voort uit een doorlopende samenwerking met het ministerie van PLOS."

Vanaf 2000 heeft de EU de Surinaamse bananensector ondersteund. De Unie heeft reeds 15,5 miljoen beschikbaar gesteld voor privatisering. "De Surinaamse bananensector heeft een donkere periode gekend", benadrukte minister Rick van Ravenswaay. "Privatisering van bedrijven", zei de bewindsman, "is waar de regering nu naar streeft".

Hij zei dat na de privatisatering van de bananensector, het niet meer lang zal duren tot de Europese markt zich openstelt voor bananen uit Suriname. De PLOS-bewindsman zei nog dat er ook nieuwe teelttechnieken zullen worden toegepast om de kwaliteit van de Surinaamse bananen te verbeteren.Jan Kersten gaat Bruynzeel zelf leiden

De topman van Doorwin BV, Jan Kersten, gaat Bruynzeel Houtmaatschappij Suriname zelf leiden. Het managementteam zal bestaan uit drie personen. Er wordt geen gebruik gemaakt van de diensten van directeur Patrick Peneux, die een baan als beleidsadviseur aangeboden heeft gekregen bij het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, RGB.

De werknemers toonden zich opgelucht nu de overeenkomst met Doorwin is getekend. Het Nederlands-Belgisch bedrijf neemt de arbeiders over, terwijl ook de pensioenen gegarandeerd zijn.Eendaagse campagne voor zelfborstonderzoek

De eendaagse campagne voor zelfborstonderzoek is succesvol verlopen. De sociale organisatie Innerwheel en de poli van de Regionale Gezondheidsdienst Flustraat hielden tussen zeven uur 's morgens en een uur in de middag een inloopspreekuur. Reeds in de vroege ochtenduren was de RGD-Poli druk bezocht. Met dit initiatief hoopt Innerwheel een aanzet te geven om de voorlichting over borstkanker te vergroten.

Tientallen vrouwen stonden vroeg in de rij om zich te laten onderzoeken. Omdat er niet was gerekend op zoveel aanloop, verliep de uitvoering moeizaam maar dat verbeterde naarmate de dag vorderde. Vrouwen werden onderzocht en verwezen indien het nodig was. Elke bezoeker kreeg een roze lintje opgespeld.

De arts had niet op zo'n grote opkomst gerekend. Behalve voorlichting over het borstonderzoek was het ook mogelijk om een onderzoek naar baarmoederhalskanker te doen. Tevens was er een minibeurs waarop verschillende gezonde levenstijlen werden aangemoedigd. Op de minibeurs was het ook mogelijk om de bloeddruk te laten meten. De belangstelling was groot.

De belangstelling voor de zelfborstonderzoekcampagne was enorm. Er kwamen meer dan 200 vrouwen naar de poli. Tien vrouwen zijn voor verdere behandeling doorverwezen.Onderzoek naar betrokkenheid Siegfried Gilds

Het onderzoek dat de procureur-generaal, Soebhas Punwasi, heeft ingesteld naar de betrokkenheid van ex-minister Siegfried Gilds bij witwaspraktijken van crimineel kapitaal vordert. De voormalige bewindsman werd de afgelopen week tussen tien uur 's morgens en vier uur in de middag verhoord door functionarissen van de Surinaamse politie.

Hoofdinspecteur Remi Wijnaldum en inspecteur Jan Bahadoer waren de twee ondervragers van Siegfried Gilds. Het is pertinent onwaar als zouden Nederlandse justitiefunctionarissen de ex-bewindsman hebben ondervraagd, zegt de advocaat van Gilds, Frank Truideman.

De bekende zanger Carlos Aaron van de populaire muziekformatie NAKS Kaseko Loko is aangehouden omdat hij meer zou weten over de wijze waarop het criminele geld in deze witwasaffaire naar Suriname kwam.Staatsolie Raffinaderij weer in productie

De Staatsolie Raffinaderij op Tout Lui Faut is vanaf 27 februari weer in productie. In de raffinaderij brak er op 26 januari brand uit. De oorzaak was een lekkage in een meetinstrument waardoor er diesel lekte die tot ontbranding is overgegaan. Het eerder geplande wedergebruik van de raffinaderij werd verstoord door te late levering van bestelde onderdelen uit het buitenland.

Tijdens de brand is de materiŽle schade beperkt gebleven en hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Dit kwam omdat de beveiligingssystemen meteen in werking werden gezet.Inheemsen willen meer inspraak bij grondbeleid

Inheemsen willen meer inspraak bij het uitgeven van grondbeleid. De inheemsen vragen de regering hun land en cultuur te beschermen. Zij hebben in de meeste gevallen geen eigendomspapieren van de grond waarop zij al jaren leven. Om het leefgebied van de inheemsen te behouden hebben ze de Commissie Landrechten Inheemsen Beneden-Marowijne (CLIM) opgericht.

Het project Maranauny Na'na Emandobo, "Marowijne ons grondgebied" werd gepresenteerd. Georgette Kumanajare van Marijkedorp gaf aan dat met het project duidelijk moet worden gemaakt hoe inheemsen met hun milieu kunnen omgaan. De eindresultaten moeten ook een bijdrage leveren aan het instandhouden en beschermen van de biodiversiteit.

Georgette Kwamanajare zei verder dat de inheemse leefstijl reeds eeuwen lang mogelijk is door bosbeheer, gebruik van de rivier en andere natuurlijke hulpbronnen. Zij hekelde het feit dat de regering niet aan de inheemsen denkt. Het beleid voor het binnenland heeft veel invloed op de leefomstandigheden van inheemsen. Daarom wil zij dat de regering overleg pleegt. Op dit moment wordt er een beleid uitgevoerd met grote gevolgen.

Bossen worden gekapt en weggedragen. De wilde dieren gaan dieper het bos in. Er wordt op grote schaal aan visvangst gedaan en het onderwijs moet anders ingericht worden. Acht inheemse dorpen van de Beneden-Marowijne hebben aan dit project meegewerkt. De CLIM zal voor de toekomst een beheers- en ontwikkelingsplan schrijven in opdracht van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS).Nieuwe concessies moeten inkomsten vergroten

De nieuwe concessies Kaaimangrasi en Klaverblad moeten de inkomsten van de staatskas vergroten. Dit zei minister Gregory Rusland van Natuurlijke Hulpbronnen tijdens een werkbezoek aan deze twee nieuwe concessies van N.V. BHP Billiton Maatschappij Suriname. De maatschappij had de nieuwe minister van NH gevraagd zich te oriŽnteren. De bewindsman was in gezelschap van de ministers van Openbare Werken en Transport, Communicatie en Toerisme.

Er is ook een brug over de Surinamerivier gebouwd. De officiŽle opening van de brug vindt in april plaats wanneer ook de eerste productieactiviteiten in Kaaimangrasi moeten beginnen. Minister Alice Amafo, van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) zegt dat de nieuwe brug een bijdrage zal leveren aan de ontwikkeling. De brug heeft van ruim elf miljoen Amerikaanse dollar gekost.Carnaval op verschillende basisscholen

Op verschillende basisscholen werd carnaval gevierd. Sommige ouders hebben kosten noch moeite gespaard om hun kinderen in een mooi carnavalstenue te steken. Maar hoe is carnaval nu eigenlijk ontstaan? De meningen over de oorsprong van carnaval zijn verdeeld. Sommige beweren dat de oorsprong van dit feest in de oudheid ligt.

In de landbouwstreken was men ontzettend blij als na een barre winter de lente aanbrak, een vruchtbaar seizoen, een tijd waarin weer nieuw leven begon. Onder invloed van het christendom zou de oude betekenis verloren zijn gegaan. Het werd een uitbundig feest vůůr het begin van de vastentijd. Door de jaren heen hebben we kunnen zien dat het veelal een feest geworden is waarbij de nadruk gelegd is op massale uitspattingen.Mediatheek van de Khargi-Vishnudattschool

De afgelopen week was het vijf jaar geleden dat de mediatheek van de H.J.M. Khargi-Vishnudattschool, een openbare lagere school aan de Kwattaweg, haar deuren opende. Initiatiefneemster van de mediatheek is HelŤne Khargi-Vishnudatt, gepensioneerd leerkracht van de school.

Zij heeft veel steun gehad van de school, ouders, kennissen, buurtbewoners en donateurs voor de uitbreiding van de mediatheek. De mediatheek is ontstaan uit een project om het lezen en schrijven bij kinderen te bevorderen. Nu heeft de uitbreiding plaatsgevonden met computercursussen voor leerlingen en andere belangstellenden.

Tijdens de viering kreeg de school een bedrag van 500 euro. Dit bedrag werd vorig jaar gewonnen tijdens een potlatchspel. Potlatch is een bordspel waarbij voorlichting over bepaalde onderwerpen als leidraad wordt gebruikt. De school zal verder een kleuterspeelplaats aanleggen. Het ministerie van Onderwijs zal de bouw geleidelijk aan over nemen.Leerlingen hebben betere slijpmachines

Leerlingen van de technische richting hebben betere slijpmachines om praktijkervaring op te doen. Met de machines waarmee tot nu toe gewerkt is, kon geen optimale kwaliteit geleverd worden. Een aantal slijpmachines zijn door de stichting Werk Ervaring en Scholingsproject (WESP) aan het ministerie van Onderwijs gedoneerd.

De machines zijn verzameld door een aantal scholen en opleidingsinstituten uit de Nederlandse Houtsector. In Suriname was er een grote behoefte aan goede slijpmachines voor o.m. het aanzetten van zagen. Een onderzoek heeft uitgewezen dat Surinaams hout hard en moeilijk te zagen is. Voor een goede productie heeft men speciale zagen nodig.

Minister Wolf vindt de samenwerking van WESP en de SSS belangrijk. Het is een goed initiatief dat het werk verlicht en de sector verbetert. De Stichting Slijperij Suriname (SSS) verzorgt opleidingen voor de houtverwerkende en meubelindustrie. Ook kunnen beroepen waarbij men scherpe voorwerpen gebruikt bij de stichting terecht. De donatie kan niet op een beter tijdstip aankomen.

Het ministerie van Onderwijs heeft de machines in het LTS-1 gebouw ondergebracht. Er is een manager aangesteld die de trainingen begeleidt en de kleine werkopdracht coŲrdineert, het zogenaamde loonslijpen. De eindproducten zijn verschillend. Suriname heeft met deze machines de modernste slijperij in Zuid-Amerika.Dodelijk hondenvirus neemt af

Het effect van het dodelijk hondenvirus van de afgelopen maanden, neemt af. Dit deelde de dierenarts Ricky Resopawiro onze redactie mee. Hij zei verder dat het virus niet schadelijk is voor andere huisdieren of voor mensen. Resopawiro merkte verder op dat eigenaars van honden nu wel bewuster zijn geworden na de verschillende mededelingen over het virus. De mensen brengen hun huisdier nu vaker op tijd voor de vaccinatie en voor controle.Vrouwen zullen de instellingen ook bemensen

De posities van raden van commissarissen en die van de raden van toezicht van parastatale instellingen zullen ook worden bemensd met vrouwen, zegt A-Combinatie topman Caprino Alendy. Hij zei dit in een interview bij het actualiteitenprogramma Suriname Vandaag. Het is nog niet bekend wanneer de Frontpartners bij elkaar komen om dit agendapunt af te ronden.Maha Shiv Raatri de grote nacht van Shiva

Meer dan een miljard mensen in de wereld die het hindoeÔsme belijden, herdachten Maha Shiv Raatri, de grote nacht van Shiva. De hindoes in Suriname vinden dit religieus feest belangrijk. Op deze dag vereren Hindoes de god: Shiva, die symbool staat voor het gezin en vooruitgang. Deze hindoes kennen Shiva in verschillende gedaanten.

Zo is Hij de vernietiger die de schepping vernietigt en weer vernieuwt. Jeugdambassadeur Harish Monorath gaf aan dat religie mensen waarden en normen leert. Religie en cultuur zijn erg belangrijk voor hem.

Een jaar geleden werd hij benoemd tot jeugdambassadeur. Daarom heeft hij deze gelegenheid gekozen voor een dankdienst. Hindoes moeten zich geestelijk en lichamelijk bezinnen. Meditatie op zo een dag wordt gezien als het dichterbij komen tot Shiva. Hindoes mogen niet egoÔstisch, arrogant of hebzuchtig zijn, maar moeten geduld hebben en tevredenheid tonen met wat ze hebben.Als het gaat regenen dan opent men de riolen

Wanneer de grote regentijd begint, zullen de verstopte lozingen in de woonwijken moeten zijn hersteld. Dat vinden de ministers Gregory Rusland van Natuurlijke Hulpbronnen en Ganeshkoemar Kandhai van Openbare Werken. Zij brachten een bezoek aan Sophia's Lust waar de erven van bewoners reeds enkele dagen onder water zijn gelopen.

De ministers Rusland en Kandhai hebben in de vergadering van de Raad van Ministers de prioriteit "financiŽn" besproken met hun collega van FinanciŽn, Humphrey Hildenberg. Minister Kandhai heeft 22 projecten te bespreken die, voordat de grote regentijd begint, uitgevoerd moeten worden.Acht verdachten van de acht december-moorden

Ten minste acht verdachten van de 8 december-moorden zullen hoger beroep aantekenen tegen de beslissing van de Krijgsraad. Advocaat Irwin Kanhai heeft namens zijn cliŽnten de beroepschriften al gereed. Hij verdedigt Desi Bouterse, Errol Alibux, Iwan Krolis, Irmo Themen en Ewald Geffery. Twaalf verdachten hebben langer dan een jaar geleden bezwaar aangetekend omdat ze vinden dat ze onterecht op de lijst van verdachten staan. De Krijgsraad vindt dat er geen termen aanwezig zijn om ze niet als verdachten te beschouwen.

De advocaat van de nabestaanden, Freddy Kruisland, verwacht dat het nog maanden kan duren voor het 8 december-proces kan beginnen. Kruisland zegt dat het hier om een gevoelige zaak gaat en dat het Hof van Justitie de tijd zal nemen om de zaak goed te bestuderen. De verdachten die hoger beroep hebben aangetekend moeten ook gehoord worden. De advocaat verwacht niet dat er op grote schaal calamiteiten zullen ontstaan tijdens het 8 december-proces.

De verdachten hebben zes dagen de tijd om hoger beroep tegen de beslissing van de Krijgsraad aan te tekenen. De advocaten van de nabestaanden vinden dat de Krijgsraad vaag is gebleven bij de afwijzing van het bezwaarschrift.Nieuwe markt aan de Dr. Sophie Redmondstraat

De arbeiders van het ministerie van Regionale Ontwikkeling zijn doorgegaan met het bouwen van de nieuwe markt aan de Dr. Sophie Redmondstraat. Op deze plek waar vroeger de oude ambachtsschool stond mogen vanaf de volgende week de straatventers zich vestigen als marktventers.

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft via de radio en krant de geregistreerde straatventers opgeroepen om zich aan te melden bij de toewijzingscommissie. De straatventers hebben ruim vijf weken geen inkomsten kunnen vergaren omdat zij niet meer gedoogd werden. Enkele tientallen personen verkopen op deze plek jarenlang tweedehandse kleding. Zij willen weten of er voor hun ook op deze plek ruimte wordt gereserveerd.

Jezo Waldo, een van vertegenwoordiger van marktventers, zegt dat niet iedereen tevreden is. Niet alle venters hebben een verkoopplaats gekregen omdat er fouten gemaakt zijn bij de registratie. Op de lijst van Jezo staan 229 mensen geregistreerd maar bijna 80 komen niet voor op de definitieve lijst. Jezo zegt dat de regering nu al bezig is met het zoeken naar een oplossing voor dit probleem.Sardjoe geeft lezing over VHP

De voorzitter van de Verenigde Hervormde Partij (VHP), Ramdien Sardjoe heeft de lezingencyclus van de partij afgesloten. Hij deed dit met een inleiding over: de VHP in perspectief. De VHP-voorzitter vertelde zijn gehoor over het ontstaan en de geschiedenis van de partij.

Om de doelen van de Hindoestaanse en Javaanse gemeenschap te bereiken, werd op 25 februari 1947 de Hindostaanse en Javaanse Politieke Partij (HJPP) opgericht. Nadat de verschillende leiders van toen bij elkaar waren gekomen, werd twee jaar later besloten om een andere politieke partij op te richten.

In de loop der jaren werd de etnische politiek bekritiseerd en veranderde de naam in Vatan Hitkari Partij, de partij ter bevordering van het nationaal welzijn. Veel mensen in de samenleving begrepen niet wat Vatan Hitkari betekende. Toen werd besloten om het open karakter van de VHP te accentueren en in november 1973 veranderde de naam in Vooruitstrevende Hervormingspartij.

De VHP is in de afgelopen jaren ook omgevormd tot een politieke organisatie waar jongeren de essentie vormen van hetgeen de partij nastreeft. Ramdien Sardjoe benadrukte dat in de verbroederingspolitiek het respect voor het eigene voorop staat. Dit is de kern en dat streeft de VHP ook na. Het is van groot belang dat in Suriname geen politieke organisatie aan de macht mag komen met een eenzijdige orientatie.

Vanaf 26 februari 1981 hebben de politieke partijen de NPS en VHP gestreden om de rechtstaat te herstellen. Er gingen voorafgaande aan deze strijd veel persoonlijke aderlatingen.De avondklok maakte het onmogelijk om te functioneren zoals men in Suriname gewend was.Aandacht voor mamabon protesten gevraagd

Ronnie Brunswijk, voorzitter van A-Combinatie, heeft president Ronald Venetiaan gevraagd om aandacht te besteden aan de protesterenden onder de mamabon. Hij oriŽnteerde zich ter plekke maar hield de mensen voor dat niet in een dag alles kan worden opgelost.

De protesteerden komen 's morgens onder de mamabon, op de hoek van de Henck Arron- en De Mirandastraat, en vertrekken aan het eind van de middag. De actievoerenden overwegen om permanent te bivakeren onder de boom.

Dini Grootfaam is de afgelopen week in haar eentje begonnen met het vragen naar aandacht voor problemen waarmee volgens haar velen kampen. Intussen is de groep aangegroeid. Ze benadrukt dat het niet alleen gaat om de criminaliteit. Grootfaam somde aan Brunswijk de redenen van haar protest op.

Brunswijk zegt dat hij als parlementariŽr moet luisteren naar wat het volk te zeggen heeft. Hij reed langs de mamabon en besloot te stoppen. Dini Grootfaam en de mensen die haar ondersteunen, zeggen dat ze van plan zijn te blijven protesteren tot er verandering komt. Grootfaam wil ook dat meer politici en regeerders naar de mamabon komen en oplossingen zoeken voor de problemen waarmee het land kampt.Vreemdelingenbleid kan stukken beter

Surinaamse Nederlanders zijn zeer gebelgd over de behandeling die zij krijgen bij de Vreemdelingendienst van het ministerie van Justitie en Politie in Suriname. Tijdens de vragenronde van een lezing in Theater Unique, hebben tientallen participanten hun grote misnoegen geuit.

De Surinaamse overheid wordt discriminatie van Surinaamse Nederlanders, slechte administratie, ondeskundigheid en corruptie verweten. De overheid is nalatig en is niet van plan de samenleving te informeren over de bestaande Toescheidingsovereenkomst (TO) van 1975. Volgens de mensen worden zij zeer slecht bejegend omdat zij vaker door Justitie van het kastje naar de muur worden gestuurd wanneer zij hun verblijfsvergunning willen verlengen.

"Ik ben naar vele landen gegaan, maar nooit ben ik zo vernederd geworden als in Suriname." In feite voelt de groep zich gewone Surinaamse burgers met evenveel rechten als andere personen met de Surinaamse nationaliteit. Een deel van de groep beroept zich op de TO. In artikel 5 lid 2 van de TO is bepaald dat meerderjarige in Suriname geboren Nederlanders het recht hebben te allen tijde met hun gezin tot Suriname te worden toegelaten en daar in alle opzichten als Surinamers te worden behandeld.

Vreemdelingen die ons land voor kortstondig of langer verblijf aandoen, wordt het knap lastig gemaakt door de vage regelgeving. Welke en door wie de vaak onduidelijke regels moeten worden toegepast, maakt de procedure om de status van een vreemdeling vast te stellen, alleen maar moeilijker. Deze conclusie trok Diante van de L'Isle, onderdirecteur Vreemdelingenbeleid, tijdens haar presentatie over de relatie overheid en vreemdeling.

Dit deed ze tijdens de bijeenkomst voor belanghebbenden, die de basis voor een nieuw vreemdelingenbeleid moeten leggen. Maar de Surinaamse burgerrechtenactivist Mahin Janki gaat een stapje verder. Hoewel hij de genoemde knelpunten onderschrijft en het initiatief om tot een nieuw vreemdelingenbeleid te komen prees, plaatste hij toch enkele kritische kanttekeningen. Hij vindt onder meer dat de toescheidingsovereenkomst in de vreemdelingenwetgeving moet worden opgenomen.
 
Kosteloos internet Magazine


Uitgever:
Stichting Suriname

Eindredactie:
Clifford Brathwaite
John Brouwer de Koning

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk

Copyright foto's:
Myra Winter
(tenzij anders aangegeven)

Vormgeving: Phillip Lutz

Oplage: 51.567

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen, kunnen zich hiervoor opgeven via de website:

www. suriname. NU
Suriname


Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor de verzending van NIBA en wordt niet aan derden doorgegeven.

Vul uw e-mailadres in en klik op versturen.

(MSN en Hotmail adressen geven soms problemen bij het ontvangen van de NIBA)

U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de e-mail om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wilt ontvangen, laat het ons dan even weten.

U kunt zich afmelden via onze website.
Vul uw e-mailadres in en klik afmelden aan. Klik daarna op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op de link in de e-mail om uw afmelding correct af te ronden.niba - niba suri magazine

niba - niba suri magazine


De nationale zender

SURINAME VANDAAG

ACTUALITEITEN
PROGRAMMA


Het Tip-tip project van George Struikelblok

niba - niba suri magazine

niba - niba suri magazine


Politieberichten


Verdachte vindt hydrofoor

De politie van het ressort Nieuwe Haven trof een verdachte met een groene hydrofoor aan. De man werd op de hoek van de Harry Vosstraat en Limesgracht aangehouden. Hij verklaarde de hydrofoor ergens te hebben gevonden. Het vermoeden bestaat dat het apparaat van diefstal afkomstig is. De rechthebbende kan contact opnemen met de politie van van het ressort Nieuwe Haven.Politie Sportcentrale geheractiveerd

De Politie Sportcentrale is op 20 januari 2006 geheractiveerd, nadat een nieuw bestuur is gekozen, onder leiding van de hoofdinspecteur van politie Robur Levens. De werkzaamheden van de centrale behelzen het coŲrdineren, organiseren en financieren van het sportgebeuren binnen het politiekorps. Ook zal de centrale moeten zorgdragen dat politiesportteams, indien noodzakelijk, aansluiting vinden bij de nationale bonden en/of overkoepelende sportorganisaties in Suriname.Oplichter misbruikt gehandicapten

De politie van Saramacca heeft de 39-jarige A.H.W. terzake oplichting aangehouden en in verzekering gesteld. De verdachte gaf aan voorzitter te zijn van de "Stichting ten behoeve van een gezonde samenleving". Daarbij hield hij de slachtoffers voor dat hij geld inzamelde voor gehandicapten, die door zijn stichting werden verzorgd.

Na inning van het geld liet hij de slachtoffers hun naam en handtekening in een cahier plaatsen. De oplichter is vermoedelijk ongeveer een jaar lang bezig geweest met zijn praktijken, waarbij hij landelijk opereerde, waaronder in Paramaribo, Dijkveld, Lelydorp, Highway, Groningen en Kampong Baroe, in het district Saramacca.CocaÔneverkoper aangehouden

De Narcoticabrigade heeft een cocaÔneverkoper te Boskamp, in het district Saramacca aangehouden. Hij had 250 gram, waaronder 54 pitjes, in zijn bezit, die de politie in beslag nam. De verdachte is hangende het onderzoek in verzekering gesteld. Oplichter Saint Martin (vervolg) De recherche van bureau Geyersvlijt heeft een zaak in onderzoek tegen een persoon die enige weken geleden in de media een advertentie had laten plaatsen, waarin hij personeel zocht in verschillende beroepsgroepen, voor een betrekking op St. Maarten. Uit onderzoek is gebleken dat enige vorm van bedrog in deze zaak aan de orde is. De recherche roept iedereen die zaken met deze persoon heeft gedaan op, om contact op te nemen met voornoemde rechercheafdeling. De man is aangehouden en in verzekering gesteld.De Wisselkoers

De koersen zijn indicatie- koersen en geven de waarde aan van onze

Surinaamse Dollar

per 4 maart 2006 t.o.v. de volgende buitenlandse valutasoorten.

Voorbeeld:
Als u 1 US Dollar verkoopt aan de Centrale Bank krijgt u daarvoor op dit moment 2,70 SRD voor terug
(exclusief transactiekosten)

De Surinaamse dollar is gekoppeld aan de US dollar

Bij wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
U verkoopt:   2,70
U koopt:          2,78

EURO
U verkoopt:     3,245
U koopt:          3,342

POUND STERLING
U verkoopt:    4,738
U koopt:         4,878

Ned. Ant. GLD.
U verkoopt:    1,501
U koopt:         1,563

Voor bankpapier

U.S. DOLLAR
U verkoopt:    2,70
U koopt:         2,78

EURO
U verkoopt:    3,326
U koopt:         3,352

POUND STERLING
U verkoopt:    4,705
U koopt:         4,888

Ned. Ant. GLD.
U verkoopt:    1,501
U koopt:         1,563

Bron: Centrale Bank van Suriname
Schrijversgroep 77

Radionieuws

Op maandag 6 maart kunt u luisteren naar een interview met Roue Hupsel.

In 2005 kwam zijn tweedelige roman Zwarte magie uit. Het verhaal speelt zich af in Suriname, Nederland, IndonesiŽ en Nieuw Guinea.

In het eerste deel verkoopt een Javaanse Surinamer als het ware zijn ziel aan de duivel voor rijkdom en roem, niet bewust welk verschrikkelijk offer hij hierbij moet brengen.

In het tweede deel gaat de dochter van de man naar IndonesiŽ om de familie te verlossen van de vloek die op hen rust. Tijdens het programma leest Roue ook voor uit het boek.

maandag 6 maart

SRS 96.3 FM om 21.15 u
Nieuw Kinderboek van Ismene Krishnadath

Net op tijd voor het kinderboekenfestival in Paramaribo bracht Ismene Krishnadath een kook- en verhalenboek voor kinderen van 8 - 15 jaar uit.

De titel van het boek is heel uitnodigend: Kook Mee.Het boek heeft vier verhalen, met als uitgangspunt een gezin dat in een oud geheimzinnig huis met een enorm erf en een intrigerende keuken komt te wonen.

De recepten centreren zich rond de thema's "de lekkerste hapjes uit de tuin", "peper", "zoet" en "dineren".

Alle recepten zijn gebaseerd op makkelijk in Suriname verkrijgbare producten. De recepten uit de tuin zijn speelse, gezonde hapjes en drankjes, die kinderen uitnodigen meer gebruik te maken van de gaven van de natuur om hen heen. Er zijn bekende gerechten opgenomen, zoals satť en maÔzenakoekjes, maar ook minder bekende, zoals jalebi en groene manjasalade die uitnodigen tot experimenteren.

Er staan simpele gerechten in zoals een pepersausje, maar ook ingewikkelde, zoals de caramelflan en manjataart.

Het boek is echte aanrader en verkrijgbaar in de boekhandels voor 20 SRD.Update werelden in ontmoeting

De eerstvolgende aflevering die in de Ware Tijd op de literaire pagina gepubliceerd wordt is die van Ismene Krishnadath. Terwijl u geboeid haar verhaal zit te lezen wordt er in het Jan Starke Centrum druk gewerkt door de schrijvers om gezamenlijk een mooi slot te schrijven.

Programma

06 maart - avond 20.00 uur

Openingsavond te Fort Zeelandia.Op het podium ziet u onder meer de schrijvers Ismene Krishnadath, Tan Lioe Ie, Erich Zielinski, Ifna Vrede, Soecy Gummels, Jit Narain, Norma Bouterse, Els Beerten, Shrinivasi, Surianto, Sombra, Alphons Levens, Diana Ferrus, Celestine Raalte, Alessandra Borges, Manon Uphoff en Tessa Leuwsha. De muzikale omlijsting is in handen van Guyz Nextdoor.

07 maart - middag en avond

Workshop korte verhalen schrijven. O.l.v. Manon Uphoff in Ons Erf. Er is een wachtlijst aangelegd, eventueel komt er een tweede workshop, dus bel als u belangstelling heeft!

08 maart Ė middag

Workshop poëzie schrijven. O.l.v. Celestine Raalte in Ons Erf. Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar.

08 maart - avond - 20.00 uur

Literatuuravond in verband met de internationale dag van de vrouw, Theater Unique. Voordrachten van Celestine Raalte, Arlette Codfied, e.a. Presentatie van Diana Ferrus,vertoning van de documentaire The Life and Times of Sara Baartman (Regie: Zola Maseko, 1998) en gelegenheid tot het stellen van vragen.

09 maart - middag

Vervolg workshop poŽzie schrijven. O.l.v. Celestine Raalte in Ons Erf.

09 maart Ė avond 20.00 uur

Orale literatuur: een veelzijdige tori-neti in Ons Erf. Met medewerking van Sombra, Tanuya Manichand, Elly Purperhart, Tan Lioe Ie, Fiamba, Boike Tojo en Sapto Sopawiro. Een afwisselend programma dat garant staat voor een fascinerende avond. De sfeer is gemoedelijk, neem uw eigen bangi of krukje mee om helemaal dat ouderwets gezelllig gevoel te krijgen!

10 maart Ė avond 20.00 uur

Presentatie resultaten workshop korte verhalen schrijven. O.l.v. Manon Uphoff in Tori Oso. Lerenschrijven betekent ook leren omgaan met de reacties van anderen op uw werk. In aanwezigheid van het publiek worden de resultaten van deze proza-workshop besproken.

11 maart - ochtend Ė 11.00-13.00 uur

Boekenverkoop en signering, bij efteeBOOKS.

11 maart - avond Ė 20.00 uur

Spetterend Grand Gala in Thalia, met o.m. de feestelijke bekendmaking van de winnaars van de schrijffestijnen. Onder meer voordrachten van gedichten van reeds overleden dichters, soko-psalm van Ornette Druiventak, Diana Ferrus, Shahz en ensemble, Manon Uphoff en Erich Zielinski, Paul Middellijn, Celestine Raalte, Alessandra Borges, Roue Hupsel, Ismene Krishnadath, Mireille Pinas, Jeffrey Quartier en Norma Bouterse.

12 maart - avond - 20.00 uur

Presentatie resultaten cross-over-workshop in Tori Oso. Vertellers hebben vertellingen gemaakt van verhalen, schrijvers hebben verhalen gemaakt van vertellingen.

13 maart - avond - 20.00 uur

Presentatie resultaten workshop poëzie, bij efteeBOOKS/Posh Literair Cafe.

De aanvangstijd is voor de avonden gesteld op 20.00 uur. Daarna sluit de poort! Wees dus op tijd!

Er is een uitgebreid scholenprogramma in Paramaribo en de districten Para en Saramacca. Schrijvers kunnen zich aanmelden om daaraan mee te doen.

De workshops korte verhalen schrijven en poëzie schrijven zijn vooral bedoeld voor deelnemers aan de schrijffestijnen voor debutanten. Indien er genoeg plaatsen beschikbaar zijn dan zijn andere geÔnteresseerden ook welkom! Deelname is minimaal SRD 10.

Dit festival is tot stand gekomen met ondersteuning van de Nederlandse ambassade, de Taalunie, Stedenband Antwerpen - Paramaribo, het bedrijfsleven en zeer veel andere organisaties.

Mede daardoor zijn ALLE activiteiten gratis toegankelijk.

Een vrijwillige bijdrage is echter meer dan welkom! Evenals helpende handen!Onder De Amandelbomen Met Guillaume Pool

(11 maart)

Stichting Bukutori organiseert ook dit jaar een verhalendag voor kinderen onder de amandelbomen van de Albergaschool. Op zaterdag 11 maart vertelt Guillaume Pool leuke en spannende verhalen voor alle kinderen die willen komen luisteren. De toegang is gratis. De Albergasschool staat aan de Albergastraat, een zijstraat van de Gravenberchstraat. Aanvang: 10.00 u 's morgens.Kinderboekenfestival in Paramaribo

(12 - 18 MAART)

Van 12 tot en met 18 maart is er Kinderboekenfestival in Paramaribo en wel in het Flamboyant park. Natuurlijk zal ook Schrijversgroep 77 aanwezig zijn met een stand. Behalve boekenverkoop zullen in de stand van de S'77 vertelpresentaties gegeven worden aan leerlingen van bovenbouw GLO en de eerste en tweede klas VOJ.

In de ochtenduren van 8.00 tot 13.00u is het festival alleen voor aangemelde scholen geopend. In de middaguren kan een ieder het festival bezoeken van 17.00 - 20.00 uur.Presentatie Documentatie Fvas-Project Coronie

(4 maart)

Op zaterdag 4 maart presenteert de Federatie van Visuele Artiesten in Suriname (FVAS) de documentatie van het kunstproject "Coronie 2004". Aan dit project deden kunstenaars van verschillende disciplines mee: schilders, dansers, filmers, dichters. Ook Schrijversgroep 77 participeerde in dit project met o.a. Sombra, Arlette Codfried en Albert Mungroo. Alle deelnemende organisaties zullen een exemplaar van de documentatie ontvangen.

Aanvang 20.30 u

Lounge boven 't Vat, Kleine Waterstraat 1 bov.Donaties / Contributie

De Schrijversgroep 77 beschikt over een SRD bankrekening bij de RBTT.

Account nr. 19707900.

Donaties worden zeer gewaardeerd. Leden worden gevraagd hun contributie op dit rekeningnummer te voldoen. Contributie kan ook voldaan worden bij de voorzitter of penningmeester op de maandelijkse Tori-Oso avonden.

Donaties vanuit het buitenland kunnen gedaan worden via ABN-AMRO onder vermelding van de swiftcode van de RBTT in Paramaribo.

De swiftcode is RBTTSRPA.

  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

  ††