suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      


    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
Suriname

 1 - Juli - 2006           Suri Magazine no. 101In deze uitgave:

Roger Khan onverwacht snel het land uitgezet
Lage registratie malariagevallen in Suriname
Samenleving moet bewuster worden
Schrijversgroep 77 heeft nieuw bestuur
Veiligheid in het grensgebied verhogen
Voorbereiding bestuursverkiezing VHP
Jongeren helpen millenniumdoelen verwezenlijken
Minister Rusland op werkbezoek
GLO-toets binnenland drie weken uitgesteld
Natin-leerlingen en -leerkrachten houden protestmars
YWCA krijgt een nieuw logeergebouw
VHP na 57 jaar een tweede kandidatenlijst
Misi Seri contest vervangt Miss Alida Contest
Intentieverklaring financiŽle leerstoel
Youth Advisory Panel Suriname geproclameerd
Nieuw medisch laboratorium geopend
Brandstof Tango 81 teruggestuurd
Internationale Dag tegen Drugs herdacht
Honderden kinderen ingeŽnt tegen MDKPG
Inheemse dorpshoofden willen grondenrechten
Jongeren stimuleren hun creativiteit te gebruiken
Passagiers SLM Boeing hebben niets te klagen
Internationale drugsconferentie in augustus
Drugs pasi na las pasi
De Stem wil drugsprobleem landelijk aanpakken
Kinderen hebben recht om gehoord te worden
Deel gewelddadige roversbende opgerold
Auto's verkocht in Guyana
Amputatie hand, na afrekening met houwer
Inbraak voorkomen (tips)
Selectie literaire afvaardiging Carifesta
Wisselkoersen
Schrijversgroep 77
Roger Khan onverwacht snel het land uitgezet

Roger Khan is door een bliksemactie van het ministerie van Justitie en Politie als ongewenste vreemdeling Suriname uitgezet en niet uitgeleverd. Dit gebeurde om veiligheidsredenen in het holst van de nacht onder begeleiding van drie zwaarbewapende leden van het speciale arrestatieteam.

Khan is en was ongewenste vreemdeling in Suriname, omdat hij illegaal in Suriname verbleef. Het Openbaar Ministerie mag en kan zelfstandig besluiten of er een vervolgonderzoek zal worden ingesteld. Door de vervolging tegen Kahn op te schorten, werd de weg vrijgemaakt voor de legale uitzetting.

De minister van Justitie en Politie , Chandrikapersad Santhokhi, benadrukt dat het absoluut niet waar is dat buitenlanders betrokken waren bij de uitzetting. Ook zei hij dat bij de uitzetting van Khan, de regering of de president van het hof niet hierover hoefden te beslissen.

Na de opheffing van het bevel tot inverzekeringstelling door de officier van Justitie is hij in de nacht van 28 op 29 juni 2006 door leden van het Arrestatie Team afgevoerd vanuit het huis van bewaring te Santo Boma naar Zanderij, van waaruit hij onder begeleiding van drie politie-ambtenaren per vliegtuig naar Trinidad is vervoerd.

Kennelijk heeft het ministerie van Justie gekozen voor een neutraal gebied, in dit geval Trinidad, om Khan uit te zetten als ongewenste vreemdeling. In Amerika wordt Khan verdacht van drugsmokkel en drugshandel en in Guyana wordt hij verdacht van drugssmokkel en wapendiefstal. Op Trinidad is Khan met medewerking van de plaatselijke autotiteiten aldaar door leden van de Amerikaanse Justitie onmiddellijk na zijn aankomst gearresteerd.

De snelle uitzetting als ongewenste vreemdeling heeft echter veel commotie doen ontstaan. Vriend en vijand werden door de snelle maar volkomen legale actie van het ministerie verrast. In de DNA werden er dan ook vragen gesteld. De DNA-leden Theo Visnudath en Jennifer Simons, weigerden over een ander onderwerp te praten. Zij werden door de politie in opdracht van voorzitter, de vergaderzaal uitgezet, wegens verstoring van de openbare orde. Uit protest verliet de oppositie de vergaderzaal.

De advocaat van Khan, Gerold Sewcharan, vindt dat zijn cliŽnt ontvoerd is, terwijl het DNA-lid Ronnie Brunswijk zei dat hij niet kon meewerken aan deze uitlevering. Hij ging verder met te stellen, dat hij geen criminelen beschermt, maar elke arrestant heeft rechten. "Dit zijn mensenrechtenschendingen", aldus Brunswijk.

Suriname zal de internationale crimineel Saheed Roger Khan dus niet zelf berechten. Khan werd samen met twaalf andere mannen aangehouden in verband met een onderzoek naar 203 kg cocaÔne die onderschept is. Kort na de detentie kwam van Guyanese zijde een verzoek om Saheed Khan uit te leveren. Ook de Amerikanen stuurden een formeel verzoek naar het ministerie van Buitenlandse Zaken tot uitlevering van Khan.Lage registratie malariagevallen in Suriname

Het ministerie van Volksgezondheid heeft geconstateerd dat momenteel het aantal malariagevallen in Suriname een dalende trend vertoont. Om verspreiding tegen te gaan werden eerder dit jaar preventieve maatregelen getroffen. In de maand mei werd begonnen met de distributie van geÔmpregneerde klamboes onder de bevolking van het binnenland.

Ook in Benzdorp werden 500 klamboes verstrekt aan Brazilaanse goudwerkers (garimpeiros) om zich tegen de malariamuskiet te kunnen beschermen. Midden juni werd te Langatabbetje gestart met huisbespuitingswerkzaamheden. Deze huisbespuitingsactie zal langs de hele Marowijne- en Tapanahonyrivier worden voortgezet.

De afgelopen week werd echter melding gemaakt van drie malariagevallen in ťťn familie in Redi Doti, een woongemeenschap van Inheemsen aan de rechteroever van de Surinamerivier (district Para). Redi Doti ligt niet in malariagebied en staat er ook niet om bekend. Het vermoeden bestaat dat deze personen besmet raakten in andere gebieden waar malaria wel voorkomt.

Een onderzoeksteam zal een bezoek brengen aan Redi Doti om de mogelijke aanwezigheid van malaria na te gaan.Samenleving moet bewuster worden

De samenleving moet bewuster worden van vroege kindstimulatie. De maand juli is uitgeroepen tot "Awareness Month" en in deze maand worden ouders en alle andere sectoren geÔnformeerd over de manier waarop gewerkt moet worden aan de gezonde ontwikkeling van een kind.

niba - niba suri magazine

De commissie Early childhood Development, ECD, benadrukt dat ook de dienstverlenende sectoren, zoals kinderopvangtehuizen, onderwijs en gezondheidszorg een rol vervullen bij het zo optimaal mogelijk stimuleren van het kind. Bij de aanpak staan de ouders centraal, omdat zij de basis vormen bij de ontwikkeling van het kind.

Er is ook een billboard: "Veiligheid en liefde voor groei en bloei" onthuld. Bij deze onthulling waren aanwezig de minister van onderwijs en volksontwikkeling, Edwin Wolf, Amzo Nicolai vertegenwoordiger van de Europese Unie en de Nederlandse ambassadeur, Henk Soeters.Schrijversgroep 77 heeft nieuw bestuur


Op dinsdag 27 juni 2006 is een nieuw bestuur van Schrijversgroep 77 aangetreden.

Dit bestuur bestaat uit:

Ismene Krishnadath (voorzitter),
Robbie Parabirsing (secretaris),
Jeffrey Quartier (penningmeester),
Arlette Codfried (commissaris)
en Soecy Gummels (secretaris met speciale aandacht voor Nickerie)
.

Jeffrey Quartier en Soecy Gummels zijn nieuwkomers.

De voorzitter bedankte bij haar aantreden de scheidende bestuursleden Brigitte Brown, Rouť Hupsel en Loraine Gallant voor hun inzet tijdens de afgelopen bestuursperiode. Zij dankte ook de aanwezige leden op de vergadering voor hun ondersteuning en sprak de hoop uit dat Schrijversgroep 77 haar eer en faam hoog blijft houden in de samenleving. Zij heeft er alle vertrouwen in dat de vereniging in de komende bestuursperiode nog meer zal groeien dan zij in de afgelopen drie jaar al heeft gedaan.Veiligheid in het grensgebied verhogen

Suriname en Frans-Guyana willen samen de veiligheid in het grensgebied verhogen. Om deze samenwerking te bekrachtigen is in Cayenne een overeenkomst getekend. Minister Chandrikapersad Santokhi van Justitie en Politie zegt, dat de samenwerking tussen Suriname en Frans-Guyana op het gebied van de veiligheid al geruime tijd bestaat. Met het tekenen van de overeenkomst wordt volgens hem een extra dimensie gegeven aan deze samenwerking.

Santokhi zegt ook dat er op Albina een communicatie systeem is, dat bewerkstelligd is door de Franse coŲrdinator. Dit systeem kan de informatie uitwisseling tussen beide landen bevorderen.

Monique Pool, maakte ook deel uit van de delegatie en zij deed de vertaling. Zij zegt dat de cijfers van de illegale immigratie teruggedrongen zijn sedert Santokhi als minister van Justitie en Politie is aangetreden. Santokhi heeft goede vooruitzichten over het verder verloop van de samenwerking tussen Suriname en Frans-Guyana.Voorbereiding bestuursverkiezing VHP

De voorbereidingen voor de bestuursverkiezing van de Verenigde Hervorming Partij (VHP) zijn van start gegaan. Het hoofdbestuur van de VHP heeft de verschillende procedures besproken en interne afspraken gemaakt.

Ongeveer 10.600 leden zullen door 337 kernbesturen vertegenwoordigd worden bij de komende verkiezing. De kernbesturen zijn de ruggengraat van de VHP, zij bepalen wie gekozen zal worden om in het hoofdbestuur zitting te nemen. Voorzitter Ramdien Sardjoe die zich herkiesbaar heeft gesteld, hield de media de procedures voor.

Ook is er een verkiezingscommissie ingesteld. Met de instelling van deze commissie heeft de partij met de verkiezingsprocedure ingezet. De huidige voorzitter Ramdien Sardjoe heeft zich herkiesbaar gesteld. Hij heeft graag dat het huidig bestuur volledig terugkomt.

Door de vernieuwingsbeweging binnen de VHP is er een kortgeding aanhangig gemaakt inzake de kiezerslijst van het hoofdbestuur. Sardjoe zei dat hij hierover nog met zijn advocaat moet praten. De verkiezingen zullen niet uitgesteld worden als er een zaak aanhangig wordt gemaakt.Jongeren helpen millenniumdoelen verwezenlijken

Jongeren kunnen helpen de millenniumdoelen helpen verwezenlijken. Tien jongeren uit Rotterdam zijn in Suriname om de tweede fase van een uitwisselingsproject uit te voeren. Het openingsdebat ging over basisonderwijs, HIV/AIDS en milieu.

In april zijn tien Surinaamse jongeren naar Nederland gegaan, om over deze drie doelen te praten met Nederlandse jongeren. Ronald Bijnaard, die lid is van Stichting Rotterdam en Recreatie, zegt dat jongeren moeten beseffen dat ze ook een steentje kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van de millenniumdoelen.

De Nederlandse jongeren zijn hier, om te praten over de samenwerking met de Surinaamse jongeren. Het jeugdparlement die een partner is in dit uitwisselingsproject, had drie parlementariŽrs afgevaardigd. De jeugdparlementariŽrs participeren, omdat ze de millenniumdoelen ook ondersteunen.

Dit uitwisselingsproject wordt ondersteund door R en D consultancy, Stichting Rotterdam en Recreatie, Naks en het Jeugdparlement. Het project is vanaf vorig jaar november gestart en moet jongeren motiveren om zich in te zetten bij de uitvoering hiervan.Minister Rusland op werkbezoek

De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Gregory Rusland, bracht een werkbezoek aan de dorpen Section, Washabo en Apoera. Het is zijn eerste bezoek aan West-Suriname vanaf zijn aantreden als minister. Hij oriŽnteerde zich ter plekke over de elektriciteit- en watervoorziening.

Fred Watson, technisch directeur van de EBS en Ben Buitenman, chef districtsbedrijven EBS reisden ook mee. Het energiebedrijf heeft ongeveer twee weken terug een elektriciteitsproject opgeleverd waarbij tal van huizen aangesloten zijn op het elektriciteitsnet. Het Community Development Fund Suriname heeft een groot deel van de kosten gedekt.

Alle dorpen hebben samen een bijdrage van 20.000 USD geleverd. Minister Rusland vindt dat de plaatselijke bevolking verder initiatieven moet nemen om het gebied tot ontwikkeling te brengen ondanks. Nu de elektriciteitsvoorziening gegarandeerd is, kunnen er meerdere zaken tegelijkertijd worden ontplooid.

De kapiteins van de drie dorpen Washobo, Section en Apoera verwelkomden de minister. Zij maakten ook gebruik van de gelegenheid om de problemen van hun woongebied naar voren te brengen. De St. Thomas More School heeft ook nog geen elektriciteit. Cornelis Langaman, schoolhoofd van de St. Thomas More School zegt ontevreden te zijn hierover.

Langaman heeft een brief overhandigd aan Ben Buitenman van de EBS met het verzoek zo snel mogelijk hier verandering in te brengen. EBS technisch-directeur Watson heeft kort na de ontmoeting met de dorpsbewoners hierover toezeggingen gedaan. Hij zegt dat de informatie over het gebruik en levering van elektriciteit alle dorps stichtingen heeft bereikt.

De minister van NH heeft de bewoners beloofd dat dit niet de laatste keer is dat hij het gebied bezoekt. De ontwikkeling van de bauxietindustrie in het gebied dat grotendeels door de Billiton en de Suralco ter hand wordt genomen, verdient ook de nodige aandacht.GLO-toets binnenland drie weken uitgesteld

De toets voor de leerlingen die in de zesde klas zitten op scholen in het binnenland, in de zesde klas zitten, is met drie weken uitgesteld. Op alle scholen maken zesdeklassers de toets op 19, 20 en 21 juli. Het uitstellen geldt alleen voor scholen in het district Sipaliwini. Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling heeft dit besluit genomen. De leerlingen van Sipaliwini hebben een grote achterstand opgelopen door onderbreking van het onderwijs als gevolg van de watersnood.

Wekenlang kon op sommige scholen geen les gegeven worden, omdat schoolgebouwen onder water stonden. Daarnaast zijn leermiddelen en meubilair vernietigd door water. Verschillende binnenland scholen hadden om uitstel gevraagd. De schooltoets is voor het hele land uniform, maar nu wordt hiervan afgeweken. Minister Wolf zegt dat voor betrokken scholen ander werk opgesteld zal worden.

De meeste scholen in Oost-Suriname draaien al, echter niet op volle toeren. Alleen de O.S. Goninikreek is niet opengesteld, omdat er nog gewerkt wordt aan de lokalen. Bert Eersteling, hoofd van het Bureau Onderwijs Binnenland, zegt dat er met man en macht gewerkt wordt om de O.S. Goninikreek zo snel mogelijk open te stellen.Natin-leerlingen en -leerkrachten houden protestmars

Leerlingen en leerkrachten van het Natuur Technisch Instituut, Natin, hebben een protestmars gehouden. Zij protesteren ertegen dat het terrein waarop schoollokalen zouden moeten komen, aan een stichting is gegeven. De loods op het terrein wordt nu gebruikt om een internaat te bouwen.

Het Natin heeft nu al meer dan 1600 leerlingen. Er zijn niet genoeg lokalen, waardoor de scholieren ook op zaterdag naar school moeten komen. Terwijl de protestmars gaande was, gingen arbeiders door met hun werk. De heer Tjin Liep Sjie van de leiding van het instituut maakt zich zorgen over hoe de accommodatie van leerlingen in het komend schooljaar zal moeten geschieden. De protestacties gaan door totdat er een oplossing komt.

Onderwijsdirecteur Adiel Kallan bevestigt tegenover het Jeugdjournaal dat het terrein aan Onderwijs en Volksontwikkeling toebehoort. Het Natin mocht schoollokalen bouwen. Kallan is er niet over te spreken dat het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) het terrein aan een stichting heeft gegeven.

Intussen is door de NDP-fractie een interpellatievoorstel ingediend over het terrein aan de Gompertsstraat dat aan stichting Dikin is gegeven. Ook dit terrein was bestemd voor onderwijsfaciliteiten. Zowel coalitie als oppositie zijn het oneens over het gronduitgiftebeleid van het ministerie van RGB.

Kallan blijft erbij, dat het terrein onder het beheer van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling was. Assembleeleden zijn van plan in het parlement opheldering te vragen over deze kwestie.YWCA krijgt een nieuw logeergebouw

De YWCA zal een nieuwe logeergelegenheid bouwen aan de Heerenstraat. Met de bouw wordt in augustus begonnen. Op 1 januari brandde het historische pand tot de grond af. De voorzitter van de YWCA, Roline Dalfour, zei tijdens de wekelijkse bijeenkomst van de vrouwenclub, dat de verzekering een deel van de kosten dekt.

niba - niba suri magazine

De leden van de huisvrouwenclub van de YWCA helpen mee om het gebouw zo snel als mogelijk af te krijgen. De YWCA luidde de Keti Koti-viering in en de politiekapel zorgde voor een vrolijke noot.

Carmen Tjoe-Ny overhandigde namens de medewerkers een takje bloemen aan Roline Dalfour. Er zal op de samenleving een beroep worden gedaan om een financiŽle bijdrage te leveren zodat de hoge kosten voor de wederopbouw te kunnen worden gedekt.VHP na 57 jaar een tweede kandidatenlijst

De Verenigde Hervormings Partij (VHP) zal voor het eerst na 57 jaar een tweede kandidatenlijst hebben. De verschillende ontevreden groepen in de partij hebben samen 21 personen bijeen die op de kandidatenlijst zullen voorkomen. De verkiezingen zullen op 16 juli gehouden worden.

Voorzitter Ramdien Sardjoe geeft toe dat de spanning binnen de VHP het imago van de partij schaadt. Sardjoe die zich herkiesbaar stelt als voorzitter twijfelt niet aan de uitslag. Edmund Kasimbeg die lid is van de adviesraad van de VHP maakt deel uit van de vernieuwingsbeweging. Er is opnieuw een kort geding ingediend tegen het VHP-bestuur om inzage te krijgen in de ledenlijst.

Kasimbeg zegt dat de ledenlijst belangrijk is om een goede kandidatenlijst samen te stellen. Kasimbeg zegt geen wrok te voelen tegen het huidige bestuur, maar hij wil verandering in de partij.Misi Seri contest vervangt Miss Alida Contest

Het was traditie geworden om op 30 juni, aan de vooravond van "Keti Koti", de Miss Alida Contest te houden. Al twee jaar heeft dit contest niet meer plaatsgevonden. De laatste Miss Alida heeft haar prijzen niet ontvangen en er is veel ontevredenheid over de organisatie.

Nu is het initiatief genomen om een ander evenement te organiseren: de Misi Seri Contest. Afgelopen weekend is de generale repetitie gehouden. Tijdens het Misi Seri zal ook een Mis" Lespeki Award uitgereikt worden, aan een Surinaamse vrouw die een voorbeeldfiguur is.

Intentieverklaring financiŽle leerstoel

De eerste leerstoel voor geldkrediet en bankwezen is een feit. Jim Bousaid, algemeen directeur van de Hakrinbank N.V., en de voorzitter van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, Allan Li Fo Sjoe, hebben de intentieverklaring hiervoor ondertekend. Dit vond plaats aan de vooravond van de 70ste verjaardag van de bankinstelling.

Het is de eerste keer dat er een leerstoel in Suriname wordt ingesteld. De Hakrinbank-directeur zegt dat de idee voor het instellen van de leerstoel al enige tijd bestond.Youth Advisory Panel Suriname geproclameerd

Jongeren willen een bijdrage leveren aan de algehele gezondheidszorg van de gemeenschap en in het bijzonder aan dat van de jeugd. Daarom is het jongeren adviesorgaan van de United Nations Population Fund Suriname, Youth Advisory Panel Suriname, Yapsur, geproclameerd.

Hierbij waren aanwezig first lady Liesbeth Venetiaan-Vanenburg en Lesley Resida als vertegenwoordiger van de minister van Volksgezondheid. Yapsur zal de United Nation Population Fund van Suriname adviseren over seksuele en reproductieve onderwerpen, die jongeren raken.

Joan Dogojo, Youth Advisor, zegt dat Yapsur ervoor wil zorgen dat het beleid van Suriname over de Sexuele Reproductieve Gezondheid, SRG, op een jeugdvriendelijke manier wordt toegepast. Volgens Lesley Resida moeten jongeren zich bewust zijn van hun plaats in de wereldwijde gezondheidszorg.

De United Nation Population fund, UNFPA, is een internationaal ontwikkelingsbureau, dat het recht van elk individu op het genieten van een gezond leven met gelijke kansen bevordert. Yapsur bestaat uit verschillende jongerenorganisaties en actieve indviduele jongeren. Met discussieavonden en onderzoek wil deze organisatie haar doelgroep bewust maken van hun seksuele reproductieve gezondheid.

In het Caribisch gebied is Yapsur het enig jongerenadviesorgaan van de United Nations Population Fund. Lesley Resida hoopt dat jongeren met hun frisse kijk op zaken, de gelegenheid krijgen om de trend te zetten binnen de gezondheidszorg.Nieuw medisch laboratorium geopend

Health Control heeft een nieuw medisch laboratorium geopend. Minister Celsius Waterberg van Volksgezondheid verrichtte op dinsdag 27 juni de opening door het naambord te onthullen. Dat deed hij samen met de waarnemend directeur Sheila Kort. Health Control werd acht jaar geleden opgericht.

De directie van Health Control streeft een zo hoog mogelijke kwaliteit na en wil ook hoogstaande diensten leveren. In het oude laboratorium werd dit belemmerd door de kleine ruimte. Binnenkort zullen in de wachtkamer ook gezondheidsadviezen worden verstrekt, zodat het medisch lab ook een bijdrage zal kunnen leveren aan de bevordering van een gezonde levenswijze. Het nieuwe laboratorium staat aan de Waaldijkstraat in Paramaribo.Brandstof Tango 81 teruggestuurd

De brandstof die meegebracht is met het Venezolaanse schip "Tango 81" is teruggestuurd naar Venezuela. Het NCCR werd te laat in kennis gesteld van de 120.000 liter vliegtuigbrandstof die meegekomen was. Bij de lokale oliemaatschappijen lukte het niet een opslagplaats te vinden.

Er zou eerst een aantal technische zaken zoals het nemen van monsters, in orde gemaakt moeten worden voordat tot opslag zou kunnen worden overgegaan. Dit zou binnen de vier dagen dat het schip hier afgemeerd was niet lukken. De een miljoen liter diesel voor generatoren en buitenboordmotoren is wel in ontvangst genomen.

Ook de helikopter "Sikorsky S61N" die hier naar toe vervoerd was, moest onverrichterzake vertrekken. Vanwege zijn omvang en de luchtverplaatsing die het teweegbrengt, kan de helikopter veel schade aanrichten aan gebouwen in de directe omgeving van de standplaats van het toestel te Zorg en Hoop. Helikopters van dit type worden meestal ingezet bij zeereddingsoperaties.

De lading van het schip is door de Venezolaanse regering gedoneerd aan Suriname ten behoeve van de ramp in het binnenland. Dit heeft de Venezolaanse regering gedaan via haar humanitaire taskforce "Simon Bolivar". Het is de tweede keer dat Suriname hulp kreeg van Venezuela.Internationale Dag tegen Drugs herdacht

De internationale Dag tegen Drugs werd wereldwijd herdacht. Deze dag werd op 26 juni 1987 ingesteld door de Verenigde Naties. Op die dag hebben alle landen die aangesloten zijn bij deze internationale organisatie zich gecommitteerd aan een wereld die vrij moet zijn van illegale drugs.

Elk jaar wordt er een ander thema gekozen. Het thema voor dit jaar is: Children and Drugs. Studies hebben uitgewezen dat miljoenen mensen tussen 15 en 64 jaar illegale drugs hebben gebruikt in de afgelopen twaalf maanden, meldt de V.N. Het is bewezen dat drugsgebruik negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid en het sociaal leven van een individu. Er is een relatie tussen kinderen en drugs.

Als een kind op jonge leeftijd het gebruik van sigaretten en alcohol als een normaal verschijnsel ziet, is de drempel niet meer hoog om deze producten zelf te gebruiken.

In Suriname is de Nationale Anti-Drugs Raad belast met het coŲrdineren van het nationale beleid tegen drugs. Dit beleid richt zich op het verminderen van de vraag naar drugs en het bestrijden van de aan de drugs gerelateerde criminaliteit.Honderden kinderen ingeŽnt tegen MDKPG

Honderden kinderen zijn tijdens de vaccinatieweek ingeŽnt tegen mazelen, difterie, kinkhoest, polio en gele koorts. De campagne werd in de derde week van april gehouden. Van de groep kinderen waren minstens vijftien nooit eerder gevaccineerd.

Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg en de Medische Zending hebben samen gewerkt om ruim 1500 kinderen te vaccineren. Het BOG was belast met de vaccinatie van de kinderen van de dorpen Mopikondre, Bigiston en Pakirakondre. In het dorp Pakirakondre zijn de kinderen niet gevaccineerd. De coŲrdinator, Dewan Sharman, zei dat de kinderen van dit dorp tijdens reguliere diensten alsnog zullen worden gevaccineerd.Inheemse dorpshoofden willen grondenrechten

De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname wil dat de grondenrechten van de inheemsen erkend worden. Kapitein Carlo Lewis van Apoera zegt dat de inheemsen volgens de regels van de multinationals niet meer mogen jagen in het exploitatiegebied.

Dit wordt als een probleem ervaren. Daarom hebben zij consultants uit Canada van "the North-South Institute" aangetrokken om te onderzoeken, welke internationale richtlijnen bedrijven zoals Suralco en Billiton moeten hanteren bij het exploreren van een gebied.

Kapitein Lewis geeft aan dat uit onderzoek blijkt dat er eerst een milieu-onderzoek verricht moet worden, voordat tot exploratie mag worden overgegaan. Dit is echter niet gebeurd. De resultaten van het onderzoek werden tijdens een workshop gepresenteerd aan verschillende bedrijven en instituten, zoals de Billiton Maatschappij Suriname, Suralco L.L.C., de overheid en het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname, NIMOS.

Een van de voordelen voor de inheemsen is dat de aanwezigheid van de maatschappijen in het binnenland zorgt voor werkgelegenheid, zodat de werknemers verzekerd zijn van een maandelijks inkomen. De Vereniging van Inheemsen in Suriname hoopt met de presentatie van de resultaten de aandacht van de regering te vestigen op de grondenrechtenproblematiek.Jongeren stimuleren hun creativiteit te gebruiken

Het evenement "Seven in a Row" moet jongeren stimuleren om hun creativiteit te gebruiken. Tijdens een theatervoorstelling in het CCS konden meer dan 100 kinderen verschillende dans-, theater-, muziek- en circusvaardigheden aan het publiek presenteren.

De organisaties Artlab en Suricircus staan achter dit project. Beide organisaties beogen om het creatief denken en handelen onder jongeren te stimuleren en hen te overtuigen dat een creatieve tijdsbesteding kan bijdragen tot een positieve levensstijl.Passagiers SLM Boeing hebben niets te klagen

Hoewel de Boeing van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij SLM vanaf de afgelopen week terug is op de Mid-Atlantische route, blijft de toekomst van de maatschappij onzeker.

Bond en directie moeten zich nu erop richten het bedrijf te redden van een debacle. Daarvoor moet gekozen worden tussen het op straat zetten van honderd man of het inleveren van 25 procent van het salaris door alle personeelsleden. Ondertussen groeit de onzekerheid onder het personeel.

Naast deze kopzorg moet de SLM ook gaan werken aan het opvijzelen van haar imago, dat door het slepende herstelproces van de beschadigde linkerstaartvleugel aardig is aangetast. SLM-directeur Henk Jessurun zegt dat de directie, de Bond van Personeel bij de SLM en de Vliegersvereniging van het bedrijf, de komende drie maanden in onderhandeling gaan, om te komen tot een bevredigende oplossing.

Zelf praat de directeur liever over rationalisatie, dan afvloeiing van overtollig personeel. "Het kan alle kanten op." Jessurun erkent wel dat het een zware klus wordt. Het is al jaren bekend dat het personeelsbestand van de SLM groter is dan voor een goede bedrijfsvoering nodig is; de maatschappij is overbezet.

Het is publiek geheim dat de vakbond daar zelf debet aan is. Met het ingaan van het open sky-beleid, is een einde gekomen aan het monopolie van de SLM en de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij KLM op de Mid-Atlantische route. Dat betekent tegelijk dat de SLM intern grondig moet evalueren en maatregelen moet treffen om op bedrijfskosten te bezuinigen. Ondertussen werd er, ondanks dit zwaard van Damocles, afgelopen zaterdagavond een klein feestje gebouwd, toen de Boeing 747-300 na bijna vier maanden terugkeerde op Surinaamse bodem.

Een belangrijk deel van de directie onder leiding van Jessurun was op de Johan Adolf Pengel Luchthaven om de kist te verwelkomen. Ondanks het late uur - kwart over tien 's avonds - bleken de passagiers niets te klagen te hebben. Voor gezagvoerder Eric Goede reden genoeg om de vlucht geslaagd te noemen.Internationale drugsconferentie in augustus

Het ministerie van Justitie en Politie is bezig voorbereidingen te treffen voor een internationale drugsconferentie in augustus. "Ongeveer 90 procent van de harddrugs die ons land binnenkomt, is cocaÔne", vertelt minister Chandrikapersad Santokhi van Justitie en Politie.

De grenzen van Suriname zijn moeilijk te controleren door de uitgestrektheid van het land. Om de invoer van drugs te bestrijden, is besloten om intensiever met andere landen samen te werken.

Vanuit Colombia, Venezuela, BraziliŽ en Guyana wordt regelmatig drugs naar Suriname vervoerd.Om de drugshandelaren op te sporen zal aan Suriname moderne technologie ter beschikking worden gesteld.Drugs pasi na las pasi

Drugs pasi na las pasi. Met deze slogan in de mond maakten jongeren en ouderen vanuit de Palmentuin lopend een ronde van vijf kilometers op zondag 25 juni. Deze wandelloop eindigde op het Onafhankelijksplein.

De Nationale Anti-Drugs Raad NAR organiseert verschillende activiteiten om drugsgebruik te ontmoedigen. DrugsStudies hebben uitgewezen dat veel mensen in Suriname drugs gebruiken, zegt Marie Bunwaree van de NAR. Onder invloed van leeftijdgenoten gebruiken jongeren drugs om opgenomen te worden in de vriendenkring.De Stem wil drugsprobleem landelijk aanpakken

Stichting "De Stem" wil het drugsprobleem landelijk aanpakken. Zij is begonnen met het opzetten van verschillende netwerken in de districten. Zo was er een workshop voor directie, personeel en vrijwilligers.

Tijdens deze bijeenkomst werd gesproken over de kwaliteit van hulpverlening, betere afstemming binnen de hulpverlening en nieuwe visies die de stichting heeft.

Er is ook een boek "Schaduwen uit mijn verleden" door de organisatie uitgegeven. De schrijfster van dit boek is Joany Landsdorf-Watkin. In verband met Wereld Anti-Drugsdag hebben de ministers Chandrikapersad Santokhi van Justitie en Politie en Celsius Waterberg van Volksgezondheid elk een exemplaar gekregen. De Stem is al negen jaar bezig met het opvangen en begeleiden van personen die drugsproblemen hebben.Kinderen hebben recht om gehoord te worden

De Stichting Ilse Henar-Hewitt Juridische bijstand voor vrouwen onder leiding van Merildo Sanrochman heeft documenten die horen bij het wetsvoorstel "hoorrecht van minderjarigen" aan minister Michel Felisi van Regionale Ontwikkeling aangeboden.
Het wetsvoorstel ligt op dit moment voor goedkeuring bij de Raad van Ministers. Ook is de Stichting bezig verschillende instanties te raadplegen, die zich bezighouden met het behartigen van belangen van kinderen.

In gesprek met de minister is dieper ingegaan op het wetwijzigingsvoorstel, dat opkomt voor de rechtspositie van kinderen. Minister Felisie zei dat hij alle medewerking zal verlenen bij het bespreken en beoordelen van het wetsvoorstel.
 

Kosteloos internet Magazine

Hoofdredacteur:
Henry Strijk

Eindredactie:
Clifford Brathwaite
John Brouwer de Koning

Fotoredactie:
Myra Winter

Copyright foto's :
Rikky Doekhi
(tenzij anders aangegeven)

Vormgeving:
Phillip Lutz

Uitgever:
Stichting Suriname

Oplage: 54.892

U kunt NIBA ook printen en op die manier doorgeven aan anderen.Aanmelding

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen, kunnen zich hiervoor opgeven via de website:

www. suriname. NU

www.andasuriname.com

Suriname

Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor de verzending van NIBA en wordt niet aan derden doorgegeven.

Vul uw e-mailadres en naam in en klik op aanmelden en daarna op versturen.

U ontvangt een binnen 24 uur bevestiging van ons.

Let op !
Stuur deze bevestiging aan ons terug, door op beantwoorden of reply te klikken. Alleen dan kan uw aanmelding verwerkt worden.

(MSN en Hotmail adressen geven soms problemen bij het ontvangen van NIBA)Afmelding

U kunt zich afmelden via onze website.

Vul uw e-mailadres en naam in en klik op afmelden en daarna op versturen.

U ontvangt binnen 24 uur een bevestiging van ons.

Let op !
Stuur deze bevestiging aan ons terug, door op beantwoorden of reply te klikken. Alleen dan kan uw afmelding verwerkt worden.niba - niba suri magazine

Politieberichten


Deel gewelddadige roversbende opgerold

Pearl M., Raoul T., Andy B. en Jerry K., zijn vier verdachten die deel uitmaakten van een grotere roversbende en na gedegen speurwerk door leden van de recherche van bureau Geyersvlijt zichtbaar gemaakt konden worden, werden aangehouden en bevinden zich achter slot en grendel.

Jerry K., die een militaire opleiding volgde, is in samenwerking met de militaire politie aangehouden. Twee andere bendeleden, Andy A. en ene "Faya" zijn voooralsnog voortvluchtig, maar aan hun opsporing wordt gewerkt.

Waar men in deze van verdacht wordt betreft meerdere overvallen op supermarkten, in de periode februari t/m april 2006. Onder andere betrof dit supermarkten aan de Nieuw Weergevondenweg en de Commissaris Weytingweg.

Ook een bar-restaurant op de Kwattaweg was ťťn van hun projecten, terwijl zij voorts worden verdacht van het feit twee Brazilianen te Bronsweg te hebben getracht te beroven. De Brazilianen hebben vooralsnog geen aangifte gedaan.

Op hen wordt een beroep gedaan dat alsnog te doen bij de recherche van bureau Geyersvlijt. Naast de aangehouden criminelen werd ene J. terzake heling aangehouden, die opwaardeerkaarten had gekocht, die door de rovers waren buitgemaakt.Auto's verkocht in Guyana

Een deel van een bende criminelen die mensen ontvoerden en beroofden is na gedegen onderzoek door de politie opgerold. Hierbij betreft het een bende die op donderdagavond 4 mei jl. mevrouw Agnes Rosita Woodley op het I.O.L. terrein ontvoerden in haar terreinauto, om haar in de avonduren van zaterdag 6 mei vanuit een rijdende auto op de Duisburglaan te duwen.

De terreinauto werd daarbij gestolen, evenals een aantal kostbaarheden van haar.

Een andere zaak werd gepleegd in de avond van donderdag 12 juni jl., waarbij de 25- jarige leerkracht en S.P.I. studente L.W. na de les, onder bedreiging van een mes, werd ontvoerd door een man op het moment dat zij in haar blauwe Toyota personenauto, kenteken 27-97 RP wilde stappen.

Zij werd gedwongen om naar het verlengde deel van de Waakhuizenlaan te rijden, waar zij door haar ontvoerder gekneveld werd achtergelaten.

Haar auto, zaktelefoon en SRD 95,- werd toen weggenomen. De politie pakte de zaak, die veel gelijkenis vertoonde met de zaak van mevrouw Woodley, voortvarend aan.

Door continue en gedegen onderzoek gelukte het om de locatie in kaart te brengen waar vanuit de bende opereerde.

Op dat adres werd de 25- jarige A.K. aangetroffen, die na stevig aan de tand te zijn gevoeld toegaf deel uit te maken van een grotere groep, die zowel mevrouw Woodley als mejuffrouw L.W. ontvoerd hadden.

Tevens verklaarde zij dat het in feite om de diefstal van de auto's ging, die daarop vanuit Suriname naar Guyana gesmokkeld werden voor verkoop.Amputatie hand, na afrekening met houwer

Georgio Waipoe werd door Benito Toy zodanig met een houwer bewerkt dat zijn linkerhand moest worden geamputeerd.

Waipoe bevond zich met enkele vrienden op een voetbalveld te Goede Verwachting op het moment dat Toy het gezelschap van achteren naderde. Plotseling zwaaide Toy met een voorwerp naar Waipoe, die in een reflex die slag afweerde.

Het door Toy gehanteerde voorwerp bleek een houwer te zijn. Het gevolg was dat de linkerhand van Waipoe nagenoeg werd afgehakt.

Bij de afdeling Spoedeisende Eerste hulp bleek dat de linkerhand van Waipoe diende te worden geamputeerd.

De verdachte Toy meldde zich bij de politie van station Latour, waarop hij in verzekering werd gesteld. Volgens zijn verklaring was hij ooit eerder door Waipoe met een houwer bewerkt en wenste hij als reactie daarop het hem betaald te zetten.Inbraak voorkomen

Een inbraak is nooit helemaal te voorkomen. Elk huis heeft zijn zwakke plekken en inbrekers weten dat. De politie heeft ervaring met inbrekers en kent hun gedrag en kan daardoor adviezen geven over beveiligingsmethoden.

De politie stelt 'de gelegenheid maakt de dief'. Beveiligen is dan ook het op een rijtje zetten van een aantal zaken. Een inbreker zoekt de weg van de minste weerstand. Maken we het voor een inbreker moeilijk om zijn activiteiten te ontplooien, dan gaat hij op zoek naar een ander object.

Kijk eens met de ogen van een inbreker naar uw huis: stel u bent uw huissleutels kwijt, op welke plaats zou men het gemakkelijkst uw huis binnen komen.

Zo komt ook de inbreker bij u binnen.

Afspraken maken

Laat geen briefjes achter op de deur en laat geen sleutels achter op makkelijke plaatsen zoals onder de deurmat.

Maak duidelijke afspraken en laat eventueel de sleutel achter bij de buren of een andere vertrouwenspersoon.

Bouwkundig

Sluit uw huis af met deugdelijke deuren, ramen en sloten. Verstevig het sluitwerk met extra grendels. Voorkom dat scharnieren aan de buitenkant zitten. Inbrekers slaan de pinnen uit de scharnieren, waardoor een raam of deur toch eenvoudig te openen is.

Een goed verlicht huis is minder aantrekkelijk voor de inbreker die niet graag gezien wordt.

Zorg ervoor dat uw ramen en deuren goed zichtbaar zijn voor de omgeving. Zo kan een inbreker nooit lang ongestoord zijn gang gaan.

Alarmsystemen

Een alarmsysteem kan inbraken niet voorkomen, maar wel tijdig signaleren en zelfs de inbreker afschrikken. Een inbreker wil niet graag gestoord en gezien worden en lawaai wil hij zeker voorkomen.

Er zijn systemen waarbij lampen aan gaan als u het huis nadert. Het is dan wel belangrijk dat de inbreker het lichtpunt niet kan uitschakelen of kapot maken.

Eigendommen

Leg uw waardevolle bezittingen ook in huis niet als etalage neer. Verdeel uw waardevolle spullen als bankpasjes, cheques, sieraden en geld op verschillende onopvallende plaatsen en koop eventueel een kluis of een vloerkluis bouwen.

Afwezigheid camoufleren

Inbrekers komen meestal op het moment dat ze verwachten dat u niet thuis bent. Om te voorkomen dat een inbreker door heeft dat u voor korte of langere tijd afwezig zult zijn, en eigenlijk ieder moment thuis zou kunnen komen, kunt u een aantal maatregelen treffen.

* Korte afwezigheid:

laat licht aan in de woning of laat een radio spelen.
Doe de deuren altijd op nachtslot, ook bij het slapen gaan.

* Langere afwezigheid:

Maak afspraken met de buren dat ze een oogje in het zeil houden.
Maak afspraken met iemand die het terrein onderhoudt en eventueel de gordijnen 's avonds sluit en 's ochtends opent.

Als toch wordt ingebroken

Als er toch wordt ingebroken, houd de schade dan beperkt.

Wees de inbrekers toch een stap voor door bezittingen nu te registreren en te merken. En bedenk van te voren hoe u zou handelen na een inbraak.

Registreer uw bezittingen

Dit kunt u doen door duidelijk te inventariseren welke bezittingen u heeft. Dit maakt het makkelijker voor de politie om uw spullen terug te vinden en om bij de verzekering een schadevergoeding te krijgen.

Maak ook een lijst op van instanties die u moet contacten indien uw bezittingen zijn gestolen. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat een dief uw bankpasjes of cheques gebruikt, moet u de bank snel informeren om uw bankrekening te blokkeren.

Maak van al uw waardevolle spullen een beschrijving: kleur, merk, type en serienummer. Noteer de nummers van uw ID-kaart, rijbewijs en paspoort.

Unieke eigendommen zoals schilderijen en sieraden zet u op de foto.

Merk uw bezittingen

Vaak heeft u spullen die afkomstig zijn van massaproductie. Als ze worden gestolen, herkent u ze later niet meer.

Toch is daar iets aan te doen. Bijvoorbeeld een radio of televisie, geef ze een voor u herkenbaar merkteken, bijvoorbeeld een initiaal ingekerfd op de onderkant van het apparaat.

Stel een inbraakplan op

Indien er wordt ingebroken, reageert u misschien emotioneel en kunt u op dat moment niet helder nadenken. Het is dan goed om van te voren bedacht te hebben, hoe u moet handelen. Bepaal wie u gaat bellen.

Ten eerste de politie, maar daarnaast buren, familie of vrienden die u kunnen bijstaan.

Welke instellingen moet u bellen: bank om bankpasje te blokkeren en overheidsinstellingen om officiŽle documenten zoals paspoort en rijbewijs opnieuw te laten maken.

Doe direct aangifte

Als er ingebroken is, moet u direct aangifte doen bij de politie. Dit verhoogt de pakkans van de daders. Daarnaast is de aangifte belangrijk voor de politie om te inventariseren hoe groot de criminaliteit is.

Ten eerste om in te schatten waar er meer surveillance nodig is, maar ook de manier waarop wordt ingebroken, die soms doet leiden tot een bende die een bepaalde herkenbare aanpak hebben.

Neem bij aangifte doen uw eigendomsregistratie mee.

Sociale controle

Uit eindelijk is het belangrijk dat er voldoende sociale controle is. De politie kan niet overal tegelijk zijn.

Af en toe een stevige blik naar uw buren is geen blijk van nieuwsgierigheid, maar van interesse van veiligheid.

Als u een verdacht geluid hoort, kijkt u even. Het is erger om een dag later van uw buren te horen dat er is ingebroken, terwijl u de inbraak misschien had kunnen voorkomen.

Bron: KPS Suriname


De Wisselkoers

De koersen zijn indicatie- koersen en geven de waarde aan van onze

Surinaamse Dollar

per 1 Juli 2006 t.o.v. de volgende buitenlandse valutasoorten.

Voorbeeld:
Als u 1 US Dollar verkoopt aan de Centrale Bank krijgt u daarvoor op dit moment 2,71 SRD voor terug
(exclusief transactiekosten)

De Surinaamse dollar is gekoppeld aan de US dollar

Bij wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
U verkoopt:   2,71
U koopt:          2,78

EURO
U verkoopt:     3,445
U koopt:          3,5534

POUND STERLING
U verkoopt:    4,978
U koopt:         5,107

Ned. Ant. GLD.
U verkoopt:    1,507
U koopt:         1,563

Voor bankpapier

U.S. DOLLAR
U verkoopt:    2,71
U koopt:         2,78

EURO
U verkoopt:    3,435
U koopt:         3,544

POUND STERLING
U verkoopt:    4,943
U koopt:         5,117

Ned. Ant. GLD.
U verkoopt:    1,507
U koopt:         1,563

Bron: Centrale Bank van Suriname


Schrijversgroep

77

Radionieuws

Op maandag 3 juli kunt u luisteren naar een interview van Willy Alberga met Erik van Malder.

Het is een uitzending die gepland was voor 19 juni, maar op die datum niet is doorgegaan.

De Belgische Erik van Malder kreeg na zijn eerste bezoek aan Suriname, in 2005, nogmaals de kans in ons land te verblijven in het kader van de Stedenband Antwerpen-Paramaribo.

Hij is er nu voor vijf maanden. Net als de vorige keer is Erik sociaal actief.
Zo geeft hij o.a. computerlessen aan seniore burgers. Vanwege zijn literaire achtergrond maakte Erik reeds bij zijn eerste bezoek kennis met Schrijversgroep 77.

Hij was toen eregast op de Belgisch-Surinaamse avond. Op 31 mei 2006 trad hij voor de tweede keer op in Tori Oso, samen met een reeks Surinaamse dichters.

Erik, oud-leerkracht Nederlands, is in BelgiŽ bekend als dichter en liedjesschrijver. Hij is ook een tijd lang redactielid geweest van het Vlaamse literaire tijdschrift Gierik.

SRS 96.3 FM om 21.15 uur

NB. Arlette Codfried, coŲrdinator van Skrifiman Taki is te bereiken op de volgende telefoonnummers: 483947 en 08764449

SELECTIE LITERAIRE AFVAARDIGING CARIFESTA

Suriname zal met een contingent van verschillende kunst- en cultuurafvaardigingen deelnemen aan Carifesta 9, dat van 22 september tot en met 1 oktober 2006 op Trinidad en Tobago wordt gehouden.

De Surinaamse literatuur zal vertegenwoordigd worden door een klein literair team, dat presentaties moet verzorgen en verantwoordelijk is voor de Surinaamse boekenstand op de Carifesta bookfair. Van het team wordt veel zelfstandigheid verwacht bij het realiseren van de invulling van de literaire presentatie van Suriname.

Gegadigden die belangstelling hebben voor deelname kunnen dit doorgeven aan Schrijversgroep '77 als zij aan de volgende criteria voldoen:

- bereid zijn in teamverband te functioneren

- bereid zijn deel te nemen aan de organisatorische en inhoudelijke voorbereiding om invulling te geven aan de literaire presentatie van Suriname op Carifesta

- bereid zijn bij toerbeurt in de boekenstand van Suriname te staan

- presentaties kunnen verzorgen op het gebied van storytelling of poetry of prose-reading of symposium lecture voor engelstalig publiek(combinatie van mogelijkheden strekt tot aanbeveling)

- redelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Engels

- bereid zijn de coŲrdinatie van het team op zich te nemen strekt tot aanbeveling

Uit de gegadigden die voldoen aan de voorwaarden zullen diegenen worden gekozen die de beste kwaliteiten kunnen aantonen. Indien er meerdere gegadigden zijn met dezelfde kwaliteiten zal er geloot worden.

  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

  ††