suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      
 

    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 3 - December - 2004          SuriMagazine no. 24  
Met in deze uitgave:

President condoleert Koningin Beatrix
Nationaal congres pensioen en AOV Stelsel
Sanatan Dharm 75 jaar
Suriname wint Surveillance Award
Financien huldigt grote groep jubilarissen
Paniek helemaal niet nodig volgens Assen
Hoogte van schenking China is geheim
Jessurun valt over uitspraken terrorisme
"Super" agenten voor beveiliging rechterlijke macht
Problemen visserij heeft aandacht van LVV Minister
Ageda Venema als eerste vrouw over de finish
Kinderen maken muurschildering met AIDS voorlichting
Bewoners mogen zelf gaten dichten volgens DC Demon
Twee nieuwe poltieposthuizen in de maak
Dak Lionsschool staat op instorten
Minister Castelen het hangt nu van u af
Nog 13 mijnen te vernietigen bij Stolkertsijver
Vooronderzoek decembermoorden formeel afgerond
Shri Ram mulo-school 30 jaar
Zelfregulerende gedragscode noodzakelijk
10% wast na toiletbezoek geen handen
Bewindsman betreurt opschudding
Douane houdt Cocaïnesmokkelaar aan
Drugs in oliefilters
Barryl Biekman gevraagd als bijzonder adviseur
Nationale A-Tennis- kampioenschappen 2004 uitgesteld
Politieberichten
Shrinivási viert 78ste verjaardag
De Wisselkoers
President condoleert Koningin Beatrix

President Ronald Venetiaan zond in verband met het overlijden van Prins Bernard het volgende condoleance bericht aan Hare Majesteit Beatrix Koningin der Nederland.

"In verband met het verscheiden van Uw vader, Zijne Koninklijke Hoogheid Bernard, Prins der Nederlanden, op woensdag 1 december 2004, vervul ik mede namens mijn echtgenote, de regering en het volk van Suriname, de droeve plicht om Uwe Majesteit, de overige leden van het Koninklijk Huis en het Nederlandse Volk, onze innige deelneming te betuigen.
Suriname zal zich Prins Bernard blijven herinneren om zijn strijd voor de bevrijding en de ontwikkeling van Nederland en om zijn grote inzet wereldwijd, voor de bescherming van de natuur.

Moge zijn ziel de eeuwige rust ten deel vallen."
     niba - niba suri magazine
Prins Bernard tijdens het Staatsbezoek in SurinameNationaal congres pensioen en AOV Stelsel

Het tweedaagse congres "Het pensioen en AOV Stelsel Nader bekeken: een aanzet tot verbetering van de sociale zekerheid" is afgesloten. Dit congres werd georganiseerd door het Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) in samenwerking met de Stichting C-47 Nederland en de Raboud Universiteit Nijmegen.

Onder leiding van de Raboud Universiteit Nijmegen is in de periode oktober 2001-april 2002 onderzoek gedaan. Dit onderzoek richt zich op de levensomstandigheden, sociale zekerheidsmechanismen en bestaansstrategieën van ouderen in Suriname.

"Konden we maar gaan staken" is de titel van dit onderzoek. Onderzoekster Jansje van Middendorp, deed als studente ontwikkelingsstudies in opdracht van de stichting C-47 Nederland in samenwerking met de vakcentrale C- 47 dit onderzoek. Hiervoor verbleef ze in 2002 een half jaar in Suriname.

Aan het congres deden werkgevers, werknemers, de overheid, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen mee. Er werden inleidingen verzorgd door vertegenwoordigers van onder andere het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, het bedrijfsleven, de Centrale Bank van Suriname en de Stichting C-47 Nederland.Sanatan Dharm 75 jaar

Shri Sanatan Dharm Maha Sabha in Suriname bestaat 75 jaar. Bij de viering van dit heuglijk feit waren de President van de Republiek Suriname, Ronald Venetiaan en Pater Wim de Bekker, diocesaan administrator van het Rooms Katholieke Bisdom, aanwezig.Pater De Bekker vertegenwoordigde samen met Nico Waagmeester de Interreligieuze Raad In Suriname, IRIS.

Het Hindoe Wetenschappelijk Instituut Nederland werd vertegenwoordigd door, Oesdew Ramdas. Professor Pushpita, de Indiase vertegenwoordigster was ook aanwezig. De gasten werden ontvangen door de gastheren, Kries Nanan Panday, voorzitter van de organisatie en Radjnarain Mohanpersad.

Als Hindu organisatie heeft Sanatan Dharm op verschillende manieren een bijdrage geleverd aan het instandhouden van de Hindu Cultuur en Godsdienst in Suriname. Dit is mogelijk gemaakt door onderwijs, kinderopvang en bejaardenzorg.

De President vindt het belangrijk dat religieuze groepen het initiatief nemen om geestelijke voeding te geven aan de gemeenschap om ze te vormen tot volwaardige burgers. Deze maatschappelijke vorming levert een grote bijdrage aan het gezond houden van de maatschappij.

Kries Nannan Panday, voorzitter van de Sanatan Dharm, zei dat in de afgelopen 75 jaar de organisatie heeft geprobeerd zoveel mogelijk de gemeenschap waarden en normen bij te brengen met als doel, de opbouw van ons land. Daarnaast is samenwerking met andere religieuze groepen en organisaties noodzakelijk om een bijdrage te leveren aan welzijn en welvaart van Suriname.Suriname wint Surveillance Award

Suriname heeft de Surveillance Award dit jaar gewonnen. Elk jaar worden er vaccinatie en surveillance awards toegekend aan Caricomlanden aangesloten bij de PAHO. Het vaccinatie programma houdt in om vooral kinderverlamming, mazelen en rubella uit te roeien.

Ons land heeft dit jaar de eerste prijs gewonnen op het gebied van Surveillance. Suriname is lid van de PAHO en is verplicht over de vaccinatie te rapporteren aan de Caribbean Epidemiology Centre in Trinidad, de Carec. Dit centrum beoordeelt alle onderzoekingen.

Bij de beoordeling werd vooral gelet op de uitvoering, namelijk het vaccineren van kinderen tegen polio (kinderverlamming), mazelen en rubella (rode hond) en het rapporteren van het aantal meldingen op een zo volledig mogelijk wijze, aan Carec.

Vanaf het jaar 2000 tot op dit moment heeft Suriname tot nu toe 12 verdachte mazelen gevallen en 2 verdachte polio gevallen geregistreerd. Na 1980 heeft het BOG geen nieuwe gevallen van polio, mazelen en rubella geregistreerd.

Soekir Sabiran, programmanager NIP gaf aan dat het behalen van deze award mogelijk is geweest door een gezamenlijke inspanning van het BOG (NIP, Epidemiologie en het Centraal Laboratorium), de PAHO, het ziekenhuispersoneel, artsen en andere gezondheidswerkers die wekelijks rapporteren aan het BOG, alsook het publiek dat spontaan zijn medewerking verleent.

Toch zijn niet alle kinderen in ons land gevaccineerd. Dit wil het BOG bereiken door zoveel mogelijk aan voorlichting te doen via de RGD's en de Medische zending. De ouders van kinderen tussen nul en 5 jaar moeten zich ervan bewust zijn dat hun kinderen gevaccineerd moeten worden tegen kinderziekten.Financien huldigt grote groep jubilarissen

Op het ministerie van Financien is voor het eerst een grote groep jubilarissen en gepensioneerden gehuldigd. In totaal werden 135 jubilarissen van het Directoraat Financien en het directoraat Belastingen gehuldigd. De jubilarissen met 25, 30, 35, en 40 dienstjaren ontvingen een oorkonde en een goudkleurig speldje.

De speld had de afbeelding van het ministerie van financiën en het aantal dienstjaren. Het werd ontworpen door Art Sabine. Eén vrouwelijke ambtenaar werd voor 43 dienstjaren gehuldigd. Sprekers bij deze gelegenheid waren de Directeur der Belastingen, Roy May, de Directeur van Financien en de Minister van Financien, Humphrey Hildenberg. Om de huldiging op te vrolijken waren, de zanggroep Guys Next Door en de cabaretgroep 1+1=3 uitgenodigd.Paniek helemaal niet nodig volgens Assen

Suriname moet, met betrekking tot "nationale veiligheid" nog een ontwikkelingsproces doormaken. Dit zei minister Ronald Assen van Defensie. Signalen hebben de minister bereikt dat er zich na de verkiezingen volgend jaar ongeregeldheden zouden kunnen voordoen. Hier omtrent heeft hij de afgelopen dagen zijn bezorgdheid geuit. Sommige mensen zijn hierdoor in paniek geraakt, maar dat is allemaal niet nodig, zegt de minister.

Op dit moment worden er voorzieningen getroffen om elk mogelijk gevaar te weren. Minister Assen legde uit dat hij een onderscheid maakt tussen "Internationaal en nationaal" terrorisme. Internationaal terrorisme, is geweld als reactie op wat men ervaart als een overheersing van het westerse industriële complex.

Met nationaal terrorisme bedoelt de minister, geweld dat zich richt op nationale doelwitten. Maar over de details wilde minister Assen niet veel kwijt. De beveiliging van de Amerikaanse ambassade aan de dr. Sophie Redmondstraat is geïntensiveerd.

Deze maatregel is getroffen nadat de Amerikaanse ambassade informatie binnen kreeg van een mogelijke terroristische aanval op het ambassadegebouw. Minister Assen gaf aan, dat het Ministerie van Defensie los staat van het bericht, dat de Amerikaanse ambassade vanuit Washington kreeg.

De Chinese militair attaché, Le Li Ji, gaf aan dat de Volksrepubliek China hierbij ook helemaal geen bemoeienis heeft. Hij is belast met de militaire aangelegenheden tussen China en de Verenigde Staten. 2 weken geleden was hij persoonlijk in de Verenigde Staten om te praten over het intensiveren van de samenwerking met de VS. Tot zover de Chinese militair attaché Le Li Ji.Hoogte van schenking China is geheim

Minister van Defensie Ronald Assen en de ambassadeur van de Volksrepubliek China, Cheng Jinghua, hebben een schenkingsovereenkomst getekend. Uit tactische overwegingen wordt de waarde van de schenking niet genoemd. De schenking betreft militaire goederen, maar hierover moeten de Surinaamse en Chinese werkgroepen nog afstemmen. Van 1991 tot 2001 was China de grootste donor van het Ministerie van Defensie. Het militaire hospitaal werd in deze periode gerenoveerd.

Op dit moment zijn er Chinese militaire experts in Suriname, waaronder acupuncturisten, een masseur en een tandarts die in het Militair hospitaal werken. De schenking is bedoeld om de bilaterale samenwerking tussen de beide republieken te verstevigen.

Verder zullen Surinaamse militairen getraind worden hoe landbouwgewassen voor eigen gebruik te verbouwen. Daarnaast zullen de mogelijkheden worden bekeken om een dam langs de kust van het district Coronie te bouwen.

Op dit moment genieten 2 militaire functionarissen een hogere opleiding in China. De samenwerking tussen Suriname en China is uniek binnen de Caricom. Suriname is het enige land in de regio dat op militair gebied samenwerkt met het Volksrepubliek China.Jessurun valt over uitspraken terrorisme

niba - niba suri magazine      De uitspraken van de minister van Defensie, Ronald Assen, over de dreiging van binnenlands terrorisme zijn het DNA-lid Winston Jessurun in het verkeerde keelgat geschoten.

Het DNA-lid heeft een Open Brief gestuurd naar president van de Republiek de Suriname, waarin hij het Staatshoofd vraagt
de samenleving te informeren over de dreiging waar minister Assen het over heeft gehad."Super" agenten voor beveiliging rechterlijke macht

Het ministerie van Justitie en Politie, heeft in het kader van de beveiliging van functionarissen van de rechterlijke macht 65 politiefunctionarissen geselecteerd, die hiervoor zullen worden ingezet. Deze politieagenten zullen gedurende vier en een halve maand een speciale training volgen, waarvan het eerste deel van 2 weken vandaag is afgesloten.

Vanmiddag rond vijf uur kwam de groep te Hanna's Lust aan, vanwaar ze in een snelle mars de weg aflegden naar het Politie Opleidings Centrum aan de Commewijnestraat.

Na aankomst in het opleidingscentrum werd er een korte demonstratie gegeven voor de Justitieminister en overige aanwezigen. In het Politie Opleidings Centrum werden de politiefunctionarissen opgewacht door de minister van Justitie en Politie, Siegfried Gilds, korpschef hoofdcommissaris Delano Braam, inspecteur van politie 1ste klasse Leroy Cadogan en de inspecteur van politie 2de klasse Henry Seedorf.Problemen visserij heeft aandacht van LVV Minister

De Afdeling Visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij bestaat 55 jaar. In dit kader heeft het onderdirectoraat Visserij drie activiteiten ontplooid waaronder een tentoonstelling, een cook-out en een seminar.

Frank van Dijk gaf een uiteenzetting over de historie van de afdeling Visserij. Bij de tentoonstelling waren garnalen, vissen en schelpdieren te zien. In verband met het 55-jarig bestaan wil de afdeling Visserij door middel van een cook-out, de visconsumptie promoten.

Vis is praktisch nooit schaars, het is de goedkoopste eiwitbron en het is zeer gezond. Het seminar 'Toegevoegde waarde in de Visserijsector' is georganiseerd in samenwerking met het Nederlandse Rijksinstituut voor Visserij Onderzoek, het RIVO.

Bij de opening van het seminar zei de LVV-minister dat de sector met een aantal problemen kampt, die de aandacht van zijn ministerie hebben. De visserijsector kwam langzaam tot bloei. Op dit moment heeft deze sector het niveau bereikt dat 12 visverwerkings- en 4 garnalenverwerkingsbedrijven EU gecertificeerd zijn.Ageda Venema als eerste vrouw over de finish

niba - niba suri magazine
Foto: Ageda Venema, gemaakt door Myra Winter
     De eerste Srefidensie Marathon is gewonnen door Surinamer, Steven Vismale in een tijd van twee uur, veertig minuten en acht en veertig seconden.

Bij de vrouwen kwam als eerste over de finish, de Nederlandse Ageda Venema in een tijd van drie uur, zes en veertig minuten en negen en vijftig seconden. Sommige van de deelnemers hadden na de finish voldoende energie over om hun lenigheid te demonstreren.

De winnaar van de eerste Srefidensie Marathon mocht uit handen van president Ronald Venetiaan een trofee, een enveloppe met 1500 Amerikaanse dollar en een brasa van het Staatshoofd ontvangen. Ter gelegenheid van de eerste Srefidensi Marathon had president Ronald Venetiaan een toespraak voorbereid van 42 woorden waarmee hij de organisatie, deelnemers en de samenleving bedankte.

De voorzitter van de organiserende commissie, majoor Edwin Gefferie, zei dat deze marathon gezien moet worden als de generale ter voorbereiding van de première volgend jaar bij 30 jaar Srefidensie.Kinderen maken muurschildering met AIDS voorlichting

De Openbare School te Uitkijk heeft in het kader van Wereldaidsdag, een muurschildering gemaakt. Met deze schildering willen de kinderen de gemeenschap bewust maken van HIV/aids - hoe het te voorkomen, hoe het in te dammen.

Het initiatief, dat overigens komt van de UNDP, werd uitgewerkt met het Nola Hatterman Instituut en ondersteund door de Amerikaanse ambassade, die verf, kwasten en andere hulpmiddelen ter beschikking stelde.

De kinderen die hebben geverfd hebben zelf uitleg gegeven over hun afbeeldingen en tekeningen aan de rest van de school. Ook hebben ze door middel van sketches, op hun manier geprobeerd voorlichting te geven.

Dit jaar is het thema "Vrouwen, Meisjes en HIV/aids." Ook in Suriname vallen de meeste slachtoffers onder de jonge mensen. Opvallend is het relatief grote aantal HIV-positieve jonge vrouwen vergeleken met mannen.Bewoners mogen zelf gaten dichten volgens DC Demon

De brug die de Copieweg verbindt met de Indira Gandhiweg is gerenoveerd. De BHP Billiton Maatschappij Suriname is initiatiefnemer voor de renovatie van deze brug.

De Multinational wil werken aan de verbetering van de infrastructuur in het district Para. In dit district is de bauxietmaatschappij al 65 jaar bezig met exploitatie- en exploratiewerkzaamheden. De districtscommissaris van Para, Rudy Demon, zegt dat hiermee een aanzet is gegeven voor het onderhouden van alle zijwegen langs de 132 km lange weg door het district Para.

Op verschillende hoeken van zijwegen zijn intussen piles gelegd met de bedoeling de gaten op het wegdek van de zijwegen te dichten. Dit zouden de bewoners zelf kunnen doen. Voorts doet DC Demon een beroep op de concessionarissen in het district Para een bijdrage te leveren in het rehabiliteren van de infrastructuur, door onder meer materiaal ter beschikking te stellen.Twee nieuwe poltieposthuizen in de maak

Op het ministerie van Openbare Werken is de bouwovereenkomst getekend met de aannemer Cairo. Deze zal twee Politie Posthuizen met cellen bouwen. Deze komen te staan aan de Nieuw Weergevondenweg en op de hoek Cassialaan/Martin Luther Kingweg.

De nieuwe Posthuizen voor het Korps Politie Suriname zullen per locatie aan 10 personen een werkplek bieden. In de cellen kunnen 4 scheepsbedden staan die totaal aan 24 arrestanten tijdelijke behuizing bieden. Ook zullen de cellen voldoen aan internationale eisen. De opleveringsdatum is in april 2005.Dak Lionsschool staat op instorten

Leerkrachten en leerlingen van de Lionsschool moeten werken onder een levensgevaarlijke situatie. De balken die het dak moeten dragen, zijn helemaal verrot, evenals de muren tussen de klassen.

De deplorabele staat waarin het gebouw verkeert, is ongezond voor zowel de leerkrachten als de leerlingen. Op de Lionsschool zitten 80 leerlingen met concentratie-, leer- en gedragsproblemen. Drie jaar terug werd het plafond verwijderd om houtluizen te bestrijden. Er komt niet genoeg licht in de klas, allerlei vuil valt van het dak naar beneden en de hitte tussen 11 en 1 uur is ondraaglijk.

Op dit tijdstip krijgen de kinderen op het erf in de schaduw van de bomen onderwijs. Maar dat is ook geen oplossing, zegt Maya Yard, leerkracht verbonden aan deze school. In de regentijd moeten alle leerlingen in de klas ergens in een hoek zitten om niet nat te worden.

Het bestuur van de Stichting voor Buitengewoon Onderwijs onderkent de levensgevaarlijke toestand waaronder de leerkrachten en leerlingen moeten werken. Zij is naarstig op zoek naar fondsen om de school te renoveren. Volgens Dennis Rust, voorzitter van het bestuur zal de renovatie van de school 160.000 USdollar kosten.

Een projectdossier ligt al geruime tijd bij Community Development Fund, CDFS, maar de Stichting wacht nog op antwoord. Het gebouw valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Onderwijs, maar alle kinderen hebben recht op goed onderwijs.

De voorzitter van het stichtingsbestuur, Dennis Rust, deelde ons ook mee dat zij voornemens zijn een schrijven te richten aan het ministerie van Onderwijs met het verzoek de school over te nemen. Dit verzoek wil de stichting doen omdat zij niet in staat is de school langer te exploiteren.Minister Castelen het hangt nu van u af

niba - niba suri magazine      De Air France/KLM en de SLM zullen, als het aan de Nederlandse minister Peijs ligt, binnen afzienbare tijd concurrentie krijgen op de vliegroute tussen Amsterdam- Suriname.

De twee luchtvaartmaatschappijen verlaagden onlangs de tarieven, maar volgens minister Peijs van Verkeer is dat onvoldoende.

Zij wil snel overeenstemming over tweede lijndienst Suriname.

Zolang de KLM en de SLM als enige op de route mogen opereren, zullen zij "op zijn minst de schijn tegen hebben", schreef Peijs in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister moet nog wel overeenstemming bereiken met haar Surinaamse collega van Castelen. Ook al zit die volgens haar op dezelfde lijn, dan nog kan het enige tijd duren, voordat een tweede maatschappij met lijndiensten kan beginnen. Er zijn reeds enkele gegadigden. Hoe snel het een en ander gerealiseerd kan worden, is nog maar de vraag, aangezien in de periode rond kerst de politieke besluitvorming praktisch stil ligt en ook de aanloop naar algemene verkiezingen in mei 2005, ook een rol kan spelen.

De huidige luchtverbinding tussen Nederland en Suriname wordt uitgevoerd door een joint venture van KLM (nu de Air France/KLM) en SLM (Surinaamse Luchtvaart Maatschappij).

In april van dit jaar is afgesproken dat vanaf mei 2006 meerdere luchtvaartmaatschappijen (charter- en lijndiensten) toegang krijgen tot de luchtvaartmarkt tussen Suriname en Nederland.

Vooruitlopend op die openstelling kan er alvast worden gezocht naar een tweede carrier, zo is destijds afgesproken. Om zo snel mogelijk overeenstemming te bereiken met Suriname, heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat in Nederland inmiddels een voorstel overgebracht aan de Surinaamse luchtvaartautoriteiten om de consultaties van luchtvaartmaatschappijen bij voorkeur nog in december van dit jaar te laten plaatsvinden.Nog 13 mijnen te vernietigen bij Stolkertsijver

Minister van Defensie Ronald Assen en Kingsley Lane, van de Organisatie van Amerikaanse Staten, de OAS, ondertekenden deze week een samenwerkingsovereenkomst. De overeenkomst houdt in dat de OAS Suriname zal ondersteunen in het vernietigen van anti-personeelslandmijnen.

Op Stolkertsijver zijn er nog 13 mijnen in de grond die nog verwijderd moeten worden. Deze activiteit staat in het teken van de implementatie en uitvoering van het Ottawa-verdrag 1997. Het Ottawa-verdrag verbiedt het gebruik, de aanleg van voorraden, de productie en de overdracht van anti-personeelslandmijnen.

Suriname ratificeerde in mei 2000 dit verdrag. Tijdens de Binnenlandse Oorlog in 1986 plaatste het Nationaal Leger anti-personeellandmijnen in enkele gebieden als verdediging of bescherming tegen het Junglecommando.Vooronderzoek decembermoorden formeel afgerond

Het gerechtelijk vooronderzoek naar de decembermoorden van 1982 is formeel afgerond. Dit deelde rechter-commissaris Albert Ramnewash in afzonderlijke zittingen aan de verdachten mee. Tot degenen die gedagvaard waren behoorden oud-legerofficier Etienne Boerenveen en ex-minister Errol Alibux.

De verdachte Desi Bouterse was ook opgeroepen maar werd vertegenwoordigd door zijn raadsman Erwin Kanhai. Bij het kantoor van de rechter-commissaris waren strenge veiligheidsmaatregelen getroffen.

In de beschikking die de verdachten van de rechter-commissaris ontvingen, staat dat het dossier van het gerechtelijk vooronderzoek is doorgeleid aan het Openbaar Ministerie. De verdachten zullen van dit instituut vernemen wat de procedure verder wordt.Shri Ram mulo-school 30 jaar

Leerkrachten en leerlingen van de Shri Ram mulo-school aan de Botromankiweg te Livorno vierden feest. Op de tonen van feestmuziek gooiden de leerlingen de benen los. De Shri Ramschool bestond op 1 oktober jongstleden 30 jaar.

Gedurende deze periode heeft de school vele honderden diploma's uitgereikt. Voor vele mannen en vrouwen is de basis voor hun vorming tot volwaardige burgers op deze school gelegd. De Sanatan Dharm herdenkt de afgelopen week ook haar 75-jarig bestaan.Zelfregulerende gedragscode noodzakelijk

In Suriname moeten we komen tot een zelfregulerende gedragscode of wetgeving voor consistente bedrijfsvoering. Dat is de mening van de Internal Auditors in Suriname.

Op 30 november is het seminar 'Corporate Governance' gehouden. De doelgroepen voor dit seminar zijn onder andere bestuurders, directeuren, leidinggevenden, leden van Raden van Comissarissen en andere toezichthouders, staffunctionarissen, adviseurs en internal auditors.

Corporate Governance staat op dit moment sterk in de belangstelling. Internationaal is Corporate Governance of regelgeving waar te nemen. Deze ontwikkelingen dwingen organisaties steeds vaker op een breder terrein verantwoording af te leggen over de mate van beheersing van de bedrijfsrisico's.

De heer Martodikromo gaf aan dat het een lange weg kan zijn om te komen tot de zelfregulerende gedragscode of wetgeving voor goed bestuur en toezicht binnen ondernemingen. Het het hoeft echter niet zo lang te duren, het ligt aan onze eigen ambitie, aldus Aikson Martodikromo, Internal Auditor Suriname over het doel van het seminar van dit instituut.10% wast na toiletbezoek geen handen

Hoe vaak staan wij mensen stil bij het aspect hygiëne? Hoe kunnen wij de gezondheid bevorderen of bewaren? Om de levensduur van een mens te verlengen, spelen persoonlijke hygiëne, keuken- en bedrijfshygiëne een essentiële rol.

Dit was de boodschap tijdens de clinic "Hygiene within the healthcare sector", voor ziekeninstellingen, apotheken en de horeca. Daarbij werd het accent gelegd op handhygiëne. Handhygiëne vermindert de kans op voedselvergiftiging en voedselinfectie. Vooral ziekeninstellingen, apotheken en horecabedrijven dienen hieraan extra aandacht te besteden.

Vooral op de basisscholen ontbreken hygiënische toiletgroepen. De kinderen die wel weten hoe het hoort, ondervinden er veel last van, bevestigt Usha Changoer van de Jeugd Tand Verzorging. De stank alleen is voldoende om er een grote bocht omheen te maken.

Uit een onderzoek vorig jaar, waarbij 508 personen geënquêteerd werden over het handenwassen na gebruik van het toilet, blijkt dat 90% de handen wel wast. Mannen wassen hun handen niet altijd na het urineren.

Een onderzoek gepleegd in de periode november 2003 tot augustus 2004 door Covab-studenten, blijkt dat 90% van het ziekenhuispersoneel de handen wast en 10% niet. Redenen waarom personen hun handen niet wassen zijn ondere andere dat reinigingsmiddelen voor irritaties en uitdroging zorgen, wasbakken onjuist zijn geplaatst, er gebrek aan zeep en papier en towel is; en sommige mensen vinden dat ze er geen tijd voor hebben. Met je handen doe je alles, je wast jezelf, raakt jezelf aan, raakt voedsel aan, maar ook urine, ontlasting en afval.

Een ander onderzoek van januari 2002 tot juni 2003 door een Covab-student onder 105 patiënten in een ziekenhuis, geeft aan dat 56 patiënten een infectie hebben opgelopen in het ziekenhuis. De handen worden niet of niet goed gereinigd. Hierdoor worden de risico's vergroot die kunnen leiden tot voedselintoxicaties en ziekenhuisinfecties. Zelf na het houden van de handen voor de mond en de neus bij het hoesten en bij het niezen, zou men de handen moeten wassen.Bewindsman betreurt opschudding

De opschudding die zou zijn veroorzaakt in de toerismesector als gevolg van de uitlatingen van minister Ronald Assen van Defensie op 25 november jongstleden is te betreuren, zegt de bewindsman.

Tegenover onze nieuwsdienst wilde minister Assen verduidelijken wat hij serieus meent met de uitlatingen, die zijn opgetekend door de journalist Ivan Cairo. In de bestuursperiode van deze regering zijn er daden gepleegd, waaronder brandstichtingen, die niet uit vandalisme-oogpunt zijn gedaan of een criminele handeling waren.

Het was pure terrorisme, zegt de bewindsman. Wanneer ik een dergelijke uitspraak doe, ben ik me ervan bewust wat ik in de samenleving oproep. Het is inderdaad mijn bedoeling geweest om de gehele samenleving alert te laten zijn op wat er zich in hun directe omgeving voltrekt.

We hebben inlichtingendiensten, maar die zijn toe aan een heroriëntatie met betrekking tot de begrippen vandalisme, criminaliteit en terrorisme. De bewindsman wilde aan onze nieuwsdienst nog kwijt dat terrorisme gezien moet worden als een daad van ontwrichten van een samenleving met een politiek oogmerk.

Met de algemene, geheime en vrije verkiezingen op komst is het noodzakelijk dat de veiligheids- en inlichtingendiensten van ons land de koppen bij elkaar steken met een eenduidige doelstelling. Namelijk, om ervoor te zorgen dat over het hele land rust kan worden gewaarborgd, ook na de verkiezingen en nog meer bij een overwinning van de zittende regeringscoalitie.Taak van de gemeenschap om milieu schoon te houden

De "poort" van het district Commewijne wordt schoongemaakt. Om ruimte op de weg te creëren voor voetgangers is vanmorgen gestart met de actie "Krin yu Mofodoro".

"Krin yu Mofodoro" is een pilot-project, waarbij de bermen te Meerzorg worden onderhouden en schoongemaakt, zodat voetgangers niet per se op de rijbaan hoeven te lopen. Het project is een initiatief van de "Commissie Aanleg Voetpad".

Drie jaar geleden is de commissie begonnen met een inzamelingsactie voor het aanleggen van het voetpad. Omdat de middelen daartoe niet aanwezig waren, is de commissie overgegaan tot deze actie "Krin yu Mofodoro".

De districtscommissaris van Commewijne, Humphrey Soekimo, bevestigt de onveilige situatie voor de voetgangers op de weg. De brushcutters zijn gedoneerd door ondernemers van Meerzorg en de grasmaaimachine komt van de "Commissie Aanleg Voetpad".

Intussen is een beheerscommissie aangesteld om te zorgen voor de continuïteit van het project. In deze commissie zitten één DR- en één RR-lid van Commewijne, een vertegenwoordiger van het ministerie van Openbare Werken, een ondernemer van Meerzorg en de Jeugdparlementariërs van dit district.

De Jeugdparlementariërs Tiena Doelam en Sherryl Martodinomo vinden dat het ook de taak is van de gemeenschap om het milieu schoon te houden.
 
Kosteloos internet Magazine

Vertel uw vrienden en kennissen over NIBA

Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk
Vormgeving: Phillip Lutz

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen kunnen zich hiervoor opgeven via de website:

Vul uw emailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de email om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wil ontvangen, laat ons dan even weten waarom. Wij proberen steeds ons product te verbeteren en stellen uw mening zeer op prijs.

U kunt zich afmelden via onze website. Vul uw emailadres in en klik afmelden aan. Klik nu op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op link in de email om uw afmelding correct af te ronden.

Maar u kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden....Douane houdt Cocaïnesmokkelaar aan

De 35- jarige G.S.C. is met cocaïne in zijn bezit door de Douanerecherche op de J.A.Pengel-luchthaven aangehouden.

De drugskoerier had in twee papaja´s cocaïne met een totaal gewicht van bijna 1,5 kilogram verstopt.Drugs in oliefilters

Een 22- jarige jongedame en een 20- jarige jongeman zijn met cocaïne in hun bezit door de Douanerecherche op de J. A. Pengelluchthaven aangehouden.

De drugskoeriers hadden elk meer dan 6 kilogram cocaïne in totaal 12 oliefilters verborgen en in hun reiskoffers verstopt.Barryl Biekman gevraagd als bijzonder adviseur

niba - niba suri magazine

Tijdens de viering van Srefidensi Dey heeft de afkondiging plaatsgevonden van het Nationaal Comité "30 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid van de Republiek Suriname". De oprichting is het gevolg van uitspraken van minister Romeo van Russel van Regionale Ontwikkeling, tijdens de door SDD georganiseerde Workshop Politiek, Bestuur en Beleid.

Minister Van Russel hield een bomvolle zaal van Surinamers die op de bijeenkomst waren afgekomen voor, dat er van de zijde van de Surinaamse regering geen beletselen zijn voor Surinaams kader en studenten woonachtig in het buitenland om een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling.

Onder leiding van Dr. Chan Choenni bevestigden onder andere panelleden, Nederlandse politici van Surinaamse herkomst, Ferrier, Binderhagel en Ho Ten Soeng, de goede ervaringen met hun collega's in de Republiek Suriname.

Obstakels voor Surinamers in de diaspora om voluit te participeren in duurzame ontwikkeling in Suriname hebben zij niet ervaren. Minister Van Russel bevestigde dat de deur wijd openstaat voor een ieder die zonder een houding van "grote hoogte" een bijdrage wil leveren.

Districtscommissarissen Demon van Para en Ghisaidoobe van Saramacca waren het er samen over eens dat Surinamers woonachtig in het buitenland geen strobreed in de weg wordt gelegd.

Dit heeft een aantal Surinaamse studenten in Nederland, mede geïnspireerd door de districtpresentaties, ertoe gebracht de handen ineen te slaan en te zoeken naar een passend antwoord en een adequaat alternatief om in te gaan op de uitnodiging van de Surinaamse autoriteiten. Het resultaat is de oprichting van het Nationaal Comité. Betrokkenen hebben 2005 uitgeroepen tot "Het jaar van Suriname".

Belangrijke doelstelling is de versterking van het internationaal imago van de Republiek Suriname en het leveren van een bijdrage aan duurzame ontwikkeling in Suriname.

Een vijfpuntenprogramma is vastgesteld waaraan de komende maanden actief zal worden gewerkt.

Zo zullen diverse debatten in 2005 worden georganiseerd met een specifiek thema. Een afsluitend Nationaal Debat in november 2005 maakt deel uit van het programma. Ook een award-uitreiking aan personen die zich op bijzondere wijze voor Suriname hebben ingezet.

Een deskundige jury zal worden aangezocht om uitvoering aan dit idee te geven. De ontwikkeling van een profielenboek, een zogenaamd smoelenboek, van "Surinamers met een Missie" als cadeau aan de Republiek Suriname, een losbladige en elektronisch databestand waaruit Suriname kan putten als zij op zoek is naar Surinaams kader: experts en studenten die op specifieke gebieden kunnen ondersteunen en/of stage willen lopen.

Ook zullen overheden in Nederland en grote werkgevers benaderd worden om informatie over arbeidsvoorwaarden- regelingen die gelden bij uitzending van personeel.

Zo is dr. Chan Choenni voor de ontwikkeling van een pilot-project dat overheidsambtenaren van Surinaamse afkomst in staat stelt om met behoud van salaris gedurende enkele maanden - al dan niet in het kader van een zogenaamde gewenningsperiode - te ondersteunen bij projectontwikkeling in Suriname.

De uitgifte van een Evenementenkalender 2005 waarop de evenementen (gecoördineerd) komen te staan die een relatie hebben met Suriname 30 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, staat prominent op het programma van het Nationaal Comité. Kunstenaars die belangstelling hebben om een Nationaal Symbool ter gelegenheid van 30 jaar onafhankelijkheid van de Republiek Suriname te ontwerpen kunnen zich melden bij een van de onderstaande vermelde comitéleden.

Roel Dayala van Stichting Srefidensi is gevraagd als adviseur vanwege zijn jarenlange ervaring met het organiseren van Srefidensi, en drs. Barryl Biekman, projectleider SDD, is gevraagd als bijzonder adviseur.

De volgende personen maken deel uit van de voorlopige samenstelling van het Nationaal Comité: Rahul Timar, student sociologie, Roland Sandvliet, adviseur arbeidsmarkt- vraagstukken, studenten bestuurskunde Winston van Niel en Kenneth Hendrison (tevens actief betrokken bij SDD), Fay Mossel, student Life Science and Technology en tevens coördinator Stichting Wegwijzer, en Iwan Leeuwin, Landelijk Platform Surinaamse Politici.Nationale A-Tennis- kampioenschappen 2004 uitgesteld

De Nationale A-Tenniskampioenschappen 2004 van de Surinaamse Tennis Bond (STB), die zaterdag 3 December van start zouden gaan, zijn uitgesteld en verschoven naar een nader te bepalen datum in het nieuwe jaar. Dit voor Suriname hoogste tennis meet moment, wordt normaal October gehouden op de banen van Oase.

Vanwege renovatie van de baan en de baanfaciliteiten in diezelfde periode, kwam dit nationaal gebeuren in gedrang met de interne clubkampioenschappen.

De STB heeft toen besloten om de 2004 editie van de Nationale A-Tenniskampioenschappen in 2005 te organiseren.Tennisgala 2004

De Tennisgala 2004 wordt dit jaar gehouden op 14 December in de zaal van De Dolfijn. De organisatie koos wederom voor deze lokatie, omdat het voorziet in de juiste sfeer voor dit evenement. Op de gala-avond worden de beste tennisser en tennisster voor het jaar uitgeroepen.

Het is een avond waarop enkele andere spelers die uitblonken, ook worden gehuldigd en harde werkers in de bloemen worden gezet. De commissies belast met het organiseren van deze activiteit zijn nog druk bezig met de voorbereidingen

Politie start proefproject

Het ressort Nieuwe Haven, onder directe leiding van hoofdinspecteur Lucretia Redan, is vanaf 1 december 2004 begonnen met een proefproject. Het project, dat duurt tot en met 5 januari 2005, houdt in dat het ressort in 3 zones wordt verdeeld.

In iedere zone wordt een pro-wagen met bemanning van de 0ngevallen- en Aangifte-dienst ingezet. Deze pro-bemanning wordt belast met alle politiezaken binnen de hen toegewezen zone.

De voordelen van deze aanpak zullen onder meer liggen op verkorting van de aanrijtijd en een efficientere methode van zaakbehandeling.

Daarnaast zal de daarmee gepaard gaande preventieve surveillance beter tot uiting komen.Aanrijdingen met dodelijk afloop

De 49- jarige voetganger Radjinderkoemar Sakira is in de nacht van zaterdag 27 november op zondag 28 november, omstreeks 02.30 uur, op de Paltantewarieweg, ter hoogte van perceel 95, dodelijk verongelukt. Radjinderkoemar, die van een huwelijksfeest kwam, stak de weg over om naar zijn woning te gaan, toen hij plotseling door de personenauto werd geschept.

Het slachtoffer overleed ter plaatse. De autobestuurder reed na het ongeval door, maar meldde zich bij de politie. Het vermoeden bestaat dat de bestuurder met hoge snelheid reed, Radjinderkoemar te laat heeft opgemerkt, waardoor hij het ongeluk niet heeft kunnen voorkomen.

Het rijbewijs van de bestuurder is hangende het onderzoek ingenomen.

Bromfietser verongelukt

Ook de 37- jarige bromfietser Dennis Zweers is op de kruising van de H.D. Benjamin- en de Gravenberchstraat dodelijk verongelukt. Een autobestuurder die over de Benjaminstraat reed, vanuit de richting van de Dr. Sophie Redmondstraat naar de Borretstaat, beschreef een bocht naar de Gravenberchstraat, zonder voorrang te verlenen aan het verkeer in tegenovergestelde rijrichting.

Tijdens deze manoeuvre kwam hij in botsing met een ander personenauto, waarvan de bestuurder niet kon voorkomen dat de bromfietser werd aangereden. De auto reed vervolgens tegen een lichtmast. Ten gevolge van het opgelopen letsel overleed Zweers ter plaatse.

Het rijbewijs van beide autobestuurders, die met de schrik zijn vrijgekomen, is hangende het onderzoek ingevorderd. De voertuigen, die aanzienlijke schade opliepen, zijn voor algehele keuring inbeslaggenomen.Shrinivási

Shrinivási (1926) werkte als onderwijzer en begon in de jaren ’50 met het publiceren van poëzie in het Nederlands.

Het Nederlands bleef zijn voornaamste schrijftaal, maar hij schreef ook in het Hindi en werd de eerste dichter die schreef in het Sarnami, de taal van de Surinaamse Hindoestanen.

niba - niba suri magazine

In 1963 liet hij zijn eerste dichtbundel verschijnen: Anjali. Een reeks bundels van uitzonderlijke kwaliteit volgde: Pratikshá (1968), Dilákár (1970), Om de zon (1972) en Oog in oog (1974).

Zijn poëzie verwoordt de gang die het Surinaamse volk heeft te maken naar eenwording en volgt kritisch alles wat daaraan afbreuk doet. Als een van de weinige Hindoestanen behoorde Shrinivási tot de roemruchte jaren ’60 generatie.

Tegelijkertijd kent zijn werk een beschouwelijke, mystieke zijde.

Dit facet van zijn dichterschap vond zijn hoogtepunt in zijn laatste, alom bejubelde bundel Sangam (Ontmoeting) uit 1991. Shrinivási werd voor zijn werk herhaalde malen bekroond, onder meer met de Gouverneur Currie-prijs en de Surinaamse Staatsprijs voor Literatuur.

Bron: www.nlpvf.nlniba - niba suri magazine
De nationale zenderSchrijversgroep 77

Shrinivási viert 78ste verjaardag

Op 12 december viert Shrinivási zijn 78ste verjaardag.

Op deze dag wordt "De dichter en het woord / Kavi aur Shabd" gepresenteerd. Dit boek is een studie van een aantal gedichten- bundels van Shrinivási.
Het is geschreven door de Nederlands/Antilliaanse literatuurwetenschapper Wim Rutgers. Tevens houdt dr Lila Gobardhan-Rambocus een korte inleiding over Shrinivási.

De organisatie van dit feestelijk literair gebeuren is in handen van de Surinaamse Vereniging van Neerlandici.

Radionieuws

Op maandag 6 december kunt u in het programma Skrifiman Taki luisteren naar Ismene Krishnadath en Jeffrey Quartier. Ismene doet de nieuwste mededelingen van S'77 en vertelt over haar reis naar Aruba, waar zij heeft deelgenomen aan het Kinderboekenfestival.

Jeffrey Quartier won in 2003 twee prijzen in een poetry convention in Washington. Zijn gedichten verschenen dat jaar in de bundel The Colours of Life en in een bundel van IAERN. Hij bracht in eigen beheer zijn eerste dichtbundel uit. Momenteel werkt hij aan een tweede dichtbundel. Jeffrey treedt regelmatig op bij activiteiten van S'77.


niba - niba suri magazine

De Wisselkoers

De koersen zijn indicatie-koersen
per 4 December 2004


Wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
Aankoop   2,680
Verkoop    2,750

EURO
Aankoop    3,564
Verkoop    3,658

POUND STERLING
Aankoop    5,165
Verkoop    5,300

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,490
Verkoop    1,546

Bankpapier

U.S. DOLLAR
Aankoop    2,680
Verkoop    2,770

EURO
Aankoop    3,554
Verkoop    3,668

POUND STERLING
Aankoop    5,129
Verkoop    5,310

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,490
Verkoop    1,490

Bron: Centrale Bank van Suriname


  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA