suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      
 

    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 7 - Januari - 2006           Suri Magazine no. 77In deze uitgave:

Regering verlaagt prijs van diesel
Wederom historische gebouwen door vlammen verwoest
Lessen Stichting de Surinaamse Film Academie
Evaluatierapport landbouw tentoonstelling 2005
Gedoogzone rond de Centrale Markt opgeheven
Aanpak verkeersproblematiek en ordening binnenstad
3 Politie ressorten zonder vervoer
Ontwikkelingsprogramma's besproken
Instelling Grondwaterbeschermingszone in Suriname
Vliegverbinding tussen Curaçao en Suriname
200 woningen zullen rond medio 2007 af zijn
Gerechtelijk vooronderzoek zaak Balesar
Oorkonde voor personeelsleden Justitie en Politie
Caricom Single Market and Economy
Vliegtarieven Suriname-Nederland gaan omlaag
Staatsolie Maatschappij doet het goed
Dag van de Zwarte Beschaving
Task Force Ordening Binnenland
Indonesische ambassadeur Sunyojo gedecoreerd
Werkgroep Landelijke Aanpak Suïcide
Politieberichten
Schrijversgroep 77
De Agenda
De wisselkoersen
Regering verlaagt prijs van diesel

De benzine prijzen zijn aangepast. Per 6 januari wordt diesel 2,58 Surinaamse dollar per liter. Voor unleaded zonder additieven moet de klant 2,55 dollar per liter betalen, terwijl voor unleaded met additieven er 2,60 dollar per liter betaald moet worden.

De regering heeft bij de verlaging van de benzineprijs in november 2005 besloten de prijzen maandelijks aan te passen. Aanpassingen zullen plaatsvinden aan de hand van de fluctuaties die optreden op de wereldmarkt.

De commissie, belast met het tegengaan van brandstofsmokkel, heeft aan de minister van Justitie en Politie een plan van aanpak aangeboden, waarin een aantal maatregelen zijn opgenomen. Deze commissie staat onder leiding van de officier van justitie, mr. Chandra Algoe en is op 8 november 2005 geïnstalleerd.

Een van de maatregelen die de commissie voorstelt is dat uit het oogpunt van explosiegevaar en de brandveiligheid er een verbod moet komen op het vervoer van brandstof in vaten op de openbare wegen.

In deze commissie hebben de volgende personen zitting: vice-voorzitter: H. Olenski, secretaris: mr. J. Vieira en de leden: Cameron, R. Dhoeme, Ruben Mendonza en kapitein Debisarun. Deze Commissie zal zich houden aan de termijn van één jaar en wil het definitieve rapport aan het eind van deze termijn kunnen aanbieden.Wederom historische gebouwen door vlammen verwoest

Zie foto's rechts

Werknemers van de Young Womens Christian Association, YWCA, zitten nu met de handen in het haar aangezien zij na de brand zonder werk zitten, zegt YWCA presidente Roline Dalfour. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Pas wanneer de organisatie daar duidelijkheid over heeft, kunnen er maatregelen worden getroffen. De gasten zijn ook de dupe geworden van deze brand. De moederorganisatie in Geneve, Zwitserland is al op de hoogte gesteld van de brand, zegt Liesbeth Vrede-Dundas, secretaris van de YWCA. Zij onderhoudt op regelmatige basis contact met de hoofdorganisatie.

Ryan Fearber, bewaker van de YWCA, heeft de avond voor de brand bij bedrijven in de buurt aangeklopt om hulp, maar tevergeefs, zegt Dalfour. Een voorbijganger heeft de brandweer gebeld. Door het kordaat optreden van Fearber is een leven gered. YWCA presidente, Roline Dalfour en YWCA secretaris, Liesbeth Vrede -Dundas, betreuren het verlies van YWCA.

De monumentale panden waarin YWCA was gevestigd behoorden tot de Werelderfgoedlijst UNESCO-site, Paramaribo. Ook de houten panden in de Saramaccastraat, die door brand op oudejaarsdag werden verwoest, stonden op deze site. De directeur van de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname, Stephan Fokke, betreurt het dat in korte tijd de Paramaribo-site ernstig is aangetast.Lessen Stichting de Surinaamse Film Academie

De lessen van de Stichting de Surinaamse Film Academie, SFA, draaien op volle toeren. SFA docent, Borger Breeveld, gaf donderdagavond de vierde les "camera, licht en belichting". Deze les is één van vijf disciplines die gedoceerd wordt. De cursussen "scenarioschrijven" en "regisseren is produceren" zijn ook al begonnen.

Acteren voor de camera begint vrijdag 6 januari en "elementaire cinematografie" gaat volgende week van start. 23 personen volgen de lessen camera, licht en belichting. Vanaf de start van de lessen tot nu toe verloopt alles vlot, aldus Borger Breeveld. In de maanden maart/april wordt deze cursus afgesloten.Evaluatierapport landbouw tentoonstelling 2005

Het evaluatierapport van de landbouw tentoonstelling 2005 van de Lions is de afgelopen week aangeboden aan de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Kermechend Raghoebarsing. Het rapport werd door de Chairman van de Lions, Rene Jadnanansing, overhandigd aan de bewindsman. Lions Club Kwatta heeft samen met het ministerie van (L.V.V.) de tentoonstelling in het Flamboyantpark gehouden. De minister vindt het goed, dat de Lions Club Kwatta na de tentoonstelling een evaluatierapport heeft uitgebracht.

Het is de tweede keer dat de Lions Club Kwatta een landbouwtentoonstelling organiseerde. De landbouworganisatie "National Agriculture Marketing and Development Corperation" NAMDEVCO uit Trinidad was één van de participanten van deze Landbouwtentoonstelling. Voor de club had de landbouwtentoonstelling twee doelen, educatief en fundraising. Het thema voor deze tentoonstelling was "Voedselzekerheid voor een betere toekomst en gezondheid".Gedoogzone rond de Centrale Markt opgeheven

De gedoogzone rond de Centrale Markt wordt op 15 januari 2006 opgeheven. Dit is het resultaat van de besprekingen van 24 december vorig jaar, op het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO).

Het ministerie heeft een oplossing bedacht voor de zwervende standhouders, die zonder toestemming op de openbare weg hun koopwaar aanbieden. Deze verkopers mogen nu met toestemming op een plek nabij de Centrale Markt hun producten verkopen.Aanpak verkeersproblematiek en ordening binnenstad

De commissie "Aanpak verkeersproblematiek en ordening binnenstad" heeft een tussentijdsverslag aangeboden aan minister Chandrikapersad Santokhi van Justitie en Politie. De commissie heeft tot taak binnen één jaar voorstellen te doen, die moeten leiden tot een integraal geordende binnenstad.

De door de commissie geïdentificeerde vraagstukken behelzen ondermeer: de infrastructuur doelende op het wegennet, afwatering, parkeren en bescherming van voetgangers. Ook het milieu met daarbij de vuilophaal, beplanting, schoonmaak en openbare toiletruimten en verder heeft transport ook de aandacht van de commissie.

Bij transport gaat de aandacht vooral uit naar busterminals, busroutes, ordening taxiwezen en chauffeurs. Voorts zullen ook het straatventen, illegale parkeerwachters, zwervers, krantenverkopers, marktwezen, bewaking en beveiliging stadsontwikkeling en bestemming, onder de loupe genomen worden.

Behalve voorzitter Danny Lo Fo Sang bestaat de commissie uit de volgende leden: C. Issa lid KKF, A. Chin lid KPS, M. Klumper lid TCT, W. Thakoersing lid ASFA, I. Soerokarso lid RGB, A. Jadoenathmissier lid HI, S. Soman lid OW, R. Balker lid Consumentenbond, E. Graanoogst lid Business Forum, F. Graand - Galon lid RO en S. Soetosenojo lid ATM3 Politie ressorten zonder vervoer

De politie van de ressorten Lelydorp, Santo Boma en de Nieuwe Grond beschikken langer dan twee weken niet over dienstvoertuigen. De gevolgen van het gebrek aan dienstvoertuigen zijn momenteel duidelijk merkbaar.

Onder-inspecteur Humphrey Naarden zegt dat er alles gedaan wordt om de bureau's een dienstvoertuig te geven. Hij zei dat een politiestation zonder een dienstvoertuig niet de optimale dienstverlening kan verlenen. De dienstvoertuigen van de politieressort Lelydorp en Santo Boma zijn in reparatie. Ook die van de Nieuwe Grond is in reparatie gegaan na een aanrijding.

Om de dienstverlening toch te kunnen geven zetten de politieagenten hun eigen vervoer in. Het komt ook voor dat de aangever van delicten het vervoer regelt.Ontwikkelingsprogramma's besproken

De ontwikkelingsprogramma's van het ministerie van Regionale Ontwikkeling zijn door minister Michel Felisi besproken met zijn staf hoe die worden ingevoerd binnen zijn beleidsstrategie 2006. Het betreft de programma's die voor financiële inputs afhankelijk zijn van het Fonds Ontwikkeling Binnenland, primairy Health Care Centre en het Canadese ontwikkelingsfonds (CDFS).

Minister Felisie besprak met zijn staf hoe de districtscommissarissen en de gemeenschappen in de verschillende districten initiatieven kunnen ontwikkelen en de ontwikkeling van de gebieden richting kunnen geven.

Hij benadrukte dat het binnenland aansluiting moet vinden bij de nationale ontwikkeling van het land en dat hierbij de districtsraadsleden maar ook de ressortsraadsleden moeten worden betrokken. De bewindsman ontving van de managing director Decentralization and local government strengthening program, Bas Ahmadali, het concept decentralisatie beleid. Bij dit document is ook een samenvatting gevoegd van de financiële decentralisatie.Instelling Grondwaterbeschermingszone in Suriname

De workshop "Instelling Grondwaterbeschermingszone in Suriname" moet leiden tot het formuleren van een nieuwe conceptwet. Deze wet is zeer belangrijk voor duurzame bescherming van het grondwater in Suriname.

De workshop vond plaats in het kader van en is één van de randvoorwaarden van het Korte Termijn Investeringsprogramma Drinkwaterprojecten, KTID. Er is een inventarisatie gemaakt van alles wat het grondwater betreft en de milieu-technische situatie die noodzakelijk is om een voorstel te formuleren voor een conceptwet.

Tijdens de workshop werden de resultaten van de inventarisatie besproken en zijn actiemodellen aangedragen om de bescherming van het grondwater te verzekeren.Vliegverbinding tussen Curaçao en Suriname

De vliegverbinding tussen Curaçao en Suriname moet zo snel mogelijk worden veiliggesteld. Om dit te bewerkstelligen reisde minister Alice Amafo van Transport Communicatie en Toerisme, TCT, af naar Curaçao om de beschermingsfactoren rond de vliegverbinding bespreekbaar te maken. Na de besprekingen wordt de Letter of Intent ondertekend die beide landen de gelegenheid biedt vliegroutes te onderhouden in de regio.200 woningen zullen rond medio 2007 af zijn

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal in het 2e kwartaal van dit jaar beginnen met het bouwen van 200 woningen. De sociale woningen worden op "Tout Lui Faut" in het district Wanica gebouwd.

Minister Hendrik Setrowidjojo, van Sociale Zaken en Volkshuisvesting gaf aan dat er momenteel een bestand is van 9000 aanvragen voor een sociale woning. De 200 woningen zullen rond medio 2007 af zijn. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting viert op 16 januari zijn 60 jarig bestaan.Gerechtelijk vooronderzoek zaak Balesar

Het gerechtelijk vooronderzoek tegen de voormalige minister van Openbare Werken, Dewanand Balesar, begint deze maand. Het onderzoek wordt geleid door rechter commissaris, Albert Ramnewash. Na afsluiting van het vooronderzoek wordt de zaak aan de rechter voorgelegd.

Volgens het Openbaar Ministerie moet dit onderzoek ongeveer twee maanden duren. Vorig jaar december heeft het OM dit onderzoek ingesteld op grond van artikel 140 van de Grondwet. De bepaling in dit artikel handelt over politieke ambtsdragers die terecht kunnen worden gesteld voor gepleegde misdrijven tijdens hun werkperiode.

Echter had het OM besloten dat deze personen bij de kantonrechter van het Hof van Justitie vervolgd moesten worden. Het OM keerde terug op deze beslissing na gevoerde discussies in de assemblee rond de kwestie.

De consequentie van deze wet is dat vervolgde ambtsdragers geen hogerberoeps-instantie hebben. Wanneer het gerechtelijk vooronderzoek is afgesloten en de rechter-commissaris de zaak heeft overgedragen, kan er volgens het OM wetswijziging volgen in artikel 140 van de Grondwet.Oorkonde voor personeelsleden Justitie en Politie

Verschillende personeelsleden van het ministerie van Justitie en Politie, ontvingen voor hun bijzondere dienstprestaties op 30 december jongstleden een oorkonde van minister Chandrikapersad Santokhi.

Als "Most outstanding Employees of the year 2005" werden in totaal 14 personen aangewezen van de volgende afdelingen: departemensleiding, het Onderdirectoraat Algemeen Beheer, het Onderdirectoraat Rechtsaangelegenheid, Onderdirectoraat Delinquentenzorg, Hoofd Vreemdelingenzaken, het Korps Politie Suriname (TOHD), het Korps Brandweer Suriname en Beveiligings & Bijstandsdienst Suriname.

De volgende personen kregen een oorkonde: departementsleiding: mr. V. October mw. S. Bhola - Bhattoe, onderdirectoraat Algemeen Beheer: A. Koningverander, onderdirectoraat Rechtsaangelegenheden: mr. I. Krenten, M. Ph. Maddoe, mr. V. Splinter - Bandhoe, mr. R. T. Phoelsing en R. van Axeldongen. Op het Onderdirectoraat Delinquentenzorg: S. Riasat - Bharos en S. Philips Ba. Voorts hoofd Vreemdelingenzaken: H. Zeegelaar , bij het Korps Politie Suriname (TOHD): W. Dhoeme. Bij het Korps Brandweer Suriname: O. Wolff. En bij de Beveiligings- & Bijstandsdienst Suriname: H. Waikana.Caricom Single Market and Economy

De Caricom Single Market and Economy(CSME) is op 1 januari ingegaan. Terence Overdiep van de Consumenten Federatie Suriname zegt dat de federatie nog geen plan heeft kunnen ontvouwen waarmee de consument rekening moet houden.

De Federatie is voornemens om via ressortraden in alle distrikten gesprekken te hebben om informatie te verzamelen. Zodra deze inventarisatieronde achter de rug is zal er een plan de campagne worden opgesteld.

De ondernemer Gilbert van Dijk hoopt dat het bedrijfsleven pro-actief wordt en zich gaat afvragen hoe Suriname zich kan profileren op de Caribische markt. Van Dijk zegt dat de grote productiebedrijven in Caricomlanden als Cuba en Trinidad grondstoffen nodig hebben om bijvoorbeeld tomatenpuree te kunnen produceren. Suriname is op Cuba en Trinidad na het enige Caricomland dat groenten voor de binnenlandse consumptie produceert en daarna voldoende overhoudt om te exporteren.

De productiefabrieken in de Caricom landen zouden hun grondstoffen dus bij ons kunnen Halen, het garnalen exportbedrijf SAIL heeft zich helemaal niet op de Caribische markt gericht omdat de export alleen richting Europa gaat en verder alleen met de Japanners zaken worden gedaan, zegt Van Dijk.Vliegtarieven Suriname-Nederland gaan omlaag


niba - niba suri magazine

De vliegtarieven Suriname-Nederland gaan omlaag dat zei de directeur van de SLM, Henk Jessurun in de eerste editie van 2006 van het actualiteitenprogramma Suriname Vandaag. Hij werd ondervraagd door onze sr. NIBA-correspondent Henry Strijk tevens redacteur van dit programma.Staatsolie Maatschappij doet het goed

De Staatsolie Maatschappij Suriname heeft een investeringsbudget van circa US$ 67 miljoen en een operationeelbudget van ongeveer US$ 42 miljoen voor 2006 om haar jaardoelen te bereiken. Behalve de productie van 4,44 miljoen vaten ruwe olie wil de maatschappij een boorprogramma van 147 putten afwerken.

Het Calcuttaveld, zal verder worden ontwikkeld en daarbij zullen nog eens 60 productiebronnen worden geboord. Door exploratie worden er minstens 14 miljoen vaten olie toegevoegd aan de huidige bewezen reserves. Bij de exploratieactiviteiten on-shore zal de focus liggen op het Calcutta-, Caledonia-, Tambaredjo West, Coronie- en Nickeriegebied. Deze activiteiten zullen zowel op eigen kracht als in samenwerking met internationale maatschappijen worden uitgevoerd.

In de Staatsolie Raffinaderij zijn 2,7 miljoen vaten ruwe olie verwerkt - iets meer dan de beoogde 2,6 miljoen vaten - tot Staatsolie Diesel, stookolie en asfaltbitumen. De studie voor de uitbreiding van de verwerkingscapaciteit van de Raffinaderij van 7.000 naar 11.000 vaten per dag en de uitbreiding van het productassortiment met Premium Diesel en LPG voor de locale markt is voortgezet en zal worden afgerond in het tweede kwartaal 2006. In 2005 zijn aan ruwe olie en geraffineerde producten w.o. Staatsolie Diesel, diverse soorten stookolie en asfaltbitumen verkocht. Dit kwam in totaal op 4,6 miljoen vaten

De locale verkoop bedroeg 3,4 miljoen vaten. Staatsolie is in Suriname de enige leverancier van stookolie en asfaltbitumen. Het aandeel van Staatsolie Diesel op de locale markt is in 2005 gegroeid van 25% naar 35%. Ruim 750.000 vaten Staatsolie Diesel en stookolie zijn geëxporteerd naar Guyana, Trinidad en Barbados, 100.000 vaten meer dan in 2004.Dag van de Zwarte Beschaving

De Dag van de Zwarte Beschaving is voor de tiende keer gevierd door de Fedrasi Fu Afrikan Sranansma (FAS). Voor dit jaar was het thema "de rol van de ouderen binnen de diverse bevolkingsgroepen in Suriname". De voorzitter van de FAS, Iwan Wijngaarde, heette de verschillende hoogwaardigheidsbekleders hartelijk welkom. De minister van Buitenlandse Zaken Lygia Kraag-Keteldijk was er namens president Ronald Venetiaan.

Edwin Toekidjan Wolf van Onderwijs en Volksontwikkeling, en Michel Felisie van Regionale Ontwikkeling waren ook aanwezig. Verder was de voorzitter van het Nationaal Jeugdparlement, Melvin Bouva, aanwezig evenals de waarnemend directeur Cultuur, Stanley Sidoel. Na de toespraken werd de naam van het studiecentrum van de Feydrasi Fu Afrikan Sranansma onthuld door Melvin Bouva en de vertegenwoordiger van de president, minister Lygia Kraag-Keteldijk

Eerder op de dag brachten enkele initiatiefnemers van de samenwerkende Afrikaans Surinaamse Organisaties een plengoffer te Poelepantje. De Stichting 1 juli Keti-Koti viert de solidariteitsdag der Zwarte Volken op zondag 29 januari in het district Saramacca.Task Force Ordening Binnenland

Minister Chandrikapersad Santokhi heeft van de Task Force Ordening Binnenland een Actieplan ontvangen. Dit actieplan is door de bewindsman inmiddels ter bestudering en om commentaar naar Volksgezondheid, ATM, Defensie, Financiën en Natuurlijke hulpbronnen verzonden.

De toename van economische en andere activiteiten in het binnenland en de afwezigheid van overheidscontrole (het ontbreken van structurele controle op 's lands- water- en luchtwegen en grenzen), hebben tot gevolg dat er een onaanvaardbare situatie op het grootste gedeelte van het grondgebied van Suriname ontstaan is, dat zich verder negatief ontwikkelt.

Het is de bewindsman van Justitie & Politie ernst - om samen met de ministeries - eerder genoemde dreiging een halt toe te roepen. De ingestelde Task Force Binnenland neemt daartoe het voortouw, door middel van voorstellen, die per dreiging zullen kunnen worden ondernomen.

De voorzitter van de Task Force is mr. drs. Roy Karg, MPM- adviseur van de Minister van Justitie. Verder bestaat de Task Force uit de leden: Kolonel E. Mercuur, Kapitein R. Fräser, drs. V. C. Hiwat, A. Khoenkhoen, M. Alam, drs. Asabina, mr. C. , Danïel, M. Homoet, mr. M. Sanches, P. Karg, ir. J. Abdul, P. Simons en drs. S. CafféIndonesische ambassadeur Sunyojo gedecoreerd

De president van de Republiek Suriname, Ronald Venetiaan, heeft de Indonesische ambassadeur Suparmin Sunyojo gedecoreerd. Hij werd benoemd tot ridder in de ere orde van de Palm. De ambassadeur sluit zijn dienstperiode in Suriname na 3 jaar af. Bij deze gelegenheid sprak president Venetiaan de scheidende ambassadeur toe. Hij memoreerde daarbij de verdiensten van ambassadeur Suparmin Sunyojo.Telesur schenkt aan 9 sociale instellingen

Het Telecommunicatiebedrijf, Telesur heeft aan 9 sociale instellingen donaties geschonken. Dit in verband met 25 jaar Telesur op 1 januari jongstleden. De donaties bestonden uit verschillende goederen, zoals computers, wasautomaten, een digitaal fototoestel, Wasmachines, telefoon aansluiting en een gereviseerde bus.

De instellingen die in aanmerking zijn gekomen voor een donatie zijn, het Parelhuis, stichting voor het kind, het Emmaus Jongens Internaat, de Kinderpaviljoen van het PCS, stichting Welzijn in Nickerie, het Internaat van de Surinaamse Islamitische Vereniging, de stichting Diabetis Educatie Suriname en Huize Ashiana.Werkgroep Landelijke Aanpak Suïcide

De werkgroep Landelijke Aanpak Suïcide is door vice - president, Ramdien Sardjoe, voor kennismaking ontvangen. De werkgroep begint binnenkort met een landelijk onderzoek naar suicide. De vice -president vindt dat de taakstelling van de werkgroep goed moet worden omschreven en zich niet alleen moet beperken tot het onderzoek naar het suicideprobleem.

De groep moet ook voorstellen voor preventie aandragen. De installatie van de werkgroep Landelijke Aanpak Suicide vond plaats op 14 december 2004 op instigatie van de Faculteit der Medische Wetenschappen. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van het Psychiatisch Centrum Suriname, de Regionale Gezondheids Dienst, het Korps Politie Suriname, het Bureau Openbare Gezondheidszorg en de afdeling erediensten van het ministerie van Binnenlandse Zaken.


 
Kosteloos internet Magazine


Uitgever:
Stichting Suriname

Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning
Clifford Brathwaite

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk

Copyright foto's:
Myra Winter
(tenzij anders aangegeven)

Vormgeving: Phillip Lutz

Oplage: 50.536

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen, kunnen zich hiervoor opgeven via de website:

www. suriname. NU
Suriname


Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor de verzending van NIBA en wordt niet aan derden doorgegeven.

Vul uw e-mailadres in en klik op versturen.

(MSN en Hotmail adressen geven soms problemen bij het ontvangen van de NIBA)

U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de e-mail om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wilt ontvangen, laat het ons dan even weten.

U kunt zich afmelden via onze website.
Vul uw e-mailadres in en klik afmelden aan. Klik daarna op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op de link in de e-mail om uw afmelding correct af te ronden.
YWCA
Heerenstraat
oud op nieuw

niba - niba suri magazine
Foto: Bernard Cloutier

niba - niba suri magazine
Foto: Suriname

niba - niba suri magazine
Foto: Borger Breeveld

niba - niba suri magazine
Foto: Borger Breeveld

niba - niba suri magazine
Foto: Borger Breeveld

niba - niba suri magazine
Foto: Myra Winter

niba - niba suri magazine
Foto: Myra Winter


Doughlicious Bakery Café

's morgens opstaan met de geur van vers gezette koffie en pas gebakken brood?

Wie de staat Florida bezoekt en in de buurt van Haines City komt, moet een bezoekje brengen aan de succes story van jonge Surinaamse ondernemers, die daar boven hun bakkerij annex café een heuse windmolen hebben gebouwd.

Een familie project met Val Heuvel (financial officer), Dave Heuvel (project manager) en zakenpartner Steven Guicherit.

De Surinaamse ideeën, de Nederlandse know how en de Amerikaanse kijk op zaken hebben de onderneming al snel laten uitgroeien tot een grote bekende in de wijde omgeving van Haines City USA.

900 Lily Avenue,
Haines City,
Florida,
33844
niba - niba suri magazine


De Wisselkoers

De koersen zijn indicatie- koersen en geven de waarde aan van onze
Surinaamse Dollar
per 7 Januari 2006 t.o.v. de volgende buitenlandse valutasoorten.

Voorbeeld:
Als u 1 US Dollar verkoopt aan de Centrale Bank krijgt u daarvoor op dit moment 2,70 SRD voor terug
(exclusief transactiekosten)

Bij wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
U verkoopt   2,70
U koopt        2,78

EURO
U verkoopt    3,265
U koopt         3,362

POUND STERLING
U verkoopt    4,740
U koopt         4,881

Ned. Ant. GLD.
U verkoopt    1,501
U koopt         1,563

Voor bankpapier

U.S. DOLLAR
U verkoopt    2,70
U koopt         2,78

EURO
U verkoopt    3,255
U koopt         3,372

POUND STERLING
U verkoopt    4,707
U koopt         4,891

Ned. Ant. GLD.
U verkoopt    1,501
U koopt         1,563

Bron: Centrale Bank van Suriname
Gewonden bij poging tot overval in woning

Twee overvallers, gewapend met vuistvuurwapen en een mes, hebben gepoogd een familie in hun woning aan de van Drimmelenlaan te beroven. Op het moment dat familieleden zich hiertegen verzette werden twee huisgenoten respectievelijk neergeschoten en neergestoken.

De slachtoffers zijn voor medische behandeling naar de Spoed Eisende Hulp vervoerd, waarbij opname in het ziekenhuis noodzakelijk werd geacht. Door de recherche van bureau Nieuwe Haven is inmiddels één van de criminelen aangehouden en in verzekering gesteld. De politie is de tweede verdachte op het spoor.Straatrover dodelijk getroffen bij beroving

Twee mannen hebben gepoogd drie dames op de Satijnhoutstraat te beroven. De dames, die net uit een taxi waren gestapt, werden plotseling door een gemaskerde man overvallen, terwijl de andere rover zich in de bossages schuil hield.

De taxichauffeur aarzelde niet en schoot de dames te hulp. De rovers losten enkele schoten op hen, maar de taxichauffeur, die militair bleek te zijn, maakte gebruik van zijn dienstwapen en schoot in hun richting.

De verdachten maakten zich uit de voeten, waarop kort daarna één van hen met schotwonden door de politie in de Tonkastraat aangetroffen. Hij werd per ambulance naar het Academisch ziekenhuis overgebracht, waar hij kort nadien is overleden. Zijn identiteit is vooralsnog niet bekend.

De dames zijn inmiddels verhoord, terwijl de militair na verhoor en overleg met het Openbaar Ministerie is heengezonden. Zij zijn niet aangehouden.niba - niba suri magazine
De nationale zender

SURINAME VANDAAG

ACTUALITEITEN
PROGRAMMASchrijversgroep 77

Radionieuws

Op maandag 9 januari 2006 kunt u luisteren naar het programma Skrifiman Taki, waarin Ismene Krishnadath praat met Frits Terborg die onlangs de boekhandel EFTEE opende in de Kersten Mall. EFTEE heeft een ruim assortiment aan Surinaamse en buitenlandse literatuur. Voor elk wat wils. Frits geeft zijn mening over Nederlandse toptienlijsten, over Surinaamse boeken en over de vitaliteit van de boekbranche in Suriname. Ook gaat hij in op de maandelijkse literaire avond van EFTEE in het hoekrestaurant op de eerste verdieping van de Kersten Mall. Op deze avonden krijgt het publiek de kans mee te doen met het vraaggesprek dat journalist Nina Jurna afneemt van een gastschrijver. De avonden worden aangekondigd via een advertentie in de krant.

Arlette Codfried, coördinator van Skrifiman Taki is te bereiken op de volgende telefoonnummers: 483947 en 08764449

DONATIES / Contributie

De Schrijversgroep 77 beschikt over een SRD bankrekening bij de RBTT. Account nr. 19707900. Donaties worden zeer gewaardeerd. Leden worden gevraagd hun contributie op dit rekeningnummer te voldoen. Contributie kan ook voldaan worden bij de voorzitter of penningmeester op de maandelijkse Tori-Oso avonden.

Donaties vanuit het buitenland kunnen gedaan worden via ABN-AMRO onder vermelding van de swiftcode van de RBTT in Paramaribo. De swiftcode is RBTTSRPA.
AGENDA

9 januari (I)
Begin van de Hadj, jaarlijkse bedevaart naar Mekka, die iedere volwassen moslim, die daartoe de middelen heeft, ten minste eens zijn leven moet verrichten.

10 januari (I)
Id ul Adha / Offerfeest
Op deze dag vieren de moslims het grote feest. ook wel Hari Raja Haji, of Aid al Kabir, of Kurban Bayrami

16 januari (S)
Oprichting van de VHP in 1949

29 januari (C)
Chinees Nieuwjaar
Het jaar van de hond breekt aan. Volgens de Chinese jaartelling leven we dan in het jaar 4703.

31 januari (I)
Aal Hijra
Islamitisch Nieuwjaar
Datum van de verhuizing dat Mohamed de stad Mekka verliet. Beginpunt van de Islamistische jaartelling in 622 (AD)

(I) = Islamitisch
(H) = Hindoe
(A) = Algemeen
(C) = Chinees
(J) = Joods / Israelisch
(K) = Kerkelijk
(S) = Suriname

  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA