suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      


    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 17 - September - 2004          SuriMagazine no. 12 Met in deze uitgave:

Dankwoord van SDD
Suriname tijdelijk voorzitter Caricom
Internet trager door kabelbreuk
Rode Kruis vraagt uw hulp voor slachtoffers Ivan
Commenia voor vertrek op audiŽntie
VSB evalueert 50 jaar ontwikkelingshulp
Nationaal Leger klaar voor oplossen eigen problemen
Grandmaster GUOO bij DNA-Voorzitter
EBS bereikt hele bevolking met nieuwe website
Gasprijs ondanks woorden VP toch meer omhoog
Youth Path Project Galibi goedgekeurd
NVB-training
Wereldatlas aangeboden
Beloofde brushcutter overhandigd
Suriname onderzoekt markt buurland BraziliŽ
Niewe gids NGO's Saramacca
Evangelie Centrum Suriname 35 jaar
Kaseko helpt tegen AIDS
Walk for cancer against cancer
Onder-Directoraat Jeugdcentra-activiteiten
Lustrumfeest SVK in Nederland
Politieberichten
Zaak Dijkveld leidt tot meer arrestaties
S77 laat odoloog aan het woord
Kunst en cultuur
Tanpi


 
Dankwoord van SDD
 
niba - niba suri magazine niba - niba suri magazine
 
 
Hulde aan allen die een bijdrage hebben geleverd en willen leveren om SDD op 18 en 19 september succesvol te laten zijn. Om SDD ook na 19 september succesvol te laten zijn. Bijzondere dank gaat uit naar, in eerste instantie, al de vrijwilligers in het verre binnenland en de districten van de Republiek Suriname die tijd noch moeite hebben gespaard ten behoeve van de voorbereidingen van SDD.
 
Bijzondere dank ook aan de leden van de Districtswerkgroepen in Nederland. Hans Buis van VNG International, die het mogelijk heeft gemaakt dat de Consultatiemissies in Suriname konden plaatsvinden. De chauffeurs die voortreffelijk werk hebben verricht tijdens de dagelijkse ritten naar het binnenland en districten in Suriname.
 
Directeur Nico van Mourik van de Bestuursdienst van de gemeente Den Haag voor zijn immense inspiratie. Frans van Bork, Hoofd Bureau Internationale Zaken gemeente Den Haag voor zijn geloof en vertrouwen. De heer Breebaart van de Haagse Hoge School, die zijn mooie gebouw ter beschikking heeft gesteld voor de SDD-manifestatie. De heer Leo van Varsseveld en mevrouw Monica Drenthe van het ministerie van R.0., die eraan hebben bijgedragen dat SDD mogelijk wordt. Mevrouw Anuska Randami van het ministerie van Planning en Ontwikkeling Samenwerking.
 
En omdat er sprake is van een project dat zich voltrekt van Marowijne tot aan de Corantijn, van de Atlantische Oceaan tot aan BraziliŽ was het belangrijk om een werkbare organisatie- en communicatiestructuur te ontwikkelen ter realisering van de SDD-doelstellingen.
 
SDD heeft nog heel veel handen nodig. Ook sponsoring is gewenst.
 
Mede ten behoeve van het nog te ontwikkelen SDD Voorspoed-Fonds waar investeringen kunnen worden gerealiseerd ten behoeve van de ontwikkeling en uitvoering van de BidBoekprojecten.
 
De gemeente Den Haag
Het ministerie van
R.O. Stuurgroep
Begeleidingsgroep en Projectgroep
SDD Domein
CoŲrdinatoren SDD
Management Ondersteuning SDD
Rekenen op uw ondersteuning.
 


 
Suriname tijdelijk voorzitter Caricom
 
President Ronald Venetiaan heeft de spoedvergadering van de Caricom in Port of Spain, Trinidad & Tobago, bijgewoond.
 
Het staatshoofd was op 15 september niet alleen participant maar werd bij de aanvang gevraagd de vergadering te leiden omdat de huidige voorzitter van de Caricom, Prime Minister van Grenada, Keith Mitchell, niet aanwezig kon zijn.
 
niba - niba suri magazine
Op de spoedvergadering van de Caribische gemeenschap was punt van
bespreking, de regionale response op de vernietigende gevolgen van de recente orkanen. Behalve Grenada zijn ook meerdere landen van de Caricom getroffen door de recente orkanen, waaronder Jamaica, Saint Vincent and the Grenadines, de Bahama's en Sint Lucia. Alle aanwezige delegaties op de spoedvergadering waren het er over eens dat, gelet op de dramatische situatie in Grenada,  de vergadering zich zou concentreren op maatregelen op korte en lange termijn ten behoeve van de wederopbouw van Grenada.
 
De Caricom-spoedvergadering werd besloten met het formuleren van 16 voorlopige conclusies. Twee van de belangrijkste hiervan zijn: Het organiseren van een internationale donorconferentie aangezien de financiŽn die nodig zijn voor de wederopbouw van Grenada boven de middelen van de Lidstaten uit gaan;
De Wereldbank te benaderen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie aangaande het verschaffen van
verzekeringsdekking voor openbare infrastructuur in Caricom-lidstaten.
 
Na het officiŽle gedeelte van de spoedvergadering besloot president Venetiaan de bijeenkomst met een drukbezochte persconferentie.
 

 
Internet trager door kabelbreuk
 
De verbinding met de America - s II zeekabel is onderbroken. Dit komt door een breuk in de glasvezelverbinding in Frans-Guyana.
Het Telecommunicatiebedrijf Suriname, Telesur, zegt dat hierdoor het internationaal telefoonverkeer stagnatie zal ondervinden. Het mailverkeer zal niet onderbroken worden, echter zal het browsen trager verlopen. Telesur is nu bezig met de overschakeling op de back-up-bandbreedte om het ongerief zo veel mogelijk te beperken.
 
In Frans-Guyana zullen volgens informatie van het lokale telecommunicatiebedrijf de werkzaamheden een aantal uren in beslag nemen. Op het moment dat de kabelbreuk is hersteld, zal de verbinding volgens informatie van Telesur direct worden genormaliseerd.
 
Op dit moment is nog niet duidelijk of de herstelwerkzaamheden al zijn afgerond en iedereen weer normaal het internet zal kunnen gebruiken.
 

 
Rode Kruis vraagt uw hulp voor slachtoffers Ivan
 
Uit solidariteit moeten we mensen in nood altijd helpen. Dat is het geval voor de eilanden, Grenada, de Cayman eilanden,  Saint Vincent & Grenadines, Jamaica en Cuba die door orkaan Ivan zijn getroffen in de afgelopen periode.
 
Om hulp aan die slachtoffers te bieden is een initiatiefgroep geÔnstalleerd onder leiding van Francine Scheltus-Woisky. Zij zal samen met luitenant-kolonel Jerry Slijngard, Iwan Wijngaarde van de Federatie Afrikan Srananman en oud-ambassadeur Harvey Naarendorp, proberen geld en goederen voor de slachtoffers in te zamelen.
 
De voorzitter van de initiatiefgroep hoopt dat Surinamers zich van hun goede zijde laten zien om mensen in nood te helpen en hoopt met een actie van maximaal 3 weken, genoeg geld en hulpgoederen in te zamelen.
 

 
Commenia voor vertrek op audiŽntie
 
De ruim 41 personen van het Gemengd koor Commenia dat gewoonlijk in de Rust en Vredekerk optreedt, gaat voor het eerst op tournee door Nederland, ditmaal op uitnodiging van de Koningskerk terwijl ze in het verleden reeds twee uitvoeringen op CuraÁao hebben gegeven.
 
Minister Clifford Marica van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu was, als beschermheer ook aanwezig bij president Ronald Venetiaan, die het koor voor hun vertrek op audiŽntie ontving.
 

 
VSB evalueert 50 jaar ontwikkelingshulp
 
Vijftig jaar ontwikkelingssamenwerking Nederland/Suriname heeft Suriname geen ontwikkeling gebracht. Daarover bestaat nauwelijks meer onenigheid, stelt de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven in een vandaag uitgegeven perscommuniquť.
 
Maar wat heeft precies gemaakt dat ontwikkeling is uitgebleven? Daarover lopen de meningen nog sterk uiteen.
Ontwikkelingssamenwerking tot nog toe betrof in feite twee sociale partners: de overheid en de NGO's.
De overheid kreeg projecten gefinancierd in het kader van de ontwikkelingssamenwerking Nederland/Suriname en uit andere intergouvernementele ontwikkelingsfondsen, zoals van de Europese Unie.
 
De Niet-Gouvernemtele Organisaties kregen hun middelen van de zogenaamde medefinancieringsorganisaties, zoals Cordaid, Icco, Novib en andere.
 
Het falen van de ontwikkelingssamenwerking mag dan ook met recht toegeschreven worden aan de eenzijdige aanpak van die samenwerking. De VSB is van mening dat hierin met succes verandering is gekomen. Er lopen op het moment in Nederland verschillende initiatieven die vanuit dit functionele denken begrepen kunnen worden. Van enkele daarvan profiteert Suriname nu al. Met de inzet van het eigen bedrijfsleven in Suriname kunnen ook andere initiatieven overwaaien naar Suriname, vindt de VSB.
 

 
Nationaal Leger klaar voor oplossen eigen problemen
 
De regio heeft er baat bij als we zelf onze eigen problemen kunnen oplossen zonder interventie van de Verenigde Naties of het Amerikaans leger. Dit zegt minister Ronald Assen van Defensie. Hij was begin deze maand in Honduras om de afsluiting van een Peace Keeping oefening bij te wonen, die georganiseerd was door de Southern Command van het Amerikaanse leger.
 
Bij de laatste oefening had de Surinaamse militair majoor Gilbert Groman de leiding van een Caricom-bataljon, waarbij het bataljon zelfstandig beslissingen moest nemen. Er is genoeg kennis binnen ons Nationaal Leger om zulke operaties te kunnen leiden.
 
In 1990 had het Nationaal Leger samen met eenheden van het Korps Politie Suriname meegedaan aan een Vredesoperatie in HaÔti om de terugkeer van de toen wettig gekozen president Jean Bertrand Aristide veilig te stellen, aldus minister Assen.
 
Over de Luchtmacht zei de Minister het volgende: Met de aflossing van een schuld van 400.000 Amerikaanse dollar, kunnen onderdelen en diensten worden aangeboden aan onze Luchtmacht, waardoor dit legeronderdeel weer normaal kan functioneren.
 
De overmaking is al gedaan via de Centrale Bank van Suriname aan Casa. De Surinaamse overheid had enkele jaren geleden bij dit Spaanse bedrijf enkele vliegtuigen en marineboten gekocht, waarvan er nog een additionele schuld was.
 

 
Grandmaster GUOO bij DNA-Voorzitter
 
De Voorzitter van De Nationale Assemblee ontving op maandag 13 september een delegatie van de Grand United Order of Oddfellows. Aan het hoofd van deze delegatie stond de Grandmaster, eerwaarde Broeder Labon Lundy. Deze organisatie heeft haar leden over de hele wereld. Ook Suriname kent leden van de United Order. In deze tijd van materialisme tracht deze organisatie zich aan het goddelijke te wijden. Centraal staan de gender-gedachte, de geestelijke ontwikkeling van de jeugd, eenheid, broederschap en onbaatzuchtigheid.
 
niba - niba suri magazine
 
De Voorzitter stelde waardering en respect te hebben voor deze organisatie aangezien deze als hoofddoel heeft het welzijn van de mensheid. Hij dankte de Grandmaster ook voor de waardevolle geschenken die hij namens de United Order in ontvangst mocht nemen.
 
(Informatie en Voorlichtingsdienst De Nationale Assemblee)
 

 
EBS bereikt hele bevolking met nieuwe website
 
Transparantie en verbetering van de dienstverlening naar de samenleving toe is de drijfveer geweest om eindelijk een eigen website te beginnen. Deze informatie kwam vandaag naar voren bij de presentatie van de website van de NV Energie Bedrijven Suriname aan de media. Hieraan is een lange voorbereiding voorafgegaan. De opdracht is hiertoe gegeven nadat uit onderzoek was gebleken dat er toch een behoefte bestond bij de cliŽnten, aldus Kenneth Profijt, die belast is met de voorlichting van de NV EBS.
 
Via deze website kan iedereen informatie inwinnen over alle bedrijfsactiviteiten. Stroomverbruikers kunnen met hun klant- en vastnummer hun stroomrekening opvragen. Ook kan de meterstand via deze website worden doorgegeven. Hiermee hoopt de EBS dat de vaak gehoorde klacht als zouden rekeningen niet op tijd worden verstuurd tot het verleden gaan behoren. Hij hoopt dat stroomafnemers wel hun verantwoordelijkheid kennen en de juiste gegevens doorgeven.
 
Het opzetten van deze website heeft ruim 102.000 US dollars gekost en het onderhoud ligt in handen van medewerkers van de afdeling Informatie Systemen van de EBS. Er is ook een onderhoudscontract afgesloten met de maker van de website, aldus de heer Profijt.
 

 
Gasprijs ondanks woorden VP toch meer omhoog
 
De aanpassing van de gasprijs ligt buiten onze invloedsfeer, omdat de prijs daarvan op de wereldmarkt gemiddeld met 30% is gestegen. Voor mei 2004  bedroeg de prijs US$ 436,- per metrieke ton en nu is dat US$ 560,-. Dit zei Kenneth Profijt, hoofd Interne en Externe betrekkingen en Voorlichting van de NV EBS.
 
Door deze ontwikkeling moet ook de NV EBS haar gasprijs aanpassen. Die aanpassing is gekomen na onderhandeling tussen de directie van het bedrijf en het ministerie van Handel en Industrie. De   EBS-voorlichter vertelde aan de media dat bij die onderhandeling aan de regering is voorgehouden dat de prijs minimaal met 15% zou moeten worden verhoogd om ten minste vervangingsinvesteringen te kunnen plegen. In tegenstelling tot wat vorige week verklaard werd door Vice-President Jules Ajodhia, dat met de verhoging van 10% de EBS in staat kon worden gesteld kostendekkend te draaien.
 
De EBS-topman liet ook weten dat er geen sprake is van een schaarste omdat afgelopen week de boot met gas in ons land is gearriveerd en dat dit gas al is overgepompt naar de opslagtanks. De behoefte aan gas in ons land bedraagt per 3 weken ongeveer 725 metrieke ton.
 

 
Youth Path Project Galibi goedgekeurd
 
Een projectvoorstel van de Stichting Toerisme Suriname ter waarde van US dollar 50.000,- voor de ontwikkeling van het toerisme op Galibi, is goedgekeurd. De naam van het project is Youth Path Project Galibi en moet gezien worden als een experiment dat de ontwikkeling aan de  - basis -  tot stand wil brengen, door toerisme in relatie te zien tot armoedebestrijding.
 
Het doel van dit project is de jeugd van Galibi tussen 15 en 25 jaar de nodige kennis en vaardigheden bij te brengen. Op deze manier kunnen zij als entrepeneurs de verdere ontwikkeling van de toerismesector op Galibi ter hand nemen. Behalve aan trainingen zal er ook aandacht besteed worden aan  - awareness - , een stukje productontwikkeling, vastlegging van cultuuraspecten en craft.
 

 
NVB-training
 
Volgend maand start de Nationale Vrouwen Beweging (NVB) met nieuwe cursussen Vrouwen in Niet-Traditionele Vrouwen Beroepen. Met dit project wordt aan vrouwen de gelegenheid geboden trainingen te volgen binnen niet-traditionele vrouwenberoepen, zoals lassen, automontage en het bedienen van een camera. Het NTVB-project is in 1998 begonnen als een pilotproject. De vrouwen werden getraind in het bouwvak en het maken van meubels.
 
In 2000 werd definitief gestart. Tot nu zijn de vrouwen opgeleid in zes vakken. De volgende maand zullen las-, bouw-, automontage- en tegelzettrainingen worden verzorgd. Aangezien het NTVB-project gericht is op kansarme vrouwen, wordt nagegaan wat ze kunnen missen om zodoende toch deel te kunnen nemen aan de trainingen.
 

 
Wereldatlas aangeboden
 
De heer F.L.D. Boedhoe, initiatiefnemer van de wereldatlas  - Suriname Wereldwijd -  bood dit aan op dinsdag 14 september aan de Voorzitter van De Nationale Assemblee, de heer Ramdien Sardjoe. Naast de heer Boedhoe waren tevens aanwezig de educatief uitgeefster, mevrouw Hetty Brinkman en meester Himradj Matauli, juridisch adviseur uitgeverij.
 
De heer Boedhoe gaf uitleg over de opzet van de wereldatlas. Hij zei dat Suriname is bekeken vanuit het concentrisch model. Suriname staat centraal in de atlas. Hij geeft aan dat een atlas gebruikt kan worden om  het land te presenteren aan het buitenland. Voor de gebruiker van de atlas is er makkelijker om mee te werken omdat deze een didactische opbouw heeft. Dit project is niet gesubsidieerd en geheel uit eigen middelen gefinancierd.
 
De Voorzitter van De Nationale Assemblee bracht waardering uit voor het werk verricht door de heer Boedhoe. Naast de inzet en de research ziet de parlementsvoorzitter ook een stukje liefde voor ons land en gevoelens van nationalisme vanwege de aandacht welke besteed is aan de grenzen van ons land. Hij was er zeker van dat deze atlas heel nuttig zal zijn voor ook niet-Surinamers.
 
Verder zal Suriname meer bekendheid krijgen door deze wereldatlas. Hij dankte de aanwezigen voor het leerrijke initiatief en wenste hun succes toe voor hun toekomstige initiatieven van in het bijzonder voor de jeugd.
 
(Informatie en Voorlichtingsdienst De Nationale Assemblee)
 

 
Beloofde brushcutter overhandigd
 
Op het kabinet van de Vice-President vond onlangs de overhandiging plaats van een brushcutter t.b.v. de gemeenschap van het dorp Section. De Vice-President heeft als oud-districtscommissaris van Nickerie nog steeds een speciale band met de dorpen en de bewoners van West-Suriname en het echtpaar Adjodia-Baldew had bij een bezoek aan Apoera de bevolking beloofd deze een brushcutter te schenken ter gelegenheid van hun huwelijksjubileum.
 
De overhandiging vond op verzoek van de Vice-President plaats door de Minister van Regionale Ontwikkeling Romeo van Russel aan de kapitein van Section de heer Arupa, waarbij de minister een beroep deed op de kapitein om er zeer nuttig gebruik van te maken en de machine goed te onderhouden.
 
De kapitein bedankte voor de geste en beloofde de machine goed te onderhouden en er zorgvuldig gebruik van te maken. Hij verzekerde de Minister ervan dat die bij zijn volgende bezoek de resultaten persoonlijk zal kunnen aanschouwen. Bij de overhandiging was ook de districtscommissaris van Sipaliwini aanwezig.
 

 
Suriname onderzoekt markt buurland BraziliŽ
 
De spelregels die de Wereldhandelsorganisatie met de ontwikkelingslanden overeenkomt worden keer op keer niet nageleefd. Daarom vissen de ontwikkelingslanden veelal achter het net wanneer ze de moeizaam geproduceerde producten met winst willen verkopen. Suriname zal zich als ontwikkelingsland  dan ook meer moeten richten op de regio, aldus Minister Marie Levens van Buitenlandse Zaken, die daarmee het veranderende buitenlandse beleid van ons land vertolkte.
 
De volgende week vertrekt de bewindsvrouwe naar BraziliŽ en President Ronald Venetiaan zal zich later deze maand bij de delegatie voegen. Over de reden van haar bezoek aan BraziliŽ, zei de Minister het volgende: Ons land zal geleidelijk aan de  Zuid-Amerikaanse markt verkennen. Deze markt goed moeten leren kennen en begrijpen zodat we weten welke mogelijkheden er voor ons land liggen.
 

 
Niewe gids NGO's Saramacca
 
Het NGO-instituut voor kaderontwikkeling & Onderzoek in Suriname, NIKOS, presenteerde afgelopen dinsdag de  - GIDS van NGO - s in Saramacca - . De gids is het resultaat van een onderzoek dat zijn instituut heeft uitgevoerd en is een goede informatiebron over het district op de Suriname-districtendagen in Den Haag op 18 en 19 september aanstaande. Behalve de vermelding van 155 ngo's van Saramacca is in de gids ook informatie  opgenomen van de overheid en bedrijven, en is er een nieuwe kaart van het district Saramacca opgenomen.
 

 
Evangelie Centrum Suriname 35 jaar
 
De afgelopen week herdacht het ECS zijn 35-jarig bestaan in de Anthony Nesty Sporthal. Honderden mensen waren naar de sporthal gekomen om het feestprogramma bij te wonen. Daarbij was ook minister Urmila Joella-Sewnundun als speciale gast.
 
In haar toespraak namens de regering memoreerde zij de belangrijke bijdrage van de ECS.  De werkzaamheden van de stichting Evangelie Centrum Suriname betekenen veel voor de overheid. In de samenleving zijn veel belangengroepen actief om het welzijn van de bevolking te verbeteren. De overheid kan waar nodig bijspringen maar veelal regelen deze groepen hun eigen zaken en groeien daardoor uit tot grote internationale organisaties. De evangelisatiestrategie van het ECS is in Suriname niet alleen op Paramaribo gericht maar bestrijkt het hele land.
 

 
Kaseko helpt tegen AIDS
 
HIV (AIDS) besmetting in ons land neemt nog steeds toe. Niet alleen jongeren maar ook oudere mensen worden het slachtoffer. Bij de STVS was een videoclip te zien die wijst op de gevaren van sex zonder condoom en de gevolgen van aids. Het initiatief om deze video te maken komt van de bekende kasekozanger en -componist Iwan Esseboom. Hij kreeg hierbij de ondersteuning van de filmmaker Romeo Starke.
 
De heer Esseboom zei over het ontstaan van deze clip het volgende: De aids-voorlichting is nooit voldoende. In de samenleving zouden steeds meer initiatieven moeten ontstaan om de nationale aids-voorlichting te ondersteunen. Esse & Friends is een kasekoformatie die een voorbeeld wil zijn. Hij heeft samen met zanger Siegfried Limon het lied AIDS geschreven en ter promotie een videoclip gemaakt.
 

 
Walk for cancer against cancer
 
 - Walk for cancer against cancer -  is het thema van een wandelloop die zal worden georganiseerd door de Stichting Oncologisch Instituut Suriname (SOIS). Daarbij krijgt SOIS medewerking van de Surinaamse Kanker PatiŽntenvereniging.
 
Maureen Vreugd, vrijwilliger bij de SOIS hierover: Kanker komt net als in andere landen ook in Suriname voor. Over patiŽnten die kanker hebben wordt niet vaak gesproken. Kanker wordt in de volksmond geheimzinnig aangeduid als een ziekte met de  - K - . Het oncologisch instituut vindt dit onnodig en heeft hiervoor een oplossing gevonden.
 
De wandelloop zal op vrijdag 1 oktober aanstaande plaatsvinden en om vijf uur  - s middags starten vanaf het Onafhankelijkheidsplein.
 

 
Onder-Directoraat Jeugdcentra-activiteiten
 
Het is vakantie, aldus Yldiz Beighle, medewerkster op het Onder-Directoraat Jeugdcentra, en daarom houden we ons bezig met de verschillende recreatieve dingen die de jeugd nodig heeft. Het Onder-Directoraat Jeugdcentra is sinds jaar en dag belast met het ontplooien van activiteiten in de vakantie voor de jeugd. Een daarvan is het vakantie-werkgelegenheidsproject, dat tot 10 september duurde. Tijdens deze activiteit kregen 150 jongeren de kans om een vakantiejob te doen in bedrijven, tehuizen en internaten.
 
Daarnaast worden er educatieve dagtochten georganiseerd, waarbij jongeren op verkenning gaan naar bedrijven. De dag wordt afgesloten met een bezoek aan een recreatieoord. Ook de vakantiecentra in verschillende schoolgebouwen zijn een  activiteit van het Onder-Directoraat Jeugdcentra.
 
Hier kunnen kinderen deelnemen aan allerhande activiteiten, zoals handenarbeid, toneel, zang en dans. In verschillende districten zijn er vakantiecentra; dus de activiteiten zijn gedecentraliseerd, vertelde Yldiz Beighle. De participatie is over het algemeen goed en ze ziet de resterende tijd van de activiteiten dan ook zeer positief tegemoet.
 
 

 

Kosteloos internet Magazine

Vertel uw vrienden en kennissen over NIBA

Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk
Vormgeving: Phillip Lutz

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen kunnen zich hiervoor opgeven via de website:

Vul uw emailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de email om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wil ontvangen, laat ons dan even weten waarom. Wij proberen steeds ons product te verbeteren en stellen uw mening zeer op prijs.

U kunt zich afmelden via onze website. Vul uw emailadres in en klik afmelden aan. Klik nu op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op link in de email om uw afmelding correct af te ronden.

Maar u kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden....


Lustrumfeest SVK in Nederland
 
Op 24 september om 19.30 uur wordt met het 20-jarig bestaan van het SURINAAMS VROUWEN KOLLEKTIEF een mijlpaal in de zwarte vrouwenstrijd gevierd.
 
Het feest wordt gehouden in het gebouw Prefoeroe
in Rotterdam en het gevarieerde programma bestaat onder andere uit een wervelende hoofddoeken-, hoeden- en sluiershow, een lezing over de rol van zwarte vrouwen in het emancipatieproces, een veiling, een open podium om uw stem te laten horen, een verloting, zang en dans. 
 
Er zijn ook momenten om te netwerken met vrouwen uit de Antillen, Nederland, Chili, Turkije, Burundi, Marokko, Aruba, Suriname, de Molukken, Filippijnen en andere landen.
 
Gelet op het lowbudget-karakter van de lustrumviering, vraagt de organisatie uw medewerking om uit uw eigen keuken een (cultureel) hapje of snacks mee te nemen.
 
Voor de droge kelen zijn op het feest thee, koffie, fris of sterker in ruime mate aanwezig.
 
De SVK wil tevens deze mijlpaal vastleggen in woord en beeld en vraagt ook uw medewerking om allen massaal met een hoofddoek of sluier op het feest te komen en u te laten fotograferen voor het lustrumboek dat eind dit jaar af moet zijn. Uiteraard mag u ook in klederdracht het feest opluisteren.
 
De organisatie stelt het zeer op prijs wanneer u hen van tevoren op de hoogte stelt van uw komst. 
 
Dat kan telefonisch via:
 
010 - 4672873
of 
06 - 10641067
 
Mailen mag en kan ook naar cairo7p@xs4all.nl 
 
Bij genoemde nummers en e-mailadres kunt u ook terecht voor nadere informatie over de SVK en het lustrumfeest.
 

niba - niba suri magazine
 
De nationale zender
 

niba - niba suri magazine

Politie berichten

(Door: Sjaam Bhoelan, Voorlichting en Publiciteit K.P.S.)
 
Zaak Dijkveld 
leidt tot meer arrestaties
 
In verband met de grote wapenvangst vorige week in een bedrijf te Dijkveld zijn in de afgelopen dagen nog 12 personen aangehouden en in verzekering gesteld, 
met name een zekere D.B. en een politie ambtenaar R.B.
 
niba - niba suri magazine
In beslag genomen auto's
 
Gaande het onderzoek zijn op diverse plaatsen vier illegale vuist vuurwapens, twee jachtgeweren en twintig stuks motorvoer-tuigen in beslag genomen, waarvoor geen juiste bescheiden overlegd kunnen worden.
 
Verder is ook nog aan het licht gekomen dat deze motorvoertuigen vanuit het buitenland naar Suriname zijn gesmokkeld.
Het onderzoek is in handen van de Recherche van Nieuwe Haven.
 

 
Wie is de eigenaar?
 
Ook de politie van station Lelydorp mag trots zijn. Ze hebben de afgelopen periode na intensief speurwerk tien Yamaha bromfietsen in beslag genomen, die vermoedelijk van diefstal afkomstig zijn.
 
Bij deze actie zijn ook tien personen aangehouden, van wie er vier in verzekering zijn gesteld.
 
Slachtoffers van diefstal van Yamaha bromfietsen worden opgeroepen om contact te maken met het desbetreffende station, Met medeneming van de nodige bescheiden.
 
Het is zeer belangrijk dat bij diefstal altijd aangifte bij de politie wordt gedaan!
 
 
 
 
Schrijversgroep 77
 
S77 laat odoloog aan het woord
 
Odo's vormen een geliefd deel van de Surinaamse taalschat. Ze geven het Sranan, onze lingua franca of contacttaal, een extra dimensie.
 
Een van de experts op het gebied van odo's is Rudy Uda. Deze  - odoloog - , een benaming die hem enige jaren geleden is toegekend door de taalkundige Hein Eersel, zal op woensdag 22
september 2004 in Tori Oso een inleiding verzorgen onder de titel - De kracht van de odo in het Sranan - .
 
Rudy Uda begon al op zeer jonge leeftijd, geÔnspireerd door zijn moeder, met het verzamelen van odo - s.
 
De nu 57-jarige Uda behoort tot de generatie creolen die in hun jeugd dagelijks geconfronteerd werden met odo - s, door moeder, vader, ooms, tantes, oudere kennissen en niet te vergeten, de dames die tot de bidstondverenigingen van zijn opa behoorden.
 
Gewapend met pen en papier maakte Uda actief jacht op odo's. Elke odo werd genoteerd
en toegevoegd aan zijn collectie.
 
In zijn schoolperiode begon Uda met odo-optredens. Hij daagde iedereen uit de odo-strijd met hem aan te gaan.
 
Deze traditie zette hij voort toen hij naar Nederland verhuisde. Tijdens zijn optredens legt hij de oorsprong en betekenis uit van diverse odo's. Naar aanleiding van vele vragen heeft hij het gedicht  - San na wan odo? - geschreven.
 
Na het optreden van Rudy Uda zullen twee andere odo-deskundigen, Eddy van der Hilst en Julian Neyhorst, een reactie geven.
 
Daarnaast krijgt het publiek ruim de gelegen-heid vragen te stellen.
 
De avond vangt aan om 20.00 uur.
 
 

Kunst en Cultuur
 
Foto's: Myra Winter
 
In het Centro Estudos Brasilieros (CEB) aan de Swalmbergstraat is op 8 september jl. een tentoonstelling geopend van kunstwerken die zijn gemaakt tijdens een workshop met de Braziliaanse kunstenaar Luiz Dolino.
 
niba - niba suri magazine
 
Aan de  workshop namen 15 kunstenaars deel, waaronder: Rinaldo Klas, Steve Ammersingh, Kenneth Flijders, Marcel Pinas, George Struikelblok, Kurt Naha, Anand Dwarkar en enkele studenten van het Nola Hatterman Instituut.
 
niba - niba suri magazine
 
Tijdens de workshop liet Dolino de kunstenaars onder meer luisteren naar Music of the Amazon van Philip Glass, hetgeen resulteerde in een aantal werken waarin ritme en melodie gevisualiseerd worden.
 
niba - niba suri magazine
 
De hele tentoonstelling, die nog tot eind september te bezoeken is, ademt een 'Amazone spirit' uit. Deze  is het spannende resultaat van de inspirerende kruisbestuiving zoals de kunstenaar Luiz Dolino die voor ogen had.
 
 

Tanpi
 
ervaar
in stilte
 
wat d'ander jou
vertellen wil
 
luister ťťn keer
naar de wortel
 
waardeer
bron
gietvorm
structuur..
 
geef
in stilte
 
en leer
 
© Polly Levens  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

  ††