suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      


    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 11 - Februari - 2005          SuriMagazine no. 32 Met in deze uitgave:

LAC doet voorwerk Caribbean Court of Justice
Het jaar van de Haan is aangebroken
Tweede Rijweg aangepakt
Arbeidsinspectie in een nieuw jasje
Padvindsters huldigen Maria Oostburg
Nu geen kerkjargon meer
Grote opkomst verwacht
Beleid betreffende mensen met een handicap
Hotel start actie Charity Travel
Suriname maakt kans op vice-voorzitterschap
Relatie met Europese Unie vertroebeld
Nationale Kasjoe Raad wil kasjoeteelt op grote schaal
Vruchten van Boekie-Woekie-boom leerzaam
Geld nationale begroting voor sociaal beleid
Robin Hood krijgt berijdbare grasmaaimachine
Nederland zal geen grote investeringen meer plegen
10 minuten nu ook op vluchten van de SLM
Frankrijk staat op goed nabuurschap met Suriname
Carnavalsfeest bereikt hoogtepunt met koningin
Nationale Assemblee
Politieberichten
HIV explosie baart Nederland zorgen
Consumentenbond wil geen besmet vlees
MyLab noteert forse stijging
Schrijversgroep 77
LAC doet voorwerk Caribbean Court of Justice

De voorzitter van de Caricom, Ronald Venetiaan, verwelkomde de regeringsleiders van de Caricom die intussen zijn gearriveerd. Hij opende tevens het "8ste Caricom Legal Affairs Committee" (LAC). Het LAC, moet het voorwerk doen voor de implementatie van het Caribisch Hof, the Caribbean Court of Justice.

Ook met betrekking tot de Caribbean Single Market and Economy, CSME, speelt het LAC een belangrijke rol. De scheidende LAC-voorzitter, Phillip La Corbiniere van St. Lucia, deelde de aanwezigen mee dat op 18 februari a.s. Barbados, Jamaica en Trinidad & Tobago een verklaring zullen ondertekenen om het proces voor de implementatie van de CSME te versnellen. Phillip La Corbiniere, zei verder dat de LAC-werkgroep erop moet toezien dat de gemaakte afspraken met betrekking tot het oprichten van het Caribisch Hof ook worden nagekomen.

De nieuwe LAC-voorzitter, minister Siegfried Gilds van Justitie en Politie, pleitte voor een betere positie van de Legal Affairs Committee. Dit is nodig omdat dit instituut de sociaal, economische en politieke structuur van Caricom moet opstellen.

Caricom-voorzitter Ronald Venetiaan stelde dat een goed functionerende LAC, de democratie, rechtvaardigheid en sociale stabiliteit van de Caribische Gemeenschap moet waarborgen. Ook gaf hij aan dat de aanbevelingen van het LAC-congres worden meegenomen in de Staatshoofdenvergadering.Het jaar van de Haan is aangebroken

Het vorig chinees jaar, het jaar van de Aap, is goed verlopen, zei de voorzitter van de Sociaal-Culturele Vereniging Chung Tjauw, Chou Joe Jin. Dit feest is een belangrijk Chinees festijn en wordt wereldwijd groots gevierd, dus ook in Suriname. Verschillende Chinese groepen vierden het inluiden van het Chinees nieuwjaar, het jaar van de Haan. Chinees nieuwjaar of lentefestival is voor hen een belangrijk feest, omdat het een symbool is voor een nieuw begin.

niba - niba suri magazine
© dmotion.com
     Nieuwjaarsdag valt jaarlijks op een andere datum, maar altijd tussen 21 januari en 20 februari.

Ook door de Sociaal-Culturele Vereniging Chung Tjauw werd dit gevierd.

Er werd gestart met het zingen van de volksliederen van Suriname en dat van de Volksrepubliek China.

Het is ook traditie geworden dat er op deze dag een uitgebreide Chinese maaltijd bereid wordt voor genodigden. Onder de genodigden bevonden zich leden van de vereniging, president Ronald Venetiaan, ministers en assembleeleden.

Voorzitter Chou Joe Jin vroeg tijdens zijn speech om ťťn minuut stilte voor de slachtoffers van de tsunami in AziŽ. Van zijn vereniging kreeg president Venetiaan die beschermheer van het Surinaams Rode Kruis is, een cheque overhandigd ter waarde van SRD 10.000.

President Venetiaan gaf aan dat het jaar van de Haan in het teken moet staan van het voortzetten van het goede werk, dat het Surinaamse volk tot nu verricht heeft. Hij sprak de hoop uit dat dit jaar betere tijden met zich zal meebrengen, ook voor alle politieke partijen en combinaties, met het oog op de komende verkiezingen. Ook hoopte hij dat beide landen het chinees nieuwjaar samen zullen blijven vieren als teken van een hechte vriendschapsband.Tweede Rijweg aangepakt

Het ministerie van Openbare Werken is nu bezig met het verbeteren van de Tweede Rijweg. De werkzaamheden zullen ongeveer twee maanden in beslag nemen en gefaseerd worden uitgevoerd. De riolering zal worden aangepakt en de weg verhard.

Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk daar het ontwaterings- systeem van deze straat heel slecht functioneert, waardoor grote delen van de weg vaker onder water komen te staan. Door het toegenomen verkeer en zwaarder transport vertoont het wegdek ook veel verzakkingen met alle gevolgen van dien. Momenteel worden er nieuwe rioolstelsels aangelegd en de huis- en erfputaansluitingen aangepakt.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Bindadien van het aannemingsbedrijf A.G.W.W. Nadat de rioleringswerkzaamheden zijn afgerond, wordt een aanvang gemaakt met de reconstructie van de weg.Arbeidsinspectie in een nieuw jasje

Tegenwoordig is er minder kritiek op het functioneren van de dienst arbeidsinspectie, zei minister Clifford Marica van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) tijdens een certificaatuitreiking.

Een 48-tal arbeidsinspecteurs kreeg een certificaat. Zij hadden met succes de basiscursus voor aspirant-arbeidsinspecteurs en de voortgezette cursus voor arbeidsinspecteurs afgerond. De opleidingen die ruim een jaar duurden, werden verzorgd door de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO).

Binnenkort zal de afdeling Arbeidsinspectie volledig bestaan uit opgeleide inspecteurs, zei cursusleider John Courtar. Hij verklapte dat "Arbeidsinspectie nieuwe stijl" reeds een feit is, maar dat het formeel nog aan de minister moet worden meegedeeld. Op de afdeling zal dus een nieuwe werkwijze worden toegepast. Na de uitreiking van de certificaten sprak een cursist namens de hele groep, de minister toe.


Padvindsters huldigen Maria Oostburg

Het Surinaamse Padvindsters Gilde onthult op 22 februari aanstaande een monument van Maria Oostburg aan de Leatitia Vriesdelaan.

niba - niba suri magazine
Oliva Maria Oostburg
© Kenneth Oostburg
     Maria Oostburg is de oprichtster van het Surinaamse Padvindsters Gilde.

Dit gebeurde op 7 mei 1947.

Nu al worden verschillene activiteiten ontplooid door alle organen die vallen onder het Surinaamse Padvindsters Gilde, zoals de Stichting Paveurs Nederland, Stichting Paveurs Suriname en alle aktieve leden.

Dit duurt tot en met 22 februari a.s.

Hillouise Rozenblad van het S.P.G. zegt, dat de aanwas van nieuwelingen op dit moment gering is, omdat er nu veel meer andersoortige vrijetijdsbestedingen zijn. Het initiatief voor het monumentenproject ligt bij de Stichting Paveurs Nederland. Deze organisatie bestaat momenteel uit 60 vrouwen.Nu geen kerkjargon meer

Sinds oktober vorig jaar is er een "Nieuwe Bijbelvertaling". Na een presentatie in Nederland heeft ook in ons land een presentatie hiervan plaatsgevonden. Omdat de doorsnee bijbellezers opmerkten dat de taal in de gangbare bijbel vaak moeilijk te begrijpen is, zijn de initiatiefnemers overgegaan tot een nieuwe vertaling. Tien jaar geleden is hiermee een aanvang gemaakt in opdracht van de Nederlandse Katholieke Bijbelstichting en het Nederlands Bijbelgenootschap. De Bijbel is het meest verkochte boek in de wereld.

Aan deze interconfessionele vertaling hebben meegewerkt protestanten, katholieken en joden. De opdracht was de "NBG Bijbel van 1951" om te zetten in hedendaagse Nederlandse omgangstaal, zonder de literaire waarde en kracht van het "Woord" verloren te doen gaan.

De Nieuwe Bijbelvertaling is voor een ieder toegankelijk, zegt Erlť Deira, directeur van het Surinaams Bijbelgenootschap. De nieuwe vertaling heeft geen specifieke kerktaal, het zogenaamde kerkjargon. Hierdoor kunnen nu zelfs niet-kerkgangers de bijbel beter begrijpen. Omdat dit boek vaak gebruikt wordt om eruit voor te lezen, zoals in de kerk wordt gedaan, is er speciaal gelet op de leesbaarheid en voorleesbaarheid, aldus Deira.Beleid betreffende mensen met een handicap

Onlangs heeft de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), Samuel Pawironadi, een commissie geÔnstalleerd, die is ontstaan uit de Nationale Adviesraad voor het beleid ten aanzien van mensen met een handicap. Deze "Commissie Beleid Mensen met een Handicap", bestaat uit vertegenwoordigers van het ministerie van SoZaVo, respectievelijk de afdelingen Wetenschappelijk Onderzoek & Planning en Categoriaal Maatschappelijk Werk.

Ofschoon pas geÔnstalleerd als commissie, leggen de betrokken leden zich reeds vanaf april 2004 toe op het beleid ten aanzien van gehandicapten. In 1994 zijn door de Verenigde Naties een aantal standaardregels geformuleerd die van toepassing zijn op dit beleid.

Ook in Suriname zijn er allerlei beleidsintenties die hiermee verband houden, zegt de voorzitter van de commissie, Marian MacNack-Kats. Echter is het een grote stap om ze ten uitvoer te brengen. Dus werd besloten een commissie in het leven te roepen om duidelijkere vorm aan het beleid te geven. De voorzitter overhandigde een conceptdocument "Beleid betreffende mensen met een handicap" aan de minister. Hierin zijn onder meer de algemene beleidsuitgangspunten beschreven, evenals de belangrijkste aandachtspunten.

Om een breed draagvlak te creŽren, organiseert de commissie, ondersteund door de Unicef, op 1 maart aanstaande een workshop. Dan zal het concept-document met verschillende organisaties worden besproken.Grote opkomst verwacht

Op de verschillende commissariaten wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de verkiezingen 2005. Het personeel van het commissariaat richt zich nu op het bemensen van de stembureaus. In Paramaribo-Noord zullen 133 stembureaus worden ingericht en in Paramaribo-Zuid 128. Voor de bemensing hiervan zijn totaal 410 personen nodig.

Volgens DC Rudi Vyent is zijn personeel onder andere bezig de sollicitatieformulieren voor respectievelijk stembureauvoorzitters en -ondervoorzitters in orde te maken. De districtscommissaris verwacht een grote opkomst van medewerkers voor de bureaus.12 Februari 2005

NOG

101 dagen

www.verkiezingensuriname.comHotel start actie Charity Travel

Een hotel in Paramaribo is onder haar gasten gestart met een actie "Charity Travel". Dit houdt in dat gasten in een schrijven wordt gevraagd om een vrijwillige bijdrage, die na goedkeuring aan hun rekening wordt toegevoegd. Deze inzamelingsactie is bedoeld voor het buurland Guyana dat vorige maand als gevolg van zware overstromingen in nood is gekomen.

Over de actie spraken wij met de Sales and Marketing Manager van het hotel, Carlo Dwarka Panday. Volgens hem is dit niet nieuw. Hij gaf verder aan dat het gedoneerde geld normaliter naar het bezoekend land gaat. Dit is nu niet het geval. Het ingezamelde bedrag zal door de directie en haar medewerkers worden vermeerderd en daarna overgemaakt naar het Surinaamse Rode Kruis met het verzoek het bedrag te doen toekomen aan de zusterorganisatie in Guyana. Deze actie duurt tot 4 maart 2005.Suriname maakt kans op vice-voorzitterschap

De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Samuel Pawironadi, is afgelopen week naar New York (USA), vertrokken voor een bijeenkomst van de Verenigde Naties. Het betreft de 43ste sessie van de "UN Commission on Social Development". In deze vergadering wordt het Sociale Beleid gepresenteerd, waarbij aan de hand van debatten, contouren worden aangegeven voor deze 43ste sessie.

Suriname is ook lid van deze werkgroep voor de periode 2004 tot 2007 en kan worden gekozen om het vice-voorzitterschap te bekleden. Een van de taken van deze werkgroep is om de Sociale Beleidsontwikkeling in de Zuid-Amerikaanse en Caribische landen te promoten.

Voorts moet deze 43ste sessie van de "UN Commission on Social Development" een overzicht geven van de uitgangspunten en doelen met betrekking tot het Sociale Beleid. Deze vergadering is tevens een vervolg van de "World Summit for Social Development" en de 24ste sessie van de "General Assembly".Relatie met Europese Unie vertroebeld

De Blakelyschool van de African Methodist Episcopal Church (AMEC) afdeling Welgedacht A, werd recentelijk nieuw opgeleverd. De school werd in april 2003 door brand verwoest. Door de vrienden uit BelgiŽ, Belgosur, werd op initiatief van hun vertegenwoordiger, Abdulrahman, het eerste geldsbedrag bijeengebracht.

Daarna kwamen andere fondsen vrij om de nieuwbouw mogelijk te maken. Voor de mede-financier, het Bureau Micro Projecten, betekende de bijdrage een unicum. Micro Projecten kon zijn tweede programma afsluiten met een laatste bijdrage voor de bouw van een geheel nieuwe school, wat nog niet eerder was gebeurd in het micro-projectenprogramma. De leerlingen van de Blakelyschool leverden ook hun bijdrage. Hiermee gaven zij blijk van hun blijdschap nadat zij onder erbarmelijke omstandigheden ruim twee jaar onderwijs kregen.

Minister Kermechend Ragoebarsingh van het ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking (PLOS) maakte bekend dat de relatie met de Europese Unie vertroebeld is. De EU geeft namelijk het geld waarmee het Bureau Micro Projecten financiŽringsaanvragen kan honoreren. Ragoebarsingh hoopt dat de relatie met de EU snel de oude wordt, waardoor het Micro Projectenprogramma III kan worden uitgevoerd.Nationale Kasjoe Raad wil kasjoeteelt op grote schaal

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft de aanzet gegeven om een meerjarenontwikkelingsprogramma te formuleren om in ons land met de kasjoeteelt te beginnen. Minister Geetapersad Gangaram Panday heeft hiervoor de workshop officieel geopend. De initiator van de workshop is de Nationale Kasjoe Raad, die op 16 maart van het vorig jaar door de regering werd ingesteld.

Deze Raad kreeg de opdracht om een onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma te formuleren om de kasjoesector te ontwikkelen. In ons land zijn er al kasjoetelers, maar die doen dit op kleine schaal. Samen met onderzoekers en verwerkers is er van gedachten gewisseld om te komen tot een Onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma 2005-2010.Vruchten van Boekie-Woekie-boom leerzaam

Ter voorbereiding van kinderen, ouders, leerkrachten en anderen op het kinderboekenfestival 2005, zendt de Stichting Projekten Protestants-Christelijk Onderwijs Suriname wekelijks een kindertelevisieprogramma uit. Het programma heet "Een kwartier leesplezier" en heeft een tweeledig doel. Ten eerste is het de bedoeling om kinderen via het programma te laten zien dat lezen leuk is en zodoende het leesplezier bij kinderen te vergroten. Verder wil de stichting met het tv-programma kinderen voorbereiden op het thema van het Kinderboekenfestival 2005.

Door middel van een speciale Boekie-Woekie-boom, wordt aandacht besteed aan het belang van een gezond milieu. De vruchten die aan de Boekie-Woekie-boom hangen zijn verhaalboeken. Hoe meer boeken er gelezen worden, hoe meer vruchten er in de boom komen te hangen. Er is nog meer door de organisator van het boekenfestival bedacht om het lezen bij kinderen te stimuleren.

In het kinderprogramma komen schrijvers, bibliotheekleerkrachten, ouders en belangrijke personen uit onze samenleving aan het woord en geven hun mening geven over lezen en een gezond milieu. Het Kinderboekenfestival 2005 kent ook een themalied. Dit lied heet 'Sranan is een gezegend land' en wordt gezongen door leerlingen van de Richard Voullaireschool. Deze school staat aan de Burenstraat en ressorteert onder de Evangelische Broedergemeente Suriname.Geld nationale begroting voor sociaal beleid

Met de ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst Sectorfonds Gezondheidszorg kan het ministerie van Volksgezondheid over het geld beschikken voor de uitvoering. Hierbij maakt de overheid een aanvang met het klaarmaken van het systeem om in een volgende fase middelen van donoren direct in te zetten als begrotingssteun.

Het is een lang proces geweest, zegt de minister van Planning en Ontwikkelingssamenwerking. In het begin moesten de committeringsdocumenten tussen Suriname en Nederland ondertekend worden. Daarna moesten de bijdragenovereenkomsten bekrachtigd worden en binnenkort zullen ook de overige drie sectorfondsen voor uitvoering ondertekend worden. Deze zijn de sectorfondsen voor de agrarische sector en de sectoren onderwijs en huisvesting.

Het fonds is 10,1 miljoen euro groot en heeft een looptijd van 5 jaar. De Plos-minister zei ook dat het meeste geld op de "nationale begroting" bestemd is voor het "sociaal beleid". Geld stoppen in het "sociaal beleid" moet vooral niet afnemen. Daarnaast moeten ook alle plannen en programma's van projecten binnen de gestelde periode worden uitgevoerd. Voor dit jaar is voor de gezondheidszorg een bedrag beschikbaar van 2,8 miljoen euro. Uit dit bedrag is 2,2 miljoen euro bestemd voor medische uitzending van patiŽnten.Robin Hood krijgt berijdbare grasmaaimachine

Enkele organisaties hebben van Suralco L.L.C. schenkingen ontvangen. Het districtsbestuur van de Boy Scouts Suriname, Gemeente Pontbuiten der Evangelische Broedergemeente Suriname, Stichting Onderwijsondersteuning en Mediatheek Saramaccapolder, Mgr. W. Wulfinghschool en Gemeente Timbul Dadi Utomo Islam kregen een computer.

niba - niba suri magazine
© Suralco
     S.V. Robin Hood, die haar 60-jarig jubileum komende zondag viert, kreeg een berijdbare grasmaaimachine.

De afdeling Grondinspectie van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen kreeg twee airco's.

Tenslotte werd aan het hoofdbestuur van de Boys Scouts de toezegging gedaan voor een nieuwe computer en printer.
Nederland zal geen grote investeringen meer plegen

Suriname in de Nederlandse Taalunie; Wat Nu? Visies op taalbeleid en maatschappelijke ontwikkelingen in de Republiek Suriname." Onder deze titel zijn taaldeskundigen bijeengekomen om te discussiŽren over het Surinaamse taalbeleid. Het doel van deze eendaagse Conferentie Taalbeleid en Maatschappelijke Ontwikkelingen was op een zo breed mogelijk maatschappelijk niveau te praten over de relatie tussen taalbeleid en de maatschappelijke veranderingen in ons land.

Barryl Biekman presenteerde het rapport "Suriname als Zelfstandig Nederlandstalige Gemeenschap" aan het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling. Deze rapportage bevat de taalpolitiek en het taalbeleid in het licht van de keuze voor het Surinaams Nederlands of voor het Engels.

De opvatting tijdens deze conferentie was de keuze voor het Engels. Hierbij werd uitgegaan van de economische ontwikkeling van Suriname. Deelname van Suriname aan de Caricom vereist een goede beheersing van het Engels. In het rapport wordt uitgelegd waarom zou moeten worden gekozen voor Engels als officiŽle taal.

Nederland zal in economische zin geen grote investeringen in Suriname plegen, waardoor het economische belang om de Nederlandse taal te handhaven gering is. Eťn van de belangrijkste aanbevelingen in dit rapport is dat de Surinaamse regering binnen de kortste tijd beslist om een nieuw taalbeleid te ontwikkelen.10 minuten nu ook op vluchten van de SLM

"10 minuten Jeugd Journaal" is vanaf de vorige week drie keer per week op de TV te zien: maandag, woensdag en vrijdag. Ruim drie maanden geleden zijn de uitzendingen van het jeugdjournaal gestart bij de STVS op kanaal 8 om 19.00 uur en ABC op kanaal 4 om 19.20 uur. Kinderen tussen 12 en 14 jaar vormen de doelgroep.

'10 minuten' heeft zich in korte tijd tot een goed bekeken nieuwsprogramma voor kinderen ontwikkeld. Behalve in Suriname wordt het nieuwsbulletin ook op vluchten van de SLM op de route Paramaribo - Amsterdam vice versa vertoond. Het jeugdjournaal is onderdeel van het Kids News Network, een project waaraan Suriname, Nederland, Afghanistan en Zuid-Afrika deelnemen. Het geheel wordt ondersteund door Free Voice, een organisatie van hoofdredacteuren van Nederlandse media. Voor het project Kids News Network hebben zij geld gekregen van de Nationale Postcode Loterij in Nederland.Frankrijk staat op goed nabuurschap met Suriname

De minister van Regionale Ontwikkeling, Romeo van Russel, heeft een Franse delegatie ontvangen op zijn ministerie. Daarbij waren aanwezig de departementsdirecteur en de districtscommissarissen van Marowijne en Sipaliwini. De delegatie bestond uit de buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur Zijne Excellentie Jean Marie Bruno, de prefect van Frans Guyana, Mancini, en de sous-prefect van St. Laurent, Chauvain.

Voor de nieuwe ambassadeur was het een kennismakingsbezoek aan de minister. Frankrijk staat erop dat er een goed nabuurschap met Suriname bestaat en dat er een adequate regeling tot stand komt voor het personenverkeer tussen Suriname en Frans Guyana.

Bij dit bezoek werd er met de Franse delegatie gesproken over de gezondheidssituatie te Albina en werd voorgesteld om de sport- en culturele uitwisseling te intensiveren. Ook het onderwijs kwam ter sprake. Een hechtere samenwerking bij de ordening van het personenverkeer en de duurzame sociaal-economische ontwikkeling van het Surinaamse en het Franse grensgebied is in wederzijds belang.

Aldus vernemen wij van de Voorlichtingsdienst van het ministerie van Regionale Ontwikkeling.Carnavalsfeest bereikt hoogtepunt met koningin

De schoolweek werd op veel plaatsen in het land afgesloten met een carnavalsoptocht door de buurt of wijk. Carnaval wordt nu in ons land al van jongsaf gevierd. Te Kasabaholo waren de peuters verkleed en maakten een rit door de buurt. Daarbij werden ze begeleid door de directrice van de peuterschool, leidsters en ouders.

De politie van Kasabaholo zorgde dat het verkeer in goed banen werd geleid. Het uitgaanscentrum was de plek waar het carnavalsfeest voor de Braziliaanse gemeenschap in Suriname zijn toppunt bereikte met de verkiezing van de carnavalskoningin 2005, het hoogtepunt van de viering van de duizenden Brazilianen, die in Suriname wonen en werken.
niba - niba suri magazine
© dmotion.com
     De kandidaten deden hun uiterste best op het podium om de felbegeerde titel voor een jaar in de wacht te slepen.

De carnavalsoptocht bewoog zich van de Steenbakkerijstraat naar dit punt waar minister Michael Jong Tjien Fa van Handel en Industrie, de winnaars bekendmaakte en de prijzen uitreikte. Het carnavalsfestijn wordt jaarlijks groter van opzet en is een goede toeristische attractie geworden.
Dit jaar werd het voor de vierde keer georganiseerd. Tot in de late uurtjes werd het carnavalsfeest met name in de wijken waar veel Brazilianen wonen, voortgezet.

 
Kosteloos internet Magazine

Vertel uw vrienden en kennissen over NIBA

Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning
Clifford Brathwaite

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk
Foto's: Myra Winter
(tenzij anders aangegeven)
Vormgeving: Phillip Lutz

Email: niba@suriname.nu

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen kunnen zich hiervoor opgeven via de website:

Vul uw emailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de email om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wil ontvangen, laat ons dan even weten waarom. Wij proberen steeds ons product te verbeteren en stellen uw mening zeer op prijs.

U kunt zich afmelden via onze website. Vul uw emailadres in en klik afmelden aan. Klik nu op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op de link in de email om uw afmelding correct af te ronden.

U kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden....niba - niba suri magazine


Nationale Assemblee

De regering wil met het heractiveren van de waterschappen agrariŽrs stimuleren. In de Nationale Assemblťe is gisteren gedebateerd over de wijzigingen van de wet Regionale Organen en de Waterschapswet van 1931.

Deze wet houdt in dat boeren de waterhuishouding in landbouwgebieden in de agrarische districten in beheer hebben, waardoor de overheidsinvloed wordt teruggebracht, dit tegen de achtergrond van het decentralisatieproces.

ParlementariŽr Arnold Kruisland wil maatregelen in de wet laten opnemen die de landbouwers dwingen te zorgen voor een stuk waterbeheersing, zodat het maximale uit de sector kan worden gehaald.

Het comissielid Yvonne Ravales-Resida zegt dat deze 2 wetten de garantie moeten bieden aan de boeren, zodat zij weer volledig deel gaan uitmaken van het economisch proces.In de Nationale Assemblee is de ontwerpwet, inhoudende een wijziging van de Bestrijdings- middelenwet 1972 (G.B. 1972 no. 151), aangenomen met 34 stemmen. De commissie van rapporteurs bestond uit de leden Mahawat Khan, Jairam, Tamsiran, Simons, Berenstein, Ravales en Ferreira. De vergadering was een voortzetting van die van 9 november 2004.

Na de 1 oktober-rede van de president vorig jaar, maakte parlementsvoorzitter Ramdien Sardjoe bekend dat DNA een vergaderschema zou trachten aan te houden waarbij zoveel mogelijk wetgeving behandeld zou worden.

De voorzitter van de Commissie van Rapporteurs, Leakat Mahawat Khan, zei toen dat de behandeling van dit ontwerp een formaliteit is en niet veel tijd in beslag hoeft te nemen.

Nu is deze wet aange- nomen. Als gevolg hiervan zal o.m. iedere importeur van bestrijdings- middelen eerst de goedkeuring moeten krijgen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Daar staan de verboden chemicaliŽn, zoals vastgesteld door de FAO, geregistreerd.

Politieberichten

Baby dood aangetroffen

Een moeder verliet haar woning op vrijdag 4 februari jl. met achterlating van haar drie minderjarige kinderen van 10 jaar, 4 jaar en 4 maanden oud. Het was de bedoeling dat de tienjarige jongen de baby naar de buurvrouw zou brengen zodra die wakker was.

Volgens verklaring van de moeder was dat vooraf met de buurvrouw afgesproken. Omstreeks 11.30 uur kwam de jongen rennend naar de buurvrouw om te vertellen dat zijn vier maanden oude broertje niet meer leefde. De politie werd ingeschakeld, die daarop het levenloze lichaampje ter obductie in beslag nam. Het voorlopig onderzoek wijst vooralsnog uit dat er sprake is van een misdrijf. De recherche van het bureau Geyersvlijt heeft de zaak in onderzoek.Vijfjarig Demi Jhingoeri verongelukt

Een 5-jarig meisje, Demi Jhingoeri, is verleden week dodelijk geraakt door een schot uit het vuurwapen van een politieman, die op de Agraweg te Kwatta twee vechtende broers uit elkaar probeerde te halen.

niba - niba suri magazine
  Demi Jhingoeri   (foto: KPS)

De broers waren aan het borrelen en geraakten voor hun woning in een ruzie. Het tweetal ging vervolgens op de vuist, waarop de politieambtenaar, die naast hen woont, erbij werd gehaald.

Op het moment dat hij zijn dienstwapen te voorschijn haalde voor het lossen van een waarschuwingsschot, om de vechtenden op andere gedachten te brengen, sloeg een van de broers tegen de hand van de politieman, waardoor de kogel een andere richting kreeg.

De kogel ging door de houten gevel van een woning van een overbuurman en raakte het vijfjarige meisje dat lag te slapen in haar hoofd.

Het kindje kwam als gevolg hiervan te overlijden. Deze zaak wordt door de afdeling Onderzoek Personeelszaken (OPZ)onderzocht.Taxichauffeur jaagt rovers weg

Taxichauffeur M.A., die 's nachts rond 1 uur met drie klanten vanaf de Waterkant naar Jarikaba onderweg was, is ter hoogte van de Padieweg, toen een van zijn klanten hem van achteren in een wurggreep hield, ontsnapt aan een beroving.

Het slachtoffer zag kans om zijn dolkmes te voorschijn te halen, waarmee hij zwaaiende bewegingen maakte in de richting van de rovers.

De daders, die ongewapend waren, sloegen op de vlucht zonder enig gewenst resultaat. De politie van het station Jarikaba stelt een onderzoek in.Narcoticabrigade verrichtte acties en invallen

De Narcoticabrigade van het KPS heeft na tips vanuit de gemeenschap in de eerste week van februari 2005 invallen gedaan op verschillende zogenoemde drugslocaties in Paramaribo en Wanica.

Bij deze acties zijn 29 mannen en 5 vrouwen aangehouden, bij wie een hoeveelheid marihuana en cocaÔne werd aangetroffen, die daarop in beslag is genomen. De operaties werden succesvoller omdat ze ook nog andere strafbare feiten aan het licht brachten, zoals diefstal, smokkel van auto's en een motorfiets.

Deze waren vanuit het buitenland naar Suriname verscheept. Alle verdachten zijn in verzekering gesteld; het onderzoek is nog niet afgerond.

Gelet op de onveilige situaties die zich voordoen op en rond deze drugslocaties, doet de Narcoticabrigade een beroep op de gemeenschap om alle drugsactiviteiten door te geven op telefoonnummer 404866 (24 uur per dag bereikbaar) en 404747 (van 07.00u tot 15.00u).

Voorlichting KPS
Sjaam Bhoelan
niba - niba suri magazine
De nationale zender

SURINAME VANDAAG

Suriname Vandaag had te gast Ethel Pengel, voorzitter van Stichting Mamio Namen project en Ninon Hoogwoud-Van Eer, hoofd Opleidingen en Voorlichting Medische Zending, die hun reactie gaven op de in Nederland uitgezonden documentaire over de HIV/Aids situatie in Suriname uitgezonden door het programma Netwerk.

niba - niba suri magazine
Ninon Hoogwoud-Van Eer (links) en Ethel Pengel (rechts)HIV explosie baart Nederland zorgen

De afgelopen weken is in de media de bezorgdheid uitgesproken over de HIV/Aids-epidemie in Suriname.

De explosieve manier waarop het virus zich in Suriname verspreidt, maakt dat ook Nederland zich bedreigd voelt.

Dit vindt zijn grondslag in het intensieve personenverkeer tussen deze twee landen. Volgens informatie van het ministerie van Volksgezondheid wordt HIV/Aids gepresenteerd als een virus dat op je af komt, iets waar je zelf geen invloed op hebt.

Echter moet men niet uit het oog verliezen dat de meeste HIV/Aids-positieven ontstaan door onveilig seksueel gedrag. De Nederlandse aidsspecialist Prof. Sven Danner, verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, is van mening dat nog meer voorlichting op dit stuk moet komen.Consumentenbond wil geen besmet vlees

De Consumentenbond maakt zich zorgen omdat in het buitenland mensen zijn gestorven als gevolg van de vogelpest. Rudy Balker, voorzitter van de Consumentenbond, heeft een brief aan het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij gestuurd.

Hij wil het ministerie erop wijzen dat het niet uitgesloten is dat besmet vlees Suriname kan bereiken.

De Consumentenbond vraagt het ministerie van LVV een garantie voor een duurzame oplossing.MyLab noteert forse stijging

Al ruim twee maanden na haar officiŽle opening heeft MyLab, Surinames jongste prikcentrum, een stijging van 7 naar 50 patiŽnten per dag genoteerd.

Hieruit blijkt dat de behoefte aan prikcentra, vooral in de districten, erg groot is.

MyLab heeft tot nu toe 12 prikcentra over het gehele land operationeel. De districten Marowijne, Commewijne, Paramaribo, Wanica, Saramacca en Nickerie zijn reeds voorzien, en het is de bedoeling in de komende periode ook prikcentra in de overige districten zoals Coronie op te zetten.

Afhankelijk van de behoefte zullen in de reeds voorziene districten meerdere prikcentra worden opengesteld.

Ook werd een nieuw prikcentrum in gebruik genomen op het terrein van de poli van dr. Lalji, vlak tegenover de markt aan de Kwattaweg. De coŲrdinatie van het nieuwe prikpunt ligt in handen van Annelies Martopawiro. Zij is alleszins optimistisch.

Na een gedegen training van zes weken staat zij klaar om de mensen bij te staan met deze specifieke medische dienstverlening. "Ik hou ervan om met mensen te werken.

Soms heb je inderdaad moeilijke patiŽnten, maar het blijft toch leuk werken", aldus Martopawiro.

  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

  ††