suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      


    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 24 - September - 2005           Suri Magazine no. 63In deze uitgave:

INTERNATIONALE OPSPORING VERZOCHT

Uw hulp wordt gevraagd bij de opsporing van Eraldo Carlos da Silva, (alias CALAU) in verband met de moord op de politieagent Karwafodi. Weet u waar deze man nu is, of weet u iets af van deze man, meldt het dan aan de politie in Suriname. U kunt dat ook anoniem doen via de website:
www.korps-politie-suriname.com
Zie foto in de rechterkolom


Recherche brengt klaarheid berovingen Brazilianen
Buitenlands beleid moet belangen Surinaamse volk dienen
IMF verwacht sterkere groei CaraÔbische economie
SER zal binnen 3 maanden operationeel moeten zijn
Minister Alice Amafo wijst op belang publiek transport
Voorlichtingsproject over sexualiteit
Vieze restaurants door ECD gesloten
Bonden willen op korte termijn overleg met de regering
District Governor Lions International in Suriname
Ontmoeting met de VSB, de ASFA en de KKF
Jagernath Lachmon herdacht
First lady pleit voor vrede
Handen vol met controle kleine winkeliers
Flora en Saron young artistic talents project
Minister BuZa wil zich eerst goed oriŽnteren
Kunst en cultuur zijn beleidsinstrumenten natievorming
ECD treedt op tegen hamsteraars
Jong Tjien Fa wil invulling millenniumdoelen
STVS-personeelbond en de directie bij Bemiddelingsraad
Anand Dwarka exposeert in buitenland
Meer bushuisjes in de stad
Sardjoe lost problemen SZF op
Probleemloze Brazilianen hebben niets te vrezen
Kennismaking belangrijk voor RO-bewindsman
Lions Club Paramaribo North 45 jaar
Acteur toneelschrijver Ricardo Starke Roxy overleden
Kiwanis Club organiseert vliegerwedstrijden
Politie stelt sportaccommodatie ter beschikking
Schrijversgroep 77
De Agenda
De wisselkoersen
Recherche brengt klaarheid berovingen Brazilianen

De recherche van het bureau Geyersvlijt heeft vooralsnog in een vijftal gewelddadige berovingen, gepleegd door Braziliaanse verdachten, klaarheid kunnen brengen. De zaken zullen voor verdere afhandeling worden overgedragen aan het Parket.

De tot nu bekende gevallen betreffen berovingen op de Rubensstraat, de Leonardo da Vincistraat en drie delicten op de Afobakaweg. Bij de berovingen gepleegd in Paramaribo-Noord werden een grote hoeveelheid sieraden, verscheidene geldbedragen in Surinaamse en buitenlandse valuta, een videocamera, mobiele telefoontoestellen en een personenauto weggenomen.

Op de Afobakaweg, ter hoogte van mast 12 en 13, zijn meer dan twaalf personen slachtoffer geworden van deze Braziliaanse rovers. Daarbij werd, naast geldbedragen, sieraden en een paspoort, ook veel ruw goud buitgemaakt.

Met assistentie van andere eenheden konden de vijf aangehouden Brazilianen worden opgespoord en in verzekering gesteld. Het vermoeden bestaat dat de daders meerdere zware berovingen hebben gepleegd. In de loop van het verdere onderzoek zal dit mogelijk blijken.

Uit het onderzoek is verder gebleken dat een Surinamer de bende vervoerde en dat deze chauffeur voor zijn medewerking flink werd beloond. Hij wist precies waarmee de Brazilianen zich bezighielden en is ingerekend.


niba - niba suri magazine


Buitenlands beleid moet belangen Surinaamse volk dienen

De minister van Buitenlandse Zaken, Lygia Kraag-Keteldijk, heeft het Corps Diplomatique ter kennismaking een lunch aangeboden. Na de lunch sprak de minister de aanwezige ambassadeurs en overige diplomatieke vertegenwoordigers toe.

In haar toespraak haalde zij de diverse speerpunten in het buitenlandsbeleid van ons land aan, die erop gericht zijn de belangen van het Surinaamse volk te dienen. De minister zei dat regionale integratie centraal staat in het buitenlands beleid van Suriname.

In dat kader zal ons land de participatie in het beleid van regionale organen opvoeren. Zij wees hierbij op het feit dat ons land thans leiding helpt geven aan de O.A.S.en en actieve rol vervult binnen de Caricom. Ook bracht de minister naar voren dat Suriname begin volgend jaar deel zal uitmaken van de Caricom Single Market and Economy(CSME).

Minister Lygia Kraag-Keteldijk vervolgde door te stellen dat ons land ook aan de versterking en uitbreiding van bilaterale betrekkingen belang hecht. Zij besloot door te stellen dat Suriname nauw wil samenwerken met internationale organisaties en bevriende naties ten einde een betere wereld te creŽren voor de komende generaties.IMF verwacht sterkere groei CaraÔbische economie

Het Internationaal Monetair Fonds verwacht een sterkere economische groei in CaraÔbisch Gebied dit jaar en het komend jaar. Die projectie is vervat in het tweejaarlijkse World Economic Outlook van het IMF. Het IMF voorspelt een groei in het CaraÔbisch gebied van 3.6% dit jaar naar 4.8% in 2006. Het vorig jaar was de economische groei 2.1 %. Volgens het IMF zal het toerisme zich herstellen van de verliezen van vorig jaar, alsgevolg van de orkanen.

Versterking van de begroting en het garanderen van een stabiele staatsschuld vormen de belangrijkste beleidsuitdagingen voor de landen van het CaraÔbisch Gebied, zegt het IMF in haar rapport. CaraÔbische landen behoren tot de grootste schuldenaars in de wereld. Volgens het IMF zal de wereldeconomie, ondanks de hoge olieprijzen, blijven groeien. Echter waarschuwt de economische adviseur van het IMF, Raghuram Rajandat de steeds duurder wordende olie een gevaar vormt voor in het bijzonder de ontwikkelingslanden.

Die landen moeten volgens hem moeilijke beslissingen nemen. Hij zegt dat landen de stijging van de olieprijzen niet moeten opvangen door subsidie, maar het overlaten aan de burgers, zodat zij zelf hun consumptiekeuze kunnen bepalen. Volgens het IMF vertoont Latijns-Amerika over het algemeen een solide groei en zijn veerkrachtiger dan vroeger.

En terwijl de VS en China de economische expansie blijven leiden, maakt Europa moeilijke tijden door. In haar rapport waarschuwt het IMF voor internationale handels en financiŽle onevenwichtigheid, vooral die tussen de VS en de rest van de wereld.SER zal binnen 3 maanden operationeel moeten zijn

De Sociaal Economische Raad, SER, zal binnen 3 maanden operationeel moeten zijn. Dit zei minister Ricardo van Ravenswaay van Planning en Ontwikkelingssamenwerking in het actualiteitenprogramma Suriname Vandaag. President Ronald Venetiaan had op zijn kabinet een bespreking met de PLOS bewindsman en tijdens die ontmoeting is er ook gesproken over de SER.

Met het operationeel maken van de SER zal het voor de regering gemakkelijker worden om het sociaal economisch beleid dat ze wil uitvoeren te laten toetsen door een speciaal adviesorgaan. De SER zal bestaan uit dertien personen, die zullen worden voorgedragen door de werknemers- en ondernemersorganisaties en de regering.Minister Alice Amafo wijst op belang publiek transport

Minister Alice Amafo van Transport, communicatie en Toerisme(TCT) is met haar kennismakingsbezoeken begonnen. Minister Amafo bezocht allereerst de afdelingen Openbaar Vervoer en het Nationaal Vervoersbedrijf aan de Kwattaweg.

Tijdens haar bezoek wees de bewindsvrouw het administratief personeel van het Nationaal Vervoersbedrijf op het belang van het publieke transport. Zij zei daarbij ook dat openbaar vervoer staatszorg zal blijven, waarop iedereen op elk moment zal kunnen rekenen.

Tijdens dit bezoek kreeg minister Amafo, van de directeur NVB, Romeo Simons, een overzicht van de bereikte doelen, sinds de dienst drie jaar geleden als autonoom bedrijf begon. Zo is de NVB in staat geweest zichzelf te bedruipen en met externe financiering uit China 70 bussen in het bedrijf te zetten, het personeelsbestand uit te breiden, terwijl ook een eigen gebouw is gerealiseerd op het havencomplex.Voorlichtingsproject over sexualiteit

In het kader van de ontwikkeling en bevordering van het bewustzijn van jongeren is het directoraat Jeugdzaken gestart met een voorlichtingsproject over sexualiteit. Het project wordt uitgevoerd voor jongeren van het ressort Houttuin met name Dijkveld.

De bedoeling is om behalve feitelijke informatie ook de emotionele en ethische kant van het onderwerp onder de aandacht van de jeugd te brengen. Het Jeugdinstituut dat het project heeft geÔnitieerd, wil bereiken dat jongeren nadenken en vrij praten over sex, om zo gedragsverandering teweeg te brengen in de betekenis en belevenis van sexualiteit.

Het project wordt gedurende drie kwartalen uitgevoerd en deskundigen van Stichting Lobi verzorgen de voorlichting.Vieze restaurants door ECD gesloten

De Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Handel en Industrie treedt op tegen personen die zich niet houden aan wet en recht. In opdracht van ECD moesten twee restaurants hun deuren sluiten, nadat de controleurs daar onhygiŽnische toestanden hadden geconstateerd.

Bij een ander restaurant hing er een sterke rattengeur. De afvoerpijp van de wasbak in de eetruimte bleek ook nog in verbinding te staan met het toilet. Beide eetgelegenheden waren voor aankomst schoongemaakt.Bonden willen op korte termijn overleg met de regering

Ambtenarenbonden en leerkrachtenbonden willen in goed overleg en partnerschap met de regering kijken hoe samen een goed beleid kan worden gevoerd. Dit kwam naar voren tijdens een kennismakingsbezoek met de minister van Binnenlands Zaken, Maurits Hassankhan, en de ambtenarenbonden.

De minister ontving achtereenvolgens de Centrale Landsdienaren Organisatie (CLO), de Federatie van Onderwijs Leerkrachten in Suriname (FOLS), de Bond van Leraren (BvL) en de brandweerbond. Genoemde organisaties willen graag op korte termijn met de regering overleg plegen over compensatiemaatregelen. Minister Hassankhan deelde mee dat de regering de intentie heeft landsdienaren een correctie toe te kennen. Over de hoogte daarvan is echter nog niets gezegd.

Op dit moment is de regering bezig de gevolgen van de brandstofprijsverhoging in kaart te brengen. De bonden zien op korte termijn overleg met de regering tegemoet.District Governor Lions International in Suriname

District Governor William Hans Barrow van The International Association of Lions Clubs District 60 A, is in Suriname. Hij is District Governor van Lions Suriname, Guyana, Trinidad en Tobago. Enkele van de hoogtepunten van het internationaal programma 2005-2006 werden behandeld.

Een hiervan is dat de leden van Lions ťťn passie hebben, nl. de mensheid te dienen. Deze passie komt tot uiting in de vele Lions-programma's die zij uitvoeren. Deze programma's moeten leiden tot verbetering van gemeenschappen, waar onder meer ook aandacht is voor het helpen van behoeftigen.

Het 2005-2006 internationaal programma Passion to Excel, moedigt Lions-leden aan om hun passie voor perfectie te vernieuwen of inhoud te geven aan de vijf sleutelgebieden: dienstbaarheid, groei, leiderschap, promotie en prestatie.Ontmoeting met de VSB, de ASFA en de KKF

Minister Lygia Kraag-Keteldijk van Buitenlandse Zaken (BuZa) heeft gisteren een ontmoeting gehad met de VSB, de ASFA en de KKF. Tijdens dit onderhoud gaven de bedrijvenorganisaties aan een intensievere samenwerking aan te willen gaan met het ministerie van Buitenlandse Zaken, ter bevordering van de economische groei van Suriname.

Om deze groei daadwerkelijk te realiseren is samenwerking tussen de bedrijvenorganisaties en de relevante ministeries een noodzaak. Wij noemen o.a. de onderhandelingen in WTO-verband, de inwerkingtreding van de Caribbean Single Market and Economy (CSME) en de ACP-EU-onderhandelingen.

Het is immers het ministerie van Buitenlandse Zaken dat een coŲrdinerende rol vervult binnen het kader van de internationale betrekkingen tussen Suriname en de rest van de wereld, en dus ook binnen het kader van de internationale economische betrekkingen van ons land.

Daarnaast is voor de ambassades en consulaten van de Republiek Suriname die vallen onder het ministerie van Buitenlandse Zaken, een belangrijke rol weggelegd om onder meer op te treden als intermediair bij het leggen van handelscontacten tussen counterparts uit de particuliere sector van Suriname en die van andere landen.Jagernath Lachmon herdacht

In verband met de herdenking van de 89e geboortedag van wijlen Jagernath Lachmon werden kransen bij zijn standbeeld gelegd. Partijgenoten, familieleden en vrienden kwamen op deze dag bijeen. Vier jaar geleden kreeg de gemeenschap het bericht van zijn overlijden in Nederland.

Jagernath Lachmon was samen met zijn tijdgenoot Johan Adolf Pengel de grondlegger van de verbroederingspolitiek. Hij had er geloof in dat wanneer op deze manier wordt samengewerkt, er werkelijke politieke groei en ontwikkeling in Suriname zou komen.First lady pleit voor vrede

First lady Liesbeth Venetiaan-Vanenburg heeft vredesduiven losgelaten als symbool voor vrede. Dit gebeurde bij gelegenheid van de internationale Dag van Vrede. Bij elkaar geteld ging het om twintig duiven die bij het kabinet van de president mochten wegvliegen.

De Verenigde Naties (VN) heeft 21 september uitgeroepen tot internationale Dag van Vrede. Mevrouw Venetiaan zegt dat niet een ieder overtuigd is van het feit dat wereldvrede bij onszelf begint. Bij het vrijlaten van de duiven werd zij bijgestaan door Rajden Pahladsingh van Rotary Paramaribo Residence.Handen vol met controle kleine winkeliers

Het ministerie van Handel en Industrie (HI) heeft zijn handen vol met het controleren van kleine winkeliers om te voorkomen dat die aan prijsopdrijving doen. Het ministerie van HI publiceerde onlangs nog in de dagbladen een prijslijst en roept consumenten op prijsbewust te worden.

Met de publicatie van deze prijslijst wil het ministerie van HI aantonen dat niet elke winkelier dezelfde prijs hoeft te hanteren voor de verschillende producten. De winstmarge voor klein- en groothandelaren varieert tussen de 10% en 15%.Flora en Saron young artistic talents project

Kinderen van Saron doen mee met het Flora en Saron, young artistic talents project. Het project is van start gegaan op Saron en meer dan 60 kinderen in de leeftijd 10 tot 20 jaar doen mee. Het project is gericht op het bevorderen van de artistieke talenten van jongeren in de woonomgevingen Flora en Saron. Daarnaast wil men de jeugd bewust maken van het ondernemen.

Bij de mobilisatie van jongeren voor dit project is vooral bijzondere aandacht besteed aan de school drop-outs. Met deze groep zal in het natraject verder gewerkt worden aan de persoonlijke kwaliteiten, ondernemerscompetenties en ondernemersgerichte aanpak van de geleerde technieken. Tijdens deze cursus worden verschillende onderdelen behandeld zoals, keramiek, macramť, tekenen, schilderen en textielbewerking.

De uitvoerder van het project is Youngbiz Education en Development Center, een werkarm van de stichting Manasse Act en wordt gefinancierd door het Cultureel Centrum van de Inter American Development Bank. De expositie van Flora en Saron, young artistic talents wordt gehouden in de eerste week van november in het Centro Andres Bello. Tijdens deze expositie zullen de werkstukken van de jongeren te zien zijn.Minister BuZa wil zich eerst goed oriŽnteren

Minister Lygia Kraag-Keteldijk van Buitenlandse Zaken wil zich eerst goed oriŽnteren op haar ministerie alvorens in de media te treden en over haar beleid te praten. De bewindsvrouw kwam terug van haar eerste buitenlandse reis als minister van Buitenlandse Zaken. Zij maakte deel uit van de delegatie naar de zestigste verjaardag van de Verenigde Naties onder leiding van president Ronald Venetiaan.Kunst en cultuur zijn beleidsinstrumenten natievorming

De minister van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov), Edwin Wolf, bracht een kennismakingsbezoek aan verschillende afdelingen van het Directoraat Cultuur.

niba - niba suri magazine
     De bewindsman werd bij die gelegenheid op de hoogte gesteld van de gang van zaken binnen dit Minov-directoraat.

Minister Wolf, reageerde in zijn toespraak dat hij van de gang van zaken niet anders had verwacht van het directoraat, omdat het de deskundigheid in huis heeft om te komen tot degelijke beleidsformulering en beleidsuitvoering. Van het directoraat als kenner van kunst en cultuur,

verwacht de minister dat het zich zal verdiepen in de hedendaagse ontwikkelingen door de nodige creativiteit en enthousiasme.

Hij merkte tevens op dat kunst en cultuur beleidsinstrumenten zijn voor natievorming en integratie als voorwaarden voor een gezonde en harmonische ontwikkeling van Suriname. Bij dit bezoek werd minister Wolf verwelkomd door verschillende culturele muziekgroepen.ECD treedt op tegen hamsteraars

De Economische Controle Dienst (ECD) voert dagelijks controlewerkzaamheden uit bij verschillende winkels en supermarkten in Suriname. Tijdens de gevoerde acties afgelopen week, hebben de controleurs ontdekt dat enkele winkeliers gascilinders duurder verkopen. Cilinders werden in beslag genomen. Deze winkeliers werden opgeroepen zich te melden bij ECD.

Rudi Balak, voorzitter van de Vereniging van Kleine Winkeliers, schat dat er nu ruim 7000 kramerijen, winkels en bakkerijen in Suriname zijn. In 1990 waren er alleen winkels. Winkeliers hebben in de afgelopen jaren hun winkels onderverhuurd. Onder toezicht van de controleurs van ECD worden gascilinders nu verkocht voor de prijs die door het ministerie van Handel en Industrie is vastgesteld.Jong Tjien Fa wil invulling millenniumdoelen

Armoedebestrijding is een van de millenniumdoelen. De minister van Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer (ROGB), Micheal Jong Tjien Fa, bracht een kennismakingsbezoek aan het Domeinkantoor. In zijn toespraak hield de minister de aanwezigen voor hoe zijn ministerie een bijdrage zal leveren om invulling te geven aan een van de millenniumdoelen. Na zijn toespraak werd het personeel in de gelegenheid gesteld vragen te stellen aan de bewindsman, waarna hij een rondleiding kreeg.STVS-personeelbond en de directie bij Bemiddelingsraad

De STVS-personeelbond en de directie van het televisiebedrijf hebben een verschil van mening over de uitvoering van de CAO van 2003. Beide partijen houden er een andere interpretatie op na en kunnen niet tot elkaar komen. Daarom hebben de personeelsbond en de directie het probleem voorgelegd aan de Bemiddelingsraad voor geheel Suriname.Anand Dwarka exposeert in buitenland

De kunstenaar Anand Dwarka heeft in de Amsterdamse Galerie Nola Hatterman meegedaan aan de expositie Gebremst. Sinds zijn afstuderen aan het Nola Hatterman Instituut voor beeldende kunst heeft Anand Dwarka met verschillende exposities meegedaan.

Dit was zijn eerste expositie in het buitenland. De tentoonstelling werd geopend door Robert Ramdas, directeur van het Multicultureel Instituut te Utrecht. Hij noemde het belang van kunst en kunstpromotie van Surinaamse kunstenaars in de Nederlandse context. Van elk van de deelnemde kunstenaars viel hem op dat roots een belangrijke inspiratiebron vormen.

De felle kleuren in het werk van Anand zijn daar onder meer een uiting van. Het werk van Anand is in Amsterdam tot 9 oktober 2005 te zien.Meer bushuisjes in de stad

De districtscommissaris van Paramaribo Noord, Rudy Vyent, wil meer bushuisjes in de stad. Hij zei dit bij de officiŽle overdracht van een bushuisje aan de Zinniastraat bij het Diakonessenhuis door Suralco L.L.C.

De maatschappij schonk ook een grasmaaimachine voor tuinonderhoud aan deze ziekeninrichting. Het bushuisje, dat een pilotproject is, heeft ruim US$10.000 gekost. De directeur van het ziekenhuis, Rakesh Gangaram Panday, nam de grasmaaimachine in ontvangst.Sardjoe lost problemen SZF op

Op het kabinet van de vice-president heeft waarnemend president, Ramdien Sardjoe, het probleem van de inschrijving van nieuwe verplichtverzekerden bij het Staatsziekenfonds (SZF) opgelost. Deze nieuwe te verzekeren personen genieten per maand een salaris van SRD 500 of minder. Het gaat om 17.000 landsdienaren en hun gezinnen.

Bij de bespreking waren de ministers Humphrey Hildenberg van FinanciŽn en Celcius Waterberg van Volksgezondheid, en Harold Ramdhanie als waarnemend directeur van het Staatsziekenfonds. Voor aanvullende financiering zijn terzake richtlijnen overeengekomen over de te volgen procedures. Door het besluit wordt het bestand van ongeveer 120.000 verplicht verzekerden nu 137.000. De uitvoering van het besluit vindt plaats met onmiddellijke ingang.Probleemloze Brazilianen hebben niets te vrezen

De minister van Justitie en Politie, Chandrika Santokhi, en de Braziliaanse ambassadeur Ricardo de Carvalho Donascimento Borges hebben overleg gevoerd over de situatie in het Brokopondo-gebied. De directe aanleiding voor de ontmoeting is de politieactie waarbij Braziliaanse criminelen waren betrokken, en waarbij politieagent Bartho Karwofodi werd doodgeschoten.

Volgens de Braziliaanse ambassadeur zou de daarna gecombineerde actie van politie en militairen gericht zijn op Brazilianen in het algemeen. Minister Santokhi heeft de diplomaat verzekerd dat dit geenszins het geval is maar dat de actie in het Brokopondo-gebied gericht is tegen de groepen criminele Brazilianen die reeds jaren de omgeving onveilig maken.

Brazilianen die niet voor problemen zorgen, hebben niets te vrezen, zei de bewindsman van Justitie en Politie. De beide hoge functionarissen hebben de bereidheid uitgesproken dat Suriname en Brazilie op korte termijn invulling zullen geven aan het rechtshulpverdrag en het uitleveringsverdrag.

Minister Santokhi zal op korte termijn een verzoek indienen bij de Braziliaanse justitie voor een gezamenlijke aanpak van de harde criminaliteit in Suriname waarbij Brazilianen betrokken zijn.Kennismaking belangrijk voor RO-bewindsman

De minister van Regionale Ontwikkeling, Michel Felisie, zet zijn kennismakingsbezoeken voort. De afgelopen week bracht de minister bezoeken aan Brokopondo centrum, Tapoeripa, Bronsweg, Kamp 106, Klaaskreek en Nieuw Lombť.

Minister Michel Felisie heeft de ambtenaren van de bestuursdienst opgeroepen hun werk niet te beŽindigen na hun reguliere dagtaak, maar verder te werken aan ontwikkeling. Zij maken immers deel uit van de gemeenschap en zullen samen met de bewoners moeten doorwerken om ontwikkeling voor het gebied af te dwingen van de centrale overheid.

De RO-bewindsman hield de gemeenschappen van de dorpen voor dat voor hem het belangrijkste van zijn bezoek de kennismaking met de bestuursdienst is. De minister heeft de vorige week een aanvang gemaakt met een serie bezoeken aan de districten om zich persoonlijk op de hoogte stellen van de ontwikkeling.

Hij reisde in een delegatie die samengesteld was uit de ondervoorzitter van De Nationale Assemblee, Caprino Alendy, de directeur van het ministerie van RO, Joyce van Varsseveld en de onderdirecteur van RO, Leo van Varsseveld. Ook de deken van het corps districtscommissarissen, Rudy Strijk en de senior beleidsadviseur, Harold Olensky, maakten deel uit van het gezelschap.

De RO-minister kreeg ook geschenken van enkele van de bestuursambtenaren van de dorpen die hij bezocht. Hij werd verder door de woordvoerders op de hoogte gesteld van de problemen en hoorde ook de wensen aan van de gemeenschappen.Lions Club Paramaribo North 45 jaar

De Lions Club Paramaribo North vierde het feit dat de club 45 jaar geleden werd opgericht. In hotel Krasnapolsky kwamen de leden van Lionsclub in een feestvergadering bijeen. De huidige president van Lions Club Paramaribo is Ivan Apapoe.

Hij deelde ons mee dat zijn club, Lions Club Paramaribo North, verschillende projecten heeft opgezet, zoals de oprichting van de Eenvoudige Technische School (ETS), alsook het Blinden Instituut. Voorts is de Club verantwoordelijk voor de aanleg van de openbare toilettengroep aan de Dr. Sophie Redmondstraat.

Ook richtte de club het Nierdialyse Centrum op en werd de eerste CT-scanner in Suriname gerealiseerd. Vermeldenswaard is dat vanaf de oprichting twee leden van de Club nog steeds hun krachten geven. Dezen zijn Reginald Wijdenbosch en Johan Heide. Lions Club Paramaribo North onderhoudt contacten met Surinames buurlanden Frans-Guyana en Guyana.Acteur toneelschrijver Ricardo Starke Roxy overleden

De toneelwereld in Suriname is opgeschrikt door het overlijden van de acteur en toneelschrijver Ricardo Starke meer bekend als Roxy. Hoewel Roxy reeds geruime tijd ziek was, kwam het bericht als een donderslag bij heldere hemel.

Hij was een gedreven penningmeester en speler van de toneelgroep A SA GO waar hij de laatste vijf jaar van zijn leven aan verbonden is geweest. Roxy begon zijn acteerloopbaan in Coronie samen met Dino Burnett. Ze schreven zich in op de toneelschool van NAKS. Met deze vereniging brachten zij ook een bezoek aan Nederland.

Kort na dit bezoek vertrokken Dino en Roxy naar Nederland waar ze zich ontpopten tot het populairste cabaretduo. Roxy specialiseerde zich in Nederland op zijn vakgebied tot verpleegkundig management en remigreerde in 2000, en ging wederom aan de slag in het 's Lands Hospitaal, waar hij tevoren al had gewerkt. Zijn passie voor het acteren ontwikkelde zich niet alleen voor de planken van het toneel maar ook voor het witte doek.

Roxy acteerde ook in films. In De zwarte dag speelde hij de officier van justitie en in de film Verkeerd acteerde hij als een hindostaanse vrouw. Hij sprak vloeiend sarnami en danste ook graag als de acteurs in de Bollywoodfilms waarvan hij een fervente liefhebber en verzamelaar was. Zijn veelzijdigheid kwam verder tot uiting als zanger met de muziekformaties van NAKS, Stimofo, Aptijt en Kaseko Masters. Ricardo "Roxy" Starke is overleden aan de gevolgen van hersenvliesontsteking en heeft de leeftijd van 44 jaar bereikt.Kiwanis Club organiseert vliegerwedstrijden

Kiwanis Club Paramaribo Central heeft in samenwerking met het directoraat Sportzaken vliegerwedstrijden georganiseerd. Deze werden gehouden op het Sosis-sportcentrum. Deze activiteit werd geopend door de directeuren Sport en Jeugdzaken, Ro Phoelsingh en Richenel Trustfull in aanwezigheid van de president van Kiwanis Club Paramaribo Central, mevrouw Jane Kolf-Berggraaf.

Ongeveer tachtig kinderen in de leeftijd van 6 tot 17 jaar deden mee aan dit vliegerevenement. Het bijzondere was dat een groot deel van de kinderen hun vliegers zelf had gemaakt. Een jury, bestaande uit sportleiders, lette op zaken als wie de kleinste vlieger had gemaakt, welke vlieger het hoogst ging, wie de mooiste figuurtjes maakte in de lucht en wie zijn vlieger het langst in de lucht kon houden.

Er werden drie hoofdprijzen uitgereikt, bestaande uit een schooltas voorzien van schoolbenodigdheden. Verder kreeg elke deelnemer een geschenk en een oorkonde.Politie stelt sportaccommodatie ter beschikking

In de grote vakantie gaan niet alle kinderen met hun ouders naar het buitenland op vakantie. Verschillende verenigingen organiseren vakantieactiviteiten, en sportaccommodaties worden ter beschikking gesteld.

Het Korps Politie Suriname stelt in het kader van de grote vakantie de sportaccommodatie in het Politie Opleidingscentrum te Zorg en Hoop ter beschikking van de jeugd. Jongeren tussen de 6 tot en met 15 jaar kunnen dan voetballen, basketballen en zwemmen.

Ook kunnen zij gebruikmaken van de gymnastiekzaal. Voor toezicht in het zwembad zijn er lifeguards. Het Korps Politie Suriname stelt de accommodatie ter beschikking op zaterdag en zondag van tien uur 's morgens tot vijf uur 's middags voor de jongeren. 
Kosteloos internet Magazine


Uitgever:
Stichting Suriname

Website: www.suriname.NU

Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning
Clifford Brathwaite

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk

Copyright foto's:
Myra Winter
(tenzij anders aangegeven)

Vormgeving: Phillip Lutz

Oplage: 48.932

E-mail: niba@suriname.NU

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen, kunnen zich hiervoor opgeven via:
www.suriname.NU

Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor de verzending van NIBA en wordt niet aan derden doorgegeven.

Vul uw e-mailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de e-mail om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wilt ontvangen, laat het ons dan even weten.

U kunt zich afmelden via onze website.
Vul uw e-mailadres in en klik afmelden aan. Klik daarna op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op de link in de e-mail om uw afmelding correct af te ronden.

U kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden.


niba - niba suri magazine


De Identiteit verdachte van de moord op agent Karwofodi bekend

De gezamelijke actie, uitgevoerd door eenheden van politie en Nationaal leger, heeft geresulteerd in de aanhouding van verscheidene illegale vreemdelingen, waarvan een groot deel van Braziliaanse origine.

Vijf van de aangehouden personen bekenden zich te hebben schuldig gemaakt aan verscheidene berovingen op de Afobakaweg, maar ook in Paramaribo. Allen zijn in verzekering gesteld.

Daarnaast heeft het onderzoek geleid tot identificatie van een van de verdachten, die betrokken zou zijn bij de moord op agent van politie Bartho Karwofodi.

INTER-
NATIONALE
OPSPORING
VERZOCHT

niba - niba suri magazine
Het gaat in deze om een Braziliaan van gemengd ras, genaamd

Eraldo
Carlos
da Silva,
alias CALAU

Als u iets weet over deze man geef het dan door aan de politie. U kunt uw tips ook anoniem doorgeven via de website www.korps-politie-suriname.com

Of via de website www.suriname.NU
Klik op de voorpagina rechtsonder (aanraders) op de menukeuze
Politie Suriname
en geef op hun site uw tip door.Jakarta- Media Indonesia Online (Miol)

Omtmoeting Pers met buitelandse delegatie op het presidentieel Paleis in de Javaanse taal

Op het kantoor van de President van IndonesiŽ heeft zich op woensdagochtend 21 september jongstleden een unieke ontmoeting voltrokken tijdens een persontmoeting met een buitenlandse delegatie, waarbij niet in het Engels maar in de Javaanse taal werd gesproken.

De toespraak van de voorzitter van het Parlement van Suriname de heer Paul Somohardjo tijdens deze ontmoeting met de President Susilo Banbang Yudhonoyo was in de Javaanse taal. Ik ben een Javaanse nazaat uit Solo, die meer dan 100 jaar geleden in Suriname aankwam, aldus de Parlementsvoorzitter in gezelschap van volksvertegenwoordigers en anderen.

De Parlemetaire delegatie uit Suriname delegatie was gemengd en bestond niet alleen uit Javanen, maar ook uit nakomelingen uit India, Europa en Zuid-Amerika.

Paul sprak verder, dat er naar schatting ongeveer 85.000 Javaanse nakomelingen in Suriname wonen. Het zal dit jaar 30 jaar geleden zijn, dat Suriname als ex-kolonie van Nederland een onafhankelijke staat is in Zuid-Amerika.

Volgens Paul Somohardjo die zelf geen Bahasa spreekt heeft het bezoek onder andere ook tot doel om te bezien op welke wijze de samenwerking tussen Suriname en IndonesiŽ alsmede de Javaanse cultuur verder kan worden versterkt. Omdat naar zijn mening de belangstelling voor de Javaanse cultuur langzamerhand onder de jongeren aan het verdwijnen is.

Onder Surinamers zowel in Nederland, India of Zuid - Amerika is de eigen cultuur erg belangrijk en dominant in die landen.

Tijdens dit bezoek sprak Paul Somohardjo ook met de President over de mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van de landbouw. Na Jakarta, zal de parlementaire delegatie uit Suriname volgens schema afreizen naar Kuala Lumpur en Bangkok.

Onder de aanwezige journalisten op het Presidentieel Paleis bevonden zich ook niet Javanen, waardoor men over in inhoud van de toespraak van Paul niets begreep. Aan het einde van de persontmoeting werd door de niet Javaans sprekende journalisten om een vertaling van het Javaans gevraagd.


niba - niba suri magazine


niba - niba suri magazine
De nationale zender

SURINAME VANDAAG

ACTUALITEITEN
PROGRAMMASchrijversgroep 77

Radionieuws

Op maandag 26 september kunt u in het programma Skrifiman Taki luisteren naar Ismene Krishnadath die praat met Madelon Menke en Mireille Pinas. Beide dames maakten onlangs hun debuut als tori-uma.

Op de Albergaschool vertelden zij voor kinderen en in Tori Oso voor volwassenen. Madelon en Mireille geven hun mening over het belang van de tori voor de opvoeding en vertellen over hun tori-ervaringen en toriplannen.

Niet zo maar een gesprek

Willy Alberga maakte niet zomaar een gesprek met Soecy Gummels. Soecy heeft Wageningen als thuisbasis, maar ze beweegt zich internationaal.

In de USA kwamen haar romans Seeds of Hope en Circle of Love uit. Seeds of Hope verschijnt eind oktober in een Nederlandse uitgave.

Soecy is ook auteur van de dichtbundels The Pleasure and The Pain en Zwart op Wit. Ze schreef verschillende kinderboekjes die in Suriname grif van de hand gaan.

Op 28 september zal Soecy in Tori Oso vertellen over haar internationale ervaringen. Niet zomaar een gesprek is te beluisteren via Radio Apintie.

Het programma:
Niet zomaar een gesprek wordt vrijdagavond om 9 uur 's avonds Surinaamse tijd uitgezonden en op zondagmorgen om 10 uur Surinaamse tijd, herhaald.

Ook mensen in Nederland kunnen luisteren omdat Radio Apintie 24 uur op het internet te beluisteren is, via de website www.suriname.NU, onder de menukeuze op de voorpagina: radiostations.

De eerste keuze is dan radio Apintie. U kunt als u op de live-uitzending bent afgestemd via www.suriname.NU gewoon verder surfen op het web en email ophalen.

HARVEY FRńSER OVERLEDEN

Afgelopen maandag bereikte Sí77 het droevig bericht dat Harvey Fršser is overleden.

Harvey Fršser was als zanger en voordrachtskunstenaar een kleurrijke figuur die op beeldende wijze het woord tot leven liet komen. Hij was manager van de Fafiri Brothers en heeft met deze groep meegedaan aan verschillende activiteiten van Schrijversgroep í77, zoals de 60e verjaardag van Sombra, het literatuurfestival 1001 identiteiten en het Green festival. Harvey Fršser was hierbij steeds een stuwende factor.

Schrijversgroep wenst de nabestaanden sterkte toe met het verlies van Harvey Fršser.

De internationale rol van Surinaamse literatuur

Steeds meer Surinaamse auteurs worden actief over de grenzen, in Nederland, Noord-Amerika, het CaraÔbisch gebied, om maar wat te noemen.

In november van dit jaar zal Schrijversgroep 77 deelnemen aan de Kinderboekenbeurs in Caracas, Venezuela en in maart 2006 wordt het internationaal literatuurfestival Werelden in ontmoeting in Paramaribo gehouden.

In dit licht heeft S77 gemeend op de Tori Oso-avond van woensdag 28 september aandacht te moeten besteden aan De internationale rol van Surinaamse literatuur.

In het programma voor de pauze zal Rouť Hupsel vertellen over zijn ervaringen in Nederland en Ismene Krishnadath zal de presentatie laten zien die zij in Canada verzorgde tijdens de literaire conferentie Caribbean Migrations.

In het programma na de pauze krijgt het publiek de gelegenheid te discussiŽren met een panel van deskundigen op het gebied van internationale literatuur en auteurs/uitgevers die in het buitenland actief zijn of willen zijn.

In het panel hebben zitting: Jerry Egger, Monique Pool en Soecy Gummels. Jerry Egger verzorgt CaraÔbische literatuur op het Instituut voor de opleiding van leraren.

Monique Pool heeft verschillende Surinaamse werken naar het Engels vertaald. Soecy Gummels is schrijfster. Haar werk komt uit in de USA, Suriname en Nederland.Clifton W. Reigman aangehouden

De recherche van bureau Nieuwe Haven heeft de voorvluchtige vuurwapengevaarlijke verdachte Clifton Warner Reigman te Rijsdijk aangehouden.

De man wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan diefstal middels geweldpleging, meerdere malen gepleegd.

Reigman ging op de eerste dag van zijn opsporing in de media - dinsdag 20 september - poolshoogte nemen bij de politie van station Rijsdijk.

Hij werd daarop herkend en direct door de politie aangehouden.

Van de man met wie hij onder meer de delicten zou hebben gepleegd, de vuurwapengevaarlijke verdachte Dave Wendel Boesia, alias Lava, blijft de opsporing, aanhouding en voorgeleiding gehandhaafd.Marlon Amatdirsat na aanrijding overleden

De 30-jarige Marlon Amatdirsat, is na een aanrijding in het ziekenhuis overleden. Amatdirsat reed daarvoor als bestuurder in een personenauto over de Tourtonnelaan vanuit de Schietbaanweg in de richting van de David Simonsstraat.

Het vermoeden bestaat dat hij op een bepaald moment rechts afsloeg, zonder daarbij voorrang te hebben verleend aan een truck vanuit tegenovergestelde rijrichting.

Door deze manoeuvre kon de aanrijding niet meer voorkomen worden, waarbij Amatdirsat, met hevige inwendige pijnen, per ontboden ambulance is vervoerd naar de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis. De bestuurder van de truck, die een verwonding opliep, is na medische behandeling heengezonden, terwijl de andere inzittenden, twee vrouwen, ter verpleging en observatie zijn opgenomen.

De bestuurders waren niet onder invloed van alcohol. Amatdirsat was in het bezit van een geldig rijbewijs, terwijl de truckbestuurder niet beschikt over de categorie groot rijbewijs om het voertuig te mogen besturen.

De personenauto werd aanzienlijk beschadigd. Ook de schutting van perceel 98 werd omvergereden.

De politie wijst automobilisten er nogmaals op, ter voorkoming van aanrijdingen, volgens de regels te rijden.


AGENDA

18/9 -3/10
Pitri Paksha

4/10 - 12/10
Narak Chaturdashi

4 oktober
Ranzaam

28/29 oktober
Sab el Kader

1 november
Divali
(Maha Lakshmi puja)


3 november
Ied Ul Fitre

25 november
30 jaar Onafhankelijkheid


De Wisselkoers

De koersen zijn
indicatie-koersen
per 24 September 2005


Wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
Aankoop   2,700
Verkoop    2,780

EURO
Aankoop    3,272
Verkoop    3,369

POUND STERLING
Aankoop    4,822
Verkoop    4,965

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,501
Verkoop    1,563

Bankpapier

U.S. DOLLAR
Aankoop    2,700
Verkoop    2,780

EURO
Aankoop    3,262
Verkoop    3,379

POUND STERLING
Aankoop    4,788
Verkoop    4,975

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,501
Verkoop    1,563

Bron: Centrale Bank van Suriname
  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

  ††