suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      


    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 6 - Augustus - 2004                    SuriMagazine no. 6  

Inhoud deze uitgave:
 
Arts op vakantie helpt gratis arme patienten
Maandag 9 augustus officiŽle vrije dag
Amerikanen laten gevaarlijke verrassing achter
Mysterieuze inbraken bij de belastingen
Workshop verbetering van het basisonderwijs
Oud-president Johan Ferrier krijgt dit jaar de Kwakoe-award
UNTOLD nodigt de president en zijn echtgenote uit
Nieuwe tafels en stoelen voor scholen.
Artlab Suriname organiseert Sangabanga in het CCS
Voorbereiding verkiezing Jeugdparlement verlopen goed
Ontwikkelde marrons moeten terugkomen
RBTT heeft positief eerste kwartaal
Wintiwai krijgt schooltassen
Borstvoeding verkleint kans op borstkanker
Maranatha Korengemeenschap
SGP voor vrouwen
Familiebijeenkomst GAC in Suriname
Politie berichten
Internationale Islamitische conferentie
Onvrede over belediging door Minister LVV
Mogelijk civiele jeugddienstplicht
Voorlichtingsdraaiboek DNA verkiezingen in voorbereiding
Nieuw Jeugdhuis van Bewaring straks een feit
 

 
Arts op vakantie helpt gratis arme patienten
 
De arts Maureen Tirtotaroeno, die momenteel op vakantie in Suriname is, geeft met medewerking van Stichting Ontwikkeling Ressort Koewarasan, gratis medische hulp aan personen in het Ressort Koewarasan.  Ze is vastbesloten om iets terug te doen voor haar geboorteland, daarom verzorgt ze naast deze medische hulp aan personen die daar behoefte aan hebben en het niet kunnen betalen, ook voorlichtingsavonden over  hoge bloeddruk en suikerziekte in het Makandra Trefcentrum van de Stichting aan de Welgedacht A weg. Het Ministerie van Volksgezondheid gaf haar de toestemming om deze activiteiten te kunnen uitvoeren en er zijn gesprekken geweest met de plaatselijke RGD arts.
 
Dokter Tirtotaroeno is in Suriname al met haar studie medicijnen begonnen, maar studeerde in Nederland af. Ze heeft inmiddels al EHBO trainingen gegeven op de openbare school Koewarasan en op de V.O.J.-school te Koewarasan. Het is de planning dat ze ook op de  O.S. Bomapolder en O.S. Esperanceweg deze EHBO trainingen zal verzorgen.
 
Vanaf 10 augustus, zal zij op iedere dinsdag en donderdagmiddag poli houden in het Makandra Trefcectrum voor buurtbewoners die hun bloeddruk en suikerspiegel willen meten. Ook voor andere kleine aandoeningen kunnen de bewoners in het centrum bij haar terecht.
 

 
Maandag 9 augustus officiŽle vrije dag
 
Op verzoek van verscheidene organisaties van inheemse volken, heeft de regering van de Republiek Suriname besloten om maandag 9 augustus 2004 een  nationale vrije dag te maken.  Het is dan precies tien jaar geleden dat de General Assembly van de Verenigde Naties heeft besloten om deze dag vast te stellen als de Internationale dag van de Inheemse Volken in de wereld, met de bedoeling dat op deze dag ondermeer aandacht wordt gegeven aan de versterking van de internationale samenwerking met betrekking tot het oplossen van problemen die door de inheemsen op de wereld worden ondervonden op de gebieden van mensenrechten, natuur, ontwikkeling, onderwijs en gezondheid. Het betreft hier een ťťnmalige vrije dag, die alleen voor dit jaar geldt.
 

 
Amerikanen laten gevaarlijke verrassing achter.
 
Amerikaanse troepen zijn na de tweede wereldoorlog vergeten de geheime bunker bij het Gongrijpbos op de hoek van de Meurs- en Indira Gandhiweg in het district Para vergeten te ontruimen. Bijna zestig jaar is deze opslagplaats voor vliegtuigmitrailleur munitie onopgemerkt gebleven.
 
Velen waren dan ook verrast, toen het ministerie van Defensie in de persoon van de voorzitter van de commissie Anti-Personeelsmijnen, majoor Laurents de bunker en de munitie aan de pers liet zien. Majoor Laurents bevestigde dat het hier munitie betrof van minstens vijftig jaar oud , die bestemd moet zijn geweest voor vliegtuigmitrailleurs. De partij munitie is door de explosieven experts van het Nationaal Leger onschadelijk gemaakt.
 

 
Mysterieuze inbraken bij de belastingen
 
Voor de tweede maal in een paar weken tijd, is er ingebroken in het kantoor van de Ontvanger der Direkte Belastingen. In de vroege ochtend ontdekte de bewaking dat de deur van de werkkamer van Roberto Laing was geforceerd.
 
Net als de eerste keer worden ook nu geen persoonlijke of belangrijke dienststukken
vermist. Het is dan ook een raadsel waar de inbrekers naar op zoek waren. De politie heeft de zaak in onderzoek
 

 
Workshop verbetering van het basisonderwijs
 
Met een tweedaagse workshop op 9 en 10 augustus wordt het officiŽle startsein gegeven voor de uitvoering van het Programma Verbetering van het Basisonderwijs. Hiermee sluit het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MINOV) de periode van studie en voorbereidingen af.
 
Tijdens de workshop worden verschillende activiteiten van het programma doorgenomen met de 14 leden van de uitvoerende unit die is samengesteld door functionarissen van het MINOV. Aan de orde komen ondermeer het doel van het programma, het kader waarbinnen  de vernieuwing zal plaatsvinden en de indicatoren die men zal hanteren. Verder worden diverse organisatorische aspecten behandeld, de financiŽle regelingen en het beleid voor de aankoop van materialen.
 
Het gaat in de workshop met name om de concrete uitvoering van alle activiteiten die moeten leiden tot verbetering van het basisonderwijs. Drie deskundigen van het IDB-hoofdkantoor uit Washington zullen aangeven welke ervaringen andere landen in de regio hebben met soortgelijke programma's. Het programma valt onder verantwoordelijkheid van MINOV-directeur Adiel Kallan en als projectcoŲrdinator treedt op Jules de Rijp.
 

 
Oud-president Johan Ferrier krijgt dit jaar de Kwakoe-award.
 
Kwakoe festival directeur Winston Kout kondigde tijdens de Caribische uitzending van de Wereldomroep aan, dat de Kwakoe-award, dit jaar naar de Oud-president Johan Ferrier zal gaan.
De heer Ferrier was de laatste gouverneur van Suriname en werd op 25 november 1975 met de onafhankelijkheid de eerste president van de Republiek Suriname. Na de coup van 25 februari 1980 bleef de heer Ferrier, die nu 94 jaar oud is, nog even president. Toen echter de verkiezingen uitbleven, trok hij zich terug en vertrok naar Nederland. De uitreiking zal op zondag 15 augustus aanstaande, in het laatste weekend van het Kwakoefestival, plaats vinden
 

 
UNTOLD nodigt de president en zijn echtgenote uit
 
President Ronald Venetiaan  heeft de leden van de muziek, dans en  cabaretgroep UNTOLD uit Amsterdam Zuidoost ontvangen. De groep werd begeleid door Henna Koenders-Ravenberg van het Directoraat  Jeugdzaken, die als gastheer van deze jonge gasten uit Amsterdam optreedt.
 
Otmar Watson van UNTOLD nodigde de president en zijn echtgenote uit om aanwezig te zijn bij de premiŤre van The Story of UNTOLD. De groep gaat ook jaarlijks naar Engeland waar ze deelnemen aan de "Black History Month". Tijdens deze festiviteit treden zij op en leggen contacten met andere jongeren van hun leeftijd en etnische doelgroep.
 
De overtocht naar Suriname is deels door de jongeren zelf bekostigd en het resterend deel voor hun tickets komt uit de opbrengsten van optredens. President Venetiaan prees het initiatief van UNTOLD om naar Suriname te komen en sprak de hoop uit dat de jongens en meisjes goede ervaringen zullen opdoen in Suriname en die weer uitdragen. Naast de verschillende optredens zal de groep ook een korte vakantie
genieten te Pikin Slee.
 

 
Nieuwe tafels en stoelen voor scholen.
 
Onze First Lady, mevrouw Liesbeth Venetiaan - Vanenburg deed de symbolische overdracht van schoolmeubilair aan 10 scholen en instanties. Een schenking die mogelijk is gemaakt door de Stichting Zorg samen voor Suriname, de Stichting Susila Dharma Suriname en Caremalita Reeberg van het Beveiligingsbedrijf Reeberg BV in Rotterdam, Nederland.
 
Het betrof deze keer 200 stoelen en tafels en het is reeds de 9de container goederen die dankzij deze organisaties naar ons land verscheept is. Binnenkort wordt ook de 10de container met schoolmeubilair verwacht. Mevrouw Venetiaan deed bij deze gelegenheid een beroep op bedrijven en organisaties om ook een bijdrage te leveren aan het school startprogramma, omdat er zoveel aanvragen van scholen voor nieuw schoolmeubilair waren binnengekomen, maar helaas niet aan alle verzoeken kon worden voldaan.
 
De First Lady die zeer begaan is met het lot van de schoolverlaters, spoorde met betrekking tot het lage slagingspercentage van de Muloscholen de kinderen vooral aan om niet te snel op te geven en beter hun best te doen.
 

 
Artlab Suriname organiseert Sangabanga in het CCS
 
Sangabanga zal bestaan uit moderne dansen en is genoemd naar een choreografie van Marjorie Helstone, die zij speciaal  ontwikkeld heeft voor de jongerengroep van deze stichting.
 
Mevrouw Helstone is van Surinaamse origine en is werkzaam als danspedagoog, choreograaf en coŲrdinator van de muziekafdeling van de Fontys Academie in Tilburg. Vorig jaar heeft zij reeds op uitnodiging van Artlab Suriname trainingen gegeven op het gebied van Afro-Jazz dans, dansexpressie en choreografie - ontwikkeling.
 
In de uitvoering Sangabanga speelt de persoonlijke muziekkeuze van de dansers een belangrijke rol, maar ook de onverwachte gebeurtenissen, en het op de proef stellen van elkaar. Tevens is er een optreden van de bekende DJ Mario in verwerkt.
 

 
Voorbereiding verkiezing Jeugdparlement verlopen goed.
 
De stembiljetten voor de verkiezing van het Jeugdparlement zijn al gedrukt en worden voor verzending naar de districten klaargemaakt, door middel van het afstempelen en vouwen van de stembiljetten.
Het gaat om 140.000 stembiljetten in totaal die via de districtscommissariaten, die tevens als hoofdstembureaus zullen dienen, naar de stemlokalen moeten worden gedistribueerd.
 
Ook de voorbeelden van de stembiljetten zijn inmiddels gereed en kunnen door de kandidaten worden
afgehaald. Met deze voorbeeldlijsten kunnen zij hun achterban laten zien hoe deze hun stem moeten uitbrengen.
 

 
Ontwikkelde marrons moeten terugkomen
 
Vooral de oudere Marrons verwijten de meer ontwikkelde dorpsgenoten, na hun scholing niet terug te komen om een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling van hun dorpen. In het weekend zullen daarom vier Regionale Organisaties van Auccaners, Saramaccaners Paramaccaners uit de gebieden Tapanahoni, Boven Suriname en Brokopondo een presentatie houden over een nieuwe ontwikkelingsvisie.
 
Wanneer de beter opgeleide Marrons wel naar hun dorpen terug zouden komen en samen met de achterblijvers zouden discussiŽren over hoe er ontwikkeling kan worden gebracht, zouden er gemakkelijker en sneller resultaten kunnen worden geboekt, aldus de heer Johannes Tojo van de regionale Organisatie Ana Makandie. Tijdens deze bijeenkomst over de nieuwe visie ontwikkeling Binnenland zal een panel bestaande uit de dames Vreedzaam-Joeroeja, Meulenhof en de heer Willems, vragen beantwoorden.
 

 
RBTT heeft positief eerste kwartaal.
 
De RBTT heeft over het eerste kwartaal 20% meer winst geboekt ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijfsresultaat van de Groep zelf nam met 29% toe, van USD 27 miljoen tot USD 34 miljoen, hoofdzakelijk door groei in Trinidad en Tobago. Hiervan ging echter een deel verloren door een geringe winstbijdrage van dochtermaatschappijen, terwijl de belastingdruk op geconsolideerde basis
drie procentpunt hoger was dan vorig jaar.
 

 
Wintiwai krijgt schooltassen
 
Het hoofd van de Openbare School Wintiwai , mevrouw Belliot, heeft uit handen van mevrouw Carmelita Reeberg uit Rotterdam 400 schooltassen ontvangen ten behoeve van de leerlingen van deze school. Deze donatie is mogelijk gemaakt, door de intensieve samenwerking tussen de Stichting Hulp in Nood Wintiwai  en de Volle Evangelie Gemeente De Hoeksteen te Rotterdam en is bedoeld om ondermeer de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar voor de ouders vergemakkelijken
 

 
Borstvoeding verkleint kans op borstkanker
 
Tijdens de Wereld Borstvoedingsweek werd ook in ons land extra aandacht besteed aan voorlichting over de voordelen van borstvoeding. Moedermelk is de meest gezonde voeding voor de zuigeling, omdat het alle voedingsstoffen bevat die een baby nodig heeft om gezond te kunnen groeien. Tevens is borstvoeding goed voor het spijsverteringssysteem van het kind en geeft een natuurlijke bescherming  tegen diarree en infectie ziekten. Maar ook voor de moeder is borstvoeding belangrijk: de placenta raakt sneller los, de baarmoeder krijgt haar normale vorm sneller terug en de kans op borst- en eierstokkanker wordt minder.
 
Borstvoeding is het beste cadeau dat u aan uw pasgeboren baby kan geven, staat in de folder te lezen van de Stichting ter bevordering van borstvoeding in Suriname, Stibosu, die in verband met Wereld Borstvoedingsweek wordt gegeven aan moeders van zuigelingen en zwangere vrouwen.
 
Wereld Borstvoedingsweek is gestart op 1 augustus en duurt tot en met zaterdag  7 augustus en heeft dit jaar als thema:
Exclusieve Borstvoeding / De gouden standaard: veilig, gezond, altijd beschikbaar.
 

 
Maranatha Korengemeenschap
 
Ter afsluiting van de workshops gegeven door dirigent Amare Bilate aan zangers van de Federatie van Zangkoren, waaronder de Maranatha Korengemeenschap, is zondagavond in de Centrumkerk aan het Kerkplein een speciaal concert gehouden, waaraan ook de Militaire Kapel meedeed.
 
De dirigent afkomstig uit Ethiopie, is op uitnodiging van de Maranatha Korengemeenschap in Suriname om zangers van de Federatie van Zangkoren zoveel mogelijk te stimuleren om een nog hoger niveau te bereiken. Het Maranatha Mannen- en Vrouwenkoor zullen mei volgend jaar deelnemen aan internationale concoursen in Ierland en Duitsland.
 
Ook het Maranatha Jeugdkoor is springlevend en actief bezig met fundraisingsactiviteiten, zoals het veteranenvoetbaltournooi van het afgelopen  Weekend, in het Florastadion. Hiermee wil het koor aan financiŽle middelen komen om een nieuw tenue aan te schaffen. Ook komen zij binnenkort met een muziek CD bestaande uit diverse nieuwe nummers op de markt.
 


SGP voor vrouwen
 
Donderdag aanstaande zal de "Small Grants Programme" (SGP) van de UNDP Global Environment Facility een informatiebijeenkomst houden voor vrouwenorganisaties. De SGP is een "kleine-fondsen programma", dat kleine projecten tot en met vijftig duizend Amerikaanse dollar financiert.
 
Op die avond zullen vrouwen geÔnformeerd worden over het fonds en hoe toegang daartoe te krijgen. Tijdens de informatiebijeenkomst zal ook samen met de vrouwenorganisaties worden nagegaan op welke manier dit programma ondersteuning kan bieden aan doelen, programma's en activiteiten van de organisaties.
 

 
Familiebijeenkomst GAC in Suriname
 
Het GAC, Global African Congress,  dat zich onder andere inzet voor reparatie betalingen door Europa aan de nazaten van slaven, zal van 1 tot en met 6 oktober in Suriname een Family Gathering houden.
Deelname is gesteld op 50 US $ per persoon.
 
Het zal niet gemakkelijk zijn om de organisatie voor deze internationale bijeenkomst in Suriname op tijd af te hebben. De voorbereidingscommissie gaf onlangs haar mandaat terug aan de internationale board omdat er niet optimaal gecommuniceerd kon worden, waarbij zeven leden uit de commissie stapten, waaronder de voorzitter. Naar wij vernomen hebben is er inmiddels een nieuwe commissie geinstaleerd, waarbij het aantal leden fors is uitgebreid.  De heer Iwan Wijngaarde, vertegenwoordiger van de internationale board in Suriname, gaf aan dat we ons moeten ons inzetten om Suriname een goede beurt te laten maken.
 

 
Politie berichten
Voorlichting & Publiciteit Korps Politie Suriname.
Sjaam Bhoelan
 
Peuter bij verkeersongeval omgekomen
 
Een peuter van ongeveer 1 Ĺ half jaar is vanmorgen bij een verkeersongeval op de Oost -Westverbinding in het district Nickerie overleden. Dat kind, een jongetje bevond zich samen met  zijn moeder, en een oudere broer in een personenauto. Het drietal met als bestuurster de moeder reden vanuit de richting Wageningen naar Nieuw Nickerie. Het vermoeden bestaat de bestuurster op een bepaald moment de controle over het stuur moet hebben verloren. Het voertuig raakte als gevolg daarvan van de weg, kwam op de berm terecht en belande vervolgens in een langs de weg lopende kanaal. Het gelukte de moeder uit het water te komen en ook de oudere zoon te redden. Het jongetje van 1 Ĺ jaar bleek op het moment dat hij uit het voertuig gered was, al dood te zijn. De moeder en de andere jongen hebben minder ernstige letsels opgelopen. Het ontzielde lichaampje is voor sectie in beslag genomen. Het voertuig is aanzienlijk beschadigd. De politie van Wageningen heeft de zaak in onderzoek.   
 

Drie verdachten in berovingszaak gevat
 
De recherche van Geyersvlijt heeft enkele uren na een beroving woensdagmorgen jl. door drie Brazilianen bij een Braziliaanse vrouw aan de Mazonietstraat, drie verdachten aangehouden.
Een van de rovers had een vuurwapen in zijn bezit. De vrouw die op die morgen haar woning op slot had gedaan, liep naar de garage met de bedoeling om in haar auto te stappen. Ze werd plotseling door het drietal verrast, waarbij zij gelijk onder schot werd gehouden. Onder bedreiging werd het slachtoffer terug gesleurd naar de woning waar de criminelen haar geld opeisten. De daders gingen vandoor met een groot geldsbedrag in Surinaamse dollars en vreemde valuta, 1 mobiele telefoon en waardevolle sieraden.
 
Na een melding gelukte het de Recherche van Bureau Geyersvlijt om drie verdachten in deze zaak aan te houden en in verzekering te stellen. Bij van de verdachten is het vuurwapen waarmee de daad gepleegd als ook persoonlijke bezittingen van het slachtoffer gevonden en in beslag genomen. Twee andere verdachten in deze beroving zijn voorvluchtig. Het onderzoek duurt voort.
 

 
Internationale Islamitische conferentie
 
De Surinaamse Islamitische Vereniging, S.I.V., organiseert een drie dagen durende Internationale Islamitische conferentie,die op 6 augustus aanstaande start. Het thema van deze conferentie is "Islam, the Universal Religion" en het doel is om alle mensen van dit universum in vrede en in harmonie met elkaar en naast elkaar te laten leven. De S.I.V. is lid van de Ahmadyadyya Anjuman IshaŠt, een internationale moslimorganisatie met als zetel Lahore, Pakistan en waarvan de voorzitter Dr.Abdul Kareem Saeed, ons land speciaal  zal bezoeken om de opening van deze conferentie te verrichten.
 


Onvrede over belediging door Minister LVV
 
De  coŲperatie van Coroniaanse Boeren (CCB) heeft in een brief aan de minister van Landbouw Veeteelt en Visserij , Geetapersad Gangarampanday haar misnoegen uitgesproken over uitlatingen van de bewindsman. Tijdens de beantwoording van vragen over de zwampkerende dam in De Nationale Assemblee op donderdag 15 juli jongstleden beschuldigde de bewindsman volgens de CCB van opzet.
 
De Coroniaanse boeren zouden de zwampkerende dam op zijn hoogste punt hebben doorgestoken om zo de schade te kunnen verhalen op de overheid. Ewald Blankendal, voorzitter van de CoŲperatie van Coroniaanse Boeren, zegt niet te begrijpen waarom de minister de boeren in Coronie beledigt. Hij is dan ook helemaal niet te spreken over de wijze waarop minister Gangarampanday de boeren in Coronie bejegend. Secretaris van de CBB, de heer Hooplot zegt dat het ministerie van LVV nog steeds zijn belofte moet nakomen om de communicatie tussen hen en het ministerie te optimaliseren. Ook de belofte dat de trensen zouden worden opgehaald is hij niet nagekomen, zeggen de boerenleiders.
 
Minister Geetapersad Gangarampanday vertrekt volgende week naar Coronie om zich persoonlijk op de hoogte te stellen en de kritiek van de boeren aan te horen.
 

 
Mogelijk civiele jeugddienstplicht
 
Op het Kabinet van de President is de  -Advies Commissie Civiele Dienstplicht - geÔnstalleerd door President Ronald Venetiaan. De taak van deze commissie is om de regering te adviseren over
het tijdelijk opnemen van jeugdige Surinamers in een civiel programma, ter bevordering van hun persoonlijke discipline en ter versterking van hun mogelijkheden om kansen op de uitoefening van een beroep succesvol te benutten.
 
De voorzitter van deze commissie is Dominee. John Kent ondersteund door topfunctionarissen van de Ministeries van Onderwijs en Volksontwikkeling, Defensie, Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu, Justitie en Politie, Regionale Ontwikkeling en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
 

 
Voorlichtingsdraaiboek DNA verkiezingen in voorbereiding
 
Op het ministerie van Binnenlandse Zaken is vandaag de -Commissie Voorlichting Verkiezingen - geÔnstalleerd. De installatie werd verricht door de directeur van Binnenlandse Zaken Adjai Moensi en hij werd bijgestaan door de adviseur van de minister van Binnenlandse zaken de heer Ahmad Alie en de regeringsadviseur Harry Kensmil.
 
De commissie bestaat uit de dames Roseline Daan, Sabitrie Gangapersad, Monica Drenthe en Lina Black en de heren John van Coblijn, Henry Strijk, Hardien en Linger en heeft de opdracht om een voorlichtingsdraaiboek voor de komende verkiezingen samen te stellen.
 

 
Nieuw Jeugdhuis van Bewaring straks een feit
 
Eindelijk is het zo ver, aldus minister Gilds. Er kan een aanvang worden gemaakt met de bouw van het cellenhuis voor kinderen die in conflict komen met justitie en die gecorrigeerd moeten worden."  In het kader van de subsector "Rechtsbescherming en Veiligheid" werd de  uitvoeringsovereenkomst ondertekend van de Bouw en inrichting van het Centrum voor de opvang van jonge arrestanten.
 
Het bedrag, ruim 1,2 miljoen euro, is afkomstig uit het Startfonds, waarvan een groot deel bestemd is voor de bouw, en de rest gaat naar onder meer de training van personeel en de fysieke en organisatorische inrichting van het gebouw.
 
Het centrum, dat aan de Limesgracht, naast het RGD gebouw komt,  zal niet alleen opvang bieden aan ruim 50 jeugdige arrestanten, maar heeft ook de mogelijkheden voor verdere begeleiding en ontwikkeling van deze jongeren, zoals: onderwijs, recreatie, maatschappelijke begeleiding en therapie.

 

Kosteloos internet Magazine

Vertel uw vrienden en kennissen over NIBA

Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk
Vormgeving: Phillip Lutz

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen kunnen zich hiervoor opgeven via de website:

Vul uw emailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de email om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wil ontvangen, laat ons dan even weten waarom. Wij proberen steeds ons product te verbeteren en stellen uw mening zeer op prijs.

U kunt zich afmelden via onze website. Vul uw emailadres in en klik afmelden aan. Klik nu op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op link in de email om uw afmelding correct af te ronden.

Maar u kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden....


niba - niba suri magazine
De arts Maureen Tirtotaroeno,
tijdens haar vakantie in ons land aan het werk.
 
 
 
niba - niba suri magazine
Foto: Myra Winter
 
De grote vakantie nadert en
op verschillende plekken in
de stad worden al vliegers
te koop aangeboden.
 
MAKKAS
         doornen of stekels
 
Column over zaken die de  Surinaamse samenleving raken.
 
( Joan Egberts )
 
U heeft een prijs gewonnen, maarÖ...

 

Heeft u nog nooit een mooie e-mail gekregen, waarbij u ongevraagd een hele grote geldprijs heeft gewonnen, dan mag u zich toch juist gelukkig voelen.

 

En voor u, die dat soort

e-mail wel heeft gekregen, waarbij u direct moet reageren om de grote prijs te kunnen krijgen, u mag zich echt ongelukkig voelen. Zo veel geld en toch krijgt u niets

 

Deze boeven maken slim gebruik van de menselijke eigenschap hebzucht.

 

Maar er is een nieuwe soort. U bent dan de gelukkige winnaar van een compleet betaalde reis naar Disney World voor 4 personen, tien dagen gratis overnachting in een echt

4-sterren hotel en u krijgt 1200 US dollars handgeld.

 

Als u contact opneemt met de organisatie, krijgt u te horen dat u de reis binnen twee jaar moet maken, anders vervalt de prijs.

 

Tot zover lijkt alles redelijk, ze kunnen natuurlijk niet eeuwig die prijs voor u vast houden. En o ja u moet binnen 5 dagen 400 US dollars betalen, want anders gaat de prijs naar iemand anders.

 

HalloÖ, naar iemand anders, dat zal mij toch niet overkomen dat een ander lekker naar Orlando gaat met mijn prijs. Snel betalen want ik heb toch twee jaar de tijd om die reis te maken, liefst met een credit card, want volgens de organisatie zal een bankovermaking te lang duren.

 

Ka tjing, u wordt namens de oplichtervereniging bedankt voor uw vrijwillige bijdrage.

 

Heel soms zijn ze nog zo netjes dat ze uw credit card of bankrekening niet verder plunderen.

 

U had immers kunnen zeggen dat ze uw bijdrage van 400 US eerst uit het handgeld mochten halen.

 

En als dat zogenaamd niet kan, gewoon niet doen.

 

Maar ja kunt u wel uw hebzucht overwinnen?

 

 
 
Puwema
 
niba - niba suri magazine
 
Angila Albitrouw draagt
een gedicht van Nola Hatterman voor tijdens:
Memre den puwemaman van S77 in Tori Oso
 
 
Wan de mi sa dede
No wan sam sabi oten
En mi no sabi ope
Ma mi winsi taki
Te a de sa kon
Sranangron sa teki mi
En blaka anoe sa beri mi
 
Op een dag zal ik sterven
Niemand weet wanneer
En ik weet niet waar
Maar ik wens dit
Wanneer de dag daar is
Surinaamse aarde mij zal opnemen
En zwarte handen mij zullen begraven.
 

 
S77 herdenkt dichters.
 
Fotos: Myra Winter
 
niba - niba suri magazine
 
 
niba - niba suri magazine
 
 
Op 31 juli 2004 herdacht S'77 met ceremonieel 42 
overleden schrijvers.
 
De ceremonieŽn werden ingeluid door Misi Melie
Burgzorg die de grond voor het podium met koud water en dram bevochtigde.
Van elke schrijver werd een gedicht voorgedragen. Daarnaast droeg Louise Wondel een gedicht voor, speciaal voor schrijvers die onverhoopt vergeten waren bij de ceremonie.

Voor de overledenen was een kabratafra, een tafel met gerechten voor de
overledenen ingericht.
 
De gasten van de avond kregen meer informatie over de schrijvers via een tentoonstelling met foto's en een slideshow.
 
Ter afsluiting werden alle tweeŽnveertig gedichten tegelijk voorgedragen.
De schrijvers die herdacht werden waren:
EugŤne Rellum,
Johanna Schouten Elsenhout,
Wilfred GrimmŤr,
Trefossa,
Marcel de Bruin,
Anť Doorson,
Jozef Slagveer,
Dobru,
Richenel Bradley,
Benny Ooft,
Ruud Mungroo,
Kwame Dandillo,
Juanchi,
Akanamba,
Chan Randjitsingh,
Rudi Kross, Bernardo Ashetu, Rudolf Isselt, Andrť Naarden,
Willy Tjon Kon Hong,
Edgar Cairo,
Hugo Pos,
Jozef Berrenstein, Hendrik Schouten,
Hendrik Focke,
Johannes Kruisland,
Richard O'Ferral,
George Rustwijk, Alexander Marcus, Gudugudu Thijm,
Julius Koenders,
Robert Simons,
Philip Samson,
Rahman Khan,
Albert Helman,
Anton de Kom,
Rudolf van Lier,
Ronald Sion,
Zapata Jaw,
Nola Hatterman,
Afanti,
Brigitte Tjok Joe,
Hans Lachman,
Jules Defares,
Hans Favery.
 

East meet West 
 
Fotos: Myra Winter
 
Op zaterdag 7 augustus vond in Galerie House of Art aan de Kleine Dwarsstraat de opening plaats van de tentoon-stelling:
East meets West van de Amsterdamse kunstenaar Bernard de Wolff en de Surinaamse kunstenaar Anand Dwarka.
 
De opening werd verricht door de kunstkenner bij uitstek, mevrouw Myra Winter
 
niba - niba suri magazine
De kunstenaars zijn bezig met de laatste voorbereidingen van hun tentoonstelling
 

 
Humanity expo 
 
In de Buiten SociŽteit het Park is momenteel de tentoonstelling Humanity van Robbert Enfield. De opening werd verricht door Marja Naarendorp, een goede kennis van de kunstenaar en liefhebster van zijn werk.
 
niba - niba suri magazine
Dancing

Op deze tentoonstelling toont Enfield 30 werken die hij allemaal maakte op de British Virgin Islands waar hij momenteel woont en werkt als docent tekenen aan de Middelbareschool.
 
Samen met de beeldend
kunstenaars Marcel Pinas, George Struikelblok en Humphry Tawjoeram,  van het Nola Hatterman Instituut, studeerde Robert Enfield van 1997 tot en met 1999 aan het Edna Manley College for Visual Arts op Jamaica.
 
niba - niba suri magazine
De kunstenaars Robert Enfield en Michael Wong Loi Singh
 
De invloed en inspiratie van zijn huidige woon en werkomgeving komen onder meer tot uiting in het gebruik van aardkleuren.
 
niba - niba suri magazine
The road to succes
mixed media
 
Met deze tentoonstelling Humanity brengt Enfield een expressieve en kleurrijke ode  aan de kinderen uit het Caraibisch gebied die hem inspireren.
 
 

 
Expo Faces 
van Rinaldo Klas
in Readytex
 
 
niba - niba suri magazine
Expo Faces van Rinaldo Klas 
 
De kunstenaar Rinaldo Klas, poseerde in de gallery van Readytex. Dit deed hij met een gevarieerde Solo expo getiteld "Faces" met kunstwerken van acryl op doek en beschilderde  Indiaanse aardewerk vazen.
 
Bij de werkstukken van Klas staat het hoofd in profiel uitgebeeld centraal. Zijn benadering is dat het hoofd een zeer belangrijke plaats inneemt. Het zien wordt vanuit het hoofd aangestuurd, evenals de geur, de gedachten, de emoties en ga zomaar door.
 
De beeldende kunstenaar is als leraar verbonden aan het Nola Hatterman Instituut.
 
niba - niba suri magazine
Rinaldo Klas met leerling  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

  ††