suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      


    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 2 - Juli - 2005           Suri Magazine no. 51Een jaar NIBA SuriMagazine

Het is op 2 juli precies een jaar geleden dat een idee van de mede oprichters Henry Strijk en Myra Winter gestalte kreeg en de eerste NIBA Suri Magazine aan u kon worden gepresenteerd. Inmiddels zijn we 51 nummers verder en niet meer weg te denken uit uw mailbox.

Ons adressenbestand is uitgegroeid tot 44.119 vaste abonnees, exclusief de ontelbare afdrukken en doorzendingen in werk-, familie- en vriendenkring. Dankzij uw steun blijft het aantal abonnees groeien.Met in deze uitgave:

Paul Somohardjo voorzitter van hoogste Staatscollege
Keti Koti naast feest ook herdenking wrede slavenregiem
Keti Koti viering op de Grietjebieschool
KOB huldiging 60 jubilarissen
Minister Joella-Sewnundun teleurgesteld in collega van Financiën
UPS/DOE hekelt onduidelijke situatie formering Regering
Presentatie Basic Life Skills Education
Nu veilige sex mogelijk op de Anton de Kom Universiteit
Dinesh Sewrattan lid Hof van Justitie
Oudste in leeftijd gekozen DNA lid door president geÔnstalleerd
Balletschool Marlene presenteert een kinderdans en kunstdag
Desi Bouterse stelt vast twee informateurs aan
VHP met de verschillende partijorganen bijeen
Jubileumjaar Soeki Irodikromo
SOS-kinderdorp dringend aan renovatie toe
Internationale dag van de Drugsbestrijding
Activiteiten in Stibula van Nationale Anti-Drugs Raad
NPS-voorzitter hekelt publiciteit zoekende Front partners
Suriname gastland seminar Internationaal Strafhof
Mary Helene Healy-McLoughlin overleden
Ministerie TCT roept op geen tickets SIVA te kopen
Richenel Slooteschool houdt mini-beroepenbeurs
Schrijversgroep 77
De Agenda
De wisselkoersen
Paul Somohardjo voorzitter van hoogste Staatscollege

De Nationale Assemblee kwam de afgelopen week in buitengewone openbare zitting bijeen. Op de agenda stonden: onderzoek van de geloofsbrieven en toelating als lid van de nieuw gekozen leden van de recente verkiezingen van De Nationale Assemblee, sluiting van de huidige zittingsperiode van De Nationale Assemblee en opening van de nieuwe zittingsperiode.

Daaraan voorafgaand vond de verkiezing van de voorzitter en vice-voorzitter van De Nationale Assemblee plaats. Tijdens deze vergadering werden de gekozen leden van het college beŽdigd. De eedsformule werd voorgelezen, waarna de leden ten overstaan van de fungerende DNA-voorzitter Ramdien Sardjoe, de eed of belofte aflegden.

niba - niba suri magazine
De nieuwe voorzitter van
de DNA: Somohardjo
           niba - niba suri magazine
De nieuwe vice-voorzitter van
de DNA: Allendy

Hierna werd Paul Salam Somohardjo de nieuwe voorzitter van het hoogste college van staat, De Nationale Assemblee. Caprino Alendy is de nieuwe vice-voorzitter van het college geworden. Ze werden bij de verkiezing in het college elk met 29 stemmen voor en 20 tegen gekozen.

Er waren 49 leden aanwezig aangezien de gekozen leden Ronald Venetiaan en Jules Ajodhia nog als president en vice-president in functie zijn. De president van de Republiek Suriname, Ronald Venetiaan, sprak het college aan het eind van de vergadering toe. Hij richtte zich ook tot de scheidende voorzitter en vice-voorzitter van het college, Ramdien Sardjoe en Ruth Wijdenbosch.Keti Koti naast feest ook herdenking wrede slavenregiem

Suriname vierde vrijdag 1 juli 142 jaar Keti Koti. Op 1 juli 1863 verklaarde de Nederlandse Koning Willem III alle uit Afrika naar de kolonieen gebrachte mensen vrij. Enkele tienduizenden Afrikanen kregen eindelijk de vrijheid terug die hen was ontnomen door het onmenselijke slavenregiem. Na wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de Nederlanders in Suriname het wreedste slavenregiem hadden ter wereld.

De regelmatige ontvluchtingen van de plantages naar de bossen van ons binnenland resulteerde in een grote groep achtergestelde mensen in het Suriname van vandaag. De Marrons. Gelukkig is er hoop en is de Surinaamse samenleving veerkrachtig. Nazaten van tot slaaf gemaakte Afrikanen hebben van Suriname hun land gemaakt waar ze samen met andere naar hiertoe gebrachte groepen mensen, deze unieke multiculturele samenleving in de wereld in stand houden.

Keti Koti Dey is een nationale vrije dag en op zo'n dag worden de verschillen in culturele en religieuze eigenheden feestelijk geŽtaleerd. De binnenstad was het toonbeeld van wandelaars, groot en klein, in feestelijke kledij. Op het Fort Zeelandia terrein had de organisatie Den Alida een Fosten Kukru georganiseerd. Deze Fosten Kukru met een wedstrijd karakter had tot doel om geld te verzamelen voor de organisatie. De gerechten van de koks die aan de wedstrijd deelnamen smaakten goed. Wie zich voor eeuwig wilde laten vastleggen, kon terecht bij de portrettekenaars, die op deze dagen posteren voor het Nola Hatterman Instituut.

De viering werd een dag tevoren ingeluid met een Prodo Waka door het centrum van Paramaribo. Op de dag zelf legden verschillende Afro Sranansma organisaties kransen bij het monument van Kwakoe en op het Kodjo Mentor en Presentpren ter herdenking aan 142 jaar Afschaffing Slavernij. De Global African Association had een lezing over de wintireligie.Keti Koti viering op de Grietjebieschool

In verband met 1 juli, was er donderdag een Keti Koti viering op de Grietjebieschool. Deze school staat aan de Rode Kruislaan en is de enige in Suriname voor zeer moeilijk lerende kinderen; namelijk kinderen met een verstandelijk handicap.

Dit is het vierde achtereen volgende dat 1 juli op deze manier op de Grietjebieschool wordt gevierd. Tijdens het feest was er een dansoptreden van de leerlingen. Daarnaast werden er ook liedjes gezongen. Het hoogtepunt van de dag was een Masra nanga Misi Grietjebiecontest.

Tijdens dit evenement werden koppels beoordeeld op de leukste kleding en de beste dansopvoering. Als prijs kregen Masra nanga Misi Grietjebie een kroon, fruitmand en een taart.KOB huldiging 60 jubilarissen

De Katholieke Onderwijzers Bond, KOB, heeft een aantal van zijn leden gehuldigd in verband met 25, 30, 35 en 40 jaar trouwe dienst als leerkracht. Zestig jubilarissen mochten een certificaat in ontvangst nemen. De avond werd geopend met een minuut stilte voor KOB-leden die reeds zijn overleden.

Daarna was er een woord van versterking en gebed door de pater. Er waren verschillende optredens waaronder een blokfluitgroep, het koor van de St.Ceciliaschool en Basi en Kamina. De Jubilarissen werden toegesproken door de minister van Onderwijs en Ontwikkeling, de directeur van het RKBO Nancy Leckie-Sendar en de voorzitter van de KOB Marcelino Nerkust.Minister Joella-Sewnundun teleurgesteld in collega Financiën

Vice-president Jules Ajodhia is terug uit Venezuela, waar hij een belangrijke vergadering heeft bijgewoond inzake het plan van Venezuela om een energiepact te sluiten. In De Nationale Assemblee sprak de vice-president onder andere met de redacteur van "Suriname Vandaag".

Minister Urmila Joella-Sewnundun van Binnenlandse Zaken onder wie de organisatie van de verkiezingen valt, zegt zeer teleurgesteld te zijn in haar collega van FinanciŽn. Deze bewindsman moet namelijk het geld vrijmaken om deze uitbetalingen te kunnen doen.UPS/DOE hekelt onduidelijke situatie formering Regering

De UPS/DOE zegt in een door haar uitgegeven persbericht een betere procedure te willen bij formatie van een regering. Een delegatie van UPS/DOE o.l.v. de voorzitters Sheoradj Panday (UPS) en Schalkwijk (DOE) heeft gisteren met de informateurs Waaldijk en Ramdin gesproken. Tijdens dit gesprek werd o.m. aangegeven dat er onduidelijkheid heerst inzake de procedure die gevolgd moet worden om te komen tot de formering van een nieuwe regering.

Dit is volgens UPS/DOE bij elke verkiezing vanaf 1987 steeds gebleken. Hierdoor ontstaat een situatie die niet past binnen een zichzelf respecterende democratie. Dit blijkt overduidelijk uit het feit dat thans aan de ene kant het Nieuw Front met een poging bezig is om tot een regeringscoalitie te komen, terwijl aan de andere kant de NDP twee informateurs heeft aangesteld om te onderzoeken of er condities aanwezig zijn om tot een sterke regering te komen.

UPS/DOE vindt deze situatie zeer onwenselijk voor de werking van de democratie. Het zou daarom beter zijn indien na de uitslag van de verkiezingen de zittende president in eerste instantie zelf alle politieke partijen ontvangt en van hen interpretaties verneemt inzake de uitslag.

Na deze gesprekken dient de president onafhankelijke informateurs aan te wijzen die nagaan welke regeringscoalitie het meest wenselijk c.q. haalbaar is en onder welke voorwaarden die tot stand kan komen. Uit dit rapport verneemt de samenleving dan vanuit een gezaghebbende bron welke regeringscoalitie verwacht mag worden, hetgeen voor de nodige politieke rust zal zorgen aldus UPS/DOE.

Na de verkiezing kan de nieuwbenoemde president zijn voordeel doen met het rapport van de informateur en kan deze een opdracht geven aan een formateur dan wel zelf de formatie van de regeringscoalitie ter hand nemen. Met dit voorstel van UPS/DOE wordt voorkomen dat er allerlei formatiepogingen door elkaar lopen, zoals thans het geval is.

Niettemin toonde UPS/DOE begrip voor de poging van de NDP om bij gebrek aan conventies op dit stuk een eigen initiatief te ontplooien, hetgeen ook de reden is waarom de combinatie gehoor heeft gegeven aan de uitnodiging. Tijdens het gesprek is van gedachten gewisseld over de uitslag van de verkiezingen, de interpretatie van de uitslag, de verwachtingen t.a.v. het komende beleid, en de mogelijkheden voor de vorming van een sterke regering.Presentatie Basic Life Skills Education

Het programma van "Basic Life Skills Education" (BLSE) werd officieel aan Scholen voor Voorgezet Onderwijs op Seniorenniveau (VOS) gepresenteerd in het Flamboyantpark. Op deze bijeenkomst waren verschillende informatiestands voor de bezoekers, van wie het merendeel uit studenten bestond. Na de presentatie werd de BLSE-map officieel aan de directeur van Onderwijs, Adiel Kallan, overhandigd. Dit educatieprogramma is een initiatief van het Caricom-secretariaat. Uit onderzoek in alle lidlanden is gebleken dat jongeren in het Caribische gebied veel problemen hebben.

Als je over een aantal jaren een sterke, productieve Caribische gemeenschap wil hebben, moeten ze nu versterkt worden. Om ervoor te zorgen dat dit ook werkelijk gebeurt, hebben alle Caricom-lidlanden middels handtekeningen van alle ministers van Onderwijs en ministers van Volksgezondheid zich verplicht dit educatieprogramma uit te voeren.

Een van de taken van de Basic Life Skills Commissie van het Minov is, ervoor te zorgen dat alle jonge mensen van 4 tot 21 jaar in en buiten de school educatie krijgen in Basic Life Skills. Ook JŲrgen Raymann was te gast tijdens deze bijeenkomst.Nu veilige sex mogelijk op de Anton de Kom Universiteit

De Anton de Kom Universiteit van Suriname (ADEK) beschikt tegenwoordig over zeven condoomautomaten. De automaten zijn door de Stichting Lobi op het universiteitscomplex geplaatst. Stichting Lobi en Adek werken samen om te voorkomen dat onze jongeren besmet raken met HIV en daardoor behalve het persoonlijke leed dat zij ervaren, ook verloren gaan voor de opbouw van Suriname.

HIV blijkt zich vooral onder de jeugd te verspreiden. Het besmet raken van deze jongeren heeft ernstige gevolgen voor de opbouw van Suriname. In elke condoomautomaten zitten 188 condooms in 4 smaken die een keer per week door de stichting Lobi bijgevuld zullen worden. De prijs per condoom is SRD 1,=.Dinesh Sewrattan lid Hof van Justitie

Bij het Hof van Justitie is een plaatsvervangend lid geÔnstalleerd, waarmee het aantal leden van het Hof nu acht is. Er zijn nog twee leden plaatsvervanger en een beŽdigd lid die nog geÔnstalleerd moeten worden.

Het nieuwe lid is Dinesh Sewrattan, dat door de waarnemend president van het Hof van Justitie, John von Niesewand, werd geÔnstalleerd tijdens een bijzondere openbare zitting. De deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, Alwin Baarh, sprak namens de beroepsgroep. Na de installatie brachten familie, advocaten en de leden van het Hof hun felicitaties aan rechter Sewratan.Oudste in leeftijd gekozen DNA lid door president geïnstalleerd

Op het presidentieel paleis kwamen de gekozen DNA-leden en hun familie bijeen, omdat het oudste in leeftijd gekozen lid, Ramdien Sardjoe, door president Ronald Venetiaan geïnstalleerd werd. De president werd bijgestaan door de vice-president, Jules Ajodhia.

Na de installatie feliciteerden familie, ministers, districtscommissarissen en andere belangstellenden Ramdien Sardjoe en gezin. Volgens de grondwet mag Sardjoe de eerste vergadering van de nieuwe DNA bijeenroepen.Balletschool Marlene presenteert een kinderdans en kunstdag

De Balletschool Marlene presenteerde de afgelopen week een kinderdans en kunstdag. Er waren verschillende activiteiten zoals een danscompetitie en een tekenwedstrijd met als thema "Dans en Natuur". Kinderen variŽrend van 4 tot 11 jaar presenteerden het product van hun creativiteit aan het publiek.

De bedoeling van deze kinderdag was kinderen te stimuleren vroeg door middel van lichaamstaal hun creativiteit tot uiting te brengen. Veertig kinderen namen deel aan de tekenwedstrijd en kregen prijzen als waardering, gesponsord door verschillende bedrijven. De Balletschool Marlene bestaat 30 jaar op 3 november a.s. In de maand oktober zal er een jubileumvoorstelling worden gepresenteerd.Desi Bouterse stelt vast twee informateurs aan

De voorzitter van de Nationale Democratische Partij (NDP), Desi Bouterse heeft maandag 27 juni jl. twee informateurs aangesteld. Hierna vroeg de NDP-voorzitter de twee informateurs, Henk Ramdin en Ludwig Waaldijk om zich aan de tafel te voegen zodat journalisten vragen konden stellen. De NDP heeft geen voorwaarden gesteld aan het benoemen van de informateurs. Er is door de partij ook gedacht aan oppositievoering.VHP met de verschillende partijorganen bijeen

De VHP was zondagmorgen in haar partijcentrum "De Olifant" met de verschillende partijorganen bijeen. De bedoeling van de bijeenkomst was om besluiten te nemen van organisatorisch en van algeheel belang. VHP-topper Stanley Raghoebarsingh hield de aanwezigen een beginselverklaring tot samenwerking voor. De verklaring is voorbereid door de deskundigen van de onderhandelende politieke partijen om te komen tot een eventuele coalitie.

Het VHP-lid Girjasingh wilde door de voorzitter worden gehoord, vůůr de vergadering. Echter gaf de partijvoorzitter aan dat eventuele vragen gedeponeerd konden worden bij intellectuelen die daar speciaal voor zaten. Girjasingh zei onder meer dat zijn kern geen NPS-presidentskandidaat zou ondersteunen.

VHP-voorzitter Sardjoe zei dat na elke vergadering met de Frontpartners de VHP-toppers op de hoogte worden gesteld. Hij zei te spreken namens de toppers die er zaten, en niet namens zichzelf. Beslissingen neemt hij ook niet in zijn eentje maar samen en in gemeenschappelijk overleg.Jubileumjaar Soeki Irodikromo

In galerie Readytex exposeert de kunstenaar Soeki Irodikromo. Soeki vierde op 20 juni jl. zijn zestigste verjaardag en hij is reeds veertig jaar kunstenaar. Het jaar 2005 is voor hem een jubileumjaar. Ter gelegenheid van dit jubileum heeft de Stichting Javaanse Immigratie het boek "Soeki schilderijen keramiek batik/ paintaings ceramics batik", uitgegeven. De kunstenaar sprak een woord van dank uit op de voor hem karakteristieke wijze.

De overzichtscatalogus geeft in beeld en ook in woord een overzicht van veertig jaar beeldende kunst van Soeki en is samengesteld door Chandra van Binnendijk. De catalogus is tweetalig uitgevoerd, Nederlands en Engels. Soeki is de komende week in de galerie aanwezig om zijn catalogus te signeren.SOS-kinderdorp dringend aan renovatie toe

Het SOS-Kinderdorp had een Open Dag. Het doel hiervan was bezoekers de gelegenheid te geven het dorp te zien en informatie te verstrekken winnen over de werkzaamheden van het SOS-Kinderdorp. Daarnaast konden de bezoekers genieten van verschillende attracties zoals zang-, dans- en muziekoptredens gepresenteerd door de kinderen van het dorp.

Het SOS-kinderdorp is dringend toe aan een renovatie- en schilderbeurt van de gezinswoningen en vervanging van huishoudelijk materiaal, vandaar dat deze fundraisingsactiviteit werd gehouden. De Stichting SOS-kinderdorpen Suriname maakt deel uit van een internationale organisatie, SOS Kinderdorpen International, die in meer dan 140 landen een familie biedt aan kinderen die alleen zijn komen te staan en hen helpt om vorm te geven aan hun toekomst.Internationale dag van de Drugsbestrijding

De Verenigde Naties heeft 26 juni uitgeroepen tot "Internationale Dag ter Bestrijding van Drugsmisbruik en Illegale Drugshandel". Dit gebeurde in 1987 en op die dag en in dat jaar hebben verschillende landen de declaratie ondertekend.

Deze dag wordt elk jaar door de Verenigde Naties herdacht en er is ook elk jaar een bepaald thema aan gekoppeld. Het thema voor dit jaar is "Value yourself... make healthy choices", met als doel wereldwijd de bewustwording van het drugsprobleem te verhogen.

Enkele van deze organisaties zijn Bureau Alcohol en Drugs, Victory Outreach, Stichting De Stem, Stichting Go Sa Kon, Stichting De Nieuwe Grond, Geloof en Liefde, Stichting Kick The Habit en het Psychiatrisch Centrum Suriname.Activiteiten in Stibula van Nationale Anti-Drugs Raad

De Nationale Anti-Drugs Raad had in verband met de Internationale Dag ter Bestrijding van Drugsmisbruik en Illegale Drugshandel activiteiten in Stibula te Latour. Deze activiteiten vonden plaats in samenwerking met de Europese Unie. Er werd voorlichting en informatie gegeven aan het publiek en er waren ook culturele en sportactiviteiten op het programma.

De anti-drugscampagne 2005 richt zich vooral op jongeren, een groep die extra gevoelig is voor gebruik van drugs. Op jonge leeftijd kan de druk van buiten, om te experimenteren met drugs, bijzonder groot zijn, terwijl het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen om hier een krachtig nee tegen te kunnen zeggen meestal laag is, aldus informatie van de Nationale Anti-Drugs Raad. Vaak genoeg zijn jongeren te weinig geÔnformeerd over de schadelijke gevolgen van illegale drugs voor gezondheid en geven toe aan de pressie om deze drugs te gebruiken. Terwijl vele jongeren zich blindstaren op het "high" worden door drugs, zijn ze zich niet bewust van de talloze gevaren die op de loer liggen. In vele gevallen kan drugsmisbruik leiden tot hevige depressies, paniekgevoelens, onregelmatige hartslag, ademhalingsproblemen tot zelfs een plotselinge dood.

Verder zien we dat jongeren onder invloed van drugs eerder bereid zijn om over te gaan tot onbeschermde seks, wat weer leidt tot een grotere kans op toename van HIV/AIDS-gevallen of tienerzwangerschappen. Vaak heeft drugsgebruik negatieve schoolprestaties tot gevolg en verlaten vele jonge drugsgebruikers de school voortijdig. Uiteindelijk belanden ze aan de onderkant van de samenleving.NPS-voorzitter hekelt publiciteit zoekende Front partners

De Nationale Partij Suriname (NPS) heeft zondagmorgen 26 juni op haar congres nogmaals duidelijk gemaakt dat de partij in Nieuw Front-verband blijft zoeken naar een goede basis om een nieuwe regering te vormen. Partijvoorzitter Ronald Venetiaan benadrukte dat de NPS niet speciaal bijeen was om met de achterban overleg te plegen over de onderhandelingen die het Nieuw Front voert. Het congres van zondag was conform de NPS-statuten.

De NPS-voorzitter verduidelijkte de achterban wat de politieke stand van zaken is. Hij bracht in herinnering dat hij tijdens de verkiezingscampagne regelmatig heeft opgeroepen om het Nieuw Front voldoende zetels te geven zodat het vormen van een regering gemakkelijk zou worden. Venetiaan hekelde de wijze waarop sommige partners van het Nieuw Front telkens in de publiciteit treden met eisen die principieel worden gesteld tijdens de onderhandelingen. Partijen hebben zich ook aan de onderhandelingstafel principieel opgesteld zei de NPS-voorman.

Over Trefpunt 2000 en het wetenschappelijk bureau van de NPS, JAPIN, is na het betrekken van A-1 bij de onderhandelingen veel te doen. Een delegatie van de NPS heeft gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van Trefpunt 2000 en de stichting JAPIN. Het congres van de NPS heeft zijn voorzitter en andere hoofdbestuursleden mandaat gegeven om de onderhandelingen in Nieuw Front-verband onverkort voort te zetten.Suriname gastland seminar Internationaal Strafhof

Deze week treedt Suriname in haar hoedanigheid van Caricom-voorzitter op als gastland van een regionaal seminar over het Internationaal Strafhof. Dit seminar wordt georganiseerd in samenwerking met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Centrale thema's bij het seminar zijn de verdragsbasis van het Internationaal Strafhof, aspecten verbonden aan ratificatie van het Statuut van Rome en de wijze van implementatie in nationale wetgeving. Het Internationaal Strafhof is een permanent strafhof dat is opgericht om daders van de meest ernstige misdrijven, die de internationale gemeenschap in zijn geheel aangaan, te kunnen berechten.

Het gaat hierbij om misdrijven tegen de menselijkheid, oorlogsmisdrijven en genocide. Het ICC is gevestigd in Den Haag. De deelnemers aan het seminar zijn afkomstig uit twaalf Caricom-landen, en zijn expert op het terrein van internationaal strafrecht of nationale wetgeving, werkzaam bij de overheid en de rechterlijke macht. Daarnaast wonen vertegenwoordigers van diverse locale en internationale NGO's het seminar bij en zal er een college worden gegeven op de Anton de Kom Universiteit.Mary Helene Healy-McLoughlin overleden

De afgelopen week is op 79-jarige leeftijd Mary Helene Healy-McLoughlin overleden. Familie, vrienden en kennissen gaven Lenie, zoals ze werd genoemd, het eerbetoon dat appelleerde aan haar onvermoeibare inzet voor Suriname. In de Kapel van de Zusters van Roosendaal werd een requiemmis aan haar opgedragen die werd geleid door pater Bas Mulder.

Lenie Healy werd benaderd door pianist Juan Navia, om samen iets structureels te doen voor het muziektalent in Suriname. Hierdoor werd de stichting ter Bevordering van Kunst en Cultuur in Suriname een feit en tevens de inmiddels niet meer weg te denken Suripop-festivals. Bij twintig jaar Suripop hield Lenie het voor gezien, zij was toen 76 jaar, en een speciale cd van Suripop-veteranen was voor haar een hele eer.

Tijdens de mis werd haar betrokkenheid geroemd om Surinaamse muziek en zangtalenten te stimuleren tot internationale hoogten. Huisvriend Walter Muringen formeerde met Marcel Balsemhof, Jimmy Westfa en Gerold Sweeden een kwartet en zij musiceerden. Jules Fullington zong terwijl de slippendragers Lenie gereedmaakten voor de laatste tocht door Paramaribo.Ministerie TCT roept op geen tickets SIVA te kopen

Het ministerie van Transport Communicatie en Toerisme heeft in een persbericht de gemeenschap opgeroepen geen tickets van de vliegmaatschappij SIVA te kopen. De vliegmaatschappij heeft nog steeds niet voldaan aan haar verplichtingen. Zo zou er ten minste ťťn week voor de geplande vlucht een borgsom van honderdduizend Amerikaanse dollar of 50% van dit bedrag moeten zijn gestort bij de Centrale Bank van Suriname.

Ook moet SIVA een huurovereenkomst met de maatschappij waar de vliegtuigen worden gehuurd aan het ministerie van TCT overleggen. Zo meldt het ministerie. Aan deze afspraken en andere heeft SIVA World nog niet voldaan en TCT kan dus er niet toe overgaan de vergunning af te geven en ook kan SIVA World geen vluchten uitvoeren op de datum van 1 juli 2005. Het ministerie van TCT vraagt het reizigerspubliek om verdere berichtgeving af te wachten.Richenel Slooteschool houdt mini-beroepenbeurs

De directie, het schoolteam en het ouderbestuur van de Richenel Slooteschool hielden een mini-beroepenbeurs. Het doel hiervan was de jongeren te stimuleren zo vroeg mogelijk reeds na te denken over beroepskeuzes. Verder wilden de organisatoren meer bekendheid geven aan dienstverlenende organisaties in Suriname.

Op de beurs konden de kinderen kennismaken met verschillende beroepen waaronder die van politieman, de militairen, de brandweer, high jet medical services, jeugdtandverzorging. Ook beroepen die vallen onder de security van de Buurtwacht collectief, de milieuorganisatie Nimos, alsook Conservation International, de Stichting Man Mit Man en het Surinaamse Rode Kruis.

De schoollokalen waren als stands ingericht voor de informatieberstrekking aan bezoekers. De school heeft van deze gelegenheid ook gebruik gemaakt om te fundraisen. Met de opbrengsten wil ze een toilettengroep bouwen en andere noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden van de school uitvoeren. 
Kosteloos internet Magazine


Uitgever:
Stichting Suriname

Website: www.suriname.NU

Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning
Clifford Brathwaite

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk

Copyright foto's:
Myra Winter
(tenzij anders aangegeven)

Vormgeving: Phillip Lutz

Oplage: 44.119

E-mail: niba@suriname.NU

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen, kunnen zich hiervoor opgeven via:
www.suriname.NU

Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor de verzending van NIBA en wordt niet aan derden doorgegeven.

Vul uw e-mailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de e-mail om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wilt ontvangen, laat het ons dan even weten.

U kunt zich afmelden via onze website.
Vul uw e-mailadres in en klik afmelden aan. Klik daarna op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op de link in de e-mail om uw afmelding correct af te ronden.

U kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden.Vuilverbranding niet ongevaarlijk

De brandweer rukt vaak uit om branden te blussen maar deze keer was het ook om erger te voorkomen. Ondanks de voorlichting van de brandweer komt het toch regelmatig voor dat vuil op erven wordt aangestoken en brandend wordt achtergelaten.

In de binnenstad van Paramaribo kunnen dergelijke vuilverbrandingen voor grote onvoorziene en gevaarlijke situaties zorgen. De brandweer wil de gemeenschap erop blijven wijzen dat vuilverbranding niet ongevaarlijk is en dat het moet worden voorkomen omdat het vuur razendsnel om zich heen kan grijpen.


NIBA feliciteert Soeki Irodikromo met zijn 60e verjaardag en 40 jarig jubileum als kunstenaar

niba - niba suri magazine

niba - niba suri magazine


niba - niba suri magazine
De nationale zender

SURINAME VANDAAG

ACTUALITEITEN
PROGRAMMA


niba - niba suri magazine

Indira Gandhiweg in duister

Een bestuurder van een personenauto zorgde ervoor dat het gebied, gelegen tussen de Welgedacht-C en de Welgedacht-B weg, voor enige tijd zonder elektriciteit kwam te zitten omdat een elektriciteitsmast vernield werd.

De 29-jarige Faroek N. haalde namelijk met hoge snelheid een file in op de Indira Gandhiweg, waarbij hij geen rekening hield met tegenliggers. Om een frontale botsing te voorkomen maakte Faroek een uitwijkmanoeuvre, waarbij zijn auto tegen een houten elektriciteitsmast langs de weg botste.

De auto kwam zo hard tegen de mast dat deze in tweeën brak. Faroek en een mede-inzittende liepen lichte verwondingen op, maar de auto raakte aanzienlijk beschadigd. Inspecteur Bhalai van politiestation Nieuwe Grond gaf aan dat het vaker voorkomt dat door onverantwoordelijk rijgedrag menselijk leed en materiŽle schade op de Indira Gandhiweg en zijwegen te betreuren vallen.

Politiebureau Uitvlugt binnenkort gerenoveerd

Het politiebureau Uitvlugt, dat reeds 30 jaar bestaat, zal binnenkort met medewerking van de regiopolitie Hollands Midden worden gerenoveerd. In verband met deze renovatie brachten de korpschef van de regiopolitie Hollands Midden, Jan Stikford en de chef Internationale relatie, Gideon Huijse, een bezoek aan het bureau, waar zij ontvangen werden door de ressort-commandant, inspecteur George Biervliet. De korpschef van het Korps Politie Suriname, KPS, Delano Braam, behoorde ook tot het bezoekende gezelschap.

Meldt misdaad anoniem

Meldt misdaad anoniem is een manier om via internet anoniem informatie door te geven over ernstige, in Suriname alsmede buiten de landsgrenzen gepleegde misdrijven, waarvan u vindt dat het Korps Politie Suriname dit zou moeten weten.

Dit is ook een mogelijkheid voor mensen die dit niet durven te melden bij de politie, bijvoorbeeld uit angst voor wraak of confrontatie met de dader. Waar ter wereld u ook woont... uw informatie is meer dan welkom. Volledige anonimiteit wordt gegarandeerd.

Omdat de politie mede van uw informatie afhankelijk is bij haar onderzoeken biedt dit een goed en veilig alternatief. U blijft immers gegarandeerd anoniem. Er is geen reden meer om niet te melden. Het belang van de anonimiteit van de melder weegt voor ons zwaarder dan de kwaliteit van de melding.

Wat zijn ernstige misdrijven ?

Hierbij denken wij aan misdrijven zoals moord en doodslag, overvallen of brandstichting, wapen- of mensenhandel, handel in harddrugs, ernstige vormen van diefstal, fraudezaken en andere zware vormen van criminaliteit.

Verder staat het u vrij om overige voor de politie van belang zijnde informatie, bijvoorbeeld over vermiste en gezochte personen, door te geven.

Aanrijding met dodelijke afloop

De 75-jarige voetganger Isedor Keisrie is op de Martin Luther King-snelweg, ter hoogte van de Toekomstweg, aangereden door een personenauto, met het gevolg dat hij ter plaatse is komen te overlijden. De aanrijding vond plaats omstreeks 18.00 uur. Het stoffelijk overschot van Keisrie is voor sectie inbeslaggenomen. In het belang van het onderzoek is het rijbewijs van de chauffeur ingevorderd. De zaak is in onderzoek bij de politie van het bureau Latour.

Braziliaanse overvallers

Een buschauffeur met vier passagiers is overvallen, nabij de Goliathbrug in het district Brokopondo. De buschauffeur die bij het naderen van de brug genoodzaakt was zijn snelheid drastisch te verminderen voor een diepe kuil in het wegdek, zag plotseling vier gewapende Braziliaanse mannen op de weg verschijnen.

De chauffeur en zijn passagiers werden door de daders gesommeerd uit de bus te stappen, waarna zij beroofd werden van een aanzienlijk bedrag in euro's en Surinaamse dollars. Verder bestond de buit uit sieraden, een jachtgeweer en een vuistvuurwapen, merk Astram. Na de overval reden de criminelen met de bus weg, die zij enkele kilometers van de plaats van het delict achterlieten.Schrijversgroep 77

Radionieuws

Op maandag 4 juli kunt u in het programma Skrifiman Taki luisteren naar een interview van Arlette Codfried met Loes Trustful. Zijheeft een verzamelbundel gemaakt van Aucaanse verhalen.

Verhalenwedstrijd stedenband Paramaribo / Antwerpen

In het kader van deze stedenband Paramaribo/Antwerpen wordt een jeugdverhalenwedstrijd gehouden voor schrijvers uit Antwerpen en Paramaribo.

De uiterste inleverdatum voor de inzendingen is 1 september 2005.

De inzendingen kunnen worden opgestuurd naar :
voor Paramaribo :
Ere-consulaat BelgiŽ in Suriname
Domineestraat 32 P.O. Box 1841
Paramaribo
Suriname
tel. +597 (0) 47 78 84

voor Antwerpen :
Dienst Ontwikkelingssamenwerking stad Antwerpen
Sint-Elisabethstraat 38A
2060 Antwerpen
BelgiŽ
tel. +32 (0) 3 270 16 54

Donaties

De Schrijversgroep 77 beschikt over een SRD bankrekening bij de RBTT. Account nr. 19707900. Donaties worden zeer gewaardeerd. Leden worden gevraagd hun contributie op dit rekeningnummer te voldoen.

Contributie kan ook voldaan worden bij de voorzitter of penningmeester op de maandelijkse Tori-Oso avonden.

Donaties vanuit het buitenland kunnen gedaan worden via ABN-AMRO onder vermelding van de swiftcode van de RBTT in Paramaribo.

De swiftcode is RBTTSRPA.


Expositie "De Mens" van de beeldhouwer Hans van Coevorden in gebouw 9 op het Fort Zeelandia complex

niba - niba suri magazine

niba - niba suri magazine

niba - niba suri magazine

AGENDA

8 juli t/m 10 juli
Regionale landbouwtentoonstelling
Flamboyantpark

10 juli
Nationaal Scholieren Song Festival


De Wisselkoers

De koersen zijn
indicatie-koersen
per 2 Juli 2005


Wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
Aankoop   2,700
Verkoop    2,780

EURO
Aankoop    3,265
Verkoop    3,362

POUND STERLING
Aankoop    4,843
Verkoop    4,986

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,501
Verkoop    1,563

Bankpapier

U.S. DOLLAR
Aankoop    2,700
Verkoop    2,780

EURO
Aankoop    3,255
Verkoop    3,372

POUND STERLING
Aankoop    4,809
Verkoop    4,996

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,501
Verkoop    1,563

Bron: Centrale Bank van Suriname


  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

  ††